X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Esti Kornél

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Esti Kornél – critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő: Veres András
Sajtó alá rendező: Parádi Andrea , Józan Ildikó , Veres András és Sárközi Éva
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Esti Kornél Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011.
  • Szövegforrás PH: a Pesti Hírlap című folyóiratKosztolányi Dezső, Esti Kornél leleplezése, Pesti Hírlap, LV. évf. 81. sz., 1933. ápr. 9., 1–3. p.
  • Szövegforrás EK1: Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
  • Szövegforrás NaP: a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig]) Kosztolányi Dezső, Esti Kornél leleplezése, Napló, XXXIV. évf. 112. sz., 1933. ápr. 23., 24–27. p.

Elektronikus kiadás adatai:

Szerkesztő: Palkó Gábor és Veres András
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
XML-control: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti Kornél leleplezése
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ELSŐ FEJEZET,  
  Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi
napon eszembe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
napon – eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jutott Esti Kornél. Elhatároztam, hogy meglátogatom s
fölújítom vele régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölujitom vele a régi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
barátságunkat.  
  Tíz éve nem érintkeztünk akkor. Hogy mi történt közöttünk? Isten tudja. Nem haragudtunk mi egymásra. Legalább is nem úgy, mint a többi emberek.  
  De miután elmultam
harmincéves,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
harminc éves,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
terhemre kezdett lenni. Sértett a léhasága. Untam ódivatú,
magas-nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magas, nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
gallérjait,
vékony-sárga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékony, sárga
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyakkendőit és vastag-zöld szójátékait is. Fárasztott az eredetieskedése.
Állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ezzel állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
botrányokba kever
   
A
sétaúton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
korzón
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
például, amint egymás mellett
haladtunk, minden magyarázat nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
haladtunk, minden nagyarázat
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
haladtunk, egyszerre – minden magyarázat nélkül – kivett kabátja belsőzsebéből egy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
konyhakést s a járókelők ámulatára élesíteni kezdte a
járdát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szegélyező keramit-köveken. Vagy egy szegény vak embert szólított meg igen udvariasan, hogy venné ki szeméből azt a porszemet, mely imént hullott belé. Vagy egyszer,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amikor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csupa előkelő embert vártam vacsorára,
akitől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiktől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sorsom és pályám függött, főszerkesztőket,
politikusokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
politikusokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– méltóságos és kegyelmes urakat – s ő szintén hivatalos volt hozzám, cselédjeimmel orvul befűttetett a fürdőszobába, vendégeimet nyomban érkezésük után félrevonta, értésükre adta, hogy az én házamban valami régi, titokzatos – sajnos,
nem-részletezhető
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem részletezhető
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– családi hagyomány vagy babona azt követeli, hogy a vendégek a vacsora előtt kivétel nélkül megfürödjenek s ezt a képtelen ügyet oly ördögi tapintattal, agyafurtsággal és ékesszólással védelmezte, hogy a jóhiszemű áldozatok, akik először és utoljára tiszteltek meg jelenlétükkel, tudtomon kívül valamennyien meg is fürödtek, a hitvesükkel együtt, aztán a rossz tréfához jó arcot
vágva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vágva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az asztalhoz ültek, mintha mi se történt voln
   
Az ilyen diákcsínyek hajdan szórakoztattak. Most, férfikorom kezdetén, inkább bosszantottak. Attól tartottam, hogy esetleg veszélyeztetik az én komolyságom is. Egy szót se szóltam neki. Mégis – bevallom – nem egyszer pirultam miatt
   
Ő maga hasonlóan lehetett énvelem. Belül, a lelke mélyén, valószínűleg lenézett, hogy ötleteit nem méltányolom annyira, amennyire megérdemelnék. Talán meg is vetett. Nyárspolgárnak tartott, mert előjegyzési naptárt vásároltam, naponta dolgoztam s belehelyezkedtem a társadalmi közszokásokba. Egy ízben szememre lobbantotta, hogy elfelejtettem fiatalságomat. Hát ebben lehetett némi igazság. De ez az élet rendje. Mindenki ezt tesz
   
Lassanként, észrevétlenül idegenedtünk el. Én mindezek ellenére értettem őt. Ő is engem. Csakhogy titokban már bírálgattuk egymást. A magyarázkodás, hogy értjük egymást, de mégsem értjük, idegesített mindkettőnket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kiki ment
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ki-ki ment
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a maga útján. Ő balra. Én jobbra.  
  Tíz hosszú
esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
esztendeje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éltünk így, anélkül, hogy
életjelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
életjelet
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
adtunk volna magunkról. Azért természetesen gondoltam rá. Alig akadt nap, amikor el ne tünődtem volna, hogy mit
művelne-mondana
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művelne, mondana
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ebben vagy abban a
helyzetben. Föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyzetben gondoltam rá. Föl
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kell tennem, hogy ő is gondolt rám. Végre multunkat az emlékek oly eleven és lüktető érrendszere hálózta át keresztül-kasul, hogy az nem sorvadhatott el ily gyorsan.  
 
Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről-hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkozhatnék. Emlékezetem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Emlékezetem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
nem oly régi, mint barátságunk. Ennek
kezdete még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kezdete nyilván még
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csecsemőkorom ősemberi homályába
vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindíg előttem vagy mögöttem, mindíg mellettem vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vész el.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egy téli estén, vacsora
után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
után,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a szőnyegen színes kockákból tornyot építettem. Édesanyám le akart fektetni. A dadát küldte értem, mert abban az időben még szoknyában jártam. Már indultam vele. Ekkor egy hang szólalt meg hátam mögött, az ő feledhetetlen hangja:  
  – Azért se menj.  
 
Hátrafordultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hátra fordultam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s boldogan-ijedten őt pillantottam meg. Először
láttam. Bátorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
láttam meg. Bátoritva
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
vigyorgott felém. Belékaroltam, hogy segítsen, de a dada kitépett karjaiból s hiába toporzékoltam, lefektetett.  
  Ettől kezdve naponta találkoztunk.  
  Reggel a mosdótál elé ugrott:  
  – Ne mosakodj, maradj szutykos, éljen a piszok.  
  Ha az ebédnél szüleim
kérésére-könyörgésére,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérésére, könyörgésére,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobb meggyőződésem ellenére kanalazni kezdtem a "tápláló és egészséges" lencsefőzeléket, fülembe súgta:  
 
- Köpd ki, okádd a tányérra, várd meg a pecsenyét, a süteményt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Köpd ki a tányérra, várd meg a süteményt
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
.  
 
Nemcsak otthon volt velem, az
asztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asztalnál,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy az ágyban. Az
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkísért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Lojzi bácsi jött szembe velünk,
édesapám régi jó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
édesapám jó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája, akit én addig nagyon szerettem és tiszteltem, a százkilós törvényszéki bíró.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kalapom
megemelve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
megemelve,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
illedelmesen köszöntem. Kornél
rám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reám
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivallt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivalt:
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Öltsd ki a
nyelved – és ő ki is öltötte a nyelvét, úgyhogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyelved és ő ki is öltötte a nyelvét, ugy hogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyelved.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
 
Szemtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Szemtelen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
fickó volt, de érdekes, nem unalmas.  
  Kezembe adott egy égő gyertyát.  
  – Gyújtsd meg a függönyöket – unszolt. – Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a házat. Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a világot.  
  Kezembe adott egy kést is.  
  – Döfd a szívedbe – kiabált. – A vér piros. A vér meleg. A vér szép.  
 
Nem mertem megtenni, amit tanácsolt. De tetszett, hogy ki meri mondani, amit gondoltam. Hideglelős mosollyal hallgattam. Féltem tőle és vonzódtam hozz
   
Nyári zivatar után egy ázott verébfiókot találtam a rekettyebokor alatt. Ahogy a hittanórán tanultam, tenyeremre
tettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az irgalmasság testi és lelki cselekedetét gyakorolva bevittem
a konyhába, hogy a tűzhelynél szárítkozzék. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a konyhába. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szórtam elébe. Rongyokba bugyoláltam.
Karomon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A karomon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dajkálgatta
   
- Tépd ki a
szárnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– suttogott Kornél – szúrd ki a szemét, dobd a tűzbe, öld meg.
   
- Te
őrült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
őrült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ordította
   
- Te gyáva – ordított
   
Sápadtan meredtünk egymásra.
Reszkettünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Reszkedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Én a fölháborodástól és a
részvéttől, ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
részvéttől. Ő a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kíváncsiságtól és a vérszomjtól. Odavetettem neki a verébfiókot, hogy tegyen vele, amit akar.
Kornél ránézett és megszánta. Remegni kezdett. Én gúnyosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Most azonban Kornél remegni kezdett, csak nézte és megszánta. Én pedig gunyosan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elbiggyesztettem a szájam. Amíg így viaskodtunk, a verébfiók kisurrant a kertbe, eltűnt szemünk elő
   
Ő se mert
hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tehát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindent. Szeretett szájhősködni, hazudozn
   
Emlékszem, egy őszi alkonyon, úgy hat felé, kihívatott a kapunk elé s ott
titokzatosan-jelentősen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
titokzatosan, jelentően
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
újságolta, hogy varázsolni is tud. Valami csillogó fémtárgyat mutatott a markában. Azt mondta, hogy az varázs-síp, csak bele kell fújnia s bármely házat a levegőbe emel, egészen a holdig. Azt mondta, hogy azon az estén a mi házunkat is levegőbe emeli, tíz órakor. Azt mondta, hogy ne féljek, csak jól figyeljek, hogy mi fog történni.
   
Akkoriban már nagyobbacska fiú voltam. Hittem is
neki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is. De feldúltan rohantam vissza lakásunkba. Folyton azt lestem, hogy haladnak óráink mutatói. Mindenesetre számot vetettem eddigi életemmel, megbántam bűneimet s a
Szűz-Mária-kép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szüz Mária kép
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elé térdepelve imádkoztam. Tíz felé suhogást hallottam a levegőben és zenét. Házunk lassan,
egyenletesen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyenletesen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelkedett fölfelé, a magasban egy kissé megállapodott, aztán imbolyogva, de
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lassan, egyenletesen, amint fölemelkedett, visszaereszkedett a földre. Egy pohár az asztalon megkoccant s lógólámpánk imbolygott. Pár percig tartott az egész. A többiek semmit se vettek észre. Csak édesanyám halványodott el, amikor rám nézet
   
- Szédülsz – szólt és ágyba küldött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornéllal való barátságunk akkor mélyült el igazán, amikor homlokunkon feltünedeztek az első pattanások, a kamaszkori tavasz
bíborrügyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bibor-rügyei
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
. Sülve-főve együtt voltunk. Olvastunk és vitatkoztunk. Én ellene szegültem, hevesen cáfolgattam istentelen nézeteit.
Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő avatott be. Ő világosított föl annakidején, hogy születik a gyermek, ő fejtette ki előttem először, hogy a felnőttek sárga, dohányszagú, puffadt zsarnokok és semmi tiszteletet sem érdemelnek azért, mert rútabbak, mint mi és hamarabb
meghalnak, ő biztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meghalnak. Ő biztatott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra, hogy ne tanuljak, hogy reggel minél tovább lustálkodjam az ágyban, még ha elkésnék is az
iskolából, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából, s hogy szamárfület mutassak tanitóimnak, ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bújtatott, hogy feltörjem édesapám fiókjait és kinyitogassam leveleit, ő hozott nekem
vad könyveket s levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rossz könyveket és pikáns levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melyeket a gyertyaláng elé kellett tartani, ő tanított meg énekelni, hazudni és verset írni, ő bátorított, hogy hangosan kimondjam a szeméremsértő szavakat, valamennyit egymásután, hogy nyáron a fürdőfülkék repedésén lessem meg a
vetkőző leányokat s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vetkoző lányokat s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a tánciskolában illetlen kívánságaimmal zaklassam őket, ő szívatta el velem az első
cigarettát, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
cigarettát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
itatta meg velem az első pohár pálinkát, ő kapatott rá a testi örömökre, a torkosságra és a bujálkodásra, ő fedezte föl számomra, hogy a fájdalomban is titkos gyönyörűség van, ő tépette le viszkető sebeimről a heget, ő bizonyította be, hogy minden viszonylagos s egy varangyosbékának
épúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehet lelke, mint egy vezérigazgatónak, ő szerettette meg velem a néma állatokat és a néma magányt, ő vigasztalt meg egyszer, amikor a ravatal előtt könnyeimben fuldokoltam, megcsiklandozva
véknyamat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékonyomat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amire tüstént kacagni kezdtem az elmúlás buta érthetetlenségén, ő csempészte érzésemhez a gúnyt, kétségbeesésemhez a lázadást, ő tanácsolta, hogy azoknak a pártján legyek, akiket a többség leköp, bebörtönöz és fölakasztat, ő hirdette, hogy a halál örökkévaló s ő akarta elhitetni velem azt a kárhozatos hazugságot is, mely ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy nincs Isten. Romlatlan, egészséges természetem nem is fogadta el ezeket a
tanokat soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tanokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Mégis éreztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éreztem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
, hogy jó volna szabadulni hatásától s végkép szakítani vele. Csakhogy erre már gyönge voltam.
Úgy látszik, még mindíg érdekelt. Aztán sokkal voltam adósa. Ő volt az én tanítómesterem s most úgy tartoztam neki életemmel, mint az ördögnek az,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
akinek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
eladta a lelkét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Édesapám nem szívlelte.  
  – Hol az a pimasz? – rontott be diákszobámba egy éjjel. – Hol rejtegeted? Hová bújtattad?  
  Kitártam két karom. Mutattam, hogy egyedül vagyok.  
  – Mindíg itt van –
dörgött. – Mindíg itt lebzsel. Mindíg a nyakadon. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dörgött. – Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
tálból esztek, egy pohárból isztok. Castor és Pollux. A barátok – gúnyolódott.  
  Kereste az ajtó, a kályha mögött, a szekrényben is.
Még benézett az ágy alá is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Alánézett még az ágynak is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy nincs-e ott.  
  – Hát
ide hallgass – harsogta haragja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
idehallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tetőfokán. – Ha még egyszer, de csak egyszer is, beteszi ide a
lábát, én összetöröm, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lábát, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
innen, mint egy kutyát és téged is, aztán mehetsz,
amerre látsz,nem ismerlek többé. Szóval át ne lépje többé a házam küszöbét. Megértette
   
Hátratett kézzel járkált le-föl. Nyelte indulatát. Cipője csikorgot
   
- Ez a
léhűtő. Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
léhütő. – Ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a gonosztevő. Nem tudsz különb barátot szerezni. Telebeszéli a fejed. Megbolondít. Vagy te is ilyen züllött alak akarsz lenni? Hisz ez senki és semmi. Nem lesz belőle soha senki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amerre látsz.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornélnak nem volt szabad mutatkoznia.
Még az
utcánkat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccánkat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkerülte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A városon kívül titokban
találkoztunk: a marhavásártéren, ahol nyaranta a cirkusz veri le ponyvasátrát s a temetőben, a sírok között.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egymás nyakát átölelve ballagtunk. Egy ilyen szenvedélyes sétánkon jöttünk rá arra, hogy mind a ketten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885 március 29-én, virágvasárnap, hajnali pont 6 órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott ránk. Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképen egy napon és egy órában fogunk
meghalni, egyikünk
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éli túl a másikat, egyetlen másodperccel sem s az ifjúság rajongásában arról is meg voltunk győződve, hogy
fogadalmunkat készörömest teljesítjük, a nélkül, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogadalmunkat majd kész örömest teljesítjük anélkül, hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ez bármelyikünknek áldozatot vagy fájdalmat jelentene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meghalni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Csak nem sajnálod? – vallatgatott édesanyám, hogy olajlámpám előtt bóbiskoltam és Kornélra gondoltam. – Jobb ez így, fiam.
Nem volt hozzád való. Barátkozz te más fiúkkal, jóravaló, tisztességes
úrifiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uri fiukkal,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kis Méreyvel, Horváth Endriskével, Ilosvayval. Azok szeretnek téged. Ez nem is szeretett. Csak rontott, ijesztett, idegesített. Novemberben hányszor fölriadtál álmodból, hányszor sikítottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem volt tehozzád méltó. Tartalmatlan volt. Üres volt. Lelketlen volt.
Te, fiam, más
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te fiam más
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy. Te jó vagy, nemeslelkű,
mélyen-érző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mélyen érző
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– mondta és megcsókolt. – Egészen más vagy
te, fiam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te – fiam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
 
Így is volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez bizonyos is.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem volt még két oly különböző ember a föld hátán, mint én meg Kornél.  
  Annál inkább furcsáltam azt, ami e beszélgetés után pár napra történt.  
  Fényes délben siettem hazafelé az
iskolából, összeszíjazott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából összeszíjazott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
iskolából összeszijjazott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
könyveimmel. Valaki utánam kiáltott:  
 
Kornél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél!
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egy zöldkabátos úr mosolygott rám.  
 
