X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.
 
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.
 
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.
 
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.
 
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.
 
 
  MÁSODIK ÉNEK  
  Detre tanácsa.  
 
 
n.1
Másnap az esztendő tavaszi reggele
 
n.2
Jó hún daliákra mámorosán kele ;
 
n.3
Künn ragyogott
ég föld
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
ég-föld
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ég
[törölt]
« - »
n
Jegyzet (a kötőjel kivakarva)
föld
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ég
[törölt]
« , »
föld
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
fénye, vidámsága :
 
n.4
Benn küzd vala köddel az elme világa.
 
 
 
n.5
Künn már az arany nap sugarát elönti,
 
n.6
Mint páva ha büszkén
toluit
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
tollait
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
berzenti ;
 
n.7
Szőke fodor felhők,
hattyúi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
hattyúi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
hattyui
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
az égnek,
 
n.8
Úsznak vala tükrén a mennyei kéknek.
 
 
 
n.9
Tiszta az al-lég is, mintha üveg lenne,
 
n.10
Messzire a látás föl nem akad benne,
 
n.11
Reggeli szellőcske mosdatja hüs árral,
 
n.12
Csillan imitt-amott
repeső
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repkedő »
repeső
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bogárral.
 
 
 
n.13
Ám jó Buda mindezt, a sátor eresztül,
 
n.14
Látja, miként felhőn, nagy poron keresztül ;
 
n.15
Az arany idő is neki halott-sárga,
 
n.16
Visszás neki Isten gyönyörű világa.
 
 
 
n.17
Benn pedig elméjét
friss
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« száz »
friss
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
gond veri, hajtja,
 
n.18
Marcona józanság hidegen csúsz rajta,
 
n.19
Vád neki amit tett, bánja ha mit nem tett :
 
n.20
Úgy rémlik előtte, minden dolga bűntett.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
 
 
 
n.21
Ímmost jöve hozzá Berni vitéz Detre,
 
n.22
Reggeli szokásból, kora üdvözletre ;
 
n.23
Látta nehéz kedvét, hamvahodott képét :
 
n.24
Okosan kérdezte ura egészségét.
 
 
 
n.25
Azután
elkezdi, szót szóra
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« elkezdé, szavára »
elkezdé szót szóra
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
felelván :
 
n.26
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gyakor a bölcsesség forog ember nyelvén »
Terem a bölcs íge koros ember nyelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Terem a bölcs ige koros ember nyelvén
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
:
 
n.27
De, ki állandóan
be is váltja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« be is váltja »
[törölt]
«
betökéli
Beszúrás
»
[törölt]
«
becseréli
Beszúrás
»
be is váltja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
be is váltja
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tettel,
 
n.28
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
[törölt]
« Azt illetem én is »
[törölt]
«
Azt illeti nyelvem
Beszúrás
»
Azt fogom én hívnni
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Azt fogom én hívni
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nagy bölcs nevezettel.
 
 
 
n.29
Tegnap a mérséket ételben italban
 
n.30
Bölcs szóval ajánlád, nem volt panasz abban :
 
n.31
De ma fejed bánja, csikorogsz
utána
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
utánna
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
utána
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
,
 
n.32
S ha kinek beszélnéd, mosolyogva szánna.
 
 
 
n.33
Megkövetem arról királyi személyed,
 
n.34
Szabadon szólásom gonoszra ne véljed ;
 
n.35
Hű szolgád vagyok én, az voltam atyádnak :
 
n.36
Harmadik öltő már, hogy a
hunok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
húnok
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
látnak.
 
 
 
n.37
Mert, hogy Keveházán, Tárnok vize mentén
 
n.38
A nagy csata megvolt,
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
szintén :
 
n.39
Elboritott minket tetemes
nyíl
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
nyil
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
nyíl
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, kopja ;
 
n.40
Bendeguz atyádnak lettem hadi foglya.
 
