X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Esti Kornél

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Esti Kornél – critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő: Veres András
Sajtó alá rendező: Parádi Andrea , Józan Ildikó , Veres András és Sárközi Éva
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Esti Kornél Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011.
  • Szövegforrás EK1: Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
  • Szövegforrás BmN: a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])Kosztolányi Dezső, Esti és Elinger, Bácsmegyei Napló, XXX. évf. 108. sz., 1929. ápr. 28., 19–20. p.
  • Szövegforrás UI: az Új Idők című folyóiratKosztolányi Dezső, Esti és Elinger : Elbeszélés, Új Idők, XXXV. évf. (1. köt.) 19. sz., 1929. máj. 5., 579–582. p.

Elektronikus kiadás adatai:

Szerkesztő: Palkó Gábor és Veres András
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
XML-control: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben Elinger kihúzza őt a vízből, ő viszont Elingert belöki a vízbe).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti és Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
TIZENHATODIK FEJEZET,  
  A fürdőzők mindíg beúsztak a Duna közepéig,
a bécsi hajó elé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy a bécsi hajót köszöntsék. Körülvették mint a delfinek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és sikongva ringottak, hintáztak az óriási hullámokban.  
  Esti, aki délutánonként úszónadrágban heverészett
a parton, szemlélte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a parton, mert regényt írt s a homokba szokta kitervelni készülő fejezeteit, irigykedve szemlélte ezt a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vidám társaságot. Jobban úszott,
mint itt akárki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárki
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, viszont képzelete is jobban működött,
mint itt akárkié
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárkié
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ennélfogva gyáva volt.  
 
Egyszer elhatározta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy napon, mihelyt levetkőzött, beugrott a folyóba s elhatározta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy törik-szakad átúszik a másik partra.  
  Izmos karjai hadarták a vizet. Észre se vette, máris a Duna közepéig ért. Ott egy kicsit megállapodott. Figyelni kezdte önmagát. Nem lihegett, szíve rendesen
működött. Mág bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
működött, még bírta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
volna sokáig.
De eszébe jutott, hogy nem fél és ettől a gondolattól, hogy nem fél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De ekkor eszébe ötlött, hogy nem fél és ez volt a baj, mert ettől a gondolattól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
annyira megijedt, hogy nyomban félni kezdett.  
 
Vissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Azonnal vissza
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
is fordult. Csakhogy a part, ahonnan indult,
még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
távolabbnak látszott, mint a
túlsó part
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulsópart
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezért a túlsó part felé igyekezett. A víz errefelé idegenszerű volt, mély és hideg. Ballábát megfogta a görcs. Amikor kirúgta a jobblábát, azon is összecsomósodtak az izmok. Amint szokta, a hátára akart
feküdni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
feküdni
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
de csak
ide-oda hánykolódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ide-odahánykolódott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, forgott, lebukott, ivott pár kortyot, egy-egy pillanatra
fel-feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd a víz sötét
fátyolaiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fályolaiba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bonyolódva
merült-merült lefelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
lassan merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Kezei kétségbeesetten hadonásztak.  
  A parton ezt észrevették. Kiabáltak, hogy valaki a folyó közepén
fuldoklik.
   
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
fuldoklik. Egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalember, aki a fürdőház korlátjára könyökölt,
már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ekkor már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a hullámok közé vetette magát s hatalmas
irammal úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
matróztempókkal iramodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a fuldokló felé.
felé.
   
Még idején odaérkezett.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felé. Még idején érkezett oda. Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
felé.
   
Még érkezett oda.
   
Esti
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feje
épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kibukkant a
vízből. Az életmentő belemarkolt hosszú hajába és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vízből s ő belekapaszkodva hosszú hajába,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a partra vonszolta.  
 
Ott hamarosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hamarosan
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
visszakapta eszméletét.  
  Amikor
kinyitotta a szemét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kinyitotta szemét
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, először az eget pillantotta meg, aztán a homokot, aztán az embereket, akik az arany verőfényben álltak, ezüstösen fénylő, meztelen testükkel. Egy szintén meztelen úr, aki fekete szemüveget viselt, mellette térdepelt s az ütőerét vizsgálta. Nyilván valami orvos.  
  Az a csoport, mely
körötte alakult, nagy érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körülöttük alakult, talán még nagyobb érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tekintett
a kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalemberre, arra, aki – mint megtudta – az imént a közönség izgatott kíváncsisága közepette kihozta őt a halál torkából.  
 
Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez, miután Esti felült,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
odalépett hozzá s kezét feléje nyújtva így szólt:  
  – Elinger.  
  – Esti – mutatkozott be Esti.  
  – Ó,
mester
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mester
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– szerénykedett a fiatalember – ki ne ismerné a
mestert?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
mestert.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti, aki néha-néha még hányt egy kis Dunavizet,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
próbált úgy viselkedni, mint akit "mindenki ismer."  
  Zavarban
volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
volt. Bámulta a fiatalembert, anélkül, hogy szóhoz tudna jutni.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Zavarban volt.  
  Eddig sok mindent kapott már: gyermekkorában egy gyönyörű bélyegkönyvet, bérmaajándékul egy aranygyűrűt, később néhány elismerő
bírálatot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kritikát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, sőt egy akadémiai jutalmat is, ennyit azonban egyszerre, egyetlen embertől még sohase kapott. Csak az anyjától és
apjától
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
apjától,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
együtt, valaha.  
 
Az életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csakugyan, az életét
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
adta vissza ez az új ismerőse. Ha ezen a
délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
délutánon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
véletlenül nem jön fürödni, vagy a szerencsétlenség
pillanatában rágyújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pillanatában gondol valamit s cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pillanatában valami cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, ahelyett, hogy azonnal fejest ugranék, akkor ő most valahol lenn
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lenne
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a halak között, a folyó medrében… ismeretlen helyen… ki tudja hol… Igen, újra született. Most született meg másodszor, harminckétéves korában.  
  Fölkelt, megszorította a fiatalember kezét.  
  Ezt rebegte:  
  – Köszönöm.  
  – Ó, kérem.  
 
Köszönöm,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Köszönöm
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– mondta, mintha csak azt nyugtázná, hogy
tüzet kapott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előre engedték a villamoson, vagy hogy tüzet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
előre engedték a villamoson, vagy, hogy tüzet
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapott az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
valakitől és mert érezte a szavak
gyarlóságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyarlóságát, a helyzet félszeg voltát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hangsúlyával adott nyomatékot érzésének s melegen ismételte: – köszönöm.  
  – Szóra sem érdemes.  
  – Az én életem? –
gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta Esti kissé megütközve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd hangosan: – Amit ön tett, uram, az nagyszerű volt. Az hősi volt. Az emberi volt.  
  – Boldog vagyok.  
  – Én pedig ki se
mondhatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondhatom…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
igazán… ki se mondhatom – dadogta Esti s erre a fiatalembernek másik kezét is elkapta és mind a két kezét viharosan rázta.  
 
Kérem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kérem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– dadogta a
fiatalember.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember is – kérem…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ezek után illenék, hogy kissé összeismerkedjünk. Nem tudom, van-e
ideje?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ideje.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Bármikor, mester.  
  – Ma? Nem, nem ma.
Holnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Holnap
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feketére, nálam. Vagy várjon, inkább este. Tudja mit, a Glasgow
tetőtornácán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
Este
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Este,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kilenckor.  
 
Végtelenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Végtelen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
megtisztel.  
  – Szóval ott lesz?  
  – Okvetlenül.  
  – Viszontlátásra.  
  – Viszontlátásra.  
  A fiatalember meghajolt. Esti átölelte víztől nedves derekát s indult. Amint
az öltöző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a kabinja
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
felé haladt,
vissza-vissza tekintett s többször
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy felöltözködjék, vissza-visszatekintett, többször
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
integetett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Még otthon is el volt érzékenyülve. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy azonnal körtelefonálást ne rendezzen:
értesítette
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
értesítse
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
az ujságoknál lévő barátait, hogy semmiesetre se
irják
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
irják meg az esetet.
   
Abban, hogy valakinek megmentik az életét, van valami fölemelő, de van valami kényes és kinos is.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Pont kilenckor megjelent a Glasgow
tetőtornácám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Kereste az emberét. Egyelőre nem lelte sehol. Az asztaloknál, villamos szélgépek előtt53 szalmaözvegyek hűsöltek,
gyümölcsös-pezsgőt ittak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pezsgőbólét ittak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőkkel.  
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Este
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltízkor nyugtalankodni kezdett.
Lelkiszüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igazán lelki szüksége
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Lelkiszüksége volt erre a találkozásra.
Fájlalta volna, ha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Nagyon fájlalta volna, ha valahogy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elvétik egymást s egy félreértés folytán nem láthatja többé azt, aki legnagyobb jóltevője. Egymásután integette oda a pincéreket, érdeklődött náluk Elinger úr iránt.  
  Akkor derült ki, hogy nem is tudná leírni. Csak arra emlékezett, hogy kék
úszónadrágja volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
trikója volt, kék szeme
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
s elől egy aranyfoga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
   
Maga járta végig a
teraszt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Több magányos vendéget meg is
szólitott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
szólított
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. De tagadó választ
apott
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kapott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Végül a felvonó tőszomszédságában, ahol a dísznövények mellett a pincérek
ki-be járnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ki-bejárnak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, megpillantott valakit, aki háttal ült a közönségnek s szerényen várakozott. Odalépett hozzá:  
 
Bocsánat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Pardon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger úr?  
  – Igenis.  
  – Ó, hát maga
itt van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
? Mióta?  
  – Félkilenc óta.  
  – Nem látott engem?  
  – De igen.  
  – Miért nem jött át?  
  – Féltem, hogy zavarom a mestert.  
  – No de ilyet. Meg se ismerjük egymást, mi. Ez igazán érdekes. Barátom, kedves barátom, parancsoljon. Ide, ide. Hagyja. A holmiját 63 majd áthozza a
pincér.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pincér. Foglaljon helyet.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Félfejjel alacsonyabb volt Estinél, soványabb,
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
izmos. Vörhenyesbe
játszó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
játszó
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szőke haját középütt választotta el. Fehér nyári ruhát hordott, övet,
selyem nyakkendőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
selyemkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
selyemnyakkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Esti az arcába meredt. Ez volt tehát ő. Ilyen egy hős, egy igazi hős. Hosszan, áhítattal figyelte. Homloka kemény volt, az elszántság, a határozottság sugárzó jegyével. Az életet érezte maga
körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körött
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, az igazi életet, melyet
elhanyagolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elhanyagolt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az irodalom kedvéért. Az motoszkált a fejében, hogy hány értékes lélek él rejtetten,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy a világ tudna róla, hogy többet kellene emberek közé járnia.
Főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Főképp
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az egyszerűsége igézte meg, az a nagy egyszerűség, amelyre ő sohase tehetett szert, mert nyilván már a bölcsőjében is bonyolult volt és összetett.  
  – Mindenekelőtt együnk valamit – indítványozta könnyedén. – Éhes vagyok, mint a farkas.  
  Remélem ön is.  
  – Nem, én nemrég
uzsonnáztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ozsonnáztam
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  – Az kár – felelte Esti szórakozottan, az étlapot tanulmányozva.
- Nagy kár. Szóval vacsorázik. Főúr, mi van?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez nagy kár. Szóval, főur, vacsorázunk. Mi van?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Nagy kár. Szóval, főúr, vacsorázik. Mi van?
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Fogas előételül, helyes. Zöldborsó, szintén igen helyes. Rántott csirke, uborkasaláta. Torta. Szamóca, tejszínhab. Kitűnő. Sör, később bor. Badacsonyi. Ásványvíz. Mindent kérek – tette hozzá szelesen.  
  Elinger lesütött szemmel ült előtte, mint aki valamiben lúdas.  
  A
tetőtornác a villanylámpáival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőterasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterrasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
tüzesen nyilalt föl a
rekkenő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kánikulai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
égbe.
Lenn, a fekete, afrikai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Lenn a fekete afrikai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
sötétségben pihegett a város, a poros házaival és
hídjaival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
hidaival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Csak a Duna vonala
csillogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
csillogott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
haloványan.  
  – Gombolja ki az ingét – tanácsolta Esti – még mindíg pokoli hőség van. Én egész nap ruha nélkül írtam.
Csak a töltőtollam volt rajtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Minden toalettem a töltőtollam volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Elinger hallgatott.  
  Esti a kezét rátette a kezére s így
szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
meleg érdeklődéssel:  
  – Most pedig meséljen valamit magáról. Micsoda?  
  – Magánhivatalnok – felelte halkan.  
  – Hol?  
  – Az Első Magyar Olajnál.  
  – Na látja – szólt Esti, maga se tudta, hogy miért – na
látja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látja?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
látja!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Nős?  
  – Nem.  
  – Én sem – kacagott Esti az égbe, mely ezen a magas
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
teraszon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszon
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
valamivel közelebb volt hozzá.  
  – Az én életem – mondta Elinger titkosan és jelentősen – valóságos tragédia, kérem –
és mutogatta vérszegény ínyét, az aranyfoga fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és most mutogatva vérszegény inyét, az aranyfoga fölött minden ok nélkül elkezdett vigyorogni
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. – Apámat nagyon korán elvesztettem, még három éves se voltam. Szegény özvegy édesanyám magára maradt, öt gyermekkel,
akiket a két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiket két
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
keze munkájával tartott el.  
  – Mindez nyersanyag – gondolta Esti – érdektelen és tartalmatlan. Csak
az érdekes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az az érdekes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és tartalmas, aminek formája is van.  
  – Hála
Istennek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istennek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
istennek
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– folytatta
Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elinger és itt abbahgyta a nevetést
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– azóta mindnyájan révbe értünk. Nővéreim jól mentek férjhez. Nekem is van egy kis állásom. Nem
panaszkodhatom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Esti csak azt nem értette, hogy miért nevetett az előbb, mikor az apja korai haláláról beszélt. Vannak azonban ilyen emberek. Bizonyára ez is azok közé tartozik.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
jó étvággyal ettek.
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Elinger
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
miután elbeszélte élettörténetét, nem tudott egyebet mondani. Esti olykor
éter-oltást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aetheroltást
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
aether-oltást
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
akart adni a haldokló társalgásnak. Megkérdezte Elingert, mikor és hol tanult meg ily kitűnően úszni. Erre szűkszavú tárgyilagossággal felelt.
Aztán zavart némaságba süppedt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Aztán az előbbi zavart némaságába süppedt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.91  
  A szamóca után hűtővederben hozták a francia pezsgőt.  
 
Igyunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Igyunk,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– bíztatgatta Esti. – Igyunk. Hány éves?  
  – Harmincegy.  
  – Akkor én öregebb vagyok. Ha megengeded…  
  Vacsora végén Esti ezt jelentette ki:  
  – Bármikor – értsd meg:
bármikor rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bármikor – rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
állok. Nem úgy, mint azok, akik azt mondják, hogy: bármikor. Hanem most, ebben a pillanatban és holnap és egy év mulva és húsz év mulva is, ameddig élek. Mindenemmel. Az egész lelkemmel. Azt, amit te tettél,
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
sohasem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
fogom elfelejteni. Örökké hálás leszek.  
  – Megszégyenítesz.  
  – Nem, nem. Nélküled aligha vacsorázhattam volna ma itten.
Tehát jöjj el hozzám mielőbb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Tehát jőjj el, hozzám, mielőbb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  A fizetésnél Elinger az erszénye után kaparászott.  
  – Még csak az kellene – tiltakozott Esti.  
 
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a lelkére
kötötte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kötötte:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Föltétlenül jöjj el. Előbb hívj föl telefonon. Írd föl a telefonszámomat.  
  Elinger fölírta Esti telefonszámát.
Ő is közölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Majd ő is bediktálta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az Első Magyar Olaj telefonszámát. Esti fölírta.  
  – Minek írtam föl? – tűnődött, hogy elvált tőle. – Mindegy. A legközelebbi életmentéskor esetleg
telefonozhatok érte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
telefonozhatok majd érte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  A telefonszám sokáig ott lábatlankodott
íróasztalán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
íróasztalán, munkaközben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
íróasztalán, munka közben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, aztán elkallódott. Nem szólította föl. Elinger se szólította föl.
Hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hosszú-hosszú
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hónapokig nem adott magáról életjelt.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pedig gyakran gondolt rá.  
  Azok, akiket régóta várunk, többnyire akkor toppannak be,
amikor borotválkozunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor véletlenül borotválkozunk
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy azon bosszankodunk, hogy összetörtünk egy új
hanglemezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gramofónlemezt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gramofonlemezt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy egy szálkát kapartunk
kapartunk ki ujjunkból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapartunk ki ujjunkból, tűvel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és még véres a kezünk. Az élet kicsinyes körülményei sohasem engedik
meg az ünnepélyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meg a teljesen ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, fölséges viszontlátásokat.  
  Karácsony előtt erősen fagyott. Esti
mindenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most mindenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
gondolt inkább, mint a fürdésre és
a vízbefullásra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a vizbefulásra. Ez nem volt időszerü.
   
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
a vizbefullásra. Ez nem volt időszerű.
   
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Vasárnap volt, délelőtt
féltizenkettő. Az egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltizenkettő, ő az egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
féltizenkettő. Ő az egy
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
órakor kezdődő előadásra készült.  
  Ekkor jelentették be nála
Elingert.
   
- Örülök, hogy végre itt vagy – kiáltott. – Mi újság, Elinger?
   
– Én megvolnék, – szólt Elinger – csak az anyám beteg. Súlyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállították be a kórházba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elingert.
   
Az megállt a küszöbön és anélkül, hogy mozdulna, igy szólt állitó módon:
   
- Zavarlak?
   
- Dehogy, éles
n
Jegyzet sajtóhiba
öregen, dehogyis.
   
– De igen. Zavarlak – mondta ellentmondást nem
türve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tűrve
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
   
Ugyan, ugyan. Örülök, hogy végre itt vagy. Ülj le.
   
- Érzem – makacskodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Érzem, – makacskodott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– hogy roppant el vagy foglalva.
   
Hagyd már ezeket. Beszélj, beszélj, gyorsan.
   
- Hát kérlek –
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Hát kérlek, –
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
hebegett, majd Esti arcára pillantott gyanakodva: – Tényleg nem zavarlak?
   
– Esküszöm, hogy nem. Mi ujság?
   
– Én megvolnék – szólt s erre nevetni kezdett, a régi ismert
nevetésével
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
nevetésével,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– csak az anyám. Beteg. Sulyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállitották be a kórházba. Ezért kerestelek föl.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Hálás volnék, ha
pillanatnyi…
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
pillanatnyi.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Mennyiről van szó?  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
? – kérdezte Esti. – Annyi most nincs nálam. Itt van százötven. Ötvenet holnap a lakásodra küldök.  
  Esti a különbözetet még aznap eljuttatta hozzá. Tudta, hogy
ez becsületbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez tartozás, becsületbeli
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tartozás, melyet törlesztenie kell. Végre az
életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
életet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hitelbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hitelre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapta tőle s az legalább
ennyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
annyit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kamatozott azóta.  
  Később az anyja betegeskedése alatt adott még neki kisebb-nagyobb részletekben kétszáz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aztán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
mikor az anyja meghalt, a temetés után háromszázötvenet, melyet maga is hitelbe vett föl.  
  Elinger ezután többször
benyitott hozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
benyitott hozzá, reggel, mikor még az ágyban volt és éjszaka is mikor már az ágyban volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezen, vagy azon a címen kivett belőle szóra sem érdemes, jelentéktelen összegeket. Hol húsz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, hol csak ötöt.  
  Esti bizonyos kéjjel fizetett. Utána megkönnyebbülést érzett. Csak
a jelenlétét nem bírta, azt a vérszegény inyét, az aranyfogát s az unalmasan kopogó mondatait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azt a rémes modorosságát, hogy az élet
legszörnyübb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
legszörnyűbb
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dolgait röhögve adta elő, a vérszegény inyét s aranyfogát mutogatva.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Hiszen ez – gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hisz ez marha – gondolta Esti egyszerre,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Hisz ez gondolta Esti egyszerre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ráébredve a
valóságra, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
valóságra – ez a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
világ egyik legnagyobb ökre. Csak egy ilyen volt képes arra, hogy megmentse az életemet. Ha okosabb ember, akkor bizonyára hagyja, hogy ott vesszek.  
 
Egyszer hajnalban, mikor hazavetődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy este, mikor hazament
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger ott ült a dolgozószobájában.  
  Kedélyesen újságolta:  
  – Te, képzeld, kidobtak a hivatalomból. Minden fölmondás és végkielégítés nélkül. Elseje óta lakásom sincs. Gondoltam, ma éjszakára
idejövök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ide jövök
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és nálad hálok. Ha megengeded.  
 
Természetesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Természetesen,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– felelte Esti s átnyujtott neki egy tiszta hálóinget. – Itten a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elaludhatsz.  
  Másnap reggel azonban elővette:  
  – Na és most mit szándékozol tenni?  
  – Magam
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tudom. Vacak kis állás volt. Reggel
nyolctól,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyolctól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
este nyolcig körmölni. Rongyos százhúsz
pengőért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáért
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.
Tulajdonképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Tulajdonképpen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem is volt érdemes.  
  – Valami jobb után kell majd nézned – jegyezte meg Esti.  
  Elinger több napon át lótott-futott, aztán
elszontyolodottan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elszontyolódottan
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelentette, hogy semmi munkaalkalom sincs.  
  – Nem szabad
kétségbeesned
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kétségbeesned,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– vigasztalta Esti. – Amíg nem találsz megfelelő állást, nálam lakhatsz.
Zsebpénzt is kapsz tőlem, minden elsején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Természetesen.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Csöndes, szerény fiú volt. Eljárogatott vele a
művészkörbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művészklubba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
muvészklubba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ebédelni-vacsorázni s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ebédelni, vacsorázni,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
néha a főpróbákra is. Otthon végigheveredett a
dívánján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Erélytelennek látszott. Utolsó
erejét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
energiáját
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nyilván akkor használta
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
megmentette Esti életét.  
  Csak egy volt kellemetlen.  
  Az, hogy mikor Esti gyötrődve, az arcát fintorgatva írt, leült vele szemben és kíváncsian nézte őt, mint egy különös állatot a ketrecben.  
  – Elinger – mondta Esti,
lecsapva a töltőtollát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lecsapva a töltőtollat
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
lecsapva a töltőtollat,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– én téged nagyon szeretlek, de az
istenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
istenre kérlek, ne nézz rám. Ha rám nézel, nem tudok írni. Én az idegeimmel dolgozom. Fáradj át a másik szobába.  
  Több hónapig éldegéltek így,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy valami különösebb történt volna. Elinger
beszállásolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bekvártélyozta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
magát. Húsvétkor az egész havi zsebpénzén vett egy újszerkezetű illatszivattyút, gumicsővel
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
és
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
meglocsolta összes
ismerőseit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
nőismerőseit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Üres óráiban egy színházi lapot olvasgatott, rendkívüli figyelemmel.  
  Egyszer Estinek az orra
alá tett egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
alá tette a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
színházi lapot, melynek címlapján egy
moziszínésznő volt. Így szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
moziszínésznő volt s így szólt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
:  
  – Te, ez érti.  
  – Mit ért? – kérdezte Esti szigorúan.  
  – Hát ezt, meg azt,
etyepetye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
etye-petye
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
etye-petye,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– szólt Elinger és hamiskásan rákacsintott.  
  Esti
kijött a sodrából. A dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
erre kijött a sodrából. Becsapta maga után az ajtót, a dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
rontott és így
gondolkozott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gondolkozott.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ami disznóság, az
disznóság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
disznóság!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Elismerem, hogy megmentette az életemet. De az a kérdés, hogy kinek mentette meg: magának, vagy énnekem? Ha ez így folytatódik, akkor
nekem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszerűen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem kell az életem, visszaküldöm
neki postán, bérmentve, mint mintát, érték nélkül, csináljon vele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki az egészet, postán, bérmentve, mnt mintát érték nélkül, csináljon vele azt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
amit tud. Különben is a törvény szerint a talált tárgyaknak csak tíz százaléka
illeti meg a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
illeti a
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
becsületes megtalálót. Ezt a tíz százalékot pénzben, időben,
nyugalomban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
időben, nyugalomban, idegerőben
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
már régen visszafizettem. Semmivel se tartozom neki.  
  Nyomban föl is
lépett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lépett:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
– mondta – ez így tovább nem mehet. Talpra kell állnod, Elinger. Én támogatlak, de segíteni csak
te segíthetsz magadon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te magadon segíthetsz
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Dolgozz, Elinger. Föl a fejet, Elinger.  
  Elinger lógatta a fejét. Szemében vád volt,
nagy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nagy-nagy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vád.  
  Aztán tovább heverészett a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, tovább olvasta a színházi lapot, tovább járt a főpróbákra, melyekre már személyére szóló jegyet utaltak ki a titkárok, mint a színházi fodrásznők, szabók
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőgyógyászok hozzátartozóinak. A
hónapok pedig multak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hónapok multak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Egy decemberi éjszakán a budai Dunaparton együtt ballagtak hazafelé.  
  Elinger a színésznők magánügyei iránt érdeklődött, hogy ki hány éves, hogy ki kihez ment férjhez, hogy kinek hány gyermeke van és hogy ki válik újabban. Esti, aki
ilyesmiktől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyesmiket hallva
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
ilyesmiket hallva,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dührohamokat szokott kapni, megalázottan válaszolgatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Most Elinger megállt.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Te – szólt egyszerre Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te szólt egyszerre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Te, szólt egyszerre,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– írtam egy verset.  
  – Ne mondd.  
  – Mondjam el?  
 
Na
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Na,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
mondd.  
  – "Az Életem" – kezdte
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szünetet tartott, hogy éreztesse a nagybetűt. – Ez a címe. Mit szólsz hozzá?  
  Lassan, érzéssel szavalta. A vers rossz volt és hosszú.167 Esti
lehajtotta fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lehajtotta fejét, elpirult. Nem bírt figyelni rá.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Az járt eszében, hogy hová jutott és hogy mi köze neki ehhez az undok
fickóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fráterhez
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. A Dunát nézegette, mely
a meredek partok közt zajlott zavaros hullámaival és jégtábláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a lépcsőtlen, meredek partok alatt zajlott, zavaros hullámaival és jégtábláival, barnán és fehéren, mint a megcukrozott jegeskávé.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ha
belökném
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
belökném,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
gondolta.
   
De nem csak gondolta. Abban a pillanatban be is lökte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta. – Csak egy mozdulat. Csak egy pillanat.
   
