X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Esti Kornél

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Esti Kornél – critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő: Veres András
Sajtó alá rendező: Parádi Andrea , Józan Ildikó , Veres András és Sárközi Éva
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Esti Kornél Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011.
  • Szövegforrás EK1: Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
  • Szövegforrás NaP: a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig]) Kosztolányi Dezső, A világ legelőkelőbb szállodája : Esti Kornél visszaemlékezéseiből : Novella, Napló, XXXI. évf. 229. sz., 1930. aug. 24.,17–18. p.
  • Szövegforrás MaM: a Magyar Magazin című folyóiratKosztolányi Dezső, A világ legelőkelőbb szállodája, Magyar Magazin, IV. évf. 9. sz., 1931. márc. 1. 9–13. p.
  • Szövegforrás Ny: a Nyugat című folyóiratKosztolányi Dezső, A világ legelőkelőbb szállodája : Esti Kornél följegyzése, Nyugat, XXIII. évf. (2. köt.) 16. sz., 1930. aug. 16. 281–288. p.

Elektronikus kiadás adatai:

Szerkesztő: Palkó Gábor és Veres András
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
XML-control: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENEGYEDIK FEJEZET, (melyben a világ legelőkelőbb szállodájáról van szó)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A világ legelőkelőbb
szállodája: Esti Kornél följegyzése
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szállodája: Esti Kornél visszaemlékezéseiből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodája
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
 
Ismeritek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ismerik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a szállodák
költészetét? – fordult felénk Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
költészetét?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Erről sokat tudnék beszélni.  
  Vannak családias szállodák, melyekben otthonosabban érezzük magunkat, mint tulajdon fészkünkben,
e mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emellett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
függetlenül, a család feszessége nélkül. Vannak nyájas, meghitt, kedves szállodák. Vannak szomorú szállodák, különösen vidéken, melyek lehangolt zongorákhoz hasonlítanak és vak tükreikkel, nyirkos ágyhuzatukkal mélabúra kapatnak, aztán kétségbeejtő, elátkozott, halálos szállodák, melyekben novemberi estéken öngyilkosságot ajánlatos elkövetni. Vannak vidor szállodák, melyekben a vízcsapok kacagnak. Vannak rideg,
ünnepélyes, néma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, fecsegő szállodák, korhely szállodák, hetyke
szállodák, tüntető,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodák,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rikító, sehonnai szállodák, a friss festék szagával, megbízható, nyugalmas, úri szállodák, a mult
nemes-rozsdájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
patinájával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, könnyed szállodák, nehézkes szállodák, egészséges szállodák, melyekben verőfény árad a csatornákból is és
a beteg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beteg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, melyekben sántít az asztal, biceg a szék, mankón jár a szekrény, a kerevet hektikás, a párnák pedig haldokolva fekszenek az ágyban. Szóval igen sokféle szálloda van.  
  Legutóbbi külföldi körutamon,
hazatérőben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hazatérőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
útbaejtettem egy kis országot. Itt rábukkantam egy szállodára, melyről külön meg kell emlékeznem.  
  Ez a szálloda előkelő volt. Olyan előkelő volt, amilyent még nem láttam sehol. Bátran merem állítani, hogy a világ legelőkelőbb szállodája volt.  
 
Az alkonyat porában rohant gépkocsim, ütött-kopott, alacsony kalyibák között s egy gipszrózsás, kupolás, tizenhárom emeletes felhőkarcoló előtt állott meg, mely élénk ellentétet alkotott siralmas környezetével és láthatólag az idetévedt, külföldi előkelőségek fogadására szolgált.
   
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
gondoltam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sejtettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy nem közönséges helyre kerültem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Alighogy tülkölt
gépkocsim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az autóm
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a személyzet a szálloda
forgóajtaja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
forgóajtója
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
elé vonult. Tizenöten-húszan lehettek. Valóságos kis hadsereg volt.  
  Az egyik alkalmazott kinyitotta gépkocsim ajtaját, a másik segédkezett a kiszállásnál, a harmadik angol
porköpenyemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
porköpönyegemet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
emelte le, a negyedik amerikai
traveller-trunk-ömet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
traveller trunk-ömet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vitte, az ötödik két bőröndömet, a hatodik
krokodilbőr-táskámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőr táskámat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a hetedik francia újságomat, melyet az ülésen hagytam.
Mindez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Mind ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy szempillantás alatt történt, gyorsan, mint a karikacsapás.  
  Azok, akiknek nem jutott szerep ennél a munkánál, a járdán sorakoztak föl, laza rendben, nem katonásan, de azért fegyelmezett, hallgatag készenlétben.  
  Valamennyien
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sapkát hordtak s valami violaszín, furcsa operett-egyenruhát. Elléptem előttük, mintegy díszszemlét tartva. Ekkor a
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sapkák –
nem-hallható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy nem hallható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
nem hallható
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vezényszóra – leröppentek a
jólfésült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jól-fésült
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jólfésült22 fejekről.  
 
Így üdvözölték a messziről érkezett vendéget, azzal a szilárd, meggyőződéses, majdnem fiúi tisztelettel, melyet mindíg ott őrizhettek szívük
legmélyén s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legmélyén,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
onnan a forgandó szerencse semmiféle változása nem irthatta ki soha és annak, hogy eddig nem nyilatkozhatott meg irántam,
csupáncsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csupán csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az lehetett az oka, hogy mindmáig egyáltalán nem is
ösmertek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismertek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Sokáig néztem maroknyi hadseregem. Az a benyomásom támadt, hogy szükség esetén vérét is kész lenne érettem ontani. Könnyek tolultak szemembe. Egy királyt nem fogadhattak volna nagyobb odaadással.  
 
A maroknyi, de annál vitézebb hadsereg eloszlott, minden
trombitaszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
trombitahang
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és dobpörgés nélkül, egy jelre, melyet az a borotvált, őszbecsavarodott úr adott, aki eddig a
háttérben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
háttérből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irányította őket. Ez a portás volt. Angolul szólított meg s feltűnően hasonlított Edisonhoz.
   
Edison kimondhatatlan tapintattal kalaúzolt végig az előcsarnokon, melyet délszaki növények díszítettek. Valami tágas szobába tessékelt be. Rámutatott egy
bőrdívánra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdíványra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
s megkért, hogy "talán kegyeskednék helyet foglalni". Miután engedelmeskedtem, megnyomott egy gombot.
   
A tágas szoba
zajtalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
zajtalanul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó.
   
Remekbekészült fölvonó volt. Almazöld villanykörték szitáltak tompított fényt, hogy ne sértsék a vendégek túlérzékeny szemét. A
bőrdíván
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdívány
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mellett több bőrkarszék terpeszkedett, selyemperzsákon s itt-ott a sarokban asztalkákat is lehetett látni, dohányzókészlettel, képes folyóiratokkal, sakktáblákkal, melyekre előre fölrakták a bábokat, nyilván, hogy a vendégek a
tartózkodás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
liften való tartózkodás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hasznos, üdítő szórakozással űzzék el. Sajnos, erre
nem volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nem igen volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érkezésem, mert mihelyt körültekintettem s megbámultam ezt az igazán ízléses berendezést, a fölvonó pár másodperc multán dallamosan kattant, megérkezett rendeltetési helyére, az első emeletre.
 
Itt az alkalmazottak másik osztaga fogadott, kávészín egyenruhában. Ezek a portás intézkedésére kinyitották a szemben
levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szárnyasajtót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyas ajtót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Áthaladva az előszobán egy terembe léptem, melyet méreteinél fogva leginkább trónteremnek
nevezhetnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nevezhetnénk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.
Brokát-függönyök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Brokátfüggönyök,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
festői redőzetben omlottak alá az
empire-ablakokról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
empire ablakokról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, ahonnan egy sebes, kékvízű folyócskára nyilt kilátás. Ehhez a teremhez hozzájárult egy
fogadó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szalon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, aranyozott-fehér székekkel, egy ebédlő, egy hálószoba s egy kisebbfajta társalgó is, majd egy fürdőszoba, beépített márványmedencével, velencei tükrökkel, melyek előtt illatszivattyúk, körömráspolyok, ollócskák számlálhatatlan sokasága csillogott. Minden helyiségben – a fürdőszobában is – három telefon állott a vendégek rendelkezésére. Az egyik a szállodába szolgált, a másik a városba, a
harmadik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
harmadik,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– melynek tölcsére rózsaszín volt – nem
tudni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hová.  
  Káprázva időztem ebben a lakosztályban, aztán megkérdeztem a portástól, hogy körülbelül mibe kerül egy
napra?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
napra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  A portás nem válaszolt. Úgy rémlett, hogy nagyot hallott. Ebben is hasonlított Edisonhoz. Ekkor már szentül meg voltam
győződve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
győződve
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nem is hasonlít hozzá, hanem ő maga Edison.  
  Kérdésemet tehát ordítva ismételtem meg, ahogy süketekhez szokás beszélni. Az agg föltaláló ezt meghallotta. De úgy tetszett, hogy megütközött rajta s
egy kicsit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kicsit
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszomorodott. Szemét lesütötte.  
  A személyzet, mely könnyed
vigyázz-állásban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
vigyáz-állásban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
feszült előttünk, szintén lesütötte szemét, szemérmesen.  
  Fínom lelkületüket, mely bizonyára magasabb
égövekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régiókban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– oly eszmekörökben, ahová nem hatolhat az anyagiasság szennyes
gondolata
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
gondolata,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– kellemetlenül érintette
hétköznapiságom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
prózaiságom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
prózaiasságom
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akár az ihlet lázában égő költőt, akitől a burgonya árát tudakolják.  
  Mindnyájan hallgattak.  
  Én
épen mentegetődzni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen mentegetőzni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akartam,
magyarázkodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
megmagyarázni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, hogy költő vagyok, aki az írás keserves munkájával keresi kenyerét, ennélfogva igen fontosnak tartom és igen sokra becsülöm a pénzt, amikor a portás csalódottságának azzal adott kifejezést, hogy hidegen, szórakozottan kiejtett egy
számot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
számot
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
dollárokban -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dollárokban, -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
dollárokban –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
olyan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
számot, melytől csaknem hanyattvágódtam.  
  Másik szobát kértem.  
  Edison Alva Tamás udvariasan bólintott. A második emeletre vitt, ahol tojássárga egyenruhák vártak
reánk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ránk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Minthogy az itteni szobaárat se találtam megfelelőnek, a harmadik emeletre mentünk, a
fehér-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fehérkék
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lakájok közé, majd a negyedikre, az
ötödikre, mindig följebb és följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ötödikre, mindig fölebb és fölebb
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ötödikre és fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Végre a tizenegyedik emeletre jutottunk. Errefelé piros egyenruhás, rendkívül csinos,
szöszke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szőke
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fiúcskák teljesítettek szolgálatot.  
 
A portás megfogyatkozott, de még mindíg tekintélyes díszkísérettel vezetett végig egy végtelen folyosón. Időközönként az ajtók szemöldökfája fölött ki-kigyulladt egy színes láng. Érdeklődtem, mire valók ezek.
   
Ő erre se felelt azonnal.
   
Előbb csodálkozni látszott parlagi kíváncsiságomon, majd azon, hogy még van ember a föld hátán, aki nincs tisztában
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
eféle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpák rendeltetésével, aztán kimért szűkszavúsággal közölte, hogy ezek a fényjelek a csöngetést helyettesítik, a személyzet különböző tagjainak szólnak, akikkel a vendégek
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is érintkezhetnek, hogy egymás nyugalmát s a szálloda föltétlen csöndjét zavarnák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Hátul, valami félreeső zugban találtam egy udvari szobát, mely körülbelül megfelelt "igényeimnek".  
  De ez is olyan pazar volt, olyan fényes, hogy le se merem írni.  
  Csak
annyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
anyit
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesélek el, hogy egy malahit-asztalkán valami hosszúkás, spinétszerű fatokot leltem, melyen nyolcvanöt fehér és fekete gomb alkotott előttem ismeretlen rendeltetésű billentyűzetet.  
  Minthogy szenvedélyes zenész vagyok s meglehetősen zongorázom, azonnal leültem eléje és Beethovent kezdtem játszani, a Sonate pathétique-et. Alig értem az allegretto-hoz, halk kopogást hallottam ajtómon.  
  Frakkos alkalmazott jelentkezett. Mögötte az alkalmazottak sötétlő tömege várta
parancsomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a parancsomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Hirtelen összeszámláltam őket. Pont nyolcvanöten voltak. Ebből azt következtettem, hogy az a hosszúkás, spinétszerű szerszám a személyzetnek szóló
csengetyűtáblázat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csengetyü-táblázat
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s játékommal – eléggé meggondolatlanul – mindnyájukat becsöngettem. Bocsánatot kértem.  
  Ezt az alkalmat a fontosabb szolgálattevők
arra használták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
használták
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
föl, hogy egyenként bemutatkozzanak.  
  Kissé elámultam. Nappali szobapincérem Chopinhez hasonlított, éjjeli szobapincérem viszont magához Shakespeare-hez. Ámulatom nyomban fokozódott, mert fölfedeztem, hogy ebben bizonyos rendszer is van. Az első szobalány olyan volt, mint Cléo de Mérode, a második szobalány olyan, mint Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s a takarító-aszszony szakasztott mása Annie Besant-nak, a neves theosophának.  
  De ámulatom akkor érte el tetőfokát, mikor a bérszolgák népes csoportjában egymás után pillantottam meg Eckenert, a hős óceánrepülőt, aztán Rodint, aztán Bismarckot, aztán Murillot, aztán egy
szakállas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szakálla
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
félénk urat, aki a néhai,
gyászos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tragikus
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
véget ért orosz cárra sokkal jobban emlékeztetett, mint tulajdon arcképei.  
  Ez még nem volt minden. A szállodai titkár Schopenhauerhez hasonlított, a hideg-szakács Torricellihez, a meleg-szakács Einsteinhez, a raktárnok
Carusóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Carusohoz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s egy
sápadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sápadt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
beteges kifutó-fiú XVI. Lajos rejtélyesen eltűnt gyermekéhez, a boldogtalan
dauphine-hez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin-hez
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Nemzetközi hírességek ragyogó történelmi arcképcsarnoka éledt újra e derék alkalmazottakban.  
  Hogy micsoda része volt ebben a szálloda
igazgatóságának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
igazgatóságának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s hogy vajjon maga válogatta-e össze őket, a
hasonlatosság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlóság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
alapján,
cégérül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklámcélul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy ezzel a bájos ötlettel csalogassa oda
vendégeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vendégeit,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy csak véletlenül verődtek össze ezek az eleven
viaszbábok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
viaszfigurák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, azt nem volt időm eldönteni.  
  Esküszöm azonban mindenre, ami szent előttem, hogy ez szóról- szóra így volt. Itt általában mindenki hasonlított valakihez és minden hasonlított valamihez.  
  Schopenhauer megkérdezte, miben lehet szolgálatomra. Arra kértem, hogy tisztíttassa ki poros cipőmet, mert szeretnék kimenni a városba s megfürödni abban a sebes, kékvizű folyócskában, melyet már első pillanatban
megáhítottam.
   
A zord, frankfurti bölcselő tudomásul vette
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
természetesnek, mint emberinek mondható óhajomat s
megnyugtatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megnyugtatott
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nemsokára teljesül is.
 
Elmenőben még csak azt adta értésemre, hogy minden alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a hajnali kapus
tizenöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tizenkét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is s így ha történetesen hajnalban vetődöm haza,
latinul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
latinul,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy ógörögül is
elcseveghetek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
cseveghetek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele azokról a dévaj élményeimről, melyeket éjszakai kiruccanásaimon szerzek.
   
Ezzel ki is ment. Utána kopogott valaki. II. Miklós lépett be.
Szlávos alázattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megállitottam.
n
Jegyzet sajtóhiba
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a földig hajolt, arcomba tekintett, aztán cipőmet vette szemügyre,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy fölséges ujjaival érintette volna.  
  Körülbelül úgy folyt le
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ez a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vizsgálat, mint mikor egy gyakorló-orvos néz meg egy beteget, közben azonban már látja, hogy valamelyik szerv olyanféle sajátos-bonyolult megbetegedéséről van szó, melyet ugyan ő is tudna kezelni egyetemes orvostudori képesítése alapján, de sokkal helyesebb szakorvosnak
átutalnia,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
átutalni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aki kizárólag ilyesmivel foglalkozik.
   
Ezt az eszme-menetét egy szóval se nyilvánította ki. Ismét a földig hajolt és eltávozott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Kisvártatva visszatért Bismarckkal, Murilloval, Eckenerrel és Rodinnel. Ezek szintén cipőmre meredtek. Látszott, hogy mind az öten
kórjelzést
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kórleletet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kórjóslatot készítenek. Olyan volt az egész, mint egy
orvosi tanácskozás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzilium
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
konzilium,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
valami nagyon-nagy beteg ágyánál.
   