 
 
n.41
Szolgállak azóta. Azelőtt, megvallom,
 
n.42
Gyűlöltem, a hunnak ha nevét is hallom ;
 
n.43
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Tűz, víz
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Tűz-víz
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
e világon nem oly eskütt ellen,
 
n.44
Mint vala hún és gót egymás
faja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hada »
faja
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ellen.
 
 
 
n.45
Legelébb Tárnoknál víttuk a fő harcot,
 
n.46
Völgyébe ledönténk sok barna hun arczot,
 
n.47
Jó Keve nem volt már, nem Kádosa, Béla :
 
n.48
Még egyre világolt szász Detre acéla.
 
 
 
n.49
Akkor megütének új fent
Cezumornál
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Czezimornál
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.50
Bendeguz alátört Hunbérc ködös ormán,
 
n.51
Nyila itt van most is, csontomba temetve :
 
n.52
Azóta nevem
lön
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
lön
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
lőn
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
: vashomloku Detre.
 
 
 
n.53
Birkóztam atyáddal
erejim
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ereim »
erejim
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
fogytáig,
 
n.54
Vérem apadtáig, inam szakadtáig ;
 
n.55
Végre kezét nyujtá, ő az acél marku ;
 
n.56
Tetszett énnekem a becsületes alku.
 
 
 
n.57
Nem adott el rabbá hadi szolgaképen,
 
n.58
Kótyára hunok közt nem ereszté népem :
 
n.59
Udvara közzé von fejedelmi sorral,
 
n.60
Szolgálni tanáccsal
engede
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« engedve »
engede
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
és karral.
 
 
 
n.61
S a honja-veszett nép,
régi szabad gótok
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a jövevény gótok »
régi szabad gótok
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.62
No hisz' az is megvan, no hisz' az is boldog ;
 
n.63
Szárnyad alatt
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
békén gyarapodva
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
békén, gyarapodva
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
élnek ;
 
n.64
Nem töri a járom ; jól vannak szegények.
 
 
 
n.65
Én hát
ennyi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ennyi
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
[törölt]
« ennyi »
enyi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
enyi
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
jóért ne fizetnék jóval?
 
n.66
Míg
birtam
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bírtam
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
, erővel, — míg lehelek, szóval?
 
n.67
Bendeguz is gyakran, Rof is bekivánta
 
n.68
Vén Detre tanácsát ; soha meg se' bánta.
 
 
 
n.69
Néked
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Néked »
Neked
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
is azt mondom (terhedre ne essék) :
 
n.70
Bolond szeren indult
amaz uj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« az a nagy »
amaz uj
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
bölcsesség ;
 
n.71
Mert valamint józan szavaid eletted :
 
n.72
Olyan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Ollyan
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
vala tegnap az a másik tetted.
 
 
 
n.73
Mértékre imbolygott a beszéded rudja,
 
n.74
De, amit cselekvél
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Hanem amit tettél »
De amit cselekvél
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
, dőre, hebehurgya ;
 
n.75
Nyilad is ellőtted,
vaktába’
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
vaktába
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
, sebessen ;
 
n.76
Paripádra ültél : vigyázz, le ne vessen.
 
 
 
n.77
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« (Esze) »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Micsoda tanács ez — ember ilyet halljon! —
 
n.78
Az egy birodalom két főt hogy uraljon?
 
n.79
Féked egyik szárát hogy kibocsásd kézből?
 
n.80
Soha, soha nem költ józan okos észből!
 
 
 
n.81
Mert vajon egy lóra két nyerget teszünk-e?
 
n.82
Két lovas egy nyergen tud-e ülni szinte?
 
n.83
Két tőrnek is, úgy-e, nem elég egy hüvely? —
 
n.84
Micsoda ész volt, hogy ilyen dolgot müvelj?
n
Jegyzet 81-84. sor: Ezt a példát Vid mondja Salamon királynak
Thuróczi
Thuróczy János
nál (II. 51.), a Budai Króniában is (140. 1.)
 
