X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Aranysárkány

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Aranysárkány - critical edition
Dátum: 2014
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Sajtó alá rendező:
Bengi László
és
Parádi Andrea
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány Kalligram Kiadó, Pozsony, 2014.
  • Szövegforrás PH: A regény első közlése folyóiratban. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany-sárkány: Regény, Pesti Hírlap, hetenkénti folytatásokban 1924. május 11-től 1925. április 5-ig.
  • Szövegforrás AS1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Arany sárkány, Légrády Nyomda és Könyvkiadó Rt., Budapest, 1925.
  • Szövegforrás AS2: A regény második kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Aranysárkány, Genius, Budapest, é. n. [1929], 2. kiadás.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Bengi László
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2014 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Kosztolányi Dezső
 
Arany sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kosztolányi Dezső
 
Aranysárkány
 
Második kiadás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
I.  
A pisztoly eldördült.  
Egy diák, ki a futó mögött foglalt helyet, a mésszel
írt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vonalnál, az ég felé tartotta a csövet s bámulta a füstfelhőcskét, mely nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oszlott el a hajnali levegőben.  
A másik, mihelyt megpillantotta a lángot,
elindította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elinditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a versenyórát. De nem állhatta meg, hogy el ne kiáltsa magát:  
Rajta!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Rajta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Vili már futott.  
A start tökéletes volt.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ugrott ki, mint a párduc, egyenletesen, minden megtorpanás nélkül emelkedett a magasba s pár pillanat
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teljes iramban rohant a cél felé.  
Szemében vágtattak a rétek.
Szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karmolta a talajt. Fejét, melyet cigányos haj vert, hátravetette s arcát
eltorzította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltorzitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
csikorgó
erőfeszítéssel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erőfeszitéssel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A föld dobogott.  
Mikor a pálya felén lehetett, az, aki az órát figyelte, még egyszer üvöltött:  
Hajrá!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hajrá.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Most már hunyt szemmel,
öntudatlanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
öntudatlanul,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
robogott előre.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszett, hogy egy másodperc alatt tette meg a hátralevő utat. Tárt karokkal, szárnyalva szédült be a
célhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
célhoz,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s mellkasa máris
elszakította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszakitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rózsaszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírszalagot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papir-szalagot,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyet két osztálytársa
feszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki.  
A
célbíró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ekkor
lerögzítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lerögzitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a versenyóra nagymutatóját, mely kényelmesen sétált a számlapon. Torkaszakadtából
ordította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orditotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az eredményt, hogy a gyöpön lévő érdeklődők, a sportegylet tagjai is meghallhassák.  
Tizenegynyolc!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Tizenegynyolc.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tizennyolc!
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili ezt nem hallotta. Ő tovább futott, lábait kapkodva, szökdécselve, ahogy pesti futóbajnokoktól látta s nem törődött az idővel, mintha nem is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
reá
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vonatkoznék. Csak később fordult vissza.  
Távolról kérdezte:  
– Mennyi?  
A diákok arról tárgyaltak, hogy Vili, ki tavaly Pesten a vándorserleget és zászlót nyerte meg a gimnáziumnak, ismét rekordot
javított s így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
javitott, igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
javitott s igy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
még
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futott.  
Egyszerre öten-hatan válaszoltak:  
– Tizenegynyolc, tizenegynyolc.  
Vili feléjük jött. Lábikráján dagadoztak a kidolgozott izmok,
görcsösen-csúnyán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
görcsösen-csunyán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szájába zsebkendőt gyömöszölt.  
Ezt lihegte:  
– Két
lélekzettel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Két
lélekzettel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzettel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
futotta a százat.  
– Jó volt, öregem – szóltak a
szakértők,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szakértők.
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– jó volt, – s csak a szemük mondta, hogy mennyire jó volt.  
– De ne hányd annyira a lábad.  
– Igen, – bólintott Vili, mert tudta, hogy ez a hibája.  
Liszner Vili nem-szépen futott. Ha
stílust
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
stilust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akart teremteni, mindig elrontotta a futamot. Pusztán a
marhaerejével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
marha-erejével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bírta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Egyik pajtása leemelt a galagonyabokorról egy kabátot, vállára tette, panyókára.  
– Vedd föl, – szólt – megfázol. Még
hűvös
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hüvös
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
van. Különben is mára elég.  
Azért még nehányszor lekuporodott, sprintelt, végigszaladta a pályát. Utána átengedte két barátjának, Packának, Huszár Bandinak, kik tizenkettő, tizenhárom alatt teszik meg s alapjában rokonszenves
műkedvelőknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mükedvelőknek
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Egy darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tekinthetők. Darabig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nézte őket.  
Ez a szokásos tavaszi munka volt, az
előtréning,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtraining,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
melyben a nyolcadik osztály sok diákja vett részt. Kék-fehér tornainget viseltek, sportnadrágot, mely szabadon hagyta térdüket, ellenben
szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak neki
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a többiek csak vezényszóra, tapsra indultak, nem pisztolylövésre. Az is csak őt illette meg.  
Elkérte pisztolyát, belekarolt barátjaiba s félrevonta őket beszélgetni. Most
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl, hogy Vili, ki a télen töltötte be huszadik évét, egy fejjel magasodott ki közülök.  
Körötte a városerdő
lélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzett,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
titáni, zöld tüdejével. Amerre
lépett, a szöges cipője
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lépett, szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lépett, a szögescipője
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyöngyvirágokat,
vadnefelejcseket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vadnefelejtseket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tiport, melyek tejkéken derengtek a világosbarna rögökön. Zsendült minden fa, cserje. Az orgonák tömör falat alkottak, belengve a vidéket
keserű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
keserü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
leheletükkel.  
Ebbe a déli városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor, megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket s a ködben füstölt a termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok,
összegöngyölt, zöld selyem zsebkendők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
összegöngyölt selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
összegöngyölt, zöld selyemzsebkendők
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
módjára, melyeket hirtelen kinyitnak és meglobogtatnak a szélben.  
Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vili,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a két bajnokkal a gyöpön egy valamivel lejjebb levő tisztásra tartott. A fanyar homályban
rezgő nyárfák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rezgőnyárfák
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
törzsei feszültek, mint a székesegyház pillérjei és lombkoronáik
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugtak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a gyenge szellőben, mint a
templomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tem-
új sor
plomi
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
orgonák. Topolyafák keresték seprős ágaikkal az eget. Tölgyek bólongtak, komolyan, a
vízesés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizesés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szakadatlan moraját utánozva. Itt a nagydiákok majdnem gyermekeknek rémlettek.  
– Hány óra lehet? – kérdezte Vili.  
A
célbíró,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
célbiró,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Packa, a versenyórára meredt, melynek rendszerint csak másodperceit nézte s most a valóságra
ocsúdott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ocsudott:
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Hat.  
Vili lehorgasztotta fejét. Eszébe jutott az, ami ott messze van, a gimnázium s hogy a hat után a hét következik, majd a nyolc. Átvette versenyóráját.  
Nem közönséges óra volt ez.  
Azon a három mutatón
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely minden zsebórán megtalálható, még kettő mozgott: egy nagymutató, melyet az indulásnál pöccentenek
el
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
el,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s egy másik másodpercmutató-féle, mely nagyobb távoknál külön méri a perceket. Apjától, az öreg Liszner Kálmántól kapta, mikor
átcsúszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átcsuszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a hatodik osztály vizsgáján.  
De akárhogy babrálgatta, mégis hat óra volt.  
Hirtelenül zene szólalt meg. A hang irányába
emelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
emlték
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fejüket. Innen a tisztásról a vigályos erdőn át kilátás
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nyári vendéglőre. Egy-egy napsugár tört át a fákon, arannyal
csíkozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csikozva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az eget.  
Künn a vendéglő előtt egy cigánybanda valami keringőt
húzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely édesen ringatta a lelket, mint a hullám. A bajnokok, kik naponta reggel öttől
fél nyolcig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolcig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az erdőben dolgoztak, akár egy munkateremben, eleinte nem tudták, hogy mi ez a muzsika.  
Huszár Bandi mondta, aztán:  
– Május elseje.  
A cigányok hajadonfőtt muzsikáltak, költői fejüket
hegedűjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hegedüjükre
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajtva. Éji, cingár alakjuk, mely többnyire kávéházak füstjében pácolódott, különösen hatott itt korán, a tiszta levegőben, rigók és harkályok társaságában. A tavaszt köszöntötték. Egy kertész a melegházból cserepeket hozott ki és az ágyásba rakosgatta, noha máskor mindig megvárták az Orbánt, a májusi fagyok miatt. De az idén oly meleg volt a tavasz, mint a nyár.  
Köröskörül Sárszeg laposan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Köröskörül még aludt a város, mely laposan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
lepényszerűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lepényszerüen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terpeszkedett el a homokon.  
Hat óra után a városerdő melletti elhagyott
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megjelent egy magas, sápadt
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
is, Csajkás Tibor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Az nem jött a többiek közé, csak járkált le-föl a parasztkunyhók között, melyek ablakaiban muskátlik
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Olyan galambszürke ruhát viselt, mely nyolcadik osztályos diákhoz nem illő, csak gavallérhoz. Csenevész, selymesszőke hajacskáját középütt választotta el. Kezében
nyúlszőr kalapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyúlszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nyulszőrkalapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt. Tankönyveit otthon hagyta, csak a megfelelő oldalakat tépte ki, s ezeket zsebébe
süllyesztette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sülyesztette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Bizonytalannak látszott. Várt
valakit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
va-
új sor
kit.
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet hibás elválasztás
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az, akit várt.  
Novák Hilda az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
végéről jött,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ahogy szokott: nem sietve, fejét lehajtva, titkos
bűntudattal.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büntudattal.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Most kelt az ágyból, megszökve édesapjától, ki csak később ébred, a dolgozószobájában.  
Amikor a diákhoz ért, gyorsan mellé ugrott és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ment mellette, mintha nem is mellette menne, két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ment mellette, két
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az úgy utalószó a kimaradt tagmondatra vonatkozik
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lépés távolságra, minden pillanatban készen arra, hogy egy ismerős közeledtére ellenkező irányba csapjon, vagy
szembeforduljon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szembe forduljon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor találkoznának. Egy Schumann-füzetet
szorongatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szorongatott.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Hilda folyton tekintgetett, előre, hátra,
oldalt. Tibor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
oldalt. Csajkás Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megkérdezte:  
– Mi az?  
– Sokan vannak.  
Csakugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
a május elseje megzavarta
légyottjukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottjukat
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Másik, zegzugos
utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
siettek. Itt
Tibor közeledett hozzá,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor közel ment hozzá,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kezéhez ért. A lány hagyta.  
Széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Széles-karimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
florentinkalapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
florentin-kalapja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
árnyat vetett arcára, mely egyébként is sötétlett
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajától,
mély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szemétől. Kislányos batisztruhát hordott,
magas szárú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszáru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fekete cipőt, melynek kissé elkopott a
sarka. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sarka. Nyakára bársonyszalagot kötött. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mosolygott. Komoly volt, nagyon komoly.  
Tibor nézte hullámos, nagy száját. Annyira nézte, mintha a lány mondott volna valamit, pedig az hallgatott. Csak ő dadogta, néha:  
– Édes.  
Hilda engedte, hogy arcára záporozzék az egyetlen szó, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
tudott.  
Mást nem beszéltek. Régen nem volt már semmi mondanivalójuk. Aki őket meglátja,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
együtt, amint némán
ballagnak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mennek,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a régi szerelmesek természetes, jó közönyével, az megdöbben.  
Hétköznapi dolgokról ejtettek egy-két szót, csupa
pozitívumról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pozitivumról.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Tibor szokása szerint ezt kérdezte:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor vallatta:
 
– Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
baj?  
– Nincs.  
– Alszik még?  
– Hogyne.  
– Valaki jön – mondta a diák.  
– Gyorsan menj át a másik oldalra – mondta a lány.  
Tibor átment a másik oldalra,
visszajött. Folyton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
visszajött, sokszor. Folyton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
zavarták
őket.
 
Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket. Parasztszekerek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
haladtak,
papírbokrétás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbokrétás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lovakkal, fölpántlikázott ostorokkal. Kirándulók tódultak a városerdőbe, kik a tavasz hivatalos ünnepének
ezen a napon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ezen az egyetlen napon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
áldoznak, családostól. Férjek,
feleségek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
feleségek,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kisgyermekeket vezettek, kézen.  
Messziről már harsogott a
tűzoltóbanda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
rézlármája: a trombiták és cintányérok az ébresztőt adták.  
Hilda idegesen fakadt ki:  
– Undorodom.  
– Mitől?  
– Ezektől – s rámutatott egy távoli társaságra, mely már fölvirágozva baktatott az
utcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Ismét
vargabetűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vargabetüt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kellett csinálniok. A törvényszék mögött Hilda tétovázva
súgta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sugta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Beszélnem kell veled.  
– Mit?  
– Itt nem lehet.  
– Fontos?  
– Nagyon.  
– Komoly?  
– Nagyon.  
Tibor unszolta. Hilda nemet intett, határozottan.  
– Majd délután. Háromkor. Flóri néninél.  
Máris
búcsúzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
búcsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bucsuzott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
de Tibor követte, nem tudott tőle elszakadni.
Kísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a népesedő
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Liszner Kálmán
fűszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltjáig.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Itt megálltak.  
A
fűszeresbolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres bolt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresbolt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt egy jegenye meredezett, melyet azelőtt nem láttak, nyilván éjjel ásták a kövezetbe, mert körötte még nehány
kiszakított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszakitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gránitkocka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gránit-kocka
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hevert s pár kapányi föld: a májusfa, melyet az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tétetett ide, hogy reggel majd meglepje a várost.  
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé néztek, tátott szájjal.  
Ágain cifra kendők, almák, narancsok,
fügekoszorúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fügekoszoruk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
himbálóztak, felül
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
üveg pezsgő, melyet a nap annyira
átvilágított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átvilágitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy látni vélték gyöngyeit s tajtékját is. Mellette bájos,
karcsú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
karcsu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
palackokban zöld, kék, lila likőrök.  
Isten tudja, valamit
hasonlított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ez a karácsonyfához, de mégis tündéribb volt nála és érdekesebb. Ez a pogány fa nem
fűtött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fütött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szobában
nyílt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, tükrök között, hanem az
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyíltan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindenkinek az élet ajándékait
kínálgatva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kinálgatva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Lenn egyik gallyán
vattaruhában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vatta-ruhában
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott egy
bábu,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bábú,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tél apó, minden nyavalya és romlás hozója, kit most május jöttén ünnepélyesen fölakasztottak.  
Kicsit álldogáltak a májusfa alatt. Egy
tiszthelyettes tűnt föl, kit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiszthelyettes tünt föl, kit
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiszthelyettes közeledett, kit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hilda látásból ismert. Odaszólt a diáknak:  
– Most menj vissza az erdőbe.  
– Miért?  
– Hogy lássanak. Menj.  
Kézfogás, köszönés nélkül
otthagyta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ott hagyta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tibort.  
Az visszafordult a városerdő felé. Mögötte jött a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tűzoltó-banda,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzoltóbanda,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely szintén arra tartott. Vele ment ki,
búsan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
busan
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és izgatottan, de a muzsika ütemére lépkedve.  
Ott már fölborult minden rend.  
Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az orgonabokroknak s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak fákra, madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek
embernyelven,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-nyelven,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fák gondolkoztak
emberagyvelővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ember-agyvelővel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ember-agyvelővel
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a kövekben is
emberszív
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
embersziv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dobogott. Emberek lüktettek mindenütt, elhozva a természethez a vágyat. Zsongott az erdő. Megdézsmálták, kifosztották, ellopták mindenét. Gázolták virágait, veszekedve tördösték harmatos ágait,
belélekezték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belélegezték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fűszerszámát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszerszámát.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Agg nénikék
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szagolgatták a jácintot, mintha azonnal megszépülnének tőle. Közben a még álmos égen egészen fölébredt a nap. Diadalmas
tűzárral
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzárral
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
borította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a tájat,
átnyilallt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyilalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rézsút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sugaraival a lombokon, sárga pocsolyákban forrt a fénye, melengette a vért, csiklandta a kebleket, kéjesen viszkettette a torkokat, végsőkig
feszítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszitve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az életkedvet, melyben dac volt,
kihívás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kihivás, halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kihivás, életkedv s halálkedv
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
is. Mindebbe pedig beleharsant a
tűzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tüzoltóbanda,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mely itt termett, fölemelte trombitáit a tavaszba s a trombiták ragyogtak és a fény trombitált.  
Legtöbben letelepültek a fehérrel
terített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztalokhoz, melyeket kihoztak a fák alá. Pincérek röpültek asztalkendőjük
sirályszárnyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sirály-szárnyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tömeg e viharában, tizenöt tányérral, tizenöt söröskorsóval, hogy a falánk gyomornak legyen mit enni és inni. Faltak mindnyájan, mint valami táborozó hadsereg, harapták a sóskiflit, a virstlit, kortyolták a májusi bort, szopták a tejet, pohárból, mintegy anyamellből. Leányok ültek
fiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiukkal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a leányok férfikalapban, a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
napernyők alatt. Egy fiatalasszony magasra emelte
boglárkacsokrát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boglárka-csokrát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és haja kibomlott. Trécselésük elvegyült a fecskék csicsergésével. Pillék, bogarak koppantak hozzájuk. A konfetti tányérjukra porzott, szájukba-orrukba röppent s kacagva köpködték a földre.  
Tibor kisietett ebből a zenebonából a fasorba, hol a nyolcadik osztály növendékei gyülekeztek.  
Vili most a földön hevert, egy fa árnyékában. Megvetően pillantott a fasorra, melyen idegen alakok lézengtek, kik
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jártak itt.  
Egyre többet beszéltek a tananyagról is. Ebeczky Dezső vitte a szót, a nyolcadik osztály legjobb tanulója, kit mindnyájan őszintén utáltak. Nem azért, mert jól tanult. Jól tanulni elvégre lehet. De olyan jól tanulni, mint ő, az már
undorító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
undoritó.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Vili csak hallgatta-hallgatta. Nyálazta körmeit s
tintaceruzájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tinta-ceruzájával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
telefirkálta, mind a tizet.  
Fölpislantott rá. Megkérdezte tőle:  
– Hát te hogy kerülsz ide?  
– Csak kijöttem, barátom – dalolta Ebeczky Dezső, ki személyes megjelenésével tisztelte meg az erdőt és láthatóan mélyet szippantott
levegőjéből. – Ah
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
levegőjéből. Ah
c
Szövegkritikai jegyzet analógiásan javítva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a természet.  
Vili ezt nem értette. Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van, fa meg föld s azon nincs mit lelkesedni.  
Különben egyiküket sem érdekelte a természet, mely egy volt velük. Ők még csak befelé néztek, magukba, nem kifelé, mint az öregek.  
Ebeczky Dezső azonban jeles magyar dolgozatokat szokott
írni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irni
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a természet szépségeiről.  
Ezért mondta:  
– Nincs
gyönyörűbb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörübb,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint a természet.  
– És a számtan? – ingerkedett Vili.  
– Az is
szép,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szép
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
barátom. Minden szép. A maga helyén.  
Olyan nyomasztóan hatott megjelenése, mintha
legalábbis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legalább is
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy tanár jött volna közéjük, a gimnázium minden borzalmát magával hozva.  
Vili végigmérte tekintetével Ebeczky Dezső selyempapirosba kötött könyveit, melyekre hetente tiszta ruhát adott,
hízásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hizásra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hajlamos arcát, ezt az idegen csillagról idepottyant fickót, ki boldogan élt az iskola kalodájában,
logarithmuskönyvével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
logarithmus-könyvével,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
oknyomozó történelmével, görög
nyelvtanával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelvtanával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s elbiggyesztette száját.  
Ebeczky
Dezső így szólt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Dezső kivette aranyóráját. Igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Dezső igy szólt:
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Jó
lesz indulni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lesz cihelődni. Siessünk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili öltözködni kezdett. Egy padon voltak a holmijai.  
Lassan
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
nadrágját, mely
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
volt és bő, a tornaingre kabátját, mely rövid volt és
szűk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szük
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s szárából kikandikáltak a csuklói.
Lerúgta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lerugta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a kedves
szöges cipőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szögescipőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az ormótlan,
vastag talpú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagtalpu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fűzőst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzőst
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vette föl helyette, mellyel sokáig bajlódott.  
Fejébe csapta tornasipkáját, mert attól nem vált meg. Kalapot
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
viselt.  
Mind elindultak.  
 
 
II.  
Novák Antal, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja is ekkor indult el az iskolába. Gyorsan, erőteljesen, frissen lépkedett.  
Egy sarkon hozzácsatlakozott két kollégája, egy öreg meg egy fiatal. Ettől kezdve a három tanár
egyenes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
párhuzamos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonalt alkotva ballagott, akár a tanulóifjak, oly együttesen, hogy szinte megfoghatták volna kezüket.
Tanárgondjaikba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tanár-gondjaikba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
merültek ezen a szép reggelen.  
Novák Antal dr., ki középütt ment, botját ütemesen koppintgatta az aszfaltra. Élvezte a tavaszt. Nem
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint a diákok, mert ő már sok tavaszt látott, eddig negyvennégyet. Tudta, hogy ezt a kellemes üdeséget a légköri viszonyok meg a lombok okozzák. De hiába volt ily tapasztalt, az alvástól, a kávétól, a reggeli fénytől kedvre derült.  
– Meleg van – zihálta az öreg Tálas, a történelem
professzora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
professzora,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megállt, hogy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Igen – mondta
Novák –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ez a mi időjárásunk. Bolond, bolond. Soha sincs tavaszunk: a tél után azonnal következik a kánikula.  
– Csak az ősz szép itt –
bólongott Tálas, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bólongott az öreg, – a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egyenletes ősz. A magyar ősz.  
– Az se mindig – felelte Novák.  
Megtörölte homlokát. Tarkójára
rátűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
rátüzött
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a napsugár s
égette posztóruháját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
égette barna posztóruháját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Kabátját kigombolta. Szalmakalapját is levette boltozatos koponyájáról, melyet ritkás, szőke haj
borított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
boritott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Szeszélyes,
kiszámíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiszámithatatlan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
időjárás – folytatta Novák
Antal. – Nincs
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antal. Nincs
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tengerünk. Az a baj, hogy nincs tengerünk, mely szabályozná az éghajlatot. Azaz, ez itt a tengerünk – és a homokos talajra
pillantott. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pillantott. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a homokbucka, melyen most járunk, valaha tengerfenék volt. Homoktenger.  
A fiatal, ki
fekete szemüveget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveget
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hordott, Fóris Ferenc, a latin és görög nyelv tanárja, nem figyelt oda. Már lépést se tartott velük. Egy könyöknyivel előttük sietett, hogy el ne késsék.  
Novák nem hagyta el öreg
kollégáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kollegáját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki már a harminckilencedik évét szolgálta s tüdőtágulással
küszködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
küzködött.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lassította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lassitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lépteit. Karját fogta, támogatta.  
Egyszerre ő is megállt.  
– Nini – mondta meglepődve,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dióbarna szemével az égre tekintett – sárkány.  
Botjával egy pontra mutatott.  
Aranysárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Arany-sárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– tette hozzá.  
Két kollégája odanézett, ahová botja mutatott.  
Fóris ráncolta homlokát.  
Papírsárkány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Papirsárkány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állapította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állapitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg, fitymálva.  
Messze, valahol a városerdő táján lengett egy jókora, remek sárkány, melyet a még nem-látható diákok
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
madzagon vontak maguk után, a fák fölött, lassan.  
– Rég nem láttam már sárkányt – szólt Novák Antal és feléje bámult.  
Fóris Nováktól szórakozottan kérdezte:  
– Miből is
készítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az ilyesmit?  
– Szitakéregből.  
– Én
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csináltam.  
– Pedig
egyszerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– válaszolta Novák, ki az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is szeretett magyarázni, különösen természettudományos kérdéseket, egy-két mondattal megérzékeltetve az elvont elméletet. – A szitakérget zsineggel
feszíted
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feszited
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki, mint az íjat,
félkör alakúra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félköralakúra,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
félköralakura,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– és máris rajzolt a
porba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
portba,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
botjával. – Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
botjával. Ez
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a váza. Veszel egy
nádszálat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nádszárat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
s középre teszed, ide ni, hogy
megrögzítse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megrögzitse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vázat
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
feszesen összekötöd a szitakéreg e két pontjával. Ez a gerince. Itt a nyereg, ebbe a kantárt akasztod, mely igen fontos az
egyensúlyozásnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyensulyozásnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hogy a sárkány ne szitáljon. Ha ez készen van, akkor csak beragasztod vászonnal.  
– Ez
azonban csak papírból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonban papirból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
azonban papírból
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
azonban csak papirból
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
van.  
– Lehet abból is. Mindegy.  
– Olyan az alakja –
szólt Tálas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szólt az öreg Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szólt Tálas,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
– mint egy
szívé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szivé.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Igen – mondta
Novák –, azért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Novák, – azért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tud
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
repülni. A madarak is ilyen elv szerint
repülnek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
repülnek.
 
