X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Buda halála

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
Három kézirata van: 1. Első kéziratát Arany László özvegye az Orsz. Széchenyi Könyvtárnak ajándékozta. (Quart. Hung. 1535.) A teljes szöveg a címlapokkal együtt 77 negyedrét oldal. Ezek után következnek a jegyzetek, külön beragasztott négy oldal. A lapok a páratlan oldalak alsó jobb sarkában vannak irónnal megszámozva. Az első címlapon a költő kezeírásával, vörös ceruzával: Nagyobb költői beszélyek. — Tintával: Buda halála.Impurum. Az egész a költő kezeírása, tintával. Sok a törlés. A címlap után, külön beragasztott kisebb lapon (második lap) a nyomtatott kiadások előszavának szövege következik, ily felirattal: A T. bírálókhoz. — Ezen szöveg első bekezdésének harmadik mondata a kéziraton így kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is egy magasb egységbe kell összefolyni…« stb. A második bekezdés első mondatában az affectatio szó előtt a lapszélen ez a szó állt: önkéntes. A szerző kitörölte. A második mondat előbb így hangzott: »Részéről képtelenségnek…« A lapszélről van közbeszúrva: képtelen vakmerőségnek… A bekezdés végső mondata a kéziratban: »Hanem ezt és a hasonlókat t. birálói bölcs ítéletére bízza a szerző.« — Ez után még egy üres lap és azután (4. 1.) még egy címlap következik, ezzel a felirattal: Csaba királyfi. Hun rege. A kéziraton a jelige hiányzik. Az előhang után a 6. lapon újabb címlap: Csaba királyfi. — Első rész. — Buda halála. A 7. l.-on fent a 1. jobb sarkában: Első impurum. A lap közepén: Buda halála. (1862. febr. végén) A jegyzetek némely része a lapok aljára is oda van vetve, röviden, kettő híján a mű végén újra összeállította. 2. Egy másik példány a Magyar. Tud. Akadémia kézirattárában van. Az Ernst-Múzeum feloszlásakor vásárolta meg az Akadémia. Márványozott papír címlapján a költő kezével: »Pályamű az 1863-diki Nádasdy-jutalomra«. A címlapon fent az Akadémia titkárságának jelzése: 194. sz. Vettem május 20-án, 1863. — Az előszó harmadik mondata itt úgy kezdődik: »Midőn t. i. az itt pályázó költeménynek is…« 3. Egy harmadik kézirat a debreceni egyetem könyvtárában. A címlap ugyanúgy, mint az első kéziraton. A példányon ott vannak a nyomda számára szóló jelzések: S(ignetur) 1., 2., stb. (ív). A jegyzetek száma a szövegbe későbben van beírva, más írással, más tintával. A jelige és az előszó hiányzik. — Az alábbi eltéréseknél az Orsz. Széchenyi Könyvtár példányának jele Sz., az Akadémiáé A., a debrecenié D., Kiad. az első nyomtatás jele. — A D . kéziraton: 1862 tavaszán kezdve.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: Széchenyi Könyvtár
  • Szövegforrás III: Magyar Tudományos Akadémia
  • Szövegforrás IV: Debreceni Egyetem könyvtára
  • Szövegforrás V: első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
  • Szövegforrás VI: Összes Művek

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Buda Halála. — Hun rege. — a M. T. Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű.
Pest
Budapest
. Ráth Mór kiadása. 1864. Másodszor és harmadszor az ÖK. köteteiben, 1867 és 1872. Negyedszer: Buda Halála. Murány ostromá-val együtt. Ráth Mórnál. 1867. Ötödször önállóan. Budapest, 1884. Hatodszor az ÖM. kiadásában. Utóbb minden új kiadásában és lenyomatában. Hetedszer
Ráth
Ráth Mór
nál, 1897. Nyolcadszor a Magyar Könyvtárban, Moravcsik Géza bevezetésével. 1900. Kilencedszer az Olcsó Könyvtárban, 1901. Tizedszer Arany János elbeszélő költeményei: Buda halála, Murány ostroma, Katalin, Szent László füve, Az első lopás, Keveháza, Bolond Istók. Budapest, 1908. Franklin Társulat. Tizenegyedszer a Nemzeti Irodalmunk c. gyűjteményben, együtt Katalin-nal, 1941. Tizenkettedszer az Uj Könyvtár-ban, Komlós Aladár előszavával, é. n. (1948). Papp Illés megállapította, hogy az újabb kiadások az elsőtől 166 helyen térnek el; nagyobbrészt a változott helyesíráshoz való alkalmazkodásban. Ponyvafüzetben: Buda, Bendeguz fiának élete és halála. Hét képpel, sűrű átvételekkel Aranyból. Bucsánszky kiadása. 1873. , 1895.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A művekhez tartozó jegyzetek az alábbi linken érhetőek el:
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,
 
