Aranysárkány fejléc kép

Facsimile Image Placeholder
URAK!  
 
Tudom ám, hogy büdös vagyok!
Egyszer felküldött a butoros egy nagyszerü lakásba.
„Kinn van egy ember" szólt be a kis fiu.
Ember vagyok? Az ember büdös állat!
A kezem utálat!
Hej, marchese, ha a szádra nyomnám
A szenes markomat!
 
 
Urak, én piszkos vagyok! Ne, ne izéljetek.
Tudjátok, hogy azért nem harapok...!
A kommünkor sem ettem többet,
Mindössze hat papot...
No, ronda volt, de ti másnap belőlünk
Harmincezret megfaltatok...
Quel horreur! Undok napok...
 
 
Pfuj, urak; nem ronda, hogy még vagyok?
Nagy lyukas cipők, csupa sár,
Savanyu szagu mocskos ruha!
S én hordom a butort! Maszatos kezem
Végigmászik a szőnyegen,
S a lépcsőtökre rázom a sarat!
 
 
De ne féljetek a pofámtól:
Én alapjában jó fiu vagyok!
Buta és jó! What is the matter?!
Amerikában is jártam ám!
A velőm csatorna piszokjába
Jó sok idegen szó ragadt.
Ki ott meg nem döglik... megmarad...
 
 
Haha! Az istenit a rohadt mindenségemnek!
Minden semmi...! Forog a világ –
De fel nem fordul se holnap, se ma!
Robognak a hintók! Röhög a nap,
S nem forr fel az égbolt katlana...!

Facsimile Image Placeholder
Nem forr fel a katlan, az őrült csillagok
Nem kalimpálnak soha a kék tengerben!
Nem füstöl a hold! Ki gyújtja fel?
Biztosan szuszog a térben az éj...
Aludj illatos ur, ne félj!
 
2.  
 
Ha meghalok, szétfolyik a beélem,
A vérem feketén kialudt.
Sárga savóm csuszik a fenyéren,
S a szemembe zöld légy ás kaput.
Ha ütöerem lomhán kienged,
Ideghálóm agyamra ernyed,
– Foszlik a zsákmány a szövetéből –
Ne undorodj te árva asszony...;
Vidd el a döghöz a kisfiut;
„Fiacskám, nézzed, elaludt, –
Nem jobban, se máskép, mint egy varangy
Egy széttaposott kövibéka;
Idegtörő volt, képzelt sok nyugtalant...
Bizony... Millió spirochéta...“
 
3.  
 
Fejemen egy gúnyos Lucifer
Göröngyöket dobál keresztül.
Megvesztem bizony; mész az ételem!
Sok órán hált a szél velem:
Kifútta a velőt fejembül...:
Ötszáz fenyő vonaglik az erdőn,
Forog a szél, csorog a halmon a méreg;
Én vagyok a halmos fekete föld:
Fájdalomcsavarrá tekerg rajtam a fakéreg,
Benőtte gyep a homlokom,
S a réteket én hordozom...
Föld vagyok. Bolondgomba nő rajtam.
Kell-e a szivem neked?
Hosszu lében gulyást főzhetsz belőle,
S dalolhatsz hozzá vig éneket.
 
 
 
 
image
image