- Nézd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Odasiette
   
- Nézd,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél fiam – kezdte és arra kért, hogy ha hazaérek, adjak be hozzájuk, a
szomszédba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szomszédba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy csomagot.  
 
– Kérném – dadogta
   
- Mi az, fiam? – kérdezte a zöldkabátos.
– Te, úgy látszik, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– Te ugylátszik, nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
értetted me
   
- De igen – feleltem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Csakhogy tévedni tetszik. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Tévedni tetszik – feleltem. – Nem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
én vagyok Esti Kornél.  
  – Micsoda? – ámult a zöldkabátos.
– Ne tréfálj, gyerek. Hát ti nem a
Gombkötő-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Gombkötő-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakto
   
- Nem kérem. Mi a
Damjanich-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Damjanich-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakun
   
- Testvére vagy te a Kornélna
   
- Nem
kérném. Én az iskolatársa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérem én iskolatársa
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagyok. Egy osztályba jár velem s mellettem ül, a második padban. Kornél azonban a mult félévben is kettőből bukott, dolgozatainak külalakja rendetlen, magaviselete
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabályszerű, én pedig az osztály első tanulója vagyok,
tiszta-jeles, dolgozataim külalakja rendes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tiszta jeles, dolgozataim külső alakja rendes,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magaviseletem jó, azonkívül franciát, zongorát is tanulok, magánszorgalomból.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Meg mertem volna esküdni
– dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét.
   
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
- dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét. – Furcsa.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Az is többször megesett, hogy mikor künn az erdőn túl együtt kószáltunk a vasúti töltéseknél, vándor emberek, idegenek szólítottak meg bennünket s érdeklődtek, hogy ikertestvérek vagyunk-
   
- Nézzétek ezt a kettőt – noszogatták egymást.
– No,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– No
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nézzétek már – és hahotáztak az örömtő
   
Egymás mellé állítottak, háttal, összekoccantották fejünket s
méricskélték,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
méricskéltek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tenyerüket fejünk búbjára tév
   
- Egy paraszthajszál nem sok, – bizonykodtak a fejüket
csóválva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csóválva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– de annyi különbség
sincs. Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sincs. Annyi sincs. Hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érted ezt, te Bódi? Érted ezt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– dünnyögte maga elé – és magasba vonta a szemöldökét.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Később, hogy
fölcseperedtünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felcseperedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s mind a ketten irogattunk, ki itt, ki ott, én magam sem értettem sok mindent.  
 
Váratlanul leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ismeretlenektől s arra kértek, hogy térítsem meg azt a csekélységet,
melyet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amelyet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kassán, Bécsben, vagy Kolozsvárott bocsátottak
rendelkezésemre, a pályaudvaron, a vonat indulása
előtt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mert arra hivatkoztam, hogy erszényemet elvesztettem s becsületszavamra fogadtam, hogy a kölcsönt huszonnégy órán belül visszafizetem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rendelkezésemre.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Ízléstelen telefonugratások, aljas névtelen levelek szerzőségével vádoltak.
Legközelebbi barátaim tulajdon szemükkel látták, amint szakadó téli esőben órákhosszat csatangoltam rosszhírű sikátorok görbe
utcáin,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccáin,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy amint holtrészegen horkoltam egy kültelki csapszék vörös abroszán.
A Vitriol-lebuj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol" lebuj
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
főpincére elém tett egy számlát,
amelynek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melynek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiegyenlítése elől állítólag egy mellékajtón szöktem meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Több szavahihető tanú hallotta, hogy magas méltóságokról, országosan elismert, koszorús írókról nagy társaságokban a lehető legtiszteletlenebbül nyilatkoztam. Párbajsegédek kerestek
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
föl,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hordárok a névjegyeimmel, leányok ártatlanságuk letört liliomával s esküimet, házassági ajánlataimat tárták elém.
Fölkeresett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Felkeresett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy éltesebb, köpcös vidéki hölgy
is, tegezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is, csiptetővel az orrán, váratlanul tegezni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett s azzal fenyegetett meg az ő különös tájnyelvén, hogy gyermektartási pört indít ellenem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Hüledezve bámultam ezekre a
lidércalakokra, akik egykor valamilyen képzeletben, valamilyen életben bizonyára éltek,
lélekzettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegzettek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és izzottak, de most feketék voltak, halottak és hidegek, mint a piros parázs, miután kihűl, ellobban és hamuvá roskad.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lidércalakokra.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem ismertem őket. Ők azonban ismertek engem és fölismertek. Valamennyit Esti Kornélhoz utasítottam. Erre elmosolyodtak. Kérték személyleírását. Erre csúfondárosan rám mutattak. Kérték lakáscímét is. Ezzel nem igen
szolgálhattam. Barátom többnyire külföldön csavargott, repülőgépeken aludt, pár napra szállt meg itt és ott s tudtommal még sohase volt rendőrileg bejelentve. Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szolgálhattam. Esti
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kornél tényleg volt, de nem volt jogi személy.
Bármennyire ártatlannak
tudtam hát magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is tudtam magam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezekben a förtelmes bűnökben, a pör nem jó kilátással kecsegtetett. Egy szembesítés kellemetlenségének – már csak Kornél miatt sem – tettem ki magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Vállalnom kellett minden adósságát, minden csínyjét és becstelenségét, mintha én magam követtem volna el.  
  Fizettem érte. Sokat fizettem. Nemcsak pénzt.
Becsületemmel is fizettem. Görbe szemmel néztek rám mindenütt. Nem tudták, hányadán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal, hogy államfönntartó polgár vagyok-e, vagy veszedelmes fölforgató, tisztes családapa, vagy züllött kéjenc s egyáltalán ember vagyok-e, vagy csak álomkép, részeg kétkulacsos, holdkóros madárijesztő, aki még az
uraságoktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uraságtól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
levetett, rongyos köpönyegét is arra forgatja, amerre a szél fúj. Drágán fizettem meg én a barátságunkat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
A becsületemmel is fizettem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Mindezt azonban egyszerre elfelejtettem és megbocsátottam neki azon a szeles, tavaszi napon, amikor elhatároztam, hogy meglátogatom.  
  Bolond nap volt ez. Nem április elseje, de közel hozzá. Bolond, izgatott nap volt. Reggel fagyott, jégtükrök ropogtak az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fák vasrostélyán s kéklett az ég. Aztán olvadni
kezdett. Csorogtak az ereszek. Köd borult a hegyekre. Langyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett. Langyos
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
permeteg
hullott. A talaj úgy párázott, mint egy agyonhajszolt, izzadt ló. Le kellett dobni télikabátunkat. Szivárvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hullott. Szivárvány
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
pántolta át cifra abroncsával a
Dunát. Délután dara esett. Megcukrozta a lombokat. Cipőnk talpa alatt latyakká kásásodott. Fütyült a szél. Élesen fütyült a szél. Fütyült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Dunát. Fütyült
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a
szél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fönn magasan, a kémények körül, a háztetőkön, a táviródrótok körül. Mozgott minden.
Csikorogtak a házak, recsegtek a padlások, sóhajtoztak a
gerendák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gerendák és nyujtózkodtak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és rügyezni akartak, mert fák voltak azok is. Ebben az indulásban, ebben a forradalomban vonult be a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A szél füttyét hallgattam
s eszembe jutott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s akkor jutott eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy mielőbb lássam őt.  
 
Telefonoztam ide-oda, kávéházba, mulatóba. Késő estig csak annyit sikerült kipuhatolnom, hogy itthon van. Gyalog, kocsin hajszoltam a nyomát. Hajnali
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Hajnali
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kettőkor tudtam meg, hogy a
Denevér-szállóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Denevér"-szállóban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
"Denevér" szállóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
található. Mire odaértem, oroszországi hóvihar tombolt köröttem s esőköpenyem gallérját teleaggatta borzas pihéivel.  
 
A Denevér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Denevér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"Denevér"
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
portása az V. emelet 7. alá
utasított. Szűk csigalépcsőn másztam föl, mert nem volt fölvonó. A 7. szoba ajtaja tárva-nyitva. Benn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
utasitott. Benn
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
égett a villany. Beléptem.  
  Egy üres ágyat láttam, megvetve, gyűrt
ágyneműkkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ágynemükkel,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ágyneműkkkel
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ágyneműkkel.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg egy pislákoló villanykörtét az
éjjeliszekrényen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éjjeli szekrényen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Azt hittem, kiszaladt valahova. Leültem a
dívánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diványra,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy megvárjam.  
  Akkor vettem észre, hogy ott van velem szemben, a tükör előtt ül. Fölugrottam. Ő is fölugrott.  
  – Szervusz – mondtam.  
  – Szervusz –
mondta közvetlenül, mintha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – mintha
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
folytatni akarná ott, ahol abbahagytuk.  
  Egyáltalán nem csodálkozott, hogy ily későn rontok be.
Ő semmin se csodálkozott. Azt se tudakolta, hogy mi járatban vagyok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hogy vagy? – kérdezte.  
  – Köszönöm. Hát te?  
  – Szintén – felelte.  
  Rám bámult és nevetett.  
  Esőköpeny volt rajta. Az ő köpenyének a gallérján is hó.  
  – Most jöttél haza?  
  – Most – bólintott.  
  Szétnéztem a szobájában. Nyomorúságos lyuk volt
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Keskeny, rozzant
díván,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
divány,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
két szék, egy szekrény. Az asztalon ötnapos újság. Egy hervadt ibolyacsokor. Egy álarc is, ki tudja, mire való.
Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
való. Mindenütt pokoli rendetlenség. Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a földön. A hegedűtokban sárga szemüveg és
birsalmasajt. Nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
birsalmasajt. Nem lehetett megérteni, hogy miért. Hát az életet talán meg lehet érteni? Az az esztelen, aki okosabban rendezkedik be rá. Nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bőröndök. Néhány könyv,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
menetrendek. Toll, papír sehol. Rejtély, hogy hol dolgozik.
   
Édesapámnak igaza volt. Nem vitte semmire. Itt csak
remete-szegénység
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
remete szegénység
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van, szabadság és koldusfüggetlenség. Valaha én is így akartam. Szemem megtelt könnye
   
- Különben mi újság? – érdeklődöt
   
Künn fütyült a szél. Élesen sivalkodott a metsző, tavaszi szél. Egy tülök is sivalkodott.
   
- A mentők – szól
   
Odamentünk az ablakhoz. A hóvihar már elállt. Kristálytisztán ragyogott az ég s ragyogott a fagyos aszfalt is. A mentőkocsi tülke versenyt rikított a tavaszi
széll
   
Alighogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
széllel. Alighogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elhaladt ez, tűzoltók robogtak valahová, villanyszekéren, villanyfáklyáva
   
- Balesetek – szóltam. – Ma egész nap téglák potyogtak, cégtáblák zuhantak a járókelők fejére. Az emberek véreztek, elcsúsztak a sikos
járdán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezüket törték, lábukat ficamították. Meggyulladtak a házak és a gyárak. Mennyi minden volt ma. Fagy, hőség, köd, verőfény, eső,
szivárvány, hó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szivárvány, dara, hó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vér és tűz. Ez a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Leültünk és rágyújtottunk.  
 
Kornél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– törtem meg a csöndet – nem haragszol?  
  – Én? – és vállat vont. – Csacsi. Terád én sohase haragudhatok.  
  – Pedig volna rá
okod. Lásd, én haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
okod. Lásd haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
okod. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a nagyképűek előtt, törtetnem kellett,
megtagadtalak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hát megtagadtalak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
Tíz év óta feléd se néztem. De ma délután, amikor fütyült a
szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél, az éles, tavaszi szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
De ma délután eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Már nem vagyok fiatal.
Egy hete multam negyven. Aki nem fiatal,
megpuhul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
megpuhul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Aki nem fiatal,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg tud bocsátani mindent. Még a fiatalságot is.
Bküljünk ki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Odanyújtottam a
kezem:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  – Na, te
nem változtál – gúnyolt. – Folyton érzelegsz.
   
- De te megváltoztál, Kornél. Gyermekkorunkban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sem változtál, – Kornél. Gyermekkoromban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te voltál a felnőtt, te vezettél, te nyitottad ki a szemem. Most te vagy a gyermek.  
  – Hát nem egy a kettő?  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Épp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ezt szeretem benned. Ezért tértem vissza hozzád és most már
vállallak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vállallak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindörökre.  
  – Mi lelt ma, hogy agyba-főbe
dícsérsz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dicsérsz?
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát kit dícsérjek, Kornél? Hát kit lehet oly irígység nélkül szeretnem, mint téged? Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem, testvérem és ellentétem. Mindenben egy és mindenben más. Én
gyüjtöttem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyüjtögettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te szórtál, én megnősültem, te agglegény maradtál, én imádom a népemet, nyelvemet,
csak itthon lélekzem és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
én csak otthon lélekzek és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élek, de te
világcsavargó, nemzetek fölött röpülsz, szabadon és az örök forradalmat vijjogod.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
világcsavargó, szabadon röpülsz.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Szükségem van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenben szükségem van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
rád. Tenélküled üres vagyok és unatkozom. Segíts, különben elpusztulok.  
  – Nekem is szükségem
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
valakire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valakire,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – valami pillérre és korlátra, mert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta –, mert
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lásd, szétbomlok – és a szobájára mutatott.  
  – Tartsunk össze – indítványoztam. – Szövetkezzünk.  
  – Mire?  
  – Írjunk valamit, együtt.  
  Tág szemeket meresztett. A padlóra köpte cigarettáját.  
  – Én már nem tudok írni – mondta.  
  – Én pedig csak írni tudok – mondtam.  
  – No lásd – felelte és keményen
rámpillantott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rám pillantott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
  – Ne érts
félre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
félre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Én se dicsekszem, csak panaszkodom, akár te. Egészíts ki, mint
régen. Azelőtt, amikor én aludtam, te ébren voltál, amikor én sírtam, te nevettél. Segíts nekem most is. Emlékezz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
régen. Emlékezz
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
arra, amit elfelejtettem s felejtsd el azt, amire emlékszem. Én is segítek majd neked. Bennem is van érték. Amit tudok, rendelkezésedre bocsáthatom. Van egy otthonom, ott minden a munkát szolgálja, az a tied is. Szorgalmas vagyok, áhítatos és hűséges.
Olyan hűséges vagyok, hogy azt, akivel az életben egyetlen szót váltottam, nem tudom megbántani, még gondolatban sem. Olyan hűséges vagyok, Kornél, hogy a kedves öreg kutyám miatt meg se simogatok más kutyákat, nem játszom velük, rájuk se nézek. Olyan hűséges
vagyok az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vagyok, még az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élettelen tárgyakhoz is, hogy tizenöt remek töltőtollamat mellőzve olykor előkotrom egyik kiérdemült, kaparós töltőtollam, mellyel gyötrelem írnom
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele körmölök, hogy megvigasztaljam s ne érezze –
szegény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szegény,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– hogy lenézem. Én vagyok maga a hűség. Te légy mellettem a hűtlenség, a csapongás, a felelőtlenség. Alapítsunk társascéget. Mit ér a költő ember nélkül? És mit ér az ember költő nélkül? Legyünk társszerzők. Egy ember gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon
is, éljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is és éljen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is. Aki megkísérelte ezt, előbb-utóbb beleroppant. Csak
Goethe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Goethe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bírta, ez a nyugodt, derűs halhatatlan, akire ha
rágondolok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rágondolok,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a hideg viszolyog a hátamon, mert nála még nem járt
itt okosabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt a földön babonásabb, okosabb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és félelmetesebb ember, ez a dicső, olimpuszi szörnyeteg, akihez képest Mefisztofelesz is csacska széplélek. Igen, ő igazolta és fölmentette Margitot, akit a földi igazságszolgáltatás tömlöcbe vetett, a
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelte a gyermekgyilkos anyát, az
arkangyalok, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arkangyalokat,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
arkangyalok s a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tudós hitvallók közé s rejtélyes karokkal énekeltette el örök védelmét a nőiességről és az anyaságról. Néhány év mulva azonban, hogy Weimarban
mint székülő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint egy székülő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tanácsosnak kellett ítélkeznie egy hasonló gyermekgyilkos anya fölött, Margit hajdani költő-lovagja szemrebbenés nélkül a leány halálára szavazott.
   
- Szóval ezt is
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
küldte – dörmögte Kornél. – Hiszen következetes volt önmagához.
   