(Folyt. köv.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
– Hej – sóhajtott az öreg Tálas – de sok sárkányt eregettem én
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
is,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a városerdőn.  
Elbeszélgettek ezekről a
csip-csup
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csip-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
csíp-csúp
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
dolgokról s maguk
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vették észre, mosolyogtak. Fóris azonban nem. Őt izgatta a sárkány. Mindenekelőtt a neve. Szárnyas
kígyókra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kigyókra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérges
leheletű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lehelletű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
lehelletü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szörnyekre gondolt, melyek halált
okoznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hoznak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fejében
mithológiai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mythologiai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
roncsok kavarogtak.  
A sárkány folytatta
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fönn a levegőben. Csakhogy a diákok nem a legrövidebb
úton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uton
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közeledtek az iskola felé, hanem
mellékutcákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mellékuccákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
haladva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megkerülték a várost,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy most a három tanár háta mögött voltak. Azoknak vissza kellett fordulniok.  
Most a sárkány megállt, egy ponton.  
Tálas Béla megjegyezte, Novák felé:  
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a te házad fölött van, Tóni.  
– Az ám – szólt Novák. – Milyen mozdulatlan. Ott fönn,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, nem
fúj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fuj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szél.  
– Hány méterre lehet?  
– Százra – mondta Novák, kinek pompás szeme volt. – Több mint százra.
Százhúszra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Százhuszra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
legalább.  
Fóris, ki szintén megfordult és vizsgálta a méltóságosan lengő szörnyet, türelmetlenül kérdezte Nováktól:  
– De mitől csillog
úgy?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
– Befestették aranyosra. És rásüt a nap. Attól csillog.  
– Ilyesmikkel töltik az idejüket – bosszankodott Fóris – most, a vizsgák előtt.  
– Ha egyébként
teljesítik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teljesitik
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kötelességüket – válaszolt Novák, elnézően – nem baj. Legalább megtanulják.  
– Mit?  
– A sárkányt.  
– Hát te
tanítod
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitod
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a sárkányt?  
– Hogyne. A nyolcadikban, az elektromosságnál. Magam is akartam csinálni nekik, de már nem volt időm. Franklin Benjamin, kérlek, vele mutatta ki, hogy az istennyila azonos azzal a villamossággal, mely a lámpádban ég.  
– Az istennyila? – döbbent föl Fóris.  
– Az – hagyta helyben a tréfát Novák. – A villám. Egy sárkányt engedett föl, melynek
fejére egy tűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejére tűt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tűzött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az
magába szedte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
magábaszedte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a légköri elektromosságot s a cukorspárga, mely megázott – szóval a rossz vezetőből jó vezető
lett –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lett –
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
levezette.
Állítólag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Állitólag
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agyonütött egy
tyúkot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tyukot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is. Aztán a léggömb fölfedezése előtt a szél sebességét, a felső légréteg hőfokát is sárkánnyal mérték. Nagyon hasznos mulatság ez.  
– Valamelyik tengeri csatában is fölengedtek egy sárkányt – szólt Tálas Béla. – De már nem tudom melyikben.  
– No látjátok? – fejezte be Novák. – A játék komoly dolog. Mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be a gyerekeket az életbe. Csak játszva tanulhatnak.  
Fóris nem volt ezen a véleményen. Nem is szerette ezt a kollégáját. Novák Antalt, a tanári kar
büszkeségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
büszkeségét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tudós embernek tartotta, mint mindenki, de rossz nevelőnek. Az ellenőrző s az osztályozó konferenciákon folyton összekülönbözött vele. Titokban
gyűlölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyülölte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őt.  
A sárkány közeledett. Egyre nőtt, egyre jobban tündöklött. Már dalmahodott alakja is,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
papírláncból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirláncból
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
való farka, melyet szintén bearanyoztak az ügyes lurkók. Himbálta a széláram.  
Feje mellett
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két
papírbojt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirbojt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
két aranyos
leffentyű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
leffentyü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fóris Nováknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Fóris mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Flóris
 [!]
[sic!]
mindig Nováknál
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
érdeklődött:  
– Mi az?  
– Az barátom, a sárkány füle.  
– Nem látom az arcát.  
– A sárkánynak nincsen arca.  
Fóris összerezzent. Novák tréfásan oldalba bökte:  
– No ne félj, Feri, azért talán nem esz meg bennünket. Nem olyan sárkány ez.  
Kacagtak, ő meg
Tálas. Fóris
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tálas. De Fóris
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mereven nézett a sárkány felé, mert az megint megállapodott, a májusfánál, közvetlen
Liszner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Lísznér
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Líszner
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Kálmán
fűszeresboltja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűszeres boltja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeresboltja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
előtt.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Vili apja maga is kiállt a bolt elé, hogy gyönyörködjék a ritka látványban. Kezét nadrágzsebébe dugva csörgette aprópénzét, a
tíz- meg húszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz- meg huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tiz- meg a huszfilléreseket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A kis, fürge
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki hegyes ezüstszakállat viselt, szerette az
ifjúságot.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuságot.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Pár nappal ezelőtt ő bocsátotta rendelkezésükre ingyen azt a rengeteg madzagot is, mely a sárkányt tartotta.  
Vili beugrott a boltba. Noha nyolcadikos volt, kezet csókolt apjának, az megsimogatta arcát,
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy
kisfiúét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisfiuét.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Ezt
szégyellte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többi előtt.  
Odament az asztalhoz, hol a citromoskosár mellett sajtok látszottak, üvegharangok alatt,
staniolpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
staniolpapirba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pakolt csokoládérudak s intett a segédnek, ki buzgalommal
készítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
el az
úrfi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
urfi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szokott reggelijét: a sonkavágó késsel kettészelt három zsemlyét, vajjal kente, szalámival,
uborkaszeletkékkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
uborkaszeletkkékel
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bélelte. Vili
egyiket bekapta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
egyiket azonnal bekapta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas szájába.  
Mire kiért, a gyerekek visongtak. Fölengedtek két léggömböt, hogy elfogják velük a sárkányt, mely nézetük szerint legalább
tízezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tizezer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
méterre lehetett, hol a levegő már ritka s a léghajósoknak elered az orruk vére.  
Cselédek szaladtak az
utcára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csecsemőkkel karjukon. Ablakok
nyíltak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyiltak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kis inasok, kik szép vizesnyolcasokat rajzoltak a száraz
aszfaltra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
aszfalton, [K írásképe megtévesztő, emendálva K alapján]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé tekintettek. Minden fej fölfelé fordult.  
Csakhogy a csalfa léggömbök nem a sárkány után iramodtak, hanem
mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mindakettő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
más irányba. Olyan magasra értek, hogy szinte nekikocódtak az égnek s attól lehetett tartani, hogy betörik a levegő kristályharangját.  
Erre a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ismét zajongani kezdtek. Versenyt futottak velük, karjukat
fölnyújtva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyujtva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ugráltak, sapkáikat hajigálták, hogy lehozzák a levegőből.  
Ezt a távoli
ordítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meghallotta a három tanár. Fóris kettőzte lépéseit.  
– Meglátjátok, elkésnek. Haszontalan kölykek. Megint elkésnek.  
– Csak
fél nyolc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félnyolc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyugodtatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Novák.  
– Mégis elkésnek. Mindig elkésnek.  
A sárkányt már gyorsabban vontatták. Nyargalt előre, egyenesen a gimnázium felé, mely zöld érckupolájával belekomorlott a friss reggelbe.  
– Itt jönnek, –
csitította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
csititotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kollegáját Novák, ki hallotta, hogy a
verébcsiripelés-szerű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
verébcsiripelésszerű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
verébcsiripelésszerü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákzaj megöblösödik.  
A vidám körmenet abba a
nagy utcába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nagyuccába
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nagyutcában
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bukkant
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
föl.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely a gimnázium homlokzata felé
nyílik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsivajogva ugrálták körül a diákok, vagy százan, a sárkányt, mely háromméteres
aranyszárnyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-szárnyával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szelte az eget, jobbra-balra ferdült, mert lejjebb
húzták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huzták,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a széljárta légkörbe. Végtelen zsinegen tartotta egy hirtelenszőke kisdiák. De a nagyobbak
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szégyellték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyelték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat. Azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magukat, azok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
is körötte táncoltak, talán még jobban gyönyörködtek benne, mint apróbb társaik. Azzal mulatoztak, hogy a madzagra
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
papírdarabkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirdarabkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölfelé billentette a levegő, majdnem a sárkány testéig. Postát küldöttek.  
Igazán esemény volt ez a
gyönyörű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
sárkány.  
Fóris idegessé lett.  
– Csak nem viszik be a tanintézetbe – panaszkodott Nováknak s megrémülve a
gondolattól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolattól,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
máris eléjük sietett.  
Hátratette két kezét és szemével, melyet a
fekete szemüveg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fekete-szemüveg
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
miatt
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehetett látni, méregette a forradalmas tömeget, hogy
útját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
utját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szegje.  
– Mi az? –
sipított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sipitott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
éles, kellemetlen hangján. – Mi az?  
A diákok nem ijedtek meg, a macskazene tovább tartott. Csak akkor ült el, mikor megpillantották Novák
Antalt. Ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Antalt, ki nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kiabált, de tőle mégis mindnyájan féltek.  
Egyszerre csönd lett. Sapkák, kalapok emelkedtek.  
– Mit lármáznak? –
ordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
orditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris most már egyedül, a csönd védelme alatt, melyet kollegájának
köszönhetett. – Csürhe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszönhetett. Csürhe.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
És ezek a nagy kamaszok is. Vén szamarak. A nyolcadik. Persze a nyolcadik.
Szégyelljék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Szégyeljék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magukat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egymás után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Egymásután
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sunnyogtak be a kicsinyek, többször, mélyen meghajolva. A nagyobbak csak köszöntek.  
– Takarodjanak be az osztályokba. Már a harmadikat is elcsöngették.  
Mindig ezt szokta mondani. De most is hazudott. Csak az elsőt
csöngették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csengették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
el.  
– Kié ez a sárkány?  
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
piros hajú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
piroshajú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
piroshaju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
jelentkezett, valami harmadikos. Alig látszott ki a többi diák közül. Nem
bírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a sárkánnyal, mely ide-oda lökte őt, majdnem a levegőbe
röpítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
röpitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Tegyék ezt el valahová.  
Csajkás Tibor, ki mindig szolgálatkésznek mutatkozott tanárjaival szemben, foga közé
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a fehér orgonaágat, melyet magával hozott az erdőből s átvette a harmadikostól az imbolygó-bukdácsoló
sárkányt. De ő sem boldogult vele. Vili
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkányt. Vili
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikapta kezéből, a gimnázium kapuja elé
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ott ügyesen, gyorsan egy fatörzshöz kötözte, hogy iskola után hazavigyék. A madzagos orsót a földre dobta.  
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kiürült az
utca.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A diákok bementek a gimnáziumba s
megvitatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megvitatták
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mi minden történt ma: pisztollyal lőttek a városerdőn, sóskiflit, virslit reggeliztek, cigányzenét,
tűzoltóbandát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzoltóbandát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallottak, leányokkal beszéltek, láttak májusfát is,
de a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
de mégis a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
sárkány, az
aranysárkány,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-sárkány,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az volt a
leggyönyörűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leggyönyörübb.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
leggyonyörübb.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Novák Antal sütkérezett a kapu előtt s
nyolctól kilencig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyolctól-kilencig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem lévén
órája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
órája
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rágyújtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rágyujtott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egy erős
virzsíniára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniára.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindig erős
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szívott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Ő is megbámulta a csodát, mely
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelről még nagyobbnak tetszett, amint
leviathántestével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
leviathán-testével
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kipányvázva kóválygott a gimnázium kupoláján, közvetlenül a szentkereszt fölött.  
– Még elviszi a szél – figyelmeztette Novákot Tálas Béla.  
Novák a magasba nézett, hunyorogva a napfénytől.  
– Nem –
válaszolta –, most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
válaszolta, – most
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már semmi szél sincs. Teljes a szélcsönd. Aztán jól kikötötték – és megtapogatta a fatörzsön a madzag vastag bogait.  
 
