X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Esti Kornél

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Esti Kornél – critical edition
Dátum: 2015
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
Szerkesztő: Veres András
Sajtó alá rendező: Parádi Andrea , Józan Ildikó , Veres András és Sárközi Éva
Lektor: Csillag István és Takáts László
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Esti Kornél Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011.
  • Szövegforrás EK1: Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
  • Szövegforrás NaP: a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig]) Kosztolányi Dezső, Csók, Napló, XXXI. évf. 284. sz., 1930. október 18., 13. p.; október 19., 16. p.; október 20., 6. p.; október 21., 13. p.; október 22., 13. p.; október 23., 13. p.; október 24., 14. p.; október 25., 13. p.; október 26., 16. p. [9 részletben]
  • Szövegforrás Fe: A Fény című folyóiratKosztolányi Dezső, Csók, A Fény, I. évf. 38. sz., 1932. szept. 21., 1–11. p.
  • Szövegforrás Ny: a Nyugat című folyóiratKosztolányi Dezső, Csók, Nyugat, XXIII. évf. (2. köt.) 13. sz., 1930. júl. 1., 11–31. p.

Elektronikus kiadás adatai:

Szerkesztő: Palkó Gábor és Veres András
XML szerkesztő: Bobák Barbara és Fellegi Zsófia
XML-control: Fellegi Zsófia
Felelős kiadó: DigiPhil
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben 1903-ban közvetlen az érettségije után éjszaka a vonatban először csókolja szájon egy leány).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
HARMADIK FEJEZET,  
  Amikor Esti Kornél 1903-ban az érettségin
praeclare maturus lett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
praeclare maturus lett,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
édesapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az édesapja
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
édes apja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabad választás elé állította: vagy megveszi neki azt a gyönyörű kerékpárt, melyre már régóta áhítozott, vagy pedig kezébe adja a pénzt, százhúsz koronát s azon oda utazhat, ahova kedve tartja.  
  Ő az utóbbi mellett döntött. De nem kis habozás és lelkitusa után.  
  Nehéz volt
elszakadnia édesanyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elszakadni édesanyja
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
elszakadni az édesanyja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szoknyája mellől. Sárszegen nőtt fel, könyvek és
orvosságos-üvegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
orvosságos üvegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
között.
Esténként,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Estente,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
minekelőtte lefeküdt, mindíg meg kellett győződnie, hogy anyja, apja, öccse és húga az ágyában van-e, a szokott helyén, csak azután bírt elaludni, az ingaóra ketyegésénél. Ha pedig egyikük-másikuk kirándulásra ment a tanyára és történetesen nem hált otthon, akkor inkább átvirrasztotta az éjszakát, úgy várta a fordulatot, mely majd megint mindent a régi, boldog egyensúlyba billent. Mindaz ellen, amitől félt, a család volt számára a menedék. Ez vette körül, mint valami fülledt, homályos, ragadósan-szemetes galambdúc.  
  Másrészt vágyakozott is
innen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
innen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kifelé. Még nem jutott ki ebből az alföldi fészekből, ahol nincs se folyó, se hegy, az
utcák,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccák,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az emberek egyformák s a napok, az évek bizony kevés változást hoznak. Fullasztó, poros délutánok voltak itt és hosszú, sötét esték. A könyvesboltok kirakataiba irkákat tettek ki és
naptárakat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kalendáriumokat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Szelleme már ébredezett, ízlése fejlődött, de a színházban rossz darabokat játszottak s ő jobb híján ezeket nézte meg a kakasülő diákhelyén. Szeretett volna világot látni. Mindenekelőtt a tengert szerette volna látni. Erről
képzelődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
képzelődött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
már az elemi iskolában, amikor először pillantotta meg a
falitérképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
falimappán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
azt a síma, végtelen kékséget. Így – hősi elhatározással – föltette,
hogy ha törik-szakad, Olaszországba utazik, egyedül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy törik-szakad Olaszországba megy egyedül.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hogy törik-szakad, a tengerhez megy egyedül.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy törik-szakad Olaszországba utazik egyedül.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  Egy fakó, izgatott júliusi napon indult. Hajnali három órakor már talpon volt az egész ház. Lehozták a padlásról csámpás, ütött-kopott utazókosarát s a zárát próbálták kijavítani, sikertelenül. Mosolyogva, elszoruló szívvel vett búcsút. Nem hitte, hogy még visszakerül ide. A pesti személyvonathoz mindenki kikísérte. Zsebkendőjüket lengették utána. Édesanyja arcát elfordította és
sírt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
úgy sírt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Ötórai zötyögés után "szerencsésen" meg is érkezett
Pestre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a fővárosba.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Erről azonnal értesítette szüleit, egy levelezőlapon. A pályaudvar közelében valami harmadrangú szállóban váltott szobát. Csak egy napot töltött itten.  
  Ezt arra használta föl, hogy megismerje
Pestet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nagyvárost.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Boldogan, fölvillanyozva vágott neki a városnak, "ennek a modern Babylonnak", ahogy szüleinek írta egy másik levelezőlapon. Önérzete növekedett, mert egyedül járt-kelt. A Nemzeti Múzeumban megnézte a régiségtárat, a lépcsőerkélyt, ahonnan Petőfi szavalt és a kitömött állatokat. Később az Andrássy-úton eltévedt. Egy rendőr szívesen útbaigazította. Kezében "Budapest székesfőváros térképé"-vel megtalálta a Dunát és a Gellért-hegyet. A Duna nagy volt, a
Gellért-hegy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Gellérthegy
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
magas volt.
Mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mindakettő
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyönyörű volt. Pest általában gyönyörű volt.  
  Leginkább a
pesti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ember érdekelte. Mindenki, aki az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ment, a kávéházban,
villamosban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
villamoson
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ült, a boltokban vásárolt,
"pesti ember"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Ő csak azt vette észre, hogy merőben különböznek a sárszegiektől és modorukban, viselkedésükben annyira hasonlítanak egymáshoz, mint egy
család
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
familia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tagjai. Ennélfogva előtte egy kúriai bíró, egy lócsiszár, egy mágnásasszony és egy pesztra csak a
pesti ember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Ezt a megállapítását – magasabb szempontból – nem is lehet kifogásolni.  
  A
"pesti ember"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fővárosi ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sietett és nem törődött vele. Rögtön megérkezésekor tapasztalta ezt. A bérszolga, aki
poggyászát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölcipelte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
fölcepelte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a szálloda harmadik emeletére, szintén
a pesti emberekhez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hozzájuk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tartozott. Nem szólt az hozzá egy árva szót sem, akárhogy várta, hanem kedvetlenül letette kosarát egy bakra, mormogott valamit s máris tovább állt. Ez a modor fájt neki, de roppant
bámulattal töltötte el.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
imponált.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Előkelőnek tartotta a
pesti tartózkodást és fölényt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pesti ember tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fővárosi ember tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
pesti tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Meg is írta
szüleinek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szüleinek,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
– egy harmadik
levelezőlapon -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
levelezőlapon –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hogy "az itteni emberek nem durvák, sőt bizonyos tekintetben fínomabbak, figyelmesebbek, mint a sárszegiek". Néha azonban
hidegeknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hidegnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
látszottak, sőt szívteleneknek.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kérdezte például azt, amit
otthon a főispántól kezdve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
otthon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenki föltétlenül megkérdezett volna tőle, még az is, aki csak látásból ismeri: – "no Kornél barátom,
úgy-e gyönyörű Pest?" "úgy-e nagy a Duna?" "úgy-e magas a Gellért-hegy?"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
úgy-e gyönyörű Pest?" "úgy-e nagy a Duna?" "úgy-e magas a Gellérthegy?"
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
ugye szép város?"
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Aztán nem tekintettek nyilt, szeretetre áhítozó arcába sem, melyet eleinte – az első órákban – oly határtalan bizalommal emelt mindenki felé, hogy egyesek önkéntelenül elmosolyodtak
s háta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
s a háta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mögött összenevettek ennyi tapasztalatlanság és ifjúság láttán, mindaddig, amíg – pár óra multán – meg nem tanulta, hogy arcát el kell zárnia, ha nem akar nevetségessé válni. Itten megszűnt az a széles, kedélyes világ, az a cukros baba-élet, az a főzőcske-játék, melyet a vidéken megszokott. Egészen más kezdődött itten. Több annál és kevesebb.  
  Fölzaklatva ezektől az újságoktól, minden helyzetben megaláztatva és újra-újra vérig sértve lézengett ide-oda s mint akit megnyúznak és nyershúsához tapadnak a tárgyak, fájóan
fölszaggatva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kiszaggatva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a gyógyuló hegeket, minden benyomásra betegesen fogékony lett,
minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
menden
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
érzéke kiélesedett és megfínomult s egy szó, mely megütötte fülét, egy gyár cefreszaga, egy ismeretlen alakú
pohár – egy "pesti pohár" -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
pohár,egy "pesti pohár"
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
pohár,a "pesti pohár"
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a
szállodája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szállója
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
nyomorúságos udvari szobájában, jelképpé, feledhetetlen emlékévé vált s mikor végre a napi lótás-futástól bódultan
ágyba bújt – a "pesti ágy"-ba, a "pesti párnák" közé -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ágyba bujt, a "pesti ágy"-ba, a "pesti párnák" közé,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ágyba bujt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölbugyogott szívében a honvágy a régi dolgok, a régi emberek után és kétségbeesetten vágyakozott haza. Nem is jött álom a szemére. Felkönyökölt
párnájára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a párnájára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a sötét szobában és töprengett.  
  Másnap délután szállt
a fiúmei gyorsra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a gyorsra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nyomban kapott helyet. Kevesen utaztak.
Abban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Abba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a másodosztályú
fülkében,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fülkébe,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ahova először nyitott be, csak ketten voltak: egy úriasszony meg a leánya.  
 
Köszönt nekik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
   
Esti köszönt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Az asszony néma főbólintással fogadta ezt, jóindulatúan, de kimérten, mintegy tudomására hozva, hogy a barátságos semlegesség álláspontjára helyezkedik. Ő belenyomorította a hálóba kosarát s az ablak melletti ülésre telepedett. Szemben vele ült az asszony, az asszony mellett a leány, vele rézsút szemközt.  
 
