X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Esti Kornél

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Esti Kornél – critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő: Veres András
Sajtó alá rendező: Parádi Andrea , Józan Ildikó , Veres András és Sárközi Éva
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Esti Kornél Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011.
  • Szövegforrás EK1: Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
  • Szövegforrás NaP: a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig]) Kosztolányi Dezső, Utam, Napló, XXXIII. évf. 49. sz., 1932. febr. 20., 14. p.
  • Szövegforrás PeHV: a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelteKosztolányi Dezső, Utam : Novella, Pesti Hírlap Vasárnapja, LIV. évf. 8. sz., 1932. febr. 21., 3–4. p.

Elektronikus kiadás adatai:

Szerkesztő: Palkó Gábor és Veres András
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
XML-control: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENNYOLCADIK FEJEZET, (melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírás s elbúcsúzkodik az olvasótól).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utam.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Utam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Ordított a
szél – szólt Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal vert végig s összekarmizsálta arcomat.  
  Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim,
mintha sírnék vagy megolvadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mintha sírnék, vagy pedig megolvadt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül fekete sikátorok ásitoztak.  
  Én csak álltam és vártam, topogtam a
kőkemény aszfalton s körmeimbe fújtam. Télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kőkemény aszfalton, körmeimbe fujtam, télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
rejtettem meggémberedett újjaimat.  
  Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.  
  A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.  
  Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivaltak rám: "Megtelt". Emberfürtök lógtak a
fölhágóról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
felhágóról.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Benn,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Benn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kétes homályban, melyet egyetlen fémszálas körte világított meg
vörösen, élőlények
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vörösen, vak pislogással élőlények
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mozogtak, férfiak, nők, karonülő csecsemők is.  
  Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt
finnyáskodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
finyáskodni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Úgy fáztam, hogy
fogaim összekocódtak. Aztán siettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogaim összekocódtak, amellett siettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
is, nagy út várt rám: okvetlenül meg kellett érkeznem.  
  Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el, oly vad sebességgel,
hogyha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
hogy ha
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset súroltam. Életemmel játszottam.  
  A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől-egyig gyűlöltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel összekovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, nyakam szegem s ők
ily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
áron szabadulnak egy kölönctől.  
  Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak ép a peremén jutott számomra
talpalatnyi hely. De hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy talpalattnyi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
talpalatnyi hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fönn voltam a
szilárd talajon. Két kezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szilárd talajon s mikor két kezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
keményen szorítottam a kocsi
külső vázát. Nem kellett immár félnem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külső vázát, már nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
külső vázát, nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy lerepülök.  
 
Igaz, itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igaz, hogy itt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
a közhangulat ismét ellenem fordult, még pedig viharosan. Ott lenn már félig-meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt s miután összekozmásodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, a
legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyiltan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legfrissebb ellenség, aki ellen valamennyien közös gyülöletben forrtak össze. Nyiltan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és suttyomban, hangosan és
halkan, szitkokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és halkan szitkokkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, tréfás átkokkal, otromba-aljas
megjegyzésekkel üdvözöltek. Semmikép se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
megjegyzésekkel üdvözöltek s semmikép se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két méternyire, mint itt.  
  De nem adtam föl a harcot. Csak
kitartani –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kitartani,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért sem engedni.  
  Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy
kapaszkodószíjat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapaszkodó-szijat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s azon csüngtem. Nemsokára
meglökött valaki. Oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
meglökött valaki s oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
buktam előre, hogy
beljebb vágódtam. Már nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beljebb vágódtam, már nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
künn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
lévő csoport kellős közepébe
ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ékelődten
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ékelődve, sziklaszilárdan s minden oldalról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szorítottak, melengettek. Néha a szorítás oly erős volt, hogy
elakadt lélekzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy, – esernyőnél, vagy bőrönd-sarok – gyomromba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
bökött.  
  De e muló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.  
  Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.  
  Jöttek-mentek,
fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölszálltak-leszálltak. Egy pillanatban oly fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fölszálltak-leszáltak
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
.Egy pillanatban már oly fesztelenül mozoghattam, hogy balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kigomboltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet s eleget tehettem a kalaúz többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen fölszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. Micsoda öröm volt legalább fizetnem.  
