X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Édes Anna

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Édes Anna - critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő:
Veres András
Sajtó alá rendező:
Parádi Andrea
,
Józan Ildikó
,
Veres András
és
Sárközi Éva
Lektor:
Csillag István
és
Takáts László
Gyorsírás:
Lipa Tímea
Nyelvek: latin magyar angol német francia
Kulcsszavak:
  • Kosztolányi Dezső
  • regény
  • 20. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. KOSZTOLÁNYI Dezső, Édes Anna, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2010.
  • Szövegforrás Ny: A regény folyóiratbeli közlése. KOSZTOLÁNYI Dezső, Édes Anna: Regény, Nyugat, 1926, 13-21. sz. (július 1-től november 1-ig)
  • Szövegforrás EA1: A regény első kiadása. KOSZTOLÁNYI Dezső, Édes Anna: Regény, [Budapest], Genius, [1926], 264 [4] p.]

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Parádi Andrea
XML szerkesztő: Mihály Eszter
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
Édes
Anna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Anna
 
Regény
 
(1)
 
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
 
  „Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.  
  Circumdederunt me gemitus mortis: Dolores inferni circumdederunt me.  
  Absolve Domine. Benedictus Dominus Deus Israel.  
  Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo.  
  A porta inferi Erue Domine animam eius.  
  Ne tradas bestiis animas confidentes tibi. Et animas pauperorum tuorum ne obliviscaris in finem.  
  Domine Jesu Christe miserere ei. Christe parce ei.  
  Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat.  
  Miserere mei Deus. Non intres in judicium cum famula tua Domine.  
  In
paradisum
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
„paradisum
n
Jegyzet
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
deducant te Angeli: et cum Lasaro quondam paupere vitam habeas sempiternam.
 
  Oremus. Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiscant in pace.”  
(Rituale Romanum.)  
 
 
I. Kún Béla elrepül  
  Kún Béla
n
Jegyzet
c
Szövegkritikai jegyzet Kun Bélának a kéziratban helyesen írt vezetéknevét Kosztolányi utóbb megváltoztatta, a nyomtatott változatokban hosszú magánhangzóval szerepelteti.
repülőgépen menekült az országból.  
  Délután – úgy öt óra felé – a Hungária-szállóban székelő
n
Jegyzet szovjetház
szovjetház
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szovjet-ház
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
körül fölrebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen s merész kanyarodással a Vérmező felé tartott.  
  A gépet maga a népbiztos vezette.  
  Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban,
úgy hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
úgyhogy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
arcát is látni lehetett.  
  Sápadt volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alant álló polgárokra s vásott kajánsággal, csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek.  
  Zserbókat vitt, melyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, grófnék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket, sok más egyéb kincseket.  
  Karjairól vastag aranyláncok lógtak.  
  Egyik ilyen aranylánc, mikor az
n
Jegyzet aeroplán
aeroplán magasba lendült s eltünt az ég messzeségében, le is pottyant a Vérmező kellős közepére és ott egy öreges úr, régi krisztinai polgár, adóhivatalnok a Várban, a Szentháromság-téren, valami Patz nevezetű – Patz
Károly József
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Károly-József
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– meg is találta.  
  Legalább a Krisztinában ezt beszélték.  
 
 
II. A
n
Jegyzet méltóságos
méltóságos úr, az elvtárs és a méltóságos asszony
 
  Mikor ennek 1919 július
31-én,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
31-én
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
délután hatkor híre futamodott, Vizy Kornél kikiabált:  
  – Katica.  
  A konyhában egy lány állt, kövér, mint a töltött galamb.  
  Úgy látszik, kimenőre készült.  
  Már teljesen felöltözködött. Rózsaszín ingblúz volt rajta, fehér szoknya, fekete
viaszkosvászonöv,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
viaszkosvászon-öv,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
új lakkcipő. Kézitükrében szemlélgette magát,
n
Jegyzet rizsport
rizsport hintett zsebkendőjére,
ezzel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mellyel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bemaszatolta a dundi-puha arcát.  
  Hallotta a kiabálást, de nem mozdult.  
  A csengetyű
régen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
már régen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elromlott náluk – már a
n
Jegyzet Károlyi-korszakban
Károlyi-korszakban –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Károlyi-korszakban, mikor beszegődött ide –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azóta csak így
kiabáltak itt a cselédeknek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiabáltak neki,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vagy kopogtak a dolgozóból, melyet a konyhától vékony
n
Jegyzet vendégfal
vendégfal választott el.  
  A hang dühösen kiabált.  
  Erre a lány áthaladt a hosszú, keskeny előszobán, szemügyre vette magát a ruhafogas tükrén, igazgatta haját és riszálva gömbölyű farát az ebédlőbe imbolygott.  
  Az ebédlő díványán egy negyven év körüli férfi heverészett, oly elhanyagolt, mint egy csavargó. Gyűrött
n
Jegyzet puhainget
puhainget viselt, nyakkendő nélkül, kitérdelt, téli nadrágot, toprongyos cipőt. Csak a sasorr meg az arcát keretező fekete pofaszakáll mutatta, hogy mégis valaki.  
  Kezében a Vörös Ujság legutolsó számát szorongatta, távol a szemétől, egész a térdénél, mert erősen messzelátó volt. Annyira elmerült az olvasásban, hogy most nem
mingyárt
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mindjárt
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
vette észre a cselédet. A cikkek már bejelentették a készülő összeomlást, ezzel a címmel: Veszélyben a proletárhaza!  
  Katica közelebb lépett a díványhoz.  
  – No mi lesz? – dörmögött kedvetlenül Vizy. – Hányszor ordítsak? – és hogy enyhítse szigorát, vállat vont fektében.  
  A lány a lakkcipője orrát bámulta közönyösen.  
  – Jó – mondta Vizy, mintegy magával vitatkozva, elnézően s mégis zordul. – Csukja be az összes ablakokat.  
  Katica indult.  
  – Várjon. A redőket is. És a zsalukat is. Értette?  
  Majd hozzátette:  
  – Fölkiabáltak.  
  Ledobta a
n
Jegyzet Vörös Ujság-ot,
Vörös Ujság-ot, csörgött a hitvány
n
Jegyzet szalmapapiros
szalmapapiros, mely barnás-füstös volt, mintha valami világégés pörkölte volna össze. Vizy fölkelt a díványról s két kezét nadrágzsebébe dugva kitekintett az ebédlő nyitott ablakán.  
 
Lenn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Lent
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sétált az a vörös katona,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az előbb fölkiabált, de már oly egyedül és elhagyottan, hogy nem is gerjesztett gyűlöletet. Apró, csenevész proletár volt,
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
úgy látszott, nem bírt megnőni a nyirkos pincelyukban. Nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
is emberhez, hanem egy embrióhoz hasonlított,
akinek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vállára szuronyos puskát biggyesztettek.  
  Az alkony úgy hullámzott a Vérmező lesült, agyontiport gyöpén, mint egyébkor: megaranyozta az Istenhegyet, a Jánoshegyet és távol jelentősen
felcsillogtatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölcsillogtatta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy templom keresztjét.  
  A Gránit-lépcső táján kettes-hármas csoportok álldogáltak – a riadt embernyáj, mely hirtelenül pásztor nélkül maradt
–,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
suttogtak, amint mostanában megtanulták, süketnéma jelekkel, a szájak mozgásáról olvasva le a szavakat.  
  Mindössze ez jelezte a változást.  
  Felhő sehol. Álmos levegő nehezedett mindenre, mint nyári zivatarok kitörése előtt, mikor a szél visszatartja lélekzetét és a természet egy óriási szobának, a fák játékszereknek, az emberek viaszbáboknak rémlenek.  
  Ebben a
bénulatban nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bénulatban, melyben nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
volt se mozgás, se hang, csak egy kép mozgott és üvöltött, az a plakát, mely ezt ordította:
n
Jegyzet Fegyverbe, fegyverbe!
Fegyverbe, fegyverbe!, az a vad, őrült matróz,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy lobogót rázott hihetetlen lendülettel, egészen összeolvadva vele s úgy kitátotta csontos száját, mintha el akarta volna nyelni a világot.  
  Vizy sokszor elment e falragasz mellett, de igazán sohase merte megnézni. Úgyszólván most nézte meg először nyugodtan, káprázás nélkül, ahogy a leáldozó napot nézzük meg, mely már nem sérti szemünket.  
  Messze, a
Krisztina-körúton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Krisztina-köruton
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
teherautó vágtatott befelé, a
tűzoltókocsi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tűzoltó-kocsi
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sebességével, megrakva gyermekek cifra terhével,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a
Zúgligetből,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Zugligetből,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tömegkirándulásról jöttek haza s gallyakat ráztak, integettek kezeikkel.  
  A hegy felől énekszó
hallatszott, cingár, cérnahangú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hallatszott. Cingár, cérnahangú ének,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
n
Jegyzet unisono
unisono:  
 
 
n
Jegyzet Föl, föl,
Föl, föl, ti rabjai a földnek,
  Föl, föl, te éhes proletár…
 
 
n
Jegyzet Ifjúmunkások
Ifjúmunkások, inasgyerekek, tízen-tizenöten, igazán önzetlen tájékozatlansággal fújták most, amire megtanították őket, az
Internacionálét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Internacionálé-t.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
 
Katica
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Katica, ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a többi szobákban már végzett, az ebédlőben is becsukta az ablakot.  
  Mikor a lakás minden ablaka be volt csukva, Vizy odalépett Katicához és valami hideglelős, édeskés mosolykával ezt suttogta:  
  – Megbuktak.  
  A cselédet nem érdekelte a dolog, vagy nem mutatta. De a gazdája eléje állott. Miután felesége még nem jött haza, valakit keresett, hogy kiöntse szivét.  
  – Katica – ismételte –, megbuktak a vörösök.  
  A cseléd csak egy csodálkozó tekintettel felelt, hogy az úr ennyi bizalomra érdemesíti.  
  – A gazemberek – tette hozzá Vizy táguló orrcimpával, a bosszú édes mámorával.  
  Alig hogy kiejtette ezt, dörömböltek a külső ajtón.  
  Vizy elsápadt. A levegőbe nézett, mintha a szót keresné, melyet az előbb kimondott és hogy eltüntesse nyomát, utánanyúlt, mint mikor cigarettafüstöt hessegetünk.  
  – Majd én – szólt s hirtelen elhatározással az előszobába ment ajtót nyitni, mintegy a veszedelem elé sietve.  
  Mindenre elszántan lépkedett.  
  Ez járt fejében:
n
Jegyzet túszszedés
túszszedés,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
túsz-szedés,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
házkutatás,
n
Jegyzet vésztörvényszék
vésztörvényszék! És az, amit védelmére hoz föl: húszéves közpálya, szociális lelkiismeret,
n
Jegyzet marxizmus
marxizmus, melyet elvben helyesel, csak túlzó
kinövéseit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinövéseiben
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem!  
  Már más ember volt. Nem érezte magát a
n
Jegyzet bolsevizmus
bolsevizmus mártírjának, talán inkább a régi rend
áldozatának,
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
áldozatainak,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
mely bizony sokszor háládatlanul mellőzte. Kabátja zsebében megtapogatta szakszervezeti igazolványát. Szerencsére még nem tépte szét, amint délután akarta.  
  Egy emberke állott előtte a folyosón, vöröshajtókás postáskabátban, melynek gallérja otthonosan ki volt gombolva.  
  – Méltóságos uram – harsogta az emberke,
hangosan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
oly hangosan,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy az egész ház lakói meghallhatták – méltóságos uram.  
  – Elvtárs – üdvözölte Vizy –, hát maga az, elvtárs?  
  – Alázatos szolgája, méltóságos uram.  
 
Jöjjön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Jőjjön
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
be, Ficsor elvtárs.  
  Így társalogtak igazi világtörténelmi udvariassággal, mindketten bizonytalanul, kölcsönösen előnyt adva egymásnak.  
  Vizy Kornél miniszteri tanácsos négy hónap multán most hallotta először régi címét. Egy kis örömöt érzett, de egy kis csalódást is, hogy nem azok érkeztek,
akiknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiknek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jöttére már elkészült. Ficsor pedig, az Attila-utca 238. számú ház házmestere le volt forrázva, hogy a ház tulajdonosa még most is elvtársnak titulálja.  
  A házmester belépett az előszobába, kezet nyujtott a méltóságos úrnak. Vizy megszorította kezét.  
  A kezelést a proletárdiktatúra idején Vizy kezdte, aztán mindig Ficsor ajánlotta
fel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
föl,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
előzékenységből.  
  – Megbuktak – lelkendezett Ficsor, még mindig hangosan. – Megbuktak a zsiványok. Már szedik a sátorfájukat.  
  – Hm – hümmögött Vizy, mintha ujságot hallana.  
 
Igen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Igen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
méltóságos uram, a Váron már künn leng a nemzetiszín zászló. A sógorom tűzte ki.  
  – Az a fontos – válaszolt kitérően
Vizy –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizy –
c
Szövegkritikai jegyzet Nincs vessző
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy végre béke legyen és nyugalom.  
  – A szép piros-fehér-zöld – bólongott Ficsor, folytatva hazafias álmodozását s oldalt kémlelte Vizy mozdulatlan arcát. – Lesz itt
tánc,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tánc
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
méltóságos uram, lesz most itt tánc.  
  Vizy figyelte
ennek a szerencsétlennek a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
e kocapolitikus
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vergődését, de elzárkózott, nem felelt.  
  Ficsor zavarba jött.  
  – Tudniillik – hebegte – a csengetyű. Most volna egy kis időm. Gondoltam, megcsinálom a méltóságos úréknak.  
  – Ott a telep – mutatott Vizy a konyha felé.  
  – Tudom, méltóságos uram – mosolygott Ficsor,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fájó sértésnek tartotta a föltevést is, hogy ő, a házmester, ne tudná, hol a háziúrék telepe. – Csak egy létrát kérnék.  
  Katica a szép ünneplő ruhájában bosszúsan hozta a létrát. Üggyel-bajjal helyezték el a szűk, barátságtalan konyhában, mely csak a
n
Jegyzet vakudvarról
vakudvarról kapott világítást és nappal is sötét volt. Ficsor föl akarta csavarni a villanyt. A körte azonban már rég eltört. Gyertyát kért.  
  Kezében a gyertyával fölkapaszkodott a
telephez,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
telephez s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a létra tetejéről magyarázta a háziúrnak, mi a csengő baja. Fontoskodva beszélt, túlozva munkája érdemét és értékét, de alázatos tisztelettel, mely által nyilván azt a félszeg helyzetet is igyekezett tompítani, hogy ő pillanatnyilag ily magasan áll, a méltóságos úr fölött.  
  Az ingó létra tetején, melyet Katica támogatott, mohón látott a munkához. Azt, amit elmulasztott, egyszerre pótolni akarta. Babrálta az elemeket, egyenként leemelte, a konyhaasztalra helyezte. Kapargatta bicskájával a rozsdás drótokat. Az üvegekbe konyhasót tett, vizet öntött.  
  Ekkor az ajtón újra zörögtek.  
  Lila pongyolában nyúlánk, előkelően magas hölgy lépett be, hajadonfőtt.  
  – Kezét csókolom, méltóságos asszony – hajlongott Ficsor a konyhából s hogy nem kapott választ, megint: – Kezét csókolom.  
  A nő ekkor sem viszonozta köszönését, fejét félrefordította, bement az ebédlőbe.  
  Vizy utána.  
  Itt átölelte feleségét, kitört fékezhetetlen boldogsága. Az örömtől vicsorgott.  
  – Tudod?  
  – Mindent. Azt beszélik, hogy még ma éjjel megszállnak. A románok.  
  – Dehogy. A nagyhatalmak ezt nem engedik. Nemzetközi megszállás lesz: olaszok, franciák, angolok. Tatár Gábor
mondta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mondta. Most beszéltem vele, fönn a Várban.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  A nő végigsimította szép, borostyánsárga haját. Leroskadt a hintaszékbe.  
  Üres szemmel nézett maga elé, ahogy szokott, a tárgyakon
át,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
át, a falakon át,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az embereken át, mintha nem azt látná, ami előtte van, hanem valami mást.  
  – Hol maradtál? Már aggódtam.  
  – Szaladgáltam. Ezért – mondta Vizyné s míg lassan hintázta magát a hintaszéken, kinyitotta cérnakesztyűs kezét,
melyből egy ujságpapírba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyből ujságpapírba
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
burkolt kis csomagot dobott az asztalra.  
  – Mi ez?  
  – Vaj – szólt az asszony fitymáló mosollyal. – Három zsebkendőért.  
  Ficsor a konyhában zörömbölt: a létrára mászott, hogy visszarakja az elemeket.  
  Vizyné kifelé figyelt. Fejmozdulattal kérdezte:  
  – Hát ez mit akar itt?  
  – A csengetyűt javítja.  
  – Most jutott eszébe. Négy álló hónapig könyörögtünk.  
  – Maga ajánlkozott.  
 
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Mért
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem dobtad ki?  
  – Ugyan.  
  – De igen. Ki kell az ilyent rúgni. Vörös.  
  – Csöndesebben: meghallja.  
  – Hát aztán? Talán nem vörös? Piszok. Bolseviki. No várj csak…  
  Vizy erre még nem tartotta elérkezettnek az időt.
 
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Az
c
Szövegkritikai jegyzet Nincs új bekezdés
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
asszony azonban oly eréllyel, melyet nem lehetett volna várni, fölugrott, az előszobába ment, hogy a házmestert kiutasítsa.  
  Ebben a pillanatban az elhagyott, oly sokáig halott lakáson végigreszketett a villamoscsengő szava. Diadalmasan és ünnepien, keményen és élesen csörömpölt, életkedvet, reménységet keltve. Ez a friss, vidám acéltrilla lelket öntött beléje, átjárta minden falát, öntudatra ébresztette az egészet.  
  Vizy benn az ebédlőben gyönyörködve hallgatta.
Felesége Katicát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Feleségét most más foglalkoztatta. Katicát
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kereste, de látta, hogy megint
kérdezés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kérezkedés
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nélkül szökött ki éjszakára.  
  – Kész – ujságolta Ficsor s lehajolt, elkapta kezét és
ezúttal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ezuttal
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sikerült megcsókolnia.  
  Visszavitte a létrát. Majd sejtve, hogy a csengetyű és a kézcsók még nem elegendő, vakmerő bizalmassággal, mint aki valami titkot közöl, a közelébe lépett és csaknem fülébe súgta:  
  – Méltóságos asszony – s szemét a földre sütötte – volna egy lány.  
  – Micsoda?  
  – Egy cselédlány.  
  Vizyné azt hitte, hogy a füle cseng, hogy nem jól értette. Rátekintett a házmesterre,
mély,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mély
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
titkolhatatlan érdeklődéssel. Szeme fölragyogott. Nagyobb örömet akkor sem érezhetett volna, ha egy
gyémánt-nyakéket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyémánt nyakéket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ígérnek neki.  
  – Pesti? – kérdezte.  
  – Dehogy. Balatoni.
Parasztlány.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Paraszt-lány.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
A rokonom.  
  Az asszony fölizgatódott. Mindig
ilyen kéz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kéz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
alatt szerzett lányokról álmodozott, de ilyeneket eddig még soha
senki sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
senkisem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ajánlott.  
  Bűnnek tartotta volna, hogy a fontos kérdést kutyafuttában vitassa meg, ezért a házmestert a konyhába intette, leültette az
asztalhoz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
asztalhoz s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ott a lobogó gyertyavilágnál gyóntatta, hosszan tárgyalt vele, egészen megfeledkezve az uráról.  
  Ficsort maga kísérte ki.  
  Aztán visszatért a konyhába. Az asztalról két ujja hegyével fölemelte Katica zsebkendőjét,
megszagolta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyet megszagolt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
undorodva a földre dobta, félretolta kézitükrét, becsukta a vakudvarra néző ablakot s a vacsorakészítéshez látott: kenyeret pirított, teavizet forralt.  
 