n.204
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.
 
 
 
n.205
Hogy kerekedtek fel
öreg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« messzi »
n
Jegyzet (alatta, kivakarva)
öreg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ázsiából,
 
n.206
Isten-csuda által,
öseik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
öseik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
őseik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hónából,
 
n.207
Gímvad után
szittya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« dúsabb »
szittya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
földre mikép jöttek,
 
n.208
Hol magyar és hún nép
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« törzsapjai »
törzsatyjai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lettek.
 
 
 
n.209
Így lobog a jókedv az egész táborbul,
 
n.210
Míg rúddal az égnek szekere lefordul ;
 
n.211
Azután a máglyák tüzei lankadnak,
 
n.212
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.
 
 
 
n.213
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az őst a dalnok fölverte kobozzán, »
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.214
Eljő, ivadékát firól-fira hozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ivadékát Hunor firól-fira »
[törölt]
«
Eljő, ivadékát seregestül
Beszúrás
»
Eljő, ivadékát firól-fira
Beszúrás
hozván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.215
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt ;
 
n.216
al
Szent a manók éje : fű, fa, virág csitt ! csitt !…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szent legyen az éjfél, lomb ne suhogj, csitt, csit »
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt, csitt,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. 54. 173+54 227
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet A kám-itálról a költő jegyzetéhez Tolnai Vilmos még a következőket fűzte : Priszkoszban,
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában : kamon : árpából készült ital. ( Uj Magyar Múzeum, 1850—51. — I. 560. 1.)
Thierry
Thierry Amadé
nél
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában (1855, 71. 1. és 1865., 78.1.) kumis (coumiss) megerjedt lótejből készült ital. — Bél Mátyás Adparatusában csodálta, hogy Priszkosz barbár szónak mondta, mikor római jogtudósok Ulpianus óta ismerik: camum potus factus ex hordeo — tehát sörféle. ( Ethnographia, 1920., 101. 1.)
 
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,
 
n.204
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.
 
 
 
n.205
Hogy kerekedtek fel
öreg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« messzi »
n
Jegyzet (alatta, kivakarva)
öreg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ázsiából,
 
n.206
Isten-csuda által,
öseik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
öseik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
őseik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hónából,
 
n.207
Gímvad után
szittya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« dúsabb »
szittya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
földre mikép jöttek,
 
n.208
Hol magyar és hún nép
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« törzsapjai »
törzsatyjai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lettek.
 
 
 
n.209
Így lobog a jókedv az egész táborbul,
 
n.210
Míg rúddal az égnek szekere lefordul ;
 
n.211
Azután a máglyák tüzei lankadnak,
 
n.212
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.
 
 
 
n.213
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az őst a dalnok fölverte kobozzán, »
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.214
Eljő, ivadékát firól-fira hozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ivadékát Hunor firól-fira »
[törölt]
«
Eljő, ivadékát seregestül
Beszúrás
»
Eljő, ivadékát firól-fira
Beszúrás
hozván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.215
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt ;
 
n.216
al
Szent a manók éje : fű, fa, virág csitt ! csitt !…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szent legyen az éjfél, lomb ne suhogj, csitt, csit »
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt, csitt,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. 54. 173+54 227
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet A kám-itálról a költő jegyzetéhez Tolnai Vilmos még a következőket fűzte : Priszkoszban,
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában : kamon : árpából készült ital. ( Uj Magyar Múzeum, 1850—51. — I. 560. 1.)
Thierry
Thierry Amadé
nél
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában (1855, 71. 1. és 1865., 78.1.) kumis (coumiss) megerjedt lótejből készült ital. — Bél Mátyás Adparatusában csodálta, hogy Priszkosz barbár szónak mondta, mikor római jogtudósok Ulpianus óta ismerik: camum potus factus ex hordeo — tehát sörféle. ( Ethnographia, 1920., 101. 1.)
 