- Úgy van – csaptam rá. – Csakhogy mi külön-külön képtelenek volnánk ilyen cudar és isteni bölcseségre. De ha összefogunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ha összefognánk
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mi ketten, én meg te,
Kornél, akkor talán a közelébe érhetnénk. Mint az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél, mint az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Éj meg a Nap, mint a Valóság meg a Képzelet, mint Ahrimán és Ormuzd. Mit szólsz ehhez?  
  – Az a baj –
panaszkodott – hogy unom, kimondhatatlanul unom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
panaszkodott –, hogy kimondhatatlanul unom az irodalmat,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a betűket és a
mondatokat. Az ember irkál-firkál s végül azt látja, hogy mindíg ugyanazok a szavak ismétlődnek. Csupa: "nem", "de", "hogy", "inkább", "azért". Ez őrjítő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondatokat.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Ezt majd ém
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Bizd rám. Ezt majd
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elintézem.
Elég,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elég
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ha beszélsz.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Én csak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Én azonban csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
beszélhetek. Arról, ami történt velem. Mi is történt? Várj csak.
Voltakép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Voltaképp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
semmi. A legtöbb emberrel alig történik valami. De sokat
képzelődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak az az igazság, hogy megcsókoltunk egy nőt, hanem az is, hogy titokban vágyakoztunk rá s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság és a vágy az igazság. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
képzelődtem. Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
álom is valóság. Ha arról álmodom, hogy Egyiptomban jártam, útirajzot írhatok róla.  
  – Szóval útirajz lesz? – firtattam. – Vagy életrajz?  
  – Egyik sem.  
  – Regény?  
  – Isten
ments.
Minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
regény így kezdődik: "Egy
fiatalember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatal ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ment a sötét
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
feltürt
gallérral." Aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gallérral." – Aztán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiderül, hogy ez a feltürt gallérú
fiatalember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember voltakép a regényhős. Érdekcsigázó. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ments.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát mi lesz?  
  – Mind a három együtt. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni, regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg
álmában. Egyet azonban kikötök. Össze ne csirízeld holmi bárgyú mesével. Maradjon
minden annak, ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
minden ugy, annak ami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy költőhöz illik: töredéknek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
álmában.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Megállapodtunk, hogy ezután gyakrabban találkozunk a
Torpedó-ban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Torpedo"-ban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Torpedóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy a
Vitriol-ban.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol"-ban.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Legrosszabb esetben a telefonban.  
  Kikísért.  
  – Igaz –
ütött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csapott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára künn a folyosón. – Valamit elfelejtettünk. Mi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára. – Mi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lesz a stílussal?  
  – Közösen írjuk.  
  – De a mi stílusunk homlokegyenest
ellenkezik. Te újabban a nyugalmat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ellenkezik. Neked klasszikusok
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a példaképeid. Kevés dísz, kevés szó. Az én stílusom ellenben még
mindíg nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, regényes. Javíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindig cifra, zsufolt. Javithatatlan
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
romantikus maradtam. Sok jelző, sok hasonlat. Ezt nem engedem elsikkasztani.  
 
- Tudod mit? – nyugtattam meg. – Itt is felezünk. Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Itt is felezünk – nyugtattam meg. – Amit
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mondasz, fölveszem gyorsírásban. Aztán majd törlök.  
  – Milyen kulcs szerint?  
  – Tíz hasonlatodból megmarad öt.  
  – Száz
jelzőből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelzőmből
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
pedig ötven – tette hozzá Kornél. – Helyes.  
  A kezembe
csapott. Megvolt az alku. A karfára könyökölve nézte, hogy ballagok le a csigalépcsőn.
   
Már a földszintre értem. Ott eszembe jutott valami.
   
- Kornél – kiabáltam föl – és ki jegyezze majd a kötetünket?
   
- Mindegy – kiabált le. – Talán jegyezd te. Te tedd rá a neved. Viszont az én nevem legyen a címe. A címet nagyobb betűkkel nyomtatják.
   
Csodálatosképen állta a szavát.
Egy esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy álló esztendeig
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
havonta összejöttünk egyszer-kétszer
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ő mindíg hozott valami
úti élményt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
utiélményt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy regényfejezetet az életéből. Közben csak pár napra utazott el. Történeteit részint gyorsírási jegyzeteim alapján, részint emlékezetemből papírra vetettem s utasítása szerint rendeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csapott.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre ez a könyv.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Igy kezdtünk el együtt irni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre könyvem, amely elejétől végéig Esti Kornélról szól.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti Kornél leleplezése
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ELSŐ FEJEZET,  
  Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi
napon eszembe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
napon – eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jutott Esti Kornél. Elhatároztam, hogy meglátogatom s
fölújítom vele régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölujitom vele a régi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
barátságunkat.  
  Tíz éve nem érintkeztünk akkor. Hogy mi történt közöttünk? Isten tudja. Nem haragudtunk mi egymásra. Legalább is nem úgy, mint a többi emberek.  
  De miután elmultam
harmincéves,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
harminc éves,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
terhemre kezdett lenni. Sértett a léhasága. Untam ódivatú,
magas-nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magas, nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
gallérjait,
vékony-sárga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékony, sárga
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyakkendőit és vastag-zöld szójátékait is. Fárasztott az eredetieskedése.
Állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ezzel állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
botrányokba kever
   
A
sétaúton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
korzón
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
például, amint egymás mellett
haladtunk, minden magyarázat nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
haladtunk, minden nagyarázat
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
haladtunk, egyszerre – minden magyarázat nélkül – kivett kabátja belsőzsebéből egy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
konyhakést s a járókelők ámulatára élesíteni kezdte a
járdát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szegélyező keramit-köveken. Vagy egy szegény vak embert szólított meg igen udvariasan, hogy venné ki szeméből azt a porszemet, mely imént hullott belé. Vagy egyszer,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amikor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csupa előkelő embert vártam vacsorára,
akitől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiktől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sorsom és pályám függött, főszerkesztőket,
politikusokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
politikusokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– méltóságos és kegyelmes urakat – s ő szintén hivatalos volt hozzám, cselédjeimmel orvul befűttetett a fürdőszobába, vendégeimet nyomban érkezésük után félrevonta, értésükre adta, hogy az én házamban valami régi, titokzatos – sajnos,
nem-részletezhető
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem részletezhető
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– családi hagyomány vagy babona azt követeli, hogy a vendégek a vacsora előtt kivétel nélkül megfürödjenek s ezt a képtelen ügyet oly ördögi tapintattal, agyafurtsággal és ékesszólással védelmezte, hogy a jóhiszemű áldozatok, akik először és utoljára tiszteltek meg jelenlétükkel, tudtomon kívül valamennyien meg is fürödtek, a hitvesükkel együtt, aztán a rossz tréfához jó arcot
vágva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vágva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az asztalhoz ültek, mintha mi se történt voln
   
Az ilyen diákcsínyek hajdan szórakoztattak. Most, férfikorom kezdetén, inkább bosszantottak. Attól tartottam, hogy esetleg veszélyeztetik az én komolyságom is. Egy szót se szóltam neki. Mégis – bevallom – nem egyszer pirultam miatt
   
Ő maga hasonlóan lehetett énvelem. Belül, a lelke mélyén, valószínűleg lenézett, hogy ötleteit nem méltányolom annyira, amennyire megérdemelnék. Talán meg is vetett. Nyárspolgárnak tartott, mert előjegyzési naptárt vásároltam, naponta dolgoztam s belehelyezkedtem a társadalmi közszokásokba. Egy ízben szememre lobbantotta, hogy elfelejtettem fiatalságomat. Hát ebben lehetett némi igazság. De ez az élet rendje. Mindenki ezt tesz
   
Lassanként, észrevétlenül idegenedtünk el. Én mindezek ellenére értettem őt. Ő is engem. Csakhogy titokban már bírálgattuk egymást. A magyarázkodás, hogy értjük egymást, de mégsem értjük, idegesített mindkettőnket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kiki ment
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ki-ki ment
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a maga útján. Ő balra. Én jobbra.  
  Tíz hosszú
esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
esztendeje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éltünk így, anélkül, hogy
életjelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
életjelet
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
adtunk volna magunkról. Azért természetesen gondoltam rá. Alig akadt nap, amikor el ne tünődtem volna, hogy mit
művelne-mondana
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művelne, mondana
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ebben vagy abban a
helyzetben. Föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyzetben gondoltam rá. Föl
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kell tennem, hogy ő is gondolt rám. Végre multunkat az emlékek oly eleven és lüktető érrendszere hálózta át keresztül-kasul, hogy az nem sorvadhatott el ily gyorsan.  
 
Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről-hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkozhatnék. Emlékezetem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Emlékezetem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
nem oly régi, mint barátságunk. Ennek
kezdete még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kezdete nyilván még
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csecsemőkorom ősemberi homályába
vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindíg előttem vagy mögöttem, mindíg mellettem vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vész el.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egy téli estén, vacsora
után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
után,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a szőnyegen színes kockákból tornyot építettem. Édesanyám le akart fektetni. A dadát küldte értem, mert abban az időben még szoknyában jártam. Már indultam vele. Ekkor egy hang szólalt meg hátam mögött, az ő feledhetetlen hangja:  
  – Azért se menj.  
 
Hátrafordultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hátra fordultam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s boldogan-ijedten őt pillantottam meg. Először
láttam. Bátorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
láttam meg. Bátoritva
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
vigyorgott felém. Belékaroltam, hogy segítsen, de a dada kitépett karjaiból s hiába toporzékoltam, lefektetett.  
  Ettől kezdve naponta találkoztunk.  
  Reggel a mosdótál elé ugrott:  
  – Ne mosakodj, maradj szutykos, éljen a piszok.  
  Ha az ebédnél szüleim
kérésére-könyörgésére,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérésére, könyörgésére,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobb meggyőződésem ellenére kanalazni kezdtem a "tápláló és egészséges" lencsefőzeléket, fülembe súgta:  
 
- Köpd ki, okádd a tányérra, várd meg a pecsenyét, a süteményt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Köpd ki a tányérra, várd meg a süteményt
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
.  
 
Nemcsak otthon volt velem, az
asztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asztalnál,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy az ágyban. Az
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkísért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Lojzi bácsi jött szembe velünk,
édesapám régi jó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
édesapám jó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája, akit én addig nagyon szerettem és tiszteltem, a százkilós törvényszéki bíró.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kalapom
megemelve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
megemelve,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
illedelmesen köszöntem. Kornél
rám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reám
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivallt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivalt:
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Öltsd ki a
nyelved – és ő ki is öltötte a nyelvét, úgyhogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyelved és ő ki is öltötte a nyelvét, ugy hogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyelved.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
 
Szemtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Szemtelen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
fickó volt, de érdekes, nem unalmas.  
  Kezembe adott egy égő gyertyát.  
  – Gyújtsd meg a függönyöket – unszolt. – Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a házat. Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a világot.  
  Kezembe adott egy kést is.  
  – Döfd a szívedbe – kiabált. – A vér piros. A vér meleg. A vér szép.  
 
Nem mertem megtenni, amit tanácsolt. De tetszett, hogy ki meri mondani, amit gondoltam. Hideglelős mosollyal hallgattam. Féltem tőle és vonzódtam hozz
   
Nyári zivatar után egy ázott verébfiókot találtam a rekettyebokor alatt. Ahogy a hittanórán tanultam, tenyeremre
tettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az irgalmasság testi és lelki cselekedetét gyakorolva bevittem
a konyhába, hogy a tűzhelynél szárítkozzék. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a konyhába. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szórtam elébe. Rongyokba bugyoláltam.
Karomon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A karomon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dajkálgatta
   
- Tépd ki a
szárnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– suttogott Kornél – szúrd ki a szemét, dobd a tűzbe, öld meg.
   
- Te
őrült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
őrült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ordította
   
- Te gyáva – ordított
   
Sápadtan meredtünk egymásra.
Reszkettünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Reszkedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Én a fölháborodástól és a
részvéttől, ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
részvéttől. Ő a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kíváncsiságtól és a vérszomjtól. Odavetettem neki a verébfiókot, hogy tegyen vele, amit akar.
Kornél ránézett és megszánta. Remegni kezdett. Én gúnyosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Most azonban Kornél remegni kezdett, csak nézte és megszánta. Én pedig gunyosan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elbiggyesztettem a szájam. Amíg így viaskodtunk, a verébfiók kisurrant a kertbe, eltűnt szemünk elő
   
Ő se mert
hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tehát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindent. Szeretett szájhősködni, hazudozn
   
Emlékszem, egy őszi alkonyon, úgy hat felé, kihívatott a kapunk elé s ott
titokzatosan-jelentősen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
titokzatosan, jelentően
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
újságolta, hogy varázsolni is tud. Valami csillogó fémtárgyat mutatott a markában. Azt mondta, hogy az varázs-síp, csak bele kell fújnia s bármely házat a levegőbe emel, egészen a holdig. Azt mondta, hogy azon az estén a mi házunkat is levegőbe emeli, tíz órakor. Azt mondta, hogy ne féljek, csak jól figyeljek, hogy mi fog történni.
   
Akkoriban már nagyobbacska fiú voltam. Hittem is
neki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is. De feldúltan rohantam vissza lakásunkba. Folyton azt lestem, hogy haladnak óráink mutatói. Mindenesetre számot vetettem eddigi életemmel, megbántam bűneimet s a
Szűz-Mária-kép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szüz Mária kép
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elé térdepelve imádkoztam. Tíz felé suhogást hallottam a levegőben és zenét. Házunk lassan,
egyenletesen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyenletesen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelkedett fölfelé, a magasban egy kissé megállapodott, aztán imbolyogva, de
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lassan, egyenletesen, amint fölemelkedett, visszaereszkedett a földre. Egy pohár az asztalon megkoccant s lógólámpánk imbolygott. Pár percig tartott az egész. A többiek semmit se vettek észre. Csak édesanyám halványodott el, amikor rám nézet
   
- Szédülsz – szólt és ágyba küldött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornéllal való barátságunk akkor mélyült el igazán, amikor homlokunkon feltünedeztek az első pattanások, a kamaszkori tavasz
bíborrügyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bibor-rügyei
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
. Sülve-főve együtt voltunk. Olvastunk és vitatkoztunk. Én ellene szegültem, hevesen cáfolgattam istentelen nézeteit.
Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő avatott be. Ő világosított föl annakidején, hogy születik a gyermek, ő fejtette ki előttem először, hogy a felnőttek sárga, dohányszagú, puffadt zsarnokok és semmi tiszteletet sem érdemelnek azért, mert rútabbak, mint mi és hamarabb
meghalnak, ő biztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meghalnak. Ő biztatott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra, hogy ne tanuljak, hogy reggel minél tovább lustálkodjam az ágyban, még ha elkésnék is az
iskolából, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából, s hogy szamárfület mutassak tanitóimnak, ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bújtatott, hogy feltörjem édesapám fiókjait és kinyitogassam leveleit, ő hozott nekem
vad könyveket s levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rossz könyveket és pikáns levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melyeket a gyertyaláng elé kellett tartani, ő tanított meg énekelni, hazudni és verset írni, ő bátorított, hogy hangosan kimondjam a szeméremsértő szavakat, valamennyit egymásután, hogy nyáron a fürdőfülkék repedésén lessem meg a
vetkőző leányokat s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vetkoző lányokat s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a tánciskolában illetlen kívánságaimmal zaklassam őket, ő szívatta el velem az első
cigarettát, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
cigarettát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
itatta meg velem az első pohár pálinkát, ő kapatott rá a testi örömökre, a torkosságra és a bujálkodásra, ő fedezte föl számomra, hogy a fájdalomban is titkos gyönyörűség van, ő tépette le viszkető sebeimről a heget, ő bizonyította be, hogy minden viszonylagos s egy varangyosbékának
épúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehet lelke, mint egy vezérigazgatónak, ő szerettette meg velem a néma állatokat és a néma magányt, ő vigasztalt meg egyszer, amikor a ravatal előtt könnyeimben fuldokoltam, megcsiklandozva
véknyamat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékonyomat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amire tüstént kacagni kezdtem az elmúlás buta érthetetlenségén, ő csempészte érzésemhez a gúnyt, kétségbeesésemhez a lázadást, ő tanácsolta, hogy azoknak a pártján legyek, akiket a többség leköp, bebörtönöz és fölakasztat, ő hirdette, hogy a halál örökkévaló s ő akarta elhitetni velem azt a kárhozatos hazugságot is, mely ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy nincs Isten. Romlatlan, egészséges természetem nem is fogadta el ezeket a
tanokat soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tanokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Mégis éreztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éreztem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
, hogy jó volna szabadulni hatásától s végkép szakítani vele. Csakhogy erre már gyönge voltam.
Úgy látszik, még mindíg érdekelt. Aztán sokkal voltam adósa. Ő volt az én tanítómesterem s most úgy tartoztam neki életemmel, mint az ördögnek az,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
akinek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
eladta a lelkét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Édesapám nem szívlelte.  
  – Hol az a pimasz? – rontott be diákszobámba egy éjjel. – Hol rejtegeted? Hová bújtattad?  
  Kitártam két karom. Mutattam, hogy egyedül vagyok.  
  – Mindíg itt van –
dörgött. – Mindíg itt lebzsel. Mindíg a nyakadon. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dörgött. – Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
tálból esztek, egy pohárból isztok. Castor és Pollux. A barátok – gúnyolódott.  
  Kereste az ajtó, a kályha mögött, a szekrényben is.
Még benézett az ágy alá is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Alánézett még az ágynak is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy nincs-e ott.  
  – Hát
ide hallgass – harsogta haragja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
idehallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tetőfokán. – Ha még egyszer, de csak egyszer is, beteszi ide a
lábát, én összetöröm, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lábát, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
innen, mint egy kutyát és téged is, aztán mehetsz,
amerre látsz,nem ismerlek többé. Szóval át ne lépje többé a házam küszöbét. Megértette
   