Esti legyezgette magát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
   
Legyezgette magát.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Afrikai hőség uralkodott. Az átfült kocsik, melyek egész nap pácolódtak a tűző verőfényben, most adták ki mérgüket, füstölögtek a melegtől, a portól s az ülések huzatai valami állati bőrbűzt izzadtak. A párnák fekete foltjai részegen táncoltak szeme előtt
ebben a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sárga, panoptikumszerű világításban.  
  Alig vette szemügyre utitársait. Ő sem óhajtott ismerkedni. Okulva a keserű leckékből, játszotta a közönyöst. Már jobban tudott alakoskodni, mint azok,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egész életükben ezt művelik. Kinyitotta könyvét, Edmondo de Amicis
Cuore-jét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Coure-jét.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Mulattatta, hogy hézagos olasz nyelvismerete ellenére is tökéletesen értette, majdnem folyékonyan olvasta, a testvéri latin alapján.  
  A vonat kifutott a pályaház üvegkalitkájából. Ekkor az asszony keresztet vetett. Ez meglepte őt.
Náluk nem volt szokás. De meg is hatotta. Milyen szép, milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Milyen szép s milyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nőies ez az alázat. "Isten kezében vagyunk mindnyájan." Valóban az utazás rontja élet-százalékunkat. Nem halálos veszedelem, csak körülbelül annyi, mint egy
tüszős-mandulalob,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tüszős mandulalob,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tüszös-mandulalob,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
melyből – esetleg – általános vérmérgezés,
szívbénulás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sziv bénulás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is fejlődhet. Ez az út különben se csekélység. Tizenkét óráig
tart,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tart
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egyfolytában. A délután egy darabja, aztán az egész éjszaka, holnap reggel nyolcig. Mire megérkeznek, ismét süt a nap, mint most. Ki tudja,
mi nem történik azalatt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mi történhetik azalatt?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Örült ennek a bizonytalanságnak. Annak is örült, hogy nem szállt be hozzájuk új utas s így valószínűleg
kényelmesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kényelmesen,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezzel az asszonnyal meg a leányával utazik mindvégig, akik ha nem is barátságosak, de nem ellenségesek.  
  Végigzörögtek a váltóparkokon. Már
Pesten túl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a városon tul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
haladtak, szántóföldek között. A zsíros hőség enyhült, meghigult. Egy kis szél is fujdogált. Úgy érezte, hogy fölszabadul, hogy ő is sok mindent maga mögött hagyott, hogy sok minden nem köti már, ami
annakelőtte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
annakelőtte,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az a fiatalember, aki ott
ül, az olasz könyvvel kezében, voltakép ő is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ül, az olasz könyvvel a kezében, voltaképp ő is,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ül, könyvvel a kezében, voltaképp ő is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is ő, mindenki lehet, akit akar, mert a folytonos helyváltozással a helyzetek végtelen lehetőségébe jutott, holmi lelki
álarcos-bálba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
álarcosbálba.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Az asszony igazgatta hamvasszőke haját, hátul
a kontyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kontyával
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
motozott, a
teknősbéka-hajtűivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
teknősbéka hajtüivel.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
teknősbéka-hajtüivel.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Nyugodt arca volt és egyszerű, tiszta homloka. Esti most fedezte
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
először, hogy a vonatfülke micsoda
jótékonyan elmés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jótékony-elmés
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hely. Itt az idegen emberek élete mintegy keresztmetszetben – egyszerre és tömörítve – jelenik meg előttünk, akár egy regényben, melyet találomra
felütünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felütünk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valahol a középen. Kíváncsiságunk, melyet egyébként álszemérmesen rejtegetünk, kielégülhet a kényszerűség folytán, hogy össze vagyunk velük zárva egy mozgó
szobába,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szobában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
beléjük kandikálhatunk, találgathatjuk, hogy mi lehetett ennek a regénynek a kezdete és mi lesz majd a vége? Ő már az önképzőkörben nem megvetendő irodalmi munkásságot fejtett ki, mint költő és regényíró. Itt is ezt a mesterséget gyakorolta. Akármilyen
gyámoltalan volt is különben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyámoltalan is volt különben,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szándékát finoman-ravaszul
palástolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
palástolva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
teljesen átadhatta magát a teremtő kotnyelességnek s tekintete
a Cuore gyermeteg mondatai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a Cuore gyermeteg mondatai
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a könyv
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mellől egyre gyakrabban siklott az asszonyra.  
  Harmincnyolc, negyvenéves lehetett, annyi, mint az ő édesanyja.
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az első pillanatban rendkívül rokonszenvesnek találta. Borostyánzöld szeme volt.
De az asszony nem nézett sem Estire, sem a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De nem nézett se Estire, se a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
De az asszony nem nézett se Estire, se a
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
leányára. Maga elé nézett, fáradtan, szomorúan, talán kissé közönyösen is. Magába nézett. Nem engedte, hogy más is belenézzen.  
  Lankatag szelídséget árasztott és meghittséget is, mint egy galamb. Nem volt kövér, egyáltalán nem volt kövér, de telt volt, mint egy galamb. Kezén minden ékszerül egy arany karikagyűrűt viselt. Ez a kéz – a fehér anyakéz – többnyire
az ölében
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ölében
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
pihent, az anyaöl kedves, rejtélyes puhaságában.  
  Két
disznóbőr-bőröndöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
disznóbőr bőröndöt
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
disznóbőr böröndöt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hozott magával, kávébarna
vászon­huzattal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
vászonruházattal,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
teleragasztva a
külföldi szállodák kolibricifra céduláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külföldi hotelek kolibri-cifra céduláival.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Fogantyújukról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fogantyújokról
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Fogantyujokról
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
bőrkeretes névjegy lógott, himbálódzva, amint a vonat haladt. Mellette az ülésen takaros kézitáska hevert, szamárbőrből.  
  Az asszony minden mozdulatában mérték, ízlés nyilatkozott meg. Különben alig mozgott. Egy csöppet furcsa is volt ez a nagy nyugalom. Tünődött és semmit se tett. Esti néha azt hitte, hogy majd egyszer – amikor tüsszent, vagy az orrát fújja –
hirtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hirtelenül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kiábrándul belőle. De csalatkozott. Később minden ilyen apró-cseprő meglepetés csak indokolta gyors rokonszenvét. Még a nő tétlensége se vált unalmassá. Mindaz, amit
tett, vagy amit nem tett, jó volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tett, jó volt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szép volt, kellemes volt és úgy volt jó, úgy volt szép, úgy volt kellemes, ahogy ő tette, vagy nem tette.  
  Olyan mélységes szeretet ébredt benne
iránta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
iránta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mintha az anyját látta volna. Jól esett ránéznie, jól esett tudnia, hogy ez az asszony a világon van és ilyen közel van őhozzá.  
  Közben úgy elröppent az idő, hogy észre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vette.  
  Természetesen ezeket a megfigyeléseket lassan, apródonként gyüjtötte, minden percben valamit, mert nem
tolakodhatott, csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tolakodhatott. Csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rövid ideig szemlélhette, mintegy véletlenül, aztán
visszaszálltaz elorzott, becses virágporral s ezt földolgozta képzelete zümmögő méhkasában, mézzé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vissza-visszaszállt könyve mögé az elorzott, becses virágporral s ezt földolgozta képzelete zümmögő méhkasában, mézzé.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vissza-vissza szállt könyve mögé az elorzott, a becses virágporral s ezt földolgozta képzeletében, ebben a zümmögő méhkasban, mézzé.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egyszer, mikor
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
épp
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leshelyére vonult vissza, a
Cuore
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Cuore
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
könyv
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fedezéke mögé
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szemöldökét morcolva, igen fontoskodva olvasott, feltűnt neki, hogy a leány valamit sugdos
az anyjának.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
anyjának.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  Ezt a
sugdosást,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sugdosást
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– ha ugyan annak lehet nevezni – ezt a suttogást-buttogást már attól fogva hallotta, hogy beszállt ide. De nem igen törődött vele. Egy idő
multán meg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
multán pedig meg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
is szokta, mint a légy
dongását,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dongását
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nyári délután egy szobában.  
  A leány az anyja karjába csimpaszkodott és úgy
suttogott fülébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
suttogott a fülébe.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Olykor
tenyeréből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a tenyeréből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tölcsért is formált és úgy suttogott. Szakadatlanul suttogott neki valamit. Hogy mit, azt nem lehetett hallani. Az anya figyelt is
rá, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
rá, meg nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is. Bólintgatott, tagadólag rázta
fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fejét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amikor ez a suttogás – vagy inkább susogás – pusmogássá és vihorászássá fajult, csitította. Gépiesen, félszavakkal próbálta leszerelni: "Csöndesen, kisleányom". "Igen, kisleányom". "Nem, nem, kisleányom". De ez volt minden.  
  Esti nem értette a helyzetet. Kissé idegesítette a dolog. Nyugtalanította a leány nyugtalansága. Nyugtalanította – talán még jobban – az anya nyugalma. Most tehát nem kukucskált ki könyve mögül, hogy új adatokat szerezzen a kedves ismeretlen ismerősről, nem nézdelődött, hanem fülelt.  
  Lázas, siető susogás volt ez, összefolyó szóáradat, tagolatlan, érthetetlen s olyan szapora, mintha könyvből olvasták volna.  
  Eddig úgyszólván ügyet se vetett a leányra, hiszen csak az anya kötötte le minden érdeklődését. Bejövet látta, hogy serdülő leány,
tizenhárom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenhárom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legföljebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legfölebb
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenötéves.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenöt éves.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Azt is látta, hogy nem szép. Valószínűleg ezért kerülte
tekintetével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tekintetével
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ösztönösen.  
  Most
Edmondo de Amicis mellől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a könyv mellől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rásandított.  
  Afféle csipisz volt, jelentéktelen, sótalan-borstalan. Vézna, cingár, mint egy cinege. Cinegelábú, cérnahangú. Pöttyös, fehér batisztruhát hordott, drága, svájci csipkével díszítve és vadonatúj, pompás lakkcipőt. Száraz, fehérszőke hajában
óriási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
óriás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
eperszín
atlasz-szalagcsokor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
atlasz szalagcsokor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
világított, mely
még inkább
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
méginkább
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
elsápasztotta arcát. Ugyanebből az anyagból szalagot
viselt a nyakán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
viselt nyakán
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
is, igen széleset, hogy eltakarja hosszú cinegenyakát.  
  Úgy kiöltöztették, mintha nem is erre a nyári útra hozták volna, hanem valami bálra, egy tündöklő, téli bálra, egy egészen valószínűtlen és hozzá képtelen gyermekbálra.  
  Csenevész fejecskéje, lapos mellkasa, nyiszlett válla,
aztán két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
aztán a két
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sótartója is, mely a gyöngén kivágott ruhából föl-fölbukkant
s keze is, füle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
s a keze is, a füle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is, mindene előbb szánalmat keltett, de nyomban utána visszatetszést. Nemcsak rút volt ez a teremtés: elidegenítő volt, határozottan ellenszenves volt.  
  Szegény, gondolta Esti. Nem is bírta sokáig nézni. Kitekintett az ablakon.  
  Lassan sötétedett. A félhomályban eltűnt a leány, összeolvadt
anyjával. Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az anyjával. Csak a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
suttogása hallatszott,
véget-nem-érő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a véget-nem-érő,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a véget nem érő,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bosszantó suttogása, mely a sötétben egyre izgatottabb, gyorsabb lett. Az anyja fülébe bújva suttogott. Érthetetlen volt, hogy nem fárad el már órák óta s hogy az
anyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anya
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem fárad el őt hallgatni. Mért selypeg ez annyit? Mért nem rekedt be, mért nem
dől már ki?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dől ki már?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Esti vállat vont. Mindez merőben érthetetlen volt.  
  A
vonat régesrég elhagyta a gyékényesi állomást s teljes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vonat teljes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sebességgel vágtatott bele a csillagtalan, nyári éjszakába. Fönn a mennyezeten meggyújtották a gázlángokat. Esti a könyvéhez menekült. Minden erejét kifejtette, hogy a szövegre központosítsa figyelmét. Alig olvasott azonban négy-öt oldalt, olyasmit vett észre, ami
végkép kihozta sodrából.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
végképp kihozta a sodrából.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Észrevette, hogy ez a leány reá
mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
mutogatott. Előbb csak félszemmel látta ezt. De aztán kétségtelenül látta, hogy igenis reá, ő reá mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mutogat. előbb
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
csak félszemmel látta ezt. De aztán kétségtelenül látta, hogy igenis reá, ő reá mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
anyja karjába kapaszkodott, suttogott, mint eddig és reá mutogatott. Ami sok, az aztán sok.  
  Ezen már ő is fölháborodott.
Oly izgalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utána oly izgalom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fogta el, hogy fölháborodása elhült. Higgadtan igyekezett gondolkozni. Szóval reá vonatkozik a mutogatás. De ebben az esetben ez az egyoldalú párbeszéd is kezdettől fogva reá vonatkozott s ő olyan érdeklődés központjába került, melynek
se eredetét, se célját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sem eredetét, sem célját
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem ismerte.  
  Mi az ördögöt
akart
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akar
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle ez a leány? Azt kellett föltennie, hogy valamiért gúnyolja. Talán
ruhája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a ruhája
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
miatt? Erre az útra legszebb ruháját vette föl, a sötétkéket, melyet az idén tavasszal kapott.
Egyénien öltözködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Csinosan, egyénien öltözködött.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Magas, álláig érő gallért hordott, vékony, fehér
piké-nyakkendőt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pikényakkendőt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mely egyszerre egy nemzetközi tenoristához és egy mucsai díjnokhoz tette hasonlóvá, de ő ezzel roppant meg volt elégedve s úgy hitte, hogy
semmi se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
semmise
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fejezi ki találóbban
bohém-voltát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
bohém voltát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
határtalanba sóhajtó, szeszélyes költőlelkét. Hát akkor talán
nevetségesnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
komikusnak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tartja ez a kis fityfiritty, vagy csúnyának? Tudta magáról, hogy nem az. Sudár, karcsú fiú volt. Oldalt választott gesztenyebarna haja dúsan ömlött le domború homlokára. Szürke szeme fájó esengéssel, tétova kandisággal égett, akkor még sokkal tisztábban és tüzesebben, mint később, mikor a csalódás, a mindenben való kétkedés ködössé tette e szem ragyogását, olyan ólomszínűvé, olyan részegen-zavarossá, mintha állandó
pálinka-mámorban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pálinkamámorban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
élne.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Nem sokat teketóriázott. Megvárta, míg a leány ismét reá mutogat és mikor
ujja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az ujja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az orra előtt hadonászott, ölébe csapta könyvét
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magyarázatot
követelve feléje fordult.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
követelve hirtelenül feléje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
követelve, hirtelenül feléje
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  A leány, mint akit tetten érnek, meghökkent. Vékony ujja szinte jégcsappá dermedt. Úgy állt a levegőben. Lassan húzta vissza.  
  Anyja most se szólt semmit. Megragadta a leány
kezét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
kezét
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– a bűnös kis kezet, mely
mutogatott – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
mutogatott, – a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mutogatott –, a
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
két tenyere közé fektette, bezárta s szelíden, végtelen gyöngédséggel és türelemmel tapsikolni kezdte, mintha nyulacskát játszana vele. "Ez elment nyulászni… ez megfogta…"  
  Némi fegyverszünet állott be. A suttogás
gyérült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
gyérült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vagy olyan halk lett, hogy nem igen lehetett hallani. Éjfélre járt. Az asszony kinyította kézitáskáját. Egy kést vett ki
belőle, egy éles,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belőle, éles,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hegyes, vékonypengéjű aranykést. Utána még valamit kivett, ami vattába volt csomagolva. A vattagöngyölegből egy gyönyörű vajsárga
kálvil-alma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Calvil-alma
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bomlott ki. Ügyesen, gondosan meghámozta, gerezdekre szeletelte s a gerezdeket az aranykés hegyére tűzdelve egyenként emelte a leány szája felé.  
  Az evett. Nem szépen evett. Csámcsogott.  
  Amint a gerezdeket kissé duzzatag ajkai közé
kapta, fehér, tapadó nyál képződött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapta, fehér tapadó nyál képződött rajtuk,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tapadó nyál képződött rajtuk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mint a kis fecskefiókák csőrén, olyan tajték, olyan hab, mely holmi belső forróságtól sűrűsödik meg. Mohón tátogatta csőrét minden falatra. Közben föltárta vérszegény inyét is, ritkásan álló, romlott fogacskáit, melyek benn a szájában feketésen csillámlottak. "Akarsz még, kisleányom?" – kérdezgette az anya. A leány bólintott.  
  Így költötte el majdnem az egész almát. Csak az utolsó gerezd volt még hátra.  
  Egyszerre talpra ugrott, föltépte
az ajtót és a folyosóra rohant. Az anyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ajtót, a folyosóra rohant. Anyja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rémülten iramodott utána.  
  Mi történt már megint? Mi van az almával és az anyával? Mi van ezzel a leánnyal?
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is fölugrott. Körültekintett az üres fülkében.  
  Egyedül maradt. Végre egyedül maradt.
Föllélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Föllélegzett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mint aki boszorkánynyomástól szabadul. Csak most merte igazán bevallani, hogy fél. Utitársait egyre kevésbé értette. Kik ezek? Mik ezek? Kicsoda ez a neveletlen leány, aki folyton suttog, mutogat, aztán kiront, az anyja pedig utána, mint egy csendőr? Milyen jelenet kezdődik ott künn és milyen jelenet fejeződött be itt az imént, akkor, amikor végre békésen almáztak a hirtelen beállott csöndben, melynek végszavát még csak sejteni se lehet? Kicsoda ez az anya, aki mindent eltűr leányától, mindent ráhagy, egyetlenegyszer sem utasítja rendre, sőt olyan
puha,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
puha
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– vagy olyan
buta – hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
buta –, hogy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
majomszeretettel becézi vásottságáért? Most inkább
őreá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
őrá
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
neheztelt, nem a leányra. Haragudni kezdett erre a rendkívül rokonszenves asszonyra, akit annyira megszeretett. Erélyesebbnek kellene lennie, szigorúbbnak. Vagy nem bír vele? Persze, persze. Elkényeztette, rosszul nevelte.  
  Könnyen megtudhatta volna nevüket. Csak föl kellett volna pillantania a bőrbe foglalt névjegyekre, melyek feje fölött imbolyogtak. De ő ilyesmit illetlenségnek tartott. Különben is mit ért volna azzal, ha elolvassa nevüket? Az ő kíváncsisága mélyebbre tört, nem a
nevekre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nevekre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mert mit számít egy ember neve? – az emberekbe akart hatolni, az életükbe, ebbe a két életbe, mely valószínűleg igen rejtélyes.  
  Már akár rejtélyes, akár nem, ő itt tovább nem maradhat. Ezekkel lehetetlen egy födél alatt eltölteni az
egész
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egész,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hosszú éjszakát.
Menekülnie
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekülni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kell innen. Váratlan eltávozásukkal a sors úgyis egérutat nyitott neki, hogy nagyobb feltűnés nélkül szökhessen, poggyászát átvigye egy másik fülkébe, akárhová. Még mindíg nem jöttek vissza. És most szorongva gondolt arra, hogy akármelyik pillanatban visszajöhetnek. Kisietett, hogy szétnézzen.  
  A keskeny, alig világított folyosón már egy lélek se volt. Az anya se volt ott és a leány sem. Hová tűnhettek? A kérdés izgatta. Tűvé tett mindent. Még a két árnyékszékbe is betekintett. Üresen találta.
Sehol se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Seholse
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
voltak. Se hírük, se hamvuk.  
  Átszálltak egy másik kocsiba? Ez valószínűtlen. Az átjáró-ajtók, melyek a szomszédos kocsiba vezettek, be voltak zárva. Tehát kiugrottak a robogó vonatból s most a pályatest kavicsain feküsznek,
haldokolva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
haldokolva
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nyitott, lassan szivárgó
koponyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
koponyával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy a kerekek közé gabalyodva folytatják útjukat és kísérik őt, mint megcsonkított holttestek? Ez borzalmas volna.  
  A kocsi minden szakaszába benyitott, akár egy
titkosrendőr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
detektív,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
részint hogy világot derítsen az anya és leánya hollétére, részint
pedig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pedig,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy legalább ülőhelyet keressen magának erre az éjszakára.  
  Legtöbb fülkében sötét volt. Az utasok leeresztett függönyök,
zordan-csukott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
zordan csukott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ajtók mögött horkoltak. Az ismert hálószoba-idill fogadta: alvó gyermekek és félnarancsok, bőröndökkel harcászatian eltorlaszolt szekértáborok és mogorva férfiak ingújjban, zöld
vizes-palackban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vizes palackban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kotyogó tej és
nagynénik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
nagynénik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szuszogó fejüket kövér emlőjükre hajtva, a földön sajthéj, virág, cipőhúzó, rémült rendetlenségben széthányva, mint vad ütközet után, az üléseken izzadt harisnyában gőzölgő lábak, viharosan pipálva és felhőzve s közben szendén szenderegve a terítőül odaborított tegnapi
újságok hazafias vezércikk-szólamain.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
újságok hazafias vezércikkfrázisain.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
újságok hazafias vezércikkszólamain.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
ujságok vezércikkfrázisain.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mindenütt kialakult már az a hamar összeverődő, rondán-családias utastársaság, az a véletlenül és kényszerből toborzódott zárt
vonat-cimboraság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vonat-kompánia,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csupa idegenekből, akik egy másik, hozzájuk teljesen hasonló idegent, aki ily későn és váratlanul toppan be, nem sokkal nyájasabban üdvözölnek, mint egy álarcos, kloroformos rablót.  
  Esti nem erőszakoskodott. Miután meggyőződött, hogy az anya és a leány tényleg sehol sincs és hogy hely sem akad számára, szerényen visszahúzódott, mindenkitől bocsánatot esdekelve.  
  Álldogált a folyosón. Gyönyörködött a mozdony röppentyűiben. Ez minden pillanatban tűzbokrétát rakott az éjszakára. Miriád és miriád szikra hatalmas ívben lendült el, aztán megsemmisült egy árokban, mint hamar kialvó hullócsillag. De egy szikra
szemébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szállt. Visszament
fülkéjébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fülkéjébe.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Az még mindíg elhagyottan állt, levegőjében két élet emlékével. Leült
régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a régi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
helyére. Most már ő maga is bizonyosra vette, hogy itt ragadt. Ezt bánta
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
is,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg nem is.  
  Ha véletlenül helyet kap
egyebütt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
egyebütt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
– amint
kaphatna, hiszen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kaphatna is, hiszen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a vonat nem zsúfolt, aztán csak a kalaúznak kellene
szólnia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólnia,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– akkor is vajmi kétséges, hogy átvonul-e másik szakaszba, bírja-e vállalni furcsa-érzékeny lelkiismerete, hogy suttyomban való,
riadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
pánikszerű
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
menekülésével esetleg megsértse utitársait, azt a két embert, akit most először látott az életben és talán utoljára is. Valószínű, fölöttébb valószínű, hogy ő ekkor is meggondolja magát, az utolsó pillanatban visszatáncol s mégis úgy dönt, hogy itt marad, mint
most tette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Érdekelte a dolog, az bizonyos. Bármennyire is rettegett tőle, kíváncsi volt, hogy mi lesz a folytatása. Világosabban akarta látni, hogy kikkel utazott eddig, tisztázni szeretett volna egyet-mást.  
 