Behívtak egy szobalányt, egy újat, akivel eddig még nem
találkoztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
találkoztam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ha jól
emlékszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emlékszem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
-
Elsner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Elsler
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fannyt. Az csengő hangon jelentette ki, hogy ez "nem tartozik az ő hatáskörébe".
   
Ismét mindenki faképnél hagyott. Csak a hű Bismarck maradt mellettem.
 
Néhány perc múlva négy, folyosóközi szolgálatra beosztott, piros-egyenruhás, rendkívül csinos, szöszke fiúcska nyitott be s szobámba egy villamossággal hajtott, elmés kerékszerkezetű állványka-félét gurított be, melyet mindegyik csak a kisújja hegyével kormányzott. Bismarck szakavatott felügyelete mellett cipőmet egy csöpp emelődarú segítségével az
állványra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
állványkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyezték s mély bókolatok közepette kiszállították.
 
Alig másfél óra mulva vissza is tolták az elmés gépen. Cipőm ekkor már ragyogóan tiszta volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ettől az előkelőségtől, ettől a szokatlan figyelemtől
fölvillanyozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölvillanyozva,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fürödni mentem. Estig lubickoltam a folyócskában. Csak vacsorára tértem vissza.  
  Az étteremben néhány vendég lézengett. Számomra egy igen hosszú asztalnál terítettek, melynél
díszlakomát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díszlakomákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szokás tartani. Természetesen a középen ültem, a főhelyen, egyedül.  
  Máris hozták az ízletes, tizenkét fogásból álló vacsorát. Mindössze a tengeri rákot óhajtom kiemelni, mely
sűrű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
világosszürke mártásban úszott
márványosan-rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
márványosan rózsaszín
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
márvány-rózsaszin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
márványrózsaszin
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
húsával. Különben inkább ittam. Előbb kedvenc italomat, a világos sört, az aranysört, melynek fanyar tajtékát, a frissen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló komlóillatát gyermekkorom óta
imádom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
annyira imádom.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Borral folytattam, rajnaival és görög aszúval. Végül a pezsgőnél állapodtam meg. Új és új palackok kerültek a vödrökbe, édesek és keserűek, melyek lassan hűltek a mesterséges hó gyémántkristályai között.  
  A halakat a hal-konyhából hozták, a feketét a fekete-konyhából. Többször friss csokrokat helyeztek a virágtartókba, hogy amíg szemem és orrom gyönyörködik bennük, el ne hervadjanak.  
  Vacsora után számlámat kértem. A személyzet a
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tenyerét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
maga elé tartva mosolygott. Valamennyi étkezés így folyt le.
Általában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
 
Általában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
rendkívül
készségeseknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
készségesnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
mutatkoztak. Ha azt kívánom, hogy gyújtsák föl kedvemért a
várost vagy öljék meg szeretett fejedelmüket és másnap délben a fejét ezüstcsajkában tegyék asztalomra, irish-stew-ként elkészítve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
várost,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szentül hiszem, hogy azt is minden ellenkezés nélkül teljesítik.  
  Udvariasságuk egyre növekedett. De a számuk is növekedett. Ezt én néha négyszázra tettem, néha azonban nyolcszázra. Minthogy pedig a szállodában egész tartózkodásom alatt csak nyolc vendéget láttam, egy-egy vendégre, reám is, körülbelül száz alkalmazott esett.  
  Amint végighaladtam a neszfogó szőnyegekkel borított folyosón, néma kariatidek gyanánt lapultak meg a falak mentén. Létezésüket csak akkor vettem észre, amikor leemelték sapkájukat és halkan üdvözöltek. A szerénység, a jómodor második természetükké vált. Gépek voltak, nem is emberek.
   
Egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy pincér a cigarettáját
tenyerébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a tenyerébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rejtve füstöt fújt ki, de miután megpillantott, elszégyelte, hogy ily gyarló szenvedélynek hódol s cigarettája már is eltűnt. Hogy hová tűnt el, azt ma
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudom. Talán beledobta egy mindenütt ott található, aszbeszttel bélelt, légmentesen is elzárható
hamutartóba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hamutartóba,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy talán a bűntudattól pironkodva szájába kapta s
parazsastul-tokostul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
parazsastól-tokostól együtt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
összerágta és lenyelte. Ez az utóbbi
a valószínűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
valószinübb.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ismétlem, a személyzet párját ritkította. Naponta kedveskedett valamivel. Famentes japán papírra nyomtatott, díszműnek is beillő emlékiratokat, kitűnően szerkesztett és kitűnően tájékoztató árjegyzékeket nyomtak
markomba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a markomba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-untalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-unottan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölhívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölhivták a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figyelmem a szálloda Dalcrose-tánciskolájára és
Menzendik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a Menzedik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a Menzedik-tornatermeire,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda bakteorológiai laboratóriumára, a szálloda másoló, gyorsíró és gépíró irodájára, a szálloda csinos kutyauszodájára, a szálloda külön
autogumi-lerakatára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
autógumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
autogumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sőt a szálloda dúsan fölszerelt
lélekelemző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
intézetére is,
hol jeles
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
jeles
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lélekelemzők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikusok
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nap és éjjel bármelyik órájában szakavatottan kezelik a szálloda igen tisztelt ideg- és elmebetegeit.
   
Nem
akarlak benneteket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akarom önöket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
további részletekkel fárasztani, csak még annyit közlök, hogy tíz napig éltem ebben a bájos, fínom környezetben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Egy reggel az ágyam mellett lévő
beszélőgépbe belemondtam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonba beleásítottam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy másnap délután, a két óra tizenegy perckor induló villámvonattal hazautazom, ezért málhám és
bőröndjeim – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőröndjeim, – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
bőröndjeim,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– adják föl
budapesti lakáscímemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föl lakáscimemre.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
A
beszélőgép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
viaszhengerkéjét leküldtem
II. Miklós cárral Edison barátomhoz. A cár egy másik viaszhengerkét hozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Edison barátomhoz. Egy másik viaszhengerkét hoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vissza. Ezt
a beszélőgépbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonomba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
helyezve arról értesültem, hogy a portás már "megtette a kellő lépéseket".  
  Ettől fogva a személyzet figyelme megkettőződött s minden percben, minden órában
a mértani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mértani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
haladvány arányában fokozódott. Annie Besant, a takarítóasszony, sóhajtva köszöntött. Cléo de
Mérode,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Merode,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Elsler Fanny, Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szomorúan jött-ment köröttem, mint akik aligha élik túl eltávozásomat s bánatukban méreggel vetnek majd véget fiatal életüknek. Chopin, Einstein, Murillo, Bismarck, Schopenhauer, Torricelli, II. Miklós, Caruso, Rodin s a kis szerencsétlenül járt
dauphin
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
is, valahányszor találkoztam velük
a folyosón,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
folyosón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
viharosan "Jó reggelt, jó estét" köszöntöttek. Úgy hangzott ez, mint a kolostorban a karthauziak emlékeztetése: Memento mori.  
  Vajjon mire is emlékeztettek
tulajdonképen?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulajdonképpen?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Néha arra gondoltam, hogy talán a borravalóra, amelyre tényleg rászolgáltak. Elég volt azonban egy pillantást vetnem arcukra, melyen közeli elutazásom okozta fájdalmuk tükröződött, elég volt rátekintenem vörösre sírt szemükre, melyet hiába igyekeztek takargatni, hogy meggyőződjem ennek ellenkezőjéről.  
  Este, vacsora után, Edison az éttermi főpincérrel valami papírszeletkét tétetett elém ezüsttálcán. A vasúti
föladóvevény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föladó vevény
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt, mely arról tanuskodott, hogy már összes
poggyászomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyorsáruként viszi hazafelé a vonat s a szállítási díjat a szálloda – természetesen – előre "kiegyenlítette".
   
Helyeslőleg biccentettem s a szobámba vonultam.
   
Minekelőtte elszenderedtem, iszonyú lármára riadtam föl. Valami harsogó férfikar egészen közelről csöndes jóéjszakát üvöltött a fülembe. Fölugrottam ágyamból. Szobámban
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
senki sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Az történt, hogy a szálloda lelkes és figyelmes férfiszemélyzete, mely tudvalevőleg külön leadó és fölvevő-állomással is
rendelkezik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
rendelkezett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a rádió hangszórójával szólt be hozzám.
 
Ugyanez történt reggel is, azzal a különbséggel, hogy ekkor a nőalkalmazottak ezüsthangja ébresztett föl,
jó reggelt kívánva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jóreggelt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Az utolsó napon koradélelőtt a
portásfülkében fölkerestem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
portás fülkéjében fölkerestem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Edisont és fizetni akartam. Arcán a pénz hallatára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismét föltünt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a fitymáló, világfájdalmas mosoly. Biztosított, hogy még
ráérek "számlámat rendezni",
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ráérek.
 
"Számlámat rendezik",
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hiszen vonatom csak kettő után indul, s az ebédet még náluk költöm el. Másként
számlám javában készül, ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
számláim javában készülnek, épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
most végzi rajta az
utolsó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
utolsó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
művészi simításokat a központi számvevőhivatal.  
  Kezemben
krokodilbőr-táskámmal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőrtáskámmal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lassan kisétáltam a város végén lévő pálmaligetbe, ahol eddig naponta dolgozgattam közvetlenségéről és
forró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
forró, lávaszerűen hömpölygő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ösztönösségéről méltán híres szerelmi dalfüzéremen, melynek ez a címe: Gátlások és átvitelek.
   
Leültem a szökőkút
márványkávájára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
márványpárkányára.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Egy darabig merengtem. Majd régi, bevált módszerem szerint próbáltam előidézni a teremtő révületet. Homlokomat többször egymásután
belevertem a márványkávába.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a falba vertem.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Csak akkor tudok alkotni, ha teljesen kikapcsolom értelmemet.
   
Sajnos, ez nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sikerült. Az értelem rendkívül buta
dolog. Most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
dolog, most
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is folyton odatolakodott hozzám.
 
Aztán mások is figyelmeztettek arra, hogy a földön létezik értelem. Többek közt a szálloda személyzete is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Amikor eltüsszentettem magam, egy ötméter magas pálmafára szerelt, hangerősítővel is ellátott rádió közvetítette hozzám
a szállóbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ottani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
férfi és női alkalmazottak óhaját, hogy váljék egészségemre.  
  Pár óra alatt mégis megírtam egyik legfőbb művemet, egy kétsoros költeményemet, mely Elinornak, legutóbbi kedvesemnek irántam érzett
tudat-előttes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tudat-előző
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudat-elöző
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyűlöletéről szól.  
  Ez a roppant szellemi munka teljesen elcsigázott. Utána megint két óra hosszat bámultam magam elé. Vártam, hogy értelmem visszatérjen.  
  Arra ocsúdtam föl, hogy a közeli tisztásra leereszkedett egy repülőgép, könnyedén és kecsesen, mint egy szitakötő.  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A pilóta épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hazámba igyekezett. Magam se tudom miért,
belé ültem, s megparancsoltam a repülőnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beültem a repülőgépbe s megparancsoltam a pilótának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy sürgősen vigyen haza.  
  Fönn a levegőben, amikor a magasságmérő már
hétezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kétezer
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
métert mutatott s az a sebes, kékvízű folyócska már csak akkorkának látszott, mint az a platina-karcsat, melyet Elinor visel
a csuklóján, a felhők fölött, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csuklóján, felhők fölött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
havasok fölött hirtelen eszembe ötlött, hogy elfelejtettem rendezni szállodai számlámat s véletlenül borravalót sem adtam azoknak az alkalmazottaknak, akik oly jóságosan őrködtek oldalamnál, majdnem két hétig.
   
Minthogy lélektanilag is tüneményesen-képzett ember vagyok s tudom, hogy nincs "véletlen" és hogy semmit se "felejtünk el" ok nélkül, ezt tüstént gyanúsnak tartottam.
 
Villámgyorsan
elemezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizálni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kezdtem
magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magamat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amíg a repülőgép merész lendülettel légbukfencet vetett s én fejjel lefelé lógtam a földgolyóra, folytattam
a lélekelemzést,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizisemet,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
melyet csakhamar sikeresen be is fejeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Rájöttem, hogy ez a tettem
tudattalanul-tudatos, vagyis tudatosan-tudattalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudatlanul tudatos, vagyis tudatosan-tudatlan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt. De okos volt, nagyon okos. Nem is cselekedhettem
másképen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másképpen.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Végre lehetetlen ilyen előkelő szállodát, ilyen előkelő alkalmazottakat megsérteni azzal, hogy fizessünk is nekik. Ez tapintatlanság lett volna, durva tapintatlanság.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENEGYEDIK FEJEZET, (melyben a világ legelőkelőbb szállodájáról van szó)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A világ legelőkelőbb
szállodája: Esti Kornél följegyzése
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szállodája: Esti Kornél visszaemlékezéseiből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodája
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
 
Ismeritek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ismerik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a szállodák
költészetét? – fordult felénk Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
költészetét?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Erről sokat tudnék beszélni.  
  Vannak családias szállodák, melyekben otthonosabban érezzük magunkat, mint tulajdon fészkünkben,
e mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emellett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
függetlenül, a család feszessége nélkül. Vannak nyájas, meghitt, kedves szállodák. Vannak szomorú szállodák, különösen vidéken, melyek lehangolt zongorákhoz hasonlítanak és vak tükreikkel, nyirkos ágyhuzatukkal mélabúra kapatnak, aztán kétségbeejtő, elátkozott, halálos szállodák, melyekben novemberi estéken öngyilkosságot ajánlatos elkövetni. Vannak vidor szállodák, melyekben a vízcsapok kacagnak. Vannak rideg,
ünnepélyes, néma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, fecsegő szállodák, korhely szállodák, hetyke
szállodák, tüntető,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodák,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rikító, sehonnai szállodák, a friss festék szagával, megbízható, nyugalmas, úri szállodák, a mult
nemes-rozsdájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
patinájával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, könnyed szállodák, nehézkes szállodák, egészséges szállodák, melyekben verőfény árad a csatornákból is és
a beteg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beteg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, melyekben sántít az asztal, biceg a szék, mankón jár a szekrény, a kerevet hektikás, a párnák pedig haldokolva fekszenek az ágyban. Szóval igen sokféle szálloda van.  
  Legutóbbi külföldi körutamon,
hazatérőben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hazatérőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
útbaejtettem egy kis országot. Itt rábukkantam egy szállodára, melyről külön meg kell emlékeznem.  
  Ez a szálloda előkelő volt. Olyan előkelő volt, amilyent még nem láttam sehol. Bátran merem állítani, hogy a világ legelőkelőbb szállodája volt.  
 
Az alkonyat porában rohant gépkocsim, ütött-kopott, alacsony kalyibák között s egy gipszrózsás, kupolás, tizenhárom emeletes felhőkarcoló előtt állott meg, mely élénk ellentétet alkotott siralmas környezetével és láthatólag az idetévedt, külföldi előkelőségek fogadására szolgált.
   
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
gondoltam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sejtettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy nem közönséges helyre kerültem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Alighogy tülkölt
gépkocsim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az autóm
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a személyzet a szálloda
forgóajtaja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
forgóajtója
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
elé vonult. Tizenöten-húszan lehettek. Valóságos kis hadsereg volt.  
  Az egyik alkalmazott kinyitotta gépkocsim ajtaját, a másik segédkezett a kiszállásnál, a harmadik angol
porköpenyemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
porköpönyegemet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
emelte le, a negyedik amerikai
traveller-trunk-ömet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
traveller trunk-ömet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vitte, az ötödik két bőröndömet, a hatodik
krokodilbőr-táskámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőr táskámat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a hetedik francia újságomat, melyet az ülésen hagytam.
Mindez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Mind ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy szempillantás alatt történt, gyorsan, mint a karikacsapás.  
  Azok, akiknek nem jutott szerep ennél a munkánál, a járdán sorakoztak föl, laza rendben, nem katonásan, de azért fegyelmezett, hallgatag készenlétben.  
  Valamennyien
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sapkát hordtak s valami violaszín, furcsa operett-egyenruhát. Elléptem előttük, mintegy díszszemlét tartva. Ekkor a
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sapkák –
nem-hallható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy nem hallható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
nem hallható
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vezényszóra – leröppentek a
jólfésült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jól-fésült
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jólfésült22 fejekről.  
 
Így üdvözölték a messziről érkezett vendéget, azzal a szilárd, meggyőződéses, majdnem fiúi tisztelettel, melyet mindíg ott őrizhettek szívük
legmélyén s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legmélyén,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
onnan a forgandó szerencse semmiféle változása nem irthatta ki soha és annak, hogy eddig nem nyilatkozhatott meg irántam,
csupáncsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csupán csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az lehetett az oka, hogy mindmáig egyáltalán nem is
ösmertek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismertek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Sokáig néztem maroknyi hadseregem. Az a benyomásom támadt, hogy szükség esetén vérét is kész lenne érettem ontani. Könnyek tolultak szemembe. Egy királyt nem fogadhattak volna nagyobb odaadással.  
 