Ez a tréfás és kaján ötlet azonban annyira csábító volt és annyira élénk, hogy megriadva tőle, egyszerre szaladni kezdett, otthagyta őt a verse közepén és
futott-futott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
futott, futott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, föl a lépcsőkre, a városba, az éjszakába, maga se tudta,
hogy hová.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hogyhová
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Futásnak eredt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekült.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben Elinger kihúzza őt a vízből, ő viszont Elingert belöki a vízbe).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti és Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
TIZENHATODIK FEJEZET,  
  A fürdőzők mindíg beúsztak a Duna közepéig,
a bécsi hajó elé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy a bécsi hajót köszöntsék. Körülvették mint a delfinek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és sikongva ringottak, hintáztak az óriási hullámokban.  
  Esti, aki délutánonként úszónadrágban heverészett
a parton, szemlélte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a parton, mert regényt írt s a homokba szokta kitervelni készülő fejezeteit, irigykedve szemlélte ezt a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vidám társaságot. Jobban úszott,
mint itt akárki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárki
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, viszont képzelete is jobban működött,
mint itt akárkié
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárkié
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ennélfogva gyáva volt.  
 
Egyszer elhatározta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy napon, mihelyt levetkőzött, beugrott a folyóba s elhatározta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy törik-szakad átúszik a másik partra.  
  Izmos karjai hadarták a vizet. Észre se vette, máris a Duna közepéig ért. Ott egy kicsit megállapodott. Figyelni kezdte önmagát. Nem lihegett, szíve rendesen
működött. Mág bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
működött, még bírta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
volna sokáig.
De eszébe jutott, hogy nem fél és ettől a gondolattól, hogy nem fél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De ekkor eszébe ötlött, hogy nem fél és ez volt a baj, mert ettől a gondolattól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
annyira megijedt, hogy nyomban félni kezdett.  
 
Vissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Azonnal vissza
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
is fordult. Csakhogy a part, ahonnan indult,
még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
távolabbnak látszott, mint a
túlsó part
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulsópart
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezért a túlsó part felé igyekezett. A víz errefelé idegenszerű volt, mély és hideg. Ballábát megfogta a görcs. Amikor kirúgta a jobblábát, azon is összecsomósodtak az izmok. Amint szokta, a hátára akart
feküdni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
feküdni
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
de csak
ide-oda hánykolódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ide-odahánykolódott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, forgott, lebukott, ivott pár kortyot, egy-egy pillanatra
fel-feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd a víz sötét
fátyolaiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fályolaiba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bonyolódva
merült-merült lefelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
lassan merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Kezei kétségbeesetten hadonásztak.  
  A parton ezt észrevették. Kiabáltak, hogy valaki a folyó közepén
fuldoklik.
   
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
fuldoklik. Egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalember, aki a fürdőház korlátjára könyökölt,
már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ekkor már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a hullámok közé vetette magát s hatalmas
irammal úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
matróztempókkal iramodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a fuldokló felé.
felé.
   
Még idején odaérkezett.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felé. Még idején érkezett oda. Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
felé.
   
Még érkezett oda.
   
Esti
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feje
épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kibukkant a
vízből. Az életmentő belemarkolt hosszú hajába és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vízből s ő belekapaszkodva hosszú hajába,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a partra vonszolta.  
 
Ott hamarosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hamarosan
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
visszakapta eszméletét.  
  Amikor
kinyitotta a szemét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kinyitotta szemét
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, először az eget pillantotta meg, aztán a homokot, aztán az embereket, akik az arany verőfényben álltak, ezüstösen fénylő, meztelen testükkel. Egy szintén meztelen úr, aki fekete szemüveget viselt, mellette térdepelt s az ütőerét vizsgálta. Nyilván valami orvos.  
  Az a csoport, mely
körötte alakult, nagy érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körülöttük alakult, talán még nagyobb érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tekintett
a kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalemberre, arra, aki – mint megtudta – az imént a közönség izgatott kíváncsisága közepette kihozta őt a halál torkából.  
 
Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez, miután Esti felült,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
odalépett hozzá s kezét feléje nyújtva így szólt:  
  – Elinger.  
  – Esti – mutatkozott be Esti.  
  – Ó,
mester
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mester
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– szerénykedett a fiatalember – ki ne ismerné a
mestert?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
mestert.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti, aki néha-néha még hányt egy kis Dunavizet,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
próbált úgy viselkedni, mint akit "mindenki ismer."  
  Zavarban
volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
volt. Bámulta a fiatalembert, anélkül, hogy szóhoz tudna jutni.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Zavarban volt.  
  Eddig sok mindent kapott már: gyermekkorában egy gyönyörű bélyegkönyvet, bérmaajándékul egy aranygyűrűt, később néhány elismerő
bírálatot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kritikát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, sőt egy akadémiai jutalmat is, ennyit azonban egyszerre, egyetlen embertől még sohase kapott. Csak az anyjától és
apjától
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
apjától,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
együtt, valaha.  
 
Az életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csakugyan, az életét
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
adta vissza ez az új ismerőse. Ha ezen a
délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
délutánon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
véletlenül nem jön fürödni, vagy a szerencsétlenség
pillanatában rágyújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pillanatában gondol valamit s cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pillanatában valami cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, ahelyett, hogy azonnal fejest ugranék, akkor ő most valahol lenn
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lenne
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a halak között, a folyó medrében… ismeretlen helyen… ki tudja hol… Igen, újra született. Most született meg másodszor, harminckétéves korában.  
  Fölkelt, megszorította a fiatalember kezét.  
  Ezt rebegte:  
  – Köszönöm.  
  – Ó, kérem.  
 
Köszönöm,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Köszönöm
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– mondta, mintha csak azt nyugtázná, hogy
tüzet kapott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előre engedték a villamoson, vagy hogy tüzet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
előre engedték a villamoson, vagy, hogy tüzet
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapott az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
valakitől és mert érezte a szavak
gyarlóságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyarlóságát, a helyzet félszeg voltát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hangsúlyával adott nyomatékot érzésének s melegen ismételte: – köszönöm.  
  – Szóra sem érdemes.  
  – Az én életem? –
gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta Esti kissé megütközve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd hangosan: – Amit ön tett, uram, az nagyszerű volt. Az hősi volt. Az emberi volt.  
  – Boldog vagyok.  
  – Én pedig ki se
mondhatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondhatom…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
igazán… ki se mondhatom – dadogta Esti s erre a fiatalembernek másik kezét is elkapta és mind a két kezét viharosan rázta.  
 
Kérem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kérem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– dadogta a
fiatalember.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember is – kérem…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ezek után illenék, hogy kissé összeismerkedjünk. Nem tudom, van-e
ideje?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ideje.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Bármikor, mester.  
  – Ma? Nem, nem ma.
Holnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Holnap
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feketére, nálam. Vagy várjon, inkább este. Tudja mit, a Glasgow
tetőtornácán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
Este
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Este,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kilenckor.  
 
Végtelenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Végtelen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
megtisztel.  
  – Szóval ott lesz?  
  – Okvetlenül.  
  – Viszontlátásra.  
  – Viszontlátásra.  
  A fiatalember meghajolt. Esti átölelte víztől nedves derekát s indult. Amint
az öltöző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a kabinja
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
felé haladt,
vissza-vissza tekintett s többször
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy felöltözködjék, vissza-visszatekintett, többször
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
integetett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Még otthon is el volt érzékenyülve. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy azonnal körtelefonálást ne rendezzen:
értesítette
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
értesítse
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
az ujságoknál lévő barátait, hogy semmiesetre se
irják
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
irják meg az esetet.
   
Abban, hogy valakinek megmentik az életét, van valami fölemelő, de van valami kényes és kinos is.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Pont kilenckor megjelent a Glasgow
tetőtornácám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Kereste az emberét. Egyelőre nem lelte sehol. Az asztaloknál, villamos szélgépek előtt53 szalmaözvegyek hűsöltek,
gyümölcsös-pezsgőt ittak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pezsgőbólét ittak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőkkel.  
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Este
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltízkor nyugtalankodni kezdett.
Lelkiszüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igazán lelki szüksége
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Lelkiszüksége volt erre a találkozásra.
Fájlalta volna, ha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Nagyon fájlalta volna, ha valahogy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elvétik egymást s egy félreértés folytán nem láthatja többé azt, aki legnagyobb jóltevője. Egymásután integette oda a pincéreket, érdeklődött náluk Elinger úr iránt.  
  Akkor derült ki, hogy nem is tudná leírni. Csak arra emlékezett, hogy kék
úszónadrágja volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
trikója volt, kék szeme
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
s elől egy aranyfoga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
   
Maga járta végig a
teraszt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Több magányos vendéget meg is
szólitott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
szólított
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. De tagadó választ
apott
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kapott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Végül a felvonó tőszomszédságában, ahol a dísznövények mellett a pincérek
ki-be járnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ki-bejárnak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, megpillantott valakit, aki háttal ült a közönségnek s szerényen várakozott. Odalépett hozzá:  
 
Bocsánat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Pardon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger úr?  
  – Igenis.  
  – Ó, hát maga
itt van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
? Mióta?  
  – Félkilenc óta.  
  – Nem látott engem?  
  – De igen.  
  – Miért nem jött át?  
  – Féltem, hogy zavarom a mestert.  
  – No de ilyet. Meg se ismerjük egymást, mi. Ez igazán érdekes. Barátom, kedves barátom, parancsoljon. Ide, ide. Hagyja. A holmiját 63 majd áthozza a
pincér.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pincér. Foglaljon helyet.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Félfejjel alacsonyabb volt Estinél, soványabb,
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
izmos. Vörhenyesbe
játszó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
játszó
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szőke haját középütt választotta el. Fehér nyári ruhát hordott, övet,
selyem nyakkendőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
selyemkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
selyemnyakkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Esti az arcába meredt. Ez volt tehát ő. Ilyen egy hős, egy igazi hős. Hosszan, áhítattal figyelte. Homloka kemény volt, az elszántság, a határozottság sugárzó jegyével. Az életet érezte maga
körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körött
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, az igazi életet, melyet
elhanyagolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elhanyagolt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az irodalom kedvéért. Az motoszkált a fejében, hogy hány értékes lélek él rejtetten,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy a világ tudna róla, hogy többet kellene emberek közé járnia.
Főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Főképp
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az egyszerűsége igézte meg, az a nagy egyszerűség, amelyre ő sohase tehetett szert, mert nyilván már a bölcsőjében is bonyolult volt és összetett.  
  – Mindenekelőtt együnk valamit – indítványozta könnyedén. – Éhes vagyok, mint a farkas.  
  Remélem ön is.  
  – Nem, én nemrég
uzsonnáztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ozsonnáztam
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  – Az kár – felelte Esti szórakozottan, az étlapot tanulmányozva.
- Nagy kár. Szóval vacsorázik. Főúr, mi van?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez nagy kár. Szóval, főur, vacsorázunk. Mi van?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Nagy kár. Szóval, főúr, vacsorázik. Mi van?
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Fogas előételül, helyes. Zöldborsó, szintén igen helyes. Rántott csirke, uborkasaláta. Torta. Szamóca, tejszínhab. Kitűnő. Sör, később bor. Badacsonyi. Ásványvíz. Mindent kérek – tette hozzá szelesen.  
  Elinger lesütött szemmel ült előtte, mint aki valamiben lúdas.  
  A
tetőtornác a villanylámpáival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőterasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterrasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
tüzesen nyilalt föl a
rekkenő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kánikulai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
égbe.
Lenn, a fekete, afrikai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Lenn a fekete afrikai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
sötétségben pihegett a város, a poros házaival és
hídjaival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
hidaival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Csak a Duna vonala
csillogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
csillogott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
haloványan.  
  – Gombolja ki az ingét – tanácsolta Esti – még mindíg pokoli hőség van. Én egész nap ruha nélkül írtam.
Csak a töltőtollam volt rajtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Minden toalettem a töltőtollam volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Elinger hallgatott.  
  Esti a kezét rátette a kezére s így
szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
meleg érdeklődéssel:  
  – Most pedig meséljen valamit magáról. Micsoda?  
  – Magánhivatalnok – felelte halkan.  
  – Hol?  
  – Az Első Magyar Olajnál.  
  – Na látja – szólt Esti, maga se tudta, hogy miért – na
látja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látja?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
látja!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Nős?  
  – Nem.  
  – Én sem – kacagott Esti az égbe, mely ezen a magas
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
teraszon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszon
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
valamivel közelebb volt hozzá.  
  – Az én életem – mondta Elinger titkosan és jelentősen – valóságos tragédia, kérem –
és mutogatta vérszegény ínyét, az aranyfoga fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és most mutogatva vérszegény inyét, az aranyfoga fölött minden ok nélkül elkezdett vigyorogni
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. – Apámat nagyon korán elvesztettem, még három éves se voltam. Szegény özvegy édesanyám magára maradt, öt gyermekkel,
akiket a két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiket két
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
keze munkájával tartott el.  
  – Mindez nyersanyag – gondolta Esti – érdektelen és tartalmatlan. Csak
az érdekes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az az érdekes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és tartalmas, aminek formája is van.  
  – Hála
Istennek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istennek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
istennek
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– folytatta
Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elinger és itt abbahgyta a nevetést
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– azóta mindnyájan révbe értünk. Nővéreim jól mentek férjhez. Nekem is van egy kis állásom. Nem
panaszkodhatom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Esti csak azt nem értette, hogy miért nevetett az előbb, mikor az apja korai haláláról beszélt. Vannak azonban ilyen emberek. Bizonyára ez is azok közé tartozik.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
jó étvággyal ettek.
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Elinger
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
miután elbeszélte élettörténetét, nem tudott egyebet mondani. Esti olykor
éter-oltást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aetheroltást
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
aether-oltást
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
akart adni a haldokló társalgásnak. Megkérdezte Elingert, mikor és hol tanult meg ily kitűnően úszni. Erre szűkszavú tárgyilagossággal felelt.
Aztán zavart némaságba süppedt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Aztán az előbbi zavart némaságába süppedt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.91  
  A szamóca után hűtővederben hozták a francia pezsgőt.  
 
Igyunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Igyunk,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– bíztatgatta Esti. – Igyunk. Hány éves?  
  – Harmincegy.  
  – Akkor én öregebb vagyok. Ha megengeded…  
  Vacsora végén Esti ezt jelentette ki:  
  – Bármikor – értsd meg:
bármikor rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bármikor – rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
állok. Nem úgy, mint azok, akik azt mondják, hogy: bármikor. Hanem most, ebben a pillanatban és holnap és egy év mulva és húsz év mulva is, ameddig élek. Mindenemmel. Az egész lelkemmel. Azt, amit te tettél,
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
sohasem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
fogom elfelejteni. Örökké hálás leszek.  
  – Megszégyenítesz.  
  – Nem, nem. Nélküled aligha vacsorázhattam volna ma itten.
Tehát jöjj el hozzám mielőbb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Tehát jőjj el, hozzám, mielőbb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  A fizetésnél Elinger az erszénye után kaparászott.  
  – Még csak az kellene – tiltakozott Esti.  
 
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a lelkére
kötötte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kötötte:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Föltétlenül jöjj el. Előbb hívj föl telefonon. Írd föl a telefonszámomat.  
  Elinger fölírta Esti telefonszámát.
Ő is közölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Majd ő is bediktálta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az Első Magyar Olaj telefonszámát. Esti fölírta.  
  – Minek írtam föl? – tűnődött, hogy elvált tőle. – Mindegy. A legközelebbi életmentéskor esetleg
telefonozhatok érte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
telefonozhatok majd érte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  A telefonszám sokáig ott lábatlankodott
íróasztalán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
íróasztalán, munkaközben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
íróasztalán, munka közben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, aztán elkallódott. Nem szólította föl. Elinger se szólította föl.
Hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hosszú-hosszú
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hónapokig nem adott magáról életjelt.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pedig gyakran gondolt rá.  
  Azok, akiket régóta várunk, többnyire akkor toppannak be,
amikor borotválkozunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor véletlenül borotválkozunk
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy azon bosszankodunk, hogy összetörtünk egy új
hanglemezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gramofónlemezt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gramofonlemezt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy egy szálkát kapartunk
kapartunk ki ujjunkból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapartunk ki ujjunkból, tűvel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és még véres a kezünk. Az élet kicsinyes körülményei sohasem engedik
meg az ünnepélyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meg a teljesen ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, fölséges viszontlátásokat.  
  Karácsony előtt erősen fagyott. Esti
mindenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most mindenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
gondolt inkább, mint a fürdésre és
a vízbefullásra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a vizbefulásra. Ez nem volt időszerü.
   
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
a vizbefullásra. Ez nem volt időszerű.
   
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Vasárnap volt, délelőtt
féltizenkettő. Az egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltizenkettő, ő az egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
féltizenkettő. Ő az egy
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
órakor kezdődő előadásra készült.  
  Ekkor jelentették be nála
Elingert.
   
- Örülök, hogy végre itt vagy – kiáltott. – Mi újság, Elinger?
   
– Én megvolnék, – szólt Elinger – csak az anyám beteg. Súlyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállították be a kórházba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elingert.
   
Az megállt a küszöbön és anélkül, hogy mozdulna, igy szólt állitó módon:
   
- Zavarlak?
   
- Dehogy, éles
n
Jegyzet sajtóhiba
öregen, dehogyis.
   
– De igen. Zavarlak – mondta ellentmondást nem
türve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tűrve
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
   
Ugyan, ugyan. Örülök, hogy végre itt vagy. Ülj le.
   
- Érzem – makacskodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Érzem, – makacskodott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– hogy roppant el vagy foglalva.
   
Hagyd már ezeket. Beszélj, beszélj, gyorsan.
   
- Hát kérlek –
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Hát kérlek, –
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
hebegett, majd Esti arcára pillantott gyanakodva: – Tényleg nem zavarlak?
   
– Esküszöm, hogy nem. Mi ujság?
   
– Én megvolnék – szólt s erre nevetni kezdett, a régi ismert
nevetésével
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
nevetésével,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– csak az anyám. Beteg. Sulyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállitották be a kórházba. Ezért kerestelek föl.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Hálás volnék, ha
pillanatnyi…
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
pillanatnyi.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Mennyiről van szó?  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
? – kérdezte Esti. – Annyi most nincs nálam. Itt van százötven. Ötvenet holnap a lakásodra küldök.  
  Esti a különbözetet még aznap eljuttatta hozzá. Tudta, hogy
ez becsületbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez tartozás, becsületbeli
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tartozás, melyet törlesztenie kell. Végre az
életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
életet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hitelbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hitelre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapta tőle s az legalább
ennyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
annyit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kamatozott azóta.  
  Később az anyja betegeskedése alatt adott még neki kisebb-nagyobb részletekben kétszáz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aztán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
mikor az anyja meghalt, a temetés után háromszázötvenet, melyet maga is hitelbe vett föl.  
  Elinger ezután többször
benyitott hozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
benyitott hozzá, reggel, mikor még az ágyban volt és éjszaka is mikor már az ágyban volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezen, vagy azon a címen kivett belőle szóra sem érdemes, jelentéktelen összegeket. Hol húsz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, hol csak ötöt.  
  Esti bizonyos kéjjel fizetett. Utána megkönnyebbülést érzett. Csak
a jelenlétét nem bírta, azt a vérszegény inyét, az aranyfogát s az unalmasan kopogó mondatait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azt a rémes modorosságát, hogy az élet
legszörnyübb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
legszörnyűbb
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dolgait röhögve adta elő, a vérszegény inyét s aranyfogát mutogatva.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Hiszen ez – gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hisz ez marha – gondolta Esti egyszerre,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Hisz ez gondolta Esti egyszerre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ráébredve a
valóságra, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
valóságra – ez a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
világ egyik legnagyobb ökre. Csak egy ilyen volt képes arra, hogy megmentse az életemet. Ha okosabb ember, akkor bizonyára hagyja, hogy ott vesszek.  
 
Egyszer hajnalban, mikor hazavetődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy este, mikor hazament
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger ott ült a dolgozószobájában.  
  Kedélyesen újságolta:  
  – Te, képzeld, kidobtak a hivatalomból. Minden fölmondás és végkielégítés nélkül. Elseje óta lakásom sincs. Gondoltam, ma éjszakára
idejövök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ide jövök
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és nálad hálok. Ha megengeded.  
 
Természetesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Természetesen,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– felelte Esti s átnyujtott neki egy tiszta hálóinget. – Itten a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elaludhatsz.  
  Másnap reggel azonban elővette:  
  – Na és most mit szándékozol tenni?  
  – Magam
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tudom. Vacak kis állás volt. Reggel
nyolctól,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyolctól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
este nyolcig körmölni. Rongyos százhúsz
pengőért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáért
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.
Tulajdonképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Tulajdonképpen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem is volt érdemes.  
  – Valami jobb után kell majd nézned – jegyezte meg Esti.  
  Elinger több napon át lótott-futott, aztán
elszontyolodottan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elszontyolódottan
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelentette, hogy semmi munkaalkalom sincs.  
  – Nem szabad
kétségbeesned
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kétségbeesned,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– vigasztalta Esti. – Amíg nem találsz megfelelő állást, nálam lakhatsz.
Zsebpénzt is kapsz tőlem, minden elsején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Természetesen.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Csöndes, szerény fiú volt. Eljárogatott vele a
művészkörbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művészklubba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
muvészklubba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ebédelni-vacsorázni s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ebédelni, vacsorázni,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
néha a főpróbákra is. Otthon végigheveredett a
dívánján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Erélytelennek látszott. Utolsó
erejét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
energiáját
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nyilván akkor használta
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
megmentette Esti életét.  
  Csak egy volt kellemetlen.  
  Az, hogy mikor Esti gyötrődve, az arcát fintorgatva írt, leült vele szemben és kíváncsian nézte őt, mint egy különös állatot a ketrecben.  
  – Elinger – mondta Esti,
lecsapva a töltőtollát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lecsapva a töltőtollat
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
lecsapva a töltőtollat,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– én téged nagyon szeretlek, de az
istenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
istenre kérlek, ne nézz rám. Ha rám nézel, nem tudok írni. Én az idegeimmel dolgozom. Fáradj át a másik szobába.  
  Több hónapig éldegéltek így,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy valami különösebb történt volna. Elinger
beszállásolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bekvártélyozta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
magát. Húsvétkor az egész havi zsebpénzén vett egy újszerkezetű illatszivattyút, gumicsővel
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
és
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
meglocsolta összes
ismerőseit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
nőismerőseit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Üres óráiban egy színházi lapot olvasgatott, rendkívüli figyelemmel.  
  Egyszer Estinek az orra
alá tett egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
alá tette a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
színházi lapot, melynek címlapján egy
moziszínésznő volt. Így szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
moziszínésznő volt s így szólt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
:  
  – Te, ez érti.  
  – Mit ért? – kérdezte Esti szigorúan.  
  – Hát ezt, meg azt,
etyepetye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
etye-petye
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
etye-petye,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– szólt Elinger és hamiskásan rákacsintott.  
  Esti
kijött a sodrából. A dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
erre kijött a sodrából. Becsapta maga után az ajtót, a dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
rontott és így
gondolkozott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gondolkozott.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ami disznóság, az
disznóság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
disznóság!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Elismerem, hogy megmentette az életemet. De az a kérdés, hogy kinek mentette meg: magának, vagy énnekem? Ha ez így folytatódik, akkor
nekem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszerűen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem kell az életem, visszaküldöm
neki postán, bérmentve, mint mintát, érték nélkül, csináljon vele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki az egészet, postán, bérmentve, mnt mintát érték nélkül, csináljon vele azt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
amit tud. Különben is a törvény szerint a talált tárgyaknak csak tíz százaléka
illeti meg a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
illeti a
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
becsületes megtalálót. Ezt a tíz százalékot pénzben, időben,
nyugalomban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
időben, nyugalomban, idegerőben
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
már régen visszafizettem. Semmivel se tartozom neki.  
  Nyomban föl is
lépett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lépett:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
– mondta – ez így tovább nem mehet. Talpra kell állnod, Elinger. Én támogatlak, de segíteni csak
te segíthetsz magadon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te magadon segíthetsz
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Dolgozz, Elinger. Föl a fejet, Elinger.  
  Elinger lógatta a fejét. Szemében vád volt,
nagy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nagy-nagy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vád.  
  Aztán tovább heverészett a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, tovább olvasta a színházi lapot, tovább járt a főpróbákra, melyekre már személyére szóló jegyet utaltak ki a titkárok, mint a színházi fodrásznők, szabók
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőgyógyászok hozzátartozóinak. A
hónapok pedig multak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hónapok multak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Egy decemberi éjszakán a budai Dunaparton együtt ballagtak hazafelé.  
  Elinger a színésznők magánügyei iránt érdeklődött, hogy ki hány éves, hogy ki kihez ment férjhez, hogy kinek hány gyermeke van és hogy ki válik újabban. Esti, aki
ilyesmiktől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyesmiket hallva
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
ilyesmiket hallva,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dührohamokat szokott kapni, megalázottan válaszolgatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Most Elinger megállt.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Te – szólt egyszerre Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te szólt egyszerre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Te, szólt egyszerre,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– írtam egy verset.  
  – Ne mondd.  
  – Mondjam el?  
 
Na
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Na,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
mondd.  
  – "Az Életem" – kezdte
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szünetet tartott, hogy éreztesse a nagybetűt. – Ez a címe. Mit szólsz hozzá?  
  Lassan, érzéssel szavalta. A vers rossz volt és hosszú.167 Esti
lehajtotta fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lehajtotta fejét, elpirult. Nem bírt figyelni rá.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Az járt eszében, hogy hová jutott és hogy mi köze neki ehhez az undok
fickóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fráterhez
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. A Dunát nézegette, mely
a meredek partok közt zajlott zavaros hullámaival és jégtábláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a lépcsőtlen, meredek partok alatt zajlott, zavaros hullámaival és jégtábláival, barnán és fehéren, mint a megcukrozott jegeskávé.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ha
belökném
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
belökném,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
gondolta.
   
De nem csak gondolta. Abban a pillanatban be is lökte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta. – Csak egy mozdulat. Csak egy pillanat.
   
Ez a tréfás és kaján ötlet azonban annyira csábító volt és annyira élénk, hogy megriadva tőle, egyszerre szaladni kezdett, otthagyta őt a verse közepén és
futott-futott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
futott, futott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, föl a lépcsőkre, a városba, az éjszakába, maga se tudta,
hogy hová.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hogyhová
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Futásnak eredt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekült.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben Elinger kihúzza őt a vízből, ő viszont Elingert belöki a vízbe).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti és Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
TIZENHATODIK FEJEZET,  
  A fürdőzők mindíg beúsztak a Duna közepéig,
a bécsi hajó elé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy a bécsi hajót köszöntsék. Körülvették mint a delfinek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és sikongva ringottak, hintáztak az óriási hullámokban.  
  Esti, aki délutánonként úszónadrágban heverészett
a parton, szemlélte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a parton, mert regényt írt s a homokba szokta kitervelni készülő fejezeteit, irigykedve szemlélte ezt a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vidám társaságot. Jobban úszott,
mint itt akárki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárki
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, viszont képzelete is jobban működött,
mint itt akárkié
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárkié
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ennélfogva gyáva volt.  
 