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,
 
n.204
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.
 
 
 
n.205
Hogy kerekedtek fel
öreg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« messzi »
n
Jegyzet (alatta, kivakarva)
öreg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ázsiából,
 
n.206
Isten-csuda által,
öseik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
öseik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
őseik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hónából,
 
n.207
Gímvad után
szittya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« dúsabb »
szittya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
földre mikép jöttek,
 
n.208
Hol magyar és hún nép
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« törzsapjai »
törzsatyjai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lettek.
 
 
 
n.209
Így lobog a jókedv az egész táborbul,
 
n.210
Míg rúddal az égnek szekere lefordul ;
 
n.211
Azután a máglyák tüzei lankadnak,
 
n.212
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.
 
 
 
n.213
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az őst a dalnok fölverte kobozzán, »
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.214
Eljő, ivadékát firól-fira hozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ivadékát Hunor firól-fira »
[törölt]
«
Eljő, ivadékát seregestül
Beszúrás
»
Eljő, ivadékát firól-fira
Beszúrás
hozván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.215
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt ;
 
n.216
al
Szent a manók éje : fű, fa, virág csitt ! csitt !…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szent legyen az éjfél, lomb ne suhogj, csitt, csit »
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt, csitt,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. 54. 173+54 227
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet A kám-itálról a költő jegyzetéhez Tolnai Vilmos még a következőket fűzte : Priszkoszban,
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában : kamon : árpából készült ital. ( Uj Magyar Múzeum, 1850—51. — I. 560. 1.)
Thierry
Thierry Amadé
nél
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában (1855, 71. 1. és 1865., 78.1.) kumis (coumiss) megerjedt lótejből készült ital. — Bél Mátyás Adparatusában csodálta, hogy Priszkosz barbár szónak mondta, mikor római jogtudósok Ulpianus óta ismerik: camum potus factus ex hordeo — tehát sörféle. ( Ethnographia, 1920., 101. 1.)
 
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,
 
n.204
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.
 
 
 
n.205
Hogy kerekedtek fel
öreg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« messzi »
n
Jegyzet (alatta, kivakarva)
öreg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ázsiából,
 
n.206
Isten-csuda által,
öseik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
öseik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
őseik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hónából,
 
n.207
Gímvad után
szittya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« dúsabb »
szittya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
földre mikép jöttek,
 
n.208
Hol magyar és hún nép
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« törzsapjai »
törzsatyjai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lettek.
 
 
 
n.209
Így lobog a jókedv az egész táborbul,
 
n.210
Míg rúddal az égnek szekere lefordul ;
 
n.211
Azután a máglyák tüzei lankadnak,
 
n.212
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.
 
 
 
n.213
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az őst a dalnok fölverte kobozzán, »
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.214
Eljő, ivadékát firól-fira hozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ivadékát Hunor firól-fira »
[törölt]
«
Eljő, ivadékát seregestül
Beszúrás
»
Eljő, ivadékát firól-fira
Beszúrás
hozván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.215
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt ;
 
n.216
al
Szent a manók éje : fű, fa, virág csitt ! csitt !…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szent legyen az éjfél, lomb ne suhogj, csitt, csit »
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt, csitt,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. 54. 173+54 227
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet A kám-itálról a költő jegyzetéhez Tolnai Vilmos még a következőket fűzte : Priszkoszban,
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában : kamon : árpából készült ital. ( Uj Magyar Múzeum, 1850—51. — I. 560. 1.)
Thierry
Thierry Amadé
nél
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában (1855, 71. 1. és 1865., 78.1.) kumis (coumiss) megerjedt lótejből készült ital. — Bél Mátyás Adparatusában csodálta, hogy Priszkosz barbár szónak mondta, mikor római jogtudósok Ulpianus óta ismerik: camum potus factus ex hordeo — tehát sörféle. ( Ethnographia, 1920., 101. 1.)
 
