Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
Előfizetőinkhez, barátainkhoz!  
  Lapunk mai számával lezártuk az első félévet, Bejelentjük, hogy ezentúl nagyobb formában, bővebb tartalommal, de a nyári évad alatt havonta egyszer fogunk megjelenni. Az előfizetési ár a régi marad, a bővitett példányok árát azonban harmincról ötven fillérre emeljük.  
  Kérjük tisztelt előfizetőinket, kiknek előfizetése 12-ik számunkkal (félév) lejárt, hogy az előfizetési dijat minél előbb beküldeni sziveskedjenek, ne hogy lapunk szétküldésében fennakadás álljon be.  
 
A TETT kiadóhivatala.
 
 
image