Aranysárkány fejléc kép
Negyedik fejezet, (melyben felvonulnak Sárszeg nevezetesebb alakjai a „Magyar Király” éttermében, köztük Környey Bálint is)  
Szombaton a tanyák népe a város felé özönlött, mert ezen a napon volt a hetivásár.  
Még sötét hajnalban érkeztek a
z
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« paraszt »
asszonyok
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a kofák, »
[törölt]
« kik »
Zötyögtek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a kövezetlen utakon a szemét valóságos uszályát húz
[törölt]
« ták »
va
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
maguk után. Először
[törölt]
« is »
megitatták
[törölt]
« siró »
rivó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
csecsemőiket.
, kik a
[törölt]
« gyümölcsök »
kalarab kötegek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
között mozogtak, valahol a kasban
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Kikotorták a csizmaszárból a tejesüveget, melyen már rajokban feketültek a legyek,
[törölt]
« az »
éhes magzat
[törölt]
« uk »
aik
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szájába nyomták, kik
[törölt]
« { »
cmohón kortyintgatták
[törölt]
« } »
a meleg, megsavanyodott tejet
[törölt]
« |: »
cmohón kortyintgatták
[törölt]
« :| »
. Majd
[törölt]
« ki »
le
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rakodtak.  
Később besétáltak a kékbeli parasztok is. Odaálltak a Szechenyi térre, a szakállszáritóra és kurtapipával agyarukon, kaszinóztak. Marhavészről meg adról
 [!]
[sic!]
beszélgettek. Mellettük kisiparosok
[törölt]
« kul »
külön csoportban
azon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
panaszkodtak
[törölt]
« egymásnak »
, hogy nincs pénz, sehonnan se lehet szerezni, az
[törölt]
« emberek »
[törölt]
« a tek »
urak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
csak a jóbiztosat szeretik, s a takarékba rakják, az Ágrár Bankba, ötös kamatra.  
Zsibongott a piac a ragadó hőségben, minden szinben, minden lármával. Kofák zsákjaiban vörösen viritott a paprika, mint a szembenlévő festé
[törölt]
« ske »
kesbolt ajtajában a cinóberfesték. Káposzták teregették
[törölt]
« fodros »
világos
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zöld
[törölt]
« selymüket »
selyemfodraikat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, szőllők fürtje lilult, tök fehéredett, túlérett dinnyék sárgultak, kolerás, émelyitő szaggal s távolabb, a Petőfiutca felé, a mészárosok során féldisznók lógtak vaskampókról, a nyershús barbár pompájában. Baromfiak csipegtek,
[törölt]
« k »
cselédek nyelveltek, úriasszonyok sopánkodtak. Föléjük pedig szürke ezüstfátyolt vont a por, Sárszeg gyilkos pora, mely megtizedelte az itteni gyermekeket s a felnőtteket
[törölt]
«
tüdővésszel,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
korai halállal sújtotta.  
Ijas Miklós
a Sárszegi Közlöny huszonnégyéves segédszerkesztője,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a Szechenyi kávéház egyik tükörablaka mellől szemlélte ezt a képet. Dupla gallért viselt, divatos angol ruhát, vékony, lila nyakkendőt.  
Féltizkor ébredt, tüstént átjött ide, hogy elolvassa a pesti lapokat s noha még nem reggelizett, rumos  
 
 
n
Jegyzet 23/a
 
Oldalszám
feketét rendelt és egymásután gyújtott cigarettáira. Szája vonaglott az undortól.  
Mindennap ezt látta. Később aztán a tükörablak mögött, mint egy ákváriumban elúsztak előtte a
[törölt]
« vidék »
sárszegi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
élet egyéb nevezetességei is.  
Először Galló ügyész ment a törvényszékre, aktatáskájával kezében, hajadonfőtt, ráncolva magas homlokát s
[törölt]
« megbocsátó mosolylyal »
nyájas arckifejezéssel szigorú vádbeszédé
[törölt]
« re »
n
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
gondolkozott, melyet egy
[törölt]
« szl »
sváb
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
rablógyilkos ellen fog tartani.
[törölt]
«
[törölt]
« Gál doktor bérkocsiján »
betegeit látogatta. »
Városi urak haladtak
[törölt]
« el »
lassan, elefántcsontfogantyús sétabottal. Priboczay már kiállt a „Mária” gyógytárba s tollkésével szokott
napi
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
körömtisztitását végezte. Füzes Feri
[törölt]
« a kaszinó felé »
az Úri Kaszinó felé sietett.  
Itt a Kaszinó társalgójában találkozni kellett
[törölt]
« Zányi Imre segédjeivel »
az ellenfél segédjeivel, hogy
[törölt]
« a hetek óta húzódó »
jegyzőkönyvet vegyenek fel s a hetek óta húzódó
[törölt]
« kinos »
kényes
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ügyet a párbajko
[törölt]
« x »
dex
Beszúrás
szabályai szerint jobbra vagy balra el
[törölt]
« rendezzék »
döntsék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Provokálás, megverekedés, becsületbiróság, nehéz lovassági kard, bandage, ötlépés
[törölt]
« avance »
avance
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
végkimerülés
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
viharzott
[törölt]
« szűk »
koponyájában.
[törölt]
« Vadonatúj »
,
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egyesorrú lakkcipője csikorgott az aszfalton.  
Ő volt az összes
[törölt]
« sárszegi »
lyukas
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
becsületek
[törölt]
« tudora »
kifoltozója
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, igazi gavallér, igazi gentleman és igazi urifiú. Eau de Cologne szagot árasztott. Mosolyogva ugrándozott, mert szájáról sohase tünt el az az édes, semmitsejelentő, idétlen mosoly, melyet úgy viselt, mint nyáron divatos szalmakalapját, télen a kamásliját.  
[törölt]
« Most »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egyei kocsik röpültek. Hajdúk ültek a bakon, kékfehér, zsinóros díszruhában s
[törölt]
« kalapjuk »
kalpagjuk
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szallaga libegett.
[törölt]
« Tizenegy felé »
Aztán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
föltünt
[törölt]
« Környey B »
a Szechenyi utcán
[törölt]
« Környey Bálint egy »
egy hatalmas termetű, sárgabajszos úr
[törölt]
« , »
is,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Környey Bálint.  
Környey Bálint foglalkozására nézve tüzóltó főparancsnok
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, de tulajdonkép a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
társadalom hatalmas faktora, mindenkinek barátja és ismerőse, ki mindig,  
 