 
III. Fanyar vacsora  
   
  Vizyné látván, hogy a külső
ajtónál senki sincs,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ajtón senkise tartózkodik,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bement az ebédlőbe.  
  – Mit akarsz?  
  – Csak próbálom – mondta Vizy. – Szól.  
  – Hallom.  
  – Megcsinálta?  
  – Hallod.  
  – Remélem, nem mondtál neki semmit.  
  – Nem. Hagyd már –
rivallt rá az asszony, mert Vizy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rivallt az asszony Vizyre, ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
még egyre nyomogatta a csengetyű gombját. – Mit játszol? Olyan vagy, mint egy gyerek.  
  – Éhes vagyok. Vacsorázni szeretnék.  
  – De kinek csöngetsz?  
  – A Katicának.  
  – Őnagysága már régesrég elment.  
  – Hová?  
  – Hová? Hát oda, ahova rendesen. Lófrál.  
  – Most?  
  – Most hát.  
  – De ma senkinek sem szabad az utcán járni.  
  – Bánja is ez. Megjött a Lajos.  
  – A Hack?  
  – A Hack. Az uszállyal.  
  – És mikor jön haza?  
  – Nem kötötte az orromra. Majd éjfélkor – fakadt ki Vizyné s hogy izgassa magát, tódította – majd valamikor hajnalban.  
  – Vitt kulcsot?  
  – Azt hiszem.  
  – Mondhatom, kellemes – szólt Vizy. – Roppant kellemes. Nyitott ajtónál aludni. Akárkit behozhat.  
  – Érdekes vagy. Úgy teszel, mintha először történnék. Nevetséges vagy – és ingerülten sarkon fordult, becsapta maga után az ajtót,
amint
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mint
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Katica szokta.  
  A konyhában dobálta az edényeket, csörömpölt. Olykor szüksége volt ilyen érzelmi kitörésekre. Miután belefáradt abba, hogy urával együtt mint szövetséges vitassa meg életük nagy, sohase szűnő gondját, efféle zendülésekkel adott kifejezést bosszúságának, pár pillanatra úgy tüntetve föl a dolgot – legalább önmaga előtt
–,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy az ura az oka az egésznek.  
  Fatálcán bevitte a vacsorát: egy findzsa teát, pár szelet pirított kenyeret, a vajat, melyet délután szerzett.  
  Vizy,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
délben csak
n
Jegyzet tökkáposztát
tökkáposztát evett s egy darabka marhamájat, a híg, fűzöld teára pillantott, a gyanus, fekete-sárga kukoricakenyérre, melyet a pirítás se tett kívánatosabbá. Fanyalogva érdeklődött:  
  – Más nincs?  
  – Mi volna.  
  – Nem is terítesz?  
  – Hiszen este nem szoktunk.  
  – Mindegy – hagyta helyben Vizy. – Jó így is.  
  Fejét tenyerébe temette, mint
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
valami nem volt rendben a háztartásban. Sokáig nem beszélt.
Gondolatban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
De gondolatban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
már kívánta a fehér abroszt, a rózsás
porcellántányérokat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
porcelántányérokat,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az ezüstkéseket, a metszett
borosüvegeket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
borospalackokat,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
melyek hajdan ragyogtak ezen az asztalon, hogy vacsorákat adtak minisztériumi barátainak.  
  – Te nem eszel? – faggatta feleségét.  
  Vizyné csak ritkán vacsorázott. Évek óta ideges gyomorbajban szenvedett. Betegsége a bolsevizmus alatt a sok izgalom folytán rosszabbra fordult. Gyomrában
savanyúságot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
állandó savanyúságot
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
érzett.  
  Elővett egy papírdobozt, kiöltötte vérszegény nyelvét, rátett három sötétzöld labdacsot, leitta egy pohár
vízzel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vizzel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s összeborzongott.  
  Annál inkább nekilátott az ura. Az egészséges férfi mohóságával ropogtatta fogai alatt a kiszáradt, keserű-édes
kukoricakenyérszeletkéket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kukoricakenyér-szeletkéket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
melyekre csakhamar fölkente az öt deka vajat. De máris elfogyott minden. Kopogott a szeme. Kavargatta teáját, zaharint dobott beléje. Cukor híján a zaharint is szerette. Legalább édes volt.  
  Amíg nagy zajjal hörpintgette teáját, Tatár Gábor kollégájával való találkozását mesélte el, akitől az Úri-utcában megtudta, hogy vége, hogy végre vége van, vége. Vége a
n
Jegyzet szociális termelésnek
szociális termelésnek, a forradalmi öntudatnak,
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elkövetkezett az igazság uralma. Nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
zaklatják többé a tisztességes, dolgozó polgárságot.  
  Vizy határtalanul gyűlölte a vörösöket, amire megvolt minden oka. A bolsevizmus alatt koplalt. Mihelyt kitört a kommün, rendelkezési állományba helyezték. Fizetését ugyan az akkor uralkodó fejetlenségben elfelejtették letiltani, de mit vásárolhatott rajta? A háborúban tönkrement. Mingyárt az elején
n
Jegyzet hadikölcsönbe
hadikölcsönbe fektette egész vagyonát, kétszázötvenezer
n
Jegyzet aranykoronát
aranykoronát, mert föltétlenül bízott a német fegyverek győzelmében. Csak a kétemeletes háza maradt itt, ez se jövedelmezett. Első emeletét, négy szobát, ők maguk lakták, a
másodikemeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
második emeleti
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
két lakást háziorvosa, Moviszter Miklós és Druma Szilárd, egy fiatal ügyvéd. Házát a vörösök
n
Jegyzet kommunizálták
kommunizálták. Ez a ház itt a
n
Jegyzet Mozdony-utca
Mozdony-utca tőszomszédságában különben is szemet szúrt a
n
Jegyzet Lenin-fiúknak
Lenin-fiúknak. Druma Szilárdot
túsznak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tusznak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vitték s két hónapig ült a gyüjtőfogházban, az öreg Moviszternek, a klerikális
orvosnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orvosnak, a régi katolikusnak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
folyton kellemetlenkedtek. Vizyéknél először akkor jártak, amikor feleségét letartóztatták. Felesége egy asztalkendőt rázott ki az
erkélyen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
erkélyen s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azzal vádolták, hogy jeleket adott az ellenforradalmároknak. El is hurcolták a
parlamentbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
parlamentbe, ott tartották egész nap,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csak éjfélkor engedték haza, testben-lélekben
megtörve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egészen megtörve.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Másnap reggel feljött hozzájuk egy fiatal politikai megbízott, aki nádpálcáját bőrlábszárvédőjéből kihúzva hetykén csapkodott a lakásban,
n
Jegyzet elrekvirálta
elrekvirálta tőlük két szobájukat, az ebédlőt, melyben most ültek s a mellette lévő szalont. Szerencsére előbb megbuktak, mintsem lakókat küldhettek volna.  
  De mindennél jobban fájt az, hogy a minisztériumban tétlenségre kárhoztatták. Féktelen politikai becsvágy lakozott
benne s ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
benne, mely
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
táp híján zakatolt, mint az üres malom. E boldogtalan hónapokban csak tengett-lengett. Mogorva, bizalmatlan hivatalnokember volt,
annak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki annak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
előtte soha semmibe se avatta feleségét. Most megeredt a szava. A hosszú sétákon a budai hegyekben, vagy itt, míg várták a rettenetes látogatókat, neki tartott szabadelőadásokat politikai
„plattformjairól”
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
politikai „koncepcióiról”, „plattformjairól”,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg azokról a tacskókról, akikkel megnyomorították a minisztériumot.  
  Efölött nem volt oly könnyű napirendre térni. Amint megitta teáját, le-föl
járkált,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
járkált s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az ellenforradalmi eseményekről beszélt, melyek egyszerre megnyugtató, történelmi veretet kaptak.  
  – Emlékszel – kérdezgette folytonosan – emlékszel?  
  Ismerőseit emlegette,
akiket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fölakasztottak, a hivatalnokot,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
röpcédulákat osztogatott a templomokban s ezért a parlament előtti téren kivégezték, a
n
Jegyzet ludovikásokat
ludovikásokat, a hős ludovikásokat,
akiket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ezek a sehonnaiak ellenforradalmi „süvölvények”-nek csúfoltak.  
  – Hát a
n
Jegyzet monitorok
monitorok. Amikor
felrohantak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölrohantak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a Dunán sötét füstbokrétával.
Épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
borotválkoztam. Azt hittük, hogy a kommunisták lövöldöznek. Tatárékhoz szaladtunk
föl,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
föl és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a padlásablakból néztük. A Dunaparton úgy nyüzsögtek az emberek, mint a hangyák. Akkor ölték meg szegény Berendet, a híres gyermekorvost.  
  Várt kicsit, majd folytatta:  
  – Az
n
Jegyzet úrnapi körmenet
úrnapi körmenet az más volt.
n
Jegyzet Valami szemüveges szovjet-alak
Valami szemüveges szovjet-alak kerékpáron
nekihajtott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nekirohant
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az Oltári Szentségnek,
szidalmazta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szidalmazta és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– azt mondják – le is köpte. Egy pillanat alatt földre teperték, a kapu alá vitték, addig verték ököllel, botokkal, míg
n
Jegyzet ki nem adta páráját
ki nem adta páráját. Állítólag egy pincér ütötte agyon.  
  De a legizgalmasabb, mindennek a
megindítója
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megindítója,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mégis a
n
Jegyzet krisztinai
krisztinai
ellenforradalom,
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a kézirat alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
forradalom
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
A regény első kiadása.
 
volt. Ezt
mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
színről-színre láthatták.  
  – Te már akkor érkeztél, mikor a teherautóról leszálltak a fekete, göndör
n
Jegyzet terroristák
terroristák és sortüzet adtak a templomra. A tömeg sivalkodva menekült az
elemi iskolába,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elemi-iskolába,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ott ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vörös katonákat soroztak. Nem láttad azonban az elejét. Én ott voltam. Úgy
kezdődött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kezdődött
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kérlek, hogy zsebkendőket lobogtattak. Az egész Krisztina-tér fehérlett. Megálltak a villamosok, mindenki levette kalapját, a Himnuszt
énekelték.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
énekelte.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Sohase felejtem el. A vörös zászlót leszakították, elégették. Valami szőke színésznő gyújtotta meg a Mária-gyógyszertár előtt. Aztán együtt rohantunk haza. Szürke, szeles, nyári nap volt. Előttünk egy kislány szaladt, kezében az
elefántcsontfedelű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elefántcsont-fedelű
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
imakönyvével. Szegény, a mi házunk előtt rogyott össze. Nem bírta tovább az izgalmat. Sokáig hevert a járdánkon, mint egy darab fa. Nem tudott magáról semmit. Te hoztál neki egy pohár vizet. Emlékszel?  
  Már az is gyönyörűség volt, hogy erről ily nyiltan, ily hangosan lehetett beszélni. Vizy azonban nem kapott választ. Felesége csak bámult a semmibe, tágranyílt, érdekes-szürke szemével.  
  Hosszú szünet után szólalt meg:  
  – Holnap megint álmos lesz.  
  – Kicsoda?  
  – A Katica. Megint kilencig döglik majd.  
  – Vagy úgy – szólt Vizy, mert ő még mindig künn járt a tömegben,
ahol
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a történelem erjed s a sors vaskockái zuhognak. – Mért engedted el? Miért nem vagy hozzá kissé erélyesebb?  
  – Merek is. Itt hagy – mohón ragadta meg a szót. – Csak láttad volna, milyen gyilkos szemeket meresztett multkor, mikor arra céloztam, hogy talán mégse menjen el minden este.  
  Vizyné váratlanul fölugrott, Katica hangját utánozva sápítozott:  
  – „Ha tetszik, akár vissza se jöhetek.” Ezt mondta a pimasz. Aztán kilibegett az ajtón – és most mutatta –
így
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
így
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– és utánozta Katica járását is.  
  Az ura egy pillanatig döbbenten nézte feleségét, aki végigtáncolt a szobán s dühében játszott, mint valami különös színésznő valami különös színpadon.  
  Megszánta őt s hogy mondjon valamit:  
  – És te mit tettél?  
  – Mit? Azt, amit mindig. Nyeltem. Szerettem volna belerúgni abba a vastag…  
  – Hát bizony ezek ilyenek.  
  – Csak zabálnak – kesergett az asszony. – Két pofára. Meg
n
Jegyzet katonáznak
katonáznak. De ez – s az urához hajolt és suttogott, – ez kérlek, beteg is.  
  – Mi baja?  
  – Az – mondta Vizyné, jelentősen. – Az a baja
n
Jegyzet
– s ránézett, rémülten.  
  – Nem látszik rajta.  
  – Láttam a fehérneműjén.  
  – Hiszen kövér.  
  – Attól olyan dagadt. A lába, az a puffadt lábikrája. Undorító. Aztán a bátyja is idejár, az a vad bátyja, a mozdonyvezető. Félelmetes. Valóságos kocsma a házunk. Az ember fél a tulajdon otthonában. Fizetett ellenség. Jaj, csak már ne látnám azt a ronda, szőke pofáját. Megváltás lenne.  
  – És a többiek? – kérdezte Vizy szórakozottan. – Hagyd el: a többiek se különbek.  
  Vizyné nagy lélekzetet vett, tiltakozni akart, de egyelőre inkább magába fojtotta
felháborodását.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölháborodását.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Soha, amióta az eszét tudta, nem látott ilyen komisz dögöt. Ez olyan volt, mint a lajhár és szemtelen és erkölcstelen és közönyös, főkép közönyös. Úgy járt a lakásban, mintha az övé volna és semmi köze se volna azokhoz, akik itt élnek. Ha reggelente megkérdezte tőle, hogy mit főznek, pimaszul elbiggyesztette száját, csak ennyit felelt: „nekem ugyan
mindegy”.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mindegy.”
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Ki hallott ilyet? Ácsorogni sohasem akart. Viatorisznál, a fűszeresnél őneki magának kellett sorba állnia a többi koszos cseléddel, órákig strázsálni tizenöt deka
zsírért,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zsírért,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
míg lába le nem rogyott a fáradtságtól. Katica addig mulatni ment a babájával, azzal az undok,
tetováltkarú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tetovált karú
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hajóslegénnyel, a Hack Lajossal, aki annyi pénzt költött rá, nem tudni honnan. Pedig beszélt vele szépen is, pirongatta, feddette, parancsolt is neki. Minden hiába. A szó egyik fülén be, a másikon ki. Törődött is azzal, hogy olyan gyönge, hogy a
n
Jegyzet batyuzásban
batyuzásban tíz kilót soványodott, bánta is ez, hagyta őt dolgozni, szaladgálni, padlót vikszelni, a gyalázatos.  
  Hát a többi?  
  Kezét ölébe sülyesztve
mártirarccal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mártir-arccal
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tünődött, mint akkor, amikor egyedül emésztődött. Azon
gondolkozott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tünődött,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy a többiek csakugyan jobbak-e?  
  Az, aki Katica előtt szolgált, semmi esetre. Héring Lujzika lopott, mint a szarka. Mindent lopott, de legjobban a zsebkendőket szerette. El is küldte azonnal, utána inkább nem vett lányt, két hónapig. A pesti
iparoslányok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iparos-lányok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
általában lopnak. Egyik elemelte aranyóráját, melyet boldogult édesanyjától
örökölt, a másik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örökölt. A másik a mosáskor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kifejtette dunyháit, elcsent belőlük közel három kiló lúdtollat. A parasztok, mint Varga Örzsi, dolgoztak, de befőtteket, fűszereket küldözgettek haza. Aztán ettek. Jézus, hogy ettek. Fölzabálták volna az egész házat. Még takarítás közben se tették le kezükből a kenyeret. Igaz, néha akadt egy tűrhető is. Azt azonban az anyja nem engedte szolgálni, vagy a nénje bolondította meg, pár nap mulva elcsalta. A svábok? Azok tiszták, de megbízhatatlanok. A tótok? Azok
szorgalmasak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szorgalmasok,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
de buják. Karolin egyszerre két szeretőt tartott, egy gyalogos
őrvezetőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
örsvezetőt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s egy már nem fiatal, ismert novellaírót,
akit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kit
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nyaralásból hazajövet szalonjuk
díványán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
diványán
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
találtak.  
  Ki
tudja,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tudja
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mi lakozik bennük? Például a Lidi, az a rút Lidi, az a kis pesztonka, feje búbján azzal a kackiás kóckonttyal.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hitte volna.
Csúnya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Csunya
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
volt, mint az éjszaka. Egy reggel mégis a konyha vértől
n
Jegyzet iszamós madracán
iszamós madracán feküdt, a vérveszteségtől
elalélva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egészen elalélva
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hamuszín arccal, már csuklott, mikor a mentők utolsó pillanatban elszállították. Tiltott műtétet hajtatott végre magán. Összeállt az mindenkivel. Ha borért, sörért szalasztották, a kapualjban ölelkezett. Ő volt a krisztinai boltosinasok
démona.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
démonja.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Aki nem szajhálkodott, az rengeteg kárt okozott, összetörte a mosdót, vasalás közben kiégette ingeit, reggeltől-estig kornyikált, a
n
Jegyzet Horváth-kertben
Horváth-kertben kószált, szinházi lapokat olvasott, ábrándozott, eszményi szerelemre gyulladt a
n
Jegyzet Budai Színkör
Budai Színkör tenoristája iránt. Ez pletykált, az válogatott, nem evett főzeléket, süteményt, pecsenyét akart, mint ők, folyton a régi helyéről beszélt,
ahol
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a reggelihez is császárhúst kapott. Igen, a Mennyei Margit is
ilyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ily
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
díszes
n
Jegyzet firma
firma volt. Csak az ujja hegyével érintette a tárgyakat, mintha attól félne, hogy bepiszkítja magát, de azért piszkos volt a lelkem, szerette a mocskot, mindig ujjnyi-vastag por hevert a bútorokon, poharai ragadtak, a kést, villát zsírosan dobta a fiókba. Szerencsére nem sokáig boldogította. Csakhogy mások is hamar elmentek, meg se melegedett a helyük, félévnél tovább
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
senkise
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
maradt. Ökrös Mihályné csak két óráig. Inkább duplán visszaadta a foglalót. Kísérletezett pedig mindenkivel. Kivett az árvaházból egy leányt, hogy fölnevelje. Hanem az szemtelenkedett csak igazán. Három hónapig se bírta ki vele. Hálát adott az Istennek, amikor botrányos jelenetek után megszabadult tőle. És a Mari és a
n
Jegyzet Viktor
Viktor és az Ilona, a Tulipán Ilona és az Emma, a Zakariás Emma és a Böske, a Rózsás Böske?  
  Azon
töprengett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gondolkozott,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
melyik is az a Rózsás Böske. Nőket látott maga előtt, szőkéket és barnákat, soványakat és kövéreket, akik húszéves házassága alatt megfordultak házában. Már
összetévesztette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
összevétette
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egyiket a másikkal. Egy fejet lelt,
ehhez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyhez
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a törzset kereste, egy törzshöz viszont a fej hiányzott. Kutakodott ebben a furcsa lomtárban Aztán összecsapta az egészet. Hiába tartott szemlét, nem sok vigasztalót talált, egyetlen valamirevaló cselédjére sem emlékezett. Mindegyik rászedte, visszaélt bizalmával s neki újra kellett kezdenie a kilincselést, a hajszát egy új lány után, mintha valami istenátka volna rajta. Körülbelül igazat kellett adnia az urának.
Az egyik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Egyik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tizenkilenc, a másik egy híján húsz.  
  Végül mégis az utolsón pihent meg, Katicán,
ezt útálta a legjobban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kit legjobban útált,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mert mindig az ittlevőket útálta legjobban, akik jelenlétükkel állandóan éreztették siralmas nyomorúságát.  
  Az
ura még mindig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ura, még mindig hátratett kézzel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sétált a szobában, a tisztviselők holnapi gyűléséről értekezett,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az új politikai helyzetre való tekintettel állást foglalnak.  
  Vizyné mintegy mindentől távol gubbasztott. Arca
elsötétedett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egészen elsötétedett.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  De vonásai egyszerre kisímultak. Valami fény sugárzott arcáról, mintha belülről átvilágítanák egy kis gégeorvosi villamoslámpással.  
  Így szólt:  
  – Volna egy új lány.  
  – Nagyszerű – vetette oda Vizy.  
  – Nagyszerű – gúnyolta az asszony. – Ide se figyelsz.  
  – Dehogynem. Ki ajánlotta?  
  – Ficsor.  
  – És mikor áll be?  
  – Egyelőre helyben van.  
  – Hol?  
  – Itt, nem messze. Az Árok-utcában.  
 
Kinél?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Kiknél?
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Valami Bartoséknál.  
  – Ki az a Bartos? –
tűnődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
töprengett
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizy. – Bartos, Bartos, várj csak – s csodálkozva jelentette ki: – Nem ismerem.– Hát hogy ismernéd? – tört ki Vizyné, aki ma nem bírta el az ura
n
Jegyzet katuska-modorát
katuska-modorát. Mért akarsz te mindenkit ismerni? Különös vagy.  
  – És mi a foglalkozása ennek a Barteknek?  
  – Először is: Bartosnak – javította ki az asszony. – Bartos:
n
Jegyzet szemlész
szemlész. Különben fogalmam sincs, hogy micsoda az a szemlész.  
  – A finánc. Pénzügyőr. Aki egy pénzügyi csoportot vezet. Vidékre küldik ki.  
  – Igen, ez is folyton úton van. Özvegyember. Két gyerekkel.  
  – És a lány? Derék, jóravaló, szorgalmatos lány?  
  – Tudom is én. Annyira tudom, mint te. Ficsor azt állítja, hogy kitünő.  
  – Akkor mondj föl a Katicának.  
  – Hogy megint magamra maradjak? Köszönöm.  
  – Hát akkor ne mondj föl a Katicának.  
  – Ficsor – szólt az asszony keményen – egyelőre csak annyit közölt, hogy esetleg meg lehetne szerezni. Esetleg – hangsúlyozta. – El kell csalni. Nem olyan könnyen megy az manapság. Aztán ki tudja, lehet, hogy rosszabbat vásárolok be.  
  Vizy unta a vitát, mely körbe forgott, de ő se bírt
kilábolni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kilábalni
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
belőle.  
  – Miért nem veszel mást? Neked már többen ajánlottak cselédet.  
  – Kicsoda?  
  – A Moviszterné.  
  – A Moviszterné hallgasson. Az csak sopánkodni tud.
„Jaj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
„Jaj
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
de
sajnállak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sajnállak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
édesem, hogy mindig ilyen lányokkal vesződöl, várj, majd én küldök neked
egyet.”
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyet”.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Két éve hiteget így. Annak csak a színházakon jár az esze. A főpróbákon. Meg az Ady-matinékon.  
  – És a Drumáné?  
  – Az – tudod – írigy. Boldog, hogy ilyen bajban vagyok. Lejön ide, gyönyörködni a Katicában. Ő, persze, könnyen beszél. Az ő
Stefije,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Stefije
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ha bolond is, mindent elvégez. Még a gyereket is dajkálja. Moviszterék Etelje húsz éve szolgál a doktornál, annál a beteg embernél, a rendelőjében is segít. Az asszony soha sincs otthon. Fele annyi bért ad, mint én a Katicának. A koszt se jobb, mint nálunk. Dehát marad. Isten tudja, miért. Szerencse kell hozzá. Ehhez is szerencse kell. Mint mindenhez. Némely embernek van szerencséje. Nekünk nincs. Nem tudom, mit vétettünk. Eh – sóhajtott s lassan szedegette ki hajából teknősbéka-hajtűit – az ember csak eszi a mérget, fizeti azt a tenger bért, folyton vesződik. Nem érdemes élni.  
  Vizy is elkomorult. Azt indítványozta, hogy feküdjenek le.  
  Tízre járt. A villany az ebédlő leeresztett redőnyein kiszüremkedett, el kellett oltani, a vöröskatona megláthatta. Júliusban egyszer fellőtt az ablakukba.  
  – Mért nem jössz? – unszolta férje, aki már a hálóban vetköződött.  
  De az asszony csak állt a hálószoba küszöbén, dermedten.  
  – Na – tessékelte befelé Vizy. – Mi bajod? Kissé ideges vagy.  
  És elcsodálkozott.  
  – Gyerek vagy. Mindig ezek a cselédek. Örökké a cselédek. Micsoda kicsinyesség. Mondd, hát érdemes? Egy cseléd miatt? Nem szégyeled magad?  
  Vizyné bejött a hálóba, vetette az ágyakat. Az ura akkor vette észre, hogy sír.  
  – Angéla – csitította és egy székre ülve nézte, hogy rakosgatja a vánkosokat, arcán a nagy-nagy, csillogó könnyekkel, mint a moziban
n
Jegyzet Asta Nielsen
Asta Nielsen. – A te idegzetedet is megviselte ez a szörnyű kor, mint mindnyájunkét. Nem csoda. Pihenned kell. De most vége. Új korszak kezdődik, egészen új, boldog korszak. Megváltozik az élet. Élünk, újra élünk. Nem közönséges nap a mai. 1919 július 31. Történelmi nap.  
  Vizyné a haját fátyollal kötötte le éjszakára.  
 
Mindketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lefeküdtek a széles, hitvesi ágyakba, melyek már régóta csak az alvásra szolgáltak.  
  Vizy elkattantotta a lámpa kallantyúját.  
  Sötétség
hullt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
borult
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
rájuk, árnyékok hullámoztak, a
bútorok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
butorok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
körvonalai összeolvadtak a falakkal.  
  Vizy
riadtan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyszerre riadtan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ült föl ágyában.  
  – Ágyúznak – suttogta.  
  – Nem – mondta Vizyné, aki szintén fölült.  
  – De igen, a Vérmező felől.  
  Már csak a csönd reszketett.  
  Autók zúgtak a Várba vivő úton, mely politikai változások idején ütőérként méri a város és ország idegességét. Kutyák ugattak.  
  – Talán egy autó gumija – magyarázta Vizyné. – Aludj.  
  Az utóbbi hónapokban eleget hallottak éjjel ágyúszót, úgy tudtak aludni mellette, mint a harctéri
katonák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
katonák.
 
Visszafeküdt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Az asszony pár perc mulva megszólalt:  
  – Azt hiszem, mégis csak meg kell próbálni azt a lányt.  
  – Meg kell próbálni – ásított Vizy. – Úgy teszel, ahogy akarsz. Próbáld meg. Szervusz. Aludj.  
  Egy darabig vízszintesen, levetkőzve feküdtek egymás mellett, a vékony nyári paplanok alatt.  
  Majd különös fény gyulladt csukott szemhéjaik mögött, hirtelenül fölálltak, elváltak egymástól, áthágva szobák falait, évek messzeségét, különböző irányokban bolyongtak, nekik is ösmeretlen ösvényeken, immár teljesen felöltözve mindenféle regényes szinpadi jelmezekben.  
  A mindennapi csoda történt meg: álmodtak.  
 
