Aranysárkány fejléc kép
Tizenkettedik fejezet, (melyben a megérkezés és viszontlátás örömeit ecseteli az
[törölt]
« a »
író.
)
 
 
n
Jegyzet 117.
 
Oldalszám
[törölt]
« mely a párdu> »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos
megint
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
magára maradt feleségével.
[törölt]
«
[törölt]
« Fizettek »
Fölkeltek az asztaltól, »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Nyugtalansága
most
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
elérkezett
[törölt]
« arra »
addig a pontig, melyen már megszünik az önvád okozta
[törölt]
«
[törölt]
« gyötrelem és »
tépelődés »
[törölt]
« nyüglődés »
tépelődés
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[áthelyezés (törölt)]
« a gondolkozás »
felmondja a szolgálatot
a gondolkozás
Áthelyezés (beszúrás)
s helyét
[törölt]
« csak »
a bódulat váltja föl, mely csak tördelt
[törölt]
« szavakat »
, értelmetlen szavakat tud rebegni. Nem gondolt ő már semmire
[törölt]
« sem »
, nem képzelődött, hogy mi történhetett
és mi történik
majd
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, csak fel-felsóhajtott, hogy lázát táplálja.  
– Jaj
[törölt]
«
[törölt]
« csak »
[törölt]
«
hogy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
»
csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
itt lenne már.  
– Mindjárt itt lesz.  
[törölt]
«
[törölt]
« Csak »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
»
Csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
megsegítene
[törölt]
« az Isten »
még az egyszer a jó Isten.  
– Megsegít, megsegít.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Anya, ki ép oly ideges volt, rá mosolygott, hogy csillapítsa
őt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« de »
s odaadta kezét, hogy szorongassa. Mindkettőjük keze jéghideg volt.
Reménytelennek látszott minden.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Közönyös dolgokról kezdtek beszélni, számításból, hogy eltereljék figyelmüket és vitatkoztak arról, hová tették a kamrakulcsot, bezárták e a dolgozószoba ajtaját.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ekkor keményen kongott a jelzőharang.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Összeborzongtak. Egyedül álltak a perronon,
felkelve az asztaltól,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mely
nél
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a párducok távozásával
[törölt]
«
[törölt]
« teljesen kiürült »
üresen maradt »
csak ők maradtak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. A pincérek
[törölt]
« le »
szedték
[törölt]
« a terítőket. »
az abroszokat.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Hátul az utolsó sínen, kényelmesen, nem sietve beállt egy
hosszú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
vegyes vonat, mely
[törölt]
« rengeteg »
számtalan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
teherkocsiján ponyvával
[törölt]
« le »
takart
[törölt]
« teher »
árúkat,
petroleumhordókat,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gépeket, állatokat hozott| .
[törölt]
« . »
[törölt]
« s »
[törölt]
« személyszállító kocsi »
Tompa, meg-megismétlődő,
[törölt]
« alig hallható »
sipolás
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« hallatszott »
hallottak
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Benn, a mély sötét
[törölt]
« b »
en
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
, alakok mozogtak, kik »
[törölt]
« Sokáig tartott, míg az »
a
[törölt]
« mély »
sötétből
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
honnan
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« csak »
hosszú idő mulva bukkantak ki az alakok, kik leszálltak a személyszállitó kocsikból, a harmadosztályból, igénytelen emberek, batyús parasztok, kofák, kik gyümölcsös-
[törölt]
« kosarat »
szatyrokat, kosarakat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vittek fejükön és az oldalsó kijárónál
[törölt]
« sokáig »
ügygyel- bajjal
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kotorászták elő keblükből a jegyet.  
Cifra Géza értésükre adta, hogy még
mindig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem ez a vonat az
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
e a tarkövit már a szomszédos állomásról jelezték, minden pillanatban
[törölt]
« be »
jöhet.  
Úgy is lett, amint mondta.  
Amikor legkevésbé várták, a szemhatár alján
[törölt]
« egyszerre »
megjelent a kis kávédaráló,
az a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
melyik egy héttel ezelőtt elment.  
Két meggyújtott piros lámájával
 [!]
[sic!]
, mint valami
[törölt]
«
erőlködő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
véres szemmel
erőlködve
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nézte az utat az éjszakában, óvatosan közeledett, tapogatóz
[törölt]
« ott »
[törölt]
«
va
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
zott
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, nehogy valami baja essék,
[törölt]
« vagy »
nehogy
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
valakinek a lábára lépjen. A mozdony,
[törölt]
« meg percről percre »
pillanatról-pillanatra
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« nőtt »
növekedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Fényes fekete volt, mert
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lemosdott az esőben,
[törölt]
« de meg is hűlt és náthásan »
de folyton prüszkölt, köhögött, mintha meghült volna
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kocsik jajgattak, a fék nyöszörgött. Nem
[törölt]
« volt »
lehetett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
valami felemelő látványnak nevezni.  
 