A maroknyi, de annál vitézebb hadsereg eloszlott, minden
trombitaszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
trombitahang
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és dobpörgés nélkül, egy jelre, melyet az a borotvált, őszbecsavarodott úr adott, aki eddig a
háttérben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
háttérből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irányította őket. Ez a portás volt. Angolul szólított meg s feltűnően hasonlított Edisonhoz.
   
Edison kimondhatatlan tapintattal kalaúzolt végig az előcsarnokon, melyet délszaki növények díszítettek. Valami tágas szobába tessékelt be. Rámutatott egy
bőrdívánra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdíványra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
s megkért, hogy "talán kegyeskednék helyet foglalni". Miután engedelmeskedtem, megnyomott egy gombot.
   
A tágas szoba
zajtalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
zajtalanul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó.
   
Remekbekészült fölvonó volt. Almazöld villanykörték szitáltak tompított fényt, hogy ne sértsék a vendégek túlérzékeny szemét. A
bőrdíván
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdívány
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mellett több bőrkarszék terpeszkedett, selyemperzsákon s itt-ott a sarokban asztalkákat is lehetett látni, dohányzókészlettel, képes folyóiratokkal, sakktáblákkal, melyekre előre fölrakták a bábokat, nyilván, hogy a vendégek a
tartózkodás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
liften való tartózkodás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hasznos, üdítő szórakozással űzzék el. Sajnos, erre
nem volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nem igen volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érkezésem, mert mihelyt körültekintettem s megbámultam ezt az igazán ízléses berendezést, a fölvonó pár másodperc multán dallamosan kattant, megérkezett rendeltetési helyére, az első emeletre.
 
Itt az alkalmazottak másik osztaga fogadott, kávészín egyenruhában. Ezek a portás intézkedésére kinyitották a szemben
levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szárnyasajtót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyas ajtót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Áthaladva az előszobán egy terembe léptem, melyet méreteinél fogva leginkább trónteremnek
nevezhetnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nevezhetnénk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.
Brokát-függönyök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Brokátfüggönyök,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
festői redőzetben omlottak alá az
empire-ablakokról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
empire ablakokról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, ahonnan egy sebes, kékvízű folyócskára nyilt kilátás. Ehhez a teremhez hozzájárult egy
fogadó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szalon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, aranyozott-fehér székekkel, egy ebédlő, egy hálószoba s egy kisebbfajta társalgó is, majd egy fürdőszoba, beépített márványmedencével, velencei tükrökkel, melyek előtt illatszivattyúk, körömráspolyok, ollócskák számlálhatatlan sokasága csillogott. Minden helyiségben – a fürdőszobában is – három telefon állott a vendégek rendelkezésére. Az egyik a szállodába szolgált, a másik a városba, a
harmadik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
harmadik,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– melynek tölcsére rózsaszín volt – nem
tudni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hová.  
  Káprázva időztem ebben a lakosztályban, aztán megkérdeztem a portástól, hogy körülbelül mibe kerül egy
napra?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
napra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  A portás nem válaszolt. Úgy rémlett, hogy nagyot hallott. Ebben is hasonlított Edisonhoz. Ekkor már szentül meg voltam
győződve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
győződve
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nem is hasonlít hozzá, hanem ő maga Edison.  
  Kérdésemet tehát ordítva ismételtem meg, ahogy süketekhez szokás beszélni. Az agg föltaláló ezt meghallotta. De úgy tetszett, hogy megütközött rajta s
egy kicsit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kicsit
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszomorodott. Szemét lesütötte.  
  A személyzet, mely könnyed
vigyázz-állásban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
vigyáz-állásban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
feszült előttünk, szintén lesütötte szemét, szemérmesen.  
  Fínom lelkületüket, mely bizonyára magasabb
égövekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régiókban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– oly eszmekörökben, ahová nem hatolhat az anyagiasság szennyes
gondolata
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
gondolata,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– kellemetlenül érintette
hétköznapiságom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
prózaiságom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
prózaiasságom
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akár az ihlet lázában égő költőt, akitől a burgonya árát tudakolják.  
  Mindnyájan hallgattak.  
  Én
épen mentegetődzni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen mentegetőzni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akartam,
magyarázkodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
megmagyarázni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, hogy költő vagyok, aki az írás keserves munkájával keresi kenyerét, ennélfogva igen fontosnak tartom és igen sokra becsülöm a pénzt, amikor a portás csalódottságának azzal adott kifejezést, hogy hidegen, szórakozottan kiejtett egy
számot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
számot
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
dollárokban -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dollárokban, -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
dollárokban –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
olyan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
számot, melytől csaknem hanyattvágódtam.  
  Másik szobát kértem.  
  Edison Alva Tamás udvariasan bólintott. A második emeletre vitt, ahol tojássárga egyenruhák vártak
reánk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ránk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Minthogy az itteni szobaárat se találtam megfelelőnek, a harmadik emeletre mentünk, a
fehér-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fehérkék
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lakájok közé, majd a negyedikre, az
ötödikre, mindig följebb és följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ötödikre, mindig fölebb és fölebb
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ötödikre és fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Végre a tizenegyedik emeletre jutottunk. Errefelé piros egyenruhás, rendkívül csinos,
szöszke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szőke
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fiúcskák teljesítettek szolgálatot.  
 
A portás megfogyatkozott, de még mindíg tekintélyes díszkísérettel vezetett végig egy végtelen folyosón. Időközönként az ajtók szemöldökfája fölött ki-kigyulladt egy színes láng. Érdeklődtem, mire valók ezek.
   
Ő erre se felelt azonnal.
   
Előbb csodálkozni látszott parlagi kíváncsiságomon, majd azon, hogy még van ember a föld hátán, aki nincs tisztában
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
eféle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpák rendeltetésével, aztán kimért szűkszavúsággal közölte, hogy ezek a fényjelek a csöngetést helyettesítik, a személyzet különböző tagjainak szólnak, akikkel a vendégek
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is érintkezhetnek, hogy egymás nyugalmát s a szálloda föltétlen csöndjét zavarnák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Hátul, valami félreeső zugban találtam egy udvari szobát, mely körülbelül megfelelt "igényeimnek".  
  De ez is olyan pazar volt, olyan fényes, hogy le se merem írni.  
  Csak
annyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
anyit
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesélek el, hogy egy malahit-asztalkán valami hosszúkás, spinétszerű fatokot leltem, melyen nyolcvanöt fehér és fekete gomb alkotott előttem ismeretlen rendeltetésű billentyűzetet.  
  Minthogy szenvedélyes zenész vagyok s meglehetősen zongorázom, azonnal leültem eléje és Beethovent kezdtem játszani, a Sonate pathétique-et. Alig értem az allegretto-hoz, halk kopogást hallottam ajtómon.  
  Frakkos alkalmazott jelentkezett. Mögötte az alkalmazottak sötétlő tömege várta
parancsomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a parancsomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Hirtelen összeszámláltam őket. Pont nyolcvanöten voltak. Ebből azt következtettem, hogy az a hosszúkás, spinétszerű szerszám a személyzetnek szóló
csengetyűtáblázat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csengetyü-táblázat
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s játékommal – eléggé meggondolatlanul – mindnyájukat becsöngettem. Bocsánatot kértem.  
  Ezt az alkalmat a fontosabb szolgálattevők
arra használták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
használták
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
föl, hogy egyenként bemutatkozzanak.  
  Kissé elámultam. Nappali szobapincérem Chopinhez hasonlított, éjjeli szobapincérem viszont magához Shakespeare-hez. Ámulatom nyomban fokozódott, mert fölfedeztem, hogy ebben bizonyos rendszer is van. Az első szobalány olyan volt, mint Cléo de Mérode, a második szobalány olyan, mint Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s a takarító-aszszony szakasztott mása Annie Besant-nak, a neves theosophának.  
  De ámulatom akkor érte el tetőfokát, mikor a bérszolgák népes csoportjában egymás után pillantottam meg Eckenert, a hős óceánrepülőt, aztán Rodint, aztán Bismarckot, aztán Murillot, aztán egy
szakállas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szakálla
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
félénk urat, aki a néhai,
gyászos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tragikus
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
véget ért orosz cárra sokkal jobban emlékeztetett, mint tulajdon arcképei.  
  Ez még nem volt minden. A szállodai titkár Schopenhauerhez hasonlított, a hideg-szakács Torricellihez, a meleg-szakács Einsteinhez, a raktárnok
Carusóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Carusohoz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s egy
sápadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sápadt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
beteges kifutó-fiú XVI. Lajos rejtélyesen eltűnt gyermekéhez, a boldogtalan
dauphine-hez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin-hez
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Nemzetközi hírességek ragyogó történelmi arcképcsarnoka éledt újra e derék alkalmazottakban.  
  Hogy micsoda része volt ebben a szálloda
igazgatóságának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
igazgatóságának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s hogy vajjon maga válogatta-e össze őket, a
hasonlatosság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlóság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
alapján,
cégérül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklámcélul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy ezzel a bájos ötlettel csalogassa oda
vendégeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vendégeit,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy csak véletlenül verődtek össze ezek az eleven
viaszbábok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
viaszfigurák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, azt nem volt időm eldönteni.  
  Esküszöm azonban mindenre, ami szent előttem, hogy ez szóról- szóra így volt. Itt általában mindenki hasonlított valakihez és minden hasonlított valamihez.  
  Schopenhauer megkérdezte, miben lehet szolgálatomra. Arra kértem, hogy tisztíttassa ki poros cipőmet, mert szeretnék kimenni a városba s megfürödni abban a sebes, kékvizű folyócskában, melyet már első pillanatban
megáhítottam.
   
A zord, frankfurti bölcselő tudomásul vette
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
természetesnek, mint emberinek mondható óhajomat s
megnyugtatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megnyugtatott
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nemsokára teljesül is.
 
Elmenőben még csak azt adta értésemre, hogy minden alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a hajnali kapus
tizenöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tizenkét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is s így ha történetesen hajnalban vetődöm haza,
latinul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
latinul,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy ógörögül is
elcseveghetek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
cseveghetek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele azokról a dévaj élményeimről, melyeket éjszakai kiruccanásaimon szerzek.
   
Ezzel ki is ment. Utána kopogott valaki. II. Miklós lépett be.
Szlávos alázattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megállitottam.
n
Jegyzet sajtóhiba
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a földig hajolt, arcomba tekintett, aztán cipőmet vette szemügyre,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy fölséges ujjaival érintette volna.  
  Körülbelül úgy folyt le
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ez a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vizsgálat, mint mikor egy gyakorló-orvos néz meg egy beteget, közben azonban már látja, hogy valamelyik szerv olyanféle sajátos-bonyolult megbetegedéséről van szó, melyet ugyan ő is tudna kezelni egyetemes orvostudori képesítése alapján, de sokkal helyesebb szakorvosnak
átutalnia,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
átutalni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aki kizárólag ilyesmivel foglalkozik.
   
Ezt az eszme-menetét egy szóval se nyilvánította ki. Ismét a földig hajolt és eltávozott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Kisvártatva visszatért Bismarckkal, Murilloval, Eckenerrel és Rodinnel. Ezek szintén cipőmre meredtek. Látszott, hogy mind az öten
kórjelzést
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kórleletet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kórjóslatot készítenek. Olyan volt az egész, mint egy
orvosi tanácskozás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzilium
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
konzilium,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
valami nagyon-nagy beteg ágyánál.
   
Behívtak egy szobalányt, egy újat, akivel eddig még nem
találkoztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
találkoztam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ha jól
emlékszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emlékszem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
-
Elsner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Elsler
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fannyt. Az csengő hangon jelentette ki, hogy ez "nem tartozik az ő hatáskörébe".
   
Ismét mindenki faképnél hagyott. Csak a hű Bismarck maradt mellettem.
 
Néhány perc múlva négy, folyosóközi szolgálatra beosztott, piros-egyenruhás, rendkívül csinos, szöszke fiúcska nyitott be s szobámba egy villamossággal hajtott, elmés kerékszerkezetű állványka-félét gurított be, melyet mindegyik csak a kisújja hegyével kormányzott. Bismarck szakavatott felügyelete mellett cipőmet egy csöpp emelődarú segítségével az
állványra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
állványkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyezték s mély bókolatok közepette kiszállították.
 
Alig másfél óra mulva vissza is tolták az elmés gépen. Cipőm ekkor már ragyogóan tiszta volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ettől az előkelőségtől, ettől a szokatlan figyelemtől
fölvillanyozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölvillanyozva,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fürödni mentem. Estig lubickoltam a folyócskában. Csak vacsorára tértem vissza.  
  Az étteremben néhány vendég lézengett. Számomra egy igen hosszú asztalnál terítettek, melynél
díszlakomát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díszlakomákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szokás tartani. Természetesen a középen ültem, a főhelyen, egyedül.  
  Máris hozták az ízletes, tizenkét fogásból álló vacsorát. Mindössze a tengeri rákot óhajtom kiemelni, mely
sűrű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
világosszürke mártásban úszott
márványosan-rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
márványosan rózsaszín
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
márvány-rózsaszin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
márványrózsaszin
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
húsával. Különben inkább ittam. Előbb kedvenc italomat, a világos sört, az aranysört, melynek fanyar tajtékát, a frissen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló komlóillatát gyermekkorom óta
imádom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
annyira imádom.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Borral folytattam, rajnaival és görög aszúval. Végül a pezsgőnél állapodtam meg. Új és új palackok kerültek a vödrökbe, édesek és keserűek, melyek lassan hűltek a mesterséges hó gyémántkristályai között.  
  A halakat a hal-konyhából hozták, a feketét a fekete-konyhából. Többször friss csokrokat helyeztek a virágtartókba, hogy amíg szemem és orrom gyönyörködik bennük, el ne hervadjanak.  
  Vacsora után számlámat kértem. A személyzet a
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tenyerét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
maga elé tartva mosolygott. Valamennyi étkezés így folyt le.
Általában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
 
Általában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
rendkívül
készségeseknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
készségesnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
mutatkoztak. Ha azt kívánom, hogy gyújtsák föl kedvemért a
várost vagy öljék meg szeretett fejedelmüket és másnap délben a fejét ezüstcsajkában tegyék asztalomra, irish-stew-ként elkészítve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
várost,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szentül hiszem, hogy azt is minden ellenkezés nélkül teljesítik.  
  Udvariasságuk egyre növekedett. De a számuk is növekedett. Ezt én néha négyszázra tettem, néha azonban nyolcszázra. Minthogy pedig a szállodában egész tartózkodásom alatt csak nyolc vendéget láttam, egy-egy vendégre, reám is, körülbelül száz alkalmazott esett.  
  Amint végighaladtam a neszfogó szőnyegekkel borított folyosón, néma kariatidek gyanánt lapultak meg a falak mentén. Létezésüket csak akkor vettem észre, amikor leemelték sapkájukat és halkan üdvözöltek. A szerénység, a jómodor második természetükké vált. Gépek voltak, nem is emberek.
   
Egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy pincér a cigarettáját
tenyerébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a tenyerébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rejtve füstöt fújt ki, de miután megpillantott, elszégyelte, hogy ily gyarló szenvedélynek hódol s cigarettája már is eltűnt. Hogy hová tűnt el, azt ma
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudom. Talán beledobta egy mindenütt ott található, aszbeszttel bélelt, légmentesen is elzárható
hamutartóba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hamutartóba,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy talán a bűntudattól pironkodva szájába kapta s
parazsastul-tokostul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
parazsastól-tokostól együtt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
összerágta és lenyelte. Ez az utóbbi
a valószínűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
valószinübb.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ismétlem, a személyzet párját ritkította. Naponta kedveskedett valamivel. Famentes japán papírra nyomtatott, díszműnek is beillő emlékiratokat, kitűnően szerkesztett és kitűnően tájékoztató árjegyzékeket nyomtak
markomba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a markomba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-untalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-unottan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölhívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölhivták a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figyelmem a szálloda Dalcrose-tánciskolájára és
Menzendik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a Menzedik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a Menzedik-tornatermeire,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda bakteorológiai laboratóriumára, a szálloda másoló, gyorsíró és gépíró irodájára, a szálloda csinos kutyauszodájára, a szálloda külön
autogumi-lerakatára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
autógumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
autogumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sőt a szálloda dúsan fölszerelt
lélekelemző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
intézetére is,
hol jeles
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
jeles
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lélekelemzők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikusok
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nap és éjjel bármelyik órájában szakavatottan kezelik a szálloda igen tisztelt ideg- és elmebetegeit.
   