 
n
Jegyzet 23/b
 
Oldalszám
mindenütt jelen v
[törölt]
« an »
olt.
Beszúrás
Hires ivó, a
[törölt]
« p »
P
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
árducok cimű asztaltársaság elnöke, hires sportember, ki ketté töri az ezüstforintot, a diákversenyekre dijat tűz ki, azonkivül hires szervező, ki a tarligeti tavon minden nyáron „velencei éj”et rendez, rakétákkal, kivilágitással. Még most is ott rongyolódtak a falakon azok a kis
[törölt]
« sárga »
plakátok, melyek a juliusi velencei éjet jelentették be a
[törölt]
« sárszegi »
n. é.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
közönségnek.  
Botját felemelve köszöntötte a szerkesztőt
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« ki »
Ijas
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hanyagul viszonozta ezt, mert
[törölt]
« m »
itt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
még csak azt tudtak
[törölt]
« itt róla »
, hogy szerkeszt, de nem tudták, hogy micsoda költő.  
Tizenegyóra után a Petőfi
[törölt]
«
két[?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
utcában még minden csöndes volt. Veress úr ezt észre is vette egészségtelen, sötétes műhelyéből.  
beragasztott papír
[törölt]
« egyik »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
«
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
gyébkor »
[törölt]
«
Azelőtt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Vajkayék azelőtt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
már hétkor
[törölt]
« talpon volt »
fölkelt
ek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« az egész ház »
[törölt]
«
Vajkayék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
, Pacsirta kinyitotta az ablakokat
[törölt]
« , »
és
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szellőzött, takarított
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« édesanyjával. »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Most kissé elaludtak az öregek. Még mindig égett az éjjeli mécs az üvegharangos ütőóra mellett s csak akkor nyitották fel szemüket, mikor a féltizenkettőt is elverte.
[törölt]
«
[törölt]
« M
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Kissé »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eglepődtek, hogy egyedül vannak. Hallgatóztak, de a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
szomszédos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
leányszobából semmi nesz se hallatszott. Szivüket
[törölt]
« pedig »
ismét megcsikarta a tegnapi kinzó érzés.
és újra át kellett élniök, amit átéltek tegnap s
[törölt]
« az »
éjszaka elfelejtettek.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Már »
Ezzel együtt azonban más is jelentkezett,
[törölt]
« mely »
ami
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem kevésbé volt kinzó [levágva: … … …]
:
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a gyomruk
[törölt]
« , mely »
korogni kezdett  
 
n
Jegyzet 24/a
 
Oldalszám
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
beragasztott papír
– Nagyon éhes vagyok – mondta apa.  
– Én is – mondta anya.  
És elmosolyodtak ezen a gyarlóságon.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
De
[törölt]
« végre »
nem
[törölt]
« is »
csoda, hogy megéheztek. Tegnap
[áthelyezés (törölt)]
« vacsorázni
[törölt]
« is »
»
elfelejtettek
vacsorázni
[törölt]
« is »
Áthelyezés (beszúrás)
, aztán az ebédet is
csak hűbelebalázs-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kapkodva nyelték le. Már pedig az
[törölt]
« nem válhat vérré az »
ilyen étel sohasem válhat vérré
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« bennünk. »
 
– Hamar a teát.  
– Igen, a teát.  
Anya kiment a konyhába, teát főzni.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Vajkayék nem tartottak  
cselédet.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Mióta hat évvel ezelőtt elment
[törölt]
« Lenke »
[törölt]
« ö »
Örzse,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, Pacsirta dajkája, egy megyei hajdú leánya, ki tizenhatéves korától fogva náluk szolgált, fölvettek egy egy leányt, de azok csak pár hetig maradtak náluk. Pacsirta szigorú volt hozzájuk,
[törölt]
« erősen »
csukott mindent, sokat
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
követelt
[törölt]
« és »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mind idő előtt megszöktek. Új cselédet nem
[törölt]
« is »
akartak házukba venni.
[törölt]
« Takarékoskodtak az »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Az »
Aztán az
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« meg »
új
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« cselédek »
lányok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
már
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« loptak »
és pletykáltak.
[törölt]
« Aztán »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
cseléd fölöslegesnek is mutatkozott.
[törölt]
« Pacsirta meg »
Pacsirta meg az édes anyja mindent elvégzett, sokkal jobban. Szenvedélyesen tisztogattak, a szakácskodásba pedig egyenesen beleszerettek. Folyton sütöttek főztek.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Anya és apa
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« M »
m
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egitt
[törölt]
« ák »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a teát. Éhüket azonban
[törölt]
« cs »
nem verte el, csak kimosta
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gyomrukat, növelte az ürt.
[törölt]
« Féltizen »
Nyomban az ebédre gondoltak.  
Már hetekkel ezelőtt elhatározták, Pacsirtával együtt, hogy erre a pár napra |:‒:| hiszen csak egy hét az egész
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, nem főznek otthon. Pacsirta, ki a konyhát vezette, Sárszeg legnagyobb vendéglőjét a „Magyar Királyt” ajánlotta, mint ahol még legtűrhetőbb a koszt.  
 
 
n
Jegyzet 2
[törölt]
« 3 »
4/b
 
Oldalszám
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Mindhármuknak
[törölt]
« igen »
lesujtó véleménye volt a vendéglőkről
[törölt]
« s »
s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
bár alig fordultak meg itt, órákig tudtak beszélni
[törölt]
« arról »
, fitymáló, sajnálkozó arccal, micsoda moslék-szerű levest, mócsingos, rágós húst, kotyvasztott tésztákat adnak a szegény agglegényeknek,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
a családtalan fiatalemberek
[törölt]
« et »
nek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kik nem ismerik a jó „házit” s micsoda förtelmes tisztátlanságok
[törölt]
« undoritó »
fordulnak elő
[törölt]
« az »
ilyen konyhákon  
Ó, az ottani levesek, ottani húsok, ottani tészták, Cifra Gézának is gyakran kifejtették ezt.  
beragasztott papír
|:
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
:| [levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
] Most erőszakot kell
[törölt]
« ett »
ett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
tenniök
[törölt]
« , »
[törölt]
« magukon »
, hogy legyőzzék
[törölt]
« ezt az »
undorukat, melyet maguk növesztettek nagyra
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mesterségesen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Útközben vígasztalgatták
[törölt]
« magukat »
egymást
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« Mind[?] azért »
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zemüket összehúzták, orrukat elfintoritották, mikor
[törölt]
«
pont délben
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
beléptek a „Magyar Király” óriási,
[törölt]
« felül »
tejüvegekkel fedett, nappal is négy ivlámpával
[törölt]
« bar »
világított, barátságos,
[törölt]
« és »
tiszta éttermébe.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Az öreg eleinte nem is akart szétnézni, »
Ákos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« sietve »
[törölt]
« borította »
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
leült egy asztalhoz,
[törölt]
« az »
feleségével.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Patyolatfehér abrosz terült eléje, középütt
[törölt]
« egy »
egy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
csokor
[törölt]
« virág »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
virág
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
állt, mellette sótartó, frissen
[törölt]
«
[törölt]
« elsimitott sóval »
fel »
púpozott sóval, paprikával,
[törölt]
« egy »
borstartó, mustárosüveg, ecet
[törölt]
« és »
olaj, oldalt
[törölt]
«
[törölt]
« pedig »
[törölt]
« egy »
»
[törölt]
« a »
ezüst-szárú üvegtálon
[törölt]
« almák, körték »
almák, barackok
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« egy »
[törölt]
« ezüst »
fonott
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kosárkában
[törölt]
« pedig »
 