Pusztán ezzel mégse magyarázható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Pusztán azonban ezzel nem magyarázható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
magatartása. Azzal sem, hogy ő "jól nevelt fiú" volt. Azzal sem, hogy félénksége, élénk képzelete határozatlanná tette és gyakran, mikor a veszedelemtől futott, ez hajszolta bele a veszedelembe. Azzal sem, mintha valami túlontúl kegyes lélek lett volna, a szó köznapi értelmében. Sok kegyetlenség lakozott benne, sok vérengző, gonosz ösztön. Csak ő tudta, hogy mint kisdiák mit művelt a szegény legyekkel és békákkal a mosókonyhában
berendezett titkos kínzókamrában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
berendezett kínzókamrában.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Itt ő meg
unokaöccse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az unokaöccse
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
konyhakéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konyhakésekkel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
boncolták föl a békákat s
öreganyjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az öreganyjuk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
macskáit is, meglékelték
koponyájukat, kivették szemüket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a koponyájukat, kivették a szemüket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vagyis rendszeres
vivisectio-t
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"vivisectiot"-t
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
folytattak, tisztán "tudományos, kísérleti alapon" és
öreganyjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
öreganyjuk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ez a hangos, szeleburdi, rövidlátó asszony – váltig dühösködött, hogy
bármiként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
akármint
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ügyel, folyton eltűnnek a macskái, minden évben tíz-húsz darab. Kellő esetben bizonyára gyilkolni is tudott volna, mint minden ember. De attól, hogy valakit megsértsen, jobban félt, mint hogy megöl valakit.  
  Mindíg iszonyodott attól, hogy egy emberhez – aki csak olyan, mint ő, szóval gyarló, boldogságra vágyó s végül minden körülmények között nyomorultul elpusztuló – durva legyen,
kíméletlen s tapintatlan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kiméletlen, tapintatlan,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy megalázza őt önmaga előtt, hogy csak egy célzással, csak egy gondolattal is megbántsa és sokszor – legalább ezt képzelte – inkább meghalt volna, semhogy azt a hitet keltse, hogy valaki fölösleges ezen a világon s az illető, amíg elkotródik mellőle, pirulva
mondogassa,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mondogassa:
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
terhére voltam… úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ún… úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
lenéz…"  
  Ez az erkölcsi fölfogása, melyet Esti Kornél később
részletesebben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
itt-ott részletesebben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is kifejtett egyéb műveiben, már ekkor csírázott gyermeklelkében. Tudta, hogy keveset segíthetünk egymáson, hogy boldogulásunk érdekében kénytelenek vagyunk ártani másoknak, néha halálosan is, hogy a nagy dolgokban majdnem mindíg elkerülhetetlen a könyörtelenség, de
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ezért azt a meggyőződést vallotta, hogy emberiességünk, apostolkodásunk – becsületesen és őszintén – egyedül csak a kis dolgokban nyilatkozhat meg s a figyelem, az elnézésen és megbocsátáson alapuló kölcsönös kímélet, a tapintat a legtöbb, a legnagyobb dolog ezen a földön.  
  Végül ezen a gondolatsoron
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
haladva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra a sívárnak, sőt egyenesen pogánynak tetsző következtetésre lyukadt ki, hogy
mivel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
miután
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
igazán jók
úgyse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ugy se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehetünk, legalább udvariasak legyünk. Ez
az udvariassága pedig nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az udvariasság nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
udvariaskodás volt, nem bók, nem üres fecsegés. Sokszor csak abban állott, hogy kellő pillanatban, észrevétlenül elhelyezzen egy közönyösnek látszó szót, melyet valaki kétségbeesetten
várt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vár
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle, mint életének
igazolását. Ezt a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
igazítását. Ezt a
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
igazítását. Ő ezt a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legkülönb erénynek
tartotta. Mindenesetre különbnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tartotta, mindenekfelett különbnek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mint az úgynevezett jóságot. A jóság folyton prédikál, meg akarja váltani az emberiséget, keneteskedik,
máról-holnapra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
máról holnapra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csodát akar
művelni, a tartalmával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
müvelni, tartalmával
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
hivalkodik, a lényeget akarja bolygatni, de bizony legtöbbször csak
kongó, tartalmatlan és merőben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kongó, tartalmatlan, merőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
formai.
Viszont ha az udvariasság merőben formainak rémlik is, belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Viszont ha az udvariasság merőben formainak is rémlik belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Viszont ha az udvariasság merőben formainak is rémlik, belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Viszont az udvariasság, ha merőben formainak is rémlik, belül a mivoltában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
maga a tartalom, maga a lényeg. A jó szó, melyet még
nem valósítottak meg, minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem testesítettek meg és minden
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
nem teljesitettek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
meg és minden
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
szűz lehetőséget magában
zár és több,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
zár, több,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mint a jó tett, melynek kimenetele kétes,
hatása vitás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hatása vajmi vitás.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Általában a szó mindig több, mint a tett.  
  Izgatottan várta vissza útitársait. Azok nem jöttek, nem jöttek. Megnézte zsebóráját. Háromnegyed egy volt. Pont háromnegyed órája, hogy nyomuk veszett.  
  Egy órakor lépések zaja hallatszott a folyosón. A kalaúz haladt el fülkéje
előtt, kezében lámpa, az új horvát kalaúz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előtt, lámpával a kezében az uj, horvát
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
előtt, lámpával kezében az uj, horvát
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
előtt, lámpával a kezében, az uj kalauz,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy barátságos,
bajuszos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bajszos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ember, be is jött hozzá, kifogástalan
németséggel és osztrák bizalmaskodással megkérdezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
németséggel és megkérdezte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle, hogy hová utazik és
miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mért
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem alszik. Arra vonatkozólag azonban ő se tudott fölvilágosítást adni, hogy hol az asszony és a leány. Hosszan elbeszélgetett vele a kalaúz. Aztán
kifogástalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a kifogástalan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine scheene, gute Nacht", tisztelgett s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine schöne, gute Nacht", szalutált s
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine schene, gute Nacht", tisztelgett s
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
németségével igy szólt: Ich wünsch Ihnen eine schöne gute nacht! Szalutált s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amint kiment, behúzta maga után a szakasz ajtaját.  
  Pár perc mulva zörögve nyilt az ajtó. Esti azt hitte, hogy a kalaúz tért vissza, még egy kicsit
tereferélni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
diskurálni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
elbratyizni, szlávosan, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elbratyizni, a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
borravaló reményében, mert nehéz az élet, sok a gyerek, satöbbi. De
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
senki se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
lépett be. A folyosón némaság volt. Mintha az ajtó csak magától nyilt volna ki, a vonat zakatolásától. Arról a helyről, ahol ő ült, látni se lehetett senkit. Tíz-tizenöt – igen hosszú – másodpercig tarthatott ez.  
  Akkor egy hangot lehetett hallani. "Menj be, kisleányom. Menj be szépen, kisleányom." Az asszony volt. Ők voltak.  
  Percek multak el. Újra semmi nesz, semmi mozgás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Megint percek multak el.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Percek multak el.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
A leány belépett.  
  Utána – a sarkában – az anyja. Becsukta az ajtót, leült az ablak mellé. Estivel szemben.  
  A leány nem ült le. Csak állt, indulatosan, konokul, ingerülten. De ezek csak szavak,
tapogatódzó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tapogatózó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szavak, hogy
némikép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
némiképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megközelítsék görcsös durcásságát. Kissé felhevültnek is látszott, mintha künn forró vízben fürdött volna, vagy egy csöppet kipirosította volna még mindíg igen sápadt arcát. Esti kérdő pillantást vetett az anyára, puhatolódzni, hogy hol járhattak? Az
anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
arca
változatlan volt és elutasító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
változatlan volt, elutasító.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  A
lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
leány
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– mint a villám – valami rúgóra járó kattanással odatérdepelt a túlsó ülés másik sarkába, a folyosóablak mellé, arccal a falnak,
hátat fordítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hátatforditva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenkinek. Térdepelt és meg se moccant. Meredten térdepelt. Meredten és makrancosan térdepelt. Tarkóizmai megfeszültek. Háta oly egyenes lett, mint egy vasalódeszka. Hosszú karjai,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
angolkóros karjai lelógtak. Hosszú, angolkóros lábszárait mutatta, melyeket a fehér félharisnya meztelenül hagyott, a cinegelábszárakat meg a lakkcipője szinte használatlan talpát. Az egészben volt valami
bohókás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
komédiás.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Hasonlított a "haragszomrád"-játéknak ahhoz a mozzanatához is, mikor a zálogkiváltásnál valaki büntetésből "szobrot áll" s a társaság azt művelheti az
illetővel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
illetővel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– csúfságból – amit akar. Csak
állhatatosságában, kitartásában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az állhatatosságában, a kitartásában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
volt valami nagyon komoly és megdöbbentő.  
  Hát ez meg mit jelent? Esti újabb kérdő pillantást vetett az anyára. Már száján lebegett pár szó, könyörögni akart, hogy itt az idő, most végre avatkozzék bele, mert ez kezd kissé tűrhetetlen lenni. Az
asszony azonban a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asszony a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tekintetét sem engedte magához. Esti visszanyelte
szavait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szavait.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Nem is a leányon csodálkozott már. Azon csodálkozott, hogy az asszony nem csodálkozik ezen. Az csak ült és a semmibe meredt. Nyilván megszokta. Már látott ilyesmit és ennél különösebbet is? Nyilván nem cselekedhetett
másként.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mást.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Föl se vette az egészet. És ez volt a legrettenetesebb.  
  A vonat zakatolt. Esti minden öt percben kirántotta zsebéből az óráját. Egy óra lett. Félkettő lett. Kettő lett. A leány még mindíg nem únta el.
Zágráb felé közeledtek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Az anya most fölkelt s mint aki elve és jobb meggyőződése ellenére cselekszik, a leányhoz ment. Megint olyan rendkívüli rokonszenves volt, mint az út elején. Odatérdepelt leánya mellé és arcát az arcához
szorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fordítva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
forditva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
beszélni kezdett. Beszélt csöndesen, szépen és okosan, arcát az arcához tapasztva beszélt neki az arcába, a fülébe, a szemébe, a homlokába, az egész testébe, beszélt-beszélt el nem fáradva, záporos patakzatossággal és lendülettel s érthetetlen volt, ez is érthetetlen volt, akár előbb a leánya suttogása, érthetetlen volt, hogy mit beszélhet ennyit egy ember, milyen régi szavakat, tanácsokat, intelmeket, milyen egykor fájó, de ma már át sem érzett, bemagolt, halálosan únt
szólamokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
frázisokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ismételhetett, melyeket egykor nyilván ezerszer és ezerszer fölhasznált, hiába és azóta egy lomtárban porosodtak, haszontalanul.  
  Egy ötfelvonásos tragédia női főszerepe nem lehet ilyen hosszú és egy ima sem, egy egész rózsafüzér minden imája sem, melyet valamilyen hívő morzsol az ő ismeretlen és láthatatlan istenének. A leány reá se hederített. Nem volt hajlandó kimozdulni helyzetéből.  
  Ekkor az anya átkulcsolta a leány
nyakát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a nyakát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
magához
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szorította,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szoritotta,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
keményen, nagy erővel a levegőbe emelte s leültette maga mellé.  
  Simogatta
haját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a haját.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Homlokát kölnivizes zsebkendővel törölgette.
Reá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is mosolygott, egyszer, egyetlenegyszer, egy mosollyal, egy fásult, személytelen mosollyal, mely maradéka és roncsa lehetett annak a mosolynak, mellyel valaha, régen mosolyoghatott erre a leányra, amikor az még pólyában hevert, bölcsőben
gőgicsélt, csörgőjét rázogatta. Megfakult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
gőgicsélt, a csörgőjét rázogatva. Megfakult
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mosoly volt ez, szinte vak mosoly. De mint valami foncsora-vesztett tükör még mindíg fölcsillantotta, hogy mit jelenthetett neki
akkor ez a leány.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez a leány akkor.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Ezüstkanalat tartott kezében. Teleöntötte valami színtelen folyadékkal, melynek fojtó-illékony szagáról Esti – patikusok ivadéka volt – nyomban fölismerte, hogy
paraldechyd.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
paraldechyd.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ezt szerette volna beadni leányának s ezért mosolygott. "Most majd szépen, csöndesen elalszol, kisleányom" –
mondta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a kanalat a leány szájához közelítve. A leány szürcsölte az orvosságot. "Aludj, kisleányom, nyugodtan aludj".
   
Zágrábba érkeztek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  A vonat álmos élete megélénkült. Tolattak, sípoltak. Kalapácsokkal kongatták az áthevült kerekeket s ez a zaj dallamosan hullámzott végig az éjszakai állomáson. A mozdony itatott. Új mozdonyt akasztottak eléje, hogy kettő vonja föl a kocsikat a
Karsztok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hegyek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irdatlan magasságába. Ismét megjelent a
barátságos horvát kalaúz, a lámpájával.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
barátságos kalauz, a lámpájával.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
barátságos horvát kalauz, lámpájával.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Csak néhány utas szállott föl. Őket nem háborgatták.  
  Az asszony lélekmelegítőt adott a leányra, lehúzogatta a térdére a szoknyáját,
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ujra,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– még csinosabban – megkötötte eperszín
szalagcsokrát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
szalag-csokrát.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Öltöztette őt éjszakára, ahelyett, hogy vetkőztette volna. Lábára puha, sárga takarót teregetett. A leány lehúnyta szemét. Mélyen, egyenletesen lélekzett.  
 
Már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Erre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ő is készülődött lepihenni. Hamvasszőke haját könnyű, fekete fátyollal kötötte át.  
 
Amikor Zágrábot elhagyták, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
   
Később a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpára tekintett. Esti elértette a célzást. Fölkelt, az üvegburán összehúzta a körernyőt.  
  Nyitott szemmel, ölbetett kézzel várta az asszony az álmot. Azok a jelenetek, melyeken átesett, nem izgathatták föl túlságosan, mert gyorsan elaludt. Csak egyet sóhajtott és már aludt. Szemhéjai súlyosan lezárultak. Fáradt lehetett, halálosan fáradt. Arca mozdulatlan volt.
Lélekzet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Lélegzet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nélkül aludt. A leány mély, egyenletes lélekzése is halkult. Nem is hallatszott már.  
  Csönd volt a fülkében, teljes csönd. A gázmécs zöld ködöt szitált széjjel, afféle opálos-tejes derengést, amilyent
hal-palotákban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akváriumokban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
látni, tengeralatti buvárképeken.  
  Esti megint azt a megkönnyebbülést érezte, mint
imént,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az imént,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
amikor kimentek innen. Ez is bizonyos magány volt.
Útitársai – fejüket az ülés támlájához nyomva – zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Útitársai – fejüket az ülés támlájához szoritva – zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Utitársai a fejüket az ülés támlájához szorítva zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
öntudatlanul ültek. Amíg a vonat határozott irányban száguldott, lelkük másfelé kalandozott, ki tudja, milyen utakon, ki tudja, milyen síneken. Az ő lelke e két lélek körül kalandozott. Hol az anyára, hol a leányra pillantott. Micsoda szenvedések és szenvedélyek
ráncigálhatják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ráncigálhatták
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
őket. Szegények, gondolta.  
  A két mozdony zihálva kaptatott föl a
kopár sziklákra s köhögtek, nehezen lihegtek, egyre jobban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kopár sziklákra. Köhögtek, asztmásan lihegtek. Egyre jobban
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kopár sziklák.
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
Köhögtek, asztmásan lihegtek. Egyre jobban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
erőlködtek. Már benn a nagy
hegyek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a hegyek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
közt jártak. Idegen világ volt ez. Sötét erdők
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
zúgtak,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fönn-fönn, magasan, kifürkészhetetlen titkaikkal. Vizek locsogtak itt-ott, hegyi erek és búvópatakok, néha ijesztően közel, az
ablakánál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ablaknál.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Tüzek
gyulladtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyulladoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
valami hegyormon. Egy hámor egyetlen virrasztó cyklops-szemével vérvörösen izzott. Később
fölcsillámlott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
felcsillámlott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy folyó tükre is. Sötétszürke, jéghideg vize ide-oda csavargott, szikláról-sziklára bukdácsolva. Sokáig
követte ez a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
követte a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vonatot. Utána kocogott, versenyt futott vele, míg csak el nem fáradt. A levegő hirtelen lehűlt.  
  Esti fázott. Feltűrte kabátja gallérját s
belebámult ebbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
úgy bámult bele ebbe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a vadregényes éjszakába.  
  Most ismeretlen, kis állomások bukkantak ki a sötétből, sárga lámpafénytől csorogva, zárt váróterem, bitang székeivel és asztalával, konyhakert,
salátákkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a salátákkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
és káposztafejekkel,
gyöpágyak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyepágyak,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az állomásfőnökné kedvenc petúniáival és rezedáival. Kertikarókon üveggolyók puffadoztak. Fekete cica ugrott át a sövényen egy
megvillanó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megpihenő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fénysugárban. Az állomásfőnök ezen a késő éji órán kesztyűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve tisztelgett. Lábánál bölcs kutyája fülelt, hűségesen. Filagória szaladt elő a homályból,
napsütéses,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
napsütéses
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
családi kávéozsonnák
rég
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elhangzott kacagásával s a vadszőlő lombjai között roppant időszerűtlenül egy halálosan riadt hajnalka reszketett, bekormozva az éjszakától, a félelemtől sötétlilán. Ezek a tárgyak, ezek az emberek és állatok pedig, akiket Esti most meglesett – mint azt, aki alvás közben kitakaródzik és álmában beszél, – szinte szemérmetlenül nyíltak ki előtte, tűrték, hogy ily sehonnai, ifjú költő meglopja eddig féltve őrzött, gondosan rejtegetett életüket és magával vigye, örökre.  
  Mióta elindult erre az
"első olaszországi útjá"-ra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"első utjárá"-ra,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
több mint két napja, semmit sem aludt. A sok élmény
elcsigázta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is elcsigázta.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Füle égett, hátgerince sajgott.
Lehúnyta szemét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Lehunyta a szemét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hogy kicsit nyugtassa.  
  Amint így bóbiskolt, ébrenlét és álom között kóvályogva, halk ruhasuhogást hallott. Valaki mellette állt, oly közel hozzá, hogy
a keze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
keze
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ő keze
fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
felett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lebegett. A leány volt. Esti megmozdult. Erre a leány visszaosont helyére.  
  Ez a leány nem aludt. Most sem ébredt föl, hanem már régóta virrasztott.
Zágráb után, az altatótól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Az altatótól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem aludt el, becsapta őt is,
anyját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az anyját
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is. Valamit várt, valamire készülődött. Ebben a pillanatban hátracsuklott fejjel feküdt és mélyen, egyenletesen lélekzett. Tettette az alvást, akár eddig. Esti a pilláinak résén kémlelte őt. A leány szeme se volt egészen becsukva. Az is
épígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp így
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
épp igy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
kémlelte őt,
a pilláinak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
pilláinak
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
résén. Esti kinyitotta
szemét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
A leány is kinyitotta
szemét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Reá vihogott. Olyan különösen vihogott, hogy Estit majd
kilelte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kilelte tőle a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hideg. Lábacskáit keresztbe rakta. Fölfittyent csipkés alsószoknyája, látszott a térde meg a combja, a cinegecombocskájának egy meztelen darabkája. Megint vihogott. Idétlenül, félreérthetetlen kacérsággal vihogott.  
  Jaj de förtelmes volt ez.
Ez a leány szerelmes volt belé. Belé volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Szerelmes volt beléje. Beléje volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ez a leány szerelmes volt beléje. Beléje volt
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
szerelmes ez a kukac, ez a csirke,
ez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a giliszta. Szerelmes volt
belé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
beléje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ez a láb, ez a szem s ez a száj is, ez a borzalmas száj. Vele akart táncolni, ővele, azon a trágár gyermekbálon, a bóbitájával, az eperszín szalagcsokrával, ez a kis maskara, ez a kis báli rém. Jaj de förtelmes volt.  
  Mit lehetett itt tenni? Botrányt nem akart csapni. Attól mindennél jobban iszonyodott. Fölkelthette volna az asszonyt, aki vele szemben aludt. De sajnálta.  
  Homlokát kiverte a verejték.  
 
Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Szive a torkában dobogott.
   
