Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
MŰVÉSZET  
A FIATALOK KÉT TÁRLATON  
(Téli tárlat. Nemzeti Szalon.)  
  Nem, mintha fontos volna, de feltétlen rá kell térnem a mi műkritikusainkra. Az összes lapokban azt állitják, hogy semmi nyoma a mostani nagy időknek a téli tárlatokon. Nem tudom, mit értenek nagy idők hatásai alatt? Szerintem sokkal nagyobb idők jártak a pikturára a háboru előtt, mint a háború alatt, hol jelenleg „Schlachte-Bieldereket“ pingálnak. A piktura csatáit nem a harctereken vivják. A háború csak annyiban lehet fontos a pikturára, amennyiben az egyéneket komolyabbá, szomorúbbá, tehát mélyebbé és emberibbé teszi.  
  A két kiállitás, mint rendesen, most is gyönge. Pár ember menti csak a sok, piacra dobott vásznat.  
  Hende: (T. t.) komoly értéket keres a XIV. századból. – Tatz:(T. t.) fess – és ne gondolkozz. – Báró Hatvany:(T. t.) intelligens ember pikturája. – Perlrott Csabától:(T. t.) erősebb piktura kell. – Pongrác: Salóméja egyptomi hatás alatt készült compositio, anyagszerű. A fej profilja kiesik az egész stilusából. – Gelles:(N. Sz.) Meunierhatása alatt készült naturalisztikus férfi fej. – Diener: (N. Sz.) önarcképe: akarások.  
  Cigány:(T. t.) aktja monumentális meglátás és piktura. Szinben hamis, de igy összhang. Fehér drapéria, háttér, talaj több festői tartalommal bir, (expressionismus)mint az akt. Compositiója bezárt, logikusan rittmikus. Pikturája kötött. Nem tud választani a klasszikusok önarckép (N. sz.) akt (T. t.) koponyás csendélet (T. t.) és a modernek közt: (N. Sz.) alma csendélete. Cigánytólharciasabb képeket vártam. Ha a mostani nyugodt értékeit fel tudja a küzdelemre lenditeni, értékes emberünk lesz. Az akt (T. t.) azt a hatást kelti, mintha nem e térbe készült volna.  
  Kmetty:Csendélet-portraitja: (T. t.) lehiggadt piktura. Compositióban, szinben, expressióban, ritmusban logikus. De a kép egésze mégis széteső. Külömbb qualitásu a csendélet, mint a fej. A fej klasszikus, a csendélet kubisztikus. Szintén bánt, hogy nem harcos ember.  
  Rudnay: (T. t.) szomorú, komoly ember. Pikturája érzésen alapul. Baj, hogy annyira Goya hatás alatt áll – kevés Rembrandtosformákkal. Szinérzéke gyenge – de azért egy akkord a képe. Elgondolása és pikturája monumentális. Compositiója egy tömb, bezárt rittmussal. Expressionistikus értéke csak részben van (ég), kubisztikus és futuisztikus értékei nincsenek.  
  Dobrovits:(T. t.) aktja, a klasszikusokon épült. (Tintoretto-Michelangeló) Az összhang szétesik. Fej – törzs – lábak mind más-más érték. A törzs a maga nemében szép. Ott maradt meg a legtöbb kubisztikus értéke s igy a legtartalmasabb. A fej: klasszikus, bal láb: impressionisztikus. Szinben hamis. Complementer értékeken épült és állandóan összetéveszti szinben az aktot a fehér drapériával. A képből a müvész temparamentuma is hiányzik. Dobrovicstóltöbb kell.  
  Mi ezen a szűk helyen a fiatalok mellett, vagyis csak azok mellett álltunk meg, akiktől önmaguk megtagadása nélkül még sok hiba levetkőzését és erős, tudatos előrelendülést várhatunk. De sajnos ma még egy sincs köztük, aki a képeit egy nagy szerves művészi értékké tudná épiteni. Olyan egésszé, amelyben minden érték, még a legtávolabbi is szoros összefüggésben van az egésszel. Munkájukból hiányzik az alkotó, az alkotás és az élet vérbő harmóniája. Több, több vért.  
 
Uitz Béla
 
 
image