X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A hun trilóga töredékei

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Összes Művei IV. kötet
Alcím: Keveháza. Buda halála. A hun trilógia töredékei.
Dátum: 1953
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISBN: 809000064148
Szerkesztő: Barta János
Sajtó alá rendező: Voinovich Géza

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen
A kézirat leírása:
History:
A töredékben maradt dolgozatok kézirata megvolt a költő hátrahagyott iratai közt. Ráírta: Hun monda, 1853. Legelső töredékek. A három dolgozat kéziratát a költő együtt tartotta; az ostromban mind elégett. Törlések, javítások nem voltak rajtok; tisztába írta. Fennmaradt a legelső kezdetből három sor. Tanítványainak sikerült néha a költő papírkosarából egy-egy eldobott cédulát megszerezni és eltenni. Ilyenről közölte Benkó Imre ezt a három sort: (Arany János tanársága Nagykőrösön, 183. l.) Csaba királyfiról mondok új éneket, Attila fiáról egyszerü verseket, Hogyan vitte vissza amaz őshazába.

Keletkezés:

Dátum:

Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: elbeszélő költemény

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege

Elektronikus kiadás adatai:

A digitális kritikai kiadás sajtó alá rendezői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
Közreműködők: Csonki Árpád , Horváth-Márjánovics Diána , Káli Anita , Metzger Réka , Móré Tünde , Roskó Mira , Sárközi-Lindner Zsófia és Vétek Bence

Kiadás:

Digitális kritikai kiadás
A kiadásról:
Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2019 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

Arany László közölte a HV-ben; másodszor Voinovich G. A. J. összes művei, I—IV. köt., Franklin Társ. kiadása, 1924. Mindegyik kiadásból hiányzik egy lap, ezt a lapot Voinovich Arany János életrajza közölte, hasonmásban, a II. kötetben; a második dolgozat III. részének első énekébe való, a 25-65. sorok más fogalmazása.
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

A műhöz tartozó jegyzetek az alábbi linkeken érhetőek el:
 
  TÖREDÉK AZ I. ÉNEKBŐL.  
  (A 25-65 verssorok, más fogalmazásban).  
 
 
n.1
Jelen volt a királyné, a német Ildikó,
 
n.2
(Krimhilda volna máskép, de tetszőbb így a szó) ;
 
n.3
Hozzá Etele nyájas, hivó parancsa ment :
 
n.4
Azért, mind udvarostul a nászon megjelent.
 
 
 
n.5
Tündér világnak hinnéd a csamokos Budát,
 
n.6
Fény, szin, zaj lelkesíté a nászi palotát ;
 
n.7
Benn a király, mosolyogva, — ruhája dús bibor,
 
n.8
Gyémánt s arany kehelyben előtte drága bor.
 
 
 
n.9
Előtte a mennyaszony, miként egy napsugár,
 
n.10
Mint tükörrel vetett fény, — táncot libegve jár ;
 
n.11
Szépségin összeolvad, szeméremmel vegyest,
 
n.12
A szűz lélek szerelme s a habzó vérü test.
 
 
 
n.13
S ülvén királyi székben a vőlegény, Etel :
 
n.14
»Járjad«, kiáltja, »járjad, te, kin szivem legel!«
 
n.15
Egyszerre szívja lelke, miből egy is megárt,
 
n.16
Szemével a szerelmet, ajkával a pohárt.
 
 
 
n.17
És Ildikó megosztja urának örömét,
 
n.18
Mosolygva szép Mikoltán jártatja kék szemét,
 
n.19
Szelid hunyászkodással urának egyre tölt ; —
 
n.20
Hozzá is a király ma nyájasb, mint azelőtt.
 
 
 
n.21
Éjfél után a bajnok ágyasházába tér,
 
n.22
Éjfél után a hősek vigalma véget ér ;
 
n.23
Sulyát a hosszu napnak növelte hosszú est,
 
n.24
Törődve annyi kéjben, álomra dől a test.
 
 
 
n.25
Egy lanyha nyári szellő minden szemet lezárt,
 
n.26
Bágyadva éjt az égről a csillag is sugárt,
 
n.27
Az őrtüzek szunyádnak a palota körül,
 
n.28
Az őr is mind paizsra vagy lóserényre dül.
 
 
 
n.29
Ám Ildikó nem alvék, nem ő csupán maga,
 
n.30
Kemény lön egyes ágya, szép bársony pamlaga
 
n.31
Kést döföl a szivébe halálos sérelem,
 
n.32
A régi bosszú hamvát felszítja fris jelen.