Hátratett kézzel járkált le-föl. Nyelte indulatát. Cipője csikorgot
   
- Ez a
léhűtő. Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
léhütő. – Ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a gonosztevő. Nem tudsz különb barátot szerezni. Telebeszéli a fejed. Megbolondít. Vagy te is ilyen züllött alak akarsz lenni? Hisz ez senki és semmi. Nem lesz belőle soha senki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amerre látsz.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornélnak nem volt szabad mutatkoznia.
Még az
utcánkat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccánkat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkerülte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A városon kívül titokban
találkoztunk: a marhavásártéren, ahol nyaranta a cirkusz veri le ponyvasátrát s a temetőben, a sírok között.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egymás nyakát átölelve ballagtunk. Egy ilyen szenvedélyes sétánkon jöttünk rá arra, hogy mind a ketten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885 március 29-én, virágvasárnap, hajnali pont 6 órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott ránk. Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképen egy napon és egy órában fogunk
meghalni, egyikünk
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éli túl a másikat, egyetlen másodperccel sem s az ifjúság rajongásában arról is meg voltunk győződve, hogy
fogadalmunkat készörömest teljesítjük, a nélkül, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogadalmunkat majd kész örömest teljesítjük anélkül, hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ez bármelyikünknek áldozatot vagy fájdalmat jelentene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meghalni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Csak nem sajnálod? – vallatgatott édesanyám, hogy olajlámpám előtt bóbiskoltam és Kornélra gondoltam. – Jobb ez így, fiam.
Nem volt hozzád való. Barátkozz te más fiúkkal, jóravaló, tisztességes
úrifiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uri fiukkal,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kis Méreyvel, Horváth Endriskével, Ilosvayval. Azok szeretnek téged. Ez nem is szeretett. Csak rontott, ijesztett, idegesített. Novemberben hányszor fölriadtál álmodból, hányszor sikítottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem volt tehozzád méltó. Tartalmatlan volt. Üres volt. Lelketlen volt.
Te, fiam, más
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te fiam más
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy. Te jó vagy, nemeslelkű,
mélyen-érző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mélyen érző
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– mondta és megcsókolt. – Egészen más vagy
te, fiam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te – fiam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
 
Így is volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez bizonyos is.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem volt még két oly különböző ember a föld hátán, mint én meg Kornél.  
  Annál inkább furcsáltam azt, ami e beszélgetés után pár napra történt.  
  Fényes délben siettem hazafelé az
iskolából, összeszíjazott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából összeszíjazott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
iskolából összeszijjazott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
könyveimmel. Valaki utánam kiáltott:  
 
Kornél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél!
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egy zöldkabátos úr mosolygott rám.  
 
- Nézd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Odasiette
   
- Nézd,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél fiam – kezdte és arra kért, hogy ha hazaérek, adjak be hozzájuk, a
szomszédba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szomszédba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy csomagot.  
 
– Kérném – dadogta
   
- Mi az, fiam? – kérdezte a zöldkabátos.
– Te, úgy látszik, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– Te ugylátszik, nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
értetted me
   
- De igen – feleltem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Csakhogy tévedni tetszik. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Tévedni tetszik – feleltem. – Nem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
én vagyok Esti Kornél.  
  – Micsoda? – ámult a zöldkabátos.
– Ne tréfálj, gyerek. Hát ti nem a
Gombkötő-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Gombkötő-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakto
   
- Nem kérem. Mi a
Damjanich-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Damjanich-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakun
   
- Testvére vagy te a Kornélna
   
- Nem
kérném. Én az iskolatársa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérem én iskolatársa
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagyok. Egy osztályba jár velem s mellettem ül, a második padban. Kornél azonban a mult félévben is kettőből bukott, dolgozatainak külalakja rendetlen, magaviselete
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabályszerű, én pedig az osztály első tanulója vagyok,
tiszta-jeles, dolgozataim külalakja rendes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tiszta jeles, dolgozataim külső alakja rendes,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magaviseletem jó, azonkívül franciát, zongorát is tanulok, magánszorgalomból.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Meg mertem volna esküdni
– dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét.
   
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
- dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét. – Furcsa.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Az is többször megesett, hogy mikor künn az erdőn túl együtt kószáltunk a vasúti töltéseknél, vándor emberek, idegenek szólítottak meg bennünket s érdeklődtek, hogy ikertestvérek vagyunk-
   
- Nézzétek ezt a kettőt – noszogatták egymást.
– No,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– No
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nézzétek már – és hahotáztak az örömtő
   
Egymás mellé állítottak, háttal, összekoccantották fejünket s
méricskélték,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
méricskéltek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tenyerüket fejünk búbjára tév
   
- Egy paraszthajszál nem sok, – bizonykodtak a fejüket
csóválva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csóválva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– de annyi különbség
sincs. Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sincs. Annyi sincs. Hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érted ezt, te Bódi? Érted ezt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– dünnyögte maga elé – és magasba vonta a szemöldökét.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Később, hogy
fölcseperedtünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felcseperedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s mind a ketten irogattunk, ki itt, ki ott, én magam sem értettem sok mindent.  
 
Váratlanul leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ismeretlenektől s arra kértek, hogy térítsem meg azt a csekélységet,
melyet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amelyet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kassán, Bécsben, vagy Kolozsvárott bocsátottak
rendelkezésemre, a pályaudvaron, a vonat indulása
előtt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mert arra hivatkoztam, hogy erszényemet elvesztettem s becsületszavamra fogadtam, hogy a kölcsönt huszonnégy órán belül visszafizetem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rendelkezésemre.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Ízléstelen telefonugratások, aljas névtelen levelek szerzőségével vádoltak.
Legközelebbi barátaim tulajdon szemükkel látták, amint szakadó téli esőben órákhosszat csatangoltam rosszhírű sikátorok görbe
utcáin,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccáin,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy amint holtrészegen horkoltam egy kültelki csapszék vörös abroszán.
A Vitriol-lebuj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol" lebuj
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
főpincére elém tett egy számlát,
amelynek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melynek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiegyenlítése elől állítólag egy mellékajtón szöktem meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Több szavahihető tanú hallotta, hogy magas méltóságokról, országosan elismert, koszorús írókról nagy társaságokban a lehető legtiszteletlenebbül nyilatkoztam. Párbajsegédek kerestek
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
föl,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hordárok a névjegyeimmel, leányok ártatlanságuk letört liliomával s esküimet, házassági ajánlataimat tárták elém.
Fölkeresett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Felkeresett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy éltesebb, köpcös vidéki hölgy
is, tegezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is, csiptetővel az orrán, váratlanul tegezni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett s azzal fenyegetett meg az ő különös tájnyelvén, hogy gyermektartási pört indít ellenem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Hüledezve bámultam ezekre a
lidércalakokra, akik egykor valamilyen képzeletben, valamilyen életben bizonyára éltek,
lélekzettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegzettek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és izzottak, de most feketék voltak, halottak és hidegek, mint a piros parázs, miután kihűl, ellobban és hamuvá roskad.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lidércalakokra.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem ismertem őket. Ők azonban ismertek engem és fölismertek. Valamennyit Esti Kornélhoz utasítottam. Erre elmosolyodtak. Kérték személyleírását. Erre csúfondárosan rám mutattak. Kérték lakáscímét is. Ezzel nem igen
szolgálhattam. Barátom többnyire külföldön csavargott, repülőgépeken aludt, pár napra szállt meg itt és ott s tudtommal még sohase volt rendőrileg bejelentve. Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szolgálhattam. Esti
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kornél tényleg volt, de nem volt jogi személy.
Bármennyire ártatlannak
tudtam hát magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is tudtam magam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezekben a förtelmes bűnökben, a pör nem jó kilátással kecsegtetett. Egy szembesítés kellemetlenségének – már csak Kornél miatt sem – tettem ki magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Vállalnom kellett minden adósságát, minden csínyjét és becstelenségét, mintha én magam követtem volna el.  
  Fizettem érte. Sokat fizettem. Nemcsak pénzt.
Becsületemmel is fizettem. Görbe szemmel néztek rám mindenütt. Nem tudták, hányadán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal, hogy államfönntartó polgár vagyok-e, vagy veszedelmes fölforgató, tisztes családapa, vagy züllött kéjenc s egyáltalán ember vagyok-e, vagy csak álomkép, részeg kétkulacsos, holdkóros madárijesztő, aki még az
uraságoktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uraságtól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
levetett, rongyos köpönyegét is arra forgatja, amerre a szél fúj. Drágán fizettem meg én a barátságunkat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
A becsületemmel is fizettem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Mindezt azonban egyszerre elfelejtettem és megbocsátottam neki azon a szeles, tavaszi napon, amikor elhatároztam, hogy meglátogatom.  
  Bolond nap volt ez. Nem április elseje, de közel hozzá. Bolond, izgatott nap volt. Reggel fagyott, jégtükrök ropogtak az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fák vasrostélyán s kéklett az ég. Aztán olvadni
kezdett. Csorogtak az ereszek. Köd borult a hegyekre. Langyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett. Langyos
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
permeteg
hullott. A talaj úgy párázott, mint egy agyonhajszolt, izzadt ló. Le kellett dobni télikabátunkat. Szivárvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hullott. Szivárvány
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
pántolta át cifra abroncsával a
Dunát. Délután dara esett. Megcukrozta a lombokat. Cipőnk talpa alatt latyakká kásásodott. Fütyült a szél. Élesen fütyült a szél. Fütyült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Dunát. Fütyült
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a
szél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fönn magasan, a kémények körül, a háztetőkön, a táviródrótok körül. Mozgott minden.
Csikorogtak a házak, recsegtek a padlások, sóhajtoztak a
gerendák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gerendák és nyujtózkodtak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és rügyezni akartak, mert fák voltak azok is. Ebben az indulásban, ebben a forradalomban vonult be a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A szél füttyét hallgattam
s eszembe jutott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s akkor jutott eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy mielőbb lássam őt.  
 
Telefonoztam ide-oda, kávéházba, mulatóba. Késő estig csak annyit sikerült kipuhatolnom, hogy itthon van. Gyalog, kocsin hajszoltam a nyomát. Hajnali
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Hajnali
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kettőkor tudtam meg, hogy a
Denevér-szállóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Denevér"-szállóban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
"Denevér" szállóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
található. Mire odaértem, oroszországi hóvihar tombolt köröttem s esőköpenyem gallérját teleaggatta borzas pihéivel.  
 
A Denevér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Denevér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"Denevér"
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
portása az V. emelet 7. alá
utasított. Szűk csigalépcsőn másztam föl, mert nem volt fölvonó. A 7. szoba ajtaja tárva-nyitva. Benn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
utasitott. Benn
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
égett a villany. Beléptem.  
  Egy üres ágyat láttam, megvetve, gyűrt
ágyneműkkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ágynemükkel,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ágyneműkkkel
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ágyneműkkel.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg egy pislákoló villanykörtét az
éjjeliszekrényen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éjjeli szekrényen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Azt hittem, kiszaladt valahova. Leültem a
dívánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diványra,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy megvárjam.  
  Akkor vettem észre, hogy ott van velem szemben, a tükör előtt ül. Fölugrottam. Ő is fölugrott.  
  – Szervusz – mondtam.  
  – Szervusz –
mondta közvetlenül, mintha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – mintha
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
folytatni akarná ott, ahol abbahagytuk.  
  Egyáltalán nem csodálkozott, hogy ily későn rontok be.
Ő semmin se csodálkozott. Azt se tudakolta, hogy mi járatban vagyok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hogy vagy? – kérdezte.  
  – Köszönöm. Hát te?  
  – Szintén – felelte.  
  Rám bámult és nevetett.  
  Esőköpeny volt rajta. Az ő köpenyének a gallérján is hó.  
  – Most jöttél haza?  
  – Most – bólintott.  
  Szétnéztem a szobájában. Nyomorúságos lyuk volt
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Keskeny, rozzant
díván,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
divány,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
két szék, egy szekrény. Az asztalon ötnapos újság. Egy hervadt ibolyacsokor. Egy álarc is, ki tudja, mire való.
Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
való. Mindenütt pokoli rendetlenség. Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a földön. A hegedűtokban sárga szemüveg és
birsalmasajt. Nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
birsalmasajt. Nem lehetett megérteni, hogy miért. Hát az életet talán meg lehet érteni? Az az esztelen, aki okosabban rendezkedik be rá. Nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bőröndök. Néhány könyv,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
menetrendek. Toll, papír sehol. Rejtély, hogy hol dolgozik.
   
Édesapámnak igaza volt. Nem vitte semmire. Itt csak
remete-szegénység
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
remete szegénység
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van, szabadság és koldusfüggetlenség. Valaha én is így akartam. Szemem megtelt könnye
   
- Különben mi újság? – érdeklődöt
   
Künn fütyült a szél. Élesen sivalkodott a metsző, tavaszi szél. Egy tülök is sivalkodott.
   
- A mentők – szól
   
Odamentünk az ablakhoz. A hóvihar már elállt. Kristálytisztán ragyogott az ég s ragyogott a fagyos aszfalt is. A mentőkocsi tülke versenyt rikított a tavaszi
széll
   
Alighogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
széllel. Alighogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elhaladt ez, tűzoltók robogtak valahová, villanyszekéren, villanyfáklyáva
   
- Balesetek – szóltam. – Ma egész nap téglák potyogtak, cégtáblák zuhantak a járókelők fejére. Az emberek véreztek, elcsúsztak a sikos
járdán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezüket törték, lábukat ficamították. Meggyulladtak a házak és a gyárak. Mennyi minden volt ma. Fagy, hőség, köd, verőfény, eső,
szivárvány, hó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szivárvány, dara, hó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vér és tűz. Ez a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Leültünk és rágyújtottunk.  
 
Kornél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– törtem meg a csöndet – nem haragszol?  
  – Én? – és vállat vont. – Csacsi. Terád én sohase haragudhatok.  
  – Pedig volna rá
okod. Lásd, én haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
okod. Lásd haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
okod. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a nagyképűek előtt, törtetnem kellett,
megtagadtalak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hát megtagadtalak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
Tíz év óta feléd se néztem. De ma délután, amikor fütyült a
szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél, az éles, tavaszi szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
De ma délután eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Már nem vagyok fiatal.
Egy hete multam negyven. Aki nem fiatal,
megpuhul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
megpuhul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Aki nem fiatal,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg tud bocsátani mindent. Még a fiatalságot is.
Bküljünk ki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Odanyújtottam a
kezem:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  – Na, te
nem változtál – gúnyolt. – Folyton érzelegsz.
   
- De te megváltoztál, Kornél. Gyermekkorunkban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sem változtál, – Kornél. Gyermekkoromban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te voltál a felnőtt, te vezettél, te nyitottad ki a szemem. Most te vagy a gyermek.  
  – Hát nem egy a kettő?  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Épp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ezt szeretem benned. Ezért tértem vissza hozzád és most már
vállallak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vállallak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindörökre.  
  – Mi lelt ma, hogy agyba-főbe
dícsérsz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dicsérsz?
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát kit dícsérjek, Kornél? Hát kit lehet oly irígység nélkül szeretnem, mint téged? Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem, testvérem és ellentétem. Mindenben egy és mindenben más. Én
gyüjtöttem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyüjtögettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te szórtál, én megnősültem, te agglegény maradtál, én imádom a népemet, nyelvemet,
csak itthon lélekzem és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
én csak otthon lélekzek és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élek, de te
világcsavargó, nemzetek fölött röpülsz, szabadon és az örök forradalmat vijjogod.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
világcsavargó, szabadon röpülsz.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Szükségem van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenben szükségem van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
rád. Tenélküled üres vagyok és unatkozom. Segíts, különben elpusztulok.  
  – Nekem is szükségem
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
valakire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valakire,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – valami pillérre és korlátra, mert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta –, mert
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lásd, szétbomlok – és a szobájára mutatott.  
  – Tartsunk össze – indítványoztam. – Szövetkezzünk.  
  – Mire?  
  – Írjunk valamit, együtt.  
  Tág szemeket meresztett. A padlóra köpte cigarettáját.  
  – Én már nem tudok írni – mondta.  
  – Én pedig csak írni tudok – mondtam.  
  – No lásd – felelte és keményen
rámpillantott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rám pillantott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
  – Ne érts
félre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
félre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Én se dicsekszem, csak panaszkodom, akár te. Egészíts ki, mint
régen. Azelőtt, amikor én aludtam, te ébren voltál, amikor én sírtam, te nevettél. Segíts nekem most is. Emlékezz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
régen. Emlékezz
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
arra, amit elfelejtettem s felejtsd el azt, amire emlékszem. Én is segítek majd neked. Bennem is van érték. Amit tudok, rendelkezésedre bocsáthatom. Van egy otthonom, ott minden a munkát szolgálja, az a tied is. Szorgalmas vagyok, áhítatos és hűséges.
Olyan hűséges vagyok, hogy azt, akivel az életben egyetlen szót váltottam, nem tudom megbántani, még gondolatban sem. Olyan hűséges vagyok, Kornél, hogy a kedves öreg kutyám miatt meg se simogatok más kutyákat, nem játszom velük, rájuk se nézek. Olyan hűséges
vagyok az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vagyok, még az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élettelen tárgyakhoz is, hogy tizenöt remek töltőtollamat mellőzve olykor előkotrom egyik kiérdemült, kaparós töltőtollam, mellyel gyötrelem írnom
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele körmölök, hogy megvigasztaljam s ne érezze –
szegény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szegény,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– hogy lenézem. Én vagyok maga a hűség. Te légy mellettem a hűtlenség, a csapongás, a felelőtlenség. Alapítsunk társascéget. Mit ér a költő ember nélkül? És mit ér az ember költő nélkül? Legyünk társszerzők. Egy ember gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon
is, éljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is és éljen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is. Aki megkísérelte ezt, előbb-utóbb beleroppant. Csak
Goethe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Goethe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bírta, ez a nyugodt, derűs halhatatlan, akire ha
rágondolok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rágondolok,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a hideg viszolyog a hátamon, mert nála még nem járt
itt okosabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt a földön babonásabb, okosabb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és félelmetesebb ember, ez a dicső, olimpuszi szörnyeteg, akihez képest Mefisztofelesz is csacska széplélek. Igen, ő igazolta és fölmentette Margitot, akit a földi igazságszolgáltatás tömlöcbe vetett, a
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelte a gyermekgyilkos anyát, az
arkangyalok, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arkangyalokat,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
arkangyalok s a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tudós hitvallók közé s rejtélyes karokkal énekeltette el örök védelmét a nőiességről és az anyaságról. Néhány év mulva azonban, hogy Weimarban
mint székülő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint egy székülő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tanácsosnak kellett ítélkeznie egy hasonló gyermekgyilkos anya fölött, Margit hajdani költő-lovagja szemrebbenés nélkül a leány halálára szavazott.
   