Nem
akarlak benneteket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akarom önöket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
további részletekkel fárasztani, csak még annyit közlök, hogy tíz napig éltem ebben a bájos, fínom környezetben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Egy reggel az ágyam mellett lévő
beszélőgépbe belemondtam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonba beleásítottam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy másnap délután, a két óra tizenegy perckor induló villámvonattal hazautazom, ezért málhám és
bőröndjeim – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőröndjeim, – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
bőröndjeim,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– adják föl
budapesti lakáscímemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föl lakáscimemre.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
A
beszélőgép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
viaszhengerkéjét leküldtem
II. Miklós cárral Edison barátomhoz. A cár egy másik viaszhengerkét hozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Edison barátomhoz. Egy másik viaszhengerkét hoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vissza. Ezt
a beszélőgépbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonomba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
helyezve arról értesültem, hogy a portás már "megtette a kellő lépéseket".  
  Ettől fogva a személyzet figyelme megkettőződött s minden percben, minden órában
a mértani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mértani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
haladvány arányában fokozódott. Annie Besant, a takarítóasszony, sóhajtva köszöntött. Cléo de
Mérode,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Merode,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Elsler Fanny, Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szomorúan jött-ment köröttem, mint akik aligha élik túl eltávozásomat s bánatukban méreggel vetnek majd véget fiatal életüknek. Chopin, Einstein, Murillo, Bismarck, Schopenhauer, Torricelli, II. Miklós, Caruso, Rodin s a kis szerencsétlenül járt
dauphin
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
is, valahányszor találkoztam velük
a folyosón,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
folyosón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
viharosan "Jó reggelt, jó estét" köszöntöttek. Úgy hangzott ez, mint a kolostorban a karthauziak emlékeztetése: Memento mori.  
  Vajjon mire is emlékeztettek
tulajdonképen?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulajdonképpen?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Néha arra gondoltam, hogy talán a borravalóra, amelyre tényleg rászolgáltak. Elég volt azonban egy pillantást vetnem arcukra, melyen közeli elutazásom okozta fájdalmuk tükröződött, elég volt rátekintenem vörösre sírt szemükre, melyet hiába igyekeztek takargatni, hogy meggyőződjem ennek ellenkezőjéről.  
  Este, vacsora után, Edison az éttermi főpincérrel valami papírszeletkét tétetett elém ezüsttálcán. A vasúti
föladóvevény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föladó vevény
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt, mely arról tanuskodott, hogy már összes
poggyászomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyorsáruként viszi hazafelé a vonat s a szállítási díjat a szálloda – természetesen – előre "kiegyenlítette".
   
Helyeslőleg biccentettem s a szobámba vonultam.
   
Minekelőtte elszenderedtem, iszonyú lármára riadtam föl. Valami harsogó férfikar egészen közelről csöndes jóéjszakát üvöltött a fülembe. Fölugrottam ágyamból. Szobámban
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
senki sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Az történt, hogy a szálloda lelkes és figyelmes férfiszemélyzete, mely tudvalevőleg külön leadó és fölvevő-állomással is
rendelkezik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
rendelkezett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a rádió hangszórójával szólt be hozzám.
 
Ugyanez történt reggel is, azzal a különbséggel, hogy ekkor a nőalkalmazottak ezüsthangja ébresztett föl,
jó reggelt kívánva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jóreggelt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Az utolsó napon koradélelőtt a
portásfülkében fölkerestem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
portás fülkéjében fölkerestem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Edisont és fizetni akartam. Arcán a pénz hallatára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismét föltünt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a fitymáló, világfájdalmas mosoly. Biztosított, hogy még
ráérek "számlámat rendezni",
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ráérek.
 
"Számlámat rendezik",
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hiszen vonatom csak kettő után indul, s az ebédet még náluk költöm el. Másként
számlám javában készül, ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
számláim javában készülnek, épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
most végzi rajta az
utolsó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
utolsó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
művészi simításokat a központi számvevőhivatal.  
  Kezemben
krokodilbőr-táskámmal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőrtáskámmal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lassan kisétáltam a város végén lévő pálmaligetbe, ahol eddig naponta dolgozgattam közvetlenségéről és
forró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
forró, lávaszerűen hömpölygő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ösztönösségéről méltán híres szerelmi dalfüzéremen, melynek ez a címe: Gátlások és átvitelek.
   
Leültem a szökőkút
márványkávájára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
márványpárkányára.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Egy darabig merengtem. Majd régi, bevált módszerem szerint próbáltam előidézni a teremtő révületet. Homlokomat többször egymásután
belevertem a márványkávába.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a falba vertem.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Csak akkor tudok alkotni, ha teljesen kikapcsolom értelmemet.
   
Sajnos, ez nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sikerült. Az értelem rendkívül buta
dolog. Most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
dolog, most
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is folyton odatolakodott hozzám.
 
Aztán mások is figyelmeztettek arra, hogy a földön létezik értelem. Többek közt a szálloda személyzete is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Amikor eltüsszentettem magam, egy ötméter magas pálmafára szerelt, hangerősítővel is ellátott rádió közvetítette hozzám
a szállóbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ottani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
férfi és női alkalmazottak óhaját, hogy váljék egészségemre.  
  Pár óra alatt mégis megírtam egyik legfőbb művemet, egy kétsoros költeményemet, mely Elinornak, legutóbbi kedvesemnek irántam érzett
tudat-előttes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tudat-előző
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudat-elöző
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyűlöletéről szól.  
  Ez a roppant szellemi munka teljesen elcsigázott. Utána megint két óra hosszat bámultam magam elé. Vártam, hogy értelmem visszatérjen.  
  Arra ocsúdtam föl, hogy a közeli tisztásra leereszkedett egy repülőgép, könnyedén és kecsesen, mint egy szitakötő.  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A pilóta épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hazámba igyekezett. Magam se tudom miért,
belé ültem, s megparancsoltam a repülőnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beültem a repülőgépbe s megparancsoltam a pilótának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy sürgősen vigyen haza.  
  Fönn a levegőben, amikor a magasságmérő már
hétezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kétezer
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
métert mutatott s az a sebes, kékvízű folyócska már csak akkorkának látszott, mint az a platina-karcsat, melyet Elinor visel
a csuklóján, a felhők fölött, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csuklóján, felhők fölött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
havasok fölött hirtelen eszembe ötlött, hogy elfelejtettem rendezni szállodai számlámat s véletlenül borravalót sem adtam azoknak az alkalmazottaknak, akik oly jóságosan őrködtek oldalamnál, majdnem két hétig.
   
Minthogy lélektanilag is tüneményesen-képzett ember vagyok s tudom, hogy nincs "véletlen" és hogy semmit se "felejtünk el" ok nélkül, ezt tüstént gyanúsnak tartottam.
 
Villámgyorsan
elemezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizálni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kezdtem
magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magamat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amíg a repülőgép merész lendülettel légbukfencet vetett s én fejjel lefelé lógtam a földgolyóra, folytattam
a lélekelemzést,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizisemet,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
melyet csakhamar sikeresen be is fejeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Rájöttem, hogy ez a tettem
tudattalanul-tudatos, vagyis tudatosan-tudattalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudatlanul tudatos, vagyis tudatosan-tudatlan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt. De okos volt, nagyon okos. Nem is cselekedhettem
másképen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másképpen.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Végre lehetetlen ilyen előkelő szállodát, ilyen előkelő alkalmazottakat megsérteni azzal, hogy fizessünk is nekik. Ez tapintatlanság lett volna, durva tapintatlanság.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENEGYEDIK FEJEZET, (melyben a világ legelőkelőbb szállodájáról van szó)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A világ legelőkelőbb
szállodája: Esti Kornél följegyzése
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szállodája: Esti Kornél visszaemlékezéseiből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodája
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
 
Ismeritek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ismerik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a szállodák
költészetét? – fordult felénk Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
költészetét?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Erről sokat tudnék beszélni.  
  Vannak családias szállodák, melyekben otthonosabban érezzük magunkat, mint tulajdon fészkünkben,
e mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emellett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
függetlenül, a család feszessége nélkül. Vannak nyájas, meghitt, kedves szállodák. Vannak szomorú szállodák, különösen vidéken, melyek lehangolt zongorákhoz hasonlítanak és vak tükreikkel, nyirkos ágyhuzatukkal mélabúra kapatnak, aztán kétségbeejtő, elátkozott, halálos szállodák, melyekben novemberi estéken öngyilkosságot ajánlatos elkövetni. Vannak vidor szállodák, melyekben a vízcsapok kacagnak. Vannak rideg,
ünnepélyes, néma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, fecsegő szállodák, korhely szállodák, hetyke
szállodák, tüntető,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodák,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rikító, sehonnai szállodák, a friss festék szagával, megbízható, nyugalmas, úri szállodák, a mult
nemes-rozsdájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
patinájával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, könnyed szállodák, nehézkes szállodák, egészséges szállodák, melyekben verőfény árad a csatornákból is és
a beteg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beteg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, melyekben sántít az asztal, biceg a szék, mankón jár a szekrény, a kerevet hektikás, a párnák pedig haldokolva fekszenek az ágyban. Szóval igen sokféle szálloda van.  
  Legutóbbi külföldi körutamon,
hazatérőben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hazatérőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
útbaejtettem egy kis országot. Itt rábukkantam egy szállodára, melyről külön meg kell emlékeznem.  
  Ez a szálloda előkelő volt. Olyan előkelő volt, amilyent még nem láttam sehol. Bátran merem állítani, hogy a világ legelőkelőbb szállodája volt.  
 
Az alkonyat porában rohant gépkocsim, ütött-kopott, alacsony kalyibák között s egy gipszrózsás, kupolás, tizenhárom emeletes felhőkarcoló előtt állott meg, mely élénk ellentétet alkotott siralmas környezetével és láthatólag az idetévedt, külföldi előkelőségek fogadására szolgált.
   
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
gondoltam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sejtettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy nem közönséges helyre kerültem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Alighogy tülkölt
gépkocsim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az autóm
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a személyzet a szálloda
forgóajtaja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
forgóajtója
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
elé vonult. Tizenöten-húszan lehettek. Valóságos kis hadsereg volt.  
  Az egyik alkalmazott kinyitotta gépkocsim ajtaját, a másik segédkezett a kiszállásnál, a harmadik angol
porköpenyemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
porköpönyegemet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
emelte le, a negyedik amerikai
traveller-trunk-ömet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
traveller trunk-ömet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vitte, az ötödik két bőröndömet, a hatodik
krokodilbőr-táskámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőr táskámat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a hetedik francia újságomat, melyet az ülésen hagytam.
Mindez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Mind ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy szempillantás alatt történt, gyorsan, mint a karikacsapás.  
  Azok, akiknek nem jutott szerep ennél a munkánál, a járdán sorakoztak föl, laza rendben, nem katonásan, de azért fegyelmezett, hallgatag készenlétben.  
  Valamennyien
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sapkát hordtak s valami violaszín, furcsa operett-egyenruhát. Elléptem előttük, mintegy díszszemlét tartva. Ekkor a
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sapkák –
nem-hallható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy nem hallható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
nem hallható
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vezényszóra – leröppentek a
jólfésült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jól-fésült
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jólfésült22 fejekről.  
 
Így üdvözölték a messziről érkezett vendéget, azzal a szilárd, meggyőződéses, majdnem fiúi tisztelettel, melyet mindíg ott őrizhettek szívük
legmélyén s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legmélyén,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
onnan a forgandó szerencse semmiféle változása nem irthatta ki soha és annak, hogy eddig nem nyilatkozhatott meg irántam,
csupáncsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csupán csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az lehetett az oka, hogy mindmáig egyáltalán nem is
ösmertek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismertek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Sokáig néztem maroknyi hadseregem. Az a benyomásom támadt, hogy szükség esetén vérét is kész lenne érettem ontani. Könnyek tolultak szemembe. Egy királyt nem fogadhattak volna nagyobb odaadással.  
 
A maroknyi, de annál vitézebb hadsereg eloszlott, minden
trombitaszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
trombitahang
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és dobpörgés nélkül, egy jelre, melyet az a borotvált, őszbecsavarodott úr adott, aki eddig a
háttérben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
háttérből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irányította őket. Ez a portás volt. Angolul szólított meg s feltűnően hasonlított Edisonhoz.
   
Edison kimondhatatlan tapintattal kalaúzolt végig az előcsarnokon, melyet délszaki növények díszítettek. Valami tágas szobába tessékelt be. Rámutatott egy
bőrdívánra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdíványra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
s megkért, hogy "talán kegyeskednék helyet foglalni". Miután engedelmeskedtem, megnyomott egy gombot.
   
A tágas szoba
zajtalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
zajtalanul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó.
   
Remekbekészült fölvonó volt. Almazöld villanykörték szitáltak tompított fényt, hogy ne sértsék a vendégek túlérzékeny szemét. A
bőrdíván
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdívány
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mellett több bőrkarszék terpeszkedett, selyemperzsákon s itt-ott a sarokban asztalkákat is lehetett látni, dohányzókészlettel, képes folyóiratokkal, sakktáblákkal, melyekre előre fölrakták a bábokat, nyilván, hogy a vendégek a
tartózkodás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
liften való tartózkodás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hasznos, üdítő szórakozással űzzék el. Sajnos, erre
nem volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nem igen volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érkezésem, mert mihelyt körültekintettem s megbámultam ezt az igazán ízléses berendezést, a fölvonó pár másodperc multán dallamosan kattant, megérkezett rendeltetési helyére, az első emeletre.
 
Itt az alkalmazottak másik osztaga fogadott, kávészín egyenruhában. Ezek a portás intézkedésére kinyitották a szemben
levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szárnyasajtót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyas ajtót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Áthaladva az előszobán egy terembe léptem, melyet méreteinél fogva leginkább trónteremnek
nevezhetnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nevezhetnénk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.
Brokát-függönyök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Brokátfüggönyök,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
festői redőzetben omlottak alá az
empire-ablakokról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
empire ablakokról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, ahonnan egy sebes, kékvízű folyócskára nyilt kilátás. Ehhez a teremhez hozzájárult egy
fogadó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szalon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, aranyozott-fehér székekkel, egy ebédlő, egy hálószoba s egy kisebbfajta társalgó is, majd egy fürdőszoba, beépített márványmedencével, velencei tükrökkel, melyek előtt illatszivattyúk, körömráspolyok, ollócskák számlálhatatlan sokasága csillogott. Minden helyiségben – a fürdőszobában is – három telefon állott a vendégek rendelkezésére. Az egyik a szállodába szolgált, a másik a városba, a
harmadik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
harmadik,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– melynek tölcsére rózsaszín volt – nem
tudni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hová.  
  Káprázva időztem ebben a lakosztályban, aztán megkérdeztem a portástól, hogy körülbelül mibe kerül egy
napra?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
napra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  A portás nem válaszolt. Úgy rémlett, hogy nagyot hallott. Ebben is hasonlított Edisonhoz. Ekkor már szentül meg voltam
győződve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
győződve
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nem is hasonlít hozzá, hanem ő maga Edison.  
  Kérdésemet tehát ordítva ismételtem meg, ahogy süketekhez szokás beszélni. Az agg föltaláló ezt meghallotta. De úgy tetszett, hogy megütközött rajta s
egy kicsit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kicsit
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszomorodott. Szemét lesütötte.  
  A személyzet, mely könnyed
vigyázz-állásban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
vigyáz-állásban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
feszült előttünk, szintén lesütötte szemét, szemérmesen.  
  Fínom lelkületüket, mely bizonyára magasabb
égövekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régiókban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– oly eszmekörökben, ahová nem hatolhat az anyagiasság szennyes
gondolata
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
gondolata,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– kellemetlenül érintette
hétköznapiságom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
prózaiságom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
prózaiasságom
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akár az ihlet lázában égő költőt, akitől a burgonya árát tudakolják.  
  Mindnyájan hallgattak.  
  Én
épen mentegetődzni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen mentegetőzni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akartam,
magyarázkodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
megmagyarázni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, hogy költő vagyok, aki az írás keserves munkájával keresi kenyerét, ennélfogva igen fontosnak tartom és igen sokra becsülöm a pénzt, amikor a portás csalódottságának azzal adott kifejezést, hogy hidegen, szórakozottan kiejtett egy
számot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
számot
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
dollárokban -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dollárokban, -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
dollárokban –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
olyan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
számot, melytől csaknem hanyattvágódtam.  
  Másik szobát kértem.  
  Edison Alva Tamás udvariasan bólintott. A második emeletre vitt, ahol tojássárga egyenruhák vártak
reánk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ránk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Minthogy az itteni szobaárat se találtam megfelelőnek, a harmadik emeletre mentünk, a
fehér-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fehérkék
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lakájok közé, majd a negyedikre, az
ötödikre, mindig följebb és följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ötödikre, mindig fölebb és fölebb
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ötödikre és fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Végre a tizenegyedik emeletre jutottunk. Errefelé piros egyenruhás, rendkívül csinos,
szöszke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szőke
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fiúcskák teljesítettek szolgálatot.  
 
A portás megfogyatkozott, de még mindíg tekintélyes díszkísérettel vezetett végig egy végtelen folyosón. Időközönként az ajtók szemöldökfája fölött ki-kigyulladt egy színes láng. Érdeklődtem, mire valók ezek.
   
Ő erre se felelt azonnal.
   