  Utána ismét egy kis
zűrzavar
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
zür-zavar
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
támadt. Fölmászott
egy tekintélyes, kövér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy igen tekintélyes, igen kövér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ellenőr, akinek száz kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig lévő
kávéscsésze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kévéscsésze
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
,
melybe egy jókora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melybe jókora
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom
s ezúttal szabadon levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
s szabadon lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobbkezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrágzsebembe sülylyesztettem.  
  De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagútat vájva az eleven testek közt a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort és – eleinte nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi
belsejében:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belsejében,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
"megérkeztem".  
  Közben valaki fejbeütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára is,
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletekből, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mely foghagymás gyomorsavas leheletekből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, a beszürendő
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
téli ködből s ruhák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
áporodott kigőzölgéséből verődött össze.  
  E minden emberi méltóságából
kivetkezett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kivetkezett
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
összepréselt, bűzös állatsereglet láttán
annyira megundorodtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
oly undor öntött el
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.  
  Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában,
nyúlszőr nyakbavetővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyúlszőr boával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyulszőr-boával
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egyszerű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.  
  Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és
sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sajogtak tagjaim és émelygett gyomrom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, akkor a rongyokban, az állati pofák közt, a
dögletes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dögleletes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer
találkozott tekintetünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszer találkoztak tekinteteink
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Ettől kezdve nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én
s mintha ő is tudná
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s tudná
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami
körülötte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körötte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
van. Ez megvigasztalt.  
  Engedte, hogy nézzem őt s én úgy néztem kék szemébe,
mint a betegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint betegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
abba a kék villanymécsesbe, melyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek egészen egyedül.  
  Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.  
  Egy negyedóra mulva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet
réz-támaszkodók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
réztámaszkodók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mértek ki négy utas számára. Egyelőre csak anynyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve félcombomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelődztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az embereket és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.  
  Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem számít, kissé tovább húzódtak s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló helyből. Később már válogathattam is a helyek közt.  
  Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert.
Letelepedtem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Letelepedtem ide
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és körülnéztem. Először is a kékszemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.  
  Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, szennyes havat, sötét,
ridegen-zárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ridegen zárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapukat.  
  Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapítottam, hogy
"küzdöttem és győztem"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
küzdöttem és győztem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Elértem azt, amit lehetett. Vajjon a villamosban ki érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő türhetetlen légkörre és szellemre s szemrehányást tettem magamnak kishitüségem miatt, hogy már-már elcsüggedtem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a
sor -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sor,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mondogattam egy bölcs higgadt
tapasztalatával -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
tapasztalatával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis
megkapjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ölünkbe pottyan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
.  
  Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat.
Épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éppen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ki akartam nyújtani zsibbadt lábaimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is
lélekezzem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegezzek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lélegezzem,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szabadon és boldogan, amikor a kalaúz odalépett ablakomhoz, kifordította az
útirány-jelző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
utirány jelző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
táblát s ezt kiáltotta: "Végállomás".  
  Elmosolyodtam. Lassan leszálltam.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENNYOLCADIK FEJEZET, (melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírás s elbúcsúzkodik az olvasótól).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utam.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Utam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Ordított a
szél – szólt Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal vert végig s összekarmizsálta arcomat.  
  Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim,
mintha sírnék vagy megolvadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mintha sírnék, vagy pedig megolvadt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül fekete sikátorok ásitoztak.  
  Én csak álltam és vártam, topogtam a
kőkemény aszfalton s körmeimbe fújtam. Télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kőkemény aszfalton, körmeimbe fujtam, télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
rejtettem meggémberedett újjaimat.  
  Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.  
  A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.  
  Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivaltak rám: "Megtelt". Emberfürtök lógtak a
fölhágóról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
felhágóról.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Benn,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Benn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kétes homályban, melyet egyetlen fémszálas körte világított meg
vörösen, élőlények
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vörösen, vak pislogással élőlények
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mozogtak, férfiak, nők, karonülő csecsemők is.  
  Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt
finnyáskodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
finyáskodni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Úgy fáztam, hogy
fogaim összekocódtak. Aztán siettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogaim összekocódtak, amellett siettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
is, nagy út várt rám: okvetlenül meg kellett érkeznem.  
  Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el, oly vad sebességgel,
hogyha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
hogy ha
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset súroltam. Életemmel játszottam.  
  A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől-egyig gyűlöltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel összekovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, nyakam szegem s ők
ily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
áron szabadulnak egy kölönctől.  
  Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak ép a peremén jutott számomra
talpalatnyi hely. De hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy talpalattnyi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
talpalatnyi hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fönn voltam a
szilárd talajon. Két kezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szilárd talajon s mikor két kezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
keményen szorítottam a kocsi
külső vázát. Nem kellett immár félnem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külső vázát, már nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
külső vázát, nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy lerepülök.  
 
Igaz, itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igaz, hogy itt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
a közhangulat ismét ellenem fordult, még pedig viharosan. Ott lenn már félig-meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt s miután összekozmásodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, a
legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyiltan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legfrissebb ellenség, aki ellen valamennyien közös gyülöletben forrtak össze. Nyiltan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és suttyomban, hangosan és
halkan, szitkokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és halkan szitkokkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, tréfás átkokkal, otromba-aljas
megjegyzésekkel üdvözöltek. Semmikép se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
megjegyzésekkel üdvözöltek s semmikép se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két méternyire, mint itt.  
  De nem adtam föl a harcot. Csak
kitartani –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kitartani,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért sem engedni.  
  Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy
kapaszkodószíjat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapaszkodó-szijat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s azon csüngtem. Nemsokára
meglökött valaki. Oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
meglökött valaki s oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
buktam előre, hogy
beljebb vágódtam. Már nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beljebb vágódtam, már nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
künn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
lévő csoport kellős közepébe
ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ékelődten
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ékelődve, sziklaszilárdan s minden oldalról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szorítottak, melengettek. Néha a szorítás oly erős volt, hogy
elakadt lélekzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy, – esernyőnél, vagy bőrönd-sarok – gyomromba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
bökött.  
  De e muló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.  
  Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.  
  Jöttek-mentek,
fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölszálltak-leszálltak. Egy pillanatban oly fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fölszálltak-leszáltak
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
.Egy pillanatban már oly fesztelenül mozoghattam, hogy balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kigomboltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet s eleget tehettem a kalaúz többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen fölszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. Micsoda öröm volt legalább fizetnem.  
  Utána ismét egy kis
zűrzavar
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
zür-zavar
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
támadt. Fölmászott
egy tekintélyes, kövér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy igen tekintélyes, igen kövér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ellenőr, akinek száz kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig lévő
kávéscsésze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kévéscsésze
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
,
melybe egy jókora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melybe jókora
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom
s ezúttal szabadon levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
s szabadon lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobbkezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrágzsebembe sülylyesztettem.  
  De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagútat vájva az eleven testek közt a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort és – eleinte nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi
belsejében:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belsejében,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
"megérkeztem".  
  Közben valaki fejbeütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára is,
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletekből, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mely foghagymás gyomorsavas leheletekből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, a beszürendő
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
téli ködből s ruhák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
áporodott kigőzölgéséből verődött össze.  
  E minden emberi méltóságából
kivetkezett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kivetkezett
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
összepréselt, bűzös állatsereglet láttán
annyira megundorodtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
oly undor öntött el
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.  
  Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában,
nyúlszőr nyakbavetővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyúlszőr boával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyulszőr-boával
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egyszerű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.  
  Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és
sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sajogtak tagjaim és émelygett gyomrom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, akkor a rongyokban, az állati pofák közt, a
dögletes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dögleletes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer
találkozott tekintetünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszer találkoztak tekinteteink
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Ettől kezdve nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én
s mintha ő is tudná
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s tudná
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami
körülötte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körötte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
van. Ez megvigasztalt.  
  Engedte, hogy nézzem őt s én úgy néztem kék szemébe,
mint a betegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint betegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
abba a kék villanymécsesbe, melyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek egészen egyedül.  
  Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.  