Az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt a
harcmodora,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
taktikája,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hogy egyrészt féken tartsa a leányt, másrészt lépre csalja és leleplezze. Ezért szabályos időközökben jelezte, hogy nem alszik s ilyenkor köhögött, vagy vakargatta
fülét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fülét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
de az alvást is mímelte
épily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp ily
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szabályos időközökben, mert tudni akarta, hogy
voltakép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
voltaképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mi a leány szándéka? Ezt a két módszerét következetesen váltogatta, mindíg nagyon ügyelve, hogy egyik se legyen hosszabb, mint a másik.  
  A viaskodás sokáig tartott. Közben a vonat haladt rendeltetési célja felé. Néha úgy tetszett, hogy egy állomáson vesztegel, pedig javában kattogott,
néha aztán úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aztán néha úgy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
aztán néha ugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
tetszett, hogy robog-robog, pedig egy állomáson álldogált s
a pályaőrök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pályaőrök
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
furcsán-éber
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
furcsán éber
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hangja hallatszott és
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egy gépész csoszogott el a
kavicson,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kavicsokon,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a szenesraktár felé. Visszafelé mentek, vagy előre? Egy félóra mult el? Vagy csak egy
félperc?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fél perc?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Tér és idő szálai összegubancolódtak
fejében.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fejében.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Roppant fárasztó volt ez a
mesterkedés.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
taktikázás.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Esti szeretett volna szabadulni a kelepcéből,
megérkezni Fiuméba, otthon lenni Sárszegen, a hálószobában,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megérkezni, vagy otthon lenni a hálószobában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hol
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ahol
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
testvérei alusznak az ingaóra ketyegésénél és mellettük aludni,
a régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
régi
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
ágyában. De nem mert aludni és nem is akart. Csikorgó foggal küszködött. Ha kissé jobban elálmosodott,
különféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
különböző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
fortélyokhoz folyamodott. Rémítgette magát, leginkább azzal, hogy amíg alszik, hozzá mászik ez a
zöldbéka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
zöld béka,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
megcsókolja őt azzal a hideg szájával, melynél
semmi se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
semmise
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
lehet utálatosabb és förtelmesebb.  
  Úgy három óra felé Esti, aki folyton ezekkel a lidérces gondolataival bíbelődött s folyton vigyázott, hogy mit kell
tennie,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tennie
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– most ébrenlétét jelezni, most alvást színlelni – próbálta kinyitni
szemét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
próbált fölébredni, de nem bírt. Nem kapott levegőt. Száján volt valami. Valami hideg rondaság volt, valami nehéz, lucskos
mosogatórongy, s ez ráfeküdt szájára,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mosogatórongy s ez ráfeküdt szájára,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
mosogatórongy. Ráfeküdt a szájára,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szívta, beléje dagadt, kövéredett tőle, megmerevedett, mint a pióca, nem akart leszakadni róla.
Lélekzeni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Lélegezni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
engedte.  
  Fájdalmasan nyöszörgött, ide-oda kapkodott, hadonászott sokáig. Aztán
a torkából
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
torkából
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kurta ordítás harsant.
"Nem" – hörgött – "jaj".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"Nem!" hörgött, "jajj!".
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Az asszony már
talpraugrott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
talpra ugrott.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
talpra ugrott.
   
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
talpraugrott.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem tudta, hogy hol van. Nem tudta, hogy mi történt. Nem látott semmit. Teljes sötétség volt a fülkében. Valaki közben a gázmécset is elfújta. Vastag füst gomolygott be az ablakon.
Valaki újra segítségért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Valaki segítségért
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
kiáltott. Azt hitte, hogy vasúti szerencsétlenség történt.  
  Amikor sietve meggyújtotta a lámpát,
a leánya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
leánya
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Estivel szemben állt. Mutatóujját pajkosan
ajkára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az ajkára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
nyomta, kérlelte őt, hogy csitt-csitt, erről
hallgatni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hallgatnia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kell. Esti a leánnyal szemben állt, magából kikelve, minden ízében reszketve, halottfehéren. Száját törölgette és
a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
folyton a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
zsebkendőjébe köpködött.  
  "Ó – mondta az asszony tompán – bocsánatot
kérek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kérek, bocsánatot kérek.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
De hiszen tetszik látni… -" Csak ennyit mondott. Ezt is úgy mondta, mint aki azért kér bocsánatot, mert
a kutyája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kutyája
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
végignyalta egy útitársa kezét. Végtelenül megalázott volt.  
  Majd
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy Estire tekintett volna, leányához fordult. "Editke"
- kiáltott -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kiáltott
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
- kiáltotta -
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"Editke, Editke" – többször egymásután, talán
hogy csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
csak hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a
nevét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
nevet
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hallja. Ide-oda ráncigálta. Csodás önuralma mintha egy pillanatra elhagyta volna. Ezt rögtön megbánta. Átölelte őt, csókolni kezdte. Eszeveszetten csókolta, ahol érte, a száját is.  
  Esti, aki még föl sem ocsúdott az előbbi csók iszonyatából és úgy undorodott tőle, hogy ki tudta volna hányni
a belét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
belét
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
is, lihegve szemlélte
ezt a jelenetet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ezt.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  A csók
rejtélyét érezte.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
misztériumát látta.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amikor az emberek a kétségbeeséstől és vágytól tehetetlenek s a beszéd már mit sem ér, csak ezzel érintkezhetnek,
a leheletük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a lehelletük
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
leheletük
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
egybekeverésével. Így igyekeznek egymásba szállni, a mélybe, ahol talán majd megtalálják mindennek az értelmét és magyarázatát.  
  Nagy
rejtély
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
misztérium
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a csók. Ő még nem ismerte. Csak a szerelmet ismerte. Csak az ábrándot ismerte. Lelkében szűz maradt, mint
a legtöbb tizennyolcéves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
több tizennyolcéves
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fiú. Ez volt
az első csókja. Az első igazi csókot ettől a leánytól kapta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
első csókja. Az első igazi csókot ettől a leánytól kapta.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
első csókja, az első igazi csók, melyet ettől a leánytól kapott.
   
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az ő első csókja, az első igazi csók, melyet ettől a leánytól kapott.
   
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Editke az anyja mellett gubbasztott. Most
vállát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a vállát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vonogatta.
Minden tizedik másodpercben – pontosan tíz másodpercenként – alig észrevehetőleg fölhúzta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Úgy minden tíz másodpercben – mindig pontosan tíz másodpercenként – alig észrevehetően fölhúzta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ugy minden tiz másodpercben – mindig pontosan tiz másodpercenként – alig észrevehetöen fölhuzta
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
balvállát. Nem
dacoskodott.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
dacoskodott ő.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ez nem szólt sem az anyjának, sem Estinek.
Jeleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Egyszerűen jeleket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
adott. Hogy kinek, vagy minek adta ezeket a jeleket, azt
senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
senkise
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tudta, még ő maga sem. Csak talán az tudta, aki a földet teremtette a maga gyönyörűségére és beléje az embereket.  
  Az asszony, akit furdalhatott az önvád, hogy előbb megfeledkezett magáról, a leányának mind a két kezét szorongatta. Tüntetett azzal, hogy vállalja vele a közösséget,
most
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
minden körülmények között, most
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és mindenkoron.  
  Hallgattak. Mind a hárman hallgattak. Sokáig hallgattak.  
  Az asszony váratlanul megszólalt.
"Virrad,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Virrad
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mondotta maga elé –
nemsokára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"nemsokára
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
meg fog virradni".
Miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Mért
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
volt ez olyan ájulatosan szomorú? Azért, mert ezt jelentette: "Nem virrad, sohase fog megvirradni".  
  Esti kiszaladt a folyosóra.
Sietnie kellett.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Sietnie is kellett.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Sietni is kellett.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Alig hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Alighogy
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
kiért, sírvafakadt. Könnyei végigcsorogtak
arcán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az arcán.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  De virradt, tényleg virradt. A keleti égen halvány fénysáv világított.  
  Most gondolta át, hogy mi történt. Ami itt történt, az tragikus volt és érdekes. Egy csöppet hízelgett is büszkeségének, hogy az iskolapadból – valami véletlen folytán – rögtön az élet legsötétebb gócába került. Többet tanult ebből, mint eddig minden könyvből.  
  Tavaly más harcai voltak. Egy költeményről az önképzőkörben azt állította, hogy ballada. A vezető
tanár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tanár úr
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a kérdést vita alá bocsátotta s a tagok véleményének meghallgatása után úgy döntött, hogy az illető költemény nem ballada, csak románc. Ebből ő "azonnal levonta a
következményeket".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konzekvenciát".
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Leköszönt titkári állásáról, melyet tagtársainak megtisztelő bizalma ruházott rá.  
  Mennyire fájt ez neki akkor. Most látta, hogy nem is
oly
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
volt olyan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fontos. Nem a ballada és a románc a fontos. Az élet a fontos, csak az a fontos. Ez a csók is az élet gazdagságából fakadt és őt gazdagította. Elmesélni senkinek se lehet, még
öccsének
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az öccsének
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
se, mert mindenki kiröhögné. De maga előtt már nem szégyelte.  
 
"Homo sum – idézte Terentius-t – humani nihil a me alienum puto" – s borzongva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Homo sum – idézte Terentius-t – humani nihil a me alienum puto
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
" s borzongva
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"Homo sum – idézte Terentius-t – humani nihil a me alienum puto
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
". Borzongva
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
gondolt vissza erre a didergő csókra. Talán öröme is telhetett volna benne, ha kissé merészebb és át tudja magát adni teljesen, mert a kéj – úgy sejtette – nem messze lakhat az undortól. Ezt se kell szégyelni.
"Epicurus non erubescens omnes voluptates nominatim persequitur".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
"Epicurus non erubescens omnes voluptates nominatim persequitur".
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ki is mondta ezt? Valahol a nyelvtan közepetáján van, egy oldalon, felül, kissé balra, példa a
participium praesens
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
participium praesens
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
használatára, tagadó kötőszócskával. Nem szabad pirulni. Semmit se szabad szégyelni. Csillag és szemét a sorsunk.  
  Már többen álldogáltak körötte, koránkelők, bajuszkötővel, útisapkában. A napfölkeltét lesték. Letolták az ablakot, magukba szívták a hajnali levegőt. Esti követte példájukat.  
  A lámpákat oltogatták. Robogott a vonat, menekülve az éjszakától, a lidércek elől, a nap felé. Az első sugár tündéri gyorsasággal megaranyozott egy ormot. Fatornyos kis templom állott rajta, várva híveit. Oly magasan állott, hogy képzelete, mire fölért, elpilledt, összerogyott s kiadta
lelkét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a lelkét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
közvetlen a templom küszöbén, lenn pedig völgykatlan zöldelt, ijedelmes szakadék alján, oly mélyen, hogy képzelete hanyatt-homlok zuhant belé és szörnyethalt egy sziklán.
Meddő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Meddő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kietlen táj volt ez. A hegyoldalon kőgátak húzódtak, sáncok, azokkal védelmezték az ittlakók kis termésüket,
burgonyájukat, zabocskájukat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a burgonyájukat, a zabocskájukat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az elemek haragja ellen. Ádáz közelharcot kell itt vívni a természettel. Szélviharok sivalkodnak,
tövestül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tövestől
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
csavarják ki a fákat,
össze-vissza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
összevissza
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hányják a
barázdákat s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
barázdákat,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a levegőbe dobálják a vetőmagot az ördögnek. Errefelé még a sasok is félnek. Errefelé még a tehenek is oly értelmesen néznek, mert soványak és kedélybetegek. Télen leesik a hó, beborít mindent.
Farkascsordák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Farkas-csordák
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
cammognak a fehérségben, lompos farokkal, lassan. Egy kalyibában
guzlicáznak és sírnak.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
muzsika szól.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Itt kívánt volna élni. Elképzelte, hogy azonnal leszáll a vonatról, megtelepszik ebben a kőpokolban, erdész lesz, vagy inkább kőtörő, feleségül vesz egy almaarcú, halovány
horvát leányt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leányt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
akinek fekete kendője van, fehér szoknyája és fekete köténye, aztán vele együtt öregszik meg,
a nélkül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy hírt adna magáról és a völgyben temetik el, ismeretlenül. De azt is elképzelte, hogy ő e hegyek és erdők ura, gazdag, hatalmas, mindenkitől ismert és bámult, talán egy királynál is nagyobb. Mindenféléről képzelődött.
Játszadozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Játszott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az élettel,
hiszen az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hiszen
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
még előtte volt.  
  Hat órakor beszállt egy
katonaorvos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
katonaorvos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– vagy amint Esti később elhencegett
öccsének: – egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a barátjainak – egy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"magasrangú
ezredorvos".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
katonaorvos".
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Csomag nélkül jött, frissen, kialudva.
Bársonyhajtókáján vidáman szikráztak az aranycsillagok.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
A közelben lakott s
igyekezett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Fiuméba igyekezett
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a tengerpartra igyekezett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fürdeni.  
  Véletlenül Esti ablakához állott, aki ismert előzékenységével azonnal helyet adott neki. Az
ezredorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
orvos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melléje könyökölt s a köztük lévő korkülönbség és
magas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a magas
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
rangja ellenére is beszédbe elegyedett vele.  
  Nagyon művelt ember volt és nagyon világlátott.
Vékony, színes hüvelyből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Vkony cigarettahüvelyből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mézédes dohányt szívott. Ápolt körmeit hosszúra növesztette s befelé
görbítette,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
görbítette
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az ujjai
bögyéhez.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
begyéhez.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Igen érdekes ember volt. Már sokszor látta a tengert is.  
  Esti a legbadarabb kérdésekkel ostromolta,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a tengerre vonatkozólag. Ezekre az ezredorvos a lehetőség szerint felelt. Néha hosszabban, néha csak rövidebben, igennel és nemmel.  
  Plasenél félhétkor figyelmeztette őt, hogy nemsokára feltűnik a
buccarii
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
buccari-i
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
öböl. Lombok remegése jelezte, hogy a tenger már nincs messze. Sós pára röpült a levegőben.  
  Minden pillanatban itt lehetett. De még mindíg nem volt itt. Esti már azt hitte, hogy az
ezredorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
orvos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tévedett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tévedett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vagy tréfált. Nem jön a tenger, sohase is jön, nem hajlandó neki megmutatkozni. Ide-oda topogott, hogy ezzel is gyorsítsa a vonat nyargalását. Idegességében egy dithyrambot készített, ünneplő sorokat, hogy ezekkel köszöntse a tengert. Szavai lassanként megfagytak
ajkán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az ajkán.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
A tenger késett.  
  Végesvégig
sorfalat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sorfalak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
álltak a kocsiban. Öreg hivatalnokok, nászutasok, asszonyok és gyermekek, még a dadák is, csecsemőkkel
karjukon,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a karjukon,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
még a betegek is, a tüdővészesek, a gyógyíthatatlanok, akik gyógyulást mentek keresni, mind-mind egymás mellett és egymás mögött ágaskodtak, nyújtogatták nyakukat, hogy kellő pillanatban magasra emelt szívükkel, egy kiszakadó, boldog sóhajjal üdvözöljék a tengert. Telt háza volt a tengernek. De ő azért se jelent meg. Mint
a primadonna,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egy primadonna,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
primadonna,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
kérette magát, csigázta a kíváncsiságot.
Crescendo-ra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Crescendo-ra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
volt szüksége, fokozásra, még hatalmasabb díszletre.  
  A két egymás elé fogott mozdony
följebb-följebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
fölebb-fölebb
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kapaszkodott a meredek hegyi pályán. Már ők is türelmetlenkedtek, szomjúhozták a szabadító, megváltó vizet. Szaporázták sebességüket és nekiszilajodtak. Vágyuk oly izzó volt, hogy talán azt se bánják, ha kisiklanak, lebukfenceznek ezekre a mészkövekre és izzé-porrá törnek. Meg kellett érkezniök. Kerekeik szemfényvesztő gyorsasággal forogtak, szinte állni látszottak. Újabb és újabb alagútakba rohantak. Előbb rémülten füttyentettek, aztán befurakodtak az izzadt, fekete sziklák közé, csattogtak és hortyogtak s amikor kiértek, kérdőleg rikkantottak. Keresték a tengert, de még nem találták. Dugattyúik fényesen
mozogtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
forogtak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az olajos csapágyakban. Fáradhatatlanul loholtak tovább. Megint egy alagútba zörögtek bele. Esti már letett minden reményről. Az
ezredorvos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
orvos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
azonban, amikor az alagútból kikanyarodtak,
karneol-köves
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
karneolköves
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mutatóujját a
napfénybe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
napfényba
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nyújtotta és így szólt: "Itt van".  
  Hol van? Ott volt alatta, előtte, valóban ott volt, a tenger volt, maga a tenger, símán és kéken, ahogy azon az elemiiskolai
falitérképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
falimappán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
látta. Csak egy
csücske még, a buccarii öböl, a Quarnero szeletkéje.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
csücske még.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Tátott szájjal meredt rá. De ki sem élhette ámulatát, máris eltűnt. A tenger búvócskázott vele.  
  Később terült eléje, sokára, nyugalmas fönségében.  
  Nem képzelte se szebbnek, se nagyobbnak. Szebb és nagyobb volt annál, amit valaha is elképzelt. Sima, kék végtelen, rajta a bárkák, csorba féldióhéjak és vitorlák, fehér, narancsszín, fekete vitorlák, ferdén
rábillenve,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reábillenve,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mint pilleszárnyak, tikkadt lepkék, melyek leröppennek a víztükörre s isznak belőle. Távolról csak panoráma, képeskönyv képe, halk, majdnem mozdulatlan. Nem hallatszott föl hozzá a hullámok
zúgása sem.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
zugása.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Türemlésük se látszott. Maguk a hajók se mozogtak gyorsabban, mint az ő hajdani
úsztatójátéka,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
usztató-játéka,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
usztató játéka,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
melyet a mosdótálban
ide-oda húzogatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ide-odahuzogatott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyermekkezével. Mégis ünnepi volt ez,
óriási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mégis óriási
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az egyetlen
óriási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
óriási,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
évezredek ősi
fénykoszorújában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
glóriájában.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Ekkor harsant ki belőle az a versféle, melyet már előbb próbálgatott, az a dithyramb, mely az éjszaka
szorongó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szorongásos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
óráiban fogant meg
benne s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
benne és
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Xenophon őrjöngő katonái, az
Anabasis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Anabasis
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szétvert serege, az az éhező, hazavágyakozó tízezer nem kiálthatta oly hangosan, tízezer torok együtt, mint ő egymaga:
"Thalatta thalatta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
"Thalatta thalatta.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
benne. "Thalatta thalatta.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nem-változó, örök-egy, egész te,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Nem változó, örökegy, egész
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
hegyláncok székesegyházában, bércek templompillérei
között,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
között
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
te szenteltvize a
földnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
földnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a szirtek kivájt
szenteltvíz-tartójában,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szenteltvíztartójában,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szenteltviztartójában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
keresztelő-kútja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
keresztelőkútja
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
keresztelőkutja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
minden nagyságnak, mely valaha élt ezen a világon, te anyaföld teje. Szoptass meg engem, válts
meg,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meg engem,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
távoztasd el tőlem a rémeket. Tégy azzá, aminek születtem". Megfürdött a tenger szagában, előre
megmosakodott leheletében.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
megmosakodott a leheletébe.
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
megmosakodott a leheletében.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Két karját pedig
feléje
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
felé
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nyújtotta, hogy közelebb legyen hozzá.  
  Később a Scoglio di San Marco komorlott föl, a régi kalózvár romja. A
crescendo után decrescendo
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
crescendo után decrescendo
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
következett.
Lefelé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Később lefelé
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ereszkedett a vonat a sziklák lépcsőzetes lejtőjén. Feltűnt az első
olasz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
parti
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ház. Nem olyan rendes, mint otthon, nem is olyan kényelmes és tiszta.
Karcsú és légiesen kecses.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Karcsu, légiesen kecses.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Karcsú, légiesen-kecses.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Karcsu, légiesen-kecses.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Színes rongyok, ingek lobogtak ablakából az élet őszinte
piszkával,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
piszkával
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
melyet itt nem rejtegettek.
Magas póznákon piros-fehér-zöld zászlókat csattogtatott a szél,
diadalmasan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
diadalmasan
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a magyar tengeri kikötőt hirdetve.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Be kellett mennie
poggyászáért.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a poggyászáért.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Az anya és
leánya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a leánya
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
még mindíg együtt voltak. Majdnem megdöbbent ettől. Ő közben elfeledkezett róluk. Már több órája eszébe se jutottak. Ezen a
feledékenységen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
feledékenységén
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
keresztül érezte, hogy
mennyit voltak együtt ezek ketten és még mennyit lesznek együtt. Most érezte, hogy mi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az a sors.  
  Ők is cihelődtek. Az anya széleskarimájú florentin-kalapot illesztett a leány fejére és a
gumi-szalagot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gumiszalagot
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
odaakasztotta vékonyka állához.
Maga
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is kalapban volt már. Fészekszerű szalmakalapot hordott. Két fehér rózsa volt rajta. Esti lesegítette bőröndjeit.  
  Idestova
búcsúzkodnia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
búcsúzkodni
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
bucsuzkodni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
kellett. Elhatározta, hogy szóról-szóra ezt mondja neki: "Asszonyom, én kimondhatatlan tiszteletet és mély részvétet érzek ön iránt.
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az első pillanatban rendkívül rokonszenvesnek találtam. Homlokán észrevettem egy jegyet, egy olyan fájdalmat, melyet eddig még sohase láttam.
Zágráb felé a haját, a hamvasszőke haját könnyű,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
A haját, a hamvasszőke haját utközben könnyü,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fekete fátyollal kötötte át. Hajnalban,
amikor hirtelenül – és modortalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mikor olyan hirtelenül – és olyan modortalanul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– kiszaladtam ebből a fülkéből, egyszerre úgy láttam, hogy ettől a fátyoltól elfeketedik az egész világ. Ön egy
mártír-anya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mártiranya,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ön egy szent
vértanú-anya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vértanuanya,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hét tőrrel
szívében.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szívében.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Nagyon sajnálom.
Leányát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
A leányát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is nagyon sajnálom. Különös leány. Adjon neki talán brómkáliumot, oldatban, esténként egy kávéskanállal és fürdesse hideg vízben. Nekem is ez használt. Ami azt a – hogy is fejezzem ki
magam
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
magam?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– dolgot illeti, nem vettem zokon. Egy kicsit féltem. De már nem félek. El is felejtettem. Csak az nyugtalanít, hogy hová tűntek éjfél után. Mindenütt kerestem önöket, de nem találtam. Most sem értem, hogy hol lehettek olyan sokáig. Az az ötletem támadt, hogy ekkor ön, asszonyom, a leánya kedvéért, akit úgy szeret, a leánya kedvéért, aki nem él ebben a világban, elment vele együtt a
fantasztikum
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
fantasztikum
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
birodalmába és ott vele együtt láthatatlanná vált. Nem kielégítő magyarázat, elismerem. De mély
költői
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
és költői
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
gondolat. Ezért bátorkodom közölni. Én írónak készülök. Ha egyszer majd megtanulom ezt a nehéz
mesterséget,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mesterséget
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mert méltóztassék elhinni, ezt tanulni is kell: folyton virrasztani, szenvedni, megérteni önmagunkat és másokat, kegyetlennek lenni önmagunkhoz és
másokhoz – szóval
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másokhoz
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
elnézőnek lenni önmagunkhoz és másokhoz – szóval
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
másokhoz, elnézőnek lenni önmagunkhoz és másokhoz – szóval
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
akkor, egyszer talán meg is írom ezt. Nagyon nehéz téma. De engem ilyesmi érdekel. Olyan író akarok lenni, aki a lét kapuin
dörömböl s a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dörömböl, a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
lehetetlent kísérli meg. Ami ezen alul van, azt
lenézem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
lenézem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– tessék megbocsátani szerénytelenségemért, hiszen még senki vagyok és
semmi -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
semmi –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mégis lenézem, mélységesen megvetem. Amit itt átéltem,
nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azt nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
felejtem el soha. Megőrzöm emlékeim között és ezzel fejeztem ki sohase-szűnő gyászomat. Én már semmiben se hiszek. Ebben azonban hiszek. Most pedig engedje meg, asszonyom, hogy mielőtt
végkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
végképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
eltávoznék, együttérzésem és fiúi hódolatom jeléül megcsókoljam
kezét."
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a kezét."
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ezt akarta mondani, de nem mondta el. Egy tizennyolcéves fiú csak érezni tud még. Nem tud ilyen mondatokat összehozni és előadni. Ezért csak meghajolt. Mélyebben, mint ahogy tervezte. Majdnem a földig hajolt.  
  Az asszony csodálkozott ezen. A földre pillantott, még mindíg rejtegetve
szemét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
melyben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
amelyben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valaha élet lehetett, de most csak
félelem volt s örökös aggodalom.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aggodalom volt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ő ezt gondolta: "Szegény fiú,
szegény
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szegény, szegény
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fiú. Micsoda rémes éjszakád lehetett. Amikor beszálltál hozzánk, eszembe jutott, hogy el kellene valahogy távolítanom téged. Láttam, hogy remegsz. Néha kissé nevetséges is voltál. Föl akartalak világosítani. Csakhogy nekem nem lehet ilyesmivel törődnöm. Akkor folyton-folyton beszélnem kellene, mindenkinek el kellene mondanom, itt a vonaton, otthon a szomszédoknak, a külföldön is és mindenütt, hogy mi történt minálunk. Ez lehetetlen. Hát inkább hallgatok. Aztán őszintén szólva egy kissé el is fásultam az emberek iránt. Éjfélkor, mikor leányommal elhagytam ezt a fülkét és – valahol másutt – olyan jelenet játszódott le, melyet hogy nem láttál, örökké hálás lehetsz, azt reméltem, hogy majd csak meggondolod magad és közben
átszállsz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
átszállasz
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
máshová. Te ezt nem tetted. Fínomságból nem tetted. Nem akartad tudtomra adni, hogy körülbelül tudod azt, amit tudsz. Szépen viselkedtél. Úgy viselkedtél, amint egy jólnevelt úrifiúhoz illik. Köszönöm. Még gyermek vagy. Bizony, a fiam lehetnél. A vőm lehetnél. Az lehetnél, a vőm lehetnél. Lásd, mi minden nem jut eszébe egy anyának. Még egy ilyen anyának is. Még egy ilyen leány anyjának is. De nem lehetsz a vőm.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
lehet az én vőm. Te nem ismered még az életet. Az orvosok diagnózisát sem ismered. A svájci és német tanárok nem sok jóval biztatnak. Tanácsuk ellenére utaztunk el. Itt a közelben van egy kis sziget.
Sansego-nak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Sansegónak
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hívják.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Halászok laknak rajta, egyszerű emberek. Olajbogyókat termesztenek és
szardiniát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szardiniákat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fognak. Azok nem vesznek észre semmit.
Oda viszem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Odaviszem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
őt, eldugni. Ezen a nyáron még együtt akarok vele lenni. Talán ez az utolsó nyarunk.
Aztán – úgy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Aztán, ugy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
látszik – mégis csak el kell majd
"helyezni".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
helyezni.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Már évek óta ezt ajánlják a
szaktekintélyek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szaktekintélyek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az otthoniak meg a
külföldiek is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
külföldiek.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Vannak megbízható
"intézetek".
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
intézetek.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Ott külön szobát kap, vigyáznak testi épségére. Meg is lehet látogatni, ahányszor kívánom. Te még nem ismered ezt. Ne is ismerd meg soha. Isten
áldjon.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
áldjon meg.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Én hiszek Istenben. Hinnem is kell benne, mert
máskép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
másképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem tudnám teljesíteni kötelességem. Menj, fiam. Felejtsd el az egészet. Légy boldog, fiam." Ezt gondolta. De ő se mondta el. Aki szenved, az nem igen beszél. Csak hátravetette fejét, föltárta összetiport arcát s most először nézett Esti Kornélra és jutalmul megengedte neki, hogy ő is hosszan nézzen borostyánzöld szemébe.  
  Már egy
fiumei utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
utcán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
futott a vonat,
a leeresztett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
leeresztett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sorompók között. Hordárok rohamozták meg a kocsikat. Esti maga
cipelte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
cepelte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kosarát, elhelyezte a vasúti
raktárba, mert Fiuméban szobát se szándékozott váltani, takarékosságból, hiszen csak este nyolcig maradt itt, hajója, a
Dániel Ernő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ernő
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Dániel Ernő
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
akkor indul Velence felé. "O
navis
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
navis,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
referent in mare te novis fluctus…"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
raktárba.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
A pályaház
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
A pályaudvar
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
előtti téren bérkocsik között magánfogat várakozott. Abba szállt be az anya és a
leánya.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
leány.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Esti utánuk bámult. Nézte őket mindaddig, amíg el nem
tűntek a
Viale Francesco Deák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Viale Francesco Deák
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
méla platánsorán.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tüntek.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Ő is megindult
ezen az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
árnyas, naptól pöttyözött sugárúton, könnyedén, panyókára vetett gumiköpenyével.
Latte, vino, frutti – szóltak hozzá a cégérek. Buon giorno – mondogatták egymásnak a járókelők. Annibale – kiáltott egy anya a fia után s egy kofa, aki a sarkon fügét árult, így szidta kisleányát: Francesca vergognati. Mindenki ezen a nyelven csacsogott, ezen a nyelven, mely oly szép, hogy nem is hétköznapra való, ezen a
nem ismeretlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
neki nem-ismeretlen
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
nem-ismeretlen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
nyelven, melyet ő a magolás, a
gimnazista-szurkolás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gimnazista szurkolás
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyötrelmeiben fogadott szívébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Állandó lárma zsibongott itt a levegőben, boldog zsivaj, az utca nagy és szabad vidámsága. Az emberek, amíg élnek, lármáznak, később úgyse lármázhatnak. Egy kézikocsin halakat toltak, nagy tengeri halakat és rákokat. Cukrászdák vanilia-illatot leheltek. Babérfát is látott és osztrigát. A fodrászüzlet
rojtosan lógó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
rojtosan-lógó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
rojtosanlógó
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
üveggyöngy-függönye előtt állt a
parrucchiere
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
figáró
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölségesen kinyalva, mint egy isteni hisztrió, ajánló
minta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
reklám a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vendégeinek, magasra polcolt, agyonpomádézott fekete hajába egy fehér fésűt ragasztva.
Pipereszappana:
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Pipere-szappana:
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
italianissimo. Minden túlzás, a legeslegfelsőfok, önkívület.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Esti letelepedett egy kávéház tornácára. Tegnap délután óta se nem evett, se nem ivott.
De az ételnél-italnál is jobban vágyakozott arra, hogy végre életében először olaszul beszéljen, egy igazi olasszal. Bizonyos lámpalázzal készülődött erre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nagyon lassan jött oda a pincér, egy öreg
talián,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hegyes-fehér szakállal.  
 