 
 
n.85
Tagot is
embernek párjával
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« párjával embernek »
embernek párjával
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
az isten,
 
n.86
Ada csupán egy főt, úrrá egész testen ;
 
n.87
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Egy falka-vezérlő vezeti a darvat, »
Egy daru, ék csúcsán, a falka vezére,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.88
Méhraj is indul csak egy anya röptére.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« A méheraj is mind egy anyára hallgat »
[törölt]
«
Méhraj is ügyel mind egy anya röptére
Beszúrás
»
Méhraj is indul csak egy anya röptére
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
 
 
n.89
Ez a világ sorja. De te, bölcsebb mint az,
 
n.90
Te a dolgok rendén egyet csavarintasz ;
 
n.91
Neked
irott
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
írott
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
könyv is hazudik rovásra,
n
Jegyzet Rovásra hazudni. Máig élő mondás, annyi mint sokat és folyvást hazudni, mintha csak írva volna. Azért mertem a hún írásmóddal (mely rovásra történt) kapcsolatba hozni, dacára mai tréfás színezetének.
 
n.92
Hiú mesemondó az üdők tanácsa.
 
 
 
n.93
Nem szegte hatalmát Hunor ősöd ketté :
 
n.94
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
Utána fia Bor
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
Fia Bor utána
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
ilyen osztályt tett-é ?
 
n.95
Keve, Kajár, Béla, bölcs Keled és Dána
 
n.96
Egy helyet egyenkint megűltek utána.
 
 
 
n.97
Így Apos, így Zombor s valamennyi
előd
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« khágán »
előd
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.98
Zengő szavu dalban forog
a nép előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« a nép száján »
a nép előtt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
;
 
n.99
Igy Bendeguz és Rof, ki te nyomon váltasz :
 
n.100
Egyedűl birá mind hunok országát az.
 
 
 
n.101
De
te, bölcsebb mint ők,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
te bölcsebb mint ők
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
(visszafelé véljed)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ujítani véled »
(visszafelé véljed)
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.102
Megfelezéd
tegnap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
[törölt]
« mintegy »
tennap
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
tennap
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tegnap
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
királyi személyed :
 
n.103
Boldogtalan! ebből nagy leszen a kár még :
 
n.104
Hús, vér az öcsédé : te maradsz az árnyék.
 
 
 
n.105
Nem vádlom öcsédet : szive hozzád hajló :
 
n.106
De nyugtalan, ádáz, mint harci szilaj ló :
 
n.107
Az is mégural, ha bátran töri féked ;
 
n.108
De ha kezed gyönge, nekivadúl s véged.
 
 
 
n.109
Örülsz, hogy ez osztály atyafi jóságból —
 
n.110
Ne hidd! mivel esett hülye gyarlóságból ;
 
n.111
Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar,
 
n.112
Engeszteli önként becses marháival.
 
 
 
n.113
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Megfelezéd gyáván hatalmad »
Megfogyatád önként hatalmod
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
Megfogyatád önkint hatalmod
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
egészét,
 
n.114
Hogy a fele' árán megváltsd fele-részét :
 
n.115
Boldogtalan! itt nincs feles osztályban mód :
 
n.116
Feljött az erős nap, halványodik a hold.
 
 
 
n.117
Ne adja, hogy érjem, Isten, e baj végit :
 
n.118
De vér foly ez alkun, sok foly ezen még itt :
 
n.119
Ne adja tanulnod a temagad kárán :
 
n.120
De, ha áldozat kell, te leszesz a bárány.
 
 
 
n.121
Engem a nagy vénség tart
egyedül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
egyedűl
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
búra,
 
n.122
Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja ;
 
n.123
Mint tücsöké pusztán, gyenge szavam zümmög ;
 
n.124
De, ami veszendő, nem
fordithatom
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
fordíthatom
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
meg. —
 
 
 
n.125
Igy zárta beszédét fejedelmi Detre.
 
n.126
Soká Buda nem lelt
ép szót
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szót uj »
ép szót
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
feleletre ;
 
n.127
Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna :
 
n.128
Verte vadul szívét az ijedség szárnya.
 