beragasztott papír
[törölt]
« 17. »
25
 
 
[törölt]
«
[törölt]
« A pálma mellett, a patkó alakú asztal
[törölt]
« ra »
on
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ál »
[törölt]
« Aztán »
»
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
örülnézett a teremben. Nem volt itt nagyon kellemetlen, semmi esetre sem olyan
[törölt]
« , mint »
kellemetlen, mintahogy gondolta.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Majdnem minden asztalnál ültek már.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Nem ismerte őket s a vendégek sem
[törölt]
« őt meg a feleségét. »
tudták róluk, hogy kicsodák. Hiszen olyam elvonultan éltek, hogy
[törölt]
« egészen »
idegeneknek számitottak s
[törölt]
« úgy érezték már »
maguk is úgy érezték, hogy egy új
[törölt]
«
[törölt]
« ismeretlen »
[törölt]
«
idegen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
»
város éttermébe
[törölt]
« n »
[törölt]
« vannak »
csöppentek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.  
beragasztott papír
[törölt]
« 2 . »
 
frissen sütött ropogós császárzsemlyék
[törölt]
« és »
sóskiflik
[törölt]
« . »
,
Beszúrás
[törölt]
« mézes kalácsok
[törölt]
« és »
»
mákkal hintett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
cipócskák
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Az asszony »
Ép
[törölt]
« p »
akkor
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« meg volt »
lépett be
[törölt]
« a »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
két »
[törölt]
« fiatal, »
fehérsapkás cukrászfiú is,
[törölt]
« ki »
egy deszkán rengeteg
[törölt]
« sok »
krémes-lepényt hoz
[törölt]
« ott »
va
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, mely
[törölt]
« e »
nek
[törölt]
« dús »
dús
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tojásos tölteléke csodásan aranylott a cukorral
[törölt]
« dús »
vastagon
[törölt]
« meg »
hintett, barnapirosra sült, omlatagnak látszó vajas-tészta
kérge
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
alatt.
[törölt]
« Egy futo »
Csak
[törölt]
« egy »
futó pillantást vetett
[törölt]
«
vékony
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
oda az öreg,
[törölt]
« aztán »
bizonyos halvány
[törölt]
« , fölényes »
megvetés
[törölt]
« sel »
[törölt]
« , a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ztán fölvette az étlapot |: . :|
[törölt]
« és »
[törölt]
« f »
F
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eleségének adta.  
– Rendelj valamit. Én meg se nézem.  
– Mit akarsz?  
– Mindegy
– szólt Ákos. Egészen mindegy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Akármit.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Szemben velük
[törölt]
« azonban »
azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ismerős ült: Weisz és Társa, egyedül.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Weisz úr
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« M »
m
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
agában járt mindig a társa nélkül, kit csak kevesen ismertek
[törölt]
«
[törölt]
« sehol se lehetett »
nemigen [?] lehetett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
látni »
.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
De azért
csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
igy hivt
[törölt]
« ák »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
őt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a magánéletben is »
mindenki
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Beszúrás hely: #c,
:
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Weisz és társa.  
[törölt]
« »
[törölt]
« »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Weisz és társa
tehát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
föltekintett az előtte levő ezüstcsajka
[törölt]
« forró »
lanyha
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
páráiból, melyek csiptetőjét
[törölt]
« is beködlötték »
köddel vonták be
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
s köszöntötte Ákost. Csak futóan, mert teste-lelke az evéssel volt elfoglalva. Meregette a gulyás levest, a
[törölt]
« piros »
kockára
[törölt]
« vágott »
vagdalt
Beszúrás hely: #c,
, piros gúlyáshúst kirakta a
M. K.
Beszúrás hely: #c,
monogrammos porcellántányérra, a
[törölt]
« fehér »
, tojásdad burgonyát
[törölt]
« pedig »
kanalával morzsolta össze. Jóizűen, gyorsan evett. A levet, a remek zsir
[törölt]
« os »
[törölt]
«
szaft
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
levet villájára tűzött zsemlyedarabkákkal mártogatta ki.  
Az asszony elküldte a pincért
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
z visszajött,
[törölt]
« hozta »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
tányérjukba öntötte
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a barna húslevest,
[törölt]
« melyen zsírban kisütött »
melynek forró fölszinén zsírban
[törölt]
« ki »
sütött, könnyű borsó-
[törölt]
« tészták »
gömböcskék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
libegnek,
palacsintatésztából
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Utána rizsescsirkét rendeltek, melyet otthon is gyakran
[törölt]
« ettek »
készitettek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
  
Oldalszám
 
n
Jegyzet 26.
 
