Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
AZ UJ MYTHOLOGIÁBÓL.  
ÉK  
 
Az éjjel a cirkuszi húsemberrel ismerkedtem,
az élő hentesbolt fejemre könyökölt,
s messze világokra eláhitozván szemének bús battériája,
súlyával, régi csillagzatokat támasztó agyamba fúródott.
 
 
Megrogyni szégyenes voltom sarkkövén imigyen ő
lett távlatokból emő morfondiák kibökője,
s elsikkadt bibelődésű szava hurkásan puha hajlása
artézi vizet köpülyöz ki a világ megaludt tömegéből.
 
 
S ha éjjel a cirkuszi húsemberrel ismerkedtünk,
ocsudunk keléskor szórakozott könyökével agyunkban.
(Hány pimodáni sejtecskének „lett a halála“,
s hány apró fenevadnak, a nagyuri gondtalanság!)
 
 
Ez pedig könyököknek és Ékeknek dithyrambja,
ez pedig ismerkedésem a husemberrel,
ki nem spárgát ültet a porondra ellenéből,
(hogy aztán kitépje és halomba teritse)
 
 
hanem súlyával, régi csillagokat támasztó agyamnak éke.
 
 
 
 
image