Ez tudta, hogy a budapesti gyors érkezett meg s ezért így szólította meg
vendégét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a vendégét,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
a vendéget,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
majdnem zamatos magyarsággal: "Reggelizni tetszik?" Esti nem felelt, várt egy kicsit, majd így szólt: "Si, una tazza di caffè". A pincér szívesen anyanyelvére fordította a szót: "Benissimo, signore" – és máris indult. Esti
azon való
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
azonvaló
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
afeletti
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
örömében, hogy ez a vizsga ily remekül sikerült és hogy még többet társaloghasson, utána kiáltott: "Cameriere, portatemi anche pane, acqua fresca e giornali. Giornali italiani" – tette hozzá hanyagul és magától értetődően. "Sissignore, subito" – válaszolt a pincér és elsisegett, az ő leírhatatlanul kedves
s-eivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
s-eivel.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
   
Esti boldog volt. Boldog volt, hogy másnak nézték, mint ami, talán olasznak is, de mindenesetre másnak, egy idegennek, egy embernek s
tovább
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ő tovább
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
játszhatta szerepét, kiszabadulva abból a börtönből, melybe születésétől fogva bezárták.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Felhörpintette feketéjét, melyet nagy
aluminiumkancsóból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
aluminium-kancsóból
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
öntött poharába a pincér, bevágott hat kiflit, négy
zsömlyét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
zsömlét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
aztán mintha világéletében ezt művelte volna, beletemetkezett
a Corriere della Sera
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ujság
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lepedőjébe.  
  Amint így olvasgatott, rákiáltott egy hang: "Pane."
Toprongyos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Toprongyos,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szutykos utcagyerek állt asztala előtt, négyéves kis lurkó, mezítláb és a süteményes kosárra mutatott, igen határozottan. Esti adott neki egy
zsömlyét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
zsömlét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
De a fiúcska nem ment el.
"Un altro" – kiáltotta újra. "Che cosa?" – kérdezte Esti. "Un altro pane" – mondta a fiúcska – "due" – és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"Nem egyet" – kiáltotta ujra. "Hát?" – kérdezte Esti. Kettőt – mondta a fiucska – "due" – és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mutatta, a levegőbe emelt két ujjával, amint itt szokásos, hogy nem egyet kér, hanem kettőt –
"per la mamma"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"a mamának is"
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– és ezt is mutatta, az ő anyját, aki tőle pár lépésnyire állt a
kocsiúton, mint egy színpadon, szemléltetően és hatásosan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kocsiuton,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mint egy könnyfacsaró giccsben, de mégis magasztosan. Fiatal, viharvert anyácska volt ez, szintén mezítláb, ingben, blúz nélkül, csak egy koszos szoknya
lógott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
lógott le
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
róla és kócos is volt, arcbőre pedig
olyan zöldes, amilyent Abruzzóban látni.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
zöldes.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Szeme sötéten fáklyázott. Ő meg a porontya egyenes derékkal, meg nem görnyedve figyelték, hogy mit fog művelni
a straneiro.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az idegen.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Esti átnyujtott a fiúcskának még egy
zsömlyét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
zsömlét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Az lassan tovább ballagott az anyjával,
a mammá-val,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a mamájával, a megható mammá-val
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mamájával, a megható mamá-val,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a mamájával, a megható mamájával,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
akit annyira lehet szeretni. Egyikük se köszönte
meg kedvességét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
meg.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
   
Ez pedig kimondhatatlanul tetszett és jólesett Estinek.
"Lám,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"Lám
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– gondolta – ezek nem koldulnak, ezek követelnek. Régi szabad nép, a nyomorában
is dicső.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
dicső.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Mindíg ott ült az élet asztalánál. Tudja, hogy övé az élet és a kenyér is. Sokat kellene itt élnem. Ez az érzékletesség, ez az őszinteség, ez a mindent átvilágító verőfény, ez a könnyű forma, mely mögött nem is sejtett tartalom lappanghat, izgat. Vérségi kapcsolat nem lehet oly erős, mint
hozzájuk való
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a hozzájuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vonzódásom. Csak ők gyógyíthatnak ki zavaros
érzelmességemből."
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
érzelmességemből. Beléjük kell kapaszkodnom. Különben széthullok és elpusztulok."
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
   
A fizetésnél némi nézeteltérések támadtak, mert Esti nem értett
egy pár olasz számot
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
egypár olasz számot
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
egypár számjegyet
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
s a pincér, aki Esti kiejtésén rögtön észrevette, hogy nem olasz, azzal a nyiltsággal, mely ilyen
gyerekemberrel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyermekemberrel
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szemben megengedhető, vallatgatni kezdte, hogy miféle nemzetiségű. Fölsorolt igen sok népet. "Austriaco? Tedesco? Croato? Inglese?" Esti csak
fejét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fejét
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
rázta. Aztán a pincér azt tudakolta, hol lakik egyébként, milyen városból jött ide, honnan származik. Esti erre egyáltalán nem felelt. Egy szigorú mozdulattal félreparancsolta az öreget, aki nem messze az asztalától egy oszlop mögé húzódott s onnan méregette ezt az érthetetlen fiút.
   
"Hogy honnan származom? – szavalgatott magának Esti, megmámorosodva a feketétől és az álmatlanságtól. – Onnan, ahonnan minden ember. Egy anyaméh bíbor barlangjából. Én is onnan indultam egy bizonytalan utazásra, melynek sem rendeltetése, sem utolsó állomása nincs feltüntetve az útlevélben. Kéjutazás? Remélem,
az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hogy az
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
lesz, mert roppant szeretek élvezni mindent. Vagy tanulmányút? Bár tudhatnék mindent, amit eddig tudtak. Vagy csak affaire familiale? Azt se bánnám, mert imádom a gyermekeket. Szóval a föld férge vagyok, ember, mint te, kedves, öreg talián, jó is meg rossz is. Mindenekfölött azonban érzékeny és kíváncsi. Minden és mindenki érdekel. Mindent és mindenkit szeretek, minden népet és minden tájat. Mindenki vagyok és senki. Vándormadár, átváltozó művész, bűvész, angolna, amelyik folyton kisiklik az újjak közül. Megfoghatatlan és átfoghatatlan."
   
