Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
Előfizetőinkhez, barátainkhoz!  
  Ezer technikai és egyéb akadályokon át lapunk mai számával megkezdtük az uj félévet. Ezentul ilyen formában s legalább is ekkora tartalommal, de a nyári évad alatt havonta egyszer fogunk megjelenni. Az előfizetési ár a régi marad, a bővitett példányok árát azonban harmincról ötven fillérre emeljük.  
  Kérjük tisztelt előfizetőnket, kiknek előfizetése 12-ik számunkkal (félév) lejárt, hogy az előfizetési dijat minél előbb beküldeni sziveskedjenek, ne hogy lapunk szétküldésében fennakadás álljon be.  
 
A TETT kiadóhivatala.
 
 
image