 
IV.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
(2)
 
IV.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Különböző izgalmak  
  Vizy Kornél óvatosan aludt.  
  Összegombolyodott, mint a sün, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el. Párnái fehér fedezéke mögé bujva kétértelmű kijelentéseket
tett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tett ennek-annak,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mosolygott halálos ellenségeire, a forradalmárokra. Még álmában is taktikázott.  
  Amint reggel kinyitotta szemét, mint azok az emberek,
akiknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiknek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
előző napon valami örvendetes fordulat megváltoztatta rossz és kilátástalan életüket, gépiesen az elmult gondon töprengett, mert amíg aludt, elfelejtette, hogy mi történt tegnap. Paplanán erre fölfedezte a valóságot, ráismert a már régi örömre, mely közben megszilárdulván még újabbnak, még érdekesebbnek tetszett.  
  Ekkor teljes hosszában kinyújtózkodott és talpraugrott. Éjjeliszekrényén egy pohár víz
csillogott, mint a folyékony ezüst.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csillogott a folyékony ezüst csillogásával.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Reggeli nélkül ment ki az utcára. Akik pár nappal ezelőtt látták, utánafordultak. Egy régi divatlap-figura támadt
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
holtából. Galambszürke ruhát hordott, patyolatfehér inget, kifogástalan nyakkendőt. Jobbra-balra köszöntötték ismerősök, ismeretlenek.  
  Csikorgó gomboscipője körül úgy szikrázott a verőfény, akár a kézigránát, melyet eléje dobtak s az felrobbant, befröccsentve egész alakját vidám arany-tűzzel.  
  Felesége még lélekzet nélkül, viaszk-halvány arccal aludt. Ő nem így ébredt. Rettenetes meglepetés várta.  
  Azt, amit tegnap este mondott, hogy Katica majd hajnalban jön haza, maga sem hitte komolyan. De mikor kilenc órakor fölkelt, látta, hogy az asztal nincs leszedve, még mindig ott a tegnapesti findzsa, a piszkos tányérral. A konyhába szaladt. Itt a táboriágyat összehajtva találta a sarokban, lószőrpokrócával letakarva.  
  Szobáról szobára
bolyongott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bolyongott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem lelve helyét. Torka elszorult a keserüségtől. Nézte az ő szalonját. A zongorát sarokba tolták, tükrök hevertek rajta, kendőkkel beterítve, mint halálesetek alkalmával. Alatta ruháskosarak. Benn az ebédlőben a szennyesláda, egyik ajtónál a rozoga előszobaszekrény, hogy a prolik elől el lehessen torlaszolni. Miattuk egészen földúlta
otthonát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
otthonát, akár az oltárokat nagypénteken.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Most a reggeli világításban ez a zsibvásárszerű lakás az ostromállapot minden borzalmát éreztette.  
  Sehol egy függöny, egy festmény. A kopár falakon csak a feszület, melyet férje tiltakozása ellenére sem engedett levenni meg a pohárszék mellett az a fotografia, mely Piroskát ábrázolja, egyetlen hatéves kislányát,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gyertyák, virágok közt fekszik a
ravatalon.
 
Piroska
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ravatalon. Piroska
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
már az első elemibe járt. Egy áprilisi délelőttön hazajött az iskolából, fejfájásról panaszkodott,
ágyba fektette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ágybafektette
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
őt s mire bealkonyodott, már kiterítették. A fertőző vörheny pusztította el, hat óra alatt.  
  Az ura elment. Megint járt-járt a világban, a maga dolga után, a maga kalandjai után. Tudta róla, hogy csalja őt. Vizyné a kislány halála után szanatóriumba került, ott élt
évekig, akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
évekig. Akkor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hidegedett el iránta a férje, azóta csalta őt, udvariasan és finoman, de folytonosan csalta.  
  Aztán az a bestia se jött még haza. Minden szomoruságát ebbe ölte bele. Kezébe kapta a tollseprőt,
söpörgetett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsan söpörgetett,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy a munka lázában felejtse bosszúságát. Közben arra gondolt, hogy majd mivel fogadja.  
  Katica ezen az éjszakán a
n
Jegyzet Trieszti nő-ben
Trieszti nő-ben mulatott, a hajóslegényével. Csak tíz felé érkezett, kócosan, álmosan, száján az elmaszatolódott pirosítóval. Gyönge borszagot árasztott.  
  Vizyné fékezve magát, de az izgalomtól reszketve közölte, hogy fölmond, tizenötödikén mehet.  
  A lány, mint a szemtelen emberek,
akiket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egyszerre hatalmasan pofoncsapnak, ezúttal nem feleselt, némán fogadta a fölmondást, kivette az asszony kezéből a tollseprőt, folytatta a takarítást. Önérzetén esett
sérelmét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
sérelmet
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A kézirat szöveghelyén szereplő elírás nyomán.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
A regény első kiadása.
 
azzal akarta helyrehozni, hogy legalább dolgozott.  
  Az asszony csak most riadt meg igazán, hogy előtte a teljes bizonytalansággal elküld egy cselédet. A kocka el volt vetve. Úgy érezte, hogy az ür veszi körül.  
  Lesietett Ficsorhoz.  
  Ficsor
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
akkor emelte le házuk homlokzatáról a vörös
lobogót, azzal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lobogót s azzal
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
foglalatoskodott, hogy a rossz papirszövetet a zászlórúdra göngyölte. Vizyné karonfogva vezette fölfelé.  
  A házmester, noha vele volt a méltóságos asszony, kopogtatott az ajtón, többször megtörölte lábát a sártörlőn, mielőtt belépett volna. Ő, aki nemrég még a
n
Jegyzet Nemzeti Kaszinóban
Nemzeti Kaszinóban berendezett népkonyhán ebédelt, elfogultan járt ott, ahol azelőtt oly fesztelenül mozgott.  
  Sok volt a rovásán s ezt tudta. Azok közé tartozott,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ebben az időben „öreg marxisták”-nak nevezték magukat. Dicsekedett, hogy már húsz éve fizet pártadót, a
n
Jegyzet vörös arisztokráciához
vörös arisztokráciához számította
magát, erre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
magát és erre
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
büszkébb volt, mint a grófok az ő évszázadokra visszanyúló családfájukra. Természetesen ő lett itt a házbizalmi is. Beszedte a házbért, végrehajtotta a szovjetkormány rendelkezéseit, óva intette a „burzsuj”-okat az összeesküvéstől, veregette mellét, mutogatta lötyögő lábait, melyek az emeletjárásban koptak el. Azt rebesgették, hogy két pár sárgacipőt utaltatott ki magának,
n
Jegyzet elsőosztályú élelmezést, míg a háziúrnak, mint szellemi munkásnak, csak másodosztályú élelmezés dukált
elsőosztályú élelmezést, míg a háziúrnak, mint szellemi munkásnak, csak másodosztályú élelmezés dukált.
De a legnagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
De legnagyobb
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bűnének azt tartották, hogy azon az emlékezetes napon,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizynét elhurcolták a parlamentbe, szántszándékkal eltünt a házból, csak késő este vetődött haza és Vizy,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
pártfogását akarta kérni, hiába várta a házmesterlakás konyhájában. Vizyék nem is csináltak abból titkot, hogy adandó alkalommal kitörik a nyakát.  
 
Most a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Most is a
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nyakát tapogatta meg a fejét, az ő ütött-kopott fejét, mely olyan volt, mint
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
az az
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
alma, melyet viharok után kosárszámra, szinte ingyen szoktak vesztegetni a piacon, hiszen annyi van belőle.  
 
Vizyné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Viziyné
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szeretetreméltóan leültette s a karjára tette kezét.  
  – Nézze, Ficsor, most segíthetne rajtam. Okvetlen hozza el azt a lányt. Én már föl is mondtam az enyémnek. Hálás leszek érte.  
  A házmester ugrott,
hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hogy legott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megragadja a szabaduláshoz vezető kilincset. Vizyné
tartóztatta:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azonban tartóztatta:
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Szóval már három éve
szolgál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szolgálna
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Pesten? De hát hogy van, hogy eddig sohase láttam maguknál?  
  – Mert az ilyen, kezit csókolom. Sehova se jár. Nem lehet azt se látni, se hallani. Nagyon csöndes.  
  – De remélem, erős. Bírja ezt a négy szobát?  
  – Az? Akár nyolcat is. Falusi lány.  
  – És megbízható?  
  – Majd meg tetszik látni. Én nem sokat beszélek. Csak annyit mondok a méltóságos asszonynak – s Ficsor elnémult.  
  – Mit?  
  – Hogy meg lesz vele elégedve.  
  A házmester délben érkezett vissza. Jóhír mosolygott bajusza alól: beszélt a lánnyal, hajlandó beszegődni, holnap el is jön, hogy megállapodjanak.  
  De másnap nem jött el.  
  Olyan események
következtek be, melyek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
következtek, melyek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mindent fölborítottak.
n
Jegyzet Budapestet megszállták
Budapestet megszállták. Nem úgy, ahogy Tatár Gábor és Vizy jósolta, hanem a románok vonultak be,
átkelve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik átkelve
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a Tiszán,
n
Jegyzet dacolva a nagyhatalmak tilalmával
dacolva a nagyhatalmak tilalmával, maguk vették
birtokba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
be
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a várost. Vadonatúj egyenruhákban feszítettek az éhes, lerongyolódott pestiek között, mintegy kiöltözködve erre a históriai vendégszereplésre. Trombitáik fülsiketítő lármával recsegtek. Egyetlen lépést se tettek e hatalmas, égnek fordított hangszerek nélkül, melyekkel nyilván
n
Jegyzet Trajánus
Trajánus
császárt,
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csaszárt,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
a
n
Jegyzet római cohorsokat
római cohorsokat, a világverő
n
Jegyzet légiókat
légiókat igyekeztek a döbbent, megalázott ország emlékezetébe idézni.  
  Ezt sem a magyarok, sem a románok nem birták volna elképzelni soha, legvadabb lázálmaikban sem.
Meglepődve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Most meglepődve
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
pillantottak egymásra, csodálkozva azon, hogy mi is
történt. Hihetetlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
történt voltaképen. Hihetetlen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
volt.  
  A magyarok látták ablakaikból, hogy már román autók cikáznak az utcákon, de nem hitték el. Maguk a románok se hitték el mingyárt.  
  Főpincérek ugrottak eléjük alázatosan, liftes-fiúk kalauzolták őket a felvonókon,arra mentek, amerre kedvük tartotta. Kissé zavarba jöttek.  
  Mint aki álmodik, hogy hirtelenül egy meseországba téved és érzi, hogy vágya előtt nincs semmi gát, eleinte nem tudták, mit kívánjanak s gyerekes mohóságukban az értéktelen, mutatós holmit választották az értékes helyett.  
  Mindenekelőtt leszereltették a magánlakások telefonjait. Két hadiszekér megtetejezve telefonkészülékekkel, elszakított drótokkal végigdöcögött a Krisztina-körúton.  
  Majd váratlanul megjelentek ruharaktárakban, gyárakban, kórházakban,
ahol
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy megtört, öreg magyar fogadta őket, az igazgató, régimódi szalonkabátban s kezdetleges franciasággal majdnem sírva dadogta el előre betanult udvarias tiltakozását, a
n
Jegyzet nagyántántra
nagyántántra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nagyantantra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hivatkozva, de a tiszt csak egyet intett, mire nyíltak az ajtók, máris vitték a ruhákat, a gépeket, a betegek köpenyeit és lepedőit, jóvátételi összegül, hadisarcul.  
  Másrészt őrködtek a polgárok épsége fölött, megtoroltak minden kísérletet, mely a magánvagyon, vagy közbiztonság ellen irányul. Sorra járták a házakat. Bilincsbevert, sápadt terroristákat kísértek,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fejüket mélyen lecsüggesztették. Megkezdődött a tánc, a nagy tánc, melyről Ficsor beszélt.  
  Vizy Kornél háza átvéve e történelmi napok idegességét úgy zengett, mint a köpü. Most
Druma,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúma,
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet (először ezen a helyen); a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a daliás termetű ügyvéd rohant föl s aktatáskájával hadonászva ujságolta, hogy
n
Jegyzet elkergették a szociáldemokrata kormányt
elkergették a szociáldemokrata kormányt, polgári kormány vette át az uralmat. Most
Drumáné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúmáné
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sikoltozva hozta be az utcáról karon ülő kisfiát, mert ott valami verekedés támadt. Most Etel adta hírül, hogy egy kommunistát megint istenigazában helybenhagytak. Most Moviszter doktor rendeléséről távozó szív- és tüdőbetegek politizáltak Vizyék ajtaja előtt. Most Stefi szónokolt, a
Drumáék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúmáék
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ellenforradalmi cselédje, aki mosogatás után népgyűlésekre járt s hazajövet lázas arccal mesélte el, mit hallott és a második emeleti folyosó karfájára hajolva kiabált, hogy minden szocit föl kellene kötni.  
  Vizyné csak néha lépett ki ebbe a bomolt lépcsőházba, hogy Ficsort keresse.  
  – Mondja milyen vallású az a lány?  
  – Katolikus, méltóságos asszony, katolikus.  
  Ezt helyeselte.  
  A katolikus lányok kedvesebbek, szerényebbek, nem olyan nyakasok és követelőzők, mint a reformátusok. Igaz, hogy a katolikusok könnyelműek, folyton énekelnek, hamar elzüllenek. Ha egyszer gurulni kezdenek a lejtőn, akkor nem lehet őket megállítani, a mennyországból lezuhannak egyenesen a pokolba.  
  Egyszer a Krisztina-téren csípte el a házmestert:  
  – És hol született?  
  – Kajáron. Az ángyom lánya. Mondtam, balatoni.  
  Az asszonyra ez is kellemesen hatott. Valamikor, hogy a kislánya még élt, Balatonfüreden nyaraltak. Erre a nyárra, mely csupa
gyermekkacaj,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyermek-kacaj,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hullámzaj és cigánymuzsika volt, boldogan gondolt vissza. Aztán úgy emlékezett, hogy valakitől dícsérni is hallotta a „balatoni lányokat”.  
  A hetipiacon Ficsornét fogta meg:  
  – Igaz, mi is a neve?  
  – Jé – csodálkozott a termetes asszonyság – még nem is tetszik tudni? Anna.  
  – Anna – ismételte Vizyné s a puha, kedves nőnevet rokonszenvesnek találta, mert eddig sohase volt sem Anna nevű cselédje, sem Anna nevű rokona, ami
feltétlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
föltétlenül
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
zavarta volna – Anna – mondta
még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mégegyszer
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s a szó megnyugtatta, úgy hullt rá, mint valami fehér, mint a
n
Jegyzet manna
manna.  
  Ficsor megtett mindent, hogy rokonát elcsalja. Nyomban munkába állt s feleségével fölváltva futkosott az Árok-utcába. Tudta, hogy mi a tét. Délelőttönként látta a kommunistákat,
akiket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiket
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
n
Jegyzet ebrúdon
ebrúdon dobtak ki a hivatalokból. Egy fiatalember a kapujuk előtt haladt. Halántékáról vékony, eleven pántlikaként szivárgott a
vér, zsebkendőjével
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vér s zsebkendőjével
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
törölgette. A házmester ilyenkor megkettőzte buzgalmát.
Ez azonban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Csakhogy ez
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem sokat ért. Egyelőre csak Cifkánéval beszélhetett, Bartos sógornőjével,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a szemlészéknél lakott. A szemlész nem volt hajlandó elengedni a lányt, csak úgy, ha Ficsor újat hoz helyette, aki
éppily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
épily
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megfelelő. Annának is hiába rágták a fülét. Az ötölt-hatolt, nem egészen értette, hogy miről van szó meg aztán sajnálta a gyerekeket, a Bandikát és Pistikét, akiket nagyon megszeretett. Azért
megígérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigérte,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy majd elnéz hozzájuk. De nem állta szavát. Később azt mondta, hogy „meggondolta”.  
  Vizyné szemrehányásokat tett:  
  – Mért nem hozza már el? Legalább látni szeretném.  
  – Ma mosás van.  
  – Hát mosást is vállal?  
  – Hogyne. Mos, vasal, mégpedig hogyan.  
  Máskor ez volt a kifogás:  
  – A gyereket vitte sétálni.  
  – Bandikát? – kérdezte az asszony,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
némileg már ismerte a családi viszonyokat.  
  – Azt, a négyéveset.  
  – Nézze, ne hitegessen. Beszéljen őszintén. Nekem biztosan tudnom kell, hogy számíthatok-e rá.  
  – Számíthat, méltóságos asszonyom. Őszintén beszélek.  
  Aztán a házmester eltűnt szeme elől. Túlórázott a postán, otthon csak pár
percre – inkognitóban – jelent
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
percre inkognitóban jelent
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg, bújdosott. Ficsorné mindig azt mondta, hogy
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a lánynál van.  
  A hónap közepe veszedelmes gyorsasággal közeledett. Vizyné már azzal a gondolattal foglalkozott, hogy megtartja Katicát,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a fölmondás után – mióta tudta, hogy nincs végkép hozzáláncolva – már nem is látszott olyan ellenszenvesnek. Katica
elszegődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azonban már elszegődött
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy
n
Jegyzet droguistához
droguistához, tizenötödikére be kellett állnia. Nyilvánvaló volt, hogy cseléd nélkül marad, most, télvíz előtt, ebben a tébolyult világban, az ura még komorabb lesz, megint nem fogadhatnak vendégeket, nem járhatnak sehová, mint a Héring Lujzika után, abban a keserves két hónapban, melynek emléke lidércnyomásként feküdt mellére.  
  Annáról – úgy látszott – le kellett mondania. De elhatározta, hogy azért se hagyja magát. Nem hiába volt huszárezredes a boldogult édesapja s katona mind a két nagyapja, katonaenergia lakozott szívós testében, melynek most ősei – századok távolságából is – erőt adtak erre a várostromra. Nyakába vette a várost. Egész nap talpalt. Elhanyagolt ismerőseinél érdeklődött, nem tudnának-e valakit. Többnyire egy szánakozó mosolyt kapott válaszul. Ekkor végigjárta a kálváriát, melynek már unalomig ismerte minden állomását.  
  Először is a rendőrségre futott.
n
Jegyzet A rendőrségnek
A rendőrségnek
másban fájt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
most másban főtt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a feje. Került-fordult a tolonckocsi, gazdag ember-rakományát hozta-vitte. Künn az udvaron festetlen falócákon szorongtak a gyanusítottak, gyermek és aggastyán kommunisták, nők, rongyban és selyemben, kisírt szemmel, várva sorsukat. Vizyné a
n
Jegyzet cselédkapitányhoz
cselédkapitányhoz küldte be névjegyét. Az tudta, hogy mit óhajt és soron kívül fogadta.
Bizonyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
De bizonyos
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fásult részvéttel tekintett rá, mint idegorvos a gyógyíthatatlan betegére. Kicsit vígasztalta, majd a
n
Jegyzet cselédszerzőhöz
cselédszerzőhöz utasította.  
  Nem sok reménnyel vágott neki ennek az útnak sem. Inkább csak azért, hogy kissé tájékozódjék. A bádog-cégérek – kék, piros, zöld kockákban – hirdették a szakácsnőket, a szobalányokat, a szoptatósdadákat, minden rendű és rangú cseléddel, már rég letünt
n
Jegyzet kanaáni
kanaáni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kánaáni
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bőséggel kérkedve, akár az üres vendéglők, melyek aranybetűs üvegtáblákon hívták fel a közönség figyelmét, hogy „a nap és éjjel minden órájában friss ételek kaphatók”, vagy a trafikok, melyek „bel- és külföldi dohányáruk”-kal dicsekedtek, de csak szipkát és öngyújtóhoz való tűzkövet árultak.  
  Budán egyáltalán nem volt lány. Kerületről kerületre járt, míg a Ferencvárosban talált nehányat.  
  Hajlongva jött eléje a cselédszerző,
ezt már régen ismerte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kit már régen ismert,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mint minden cselédszerzőt. Halvány, ravaszdi csirkefogó-alak
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
volt ez,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ezüst óralánccal mellényén. Minden úrnőnek
hízelgett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hízelgett s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
minden cselédet „hölgy”-nek nevezett az üzlete érdekében. Suttogva ajánlotta portékáját.  
  A
n
Jegyzet facér
facér nőszemélyek a fal melletti szalmaszékeken trécseltek, mint
n
Jegyzet petrezselymet
petrezselymet áruló kisasszonyok holmi iszonyú bálban. Mikor belépett,
elhallgattak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyszerre elhallgattak.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Közvetlenséget igyekeztek arcukra erőltetni és közönyt, arra gondolva, hogy kettőn
áll
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
áll ám
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a vásár, de azért nem
bírták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
birták
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
levenni szemüket erről az ismeretlen nőről, aki talán mégis a sorsuk lesz s egyben bámulták és fitymálták.  
  Csak egy tekintetet vetett rájuk. Megállapította, hogy ez már a kimustrált, rusnya anyag, mely végeladás után maradt a letarolt boltban, az, ami már senkinek se kell. Ki is küldi föl lányát szolgálni most,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a pénznek semmi értéke,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a parasztnak annyi a zsírja, hogy beléfullad és gyermekei zongorázni tanulnak?  
  Kíváncsiságból néhány próbát tett. Az egyik,
akit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
aki
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megszólított, ülve felelgetett, keresztbe tett lábbal. A másik fölkelt, de megalázott arcára nyomban a gúny lárváját öltötte, maga kérte vissza
n
Jegyzet könyvét
könyvét, a többiek illetlen vigyorgása közben,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lökdösték egymást s ösztönösen félrehúzódtak Vizynétől.  
  Egyetlenegy jött volna szívesen, egy ősz, hatvanéves
n
Jegyzet tésasszonyszerű
tésasszonyszerű, méregkeverő arcú szakácsnő, ez a cselédszerző szerint a legjobb vidéki vendéglőkben főzött, vállalta volna a padlóvikszelést is, de
már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
az már
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gyenge volt, fáradt, s energiáját rég otthagyta a kecskeméti és a ceglédi vendéglők
moslékosdézsáiban.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
moslékos dézsáiban.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Mit kezdjen
ilyennel?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ezzel?
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Csüggedten bámulta az asztalt, melyen a hangulat emelésére
n
Jegyzet bazár-ibrikben
bazár-ibrikben légyköpött
papírrózsák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
papirrózsák
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
virítottak. A helyiség levegőjét a cselédek női kigőzölgése
elnehezítette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elnehezítette. Szédült a szűk, fojtóan-meleg ketrecben.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Este megfájdult a feje.  
  Az a heves, féloldali fejgörcs jelentkezett, mely már rég nem gyötörte. Törülközővel kötötte körül homlokát s a sötét szobában azon gondolkozott, miért is izgatta
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
magát annyira.  
  Nem a kudarc hangolta
le, hiszen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
le. Hiszen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
arra elkészült.  
  Valami önvád-féle furdalta, hogy hűtlenné lett Annához, el akarta árulni, ott akarta hagyni másokért s most föltette, hogy
törik-szakad,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
törik-szakad
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mégis megszerzi őt.  
 
 
V. Minisztérium és misztérium  
  Ezt a hősi küzdelmet
egyedül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azonban egyedül
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vívta meg. Az urával még azt se tudatta, hogy fölmondott Katicának.  
  Titokban kereste föl
Drumát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúmát
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet (először ezen a helyen); a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
is,
akinek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ügyvédi irodája már benépesült a kárvallott kommunisták rokonaival, mert híre terjedt, hogy micsoda ellenforradalmár s védelmét mindenki rá akarta bízni.  
  Az ifjú ügyvéd különben is piros arca lángolt a história lázától. Ő Ficsort készörömest
becsukatta
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
becsukatta,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
volna, legalább ötévi börtönt
helyezett kilátásba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igért neki,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
de a cselédügyet meglehetősen homályosnak vélte. Mindenesetre levelet gépelt, melyet ajánlottan
küldött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
küldetett
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
el Bartosnak, fölszólítván, hogy a lányt a törvény értelmében haladéktalanul engedje el.  
  Vizy
csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
most csak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azért járt haza, hogy behányja magába az ebédet, vacsorát. Zordan evett, idegeskedett, egy szót se szólt. Nem is merte volna őt ily csip-csup ügyekkel háborgatni. Ha
megkérdezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kérdezte
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tőle, hogy hová megy, honnan jön, csak ennyit mormogott: Minisztérium.
Olyan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Oly
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
rejtélyesen, mintha ezt mondaná: Misztérium.  
 