Oldalszám
majd máglyarakást.
[törölt]
« Eleg »
Ákos elég jó étvággyal s elég hamar elfogyasztott mindent.  
– Milyen volt? kérdezte a felesége, ki madárétű lévén csak villahegyről
[törölt]
« eszegetett »
evett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
ilyen dologban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem érezte magát
[törölt]
«
illetékesnek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« ily dologban »
.
illetékesnek.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Meglehetős – szólt az öreg – egészen – kezdte magas, lelkes hangon, de meggondolta – egészen meglehetős – igazitotta ki magát.  
Fizettek, de még üldögéltek kicsit, komoran, elfogódottan.  
[törölt]
« Családias kanálzengés, villa- és kés-zaj hallatszott, mindenünnen. »
Kanalak,
[törölt]
« kések »
, villák kések zengettek
mindenütt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, ezüst trillával.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Az emberek komolyan, teljes meggyőződéssel
[törölt]
« ettek »
táplálkoztak, tudva, hogy valami igen fontosat visznek véghez. Magányos urak önzően ettek, a családok pedig kedélyesen eltelepülve, asztalkendőt kötve kisfiúk, kislányok nyakába.  
Ákos többször feleségéhez hajolt:  
– Ki ez?  
– Nem ismerem.  
– És ez?  
– Ezt sem ismerem.  
Mellettük honvédtisztek tanyáztak, kik nem rég érkeztek vissza
[törölt]
« egy hadgyakorlatról, »
a bileki helyőrségből.  
A délceg fiúk sóskiflit  
 
ropogtattak egészséges, fehér fogaik alatt s fogpiszkálóra tűzve
[törölt]
« ol »
ajóka-gyűrüket emeltek ki a bádogdobozok olajos mélyéből. Ákos
[törölt]
« egy darabig »
merengve szemlélte őket. De amint nevetni kezd-
[törölt]
« ett »
tek
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a társaság »
, lesütötte szemét. Bántotta e fiatalemberek tekintete, kik
[törölt]
« g »
bizonyára vidám lányos házakhoz járnak,
[törölt]
« óvadékra »
kaucióra
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
számítanak, más, egészen más világban élnek, mint ő. Hogy leplezze zavarát, melyet a sok reáirányuló tekintet okozott, kezébe vette az étlapot
és
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« olvasgatta- »
nézegette, csupa unalomból.  
[törölt]
« A pálma alatt »
Távol a sarokban, hol I. Ferenc József király
[törölt]
«
[törölt]
« arck »
[törölt]
« arck »
»
arcképe
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
lógott magyar tábornoki egyenruhájában, a pálma melle
[törölt]
« tt »
é
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
nagyobb társaság
[törölt]
« ült »
[törölt]
«
telepedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
ült le
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mely minden délben itt villásreggelizett s a pincérek kitűntető figyelemmel sürögtek-forogtak körötte. Csontos húst, paprikás virslit ettek és egymás után hajtogatták föl a korsó söröket.
[törölt]
« Nem »
[törölt]
«
Vajkayék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« ismerték »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
«
Nem
[törölt]
« tudták »
ismerték őket
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
hogy ki csodák,
[törölt]
« csak »
[törölt]
«
pusztán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Vajkayék csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Gál doktort ismerték itt |:a háziorvosukat, egy rövidlátó,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
társadalmi életet élő agglegényt ki folyton vendéglőkben, kávéházakban, szinházban tanyázott s rejtély, mikor rendelt,:| meg
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Priboczayt, a kedves, csöndes patikust, ki mint alelnök foglalt helyet az asztalnál.
[törölt]
« Mosolygott »
[törölt]
« b »
B
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
olongott
[törölt]
« kövér »
szelíd
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fejével, melyen a
[törölt]
« szőke haj »
gyér, szőke haj már tiz év óta elvesztette színét, de nem akart megőszülni, csak halvány lilaszínűvé vált, mintha festené.  
 
n
Jegyzet
27/a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
 
De itt volt a város színejava.
is.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Fehér tata, az Agrár Bank sárszegi fiókjának igazgatója, Galló ügyész, ki már megtartotta vádbeszédét a rablógyilkos sváb ellen és még sokan, igen sokan.  
Füzes Feri
[törölt]
« is, ki »
elintézte a párbajt,
[törölt]
«
természetesen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
bal
[törölt]
« l »
ra
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« , igen »
súlyos feltételekkel. Nem szólt
erről
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
senkinek
[törölt]
« erről »
,
[törölt]
« mint gentleman és úrifiú »
, csak Gál doktort,
[törölt]
« a szinházi orvost »
vonta félre, a hosszú asztal egy sarkába s ott még
[törölt]
« mindig »
jobban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mosolyogva közölte vele, hogy holnap reggel
[törölt]
« az urak »
megverekszenek az urak, a városerdőben, a szokott helyen s hozza magával műszereit.
Végkimerülés, természetesen, végkimerülés.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Ötpercenkint nyilt az ajtó. Az újonnan érkezőket
[törölt]
« pedig »
majdnem mind ez a társaság nyelte el.  
Egy
[törölt]
« órakor »
óra után, hogy
[törölt]
« befejeződött »
vége volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az iskola
ának
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, a tanárok állítottak be,
[törölt]
« ifjú szerény helyettesek, aztán »
Mályvády, a számtan és fizika szigorú professzora és Szunyog, a latin nyelv tanára.  
Gál doktor nyomban maga mellé ültette Szunyogot.
[törölt]
« Majd »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nélkül hogy valamit szólna
[törölt]
« , vagy kérne, »
megfogta csuklóját s kiéve aranyóráját, olvasni kezdte pulzusát.  
Cudar állapotban volt már szegény Szunyog. Két évvel ezelőtt a delirium tremens tünetei mutatkoztak rajta. Akkor magához tért
[törölt]
« kicsit »
, de mihelyt kijött, visszaesett
[törölt]
« betegségébe. »
régi betegségébe.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Valaha csodálatos tehetség volt, de itt Sárszegen ivásnak adta magát, szenvedélyes alkoholista lett s diákjai azt
[törölt]
« beszélték »
rebesgették
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hogy zsebében tartotta a pálinkásbutykost és előadás alatt is
[törölt]
« ki- »
kiszaladt a folyosóra, hogy húzzon belőle egyet-egyet.
[törölt]
«
[törölt]
« Fázott »
[törölt]
« Mindig »
»
Különben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« N »
n
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
em tudott aludni, fázott, vastag felöltőt viselt nyáron is, s cipőjébe vattát dugott, hogy lábai ne dideregjenek.:|
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Kövér arca, duplatokája téglavörösen izzott
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« g »
G
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
yermetegkék szemét könnyek öntötték el. Már most délelőtt részeg volt.  
Keze, jéghideg keze reszketett
[törölt]
« , »
[törölt]
«
[törölt]
« . »
,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
«
[törölt]
« sohase tudott »
sem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
aludni és most is fázott. »
[törölt]
« Vastag felöltő
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« volt rajta »
viselt »
az orvos kezében. Vastag felöltőjében, feltűrt
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
2
[törölt]
« 8 »
7
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
/b  
gallérral[?] ült
[törölt]
« a vendéglőben és »
az étteremben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
félénken
mint ahogy a diákjai tekintettek rá,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az orvosra nézett.
Vastag törzse ide-oda ingott,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
lesoványodott,
[törölt]
« vékony »
lábai reszkettek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Gál doktor
[törölt]
« becsapta »
becsukta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
aranyórája fedelét, mely halkan kattant
régen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
és rátekintett Szunyogra. Mind mindennap most is
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lelkére igyekezett beszélni.
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
icsérte az élet sok szépségét, eszébe idézte
feleségét, lányát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
becsvágyát
[törölt]
« s »
, a Philo
[törölt]
« g »
log
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
iai
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Közlönyben megjelent értekezéseit
[törölt]
« s »
azt sem titok
[törölt]
« b »
ta
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, milyen sors vár rá rövidesen,
[törölt]
« hogy »
ha
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem szakít eddigi életmódjával.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Szunyog hallgatta, pislogott szőke szempilláival. Aztán
[törölt]
« nem pálinkát rendelt magának, csak »
csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
három deci asztalit rendelt.  
Vajkayék már indulóban voltak,  
 