 
III.  
Amint a diákok ebből a fényes reggelből beléptek a régi, rozoga gimnázium előcsarnokába, minden elsötétedett előttük.  
Nem láttak semmit.
Úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy hirtelen megvakultak,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
érezték, hogy még éjszaka van.  
Azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fáztak is.  
Ez a kongó, széles előcsarnok, mely kánikulában is hideg, most valami
pinceleheletet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pince-leheletet
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
küldött feléjük s egy szagot is, azt a
régen-ismert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
régenismert
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet az első kiadásban a kötőjel sorvégre esett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
iskolaszagot, mely irkákból, szivacsokból, krétából, porzóból,
meg elsavanyodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
meg az elsavanyodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tintából
bűzölög
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
büzölög
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és
elémelyíti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elémelyiti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a gyomrot.  
Káprázó szemük lassanként különböztette meg a tárgyakat:
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugrópokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
a faliórát, szigorú mutatóival, egy ugró-pokrócot a tornacsarnok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a faliórát a
n
Jegyzet [sh.]
tornacsarnok
c
Szövegkritikai jegyzet a szedő föltehetőleg egy sort átugrott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
előtt és az üvegezett szekrényt, melyben római bigák, quadrigák gipszmása állott. Fölötte a klasszikusok mellszobrai sorakoztak, kiket személyes ellenségüknek tekintettek, a latin és görög
remekírók,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
remekirók,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olyan fakó,
zöldesszürke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zöldes-szürke
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
arccal, mint a rákbetegek.  
Gergely, az iskolaszolga, a csengőt rázta, másodszor csöngetett, a háromnegyed nyolcat.  
Az ő arca
virított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
viritott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a latin és görög remekíróké.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem mint a latin és görög remekiróké.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem mint a klasszikusoké. A kicsinyek előre köszöntek neki, de ő nem fogadta, a nagyobbaknak ő köszönt előre, de viszont azok ezt nem fogadták. Megvetették a tanárok e cinkosát, ki lepénzelés reményében hizeleg s tekintély hiján is, a tanárok tekintélyét védelmezi, akár a nincstelen házmester a gazdag háziurat, ki Glück Laci szerint „a kapitalizmus szolgája.” Nem tudni, kit gyűlöltek jobban, Gergelyt-e, vagy a latin és görög remekirókat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egy kis fegyelmetlenség is előfordult. A végtelennek látszó földszinti folyosó végén a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
valamit üldöztek. Könyveket, tollszárakat vágtak hozzá. Egy patkány
kibújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kibujt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az udvar vasrostélyos csatornájából,
felszökött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fölszökött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gimnáziumba, a falak mentén rohant
előre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előre,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bár az osztályok testületileg csatlakoztak az üldözőkhöz, végül mégis sikerült megmenekülnie, fönn a második emeleten, hol a padlás vasajtója alatt
eltűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Fóris két öklét melléhez
szorítva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szoritva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
futólépésben próbálta elérni a rendetlenkedőket. A kisebbek halántékhaját
húzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fölfelé, a nagyobbakat oldalba boxolta.  
A harmadik csöngetés után elcsöndesedett a gimnázium.
Nyíltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyiltak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztályok
ajtajai,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ajtai,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bementek a tanárok. Több helyről kihallatszott: „Szentlélek
Úristen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uristen,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emeld föl hozzád
szíveinket...
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szíveinket...,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sziveinket...,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy a szépet és nemeset megérthessük... megérthessük...” A diákok sebesen mormolták mindennapi imájukat s a tanárok a dobogón mellükre kulcsolták a kezüket és szemüket szemérmesen lesütötték. Keresztet vetettek, leültek,
írták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az osztálykönyvet. Egy diák az első padból kilépett, a tanár füléhez
hajolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hajolva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bediktálta a hiányzókat, oly bizalmasan, mintha édes titkot közölne, mely csak
őrájuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ő rájuk,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kettőjükre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kettejükre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vonatkozik. Mozgolódás támadt, tankönyveket lapoztak, máris feleltek. Feleltek mindenről a világon: Isten létéről, világos érvekkel
bizonyítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bizonyitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a legnagyobb Szellem szükségképiségét, báró Lisztius Lászlóról, a német verstanról, a gerundiumról, illetve a gerundivumról, a
mi-végű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mi-végü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igékről, a pragmatica sanctióról, az
ízelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lábú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lábu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
rovarokról, a
kamatos-kamatszámításról,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kamatos-kamatszámitásról,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a folyadékok felületi feszültségéről, annyi tudásról
tanúskodva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuskodva,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
amennyit egyszerre a világ legelső tudósai és lángelméi
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tudnak. De a szegény diákok tudnak.  
Novák Antal a tanári szobában élvezettel
szívogatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivogatta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jól-szelelő
virzsíniáját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniáját.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kollégáival, kiknek szintén lyukas órájuk volt, a korpótlékról beszélgetett. Mire véget
ért a virzsíniája,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ért a virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ért virzsiniája,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölkelt s a fizikai szertárba indult, mely a nyolcadik osztály tőszomszédságában volt, az
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
folyosó végén.  
A nyolcadik osztály nagy szárnyas ajtaját és három ablakát kinyitották, hogy az osztályfőnök
utasítása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
utasitása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint az előadás előtt szellőzzenek. Csakhogy az előadó tanár, noha már
fél kilencre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilencre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
járt, még mindig a tanári szobában merengett. Emelkedett hangulatban várták.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanult. Vili az ablakdeszkára ugrott, megnézni, hogy mit csinál a sárkány s miután innen nem látta, legalább
fölhúzózkodott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felhúzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzózkodott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az ablak keresztfájára és megmutatta a hasizmot.  
Jókedvüknek több oka volt. Először az, hogy délutánjuk kivételesen szabad s ez a kis szabadság gondolata már reggel fölvillanyozta őket. Másodszor ez az egyetlen nap, mikor nincs se számtan, se fizika, az a két komisz tárgy, melytől a legjobb diákok is, hiába tagadták, egyformán rettegtek.
Harmadszor, az első
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Harmadszor első
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Harmadszor, első
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
óra történelem, melyet az áldott Tálas Béla
tanított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki rendesen fél után jött
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s már olyan fáradt volt, hogy semmit se bánt, semmit se vett rossz néven.  
Első
gimnazista koruktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnazista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gimnázista-koruktól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fogva minden ugratást kipróbáltak rajta. Eleinte tollat búgattak,
papírgalacsinnal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papirgalancsinnal
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fricskázták,
vízbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vizbe
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ültették, tollszárát gumiarabikummal kenték meg, spárgával kötötték be felöltője két szárát s óráira békákat, egereket hoztak, melyeket
szabadon engedtek. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szabadonengedtek .Majd
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tréfákat
finomították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
finomitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt megjelent, becsukták az összes ablaktáblákat,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindenre
egyptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyformán
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet emendálva a kézirat alapján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sötétség borult, vagy hirtelen a földre kuporodtak,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a tanterem üresnek látszott. Később a
diákcsínyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diákcsinyeket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
művészet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
müvészet
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tökélyére emelték.
Kifordították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kiforditották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemgolyóikat, akár az
iskolaorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
iskolaorvos,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
trachomavizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
trachoma-vizsgálatnál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
karba tett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karbatett
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kézzel ültek, azon mulatva, hogy ők nem látják a tanárt, de a tanár látja őket. Legutolsó számuk, már nyolcadikos
korukban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
korukban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy a padokat, izmos combjaikkal emelve, lassan és óvatosan előrerukkoltatták, minden percben vagy egy arasznyit, minek következtében csöngetés előtt az egész osztály közvetlen a katedra közelében foglalt helyet, eltüntetve azt a tisztes távolságot, mely egyébként katedra és padok között van, s az osztály csak akkor vonult vissza a tekenősbékák lomha mozdulatával, mikor az agg professzor erre külön megkért mindenkit. Ezek az elévült vásottságok
kísértettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisértettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
képzeletükben, melyeket alapjában már meg is untak, de most tanulástól elgyötört testükben a szabadulás reménye visszaidézte s az utolsó megpróbáltatástól való félelem sajgó akasztófahumorral föllobogtatta emlékeiket. Ennélfogva lármáztak. Csak a lárma izgatta még őket, a lárma, mely mindig érdekes.  
Nem
összevissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
össze-vissza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lármáztak, hanem szépen, ütemesen. Vili a dobogó tanári székére pattanva karmesterként verte a taktust, fortissimo és pianissimo, hogy a zaj,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a mint
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kell, megdagadjon, vagy elhalkuljon. Ő volt a vigyázó. Novák Antal itt, a nyolcadikban
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szüntette meg ezt a kisdiákos intézményt, mert tudta, hogy a diákok csak diákok maradnak,
azonkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
azonkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedagógiai elve volt, hogy a
tanulóifjaknak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanuló-ifjaknak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanuló-ifjaknak,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az egymásra való ügyelés önérzetet ad. De a különös zsivajt mégis sokallta. Megállt a nyitott ajtóban,
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
akkor, mikor Vili leugrott a székről s inkább
szomorúan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoruan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mint haragudva ezt mondta:  
– A vesztüket érzik? Szép dolog, nagyon szép. Önök, akik felnőtt emberek.  
Várt kicsit, bólintgatott.  
– Csak az érettségin is
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
halljam a hangjukat.  
Az érettségi, az érettségi. Rettenetes volt.  
– Kinek lesz órája?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– Milyen óra lesz?
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Egyszerre, mind a huszonhárman:  
– Tálas tanár úrnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
– Történelem, történelem.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– Tálas tanár urnak.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Novák csóválta fejét.  
– Hallottam.  
Rosszallása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Rosszalása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
részint a zajongóknak szólt, részint Tálas Bélának, ki ilyen hanyag s
fél kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
félkilenc
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
után is magára hagyja az osztályt.  
– Foglalkozzanak
valamivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
valamivel. Csöndesen legyenek.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Vili már illedelmesen állt a dobogón s megszólalt, mint vigyázó:  
– Én kérem, tanár
úr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ur,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mindig mondom nekik. De ők mindig lármáznak, tanár
úr.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ur.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Novák, ki mindent látott, nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ezt a szemtelenséget, Vili padjára mutatott, a hetedik padra.  
– Menjen a helyére.  
Vili helyére ment. A hetedik padból fölemelkedett Huszár Bandi és
Packa s beengedte őt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Packa, beengedve őt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Két bajnoktársa közt ült, kik mint testőrei vigyáztak rá.  
Novák alig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák azonban alig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
távozott el a fizikai szertár felé, Vili
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
fölkelt. Csöndet intett és félhangon, általános figyelem közepette,
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szólt:  
Gyerekek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Gyerekek
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
láttátok?  
– Mit?  
– A szalmakalapot. Nohát – mondta ámuldozva. – Tóni fölvette a szalmakalapot. Pokoli.  
Mindenki nevetett. Már iskolába jövet elmosolyodtak azon, hogy Novák Tóni fölvette a szalmakalapot.  
Nováknak volt egy sapkája és két kalapja. A nyusztsapkát, melyet két lecsatolható fülvédő
egészített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egészitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki, a megfázástól
félvén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félvén,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már november elsején előkereste s február végéig hordta. Március elején
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fején egy
széles karimájú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
széleskarimájú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
széleskarimáju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
nemezkalap, melyet áprilisig bezáróan lehetett észlelni s ősszel, szeptemberben és októberben. A melegebb tavaszi napokon a fekete,
púpos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pupos,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
igen fura szalmakalap jelent meg s egészen a nyár végéig uralkodott. Mind a hármat jól ismerték a diákok. Most a szalmakalapját látták, amiből azt következtették, hogy
huzamosabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzamosabb
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szép idő lesz. Nyugodtan lehetett
utána igazodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
utánaigazodni.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Időjósi tehetségét a város is sokra becsülte. Szájról-szájra röppent a gimnáziumban a
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a nap
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
eseménye. Az öreg fölvette a szalmakalapot. Láttátok-e, gyerekek, a szalmakalapot? Hogyne látták volna. Roppant nevetséges volt a szalmakalapban. Ősszel viszont a nemezkalapban volt roppant nevetséges. Télen pedig a nyusztsapkában volt roppant nevetséges.  
De nemcsak kalapjait tartották ennyire számon, hanem minden egyes ruhadarabját. Két öltözet barna,
gyapjúszövetből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyapjuszövetből
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
készült ruhája
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
alig
különbözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különbözöt
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egymástól – az egyik csak valamivel világosabb, mint a másik – s ezeket fölváltva viselte, télen-nyáron. Mindkettő kissé bolyhos, de igen tartós, alkalmas arra, hogy testét megóvja az időjárás viszontagságai ellen. Mellényein nem
tűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
türte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a kivágást, állig gombolódtak és csak egy kicsiny,
egyenlő oldalú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egyenlő oldalu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egyenlőoldalú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyenlőoldalu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
háromszöget hagyatott a nyakkendők számára. Harmadik rend ruháját, a fekete-ünnepit, vasárnap a templomban s az iskolai ünnepélyeken mustrálgatták, a szalonkabátot, mely térdét verte s a megzöldült nadrágot, melyet
éppúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ép ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kitérdelt s ritkán vasaltatott, akár a többieket. Ő, aki ismerte a természettudományból azt, ami örökkévaló, nem vette figyelembe a divatot, mely mulandó, esetleges, mindig-változó.
Cúgos cipőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Cugos-cipőt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hordott, melynek
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lógott a
húzója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
huzója
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
és fehér
félharisnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fél-harisnyát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely ki-kivillant, hogy lábait keresztbe téve a nadrágja
fölhúzódott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölhuzódott.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Nadrágtartóját is látták egyesek, a gőzfürdőben, mikor kabinjában öltözködött s ha ezek nem hazudnak és szavuknak csakugyan hitelt lehet adni,
kékcsíkos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kékcsikos
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vászon nadrágtartó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vászonnadrágtartó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
emelte s
oltalmazta a leesés veszedelmétől Novák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
oltalmazta Novák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Antal nadrágjait. Ezekre a holmikra, melyeket tanári mivoltával fontossá tett, mintegy megszentelt, borzongással elegy
kíváncsisággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsisággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekintett az
ifjúság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
A nyolcadik osztály merészebb növendékei a rettegett számtan- és
fizikaórákon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fizika-órákon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fizikai-órákon
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tenyerükkel meg is érintették kabátja szélét, egy pillanatra, sőt Oláh Gyuszi azzal dicsekedett, hogy egyszer halálos elszántsággal a nadrágját is megfogta, valamivel a comb fölött, amint padja elé lépve
hátat fordított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hátat forditott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hátatforditott
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az osztálynak s a magyarázat hevében a táblára tekintett, egy képletre. Ez nem is közönséges kabát és nadrág volt, hanem
tanárkabát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-kabát,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanárnadrág,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-nadrág,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a posztója
tanárposztó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-posztó,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mely nem
hasonlítható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitható
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
semmi más
posztóhoz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
posztóhoz.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Ami a nyakkendőit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ami nyakkendőit
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
illeti, azokkal könnyebben végezhetünk. Mindössze kettő vendégszerepelt az iskolában: egy szürke,
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyem, melyben hétköznapokon gyönyörködtek s egy fekete, szintén
készen vett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készenvett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kisebb, a szalonkabáthoz. Volt ugyan egy harmadik is, egy fehér batiszt, vörös babokkal, de azt már több mint egy éve nem viselte. Tavaly tudniillik néhány
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
az alábbi
nyílt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt levelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyiltlevelezőlapot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
intézte hozzá: „Tónikám, ma reggel láttuk az
új
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
uj
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vörösbabos nyakkendődet. Tisztelettel közöljük, hogy nagyon rosszul áll neked s veszélyezteti tanári komolyságod. Kérünk, ne vedd föl többet,
már csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
márcsak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
saját jól
fölfogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
felfogott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
érdekedben is.”
Aláírás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Aláirás
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
helyett: „Több
jóakaratú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
jóakaratu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
diákod.” Novák az
ízetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izetlen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
levelezőlapot széttépte. De másnap az egész osztály csöndes derülésére csakugyan nem vette föl s tény az, hogy ez a nyakkendő azóta befejezte rövid pályafutását
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szekrénye egyik ajtaján lógott, a zsinegen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szekré-
n
Jegyzet [sh.]
c
Szövegkritikai jegyzet két lap határán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A tárgyak közül általában a nagyokat kedvelte. Haragudott a kis tárgyakra, rajzszögekre, tűkre, melyek elvesznek. Vastollal
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melynek olyan az alakja, mint a lapáté, s óriási irónnal, mely az ácsok ceruzájához
hasonlított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Zsebkendőzsebéből több tollszár és
vörös-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vöröskék
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ceruza
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ki. Mellényzsebében fedőlap nélküli órája foglalt helyet, mely minden szépészeti szempont kikapcsolásával kizárólag az idő mérésére szolgált s rajta a
XII.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
XII
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szám, akár a hőmérőn a lázvonal, kárminnal volt kipingálva, jelezve számára, hogy vége az előadásnak. Kabátzsebeit
lehúzták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehuzták
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a belerakott holmik, a többféle kulcskötegek, a kapukulcsa, melyet
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
felejtett otthon, a
rézsúlyok,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rézsulyok,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mérővesszők, egy
gumicső,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gummicső,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vagy
üvegdarabka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveg-darabka,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
esetleg egy véső, vagy harapófogó is.  
Tóninak nevezték a tanulók bizalmasan, de ez a
becenév
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bece-név
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nem illett hozzá. Mindenekelőtt igen komoly ember volt. Aztán nem szolgált rá arra, hogy
gúnyolják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gunyolják.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Haladott,
szabadelvű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szabadelvü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nézeteket vallott, barátkozott a diákokkal az iskolán
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, anélkül, hogy cimboráskodnék velük s nemrégiben a közvetlen viszony ápolására „teadélutánok”-at
honosított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
honositott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg, melyekre
meghívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
meghivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
felsőbb osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
felsőbbosztályú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
felsőbbosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
növendékeket. Ezek a teadélutánok nem sikerültek. A diákok elfogultan viselkedtek a
szigorú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoru,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de kedves tanár otthonában, nem mertek a süteményhez
nyúlni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyulni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
beszélni is csak Ebeczky Dezső beszélt,
főképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
főkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
számtani kérdésekről,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a többiek nevetgéltek és unták a teadélutánnak elkeresztelt
pótszámtanórát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pót-számtanórát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Novák nem is invitálta többé lakásába
tanítványait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mégse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mégsem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mondott le arról, hogy az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
keresse a társas érintkezést és
megszilárdítsa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszilárditsa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a baráti kapcsolatot. Ő maga mulatott legjobban azon a rideg
tanáralakon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanár-alakon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
mit
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris, kit az
élclapok, véleménye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
élclapok ,véleménye
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
szerint, joggal
állítanak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitanak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
állitarak
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
pellengérre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pelengérre,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pelengérre
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s a másikon,
szomorú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomoru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ellentétén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ellentétén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Tálas Bélán, ki nem ügyel méltóságára.
Kettőjük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kettéjük
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
között állt, a
középúton,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
középuton,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a szigor igazságával, higgadtan és méltóságosan. De azért ő is jó pofa volt.  
Hogy miért „jó pofa” egy férfikora javában lévő, tisztes
férfiú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
férfiu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki nyájas mindenkihez, leereszkedő, elnéző a
tanulóifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanulóifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemben, feddhetlen
életű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
életü,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
vaskalaposság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy korlátoltság,
elfogultság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
elfogultság,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vagy különösebb modorosság nélkül, egy tanár, ki immár
húsz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
husz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
évi paedagógiai
múltra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tekinthet vissza, évek óta előfizetője a „Mathematikai és Fizikai Lapok”-nak s a „Természettudományi Közlöny”-nek,
újabban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujabban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
pedig a meteorológiai intézetnek tesz hasznos szolgálatot, amennyiben a zivatarokat figyeli, egy tudós, ki pompásan érti két nehéz szakmáját, a mennyiségtant és természettant, egy nevelő, ki mindig tapintatos és uralkodik magán: minderre nem oly
könnyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
könnyü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
felelni. A diákok „jó pofá”-nak tartották, az eszesek és buták, az illedelmesek és modortalanok egyaránt s igazuk is
volt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
volt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák Tóni tényleg jó pofa volt.  
Csak látni kellett, amint végigment az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
örökké-csikorgó, bő cipőjében, barna botjával, barna
ruhájában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ruhájában,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s fogai közé dugott egy barna
virzsíniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és azt
meggyújtotta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyujtotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
aztán bejött az iskolába, ugyanebben a cipőben, ugyanezzel a bottal, ugyanebben a ruhában s ugyanezzel a
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az már elegendő volt arra, hogy az ember nem rosszindulattal, hanem valami szánakozó jóérzéssel elmosolyodjék. Micsoda édes egy alak az öreg, mikor szép, ápolt, fehér kezeit lefekteti az asztal lapjára s percekig gyönyörködik bennük, vagy
kifújja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kifujja
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az orrát kockás zsebkendőjével s a zsebkendőt utána gondosan összehajtogatja, mintha mi sem történt volna. Ti azt nem érthetitek. Nem lehet azt oly röviden elmondani. Szédültek a diákok a röhögéstől, melyet vissza kellett
nyelniök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nyelniök,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a gyomrukba. Néha a folyosón
megszólításával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszólitásával
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tüntetett ki egyeseket, kiket
karon fogott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karonfogott,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
beszélgetett velük, közvetlenül, legalább ő azt hitte, hogy közvetlenül s a
fiúk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meg is hatódtak,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemtől-szemben álltak vele, de mihelyt elfordult tőlük s ők osztálytársaik felé
sandítottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sanditottak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
olyan
savanyú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
savanyu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
vigyor
tűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
föl arcukon, mintha ecetet ittak volna és szájukba kellene tartaniok, csak később köphetik ki, sziszegő, kéjes örömmel, a diákok meghitt társaságában. Nem ugratták soha, csak befelé. Ebben az érzésben azonban minden tanulója egyesült.  
Nevetséges volt-e tehát? Ezt tisztáznunk kell. Kicsit az volt, de föltétlenül az volt. Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges. Nevetséges volt, mert zömök, kappanhájjal födött törzsén egy golyóbist hordozott, melyet egyébként fejnek neveznek, emeletes fején pedig egy
szöszcsombók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szösz-csombók
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látszott, melyet egyébként hajnak neveznek, az arcán két
pislogó-világító
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
pislogó-világitó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kör, melyet egyébként szemnek neveznek, egy
alig-vörhenyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alig-vörnyeges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
dudor, a fej szelelőlyuka, melyet egyébként orrnak neveznek, aztán egy piros
húsdarab,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hús-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hus-darab,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet egyébként szájnak neveznek, kissé elferdülve a barna bajusz alatt, a szája, az ő szája, Novák Tóni szája, mellyel az iskolában beszélni szokott, de enni is, titokban, akkor,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
amikor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem látják a diákok. Ha nyál fröccsent rá, előadás közben, gyorsan és zavartan letörölte. Köhögni is szokott, köszörülni torkát, sőt néha prüsszenteni is, amikor ezt az egész osztály egészségére
kívánta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Vegyük ezekhez azt is, hogy
kisujjával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kisújjával
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
olykor megvakarintotta fejét,
csontvégű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csontvégü
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
irónjával, mellyel a szekundákat szokta
beírni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
beirni,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piszkálgatta fülét és gusztusosan ropogtatta tanári zsebkönyvecskéjét, melynek födelén az
aranybagoly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arany-bagoly
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fénylett, Pallas Athéne madara, a tudás jelképe.  
Aztán sokféle históriát hallottak róla, melyen
iszonyúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iszonyuan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lehetett vidulni. Vili például közölte, hogy boltjukban tegnap sonkacsülköt vásárolt, vagy valaki elmesélte, hogy az öreg szakácsnéja vesét-velőt vett a mészárosnál, vagy halat a piacon,
ennélfogva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ennél fogva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
délután, mikor
bejött a fizikaórára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bejött a fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
bejött fizika-órára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az egész osztály tudta, hogy ebédre sonka volt, vagy vesevelő, vagy hal s az ételeket, melyeket az élettan törvényei szerint már emésztett, szinte látták gyomrában, mintegy üvegfalon keresztül. Ilyenkor az ember megveszhetett a jókedvtől, ha arcára csalafinta tiszteletet erőltetve, szemébe meredve, magában többször ezt kérdezte tőle: „Jó volt-e, Kobak, a sonkacsülök,
ízlett-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlett-e
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a vesevelő, nem volt-e kissé büdös a hal, Butykos?”
Két csúfnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Két csufnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Két csúfnevét emlegették, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Két csufnévvel is rendelkezett, jeléül
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
annak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
annak.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hogy egyik
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ragadt rá s nem tudták eltalálni az igazit. Kobaknak
hívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hivták
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a szép koponyája miatt és Butykosnak, nem tudni miért. Az iskolából
távozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
eltávozó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
diáknemzedékek nem is adták át az ifjabbaknak, mint a többi tanárokét, kiknek modorosságát szerencsésen és maradandóan megbélyegezték.  
Kétségtelen, hogy a higgadt polgárok, kik érintkeztek vele, a tanulóifjak szülei, vagy azok gyámjai, semmi mulatságosat nem találtak ezen a fölöttébb tiszteletreméltó
tanáron
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tanáron,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s bizonyára vállat vonnak, vagy gyerekségnek
minősítik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
minősitik,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy milyen ellenállhatatlan kacajt kelt minden diákban egy-egy szokása. Azok azonban nem nézték őt ilyen közelről. Azok nem látták őt nyolc álló esztendeig, délelőtt-délután, fönn a dobogón ülni, a katedrán, mely a padlótól csak tizenöt centiméternyi
magasságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
magasságban,
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
van, de ijedelmes tekintélyt,
megközelíthetetlenséget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megközelithetetlenséget
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ad neki, mintha fellegekben lebegne s alatta mélyen, lenn valahol a völgyben, padokba
elszórva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elszórva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
az osztály, mely két tárgyától állandóan hideglelős félelmet érez és rémült kajánsággal lesi minden szavát, mozdulatát. Azok
gyöngébb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
gyengébb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
megfigyelők. Csak a diákok, a nyolcadikosok ismerték igazán, jobban, mint tulajdon édesapjukat, ki ekkor már elhanyagolta őket. Ott állt folyton a nyilvánosság kereszttüzében. Nincs az a
színész,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinész,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az az ünnepelt hőstenor, kit oly élesen
bírálnának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birálnának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
színházi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szinházi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kritikusok, ezek a fáradt, kiábrándult emberek. Az ő kritikusainak, a diákoknak a szeme kegyetlen
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
valt,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
agya friss, ösztöne
szűzien-ősi.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szüzien-ősi.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Nemcsak az óra alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig gondolatban szövögették azt, amit láttak-hallottak tőle. Ennek az előadásnak
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szakadt vége. A legrosszabb diákok is kissé barátjuknak tartották, a legjobbak is kissé ellenségüknek. Ezért figyelték. Észrevették azt, hogy kissé sápadtabb, mint egyébkor s arra gondoltak, hogy rosszul reggelizett. Ezen nevettek.
Észrevették
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Észre vették
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
azt is, hogy kissé pirosabb, s arra gondoltak, hogy jól reggelizett. Ezen is nevettek. Nevetséges volt
karneolköves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
karneolvörös
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
gyűrűje,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyürüje,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vattája a bal fülében,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hosszu,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
lélekzetvétele,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lélegzetvétele,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mely a pirongatást és nevelői prédikációt előzte meg. Egyáltalán mindene nevetséges volt, a teste is, a lelke is.  
Ez a huszonhárom nevelt fia, a nyolcadik osztály növendékei, aprólékos kandisággal részekre bontották
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
ők,
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár játékukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
akár azt a játékukat,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyet egykor szerettek s
elrontottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elrontották,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy megnézzék, mi lehet benne. Közelébe férkőztek, beléje hatoltak, kotnyelesen és
kíváncsian,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kiváncsian,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szinte testi közelségbe kerülve a folytonos együttlétek alatt s azt hitték, hogy az tiszteletlenség vagy pimaszság, pedig csak
mélységes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mélységes,
c
Szövegkritikai jegyzet a kézirat írásképe megtévesztő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
érdeklődés volt, testvéri mosolygás, a humor, a legnagyobb emberi szeretet. Fogalomként lebegett fölöttük s
ábrándoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ábrándztak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
róla.
Vajon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vajjon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mit csinálhat most? De hiába ismerték ezer természetes gyarlóságát,
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senki sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
győzhette volna meg diákjait, hogy ő is csak olyan
ember,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ember
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
mint a többi, hogy ő is született és meghal s alá van vetve a mulandóság törvényeinek. Nem egészen hitték volna el azt sem, hogy megsebzi a kés. Ennek
folytán kevés részvétet éreztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
folytán semmi részvétet nem éreztek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
iránta.
Múltját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Multját
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és jövendőjét nem tudták elképzelni. Csak a jelenét, mely valami biztos és állandó. Az, hogy valaha gyerek volt s apja-anyja is lehetett, furcsa, nagyon tréfás gondolatnak
tetszett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszet.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novemberben két napig nem jött iskolába, más
helyettesítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
helyettesitette.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Azoknak a
hírharangoknak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hirharangoknak,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kik beszáguldták a várost, sikerült megtudniok, hogy beteg. Micsoda muris egy dolog: Tóni ágyban fekszik iskolaidő alatt is. Halálra kacagták magukat. Nem is volt ő ember. Kevesebb volt és több, mint ember. Ő Novák Antal dr. volt, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanárja, a fizikai szertár őre, az országos meteorológiai intézet zivatar-megfigyelője.  
Mikor a szertárba ért, a nyolcadik osztály felől fölzendült egy dörgedelmes éljen, ami azt jelentette, hogy a történelem tanára bement az órára. Tálas Bélát, szegényt, mindig megéljenezték, jövet is, menet is. Az
öregúr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
öregur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bólongva nyugtázta a lelkes magyar
ifjúság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ifjuság
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánulását.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tetszésnyilvánitását.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Novák elmosolyodott.  
A szertárban enyhe, nem-kellemetlen gázszag csapta meg, mely a szakadatlan munka gondolatát keltette benne. Lekapcsolta kézelőjét. Egy deszkát
fűrészelt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fűrészelt
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
fürészelt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szájába véve a szegeket. Valami állványt
készített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
készitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy
kísérlethez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérlethez.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Az asztalos- és
lakatosmunkákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
lakatos-munkákat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mindig maga végezte.  
Nagyon meleg volt. A tavasz, ebbe a terembe zárva, tombolt. Ragyogott a leideni palackon, a rókafarkon, az ejtőgépen s a gömbtükrökön olyan szivárványos
színeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szineket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vetett,
amilyeneket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a milyeneket
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a falon lévő fénytani ábrákon látni.  
Csak a csengő ébresztette föl munkájából s akkor megtartotta óráját, a hatodikban, utána a negyedikben és elsőben.  
Nem fáradtan, a
tanítástól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitástól
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
felüdülten haladt a fényes délben. Diákok köszöntek, ő pedig nyájasan köszönt vissza fekete
szalmakalapjával. A
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szalmakalapjával, melyet ismét megbámultak. A
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
fákon verebek csiripeltek, szemtelenül és bájosan, mint a
madártársadalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
madár-társadalom
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
örökifjú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örökifju
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákjai.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
diákjai. Önérzetesen lépdelt. Ugy érezte, hogy ily csöndes, tiszta napokért születünk a földre, ez az élet értelme s szép és érdemes élni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
 