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,
 
n.204
Kiktől ered a hún és magyar ág népe.
 
 
 
n.205
Hogy kerekedtek fel
öreg
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« messzi »
n
Jegyzet (alatta, kivakarva)
öreg
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Ázsiából,
 
n.206
Isten-csuda által,
öseik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
öseik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
őseik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
hónából,
 
n.207
Gímvad után
szittya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« dúsabb »
szittya
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
földre mikép jöttek,
 
n.208
Hol magyar és hún nép
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« törzsapjai »
törzsatyjai
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
törzs-atyjai
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
lettek.
 
 
 
n.209
Így lobog a jókedv az egész táborbul,
 
n.210
Míg rúddal az égnek szekere lefordul ;
 
n.211
Azután a máglyák tüzei lankadnak,
 
n.212
Kevés nesze hallik a pihenő hadnak.
 
 
 
n.213
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« De az őst a dalnok fölverte kobozzán, »
De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.214
Eljő, ivadékát firól-fira hozván
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Ivadékát Hunor firól-fira »
[törölt]
«
Eljő, ivadékát seregestül
Beszúrás
»
Eljő, ivadékát firól-fira
Beszúrás
hozván
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
;
 
n.215
Léptök után a lomb megsuhan ott és itt ;
 
n.216
al
Szent a manók éje : fű, fa, virág csitt ! csitt !…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Szent legyen az éjfél, lomb ne suhogj, csitt, csit »
Szent a manók éje: fű, fa, virág csitt, csitt,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet A lap alján: Vsz. 54. 173+54 227
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n
Jegyzet A kám-itálról a költő jegyzetéhez Tolnai Vilmos még a következőket fűzte : Priszkoszban,
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában : kamon : árpából készült ital. ( Uj Magyar Múzeum, 1850—51. — I. 560. 1.)
Thierry
Thierry Amadé
nél
Szabó K.
Szabó Károly
fordításában (1855, 71. 1. és 1865., 78.1.) kumis (coumiss) megerjedt lótejből készült ital. — Bél Mátyás Adparatusában csodálta, hogy Priszkosz barbár szónak mondta, mikor római jogtudósok Ulpianus óta ismerik: camum potus factus ex hordeo — tehát sörféle. ( Ethnographia, 1920., 101. 1.)
 
 
  ÖTÖDIK ÉNEK  
  Folytatás.  
 
 
n.1
Ildikó azonban feljöve, mint hajnal,
 
n.2
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Rózsa-teles
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Rózsa telyes
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
képpel, szőke arany hajjal ;
 
n.3
Jőve napkeletről, hol a hajnal támad ;
 
n.4
Fénye, vidámsága
Etele urának
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Etele-urának
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Etele urának
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
.
 
 
 
n.5
Lágy hintaja himbál szelid paripákon,
 
n.6
Maga henyél selymes, dagadó párnákon ;
 
n.7
Mellette a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Mellette a kasban Aladár ficánkol
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mellette, a kasban, Aladár ficánkol,
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
 
n.8
Atyja-felé örvend, szeme, arca lángol.
 
 
 
n.9
Két felül a hintón s
két
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy »
két
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
sorral utána
 
n.10
Léptet az udvarnak száz-száz deli lyánya ;
 
n.11
Földet
söpör
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« seper »
söpör
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
úszó fátyoluk szegélye,
 
n.12
Arcokat ingerli a lovaglás kéje.
 
 
 
n.13
Mint a
hadak útja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
hadakutja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hadak útja
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
n
Jegyzet Hadak utja. Tejút az égen.
vegyesen csillaggal :
 
n.14
Szeli az ég boltját gyöngyhímű szalaggal:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Átszeli a men »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.15
Ugy lepi
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszában a mezőt »
átlátszón a földet
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
átlátszón a földet
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
uszályok,
 
n.16
Közzűle ragyogván csillagszemü lyányok.
 
 
 
n.17
De arany és kő is ragyog
ottan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ami »
ottan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
drága,
 
n.18
Lovakon a szerszám futosó világa ;
 
n.19
Széjjel az árnyékba, fénye lövell tüzként,
 
n.20
S vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén.
 
