Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
NAPLÓ  
  Budapest anarchistái.Ez alatt a nem épen szerény cim alatt egy hetet-havat összehordó cikk jelent meg a „Magyar Figyelő“ december 1. számában. A pár oldalnyi irás minden komolyabb tartalom hijján, avas kávéházi romantika s Tisza Istvánméltóságos revüjében is nyilván csak a szerző hasonló konkluziói tették közölhetővé: »Látni való, hogy az egészséges magyar föld hogyan veti ki magából azoknak az eszméknek a magjait, amelyek teljes kibontakozásuk után kártevő gyümölcsöt teremhetnek«. A M. F. tendenciáját ismerjük, de milyen magasabb célok vezérelhették a cikk megirásánál a szerzőt, Gallovich Károlyt? Vagy talán a M. F. csakugyan fizet akkora pénzeket, hogy már a jobb sorsra rendelt embereknek is érdemes hasalni bele hasonló riportocskákat?  
 
 
 
image