 
IV.  
Ha jól kilép az ember,
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
perc alatt eljuthat a gimnáziumtól Novák Antal házához, mely a városerdőtől északkeletre van. De az utat kényelmesen sétálva is megtehetjük negyedóra alatt. Novák többször lemérte s azt is tudta, hány katonalépés.  
Most inkább ballagott, mint iparkodott s nemsokára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egyemeletes háza, melyet négy magyar holdnyi gyümölcsös vett körül s a barnára festett
kerítés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kerités,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
melyre körös-körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
melyre gyepüül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
melyre gyepűül körös-körül bodza
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyre köröskörül bodza
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hajlik, nehéz illatot terjesztve.  
A takaros,
vastag falú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vastagfalú,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vastagfalu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
régimódi ház
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
épült, hogy csak két ablaka nézett az
utcácskára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccácskára,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a két
első emeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőemeleti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ablak, a járdához alig valamivel többre, mint egy méterre, mert a ház az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szintje alatt mélyen feküdt, az emelet is alacsony
volt, annyira, hogy a földszinti szobák falai pince
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
volt, a földszinti szobák pedig annyira lesüppedtek, hogy falaik pince
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
híján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hiján
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
átnedvesedtek és ők maguk nem is lakták. A
kisutcáról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis uccáról
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kisuccáról
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
nem lehetett bejárni, csak a kerten át, a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kapuján, mely egy tágasabb
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyílt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nyilt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Innen már az egész telek látható volt.  
Lucfenyőkkel szegett
hosszú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszu,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
egyenes
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vezetett a házhoz, melyre gesztenyefák borultak, majdnem eltakarva a felső
ablakokat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ablakokat.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
falakat.
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
A
kaputól szembeötlött egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kaputól azonnal szembe ötlött egy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hatalmas
üveges veranda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
üveges-veranda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is, mely valamit kiugrott a
földszinti lakás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
földszint ilakás
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elé. Középütt puszpángokkal
díszített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diszített
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
diszitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
gyepágyban rózsatők vártak a nyárra, karóikra támaszkodva. Baloldalt konyhakert terült el, mely ellátta Novák Antal háztartását. Káposztát, tököt, uborkát, fokhagymát termesztettek itt, hüvelyes veteményeket, még bazsalikomot is. A régi, csigás
kút
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
közelében kis,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
közelében egy kis,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
elhanyagolt épület látszott, a mosókonyha.  
Maga a kert zimankós, decemberi és februári napokon, mikor a gallyak roskadoztak a hó terhe alatt, nem volt ily vadregényes, mint most. Virágban állott
a gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
a nagy gyümölcsös.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
A bemeszelt barackfák, ringlófák, mandulafák fehérlettek a szirmok hózivatarában s a virágpihék egy fuvalomtól elkapva mesebeli hópehelyként pilinkéltek alá a már nagy
fűbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fübe,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
pitypangok, pásztortáskák közé. Cseresznyefák görnyedeztek nászi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként
terítettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teritettek
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
terebélyes termetükre. Fiatal, áldott anyákhoz
hasonlítottak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hasonlitottak.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hátulról lombok
zúgása
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zugása
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hallott,
sejtetve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
sejttetve,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
hogy milyen mély a kert, mely a ház mögött, a lucfenyőkkel szegett
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ut
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mentén lefutott a telek lábáig, a haragoszöld vadszőlővel
függönyözött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
függönyzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
falig. Ez volt a kert nagyobbik része. Itt diófák terebélyesedtek, idecsalogatva egy mókust is, mely föl-fölbukkant vörnyeges farkával az ágakon. Aztán következett a kert vége, gazzal vert ösvénykéivel, egy
kőpadig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kőpadig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
egy szökőkútig,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
egy kiszáradt szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy kiszáradt szökőkútig,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egy szökőkutig,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hol jávorfák hajoltak össze s rekkenő melegben is pár fokkal
lehűtötték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehütötték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
a levegőt,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
itt mindig nyirkos volt és sötét.  
Novák a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyepü
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gyepű
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mellett
ballagva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ballagva,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
föltekintett a derült égbe, melyen egyetlen foltnyi felhő
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatkozott s egyszerre megpillantotta a levegőben a leányát.  
Hilda magasan röpült, fönn a gyümölcsfák koronája fölött. Átölelve a hinta
kötelét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kötelét
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
hátravetett
fejjel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fejjel,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
szelte a levegőt,
magas szárú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
magasszárú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
magasszáru
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
cipőinek orrát kisleányosan föltartva. Száját kinyitotta, mintha
innék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
inna
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
valamit. Hol lebukott a
kerítés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kerités
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
alá, hol fölszállt s fokozta az iramot, hogy még jobban érezze azt a kéjes viszketést, mely lábától agyvelejéig bizsereg. Egészen odaadta magát az örvénylő szédületnek.  
A hinta kenetlen kapcsai jajgattak.  
Novák elkomolyodott. Az ütemes nyikorgás lassult,
megszűnt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megszünt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Hilda, ki tudta, hogy apja nem szereti a szilaj hintázást,
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, észrevette, hogy jön. Mire a kapuhoz ért, leánya már csak álmatagon lógázta magát.  
– Apus – kiáltott feléje – kezed csókolom.  
Leugrott a hinta előtti gyöpre, rendezte
haját. Kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
haját. Apjának kezet csókolt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Szervusz, kislányom – mondta Novák.  
Megcsókolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Megcsókolta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden.  
– Hogy vagy? – kérdezte.  
– Jól.  
Vontatottan beszélgettek, oly hangon, melynek a szokás adta meg ütemét.  
– Nem járt itt senki?  
– Senki.  
Novák körülnézett.  
– Flóri néni se?  
– Az se.  
– Te se voltál sehol –
állítóan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitóan,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kérdés nélkül.  
– Sehol.  
– Mit csináltál?  
– Olvastam.  
– Mért vagy oly rekedt?  
Hilda
köszörülte a torkát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
köszörülte torkát.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Nem vagyok
rekedt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
rekedt.
 