Előbb csodálkozni látszott parlagi kíváncsiságomon, majd azon, hogy még van ember a föld hátán, aki nincs tisztában
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
eféle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpák rendeltetésével, aztán kimért szűkszavúsággal közölte, hogy ezek a fényjelek a csöngetést helyettesítik, a személyzet különböző tagjainak szólnak, akikkel a vendégek
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is érintkezhetnek, hogy egymás nyugalmát s a szálloda föltétlen csöndjét zavarnák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Hátul, valami félreeső zugban találtam egy udvari szobát, mely körülbelül megfelelt "igényeimnek".  
  De ez is olyan pazar volt, olyan fényes, hogy le se merem írni.  
  Csak
annyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
anyit
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesélek el, hogy egy malahit-asztalkán valami hosszúkás, spinétszerű fatokot leltem, melyen nyolcvanöt fehér és fekete gomb alkotott előttem ismeretlen rendeltetésű billentyűzetet.  
  Minthogy szenvedélyes zenész vagyok s meglehetősen zongorázom, azonnal leültem eléje és Beethovent kezdtem játszani, a Sonate pathétique-et. Alig értem az allegretto-hoz, halk kopogást hallottam ajtómon.  
  Frakkos alkalmazott jelentkezett. Mögötte az alkalmazottak sötétlő tömege várta
parancsomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a parancsomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Hirtelen összeszámláltam őket. Pont nyolcvanöten voltak. Ebből azt következtettem, hogy az a hosszúkás, spinétszerű szerszám a személyzetnek szóló
csengetyűtáblázat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csengetyü-táblázat
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s játékommal – eléggé meggondolatlanul – mindnyájukat becsöngettem. Bocsánatot kértem.  
  Ezt az alkalmat a fontosabb szolgálattevők
arra használták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
használták
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
föl, hogy egyenként bemutatkozzanak.  
  Kissé elámultam. Nappali szobapincérem Chopinhez hasonlított, éjjeli szobapincérem viszont magához Shakespeare-hez. Ámulatom nyomban fokozódott, mert fölfedeztem, hogy ebben bizonyos rendszer is van. Az első szobalány olyan volt, mint Cléo de Mérode, a második szobalány olyan, mint Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s a takarító-aszszony szakasztott mása Annie Besant-nak, a neves theosophának.  
  De ámulatom akkor érte el tetőfokát, mikor a bérszolgák népes csoportjában egymás után pillantottam meg Eckenert, a hős óceánrepülőt, aztán Rodint, aztán Bismarckot, aztán Murillot, aztán egy
szakállas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szakálla
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
félénk urat, aki a néhai,
gyászos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tragikus
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
véget ért orosz cárra sokkal jobban emlékeztetett, mint tulajdon arcképei.  
  Ez még nem volt minden. A szállodai titkár Schopenhauerhez hasonlított, a hideg-szakács Torricellihez, a meleg-szakács Einsteinhez, a raktárnok
Carusóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Carusohoz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s egy
sápadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sápadt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
beteges kifutó-fiú XVI. Lajos rejtélyesen eltűnt gyermekéhez, a boldogtalan
dauphine-hez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin-hez
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Nemzetközi hírességek ragyogó történelmi arcképcsarnoka éledt újra e derék alkalmazottakban.  
  Hogy micsoda része volt ebben a szálloda
igazgatóságának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
igazgatóságának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s hogy vajjon maga válogatta-e össze őket, a
hasonlatosság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlóság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
alapján,
cégérül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklámcélul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy ezzel a bájos ötlettel csalogassa oda
vendégeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vendégeit,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy csak véletlenül verődtek össze ezek az eleven
viaszbábok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
viaszfigurák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, azt nem volt időm eldönteni.  
  Esküszöm azonban mindenre, ami szent előttem, hogy ez szóról- szóra így volt. Itt általában mindenki hasonlított valakihez és minden hasonlított valamihez.  
  Schopenhauer megkérdezte, miben lehet szolgálatomra. Arra kértem, hogy tisztíttassa ki poros cipőmet, mert szeretnék kimenni a városba s megfürödni abban a sebes, kékvizű folyócskában, melyet már első pillanatban
megáhítottam.
   
A zord, frankfurti bölcselő tudomásul vette
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
természetesnek, mint emberinek mondható óhajomat s
megnyugtatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megnyugtatott
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nemsokára teljesül is.
 
Elmenőben még csak azt adta értésemre, hogy minden alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a hajnali kapus
tizenöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tizenkét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is s így ha történetesen hajnalban vetődöm haza,
latinul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
latinul,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy ógörögül is
elcseveghetek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
cseveghetek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele azokról a dévaj élményeimről, melyeket éjszakai kiruccanásaimon szerzek.
   
Ezzel ki is ment. Utána kopogott valaki. II. Miklós lépett be.
Szlávos alázattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megállitottam.
n
Jegyzet sajtóhiba
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a földig hajolt, arcomba tekintett, aztán cipőmet vette szemügyre,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy fölséges ujjaival érintette volna.  
  Körülbelül úgy folyt le
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ez a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vizsgálat, mint mikor egy gyakorló-orvos néz meg egy beteget, közben azonban már látja, hogy valamelyik szerv olyanféle sajátos-bonyolult megbetegedéséről van szó, melyet ugyan ő is tudna kezelni egyetemes orvostudori képesítése alapján, de sokkal helyesebb szakorvosnak
átutalnia,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
átutalni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aki kizárólag ilyesmivel foglalkozik.
   
Ezt az eszme-menetét egy szóval se nyilvánította ki. Ismét a földig hajolt és eltávozott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Kisvártatva visszatért Bismarckkal, Murilloval, Eckenerrel és Rodinnel. Ezek szintén cipőmre meredtek. Látszott, hogy mind az öten
kórjelzést
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kórleletet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kórjóslatot készítenek. Olyan volt az egész, mint egy
orvosi tanácskozás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzilium
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
konzilium,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
valami nagyon-nagy beteg ágyánál.
   
Behívtak egy szobalányt, egy újat, akivel eddig még nem
találkoztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
találkoztam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ha jól
emlékszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emlékszem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
-
Elsner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Elsler
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fannyt. Az csengő hangon jelentette ki, hogy ez "nem tartozik az ő hatáskörébe".
   
Ismét mindenki faképnél hagyott. Csak a hű Bismarck maradt mellettem.
 
Néhány perc múlva négy, folyosóközi szolgálatra beosztott, piros-egyenruhás, rendkívül csinos, szöszke fiúcska nyitott be s szobámba egy villamossággal hajtott, elmés kerékszerkezetű állványka-félét gurított be, melyet mindegyik csak a kisújja hegyével kormányzott. Bismarck szakavatott felügyelete mellett cipőmet egy csöpp emelődarú segítségével az
állványra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
állványkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyezték s mély bókolatok közepette kiszállították.
 
Alig másfél óra mulva vissza is tolták az elmés gépen. Cipőm ekkor már ragyogóan tiszta volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ettől az előkelőségtől, ettől a szokatlan figyelemtől
fölvillanyozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölvillanyozva,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fürödni mentem. Estig lubickoltam a folyócskában. Csak vacsorára tértem vissza.  
  Az étteremben néhány vendég lézengett. Számomra egy igen hosszú asztalnál terítettek, melynél
díszlakomát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díszlakomákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szokás tartani. Természetesen a középen ültem, a főhelyen, egyedül.  
  Máris hozták az ízletes, tizenkét fogásból álló vacsorát. Mindössze a tengeri rákot óhajtom kiemelni, mely
sűrű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
világosszürke mártásban úszott
márványosan-rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
márványosan rózsaszín
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
márvány-rózsaszin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
márványrózsaszin
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
húsával. Különben inkább ittam. Előbb kedvenc italomat, a világos sört, az aranysört, melynek fanyar tajtékát, a frissen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló komlóillatát gyermekkorom óta
imádom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
annyira imádom.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Borral folytattam, rajnaival és görög aszúval. Végül a pezsgőnél állapodtam meg. Új és új palackok kerültek a vödrökbe, édesek és keserűek, melyek lassan hűltek a mesterséges hó gyémántkristályai között.  
  A halakat a hal-konyhából hozták, a feketét a fekete-konyhából. Többször friss csokrokat helyeztek a virágtartókba, hogy amíg szemem és orrom gyönyörködik bennük, el ne hervadjanak.  
  Vacsora után számlámat kértem. A személyzet a
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tenyerét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
maga elé tartva mosolygott. Valamennyi étkezés így folyt le.
Általában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
 
Általában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
rendkívül
készségeseknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
készségesnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
mutatkoztak. Ha azt kívánom, hogy gyújtsák föl kedvemért a
várost vagy öljék meg szeretett fejedelmüket és másnap délben a fejét ezüstcsajkában tegyék asztalomra, irish-stew-ként elkészítve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
várost,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szentül hiszem, hogy azt is minden ellenkezés nélkül teljesítik.  
  Udvariasságuk egyre növekedett. De a számuk is növekedett. Ezt én néha négyszázra tettem, néha azonban nyolcszázra. Minthogy pedig a szállodában egész tartózkodásom alatt csak nyolc vendéget láttam, egy-egy vendégre, reám is, körülbelül száz alkalmazott esett.  
  Amint végighaladtam a neszfogó szőnyegekkel borított folyosón, néma kariatidek gyanánt lapultak meg a falak mentén. Létezésüket csak akkor vettem észre, amikor leemelték sapkájukat és halkan üdvözöltek. A szerénység, a jómodor második természetükké vált. Gépek voltak, nem is emberek.
   
Egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy pincér a cigarettáját
tenyerébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a tenyerébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rejtve füstöt fújt ki, de miután megpillantott, elszégyelte, hogy ily gyarló szenvedélynek hódol s cigarettája már is eltűnt. Hogy hová tűnt el, azt ma
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudom. Talán beledobta egy mindenütt ott található, aszbeszttel bélelt, légmentesen is elzárható
hamutartóba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hamutartóba,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy talán a bűntudattól pironkodva szájába kapta s
parazsastul-tokostul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
parazsastól-tokostól együtt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
összerágta és lenyelte. Ez az utóbbi
a valószínűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
valószinübb.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ismétlem, a személyzet párját ritkította. Naponta kedveskedett valamivel. Famentes japán papírra nyomtatott, díszműnek is beillő emlékiratokat, kitűnően szerkesztett és kitűnően tájékoztató árjegyzékeket nyomtak
markomba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a markomba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-untalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-unottan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölhívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölhivták a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figyelmem a szálloda Dalcrose-tánciskolájára és
Menzendik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a Menzedik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a Menzedik-tornatermeire,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda bakteorológiai laboratóriumára, a szálloda másoló, gyorsíró és gépíró irodájára, a szálloda csinos kutyauszodájára, a szálloda külön
autogumi-lerakatára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
autógumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
autogumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sőt a szálloda dúsan fölszerelt
lélekelemző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
intézetére is,
hol jeles
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
jeles
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lélekelemzők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikusok
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nap és éjjel bármelyik órájában szakavatottan kezelik a szálloda igen tisztelt ideg- és elmebetegeit.
   
Nem
akarlak benneteket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akarom önöket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
további részletekkel fárasztani, csak még annyit közlök, hogy tíz napig éltem ebben a bájos, fínom környezetben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Egy reggel az ágyam mellett lévő
beszélőgépbe belemondtam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonba beleásítottam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy másnap délután, a két óra tizenegy perckor induló villámvonattal hazautazom, ezért málhám és
bőröndjeim – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőröndjeim, – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
bőröndjeim,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– adják föl
budapesti lakáscímemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föl lakáscimemre.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
A
beszélőgép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
viaszhengerkéjét leküldtem
II. Miklós cárral Edison barátomhoz. A cár egy másik viaszhengerkét hozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Edison barátomhoz. Egy másik viaszhengerkét hoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vissza. Ezt
a beszélőgépbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonomba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
helyezve arról értesültem, hogy a portás már "megtette a kellő lépéseket".  
  Ettől fogva a személyzet figyelme megkettőződött s minden percben, minden órában
a mértani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mértani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
haladvány arányában fokozódott. Annie Besant, a takarítóasszony, sóhajtva köszöntött. Cléo de
Mérode,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Merode,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Elsler Fanny, Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szomorúan jött-ment köröttem, mint akik aligha élik túl eltávozásomat s bánatukban méreggel vetnek majd véget fiatal életüknek. Chopin, Einstein, Murillo, Bismarck, Schopenhauer, Torricelli, II. Miklós, Caruso, Rodin s a kis szerencsétlenül járt
dauphin
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
is, valahányszor találkoztam velük
a folyosón,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
folyosón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
viharosan "Jó reggelt, jó estét" köszöntöttek. Úgy hangzott ez, mint a kolostorban a karthauziak emlékeztetése: Memento mori.  
  Vajjon mire is emlékeztettek
tulajdonképen?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulajdonképpen?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Néha arra gondoltam, hogy talán a borravalóra, amelyre tényleg rászolgáltak. Elég volt azonban egy pillantást vetnem arcukra, melyen közeli elutazásom okozta fájdalmuk tükröződött, elég volt rátekintenem vörösre sírt szemükre, melyet hiába igyekeztek takargatni, hogy meggyőződjem ennek ellenkezőjéről.  
  Este, vacsora után, Edison az éttermi főpincérrel valami papírszeletkét tétetett elém ezüsttálcán. A vasúti
föladóvevény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föladó vevény
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt, mely arról tanuskodott, hogy már összes
poggyászomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyorsáruként viszi hazafelé a vonat s a szállítási díjat a szálloda – természetesen – előre "kiegyenlítette".
   
Helyeslőleg biccentettem s a szobámba vonultam.
   
Minekelőtte elszenderedtem, iszonyú lármára riadtam föl. Valami harsogó férfikar egészen közelről csöndes jóéjszakát üvöltött a fülembe. Fölugrottam ágyamból. Szobámban
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
senki sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Az történt, hogy a szálloda lelkes és figyelmes férfiszemélyzete, mely tudvalevőleg külön leadó és fölvevő-állomással is
rendelkezik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
rendelkezett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a rádió hangszórójával szólt be hozzám.
 
Ugyanez történt reggel is, azzal a különbséggel, hogy ekkor a nőalkalmazottak ezüsthangja ébresztett föl,
jó reggelt kívánva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jóreggelt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Az utolsó napon koradélelőtt a
portásfülkében fölkerestem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
portás fülkéjében fölkerestem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Edisont és fizetni akartam. Arcán a pénz hallatára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismét föltünt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a fitymáló, világfájdalmas mosoly. Biztosított, hogy még
ráérek "számlámat rendezni",
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ráérek.
 
"Számlámat rendezik",
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hiszen vonatom csak kettő után indul, s az ebédet még náluk költöm el. Másként
számlám javában készül, ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
számláim javában készülnek, épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
most végzi rajta az
utolsó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
utolsó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
művészi simításokat a központi számvevőhivatal.  
  Kezemben
krokodilbőr-táskámmal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőrtáskámmal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lassan kisétáltam a város végén lévő pálmaligetbe, ahol eddig naponta dolgozgattam közvetlenségéről és
forró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
forró, lávaszerűen hömpölygő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ösztönösségéről méltán híres szerelmi dalfüzéremen, melynek ez a címe: Gátlások és átvitelek.
   
Leültem a szökőkút
márványkávájára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
márványpárkányára.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Egy darabig merengtem. Majd régi, bevált módszerem szerint próbáltam előidézni a teremtő révületet. Homlokomat többször egymásután
belevertem a márványkávába.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a falba vertem.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Csak akkor tudok alkotni, ha teljesen kikapcsolom értelmemet.
   
Sajnos, ez nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sikerült. Az értelem rendkívül buta
dolog. Most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
dolog, most
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is folyton odatolakodott hozzám.
 
Aztán mások is figyelmeztettek arra, hogy a földön létezik értelem. Többek közt a szálloda személyzete is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Amikor eltüsszentettem magam, egy ötméter magas pálmafára szerelt, hangerősítővel is ellátott rádió közvetítette hozzám
a szállóbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ottani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
férfi és női alkalmazottak óhaját, hogy váljék egészségemre.  
  Pár óra alatt mégis megírtam egyik legfőbb művemet, egy kétsoros költeményemet, mely Elinornak, legutóbbi kedvesemnek irántam érzett
tudat-előttes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tudat-előző
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudat-elöző
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyűlöletéről szól.  
  Ez a roppant szellemi munka teljesen elcsigázott. Utána megint két óra hosszat bámultam magam elé. Vártam, hogy értelmem visszatérjen.  
  Arra ocsúdtam föl, hogy a közeli tisztásra leereszkedett egy repülőgép, könnyedén és kecsesen, mint egy szitakötő.  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A pilóta épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hazámba igyekezett. Magam se tudom miért,
belé ültem, s megparancsoltam a repülőnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beültem a repülőgépbe s megparancsoltam a pilótának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy sürgősen vigyen haza.  
  Fönn a levegőben, amikor a magasságmérő már
hétezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kétezer
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
métert mutatott s az a sebes, kékvízű folyócska már csak akkorkának látszott, mint az a platina-karcsat, melyet Elinor visel
a csuklóján, a felhők fölött, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csuklóján, felhők fölött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
havasok fölött hirtelen eszembe ötlött, hogy elfelejtettem rendezni szállodai számlámat s véletlenül borravalót sem adtam azoknak az alkalmazottaknak, akik oly jóságosan őrködtek oldalamnál, majdnem két hétig.
   