Az
Adamich-mólón
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Adamich-mólón
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
közelről látta a tengert. Gyümölcshulladékok, rossz cipők, halszálkák úszkáltak olajfoltos tükrén. Fölháborodott, hogy a
fenséges
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
fönséges
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
óceánt használják is valamire, nemcsak mindíg imádják. Gőzös indult Braziliába, Rio de
Janeiro-ba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Janeiroba.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
A levegőben sirályok vijjogtak, a tenger sirályai, a vihar királyai.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meg.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Már írni kellett volna haza egy új levelezőlapot aggódó édesanyjának. De
ezt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ő ezt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
későbbre halasztotta. Nem is fért volna rá egy levelezőlapra az a sok kaland, mely megtörtént vele. Annyi emberrel ismerkedett meg, annyi új emberrel és két másik anyával
is.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is, azzal ott a vonaton és az olasz mammá-val.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
is, azzal ott a vonaton és az uccai mamával.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is, azzal ott a vonaton és az olasz mammával.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Családja megnövekedett.  
  Fürödni ment, hogy lemossa magáról az éjszakai fejfájást és szívdobogást, az iskolaport és mindent.  
  Levetkőzve, úszónadrágban sokáig üldögélt egy sziklán. Hallgatta a víz
dörgését, mely minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dörgését. A tenger minden
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pillanatban friss pezsgőt nyitogatott, durrogva.
Később
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Esti később
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leszállt hozzá, barátkozott vele, megcirógatta. Amikor látta, hogy nem bántja őt, pofoncsapta, mind a két kezével, az
ifjúság fölségsértő hetykeségével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ifjuság hetykeségével,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
oly vakmerően, mint csecsemő egy királytigrist. Lemerült beléje. Prüszkölve bukott ki és kacagott. Hintázott törékeny, üvegszerű felületén. Dalolt és ordítozott.
Kimosta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Kiöblögette
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
torkát ezzel a sós
öblögetővízzel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
öblögető-vizzel,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
utána
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
sós gargalizáló vizzel, utána
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
beléköpött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
belé köpött,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mert a tenger köpőcsésze is, az istenek és rakoncátlan fiatalok köpőcsészéje.  
  Aztán tárt karokkal dobta testét a gyöngyös kékségbe, hogy
végkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
végképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egyesüljön vele. Nem félt ő már semmitől. Tudta, hogy ezután nem érheti nagyobb baj. Az a csók és ez az
út
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ut,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölszentelte valamivé.  
  Beúszott messzire, a
tilalom-jelző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tilalomjelző
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kötélen túl, ahol már veszedelmeket is vélt – cápákat, hullákat, rozsdás vasmacskákat
és hajóroncsokat, – hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hajóroncsokat, – hogy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
és hajóroncsokat –, hogy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden, ami szép és rút, minden, ami látható és láthatatlan, az övé legyen.  
  Úszott előre a hullámokkal és a reggeli széllel, arrafelé, ahol aranyködben
az arany Velencét sejtette, a földet, melyet még nem ismert, de ismeretlenül
szeretett s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is szeretett, arrafelé, ahová este majd elviszi őt hajója s
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
szeretett arrafelé, ahová este majd elviszi őt a hajója és
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
amint válla ki-kibukkant a vízből, arcát rajongva emelte a túlsó latin part: Itália, a szent és imádott Itália felé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a tündérek birodalmát sejtette.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
 
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél  
 
(melyben 1903-ban közvetlen az érettségije után éjszaka a vonatban először csókolja szájon egy leány).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Csók
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
HARMADIK FEJEZET,  
  Amikor Esti Kornél 1903-ban az érettségin
praeclare maturus lett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
praeclare maturus lett,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
édesapja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az édesapja
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
édes apja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szabad választás elé állította: vagy megveszi neki azt a gyönyörű kerékpárt, melyre már régóta áhítozott, vagy pedig kezébe adja a pénzt, százhúsz koronát s azon oda utazhat, ahova kedve tartja.  
  Ő az utóbbi mellett döntött. De nem kis habozás és lelkitusa után.  
  Nehéz volt
elszakadnia édesanyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
elszakadni édesanyja
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
elszakadni az édesanyja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szoknyája mellől. Sárszegen nőtt fel, könyvek és
orvosságos-üvegek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
orvosságos üvegek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
között.
Esténként,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Estente,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
minekelőtte lefeküdt, mindíg meg kellett győződnie, hogy anyja, apja, öccse és húga az ágyában van-e, a szokott helyén, csak azután bírt elaludni, az ingaóra ketyegésénél. Ha pedig egyikük-másikuk kirándulásra ment a tanyára és történetesen nem hált otthon, akkor inkább átvirrasztotta az éjszakát, úgy várta a fordulatot, mely majd megint mindent a régi, boldog egyensúlyba billent. Mindaz ellen, amitől félt, a család volt számára a menedék. Ez vette körül, mint valami fülledt, homályos, ragadósan-szemetes galambdúc.  
  Másrészt vágyakozott is
innen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
innen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kifelé. Még nem jutott ki ebből az alföldi fészekből, ahol nincs se folyó, se hegy, az
utcák,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccák,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
az emberek egyformák s a napok, az évek bizony kevés változást hoznak. Fullasztó, poros délutánok voltak itt és hosszú, sötét esték. A könyvesboltok kirakataiba irkákat tettek ki és
naptárakat.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kalendáriumokat.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Szelleme már ébredezett, ízlése fejlődött, de a színházban rossz darabokat játszottak s ő jobb híján ezeket nézte meg a kakasülő diákhelyén. Szeretett volna világot látni. Mindenekelőtt a tengert szerette volna látni. Erről
képzelődött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
képzelődött,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
már az elemi iskolában, amikor először pillantotta meg a
falitérképen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
falimappán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
azt a síma, végtelen kékséget. Így – hősi elhatározással – föltette,
hogy ha törik-szakad, Olaszországba utazik, egyedül.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
hogy törik-szakad Olaszországba megy egyedül.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hogy törik-szakad, a tengerhez megy egyedül.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy törik-szakad Olaszországba utazik egyedül.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  Egy fakó, izgatott júliusi napon indult. Hajnali három órakor már talpon volt az egész ház. Lehozták a padlásról csámpás, ütött-kopott utazókosarát s a zárát próbálták kijavítani, sikertelenül. Mosolyogva, elszoruló szívvel vett búcsút. Nem hitte, hogy még visszakerül ide. A pesti személyvonathoz mindenki kikísérte. Zsebkendőjüket lengették utána. Édesanyja arcát elfordította és
sírt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
úgy sírt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Ötórai zötyögés után "szerencsésen" meg is érkezett
Pestre.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a fővárosba.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Erről azonnal értesítette szüleit, egy levelezőlapon. A pályaudvar közelében valami harmadrangú szállóban váltott szobát. Csak egy napot töltött itten.  
  Ezt arra használta föl, hogy megismerje
Pestet.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a nagyvárost.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Boldogan, fölvillanyozva vágott neki a városnak, "ennek a modern Babylonnak", ahogy szüleinek írta egy másik levelezőlapon. Önérzete növekedett, mert egyedül járt-kelt. A Nemzeti Múzeumban megnézte a régiségtárat, a lépcsőerkélyt, ahonnan Petőfi szavalt és a kitömött állatokat. Később az Andrássy-úton eltévedt. Egy rendőr szívesen útbaigazította. Kezében "Budapest székesfőváros térképé"-vel megtalálta a Dunát és a Gellért-hegyet. A Duna nagy volt, a
Gellért-hegy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Gellérthegy
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
magas volt.
Mind a kettő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mindakettő
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyönyörű volt. Pest általában gyönyörű volt.  
  Leginkább a
pesti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ember érdekelte. Mindenki, aki az
utcán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccán
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ment, a kávéházban,
villamosban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
villamoson
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ült, a boltokban vásárolt,
"pesti ember"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Ő csak azt vette észre, hogy merőben különböznek a sárszegiektől és modorukban, viselkedésükben annyira hasonlítanak egymáshoz, mint egy
család
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
familia
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tagjai. Ennélfogva előtte egy kúriai bíró, egy lócsiszár, egy mágnásasszony és egy pesztra csak a
pesti ember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nagyvárosi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volt. Ezt a megállapítását – magasabb szempontból – nem is lehet kifogásolni.  
  A
"pesti ember"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fővárosi ember
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sietett és nem törődött vele. Rögtön megérkezésekor tapasztalta ezt. A bérszolga, aki
poggyászát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
podgyászát
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölcipelte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
fölcepelte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a szálloda harmadik emeletére, szintén
a pesti emberekhez
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hozzájuk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tartozott. Nem szólt az hozzá egy árva szót sem, akárhogy várta, hanem kedvetlenül letette kosarát egy bakra, mormogott valamit s máris tovább állt. Ez a modor fájt neki, de roppant
bámulattal töltötte el.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
imponált.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Előkelőnek tartotta a
pesti tartózkodást és fölényt.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
pesti ember tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fővárosi ember tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
pesti tartózkodását és fölényét.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Meg is írta
szüleinek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szüleinek,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
– egy harmadik
levelezőlapon -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
levelezőlapon –,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hogy "az itteni emberek nem durvák, sőt bizonyos tekintetben fínomabbak, figyelmesebbek, mint a sárszegiek". Néha azonban
hidegeknek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hidegnek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
látszottak, sőt szívteleneknek.
Senki se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Senkise
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kérdezte például azt, amit
otthon a főispántól kezdve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
otthon
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenki föltétlenül megkérdezett volna tőle, még az is, aki csak látásból ismeri: – "no Kornél barátom,
úgy-e gyönyörű Pest?" "úgy-e nagy a Duna?" "úgy-e magas a Gellért-hegy?"
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
úgy-e gyönyörű Pest?" "úgy-e nagy a Duna?" "úgy-e magas a Gellérthegy?"
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
ugye szép város?"
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Aztán nem tekintettek nyilt, szeretetre áhítozó arcába sem, melyet eleinte – az első órákban – oly határtalan bizalommal emelt mindenki felé, hogy egyesek önkéntelenül elmosolyodtak
s háta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
s a háta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mögött összenevettek ennyi tapasztalatlanság és ifjúság láttán, mindaddig, amíg – pár óra multán – meg nem tanulta, hogy arcát el kell zárnia, ha nem akar nevetségessé válni. Itten megszűnt az a széles, kedélyes világ, az a cukros baba-élet, az a főzőcske-játék, melyet a vidéken megszokott. Egészen más kezdődött itten. Több annál és kevesebb.  
  Fölzaklatva ezektől az újságoktól, minden helyzetben megaláztatva és újra-újra vérig sértve lézengett ide-oda s mint akit megnyúznak és nyershúsához tapadnak a tárgyak, fájóan
fölszaggatva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kiszaggatva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a gyógyuló hegeket, minden benyomásra betegesen fogékony lett,
minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
menden
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
érzéke kiélesedett és megfínomult s egy szó, mely megütötte fülét, egy gyár cefreszaga, egy ismeretlen alakú
pohár – egy "pesti pohár" -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
pohár,egy "pesti pohár"
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
pohár,a "pesti pohár"
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
a
szállodája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szállója
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
nyomorúságos udvari szobájában, jelképpé, feledhetetlen emlékévé vált s mikor végre a napi lótás-futástól bódultan
ágyba bújt – a "pesti ágy"-ba, a "pesti párnák" közé -
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ágyba bujt, a "pesti ágy"-ba, a "pesti párnák" közé,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ágyba bujt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fölbugyogott szívében a honvágy a régi dolgok, a régi emberek után és kétségbeesetten vágyakozott haza. Nem is jött álom a szemére. Felkönyökölt
párnájára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a párnájára
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a sötét szobában és töprengett.  
  Másnap délután szállt
a fiúmei gyorsra.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a gyorsra.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Nyomban kapott helyet. Kevesen utaztak.
Abban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Abba
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a másodosztályú
fülkében,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fülkébe,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ahova először nyitott be, csak ketten voltak: egy úriasszony meg a leánya.  
 
Köszönt nekik.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
   
Esti köszönt.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Az asszony néma főbólintással fogadta ezt, jóindulatúan, de kimérten, mintegy tudomására hozva, hogy a barátságos semlegesség álláspontjára helyezkedik. Ő belenyomorította a hálóba kosarát s az ablak melletti ülésre telepedett. Szemben vele ült az asszony, az asszony mellett a leány, vele rézsút szemközt.  
 
Esti legyezgette magát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
   
Legyezgette magát.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Afrikai hőség uralkodott. Az átfült kocsik, melyek egész nap pácolódtak a tűző verőfényben, most adták ki mérgüket, füstölögtek a melegtől, a portól s az ülések huzatai valami állati bőrbűzt izzadtak. A párnák fekete foltjai részegen táncoltak szeme előtt
ebben a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sárga, panoptikumszerű világításban.  
  Alig vette szemügyre utitársait. Ő sem óhajtott ismerkedni. Okulva a keserű leckékből, játszotta a közönyöst. Már jobban tudott alakoskodni, mint azok,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egész életükben ezt művelik. Kinyitotta könyvét, Edmondo de Amicis
Cuore-jét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Coure-jét.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Mulattatta, hogy hézagos olasz nyelvismerete ellenére is tökéletesen értette, majdnem folyékonyan olvasta, a testvéri latin alapján.  
  A vonat kifutott a pályaház üvegkalitkájából. Ekkor az asszony keresztet vetett. Ez meglepte őt.
Náluk nem volt szokás. De meg is hatotta. Milyen szép, milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Milyen szép s milyen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nőies ez az alázat. "Isten kezében vagyunk mindnyájan." Valóban az utazás rontja élet-százalékunkat. Nem halálos veszedelem, csak körülbelül annyi, mint egy
tüszős-mandulalob,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tüszős mandulalob,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tüszös-mandulalob,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
melyből – esetleg – általános vérmérgezés,
szívbénulás
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sziv bénulás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is fejlődhet. Ez az út különben se csekélység. Tizenkét óráig
tart,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tart
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egyfolytában. A délután egy darabja, aztán az egész éjszaka, holnap reggel nyolcig. Mire megérkeznek, ismét süt a nap, mint most. Ki tudja,
mi nem történik azalatt?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mi történhetik azalatt?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Örült ennek a bizonytalanságnak. Annak is örült, hogy nem szállt be hozzájuk új utas s így valószínűleg
kényelmesen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kényelmesen,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ezzel az asszonnyal meg a leányával utazik mindvégig, akik ha nem is barátságosak, de nem ellenségesek.  
  Végigzörögtek a váltóparkokon. Már
Pesten túl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a városon tul
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
haladtak, szántóföldek között. A zsíros hőség enyhült, meghigult. Egy kis szél is fujdogált. Úgy érezte, hogy fölszabadul, hogy ő is sok mindent maga mögött hagyott, hogy sok minden nem köti már, ami
annakelőtte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
annakelőtte,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
s az a fiatalember, aki ott
ül, az olasz könyvvel kezében, voltakép ő is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ül, az olasz könyvvel a kezében, voltaképp ő is,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ül, könyvvel a kezében, voltaképp ő is,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
meg nem is ő, mindenki lehet, akit akar, mert a folytonos helyváltozással a helyzetek végtelen lehetőségébe jutott, holmi lelki
álarcos-bálba.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
álarcosbálba.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Az asszony igazgatta hamvasszőke haját, hátul
a kontyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kontyával
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
motozott, a
teknősbéka-hajtűivel.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
teknősbéka hajtüivel.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
teknősbéka-hajtüivel.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Nyugodt arca volt és egyszerű, tiszta homloka. Esti most fedezte
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
először, hogy a vonatfülke micsoda
jótékonyan elmés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
jótékony-elmés
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hely. Itt az idegen emberek élete mintegy keresztmetszetben – egyszerre és tömörítve – jelenik meg előttünk, akár egy regényben, melyet találomra
felütünk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
felütünk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valahol a középen. Kíváncsiságunk, melyet egyébként álszemérmesen rejtegetünk, kielégülhet a kényszerűség folytán, hogy össze vagyunk velük zárva egy mozgó
szobába,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szobában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
beléjük kandikálhatunk, találgathatjuk, hogy mi lehetett ennek a regénynek a kezdete és mi lesz majd a vége? Ő már az önképzőkörben nem megvetendő irodalmi munkásságot fejtett ki, mint költő és regényíró. Itt is ezt a mesterséget gyakorolta. Akármilyen
gyámoltalan volt is különben,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyámoltalan is volt különben,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szándékát finoman-ravaszul
palástolva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
palástolva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
teljesen átadhatta magát a teremtő kotnyelességnek s tekintete
a Cuore gyermeteg mondatai
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a Cuore gyermeteg mondatai
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a könyv
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mellől egyre gyakrabban siklott az asszonyra.  
  Harmincnyolc, negyvenéves lehetett, annyi, mint az ő édesanyja.
Mindjárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Mingyárt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az első pillanatban rendkívül rokonszenvesnek találta. Borostyánzöld szeme volt.
De az asszony nem nézett sem Estire, sem a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
De nem nézett se Estire, se a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
De az asszony nem nézett se Estire, se a
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
leányára. Maga elé nézett, fáradtan, szomorúan, talán kissé közönyösen is. Magába nézett. Nem engedte, hogy más is belenézzen.  
  Lankatag szelídséget árasztott és meghittséget is, mint egy galamb. Nem volt kövér, egyáltalán nem volt kövér, de telt volt, mint egy galamb. Kezén minden ékszerül egy arany karikagyűrűt viselt. Ez a kéz – a fehér anyakéz – többnyire
az ölében
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ölében
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
pihent, az anyaöl kedves, rejtélyes puhaságában.  
  Két
disznóbőr-bőröndöt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
disznóbőr bőröndöt
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
disznóbőr böröndöt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hozott magával, kávébarna
vászon­huzattal,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
vászonruházattal,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
teleragasztva a
külföldi szállodák kolibricifra céduláival.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
külföldi hotelek kolibri-cifra céduláival.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Fogantyújukról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Fogantyújokról
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Fogantyujokról
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
bőrkeretes névjegy lógott, himbálódzva, amint a vonat haladt. Mellette az ülésen takaros kézitáska hevert, szamárbőrből.  
  Az asszony minden mozdulatában mérték, ízlés nyilatkozott meg. Különben alig mozgott. Egy csöppet furcsa is volt ez a nagy nyugalom. Tünődött és semmit se tett. Esti néha azt hitte, hogy majd egyszer – amikor tüsszent, vagy az orrát fújja –
hirtelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hirtelenül
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kiábrándul belőle. De csalatkozott. Később minden ilyen apró-cseprő meglepetés csak indokolta gyors rokonszenvét. Még a nő tétlensége se vált unalmassá. Mindaz, amit
tett, vagy amit nem tett, jó volt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tett, jó volt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szép volt, kellemes volt és úgy volt jó, úgy volt szép, úgy volt kellemes, ahogy ő tette, vagy nem tette.  
  Olyan mélységes szeretet ébredt benne
iránta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
iránta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mintha az anyját látta volna. Jól esett ránéznie, jól esett tudnia, hogy ez az asszony a világon van és ilyen közel van őhozzá.  
  Közben úgy elröppent az idő, hogy észre
se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
vette.  
  Természetesen ezeket a megfigyeléseket lassan, apródonként gyüjtötte, minden percben valamit, mert nem
tolakodhatott, csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tolakodhatott. Csak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rövid ideig szemlélhette, mintegy véletlenül, aztán
visszaszálltaz elorzott, becses virágporral s ezt földolgozta képzelete zümmögő méhkasában, mézzé.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vissza-visszaszállt könyve mögé az elorzott, becses virágporral s ezt földolgozta képzelete zümmögő méhkasában, mézzé.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vissza-vissza szállt könyve mögé az elorzott, a becses virágporral s ezt földolgozta képzeletében, ebben a zümmögő méhkasban, mézzé.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Egyszer, mikor
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
épp
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leshelyére vonult vissza, a
Cuore
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Cuore
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
könyv
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fedezéke mögé
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
szemöldökét morcolva, igen fontoskodva olvasott, feltűnt neki, hogy a leány valamit sugdos
az anyjának.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
anyjának.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  Ezt a
sugdosást,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sugdosást
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– ha ugyan annak lehet nevezni – ezt a suttogást-buttogást már attól fogva hallotta, hogy beszállt ide. De nem igen törődött vele. Egy idő
multán meg
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
multán pedig meg
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
is szokta, mint a légy
dongását,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dongását
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nyári délután egy szobában.  
  A leány az anyja karjába csimpaszkodott és úgy
suttogott fülébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
suttogott a fülébe.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Olykor
tenyeréből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a tenyeréből
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tölcsért is formált és úgy suttogott. Szakadatlanul suttogott neki valamit. Hogy mit, azt nem lehetett hallani. Az anya figyelt is
rá, nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
rá, meg nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is. Bólintgatott, tagadólag rázta
fejét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fejét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Amikor ez a suttogás – vagy inkább susogás – pusmogássá és vihorászássá fajult, csitította. Gépiesen, félszavakkal próbálta leszerelni: "Csöndesen, kisleányom". "Igen, kisleányom". "Nem, nem, kisleányom". De ez volt minden.  
  Esti nem értette a helyzetet. Kissé idegesítette a dolog. Nyugtalanította a leány nyugtalansága. Nyugtalanította – talán még jobban – az anya nyugalma. Most tehát nem kukucskált ki könyve mögül, hogy új adatokat szerezzen a kedves ismeretlen ismerősről, nem nézdelődött, hanem fülelt.  
  Lázas, siető susogás volt ez, összefolyó szóáradat, tagolatlan, érthetetlen s olyan szapora, mintha könyvből olvasták volna.  
  Eddig úgyszólván ügyet se vetett a leányra, hiszen csak az anya kötötte le minden érdeklődését. Bejövet látta, hogy serdülő leány,
tizenhárom,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenhárom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legföljebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legfölebb
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenötéves.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tizenöt éves.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Azt is látta, hogy nem szép. Valószínűleg ezért kerülte
tekintetével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tekintetével
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ösztönösen.  
  Most
Edmondo de Amicis mellől
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a könyv mellől
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
rásandított.  
  Afféle csipisz volt, jelentéktelen, sótalan-borstalan. Vézna, cingár, mint egy cinege. Cinegelábú, cérnahangú. Pöttyös, fehér batisztruhát hordott, drága, svájci csipkével díszítve és vadonatúj, pompás lakkcipőt. Száraz, fehérszőke hajában
óriási
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
óriás
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
eperszín
atlasz-szalagcsokor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
atlasz szalagcsokor
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
világított, mely
még inkább
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
méginkább
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
elsápasztotta arcát. Ugyanebből az anyagból szalagot
viselt a nyakán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
viselt nyakán
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
is, igen széleset, hogy eltakarja hosszú cinegenyakát.  
  Úgy kiöltöztették, mintha nem is erre a nyári útra hozták volna, hanem valami bálra, egy tündöklő, téli bálra, egy egészen valószínűtlen és hozzá képtelen gyermekbálra.  
  Csenevész fejecskéje, lapos mellkasa, nyiszlett válla,
aztán két
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
aztán a két
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
sótartója is, mely a gyöngén kivágott ruhából föl-fölbukkant
s keze is, füle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
s a keze is, a füle
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is, mindene előbb szánalmat keltett, de nyomban utána visszatetszést. Nemcsak rút volt ez a teremtés: elidegenítő volt, határozottan ellenszenves volt.  
  Szegény, gondolta Esti. Nem is bírta sokáig nézni. Kitekintett az ablakon.  
  Lassan sötétedett. A félhomályban eltűnt a leány, összeolvadt
anyjával. Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az anyjával. Csak a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
suttogása hallatszott,
véget-nem-érő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a véget-nem-érő,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a véget nem érő,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bosszantó suttogása, mely a sötétben egyre izgatottabb, gyorsabb lett. Az anyja fülébe bújva suttogott. Érthetetlen volt, hogy nem fárad el már órák óta s hogy az
anyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
anya
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem fárad el őt hallgatni. Mért selypeg ez annyit? Mért nem rekedt be, mért nem
dől már ki?
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
dől ki már?
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Esti vállat vont. Mindez merőben érthetetlen volt.  
  A
vonat régesrég elhagyta a gyékényesi állomást s teljes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vonat teljes
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sebességgel vágtatott bele a csillagtalan, nyári éjszakába. Fönn a mennyezeten meggyújtották a gázlángokat. Esti a könyvéhez menekült. Minden erejét kifejtette, hogy a szövegre központosítsa figyelmét. Alig olvasott azonban négy-öt oldalt, olyasmit vett észre, ami
végkép kihozta sodrából.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
végképp kihozta a sodrából.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Észrevette, hogy ez a leány reá
mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
mutogatott. Előbb csak félszemmel látta ezt. De aztán kétségtelenül látta, hogy igenis reá, ő reá mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mutogat. előbb
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
csak félszemmel látta ezt. De aztán kétségtelenül látta, hogy igenis reá, ő reá mutogatott. Az
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
anyja karjába kapaszkodott, suttogott, mint eddig és reá mutogatott. Ami sok, az aztán sok.  
  Ezen már ő is fölháborodott.
Oly izgalom
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Utána oly izgalom
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fogta el, hogy fölháborodása elhült. Higgadtan igyekezett gondolkozni. Szóval reá vonatkozik a mutogatás. De ebben az esetben ez az egyoldalú párbeszéd is kezdettől fogva reá vonatkozott s ő olyan érdeklődés központjába került, melynek
se eredetét, se célját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
sem eredetét, sem célját
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem ismerte.  
  Mi az ördögöt
akart
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
akar
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle ez a leány? Azt kellett föltennie, hogy valamiért gúnyolja. Talán
ruhája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
a ruhája
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
miatt? Erre az útra legszebb ruháját vette föl, a sötétkéket, melyet az idén tavasszal kapott.
Egyénien öltözködött.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Csinosan, egyénien öltözködött.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Magas, álláig érő gallért hordott, vékony, fehér
piké-nyakkendőt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pikényakkendőt,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mely egyszerre egy nemzetközi tenoristához és egy mucsai díjnokhoz tette hasonlóvá, de ő ezzel roppant meg volt elégedve s úgy hitte, hogy
semmi se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
semmise
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
fejezi ki találóbban
bohém-voltát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
bohém voltát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
határtalanba sóhajtó, szeszélyes költőlelkét. Hát akkor talán
nevetségesnek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
komikusnak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
tartja ez a kis fityfiritty, vagy csúnyának? Tudta magáról, hogy nem az. Sudár, karcsú fiú volt. Oldalt választott gesztenyebarna haja dúsan ömlött le domború homlokára. Szürke szeme fájó esengéssel, tétova kandisággal égett, akkor még sokkal tisztábban és tüzesebben, mint később, mikor a csalódás, a mindenben való kétkedés ködössé tette e szem ragyogását, olyan ólomszínűvé, olyan részegen-zavarossá, mintha állandó
pálinka-mámorban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pálinkamámorban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
volna.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
élne.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Nem sokat teketóriázott. Megvárta, míg a leány ismét reá mutogat és mikor
ujja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az ujja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
az orra előtt hadonászott, ölébe csapta könyvét
s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
magyarázatot
követelve feléje fordult.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
követelve hirtelenül feléje
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
követelve, hirtelenül feléje
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
 