- Szóval ezt is
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
küldte – dörmögte Kornél. – Hiszen következetes volt önmagához.
   
- Úgy van – csaptam rá. – Csakhogy mi külön-külön képtelenek volnánk ilyen cudar és isteni bölcseségre. De ha összefogunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ha összefognánk
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mi ketten, én meg te,
Kornél, akkor talán a közelébe érhetnénk. Mint az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél, mint az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Éj meg a Nap, mint a Valóság meg a Képzelet, mint Ahrimán és Ormuzd. Mit szólsz ehhez?  
  – Az a baj –
panaszkodott – hogy unom, kimondhatatlanul unom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
panaszkodott –, hogy kimondhatatlanul unom az irodalmat,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a betűket és a
mondatokat. Az ember irkál-firkál s végül azt látja, hogy mindíg ugyanazok a szavak ismétlődnek. Csupa: "nem", "de", "hogy", "inkább", "azért". Ez őrjítő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondatokat.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Ezt majd ém
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Bizd rám. Ezt majd
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elintézem.
Elég,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elég
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ha beszélsz.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Én csak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Én azonban csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
beszélhetek. Arról, ami történt velem. Mi is történt? Várj csak.
Voltakép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Voltaképp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
semmi. A legtöbb emberrel alig történik valami. De sokat
képzelődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak az az igazság, hogy megcsókoltunk egy nőt, hanem az is, hogy titokban vágyakoztunk rá s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság és a vágy az igazság. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
képzelődtem. Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
álom is valóság. Ha arról álmodom, hogy Egyiptomban jártam, útirajzot írhatok róla.  
  – Szóval útirajz lesz? – firtattam. – Vagy életrajz?  
  – Egyik sem.  
  – Regény?  
  – Isten
ments.
Minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
regény így kezdődik: "Egy
fiatalember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatal ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ment a sötét
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
feltürt
gallérral." Aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gallérral." – Aztán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiderül, hogy ez a feltürt gallérú
fiatalember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember voltakép a regényhős. Érdekcsigázó. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ments.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát mi lesz?  
  – Mind a három együtt. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni, regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg
álmában. Egyet azonban kikötök. Össze ne csirízeld holmi bárgyú mesével. Maradjon
minden annak, ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
minden ugy, annak ami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy költőhöz illik: töredéknek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
álmában.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Megállapodtunk, hogy ezután gyakrabban találkozunk a
Torpedó-ban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Torpedo"-ban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Torpedóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy a
Vitriol-ban.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol"-ban.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Legrosszabb esetben a telefonban.  
  Kikísért.  
  – Igaz –
ütött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csapott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára künn a folyosón. – Valamit elfelejtettünk. Mi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára. – Mi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lesz a stílussal?  
  – Közösen írjuk.  
  – De a mi stílusunk homlokegyenest
ellenkezik. Te újabban a nyugalmat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ellenkezik. Neked klasszikusok
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a példaképeid. Kevés dísz, kevés szó. Az én stílusom ellenben még
mindíg nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, regényes. Javíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindig cifra, zsufolt. Javithatatlan
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
romantikus maradtam. Sok jelző, sok hasonlat. Ezt nem engedem elsikkasztani.  
 
- Tudod mit? – nyugtattam meg. – Itt is felezünk. Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Itt is felezünk – nyugtattam meg. – Amit
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mondasz, fölveszem gyorsírásban. Aztán majd törlök.  
  – Milyen kulcs szerint?  
  – Tíz hasonlatodból megmarad öt.  
  – Száz
jelzőből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelzőmből
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
pedig ötven – tette hozzá Kornél. – Helyes.  
  A kezembe
csapott. Megvolt az alku. A karfára könyökölve nézte, hogy ballagok le a csigalépcsőn.
   
Már a földszintre értem. Ott eszembe jutott valami.
   
- Kornél – kiabáltam föl – és ki jegyezze majd a kötetünket?
   
- Mindegy – kiabált le. – Talán jegyezd te. Te tedd rá a neved. Viszont az én nevem legyen a címe. A címet nagyobb betűkkel nyomtatják.
   
Csodálatosképen állta a szavát.
Egy esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy álló esztendeig
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
havonta összejöttünk egyszer-kétszer
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ő mindíg hozott valami
úti élményt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
utiélményt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy regényfejezetet az életéből. Közben csak pár napra utazott el. Történeteit részint gyorsírási jegyzeteim alapján, részint emlékezetemből papírra vetettem s utasítása szerint rendeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csapott.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre ez a könyv.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Igy kezdtünk el együtt irni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre könyvem, amely elejétől végéig Esti Kornélról szól.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti Kornél leleplezése
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ELSŐ FEJEZET,  
  Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi
napon eszembe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
napon – eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jutott Esti Kornél. Elhatároztam, hogy meglátogatom s
fölújítom vele régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölujitom vele a régi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
barátságunkat.  
  Tíz éve nem érintkeztünk akkor. Hogy mi történt közöttünk? Isten tudja. Nem haragudtunk mi egymásra. Legalább is nem úgy, mint a többi emberek.  
  De miután elmultam
harmincéves,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
harminc éves,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
terhemre kezdett lenni. Sértett a léhasága. Untam ódivatú,
magas-nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magas, nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
gallérjait,
vékony-sárga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékony, sárga
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyakkendőit és vastag-zöld szójátékait is. Fárasztott az eredetieskedése.
Állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ezzel állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
botrányokba kever
   
A
sétaúton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
korzón
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
például, amint egymás mellett
haladtunk, minden magyarázat nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
haladtunk, minden nagyarázat
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
haladtunk, egyszerre – minden magyarázat nélkül – kivett kabátja belsőzsebéből egy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
konyhakést s a járókelők ámulatára élesíteni kezdte a
járdát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szegélyező keramit-köveken. Vagy egy szegény vak embert szólított meg igen udvariasan, hogy venné ki szeméből azt a porszemet, mely imént hullott belé. Vagy egyszer,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amikor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csupa előkelő embert vártam vacsorára,
akitől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiktől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sorsom és pályám függött, főszerkesztőket,
politikusokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
politikusokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– méltóságos és kegyelmes urakat – s ő szintén hivatalos volt hozzám, cselédjeimmel orvul befűttetett a fürdőszobába, vendégeimet nyomban érkezésük után félrevonta, értésükre adta, hogy az én házamban valami régi, titokzatos – sajnos,
nem-részletezhető
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem részletezhető
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– családi hagyomány vagy babona azt követeli, hogy a vendégek a vacsora előtt kivétel nélkül megfürödjenek s ezt a képtelen ügyet oly ördögi tapintattal, agyafurtsággal és ékesszólással védelmezte, hogy a jóhiszemű áldozatok, akik először és utoljára tiszteltek meg jelenlétükkel, tudtomon kívül valamennyien meg is fürödtek, a hitvesükkel együtt, aztán a rossz tréfához jó arcot
vágva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vágva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az asztalhoz ültek, mintha mi se történt voln
   
Az ilyen diákcsínyek hajdan szórakoztattak. Most, férfikorom kezdetén, inkább bosszantottak. Attól tartottam, hogy esetleg veszélyeztetik az én komolyságom is. Egy szót se szóltam neki. Mégis – bevallom – nem egyszer pirultam miatt
   
Ő maga hasonlóan lehetett énvelem. Belül, a lelke mélyén, valószínűleg lenézett, hogy ötleteit nem méltányolom annyira, amennyire megérdemelnék. Talán meg is vetett. Nyárspolgárnak tartott, mert előjegyzési naptárt vásároltam, naponta dolgoztam s belehelyezkedtem a társadalmi közszokásokba. Egy ízben szememre lobbantotta, hogy elfelejtettem fiatalságomat. Hát ebben lehetett némi igazság. De ez az élet rendje. Mindenki ezt tesz
   
Lassanként, észrevétlenül idegenedtünk el. Én mindezek ellenére értettem őt. Ő is engem. Csakhogy titokban már bírálgattuk egymást. A magyarázkodás, hogy értjük egymást, de mégsem értjük, idegesített mindkettőnket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kiki ment
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ki-ki ment
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a maga útján. Ő balra. Én jobbra.  
  Tíz hosszú
esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
esztendeje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éltünk így, anélkül, hogy
életjelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
életjelet
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
adtunk volna magunkról. Azért természetesen gondoltam rá. Alig akadt nap, amikor el ne tünődtem volna, hogy mit
művelne-mondana
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művelne, mondana
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ebben vagy abban a
helyzetben. Föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyzetben gondoltam rá. Föl
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kell tennem, hogy ő is gondolt rám. Végre multunkat az emlékek oly eleven és lüktető érrendszere hálózta át keresztül-kasul, hogy az nem sorvadhatott el ily gyorsan.  
 
Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről-hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkozhatnék. Emlékezetem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Emlékezetem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
nem oly régi, mint barátságunk. Ennek
kezdete még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kezdete nyilván még
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csecsemőkorom ősemberi homályába
vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindíg előttem vagy mögöttem, mindíg mellettem vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vész el.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egy téli estén, vacsora
után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
után,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a szőnyegen színes kockákból tornyot építettem. Édesanyám le akart fektetni. A dadát küldte értem, mert abban az időben még szoknyában jártam. Már indultam vele. Ekkor egy hang szólalt meg hátam mögött, az ő feledhetetlen hangja:  
  – Azért se menj.  
 
Hátrafordultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hátra fordultam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s boldogan-ijedten őt pillantottam meg. Először
láttam. Bátorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
láttam meg. Bátoritva
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
vigyorgott felém. Belékaroltam, hogy segítsen, de a dada kitépett karjaiból s hiába toporzékoltam, lefektetett.  
  Ettől kezdve naponta találkoztunk.  
  Reggel a mosdótál elé ugrott:  
  – Ne mosakodj, maradj szutykos, éljen a piszok.  
  Ha az ebédnél szüleim
kérésére-könyörgésére,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérésére, könyörgésére,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobb meggyőződésem ellenére kanalazni kezdtem a "tápláló és egészséges" lencsefőzeléket, fülembe súgta:  
 
- Köpd ki, okádd a tányérra, várd meg a pecsenyét, a süteményt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Köpd ki a tányérra, várd meg a süteményt
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
.  
 
Nemcsak otthon volt velem, az
asztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asztalnál,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy az ágyban. Az
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkísért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Lojzi bácsi jött szembe velünk,
édesapám régi jó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
édesapám jó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája, akit én addig nagyon szerettem és tiszteltem, a százkilós törvényszéki bíró.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kalapom
megemelve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
megemelve,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
illedelmesen köszöntem. Kornél
rám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reám
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivallt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivalt:
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Öltsd ki a
nyelved – és ő ki is öltötte a nyelvét, úgyhogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyelved és ő ki is öltötte a nyelvét, ugy hogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyelved.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
 
Szemtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Szemtelen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
fickó volt, de érdekes, nem unalmas.  
  Kezembe adott egy égő gyertyát.  
  – Gyújtsd meg a függönyöket – unszolt. – Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a házat. Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a világot.  
  Kezembe adott egy kést is.  
  – Döfd a szívedbe – kiabált. – A vér piros. A vér meleg. A vér szép.  
 
Nem mertem megtenni, amit tanácsolt. De tetszett, hogy ki meri mondani, amit gondoltam. Hideglelős mosollyal hallgattam. Féltem tőle és vonzódtam hozz
   
Nyári zivatar után egy ázott verébfiókot találtam a rekettyebokor alatt. Ahogy a hittanórán tanultam, tenyeremre
tettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az irgalmasság testi és lelki cselekedetét gyakorolva bevittem
a konyhába, hogy a tűzhelynél szárítkozzék. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a konyhába. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szórtam elébe. Rongyokba bugyoláltam.
Karomon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A karomon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dajkálgatta
   
- Tépd ki a
szárnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– suttogott Kornél – szúrd ki a szemét, dobd a tűzbe, öld meg.
   
- Te
őrült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
őrült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ordította
   
- Te gyáva – ordított
   
Sápadtan meredtünk egymásra.
Reszkettünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Reszkedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Én a fölháborodástól és a
részvéttől, ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
részvéttől. Ő a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kíváncsiságtól és a vérszomjtól. Odavetettem neki a verébfiókot, hogy tegyen vele, amit akar.
Kornél ránézett és megszánta. Remegni kezdett. Én gúnyosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Most azonban Kornél remegni kezdett, csak nézte és megszánta. Én pedig gunyosan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elbiggyesztettem a szájam. Amíg így viaskodtunk, a verébfiók kisurrant a kertbe, eltűnt szemünk elő
   
Ő se mert
hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tehát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindent. Szeretett szájhősködni, hazudozn
   
Emlékszem, egy őszi alkonyon, úgy hat felé, kihívatott a kapunk elé s ott
titokzatosan-jelentősen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
titokzatosan, jelentően
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
újságolta, hogy varázsolni is tud. Valami csillogó fémtárgyat mutatott a markában. Azt mondta, hogy az varázs-síp, csak bele kell fújnia s bármely házat a levegőbe emel, egészen a holdig. Azt mondta, hogy azon az estén a mi házunkat is levegőbe emeli, tíz órakor. Azt mondta, hogy ne féljek, csak jól figyeljek, hogy mi fog történni.
   