Minthogy lélektanilag is tüneményesen-képzett ember vagyok s tudom, hogy nincs "véletlen" és hogy semmit se "felejtünk el" ok nélkül, ezt tüstént gyanúsnak tartottam.
 
Villámgyorsan
elemezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizálni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kezdtem
magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magamat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amíg a repülőgép merész lendülettel légbukfencet vetett s én fejjel lefelé lógtam a földgolyóra, folytattam
a lélekelemzést,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizisemet,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
melyet csakhamar sikeresen be is fejeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Rájöttem, hogy ez a tettem
tudattalanul-tudatos, vagyis tudatosan-tudattalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudatlanul tudatos, vagyis tudatosan-tudatlan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt. De okos volt, nagyon okos. Nem is cselekedhettem
másképen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másképpen.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Végre lehetetlen ilyen előkelő szállodát, ilyen előkelő alkalmazottakat megsérteni azzal, hogy fizessünk is nekik. Ez tapintatlanság lett volna, durva tapintatlanság.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENEGYEDIK FEJEZET, (melyben a világ legelőkelőbb szállodájáról van szó)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A világ legelőkelőbb
szállodája: Esti Kornél följegyzése
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szállodája: Esti Kornél visszaemlékezéseiből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodája
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
 
Ismeritek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ismerik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a szállodák
költészetét? – fordult felénk Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
költészetét?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Erről sokat tudnék beszélni.  
  Vannak családias szállodák, melyekben otthonosabban érezzük magunkat, mint tulajdon fészkünkben,
e mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emellett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
függetlenül, a család feszessége nélkül. Vannak nyájas, meghitt, kedves szállodák. Vannak szomorú szállodák, különösen vidéken, melyek lehangolt zongorákhoz hasonlítanak és vak tükreikkel, nyirkos ágyhuzatukkal mélabúra kapatnak, aztán kétségbeejtő, elátkozott, halálos szállodák, melyekben novemberi estéken öngyilkosságot ajánlatos elkövetni. Vannak vidor szállodák, melyekben a vízcsapok kacagnak. Vannak rideg,
ünnepélyes, néma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, fecsegő szállodák, korhely szállodák, hetyke
szállodák, tüntető,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodák,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rikító, sehonnai szállodák, a friss festék szagával, megbízható, nyugalmas, úri szállodák, a mult
nemes-rozsdájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
patinájával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, könnyed szállodák, nehézkes szállodák, egészséges szállodák, melyekben verőfény árad a csatornákból is és
a beteg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beteg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, melyekben sántít az asztal, biceg a szék, mankón jár a szekrény, a kerevet hektikás, a párnák pedig haldokolva fekszenek az ágyban. Szóval igen sokféle szálloda van.  
  Legutóbbi külföldi körutamon,
hazatérőben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hazatérőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
útbaejtettem egy kis országot. Itt rábukkantam egy szállodára, melyről külön meg kell emlékeznem.  
  Ez a szálloda előkelő volt. Olyan előkelő volt, amilyent még nem láttam sehol. Bátran merem állítani, hogy a világ legelőkelőbb szállodája volt.  
 
Az alkonyat porában rohant gépkocsim, ütött-kopott, alacsony kalyibák között s egy gipszrózsás, kupolás, tizenhárom emeletes felhőkarcoló előtt állott meg, mely élénk ellentétet alkotott siralmas környezetével és láthatólag az idetévedt, külföldi előkelőségek fogadására szolgált.
   
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
gondoltam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sejtettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy nem közönséges helyre kerültem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Alighogy tülkölt
gépkocsim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az autóm
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a személyzet a szálloda
forgóajtaja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
forgóajtója
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
elé vonult. Tizenöten-húszan lehettek. Valóságos kis hadsereg volt.  
  Az egyik alkalmazott kinyitotta gépkocsim ajtaját, a másik segédkezett a kiszállásnál, a harmadik angol
porköpenyemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
porköpönyegemet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
emelte le, a negyedik amerikai
traveller-trunk-ömet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
traveller trunk-ömet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vitte, az ötödik két bőröndömet, a hatodik
krokodilbőr-táskámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőr táskámat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a hetedik francia újságomat, melyet az ülésen hagytam.
Mindez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Mind ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy szempillantás alatt történt, gyorsan, mint a karikacsapás.  
  Azok, akiknek nem jutott szerep ennél a munkánál, a járdán sorakoztak föl, laza rendben, nem katonásan, de azért fegyelmezett, hallgatag készenlétben.  
  Valamennyien
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sapkát hordtak s valami violaszín, furcsa operett-egyenruhát. Elléptem előttük, mintegy díszszemlét tartva. Ekkor a
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sapkák –
nem-hallható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy nem hallható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
nem hallható
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vezényszóra – leröppentek a
jólfésült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jól-fésült
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jólfésült22 fejekről.  
 
Így üdvözölték a messziről érkezett vendéget, azzal a szilárd, meggyőződéses, majdnem fiúi tisztelettel, melyet mindíg ott őrizhettek szívük
legmélyén s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legmélyén,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
onnan a forgandó szerencse semmiféle változása nem irthatta ki soha és annak, hogy eddig nem nyilatkozhatott meg irántam,
csupáncsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csupán csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az lehetett az oka, hogy mindmáig egyáltalán nem is
ösmertek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismertek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Sokáig néztem maroknyi hadseregem. Az a benyomásom támadt, hogy szükség esetén vérét is kész lenne érettem ontani. Könnyek tolultak szemembe. Egy királyt nem fogadhattak volna nagyobb odaadással.  
 
A maroknyi, de annál vitézebb hadsereg eloszlott, minden
trombitaszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
trombitahang
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és dobpörgés nélkül, egy jelre, melyet az a borotvált, őszbecsavarodott úr adott, aki eddig a
háttérben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
háttérből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irányította őket. Ez a portás volt. Angolul szólított meg s feltűnően hasonlított Edisonhoz.
   
Edison kimondhatatlan tapintattal kalaúzolt végig az előcsarnokon, melyet délszaki növények díszítettek. Valami tágas szobába tessékelt be. Rámutatott egy
bőrdívánra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdíványra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
s megkért, hogy "talán kegyeskednék helyet foglalni". Miután engedelmeskedtem, megnyomott egy gombot.
   
A tágas szoba
zajtalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
zajtalanul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó.
   
Remekbekészült fölvonó volt. Almazöld villanykörték szitáltak tompított fényt, hogy ne sértsék a vendégek túlérzékeny szemét. A
bőrdíván
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdívány
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mellett több bőrkarszék terpeszkedett, selyemperzsákon s itt-ott a sarokban asztalkákat is lehetett látni, dohányzókészlettel, képes folyóiratokkal, sakktáblákkal, melyekre előre fölrakták a bábokat, nyilván, hogy a vendégek a
tartózkodás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
liften való tartózkodás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hasznos, üdítő szórakozással űzzék el. Sajnos, erre
nem volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nem igen volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érkezésem, mert mihelyt körültekintettem s megbámultam ezt az igazán ízléses berendezést, a fölvonó pár másodperc multán dallamosan kattant, megérkezett rendeltetési helyére, az első emeletre.
 
Itt az alkalmazottak másik osztaga fogadott, kávészín egyenruhában. Ezek a portás intézkedésére kinyitották a szemben
levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szárnyasajtót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyas ajtót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Áthaladva az előszobán egy terembe léptem, melyet méreteinél fogva leginkább trónteremnek
nevezhetnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nevezhetnénk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.
Brokát-függönyök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Brokátfüggönyök,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
festői redőzetben omlottak alá az
empire-ablakokról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
empire ablakokról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, ahonnan egy sebes, kékvízű folyócskára nyilt kilátás. Ehhez a teremhez hozzájárult egy
fogadó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szalon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, aranyozott-fehér székekkel, egy ebédlő, egy hálószoba s egy kisebbfajta társalgó is, majd egy fürdőszoba, beépített márványmedencével, velencei tükrökkel, melyek előtt illatszivattyúk, körömráspolyok, ollócskák számlálhatatlan sokasága csillogott. Minden helyiségben – a fürdőszobában is – három telefon állott a vendégek rendelkezésére. Az egyik a szállodába szolgált, a másik a városba, a
harmadik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
harmadik,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– melynek tölcsére rózsaszín volt – nem
tudni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hová.  
  Káprázva időztem ebben a lakosztályban, aztán megkérdeztem a portástól, hogy körülbelül mibe kerül egy
napra?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
napra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  A portás nem válaszolt. Úgy rémlett, hogy nagyot hallott. Ebben is hasonlított Edisonhoz. Ekkor már szentül meg voltam
győződve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
győződve
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nem is hasonlít hozzá, hanem ő maga Edison.  
  Kérdésemet tehát ordítva ismételtem meg, ahogy süketekhez szokás beszélni. Az agg föltaláló ezt meghallotta. De úgy tetszett, hogy megütközött rajta s
egy kicsit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kicsit
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszomorodott. Szemét lesütötte.  
  A személyzet, mely könnyed
vigyázz-állásban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
vigyáz-állásban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
feszült előttünk, szintén lesütötte szemét, szemérmesen.  
  Fínom lelkületüket, mely bizonyára magasabb
égövekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régiókban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– oly eszmekörökben, ahová nem hatolhat az anyagiasság szennyes
gondolata
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
gondolata,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– kellemetlenül érintette
hétköznapiságom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
prózaiságom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
prózaiasságom
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akár az ihlet lázában égő költőt, akitől a burgonya árát tudakolják.  
  Mindnyájan hallgattak.  
  Én
épen mentegetődzni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen mentegetőzni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akartam,
magyarázkodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
megmagyarázni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, hogy költő vagyok, aki az írás keserves munkájával keresi kenyerét, ennélfogva igen fontosnak tartom és igen sokra becsülöm a pénzt, amikor a portás csalódottságának azzal adott kifejezést, hogy hidegen, szórakozottan kiejtett egy
számot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
számot
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
dollárokban -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dollárokban, -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
dollárokban –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
olyan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
számot, melytől csaknem hanyattvágódtam.  
  Másik szobát kértem.  
  Edison Alva Tamás udvariasan bólintott. A második emeletre vitt, ahol tojássárga egyenruhák vártak
reánk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ránk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Minthogy az itteni szobaárat se találtam megfelelőnek, a harmadik emeletre mentünk, a
fehér-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fehérkék
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lakájok közé, majd a negyedikre, az
ötödikre, mindig följebb és följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ötödikre, mindig fölebb és fölebb
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ötödikre és fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Végre a tizenegyedik emeletre jutottunk. Errefelé piros egyenruhás, rendkívül csinos,
szöszke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szőke
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fiúcskák teljesítettek szolgálatot.  
 
A portás megfogyatkozott, de még mindíg tekintélyes díszkísérettel vezetett végig egy végtelen folyosón. Időközönként az ajtók szemöldökfája fölött ki-kigyulladt egy színes láng. Érdeklődtem, mire valók ezek.
   
Ő erre se felelt azonnal.
   
Előbb csodálkozni látszott parlagi kíváncsiságomon, majd azon, hogy még van ember a föld hátán, aki nincs tisztában
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
eféle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpák rendeltetésével, aztán kimért szűkszavúsággal közölte, hogy ezek a fényjelek a csöngetést helyettesítik, a személyzet különböző tagjainak szólnak, akikkel a vendégek
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is érintkezhetnek, hogy egymás nyugalmát s a szálloda föltétlen csöndjét zavarnák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Hátul, valami félreeső zugban találtam egy udvari szobát, mely körülbelül megfelelt "igényeimnek".  
  De ez is olyan pazar volt, olyan fényes, hogy le se merem írni.  
  Csak
annyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
anyit
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesélek el, hogy egy malahit-asztalkán valami hosszúkás, spinétszerű fatokot leltem, melyen nyolcvanöt fehér és fekete gomb alkotott előttem ismeretlen rendeltetésű billentyűzetet.  
  Minthogy szenvedélyes zenész vagyok s meglehetősen zongorázom, azonnal leültem eléje és Beethovent kezdtem játszani, a Sonate pathétique-et. Alig értem az allegretto-hoz, halk kopogást hallottam ajtómon.  
  Frakkos alkalmazott jelentkezett. Mögötte az alkalmazottak sötétlő tömege várta
parancsomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a parancsomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Hirtelen összeszámláltam őket. Pont nyolcvanöten voltak. Ebből azt következtettem, hogy az a hosszúkás, spinétszerű szerszám a személyzetnek szóló
csengetyűtáblázat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csengetyü-táblázat
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s játékommal – eléggé meggondolatlanul – mindnyájukat becsöngettem. Bocsánatot kértem.  
  Ezt az alkalmat a fontosabb szolgálattevők
arra használták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
használták
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
föl, hogy egyenként bemutatkozzanak.  
  Kissé elámultam. Nappali szobapincérem Chopinhez hasonlított, éjjeli szobapincérem viszont magához Shakespeare-hez. Ámulatom nyomban fokozódott, mert fölfedeztem, hogy ebben bizonyos rendszer is van. Az első szobalány olyan volt, mint Cléo de Mérode, a második szobalány olyan, mint Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s a takarító-aszszony szakasztott mása Annie Besant-nak, a neves theosophának.  
  De ámulatom akkor érte el tetőfokát, mikor a bérszolgák népes csoportjában egymás után pillantottam meg Eckenert, a hős óceánrepülőt, aztán Rodint, aztán Bismarckot, aztán Murillot, aztán egy
szakállas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szakálla
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
félénk urat, aki a néhai,
gyászos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tragikus
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
véget ért orosz cárra sokkal jobban emlékeztetett, mint tulajdon arcképei.  
  Ez még nem volt minden. A szállodai titkár Schopenhauerhez hasonlított, a hideg-szakács Torricellihez, a meleg-szakács Einsteinhez, a raktárnok
Carusóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Carusohoz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s egy
sápadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sápadt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
beteges kifutó-fiú XVI. Lajos rejtélyesen eltűnt gyermekéhez, a boldogtalan
dauphine-hez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin-hez
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Nemzetközi hírességek ragyogó történelmi arcképcsarnoka éledt újra e derék alkalmazottakban.  
  Hogy micsoda része volt ebben a szálloda
igazgatóságának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
igazgatóságának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s hogy vajjon maga válogatta-e össze őket, a
hasonlatosság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlóság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
alapján,
cégérül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklámcélul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy ezzel a bájos ötlettel csalogassa oda
vendégeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vendégeit,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy csak véletlenül verődtek össze ezek az eleven
viaszbábok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
viaszfigurák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, azt nem volt időm eldönteni.  
  Esküszöm azonban mindenre, ami szent előttem, hogy ez szóról- szóra így volt. Itt általában mindenki hasonlított valakihez és minden hasonlított valamihez.  
  Schopenhauer megkérdezte, miben lehet szolgálatomra. Arra kértem, hogy tisztíttassa ki poros cipőmet, mert szeretnék kimenni a városba s megfürödni abban a sebes, kékvizű folyócskában, melyet már első pillanatban
megáhítottam.
   
A zord, frankfurti bölcselő tudomásul vette
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
természetesnek, mint emberinek mondható óhajomat s
megnyugtatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megnyugtatott
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nemsokára teljesül is.
 
Elmenőben még csak azt adta értésemre, hogy minden alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a hajnali kapus
tizenöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tizenkét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is s így ha történetesen hajnalban vetődöm haza,
latinul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
latinul,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy ógörögül is
elcseveghetek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
cseveghetek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele azokról a dévaj élményeimről, melyeket éjszakai kiruccanásaimon szerzek.
   
Ezzel ki is ment. Utána kopogott valaki. II. Miklós lépett be.
Szlávos alázattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megállitottam.
n
Jegyzet sajtóhiba
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a földig hajolt, arcomba tekintett, aztán cipőmet vette szemügyre,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy fölséges ujjaival érintette volna.  
  Körülbelül úgy folyt le
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ez a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vizsgálat, mint mikor egy gyakorló-orvos néz meg egy beteget, közben azonban már látja, hogy valamelyik szerv olyanféle sajátos-bonyolult megbetegedéséről van szó, melyet ugyan ő is tudna kezelni egyetemes orvostudori képesítése alapján, de sokkal helyesebb szakorvosnak
átutalnia,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
átutalni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aki kizárólag ilyesmivel foglalkozik.
   
Ezt az eszme-menetét egy szóval se nyilvánította ki. Ismét a földig hajolt és eltávozott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Kisvártatva visszatért Bismarckkal, Murilloval, Eckenerrel és Rodinnel. Ezek szintén cipőmre meredtek. Látszott, hogy mind az öten
kórjelzést
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kórleletet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kórjóslatot készítenek. Olyan volt az egész, mint egy
orvosi tanácskozás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzilium
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
konzilium,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
valami nagyon-nagy beteg ágyánál.
   