 
n
Jegyzet 118.
 
Oldalszám
[törölt]
« var »
Zökkenve a váltókon, majdnem sántikálva
[törölt]
« és ugrálva »
haladt, mig egyszerre váratlanul kanyarodott és nem
[törölt]
« hátra felé »
a háttérbe ment, hanem előre
[törölt]
« futott »
, az első sínre futott,
[törölt]
« de »
itt azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem akart megállni,
[törölt]
« hanem »
fölhúzta szerelvényét
[törölt]
« majdnem »
a gépházig, úgy, hogy utolsó kocsija pont az orruk előtt állapodott meg.  
Vajkayék
[törölt]
« magukról megfeledkezve »
[törölt]
« a »
e
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« sinek »
kocsi
[törölt]
« k »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
felé rohantak.
[törölt]
« Hordárok számait kiabálták »
Ákos nem jól látott s önkénytelenül zsebéhez nyúlt,
[törölt]
« de »
[törölt]
« s »
de
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
akkor jutott eszébe, hogy csíptetőjét
szemüveg
[törölt]
« ét »
e
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az éjszaka valahol elkallódott s újat kell majd vennie. Egyetlen ivlámpa égett, fönn egy oszlopon
[törölt]
« s az »
, mely reszkető világával
[törölt]
« csak tétov »
még tétovábbá tette a homályt.  
Ezenkivül lármáztak is
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Az utasok,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hordárok számait kiabálták
[törölt]
« az utasok »
,
veszekedtek
[törölt]
« is »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hangosan tereferéltek
[törölt]
« . »
s
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
A zaj
[törölt]
« ép oly bizonytalannak tetszett, mint a világítás. »
elkeveredett a félhomállyal.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
elkeveredett a félhomállyal
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
A két öreg szeme
[törölt]
« , »
füle egyaránt káprázott. Minthogy
[törölt]
« pedig »
lankadó figyelmüket már nem voltak képesek központosítani,
[törölt]
« a »
csak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
azt a kocsit
[törölt]
« figyelték, »
nézték, mely előttük állt. Ebből
[törölt]
« egy ismert s »
valami
[törölt]
« sertéskereskedő »
csíszár szállt ki,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
egy magas
[törölt]
« hölgy »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, az urával, kit nem ismertek,
[törölt]
« egy- »
két
[törölt]
« fiatalember »
idősebb úr
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, aztán utoljára egy házaspár
[törölt]
« s »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« egy »
[törölt]
«
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fiatalasszony és
[törölt]
« egy »
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
fiatal férj,
[törölt]
« s »
közösen vitte karján négy éves kisfiát, ki fején zöld-bojtos, olcsó szalmakalapban édesdeden aludt. A kocsi
most
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
teljesen kiürült.  
Elül sem jártak már emberek
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
az utasok jórészt átadták jegyeiket a
[törölt]
« kalauznak »
vasutasnak
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki a kijáratnál meg-megszólalt:  
– A jegyet kérem.  
[törölt]
« Kis »
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ézikocsin
[törölt]
« már
n
Jegyzet [?]
»
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a podgyászokat tolták
[törölt]
« már »
befelé.  
[törölt]
«
[törölt]
« Hol van? »
Nem látom.
Áthelyezés (beszúrás)
– kérdezte
mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ákos.
[áthelyezés (törölt)]
« Nem látom. »
»
‒Nem látom –
mondta Ákos
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Az asszony nem felelt.  
Inkább önmagát erősítve mondta csak, félhangosan:  
– Lehet, hogy lekésett és holnap jön.  
beragasztott papír
De ha
[törölt]
« csa »
még csak
[törölt]
« fél »
[törölt]
« pár »
egy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
másodpercig tart, ez a kétség, már nem birja ki egyikőjük sem.  
Messze-messze a homály mélyéről ingadozó járással, kissé kacsázva, egy
[törölt]
« hölgy »
nő közeledett. Fekete, viaszkosvászon-sapkát viselt az eső ellen, mint valami fürdősipkát és hosszú, majdnem bókájáig
 [!]
[sic!]
érő, áttetsző gummiköpenyt. Kezében kalitkát tartott.  
Mereven bámulták. Nem merték azt hinni, hogy ő az, mert féltek, hogy még egyszer csalódnak. A
[törölt]
« viászkos »
viaszkos
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
-vászon sapkát nem ismerték, sem a gummiköpenyt,  
, a kalitkát pedig, melyet a nő minden csomag nélkül a jobb kezében lógázott, olykor magasra emelve, a
[törölt]
« szeméhez »
melléig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, éppen nem értették. Négy-öt lépésre lehetett tőlük, mikor anya, a nő háta mögött megpillantotta a hordárt, ki a barna vászonböröndöt cepelte, melynek két oldala
[törölt]
« most is »
kidudorodott, a kosarat, átkötve a cukorspárgával, a kulacsot, a vizeskulacsot és a hordár vállán
[törölt]
« kockás, fehér »
a fehércsíkos gyapjútakarót. Igen, igen, igen.  
Vadul elkiáltotta magát:  
– Pacsirta – s szinte magánkivül rohant feléje, hogy átölelje.  
 