Egyszer elhatározta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy napon, mihelyt levetkőzött, beugrott a folyóba s elhatározta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy törik-szakad átúszik a másik partra.  
  Izmos karjai hadarták a vizet. Észre se vette, máris a Duna közepéig ért. Ott egy kicsit megállapodott. Figyelni kezdte önmagát. Nem lihegett, szíve rendesen
működött. Mág bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
működött, még bírta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
volna sokáig.
De eszébe jutott, hogy nem fél és ettől a gondolattól, hogy nem fél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De ekkor eszébe ötlött, hogy nem fél és ez volt a baj, mert ettől a gondolattól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
annyira megijedt, hogy nyomban félni kezdett.  
 
Vissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Azonnal vissza
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
is fordult. Csakhogy a part, ahonnan indult,
még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
távolabbnak látszott, mint a
túlsó part
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulsópart
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezért a túlsó part felé igyekezett. A víz errefelé idegenszerű volt, mély és hideg. Ballábát megfogta a görcs. Amikor kirúgta a jobblábát, azon is összecsomósodtak az izmok. Amint szokta, a hátára akart
feküdni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
feküdni
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
de csak
ide-oda hánykolódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ide-odahánykolódott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, forgott, lebukott, ivott pár kortyot, egy-egy pillanatra
fel-feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd a víz sötét
fátyolaiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fályolaiba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bonyolódva
merült-merült lefelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
lassan merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Kezei kétségbeesetten hadonásztak.  
  A parton ezt észrevették. Kiabáltak, hogy valaki a folyó közepén
fuldoklik.
   
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
fuldoklik. Egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalember, aki a fürdőház korlátjára könyökölt,
már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ekkor már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a hullámok közé vetette magát s hatalmas
irammal úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
matróztempókkal iramodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a fuldokló felé.
felé.
   
Még idején odaérkezett.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felé. Még idején érkezett oda. Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
felé.
   
Még érkezett oda.
   
Esti
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feje
épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kibukkant a
vízből. Az életmentő belemarkolt hosszú hajába és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vízből s ő belekapaszkodva hosszú hajába,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a partra vonszolta.  
 
Ott hamarosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hamarosan
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
visszakapta eszméletét.  
  Amikor
kinyitotta a szemét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kinyitotta szemét
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, először az eget pillantotta meg, aztán a homokot, aztán az embereket, akik az arany verőfényben álltak, ezüstösen fénylő, meztelen testükkel. Egy szintén meztelen úr, aki fekete szemüveget viselt, mellette térdepelt s az ütőerét vizsgálta. Nyilván valami orvos.  
  Az a csoport, mely
körötte alakult, nagy érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körülöttük alakult, talán még nagyobb érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tekintett
a kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalemberre, arra, aki – mint megtudta – az imént a közönség izgatott kíváncsisága közepette kihozta őt a halál torkából.  
 
Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez, miután Esti felült,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
odalépett hozzá s kezét feléje nyújtva így szólt:  
  – Elinger.  
  – Esti – mutatkozott be Esti.  
  – Ó,
mester
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mester
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– szerénykedett a fiatalember – ki ne ismerné a
mestert?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
mestert.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti, aki néha-néha még hányt egy kis Dunavizet,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
próbált úgy viselkedni, mint akit "mindenki ismer."  
  Zavarban
volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
volt. Bámulta a fiatalembert, anélkül, hogy szóhoz tudna jutni.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Zavarban volt.  
  Eddig sok mindent kapott már: gyermekkorában egy gyönyörű bélyegkönyvet, bérmaajándékul egy aranygyűrűt, később néhány elismerő
bírálatot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kritikát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, sőt egy akadémiai jutalmat is, ennyit azonban egyszerre, egyetlen embertől még sohase kapott. Csak az anyjától és
apjától
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
apjától,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
együtt, valaha.  
 
Az életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csakugyan, az életét
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
adta vissza ez az új ismerőse. Ha ezen a
délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
délutánon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
véletlenül nem jön fürödni, vagy a szerencsétlenség
pillanatában rágyújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pillanatában gondol valamit s cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pillanatában valami cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, ahelyett, hogy azonnal fejest ugranék, akkor ő most valahol lenn
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lenne
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a halak között, a folyó medrében… ismeretlen helyen… ki tudja hol… Igen, újra született. Most született meg másodszor, harminckétéves korában.  
  Fölkelt, megszorította a fiatalember kezét.  
  Ezt rebegte:  
  – Köszönöm.  
  – Ó, kérem.  
 
Köszönöm,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Köszönöm
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– mondta, mintha csak azt nyugtázná, hogy
tüzet kapott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előre engedték a villamoson, vagy hogy tüzet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
előre engedték a villamoson, vagy, hogy tüzet
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapott az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
valakitől és mert érezte a szavak
gyarlóságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyarlóságát, a helyzet félszeg voltát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hangsúlyával adott nyomatékot érzésének s melegen ismételte: – köszönöm.  
  – Szóra sem érdemes.  
  – Az én életem? –
gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta Esti kissé megütközve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd hangosan: – Amit ön tett, uram, az nagyszerű volt. Az hősi volt. Az emberi volt.  
  – Boldog vagyok.  
  – Én pedig ki se
mondhatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondhatom…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
igazán… ki se mondhatom – dadogta Esti s erre a fiatalembernek másik kezét is elkapta és mind a két kezét viharosan rázta.  
 
Kérem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kérem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– dadogta a
fiatalember.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember is – kérem…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ezek után illenék, hogy kissé összeismerkedjünk. Nem tudom, van-e
ideje?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ideje.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Bármikor, mester.  
  – Ma? Nem, nem ma.
Holnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Holnap
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feketére, nálam. Vagy várjon, inkább este. Tudja mit, a Glasgow
tetőtornácán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
Este
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Este,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kilenckor.  
 
Végtelenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Végtelen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
megtisztel.  
  – Szóval ott lesz?  
  – Okvetlenül.  
  – Viszontlátásra.  
  – Viszontlátásra.  
  A fiatalember meghajolt. Esti átölelte víztől nedves derekát s indult. Amint
az öltöző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a kabinja
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
felé haladt,
vissza-vissza tekintett s többször
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy felöltözködjék, vissza-visszatekintett, többször
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
integetett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Még otthon is el volt érzékenyülve. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy azonnal körtelefonálást ne rendezzen:
értesítette
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
értesítse
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
az ujságoknál lévő barátait, hogy semmiesetre se
irják
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
irják meg az esetet.
   
Abban, hogy valakinek megmentik az életét, van valami fölemelő, de van valami kényes és kinos is.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Pont kilenckor megjelent a Glasgow
tetőtornácám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Kereste az emberét. Egyelőre nem lelte sehol. Az asztaloknál, villamos szélgépek előtt53 szalmaözvegyek hűsöltek,
gyümölcsös-pezsgőt ittak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pezsgőbólét ittak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőkkel.  
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Este
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltízkor nyugtalankodni kezdett.
Lelkiszüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igazán lelki szüksége
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Lelkiszüksége volt erre a találkozásra.
Fájlalta volna, ha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Nagyon fájlalta volna, ha valahogy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elvétik egymást s egy félreértés folytán nem láthatja többé azt, aki legnagyobb jóltevője. Egymásután integette oda a pincéreket, érdeklődött náluk Elinger úr iránt.  
  Akkor derült ki, hogy nem is tudná leírni. Csak arra emlékezett, hogy kék
úszónadrágja volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
trikója volt, kék szeme
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
s elől egy aranyfoga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
   
Maga járta végig a
teraszt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Több magányos vendéget meg is
szólitott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
szólított
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. De tagadó választ
apott
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kapott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Végül a felvonó tőszomszédságában, ahol a dísznövények mellett a pincérek
ki-be járnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ki-bejárnak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, megpillantott valakit, aki háttal ült a közönségnek s szerényen várakozott. Odalépett hozzá:  
 
Bocsánat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Pardon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger úr?  
  – Igenis.  
  – Ó, hát maga
itt van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
? Mióta?  
  – Félkilenc óta.  
  – Nem látott engem?  
  – De igen.  
  – Miért nem jött át?  
  – Féltem, hogy zavarom a mestert.  
  – No de ilyet. Meg se ismerjük egymást, mi. Ez igazán érdekes. Barátom, kedves barátom, parancsoljon. Ide, ide. Hagyja. A holmiját 63 majd áthozza a
pincér.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pincér. Foglaljon helyet.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Félfejjel alacsonyabb volt Estinél, soványabb,
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
izmos. Vörhenyesbe
játszó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
játszó
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szőke haját középütt választotta el. Fehér nyári ruhát hordott, övet,
selyem nyakkendőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
selyemkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
selyemnyakkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Esti az arcába meredt. Ez volt tehát ő. Ilyen egy hős, egy igazi hős. Hosszan, áhítattal figyelte. Homloka kemény volt, az elszántság, a határozottság sugárzó jegyével. Az életet érezte maga
körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körött
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, az igazi életet, melyet
elhanyagolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elhanyagolt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az irodalom kedvéért. Az motoszkált a fejében, hogy hány értékes lélek él rejtetten,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy a világ tudna róla, hogy többet kellene emberek közé járnia.
Főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Főképp
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az egyszerűsége igézte meg, az a nagy egyszerűség, amelyre ő sohase tehetett szert, mert nyilván már a bölcsőjében is bonyolult volt és összetett.  
  – Mindenekelőtt együnk valamit – indítványozta könnyedén. – Éhes vagyok, mint a farkas.  
  Remélem ön is.  
  – Nem, én nemrég
uzsonnáztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ozsonnáztam
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  – Az kár – felelte Esti szórakozottan, az étlapot tanulmányozva.
- Nagy kár. Szóval vacsorázik. Főúr, mi van?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez nagy kár. Szóval, főur, vacsorázunk. Mi van?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Nagy kár. Szóval, főúr, vacsorázik. Mi van?
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Fogas előételül, helyes. Zöldborsó, szintén igen helyes. Rántott csirke, uborkasaláta. Torta. Szamóca, tejszínhab. Kitűnő. Sör, később bor. Badacsonyi. Ásványvíz. Mindent kérek – tette hozzá szelesen.  
  Elinger lesütött szemmel ült előtte, mint aki valamiben lúdas.  
  A
tetőtornác a villanylámpáival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőterasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterrasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
tüzesen nyilalt föl a
rekkenő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kánikulai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
égbe.
Lenn, a fekete, afrikai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Lenn a fekete afrikai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
sötétségben pihegett a város, a poros házaival és
hídjaival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
hidaival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Csak a Duna vonala
csillogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
csillogott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
haloványan.  
  – Gombolja ki az ingét – tanácsolta Esti – még mindíg pokoli hőség van. Én egész nap ruha nélkül írtam.
Csak a töltőtollam volt rajtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Minden toalettem a töltőtollam volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Elinger hallgatott.  
  Esti a kezét rátette a kezére s így
szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
meleg érdeklődéssel:  
  – Most pedig meséljen valamit magáról. Micsoda?  
  – Magánhivatalnok – felelte halkan.  
  – Hol?  
  – Az Első Magyar Olajnál.  
  – Na látja – szólt Esti, maga se tudta, hogy miért – na
látja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látja?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
látja!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Nős?  
  – Nem.  
  – Én sem – kacagott Esti az égbe, mely ezen a magas
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
teraszon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszon
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
valamivel közelebb volt hozzá.  
  – Az én életem – mondta Elinger titkosan és jelentősen – valóságos tragédia, kérem –
és mutogatta vérszegény ínyét, az aranyfoga fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és most mutogatva vérszegény inyét, az aranyfoga fölött minden ok nélkül elkezdett vigyorogni
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. – Apámat nagyon korán elvesztettem, még három éves se voltam. Szegény özvegy édesanyám magára maradt, öt gyermekkel,
akiket a két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiket két
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
keze munkájával tartott el.  
  – Mindez nyersanyag – gondolta Esti – érdektelen és tartalmatlan. Csak
az érdekes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az az érdekes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és tartalmas, aminek formája is van.  
  – Hála
Istennek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istennek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
istennek
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– folytatta
Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elinger és itt abbahgyta a nevetést
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– azóta mindnyájan révbe értünk. Nővéreim jól mentek férjhez. Nekem is van egy kis állásom. Nem
panaszkodhatom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Esti csak azt nem értette, hogy miért nevetett az előbb, mikor az apja korai haláláról beszélt. Vannak azonban ilyen emberek. Bizonyára ez is azok közé tartozik.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
jó étvággyal ettek.
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Elinger
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
miután elbeszélte élettörténetét, nem tudott egyebet mondani. Esti olykor
éter-oltást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aetheroltást
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
aether-oltást
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
akart adni a haldokló társalgásnak. Megkérdezte Elingert, mikor és hol tanult meg ily kitűnően úszni. Erre szűkszavú tárgyilagossággal felelt.
Aztán zavart némaságba süppedt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Aztán az előbbi zavart némaságába süppedt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.91  
  A szamóca után hűtővederben hozták a francia pezsgőt.  
 
Igyunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Igyunk,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– bíztatgatta Esti. – Igyunk. Hány éves?  
  – Harmincegy.  
  – Akkor én öregebb vagyok. Ha megengeded…  
  Vacsora végén Esti ezt jelentette ki:  
  – Bármikor – értsd meg:
bármikor rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bármikor – rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
állok. Nem úgy, mint azok, akik azt mondják, hogy: bármikor. Hanem most, ebben a pillanatban és holnap és egy év mulva és húsz év mulva is, ameddig élek. Mindenemmel. Az egész lelkemmel. Azt, amit te tettél,
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
sohasem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
fogom elfelejteni. Örökké hálás leszek.  
  – Megszégyenítesz.  
  – Nem, nem. Nélküled aligha vacsorázhattam volna ma itten.
Tehát jöjj el hozzám mielőbb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Tehát jőjj el, hozzám, mielőbb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  A fizetésnél Elinger az erszénye után kaparászott.  
  – Még csak az kellene – tiltakozott Esti.  
 
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a lelkére
kötötte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kötötte:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Föltétlenül jöjj el. Előbb hívj föl telefonon. Írd föl a telefonszámomat.  
  Elinger fölírta Esti telefonszámát.
Ő is közölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Majd ő is bediktálta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az Első Magyar Olaj telefonszámát. Esti fölírta.  
  – Minek írtam föl? – tűnődött, hogy elvált tőle. – Mindegy. A legközelebbi életmentéskor esetleg
telefonozhatok érte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
telefonozhatok majd érte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  A telefonszám sokáig ott lábatlankodott
íróasztalán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
íróasztalán, munkaközben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
íróasztalán, munka közben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, aztán elkallódott. Nem szólította föl. Elinger se szólította föl.
Hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hosszú-hosszú
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hónapokig nem adott magáról életjelt.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pedig gyakran gondolt rá.  
  Azok, akiket régóta várunk, többnyire akkor toppannak be,
amikor borotválkozunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor véletlenül borotválkozunk
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy azon bosszankodunk, hogy összetörtünk egy új
hanglemezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gramofónlemezt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gramofonlemezt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy egy szálkát kapartunk
kapartunk ki ujjunkból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapartunk ki ujjunkból, tűvel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és még véres a kezünk. Az élet kicsinyes körülményei sohasem engedik
meg az ünnepélyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meg a teljesen ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, fölséges viszontlátásokat.  
  Karácsony előtt erősen fagyott. Esti
mindenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most mindenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
gondolt inkább, mint a fürdésre és
a vízbefullásra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a vizbefulásra. Ez nem volt időszerü.
   
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
a vizbefullásra. Ez nem volt időszerű.
   
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Vasárnap volt, délelőtt
féltizenkettő. Az egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltizenkettő, ő az egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
féltizenkettő. Ő az egy
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
órakor kezdődő előadásra készült.  
  Ekkor jelentették be nála
Elingert.
   
- Örülök, hogy végre itt vagy – kiáltott. – Mi újság, Elinger?
   
– Én megvolnék, – szólt Elinger – csak az anyám beteg. Súlyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállították be a kórházba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elingert.
   
Az megállt a küszöbön és anélkül, hogy mozdulna, igy szólt állitó módon:
   
- Zavarlak?
   
- Dehogy, éles
n
Jegyzet sajtóhiba
öregen, dehogyis.
   
– De igen. Zavarlak – mondta ellentmondást nem
türve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tűrve
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
   
Ugyan, ugyan. Örülök, hogy végre itt vagy. Ülj le.
   
- Érzem – makacskodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Érzem, – makacskodott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– hogy roppant el vagy foglalva.
   
Hagyd már ezeket. Beszélj, beszélj, gyorsan.
   
- Hát kérlek –
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Hát kérlek, –
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
hebegett, majd Esti arcára pillantott gyanakodva: – Tényleg nem zavarlak?
   
– Esküszöm, hogy nem. Mi ujság?
   
– Én megvolnék – szólt s erre nevetni kezdett, a régi ismert
nevetésével
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
nevetésével,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– csak az anyám. Beteg. Sulyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállitották be a kórházba. Ezért kerestelek föl.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Hálás volnék, ha
pillanatnyi…
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
pillanatnyi.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Mennyiről van szó?  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
? – kérdezte Esti. – Annyi most nincs nálam. Itt van százötven. Ötvenet holnap a lakásodra küldök.  
  Esti a különbözetet még aznap eljuttatta hozzá. Tudta, hogy
ez becsületbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez tartozás, becsületbeli
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tartozás, melyet törlesztenie kell. Végre az
életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
életet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hitelbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hitelre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapta tőle s az legalább
ennyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
annyit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kamatozott azóta.  
  Később az anyja betegeskedése alatt adott még neki kisebb-nagyobb részletekben kétszáz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aztán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
mikor az anyja meghalt, a temetés után háromszázötvenet, melyet maga is hitelbe vett föl.  
  Elinger ezután többször
benyitott hozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
benyitott hozzá, reggel, mikor még az ágyban volt és éjszaka is mikor már az ágyban volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezen, vagy azon a címen kivett belőle szóra sem érdemes, jelentéktelen összegeket. Hol húsz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, hol csak ötöt.  
  Esti bizonyos kéjjel fizetett. Utána megkönnyebbülést érzett. Csak
a jelenlétét nem bírta, azt a vérszegény inyét, az aranyfogát s az unalmasan kopogó mondatait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azt a rémes modorosságát, hogy az élet
legszörnyübb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
legszörnyűbb
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dolgait röhögve adta elő, a vérszegény inyét s aranyfogát mutogatva.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Hiszen ez – gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hisz ez marha – gondolta Esti egyszerre,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Hisz ez gondolta Esti egyszerre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ráébredve a
valóságra, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
valóságra – ez a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
világ egyik legnagyobb ökre. Csak egy ilyen volt képes arra, hogy megmentse az életemet. Ha okosabb ember, akkor bizonyára hagyja, hogy ott vesszek.  
 
Egyszer hajnalban, mikor hazavetődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy este, mikor hazament
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger ott ült a dolgozószobájában.  
  Kedélyesen újságolta:  
  – Te, képzeld, kidobtak a hivatalomból. Minden fölmondás és végkielégítés nélkül. Elseje óta lakásom sincs. Gondoltam, ma éjszakára
idejövök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ide jövök
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és nálad hálok. Ha megengeded.  
 
Természetesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Természetesen,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– felelte Esti s átnyujtott neki egy tiszta hálóinget. – Itten a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elaludhatsz.  
  Másnap reggel azonban elővette:  
  – Na és most mit szándékozol tenni?  
  – Magam
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tudom. Vacak kis állás volt. Reggel
nyolctól,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyolctól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
este nyolcig körmölni. Rongyos százhúsz
pengőért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáért
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.
Tulajdonképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Tulajdonképpen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem is volt érdemes.  
  – Valami jobb után kell majd nézned – jegyezte meg Esti.  
  Elinger több napon át lótott-futott, aztán
elszontyolodottan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elszontyolódottan
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelentette, hogy semmi munkaalkalom sincs.  
  – Nem szabad
kétségbeesned
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kétségbeesned,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– vigasztalta Esti. – Amíg nem találsz megfelelő állást, nálam lakhatsz.
Zsebpénzt is kapsz tőlem, minden elsején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Természetesen.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Csöndes, szerény fiú volt. Eljárogatott vele a
művészkörbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művészklubba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
muvészklubba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ebédelni-vacsorázni s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ebédelni, vacsorázni,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
néha a főpróbákra is. Otthon végigheveredett a
dívánján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Erélytelennek látszott. Utolsó
erejét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
energiáját
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nyilván akkor használta
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
megmentette Esti életét.  
  Csak egy volt kellemetlen.  
  Az, hogy mikor Esti gyötrődve, az arcát fintorgatva írt, leült vele szemben és kíváncsian nézte őt, mint egy különös állatot a ketrecben.  
  – Elinger – mondta Esti,
lecsapva a töltőtollát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lecsapva a töltőtollat
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
lecsapva a töltőtollat,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– én téged nagyon szeretlek, de az
istenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
istenre kérlek, ne nézz rám. Ha rám nézel, nem tudok írni. Én az idegeimmel dolgozom. Fáradj át a másik szobába.  
  Több hónapig éldegéltek így,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy valami különösebb történt volna. Elinger
beszállásolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bekvártélyozta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
magát. Húsvétkor az egész havi zsebpénzén vett egy újszerkezetű illatszivattyút, gumicsővel
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
és
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
meglocsolta összes
ismerőseit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
nőismerőseit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Üres óráiban egy színházi lapot olvasgatott, rendkívüli figyelemmel.  
  Egyszer Estinek az orra
alá tett egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
alá tette a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
színházi lapot, melynek címlapján egy
moziszínésznő volt. Így szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
moziszínésznő volt s így szólt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
:  
  – Te, ez érti.  
  – Mit ért? – kérdezte Esti szigorúan.  
  – Hát ezt, meg azt,
etyepetye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
etye-petye
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
etye-petye,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– szólt Elinger és hamiskásan rákacsintott.  
  Esti
kijött a sodrából. A dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
erre kijött a sodrából. Becsapta maga után az ajtót, a dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
rontott és így
gondolkozott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gondolkozott.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ami disznóság, az
disznóság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
disznóság!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Elismerem, hogy megmentette az életemet. De az a kérdés, hogy kinek mentette meg: magának, vagy énnekem? Ha ez így folytatódik, akkor
nekem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszerűen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem kell az életem, visszaküldöm
neki postán, bérmentve, mint mintát, érték nélkül, csináljon vele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki az egészet, postán, bérmentve, mnt mintát érték nélkül, csináljon vele azt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
amit tud. Különben is a törvény szerint a talált tárgyaknak csak tíz százaléka
illeti meg a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
illeti a
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
becsületes megtalálót. Ezt a tíz százalékot pénzben, időben,
nyugalomban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
időben, nyugalomban, idegerőben
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
már régen visszafizettem. Semmivel se tartozom neki.  
  Nyomban föl is
lépett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lépett:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
– mondta – ez így tovább nem mehet. Talpra kell állnod, Elinger. Én támogatlak, de segíteni csak
te segíthetsz magadon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te magadon segíthetsz
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Dolgozz, Elinger. Föl a fejet, Elinger.  
  Elinger lógatta a fejét. Szemében vád volt,
nagy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nagy-nagy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vád.  
  Aztán tovább heverészett a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, tovább olvasta a színházi lapot, tovább járt a főpróbákra, melyekre már személyére szóló jegyet utaltak ki a titkárok, mint a színházi fodrásznők, szabók
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőgyógyászok hozzátartozóinak. A
hónapok pedig multak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hónapok multak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Egy decemberi éjszakán a budai Dunaparton együtt ballagtak hazafelé.  
  Elinger a színésznők magánügyei iránt érdeklődött, hogy ki hány éves, hogy ki kihez ment férjhez, hogy kinek hány gyermeke van és hogy ki válik újabban. Esti, aki
ilyesmiktől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyesmiket hallva
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
ilyesmiket hallva,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dührohamokat szokott kapni, megalázottan válaszolgatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Most Elinger megállt.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Te – szólt egyszerre Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te szólt egyszerre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Te, szólt egyszerre,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– írtam egy verset.  
  – Ne mondd.  
  – Mondjam el?  
 
Na
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Na,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
mondd.  
  – "Az Életem" – kezdte
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szünetet tartott, hogy éreztesse a nagybetűt. – Ez a címe. Mit szólsz hozzá?  
  Lassan, érzéssel szavalta. A vers rossz volt és hosszú.167 Esti
lehajtotta fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lehajtotta fejét, elpirult. Nem bírt figyelni rá.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Az járt eszében, hogy hová jutott és hogy mi köze neki ehhez az undok
fickóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fráterhez
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. A Dunát nézegette, mely
a meredek partok közt zajlott zavaros hullámaival és jégtábláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a lépcsőtlen, meredek partok alatt zajlott, zavaros hullámaival és jégtábláival, barnán és fehéren, mint a megcukrozott jegeskávé.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ha
belökném
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
belökném,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
gondolta.
   
De nem csak gondolta. Abban a pillanatban be is lökte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta. – Csak egy mozdulat. Csak egy pillanat.
   
Ez a tréfás és kaján ötlet azonban annyira csábító volt és annyira élénk, hogy megriadva tőle, egyszerre szaladni kezdett, otthagyta őt a verse közepén és
futott-futott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
futott, futott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, föl a lépcsőkre, a városba, az éjszakába, maga se tudta,
hogy hová.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hogyhová
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Futásnak eredt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekült.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben Elinger kihúzza őt a vízből, ő viszont Elingert belöki a vízbe).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti és Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
TIZENHATODIK FEJEZET,  
  A fürdőzők mindíg beúsztak a Duna közepéig,
a bécsi hajó elé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy a bécsi hajót köszöntsék. Körülvették mint a delfinek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és sikongva ringottak, hintáztak az óriási hullámokban.  
  Esti, aki délutánonként úszónadrágban heverészett
a parton, szemlélte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a parton, mert regényt írt s a homokba szokta kitervelni készülő fejezeteit, irigykedve szemlélte ezt a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vidám társaságot. Jobban úszott,
mint itt akárki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárki
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, viszont képzelete is jobban működött,
mint itt akárkié
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint akárkié
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ennélfogva gyáva volt.  
 