– Mérted magad?
 
– Harminchatkilenc – szólt és a lázmérőre mutatott, mely bádogtokjából kivéve a hinta melletti padon csillogott, üveg-fénnyel.
 
– Helyes. Szóval a tegnapi…
 
– Szénaláz volt – egészitette ki a leány.
 
Hilda tavasszal rendesen megkapta a szénalázat.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák megveregette arcát.  
– Csak ne hevülj föl ennyire. Vigyázz magadra.  
Ránézett leányára. A tanár arcán aggódó szeretet tükröződött s oly fürkész figyelem, melyet az iskolában
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott. A legkedvesebbre tekintett, ki az övé.  
– Milyen rendetlen vagy. Kislány, nagylány. Lompos vagy. Nem
szégyelled
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szégyeled
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
magad?  
Hilda szoknyájához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda a szoknyájához
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
kapott, kissé fölemelve
megigazította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigazitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
gumi harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gumi-harisnyakötőt, huzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
gumi-harisnyakötőt, húzogatta harisnyáját, mely ráncokat vetett.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gumi-harisnyakötőt.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Egy pillanatra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Pillanatra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fölvillant térdéből egy fehér foltocska. Majd
szép alakú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szépalakú
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
szépalaku
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
lábikráján kifeszült a harisnya, szoborrá formálva a kecses
húst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hust.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Mindig ilyen elhanyagolt vagy – pirongatta apja s
rosszallóan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rosszalóan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
félrenézett.  
Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek, rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult felesége megbetegedett s egyik szanatóriumból a másikba került.  
Gergely köszönt a
konyhakertből, az iskolaszolga, ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
konyhakertből, ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
már hazaért az iskolából s itt
ingujjban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ingújjban
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
kapált.  
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ez az
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
iskolaszolga náluk lakott, egy földszinti szobában,
segített
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
segitett
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a háztartás körül, minek ellenében ősszel diót, almát kapott, pár szütyő mákot.  
– Menjünk be, – mondta Novák, átölelve Hilda
fejét. – Gyerünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
fejét. Gyerünk
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ebédelni. Éhes vagyok.  
A verandán
terítve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teritve
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
volt a
gömbölyű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
gömbölyü
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
asztal, két személyre. Szemben a
kapuval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kapuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Hildának, háttal a kapuval Nováknak. A harmadik
hely közöttük üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hely, közöttük, üres
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt, már hat éve.  
Egy kisasztalkán, a sarokban három palack
malagaaszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
malaga-aszu
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
állott, egy szalmafonatos üveg, valami pálinka,
papírcsipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
papircsipkés
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
skatulyában nedves,
ízes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
izes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
datolya s egy doboz szivar, szalaggal átkötve.  
– Mi ez? – kérdezte Novák a leányától.  
– Neked küldték.  
– Kicsoda?  
Hilda rámutatott a névjegyre, melyet az üveg szalmafonatába döftek.  
Novák elolvasta: „Liszner
Kálmán”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Kálmán.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Májusi ajándék, – szólt
Hilda. – Május
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hilda. Május
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elseje van.  
Az öreg
fűszeres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füszeres
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
évente többször ajándékkal kedveskedett a tanároknak, kik az ő rossz, haszontalan fiával vesződtek. Hálából, a vesztegetés szándéka nélkül, a tanári kar minden egyes tagjának küldött ilyesmit, azoknak is, kik Vilit nem
tanították.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitották.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Mindössze azt óhajtotta az apa, hogy – amint kifejezte magát –
„fölhívja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
„fölhivja
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a tanár urak figyelmét s megkérje őket, hogy fogják esztrengába azt a gonosz lurkót, faragjanak embert
belőle”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
belőle.”
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Fóris egyszer és mindenkorra
visszautasította,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
visszautasitotta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de a
tanárok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tanarok
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
egy része közönyből, tapintatból, elfogadta. Nyerge Lázár mindig. Novák Antal csak egyszer, mikor Vili még alsóbb osztályba járt.  
Most megbotránkozott.  
– Ezt azonnal vissza kell küldeni.  
– Miért?  
– Csak. Nem szeretem az
ilyesmit.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ilyent.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Rosszul tanul?  
– Nem, – válaszolta Novák kitérően, ki még leánya előtt
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nyilatkozott a diákok tanulmányi előmeneteléről, lévén az hivatalos
titok. – De
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
titok. De
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
minek ez?
Ízléstelenség.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Izléstelenség.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem torkoskodtál belőle?  
– Dehogy – szólt Hilda.  
Három datolyát evett.  
Hívd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Hivd
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ide Gergelyt.  
Az iskolaszolgának meghagyta, hogy vigye vissza s mondja meg az öreg Lisznernek, hogy a tanár
úr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ur
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
igen köszöni, de legnagyobb sajnálatára nem fogadhatja el. Magában elhatározta, hogy alkalomadtán beszól a kereskedőhöz s megmagyarázza, hogy erre nincs szükség, ő minden diákjával egyaránt
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
foglalkozik, csak tanuljanak, tudjanak, akkor rendben van minden.
Vilit különben sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Vilit különben sohasem buktatta meg. Nincs mitől tartania.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Vilit különösen
n
Jegyzet [sh.]
sohase buktatta meg.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
Gergely belenyalábolta a holmikat egy
füles kosárba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
füleskosárba,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
máris vitte.  
Kár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kár,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
– mondta Hilda.  
– Majd veszek neked, kislányom. Datolyát akarsz?  
– Nem.  
– No majd kapsz datolyát. Banánt, banánt. Tudom, azt szereted. Menjünk ebédelni.
Mari!
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mari
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
– kiáltott Novák az öreg szakácsnőnek.  
Mari a konyhában lábasai, csuprai között dörmögött. Kövér, nem egészen tiszta nő volt, kit még a néhai asszony hozott ide szüleitől, mikor tizenhét évvel ezelőtt
férjhez ment.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
férjhezment.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Azóta
itt ragadt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ittragadt,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint
házibútor.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házibutor.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Elborultan, magányosan éldegélt konyhájában,
ahonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
honnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem szeretett kimozdulni, az ő birodalmában,
ahova
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hova
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem engedett látogatókat, még a háziakat sem, kiket az asszony halála
után korholt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
után szembe korholt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a rendetlenségük miatt és magázott. Többször értésükre adta, hogy ő itt már nem törődik semmivel, tőle fölfordulhat ez a bolond
ház. Bálványa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ház, de azért nem tartotta érdemesnek helyet változtatni, maradt, az otthoniak pedig alávetették magukat szeszélyeinek, mert kitünően főzött. Bálványa
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
még mindig a régi nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott s meghalt, fiatalon.  
Loncsos szoknyáival kijött a konyhából
s barátságtalan szemöldökét morcolva a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
s morcolva barátságtalan szemöldökét, a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
húslevest
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
huslevest
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a két tányérba öntötte.  
Novák a dolgozószobájába ment. Arca egy árnyalattal elsötétült. Ebben a házban, melyet hozományul kapott, még mindig minden a feleségére emlékeztette, a tárgyak s az az ágy is, melyben az asszony meghalt egy novemberi hajnalon. A szalonban lógott a képe. Azt beszélték, hogy utolsó években nem szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
tudta. A fiatal orvos az asszonyt
halálos ágyán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
halálos-ágyán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
haláloságyán
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
többször meglátogatta, de pár évre rá ő is meghalt.  
Novák, hogy a tintapecséteket horzsolókővel ledörzsölte kezéről, az asztalhoz ült.  
Hildát kereste. Az a lány mindig
eltűnik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
eltünik.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Valahonnan a kertből bukkant elő.  
Kihűl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Kihül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a levesed – figyelmeztette Novák, ki már étvággyal kanalazta, kissé
szürcsölve. – Egyél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szürcsölve. Egyél.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
– Igen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
,– Igen.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Marhahúst
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Marhahust
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hoztak
be
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
be,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
burgonyával,
paradicsommártással.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
paradicsom-mártással.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Hilda vett egy kanál mártást, szétkente tányérjába. Festett vele a
porcelánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
porcellánra,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tájképet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
tájképeket.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Apja megintette:  
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem eszel?  
– Eszem.  
– Ez egészséges – biztatta az apja s villájára
tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
egy burgonyát – tápláló.  
– Nincs étvágyam – panaszkodott Hilda.  
– Bizonyára megint jóllaktál.  
Hilda délelőtt szentjánoskenyeret rágcsált, mely illó olajával csiklandta orrát. Általában kedvelte a gyermekételeket: az édesgyökeret, a tejberizst sok fahéjjal, meg a madártejet, mely sárga felületén tojáshabok
pöttyeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pöty-
új sor
nyeit
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ringatja. Undorodott a főzéstől, de ezeket maga kotyvasztotta, saját
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint. Reszelt
csokoládéval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
csokládéval
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szórta meg a sárgadinnye gerezdjeit, az almát leöntötte feketekávéval. Ilyen nyalánkságok izgatták
ínyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inyét,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
azért is, mert tilosak s apja
szigorúan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szigoruan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őrködött, hogy ne rontsa étvágyát, csak a rendes étkezési időn egyék. Suttyomban valóságos kis raktárt tett félre magának a kamra egy polcán, drótburával
beborítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
beboritva.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
 
