Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
MOLNÁR FERENC
RENDJELE  
  „A haditudósitó a hadicél szolgálatában dolgozik, nem arrogálhatja magának sem a történetiró sem a sztratégiai kritikus szerepét, azok közt a keretek közt dolgozik, amelyeket a hadvezetőség megszab számára. Mennél kiválóbb mestere a tollnak, mennél szorosabb lelki kontaktust tud fenntartani a fegyverben álló nemzettel, mennél jobban tudja lelkileg átélni a harcos katona sorsát s táplálni a harc mögött dolgozó polgár érdeklődését, annál jobban teljesítette kötelességét és annál több szolgálatot tesz a nemzet ügyének. Ezenfelül ha a haditudósitónak még nagy személyes nyomatéka is van, ha a közönség már előlegezett bizalommal és várakozással fogadja munkáját, annál több a szolgálat, amit tehet...  
 
Molnár
haditudósitói munkája mindezzel a háború publicisztikájának legnagyobb nyomatékú jelenségei közé tartozik s mivel az osztrák sajtó sem tudott a harctérre küldeni hozzáhasonlóan kiváló irót, vezető sorban reprezentálja irodalmilag a mi hadseregünk önfeláldozó küzdelmét. Ezt ismerte el a király, mikor nagy rendjellel tüntette ki
Molnár Ferencet
.“  
  A Vasárnapi Ujságból idézzük az előbbieket s nincs sok hozzátoldani valónk. Csak szeretnénk kiorditani a világ minden tájai felé, hogy : igaz! igaz! igaz! igaz! Ezekért kapta
Molnár Ferenc
úr a mellenfityegőt s ezekért nem áldódhatott meg ilyesmivel például
Fényes László
s kint, néhány német, angol és francia mása, akiket finoman vagy finomtalanul visszaabajgattak a perifériákról, mert nem sunyták le bitangul a fejüket az arcukba ötlő rettenet előtt s nem kendőzték ringyósra a föld sajgását, hanem úgy folyatták át magukon töretlenül.  
 
Molnár Ferenc
úr (»iró«: »ember lelkiismerete«: »igazak telje«!!) viselje egészséggel a jelet!  
 
Komját Aladár
n
Jegyzet Minden közleményért a szerző maga felel.
 
Dr. Lipták és Társa Épitési és Vasipari R.-T.  
  most tartotta ötödik rendes közgyülését. A közgyülés elfogadta az igazgatóságnak azt az inditványát, hogy a kimutatott nyereségből az elmult üzletévre 6 százalék osztalék fejében 300,000 korona osztassék fel a részvényesek között, a tartalékba 297,900.86 korona helyeztessék és az alapszabályszerü levonások után fennmaradó 288,486.69 korona az 1916. üzletév számlájára vitessék át. Végül a közgyülés a társaság uj igazgatósági tagjaiul Cséli Róbertet és gróf Teleky Lászlót megválasztotta. A közgyülés után a társaság igazgatósága ülést tartott, amelyben dr. Lipták Pál vezérigazgatót az igazgatóság második alelnökévé választotta meg. Egyúttal Cséli Róbertet a vállalat ügyvivő igazgatójává nevezte ki.  
 
 
 
image