  Egy negyedóra mulva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet
réz-támaszkodók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
réztámaszkodók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mértek ki négy utas számára. Egyelőre csak anynyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve félcombomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelődztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az embereket és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.  
  Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem számít, kissé tovább húzódtak s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló helyből. Később már válogathattam is a helyek közt.  
  Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert.
Letelepedtem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Letelepedtem ide
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és körülnéztem. Először is a kékszemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.  
  Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, szennyes havat, sötét,
ridegen-zárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ridegen zárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapukat.  
  Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapítottam, hogy
"küzdöttem és győztem"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
küzdöttem és győztem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Elértem azt, amit lehetett. Vajjon a villamosban ki érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő türhetetlen légkörre és szellemre s szemrehányást tettem magamnak kishitüségem miatt, hogy már-már elcsüggedtem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a
sor -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sor,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mondogattam egy bölcs higgadt
tapasztalatával -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
tapasztalatával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis
megkapjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ölünkbe pottyan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
.  
  Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat.
Épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éppen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ki akartam nyújtani zsibbadt lábaimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is
lélekezzem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegezzek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lélegezzem,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szabadon és boldogan, amikor a kalaúz odalépett ablakomhoz, kifordította az
útirány-jelző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
utirány jelző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
táblát s ezt kiáltotta: "Végállomás".  
  Elmosolyodtam. Lassan leszálltam.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENNYOLCADIK FEJEZET, (melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírás s elbúcsúzkodik az olvasótól).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utam.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Utam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Ordított a
szél – szólt Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal vert végig s összekarmizsálta arcomat.  
  Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim,
mintha sírnék vagy megolvadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mintha sírnék, vagy pedig megolvadt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül fekete sikátorok ásitoztak.  
  Én csak álltam és vártam, topogtam a
kőkemény aszfalton s körmeimbe fújtam. Télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kőkemény aszfalton, körmeimbe fujtam, télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
rejtettem meggémberedett újjaimat.  
  Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.  
  A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.  
  Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivaltak rám: "Megtelt". Emberfürtök lógtak a
fölhágóról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
felhágóról.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Benn,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Benn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kétes homályban, melyet egyetlen fémszálas körte világított meg
vörösen, élőlények
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vörösen, vak pislogással élőlények
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mozogtak, férfiak, nők, karonülő csecsemők is.  
  Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt
finnyáskodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
finyáskodni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Úgy fáztam, hogy
fogaim összekocódtak. Aztán siettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogaim összekocódtak, amellett siettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
is, nagy út várt rám: okvetlenül meg kellett érkeznem.  
  Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el, oly vad sebességgel,
hogyha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
hogy ha
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset súroltam. Életemmel játszottam.  
  A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől-egyig gyűlöltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel összekovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, nyakam szegem s ők
ily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
áron szabadulnak egy kölönctől.  
  Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak ép a peremén jutott számomra
talpalatnyi hely. De hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy talpalattnyi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
talpalatnyi hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fönn voltam a
szilárd talajon. Két kezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szilárd talajon s mikor két kezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
keményen szorítottam a kocsi
külső vázát. Nem kellett immár félnem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külső vázát, már nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
külső vázát, nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy lerepülök.  
 
Igaz, itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igaz, hogy itt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
a közhangulat ismét ellenem fordult, még pedig viharosan. Ott lenn már félig-meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt s miután összekozmásodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, a
legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyiltan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legfrissebb ellenség, aki ellen valamennyien közös gyülöletben forrtak össze. Nyiltan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és suttyomban, hangosan és
halkan, szitkokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és halkan szitkokkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, tréfás átkokkal, otromba-aljas
megjegyzésekkel üdvözöltek. Semmikép se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
megjegyzésekkel üdvözöltek s semmikép se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két méternyire, mint itt.  
  De nem adtam föl a harcot. Csak
kitartani –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kitartani,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért sem engedni.  
  Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy
kapaszkodószíjat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapaszkodó-szijat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s azon csüngtem. Nemsokára
meglökött valaki. Oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
meglökött valaki s oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
buktam előre, hogy
beljebb vágódtam. Már nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beljebb vágódtam, már nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
künn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
lévő csoport kellős közepébe
ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ékelődten
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ékelődve, sziklaszilárdan s minden oldalról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szorítottak, melengettek. Néha a szorítás oly erős volt, hogy
elakadt lélekzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy, – esernyőnél, vagy bőrönd-sarok – gyomromba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
bökött.  
  De e muló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.  
  Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.  
  Jöttek-mentek,
fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölszálltak-leszálltak. Egy pillanatban oly fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fölszálltak-leszáltak
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
.Egy pillanatban már oly fesztelenül mozoghattam, hogy balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kigomboltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet s eleget tehettem a kalaúz többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen fölszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. Micsoda öröm volt legalább fizetnem.  
  Utána ismét egy kis
zűrzavar
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
zür-zavar
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
támadt. Fölmászott
egy tekintélyes, kövér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy igen tekintélyes, igen kövér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ellenőr, akinek száz kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig lévő
kávéscsésze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kévéscsésze
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
,
melybe egy jókora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melybe jókora
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom
s ezúttal szabadon levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
s szabadon lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobbkezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrágzsebembe sülylyesztettem.  
  De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagútat vájva az eleven testek közt a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort és – eleinte nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi
belsejében:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belsejében,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
"megérkeztem".  
  Közben valaki fejbeütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára is,
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletekből, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mely foghagymás gyomorsavas leheletekből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, a beszürendő
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
téli ködből s ruhák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
áporodott kigőzölgéséből verődött össze.  
  E minden emberi méltóságából
kivetkezett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kivetkezett
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
összepréselt, bűzös állatsereglet láttán
annyira megundorodtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
oly undor öntött el
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.  
  Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában,
nyúlszőr nyakbavetővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyúlszőr boával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyulszőr-boával
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egyszerű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.  
  Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és
sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sajogtak tagjaim és émelygett gyomrom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, akkor a rongyokban, az állati pofák közt, a
dögletes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dögleletes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer
találkozott tekintetünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszer találkoztak tekinteteink
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Ettől kezdve nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én
s mintha ő is tudná
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s tudná
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami
körülötte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körötte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
van. Ez megvigasztalt.  
  Engedte, hogy nézzem őt s én úgy néztem kék szemébe,
mint a betegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint betegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
abba a kék villanymécsesbe, melyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek egészen egyedül.  
  Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.  
  Egy negyedóra mulva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet
réz-támaszkodók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
réztámaszkodók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mértek ki négy utas számára. Egyelőre csak anynyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve félcombomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelődztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az embereket és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.  
  Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem számít, kissé tovább húzódtak s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló helyből. Később már válogathattam is a helyek közt.  
  Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert.
Letelepedtem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Letelepedtem ide
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és körülnéztem. Először is a kékszemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.  
  Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, szennyes havat, sötét,
ridegen-zárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ridegen zárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapukat.  
  Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapítottam, hogy
"küzdöttem és győztem"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
küzdöttem és győztem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Elértem azt, amit lehetett. Vajjon a villamosban ki érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő türhetetlen légkörre és szellemre s szemrehányást tettem magamnak kishitüségem miatt, hogy már-már elcsüggedtem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a
sor -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sor,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mondogattam egy bölcs higgadt
tapasztalatával -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
tapasztalatával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis
megkapjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ölünkbe pottyan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
.  
  Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat.
Épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éppen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ki akartam nyújtani zsibbadt lábaimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is
lélekezzem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegezzek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lélegezzem,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szabadon és boldogan, amikor a kalaúz odalépett ablakomhoz, kifordította az
útirány-jelző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
utirány jelző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
táblát s ezt kiáltotta: "Végállomás".  
  Elmosolyodtam. Lassan leszálltam.  
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
TIZENNYOLCADIK FEJEZET, (melyben egy közönséges villamosútról ad megrázó leírás s elbúcsúzkodik az olvasótól).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utam.
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Utam
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Ordított a
szél – szólt Esti Kornél. -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szél.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
A sötétség, a hideg, az éj jeges virgáccsal vert végig s összekarmizsálta arcomat.  