 
 
n.21
Görbe tevék hátul, mint óriás lúdak,
 
n.22
Libegő járással hosszu nyakat
nyútnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
 
nyújtnak
*
Szövegforrás:
Összes Művek
 
nyútnak
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
;
 
n.23
Kincs vala, kincs-érő, azokon terhelve,
 
n.24
Sátornemü, szőnyeg, drága szövet, kelme.
 
 
 
n.25
Ezután a szolgák,
barna
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« hosszu »
barna
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
vegyes sorral,
 
n.26
Mint valamely árnyék, húzódtak a porral. —
 
n.27
Kit, ahogy elmondám, sátor alól végre-
 
n.28
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége.
 
 
 
n.29
Nézte alattomba, sátora szűk nyitján,
 
n.30
Állva belül vastag, lefolyó kárpitján ;
 
n.31
Puha kezecskéit összecsapá rajta,
 
n.32
S akaratlan egy szót száján kiszalajta :
 
 
 
n.33
Ki hát ez az asszony ?
miféle
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
s miféle
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
miféle
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
királyné ? …
 
n.34
Mintha nem is volna, több nála, királyné !
 
n.35
Ő pedig az volna,
született neméből
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
a születettjéből
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
született neméből
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
,
 
n.36
S nem tegnapi pille
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Nem csak (tegnap) minap óta
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Buda kegyelméből !
 
 
 
n.37
Etele
pedig már
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« azonban »
[törölt]
«
meg immár
Beszúrás
»
pedig már
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ölben Aladárját,
 
n.38
S
bévitte
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
bevitte
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
karöltve maga édes párját ;
 
n.39
Széjjel a lánykákat palotába küldvén,
 
n.40
Így monda nejének, vele
szemben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
szemben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szembe
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
ülvén :
 
 
 
n.41
Beh szép vagy, öröm vagy, én
gyönyörüségem
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
gyönyörűségem
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
 
!
 
n.42
Bizony, annál is még szebb vagy te
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Bizony évrül-évre szebb vagy te »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ma nékem,
 
n.43
Mikor első ízben palotámba jöttél,
 
n.44
Világ szép asszonya, te az enyim lettél.
 
 
 
n.45
Akkor is ám kérők hada gyült miattad,
 
n.46
Noha első férjed' sápadva sirattad ;
 
n.47
Vitéz fejedelmek, világi leventék
 
n.48
Kincses ajánlattal szerelmök izenték.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
n
Jegyzet jegyzet a lap alján: L. Niebelungen-Not. (kitörölve) (így : Nie . . .)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.49
De te, gyermek-özvegy, Szigfrid után sirtál,
 
n.50
Másnak szerelemre soha meg se' nyiltál ;
 
n.51
Valamint a bimbó vissza ölét zárja,
 
n.52
Ha korán-hév napnak elhagyta sugárja.
 
 
 
n.53
Te is úgy maradtál napod kora szüntén,
 
n.54
Hervadva szerelmed hamari eltüntén,
 
n.55
Mielőtt még tudtad, igazán tanultad :
 
n.56
Úgy kelle
siratnod
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
siratni
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
siratnod
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
valamint elmultat,
 
 
 
n.57
De mióta lettél édes feleségem,
 
n.58
Minden ölelésre gyönyörübb vagy nékem,
 
n.59
Mert szép ködös arccal, könnybeborult szemmel —
 
n.60
Legszebb pedig a nő piros szerelemmel.
 
 
 
n.61
Nyílj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom !
 
n.62
Boríts leveliddel, puha boldogságom !
 
n.63
Szívja soká, szívja szép
ajkad
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« szájad »
ajkad
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ez ajjak !
 
n.64
Kedvem lenne ma, hogy öleden meghaljak.
 
 
 
n.65
Nem felel az asszony semmit ezen szókra,
 
n.66
Csak tüzes orcáját engedi a csókra,
 
n.67
Félig nyílt szemeit, pici gödrös állát,
 
n.68
Gömbölyű két karját, síma fehér vállát.
 
 
 
n.69
Így múlatozának egymás örömében,
 
n.70
Valamíg a hév nap dele járt az égen ;
 
n.71
Paripáktól ekkor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Majd a paripáktól »
Paripáktól akkor
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Aladárt behozták :
 
n.72
Szerelemben azt is majd kétfelé oszták.
 