Akkoriban már nagyobbacska fiú voltam. Hittem is
neki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is. De feldúltan rohantam vissza lakásunkba. Folyton azt lestem, hogy haladnak óráink mutatói. Mindenesetre számot vetettem eddigi életemmel, megbántam bűneimet s a
Szűz-Mária-kép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szüz Mária kép
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elé térdepelve imádkoztam. Tíz felé suhogást hallottam a levegőben és zenét. Házunk lassan,
egyenletesen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyenletesen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelkedett fölfelé, a magasban egy kissé megállapodott, aztán imbolyogva, de
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lassan, egyenletesen, amint fölemelkedett, visszaereszkedett a földre. Egy pohár az asztalon megkoccant s lógólámpánk imbolygott. Pár percig tartott az egész. A többiek semmit se vettek észre. Csak édesanyám halványodott el, amikor rám nézet
   
- Szédülsz – szólt és ágyba küldött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornéllal való barátságunk akkor mélyült el igazán, amikor homlokunkon feltünedeztek az első pattanások, a kamaszkori tavasz
bíborrügyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bibor-rügyei
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
. Sülve-főve együtt voltunk. Olvastunk és vitatkoztunk. Én ellene szegültem, hevesen cáfolgattam istentelen nézeteit.
Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő avatott be. Ő világosított föl annakidején, hogy születik a gyermek, ő fejtette ki előttem először, hogy a felnőttek sárga, dohányszagú, puffadt zsarnokok és semmi tiszteletet sem érdemelnek azért, mert rútabbak, mint mi és hamarabb
meghalnak, ő biztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meghalnak. Ő biztatott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra, hogy ne tanuljak, hogy reggel minél tovább lustálkodjam az ágyban, még ha elkésnék is az
iskolából, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából, s hogy szamárfület mutassak tanitóimnak, ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bújtatott, hogy feltörjem édesapám fiókjait és kinyitogassam leveleit, ő hozott nekem
vad könyveket s levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rossz könyveket és pikáns levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melyeket a gyertyaláng elé kellett tartani, ő tanított meg énekelni, hazudni és verset írni, ő bátorított, hogy hangosan kimondjam a szeméremsértő szavakat, valamennyit egymásután, hogy nyáron a fürdőfülkék repedésén lessem meg a
vetkőző leányokat s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vetkoző lányokat s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a tánciskolában illetlen kívánságaimmal zaklassam őket, ő szívatta el velem az első
cigarettát, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
cigarettát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
itatta meg velem az első pohár pálinkát, ő kapatott rá a testi örömökre, a torkosságra és a bujálkodásra, ő fedezte föl számomra, hogy a fájdalomban is titkos gyönyörűség van, ő tépette le viszkető sebeimről a heget, ő bizonyította be, hogy minden viszonylagos s egy varangyosbékának
épúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehet lelke, mint egy vezérigazgatónak, ő szerettette meg velem a néma állatokat és a néma magányt, ő vigasztalt meg egyszer, amikor a ravatal előtt könnyeimben fuldokoltam, megcsiklandozva
véknyamat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékonyomat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amire tüstént kacagni kezdtem az elmúlás buta érthetetlenségén, ő csempészte érzésemhez a gúnyt, kétségbeesésemhez a lázadást, ő tanácsolta, hogy azoknak a pártján legyek, akiket a többség leköp, bebörtönöz és fölakasztat, ő hirdette, hogy a halál örökkévaló s ő akarta elhitetni velem azt a kárhozatos hazugságot is, mely ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy nincs Isten. Romlatlan, egészséges természetem nem is fogadta el ezeket a
tanokat soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tanokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Mégis éreztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éreztem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
, hogy jó volna szabadulni hatásától s végkép szakítani vele. Csakhogy erre már gyönge voltam.
Úgy látszik, még mindíg érdekelt. Aztán sokkal voltam adósa. Ő volt az én tanítómesterem s most úgy tartoztam neki életemmel, mint az ördögnek az,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
akinek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
eladta a lelkét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Édesapám nem szívlelte.  
  – Hol az a pimasz? – rontott be diákszobámba egy éjjel. – Hol rejtegeted? Hová bújtattad?  
  Kitártam két karom. Mutattam, hogy egyedül vagyok.  
  – Mindíg itt van –
dörgött. – Mindíg itt lebzsel. Mindíg a nyakadon. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dörgött. – Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
tálból esztek, egy pohárból isztok. Castor és Pollux. A barátok – gúnyolódott.  
  Kereste az ajtó, a kályha mögött, a szekrényben is.
Még benézett az ágy alá is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Alánézett még az ágynak is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy nincs-e ott.  
  – Hát
ide hallgass – harsogta haragja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
idehallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tetőfokán. – Ha még egyszer, de csak egyszer is, beteszi ide a
lábát, én összetöröm, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lábát, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
innen, mint egy kutyát és téged is, aztán mehetsz,
amerre látsz,nem ismerlek többé. Szóval át ne lépje többé a házam küszöbét. Megértette
   
Hátratett kézzel járkált le-föl. Nyelte indulatát. Cipője csikorgot
   
- Ez a
léhűtő. Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
léhütő. – Ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a gonosztevő. Nem tudsz különb barátot szerezni. Telebeszéli a fejed. Megbolondít. Vagy te is ilyen züllött alak akarsz lenni? Hisz ez senki és semmi. Nem lesz belőle soha senki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amerre látsz.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornélnak nem volt szabad mutatkoznia.
Még az
utcánkat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccánkat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkerülte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A városon kívül titokban
találkoztunk: a marhavásártéren, ahol nyaranta a cirkusz veri le ponyvasátrát s a temetőben, a sírok között.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egymás nyakát átölelve ballagtunk. Egy ilyen szenvedélyes sétánkon jöttünk rá arra, hogy mind a ketten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885 március 29-én, virágvasárnap, hajnali pont 6 órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott ránk. Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképen egy napon és egy órában fogunk
meghalni, egyikünk
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éli túl a másikat, egyetlen másodperccel sem s az ifjúság rajongásában arról is meg voltunk győződve, hogy
fogadalmunkat készörömest teljesítjük, a nélkül, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogadalmunkat majd kész örömest teljesítjük anélkül, hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ez bármelyikünknek áldozatot vagy fájdalmat jelentene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meghalni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Csak nem sajnálod? – vallatgatott édesanyám, hogy olajlámpám előtt bóbiskoltam és Kornélra gondoltam. – Jobb ez így, fiam.
Nem volt hozzád való. Barátkozz te más fiúkkal, jóravaló, tisztességes
úrifiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uri fiukkal,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kis Méreyvel, Horváth Endriskével, Ilosvayval. Azok szeretnek téged. Ez nem is szeretett. Csak rontott, ijesztett, idegesített. Novemberben hányszor fölriadtál álmodból, hányszor sikítottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem volt tehozzád méltó. Tartalmatlan volt. Üres volt. Lelketlen volt.
Te, fiam, más
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te fiam más
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy. Te jó vagy, nemeslelkű,
mélyen-érző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mélyen érző
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– mondta és megcsókolt. – Egészen más vagy
te, fiam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te – fiam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
 
Így is volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez bizonyos is.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem volt még két oly különböző ember a föld hátán, mint én meg Kornél.  
  Annál inkább furcsáltam azt, ami e beszélgetés után pár napra történt.  
  Fényes délben siettem hazafelé az
iskolából, összeszíjazott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából összeszíjazott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
iskolából összeszijjazott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
könyveimmel. Valaki utánam kiáltott:  
 
Kornél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél!
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egy zöldkabátos úr mosolygott rám.  
 
- Nézd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Odasiette
   
- Nézd,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél fiam – kezdte és arra kért, hogy ha hazaérek, adjak be hozzájuk, a
szomszédba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szomszédba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy csomagot.  
 
– Kérném – dadogta
   
- Mi az, fiam? – kérdezte a zöldkabátos.
– Te, úgy látszik, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– Te ugylátszik, nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
értetted me
   
- De igen – feleltem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Csakhogy tévedni tetszik. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Tévedni tetszik – feleltem. – Nem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
én vagyok Esti Kornél.  
  – Micsoda? – ámult a zöldkabátos.
– Ne tréfálj, gyerek. Hát ti nem a
Gombkötő-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Gombkötő-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakto
   
- Nem kérem. Mi a
Damjanich-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Damjanich-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakun
   
- Testvére vagy te a Kornélna
   
- Nem
kérném. Én az iskolatársa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérem én iskolatársa
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagyok. Egy osztályba jár velem s mellettem ül, a második padban. Kornél azonban a mult félévben is kettőből bukott, dolgozatainak külalakja rendetlen, magaviselete
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabályszerű, én pedig az osztály első tanulója vagyok,
tiszta-jeles, dolgozataim külalakja rendes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tiszta jeles, dolgozataim külső alakja rendes,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magaviseletem jó, azonkívül franciát, zongorát is tanulok, magánszorgalomból.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Meg mertem volna esküdni
– dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét.
   
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
- dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét. – Furcsa.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Az is többször megesett, hogy mikor künn az erdőn túl együtt kószáltunk a vasúti töltéseknél, vándor emberek, idegenek szólítottak meg bennünket s érdeklődtek, hogy ikertestvérek vagyunk-
   
- Nézzétek ezt a kettőt – noszogatták egymást.
– No,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– No
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nézzétek már – és hahotáztak az örömtő
   
Egymás mellé állítottak, háttal, összekoccantották fejünket s
méricskélték,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
méricskéltek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tenyerüket fejünk búbjára tév
   
- Egy paraszthajszál nem sok, – bizonykodtak a fejüket
csóválva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csóválva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– de annyi különbség
sincs. Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sincs. Annyi sincs. Hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érted ezt, te Bódi? Érted ezt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– dünnyögte maga elé – és magasba vonta a szemöldökét.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Később, hogy
fölcseperedtünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felcseperedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s mind a ketten irogattunk, ki itt, ki ott, én magam sem értettem sok mindent.  
 
Váratlanul leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ismeretlenektől s arra kértek, hogy térítsem meg azt a csekélységet,
melyet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amelyet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kassán, Bécsben, vagy Kolozsvárott bocsátottak
rendelkezésemre, a pályaudvaron, a vonat indulása
előtt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mert arra hivatkoztam, hogy erszényemet elvesztettem s becsületszavamra fogadtam, hogy a kölcsönt huszonnégy órán belül visszafizetem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rendelkezésemre.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Ízléstelen telefonugratások, aljas névtelen levelek szerzőségével vádoltak.
Legközelebbi barátaim tulajdon szemükkel látták, amint szakadó téli esőben órákhosszat csatangoltam rosszhírű sikátorok görbe
utcáin,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccáin,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy amint holtrészegen horkoltam egy kültelki csapszék vörös abroszán.
A Vitriol-lebuj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol" lebuj
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
főpincére elém tett egy számlát,
amelynek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melynek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiegyenlítése elől állítólag egy mellékajtón szöktem meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Több szavahihető tanú hallotta, hogy magas méltóságokról, országosan elismert, koszorús írókról nagy társaságokban a lehető legtiszteletlenebbül nyilatkoztam. Párbajsegédek kerestek
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
föl,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hordárok a névjegyeimmel, leányok ártatlanságuk letört liliomával s esküimet, házassági ajánlataimat tárták elém.
Fölkeresett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Felkeresett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy éltesebb, köpcös vidéki hölgy
is, tegezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is, csiptetővel az orrán, váratlanul tegezni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett s azzal fenyegetett meg az ő különös tájnyelvén, hogy gyermektartási pört indít ellenem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Hüledezve bámultam ezekre a
lidércalakokra, akik egykor valamilyen képzeletben, valamilyen életben bizonyára éltek,
lélekzettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegzettek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és izzottak, de most feketék voltak, halottak és hidegek, mint a piros parázs, miután kihűl, ellobban és hamuvá roskad.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lidércalakokra.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem ismertem őket. Ők azonban ismertek engem és fölismertek. Valamennyit Esti Kornélhoz utasítottam. Erre elmosolyodtak. Kérték személyleírását. Erre csúfondárosan rám mutattak. Kérték lakáscímét is. Ezzel nem igen
szolgálhattam. Barátom többnyire külföldön csavargott, repülőgépeken aludt, pár napra szállt meg itt és ott s tudtommal még sohase volt rendőrileg bejelentve. Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szolgálhattam. Esti
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kornél tényleg volt, de nem volt jogi személy.
Bármennyire ártatlannak
tudtam hát magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is tudtam magam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezekben a förtelmes bűnökben, a pör nem jó kilátással kecsegtetett. Egy szembesítés kellemetlenségének – már csak Kornél miatt sem – tettem ki magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Vállalnom kellett minden adósságát, minden csínyjét és becstelenségét, mintha én magam követtem volna el.  
  Fizettem érte. Sokat fizettem. Nemcsak pénzt.
Becsületemmel is fizettem. Görbe szemmel néztek rám mindenütt. Nem tudták, hányadán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal, hogy államfönntartó polgár vagyok-e, vagy veszedelmes fölforgató, tisztes családapa, vagy züllött kéjenc s egyáltalán ember vagyok-e, vagy csak álomkép, részeg kétkulacsos, holdkóros madárijesztő, aki még az
uraságoktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uraságtól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
levetett, rongyos köpönyegét is arra forgatja, amerre a szél fúj. Drágán fizettem meg én a barátságunkat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
A becsületemmel is fizettem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Mindezt azonban egyszerre elfelejtettem és megbocsátottam neki azon a szeles, tavaszi napon, amikor elhatároztam, hogy meglátogatom.  
  Bolond nap volt ez. Nem április elseje, de közel hozzá. Bolond, izgatott nap volt. Reggel fagyott, jégtükrök ropogtak az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fák vasrostélyán s kéklett az ég. Aztán olvadni
kezdett. Csorogtak az ereszek. Köd borult a hegyekre. Langyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett. Langyos
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
permeteg
hullott. A talaj úgy párázott, mint egy agyonhajszolt, izzadt ló. Le kellett dobni télikabátunkat. Szivárvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hullott. Szivárvány
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
pántolta át cifra abroncsával a
Dunát. Délután dara esett. Megcukrozta a lombokat. Cipőnk talpa alatt latyakká kásásodott. Fütyült a szél. Élesen fütyült a szél. Fütyült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Dunát. Fütyült
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a
szél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fönn magasan, a kémények körül, a háztetőkön, a táviródrótok körül. Mozgott minden.
Csikorogtak a házak, recsegtek a padlások, sóhajtoztak a
gerendák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gerendák és nyujtózkodtak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és rügyezni akartak, mert fák voltak azok is. Ebben az indulásban, ebben a forradalomban vonult be a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A szél füttyét hallgattam
s eszembe jutott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s akkor jutott eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy mielőbb lássam őt.  
 
Telefonoztam ide-oda, kávéházba, mulatóba. Késő estig csak annyit sikerült kipuhatolnom, hogy itthon van. Gyalog, kocsin hajszoltam a nyomát. Hajnali
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Hajnali
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kettőkor tudtam meg, hogy a
Denevér-szállóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Denevér"-szállóban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
"Denevér" szállóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
található. Mire odaértem, oroszországi hóvihar tombolt köröttem s esőköpenyem gallérját teleaggatta borzas pihéivel.  
 
A Denevér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Denevér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"Denevér"
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
portása az V. emelet 7. alá
utasított. Szűk csigalépcsőn másztam föl, mert nem volt fölvonó. A 7. szoba ajtaja tárva-nyitva. Benn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
utasitott. Benn
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
égett a villany. Beléptem.  
  Egy üres ágyat láttam, megvetve, gyűrt
ágyneműkkel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ágynemükkel,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ágyneműkkkel
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ágyneműkkel.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg egy pislákoló villanykörtét az
éjjeliszekrényen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éjjeli szekrényen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Azt hittem, kiszaladt valahova. Leültem a
dívánra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diványra,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy megvárjam.  
  Akkor vettem észre, hogy ott van velem szemben, a tükör előtt ül. Fölugrottam. Ő is fölugrott.  
  – Szervusz – mondtam.  
  – Szervusz –
mondta közvetlenül, mintha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – mintha
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
folytatni akarná ott, ahol abbahagytuk.  
  Egyáltalán nem csodálkozott, hogy ily későn rontok be.
Ő semmin se csodálkozott. Azt se tudakolta, hogy mi járatban vagyok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hogy vagy? – kérdezte.  
  – Köszönöm. Hát te?  
  – Szintén – felelte.  
  Rám bámult és nevetett.  
  Esőköpeny volt rajta. Az ő köpenyének a gallérján is hó.  
  – Most jöttél haza?  
  – Most – bólintott.  
  Szétnéztem a szobájában. Nyomorúságos lyuk volt
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Keskeny, rozzant
díván,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
divány,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
két szék, egy szekrény. Az asztalon ötnapos újság. Egy hervadt ibolyacsokor. Egy álarc is, ki tudja, mire való.
Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
való. Mindenütt pokoli rendetlenség. Cigarettacsutkák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a földön. A hegedűtokban sárga szemüveg és
birsalmasajt. Nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
birsalmasajt. Nem lehetett megérteni, hogy miért. Hát az életet talán meg lehet érteni? Az az esztelen, aki okosabban rendezkedik be rá. Nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bőröndök. Néhány könyv,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
menetrendek. Toll, papír sehol. Rejtély, hogy hol dolgozik.
   
Édesapámnak igaza volt. Nem vitte semmire. Itt csak
remete-szegénység
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
remete szegénység
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van, szabadság és koldusfüggetlenség. Valaha én is így akartam. Szemem megtelt könnye
   
- Különben mi újság? – érdeklődöt
   
Künn fütyült a szél. Élesen sivalkodott a metsző, tavaszi szél. Egy tülök is sivalkodott.
   
- A mentők – szól
   
Odamentünk az ablakhoz. A hóvihar már elállt. Kristálytisztán ragyogott az ég s ragyogott a fagyos aszfalt is. A mentőkocsi tülke versenyt rikított a tavaszi
széll
   
Alighogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
széllel. Alighogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elhaladt ez, tűzoltók robogtak valahová, villanyszekéren, villanyfáklyáva
   
- Balesetek – szóltam. – Ma egész nap téglák potyogtak, cégtáblák zuhantak a járókelők fejére. Az emberek véreztek, elcsúsztak a sikos
járdán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezüket törték, lábukat ficamították. Meggyulladtak a házak és a gyárak. Mennyi minden volt ma. Fagy, hőség, köd, verőfény, eső,
szivárvány, hó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szivárvány, dara, hó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vér és tűz. Ez a tavasz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Leültünk és rágyújtottunk.  
 