  Orrom sötétbíbor volt, kezem szederjes, körmeim lilák. Csorogtak könnyeim,
mintha sírnék vagy megolvadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mintha sírnék, vagy pedig megolvadt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna bennem az élet, mely még nem fagyott jégkupaccá. Köröskörül fekete sikátorok ásitoztak.  
  Én csak álltam és vártam, topogtam a
kőkemény aszfalton s körmeimbe fújtam. Télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kőkemény aszfalton, körmeimbe fujtam, télikabátom zsebébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
rejtettem meggémberedett újjaimat.  
  Végre messze-messze a ködben feltűnt a villamos sárga fényszeme.  
  A kocsi visított a síneken. Szilaj kanyarodással megállt előttem.  
  Föl akartam szállni, de alig nyúltam a kapaszkodóhoz, barátságtalan hangok rivaltak rám: "Megtelt". Emberfürtök lógtak a
fölhágóról.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
felhágóról.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Benn,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
Benn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a kétes homályban, melyet egyetlen fémszálas körte világított meg
vörösen, élőlények
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
vörösen, vak pislogással élőlények
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mozogtak, férfiak, nők, karonülő csecsemők is.  
  Egy pillanatig tétováztam, majd hirtelen elhatározással fölugrottam. Semmi okom se volt
finnyáskodni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
finyáskodni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Úgy fáztam, hogy
fogaim összekocódtak. Aztán siettem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fogaim összekocódtak, amellett siettem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
is, nagy út várt rám: okvetlenül meg kellett érkeznem.  
  Helyzetem eleinte több volt, mint kétségbeejtő. Belecsimpaszkodtam az emberfürtbe s magam is egy láthatatlan bogyója lettem. Hidak, alagutak alatt vágtattunk el, oly vad sebességgel,
hogyha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
hogy ha
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
leesem, szörnyethalok. Olykor egy tűzfalat, egy deszkapalánkot, egy fatörzset súroltam. Életemmel játszottam.  
  A veszedelemnél is több szenvedést okozott az a tudat, hogy útitársaim egytől-egyig gyűlöltek. Fönn a villamos tornácán röhögtek rajtam, lenn a fölhágón pedig azok, akikkel összekovácsolt a végzet, nyilván a megkönnyebbülés sóhajával köszöntötték volna, ha lezuhanok, nyakam szegem s ők
ily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ilyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
áron szabadulnak egy kölönctől.  
  Sokáig tartott, míg a tornácra kerültem. Csak ép a peremén jutott számomra
talpalatnyi hely. De hát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy talpalattnyi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
talpalatnyi hely, de hát
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fönn voltam a
szilárd talajon. Két kezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szilárd talajon s mikor két kezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
keményen szorítottam a kocsi
külső vázát. Nem kellett immár félnem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külső vázát, már nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
külső vázát, nem kellett többé félnem
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy lerepülök.  
 
Igaz, itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Igaz, hogy itt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
a közhangulat ismét ellenem fordult, még pedig viharosan. Ott lenn már félig-meddig megszoktak. Tudomásul vették létezésem, mint szomorú tényt s miután összekozmásodtak velem, ügyet se vetettek rám. Fönn azonban én voltam a legutóbbi föltolakodó, a
legfrissebb ellenség. Valamennyien közös gyűlöletben forrtak össze ellenem. Nyiltan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
legfrissebb ellenség, aki ellen valamennyien közös gyülöletben forrtak össze. Nyiltan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és suttyomban, hangosan és
halkan, szitkokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
és halkan szitkokkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, tréfás átkokkal, otromba-aljas
megjegyzésekkel üdvözöltek. Semmikép se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
megjegyzésekkel üdvözöltek s semmikép se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csináltak titkot abból, hogy szívesebben látnának a föld alatt két méternyire, mint itt.  
  De nem adtam föl a harcot. Csak
kitartani –
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kitartani,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
biztatgattam magam. – Állni a sarat, azért sem engedni.  