 
 
n.73
Fel, magosan, apja dobta kicsiny terhét,
 
n.74
Kacagott a gyermek, s lihegé : »egyszer még !«
 
n.75
Anyja pedig szemmel kísérte ijedten,
 
n.76
Mégis azért büszkén, hogy fia nem retten.
 
 
 
n.77
Majd apja, emeli vén keze’ paizsára :
 
n.78
Nőj nagyot — elkezdé — hunok nagy királya :
 
n.79
És — mint fiatal lomb fedi törzsökét el :
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Híred az enyémet árnyékba borítsa »
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.80
Híred az enyémet árnyazza sötéttel !
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[bizonytalan olvasat]
n
Jegyzet a 80. sor kibetűzhetetlen
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
 
 
n.81
Igy szóla ; s az asszony sírta örömkönnyét,
 
n.82
Azután választá
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
ragyogó
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
ragyogóbb
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
öltönyjét,
 
n.83
Mert ideje volt már
Gyöngyvérhez is
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Buda hőshöz »
Gyöngyvérhez is
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
menni,
 
n.84
Nagyobbik urához
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
n
Jegyzet Nagyobbik ura: a nőnek férje bátyja.
illett beköszönni.
 
 
 
n.85
Ajándékit elébb küldé bizonyostul :
 
n.86
Három teve terhét, csuda állatostul,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Mit déli honából hoza erős állat »
n
Jegyzet (kitörölve)
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
 
n.87
Mint déli homokból hozták vala
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Küldötte tevéstől három teve terhét »
n
Jegyzet Az egész strófa újra írva s ebben:
[törölt]
«
Mint déli honából hozta vala
Beszúrás
»
Mint déli honukból hozták vala
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
nem rég
 
n.88
Lágy Perzsia gyapját, hindu szövött selymét.
 
 
 
n.89
Így azután mentek Buda hőshöz
által
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
átal
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.90
Hol
fennlaka díszlik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« fenlaka diszlett »
fennlaka diszlik
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
faragott korláttal ;
 
n.91
Jó Buda Gyöngyvérrel sietett eléjök,
 
n.92
Gádor előtt várta királyi személyök’.
 
 
 
n.93
Hamar a két asszony szeme összevillant,
 
n.94
De csak amíg ember frissen egyet pillant,
 
n.95
Hidegen egymásnak azalatt benyelték
 
n.96
Ruháit, alakját, egész teste-lelkét.
 
 
 
n.97
Akkor Buda nője messze kitárt karral
 
n.98
Fogadá vendégét nagy csók-zivatarral ;
 
n.99
Ilda is ángyának
örvend vala szintén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« melegen örvendez »
örvend vala szintén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.100
Szavainak mézes csemegéjét hintvén.
 
 
 
n.101
Majd Aladárt Gyöngyvér kapta megint ölre,
 
n.102
(Bútt emez a csóktól, helyét letörölve ;)
 
n.103
Dícsérte milyen nagy, dícsérte milyen szép ;
 
n.104
Boldog anya — mondá — fiad oly igen szép !
 
 
 
n.105
Megveri nézéssel szemem, attól félek.
 
n.106
De jer palotámba, mi legyünk testvérek.
 
n.107
Mondván, bevezette. Utánok azonnal
 
n.108
Mene a két férfi, nyájas nyugalommal.
 
 
 
n.109
Ekkor Etel, látván Buda nője tettit,
 
n.110
Micsoda jósággal szeretik szerettit,
 
n.111
Nagy szíve örömmel
teljesedék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teljesedék
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
rája,
 
n.112
S így szóla
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« És igy szól »
S így szóla
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
, előre mosolyogván szája :
 
 
 
n.113
Hej, mire gondoltam én eme hadköltést !
 
n.114
Asszonyainknak, lám, szerzek időtöltést,
 
n.115
Lengő sátor alatt, hűs
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
Mátra-berekben
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Mátra berekben
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
,
 
n.116
Valamíg a hév nap nyári tüze rekken.
 
 
 
n.117
Nosza hát induljunk hajnali harmattal,
 
n.118
Udvari népestül, az egész nő-haddal,
 
n.119
Lássák a vadászat riadalmas sorját,
 
n.120
Ülvén lakomával büszke vadak torját.
 