  A leány, mint akit tetten érnek, meghökkent. Vékony ujja szinte jégcsappá dermedt. Úgy állt a levegőben. Lassan húzta vissza.  
  Anyja most se szólt semmit. Megragadta a leány
kezét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
kezét
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– a bűnös kis kezet, mely
mutogatott – a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
mutogatott, – a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mutogatott –, a
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
két tenyere közé fektette, bezárta s szelíden, végtelen gyöngédséggel és türelemmel tapsikolni kezdte, mintha nyulacskát játszana vele. "Ez elment nyulászni… ez megfogta…"  
  Némi fegyverszünet állott be. A suttogás
gyérült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
gyérült,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vagy olyan halk lett, hogy nem igen lehetett hallani. Éjfélre járt. Az asszony kinyította kézitáskáját. Egy kést vett ki
belőle, egy éles,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
belőle, éles,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hegyes, vékonypengéjű aranykést. Utána még valamit kivett, ami vattába volt csomagolva. A vattagöngyölegből egy gyönyörű vajsárga
kálvil-alma
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Calvil-alma
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
bomlott ki. Ügyesen, gondosan meghámozta, gerezdekre szeletelte s a gerezdeket az aranykés hegyére tűzdelve egyenként emelte a leány szája felé.  
  Az evett. Nem szépen evett. Csámcsogott.  
  Amint a gerezdeket kissé duzzatag ajkai közé
kapta, fehér, tapadó nyál képződött,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kapta, fehér tapadó nyál képződött rajtuk,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tapadó nyál képződött rajtuk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mint a kis fecskefiókák csőrén, olyan tajték, olyan hab, mely holmi belső forróságtól sűrűsödik meg. Mohón tátogatta csőrét minden falatra. Közben föltárta vérszegény inyét is, ritkásan álló, romlott fogacskáit, melyek benn a szájában feketésen csillámlottak. "Akarsz még, kisleányom?" – kérdezgette az anya. A leány bólintott.  
  Így költötte el majdnem az egész almát. Csak az utolsó gerezd volt még hátra.  
  Egyszerre talpra ugrott, föltépte
az ajtót és a folyosóra rohant. Az anyja
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
az ajtót, a folyosóra rohant. Anyja
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
rémülten iramodott utána.  
  Mi történt már megint? Mi van az almával és az anyával? Mi van ezzel a leánnyal?
Esti
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is fölugrott. Körültekintett az üres fülkében.  
  Egyedül maradt. Végre egyedül maradt.
Föllélekzett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Föllélegzett,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mint aki boszorkánynyomástól szabadul. Csak most merte igazán bevallani, hogy fél. Utitársait egyre kevésbé értette. Kik ezek? Mik ezek? Kicsoda ez a neveletlen leány, aki folyton suttog, mutogat, aztán kiront, az anyja pedig utána, mint egy csendőr? Milyen jelenet kezdődik ott künn és milyen jelenet fejeződött be itt az imént, akkor, amikor végre békésen almáztak a hirtelen beállott csöndben, melynek végszavát még csak sejteni se lehet? Kicsoda ez az anya, aki mindent eltűr leányától, mindent ráhagy, egyetlenegyszer sem utasítja rendre, sőt olyan
puha,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
puha
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– vagy olyan
buta – hogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
buta –, hogy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
majomszeretettel becézi vásottságáért? Most inkább
őreá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
őrá
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
neheztelt, nem a leányra. Haragudni kezdett erre a rendkívül rokonszenves asszonyra, akit annyira megszeretett. Erélyesebbnek kellene lennie, szigorúbbnak. Vagy nem bír vele? Persze, persze. Elkényeztette, rosszul nevelte.  
  Könnyen megtudhatta volna nevüket. Csak föl kellett volna pillantania a bőrbe foglalt névjegyekre, melyek feje fölött imbolyogtak. De ő ilyesmit illetlenségnek tartott. Különben is mit ért volna azzal, ha elolvassa nevüket? Az ő kíváncsisága mélyebbre tört, nem a
nevekre,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nevekre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mert mit számít egy ember neve? – az emberekbe akart hatolni, az életükbe, ebbe a két életbe, mely valószínűleg igen rejtélyes.  
  Már akár rejtélyes, akár nem, ő itt tovább nem maradhat. Ezekkel lehetetlen egy födél alatt eltölteni az
egész
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egész,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hosszú éjszakát.
Menekülnie
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Menekülni
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kell innen. Váratlan eltávozásukkal a sors úgyis egérutat nyitott neki, hogy nagyobb feltűnés nélkül szökhessen, poggyászát átvigye egy másik fülkébe, akárhová. Még mindíg nem jöttek vissza. És most szorongva gondolt arra, hogy akármelyik pillanatban visszajöhetnek. Kisietett, hogy szétnézzen.  
  A keskeny, alig világított folyosón már egy lélek se volt. Az anya se volt ott és a leány sem. Hová tűnhettek? A kérdés izgatta. Tűvé tett mindent. Még a két árnyékszékbe is betekintett. Üresen találta.
Sehol se
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Seholse
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
voltak. Se hírük, se hamvuk.  
  Átszálltak egy másik kocsiba? Ez valószínűtlen. Az átjáró-ajtók, melyek a szomszédos kocsiba vezettek, be voltak zárva. Tehát kiugrottak a robogó vonatból s most a pályatest kavicsain feküsznek,
haldokolva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
haldokolva
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nyitott, lassan szivárgó
koponyával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
koponyával,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vagy a kerekek közé gabalyodva folytatják útjukat és kísérik őt, mint megcsonkított holttestek? Ez borzalmas volna.  
  A kocsi minden szakaszába benyitott, akár egy
titkosrendőr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
detektív,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
részint hogy világot derítsen az anya és leánya hollétére, részint
pedig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
pedig,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy legalább ülőhelyet keressen magának erre az éjszakára.  
  Legtöbb fülkében sötét volt. Az utasok leeresztett függönyök,
zordan-csukott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
zordan csukott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ajtók mögött horkoltak. Az ismert hálószoba-idill fogadta: alvó gyermekek és félnarancsok, bőröndökkel harcászatian eltorlaszolt szekértáborok és mogorva férfiak ingújjban, zöld
vizes-palackban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vizes palackban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
kotyogó tej és
nagynénik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
nagynénik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szuszogó fejüket kövér emlőjükre hajtva, a földön sajthéj, virág, cipőhúzó, rémült rendetlenségben széthányva, mint vad ütközet után, az üléseken izzadt harisnyában gőzölgő lábak, viharosan pipálva és felhőzve s közben szendén szenderegve a terítőül odaborított tegnapi
újságok hazafias vezércikk-szólamain.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
újságok hazafias vezércikkfrázisain.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
újságok hazafias vezércikkszólamain.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
ujságok vezércikkfrázisain.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Mindenütt kialakult már az a hamar összeverődő, rondán-családias utastársaság, az a véletlenül és kényszerből toborzódott zárt
vonat-cimboraság,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
vonat-kompánia,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
csupa idegenekből, akik egy másik, hozzájuk teljesen hasonló idegent, aki ily későn és váratlanul toppan be, nem sokkal nyájasabban üdvözölnek, mint egy álarcos, kloroformos rablót.  
  Esti nem erőszakoskodott. Miután meggyőződött, hogy az anya és a leány tényleg sehol sincs és hogy hely sem akad számára, szerényen visszahúzódott, mindenkitől bocsánatot esdekelve.  
  Álldogált a folyosón. Gyönyörködött a mozdony röppentyűiben. Ez minden pillanatban tűzbokrétát rakott az éjszakára. Miriád és miriád szikra hatalmas ívben lendült el, aztán megsemmisült egy árokban, mint hamar kialvó hullócsillag. De egy szikra
szemébe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemébe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
szállt. Visszament
fülkéjébe.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a fülkéjébe.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Az még mindíg elhagyottan állt, levegőjében két élet emlékével. Leült
régi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a régi
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
helyére. Most már ő maga is bizonyosra vette, hogy itt ragadt. Ezt bánta
is
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
is,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg nem is.  
  Ha véletlenül helyet kap
egyebütt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
egyebütt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
– amint
kaphatna, hiszen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kaphatna is, hiszen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a vonat nem zsúfolt, aztán csak a kalaúznak kellene
szólnia
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szólnia,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– akkor is vajmi kétséges, hogy átvonul-e másik szakaszba, bírja-e vállalni furcsa-érzékeny lelkiismerete, hogy suttyomban való,
riadt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
pánikszerű
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
menekülésével esetleg megsértse utitársait, azt a két embert, akit most először látott az életben és talán utoljára is. Valószínű, fölöttébb valószínű, hogy ő ekkor is meggondolja magát, az utolsó pillanatban visszatáncol s mégis úgy dönt, hogy itt marad, mint
most tette.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
most.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Érdekelte a dolog, az bizonyos. Bármennyire is rettegett tőle, kíváncsi volt, hogy mi lesz a folytatása. Világosabban akarta látni, hogy kikkel utazott eddig, tisztázni szeretett volna egyet-mást.  
 