mikor belépett Környey Bálint, [félig levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
] főparancsnok »
, két úrral.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az egyik  
beragasztott papír
[levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]től, »
Szolyvay,
volt,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a közkedvelt kómikus,
[törölt]
« aztán »
a másik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kürtőkalapban, nagyon elegánsan
mintha skatulyából ugrott volna ki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egy magas
[törölt]
« , úrias, finom harmincéves »
szinész,
[törölt]
« a hős »
[törölt]
« leányok »
a
[törölt]
« vidéki »
sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
leányok
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és »
asszonyok bálványa,
Zányi
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Takáts »
Imre, a hősszerelmes.
[törölt]
« Kissék a lármára
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
Eddig is otthonosan viselkedett,
[törölt]
« a »
az
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« asztalság »
asztaltársaság, de a lárma, kacagás csak most hágott tetőpontra. Környeyt öblös hahota fogadta, ami az elnököt meg is illeti. Ő pedig megállott előttük, mintegy szemlét tartva a párducokon.  
– Szervusztok, urak.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
A „Párducok” cimű
[törölt]
« asztalsásag »
asztaltársaság vagy  
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
Ákos is közéjük tartozott, mindjárt a megalakulásakor, aztán hirtelen megöregedett „elsavanyodott”, ahogy mondták s nem nézett többé feléjük.
[törölt]
« Kortársai közül
szintén
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
számosan »
Mások
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kidőltek, meghaltak idült szeszmérgezésben, májzsugorodásban, mely a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
férfi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
életek rendes befejezője. Ezeknek sírját évenként egyszer megkoszorúzza az asztaltársaság, az ifjak,
[törölt]
« kik új párducok »
a párduckölykek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és az öregek, kik deresedő fejjel is áll
[törölt]
« j »
t
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ák a sarat és még mindig párducok.
voltak.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Környey Bálint letelepedett közéjük. Mindenkihez volt egy nyájas, tréfás szava. Ahogy azonban
szájához akarta emelni a sörös korsót,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« tölt
[törölt]
« ött »
eni
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
«
akart
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« magának »
[törölt]
«
vörösboros palack pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
észrevette Ákost kedves ifjúkori pajtását, régi cimboráját. Elmosolyodott, majd hanyatt dőlt a meglepetéstől. No de ilyet. Kezét lengetve intett neki és vidéki szokás szerint átkiáltott asztalához.  
– Szervusz, öreg.  
– Szervusz, szervusz.  
 
 
n
Jegyzet 28.
 
Oldalszám
Már nem sok kapcsolat volt közöttük.
[törölt]
« A »
Csak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
annyi, hogy
[törölt]
« a tűzoltó »
Környey telente, mikor vadászott a birtokán
[törölt]
« pár nyulat, »
pár
foglyot vagy
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vadkacsát küldött neki.  
beragasztott papír
De most, hogy meglátták egymást, örültek,
[törölt]
« szemükben régi emlékek ébredeztek. »
 
Az asztaltársaság
[törölt]
« erre »
az üdvözlésre halkitotta hangját,
[törölt]
« majd elnémult, »
[törölt]
« o »
O
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
dahajolt
ak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« a főparancsnokhoz »
szeretett elnökéhez
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
ki
magyarázott valamit,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nyilván elmesélte, kit köszöntött
[törölt]
«
[törölt]
« és ki
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: liiegible
Egység: szó
, csöndesen »
[törölt]
« mesélt valamit. »
[törölt]
«
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
agyarázott
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« Most »
[törölt]
«
Társai
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
egészen »
»
[törölt]
« elnémultak
[törölt]
« társai »
s> »
A párducok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
pár pillanatig tisztelettel, nem minden szomorúság nélkül
[törölt]
« bámultak Kissék »
tekintettek
[törölt]
« Kissék »
Vajkayék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
magányos asztala felé.
[törölt]
« A magas »
Környey Bálint
[törölt]
«
pár perc mulva
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
fölkelt
[törölt]
« , odament hozzájuk. »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
[törölt]
« – Ezt
[törölt]
« fölirni »
föl kell írni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a kéménybe
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Isten hozott, Ákoskám,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– mondta, mielőtt az asztalukhoz ért volna
majd kezet csókolt az asszonynak s kezelt Ákossal. Ezt fel kell írni a kéménybe, fekete krétával. – és nevetett.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« majd kezet csókolt az asszonynak,
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kezet fogott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Ákossal
[törölt]
« s leült »
.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. »
Hogy kerül
[törölt]
« tök »
sz
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
te
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ide?
[törölt]
«
Ákoskám?
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
– Ebédeltünk –
[törölt]
« m »
szólt
[törölt]
« halkan. »
halkan Ákos és ötölt-hatolt.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Öreg párduc – szakította félbe Környey és megfenyegette újjával – egészen hűtlen lettél hozzánk. Mért nem nézel fel
[törölt]
« egyszer- »
egyszer a kaszinóba?  
– Kérlek alássan, én már nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom. Aztán, kérlek alássan – gondolkozott – megvénültem.  
A két barát bólintott. Mutatták
[törölt]
« egymás fejét »
egymásnak a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fejük
[törölt]
« et »
ön
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
↓:
[törölt]
« a holdudvart, »
↓:barátpilist:↓:↓
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mennyire
[törölt]
« megderesedtek. »
↓:megkopaszodtak:↓
[törölt]
« Kicsit »
, kérlek alássan.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ldiskuráltak erről-arról, régi emberekről,
[törölt]
« hires »
hires
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mulatásokról
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« de »
Környey
[törölt]
« t »
t
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hivták az asztalhoz
Áthelyezés (beszúrás)
[törölt]
« b »
B
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ocsánatot kért
[törölt]
« , sok dolga »
[áthelyezés (törölt)]
« hivták az asztalhoz »
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Vajkayéknak is menniük kellett.
[törölt]
« El
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
[törölt]
« Vajkayék kimentek az utcára. Ákos meg felesége
[törölt]
« kitipegett »
kiballagott »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Kiballagtak az utcára.  
 
 
n
Jegyzet 29.
 