Valóban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Valóban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az urának ez volt a titokzatosság, a közélet, a politika nagy távlata és ami kívül esett, oly potomság, hogy nem is érdemes vele foglalkozni.  
  A minisztérium ódon, sárga épülete meghitt zajjal zsongott. Valahányszor átlépte küszöbét, édes bizsergés csiklandozta s már a lépcsőn
feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
föltünt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
arcán az a kenetes, önérzetes mosoly, mely azt jelentette, hogy itt ugyan minden a közé, de tulajdonképen csak az övé és ő itthon van, sokkal inkább, mint lakásában. Ismét köszönt a portás. Jól fésült titkárja az előszobában fogadta, már osztályozta, megrostálta látogatóit, akiket még egy gondos selejtezés után engedett
színe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szine
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elé. Ezeket Vizy leültette s rendszerint bocsánatot kért, hogy nem mingyárt lehet rendelkezésükre. Panaszkodott a sok dolog miatt. Kedvenc szavajárása volt, hogy meghalni sem ér rá. Nyomogatta az íróasztalon álló csengetyű-billentyűzetet, mint egy zongoraművész. Hivatalosan beszélt a vidékkel, behivatta referensét,
ettől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitől
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elkért egy aktát, fejcsóválva olvasta, vitatkozott vele, barátian, de fölényesen, hogy hatalmát az idegenek előtt is éreztesse. Aztán vendégei felé fordulva megkérdezte,
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hogy nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
parancsolnak-e egy szivart. Az igenlő válaszra kulcsait előkotorászta hátsó
zsebéből,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zsebéből
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kinyitott egy asztalfiókot, nem sietve, hogy késleltesse a beteljesülés pillanatát, majd a doboz aranyozott fedőlapját félrehajtva eléjük tárta a szalagos szivarokat, melyek a reprezentációs szivarokhoz tartozván
karrierjét
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
karriérjét
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
voltak hivatva előmozdítani. Amíg tűzzel szolgált, lelkében elintézte, hogy eggyel kevesebb szivarja van s az aranyozott fedőlapot visszahajtva a dobozt ismét elzárta.  
  Szerette ezt a szertartásosságot és szerette a hivatal szellemét is. Délfelé kongott a harang, hirdetve, hogy megérkezett a
Miniszter.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Minister.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Az épület szinte templommá változott. Még a komoly állami fák is ünnepibben álltak az udvaron csinos vasrostélyaikban. Láttad, kérlek, a
n
Jegyzet Kegyelmest
Kegyelmest? Jókedvében van ma? Pénzt akarok kunyorálni annak a szerencsétlen iparkamarának.
Szervusz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Szervusz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kegyelmes uram,
szervusz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szervusz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
méltóságos uram, a legalázatosabb szolgád vagyok. Barátai vették körül,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
előbújtak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki birtokaikról, mind úriemberek testben és lélekben, mind kimosdottan és szagosan, az
n
Jegyzet eau de Cologne
eau de Cologne és a
n
Jegyzet purzsicsán-dohány
purzsicsán-dohány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
purzsicsány-dohány
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
illatát lehelve. Ölelgették, veregették a vállát, ünnepelték, mert valamit
hallottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ők is hallottak,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy
elcipelték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elcepelték
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a parlamentbe. Ők is panaszkodtak, hogy mennyit szenvedtek, hogy mit raboltak tőlük
azok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ezek-azok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a gonosztevők. De mégis éltek és együtt voltak, tegeződtek fiatalok az öregekkel, a második fizetési osztály a nyolcadikkal, mint egy nagy család gyermekei. Valami bájos, atyafiságos érzésben olvadt föl itt mindenki, folyton szolgálatra készen, a hivatalban és hivatalon kívül, megadva a
n
Jegyzet titulust
titulust és
n
Jegyzet respektust
respektust mindenkinek, katonai fegyelemmel és bizonyos önfegyelemmel is, abban a tudatban, hogy minden kölcsönbe megy s később a ranglétrán bárki eljuthat a legmagasabb fokig. Ez volt az ő világa, több, mint az
otthona:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
otthona,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a mindene.  
  Vizy kitünő hivatalnok volt,
szorgalmas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szorgalmas is,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lelkiismeretes is. Ezt
a fölebbvalói
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölebbvalói
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
és alárendeltjei egyaránt elismerték. Még a szociális érzés se hiányzott belőle. Ha ügyes-bajos emberek fordultak hozzá, tüstént írta az utalványt valamely szervhez. Olykor maga is áldozott –
a módjához
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
módjához
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mérten – egy árvaház, egy szanatórium fölállítására. Nem tűrte azonban, hogy egyénileg zaklassák, mert akkor
mirevalók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mire valók
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a hivatalos intézmények. Azzal sem lehetett vádolni, hogy visszaéléseket követett volna el. Közpénzekből egy fillér
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sikkadt el a kezén. De bolondja és balekja lévén a szívességtevésnek, abban a reményben, hogy szívességét viszonozzák, régi ismerőseinek, iparosoknak, kereskedőknek megrendeléseket, különböző engedélyeket eszközölt ki, akik ezt azzal hálálták meg, hogy nem hagyták fizetni, mikor üzletükben vásárolt. Ezen ő minden alkalommal megütközött, helytelenítette is, de fájt volna, ha a várt meglepetés elmarad. Nevenapján, a régi, híres Kornél-napokon a különböző iparágak, kereskedelmi cégek kisebb-nagyobb ajándékokkal kedveskedtek. Húst küldtek, tortát, likőrt, úgyhogy bőségesen kitelt a vendégséges asztal. Egy-egy gyűrűt, egy-egy ezüstórát is kapott, melyet puritánságára való tekintettel nem használt, csak az üvegszekrénybe zárta s bús pillanataiban nézegette. Ezek az ajándékok közel sem értek
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a nekik tett szívességekkel, de jól estek, növelték önérzetét, bizonyos fakó költészetet árasztottak életére.  
  Most is ezeket a barátságokat ápolgatta, ezeket az érdekszálakat bogozgatta a
n
Jegyzet Polgári Kaszinóban
Polgári Kaszinóban, a bizottsági üléseken, a pártvacsorákon, éjjel-nappal. E mozgalmas időkben akart ugrani egyet azon a ranglétrán, melynek legmagasabb fokán már tíz éve megtorpant.  
  Egy este vacsorára volt hivatalos az államtitkárjához. Vizy ilyenkor nyájas
n
Jegyzet szalon-emberré
szalon-emberré vedlett. Még feleségével is elbeszélgetett. Ezt az alkalmat használta föl Vizyné, hogy beavassa őt. Mielőtt elmentek, a házmesterlakásba csalta.  
  Vizy már
másképp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
máskép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tárgyalt.  
  Nem ismervén az ügy ezer
ágát-bogát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ágát-bogát,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
oly fölényesen léphetett föl, mintha a minisztériumban egy elintézetlen aktát sürgetne valamelyik hanyag fogalmazójától. Felesége
büszkén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
büszkén is
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tekintett rá. Mégis csak más az, ha egy férfi beszél.  
  Csak ennyi volt az egész:  
  – Mi van azzal a cseléddel?  
  – Nekem
megígérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigérte,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
méltóságos uram.  
  – Ha
megígérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megigérte,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
akkor jöjjön és teljesítse kötelességét.  
  – Jönne az, de eddig az úr nem akarta engedni.  
  – Hogy-hogy? Fölmondott a cselédje? És elfogadta? Akkor ehhez nincs joga. A törvény világosan meghatározza a gazda és cseléd közti jogviszonyt. Ezt föltétlenül respektálni tartozik.  
  – Igen – szólt Ficsor, áhítatosan, a latin szó hallatára.  
  – Szóval: velünk ne bolondozzék. Ha nem áll be a helyébe, rendőrökkel hozatom ide. Megmondhatja. Rendőrökkel.  
  Ficsornak és feleségének csak ez kellett. Úgy álltak, mint a
villámsujtottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
villámsújtottak,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egymásra meredve: a börtön árnya húzódott végig
lakásukon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lakásukon s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kiterjesztették kezüket, mintha tiltakoznának a vád ellen, hogy ők valamit is elmulasztottak, de úgy is, mintha védekeznének a rájuk szakadó csapás ellen.  
  Vizy befejezte mondókáját. Szégyelte, hogy ebben a csirkepörben ennyire
latba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
is latba
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vetette presztizsét. Tekintetét körüljártatta a pincelakásban.  
  A konyhán másfél méterre
fölhúzódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
felhúzódott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a talajnyirok, tenyérnyi fekete rózsákkal cifrázva a falakat. Penészszag
csavargott – áporodott, nedves –, mellyel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csavargott, áporodott, nedves, mellyel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elvegyült a tűzhelyen piruló vöröshagyma bűze. Az ablak oly alacsony, hogy az utcai járókelőknek csak a térdüket látni. Itt várakozott ő,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
feleségét a parlamentbe vitték s Ficsort leste,
hosszú, hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszú-hosszú
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
órákig azon az alacsony dagasztószéken, melyet most megfújtak neki, hogy leüljön, csak egy pillanatkára, hogy el ne
vigye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vegye
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
álmukat. De ő nem ült le. Piszkosnak találta. Attól félt, hogy beszennyezi szalonkabátját.  
  Különben is úgy emlékezett, hogy akkor a konyha berendezése valamivelcsinosabb volt.
És akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Akkor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szinte meg is áhította azt a csöndet, azt a bibliai igénytelenséget. Egy dívány állt akkor valahol, melyre szeretett volna leheveredni. Ez lenne az, ez a süppedt, kiérdemült dívány,
amelyből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyből
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csombókokban lóg ki a
n
Jegyzet tengerifű
tengerifű? Egy
n
Jegyzet csempe
csempe bögre éktelenkedett egyik sarkában meg egy piaci szatyor abból a mályvaszín bársonyból, mely valaha a
MÁV
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
MÁV
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elsőosztályos fülkeüléseit borította, de a forradalom után
feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
föltünt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
itt-ott, a proletáranyák még bugyogót is varrtak belőle növendék gyermekeiknek. Elámult e kopárság láttán. Zsebkendőjét orrához tartotta. Ideges pillantással sürgette feleségét.  
  Az még egyre tárgyalt, kóvályogva, asszonyi tervtelenséggel:  
  – Tehát beszéljen vele, kedves Ficsor és mondja meg neki, hogy határozza el végre magát. Nézze: talán
ígérjen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igérjen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
rá a bérére.  
  – Kell is annak bér. Nem törődik az a pénzzel.  
  – Nem? – villant meg
Vizyné szeme. – Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizyné. – Hát
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mivel törődik? Talán szeretőket tart?  
  – Az? – és Ficsor megfeledkezve a köteles tiszteletről, könyökével oldalba bökte vastag
feleségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
életepárját
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s röhögött. – Hallod? Az Anna szeretőket tart.  
  Ficsorné fölhúzta ajkát, kivillantotta sárga lófogait, úgy vihogott azon, hogy az Anna, már mint az Anna szeretőket tart.  
  Vizyné kíváncsi lett:  
  – Talán a gyomrát szereti?  
  – Annyit eszik az, mint egy madár.  
  – De hát akkor mit szeret?  
  – A munkát, méltóságos asszonyom – mondta
Ficsor –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ficsor –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a munkát.  
  – Olyan lány az – mondta a házmesterné –, hogy meg kellene aranyozni a kezét – és mosolygott, mint aki határozottan lát valakit.  
  Vizyné maga se tudta, hogy e két kijelentés közül melyik hatott rá mélyebben: a házmester
velős,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
velős, tömör,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
minden szólam nélkül való biztatása, vagy a házmesterné szinte költőien egyszerű beállítása. Mind a kettő általánosság volt. De néha az általánosságban van a legtöbb tartalom, mert nem köti meg képzeletünket
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
s korlát nélkül,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szabadjára hagyja csapongani.  
  Katica még ott volt nála, de már csak félig. Hagyta, hadd csináljon, amit akar. Lakását se rakatta vele rendbe. Majdnem örömmel szemlélte, hogy gyülemlik napról-napra a por, a piszok. Amint Katica ásítva és
álmosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mindig álmosan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
eltehénkedett a konyhában, a másikat látta helyette,
mellette
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mellett
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
és mögötte,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mögötte, őt, aki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
majd mindent helyrepótol és fürgén, csodálatos-gyorsan mozog, mint egy tündér. Majd ő, aki csak a munkát szereti, a munkát. És egyes nehezebb munkákat egyenesen félrerakott számára, mint holmi becses ajándékot egy kedvesünknek,
akit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kit
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
különösen ki akarunk tüntetni. Mindent tőle várt. Mikor lehunyta szemét, megjelent az, akiről csak azt tudta, hogy meg kellene aranyozni a kezét, az aranykezű
cseléd, ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
cseléd. Ez
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az aranykéz pedig, mely mintegy tömör, sárga aranyból volt, meg-megcsillant a homályban s vezette őt, tovább-tovább.  
  Csakhogy történt valami.  
  A románok átköltözködtek közvetlen közelükbe, a Krisztinába. Akikre első hetekben ájult meglepetéssel tekintett, úgy jártak háza előtt, mintha ott születtek volna. Annyira megszokta őket, hogy rájuk se nézett. Vasárnaponként a karcsú, fekete tisztek
n
Jegyzet befűzve
befűzve, a parfűmtől büdösen sétálgattak a Bástya-sétányon egy
orfeumcsillag
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orfeum-csillag
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
társaságában, kirándultak az
Isten-hegyre, a füvön uzsonnáztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Isten-hegyre, zöld füvön ozsonnáztak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
alkalmi babájukkal,
n
Jegyzet kodakjaikkal
kodakjaikkal lefotografálták őket. A Philadelphia-kávéházban magyar nótákat
huzattak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
húzattak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fülükbe, melyeket valaha, erdélyi diákkorukban, mikor szerelmesek voltak, maguk is vágyakozva daloltak.  
  A legénység a Vérmezőn ütött
szekértábort.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szekér-tábort.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Este a kondérokban vacsorát főztek, tábortüzek gyulladtak s a budai szolgálók, akik már régen nem láttak igazi katonákat, csak afféle
n
Jegyzet zöldkáderes
zöldkáderes lógósokat, meg vörös
n
Jegyzet hektikásokat
hektikásokat, körülállták őket. Katica Lajosát lecsípte a rendőrség, mint rovottmultú betörőt. A lány fogott magának egy románt, egy alig húszéves havasalföldi pásztort. A vassisakos
vitéz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vitéz, ki ámulva nyújtogatta nyakát az ötemeletes házak felé,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
még soha életében nem látott ily szép nőt. Derekát átölelve, kezét kezébe téve sétálgatott vele a Vérmező körül, bámulta pirosra festett száját, angyalszőke haját. Jelekkel esküdözött, hogy feleségül veszi, csak jöjjön vele Romániába.
Mindennap
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Minden nap
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
virágcsokorral várta a kapu előtt. Gyakran bement a lépcsőházba is.  
  Ezen mindenki fölháborodott. Etel többé nem állt szóba Katicával, ezzel a hazaárulóval, Stefi pedig azt híresztelte, hogy Katica román kém.  
  Vizyné csapkodta kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára, de intézkedni nem mert. Félt a megszálló hadsereg bosszújától.
Druma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúma
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ajánlott levelére sem érkezett válasz. A helyzet tűrhetetlenné vált.  
  Kezébe vette a napernyőt s egyesegyedül elindult.  
  Poros, szürke alkonyat volt, mely a nyár derekán az őszre emlékeztetett,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
majd korán sötétedik s a kéményeken besivalkodik a vihar. Botladozott a hepehupás, tabáni lankán. Az ismert Krisztina a cirkáló járőröktől idegennek, egy különös gyarmatnak tetszett.  
  Tudta, hogy
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
az a
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ház körülbelül hol lehet. A házmester beszélgetésük során többször elmagyarázta, hogy egy bába is ott lakik, Karvaly Erzsébet,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinek künn
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
van a cégére – kisbaba, akit kádban fürösztenek – s a házba gerendás kapualjon lehet bejutni, Bartosék üvegajtaja az udvarra nyílik, a falon
n
Jegyzet Szent Flórián
Szent Flórián képe, alatta egy piros mécs.  
  Az Árok-utcában csupa földbesüppedt, düledék viskó van, egyik olyan, mint a másik. Ezek között eltévedt. Egy roskatag vityilló előtt üldögélt valami félhülye nénike,
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nehezen megértette, hogy mit keres s fölvilágosította, hogy valamivel följebb ment, vissza kell fordulnia. Sietett, mint aki valami tilosat
művel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mível.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Az emberek bizalmatlanul
figyelték.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
figyelték, láttára visszahúzódtak ablakaikból.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Félni kezdett. Egy gyöpös dombra érve megpillantotta Karvaly Erzsébet cégérét, a fürdő csecsemővel
s a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
s akár egy besurranó tolvaj, a
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kapualjba lopakodott. A Szent Flórián-kép, a
n
Jegyzet lobbadozó
lobbadozó piros mécs a falon, biztatóan intett
feléje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
feléje.
 
Erőt érzett magában.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Az volt a terve, hogy kihivatja, beszél vele, elcsalja, ha lehet, azonnal, de mindenesetre meg akar győződni, hogy milyen.  
  Kis táskájában kotorászott, pénzt vett ki, hogy valakivel beizenjen érte. De az Árok-utcában lélek se járt. A szűk, piszkos udvar – fölötte az ónszín égbolttal – elhagyatott volt.  
  Belülről hangokat hallott, nőhangokat és gyermekhangokat, tétován. A szél egy ablakot csapott be. Falhoz lapulva várt.  
  Az a bizonyos üvegajtó egyszerre kitárult s az udvarba szaladt egy
mezítlábos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mezitlábos.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fiúcska, a Bandika, utána egy nő.  
  Vizyné szíve
megdobbant.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Sóbálvánnyá meredve néze
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  A nő körülbelül olyan magas
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vol,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mint ő, de izmos, tagbaszakadt, arcbőre sárgás-barna, nagy, kócos haja és sűrű szemöldöke szénfekete. Valami
színehagyott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinehagyott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bordó ruha lógott róla. Rohant a fiúcska után, aki a kerekeskút kávája körül csintalankodott, elkapta a fiúcska kezét, megfenyítette, aztán szeretettel karjára kapta,
többször
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyöngéden, többször
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megcsókolta. Úgy vitte be a lakásba.  
  Pár perc mulva megint kijött egy
bádoglavórral. Vizet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bádog lavórral. Serényen vizet
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
húzott a kútnál, teleöntötte a lavórt s amint befelé indult, oldalt pillantott.  
  Tekinteteik ekkor találkoztak.  
  Vizyné a napernyőjét kissé fölemelve intett neki. Aztán a bal kezével is intett. A nő ezt nem vette észre, talán nem is
értette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
értette és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ismét besietett. Nem mutatkozott többé.  
  Már sötétedett. Később egy férfi lépett be a kapun, nyilván a szemlész, aki csak bámult, hogy mit keres itt egy
úriasszony.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
uriasszony.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Jónak látta kereket oldani.  
  Nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezte. Mégsem bánta meg a kalandot, mert most tulajdon szemével látta, hogy erős, iparkodó, derék lány. Főkép az tetszett, hogy oly nyájas volt ahhoz a gyerekhez. Aztán legalább szilárd anyagja lett képzelődésének.  
  Otthon eldicsekedett Ficsornak:  
  – Láttam.  
  – Hogy tetszik, méltóságos asszony?  
 
Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Hát,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem rosszképű.  
  – Áldott teremtés az. Majd meg tetszik győződni.  
  – De mikor?  
  – A napokban. Most már találtunk a helyébe egy lányt. Ma mondták, hogy elengedik. Ne tessék
nyugtalankodni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyugtalankodni.
 
A házban suttogtak.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Etel és Stefi, mikor a
másodikemeleti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
második emeleti
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
folyosó két szemben lévő ajtajában ülve kavargatták a tortának való cukros tojáspépet, erről társalogtak:  
  – Annának
hívják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hivják.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Igazán?  
 
Drumáné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúmáné
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
terjesztette a hírt, aki minden pletykát kiszimatolt.  
  Ez a sótalan-ízetlen, tüneményesen műveletlen kis asszonyka a háborúban közönséges ápolónő
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
volt s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
akkor vétette el magát azzal a gyönyörű urával, amikor az
fejlövéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
a fejlövéssel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
feküdt a marosvásárhelyi hadikórházban. Alattomosan settenkedett a lépcsőházban,
egy egérke módjára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
az egérke módjára, kezén szürke cérnakesztyűvel.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Cincogva beszélt.  
  Egyszer Vizyné háta mögé került s rátört a maga tapintatlanul-bizalmaskodó modorával.  
  – Hallottuk, hallottuk. Mit fizetsz neki?  
  Moviszterné is tőle tudta meg.  
  A szép doktorné rózsás kalapjában főpróbára ment,
amelyre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyre
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szabadjegyet kapott valami
színész-ismerősétől.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinész-ismerősétől.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Megint egy új irodalmi siheder kísérte. Vizynét a Kígyó-téren pillantotta meg, megállította,
erre terelte a szót.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyomban erre terelte a szót:
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Ne mondd, édesem. Tehát még helybe se állt? Azt beszélték, hogy már tegnap beszegődött.  
  Vizyné rázta a fejét.  
  És amint multak a napok, Anna jótékony alakja csak ködkép gyanánt remegett előtte, egyre messzebb és messzebb. Sokszor már azt hitte, hogy ábránd az egész s az, akit látott, voltakép nincs is.  
 
 
VI.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
(3)
 
VI.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna  
  Augusztus 14-ike volt: csodálatos nyári nap. Forró és fényes.  
  Vizy már átugrott a Polgári Kaszinóba feketézni. Felesége egyedül merengett a rizsfelfujt romjai előtt.  
  Amint félretolta tányérját, meglepődve vette észre, hogy a tányér alatt néhány rizsszem
bujt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bújt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg.  
  Villája hegyével megolvasta. Hét szem rizs volt. Megolvasta többször. Mindig hét szem volt.  
  Miként került oda? Nem értette. Arra határozottan emlékezett, hogy nem ő szórta el, hiszen tányérját egész ebéd alatt nem mozdította el.  
  A szám gondolkozóba ejtette. Miért
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hét?  
  Minden jelent valamit. A legkisebb jelekkel is izennek nekünk, onnan túlról, kis jelekkel nagy dolgokat. Ő,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a
n
Jegyzet spiritiszta-üléseken
spiritiszta-üléseken gyakran látta kislánya szellemét s hallotta hangját, de hányszor, egészen tisztán, nem
kételkedhetett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kétkedhetett
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ebben.  
  Nyelvére tette a három
szem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zöld
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
labdacsot, egy pohár nagyon vizes bort ivott rá és azon tünődött, vajjon mi lehet az a jó hír, melyet a hét rizsszem jelez, mikor halkan koppant az ajtó s mielőtt válaszolhatott volna, hogy szabad, az ajtónyíláson bekandikált Ficsor feje.  
  – Szabad? Itt vagyunk, méltóságos asszonyom.  
 
– Kicsoda?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Kicsoda? – és csaknem kiáltott.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Az Anna. Bejöhetünk?  
  – Azonnal. Várjon.  
  A fej visszahúzódott, az ajtó becsukódott.  
  Vizyné megkapaszkodott az asztal sarkába,
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mert az
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
események véletlen, gyors torlódásától majdnem elszédült.  
  Ezen a napon
mezítláb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mezitláb
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
volt, papucsban, abban a régi, lila pongyolájában, melybena kommün idején szokott kijárni az utcára, hogy
proletárasszonynak tekintsék.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
őt is proletárasszonynak tekintsék.
 