 
 
n.121
Tapsolt az örömtül Buda felesége,
 
n.122
Buda sem
lelvén
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« talált »
lelvén
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
szót hamar ellenébe ; —
 
n.123
Lovalák az udvart nagy bontakozásnak,
 
n.124
Hogy hajnali hűssel megeredjen másnap.
 
 
 
n.125
Ott eleven sürgés mindenfele pezsdül,
 
n.126
Göngyölik a sátort rúddal, cövekestül,
 
n.127
Szőnyegeket szednek, drága vagyont, össze,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
 
n.128
Térdelik a málhát, ügyesen kötözve.
 
 
 
n.129
Arany-ezüst készség
van
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gyül »
van
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
egész halommal,
 
n.130
Lót-fut a vén sáfár : mit tegyen e lommal ?
 
n.131
Poharak, medencék, tálak özön fénye,
 
n.132
Föld-ette királyok lakozó edénye,
 
 
 
n.133
Az asszonyi nép is
gondba’ fejét főzi
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« gondba fejét főzi »
[törölt]
«
csuda, hogy már győzi
Beszúrás
»
gondba fejét főzi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.134
Kicsiért nagy felleg homlokát redőzi,
 
n.135
Sok majd csak az úton jut eszébe reggel,
 
n.136
Marad a szükséges, viszi ami nem kell.
 
 
 
n.137
Bontják szolga-cseléd, a sok teli vermet,
 
n.138
Benne arany köles, buja földben termett ;
 
n.139
Boza italt, kámot,
n
Jegyzet Boza, kám. Mint a hún és kún népek itala emlegette tik a krónikák által. Kölesből erjesztett sörféle folyadék.
bort is vele bőven,
 
n.140
Dús
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Nagy »
Dus
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
lakomák lelkét, emelik tömlőben.
 
 
 
n.141
Szerszám szanaszéjjel tisztul ragyogóra,
 
n.142
Hintó vala készen, kötni mokány lóra ;
 
n.143
Málha-barom békón ; paripát vakarnak :
 
n.144
Keze-lába termett az egész udvarnak.
 
 
 
n.145
Egy rakodó vásár egész Budaszállás,
 
n.146
Kinek jut eszébe étel, ital, hálás ?
 
n.147
Fáklya futó fénye éjjel is ott jár még,
 
n.148
S bukdosik egymásba
sok fekete
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« nagy fekete »
[törölt]
«
sok nyurga nagy
Beszúrás
»
sok fekete
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
árnyék. —
n
Jegyzet A 148. sor után Sz. kéziraton két sor és két szó kitörölve.
 
 
 
n.149
Másnap, hogy elértek zöld Mátra tövébe,
 
n.150
Sátraikat vonták egymás közelébe,
 
n.151
Buda kerek halmon, öccse alább kissé ;
 
n.152
Bő patak a
helyet
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
helyet
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hellyet
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
teszi vala frissé.
 
 
 
n.153
Lentebb a
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
lapályon boruló
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
lapályon, boruló
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
tölgyesben
 
n.154
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Összes Művek
 
Nyüzsgött
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Nyüsgött
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az egész had, mint valamely lesben,
 
n.155
Füstbokor
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
Füst-bokor
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
Füstbokor
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
itt és ott tapad az erdőre
 
n.156
Mint mikor a hegyek
pipálnak
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
pipáznak
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
pipálnak
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
esőre.
 
 
 
n.157
Még az-nap
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
Még az-nap
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
az útat s éjjel kipihenték ;
 
n.158
Etel pedig osztá a vadászat rendét :
 
n.159
Gyors paripán a völgy zugait bejárta,
 
n.160
Vagy nézte magasból, merre dül a Mátra.
 
 
 
n.161
S mint aratók pásztát nagy szél gabonában
 
n.162
Hogy' fognak, az áldást terelik sorjában :
 
n.163
Egy darab ott áll még, itt kopasz a tarló,
 
n.164
Hódítja csapánkint az emésztő sarló :
 
 
 
n.165
Etel is a Mátrát osztja fel akképen,
 
n.166
Hegyre hegyet készül meghajtani szépen,
 
n.167
Nagy rengeteg
erdőt nyomni körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« ormót körülállni »
erdőt nyomni körül
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
haddal,
 
n.168
Ugy bánni el
oztán középütt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« aztán közepén »
oztán középütt
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a vaddal.
 