Oldalszám
beragasztott papír
Éjszaka valahol eshetett, enyhült a
rekkenő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
meleg
[törölt]
« enyhe »
puh
[törölt]
« ult »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kedves fény öntötte el az utcákat. Ákos kihúzta magát,
[törölt]
«
[törölt]
« úgy lépegetett az utcán, mel
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« tüdejébe szivt »
»
[törölt]
« mélyen »
tüdejébe szivta a
[törölt]
« belzsamos, langyos »
levegőt. Melegség ömlött el tagjaiban, kezdődött az emésztés
[törölt]
« , »
:
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az ételek jótékony, erőnövelő anyagukat most küldték szét a véráramba.  
Az érdeklődés, mely a vendéglőben megnyilatkozott irántuk,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
követte őket
[törölt]
« az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
itten is.
[törölt]
« M »
Utánuk fordultak,
[törölt]
« hosszan »
hosszan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« bámulták. »
. Nem mintha valami
[törölt]
« különös »
feltűnő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lett volna rajtuk, de még itt az utcán nem szokták meg őket, mint azokat a régi szobabútorokat,
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
öreg díványokat, melyek rendesen benn állnak a szobában és furcsák, hogy szellőz
[törölt]
« z »
ődjenek.  
Nem iparkodtak,
[törölt]
« hiszen otthon senkise várta őket »
, lassacskán, módosan sétáltak.  
beragasztott papír
[törölt]
« l »
L
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
épegettek a söpört aszfalton, melyet
[törölt]
« sárga »
keramittéglák kereteztek, fogadták a sétálók
[törölt]
« köszönését »
üdvözlését
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kik a hőség mu
[törölt]
« t »
l
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
tán mintha nyájasabban
[törölt]
« üdvözölt »
[törölt]
« udv »
köszöntötték őket
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« á »
Á
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tadták magukat a délután hangulatának.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Harangoztak. Bimbam,
[törölt]
« ebben a városban »
Sárszegen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
folyton harangoztak. Reggeli misére, vecsernyére
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
temetésre, nagyon sok temetésre. A
[törölt]
« főutcán »
Szechenyi utcán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
három koporsósüzlet volt egymásmellett s két sirköves volt. Aki először  
járt itten s hallotta ezt a fölsiketítő harangozást, látta ezeket a koporsós meg sírköves boltokat, azt hihette, hogy az emberek
[törölt]
« itt »
nem is  
beragasztott papír
élnek itt, csak meghalnak. A kereskedők pedig benn ültek boltjukban, a koporsók és sirkövek mellett, minden kereskedő vakbuzgó hitével, hogy az embereknek ép az ő árújuk kell
[törölt]
« . »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Ákos »
[törölt]
« Ákos ide is benézett. Ragyogott »
meggazdagodtak,
[törölt]
« belőlük »
ebből a rögeszméből
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
fölnevelték gyermekeiket, úrian eltartották családjukat. Ákos benézett egy ilyen üzletbe. Egymás mellett álltak a fekete
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« és »
barna érckoporsók,
minden méretben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a
[törölt]
« kis »
kék
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
gyermekkoporsók
[törölt]
« , »
is,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
de a boltos szivarozott,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« az »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
boltosné újságot olvasott, az angóra macska
[törölt]
« pedig »
pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
egy fakoporsóba
n
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« ugrott és »
mosdott
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ez
[törölt]
« sem »
pedig
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
volt csúnya.  
A „Mária” gyógytár
[törölt]
« zöld és piros »
üvegkorsóin rézsut bukott el a napsugár s aranybetűs cégére, Priboczay nevével,  
 
 
n
Jegyzet 30.
 
Oldalszám
valamint
[törölt]
« a »
védőszentje, a kigyót tipró Mária és mellette a pogány Aesculapus
[törölt]
« világított »
.
[törölt]
« Egy kisfiú
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
testvériesen világított. Minden ragyogott.  
beragasztott papír
Ragyogott minden szörnyüség
[törölt]
« az őszi fényben »
. Még az orvosi műszerkereskedés
[törölt]
« is »
kirakata is tündöklött
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« szépnek tetszett a táncoló verőfényben. »
Csillogtak az ezüstös csipeszek, a gummikesztyűk, az összecsukható
[törölt]
« heverő- »
műtő-
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ágy s a bonctani babú
[törölt]
« is »
mely lékelt koponyáját, kék-vörös
üveg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szemét
[törölt]
« mutogatta »
, véres szívét
[törölt]
« , mutogatta »
tárta föl
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
é
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s fölkéselt hasát, csavargó beleivel, barna májával
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és »
zöld epezacskójával. Sohase merték megnézni ezt. De most megnézték. Borzasztó volt, de érdekes volt.  
Aztán a többi kirakat, minden kirakat, hogy csábított, mennyi igéretet, üzenetet küldött feléjük.
[törölt]
« Az »
Tessék, kérem, az
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
élet kínálta holmiit, tessék vásárolni. Vadonatúj áruk, melyeket még nem használtak, a régik, kopottak helyett, selyem-pénztárcák,  
beragasztott papír
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
, ízléses halmokban
[törölt]
« selymek »
bársonyok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« és »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ruhaszövetek, zsebkendők
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« angol kalapok »
, sétapálcák
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« és »
illatszeres üvegek, átkötve
[törölt]
« egy »
[törölt]
« lila, egy piros »
selyem-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szallaggal, pipák
[törölt]
« és »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« cigaretta- »
szopókák,
ropogós szivarok
[törölt]
« és »
[törölt]
« aranyszopókás c »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
aranyhüvelyes cigaretták
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Megálltak mindegyik előtt
[törölt]
« és nézegették,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Nem szándékoztak »
»
 
[törölt]
« Mennyi minden, mennyi minden. »
 