Bement a hálóba.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
 
Szekrénye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tükrös szekrénye
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
előtt magára kapta fehér pongyoláját,
pezsgőszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pezsgőszin
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
harisnyáját, barna félcipőjét. Ruhatárából gyorsan szedegette ezeket, mint
színésznő, akinek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinésznő, kinek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nemsokára jelenése lesz. Még a tükörben is megnézte magát. Arca fáradt volt, törődött. Mosolygott a tükörképre, mosolyát erőltetettnek vélte, kissé elkomolyodott, megkereste a két kifejezés között a középutat. Bőrét könnyedén érintette a rizsporos pamaccsal. Az utolsó pillanatban fölcsatolta
aranykarperecét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
arany karperecét.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Lábujjhegyen suhant vissza az ebédlőbe.  
  A
díványon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
diványon
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az ura otthoni kabátja hevert, kifordított ujjal. Ezt összehajtogatta. Ezenkívül is bántotta egy és
más: hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
más. Hogy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az abrosz csak háromnegyedrészt takarja az asztalt, hogy a zsíros tányérok még ott maradtak a
középen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
középen,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a rizsfelfujt
mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mellett, melyet szederlekvárral öntöttek nyakon
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg hogy a porcukorszelencén a legyek dőzsöltek. Szeretett volna egy kis rendet teremteni. De erre már nem maradt idő. Attól tartott, hogyha sokáig késlekedik, Katica lebeszéli.  
  Csak az abrosz csücskét ráncigálta
lejebb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lejjebb,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csak bedugaszolta a borosüveget az aluminiummal futtatott parafadugóval s leült előbbi helyére, az ajtóval szemben, felkönyökölt, mintha már régóta ülne itt és gondolkoznék arról, amiről az úriasszonyok ebéd után általában gondolkozni szoktak.  
  Fojtott hangon szólt:  
  – Lehet.  
  Ficsor lépett be.  
  Utána – két másodpercig, három másodpercig, négy másodpercig – senki.  
  – Nos? – mondta s már azt hitte, hogy ismét becsapták.  
  – Itt van – nyugtatta a
házmester –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
házmester –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
itt van.  
  És ekkor belépett a lány is.  
  Az nyílegyenesen hozzásietett, lekuporodott, kezet csókolt, oly természetesen és gyakorlattal, mintha évek óta ismerte volna.  
  Vizyné nem mingyárt vonta vissza kezét: általában szerette, ha kezet csókolnak neki, élvezte bőrén a nedves, emberi szájakat.  
  Ficsor valami utasítást adott a lánynak, de hogy mit, azt Vizyné már nem hallotta.  
  Nem hallotta, nem hallhatta, mert a vér erős lökéssel fejébe tódult, két füle körül zúgott s egész lelkével a lányt figyelte,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
közben visszament az ajtó mellé és megállt, kezében a tiszta zsebkendőbe bugyolált cselédkönyvvel, hajadonfőtt, szemét a földre sütve.  
  Vizyné
n
Jegyzet lorgnonját
lorgnonját
rászögezte:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rászögezte és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az arcán csalódás, meghökkenés, ámulat tükröződött.  
  – Ez az? – szólt rámutatva.  
  – Ez – méltóságos asszonyom – erősítette Ficsor, nem értvén a kérdést. – Az Anna, az Anna. Talán nem megfelelő? – és fejét oldalt billentve a méltósága felé sandított.  
  – De – válaszolta Vizyné,
még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
még mindig nagyon
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tétován, még mindig álmélkodva. – Szóval ez az…  
  Nem, mégsem volt az.  
  Legalább ő az Árok-utcában, akkor estefelé
másvalakit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
más valakit
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
látott. Az a nő,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a fiúcska után szaladt, magasabb volt ennél, sokkal magasabb, sokkal izmosabb, az arca sárgásbarna s a haja fekete, a szemöldöke is fekete, szénfekete. Erre határozottan emlékezett.  
  Egyszerű félreértésről lehetett szó. Bizonyára összetévesztette valakivel, talán Bartos sógornőjével, akiről egyszer-másszor hallott is Ficsortól.  
  De bár
ezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ez
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nyomban tisztázta magában, percekig tartott,
míg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
időbe telt, míg
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azt a bordóruhás nőt, akit gondolatban már fölfogadott, elszállásolt, lefektetett a Katica ágyába, akivel képzeletben már kitakaríttatta valamennyi szobáját, akit már
magáénak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
a magáénak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tudott, megfosztotta azoktól az erényektől, melyekkel földíszítette: most tehát le kellett tépni
érdemrendjeit,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
érdemrendjeit s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
átnyujtani annak, akit illet, ennek a még teljesen idegen, félszeg leányzónak, aki látható lámpalázban szorongott előtte.  
  Vizyné arcáról már eltünt a
csalódás és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csalódás, meghökkenés,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ámulat. Mindez valami kellemes derengéssé enyhült. Még egyre mustrálgatta. Ez nem is látszott parasztlánynak. Nem volt olyan tenyeres-talpas, piros-pozsgás, mint a Varga Örzsi. Inkább nyulánk és törékeny, az arca tojásdad, csontjai finomak, arányosak. Üde pepitaruhácskát viselt, mely alatt puhán, öntudatlanul aludt a gyermekmelle, játékosan, mint két kis gumilabda. Egész lényében pedig volt valami, amit nem tudott kifejezni, valami, ami vonzotta, ami egy kicsit vissza is rezzentette, de rendkívül érdekelte.  
  Letette lorgnonját.  
  És amikor már nem is vizsgálta, csak hatni engedte magára, amit tapasztalt, egyszerre érezte,
hogy ez az,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hogy ez az, hogy ez az,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
akit évekig keresett mindhiába. Belső sugallatot hallott, mint élete döntő fordulataikor, azt a gyámolító, biztató hangot, mely annyiszor szólamlott meg benne, valami
parancsfélét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
parancs-félét,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy ne sokat okoskodjék, hanem fogadja föl, tartsa meg s vágy fogta el, hogy azonnal itt marassza, hogy birtokolja és karját máris kinyújtotta feléje, mintha meg akarná ragadni, hogy többé sohase engedje el.  
  – A könyvet parancsolja? – kérdezte Ficsor.  
  – Igen – mondta Vizyné,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
uralkodván
magán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
magán,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
félreértett mozdulatát szerencsésen átjátszotta egy alsóbb síkba. – Nézzük a könyvét.  
  Szemöldökét magasba vonta.  
  – Édes? – szólt. – Édes?  
  – Úgy hívják. Édes Annának.  
  Vizyné félhangosan olvasta a cselédkönyvet.  
  Édes Anna született Balatonfőkajár községben, enyingi járásban, Veszprém (megyében, kerületben stb.) Magyar (országban).  
  Személyleírás:  
  Születési év: 1900 (kilencszáz).  
  Vallása:
n
Jegyzet r. k.
r. k.  
  Termete: közép.  
  Arca: kerek.  
  Szeme: kék.  
  Szemöldöke: szőke.  
  Orra: rendes.  
  Szája: rendes.  
  Haja:szőke.  
  Fogai: épek.  
  Szakálla: nincs.  
  Be van-e oltva: igen.  
  Különös ismertetőjele: nincs.  
  Sajátkezű aláírása: Édes Anna.  
  – Igen – mondta és rejtélyesen mosolygott, talán azon, hogy Édes és hogy szakálla nincs.  
  Most hol a könyvre, hol a lányra pillantva ellenőrizte a cselédkönyv hivatalos
megállapításait,
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megállapítását,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
melyek bizony közel sem födték a leírhatatlan valóságot. Haja, nem dús haja, melyet csak úgy kenőcs nélkül, szárazon simított hátra domború homlokáról, nem volt szőke, hanem a
gesztenyeszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gesztenyeszin
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
és szőke közötti árnyalatú, szöghaj. Orra se „rendes”, hanem határozottan érdekes, a
lélekző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lélegző
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
cimpáival, majdnem különös és pikáns. Termete valamivel magasabb a közepesnél, de gyönge, elmaradott, talán csöppet fiús is még. Szája vérszegény és cserepes s keze, a rendes cselédkéz: durva. Körme kurta és
n
Jegyzet csempe
csempe.  
  – Hány éves?  
  – Tizenkilenc – válaszolta mindig Ficsor. – Ugy-e, annyi vagy, Anna?  
  – Mért nem beszél, fiam? – fordult hozzá Vizyné.  
  – Szégyenli magát. Nagyon szégyenlős.  
  Vizyné még nem látta a szemét, ezért így szólt:  
  – És miért nem tekint a szemembe?  
  – Fél.  
  – Kitől fél? Tőlem? Tőlem igazán nem kell félnie.  
  A lány
fölrebbentette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egy másodpercre fölrebbentette
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
seprűs pilláit, de mielőtt az asszony megláthatta
volna,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
volna szemét,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lecsukta.  
  Vizyné tanulmányozta aláírását, szálkás szarkaláb-betűit – melyeket hosszan és gondosan rajzolhatott oda egy rendőrségi szoba asztalára görnyedve – és előző gazdáinak minősítését.  
  Eddig csak két helyen szolgált:
1916-ban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
1917-ben,
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mikor fölkerült Budapestre, Wild raktárnoknál, aztán Bartos szemlésznél. Mind a két helyen majdnem másfél évig.  
  – Mi volt?  
  – Dajka – felelgetett Ficsor.  
 
– Szóval:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Szóval
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gyereklány – javította ki Vizyné.  
  A bizonyítvány megjárta.  
  Gazdái elismerték, hogy „hűséges”, erkölcsi magaviselete
„kifogástalan”
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
„kiogástalan”
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
és „egészségesen távozott”. Wildné azonban a többi polgár tájékoztatására lelkiismeretesen beírta, hogy „munkájában nem mindig megbízható” és ezt is: „még nem eléggé ügyes”.  
  – Még nem eléggé ügyes – olvasta Vizyné. – Persze, persze.  
  – Majd belejön.  
  – Hisz ez nem is olyan fontos. Fő, hogy iparkodjék.  
  – Szorgalmasnak szorgalmas.  
  – Főzni tud?  
  – Valamit – szerénykedett helyette Ficsor.  
  – Valamit. Jobb szeretem, ha azt mondja, hogy semmit. Ismerem ezt. Mindegyik így beszél, mikor beszegődik.
Aztán amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Aztán, mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kanalat vesznek
a kezükbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kezükbe,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kiderül, hogy fogalmuk sincs. Emlékszik, Ficsor, a Mennyei Margitra? Az is azt mondta, hogy tud főzni. És a Lidi is.  
  Ficsor mindkettőjükre emlékezett és lesujtóan bólintott.  
  – No, majd én befogom. De takarít? Mos? Padlót vikszel?  
  – Hogyne – integetett a házmester.  
  – Eszerint – s ezt már igen
gyorsan:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyorsan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– elvégez mindent, ami a ház körül előadódik: bevásárol a piacon, szenet hord a pincéből, üres idejében harisnyát stoppol, ruhát foltoz, satöbbi, satöbbi.  
  – Nem válogatós ez.
Ugye,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ugye
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna?  
  – Az helyes is. Nálam dolgozni kell. Kisasszonyokra nincs szükség. Az én lakásomnak ragyognia kell.  
  Anna nem látta a beszélőt, mert folyton a padlóra meredt, pusztán a hangot hallotta, test nélkül, mint valami szózatot. Zavartan egyik lábáról a másikra állt.  
  Amikor ide belépett, a gyomra egyszerre
fölémelyedett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölémelyedett s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
olyan rosszullét fogta el, hogy azt hitte, azonnal összerogy. Valami kimondhatatlan büdösséget érzett, mint a patikában, éles, hideg szagot, mely egyre jobban facsarta
az orrát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orrát,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kavarta belét. Vizyné a zongorájában kámfort tartott, hogy a molyok ne rágcsálják meg a vattás hangkalapácsokat. Anna nem tudta, honnan származik ez az
orvosságszag,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
orvosság-szag,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csak azt tudta, hogy nem bírja ki, csak azt tudta, hogy már az első pillanatban ki akart szaladni és ha egészséges ösztönére hallgat, akkor köszönés és istenhozzád nélkül elrohan, menekül, le a lépcsőkön, az utcákon s
fut,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fut, fut,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg sem áll hazáig, a kajári tarlóföldekig.  
  Nagybátyja azonban mellette volt s ő moccanni sem mert.  
  Tekintetét mégis fölemelte annyira, hogy látta Vizyné cipőjét, harisnyáját, a falon az ingaórát, mely
ébenfatokjában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ébenfa-tokjában
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
járt s egyenletes ketyegéssel zsibbatag-úri csöndet szitált az ebédlőre. Már a szalonba is bepillantott olykor-olykor. Itt a tükörben képek színes
gomolyaga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gombolyaga
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
forgott. Hosszú, alacsony
n
Jegyzet hencser
hencser nyúlt el, torontáli piros szőnyeggel takarva, melyen a délután 1obogó máglyát gyujtott. Ilyesmit sem Wildéknél, sem Bartoséknál nem látott. Káprázva, szédelegve nézegette ezt, mikor időnként fölvetette szemét. Úgy tetszett, egy elvarázsolt kastélyba került.  
  – Az a kérdés – szólalt meg
Vizyné –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizyné –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy van-e kedve a helyhez? Micsoda? – firtatta, mikor a lány ismét nem válaszolt.  
  Anna ekkor alig láthatólag – könnyedén és szomorúan – vállat vont.  
  Vizyné előtt elsötétült a világ. A lázadás e csöndes cselédmozdulata, melyet annyira ismert, egy pillanat alatt
porba döntötte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
porbadöntötte
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
reményét, mindazt, amit eddig oly fáradságosan épített. Elhatározta, hogy most szigorú
lesz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lesz és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kenyértörésre viszi a dolgot.  
  – Tessék? – kérdezte gúnyosan. – Nálam nem így szokás felelni. Ha nincs kedve fiam a helyhez, akkor itt a könyve – és a cselédkönyvet az asztalra ejtette, úgyhogy az
n
Jegyzet csappant
csappant. – Mehet, Isten hírével.  
  – Nem úgy értette az Anna – mentegette Ficsor. –
Ugy-e,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ugye
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna, nem úgy értetted?  
  – Hát hogy értette?  
  Csönd volt.  
  Vizyné és Ficsor várt a válaszra.  
  – Van – rebegte hangtalanul Anna,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
úgy értette, hogy neki mindegy, hiszen mindenütt csak dolgozni kell.  
  – Az más. Beszéljen értelmesen és tisztességesen. Ahogy
úriházban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
úri házban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szokás. Ha megbecsüli magát, itt jó dolga lesz.  
  – Itt jó dolgod lesz – sietett Ficsor a méltóságos asszony segítségére, hogy közös erővel bírják elhatározásra.  
  – Csak mi ketten vagyunk. Én meg az uram. Gyermek nincs – s önkéntelenül a falon lévő fotografiára pillantott és a szokott eszelős mozdulatával végigsimította borostyánsárga haját, mintha nehéz volna a kontya, mintha szétrepedne alatta a koponyája. – Aztán nálam nem úgy van, mint másoknál. A kenyér szabad. Annyit ehet, amennyit akar. Hallottam, hogy a régi helyén csak rántottlevest reggelizett. Itt minden reggel kávét kap. Meleg kávét. Vasárnap tészta, hetente kétszer hús. Ha pedig jól viseli magát, hébe-hóba egy pár cipőt is ajándékozok. Vagy egy ruhát.  
  – Ruhát, Anna, ruhát – biztatta a házmester mosolyogva.  
  – És később majd meglátjuk. Esetleg – mindig ez volt az utolsó ütőkártya – kitaníttatom varrni is.  
  – Hallod, Anna? Hallod? Varrni. A méltóságos asszony kitaníttat varrni is. Csak légy szorgalmas. Úriemberekhez kerülsz. Mert ez nem olyan ház. Ennek nincs párja – valami nagyot akart mondani – az egész Krisztinában.  
  – Mikor áll be?  
  – Mingyárt – mondta Ficsor.  
  Vizyné erre nem számított: csak holnapra várta.  
  – Elintéztem velük – dicsekedett a házmester –, mert amit én egyszer megígérek, méltóságos asszony…  
  – Hol a batyuja?  
  – Lenn, nálam.  
  – Hozza föl – utasította Ficsort.  
  Megvárta, míg kiér a házmester. Akkor a cselédhez lépett, oly közel, hogy arca az ő arcát surolta.  
  Anna ijedten fölnyitotta nagy, bágyadt szemét.  
  Szeme kék volt, de nem csillogó, inkább
tejeskék,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tejes-kék,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
violáskék,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
violás-kék,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mint a Balaton vize párás, nyári hajnalon.  
  Most látta először Vizynét: egy sápadt, nagyon magas, jéghideg nő meredt eléje,aki – nem
tudta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tudta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
miért – egy ismeretlen madárhoz hasonlított, szétborzolt, fényes dísztollakkal.  
  Hátrált az ajtó felé.  
  Vizyné, hogy az előbbi kis összezörrenést elsimítsa s főkép, hogy végre hallja a hangját is – mert eddig a lány csak egyetlen szót ejtett ki,
azt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy:
van –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
van
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
emberi nyomatékkal kérdezte:  
  – Mi az édesapja?  
  – Cseléd.  
  – Hogy cseléd?  
  – Az uraságnál. Béres.  
  – Földmíves. És van valamije? Háza, földje, disznaja?  
  – Semmi.  
  – De búzát azt kap? Ah, maguk ma jobban élnek, mint mi. Az anyja?  
 
n
Jegyzet Nyanya
Nyanya – és itt elcsuklott a hangja.  
  – Mi az?  
  – Meghalt. Mostohám van – mondta elszoruló torokkal.  
  – Testvérei?  
  – Egy bátyám.  
  – Az is földmíves?  
  – Most jött haza.  
  – A háborúból?  
  – Nem. Francia fogságból – s vonogatta a vállát.  
  – Már megint. Ez nem illik. Mi igennel és nemmel felelünk.
No
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
No,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
majd megtanulja.  
  Erre még volt idő. Nem is idomította tovább, hanem áttért a lényegre.  
 
Bizalmasan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Bizalmasan, ünnepélyesen,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
valamivel halkabb hangon kérdezte, mint nő a másik nőtől:  
  – Van szeretője?  
  Anna intett, hogy nincs.  
  Nem pirult el, de homlokát, a szép domború homlokát egyszerre elfutotta valami rózsaszín köd.  
  – Őszintén? Ne tagadja, mert úgyis rájövök. Ez a ház erkölcsös. Ide senkinek se szabad bejárni, se nappal, se éjszaka. A kulcsok különben is nálam. Ismerőse sincs?  
  – Nincs.  
  – Valakit csak ismer.  
  – A Ficsorékat – szünet. – Meg a Wildné nagyságos asszonyt – szünet. – Meg a Cifkánét, a Bartos úr ángyát.  
  – A sógornőjét? Azt az erős, magas asszonyt, aki náluk lakik?  
  – Azt.  
  – Különben senkit?  
  – Senkit.  
  – Jobb is. Csak elrontják. Nem mondom, ha valakije jön. Az apja, vagy a bátyja. Akkor engedélyt kér, hogy találkozhassék velük. Különben minden második vasárnapja szabad. Délután háromtól hétig. De hétkor már itthon kell lennie.  
  Ficsor sovány batyucskát hozott föl, kockás kendőbe kötözve.  
  Vizyné – élve úrnői jogával – kibontotta. Mindig batyuvizsgálás alkalmával győződött meg először, hogy lop-e majd az új cseléd.  
  Kevés holmit talált.  
  Néhány rongyos pamutzsebkendő, melyen nincs monogramm – tehát valószínűleg nem lopta –, egy már erősen viselt, kék kartonruha, pár fejrevaló kendő, egy uraságoktól levetett férficipő, melyet valahonnan ajándékba kaphatott, egy kerek
reklám-kézitükör,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
reklámkézitükör,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a cég jelzésével, egy vasfésű, még tele gubancos hajával.  
  Aztán egy horpadt, sárgapléh gyermek-trombita, melyről piros bojt lóg.  
  Ezt kezébe vette, nézegette. Nem tudta elképzelni, hogy mire használhatja a trombitát egy cseléd.  
  Katica nyitott be, magasra emelt fővel, egy megsértett hercegnő fölényes mosolyával, hogy a déli asztalt leszedje. Vizyné már nem engedte hozzányúlni. Kiküldte és maga is utánament.  
  Távollétét Ficsor arra használta föl, hogy szinvallásra bírja unokahúgát.  
  – No?  
  Anna hallgatott.  
  – Jó hely – mondta a házmester. – Príma hely. Gazdagok. Az övék a ház. Ez az egész ház. Az úr tanácsos. Méltóságosok.  
  Többet nem beszéltek.  
  A szegény emberek kedélytelen atyafisága fűzte őket egybe, kiknek a vérségi kapcsolat vajmi keveset jelent, mert nincsenek kedves, közös emlékeik, csak egymás mellett élnek, folyton dolgozva, önmagukba zárva, egymásnak áthatolhatatlanul, nagy távolságban.  
  Vizyné Katicát úgy akarta kilopni innen, mint közkórházakból a kolerás halottat, hogy meg ne fertőzze a még egészségest.  
  Eléje lökte bérét s azt mondta, hogy azonnal szedje batyúját.  
  Amíg csomagolt, a körmére nézett, hogy nem visz-e el valamit.  
  Katicának sem volt vastagabb batyuja, mint Annának, de önérzete az volt. Mielőtt elindult volna, gavalléros mozdulattal visszaadta a kötött lélekmelegítőt, melyet
ajándékba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
télen ajándékba
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kapott.  
  Ő is fertőzöttnek érezte mindazt, ami erre a házra emlékeztetné, ahol ennyire megsértették.  
  Az asszony
elfogadta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szótlanul elfogadta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a lélekmelegítőt, aztán sarkára csapta az ajtót.  
  Visszajövet már egészen más hangon beszélt Annához, azon a hangon, melyen majd mindig beszél hozzá:  
  – Jöjjön, Anna, átadom a lakást.  
  Szobáról szobára vezette.  
  – Ez itt a dolgozó. A könyveket naponta letörölgeti, de az íróasztalról semmit sem mozdít el, az úr finnyás a holmijára. Értette? Erre is roppant vigyázzon.  
  Egy kitömött bagoly bámult a lányra, sárga üvegszemmel.  
  Anna pár lépésnyi távolságból követte Vizynét és Ficsort, lógázva batyuját.  
  – Az ebédlőt már látta. Ez a
szennyesláda. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szennyesláda meg az
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a szekrény természetesen majd kikerül innen.  
  A szalonban így szólt:  
  – No erre is ráfér a takarítás. Majd kirakjuk. A zongorát valamivel előbbre húzzuk. Lesz dolog, annyi bizonyos.  
  Anna a piros szőnyeggel takart hencser mellett
állott, úgy rátapadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
állott s most úgy rátámadt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a zongorából kiáradó kámforszag, hogy halottfehér lett. Vizyné és Ficsor már a hálóban volt. Csak azt hallotta, amint az asszony sürgette:  
  – Mért nem jön? Furcsa lány – szólt oda Ficsorhoz. – Eleinte bizony nehéz lesz vele.  
  A hálóból kis futórózsákkal mintázott sárga tapétaajtó nyílt a sötét, nyirkos fürdőszobába,
ahol
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
búsan
locsogtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
locsogtak, sírtak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az elrontott csapok.  
  – Oltsa el a villanyt – parancsolt Annának. – Ugorjon, fiam. Egy-kettő. Ha valahonnan kimegy, mindig oltsa el. Nem szabad pocsékolni ebben a drága világban. És az ajtót is csukja be maga után. Egy fáradság. Léghuzam van.  
  A konyhába értek.  
  Már oly üres volt, oly elhagyatott, mintha sohasem lakott volna benne az a bizonyos Katica.  
  – Ez itt a
maga…
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
maga
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– kezdte Vizyné, de nem talált rá szót. – Nem nagy. Dehát mindnyájan megvoltak benne. Ne oda – kiáltott, mikor Anna az asztalra tette batyuját. – A földre. Be ne poloskázza a lakásomat. A feje tiszta? Holnap majd megfürdik.  
  A kamrát mutatta.  
  – Ez zárva van. Minden reggel kiadom a lisztet,
zsírt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zsírt
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
cukrot. Semminek sem szabad hiányozni – figyelmeztette.  
  Ficsor elköszönt. Vizynének csak az ajtónál jutott eszébe:  
 
– Igaz is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Igazis,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a bére?  
 
– Ugyan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Ugyan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
méltóságos asszony – tiltakozott a házmester szinte
fölháborodva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
felháborodva.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– Azt ad majd neki, amit megérdemel. Előbb meg tetszik látni.  
  – Jó. Majd meglátom.  
  Először is behívta az ebédlőbe. Felügyelete mellett leszedette vele a déli asztalt. Tanította-oktatta, hogy vigye ki a tányérokat, hogy mosogasson, hogy rakja el a késeket, villákat a pohárszékbe.  
  Este vacsorára teríttetett. Megint az asztalra rakták a tányérokat, késeket, villákat, melyeket délután leszedtek. Egy fehér cipót tettek oda, mert ők már fehér cipót ettek.  
  Miután a hálóban együtt megágyaztak, Vizyné átnyujtott neki egy szegetlen kukoricakenyeret.  
  – Ez a maga kenyere s itt a vacsorája is – egy darab sajt volt. – És ez a ciha – egy vöröscsíkos vánkoshéjat nyomott kezébe. – Húzza majd át a párnáját. Vacsorázzék, aztán lefekhet.  
  Elbocsátotta.  
  – Kezét csókolom.  
  – Hagyja – szólt Vizyné, de a lány ismét megcsókolta a kezét.  
 