  Konokságomnak meg is lett a foganatja. Elkaparintottam egy
kapaszkodószíjat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapaszkodó-szijat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s azon csüngtem. Nemsokára
meglökött valaki. Oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
meglökött valaki s oly szerencsésen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
buktam előre, hogy
beljebb vágódtam. Már nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beljebb vágódtam, már nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
közvetlen a kijárat mellett ácsorogtam, hanem a
tornácon
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
künn
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
lévő csoport kellős közepébe
ékelődtem sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
ékelődten
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
sziklaszilárdan. Minden oldalról
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ékelődve, sziklaszilárdan s minden oldalról
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szorítottak, melengettek. Néha a szorítás oly erős volt, hogy
elakadt lélekzetem. Néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy – esernyőnyél vagy bőrönd-sarok – a gyomromba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
elakadt lélegzetem, néha egy tárgy, – esernyőnél, vagy bőrönd-sarok – gyomromba
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
bökött.  
  De e muló jellegű zavaroktól eltekintve nem lehetett panaszkodnom.  
  Aztán eshetőségeim fokozatosan javultak.  
  Jöttek-mentek,
fölszálltak-leszálltak. Már fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fölszálltak-leszálltak. Egy pillanatban oly fesztelenül mozoghattam, balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
fölszálltak-leszáltak
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
.Egy pillanatban már oly fesztelenül mozoghattam, hogy balkezemmel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kigomboltam télikabátomat, előhalásztam nadrágzsebemből erszényemet s eleget tehettem a kalaúz többszöri ünnepélyes, eddig eredménytelen fölszólításának, hogy váltsam meg menetjegyem. Micsoda öröm volt legalább fizetnem.  
  Utána ismét egy kis
zűrzavar
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
zür-zavar
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
támadt. Fölmászott
egy tekintélyes, kövér
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy igen tekintélyes, igen kövér
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ellenőr, akinek száz kilójától a zsúfolt kocsi csaknem kicsorrant, akár az a csordultig lévő
kávéscsésze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kévéscsésze
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
,
melybe egy jókora
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
melybe jókora
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
cukrot dobnak. Az ellenőr kérte jegyemet. Újra ki kellett gombolkoznom
s ezúttal szabadon levő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
s szabadon lévő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
jobbkezemmel kellett megkeresnem erszényemet, melyet imént bal nadrágzsebembe sülylyesztettem.  
  De határozottan szerencsém volt. Amint az ellenőr alagútat vájva az eleven testek közt a kocsi belsejébe furakodott, egy viharos emberhullám engem is befelé sodort és – eleinte nem hittem szememnek – én is benn voltam, benn a kocsi
belsejében:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belsejében,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
"megérkeztem".  
  Közben valaki fejbeütött, télikabátomról lepattant pár gomb is, de mit törődtem én ekkor ilyesmivel. Büszkeség dagasztott, hogy idáig jutottam. Leülésről természetesen szó se lehetett. Az ülők kiváltságos társadalmát egyébként se láttam. Eltakarták őket az állók, a szíjon lógók, akik váltogatva részint tulajdon lábukon álltak, részint másokén, aztán az a mocskos pára is,
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletekből, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mely fokhagymás, gyomorsavas leheletektől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, beszüremkedő téli ködből, ruhák
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mely foghagymás gyomorsavas leheletekből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
, a beszürendő
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
téli ködből s ruhák
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
áporodott kigőzölgéséből verődött össze.  
  E minden emberi méltóságából
kivetkezett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kivetkezett
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
összepréselt, bűzös állatsereglet láttán
annyira megundorodtam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
oly undor öntött el
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
, hogy a célhoz és beteljesüléshez közel az a gondolat kísértett, leteszek a küzdelemről, nem folytatom tovább utamat.  
  Ekkor megpillantottam egy nőt. Az egy homályos sarokban álldogált, kopott ruhában,
nyúlszőr nyakbavetővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyúlszőr boával
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nyulszőr-boával
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, a falnak támaszkodva. Elcsigázottnak, szomorúnak látszott. Egyszerű arca volt, szelíd, tiszta homloka, kék szeme.  