Behívtak egy szobalányt, egy újat, akivel eddig még nem
találkoztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
találkoztam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ha jól
emlékszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emlékszem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
-
Elsner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Elsler
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fannyt. Az csengő hangon jelentette ki, hogy ez "nem tartozik az ő hatáskörébe".
   
Ismét mindenki faképnél hagyott. Csak a hű Bismarck maradt mellettem.
 
Néhány perc múlva négy, folyosóközi szolgálatra beosztott, piros-egyenruhás, rendkívül csinos, szöszke fiúcska nyitott be s szobámba egy villamossággal hajtott, elmés kerékszerkezetű állványka-félét gurított be, melyet mindegyik csak a kisújja hegyével kormányzott. Bismarck szakavatott felügyelete mellett cipőmet egy csöpp emelődarú segítségével az
állványra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
állványkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyezték s mély bókolatok közepette kiszállították.
 
Alig másfél óra mulva vissza is tolták az elmés gépen. Cipőm ekkor már ragyogóan tiszta volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ettől az előkelőségtől, ettől a szokatlan figyelemtől
fölvillanyozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölvillanyozva,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fürödni mentem. Estig lubickoltam a folyócskában. Csak vacsorára tértem vissza.  
  Az étteremben néhány vendég lézengett. Számomra egy igen hosszú asztalnál terítettek, melynél
díszlakomát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díszlakomákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szokás tartani. Természetesen a középen ültem, a főhelyen, egyedül.  
  Máris hozták az ízletes, tizenkét fogásból álló vacsorát. Mindössze a tengeri rákot óhajtom kiemelni, mely
sűrű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
világosszürke mártásban úszott
márványosan-rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
márványosan rózsaszín
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
márvány-rózsaszin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
márványrózsaszin
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
húsával. Különben inkább ittam. Előbb kedvenc italomat, a világos sört, az aranysört, melynek fanyar tajtékát, a frissen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló komlóillatát gyermekkorom óta
imádom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
annyira imádom.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Borral folytattam, rajnaival és görög aszúval. Végül a pezsgőnél állapodtam meg. Új és új palackok kerültek a vödrökbe, édesek és keserűek, melyek lassan hűltek a mesterséges hó gyémántkristályai között.  
  A halakat a hal-konyhából hozták, a feketét a fekete-konyhából. Többször friss csokrokat helyeztek a virágtartókba, hogy amíg szemem és orrom gyönyörködik bennük, el ne hervadjanak.  
  Vacsora után számlámat kértem. A személyzet a
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tenyerét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
maga elé tartva mosolygott. Valamennyi étkezés így folyt le.
Általában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
 
Általában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
rendkívül
készségeseknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
készségesnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
mutatkoztak. Ha azt kívánom, hogy gyújtsák föl kedvemért a
várost vagy öljék meg szeretett fejedelmüket és másnap délben a fejét ezüstcsajkában tegyék asztalomra, irish-stew-ként elkészítve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
várost,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szentül hiszem, hogy azt is minden ellenkezés nélkül teljesítik.  
  Udvariasságuk egyre növekedett. De a számuk is növekedett. Ezt én néha négyszázra tettem, néha azonban nyolcszázra. Minthogy pedig a szállodában egész tartózkodásom alatt csak nyolc vendéget láttam, egy-egy vendégre, reám is, körülbelül száz alkalmazott esett.  
  Amint végighaladtam a neszfogó szőnyegekkel borított folyosón, néma kariatidek gyanánt lapultak meg a falak mentén. Létezésüket csak akkor vettem észre, amikor leemelték sapkájukat és halkan üdvözöltek. A szerénység, a jómodor második természetükké vált. Gépek voltak, nem is emberek.
   
Egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy pincér a cigarettáját
tenyerébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a tenyerébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rejtve füstöt fújt ki, de miután megpillantott, elszégyelte, hogy ily gyarló szenvedélynek hódol s cigarettája már is eltűnt. Hogy hová tűnt el, azt ma
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudom. Talán beledobta egy mindenütt ott található, aszbeszttel bélelt, légmentesen is elzárható
hamutartóba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hamutartóba,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy talán a bűntudattól pironkodva szájába kapta s
parazsastul-tokostul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
parazsastól-tokostól együtt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
összerágta és lenyelte. Ez az utóbbi
a valószínűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
valószinübb.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ismétlem, a személyzet párját ritkította. Naponta kedveskedett valamivel. Famentes japán papírra nyomtatott, díszműnek is beillő emlékiratokat, kitűnően szerkesztett és kitűnően tájékoztató árjegyzékeket nyomtak
markomba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a markomba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-untalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-unottan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölhívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölhivták a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figyelmem a szálloda Dalcrose-tánciskolájára és
Menzendik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a Menzedik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a Menzedik-tornatermeire,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda bakteorológiai laboratóriumára, a szálloda másoló, gyorsíró és gépíró irodájára, a szálloda csinos kutyauszodájára, a szálloda külön
autogumi-lerakatára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
autógumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
autogumilerakatára,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sőt a szálloda dúsan fölszerelt
lélekelemző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikai
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
intézetére is,
hol jeles
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
jeles
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lélekelemzők
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pszichoanalitikusok
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nap és éjjel bármelyik órájában szakavatottan kezelik a szálloda igen tisztelt ideg- és elmebetegeit.
   
Nem
akarlak benneteket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akarom önöket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
további részletekkel fárasztani, csak még annyit közlök, hogy tíz napig éltem ebben a bájos, fínom környezetben.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Egy reggel az ágyam mellett lévő
beszélőgépbe belemondtam,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonba beleásítottam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy másnap délután, a két óra tizenegy perckor induló villámvonattal hazautazom, ezért málhám és
bőröndjeim – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőröndjeim, – a krokodilbőrtáska kivételével, melyben kézirataimat őrzöm,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
bőröndjeim,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– adják föl
budapesti lakáscímemre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föl lakáscimemre.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
A
beszélőgép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
viaszhengerkéjét leküldtem
II. Miklós cárral Edison barátomhoz. A cár egy másik viaszhengerkét hozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Edison barátomhoz. Egy másik viaszhengerkét hoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vissza. Ezt
a beszélőgépbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
diktafonomba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
helyezve arról értesültem, hogy a portás már "megtette a kellő lépéseket".  
  Ettől fogva a személyzet figyelme megkettőződött s minden percben, minden órában
a mértani
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mértani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
haladvány arányában fokozódott. Annie Besant, a takarítóasszony, sóhajtva köszöntött. Cléo de
Mérode,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Merode,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Elsler Fanny, Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szomorúan jött-ment köröttem, mint akik aligha élik túl eltávozásomat s bánatukban méreggel vetnek majd véget fiatal életüknek. Chopin, Einstein, Murillo, Bismarck, Schopenhauer, Torricelli, II. Miklós, Caruso, Rodin s a kis szerencsétlenül járt
dauphin
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
is, valahányszor találkoztam velük
a folyosón,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
folyosón,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
viharosan "Jó reggelt, jó estét" köszöntöttek. Úgy hangzott ez, mint a kolostorban a karthauziak emlékeztetése: Memento mori.  
  Vajjon mire is emlékeztettek
tulajdonképen?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulajdonképpen?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Néha arra gondoltam, hogy talán a borravalóra, amelyre tényleg rászolgáltak. Elég volt azonban egy pillantást vetnem arcukra, melyen közeli elutazásom okozta fájdalmuk tükröződött, elég volt rátekintenem vörösre sírt szemükre, melyet hiába igyekeztek takargatni, hogy meggyőződjem ennek ellenkezőjéről.  
  Este, vacsora után, Edison az éttermi főpincérrel valami papírszeletkét tétetett elém ezüsttálcán. A vasúti
föladóvevény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
föladó vevény
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt, mely arról tanuskodott, hogy már összes
poggyászomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyorsáruként viszi hazafelé a vonat s a szállítási díjat a szálloda – természetesen – előre "kiegyenlítette".
   
Helyeslőleg biccentettem s a szobámba vonultam.
   
Minekelőtte elszenderedtem, iszonyú lármára riadtam föl. Valami harsogó férfikar egészen közelről csöndes jóéjszakát üvöltött a fülembe. Fölugrottam ágyamból. Szobámban
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
senki sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Az történt, hogy a szálloda lelkes és figyelmes férfiszemélyzete, mely tudvalevőleg külön leadó és fölvevő-állomással is
rendelkezik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
rendelkezett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a rádió hangszórójával szólt be hozzám.
 
Ugyanez történt reggel is, azzal a különbséggel, hogy ekkor a nőalkalmazottak ezüsthangja ébresztett föl,
jó reggelt kívánva.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jóreggelt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Az utolsó napon koradélelőtt a
portásfülkében fölkerestem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
portás fülkéjében fölkerestem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
Edisont és fizetni akartam. Arcán a pénz hallatára
feltűnt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismét föltünt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a fitymáló, világfájdalmas mosoly. Biztosított, hogy még
ráérek "számlámat rendezni",
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ráérek.
 
"Számlámat rendezik",
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hiszen vonatom csak kettő után indul, s az ebédet még náluk költöm el. Másként
számlám javában készül, ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
számláim javában készülnek, épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
most végzi rajta az
utolsó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
utolsó,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
művészi simításokat a központi számvevőhivatal.  
  Kezemben
krokodilbőr-táskámmal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőrtáskámmal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lassan kisétáltam a város végén lévő pálmaligetbe, ahol eddig naponta dolgozgattam közvetlenségéről és
forró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
forró, lávaszerűen hömpölygő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ösztönösségéről méltán híres szerelmi dalfüzéremen, melynek ez a címe: Gátlások és átvitelek.
   
Leültem a szökőkút
márványkávájára.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
márványpárkányára.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Egy darabig merengtem. Majd régi, bevált módszerem szerint próbáltam előidézni a teremtő révületet. Homlokomat többször egymásután
belevertem a márványkávába.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a falba vertem.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Csak akkor tudok alkotni, ha teljesen kikapcsolom értelmemet.
   
Sajnos, ez nem
mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sikerült. Az értelem rendkívül buta
dolog. Most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
dolog, most
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is folyton odatolakodott hozzám.
 
Aztán mások is figyelmeztettek arra, hogy a földön létezik értelem. Többek közt a szálloda személyzete is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Amikor eltüsszentettem magam, egy ötméter magas pálmafára szerelt, hangerősítővel is ellátott rádió közvetítette hozzám
a szállóbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a szálloda
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ottani
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
férfi és női alkalmazottak óhaját, hogy váljék egészségemre.  
  Pár óra alatt mégis megírtam egyik legfőbb művemet, egy kétsoros költeményemet, mely Elinornak, legutóbbi kedvesemnek irántam érzett
tudat-előttes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tudat-előző
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudat-elöző
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
gyűlöletéről szól.  
  Ez a roppant szellemi munka teljesen elcsigázott. Utána megint két óra hosszat bámultam magam elé. Vártam, hogy értelmem visszatérjen.  
  Arra ocsúdtam föl, hogy a közeli tisztásra leereszkedett egy repülőgép, könnyedén és kecsesen, mint egy szitakötő.  
 
Ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A pilóta épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hazámba igyekezett. Magam se tudom miért,
belé ültem, s megparancsoltam a repülőnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beültem a repülőgépbe s megparancsoltam a pilótának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy sürgősen vigyen haza.  
  Fönn a levegőben, amikor a magasságmérő már
hétezer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kétezer
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
métert mutatott s az a sebes, kékvízű folyócska már csak akkorkának látszott, mint az a platina-karcsat, melyet Elinor visel
a csuklóján, a felhők fölött, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csuklóján, felhők fölött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
havasok fölött hirtelen eszembe ötlött, hogy elfelejtettem rendezni szállodai számlámat s véletlenül borravalót sem adtam azoknak az alkalmazottaknak, akik oly jóságosan őrködtek oldalamnál, majdnem két hétig.
   
Minthogy lélektanilag is tüneményesen-képzett ember vagyok s tudom, hogy nincs "véletlen" és hogy semmit se "felejtünk el" ok nélkül, ezt tüstént gyanúsnak tartottam.
 
Villámgyorsan
elemezni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizálni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kezdtem
magam.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magamat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amíg a repülőgép merész lendülettel légbukfencet vetett s én fejjel lefelé lógtam a földgolyóra, folytattam
a lélekelemzést,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
analizisemet,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
melyet csakhamar sikeresen be is fejeztem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Rájöttem, hogy ez a tettem
tudattalanul-tudatos, vagyis tudatosan-tudattalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudatlanul tudatos, vagyis tudatosan-tudatlan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
volt. De okos volt, nagyon okos. Nem is cselekedhettem
másképen.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másképpen.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Végre lehetetlen ilyen előkelő szállodát, ilyen előkelő alkalmazottakat megsérteni azzal, hogy fizessünk is nekik. Ez tapintatlanság lett volna, durva tapintatlanság.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENEGYEDIK FEJEZET, (melyben a világ legelőkelőbb szállodájáról van szó)
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
A világ legelőkelőbb
szállodája: Esti Kornél följegyzése
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szállodája: Esti Kornél visszaemlékezéseiből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodája
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
 
Ismeritek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ismerik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a szállodák
költészetét? – fordult felénk Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
költészetét?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Erről sokat tudnék beszélni.  
  Vannak családias szállodák, melyekben otthonosabban érezzük magunkat, mint tulajdon fészkünkben,
e mellett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emellett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
függetlenül, a család feszessége nélkül. Vannak nyájas, meghitt, kedves szállodák. Vannak szomorú szállodák, különösen vidéken, melyek lehangolt zongorákhoz hasonlítanak és vak tükreikkel, nyirkos ágyhuzatukkal mélabúra kapatnak, aztán kétségbeejtő, elátkozott, halálos szállodák, melyekben novemberi estéken öngyilkosságot ajánlatos elkövetni. Vannak vidor szállodák, melyekben a vízcsapok kacagnak. Vannak rideg,
ünnepélyes, néma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, fecsegő szállodák, korhely szállodák, hetyke
szállodák, tüntető,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szállodák,
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rikító, sehonnai szállodák, a friss festék szagával, megbízható, nyugalmas, úri szállodák, a mult
nemes-rozsdájával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
patinájával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, könnyed szállodák, nehézkes szállodák, egészséges szállodák, melyekben verőfény árad a csatornákból is és
a beteg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beteg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szállodák, melyekben sántít az asztal, biceg a szék, mankón jár a szekrény, a kerevet hektikás, a párnák pedig haldokolva fekszenek az ágyban. Szóval igen sokféle szálloda van.  
  Legutóbbi külföldi körutamon,
hazatérőben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hazatérőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
útbaejtettem egy kis országot. Itt rábukkantam egy szállodára, melyről külön meg kell emlékeznem.  
  Ez a szálloda előkelő volt. Olyan előkelő volt, amilyent még nem láttam sehol. Bátran merem állítani, hogy a világ legelőkelőbb szállodája volt.  
 
Az alkonyat porában rohant gépkocsim, ütött-kopott, alacsony kalyibák között s egy gipszrózsás, kupolás, tizenhárom emeletes felhőkarcoló előtt állott meg, mely élénk ellentétet alkotott siralmas környezetével és láthatólag az idetévedt, külföldi előkelőségek fogadására szolgált.
   
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
gondoltam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sejtettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy nem közönséges helyre kerültem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Alighogy tülkölt
gépkocsim
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az autóm
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a személyzet a szálloda
forgóajtaja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
forgóajtója
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
elé vonult. Tizenöten-húszan lehettek. Valóságos kis hadsereg volt.  
  Az egyik alkalmazott kinyitotta gépkocsim ajtaját, a másik segédkezett a kiszállásnál, a harmadik angol
porköpenyemet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
porköpönyegemet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
emelte le, a negyedik amerikai
traveller-trunk-ömet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
traveller trunk-ömet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vitte, az ötödik két bőröndömet, a hatodik
krokodilbőr-táskámat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
krokodilbőr táskámat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a hetedik francia újságomat, melyet az ülésen hagytam.
Mindez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Mind ez
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy szempillantás alatt történt, gyorsan, mint a karikacsapás.  
  Azok, akiknek nem jutott szerep ennél a munkánál, a járdán sorakoztak föl, laza rendben, nem katonásan, de azért fegyelmezett, hallgatag készenlétben.  
  Valamennyien
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
sapkát hordtak s valami violaszín, furcsa operett-egyenruhát. Elléptem előttük, mintegy díszszemlét tartva. Ekkor a
paszomántos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
paszományos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sapkák –
nem-hallható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy nem hallható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
nem hallható
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vezényszóra – leröppentek a
jólfésült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jól-fésült
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jólfésült22 fejekről.  
 
Így üdvözölték a messziről érkezett vendéget, azzal a szilárd, meggyőződéses, majdnem fiúi tisztelettel, melyet mindíg ott őrizhettek szívük
legmélyén s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legmélyén,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
onnan a forgandó szerencse semmiféle változása nem irthatta ki soha és annak, hogy eddig nem nyilatkozhatott meg irántam,
csupáncsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
csupán csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az lehetett az oka, hogy mindmáig egyáltalán nem is
ösmertek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ismertek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Sokáig néztem maroknyi hadseregem. Az a benyomásom támadt, hogy szükség esetén vérét is kész lenne érettem ontani. Könnyek tolultak szemembe. Egy királyt nem fogadhattak volna nagyobb odaadással.  
 