 
VII. Új seprő jól seper?  
  Anna nézelődött az idegen konyhában.  
  Vacsorázni, aztán lefeküdni.  
  Egy darab kenyeret szelt. De beléje se bírt harapni. A kenyérnek – és a sajtnak is – olyan szaga volt, mint benn a lakásnak.  
 
n
Jegyzet Bajmolódva
Bajmolódva szétbontotta a tábori ágyat, melynek szerkezetét még nem ismerte, áthúzta egyetlen párnáját, beburkolózott abba a huzatlan paplanba, melybe tegnap még Katica takarózott s miután elfujta a gyertyát, lefeküdt.  
  – „
n
Jegyzet Énistenem
Énistenem – jóistenem – lecsukódik – máraszemem – deatied – nyitvaatyám…”
 
  Bandika is ezt imádkozta, Pistike
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
is
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg a Wild raktárnok fia is, a Gyuri. Mindegyiket ő tanította rá.  
  – „Amígalszom – vigyázzreám – vigyázzkedves – szüleimre – vigyázzminden – jóltevőmre…  
  Bandikának,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az ágya mellett hált egy díványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is.  
  Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle,
sok-sok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
millió és millió
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kis, tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek s reggel fölébredvén kacagva ujságolta el, hogy a madaras bicskával álmodott.  
  Anna elmondotta a gyermekimát. E rímes szavak, melyeket még ma sem értett egészen, enyhe bódulatot keltettek benne. De nem álmosodott el. Tegnap pedig sokáig maradt fönn Bartosékkal.  
  Hány óra is lehetett már?  
  Itt
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megfordítva feküdt, a falnál, az ablakkal szemben,
magasan. Emeleten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
magasan, az emeleten, ahol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
még sohasem aludt.  
  Egy bérház irdatlan tűzfalát látta.  
  Tüzes négyszögek gyulladoztak, el-elsötétedtek. A lakók, amint odaát bementek e ház mellékhelyiségeibe – kamrákba, árnyékszékekbe – fölcsavarták és eloltották a villanyt.  
  Valahol zongoráztak.  
  Egy nő
gyönyörűen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hosszan, gyönyörűen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
énekelt hozzá. Mindig
újra és újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ujra és ujra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kezdte. Zengettek az ablakok, a falak, az egész ház lebegett, hömpölygött a muzsika hullámain. Sokszor úgy tetszett, hogy alatta, közvetlen az ágya alatt búg valami. Később rájött, hogy fönn zongoráznak, a feje fölött.  
  Aztán ének, zongoraszó elnémult.  
  Csönd vette körül, feketeség. Már a tűzfalon se izzottak az ablakok fényes négyszögei. Amikor kissé elzsibbadt,
elvesztette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölriadt, elvesztette
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tájékozódóképességét. A régi díványt kereste, de csak a falat találta maga körül, csak az üres éjszakát kaparászta, azt
hitte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hivén,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy a konyha megfordult és mingyárt valami szakadékba zuhan.  
  Fönn, fönn magasan, a tűzfal tetején még égett egy lángocska. Az nem lobbant ki, vele együtt
virrasztott.
 
Eleinte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
virrasztott. Eleinte
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azt gondolta, hogy valami csillag. Csak egy lámpa volt, közönséges olajlámpa. Mégis fényesebb volt, mint a
csillag.
 
Minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csillag. Minden
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lámpa fényesebb, mint a csillag.  
  Éjfél után kulcs csikordult az előszoba
zárában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zárában, léptek reccsentek.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizy jött haza, ki a románoktól már éjszakai igazolványt is kapott. Suttogva beszélgetett feleségével.  
  Kevéssel rá a konyhába benyitott valaki.
Mezítláb,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Mezítláb, lábújhegyen,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hosszú fehér ingben, mint egy
kísértet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisértet,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
odalépett az ágyához az asszonya, nézte, hogy alszik-e már. Egy negyedóra mulva újra megjelent ez az
alak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
alak, mezítláb, lábújjhegyen, hosszú, fehér ingben, mint egy kisértet.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna akkor már nem látta, mert fejét párnájába fúrva
aludt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kábultan aludt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Vizynének ez nem volt kis dolog.  
  Ismét egy idegen lélegzet
szűrte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szürte
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
át a lakás levegőjét, melyet ők is szívnak, egy idegen szív dobogott itt, egy idegen élt velük egy födél alatt, megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi, a barát és ellenség egy személyben: a titokzatos vendég, minden ház titokzatos vendége.  
  Katicát, bármennyire is ellenszenves volt, legalább ismerte. Ezt
egyáltalán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azonban egyáltalán
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem ismerte.  
  Amit eddig sohasem tett, kulccsal zárta be a szalonba s a fürdőszobába nyíló ajtókat.  
  – Félsz? – kérdezte Vizy.  
  – Nem. De mégis. Az első éjszaka.  
  Alig virradt, a
kíváncsiságtól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiváncsiságtól
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ösztökélve fölkelt.  
  Olyasmit látott, amitől szeme-szája elállt.  
 
A cseléd a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
A
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szobákat már kiszellőztette, feltörölgette.  
  Nem értette, hogy lehetséges ez. Legalább hajnali négykor kellett fölkelnie.
Oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Aztán oly
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csöndesen dolgozott, hogy semmit se hallott.  
  Most ott kuporgott a dolgozóban, az íróasztal mögött, abban a kék kartonruhájában, abban a férficipőben, melyet már a batyujából ismert.  
  Vizyné csak bólintott. Tudta, hogy a cselédeket nem szabad mingyárt
megdícsérni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megdicsérni,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mert
elkényeskednek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elkényesednek.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Babkávét
daráltatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
daráltatott vele,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tejet forraltatott, leszalasztotta a pékhez, megteríttetett a reggelihez, majd a fürdőszobába küldte, hogy szóljon a méltóságos úrnak.  
  Az a tükör előtt borotválkozott, bekenve a szappanhabtól, fehéren, mint egy hóember. Anna nesztelenül hozzálopózott s keze után kapott.  
  – Vigyázzon – kiabált a szigorú úr – megvágom – s a
villogó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
villogó, éles
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
pengét magasba tartotta. – Maga az új lány? Mi a neve? A vezetékneve? Az apja neve?
Magyar
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Magyar?
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– állapította meg, mert ő mindig a nagy, politikai távlatokat kedvelte. – Földmívesek. Helyes. Kisgazdák.  
  A reggeli kedves volt.  
  Nem ismervén az itteni szokásokat, az új lány tiszta, sárga abroszt terített, melyet csak ünnepnapokon használtak. Régi, idilli
ezüstzajjal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ezüst-zajjal
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
csilingeltek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csilingettek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a kanalak.  
  Mikor Anna kivitte a tejeslábast, Vizyné figyelmesen követte tekintetével, majd szólt:  
  – Derék lánynak látszik.  
  Vizy összemorcolta szemöldökét.  
  Rosszalta ezt a könnyelműen előlegezett bizalmat, mely majd annál keserűbb kiábrándulást kelt. Hiszen mindig így kezdődött. Felesége,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jó emberismerőnek vélte magát és a legkisebb mozzanatokból is messzemenő következtetéseket vont, az első huszonnégy órában minden cselédjét „derék lány”-nak nevezte, azt mondta, hogy „ez nem olyan, mint a
többi”, olyan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
többi”. Olyan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jelzőket pazarolt rájuk, melyek csak költők képzeletében foganhatnak. Aztán
végzetesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
végzetesen, szinte gépiesen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
következtek a csalódások. Másnap rendszerint hallgatott a „derék lány”-ról.
Harmadnap
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Negyednap
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
foghegyről jegyezte meg, hogy „kissé lassú”, vagy „kényelmes”. Negyednap kifogásolta modorát. Majd egyszerre drámai gyorsasággal jött a kifejlet, amennyiben a hét végén egy jelentős mozdulattal félrehívta őt, száját kis „o”-alakúra gömbölyítette és majdnem hangtalanul rebegte, hogy „lop”, képzeld csak „lop” s végül kimondta a végső ítéletet, hogy: „ez is olyan ringyó, mint a többi”.  
  Miért áltatjuk hát magunkat? Aludjunk rá egyet. Új seprő jól seper.  
  Az új seprő azonban jól sepert.  
  Csak kapta szalmaszatyrát s fűzőtlen férficipőjében baktatott a piacra. Várni se kellett rá, nem
n
Jegyzet kaszinózott
kaszinózott, máris visszatért. Szedetlenül szedődött az asztal, teríttetlenül terítődött, mint a mese „terüljasztalkám”-ja. Rend volt, rend és csend.  
  Ismerte Viatoriszt, az üzleteket, a községi bódékat. A városban sem tévedt el. Mikor elküldte
messzebbre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
néhányszor, hamarosan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
visszatalált a Vámház-körútról, sőt a Boráros-térről is. Nem volt az a falusi liba, akinek eleinte hitte. Az a három év, melyet Pesten töltött, lekoptatta róla a bárdolatlan szokásokat. Csöndesen járt, csöndesen
fujta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fujta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az orrát, parasztosan se beszélt, csak az üveg helyett mondta
dunántuliasan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dunántúliasan,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
„öveg” meg néha – megbocsátható tévedés –
n
Jegyzet nagyságos
nagyságos asszonynak nevezte méltóságos asszony helyett.  
  De egy furcsa volt: az, hogy nem evett.  
  A kukoricakenyeret meg a sajtot, melyet első nap otthagyott, másnap is kikapta vacsorára. Akkor se nyúlt hozzá. Reggeli kávéját kevergette-kavargatta s félretolta. Egy falat nem sok, annyi se ment le a torkán. Mindössze egy almát evett Ficsoréknál a harmadik napon. Annak nem volt olyan szaga.  
  Akármit csinált, nem birta megszokni ezt a helyet. Szaglása, mely éles volt, mint egy kutyáé, tiltakozott ellene.  
  Ha messziről megpillantotta az Attila-utca 238. számú házat,
összeborzongott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
már megérezte ezt és összeborzongott.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Pedig
igen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
igazán
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szép ház volt Vizy
Kornél
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Korél
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
háza. Takaros, mint egy kis kastély. Homlokzatát szürke gipszrózsák ékesítették, erkélyek csüngtek róla, könnyedén odaragasztva, akár a fecskefészkek. Fönn kettő, a Moviszteréké és
Drumáéké,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drumáéké,
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Ezt az eltérést csak a változási pontokon tüntetjük fel. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nyitott, de az övéké üveges, verandaszerű, vacsorázni is lehetett ott s a mennyezetről ernyős lámpa lógott. Csak ez a három úricsalád lakott itt. Künn a ház falán két
tábla:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tábla hirdette:
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Dr. Druma Szilárd,
n
Jegyzet köz- és váltóügyvéd
köz- és váltóügyvéd
.” „Dr. Moviszter Miklós, orvos,
n
Jegyzet med. univ.
med. univ. Rendel d. e. 11–12-ig, d. u. 3–7-ig.
 
  Moviszterékhez
fölküldték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
felküldték
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tojásért. Ekkor tudta meg, honnan jön az a gyönyörű
zongoraszó.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
zongoraszó, mely reggeltől estig zeng.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  A szép doktorné
kivágott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kivágott, észbontó
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
pongyolában ült a zongora előtt, járatta a billentyűkön felgyűrűzött, liliom-ujjait és énekelt, énekelt, nagyon erősen.  
  Majd megismerkedett a cselédekkel
is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
is, akik eleinte a rossz ruhája miatt kissé nevetségesnek tartották.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Etel a nagy, világos konyhában trónolt, egy széles nádszéken, köténye
n
Jegyzet korcán
korcán kulcskötegekkel, mint a család
n
Jegyzet patrónája
patrónája. Itt mindent ő intézett. Ő határozta el, mit főznek,
mikor
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a kézirat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
mi
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
A regény első kiadása.
 
lesz ebéd, zsarnokoskodott, gazdáit néha össze is szidta s azok féltek tőle, mint a tűztől. Délután háromtól félötig aludt. Ilyenkor Moviszterék lábujjhegyen jártak, hogy föl ne
ébresszék,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ébresszék s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a doktor maga nyitott ajtót pácienseinek. Ebédjéhez, vacsorájához megivott egy üveg barna sört. Nehezen mozgott,
utóbb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mert utóbb
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
már
elhájasodott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elhájasodott s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
folyton réteseket evett. Annát is
kínálgatta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinálgatta.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Drumáék cselédje
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
már nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mingyárt akart hozzá leereszkedni. Stefi egy grófi családtól került az ügyvédékhez, a Várból. Miután megunta az ottani
nagystílű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nagystilű
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
életet, egy kis nyugalomra, egy kis önálló hatáskörre vágyakozott, melyet itt meg is talált. Drumáékról jóindulatú lenézéssel beszélt, mert fiatalok voltak s még olyan szegények, hogy be se tudtak egészen rendezkedni. Csak ő tanította ki őket pár előkelő szokásra. Vendégeiket szertartásosan jelentette
be,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
be s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
asztalukra recés golyócskákban adta föl a vajat. Náluk is fehér kötényt viselt, fekete szoknyát. „Személyzet”-nek nevezte magát. Keresztény ujságokat olvasott, hivatalnok-lányokkal barátkozott, különösen Druma gépírókisasszonyával, akivel néha
tüntetően
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boldogan és tüntetően
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
karonfogva sétált, hogy őt is gépírókisasszonynak tartsák.  
  Ez a két lány bizalmába fogadta.
Meg-megkérdezték,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Nem tegeződtek vele, mint egymás közt, de meg-megkérdezték,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mit főztek,
lementek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
le-lementek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hozzá telefonálni, mikor náluk nem volt áram. Délután
hívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
párszor hivták
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kártyázni is dióba, babba,
n
Jegyzet máriásozni
máriásozni.  
  Vizynéről nem sok jót hallott. Zsugorinak mondták, félbolondnak, aki a halottak lelkével beszélget.
Vallatgatták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Évődve vallatgatták,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy van megelégedve helyével. Azt felelte, hogy meg van elégedve.  
  Mit is beszélhetett volna nekik? Hiszen magának sem tudott számot adni, hogy mitől irtózott itt mindennap jobban és jobban.  
  Egyszerűen nem birta megszokni.  
  A villanyt, azt hamar megszokta. Megmutatták, hogy kell kezelni. Anna kezelte, akár ők, nem tudva, hogy micsoda az elektromosság, akár ők. Csak
épp
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ép
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hátrafordult, miután elcsavarta a kapcsolót, mert hiába látta, hogy a szoba megvilágosodik, arról is meg akart győződni, hogy csakugyan ég-e a lámpa. Hasonlóan volt a telefonnal is. Pár napig síri hangon beszélt a
n
Jegyzet tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval
tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval, de később a telefonnal is megbarátkozott. Künn a pusztán nagyobb csodákat látott.
Tudomásul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Egyszerűen tudomásul
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vette, hogy ilyesmi is létezik.  
  Más dolgok zavarták, melyek minél tovább maradt itt, annál idegenebbek lettek. Egészen jelentéktelen dolgok.  
  Amikor például egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig.  
  Maguk a bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg.  
  Amit zöldnek képzelt, a kályha, fehér volt, a szalon fala viszont zöld és nem fehér, az asztal nem gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony, az egyik ajtó befelé
nyílt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyilt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a másik kifelé. Ezek a kis, folyton ismétlődő meglepetések
megbolygatták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölzaklatták, megbolygatták
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egész lényét. Egy
n
Jegyzet Macquart-csokortól
Macquart-csokortól, melyből pávatollak nyúltak ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a pávaszemek őt nézik s mikor elhaladt előtte, félretekintett.  
  Aztán mihelyt
fölnyitotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fölnyította
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szemét, az asszony jött ki, kócosan, mintha dühtől borzadna égnek a haja s rá haragudnék. Meghallott az mindent, mert a parkett messzire recsegett. Vizyné a lakást aggodalmasan záratta a
léghuzam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
léghúzam
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
elől, mely fogfájást, fülszaggatást okoz és a fény elől, mely idegesítette. Folyton a sarkában
pandúrkodott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pandurkodott.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Izgága jóindulattal leckéztette:
„Így,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
„Igy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
lányom… úgy lányom... tegye az asztalra… de az
Istenért,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Istenért
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ne a szélére, mert rögtön leesik…” Ezután mindent az asztal közepére tett.
Az asszonya akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ő azonban akkor is
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kissé megigazította a tárgyakat, vagy
idébb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idébb,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vagy odább, hogy neki legyen igaza. Semmi se volt jó annak. Ha hallgatott, azt tudakolta, miért hallgat. Ha beszélt, hogy Bartoséknál ezt vagy azt így csinálták, letorkolta, hogy nála viszont majd így csinálják, ne menjen mindig a maga feje után, hallgasson azokra, akik okosabbak nála.  
  Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven játékszerei, kedves kis pajtásai voltak. Hiszen eddig úgy szerezte kenyerét, hogy velük játszadozott. Dajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőttekkel, akik külön, zárt életükkel jöttek-mentek körülötte?  
  Egy hét se múlt el beszegődése után, nagy patália támadt.  
  Takarította a hálószobát s hallgatta fönn, a feje fölött, Moviszterné zongorázását.  
  A szekrényen volt egy kis babaszoba: lombfürészelt, fehérlakkos bútorok, aranycirádás tükör, csöpp mosdó, az üveglapján icurka kancsó, kis nyoszolya, melynek piros selyempaplana alatt aludt egy hajas baba.  
  Egy székre állva törölgette az aranycirádás tükröcskét. Egyszerre leejtette. Bizony ízzé-porrá törött.Vizyné, mint a villám, ott termett.  
  – Mit tört el? Jaj – sivított – maga szerencsétlen.  
  Anna leugrott a székről, szedegette a szilánkokat, próbálta összeilleszteni.  
  Az asszony kiütötte kezéből.  
  – Hagyja. Vége – kiáltott és sirvafakadt.  
  – Megfizetem – szólt Anna halkan.  
  – Megfizeti. Lehet is az ilyet megfizetni. Emlék volt.
A kislányomé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Kislányom.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Hozzon hamar egy seprőt.  
 
Amíg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Amig
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna söpörte, ő a háta mögött pirongatta:  
  – Boldogtalan. Látja, Katica sohase tört semmit. De azért levonom a béréből. Le én. Hogy tanuljon.  
  Vizyné ezen a napon
borongott, hogy mit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
borongott. Mit
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jelent a tükörtörés. Akkor azonban mit jelent a hét rizsszem? Nem tudta összeegyeztetni a kettőt. Eszébe jutott Wildné is, aki azt írta, hogy „munkájában nem mindig megbízható” és „még nem eléggé ügyes”.  
  – Tör – gondolta. – Ez, úgy látszik tör.  
  Anna estefelé leszaladt Ficsorékhoz, bejelentette, hogy ő nem marad tovább. Elsején fölmond.  
  A házmesterék körülvették, kérdezték, hogy miért. Erre csak viszolyogva vonogatta vállát. Nem
bírja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
birja
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megszokni.  
  Ficsor, aki a
díványon pöfékelt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
diványon immár megnyugodtan és kedélyesen pöfékelt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
levette agyaráról a pipát s ráförmedt. A mostohájával fenyegetődzött, hogy majd hazaküldi, az úgyis nagyon szereti, alig várja. Azonnal fölkergette.  
  Anna nem gondolkozott többé semmiről.  
  Csak éjszaka facsarodott el a szíve, mikor a tűzfalon megpillantotta a magányos lángocskát. Úgy érezte, hogy ezt a helyet igazán nem bírja megszokni soha.  
 
 
VIII.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
(4)
 
VIII.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
A tünemény  
  Aztán mégis csak megszokta.  
  Jött a nagymosás. Szürke-fehér dombokban magasodott előtte a szennyes, lepedők, ingek, gatyák, melyekhez még a forradalom piszka, halálos izzadsága tapadt. A gőz kellemesen elkábította.  
  Üstben forralta a vizet, a teknő mellett könyökig felgyürkőzve
n
Jegyzet sulykolt
sulykolt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
áztatott, súlykoltsúlykolt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Álmatag babrálással, kéjes
andalgással
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
andalgással,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
pocsogott a szappan lanyha tajtékában. Kosarakban cepelte a ruhát, húzogatott, mángorolt. Abroszai olyanok lettek, mint a patyolat, gallérjai fényesek, mint az üveg.  
  A nagytakarítás három napig tartott.  
  Előbb kirakták a fiókokat. A tárgyak, mintha bujócskáztak volna, egyszerre előbukkantak
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nem sejtett, nem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
remélt helyekről. Egy szelencéből, melyet megráztak, kilenc körmöci arany gurult ki csalafinta kacajjal. Játszódva kellett utánarohanni. De leltek más egyebet is. Két kilincset egy láda alján, egy könyvben svájci frankokat, melyeket a menekülés eshetőségére tettek félre, a túrósbödönkében ujságpapír közé gyömöszölve egy
n
Jegyzet násfát
násfát, egy fülbevalót, az úr
asztalában egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iróasztalában
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
negyedkiló oroszteát,
papírzacskóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
papirzacskóban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy kiló lencsét, két doboz belga szardiniát.  
  Vizyné, kit állandóan az a rögeszme
kínzott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinzott,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy
koldusbotra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
koldúsbotra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jut és éhen hal, látta, hogy gazdagabb, mint hitte. Még több meglepetés is várta. Anna a szekrény aljáról kihúzta a molnárkék szoknyáját, melyet régen elveszettnek vélt s egy blúzát, a
lazacszínű
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lazacszinű
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
selyemblúzát, melyet – úgy emlékezett – valamelyik batyúzása közben adta oda egy soroksári svábasszonynak. Találtak aztán cérnaorsókat, gombokat, kisebb-nagyobb bőrhulladékokat, mert ő mániájában minden ringyet-rongyot megőrzött. Nem is volt ez csoda mostanában. E keserves két esztendőben fokozatosan megtanulta, hogy az élet semmi és az anyag minden. Hiszen az ujságban ő is olvasta, hogy az osztrák hadsereg egy teremtett ember életét a szívével és agyvelejével együtt mindössze harminchat aranykoronára becsüli, sokkal kevesebbre, mint egy fölszerelt lovat, miért ne vesztette volna el hát szemmértékét éppen ő
aziránt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
az iránt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy mi az értékes és mi nem? Mámorosan bámulta a mindenható anyagot. Fogadalmat is tett, hogy ezután méginkább takarékoskodik.  
  Az udvar
kertjében
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiskertjében
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fölásatta a rézmozsarat, melyet a különböző rekvirálások elől rejtett el, egy bodzafa tövébe. Ez a rézmozsár, a konyha egykori büszkesége, melyből csaknem ágyúgolyó lett, megmentve a zivataros század háborgásától, földesen és megfakulva támadt föl
ideiglenes sírjából.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
időleges sirjából.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Fönn a lakást vissza kellett állítani, ahogy volt. Félrehúzták a szekrényeket, melyeket a szörnyű „
n
Jegyzet beutaltak
beutaltak” miatt állítottak oda. Nagyobb rendetlenség támadt, mint volt. A bútorok vándoroltak. Egy karosszék, mintegy eltévedve a folyosón rekedt meg
s lefelé bandzsított
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
s bandzsított
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a lépcsőre, mintha nem tudna lemenni, de szeretne. Az ingaóra
bénult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bénúlt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sétálójával
tetszhalottan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tetszthalottan
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hevert a padlón, fadobozában egy
habmerőkanállal
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat sajtóhibája miatt létrejött szövegromlás a kézirat szöveghelye alapján javítva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
habverőkanállal.
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
habverővel.
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
Lenn az udvaron az asztalok tettek kirándulásokat, nádszékek és
díványok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
diványok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sütkéreztek, a hencser is, megfosztva piros terítőjétől.  
  Anna
reggeltől estig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
reggeltől-estig
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a por és szemét glóriájában állott. Feketét köpött, szürkét trüszkölt. Verte a matracokat, mintha haragudnék rájuk. Loholt föl a lakásba, le az udvarba, százszor is. Csorogtak az ablaküvegek, csobbant a
n
Jegyzet rocskákban
rocskákban a szennylé, loccsant a rongy. Keresztfákhoz kötözködve törölte az ablakokat. Már sikálta a padlót, már beeresztette halovány
viasszal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
viaszkkal,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
már táncolt a lábára szíjazott keféken, már fényezte a parkettet,
csuszkálva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csúszkálva,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
görnyedezve, térdepelve, mint egy templomban, valami hosszantartó
n
Jegyzet örökimádás
örökimádás közben.
n
Jegyzet Roszogott
Roszogott az
üvegpapír rozsdás zárakon.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
üvegpapir maszatos kilincseken.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Lehozni a padlásról az eldugott szőnyegeket, kibontani naftalinos bugyrából, kiporolni az állványon. Hamar ezt a széket oda, hamar azt az asztalt amoda, a zongorát még kissé előbbretolni. Még csak a csillárokat fölakasztani, de vigyázva, hogy el ne törjük, egy-két új körtét becsavarni, még csak a krémszin függönyöket az
n
Jegyzet aranyfüstös
aranyfüstös lécekre, rávarrni a rézkarikákra és készen vagyunk.  
  Estére készültek el. Az előszoba, mely rakodótelepévé vált a
fölgyülemlő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
felgyülemlő
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szennynek, egy óra alatt szintén tündökölt.  
  Vizyné belékarolt az urába. Ünnepien vezette be.  
  – Nézd.  
  – Ajha.  
  – Mit szólsz hozzá?  
  – Hát igen, igen.  
  – Úgy-e?  
  – Barátságos. Sokkal barátságosabb.  
  Szó sincs róla, ez más volt.Ez a sápadt, beteg lakás, melyre történelmi patinaként borult a sokesztendős por, egyszerre
meggyógyult.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiszinesedett és meggyógyult.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Vizy a dolgozóban egy perzsán tapodott.
Kíváncsian
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Kiváncsian
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szemlélte mintáit, melyek
meggyszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyszin
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
madárkákat ábrázoltak, kis gallyakon.  
  – Melyik ez?  
  – Lásd, meg sem ismered. Az, amelyik az ágyad előtt volt. Savanyúkáposztával
tisztította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tisztitotta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ki.  
  Minden újnak rémlett, mintha ajándékba kapta volna. A szalonban, ebben a zsufolt
bazárban,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bazárban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ragyogtak az ibrikek és kancsók, a pesti gyáriárúk és a vidékies holmik, melyeket
nemzedékről nemzedékre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nemzedékről-nemzedékre
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megőrzött a kegyelet. Csillogott a szivarvágógép a sakkasztalon. Jártak az összes órák.
Porcelán nyulacskák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Porcelán-nyulacskák
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fején, bronz-lovak szügyén halkan
tik-takolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tiktakolt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy-egy
elbujtatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elbújtatott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szerkezet. Maguk az ősök is
megjelentek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megjelentek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
visszatérve
számüzetésükből.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
száműzetésükből.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizy boldogult édesatyja fekete atillában, ezüstrojtos nyakkendővel lógott a falon, felesége püspökrokona, Patikárius Camillo lila övvel és sárga mosollyal kegyes pap-ajkán, aztán az asszony egyik nagynénje, Patikárius Terézia,
hattyútollas báli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
báli, hattyútollas
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
legyezővel.  
  Vizy megigazított egy képet. Kezét dörzsölgette. Nem is ment el hazulról ezen az estén.  
  Vizyné mutatóujját magasba emelte:  
  – Ez a lány tiszta. Azt szeretem benne,
hogy oly roppant
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hogy roppant
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tiszta és ügyes is.  
  Az tagadhatatlan, hogy most inkább rab volt, mint bármelyik más cselédje mellett. Egyelőre nem mozdulhatott mellőle. De az is bizonyos, hogy ezt a többiekkel egy napon se lehet
említeni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
említeni s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
oly értékes matéria, mellyel érdemes vesződni, csak ki kell nevelni, csak ki kell csiszolni egészen. Már enni is kezdett. Lassanként fogyasztotta a háborús pótszereket, a
n
Jegyzet hadikávét
hadikávét, zaharint és
margarint, mert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
margarint. Mert
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nem zabált ez, nem kenyerezett, nem volt
n
Jegyzet étkes
étkes. Hajnali félötkor kelt, le se feküdt addig, míg minden dolgát el nem végezte. Nem nyelvelt, pofákat se vágott. Csak munkáját hagyta ott, mint valami láthatatlan jó szellem. Mit
kívánhatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kivánhatott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
többet?  
  És minden áldott nap új fölfedezéseket tett,
amelyekről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
melyekről
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mint valami örvendetes
hírt hozó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hirt-hozó
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
futár, értesítette férjét:  
 