Weisz és társa előtt
[törölt]
« is »
megálltak.
[törölt]
« Főkép »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gy
[törölt]
« angol »
disznó bőr böröndöt
[törölt]
« bám »
cs
[törölt]
« o »
u
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
dáltak
[törölt]
« meg »
, melynek patent angol zára volt, nem olyan, mint az ő vászonböröndüknek meg egy krokodilbőrtárcát. Az asszony
[törölt]
« nézte »
ettől nem tudott megválni.
[törölt]
«
[törölt]
« Régóta szűksége, »
úgy hogy »
Ákosnak kellett figyelmeztetni, hogy menjenek tovább.  
[törölt]
« Viszont Vajna ur »
Vajna úr kirakata
ában
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« pedig »
viszont
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
irkák, tolltartók között könyvek
[törölt]
« állottak »
voltak láthatók
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, melyeknek cimlapját
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
kiszivta a kánikulai nap. Az öregurat ezek a pesti irodalmi újdonságok a nemesi oklevelek után valósággal meghökkentették. Vad
[törölt]
« cimlapok meredtek »
[törölt]
« képek »
verseskötete
[törölt]
« i »
k
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meredtek:↑
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rá,
[törölt]
« vigyorgó ördögarcokkal »
 
 
 
n
Jegyzet 31.
 
Oldalszám
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
Otthon házicipőt vettek
[törölt]
« föl »
, kifújták magukat, pihentek.
Sokminden történt
[törölt]
« ezen a napon »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Még sütött a nap. Kinyitották az ablakokat, úgyhogy az
[törölt]
« egész »
lakást átjárta a lanyha légáram, melyen arany
por-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
oszlopok libegtek. Szemben velük
[törölt]
«
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
«
a Varga fia
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
egy »
Veress úr
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kis »
Veress úr
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
: rongyos
[törölt]
« parasztgyerek »
porontya
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Gyurka
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ácsorgott,
[törölt]
« s s »
száraz kenyeret majszolt, melyen
[törölt]
« végig »
a vastag, cukros napfény végigcsorrant, mintha mézet öntöttek volna reá s a
[törölt]
« fiú »
kisfiú nyalogatta.  
[áthelyezés (törölt)]
«
[törölt]
« B »
b
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ehallatszott »
[törölt]
« t »
T
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ávolról
behallatszott
Áthelyezés (beszúrás)
egy cigánybanda hangja. Hallgatták, ketten együtt.  
– Muzsikálnak – mondta az anya.  
– Igen, valaki mulat.  
Hallod?
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Nincs cserepes tanyám… Ákos, mikor esteledett, a levéltartóból behozta
[törölt]
« az »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
pesti újságot.  
 
n
Jegyzet
32
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« Ákos behozta az újságot. »
 
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Egy
[törölt]
« újságot »
hirlapot
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
járatott, melyet még az apja rendelt meg és előfizetése családi hagyománnyá vált, mert annak idején, a magyar nemesi családok érdekeit
[törölt]
« védelmezte és érdemeit dicsérte »
istápolta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Azóta
[törölt]
« azonban »
az újság minden vizben megfürdött,
[törölt]
« sokszor »
megváltoztatta irányát, úgy hogy rá sem lehetett ismerni.
[törölt]
« Az »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
llenkezőjét hirdette annak, mint amivel valaha indult és győzött.
[törölt]
« Tivadar ezt nem vette »
Az öreg ezt
[törölt]
« egyáltalán »
nem vette észre.
[törölt]
« Mikor szórakozottan felbontotta cim »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Régi
[törölt]
« tisztelettel, »
méltánylással beszélt róla  
beragasztott papír
s mikor fölbontotta cimszalagját,
[törölt]
« az »
áhitat ült arcára, templomi komolysággal merült
[törölt]
« bele »
egy-egy cikk
e
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
be,
[törölt]
« helyeslő
en
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« bólintással »
bólintgatva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
, s ha
[törölt]
« véletlenül »
ép
[törölt]
« en »
az ő társadalmi osztályát szapult
[törölt]
« ák »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
és ellene meg az atyafiai ellen küzdött
[törölt]
« ek »
, azt hitte, hogy nem egészen érti, amit olvas
[törölt]
« és a nyomtatott betű iránti ősi tisztelettel szórakozottan,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
tovább »
még mindig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
bólintgat
[törölt]
« ott és »
ott s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szórakozottan, nem akarva ellenmondani
[törölt]
« neki »
, továbblapozott. Később elfásult a cikkek iránt. Nem olvasta többe
[törölt]
« t »
, csak a „vegyes”t, a „házassági” és „halálozási” rovatot. Aztán azt is abbahagyta.
[törölt]
« Gyakran »
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
etekig fel sem
[törölt]
« tor »
nyitotta
[törölt]
« az> »
a szamokat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« újságokat
hirlapokat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« o »
O
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tt hevertek asztalán, töretlen címszalaggal.  
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
[törölt]
« kinyitotta »
[áthelyezés (törölt)]
« az újságot »
böngészgette
az újságot
Áthelyezés (beszúrás)
.
[törölt]
« Felesége pedig ült, előtte. »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Csakhogy nem jól látott.
[törölt]
« Vaj »
kayék villany
[törölt]
« körtéi »
csillárjai
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mind magasan lógtak, közel a mennyezethez. Ezenkivűl a négy körte közül hármat
[törölt]
« állandóan »
kicsavartak, hogy takarékoskodjanak. Másra több pénzt költöttek, de ehhez a takarékossági elvhez ragaszkodtak.
[törölt]
« Igy »
[törölt]
« Ennélfogva »
Igy
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Á »
á
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
llandóan félhomályban botorkáltak.  
– Nem látok – mondta Ákos.  
Talán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« c »
c
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
savard
[törölt]
« ki »
be
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a körtéket. Ákos felállt az asztalra,
[törölt]
« kicsavarta »
megigazitotta a villanyt
[törölt]
« egyszerre »
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
égy
[törölt]
« fémszálas »
lámpa gyult ki
[törölt]
« s »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
eleg fényt öntött
[törölt]
« a szobára »
az ebédlőre.  
[törölt]
« Igy »
Milyen barátságos – kiáltott
[törölt]
« fel »
az asszony.  
– Igen, így lehet olvasni.  
 