 
n
Jegyzet 119.
 
Oldalszám
apa épúgy kiáltott:  
– Pacsirta – és ölelte
már
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a lányát.  
De mig igy ölelkeztek, egészen átadva magukat az érzelemnek,
[törölt]
« mely egy hét óta táp nélkül szűkölködött, »
egy harmadik hang is megszólalt, távol, a sötétben, mint csúfondáros visszhang, kissé nyávogva:  
– Pacsirta.
Valami vásott kamasz, ki az utasok holmiját szokta cepelni pár krajcárért,
[törölt]
« egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
mulatságosnak
[törölt]
« ez »
találta ezt a szinpadi kitörést s apa és anya hangját utánozta egy vagonban, melybe
[törölt]
« n »
n
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
később
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« ravaszul »
meglapult és kuncogott.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Mindhárman szétrebbentek
[törölt]
« egymástól és figyeltek »
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Arcukra fagyott a mosoly.
Áthelyezés (beszúrás)
[törölt]
« f »
F
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
elocsúd
[törölt]
« va »
tak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a viszontlátás édes, öntudatlan öröméből.
[áthelyezés (törölt)]
« Arcukra fagyott a mosoly. »
[törölt]
« mely egymás láttán
felragyogott.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
[törölt]
« Pacsirta »
Pacsirta az indóház felé
[törölt]
« nézett, de nem látott senkit »
emelte nyílt, becsületes szemét, de nem látott senkit, sem a perrónon, sem a sinek között. Azt hitte, hogy tévedett s úgy tett, mintha nem hallotta volna. Kifelé ment anyjával, ki beléje karolt.  
Ákos utánuk bandukolt, a hordárral. De
[törölt]
« gyakran
[törölt]
« megállt, »
»
többször
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a vagon irányába tekintett és
[törölt]
« a sötétet »
fürkészte a sötétet,
[törölt]
« ideges szemével. »
Ismerte ezt a hangot. Hasonlitott a többi emberek hangjához, csak bárdolatlanabb volt, őszintébb. Egyszer meg
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
állt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
s indulni akart a vagon felé, a sötét felé, de visszafordult
[törölt]
« , »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« csak a »
csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Kezében lévő esernyővel
[törölt]
«
keményen
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
sújtott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a levegőbe
[törölt]
« sújtott »
,
[törölt]
« egy »
[törölt]
«
a semmibe
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
hatalmas ütést
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« mért
[törölt]
« a semmibe »
»
mérve,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, melyet
[törölt]
« annak »
[törölt]
« annak »
nyilván annak
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az otromba golyhónak szánt. Majd
[törölt]
«
balvállát kissé behúzva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
a két kedves nőhöz csatlakozott.  
beragasztott papír
Pacsirta kedélyes volt, humoros:  
– Az én drága jó szüleim
[törölt]
« meg sem ismernek engem »
nem is örülnek
[törölt]
« nekem »
, meg sem ismernek engem.  
– Dehogynem. Csak ez a sapka – mondta az anya.  
[törölt]
« – Etelka nénitől kaptam. A köpenyt is. Nehogy megfázzak. Roszszul áll? »
 