– Jöjj, kérlek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Jőjj kérlek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy pillanatra. Csak
jöjj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jőjj
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ki velem. Mutatni akarok valamit.  
  A konyhában
egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
a
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fatönkön a rézmozsár elfoglalta méltó helyét. Bárdok, tortaformák, habüstök, tepsik, serpenyők,
pogácsaszaggatók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pogácsa-szaggatók
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szikráztak a falakon. Az állványokra, anélkül hogy parancsot kapott volna, kék papírt teregetett, melyet ollóval cifrázott ki.  
 
Egy-egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Egy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
n
Jegyzet trófeumot
trófeumot hozott a dolgozószobába s némán az
íróasztalra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
iróasztalra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
helyezte:  
  – Vörösszilva. Ő maga tette el. Nézd ezt a gyönyörű, cukros levet. Mint a rubint. Van hozzá kedve. És érzéke.  
 
n
Jegyzet Költrétest
Költrétest ettek.  
 
– Na,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Na
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
milyen? Micsoda remek omlós ez a
vajastészta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vajas tészta.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Le lehet gombolyítani. Kész szakácsnő. Ez a lány: bevált.  
  Vizy puhult, de nem adta be derekát. Különös,
annakelőtte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
annak előtte
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
még a rossz cselédeket is mentegette, hogy csillapítsa feleségét.
Ezúttal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ezuttal
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azonban átvette az ellenzék szerepét, mely az uralkodó kormányon
jóindulatú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jóindulatu
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ellenőrzést gyakorol. Füle mellett engedte el a
dícséreteket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
dicséreteket.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Apró-cseprő kifogásokkal állt elő. Hogy kissé kedélytelen, soha sincs jókedve, mintha mogorva is volna. Meg hogy alig beszél.  
  Vizyné kifejtette, mennyire téved. Néha bizony el is mosolyodik. Aztán mitcsináljon? Miért legyen jókedve? A cseléd, aki folyton dolgozik, nem kedvetlen. Ez csak szemérmes. Vagy tán azt akarjuk, hogy ez is olyan pimasz legyen, mint a többi? Isten mentsen.  
  Minden tisztázódott már, csak egy pont volt némileg homályos, a legfontosabb, legkényesebb pont: a lopás.  
  Vajjon lop-e ez a derék lány?  
  Ezt legnehezebb ellenőrizni.  
  A lopás váratlanul, alattomosan jön, mint éjjel az agyszélhűdés. Egyszerre nincs valami, egy egészen jelentéktelen holmi. Azt hisszük, hogy elkallódott, vagy félreraktuk, azt hisszük, hogy nem jól emlékszünk, vagy talán elvesztettük, de nem ez az igazság, hanem az, hogy
nincs és nincs.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nincs és nincs és nincs.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Micsoda bénító rémület ilyesmire
ocsúdni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ocsudni.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Azok a tárgyak is gyanúsak, melyek még megvannak. Minden ezüstkanál, minden kockacukor, minden zsebkendő
gyanús.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyanus.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Hány van? Hol van? Elzártad? Vizyné zárt is mindent. Nem adta meg
magát oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ő magát olyan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
könnyen. Módszeresen
kísérletezett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kisérletezett.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Este valamelyik bútoron hagyott egy szovjet-huszonötkoronást. Reggel a pénz ott volt. A földre hullajtott – mintegy véletlenül – egy kék százkoronást is. Másnap az is visszarepült az éjjeli szekrényére. Egy
gyürűt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyürüt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
felejtett a
díványon.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
diványon.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Anna takarítás közben megtalálta s ezt már személyesen adta át.  
  Ekkor csalétkül nyitvahagyta azt a szekrényét, melyben gondosan
fölpolcolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
felpolcolva
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
és megolvasva zsebkendői álltak. Egynek se kelt lába. Majd az élelmiszerek következtek, a kávé, a cukor, melyet a cselédek különösen szeretnek dézsmálgatni. Nem zárta be a kamrát. Egy hétig feléje se nézett. Mikor azonban kezében a gyertyával és a pontos leltárral bement szemlét tartani,
látta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
boldogan látta,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy minden szem kávé, minden darab cukor a helyén van.  
  Ez a leány tehát nem lop. Mondotta, de még nem hitte el. Aztán már nem mondotta, de elhitte, ő is, az ura is. Nem kellett ennek sem pénz, sem ékszer, sem fűszer.  
  – Tudod mi kell ennek? – kérdezte
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizyné az
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
urát s Ficsor egykori kijelentésével válaszolt. – A munka, a munka. Ilyen még nem volt.  
  – Igazad van – hagyta helyben
Vizy –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizy –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ilyen még nem volt.  
 
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Annyi bizonyos, hogy mindaketten
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fölszabadultak. Vizy élte a maga minisztériumi életét s otthon legalább nem bosszankodott. Vizyné már ki is járhatott. Reggelente elsétált a budai gyógykúthoz, az
Erzsébet hídfőhöz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Erzsébet-hidfőhöz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy pohár
langyos, kénesvizet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
langyos kénes vizet
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
inni,
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mely
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– úgy tapasztalta – jót
tett a gyomrának.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tett gyomrának.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Fogorvosával rendbehozatta fogait. Tevékenykedett a krisztinai jótékony egyletben, ruhákat osztott ki a kerületi szegény tisztviselőgyermekeknek.  
  Még ideje is maradt erre-arra. Elnézett az Úri-utcába, Tatárékhoz, hol vidám, csinos fiatalemberek vették körül a két szép Tatár-lányt. Egy-egy barátnőjét is fogadhatta. Igazi barátnői azonban nem voltak, mert csak az ura érdekbarátjainak feleségeivel barátkozott. Rokonai, az ő széles nagy rokonsága, a Patikáriusok Egerben laktak. Férjének is csak egyetlen nőrokona élt itt, egy elvált asszony, az a szerencsétlen Etelka,
aki házról házra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki házról-házra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
járva hamisított
egyiptomi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyptomi
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
cigarettákat árult s
kéregetett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kölcsönkért, kéregetett,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
őket is
zaklatta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sokáig zaklatta,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egészen elzüllött. Vele évek óta nem érintkeztek. Vizy már az utcán se vette észre.  
  Most derült ki, hogy mennyire nincs senkije és milyen hosszú egy nap. Piroska
sírját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sirját
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fölhantoltatta a farkasréti temetőben. Minden héten egy krizantém-csokrot vitt neki. Szerdán pedig a régi
spiritiszta-társaságba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
spiritiszta-társaságába
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
látogatott el, mely egy rózsadombi villában tartotta üléseit az Áldás-utcában.  
 
Pompás, rideg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Pompás és rideg
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
villa volt ez, betolható ajtókkal, selyem falszőnyegekkel, klasszikus képekkel és szobrokkal. A házigazda – dúsgazdag
n
Jegyzet magánzó
magánzó – résztvevő kézszorítással fogadta vendégeit. Mindenki tudta, hogy a házigazda fia már tizenhat éve
megnémult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elnémult
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s ott van a villa valamelyik távoli, komor szobájában.  
  Egy gyalogsági tábornok volt a „szellemi körvezető”. Katonák szellemét idézték,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hősi halált haltak.
Anyák és apák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Az anyák és apák áhítatosan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
várták róluk a
hírt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hirt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizyné mellett egy beteg
n
Jegyzet kúriai bíró
kúriai bíró ült s egy katolikus lelkész, polgári ruhában. A
n
Jegyzet médium
médium,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
médium egy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
rajongó lány, fejét
önkívületesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
önkivületesen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hátravetve németül beszélt. Láthatatlan
szellemhuzalok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szellemhúzalok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nyúltak ki innen, melyek körülhálózták a világmindenséget. Piroska szelleme a Jupiter-csillagból jelentkezett. A médium keze által
teleírt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
teleirt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy egész ív papírt az ő ákom-bákom betűivel: „anya, anya”. Egyszer
n
Jegyzet materializálódott
materializálódott is a médium mellén, ködös párafényben, valami tejszerű köd alakjában.  
  Vizyné, mikor szerdán este innen hazafelé ment, nem érezte többé a régi szívdobogást, már nem üldözték a régi rémképek, hogy majd egy kirabolt lakást talál, betört ajtókkal, fölszaggatott, üres szekrényekkel. Otthon minden rendben volt. Olvasatlanul hagyta künn a pénzét is. Elmultak azok az idők,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mikor
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szobáiban hátratett kézzel járkált, mintha rabbilincsbe volna
verve, mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
verve s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
töprengett, vajjon mit is forgathat fejében az a cseléd.  
  Anna halkan járt körülöttük. És amint kiment, ráterelődött a szó. Már egyesültek méltánylásában, egy kedves, közös érzésben.
Föltétlen
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a kézirat és a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Föltétlenül
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
bámulat volt ez, imádat, kritika nélküli istenítés, hogy a beszerzett portéka ily hasznos s némi büszkeség is, hogy ez az övék, csak az övék. Hálószobájukba vonulva suttogva mesélték el a nap eseményeit, melyek mind az ő kötelességtudásáról, áldozatkészségéről, ernyedetlenségéről tanuskodtak. Egymást támogatva és kisegítve, egymás szavait tódítva és
túllicitálva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tullicitálva
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jellemezték
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
és
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
utánozták őt, olykor elnéző mosollyal gúnyolták is, mintha mulatságos volna, hogy valaki ilyen jóságos és együgyű, ilyen példásan derék, ilyen példátlanul igénytelen és
nevettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nevettek is
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hozzá, eleinte félénken, majd ökrendező hahotával. Ekkor kezdődött el számukra az az idill, melynek ízét folyton szájukban érezték. Nem káprázat játszott velük. Képzeletüket túlszárnyalva a lehetetlen valósult meg: rátaláltak az igazira, akiről annyit álmodoztak.  
  Olykor pedig incselkedett velük egy
gunyoros,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gúnyoros,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
viszkető érzés is, hogy borúljanak keblére, köszönjék meg neki ezt a jótéteményt, vagy talán menjenek el együtt a fényképészhez, de titokban és éjjel s fotografáltassák le magukat hármasban, mint egy családot, de ettől a dévaj,
rendkívül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
rendkivül
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
furcsa gondolattól, mely csak egy másodperc ezredrészére, tréfakép villanhatott meg agyukban s
eltűnt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eltünt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mielőtt tulajdonképen végiggondolhatták és kellőleg kinevethették volna, visszatartotta őket polgári józanságuk meg az a tudat, hogy végre mégis csak egy háztartási alkalmazottról van szó.  
 
 
IX. Vita a piskótáról, az irgalomról és az egyenlőségről  
  A viszonyok javultak.  
  Igaz, még sok baj volt.  
  Napról-napra zuhant a
n
Jegyzet korona
korona. Az emberek nyomott kedéllyel, ugrásra készen figyelték
szomszédaikat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szomszédaikat, hogy mit akarnak.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Névtelen leveleket irkáltak egymásról. Azok, akik azelőtt átallották volna elismerni barátaikról, hogy „jó kommunisták”, most a hatóságok előtt gyorsan és készségesen
nyujtották
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyújtották
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
át nekik a régóta megtagadott, hivatalos elismerést.  
  A város, mintegy sáskajárás után, kifosztva, lelegelve feküdt a szeméten. Fönn, a barokk-cukrászda kirakatában drága porcelánon mindössze egy
n
Jegyzet szíjas pogácsa
szíjas pogácsa szomorkodott. Vörösre mázolt villamosokat is lehetett még látni, melyek lázító jelszavakkal rohantak, mint az
elszabadult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elszabadult,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
öngyilkos őrültek.  
  De több jel biztatott. Így a villamosokban az utasok már rá mertek szólni egy basáskodó kalauznéra, aki gorombáskodott az úri
közönséggel, az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
közönséggel. Az
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
orra alá dörzsölték, hogy már nincs bolsevizmus. És a férfiak, mint hajdan, átadták ülőhelyeiket a hölgyeknek. Kivirágzott a középkor szép rózsája: a lovagiasság.  
  Viatorisz künn állt boltja
ajtajában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ajtajában, mint a békében
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
és megint köszönt. Ebben nem lehetett csalódni. Ő mindig pontosan mutatta, merről
fuj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fúj
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a szél. Amikor kitört a háború, már csak biccentett a fejével, majd később a vevői kezdtek
köszöntgetni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
köszöngetni.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Ezt előbb elfogadta, aztán a bolsevizmus felé már észre se vette sokoldalú elfoglaltságában. Most Vizynének fölajánlotta, hogy haza is küldethet egyet-mást a kisinassal, csak szóljon át hozzá telefonon.  
  Vizyéknél alkalmi kompániák verődtek össze. Egy délután eljöttek Tatár Gáborék. Druma is leugrott feleségével meg Moviszterné.  
  A polgári élet
meggyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meggyujtotta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szegényes csillárjait. Még sok hiányt, kopottságot világítottak meg, de azért
jólesett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jól esett
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
együtt lenni
annyi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
anyai
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szenvedés után, a vendégségek régi fényében.  
  Az ozsonna eléggé kedélytelen volt.  
  Tatárné elnökölt az asztalfőn, kidagadó,
fűzött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
füzött
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mellével. Egy-egy ellenforradalmi élc nedves rakétáját próbálták fölengedni, de az már nem pukkant szét. Druma elővett zsebéből egy narancsot, melyet egyik kliense csempészett át az olasz határon. A rég nem látott gyümölcsöt kézről-kézre adták. Élelmiszerekről beszélgettek, különböző beszerzési forrásokról, hol olcsóbb lisztet, burgonyát kapni. Tatár tanácsnok,
aki híres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki hires
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
szakács volt, egy halpaprikásáról emlékezett meg, melyet legénykorában maga főzött a Tisza-parton, nyitott
tüzön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tűzön,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
harcsából, kecsegéből, potykából. Olyan részletesen és gusztusosan tudta az ilyesmit elbeszélni, hogy a nyálmirigyek működni kezdtek. Aztán ő is
elhallgatott, csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elhallgatott. Csak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
evett, rágcsált, mozgott a szép, piros szája, melyet a szürke bajusz és szakáll, mint valami bozontos szűcsárú körülprémezett. Ebbe a lyukba dugdosta be az ételeket.  
  A beszélgetés megdöccent, elakadt.  
  – Igaz – mondta
Drumáné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúmáné
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; először ezen a helyen, a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Ezt az eltérést csak a változási pontokon tüntetjük fel. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az általános
csöndben –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csöndben, –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az Anna. Hol az Anna? Ma még nem is láttam.  
  – Künn a konyhában. Az ozsonnát készíti.  
  – Az új cseléd? – kérdezte Tatárné. – Jó lányod van? Ügyes? A lakásod
ragyog.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ragyogó.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
És megbízható is? Mondd, szívem, nem lop?  
  Vizyné nem is méltatta válaszra, csak végigmérte tekintetével.  
  – Te nem ismered az Annát? – csodálkoztak az asszonyok kórusban.  
  – Nem, nem. Még nem volt hozzá szerencsém. Nem vagyok neki
bemutatva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bemutatva,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– tréfált
Tatárné,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tatárné egy bókkal,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a matróna rendíthetetlen biztonságával.  
  Ezen nevettek.  
  Vizyné az urára pillantott és csöngetett.  
  Anna üvegtálon hozta a mandulás piskótát, a kék kartonruhájában. Még át se öltözködhetett. Cipői klaffogtak.  
  Zavartan jött előre az asztalig, ott megállt, a tálat letette. Egyenként akart kezet csókolni mindenkinek, de annyian voltak, hogy végül senkinek se csókolt kezet.  
  Körötte a vendégek
mosolygó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kiváncsi, mosolygó
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fejeit látta. Tatár is abbahagyta az evést, feléje
nyujtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyújtotta
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
köpcös nyakát.  
  Vizyné egy darabig gyönyörködött
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ebben a
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
néma-jelenetben, majd magához intette s egy humoros, de büszkélkedő körmozdulattal rámutatott:  
  – Igen. Ez az Anna. Az én Annám.  
  Alighogy becsukódott mögötte az ajtó, oly nevetés harsant föl, mint mikor a
színről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinről
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy hírneves komika távozik. Maguk se tudták, min nevettek, de nevettek. Mulatságos volt az egész: ez a félszegség, ez a klaffogó cipő meg a bemutatási jelenet. A hangulat
megélénkült.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megélénkült, fölvillanyozott.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Szivarok, cigaretták gyulladtak. Vizy valami történetet adott elő Annáról, melyet hahota követett.  
  Ebbe a hahotába lépett be Moviszter, az öreg doktor,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
miután bevégezte rendelését s elküldte utolsó betegét, a
feleségéért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
eleségeért
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
jött el.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Moviszternek tömegmunkát kellett végeznie. Valaha fiatalkorában tanársegéd volt egy berlini klinikán, a szívbetegségek
szakorvosa.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szakorvosa, rendkívül tehetséges, sokatigérő tudós.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Magyarországra jövet magántanárságért pályázott, de az egyetemen nem
n
Jegyzet habilitálták
habilitálták. Akkor úgy élt, ahogy lehetett. Naponta
tíz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tiz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
órát rendelt, belefeküdt abba az emberanyagba, melyet a közkórházakban, a munkásbiztosítónál
talált,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
talált s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gépiesen gyúrta a beteg
emberiséget.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
emberiséget. Az orvostudományban már régóta nem hitt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  Botjára támaszkodva vonszolta fáradt testét. Amint mosolygott, látni lehetett rozoga fogait, gyulladt
ínyhúsát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
inyhúsát.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Fejebúbján néhány szál moszatszerű haj lengedezett.  
  A doktor betegebb volt, mint akármelyik páciense. Cukorbaja volt a legvégső stádiumban. Minden kartársa, minden klinika lemondott róla.  
  Vizy eléje sietett, biztatta, hogy sokkal jobb
színben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinben
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
van, mint multkor. Ezt ő gúnyosan köszönte meg.  
 