  Ha bírhatatlannak éreztem a szégyent és
sajogtak a tagjaim és émelygett a gyomrom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sajogtak tagjaim és émelygett gyomrom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, akkor a rongyokban, az állati pofák közt, a
dögletes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dögleletes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
levegőben őt kerestem, bújócskázva a fejek és kalapok között. Többnyire maga elé meredt. De egyszer
találkozott tekintetünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egyszer találkoztak tekinteteink
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
. Ettől kezdve nem zárkózott el. Úgy rémlett, mintha ő is azt gondolná, amit én
s mintha ő is tudná
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
s tudná
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
, hogy mit gondolok erről a kocsiról és mindenről, ami
körülötte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
körötte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
van. Ez megvigasztalt.  
  Engedte, hogy nézzem őt s én úgy néztem kék szemébe,
mint a betegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mint betegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
abba a kék villanymécsesbe, melyet éjszaka gyújtanak meg a kórtermekben, hogy a szenvedők mégse legyenek egészen egyedül.  
  Csak neki köszönhetem, hogy nem vesztettem el végleg harci kedvemet.  
  Egy negyedóra mulva már ülőhelyet is kaptam a padon, melyet
réz-támaszkodók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
réztámaszkodók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mértek ki négy utas számára. Egyelőre csak anynyi hely jutott nekem, hogy a levegőben lebegve félcombomra ereszkedhettem. A köröttem ülők ronda nyárspolgárok voltak, belefészkelték magukat vastag bundájukba és szerzett jogaikba, melyekből semmit sem akartak engedni. Én beértem azzal, amit adtak. Nem követelődztem. Tettettem, hogy nem veszem észre silány dölyfüket. Úgy viselkedtem, mint egy zsák. Tudtam, hogy az emberek ösztönösen gyűlölik az embereket és sokkal hamarabb megbocsátanak egy zsáknak, mint egy embernek.  
  Így is történt. Miután látták, hogy közönyös vagyok, afféle senki és semmi, aki nem számít, kissé tovább húzódtak s rendelkezésemre bocsátottak valamicskét a nekem dukáló helyből. Később már válogathattam is a helyek közt.  
  Néhány megálló után egy ablakülésre tettem szert.
Letelepedtem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Letelepedtem ide
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
és körülnéztem. Először is a kékszemű nőt kutattam, de az már nem volt ott, nyilván leszállt valahol, míg én az élet vad viadalát vívtam. Elvesztettem mindörökre.  
  Sóhajtottam egyet. Kibámultam a jégvirágos ablakon, de csak lámpaoszlopokat láttam, szennyes havat, sötét,
ridegen-zárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ridegen zárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
kapukat.  
  Még egyet sóhajtottam, aztán ásítottam. Úgy vigasztalódtam, ahogy tudtam. Megállapítottam, hogy
"küzdöttem és győztem"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
küzdöttem és győztem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
. Elértem azt, amit lehetett. Vajjon a villamosban ki érhet el többet egy kényelmes ablakülésnél? Tűnődve, szinte elégedetten gondoltam vissza borzasztó tusám egyes mozzanataira, az első rohamra, mellyel birtokba vettem a villamost, a fölhágó szenvedésére, a tornác ökölharcára, a kocsi belsejében levő türhetetlen légkörre és szellemre s szemrehányást tettem magamnak kishitüségem miatt, hogy már-már elcsüggedtem, hogy az utolsó pillanatban majdnem visszatorpantam. Nézegettem kabátom leszakított gombjait, mint harcos a sebeit. Mindenkire rákerül a
sor -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sor,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
mondogattam egy bölcs higgadt
tapasztalatával -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
tapasztalatával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csak meg kell várni. A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis
megkapjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ölünkbe pottyan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
.  
  Most elfogott a vágy, hogy élvezzem diadalomat.
Épen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Éppen
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
ki akartam nyújtani zsibbadt lábaimat, hogy végre pihenjek és pihegjek, hogy végre föl is
lélekezzem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lélegezzek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lélegezzem,
*
Szövegforrás:
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
szabadon és boldogan, amikor a kalaúz odalépett ablakomhoz, kifordította az
útirány-jelző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Pesti Hírlap Pesti Hírlap Vasárnapja című mellékelte
 
utirány jelző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
táblát s ezt kiáltotta: "Végállomás".  
  Elmosolyodtam. Lassan leszálltam.