[törölt]
« – Nem. D »
– Rosszul áll?
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
– Nem. De olyan furcsa
[törölt]
« vagy benne. »
 
[törölt]
«
[törölt]
« Kissé »
Kicsit »
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zűk
kicsit
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
[törölt]
«
[törölt]
« Ö »
[törölt]
« Egészen »
»
[törölt]
« ö »
Ö
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
sszetöri a hajam
[törölt]
« . »
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
és megigazitotta
haját
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Etelka nénitől kaptam. A köpenyt is. Nehogy megázzak.  
– Remek köpeny.  
– Nem jó?  
– De. Csak más vagy benne. Olyan érdekes. Olyan önálló.  
– Etelka néni is ezt mondta.  
– És ez?  
– Ja igen.
[törölt]
« A galamb »
A
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kalitka.  
– Mi ez?  
– Galamb.  
 
 
n
Jegyzet 120.
 
Oldalszám
[törölt]
« Pacsirta a kijáratnál »
A kijárathoz érkeztek. Pacsirta a szivéhez emelte a kalitkát és míg Ákos átnyújtotta a
már
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
távozni akaró vasutasnak a leánya jegyét, ő becézgette kedves madarát:  
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
Pacsirta középütt
[törölt]
« ment, »
két oldalt
[törölt]
« pedig »
apa és anya. Apa
[törölt]
« a
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
a kulacsot vitte, melyben még mindig
viz
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kotyogott
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a fehér
[törölt]
« kockás »
csikos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
gyapjútakarót.
[törölt]
« Nem járt egyenesen. »
Szórakozottan bámult a földre s nem
[törölt]
« figyelte »
hallotta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mit beszélt
[törölt]
« a »
lánya meg felesége
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« b »
B
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
alvállát
[törölt]
« pedig ismét kissé »
[törölt]
« a »
[törölt]
« néha »
ismét
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« be- »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
behúzta, félszegen és furcsán,
[törölt]
« vitte »
cepelte
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rajta a láthatatlan terhet, az ő
[törölt]
«
[törölt]
« szem »
senkitől
n
Jegyzet [?]
sem »
[törölt]
« ad
n
Jegyzet [?]
»
kevesektől
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ismert
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
tes »
terhét, mellyről tegnap beszélt először. De azért arca nyájas volt, láthatóan örült a viszontlátásnak.  
 
 
 
 
n
Jegyzet 121.
/a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
 
[törölt]
« s »
halad
[törölt]
« va »
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a művelt nyugattal
[törölt]
« s »
, a fölvilágosult európai népekkel
előre
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.  
Aztán még valaki ébren volt
[törölt]
« , »
:
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ijjas Miklós, a „Sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Közlöny” segéd szerkesztője  
 