Pusztán ezzel mégse magyarázható
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Pusztán azonban ezzel nem magyarázható
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
magatartása. Azzal sem, hogy ő "jól nevelt fiú" volt. Azzal sem, hogy félénksége, élénk képzelete határozatlanná tette és gyakran, mikor a veszedelemtől futott, ez hajszolta bele a veszedelembe. Azzal sem, mintha valami túlontúl kegyes lélek lett volna, a szó köznapi értelmében. Sok kegyetlenség lakozott benne, sok vérengző, gonosz ösztön. Csak ő tudta, hogy mint kisdiák mit művelt a szegény legyekkel és békákkal a mosókonyhában
berendezett titkos kínzókamrában.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
berendezett kínzókamrában.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Itt ő meg
unokaöccse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az unokaöccse
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
konyhakéssel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
konyhakésekkel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
boncolták föl a békákat s
öreganyjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az öreganyjuk
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
macskáit is, meglékelték
koponyájukat, kivették szemüket,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a koponyájukat, kivették a szemüket
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vagyis rendszeres
vivisectio-t
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
"vivisectiot"-t
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
folytattak, tisztán "tudományos, kísérleti alapon" és
öreganyjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
öreganyjuk,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– ez a hangos, szeleburdi, rövidlátó asszony – váltig dühösködött, hogy
bármiként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
akármint
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ügyel, folyton eltűnnek a macskái, minden évben tíz-húsz darab. Kellő esetben bizonyára gyilkolni is tudott volna, mint minden ember. De attól, hogy valakit megsértsen, jobban félt, mint hogy megöl valakit.  
  Mindíg iszonyodott attól, hogy egy emberhez – aki csak olyan, mint ő, szóval gyarló, boldogságra vágyó s végül minden körülmények között nyomorultul elpusztuló – durva legyen,
kíméletlen s tapintatlan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kiméletlen, tapintatlan,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
hogy megalázza őt önmaga előtt, hogy csak egy célzással, csak egy gondolattal is megbántsa és sokszor – legalább ezt képzelte – inkább meghalt volna, semhogy azt a hitet keltse, hogy valaki fölösleges ezen a világon s az illető, amíg elkotródik mellőle, pirulva
mondogassa,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mondogassa:
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
"úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
terhére voltam… úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
ún… úgy
látszik,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
látszik
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
lenéz…"  
  Ez az erkölcsi fölfogása, melyet Esti Kornél később
részletesebben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
itt-ott részletesebben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is kifejtett egyéb műveiben, már ekkor csírázott gyermeklelkében. Tudta, hogy keveset segíthetünk egymáson, hogy boldogulásunk érdekében kénytelenek vagyunk ártani másoknak, néha halálosan is, hogy a nagy dolgokban majdnem mindíg elkerülhetetlen a könyörtelenség, de
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ezért azt a meggyőződést vallotta, hogy emberiességünk, apostolkodásunk – becsületesen és őszintén – egyedül csak a kis dolgokban nyilatkozhat meg s a figyelem, az elnézésen és megbocsátáson alapuló kölcsönös kímélet, a tapintat a legtöbb, a legnagyobb dolog ezen a földön.  
  Végül ezen a gondolatsoron
haladva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
haladva,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
arra a sívárnak, sőt egyenesen pogánynak tetsző következtetésre lyukadt ki, hogy
mivel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
miután
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
igazán jók
úgyse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ugy se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lehetünk, legalább udvariasak legyünk. Ez
az udvariassága pedig nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az udvariasság nem
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
udvariaskodás volt, nem bók, nem üres fecsegés. Sokszor csak abban állott, hogy kellő pillanatban, észrevétlenül elhelyezzen egy közönyösnek látszó szót, melyet valaki kétségbeesetten
várt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vár
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle, mint életének
igazolását. Ezt a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
igazítását. Ezt a
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
igazítását. Ő ezt a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
legkülönb erénynek
tartotta. Mindenesetre különbnek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tartotta, mindenekfelett különbnek,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mint az úgynevezett jóságot. A jóság folyton prédikál, meg akarja váltani az emberiséget, keneteskedik,
máról-holnapra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
máról holnapra
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
csodát akar
művelni, a tartalmával
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
müvelni, tartalmával
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
hivalkodik, a lényeget akarja bolygatni, de bizony legtöbbször csak
kongó, tartalmatlan és merőben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kongó, tartalmatlan, merőben
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
formai.
Viszont ha az udvariasság merőben formainak rémlik is, belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Viszont ha az udvariasság merőben formainak is rémlik belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
Viszont ha az udvariasság merőben formainak is rémlik, belül, a mivoltában
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Viszont az udvariasság, ha merőben formainak is rémlik, belül a mivoltában,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
maga a tartalom, maga a lényeg. A jó szó, melyet még
nem valósítottak meg, minden
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
nem testesítettek meg és minden
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
nem teljesitettek
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
meg és minden
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
szűz lehetőséget magában
zár és több,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
zár, több,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
mint a jó tett, melynek kimenetele kétes,
hatása vitás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hatása vajmi vitás.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Általában a szó mindig több, mint a tett.  
  Izgatottan várta vissza útitársait. Azok nem jöttek, nem jöttek. Megnézte zsebóráját. Háromnegyed egy volt. Pont háromnegyed órája, hogy nyomuk veszett.  
  Egy órakor lépések zaja hallatszott a folyosón. A kalaúz haladt el fülkéje
előtt, kezében lámpa, az új horvát kalaúz,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
előtt, lámpával a kezében az uj, horvát
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
előtt, lámpával kezében az uj, horvát
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
előtt, lámpával a kezében, az uj kalauz,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy barátságos,
bajuszos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
bajszos
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ember, be is jött hozzá, kifogástalan
németséggel és osztrák bizalmaskodással megkérdezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
németséggel és megkérdezte
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
tőle, hogy hová utazik és
miért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mért
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem alszik. Arra vonatkozólag azonban ő se tudott fölvilágosítást adni, hogy hol az asszony és a leány. Hosszan elbeszélgetett vele a kalaúz. Aztán
kifogástalan
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a kifogástalan
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine scheene, gute Nacht", tisztelgett s
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine schöne, gute Nacht", szalutált s
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
németségével és osztrák bizalmaskodásával így szólt: "Ich wünsch’ Ihnen eine schene, gute Nacht", tisztelgett s
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
németségével igy szólt: Ich wünsch Ihnen eine schöne gute nacht! Szalutált s
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
amint kiment, behúzta maga után a szakasz ajtaját.  
  Pár perc mulva zörögve nyilt az ajtó. Esti azt hitte, hogy a kalaúz tért vissza, még egy kicsit
tereferélni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
diskurálni,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
elbratyizni, szlávosan, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elbratyizni, a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
borravaló reményében, mert nehéz az élet, sok a gyerek, satöbbi. De
senkise
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
senki se
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
lépett be. A folyosón némaság volt. Mintha az ajtó csak magától nyilt volna ki, a vonat zakatolásától. Arról a helyről, ahol ő ült, látni se lehetett senkit. Tíz-tizenöt – igen hosszú – másodpercig tarthatott ez.  
  Akkor egy hangot lehetett hallani. "Menj be, kisleányom. Menj be szépen, kisleányom." Az asszony volt. Ők voltak.  
  Percek multak el. Újra semmi nesz, semmi mozgás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Megint percek multak el.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Percek multak el.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
A leány belépett.  
  Utána – a sarkában – az anyja. Becsukta az ajtót, leült az ablak mellé. Estivel szemben.  
  A leány nem ült le. Csak állt, indulatosan, konokul, ingerülten. De ezek csak szavak,
tapogatódzó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
tapogatózó
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szavak, hogy
némikép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
némiképp
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
megközelítsék görcsös durcásságát. Kissé felhevültnek is látszott, mintha künn forró vízben fürdött volna, vagy egy csöppet kipirosította volna még mindíg igen sápadt arcát. Esti kérdő pillantást vetett az anyára, puhatolódzni, hogy hol járhattak? Az
anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
ő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
arca
változatlan volt és elutasító.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
változatlan volt, elutasító.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  A
lány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
leány
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– mint a villám – valami rúgóra járó kattanással odatérdepelt a túlsó ülés másik sarkába, a folyosóablak mellé, arccal a falnak,
hátat fordítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hátatforditva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
mindenkinek. Térdepelt és meg se moccant. Meredten térdepelt. Meredten és makrancosan térdepelt. Tarkóizmai megfeszültek. Háta oly egyenes lett, mint egy vasalódeszka. Hosszú karjai,
hosszú
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
hosszú,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
angolkóros karjai lelógtak. Hosszú, angolkóros lábszárait mutatta, melyeket a fehér félharisnya meztelenül hagyott, a cinegelábszárakat meg a lakkcipője szinte használatlan talpát. Az egészben volt valami
bohókás.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
komédiás.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Hasonlított a "haragszomrád"-játéknak ahhoz a mozzanatához is, mikor a zálogkiváltásnál valaki büntetésből "szobrot áll" s a társaság azt művelheti az
illetővel,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
illetővel
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– csúfságból – amit akar. Csak
állhatatosságában, kitartásában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az állhatatosságában, a kitartásában
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
volt valami nagyon komoly és megdöbbentő.  
  Hát ez meg mit jelent? Esti újabb kérdő pillantást vetett az anyára. Már száján lebegett pár szó, könyörögni akart, hogy itt az idő, most végre avatkozzék bele, mert ez kezd kissé tűrhetetlen lenni. Az
asszony azonban a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
asszony a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tekintetét sem engedte magához. Esti visszanyelte
szavait.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szavait.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Nem is a leányon csodálkozott már. Azon csodálkozott, hogy az asszony nem csodálkozik ezen. Az csak ült és a semmibe meredt. Nyilván megszokta. Már látott ilyesmit és ennél különösebbet is? Nyilván nem cselekedhetett
másként.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mást.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Föl se vette az egészet. És ez volt a legrettenetesebb.  
  A vonat zakatolt. Esti minden öt percben kirántotta zsebéből az óráját. Egy óra lett. Félkettő lett. Kettő lett. A leány még mindíg nem únta el.
Zágráb felé közeledtek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  Az anya most fölkelt s mint aki elve és jobb meggyőződése ellenére cselekszik, a leányhoz ment. Megint olyan rendkívüli rokonszenves volt, mint az út elején. Odatérdepelt leánya mellé és arcát az arcához
szorítva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
fordítva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
forditva
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
beszélni kezdett. Beszélt csöndesen, szépen és okosan, arcát az arcához tapasztva beszélt neki az arcába, a fülébe, a szemébe, a homlokába, az egész testébe, beszélt-beszélt el nem fáradva, záporos patakzatossággal és lendülettel s érthetetlen volt, ez is érthetetlen volt, akár előbb a leánya suttogása, érthetetlen volt, hogy mit beszélhet ennyit egy ember, milyen régi szavakat, tanácsokat, intelmeket, milyen egykor fájó, de ma már át sem érzett, bemagolt, halálosan únt
szólamokat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
frázisokat
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
ismételhetett, melyeket egykor nyilván ezerszer és ezerszer fölhasznált, hiába és azóta egy lomtárban porosodtak, haszontalanul.  
  Egy ötfelvonásos tragédia női főszerepe nem lehet ilyen hosszú és egy ima sem, egy egész rózsafüzér minden imája sem, melyet valamilyen hívő morzsol az ő ismeretlen és láthatatlan istenének. A leány reá se hederített. Nem volt hajlandó kimozdulni helyzetéből.  
  Ekkor az anya átkulcsolta a leány
nyakát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a nyakát,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
magához
szorította
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
szorította,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
szoritotta,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
keményen, nagy erővel a levegőbe emelte s leültette maga mellé.  
  Simogatta
haját.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a haját.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Homlokát kölnivizes zsebkendővel törölgette.
Reá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
is mosolygott, egyszer, egyetlenegyszer, egy mosollyal, egy fásult, személytelen mosollyal, mely maradéka és roncsa lehetett annak a mosolynak, mellyel valaha, régen mosolyoghatott erre a leányra, amikor az még pólyában hevert, bölcsőben
gőgicsélt, csörgőjét rázogatta. Megfakult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
gőgicsélt, a csörgőjét rázogatva. Megfakult
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
mosoly volt ez, szinte vak mosoly. De mint valami foncsora-vesztett tükör még mindíg fölcsillantotta, hogy mit jelenthetett neki
akkor ez a leány.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
ez a leány akkor.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Ezüstkanalat tartott kezében. Teleöntötte valami színtelen folyadékkal, melynek fojtó-illékony szagáról Esti – patikusok ivadéka volt – nyomban fölismerte, hogy
paraldechyd.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
paraldechyd.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Ezt szerette volna beadni leányának s ezért mosolygott. "Most majd szépen, csöndesen elalszol, kisleányom" –
mondta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
mondta
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a kanalat a leány szájához közelítve. A leány szürcsölte az orvosságot. "Aludj, kisleányom, nyugodtan aludj".
   
Zágrábba érkeztek.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
 
  A vonat álmos élete megélénkült. Tolattak, sípoltak. Kalapácsokkal kongatták az áthevült kerekeket s ez a zaj dallamosan hullámzott végig az éjszakai állomáson. A mozdony itatott. Új mozdonyt akasztottak eléje, hogy kettő vonja föl a kocsikat a
Karsztok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hegyek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
irdatlan magasságába. Ismét megjelent a
barátságos horvát kalaúz, a lámpájával.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Nyugat című folyóirat
 
barátságos kalauz, a lámpájával.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
barátságos horvát kalauz, lámpájával.
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Csak néhány utas szállott föl. Őket nem háborgatták.  
  Az asszony lélekmelegítőt adott a leányra, lehúzogatta a térdére a szoknyáját,
újra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ujra,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
– még csinosabban – megkötötte eperszín
szalagcsokrát.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
szalag-csokrát.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
Öltöztette őt éjszakára, ahelyett, hogy vetkőztette volna. Lábára puha, sárga takarót teregetett. A leány lehúnyta szemét. Mélyen, egyenletesen lélekzett.  
 
Már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Erre
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ő is készülődött lepihenni. Hamvasszőke haját könnyű, fekete fátyollal kötötte át.  
 
Amikor Zágrábot elhagyták, a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
   
Később a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lámpára tekintett. Esti elértette a célzást. Fölkelt, az üvegburán összehúzta a körernyőt.  
  Nyitott szemmel, ölbetett kézzel várta az asszony az álmot. Azok a jelenetek, melyeken átesett, nem izgathatták föl túlságosan, mert gyorsan elaludt. Csak egyet sóhajtott és már aludt. Szemhéjai súlyosan lezárultak. Fáradt lehetett, halálosan fáradt. Arca mozdulatlan volt.
Lélekzet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Lélegzet
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
nélkül aludt. A leány mély, egyenletes lélekzése is halkult. Nem is hallatszott már.  
  Csönd volt a fülkében, teljes csönd. A gázmécs zöld ködöt szitált széjjel, afféle opálos-tejes derengést, amilyent
hal-palotákban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
akváriumokban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
látni, tengeralatti buvárképeken.  
  Esti megint azt a megkönnyebbülést érezte, mint
imént,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az imént,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
amikor kimentek innen. Ez is bizonyos magány volt.
Útitársai – fejüket az ülés támlájához nyomva – zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Útitársai – fejüket az ülés támlájához szoritva – zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
Utitársai a fejüket az ülés támlájához szorítva zsibbadtan,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
öntudatlanul ültek. Amíg a vonat határozott irányban száguldott, lelkük másfelé kalandozott, ki tudja, milyen utakon, ki tudja, milyen síneken. Az ő lelke e két lélek körül kalandozott. Hol az anyára, hol a leányra pillantott. Micsoda szenvedések és szenvedélyek
ráncigálhatják
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ráncigálhatták
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
őket. Szegények, gondolta.  
  A két mozdony zihálva kaptatott föl a
kopár sziklákra s köhögtek, nehezen lihegtek, egyre jobban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
kopár sziklákra. Köhögtek, asztmásan lihegtek. Egyre jobban
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kopár sziklák.
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
Köhögtek, asztmásan lihegtek. Egyre jobban
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
erőlködtek. Már benn a nagy
hegyek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a hegyek
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
közt jártak. Idegen világ volt ez. Sötét erdők
zúgtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
zúgtak,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fönn-fönn, magasan, kifürkészhetetlen titkaikkal. Vizek locsogtak itt-ott, hegyi erek és búvópatakok, néha ijesztően közel, az
ablakánál.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ablaknál.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
Tüzek
gyulladtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
gyulladoztak
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
valami hegyormon. Egy hámor egyetlen virrasztó cyklops-szemével vérvörösen izzott. Később
fölcsillámlott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
felcsillámlott
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
egy folyó tükre is. Sötétszürke, jéghideg vize ide-oda csavargott, szikláról-sziklára bukdácsolva. Sokáig
követte ez a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
követte a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
vonatot. Utána kocogott, versenyt futott vele, míg csak el nem fáradt. A levegő hirtelen lehűlt.  
  Esti fázott. Feltűrte kabátja gallérját s
belebámult ebbe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
úgy bámult bele ebbe
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
a vadregényes éjszakába.  
  Most ismeretlen, kis állomások bukkantak ki a sötétből, sárga lámpafénytől csorogva, zárt váróterem, bitang székeivel és asztalával, konyhakert,
salátákkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a salátákkal
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
és káposztafejekkel,
gyöpágyak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
gyepágyak,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az állomásfőnökné kedvenc petúniáival és rezedáival. Kertikarókon üveggolyók puffadoztak. Fekete cica ugrott át a sövényen egy
megvillanó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megpihenő
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
fénysugárban. Az állomásfőnök ezen a késő éji órán kesztyűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve tisztelgett. Lábánál bölcs kutyája fülelt, hűségesen. Filagória szaladt elő a homályból,
napsütéses,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
napsütéses
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
családi kávéozsonnák
rég
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
régen
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elhangzott kacagásával s a vadszőlő lombjai között roppant időszerűtlenül egy halálosan riadt hajnalka reszketett, bekormozva az éjszakától, a félelemtől sötétlilán. Ezek a tárgyak, ezek az emberek és állatok pedig, akiket Esti most meglesett – mint azt, aki alvás közben kitakaródzik és álmában beszél, – szinte szemérmetlenül nyíltak ki előtte, tűrték, hogy ily sehonnai, ifjú költő meglopja eddig féltve őrzött, gondosan rejtegetett életüket és magával vigye, örökre.  
  Mióta elindult erre az
"első olaszországi útjá"-ra,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
"első utjárá"-ra,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
több mint két napja, semmit sem aludt. A sok élmény
elcsigázta.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
is elcsigázta.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Füle égett, hátgerince sajgott.
Lehúnyta szemét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
Lehunyta a szemét,
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hogy kicsit nyugtassa.  
  Amint így bóbiskolt, ébrenlét és álom között kóvályogva, halk ruhasuhogást hallott. Valaki mellette állt, oly közel hozzá, hogy
a keze
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
keze
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ő keze
fölött
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
felett
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
lebegett. A leány volt. Esti megmozdult. Erre a leány visszaosont helyére.  
  Ez a leány nem aludt. Most sem ébredt föl, hanem már régóta virrasztott.
Zágráb után, az altatótól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
Az altatótól
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
 
sem aludt el, becsapta őt is,
anyját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
az anyját
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
is. Valamit várt, valamire készülődött. Ebben a pillanatban hátracsuklott fejjel feküdt és mélyen, egyenletesen lélekzett. Tettette az alvást, akár eddig. Esti a pilláinak résén kémlelte őt. A leány szeme se volt egészen becsukva. Az is
épígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
épp így
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
épp igy
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
A Fény című folyóirat
 
kémlelte őt,
a pilláinak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
pilláinak
*
Szövegforrás:
A Fény című folyóirat
 
résén. Esti kinyitotta
szemét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
A leány is kinyitotta
szemét.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
a szemét.
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
 
  Reá vihogott. Olyan különösen vihogott, hogy Estit majd
kilelte a
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
A Fény című folyóirat
 
kilelte tőle a
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat
 
hideg. Lábacskáit keresztbe rakta. Fölfittyent csipkés alsószoknyája, látszott a térde meg a combja, a cinegecombocskájának egy meztelen darabkája. Megint vihogott. Idétlenül, félreérthetetlen kacérsággal vihogott.  
  Jaj de förtelmes volt ez.
Ez a leány szerelmes volt belé. Belé volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
Az Esti Kornél első kötetkiadása: Esti Kornél, Genius, 1933, 255 p.
 
Szerelmes volt beléje. Beléje volt
*
Szövegforrás:
a Napló című folyóirat (lásd még: BMN Bácsmegyei Napló [1930. március 26-ig])
a Nyugat című folyóirat