 
 
n.129
Végre süket hangon,
mely kétfele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melynek hegye »
mely kétfele
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
vásott :
 
n.130
Mit tegyek? . . . ím késő, mondotta, tanácsod ;
 
n.131
Sok is a bánatra, de kevés a tettre.
 
n.132
Most
közelébb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
közelebb
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
közelébb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
hajlott Berni okos Detre.
 
 
 
n.133
Őrizd magad, úgymond, Etele hirétül:
 
n.134
Azzal Buda romlik, ha Etele épül,
 
n.135
S mely
röpülő szárnyát terjeszti
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« repülő szárnyát növeszti »
röpülő szárnyát terjeszti
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
nevének,
 
n.136
Lészen neked, úgy tudd, halottas az ének.
 
 
 
n.137
Őrizd magad attól, gyenge szived' lássa ;
 
n.138
Félelem a gőgnek itató forrása,
 
n.139
Azzal veri szom j át, növeli ártalmát ;
 
n.140
Míg bátor eszesség letöri a szarvát.
 
 
 
n.141
Ketten uralkodtok : ő annyi, miként te :
 
n.142
No hát ne legyen több, vigyázz elejénte.
 
n.143
Színig ugyan tartja folyamot is partja :
 
n.144
De ha nő egy ujjnyit, messze kicsap rajta.
 
 
 
n.145
Két férfi birókban egyenlőn vetekszik :
 
n.146
Nehezen kél aki egyszer alul fekszik ;
 
n.147
És hegy tetejéről a kő ha megindul,
 
n.148
Le az aljig
oztán
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
Összes Művek
 
osztán
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
aztán
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
oztán
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
nem áll meg azontul.
 
 
 
n.149
No hát eleinte szemesen ügyeljed,
 
n.150
Hogy el ne szorítsa közös
ülőhelyed
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
üllő hellyed
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
 
űlőhelyed
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
 
,
 
n.151
Mert savanyú lesz majd ülni kicsiny szélen,
 
n.152
S visszakapaszkodni földre-bukó félen.
 
 
 
n.153
Atyafi jóságból, puha békességből,
 
n.154
Oda ne is engedj semmit a tiédből ;
 
n.155
Mert mikor az ijjnak enged egyik szarva,
 
n.156
Félrerug a másik, noha nem akarja.
 
 
 
n.157
Nem mondom, öcséd is gonosz
akarattal
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« indulattal »
akarattal
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.158
De bizony rád nő, ha gyengének tapasztal ;
 
n.159
Viszi saját kénye, rohanó dagálya :
 
n.160
Mintha szelet fogván megered a gálya.
 
 
 
n.161
Ím eleget
mondék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« mondtam »
[törölt]
«
szólék
Beszúrás
»
mondék
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
. Te fogadd tanácsom.
 
n.162
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Etele ne tudja mostani szólásom »
Tartok, nehogy itten Etele meglásson.
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n.163
Szeretem én őt is : de Budát meg féltem,
 
n.164
Mert messzire látó öreg időt éltem.
 
 
 
n.165
Ily szóval az agg hős elmene dolgára,
 
n.166
Hagyván Buda lelkét hánykódni magára ;
 
n.167
S hánykódik vala ez, mint habon a csónak,
 
n.168
Forgatván elejét és végit a szónak.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő kézirat
Debreceni Egyetem könyvtárban található kézirat
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján számmal: 42 versszak.
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár tulajdonában lévő kézirat
 
 
n
Jegyzet Detre alakjáról l. Keveháza jegyzetét. — Négyesy László a királymondák Vidjében látja ez alak mintáját.