Egyszer elhatározta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy napon, mihelyt levetkőzött, beugrott a folyóba s elhatározta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy törik-szakad átúszik a másik partra.  
  Izmos karjai hadarták a vizet. Észre se vette, máris a Duna közepéig ért. Ott egy kicsit megállapodott. Figyelni kezdte önmagát. Nem lihegett, szíve rendesen
működött. Mág bírta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
működött, még bírta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
volna sokáig.
De eszébe jutott, hogy nem fél és ettől a gondolattól, hogy nem fél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De ekkor eszébe ötlött, hogy nem fél és ez volt a baj, mert ettől a gondolattól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
annyira megijedt, hogy nyomban félni kezdett.  
 
Vissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Azonnal vissza
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
is fordult. Csakhogy a part, ahonnan indult,
még
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
távolabbnak látszott, mint a
túlsó part
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tulsópart
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezért a túlsó part felé igyekezett. A víz errefelé idegenszerű volt, mély és hideg. Ballábát megfogta a görcs. Amikor kirúgta a jobblábát, azon is összecsomósodtak az izmok. Amint szokta, a hátára akart
feküdni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
feküdni
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
de csak
ide-oda hánykolódott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ide-odahánykolódott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, forgott, lebukott, ivott pár kortyot, egy-egy pillanatra
fel-feltünt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
feltünt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd a víz sötét
fátyolaiba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fályolaiba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bonyolódva
merült-merült lefelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
lassan merült-merült, lefelé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Kezei kétségbeesetten hadonásztak.  
  A parton ezt észrevették. Kiabáltak, hogy valaki a folyó közepén
fuldoklik.
   
Egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
fuldoklik. Egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalember, aki a fürdőház korlátjára könyökölt,
már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ekkor már
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a hullámok közé vetette magát s hatalmas
irammal úszott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
matróztempókkal iramodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a fuldokló felé.
felé.
   
Még idején odaérkezett.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felé. Még idején érkezett oda. Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
felé.
   
Még érkezett oda.
   
Esti
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feje
épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
éppen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kibukkant a
vízből. Az életmentő belemarkolt hosszú hajába és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vízből s ő belekapaszkodva hosszú hajába,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a partra vonszolta.  
 
Ott hamarosan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hamarosan
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
visszakapta eszméletét.  
  Amikor
kinyitotta a szemét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kinyitotta szemét
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, először az eget pillantotta meg, aztán a homokot, aztán az embereket, akik az arany verőfényben álltak, ezüstösen fénylő, meztelen testükkel. Egy szintén meztelen úr, aki fekete szemüveget viselt, mellette térdepelt s az ütőerét vizsgálta. Nyilván valami orvos.  
  Az a csoport, mely
körötte alakult, nagy érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körülöttük alakult, talán még nagyobb érdeklődéssel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tekintett
a kéknadrágos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy kéktrikós
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
fiatalemberre, arra, aki – mint megtudta – az imént a közönség izgatott kíváncsisága közepette kihozta őt a halál torkából.  
 
Ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez, miután Esti felült,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
odalépett hozzá s kezét feléje nyújtva így szólt:  
  – Elinger.  
  – Esti – mutatkozott be Esti.  
  – Ó,
mester
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mester
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– szerénykedett a fiatalember – ki ne ismerné a
mestert?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
mestert.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti, aki néha-néha még hányt egy kis Dunavizet,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
próbált úgy viselkedni, mint akit "mindenki ismer."  
  Zavarban
volt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
volt. Bámulta a fiatalembert, anélkül, hogy szóhoz tudna jutni.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Zavarban volt.  
  Eddig sok mindent kapott már: gyermekkorában egy gyönyörű bélyegkönyvet, bérmaajándékul egy aranygyűrűt, később néhány elismerő
bírálatot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kritikát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, sőt egy akadémiai jutalmat is, ennyit azonban egyszerre, egyetlen embertől még sohase kapott. Csak az anyjától és
apjától
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
apjától,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
együtt, valaha.  
 
Az életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csakugyan, az életét
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
adta vissza ez az új ismerőse. Ha ezen a
délután
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
délutánon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
véletlenül nem jön fürödni, vagy a szerencsétlenség
pillanatában rágyújt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pillanatában gondol valamit s cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pillanatában valami cigarettára gyujt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, ahelyett, hogy azonnal fejest ugranék, akkor ő most valahol lenn
volna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lenne
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a halak között, a folyó medrében… ismeretlen helyen… ki tudja hol… Igen, újra született. Most született meg másodszor, harminckétéves korában.  
  Fölkelt, megszorította a fiatalember kezét.  
  Ezt rebegte:  
  – Köszönöm.  
  – Ó, kérem.  
 
Köszönöm,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Köszönöm
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– mondta, mintha csak azt nyugtázná, hogy
tüzet kapott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előre engedték a villamoson, vagy hogy tüzet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
előre engedték a villamoson, vagy, hogy tüzet
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapott az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
valakitől és mert érezte a szavak
gyarlóságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyarlóságát, a helyzet félszeg voltát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hangsúlyával adott nyomatékot érzésének s melegen ismételte: – köszönöm.  
  – Szóra sem érdemes.  
  – Az én életem? –
gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta Esti kissé megütközve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, majd hangosan: – Amit ön tett, uram, az nagyszerű volt. Az hősi volt. Az emberi volt.  
  – Boldog vagyok.  
  – Én pedig ki se
mondhatom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondhatom…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
igazán… ki se mondhatom – dadogta Esti s erre a fiatalembernek másik kezét is elkapta és mind a két kezét viharosan rázta.  
 
Kérem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Kérem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– dadogta a
fiatalember.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fiatalember is – kérem…
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ezek után illenék, hogy kissé összeismerkedjünk. Nem tudom, van-e
ideje?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
ideje.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Bármikor, mester.  
  – Ma? Nem, nem ma.
Holnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Holnap
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
feketére, nálam. Vagy várjon, inkább este. Tudja mit, a Glasgow
tetőtornácán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
Este
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Este,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
kilenckor.  
 
Végtelenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Végtelen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
megtisztel.  
  – Szóval ott lesz?  
  – Okvetlenül.  
  – Viszontlátásra.  
  – Viszontlátásra.  
  A fiatalember meghajolt. Esti átölelte víztől nedves derekát s indult. Amint
az öltöző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a kabinja
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
felé haladt,
vissza-vissza tekintett s többször
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy felöltözködjék, vissza-visszatekintett, többször
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
integetett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Még otthon is el volt érzékenyülve. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy azonnal körtelefonálást ne rendezzen:
értesítette
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
értesítse
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
az ujságoknál lévő barátait, hogy semmiesetre se
irják
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
irják meg az esetet.
   
Abban, hogy valakinek megmentik az életét, van valami fölemelő, de van valami kényes és kinos is.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Pont kilenckor megjelent a Glasgow
tetőtornácám
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőteraszán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterraszán
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Kereste az emberét. Egyelőre nem lelte sehol. Az asztaloknál, villamos szélgépek előtt53 szalmaözvegyek hűsöltek,
gyümölcsös-pezsgőt ittak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pezsgőbólét ittak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőkkel.  
 
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Este
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltízkor nyugtalankodni kezdett.
Lelkiszüksége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igazán lelki szüksége
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Lelkiszüksége volt erre a találkozásra.
Fájlalta volna, ha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Nagyon fájlalta volna, ha valahogy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elvétik egymást s egy félreértés folytán nem láthatja többé azt, aki legnagyobb jóltevője. Egymásután integette oda a pincéreket, érdeklődött náluk Elinger úr iránt.  
  Akkor derült ki, hogy nem is tudná leírni. Csak arra emlékezett, hogy kék
úszónadrágja volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
trikója volt, kék szeme
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
s elől egy aranyfoga.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
   
Maga járta végig a
teraszt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. Több magányos vendéget meg is
szólitott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
szólított
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
. De tagadó választ
apott
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kapott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Végül a felvonó tőszomszédságában, ahol a dísznövények mellett a pincérek
ki-be járnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ki-bejárnak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, megpillantott valakit, aki háttal ült a közönségnek s szerényen várakozott. Odalépett hozzá:  
 
Bocsánat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Pardon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger úr?  
  – Igenis.  
  – Ó, hát maga
itt van
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
itt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
? Mióta?  
  – Félkilenc óta.  
  – Nem látott engem?  
  – De igen.  
  – Miért nem jött át?  
  – Féltem, hogy zavarom a mestert.  
  – No de ilyet. Meg se ismerjük egymást, mi. Ez igazán érdekes. Barátom, kedves barátom, parancsoljon. Ide, ide. Hagyja. A holmiját 63 majd áthozza a
pincér.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pincér. Foglaljon helyet.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Félfejjel alacsonyabb volt Estinél, soványabb,
kevésbbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kevésbé
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
izmos. Vörhenyesbe
játszó,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
játszó
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szőke haját középütt választotta el. Fehér nyári ruhát hordott, övet,
selyem nyakkendőt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
selyemkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
selyemnyakkendőt. Kék szeme világított.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Esti az arcába meredt. Ez volt tehát ő. Ilyen egy hős, egy igazi hős. Hosszan, áhítattal figyelte. Homloka kemény volt, az elszántság, a határozottság sugárzó jegyével. Az életet érezte maga
körül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körött
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, az igazi életet, melyet
elhanyagolt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elhanyagolt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az irodalom kedvéért. Az motoszkált a fejében, hogy hány értékes lélek él rejtetten,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy a világ tudna róla, hogy többet kellene emberek közé járnia.
Főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Főképp
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az egyszerűsége igézte meg, az a nagy egyszerűség, amelyre ő sohase tehetett szert, mert nyilván már a bölcsőjében is bonyolult volt és összetett.  
  – Mindenekelőtt együnk valamit – indítványozta könnyedén. – Éhes vagyok, mint a farkas.  
  Remélem ön is.  
  – Nem, én nemrég
uzsonnáztam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ozsonnáztam
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  – Az kár – felelte Esti szórakozottan, az étlapot tanulmányozva.
- Nagy kár. Szóval vacsorázik. Főúr, mi van?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Ez nagy kár. Szóval, főur, vacsorázunk. Mi van?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Nagy kár. Szóval, főúr, vacsorázik. Mi van?
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Fogas előételül, helyes. Zöldborsó, szintén igen helyes. Rántott csirke, uborkasaláta. Torta. Szamóca, tejszínhab. Kitűnő. Sör, később bor. Badacsonyi. Ásványvíz. Mindent kérek – tette hozzá szelesen.  
  Elinger lesütött szemmel ült előtte, mint aki valamiben lúdas.  
  A
tetőtornác a villanylámpáival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tetőterasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tetőterrasz villanylámpáival
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
tüzesen nyilalt föl a
rekkenő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kánikulai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
égbe.
Lenn, a fekete, afrikai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Lenn a fekete afrikai
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
sötétségben pihegett a város, a poros házaival és
hídjaival
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
hidaival
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Csak a Duna vonala
csillogott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
csillogott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
haloványan.  
  – Gombolja ki az ingét – tanácsolta Esti – még mindíg pokoli hőség van. Én egész nap ruha nélkül írtam.
Csak a töltőtollam volt rajtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Minden toalettem a töltőtollam volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Elinger hallgatott.  
  Esti a kezét rátette a kezére s így
szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
meleg érdeklődéssel:  
  – Most pedig meséljen valamit magáról. Micsoda?  
  – Magánhivatalnok – felelte halkan.  
  – Hol?  
  – Az Első Magyar Olajnál.  
  – Na látja – szólt Esti, maga se tudta, hogy miért – na
látja.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látja?
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
látja!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Nős?  
  – Nem.  
  – Én sem – kacagott Esti az égbe, mely ezen a magas
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
teraszon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
terraszon
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
valamivel közelebb volt hozzá.  
  – Az én életem – mondta Elinger titkosan és jelentősen – valóságos tragédia, kérem –
és mutogatta vérszegény ínyét, az aranyfoga fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és most mutogatva vérszegény inyét, az aranyfoga fölött minden ok nélkül elkezdett vigyorogni
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. – Apámat nagyon korán elvesztettem, még három éves se voltam. Szegény özvegy édesanyám magára maradt, öt gyermekkel,
akiket a két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akiket két
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
keze munkájával tartott el.  
  – Mindez nyersanyag – gondolta Esti – érdektelen és tartalmatlan. Csak
az érdekes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az az érdekes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és tartalmas, aminek formája is van.  
  – Hála
Istennek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istennek
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
istennek
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– folytatta
Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elinger és itt abbahgyta a nevetést
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
– azóta mindnyájan révbe értünk. Nővéreim jól mentek férjhez. Nekem is van egy kis állásom. Nem
panaszkodhatom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Esti csak azt nem értette, hogy miért nevetett az előbb, mikor az apja korai haláláról beszélt. Vannak azonban ilyen emberek. Bizonyára ez is azok közé tartozik.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Mindaketten
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
jó étvággyal ettek.
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Elinger
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
miután elbeszélte élettörténetét, nem tudott egyebet mondani. Esti olykor
éter-oltást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aetheroltást
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
aether-oltást
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
akart adni a haldokló társalgásnak. Megkérdezte Elingert, mikor és hol tanult meg ily kitűnően úszni. Erre szűkszavú tárgyilagossággal felelt.
Aztán zavart némaságba süppedt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Aztán az előbbi zavart némaságába süppedt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.91  
  A szamóca után hűtővederben hozták a francia pezsgőt.  
 
Igyunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Igyunk,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– bíztatgatta Esti. – Igyunk. Hány éves?  
  – Harmincegy.  
  – Akkor én öregebb vagyok. Ha megengeded…  
  Vacsora végén Esti ezt jelentette ki:  
  – Bármikor – értsd meg:
bármikor rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bármikor – rendelkezésedre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
állok. Nem úgy, mint azok, akik azt mondják, hogy: bármikor. Hanem most, ebben a pillanatban és holnap és egy év mulva és húsz év mulva is, ameddig élek. Mindenemmel. Az egész lelkemmel. Azt, amit te tettél,
sohase
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
sohasem
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
fogom elfelejteni. Örökké hálás leszek.  
  – Megszégyenítesz.  
  – Nem, nem. Nélküled aligha vacsorázhattam volna ma itten.
Tehát jöjj el hozzám mielőbb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Tehát jőjj el, hozzám, mielőbb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  A fizetésnél Elinger az erszénye után kaparászott.  
  – Még csak az kellene – tiltakozott Esti.  
 
Még egyszer
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Mégegyszer
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
a lelkére
kötötte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
kötötte:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Föltétlenül jöjj el. Előbb hívj föl telefonon. Írd föl a telefonszámomat.  
  Elinger fölírta Esti telefonszámát.
Ő is közölte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Majd ő is bediktálta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
az Első Magyar Olaj telefonszámát. Esti fölírta.  
  – Minek írtam föl? – tűnődött, hogy elvált tőle. – Mindegy. A legközelebbi életmentéskor esetleg
telefonozhatok érte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
telefonozhatok majd érte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  A telefonszám sokáig ott lábatlankodott
íróasztalán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
íróasztalán, munkaközben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
íróasztalán, munka közben félre-félrelökte
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, aztán elkallódott. Nem szólította föl. Elinger se szólította föl.
Hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hosszú-hosszú
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hónapokig nem adott magáról életjelt.
   
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Esti
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
pedig gyakran gondolt rá.  
  Azok, akiket régóta várunk, többnyire akkor toppannak be,
amikor borotválkozunk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor véletlenül borotválkozunk
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy azon bosszankodunk, hogy összetörtünk egy új
hanglemezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gramofónlemezt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gramofonlemezt
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, vagy egy szálkát kapartunk
kapartunk ki ujjunkból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapartunk ki ujjunkból, tűvel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és még véres a kezünk. Az élet kicsinyes körülményei sohasem engedik
meg az ünnepélyes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meg a teljesen ünnepélyes
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, fölséges viszontlátásokat.  
  Karácsony előtt erősen fagyott. Esti
mindenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most mindenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
gondolt inkább, mint a fürdésre és
a vízbefullásra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a vizbefulásra. Ez nem volt időszerü.
   
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
a vizbefullásra. Ez nem volt időszerű.
   
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Vasárnap volt, délelőtt
féltizenkettő. Az egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
féltizenkettő, ő az egy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
féltizenkettő. Ő az egy
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
órakor kezdődő előadásra készült.  
  Ekkor jelentették be nála
Elingert.
   
- Örülök, hogy végre itt vagy – kiáltott. – Mi újság, Elinger?
   
– Én megvolnék, – szólt Elinger – csak az anyám beteg. Súlyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállították be a kórházba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Elingert.
   
Az megállt a küszöbön és anélkül, hogy mozdulna, igy szólt állitó módon:
   
- Zavarlak?
   
- Dehogy, éles
n
Jegyzet sajtóhiba
öregen, dehogyis.
   
– De igen. Zavarlak – mondta ellentmondást nem
türve
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tűrve
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
   
Ugyan, ugyan. Örülök, hogy végre itt vagy. Ülj le.
   
- Érzem – makacskodott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Érzem, – makacskodott,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– hogy roppant el vagy foglalva.
   
Hagyd már ezeket. Beszélj, beszélj, gyorsan.
   
- Hát kérlek –
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
- Hát kérlek, –
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
hebegett, majd Esti arcára pillantott gyanakodva: – Tényleg nem zavarlak?
   
– Esküszöm, hogy nem. Mi ujság?
   
– Én megvolnék – szólt s erre nevetni kezdett, a régi ismert
nevetésével
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
nevetésével,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– csak az anyám. Beteg. Sulyosan beteg. Mult héten agyvérzéssel szállitották be a kórházba. Ezért kerestelek föl.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Hálás volnék, ha
pillanatnyi…
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
pillanatnyi.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
 
  – Mennyiről van szó?  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.  
  – Kétszáz
pengőről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáról
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
? – kérdezte Esti. – Annyi most nincs nálam. Itt van százötven. Ötvenet holnap a lakásodra küldök.  
  Esti a különbözetet még aznap eljuttatta hozzá. Tudta, hogy
ez becsületbeli
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez tartozás, becsületbeli
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
tartozás, melyet törlesztenie kell. Végre az
életét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
életet
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
hitelbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hitelre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
kapta tőle s az legalább
ennyit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
annyit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kamatozott azóta.  
  Később az anyja betegeskedése alatt adott még neki kisebb-nagyobb részletekben kétszáz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aztán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
mikor az anyja meghalt, a temetés után háromszázötvenet, melyet maga is hitelbe vett föl.  
  Elinger ezután többször
benyitott hozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
benyitott hozzá, reggel, mikor még az ágyban volt és éjszaka is mikor már az ágyban volt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Ezen, vagy azon a címen kivett belőle szóra sem érdemes, jelentéktelen összegeket. Hol húsz
pengőt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronát
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
, hol csak ötöt.  
  Esti bizonyos kéjjel fizetett. Utána megkönnyebbülést érzett. Csak
a jelenlétét nem bírta, azt a vérszegény inyét, az aranyfogát s az unalmasan kopogó mondatait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azt a rémes modorosságát, hogy az élet
legszörnyübb
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
legszörnyűbb
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dolgait röhögve adta elő, a vérszegény inyét s aranyfogát mutogatva.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Hiszen ez – gondolta Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Hisz ez marha – gondolta Esti egyszerre,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Hisz ez gondolta Esti egyszerre
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ráébredve a
valóságra, – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
valóságra – ez a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
világ egyik legnagyobb ökre. Csak egy ilyen volt képes arra, hogy megmentse az életemet. Ha okosabb ember, akkor bizonyára hagyja, hogy ott vesszek.  
 
Egyszer hajnalban, mikor hazavetődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egy este, mikor hazament
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, Elinger ott ült a dolgozószobájában.  
  Kedélyesen újságolta:  
  – Te, képzeld, kidobtak a hivatalomból. Minden fölmondás és végkielégítés nélkül. Elseje óta lakásom sincs. Gondoltam, ma éjszakára
idejövök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ide jövök
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
és nálad hálok. Ha megengeded.  
 
Természetesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Természetesen,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– felelte Esti s átnyujtott neki egy tiszta hálóinget. – Itten a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elaludhatsz.  
  Másnap reggel azonban elővette:  
  – Na és most mit szándékozol tenni?  
  – Magam
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
se
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
tudom. Vacak kis állás volt. Reggel
nyolctól,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyolctól
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
este nyolcig körmölni. Rongyos százhúsz
pengőért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
koronáért
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
.
Tulajdonképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Tulajdonképpen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem is volt érdemes.  
  – Valami jobb után kell majd nézned – jegyezte meg Esti.  
  Elinger több napon át lótott-futott, aztán
elszontyolodottan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
elszontyolódottan
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
jelentette, hogy semmi munkaalkalom sincs.  
  – Nem szabad
kétségbeesned
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
kétségbeesned,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– vigasztalta Esti. – Amíg nem találsz megfelelő állást, nálam lakhatsz.
Zsebpénzt is kapsz tőlem, minden elsején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Természetesen.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  Csöndes, szerény fiú volt. Eljárogatott vele a
művészkörbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
művészklubba
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
muvészklubba
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
ebédelni-vacsorázni s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ebédelni, vacsorázni,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
néha a főpróbákra is. Otthon végigheveredett a
dívánján
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványán
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Erélytelennek látszott. Utolsó
erejét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
energiáját
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nyilván akkor használta
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
,
amikor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
megmentette Esti életét.  
  Csak egy volt kellemetlen.  
  Az, hogy mikor Esti gyötrődve, az arcát fintorgatva írt, leült vele szemben és kíváncsian nézte őt, mint egy különös állatot a ketrecben.  
  – Elinger – mondta Esti,
lecsapva a töltőtollát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lecsapva a töltőtollat
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
lecsapva a töltőtollat,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– én téged nagyon szeretlek, de az
istenre
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Istenre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
istenre kérlek, ne nézz rám. Ha rám nézel, nem tudok írni. Én az idegeimmel dolgozom. Fáradj át a másik szobába.  
  Több hónapig éldegéltek így,
a nélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, hogy valami különösebb történt volna. Elinger
beszállásolta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bekvártélyozta
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
magát. Húsvétkor az egész havi zsebpénzén vett egy újszerkezetű illatszivattyút, gumicsővel
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
és
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
meglocsolta összes
ismerőseit
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
nőismerőseit
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
. Üres óráiban egy színházi lapot olvasgatott, rendkívüli figyelemmel.  
  Egyszer Estinek az orra
alá tett egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
alá tette a
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
színházi lapot, melynek címlapján egy
moziszínésznő volt. Így szólt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
moziszínésznő volt s így szólt
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
:  
  – Te, ez érti.  
  – Mit ért? – kérdezte Esti szigorúan.  
  – Hát ezt, meg azt,
etyepetye
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
etye-petye
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
etye-petye,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– szólt Elinger és hamiskásan rákacsintott.  
  Esti
kijött a sodrából. A dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
erre kijött a sodrából. Becsapta maga után az ajtót, a dolgozószobájába
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
rontott és így
gondolkozott:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
gondolkozott.
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ami disznóság, az
disznóság.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
disznóság!
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
Elismerem, hogy megmentette az életemet. De az a kérdés, hogy kinek mentette meg: magának, vagy énnekem? Ha ez így folytatódik, akkor
nekem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszerűen
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nem kell az életem, visszaküldöm
neki postán, bérmentve, mint mintát, érték nélkül, csináljon vele
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki az egészet, postán, bérmentve, mnt mintát érték nélkül, csináljon vele azt,
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
amit tud. Különben is a törvény szerint a talált tárgyaknak csak tíz százaléka
illeti meg a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
illeti a
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
becsületes megtalálót. Ezt a tíz százalékot pénzben, időben,
nyugalomban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
időben, nyugalomban, idegerőben
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
már régen visszafizettem. Semmivel se tartozom neki.  
  Nyomban föl is
lépett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lépett:
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Elinger,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
az Új Idők című folyóirat
 
Elinger
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
– mondta – ez így tovább nem mehet. Talpra kell állnod, Elinger. Én támogatlak, de segíteni csak
te segíthetsz magadon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
te magadon segíthetsz
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. Dolgozz, Elinger. Föl a fejet, Elinger.  
  Elinger lógatta a fejét. Szemében vád volt,
nagy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nagy-nagy
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
vád.  
  Aztán tovább heverészett a
dívánon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
díványon
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
, tovább olvasta a színházi lapot, tovább járt a főpróbákra, melyekre már személyére szóló jegyet utaltak ki a titkárok, mint a színházi fodrásznők, szabók
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
nőgyógyászok hozzátartozóinak. A
hónapok pedig multak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hónapok multak
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
.  
  Egy decemberi éjszakán a budai Dunaparton együtt ballagtak hazafelé.  
  Elinger a színésznők magánügyei iránt érdeklődött, hogy ki hány éves, hogy ki kihez ment férjhez, hogy kinek hány gyermeke van és hogy ki válik újabban. Esti, aki
ilyesmiktől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyesmiket hallva
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
ilyesmiket hallva,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
dührohamokat szokott kapni, megalázottan válaszolgatott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
   
Most Elinger megállt.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Te – szólt egyszerre Elinger
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Te szólt egyszerre
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Te, szólt egyszerre,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
– írtam egy verset.  
  – Ne mondd.  
  – Mondjam el?  
 
Na
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
Na,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
mondd.  
  – "Az Életem" – kezdte
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
szünetet tartott, hogy éreztesse a nagybetűt. – Ez a címe. Mit szólsz hozzá?  
  Lassan, érzéssel szavalta. A vers rossz volt és hosszú.167 Esti
lehajtotta fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lehajtotta fejét, elpirult. Nem bírt figyelni rá.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
Az járt eszében, hogy hová jutott és hogy mi köze neki ehhez az undok
fickóhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fráterhez
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
. A Dunát nézegette, mely
a meredek partok közt zajlott zavaros hullámaival és jégtábláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a lépcsőtlen, meredek partok alatt zajlott, zavaros hullámaival és jégtábláival, barnán és fehéren, mint a megcukrozott jegeskávé.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
  – Ha
belökném
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
belökném,
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
gondolta.
   
De nem csak gondolta. Abban a pillanatban be is lökte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gondolta. – Csak egy mozdulat. Csak egy pillanat.
   
Ez a tréfás és kaján ötlet azonban annyira csábító volt és annyira élénk, hogy megriadva tőle, egyszerre szaladni kezdett, otthagyta őt a verse közepén és
futott-futott
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
futott, futott
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
, föl a lépcsőkre, a városba, az éjszakába, maga se tudta,
hogy hová.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
 
hogyhová
*
Szövegforrás:
az Új Idők című folyóirat
 
.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat
 
 
 
Futásnak eredt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekült.
*
Szövegforrás:
a Bácsmegyei Napó című folyóirat (lásd még: N Napló [1930. március 26-tól])
az Új Idők című folyóirat