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
Néha ölébe hajtotta fejét s a nő összekócolta a poéta gesztenyeszin sörényét, megcsókolta a homlokát, száját. Most is együtt teáztak, kis kék lámpával „misztikus félhomályt csináltak a soubrette szobájában, melyet különben albérletben birt, havi öt forintért. Mindaketten Budapestre vágyakoztak s ez kötötte össze őket. Ijas, akár kritikáiban, dicsérte Lator Margit
[törölt]
« ot »
hang
[törölt]
« ját »
terjedelmét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, szidta neki Orosz Olgát. A nő pedig, ki mellesleg Fehér tata babája volt, a sárszegi Agrár Banké, meghallgatta Ijas még kéziratban lévő és még sokáig kéziratban maradó verseit. Szóval elismerte őt.  
Ijas e séance után s Szechenyibe tért, melynek lámpáit, minthogy itt zene nem játszott már oltogatták s a félig  
beragasztott papír
elsötétített kávéház
[törölt]
« ba »
egy
[törölt]
« bádog »
márványasztalkájához ült, közel a pénztárhoz. Rumos feketét ivott
most is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és erősen cigarettázott. A pincér kezéből kikapta Kiss József frissen érkezett
[törölt]
« modern »
hetilapját a Het-et s lapozgatta, előre és vissza,
vissza és előre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
keresve, hogy megjelent-e verse, melyet már hónapokkal ezelőtt beküldött és hónapok óta hiába keresett. Mikor
[törölt]
«
[törölt]
« unottan »
[törölt]
«
affektált közönnyel
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
»
szenvelgett századvégi mélabúval
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kipillantott az utcára, meglátta Vajkayékat, kik
[törölt]
« elől a hordárral, »
hármacskán mendegéltek, elől a fáradt hordárral.  
Lassan fölkelt és nehogy észrevegyék, a pénztár likőrös üvegei mögé bújva figyelte őket, összevont szemölddel, elkomorodva
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« meg »
s
még
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
utánuk
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hajolt, úgy nézte
ezt a három embert
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
míg el nem tüntek szeme elől. Legott kivette
[törölt]
« kis »
jegyzetkönyvét és
[törölt]
« meg »
álló helyében fölirt valamit, valami fontosat, valami nagyon fontosat,
[törölt]
« amit »
[törölt]
« v »
amit
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
soha, de sohasem szabad
majd
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
elfelejtenie.  
 
 
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
Oldalszám
[törölt]
« és »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
„Magyar Király” előtt haladtak
[törölt]
« el »
, melynek étterméből csiklandós étel
[törölt]
« szag »
pára
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
áramlott ki. Pacsirta
[törölt]
« elfintorította orrát »
fintorgott.  
Fű,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« V »
v
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
endéglői szag.  
– Volt benne részünk – szólt anya,
[törölt]
« mosolyogva. »
kimétes
 [!]
[sic!]
gúnnyal.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
– Szegények.  
 
n
Jegyzet számozás nélkül
A „Mária gyógytár”nál parasztszekér álldogált, a bakon egy tüszős gazda ült, ki még délután behajtott a tanyáról, lóorvosságért, várván, hogy a gyertyánál dolgozó patikussegéd rengeteg márvány csészéjében összekeverje a vagy más kiló
[törölt]
« port »
kenőcsöt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és átadja neki. Távolabb a Baross kávéház azóta elárvult bádogkertjével hiába csábítgatta a sár
[törölt]
« váriakat »
szegieket
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, Csinos Józsi üres székeknek, asztaloknak húzta csodaszépen a „Gésák” és „Szulamit” legújabb dalait.  
 
beragasztott papír
– Ott is esett az eső? – kérdezte az asszony.  
– Csak délután. Reggel
[törölt]
« még »
[törölt]
« gyönyörű »
remek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
időnk volt.
Még
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Át »
át
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sétáltunk a tarkövi templomba
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
isére.  
– Ma ünnep van?  
– Igen – mondta Pacsirta. Kisasszony napja.  
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Kisasszony-napján gyűléseznek a fecskék
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
elrepülnek a meleg partokra, Afrikába. Utána csak a vénasszonyok nyara következik.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A parknál jártak. Kopogtak lépteik az aszfalton. Benéztek a kerítésen.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Középütt a park gyepágyában fehérre meszelt karók álltak, üveggolyókkal s rájuk borultak a haldokló rózsák, kiégett maghonnal. Könnyű szellőcske tipegett a homályos útakon, egykét száraz levelet csörgetve.
A padok, az is, melyen Ákos kedden délután sütkérezett, csöpögtek a nyiroktól, a gyep kopaszodott.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[ Senkise tartózkodott itt, csak egy rendőr járkált a kerités előtt
[törölt]
« , ki szalutált Ákosnak »
Mély éjszaka volt.