Kornél,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– törtem meg a csöndet – nem haragszol?  
  – Én? – és vállat vont. – Csacsi. Terád én sohase haragudhatok.  
  – Pedig volna rá
okod. Lásd, én haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
okod. Lásd haragudtam rád. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
okod. Szégyeltelek
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a nagyképűek előtt, törtetnem kellett,
megtagadtalak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hát megtagadtalak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
Tíz év óta feléd se néztem. De ma délután, amikor fütyült a
szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél, az éles, tavaszi szél, ellágyultam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
De ma délután eszembe jutottál.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Már nem vagyok fiatal.
Egy hete multam negyven. Aki nem fiatal,
megpuhul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
megpuhul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Aki nem fiatal,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
meg tud bocsátani mindent. Még a fiatalságot is.
Bküljünk ki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Odanyújtottam a
kezem:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  – Na, te
nem változtál – gúnyolt. – Folyton érzelegsz.
   
- De te megváltoztál, Kornél. Gyermekkorunkban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sem változtál, – Kornél. Gyermekkoromban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te voltál a felnőtt, te vezettél, te nyitottad ki a szemem. Most te vagy a gyermek.  
  – Hát nem egy a kettő?  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Épp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ezt szeretem benned. Ezért tértem vissza hozzád és most már
vállallak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vállallak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindörökre.  
  – Mi lelt ma, hogy agyba-főbe
dícsérsz.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dicsérsz?
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát kit dícsérjek, Kornél? Hát kit lehet oly irígység nélkül szeretnem, mint téged? Hát kit bámulhatok ezen a ronda világon, ha téged nem, testvérem és ellentétem. Mindenben egy és mindenben más. Én
gyüjtöttem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyüjtögettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
te szórtál, én megnősültem, te agglegény maradtál, én imádom a népemet, nyelvemet,
csak itthon lélekzem és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
én csak otthon lélekzek és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élek, de te
világcsavargó, nemzetek fölött röpülsz, szabadon és az örök forradalmat vijjogod.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
világcsavargó, szabadon röpülsz.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Szükségem van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenben szükségem van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
rád. Tenélküled üres vagyok és unatkozom. Segíts, különben elpusztulok.  
  – Nekem is szükségem
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
van
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
valakire
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valakire,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta – valami pillérre és korlátra, mert
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mondta –, mert
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lásd, szétbomlok – és a szobájára mutatott.  
  – Tartsunk össze – indítványoztam. – Szövetkezzünk.  
  – Mire?  
  – Írjunk valamit, együtt.  
  Tág szemeket meresztett. A padlóra köpte cigarettáját.  
  – Én már nem tudok írni – mondta.  
  – Én pedig csak írni tudok – mondtam.  
  – No lásd – felelte és keményen
rámpillantott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rám pillantott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
  – Ne érts
félre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
félre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél. Én se dicsekszem, csak panaszkodom, akár te. Egészíts ki, mint
régen. Azelőtt, amikor én aludtam, te ébren voltál, amikor én sírtam, te nevettél. Segíts nekem most is. Emlékezz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
régen. Emlékezz
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
arra, amit elfelejtettem s felejtsd el azt, amire emlékszem. Én is segítek majd neked. Bennem is van érték. Amit tudok, rendelkezésedre bocsáthatom. Van egy otthonom, ott minden a munkát szolgálja, az a tied is. Szorgalmas vagyok, áhítatos és hűséges.
Olyan hűséges vagyok, hogy azt, akivel az életben egyetlen szót váltottam, nem tudom megbántani, még gondolatban sem. Olyan hűséges vagyok, Kornél, hogy a kedves öreg kutyám miatt meg se simogatok más kutyákat, nem játszom velük, rájuk se nézek. Olyan hűséges
vagyok az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vagyok, még az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élettelen tárgyakhoz is, hogy tizenöt remek töltőtollamat mellőzve olykor előkotrom egyik kiérdemült, kaparós töltőtollam, mellyel gyötrelem írnom
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele körmölök, hogy megvigasztaljam s ne érezze –
szegény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szegény,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– hogy lenézem. Én vagyok maga a hűség. Te légy mellettem a hűtlenség, a csapongás, a felelőtlenség. Alapítsunk társascéget. Mit ér a költő ember nélkül? És mit ér az ember költő nélkül? Legyünk társszerzők. Egy ember gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon
is, éljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is és éljen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is. Aki megkísérelte ezt, előbb-utóbb beleroppant. Csak
Goethe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Goethe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bírta, ez a nyugodt, derűs halhatatlan, akire ha
rágondolok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rágondolok,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a hideg viszolyog a hátamon, mert nála még nem járt
itt okosabb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt a földön babonásabb, okosabb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és félelmetesebb ember, ez a dicső, olimpuszi szörnyeteg, akihez képest Mefisztofelesz is csacska széplélek. Igen, ő igazolta és fölmentette Margitot, akit a földi igazságszolgáltatás tömlöcbe vetett, a
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelte a gyermekgyilkos anyát, az
arkangyalok, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
arkangyalokat,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
arkangyalok s a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tudós hitvallók közé s rejtélyes karokkal énekeltette el örök védelmét a nőiességről és az anyaságról. Néhány év mulva azonban, hogy Weimarban
mint székülő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint egy székülő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tanácsosnak kellett ítélkeznie egy hasonló gyermekgyilkos anya fölött, Margit hajdani költő-lovagja szemrebbenés nélkül a leány halálára szavazott.
   
- Szóval ezt is
mennyországba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
menyországba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
küldte – dörmögte Kornél. – Hiszen következetes volt önmagához.
   
- Úgy van – csaptam rá. – Csakhogy mi külön-külön képtelenek volnánk ilyen cudar és isteni bölcseségre. De ha összefogunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ha összefognánk
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mi ketten, én meg te,
Kornél, akkor talán a közelébe érhetnénk. Mint az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél, mint az
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Éj meg a Nap, mint a Valóság meg a Képzelet, mint Ahrimán és Ormuzd. Mit szólsz ehhez?  
  – Az a baj –
panaszkodott – hogy unom, kimondhatatlanul unom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
panaszkodott –, hogy kimondhatatlanul unom az irodalmat,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a betűket és a
mondatokat. Az ember irkál-firkál s végül azt látja, hogy mindíg ugyanazok a szavak ismétlődnek. Csupa: "nem", "de", "hogy", "inkább", "azért". Ez őrjítő.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondatokat.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Ezt majd ém
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Bizd rám. Ezt majd
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elintézem.
Elég,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elég
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ha beszélsz.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Én csak
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Én azonban csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
beszélhetek. Arról, ami történt velem. Mi is történt? Várj csak.
Voltakép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Voltaképp
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
semmi. A legtöbb emberrel alig történik valami. De sokat
képzelődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak az az igazság, hogy megcsókoltunk egy nőt, hanem az is, hogy titokban vágyakoztunk rá s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság és a vágy az igazság. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
képzelődtem. Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
álom is valóság. Ha arról álmodom, hogy Egyiptomban jártam, útirajzot írhatok róla.  
  – Szóval útirajz lesz? – firtattam. – Vagy életrajz?  
  – Egyik sem.  
  – Regény?  
  – Isten
ments.
Minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
regény így kezdődik: "Egy
fiatalember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatal ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ment a sötét
utcán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccán,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
feltürt
gallérral." Aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gallérral." – Aztán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiderül, hogy ez a feltürt gallérú
fiatalember a regényhős. Érdekcsigázás. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember voltakép a regényhős. Érdekcsigázó. Borzalmas.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ments.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Hát mi lesz?  
  – Mind a három együtt. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni, regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg
álmában. Egyet azonban kikötök. Össze ne csirízeld holmi bárgyú mesével. Maradjon
minden annak, ami
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
minden ugy, annak ami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy költőhöz illik: töredéknek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
álmában.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Megállapodtunk, hogy ezután gyakrabban találkozunk a
Torpedó-ban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Torpedo"-ban
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Torpedóban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy a
Vitriol-ban.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol"-ban.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Legrosszabb esetben a telefonban.  
  Kikísért.  
  – Igaz –
ütött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csapott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára künn a folyosón. – Valamit elfelejtettünk. Mi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a homlokára. – Mi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
lesz a stílussal?  
  – Közösen írjuk.  
  – De a mi stílusunk homlokegyenest
ellenkezik. Te újabban a nyugalmat, az egyszerűséget kedveled. Klasszikusok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ellenkezik. Neked klasszikusok
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a példaképeid. Kevés dísz, kevés szó. Az én stílusom ellenben még
mindíg nyugtalan, kócos, zsúfolt, cifra, regényes. Javíthatatlan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindig cifra, zsufolt. Javithatatlan
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
romantikus maradtam. Sok jelző, sok hasonlat. Ezt nem engedem elsikkasztani.  
 
- Tudod mit? – nyugtattam meg. – Itt is felezünk. Amit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Itt is felezünk – nyugtattam meg. – Amit
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
mondasz, fölveszem gyorsírásban. Aztán majd törlök.  
  – Milyen kulcs szerint?  
  – Tíz hasonlatodból megmarad öt.  
  – Száz
jelzőből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelzőmből
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
pedig ötven – tette hozzá Kornél. – Helyes.  
  A kezembe
csapott. Megvolt az alku. A karfára könyökölve nézte, hogy ballagok le a csigalépcsőn.
   
Már a földszintre értem. Ott eszembe jutott valami.
   
- Kornél – kiabáltam föl – és ki jegyezze majd a kötetünket?
   
- Mindegy – kiabált le. – Talán jegyezd te. Te tedd rá a neved. Viszont az én nevem legyen a címe. A címet nagyobb betűkkel nyomtatják.
   
Csodálatosképen állta a szavát.
Egy esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy álló esztendeig
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
havonta összejöttünk egyszer-kétszer
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ő mindíg hozott valami
úti élményt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
utiélményt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy regényfejezetet az életéből. Közben csak pár napra utazott el. Történeteit részint gyorsírási jegyzeteim alapján, részint emlékezetemből papírra vetettem s utasítása szerint rendeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csapott.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre ez a könyv.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Igy kezdtünk el együtt irni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Így jött létre könyvem, amely elejétől végéig Esti Kornélról szól.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen hősét).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti Kornél leleplezése
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ELSŐ FEJEZET,  
  Már túljártam életem felén, amikor egy szeles, tavaszi
napon eszembe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
napon – eszembe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jutott Esti Kornél. Elhatároztam, hogy meglátogatom s
fölújítom vele régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölujitom vele a régi
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
barátságunkat.  
  Tíz éve nem érintkeztünk akkor. Hogy mi történt közöttünk? Isten tudja. Nem haragudtunk mi egymásra. Legalább is nem úgy, mint a többi emberek.  
  De miután elmultam
harmincéves,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
harminc éves,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
terhemre kezdett lenni. Sértett a léhasága. Untam ódivatú,
magas-nyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magas, nyitott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
gallérjait,
vékony-sárga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékony, sárga
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyakkendőit és vastag-zöld szójátékait is. Fárasztott az eredetieskedése.
Állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ezzel állandóan kisebb-nagyobb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
botrányokba kever
   
A
sétaúton
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
korzón
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
például, amint egymás mellett
haladtunk, minden magyarázat nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
haladtunk, minden nagyarázat
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
nélkül kirántott kabátja belső zsebéből egy
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
haladtunk, egyszerre – minden magyarázat nélkül – kivett kabátja belsőzsebéből egy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
konyhakést s a járókelők ámulatára élesíteni kezdte a
járdát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyalogjárót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szegélyező keramit-köveken. Vagy egy szegény vak embert szólított meg igen udvariasan, hogy venné ki szeméből azt a porszemet, mely imént hullott belé. Vagy egyszer,
mikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amikor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csupa előkelő embert vártam vacsorára,
akitől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiktől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sorsom és pályám függött, főszerkesztőket,
politikusokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
politikusokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– méltóságos és kegyelmes urakat – s ő szintén hivatalos volt hozzám, cselédjeimmel orvul befűttetett a fürdőszobába, vendégeimet nyomban érkezésük után félrevonta, értésükre adta, hogy az én házamban valami régi, titokzatos – sajnos,
nem-részletezhető
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem részletezhető
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– családi hagyomány vagy babona azt követeli, hogy a vendégek a vacsora előtt kivétel nélkül megfürödjenek s ezt a képtelen ügyet oly ördögi tapintattal, agyafurtsággal és ékesszólással védelmezte, hogy a jóhiszemű áldozatok, akik először és utoljára tiszteltek meg jelenlétükkel, tudtomon kívül valamennyien meg is fürödtek, a hitvesükkel együtt, aztán a rossz tréfához jó arcot
vágva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vágva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az asztalhoz ültek, mintha mi se történt voln
   
Az ilyen diákcsínyek hajdan szórakoztattak. Most, férfikorom kezdetén, inkább bosszantottak. Attól tartottam, hogy esetleg veszélyeztetik az én komolyságom is. Egy szót se szóltam neki. Mégis – bevallom – nem egyszer pirultam miatt
   
Ő maga hasonlóan lehetett énvelem. Belül, a lelke mélyén, valószínűleg lenézett, hogy ötleteit nem méltányolom annyira, amennyire megérdemelnék. Talán meg is vetett. Nyárspolgárnak tartott, mert előjegyzési naptárt vásároltam, naponta dolgoztam s belehelyezkedtem a társadalmi közszokásokba. Egy ízben szememre lobbantotta, hogy elfelejtettem fiatalságomat. Hát ebben lehetett némi igazság. De ez az élet rendje. Mindenki ezt tesz
   
Lassanként, észrevétlenül idegenedtünk el. Én mindezek ellenére értettem őt. Ő is engem. Csakhogy titokban már bírálgattuk egymást. A magyarázkodás, hogy értjük egymást, de mégsem értjük, idegesített mindkettőnket.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kiki ment
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ki-ki ment
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a maga útján. Ő balra. Én jobbra.  
  Tíz hosszú
esztendeig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
esztendeje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éltünk így, anélkül, hogy
életjelt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
életjelet
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
adtunk volna magunkról. Azért természetesen gondoltam rá. Alig akadt nap, amikor el ne tünődtem volna, hogy mit
művelne-mondana
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művelne, mondana
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ebben vagy abban a
helyzetben. Föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyzetben gondoltam rá. Föl
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
kell tennem, hogy ő is gondolt rám. Végre multunkat az emlékek oly eleven és lüktető érrendszere hálózta át keresztül-kasul, hogy az nem sorvadhatott el ily gyorsan.  
 
Hogy ki volt ő nekem és mi volt, azt bajos volna töviről-hegyire elmondani. Ilyesmire nem is vállalkozhatnék. Emlékezetem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Emlékezetem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
nem oly régi, mint barátságunk. Ennek
kezdete még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kezdete nyilván még
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csecsemőkorom ősemberi homályába
vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám. Mindíg előttem vagy mögöttem, mindíg mellettem vagy ellenem. Imádtam vagy utáltam. Közönyös sohase voltam iránta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vész el.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egy téli estén, vacsora
után
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
után,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
a szőnyegen színes kockákból tornyot építettem. Édesanyám le akart fektetni. A dadát küldte értem, mert abban az időben még szoknyában jártam. Már indultam vele. Ekkor egy hang szólalt meg hátam mögött, az ő feledhetetlen hangja:  
  – Azért se menj.  
 
Hátrafordultam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hátra fordultam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s boldogan-ijedten őt pillantottam meg. Először
láttam. Bátorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
láttam meg. Bátoritva
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
vigyorgott felém. Belékaroltam, hogy segítsen, de a dada kitépett karjaiból s hiába toporzékoltam, lefektetett.  
  Ettől kezdve naponta találkoztunk.  
  Reggel a mosdótál elé ugrott:  
  – Ne mosakodj, maradj szutykos, éljen a piszok.  
  Ha az ebédnél szüleim
kérésére-könyörgésére,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérésére, könyörgésére,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobb meggyőződésem ellenére kanalazni kezdtem a "tápláló és egészséges" lencsefőzeléket, fülembe súgta:  
 
- Köpd ki, okádd a tányérra, várd meg a pecsenyét, a süteményt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Köpd ki a tányérra, várd meg a süteményt
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
.  
 
Nemcsak otthon volt velem, az
asztalnál
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asztalnál,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy az ágyban. Az
utcára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkísért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Lojzi bácsi jött szembe velünk,
édesapám régi jó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
édesapám jó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája, akit én addig nagyon szerettem és tiszteltem, a százkilós törvényszéki bíró.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
cimborája.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kalapom
megemelve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
megemelve,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
illedelmesen köszöntem. Kornél
rám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reám
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivallt:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rivalt:
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Öltsd ki a
nyelved – és ő ki is öltötte a nyelvét, úgyhogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyelved és ő ki is öltötte a nyelvét, ugy hogy az álla hegyéig ért.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyelved.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
 
Szemtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
Szemtelen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
fickó volt, de érdekes, nem unalmas.  
  Kezembe adott egy égő gyertyát.  
  – Gyújtsd meg a függönyöket – unszolt. – Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a házat. Gyújtsd
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a világot.  
  Kezembe adott egy kést is.  
  – Döfd a szívedbe – kiabált. – A vér piros. A vér meleg. A vér szép.  
 