A maroknyi, de annál vitézebb hadsereg eloszlott, minden
trombitaszó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
trombitahang
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és dobpörgés nélkül, egy jelre, melyet az a borotvált, őszbecsavarodott úr adott, aki eddig a
háttérben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
háttérből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irányította őket. Ez a portás volt. Angolul szólított meg s feltűnően hasonlított Edisonhoz.
   
Edison kimondhatatlan tapintattal kalaúzolt végig az előcsarnokon, melyet délszaki növények díszítettek. Valami tágas szobába tessékelt be. Rámutatott egy
bőrdívánra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdíványra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
s megkért, hogy "talán kegyeskednék helyet foglalni". Miután engedelmeskedtem, megnyomott egy gombot.
   
A tágas szoba
zajtalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
zajtalanul,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölfelé kezdett emelkedni. Ekkor tudtam meg, hogy ez a fölvonó.
   
Remekbekészült fölvonó volt. Almazöld villanykörték szitáltak tompított fényt, hogy ne sértsék a vendégek túlérzékeny szemét. A
bőrdíván
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bőrdívány
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mellett több bőrkarszék terpeszkedett, selyemperzsákon s itt-ott a sarokban asztalkákat is lehetett látni, dohányzókészlettel, képes folyóiratokkal, sakktáblákkal, melyekre előre fölrakták a bábokat, nyilván, hogy a vendégek a
tartózkodás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
liften való tartózkodás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hasznos, üdítő szórakozással űzzék el. Sajnos, erre
nem volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nem igen volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
érkezésem, mert mihelyt körültekintettem s megbámultam ezt az igazán ízléses berendezést, a fölvonó pár másodperc multán dallamosan kattant, megérkezett rendeltetési helyére, az első emeletre.
 
Itt az alkalmazottak másik osztaga fogadott, kávészín egyenruhában. Ezek a portás intézkedésére kinyitották a szemben
levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szárnyasajtót
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szárnyas ajtót
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Áthaladva az előszobán egy terembe léptem, melyet méreteinél fogva leginkább trónteremnek
nevezhetnék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
nevezhetnénk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.
Brokát-függönyök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Brokátfüggönyök,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
festői redőzetben omlottak alá az
empire-ablakokról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
empire ablakokról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, ahonnan egy sebes, kékvízű folyócskára nyilt kilátás. Ehhez a teremhez hozzájárult egy
fogadó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szalon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, aranyozott-fehér székekkel, egy ebédlő, egy hálószoba s egy kisebbfajta társalgó is, majd egy fürdőszoba, beépített márványmedencével, velencei tükrökkel, melyek előtt illatszivattyúk, körömráspolyok, ollócskák számlálhatatlan sokasága csillogott. Minden helyiségben – a fürdőszobában is – három telefon állott a vendégek rendelkezésére. Az egyik a szállodába szolgált, a másik a városba, a
harmadik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
harmadik,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– melynek tölcsére rózsaszín volt – nem
tudni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tudni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
hová.  
  Káprázva időztem ebben a lakosztályban, aztán megkérdeztem a portástól, hogy körülbelül mibe kerül egy
napra?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
napra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  A portás nem válaszolt. Úgy rémlett, hogy nagyot hallott. Ebben is hasonlított Edisonhoz. Ekkor már szentül meg voltam
győződve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
győződve
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nem is hasonlít hozzá, hanem ő maga Edison.  
  Kérdésemet tehát ordítva ismételtem meg, ahogy süketekhez szokás beszélni. Az agg föltaláló ezt meghallotta. De úgy tetszett, hogy megütközött rajta s
egy kicsit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kicsit
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszomorodott. Szemét lesütötte.  
  A személyzet, mely könnyed
vigyázz-állásban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
vigyáz-állásban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
feszült előttünk, szintén lesütötte szemét, szemérmesen.  
  Fínom lelkületüket, mely bizonyára magasabb
égövekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régiókban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
mozgott,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– oly eszmekörökben, ahová nem hatolhat az anyagiasság szennyes
gondolata
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
gondolata,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
– kellemetlenül érintette
hétköznapiságom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
prózaiságom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
prózaiasságom
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akár az ihlet lázában égő költőt, akitől a burgonya árát tudakolják.  
  Mindnyájan hallgattak.  
  Én
épen mentegetődzni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen mentegetőzni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akartam,
magyarázkodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
megmagyarázni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
, hogy költő vagyok, aki az írás keserves munkájával keresi kenyerét, ennélfogva igen fontosnak tartom és igen sokra becsülöm a pénzt, amikor a portás csalódottságának azzal adott kifejezést, hogy hidegen, szórakozottan kiejtett egy
számot,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
számot
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
dollárokban -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dollárokban, -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
dollárokban –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
olyan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
számot, melytől csaknem hanyattvágódtam.  
  Másik szobát kértem.  
  Edison Alva Tamás udvariasan bólintott. A második emeletre vitt, ahol tojássárga egyenruhák vártak
reánk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ránk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Minthogy az itteni szobaárat se találtam megfelelőnek, a harmadik emeletre mentünk, a
fehér-kék
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fehérkék
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
lakájok közé, majd a negyedikre, az
ötödikre, mindig följebb és följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ötödikre, mindig fölebb és fölebb
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ötödikre és fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Végre a tizenegyedik emeletre jutottunk. Errefelé piros egyenruhás, rendkívül csinos,
szöszke
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szőke
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fiúcskák teljesítettek szolgálatot.  
 
A portás megfogyatkozott, de még mindíg tekintélyes díszkísérettel vezetett végig egy végtelen folyosón. Időközönként az ajtók szemöldökfája fölött ki-kigyulladt egy színes láng. Érdeklődtem, mire valók ezek.
   
Ő erre se felelt azonnal.
   
Előbb csodálkozni látszott parlagi kíváncsiságomon, majd azon, hogy még van ember a föld hátán, aki nincs tisztában
efféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
eféle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpák rendeltetésével, aztán kimért szűkszavúsággal közölte, hogy ezek a fényjelek a csöngetést helyettesítik, a személyzet különböző tagjainak szólnak, akikkel a vendégek
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is érintkezhetnek, hogy egymás nyugalmát s a szálloda föltétlen csöndjét zavarnák.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Hátul, valami félreeső zugban találtam egy udvari szobát, mely körülbelül megfelelt "igényeimnek".  
  De ez is olyan pazar volt, olyan fényes, hogy le se merem írni.  
  Csak
annyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
anyit
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesélek el, hogy egy malahit-asztalkán valami hosszúkás, spinétszerű fatokot leltem, melyen nyolcvanöt fehér és fekete gomb alkotott előttem ismeretlen rendeltetésű billentyűzetet.  
  Minthogy szenvedélyes zenész vagyok s meglehetősen zongorázom, azonnal leültem eléje és Beethovent kezdtem játszani, a Sonate pathétique-et. Alig értem az allegretto-hoz, halk kopogást hallottam ajtómon.  
  Frakkos alkalmazott jelentkezett. Mögötte az alkalmazottak sötétlő tömege várta
parancsomat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a parancsomat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
. Hirtelen összeszámláltam őket. Pont nyolcvanöten voltak. Ebből azt következtettem, hogy az a hosszúkás, spinétszerű szerszám a személyzetnek szóló
csengetyűtáblázat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csengetyü-táblázat
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s játékommal – eléggé meggondolatlanul – mindnyájukat becsöngettem. Bocsánatot kértem.  
  Ezt az alkalmat a fontosabb szolgálattevők
arra használták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
használták
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
föl, hogy egyenként bemutatkozzanak.  
  Kissé elámultam. Nappali szobapincérem Chopinhez hasonlított, éjjeli szobapincérem viszont magához Shakespeare-hez. Ámulatom nyomban fokozódott, mert fölfedeztem, hogy ebben bizonyos rendszer is van. Az első szobalány olyan volt, mint Cléo de Mérode, a második szobalány olyan, mint Mária
Antónia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Antonia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s a takarító-aszszony szakasztott mása Annie Besant-nak, a neves theosophának.  
  De ámulatom akkor érte el tetőfokát, mikor a bérszolgák népes csoportjában egymás után pillantottam meg Eckenert, a hős óceánrepülőt, aztán Rodint, aztán Bismarckot, aztán Murillot, aztán egy
szakállas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
szakálla
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
félénk urat, aki a néhai,
gyászos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tragikus
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
véget ért orosz cárra sokkal jobban emlékeztetett, mint tulajdon arcképei.  
  Ez még nem volt minden. A szállodai titkár Schopenhauerhez hasonlított, a hideg-szakács Torricellihez, a meleg-szakács Einsteinhez, a raktárnok
Carusóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Carusohoz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s egy
sápadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sápadt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
beteges kifutó-fiú XVI. Lajos rejtélyesen eltűnt gyermekéhez, a boldogtalan
dauphine-hez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Dauphin-hez
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
.  
  Nemzetközi hírességek ragyogó történelmi arcképcsarnoka éledt újra e derék alkalmazottakban.  
  Hogy micsoda része volt ebben a szálloda
igazgatóságának
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
igazgatóságának,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
s hogy vajjon maga válogatta-e össze őket, a
hasonlatosság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlóság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
alapján,
cégérül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklámcélul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy ezzel a bájos ötlettel csalogassa oda
vendégeit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vendégeit,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy csak véletlenül verődtek össze ezek az eleven
viaszbábok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
viaszfigurák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, azt nem volt időm eldönteni.  
  Esküszöm azonban mindenre, ami szent előttem, hogy ez szóról- szóra így volt. Itt általában mindenki hasonlított valakihez és minden hasonlított valamihez.  
  Schopenhauer megkérdezte, miben lehet szolgálatomra. Arra kértem, hogy tisztíttassa ki poros cipőmet, mert szeretnék kimenni a városba s megfürödni abban a sebes, kékvizű folyócskában, melyet már első pillanatban
megáhítottam.
   
A zord, frankfurti bölcselő tudomásul vette
époly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppoly
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
természetesnek, mint emberinek mondható óhajomat s
megnyugtatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megnyugtatott
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy nemsokára teljesül is.
 
Elmenőben még csak azt adta értésemre, hogy minden alkalmazott több európai nyelvet beszél, a legműveletlenebb is legalább ötöt, de a hajnali kapus
tizenöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
tizenkét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
élő nyelvet tud, azonkívül latinul és ógörögül is s így ha történetesen hajnalban vetődöm haza,
latinul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
latinul,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy ógörögül is
elcseveghetek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
cseveghetek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vele azokról a dévaj élményeimről, melyeket éjszakai kiruccanásaimon szerzek.
   
Ezzel ki is ment. Utána kopogott valaki. II. Miklós lépett be.
Szlávos alázattal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megállitottam.
n
Jegyzet sajtóhiba
Alázattal
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a földig hajolt, arcomba tekintett, aztán cipőmet vette szemügyre,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy fölséges ujjaival érintette volna.  
  Körülbelül úgy folyt le
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
ez a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
vizsgálat, mint mikor egy gyakorló-orvos néz meg egy beteget, közben azonban már látja, hogy valamelyik szerv olyanféle sajátos-bonyolult megbetegedéséről van szó, melyet ugyan ő is tudna kezelni egyetemes orvostudori képesítése alapján, de sokkal helyesebb szakorvosnak
átutalnia,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
átutalni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aki kizárólag ilyesmivel foglalkozik.
   
Ezt az eszme-menetét egy szóval se nyilvánította ki. Ismét a földig hajolt és eltávozott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Kisvártatva visszatért Bismarckkal, Murilloval, Eckenerrel és Rodinnel. Ezek szintén cipőmre meredtek. Látszott, hogy mind az öten
kórjelzést
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kórleletet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kórjóslatot készítenek. Olyan volt az egész, mint egy
orvosi tanácskozás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzilium
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
konzilium,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
valami nagyon-nagy beteg ágyánál.
   
Behívtak egy szobalányt, egy újat, akivel eddig még nem
találkoztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
találkoztam,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ha jól
emlékszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
emlékszem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
-
Elsner
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Elsler
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fannyt. Az csengő hangon jelentette ki, hogy ez "nem tartozik az ő hatáskörébe".
   
Ismét mindenki faképnél hagyott. Csak a hű Bismarck maradt mellettem.
 
Néhány perc múlva négy, folyosóközi szolgálatra beosztott, piros-egyenruhás, rendkívül csinos, szöszke fiúcska nyitott be s szobámba egy villamossággal hajtott, elmés kerékszerkezetű állványka-félét gurított be, melyet mindegyik csak a kisújja hegyével kormányzott. Bismarck szakavatott felügyelete mellett cipőmet egy csöpp emelődarú segítségével az
állványra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
állványkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
helyezték s mély bókolatok közepette kiszállították.
 
Alig másfél óra mulva vissza is tolták az elmés gépen. Cipőm ekkor már ragyogóan tiszta volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ettől az előkelőségtől, ettől a szokatlan figyelemtől
fölvillanyozva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölvillanyozva,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fürödni mentem. Estig lubickoltam a folyócskában. Csak vacsorára tértem vissza.  
  Az étteremben néhány vendég lézengett. Számomra egy igen hosszú asztalnál terítettek, melynél
díszlakomát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díszlakomákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szokás tartani. Természetesen a középen ültem, a főhelyen, egyedül.  
  Máris hozták az ízletes, tizenkét fogásból álló vacsorát. Mindössze a tengeri rákot óhajtom kiemelni, mely
sűrű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
valami
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
világosszürke mártásban úszott
márványosan-rózsaszín
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
márványosan rózsaszín
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
márvány-rózsaszin
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
márványrózsaszin
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
húsával. Különben inkább ittam. Előbb kedvenc italomat, a világos sört, az aranysört, melynek fanyar tajtékát, a frissen kisült rozscipóra emlékeztető, szinte tápláló komlóillatát gyermekkorom óta
imádom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
annyira imádom.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Borral folytattam, rajnaival és görög aszúval. Végül a pezsgőnél állapodtam meg. Új és új palackok kerültek a vödrökbe, édesek és keserűek, melyek lassan hűltek a mesterséges hó gyémántkristályai között.  
  A halakat a hal-konyhából hozták, a feketét a fekete-konyhából. Többször friss csokrokat helyeztek a virágtartókba, hogy amíg szemem és orrom gyönyörködik bennük, el ne hervadjanak.  
  Vacsora után számlámat kértem. A személyzet a
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tenyerét
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
maga elé tartva mosolygott. Valamennyi étkezés így folyt le.
Általában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
 
Általában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
rendkívül
készségeseknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
készségesnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
mutatkoztak. Ha azt kívánom, hogy gyújtsák föl kedvemért a
várost vagy öljék meg szeretett fejedelmüket és másnap délben a fejét ezüstcsajkában tegyék asztalomra, irish-stew-ként elkészítve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
várost,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
szentül hiszem, hogy azt is minden ellenkezés nélkül teljesítik.  
  Udvariasságuk egyre növekedett. De a számuk is növekedett. Ezt én néha négyszázra tettem, néha azonban nyolcszázra. Minthogy pedig a szállodában egész tartózkodásom alatt csak nyolc vendéget láttam, egy-egy vendégre, reám is, körülbelül száz alkalmazott esett.  
  Amint végighaladtam a neszfogó szőnyegekkel borított folyosón, néma kariatidek gyanánt lapultak meg a falak mentén. Létezésüket csak akkor vettem észre, amikor leemelték sapkájukat és halkan üdvözöltek. A szerénység, a jómodor második természetükké vált. Gépek voltak, nem is emberek.
   
Egyetlenegyszer fordult elő, hogy egy pincér a cigarettáját
tenyerébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
a tenyerébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rejtve füstöt fújt ki, de miután megpillantott, elszégyelte, hogy ily gyarló szenvedélynek hódol s cigarettája már is eltűnt. Hogy hová tűnt el, azt ma
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
tudom. Talán beledobta egy mindenütt ott található, aszbeszttel bélelt, légmentesen is elzárható
hamutartóba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hamutartóba,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy talán a bűntudattól pironkodva szájába kapta s
parazsastul-tokostul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
parazsastól-tokostól együtt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
összerágta és lenyelte. Ez az utóbbi
a valószínűbb.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
valószinübb.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Magyar Magazin című folyóirat
 
 
  Ismétlem, a személyzet párját ritkította. Naponta kedveskedett valamivel. Famentes japán papírra nyomtatott, díszműnek is beillő emlékiratokat, kitűnően szerkesztett és kitűnően tájékoztató árjegyzékeket nyomtak
markomba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
a markomba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-untalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
Unos-unottan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
 
fölhívták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölhivták a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Magyar Magazin című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figyelmem a szálloda Dalcrose-tánciskolájára és
Menzendik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a Menzedik-tornatermeire,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a Menzedik-tornatermeire,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*