 
n
Jegyzet
33
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« Ákos »
Az öreg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
föltette pápaszemét s olvasni kezdett feleségének.  
– „A Dreyfus pör második tárgyalása
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« ”A »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
rennesi katonai törvényszék előtt”. Az a francia kapitány, kiről annyit beszéltek. Kiszolgáltatta „a titkos aktákat” a németeknek. Hazaárulással vádolják s most felel bűnéért a bírái előtt. Halálbüntetésről irnak.  
Ez nem érdekelte az asszonyt.  
– „Vilmos császár Elzász Lotharingiában.”  
– A német császár?  
– Oda utazik
[törölt]
« . »
és
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Kijelenti »
ki fogja jelenteni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hogy
[törölt]
« a nem »
ez a tartomány mindörökké a német
[törölt]
« ek »
é
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
volt s az is marad.  
– Elzász Lotharingia?  
– Az,
anya,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
amelyiket 1871-ben
[törölt]
« elvettek a németek »
visszafoglaltak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a franciáktól.
[törölt]
« Emlékszel,
[törölt]
« akkor »
, mikor
[törölt]
« a »
háború volt. »
Emlékszel a háborúra?
[törölt]
« a háborúra »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Hejh
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« A »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kkor még fiatalok voltunk.
[törölt]
« Várj csak. »
[törölt]
« Negyven éves »
Én negyvenéves
[törölt]
« voltam »
.
[törölt]
« Emlékszel a háborúra? »
 
Ákos elmosolyodott. Az asszony is mosolygott. Kezét
[törölt]
« szeretettel »
gyengéden
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az öregúr kezébe tette.  
[törölt]
« – De nem lesz »
– Csak nem lesz megint háború
[törölt]
« ? »
[törölt]
« kérdezte az »
sóhajtott
[törölt]
« az asszony »
.  
– A franciák meg a németek – bólingott Ákos – azok
[törölt]
« nem »
most sem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nagyon szeretik egymást.  
Külföldi hirek szálltak
[törölt]
« ebben a »
[törölt]
« a szoba »
köröttük, villamos pezsgéssel telitették a szoba légkörét, melyben éltek
[törölt]
« , »
s
Beszúrás
belekapcsol
[törölt]
« va »
ták
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
őket az egész világ izzó, keserű, de nem dicstelen, nem érdektelen küzdelmébe. Nem sokat értettek belőlük, de mégis úgy érezték, nincsenek egészen egyedül. Milliók és milliók épúgy szenvedtek, küszködtek, mint ők. És ezek a harcok
most
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
itt adtak találkozót egymásnak.  
– Strike – olvasta Ákos. – Ez angol szó. Úgy kell kiejteni „sztrájk”. A munkások nem akarnak dolgozni.  
– Miért?  
[törölt]
« Ákos vállat vont. – „Braziliában – »
 
– Mert nem akarnak.  
– És nem kényszeritik őket?  
Ákos vállat vont.  
beragasztott papír
– Anya – szólt és óvatosan megigazitotta orra nyergén a szemüveget -
[törölt]
«
[törölt]
« ,,Braziliában »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Braziliában
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ötezer
[törölt]
«
Brazil
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
bánya-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
munkás sztrájkol.” „
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
A munkaadók mereven elzárkoztak a munkások követelései elől.”  
– Szegények
[törölt]
« szólt az »
mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
anya s
[törölt]
« maga »
se tudta, kiket sajnál, a munkásokat, vagy a munkaadókat.  
 
n
Jegyzet
3[szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
Különben, mint minden hónapban, fölfedezték a tüdővész biztos gyógymódját,
[törölt]
« a rák szérumát »
ami bizonyitéka annak, hogy mégicsak haladunk.  
– Várj csak – mondta Ákos
[törölt]
« és olvasott »
. Mi nálunk is. „Lelketlen izgatók járnak a nép között.” „A parasztoknak száz lánc földet igérnek.”
[törölt]
«
Szél Kálmán
 [!]
[sic!]
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
a miniszterelnök nevében
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Föl akarják osztani a földeket.  
– Kik?  
– A lelketlen izgatók.
[törölt]
« Az »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nya
[törölt]
« bólintgatott: »
sopánkodott:
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– A lelketlen izgatók.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
A politikából
[törölt]
« azonban már »
elég volt. Inkább a „végzetes szerencsétlenség”ek érdekelték őket.  
beragasztott papír
[félig levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
vagy egy] cikknél »
 
– Ohio államban
↓:– olvasta
[törölt]
« az »
apa
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az összekötő vasúti hidról lezuhant egy vonat. Harminc súlyos sebesült és két halott.  
[törölt]
« Rettenetes »
Irtóztató
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« sóhajtott »
jegyezte meg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az anya s majdnem sirt.
[törölt]
« Másnap aztán várták az újságot »
 
[törölt]
« Mi »
És mi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
van szegény sebesültekke
[törölt]
« l »
l
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
? – kérdezte
[törölt]
« az »
anya
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
sopánkodva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
.  
Keresték mindaketten, de nem találták.  
[törölt]
« Nem>tc »
Arról
ma
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ir
[törölt]
« semmit »
az újság – mondta
[törölt]
« az »
apa.  
Mindenesetre benne éltek az eszmék, érdekek, emberi közösség áramában és ez
[törölt]
« kissé »
fölfrissitette őket, eloszlatta azt a fullatag
[törölt]
«
[törölt]
« legf »
[törölt]
« mélakórt »
[törölt]
« családi mélakórt »
»
tompaságot
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« mélakórt, melytől »
mely bele evődött testükbe, ruhájukba, minden bútorukba.  
Maguk elé bámultak.
[törölt]
« Csönd volt. »
 
– Hogy vagy anya? – kérdezte Ákos.  
– Hát – szólt az asszony – megvagyok, apa. És te?  
– Én is.  
Ákos
[törölt]
« nem szokott érzelegni, de most »
odament hozzá és
[törölt]
« mint egy öreg galamb »
szeliden megcsókolta
[törölt]
« a »
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
homlokát
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« az »
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
arcát. »
 
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Amikor a mécsest meg kellett gyújtani
[levágva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« , »
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
em találták a gyufát. Ott állt mindig az
[törölt]
« ü »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lmáriumon, az üvegburás óra mellett. De most nem volt a helyén.
[törölt]
«
Sohase fordult elő ilyesmi
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
Az asszony tűvé tette a házat
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« v »
V
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
égül a konyhában lelte meg. Reggel
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
kivette a teafőzéskor és ott felejtette. Behozta, átadta urának.
Ekkor
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Ö »
ö
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sszenéztek
[törölt]
« , mindaketten és »
És
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eszükbe
is
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
jutott
[törölt]
« Pacsirta. »
valami.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
De nem szóltak semmit.