 
 
n.169
Vad el ne osonjon,
rendeli
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
rendeli
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
az alyban,
 
n.170
De vadászni beljebb tilos a karajban ;
 
n.171
Mindenkor az első »Buda király
vadja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Összes Művek
 
vadja
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
« —
 
n.172
Maga is Budának ezt a fogást hagyja.
 
 
 
n.173
Így adva parancsát holnapi reggelre :
 
n.174
Akkor hada bomlott, kiki rendelt helyre ;
 
n.175
Maga is bátyjával paripára
mozdul
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« perdül »
mozdul
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
,
 
n.176
Solymászni fehérnép velök együtt buzdul.
 
 
 
n.177
Megharsan a völgyben hajtok riadása,
 
n.178
Nincs földön, egen sincs, vadnak maradása,
 
n.179
Földön veri gyors nyíl, veri égen sólyom ;
 
n.180
Szárnya, sebes lába nehezül, mint ólom.
 
 
 
n.181
Amaz örök csendet veszi lárma közre,
 
n.182
Levegő a zajtól egyre szorúl össze ;
 
n.183
Lárma, paizscsörgés, ördögi huj ! huj !
n
Jegyzet Huj! huj! Egyike a legrégibb történeti szavainknak. Mint csatakiáltást adja krónikánk a régi magyarok szájába : »diabolica huj ! huj ! exclamatio.«
szó :
 
n.184
Félelem a vadnak ez idegen uj szó.
 
 
 
n.185
Ekkor Buda bátyját Etele kinálja,
 
n.186
Első a vadak közt
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Debreceni Egyetem könyvtára
Összes Művek
 
[törölt]
« húnok nagy »
[törölt]
«
föld régi
Beszúrás
»
húnok nagy
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
hunok nagy királya
*
Szövegforrás:
Magyar Tudományos Akadémia
 
hunok nagy-királya
*
Szövegforrás:
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
 
,
 
n.187
Ugy Etele
oztán, s mind a nemek
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« oztan s rendre hunok főbbi »
Mind a nemek főbbi
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
főbbi;
 
n.188
Iszonyu öldöklést tesz végre a többi.
 
 
 
n.189
Hej, micsoda zsákmány aznap esett halva !
 
n.190
Medve, bölény, farkas ; rőt-vad egész halma ;
 
n.191
Láncsákón az erdő halottjait hordják,
 
n.192
Késő öreg éjjel fenn
ülik
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
ülik
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
Magyar Tudományos Akadémia
 
űlik
*
Szövegforrás:
Debreceni Egyetem könyvtára
 
a torját.
 
 
 
n.193
Sürög a had népe nagy máglya tüzeknél ;
 
n.194
Nyárson egész marhát forgatnak ezeknél :
 
n.195
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« Gulya-bölényt, szarvast, megcsappan »
Busa bölényt, szarvast. Megcsappan
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
a tömlő ;
 
n.196
Zendül
rege
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Egyetem könyvtára
első nyomtatás (Buda Halála. — Hun rege. — a Magyar Tudományos Akadémia által Nádasdy-díjjal jutalmazott mű. Pest. Ráth Mór kiadása. 1864.)
Összes Művek
 
[törölt]
« zene »
rege
Beszúrás
*
Szövegforrás:
Széchenyi Könyvtár
 
és dal, édesdeden ömlő.
 
 
 
n.197
Buda is sátrában múlatoz Etellel,
 
n.198
Menye,
n
Jegyzet Menye olykor az idősb fivérnek az öccse' felesége, más kifejező szó hiányában. Egyébiránt a nurust jelenti rendesen.
Hilda asszony kínálja kehellyel,
 
n.199
Gyöngyvér pedig szolgál kisebbik-urának,
 
n.200
Szava szíve nyájas hunok asszonyának.
 
 
 
n.201
Pendül azonközben hegedősök kobza,
 
n.202
Emlékezetűl a régi regét hozza,
 
n.203
Hunor, Magyar ősről zeng a dal beszéde,