Hunyorgott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Hunyorgott könnyező szemeivel, melyeknek vöröslött a szemhúsa,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bizonytalanul tekintgetett körül a cigaretták, szivarok füstjében.  
  Ő is úgy érezte itt magát, mint aki
színfalak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinfalak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
között tévelyegve véletlenül a
színpadra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinpadra
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
botlik, egy ismeretlen darab zajos jelenetébe. Nem értette, mit jelent ez a nagy
n
Jegyzet gaudium
gaudium.  
  Meg kellett neki magyarázni, hogy az
Annáról van szó, a híres Annáról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Annát produkálták, a hires Annát.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vizy közkívánatra ismét előadta azt a kis történetet, melyen
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
olyan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jól mulattak.  
  Moviszter nem evett semmit. Bevonult az urakkal a dolgozóba. Inni se ivott. Csak koccintott a többiekkel, oly nyájasan, mintha velük tartana.  
  Később az urak
cigarettával
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
cigarettável
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
és szivarral szájukban, a bortól fölrózsázott
arccal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
arccal,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kiszállingóztak az ebédlőbe, az asszonyokhoz. Tatár az ajtófélfához támaszkodva hallgatta, mit beszélnek.  
  – Még mindig a cselédügyek? –
szörnyülködött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szörnyülködött
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kidüllesztve enyhe pohát, melyen szépen megfeszült a fehér selyemmellény. – Hiába, az asszonyok. Ők nem is tudnak másról beszélni.  
  De azért őket is érdekelte s félfüllel odafigyeltek. Vizy visszahozta a bort az ebédlőbe. Moviszter a hintaszékbe
ült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ült s
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hunyt szemmel hintázgatta magát.  
  Annáról folyt a diskurzus.  
  – Tudjátok – mondta
Drumáné –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drumáné –
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; először ezen a helyen, a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Ezt az eltérést csak a változási pontokon tüntetjük fel. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hogy csinos is? Egész kedves pofikája van. És a termete is.
Karcsú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Karcsu,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
igazán kellemes.  
  – Igen – filozofált
Tatárné. – Ezek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tatárné –. Ezek
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a parasztlányok itt Pesten hamar kikupálódnak. Az enyém is, kérlek, az én Bözsim. Tavaly hozattam föl
faluról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
falúról.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vékonyka volt, rongyoska, mint egy madárijesztő. Én persze szépen kihízlaltam, föl is öltöztettem. Vettem neki egy fehér
n
Jegyzet pikéruhát
pikéruhát – s krákogott, mint mikor valamit elbeszélni készült. – Vasárnap zsúrja van a lányaimnak. Bözsi nyit ajtót a vendégeknek. Jön Ervin, a Gallovszky Ervin, az, aki multkor érkezett haza orosz fogságból.
Hát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Hát
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kérlek, ez a fiú – és előre mosolygott azon, amit majd mond – az előszobában kezet csókol nekem, aztán odaáll Bözsi elé, formálisan bemutatkozik neki és már
nyújtotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
nyujtja
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a kezét.  
  – A cselédnek? – kérdezte Vizyné.  
  – Annak hát. Ha nem intek, kezet is fog vele – s itt
kacagott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
úgy kacagott, hogy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
asztmás melle rázkódott a köhögéstől. – Azt hitte – mondta fuldokolva –, hogy az
Ilonka
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Ilonka,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vagy a Margitka valamelyik barátnője.  
  – És mit csinált a cseléded?  
  – Lángvörös lett. Háta mögé dugta kezét, berohant a konyhába és – képzeljétek – sírt. Egész délután
sírt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
sirt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
És a világért se akart fölszolgálni. Ervint pedig ugratták a lányok.  
  Tatár odaintett feleségének:  
  – A macskát.  
  – Ja – szólt
Tatárné –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tatárné –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a macska. Mikor beszegődött, volt egy kéthónapos cicánk, az Ilonka cicája, a Cirmos. Ekkorka, mint az öklöm. Reggel hallom, hogy a Bözsi tejet ad neki és
hívogatja:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hivogatja:
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
„Jöjjön,
kérem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kérem
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Cirmos, itt a reggelije.” Magázta a macskát. Sokáig nem is merte tegezni. Hát igen. Ilyenek. Sajnos, elég korán
kinyílik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kinyilik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a szemük. Előbb, mint kellene. Már folyton hazajárna. Hol
búcsú,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bucsú,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hol szüret, hol lakodalom. És örökké a nyakamon az egész pereputtya.  
  – Az enyém – szólt
Drumáné –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drumáné –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az én Stefim mozizik és politizál. Nagy keresztény.  
  – Az enyém pedig – mondta
Moviszterné –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Moviszterné –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az
Etel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Etel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
parancsol. Amennyiben engedelmeskedünk, nem is mond föl nekünk.  
  – Az
enyém –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
enyém, –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
jegyezte meg Vizyné nagy figyelem közepette, miután
kárörömmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bizonyos kárörömmel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
hallgatta végig e panaszokat – se moziba, se szinházba. Még csak nem is énekel. Szeretője nincs. A családját nem is láttam. Árvalány. Folyton itthon ül. Eddig még vasárnap délután se ment el.  
  – Hja az Anna, az Anna, az más.  
  Oly elismerés morajlott föl, hogy a sikert szinte sokalta és most,
hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hogy váratlanul
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az érdeklődés központjába került, szerénykedve hárította el magától:  
  – Azért ti se panaszkodhattok. Meg aztán ez sincs ingyen. Sokat vesződtem. És ennek is megvan a maga hibája.  
  – Micsoda? – csattant föl sértődötten Vizy,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fejét kiemelte a borközi állapot ködéből.
– Mondd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Mondd
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kérlek, mi ennek a hibája?  
  Vizyné
hibákat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
töprengett, hibákat
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
keresett benne, de nem talált. Mit is lehet találni ott, ahol nincs? Nem tudott mit felelni.  
  Helyeslő lárma zajdult.  
  A lárma azonban egyszerre elült, mert bejött az, akiről beszéltek.  
  Anna az asztalt szedte. Most még inkább figyelték,
latra vetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
latravetve
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
minden mozdulatát. Az asztalhoz, a
n
Jegyzet pohárszékhez
pohárszékhez ugrált, tündéri gyorsasággal. Mint valami halk automata mozgott ide-oda. Mint egy gép, gondolták, mint egy gép.  
  Mikor a pohárszékre tette a piskótát, Vizyné, mint akinek
kedves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egy kedves
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ötlete támadt, így szólt:  
  – Anna, hozza csak
ide.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
azt ide.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  A vendégek fölkeltek, kört formáltak Vizyné köré, úgyhogy a társaság egy pillanatra megmerevedett, a kör közepén a cseléddel, a szoborcsoportozat főalakjával.
Moviszter
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Moviszter kinyitotta szemét,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
megállította hintaszékét, kicsit előrehajolt.  
  Vizyné leszelt két szelet piskótát s átnyujtotta Annának:  
  – Ez a magáé.  
  Az arcok földerültek. Alamizsnálkodó, kegyes érzések fülledeztek a keblekben, hogy ezt a derék leányt megjutalmazzák.  
  De az alig vette át a tányéron a két szelet piskótát, máris visszafelé tolta:  
  – Köszönöm.  
  – Miért? Talán nem szereti?  
  – Nem. Köszönöm. Nem szeretem.  
  Kínos csend
keletkezett. Vizyné
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
keletkezett, melyet Vizyné
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
határozott hangja
törte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
tört
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg:  
  – Akkor, fiam, szépen tegye
vissza. A
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
vissza a pohárszékre. A
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
világért se. Nem erőszakolom. Kimehet.  
  A vendégek
ott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
még ott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
álldogáltak körben, arcukon azzal a
derüvel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
derűvel,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mely most
zavarrá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
idétlen zavarrá
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
bambult. A leforrázottság undok tanácstalansága kóválygott fölöttük.  
  – Kosarat adott? – csodálkozott Tatárné.  
 
– Dehogy –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Dehogy, –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
magyarázta
Vizyné –, ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Vizyné, – ez
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ilyen. Nem eszik semmi finomat. Még a baracklekvárt is otthagyja. Mit
gondolsz, például,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gondolsz például
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mit vacsorázik? Úgyse találod ki. Semmit. Reggel kávét. Ebédre is csak egy kis főzeléket. Egyéb nem kell neki. A piskótát pedig – úgy látszik – egyáltalán nem szereti.  
  – Vagy talán nagyon is szereti – mondta Moviszter,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
még mindig előrehajolt a
hintaszékben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hintaszékben, elég hangosan.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
 
  – Hogyan, doktor úr?  
  – Azt mondom, hogy nagyon is szereti a piskótát.  
  – De
hiszen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
hisz
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ő maga mondta, hogy nem szereti.  
 
– Éppen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– Épen
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azért.  
  – Bocsásson meg, ezt nem értem.  
  – A
cselédek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
cselédek,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kérem, nem is merik szeretni azt, amit szeretnek. Hát elhitetik magukkal, hogy nem jó az, ami jó. Így védekeznek. Talán az ellen, hogy
túlontul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
túlontúl
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sokat szenvedjenek. Mit
megkívánni olyat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megkivánni olyant,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ami úgy sem lehet az övék? Igazuk is van. Különben nem tudnának élni.  
  – De hát mit csináljak vele?  
  – Tessék egyszer megpróbálni. Adjon neki mindennap piskótát.  
  – Piskótát?  
  – Azt.
Sok-sok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Sok sok
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
piskótát, annyit, hogy meg se ehesse. Majd meg méltóztatik látni, hogy szereti. Hogy csak a piskótát szereti.  
  – De minek? Hiszen nem beteg. Diétás kosztot a cselédnek?  
  – Való is az ő hasukba – mormogott Tatámé. – Jó is lenne. Piskótát.  
  – Ezek a te csavaros elméleteid, Miklóskám – szólt át
Druma
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a kézirat alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
Drúma
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
A regény első kiadása.
 
a doktorhoz, aki már ismét hintázta magát, lehunyva szemét.  
  Moviszterné
cigarettára
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
cigaretára
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
gyujtott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
gyújtott,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
átment a szalonba,
egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ahol egy
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
n
Jegyzet fox-trottot
fox-trottot kezdett zongorázni. Az asszonyok otthagyták a férfiakat.  
  Vizy töltött. Az urak visszaültek helyeikre. Borral öblítették le a kesernyés ízeket.  
 
Tatár,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tatár
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
miután zsebkendőjével megtörölte csorgó bajuszát, visszatért erre a piskóta-ügyre, mely szöget ütött
a fejébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fejébe.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Moviszternek beszélt:  
  – Pedig, drága doktor úr, ezek mégis csak más emberek, mint mi. A gyomruk is más, a lelkük is más. Cselédek. És azok is akarnak maradni. Egyenesen megkövetelik, hogy cselédeknek nézzük őket. Multkor például
n
Jegyzet fölszólítom
fölszólítom egy barátom lakását. Valami idegen hang volt a telefonnál. „Az alkalmazott?” – kérdezem. „Nem” –
válaszolt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
válaszol
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a hang, de egészen szemtelenül: – „a cseléd”. Ezt hallani kellett volna. Annyira meghökkentem, hogy nem is tudtam, mire magyarázzam. Csak tartottam kezemben a hallgatót, melyben még ott recsegett ez a hang, dühösen, kihívó dölyffel. Szinte szeretik ezt kérem kimondani. Csak azért is, hogy izgassanak bennünket, hogy sértsenek.  
  Kicsit
n
Jegyzet lippentett
lippentett a topázsárga borból s így folytatta:  
  – Hiszen sok mindent próbáltak már, kérem szeretettel. Nekem is volt egy barátom, a megboldogult Zeléndy Karcsi, Isten nyugosztalja. Derék ember volt, csak kissé hóbortos. Fejébe
szállt az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szállt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a sok teória. Növényeket evett,
bőrsaruban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
bőrsarúban
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
járt.
n
Jegyzet Tolsztojt
Tolsztojt is fölkereste annak idején,
n
Jegyzet Jasznaja-Poljánában
Jasznaja-Poljánában. Amikor hazajött, elhatározta, hogy gyökeresen oldja meg a kérdést. Fölfogadott egy cselédet, valami ötvenéves özvegyasszonyt s közölte vele, hogy teljesen egyenlők, nála nincs se úr, se cseléd, puszta véletlen, hogy
ki szolgálja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki szolgálja ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a másikat. És mingyárt az első ebédnél az asztalához ültette. Oda, a felesége és gyermekei közé, a családi asztalhoz. Maga mesélte nekem, hogy folyt le ez az ebéd. Hát bizony siralmas volt. Az a szerencsétlen szolgáló borzasztó rosszul érezte magát a fenenagy tisztességben. Csak feszengett a loncsos, ételszagú szoknyájában, az asztal alá dugdosta
kezét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ripacsos kezét,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tapogatta
arcát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
lángtól átfült arcát
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
s egész ebéd alatt meg se mukkant. Hiszen fáradt is
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
volt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az istenadta. Hajnaltól kezdve sütött-főzött. Elég az hozzá, hogy ebéd végeztével – se szó, se beszéd – felöltözködött, kijelentette, hogy egy percig se marad ilyen helyen. El is ment azonnal.  
  Magával vitatkozván még mindig a doktorral vitatkozott, feléje szögezve kihegyezett érveit:  
  – Most már azt kérdezem, miért ment el? – s mutatóujját húsos orrára nyomta, úgyhogy az egészen belappadt. – Mert bárhogy faggatták, nem mondta meg. Hát én megmondom. Azért ment el, mert több esze volt, mint
gazdájának.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
a gazdájának.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Azért ment el, mert érezte, hogy ez természetellenes, hogy ez nem is volt őszinte. Az őszinte az lett volna, ha az én önfeláldozó, nagylelkű barátom
n
Jegyzet stante
stante
pede
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
pityere
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
fölajánlja neki házát, birtokát, az utolsó marháig, az utolsó szögig. Ezek az egyszerű emberek, akik a társadalom legalacsonyabb fokán állnak, végletekben élnek. Sokkal nagyobb képzeletük van, mint sejtjük. Nem érik be a
féleredménnyel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
fél eredménnyel.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Vagy urak akarnak lenni, de egészen urak, vagy cselédek akarnak lenni, de egészen cselédek. Vagy-vagy. A többi komédia. Mint a rómaiaknál. Azok is játszottak ilyenféle komédiát. De – és itt megállt – évente csak
egyetlenegyszer.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
egyetlen egyszer.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Nem tudom,
n
Jegyzet melyik ünnepükön
melyik ünnepükön a
n
Jegyzet patriciusok
patriciusok rabszolgáknak öltöztek, a rabszolgákat lefektették asztalaikhoz és ők maguk hordták föl nekik a mézes bort meg a sült
kappant.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kappanyt.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Azt mondták, az aranykor emlékére, mikor az emberek mind egyenlők voltak. De mikor volt ez?
Mitológia.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Mithológia.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Már ők maguk se emlékeztek rá. Hát még mi? A kezünk se egyforma – és fölmutatta párnás, puha kezét, mely csakugyan nem hasonlított itt senkiéhez. – Nincs emberi egyenlőség. Csak emberi különbözőség van, doktor úr. De az árgyélusát – dühítette magát mesterségesen a szenvedélyes vitatkozók módjára – mindig voltak urak és mindig voltak szolgák. Ez mindig így volt és mindig így lesz. Punktum. Ezen mi nem változtathatunk. Hát csak maradjanak ők a cselédek.  
 
Körülnézett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Körülnézett diadalmasan.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Nagy sikere volt. A társaság, melynek megvédelmezte igazát, hálásan fogta körül. Tatár már le is tette a pontot, de a doktor felé fordulva még levonta a végső következtetést:  
  – Más megoldás nincs.  
  – De van – mondta Moviszter,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a hintaszéken szórakozottan babrálgatta az óraláncáról lecsüngő
n
Jegyzet Mária-érmet
Mária-érmet.  
  – Erre kiváncsi vagyok. Micsoda az a megoldás? – kérdezte Tatár fölvetve kövér,okos fejét.  
  – Az irgalom.  
  – Az irgalom? – ismételte Tatár és örült, hogy a vita új tápot kapott.  
  – Van egy ország, ahol mindenki szolga és úr egyszerre. És egyenlő. Mindig, az év minden napján.  
  – Melyik az az ország?  
  – Krisztus országa.  
  – Az fönn van, a felhőkben.  
  – A lélekben van.  
  – De tessék megvalósítani itten. A bolsevikiekkel, az elvtársakkal.  
  – Nem is kell megvalósítani – szólt Moviszter ingerülten, mert a betegsége miatt ideges volt. – Nem kell. A kommunistáknak is az volt a hibájuk, hogy egy ideált meg akartak valósítani. Egyetlen ideált se szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn, a felhők között. Úgy hat és úgy él.  
  – Bocsánat, ön doktor úr, odaültetné asztalához a cselédjét?  
  – Nem.  
  – Miért nem?  
  – Talán azért – gondolkozott –, mert nem tart rá számot. És
ez csakugyan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
csakugyan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
komédia lenne. Legalább egyelőre. Itt a földön.  
  – Akkor egy malomban őrlünk.  
  – Nem egészen, tanácsnok úr. Mert lélekben mindig az én asztalomnál ül az én cselédem.  
  – Így igen – mondta Tatár ráncolva boltozatos homlokát. – Miért ne? Csakhogy mondok valamit. Önt, kedves doktor úr, a cselédje aligha ültetné az asztalához, ha megtollasodnék. Micsoda zsarnokok ezek, mihelyt egy kis vagyont kaparnak össze. Láttam ilyeneket. Tüstént cselédet tartanak és milyen kegyetlenek hozzájuk, milyen szívtelenek. Isten mentsen a rablóból lett pandurtól. Nincs rettenetesebb, mint a cseléd cselédjének lenni. Bennük aztán igazán nincs irgalom.  
  – Ehhez semmi közöm.  
  – Pardon, pardon – kezdte Tatár,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
most a vitát más síkba akarta terelni. – Ön, ugyebár, szereti az emberiséget?  
  – Én? Nem is szeretem.  
  – Tessék?  
  – Nem szeretem, mert még sohse láttam, mert nem ismerem. Az emberiség holt fogalom. És figyelje meg, tanácsnok úr, hogy minden szélhámos az emberiséget szereti. Aki önző, aki a testvérének se ad egy falat kenyeret, aki alattomos, annak az emberiség az ideálja. Embereket akasztanak és gyilkolnak, de szeretik az emberiséget. Bepiszkolják családi szentélyeiket,
kirúgják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kirugják
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
feleségeiket, nem törődnek apjukkal, anyjukkal, gyermekeikkel, de szeretik az emberiséget. Nincs is ennél kényelmesebb valami. Végre semmire se kötelez. Soha senki se jön elém, aki úgy mutatkozik be, hogy én az emberiség vagyok. Az emberiség nem kér enni, ruhát se kér, hanem tisztes távolban marad, a háttérben, dicsfénnyel fennkölt homlokán. Csak Péter és Pál van. Emberek vannak. Nincs emberiség.  
  – És a haza?  
  – Az is – mondta Moviszter és
várt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
elakadt,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
mert egy jó kifejezést keresett. – Tetszik tudni: az is valami nagyon szép és nagyon tág fogalom.
Túlságosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tulságosan
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
nagy. Mennyi bűnt követnek el a nevében.  
  – De hát akkor kit szeret ön?  
  – A papokat – évődött
Druma –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Drúma
n
Jegyzet [sh]
c
Szövegkritikai jegyzet A Nyugat szövege a IV., V., X., XVI., XIX. és XX. fejezetekben hosszú ú-val szerepelteti a nevet; a III., VII., XIV. és XV. fejezetekben röviddel; a IX. fejezetben hol röviddel, hol hosszúval; a XVIII. fejezet elején röviddel, azután pedig végig hosszúval. Egyetlen helyen, a IX. fejezetben, a kötet szövegében is hosszú ú-val szerepel a név.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Miklós a papokat szereti. Vagy a vörösöket? Most már magam se vagyok tisztában. Ej – fenyegette a
doktort –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
doktort –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
te a bőröd alatt vörös vagy. Ne is tagadd, Miklóskám – és úgy megölelte, hogy Moviszter vékony lapockacsontjai beléropogtak.
– No,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
– No
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Isten
éltessen! Igyál,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
éltessen. Igyál,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
öreg bolseviki.  
  Druma lángoló
színekkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinekkel
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
ecsetelte, hogy mit műveltek a vörösök egy hatvanéves úriasszonnyal,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
vele együtt volt letartóztatva a gyűjtőfogházban. Minden áldott éjszaka pont éjfélkor kivezették az udvarra, azzal, hogy kivégzik, letérdepeltették, imádkoztatták, ráfogták a fegyvereket és percekig céloztak homlokára. Vizy az ebédlőjét és szalonját mutogatta, melyet
n
Jegyzet de facto
elrekviráltak tőle.  
  – Persze, hogy ezt akarják – füstölgött
Tatár –,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Tatár –
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
egy világtörténelmi szerepcserét. Titeket leszállítani innen a pincelakásba, a házmesteréket pedig fölszállítani ide. Körbe-körbe. Mint a kút két vödre. Hát én nem kétkedem, hogy a házmesterekből is
kitűnő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kitünő
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gentleman válnék. Ehhez azonban legalább három évszázadra lenne szükség. Előbb az kellene, hogy ő is torkig lakjék, meghízzék, aztán
ráúnjon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ráunjon
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a jó életre, a fiai lovagoljanak, vívjanak, mint a mi fiaink, kissé kiegyenesedjék a gerincük, megnyúljék a kezük-lábuk. Közben mi is szépen megszoknók a pincelakást meg a paszulyt s elcsenevészednénk. Csakhogy ez kicsit sokáig tartana. És mi értelme lenne az egésznek? Semmi értelme se lenne.  
  Lábuknál feküdt a forradalom patkánya. Döglött volt már. De azért még egyszer agyonütötték.  
  Áttértek az időszerű politika kérdéseire.  
  Vizy eddig hallgatott, mert nem szerette magát
n
Jegyzet exponálni
exponálni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
n
Jegyzet exponálni
exponálni semmiért
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
meg aztán minden elvi vitát
meddőnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
meddőnek, hasztalannak
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
tartott. Egyszerre átvette a szót.
Beszélt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Beszélt-beszélt
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
az ügyosztályokról, bizottságokról, reorganizációról.  
  Most kellett volna őt látni mindenkinek. „Majd jövünk mi” – mondta s kezét Tatár Gábor vállára helyezte, hogy a közösséget még inkább testivé tegye, mintegy fegyverbarátot keresve a nagy küzdelemre. Szeméből pedig – mint ilyenkor mindig – egy furcsa oldalpillantás lövelt ki, egy sunyi kis tekintetet, mely készenlétről, ragadozásról tanúskodott s az önzés legszennyesebb gondolatától lelkesedett át, ő azonban ezt önfegyelme folytán abban a pillanatban el is tudta leplezni, át tudta alakítani a közérdekért való rajongássá.  
  Hogy mi volt számára a politika célja, melyet
ifjúkorától
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ifjukorától
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kezdve szolgált különböző kormányok alatt egyforma buzgósággal, azt röviden és tömören ekkép fogalmazta meg: „a korrupció megszüntetése”. Ezt a latin szót óvakodott magyarra fordítani attól való féltében, hogy akkor megvilágosodik és elveszti
n
Jegyzet catói szigorát
catói szigorát. Meghagyta így, burkolt, szenvedelmes általánosságban s nem tisztázta maga előtt sem, hogy a politika mindenkor csak az éhes emberek tülekedése, mely szükségszerűen magán viseli az élet gyarlóságát s minden rendszer csak azért tör hatalomra, hogy párthíveit állásokba ültesse, ellenfeleit gyöngítse és eltiporja. A korrupció előtte mindig az volt, amit mások képviselnek,
akik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
kik
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
állami autókon a barátnőikhez hajtatnak s ezt annyival inkább elítélte, mert emlékezett, milyen édes volt egy éjszakán a
liget
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
Liget
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
virágzó fái alatt száguldozni egy
operettszínésznővel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
operett-szinésznővel,
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
azon az állami autón, melyet egyik barátja adott kölcsön erre az alkalomra s milyen kellemes mámor töltötte el, mikor az út végén a sapkás
sofőr
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
soffőr
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
illedelmesen tisztelgett, sokkal buzgóbban, mintha busás borravalót kapott volna.  
  Moviszter elunta magát, kicsit még ringatózott a hintaszéken, aztán
átsompolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
észrevétlenül átsompolygott
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a szalonba, ahol az asszonyok a sakkasztal köré telepedtek, összedugva fejüket. Ők még mindig nem tudtak végezni azzal a tárgykörrel, mely ott benn
meginditotta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
megindította
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
a férfiak vitáját.  
  Vizyné
monologizálva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
monológizálva
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sopánkodott:  
  – Igaz, hogy eleget dolgozik. De
mondd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mondd
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
kérlek, mit csináljon? – kérdezte
ingerülten.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
szinte ingerülten.
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
– Itt megvan a kosztja, kvártélya. Ruhát is kap majd. A bérét félreteheti. Mit akar még ebben a nehéz időben? Mi
baja?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
baja? Mi gondja?
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
Neki nem kell
fönntartani
c
Szövegkritikai jegyzet Javítva a Nyugat szöveghelye alapján.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény folyóiratbeli közlése.
 
föntartani
n
Jegyzet [sh]
*
Szövegforrás:
A regény első kiadása.
 
ezt a nagy lakást,
minden nap
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
mindennap
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
törni a fejét, hogy mit főzzön, hogy honnan teremtse elő a pénzt, csak
él, él
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
él-él
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
gond nélkül, szabadon. Sokszor mondogatom, hogy manapság csak a cselédeknek van jó dolguk.  
  Az asszonyok sóhajtottak, mint megannyi pályatévesztett nő,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.
 
ki
*
Szövegforrás:
A regény folyóiratbeli közlése.
 
sajnálja, hogy e kegyetlen világban semmi körülmények között sem lehet cseléd.  
  A doktor az ujjával odaintette feleségét.
Fáradtságról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A regény első kiadása.