Nem mertem megtenni, amit tanácsolt. De tetszett, hogy ki meri mondani, amit gondoltam. Hideglelős mosollyal hallgattam. Féltem tőle és vonzódtam hozz
   
Nyári zivatar után egy ázott verébfiókot találtam a rekettyebokor alatt. Ahogy a hittanórán tanultam, tenyeremre
tettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vettem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az irgalmasság testi és lelki cselekedetét gyakorolva bevittem
a konyhába, hogy a tűzhelynél szárítkozzék. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a konyhába. Kenyérmorzsát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szórtam elébe. Rongyokba bugyoláltam.
Karomon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A karomon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dajkálgatta
   
- Tépd ki a
szárnyát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– suttogott Kornél – szúrd ki a szemét, dobd a tűzbe, öld meg.
   
- Te
őrült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
őrült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ordította
   
- Te gyáva – ordított
   
Sápadtan meredtünk egymásra.
Reszkettünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Reszkedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Én a fölháborodástól és a
részvéttől, ő a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
részvéttől. Ő a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kíváncsiságtól és a vérszomjtól. Odavetettem neki a verébfiókot, hogy tegyen vele, amit akar.
Kornél ránézett és megszánta. Remegni kezdett. Én gúnyosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Most azonban Kornél remegni kezdett, csak nézte és megszánta. Én pedig gunyosan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elbiggyesztettem a szájam. Amíg így viaskodtunk, a verébfiók kisurrant a kertbe, eltűnt szemünk elő
   
Ő se mert
hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tehát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindent. Szeretett szájhősködni, hazudozn
   
Emlékszem, egy őszi alkonyon, úgy hat felé, kihívatott a kapunk elé s ott
titokzatosan-jelentősen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
titokzatosan, jelentően
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
újságolta, hogy varázsolni is tud. Valami csillogó fémtárgyat mutatott a markában. Azt mondta, hogy az varázs-síp, csak bele kell fújnia s bármely házat a levegőbe emel, egészen a holdig. Azt mondta, hogy azon az estén a mi házunkat is levegőbe emeli, tíz órakor. Azt mondta, hogy ne féljek, csak jól figyeljek, hogy mi fog történni.
   
Akkoriban már nagyobbacska fiú voltam. Hittem is
neki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is. De feldúltan rohantam vissza lakásunkba. Folyton azt lestem, hogy haladnak óráink mutatói. Mindenesetre számot vetettem eddigi életemmel, megbántam bűneimet s a
Szűz-Mária-kép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szüz Mária kép
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elé térdepelve imádkoztam. Tíz felé suhogást hallottam a levegőben és zenét. Házunk lassan,
egyenletesen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyenletesen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
emelkedett fölfelé, a magasban egy kissé megállapodott, aztán imbolyogva, de
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lassan, egyenletesen, amint fölemelkedett, visszaereszkedett a földre. Egy pohár az asztalon megkoccant s lógólámpánk imbolygott. Pár percig tartott az egész. A többiek semmit se vettek észre. Csak édesanyám halványodott el, amikor rám nézet
   
- Szédülsz – szólt és ágyba küldött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornéllal való barátságunk akkor mélyült el igazán, amikor homlokunkon feltünedeztek az első pattanások, a kamaszkori tavasz
bíborrügyei
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bibor-rügyei
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
. Sülve-főve együtt voltunk. Olvastunk és vitatkoztunk. Én ellene szegültem, hevesen cáfolgattam istentelen nézeteit.
Annyi bizonyos, hogy minden rosszba ő avatott be. Ő világosított föl annakidején, hogy születik a gyermek, ő fejtette ki előttem először, hogy a felnőttek sárga, dohányszagú, puffadt zsarnokok és semmi tiszteletet sem érdemelnek azért, mert rútabbak, mint mi és hamarabb
meghalnak, ő biztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meghalnak. Ő biztatott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra, hogy ne tanuljak, hogy reggel minél tovább lustálkodjam az ágyban, még ha elkésnék is az
iskolából, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából, s hogy szamárfület mutassak tanitóimnak, ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bújtatott, hogy feltörjem édesapám fiókjait és kinyitogassam leveleit, ő hozott nekem
vad könyveket s levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rossz könyveket és pikáns levelezőlapokat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melyeket a gyertyaláng elé kellett tartani, ő tanított meg énekelni, hazudni és verset írni, ő bátorított, hogy hangosan kimondjam a szeméremsértő szavakat, valamennyit egymásután, hogy nyáron a fürdőfülkék repedésén lessem meg a
vetkőző leányokat s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vetkoző lányokat s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a tánciskolában illetlen kívánságaimmal zaklassam őket, ő szívatta el velem az első
cigarettát, ő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
cigarettát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
itatta meg velem az első pohár pálinkát, ő kapatott rá a testi örömökre, a torkosságra és a bujálkodásra, ő fedezte föl számomra, hogy a fájdalomban is titkos gyönyörűség van, ő tépette le viszkető sebeimről a heget, ő bizonyította be, hogy minden viszonylagos s egy varangyosbékának
épúgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehet lelke, mint egy vezérigazgatónak, ő szerettette meg velem a néma állatokat és a néma magányt, ő vigasztalt meg egyszer, amikor a ravatal előtt könnyeimben fuldokoltam, megcsiklandozva
véknyamat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vékonyomat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amire tüstént kacagni kezdtem az elmúlás buta érthetetlenségén, ő csempészte érzésemhez a gúnyt, kétségbeesésemhez a lázadást, ő tanácsolta, hogy azoknak a pártján legyek, akiket a többség leköp, bebörtönöz és fölakasztat, ő hirdette, hogy a halál örökkévaló s ő akarta elhitetni velem azt a kárhozatos hazugságot is, mely ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, hogy nincs Isten. Romlatlan, egészséges természetem nem is fogadta el ezeket a
tanokat soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tanokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Mégis éreztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éreztem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
, hogy jó volna szabadulni hatásától s végkép szakítani vele. Csakhogy erre már gyönge voltam.
Úgy látszik, még mindíg érdekelt. Aztán sokkal voltam adósa. Ő volt az én tanítómesterem s most úgy tartoztam neki életemmel, mint az ördögnek az,
aki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
akinek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
eladta a lelkét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Édesapám nem szívlelte.  
  – Hol az a pimasz? – rontott be diákszobámba egy éjjel. – Hol rejtegeted? Hová bújtattad?  
  Kitártam két karom. Mutattam, hogy egyedül vagyok.  
  – Mindíg itt van –
dörgött. – Mindíg itt lebzsel. Mindíg a nyakadon. Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
dörgött. – Egy
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
tálból esztek, egy pohárból isztok. Castor és Pollux. A barátok – gúnyolódott.  
  Kereste az ajtó, a kályha mögött, a szekrényben is.
Még benézett az ágy alá is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Alánézett még az ágynak is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy nincs-e ott.  
  – Hát
ide hallgass – harsogta haragja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
idehallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hallgass – harsogott a haragja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tetőfokán. – Ha még egyszer, de csak egyszer is, beteszi ide a
lábát, én összetöröm, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lábát, kikorbácsolom
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
innen, mint egy kutyát és téged is, aztán mehetsz,
amerre látsz,nem ismerlek többé. Szóval át ne lépje többé a házam küszöbét. Megértette
   
Hátratett kézzel járkált le-föl. Nyelte indulatát. Cipője csikorgot
   
- Ez a
léhűtő. Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
léhütő. – Ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a gonosztevő. Nem tudsz különb barátot szerezni. Telebeszéli a fejed. Megbolondít. Vagy te is ilyen züllött alak akarsz lenni? Hisz ez senki és semmi. Nem lesz belőle soha senki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amerre látsz.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Kornélnak nem volt szabad mutatkoznia.
Még az
utcánkat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccánkat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is elkerülte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  A városon kívül titokban
találkoztunk: a marhavásártéren, ahol nyaranta a cirkusz veri le ponyvasátrát s a temetőben, a sírok között.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Egymás nyakát átölelve ballagtunk. Egy ilyen szenvedélyes sétánkon jöttünk rá arra, hogy mind a ketten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885 március 29-én, virágvasárnap, hajnali pont 6 órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott ránk. Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképen egy napon és egy órában fogunk
meghalni, egyikünk
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
éli túl a másikat, egyetlen másodperccel sem s az ifjúság rajongásában arról is meg voltunk győződve, hogy
fogadalmunkat készörömest teljesítjük, a nélkül, hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogadalmunkat majd kész örömest teljesítjük anélkül, hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ez bármelyikünknek áldozatot vagy fájdalmat jelentene.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meghalni.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Csak nem sajnálod? – vallatgatott édesanyám, hogy olajlámpám előtt bóbiskoltam és Kornélra gondoltam. – Jobb ez így, fiam.
Nem volt hozzád való. Barátkozz te más fiúkkal, jóravaló, tisztességes
úrifiúkkal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uri fiukkal,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kis Méreyvel, Horváth Endriskével, Ilosvayval. Azok szeretnek téged. Ez nem is szeretett. Csak rontott, ijesztett, idegesített. Novemberben hányszor fölriadtál álmodból, hányszor sikítottál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem volt tehozzád méltó. Tartalmatlan volt. Üres volt. Lelketlen volt.
Te, fiam, más
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te fiam más
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy. Te jó vagy, nemeslelkű,
mélyen-érző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mélyen érző
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– mondta és megcsókolt. – Egészen más vagy
te, fiam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te – fiam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.  
 
Így is volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez bizonyos is.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem volt még két oly különböző ember a föld hátán, mint én meg Kornél.  
  Annál inkább furcsáltam azt, ami e beszélgetés után pár napra történt.  
  Fényes délben siettem hazafelé az
iskolából, összeszíjazott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
iskolából összeszíjazott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
iskolából összeszijjazott
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
könyveimmel. Valaki utánam kiáltott:  
 
Kornél.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kornél!
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egy zöldkabátos úr mosolygott rám.  
 
- Nézd,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Odasiette
   
- Nézd,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kornél fiam – kezdte és arra kért, hogy ha hazaérek, adjak be hozzájuk, a
szomszédba,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szomszédba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy csomagot.  
 
– Kérném – dadogta
   
- Mi az, fiam? – kérdezte a zöldkabátos.
– Te, úgy látszik, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– Te ugylátszik, nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
értetted me
   
- De igen – feleltem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
   
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Csakhogy tévedni tetszik. Nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
- Tévedni tetszik – feleltem. – Nem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
én vagyok Esti Kornél.  
  – Micsoda? – ámult a zöldkabátos.
– Ne tréfálj, gyerek. Hát ti nem a
Gombkötő-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Gombkötő-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakto
   
- Nem kérem. Mi a
Damjanich-utcában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Damjanich-uccában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lakun
   
- Testvére vagy te a Kornélna
   
- Nem
kérném. Én az iskolatársa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kérem én iskolatársa
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagyok. Egy osztályba jár velem s mellettem ül, a második padban. Kornél azonban a mult félévben is kettőből bukott, dolgozatainak külalakja rendetlen, magaviselete
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabályszerű, én pedig az osztály első tanulója vagyok,
tiszta-jeles, dolgozataim külalakja rendes,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tiszta jeles, dolgozataim külső alakja rendes,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magaviseletem jó, azonkívül franciát, zongorát is tanulok, magánszorgalomból.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  – Meg mertem volna esküdni
– dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét.
   
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
- dünnyögte maga elé a zöldkabátos. – Furcsa – s magasba vonta szemöldökét. – Furcsa.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Az is többször megesett, hogy mikor künn az erdőn túl együtt kószáltunk a vasúti töltéseknél, vándor emberek, idegenek szólítottak meg bennünket s érdeklődtek, hogy ikertestvérek vagyunk-
   
- Nézzétek ezt a kettőt – noszogatták egymást.
– No,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
– No
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nézzétek már – és hahotáztak az örömtő
   
Egymás mellé állítottak, háttal, összekoccantották fejünket s
méricskélték,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
méricskéltek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tenyerüket fejünk búbjára tév
   
- Egy paraszthajszál nem sok, – bizonykodtak a fejüket
csóválva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csóválva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– de annyi különbség
sincs. Hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sincs. Annyi sincs. Hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érted ezt, te Bódi? Érted ezt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– dünnyögte maga elé – és magasba vonta a szemöldökét.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Később, hogy
fölcseperedtünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felcseperedtünk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s mind a ketten irogattunk, ki itt, ki ott, én magam sem értettem sok mindent.  
 
Váratlanul leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Leveleket kaptam
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
ismeretlenektől s arra kértek, hogy térítsem meg azt a csekélységet,
melyet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amelyet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Kassán, Bécsben, vagy Kolozsvárott bocsátottak
rendelkezésemre, a pályaudvaron, a vonat indulása
előtt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mert arra hivatkoztam, hogy erszényemet elvesztettem s becsületszavamra fogadtam, hogy a kölcsönt huszonnégy órán belül visszafizetem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rendelkezésemre.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Ízléstelen telefonugratások, aljas névtelen levelek szerzőségével vádoltak.
Legközelebbi barátaim tulajdon szemükkel látták, amint szakadó téli esőben órákhosszat csatangoltam rosszhírű sikátorok görbe
utcáin,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccáin,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy amint holtrészegen horkoltam egy kültelki csapszék vörös abroszán.
A Vitriol-lebuj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Vitriol" lebuj
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
főpincére elém tett egy számlát,
amelynek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melynek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiegyenlítése elől állítólag egy mellékajtón szöktem meg.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Több szavahihető tanú hallotta, hogy magas méltóságokról, országosan elismert, koszorús írókról nagy társaságokban a lehető legtiszteletlenebbül nyilatkoztam. Párbajsegédek kerestek
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
föl,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hetyke monoklival.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
hordárok a névjegyeimmel, leányok ártatlanságuk letört liliomával s esküimet, házassági ajánlataimat tárták elém.
Fölkeresett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Felkeresett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy éltesebb, köpcös vidéki hölgy
is, tegezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is, csiptetővel az orrán, váratlanul tegezni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett s azzal fenyegetett meg az ő különös tájnyelvén, hogy gyermektartási pört indít ellenem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Hüledezve bámultam ezekre a
lidércalakokra, akik egykor valamilyen képzeletben, valamilyen életben bizonyára éltek,
lélekzettek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegzettek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és izzottak, de most feketék voltak, halottak és hidegek, mint a piros parázs, miután kihűl, ellobban és hamuvá roskad.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lidércalakokra.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Nem ismertem őket. Ők azonban ismertek engem és fölismertek. Valamennyit Esti Kornélhoz utasítottam. Erre elmosolyodtak. Kérték személyleírását. Erre csúfondárosan rám mutattak. Kérték lakáscímét is. Ezzel nem igen
szolgálhattam. Barátom többnyire külföldön csavargott, repülőgépeken aludt, pár napra szállt meg itt és ott s tudtommal még sohase volt rendőrileg bejelentve. Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szolgálhattam. Esti
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Kornél tényleg volt, de nem volt jogi személy.
Bármennyire ártatlannak
tudtam hát magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is tudtam magam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezekben a förtelmes bűnökben, a pör nem jó kilátással kecsegtetett. Egy szembesítés kellemetlenségének – már csak Kornél miatt sem – tettem ki magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
Vállalnom kellett minden adósságát, minden csínyjét és becstelenségét, mintha én magam követtem volna el.  
  Fizettem érte. Sokat fizettem. Nemcsak pénzt.
Becsületemmel is fizettem. Görbe szemmel néztek rám mindenütt. Nem tudták, hányadán állnak velem, hogy a jobboldallal tartok-e vagy a ballal, hogy államfönntartó polgár vagyok-e, vagy veszedelmes fölforgató, tisztes családapa, vagy züllött kéjenc s egyáltalán ember vagyok-e, vagy csak álomkép, részeg kétkulacsos, holdkóros madárijesztő, aki még az
uraságoktól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uraságtól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
levetett, rongyos köpönyegét is arra forgatja, amerre a szél fúj. Drágán fizettem meg én a barátságunkat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
A becsületemmel is fizettem.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
 
  Mindezt azonban egyszerre elfelejtettem és megbocsátottam neki azon a szeles, tavaszi napon, amikor elhatároztam, hogy meglátogatom.  
  Bolond nap volt ez. Nem április elseje, de közel hozzá. Bolond, izgatott nap volt. Reggel fagyott, jégtükrök ropogtak az
utcai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap című folyóirat
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
uccai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fák vasrostélyán s kéklett az ég. Aztán olvadni
kezdett. Csorogtak az ereszek. Köd borult a hegyekre. Langyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kezdett. Langyos
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
permeteg
hullott. A talaj úgy párázott, mint egy agyonhajszolt, izzadt ló. Le kellett dobni télikabátunkat. Szivárvány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hullott. Szivárvány
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap című folyóirat
 
pántolta át cifra abroncsával a
Dunát. Délután dara esett. Megcukrozta a lombokat. Cipőnk talpa alatt latyakká kásásodott. Fütyült a szél. Élesen fütyült a szél. Fütyült
*