Ez volt a babakoszt. A
kisbaba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
kis baba
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
babakosztot
kívánt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
A tésztához alig
nyúlt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyult
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
hozzá.  
– Nem jó? – érdeklődött Novák.  
Karbolízű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karbolizű.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
Karbolizü.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
 
– Csacsi – felelte az apja mosolyogva.  
Hilda tudta,
hogy ma apjának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hogy apjának
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nincs órája, de azt is tudta, hogy ebéd után rendesen le szokott heveredni.  
Most az
íróasztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalnál
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gyakorlatokat
javított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
javitott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
piros tintával.  
Háromra járt, közeledett a találka. Hilda az öt szoba minden óráját nézte. Aztán bekopogott hozzá:  
– Lefekszel?  
– Nem.  
– Feküdj le, apus – mondta.  
Többnyire nem élt semmi fogással. A
ravaszság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ra
új sor
vaszság
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne
lássék a szándékunk.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lássék szándékunk.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Pár perc
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hallotta, hogy apja kijön a dolgozószobából s a hálóba nyit, ott
lefekszik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
le
új sor
fekszik.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Hamar elaludt, jó álma volt.  
Hilda az udvarra sietett Gergelyhez, ki a gyümölcsfákat hernyózta. Vállára tette kezét.  
Szüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem szenvedhette az iskolaszolgát, mert fokhagymabűz csapott ki szájából, de szüksége
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
volt rá, le kellett kenyereznie.
Megkínálta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Megkinálta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
selyemcukorral, melyet köténye zsebéből vett ki, két
virzsíniával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virzsiniával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
melyet apjától lopott. Gergely bácsi hálásan megköszönte.  
Őt
ekképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ekép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ekkép
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
elintézte. Mari nem
számított.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
számitott.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Kirohant kötényében, hajadonfőtt, a napfényben égő
utcára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccára.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
uccára.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
 
A harmadik
utcáig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccáig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szaladt. Itt egy csinos földszintes házba surrant, zörgetett a rézkilincsen, menedéket keresve, mint
akit ellenség
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
akit éjjel ellenség
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üldöz. A csengő ebben a házban
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szólt.  
Gyöngyös, fekete ruhában, magas,
szikár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
szikár
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
agilis
úrinő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
urinő
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
nyitott ajtót, ki tornyos frizurát viselt és soványsága ellenére
fűzte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
füzte
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
magát.  
– Mi az
szívecském,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivecském,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csak nem kaptatok megint össze?  
– Flóri néni – énekelte Hilda édesen, könyörögve – Flóri néni.  
Flóri néni születésétől fogva ismerte őt, édesanyja legjobb barátnője volt. Ura korán meghalt s özvegysége éveit azzal
édesítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
édesitette,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy társadalmi akciókat
indított,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
inditott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szervezett mindent, amit szervezni lehetséges.  
– Hilda, mindent mondj el a Flóri néninek.  
– Találkozni kell vele.  
– Itt?  
– Idejön.  
– Jaj, tudod, hogy ezt nem szeretem. És mikor?  
Mindjárt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Mingyárt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
most.  
Flóri néni szeme fölcsillant egy
láthatatlan édes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
láthatatlan-édes
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
gondolattól.  
– Mondd, nagyon szeretitek egymást?  
Hilda odament hozzá, megölelte, tragikusan.  
– Flóri néni.  
– Mi az?  
– Meghalok.  
– Ugyan, te szamár – és nevetett.  
Hilda egy
fényképalbumot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albumot
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
lapozott. Flóri néni titkolózva
újságolta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságolta:
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
– Ma láttam.  
– Mikor?  
– Délben. Erre ment. Bizonyosan megint téged keresett.  
Hilda kezét imára kulcsolta:  
– Egy szót se, Flóri néni, senkinek, apusnak se, Flóri néni.  
Flóri néni nem fecsegett soha. Átjárt hozzájuk a régi barátság
címén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
cimén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s ha valami jót sütött, küldött nekik, amit ők hasonlóval viszonoztak. Novák Antal azonban nem kedvelte őt. Feleségének barátnője kellemetlen emléket ébresztett
benne s biztosra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
benne, biztosra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vette, hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire
nemegyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
nem egyszer
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
gondolt. Leányát nem
szívesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szivesen
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
látta vele
együtt. Közönséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
együtt, tilos volt fölkeresnie. Közönséges
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
pletykafészeknek tartotta.  
Ez nem volt egészen igaz.  
Flóri néni szintén aggodalommal nézte lakásán a titkos találkákat, melyekhez csak kénytelen-kelletlen járult hozzá. De nem tehetett egyebet. Mióta Novák megtiltotta, hogy a fiatalok találkozzanak, nem
bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
elviselni szenvedésüket, megesett rajtuk az ő jó
szíve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
szive.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Szerette a fiatalokat, kik helyette élnek s a fiatalságot, mely már elröpült fölötte. Szerette az
újat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és meglepőt. Szerette a szép verseket is, melyeket kivágott az
újságok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ujságok
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
különféle-rovatából. Szerette a
híreket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hireket,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a jókat és rosszakat, a regényeket és botrányokat, a műkedvelői előadások görögtüzes élőképeit, a fölvonulásokat, az ünnepélyeket s az esküvőket és a temetéseket. Nemcsak a
pletykákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
pletykát
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
szerette. Flóri néni mindent szeretett, ami a világon van: az egész életet szerette.  
Kikukucskált az ablakon:  
– Jön – ujjongott, mintha az ő vőlegénye jönne.  
Hilda a
fényképalbummal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fénykép-albummal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
babrált. Flóri néni most őt ölelte meg, sopánkodva:  
– Ó de bolond vagy, Hilda, – kacagott,
úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mintha ő
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
lenne
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bolond. – Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
bolond. Nem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehet veled
bírni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
birni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Tibor az asztalra vetette galambszürke
bőrkesztyűjét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrkeztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
bőrkesztyüjét
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
s a lánytól, ki egy bársonyszéken foglalt helyet, a sarokban, messzire ült le, a
díványra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
diványra.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
 
Flóri néni magukra hagyta őket. Hallgatózni akart, de bár az ajtó nyitva volt, nem lehetett.  
Ezek különben is jelekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ezek szinte jelekkel
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
értették meg egymást, ajkuk mozgásáról olvasták le a szavakat, mint a süketnémák. Hilda sebesen beszélt, nem-suttogva, hangtalanul. Amit mondott, valóban nagyon fontos lehetett és nagyon komoly, mert a diák fölkelt, a szoba közepére ment, ott megállt, lógó karral, megsemmisülten.  
Mikor Flóri néni visszatért a szobába, ezt látta: a diák még mindig
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
állt, sóbálvánnyá változva s a lány a bársonyszéken ült,
kisírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisirt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szemmel, csipkekendőjét rágva.  
– Ejnye – mondta Flóri néni kedélyesen, – veszekedtetek? Te bolond lány. Mindig bolondozik – és Tiborra nézett.  
Hilda lenyelte könnyeit. Vizet kért. Megmosta piros szemét. Rizsport is kért. Azzal arcát hintette be.  
Flóri néni
kikísérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kikisérte
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
őket a kapualjára, hol
színes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szines
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
üvegek ragyogtak. Még egyszer lelkükre kötötte:  
– Gyerekek, ne veszekedjetek.  
Hilda
vágtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vágtatott,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vissza. Tibor, miután meggyőződött, hogy az
utca
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ucca
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
üres, más irányba ment, lassan.  
 
 
V.  
Azzal, amit a leánytól hallott, nem tudott mit
csinálni. Mit kell ilyenkor tenni? Hová
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
csinálni. Hová
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
kell futni? Tervei összezavarodtak.  
Ijedelmében büszke lett, tanácstalanságában elszánt és férfias, örült annak, amitől félt, majd mindent, amit érzett és gondolt,
elmosott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
elmosodott
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az a belső intelem, hogy tanulnia kell az
érettségire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
érettségire,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s megpihent az iskola jótékony gyámságában.  
Tibor egyik tanárjánál lakott, már nyolc éve, a természetrajz professzoránál, Nyerge Lázárnál.  
A virágok és állatok e gyengéd barátja imádta a pénzt. Becsvágyó, mohó ember lévén nem érte be fizetésével, erején felül dolgozott, sok magánórát vállalt s tulajdon
tanítványait
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanitványait
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is
tanította.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitotta.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arról ábrándozott, hogy évek
múltán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vesz majd egy
szőlőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szőllőt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Kosztosokat tartott, Tiboron
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
még kettőt. Csak
jómódú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jómódu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
diákokat fogadott el, földbirtokosok, gazdag szülők gyermekeit, kik a kialkudott
díjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dijon
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
liszttel,
zsírral,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
zsirral,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
olykor egy
fél disznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
féldisznóval is hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
féldisznóval hozzájárulnak
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a háztartáshoz. Maga a családjával, két
kislányával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kis lányával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
már
gimnáziumba járó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gimnáziumbajáró
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fiával,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
egy udvari szobába szorult, eszébe se jutva, hogy ez
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
is lehetne és a kosztosok kaptak mindent, ami kényelmes, finom, közös ebédek alkalmával nekik tálaltak először, a legjobb falatok az ő tányérjukra kerültek.  
Tibort az édesanyja hozta Sárszegre, már
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korában, özvegy Csajkás Gáborné, ki származására nézve grófnő volt és
Sopron megyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sopronmegyei
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
birtokán élt. Azt
akarta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a karta
n
Jegyzet [sh.]
,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
hogy a törékeny
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
erőre kapjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
erőrekapjon
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
délen, az
„egészséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
„egészséges,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vidéki levegőben” s a tanári felügyelet alatt komolyan dolgozzék. Nem is lehetett panasz sem nevelője ellen, sem
őellene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ő ellene.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
Nyerge kordában tartotta, ő pedig valamicskét megerősödött s noha egy
tárgy iránt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tárgy tárgy
n
Jegyzet két lap határán
iránt
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mutatott hajlamot, szorgalmasan tanult, a tanév végén jó-elégséges
bizonyítványt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyitványt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
vitt haza, amivel a
grófnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
frófnő
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
meg volt elégedve.  
Nyergéék Tibort megbecsülték, családtagnak tekintették. Kevesebbet fizetett, mint a többiek, de mégis az történt, amit óhajtott, és Nyergéné gyakran megkérdezte tőle, hogy mit főzzön. Ebben a tekintetben alig volt
kívánsága.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánsága.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Keveset evett, nem
ínyeskedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyeskedett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ő neki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
adták a nagy, világos szobát, mely teremnek is beillett, a széles ágyat, a hencsert, az
íróasztalt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
iróasztalt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
s diákotthonát, melyet
első gimnázista
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőgimnázista
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
kora óta lakott, a maga
ízlése
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
izlése
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szerint rendezhette be, egy egyetemi hallgató önállóságával. Arcképtartókat tett a falra, melyeket
teletűzdelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
teletüzdelt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
korán elhunyt édesatyja fényképeivel,
hadnagyi,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
hadnagyi.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
századosi egyenruhában, illatszert használt, mely az egész házat belengte. Közte és lakásadói közt kellemes udvariasság alakult ki, mely egymás kölcsönös
kímélésén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kimélésén
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
és a figyelmen alapult. Ha csöngetett, azonnal beszaladtak, tudták, hogy szereti a csöndet s a kisebb kosztosoknak halkabban kellett beszélniök, a hangos
Nyerge lányokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lányokat
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
pedig sokszor elküldték hazulról, hogy ne zavarják őt.  
Édesanyja évente kétszer meglátogatta, a karácsonyi és
húsvéti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
husvéti
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
szünet
előtt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
előtt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
s magával vitte a birtokra, pihenni. Igénytelen katonaözvegy lett a grófnőből. Az állomásról bérkocsin hajtatott a városba. Tibor az anyja mellett ült, ki törékeny pergamentarcát legyezővel védte a nap ellen s minden zajra összerezzent. Ilyenkor Nyergéékhez szállott egy napra. Bement fia szobájába, kezét ölébe téve csöndes imádattal nézte őt. Nyergéék sütöttek-főztek, még jobban ügyeltek a csöndre. A grófnőt
idegesítette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idegesitette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a társaság. Igyekezett kedvesnek mutatkozni, többször kifejezte
megelégedését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megelégedését,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
mind a családdal, mind az intézettel szemben, s öt arany
jutalomdíjat tűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
jutalomdijat tüzött
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
ki annak a tanulónak, ki Tibor osztályában a legszebb előmenetelt
tanúsítja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
tanusitja.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Amikor elutazott, Nyergéék
kísérték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisérték
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
kikisérték
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
az állomásra.
Áhítattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Áhitattal
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
Áhitattal,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vegyes ámulattal látták, hogy a grófnő fiával együtt egy bérelt,
első osztályú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elsőosztályu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fülkébe száll.  
A diákot hazulról bőven ellátták pénzzel, melynek itt felét sem tudta elkölteni. Aki kért
tőle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tőle,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
tanulótársai közül, annak adott.
Úri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Uri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mozdulattal
átnyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
átnyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
erszényét, hogy vegyen ki belőle annyit, amennyit akar. Barátja nem volt egy sem. Kedvelték őt, ő is kedvelte a többieket. De nem szerette különösebben sem a sportot, sem a könyveket, sem a sakkot, sem a kis diákszenvedélyeket, a
gyorsírást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsirást
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és önképzőkört s
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
meglehetősen egyedül maradt akkor, mikor társai rekordokról, drámákról, vezércselekről,
vitaírási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vitairási
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
jelényekről és szavalatokról vitáztak. Leckéje végeztével nagy, kék
bélyegkönyvébe ímmel-ámmal beleragasztotta újonnan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
bélyegkönyvébe immel-ámmal beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bélyegkönyvébe beleragasztotta ujonnan
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vásárolt bélyegeit, melyek szétszórtan hevertek asztalokon, székeken, anélkül, hogy az otthoniak hozzájuk mertek volna
nyúlni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyulni.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Fuvolázni is tudott. Mégis ritkán fuvolázott.
Tulajdonképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tulajdonkép
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nem érdekelte semmi.  
Hatodikos korában,
június
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
junius
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vége felé, délután növénytanórára ment, kezében pár virággal. A templom előtt megpillantotta Novák
Hildát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Hildát.
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
ki láthatólag minden cél nélkül kószált.
Föltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Föltünt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
neki, hogy mennyire kócos.  
Köszöntötte őt, mert régebbről ismerte, felületesen, társaságokból s többször látta
az utcán is. Hilda
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccán. Hilda
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csak bólintott, mosoly és kedveskedés nélkül, ami kislánytól szokatlan.  
Tibor azt érezte, amit eddig sohasem érzett: hogy
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Most vette észre először, hogy milyen
gyönyörű.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyönyörü.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Arra gondolt, hogy nincs anyja, azért oly tépett. Majd arra gondolt, hogy több a másik lányoknál, azért nincs ideje öltözködni. Torka egyszerre kiszáradt.  
Hilda hátrafordult, nyugodtan. Még nem tudta, mit keltett föl ebben a
fiúban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
de ő mindig hátrafordult, mintha mindig várt volna valamit, vagy valakit, valahonnan.  
Erre a diák
hozzá csatlakozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hozzácsatlakozott,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
az izgalomtól szédülve. Hilda ezen nem lepődött meg, legalább nem mutatta. Természetesnek találta, hogy egy nagydiák őt
hazakísérje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hazakisérje.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Ő beszélt, ügyelve arra, hogy mindig egy kis csönd legyen szavai között.  
Amint házuk elé értek, Hilda
behívta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
behivta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
bahívta
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a kertbe. Tibor nem ment be. Pár nap
múlva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mulva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
bement a kertbe s a lakásba is. Novák Antal nem volt otthon, Mari rájuk se nézett, az megszokta már, hogy ide diákok járjanak. Hilda szobájába vezette s bár az ajtó nyitva volt, kitárta karját, engedte, hogy
megölelje. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. Ő odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
megölelje. Tibor reszketve nézett körül, nem jön-e valaki. És odanyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
megölelje. És odanyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ajkát, kétségbeesetten, mint egy harmincéves asszony.  
Tibor ekkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Ekkor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókolt először lányt. A többi csók, a
társasjátékoknál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
társasjátékoknál,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egyebütt, ostobaság volt, unalom. Azok rövid ideig tartottak s nem értették meg, hogy az emberek miért
csókolóznak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
csókoloznak
n
Jegyzet [sh.]
.
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
E félperces csókok mindenről
fölvilágosították
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
fölvilágositották
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
a
tizenhét éves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tizenhétéves
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki utánuk
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tántorgott ki a kerten, mintha nem látná az utat.  
Este a legkisebb, kilencéves
Nyerge lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Nyerge-lány
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
titokban levelet adott át, melyet kockás
irkapapírra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irkapapirra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
írtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irtak,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
irónra göngyöltek, aztán több helyütt keresztben behorpasztottak. Tibor kibontotta és
elhűlt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elhült,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
mikor látta, hogy Hilda
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
ki másnap reggel már találkát adott, a városon
kívül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Nem értette, hogy lehet valaki ily meggondolatlan, hogy mer dacolni az édes veszedelemmel, kétfelé, otthon és itten s megrémült, hogy akár Novák megtudja, akár Nyerge.  
Hilda megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
megfigyelő képességét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
és
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látszik, neki volt igaza. Nem jártak pórul. Találkoztak ők nemcsak a városon
kívül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivül,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hanem a városban is, forgalmas
utcákon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccákon,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
tereken, reggel, délben, este, iskola előtt és után, amikor akartak, néha naponta ötször is. Mindez már intézményessé vált. Leveleket hoztak-vittek a futárok. Néhányszor
késő délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
 
késődélután
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
fölsurrantak a gimnázium elhagyott tantermeibe. Az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
uccai
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
légyottok már csak arra szolgáltak, hogy gyorsan megbeszéljék, mi másnapra a
teendő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
teendő.
 
(Folytatjuk.)
 
Arany-sárkány.
 
Regény.
 
Irta: Kosztolányi Dezső.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Tibor a leány biztatására elment hozzájuk, akár otthon volt Novák, akár nem. Itt olykor órákat töltött. A leány megmutatta apja aranybagolyfejes tanári zsebkönyvét, melyet a
fiú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiu
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
borzongó örömmel kezébe vett, elárulta a titkos jegyek értelmét, mert Novák Antal titkos jegyeket
írt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
irt,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
– mindig csak vonalakat, melyek egyeseknek látszottak, de kettest, hármast, négyest jelentettek, aszerint, hogy a négyszög melyik sarkába helyezte el, – sőt egyszer átadta neki az iskolai dolgozatot is, melyet apja előzően
elkészített.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
elkészitett.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
Tibor ezt lemásolta,
úgyhogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ugy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
úgy hogy
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ugyhogy
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
akkor a hetedik osztály egy része, több mint fele, jeles
dolgozatot adott be.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
dolgozatot nyujtott be.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
 
Novák, aki elfáradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Már nyiltan járt hozzájuk. Novák, ki elfáradt
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a
tanításban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tanitásban
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
és az
ifjúsággal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjusággal
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
való szüntelen foglalkozás következtében eltompult nevelési hivatása körébe tartozó mindennapi dolgokkal szemben, figyelemre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
méltatta a csöndes, rokonszenves
fiút,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiut,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kit egyre gyakrabban talált ott. Hilda gondoskodott ürügyekről. Minthogy Tibor nevetségesen gyámoltalan volt és ötlettelen,
kitanította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitanitotta
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
őt. Vagy egy „könyvet hozott olvasni”, vagy egy „könyvet vitt”, vagy azt a Schumann-füzetet adta kölcsön, melyet
színpadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadi
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
kellékül valamelyikük mindig magánál hordozott, a végső veszedelem esetére.  
Februárban erősen havazott. Egy este Novák a fizikai
szertárból jövet a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
szertárból távozott, mikor a
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
hó fehér függönyén át megpillantott két árnyat, Hildát és Tibort, kik egymásba karoltak. Erre föllépett. Beszélt külön a leányával, még aznap este, külön a
fiúval,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fiuval,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
másnap a tanári szobában, s később maga elé
állítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
állitva
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
álllítva
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mindkettőjüket, értésükre adta: semmi kifogása az ellen, hogy néha lássák egymást, de csak hetente egyszer, vasárnap, mikor ő is otthon van. Tibor párszor meg is jelent náluk, vasárnap délután. De később elmaradt.  
Nem fogadták el ők az élettől ezt a
koldusi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
koldúsi
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ajándékot. Annál sokkal gazdagabbak, büszkébbek voltak. Más alkalmakat kerestek, melyeket az ellenőrzés nehezebbé tett, a tilalom érdekesebbé. Ismét kiszorultak
az utcára. Flóri
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
az uccára, mint kezdetben. Flóri
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
nénit ekkor avatták be mindenbe és Lenkét is, Hilda barátnőjét, ki az önzetlen őrszem szerepét
vállalta a nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
vállalta nagyobb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
légyottok
alatt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
alatt. Tibor ekkor már egészen rab volt.
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
 
Mielőtt Tibor letette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Mielőtt letette
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a hetedik osztály vizsgáját, Hilda emlékül adott neki egy értéktelen ezüstláncot s azt
kívánta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kivánta,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hogy ezt, mint eljegyzésük jelképét,
erősíttesse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
erősittesse
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
karjára,
úgy, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy, hogy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
ugyhogy
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
ne láthassa más és
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sohasem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
lehessen levenni. Együtt mentek az
aranymíveshez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
aranymiveshez,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
a láncot Tibor jobb karjára forrasztotta.
Így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Igy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
utazott el, megláncoltan, a nyári vakációra. Otthon valahányszor
úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uszott
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
a
Fertő tóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Fertő-tóban,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
boldogan pillantotta meg ezt a csöpp ezüstbéklyót, mely a jövendőre emlékezteti és a mellén
himbálózó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hinbálózó
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
arany
Szűz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szüz
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
Máriát, édesanyja talizmánját, mely
múltját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
multját,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
régi családját hozza eszébe. Hilda leveleiben szalagokat, hajfürtöket is küldött, hogy ezek a
bálványkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
bályványkák
n
Jegyzet [sh.]
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
megtartsák őt számára s minél előbb visszahozzák.
Tibor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
Tibor
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
várva a szünidő
végét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
végét
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
vissza is utazott, s azóta folyt a nyugtalan élet,
vígan-szomorúan, úgy,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
vigan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
vígan-szomorúan, változó változatlansággal, úgy,
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vigan-szomoruan, ugy,
*
Szövegforrás:
A regény második kiadása.
 
mint két éve.  
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
tanult, ezek a kis és nagy emlékek végigviharzottak rajta, nem összefüggően, időrendi sorban, hanem szeszélyesen s mégis csodálatosan-együtt, mint valami, ami
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
fájdalmas egységben, egy örökkévalóság óta s nem lehet megbolygatni. A
legújabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
legujabb
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
hír,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hir,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
mely megdöbbentett volna egy felnőttet is, nem változtatott semmit. Vacsora után
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
látnia kellett, azonnal látnia, még egyszer, hogy meggyőződjék, él-e még s milyen az arca és szeme.  
Csak egy
nagy utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
nagyuccán
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
 
nagy uccán
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
csapott
át
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény második kiadása.
 
át,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
 
meg egy
kisutcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
kisuccán,
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény első kiadása.
A regény második kiadása.
 
meg egy kisközön. Gázlámpa égett minden ház előtt. De az övék előtt
úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ugy
*
Szövegforrás:
A regény első közlése folyóiratban.
A regény második kiadása.
 
égett a gázlámpa, mint a csillag.