Aranysárkány fejléc kép
  35.  
Oldalszám
Ötödik fejezet, (Melyben kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos bográcsgúlyást, borjúszegyet, vanéliás metéltet eszik s rágyújt egy szivarra.-)  
Sárszeg kis pont a térképen.  
beragasztott papír
[törölt]
« egész »
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
emmi nevezetessége sincs, csak egy zenedéje meg egy rossz közkönyvtára, az emberek alig
[törölt]
« tudnak valamit róla és »
ismerik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
megvetően emlegetik, de
[törölt]
« ilyenkor »
vasárnap délelőtt, a templom fölött, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan,
[törölt]
« titokzatosan, »
igazságosan és rettenetesen, fölötte lebeg az Isten, ki mindenütt-jelen-levő és mindenütt-ugyanaz, Sár
[törölt]
« váron »
szegen
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ép úgy, mint Budapestn, Párizsban és Newyorkban.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Délelőtt féltizenkettőkor v
[törölt]
« an »
olt
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a Szent István templomban a csöndesmise
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Erre
az
előkelő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« úri »
osztály
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
járt,
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
 
beragasztott papír
megyei urak, jobb hivatalnokok,
[törölt]
« kik maguk »
gazdag
[törölt]
« a »
polgárok, kik megküönbözte
[törölt]
« tik »
tték
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
magukat a többi, közrendű halandóktól.
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Velük jö
[törölt]
« nn »
tt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ek feleségeik
[törölt]
« legszebb »
[törölt]
« s »
, eladólányaik
 [!]
[sic!]
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« kiket elkísér »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
gy két »
[törölt]
« f »
F
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
iatalember
ek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kiséri
ik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
őket
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, az udvarló
[törölt]
« ik »
k
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
[törölt]
« a jegyeseik, vicilek, vagy katonatisztek s
[törölt]
«
azok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
hátul,
[törölt]
« az ajtóban »
»
kik hátul
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a pillérek között
[törölt]
« állnak »
állapod
[törölt]
« n »
tak meg
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a szenteltviztartónál.
[törölt]
«
[törölt]
« Az »
[törölt]
« nők »
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
A leányok ül
[törölt]
« n »
tek,
[törölt]
« az »
anyjuk mellett, belepillant
[törölt]
« anak »
ottak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
imakönyv
[törölt]
« ei »
ükbe
[törölt]
« mélyen
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[áthelyezés (törölt)]
«
[törölt]
« { »
fejüket a padra
[törölt]
« hajtják »
hajtották
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« } »
»
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
valahányszor csönget
[törölt]
« n »
tek
fejüket a padra
[törölt]
« hajtják »
hajtották
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Áthelyezés (beszúrás)
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
pró zsebkendőjükkel
[törölt]
«
[törölt]
« szájuk »
[törölt]
« ajkukat törlik, vagy »
»
szemüket
tör
[törölt]
« lik »
ölték
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, mintha
[törölt]
«
[törölt]
« sirnán »
[törölt]
« könny »
»
sírnának.
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Éles illatszerek nyilal
[törölt]
« n »
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ak
[törölt]
« át »
a levegőn, egymással feleselve.
[törölt]
« Az illatoknak valóságos hangversenye ez. »
[áthelyezés (törölt)]
« Ezért "szagos misé"nek is nevez
[törölt]
« ik »
ték
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. »
[törölt]
« Nem »
Az illatok valóságos hangversenye
volt
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ez.
Ezért "szagos misé"nek is nevez
[törölt]
« ik »
ték
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.
Áthelyezés (beszúrás)
Nemcsak a lélek fölemelkedése
[törölt]
« és ünnep »
, hanem társadalmi esemény is.  
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Feltünést keltett, hogy Vajkayék
[törölt]
« nem jöttek el »
ezúttal hiányoztak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Rendes helyük a
jobb
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
második pad szélén üresen maradt. Ákos
[törölt]
«
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« dolgozó »
az udvarra néző
[törölt]
« ,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nyirkos dolgozószobájában hevert,
[törölt]
« a törökmintás »
kerevete
[törölt]
« n »
törökmintás szőnyegén
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. A divány kényelmetlen volt, keskeny,
[törölt]
« rövid, mint »
, kurta, mint náluk minden
bútor
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
[törölt]
« Sovány »
Ösztövér
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
teste alig fért
[törölt]
« el »
rajta, lábát nem tudta kinyújtani, csak úgy, hogy a támlájára tette. De ezt már megszokta,
tehát
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nem
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gondolkozott rajta.  
[törölt]
« Pihent »
,
Nem fázott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, de
[törölt]
« azért »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
betakarta magát, a vastag, meleg teveszőr-takaróval
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« noha nem fázott
n
Jegyzet ?
és nézte a mennyezet figuráit
n
Jegyzet ?
»
[törölt]
«
[törölt]
« Egy »
[törölt]
« Ő »
[törölt]
« darabig »
»
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ézte a mennyezet figuráit. Majd elunva ezt
[törölt]
« a »
könyves polcához nyúlt, melyet fektében is elért, kiemel
[törölt]
« te »
ve
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
onnan
[törölt]
« a Magyar Nemesi Családok" ötödik kötetét
[törölt]
« s »
. »
[törölt]
« Szórakozottan lapozgatta »
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
a főrangú Családok s a Gothai almanach közül Nagy Iván tizenegyedik kötetét, Magyarország családjairól. Szórakozottan lapozgatta.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
 
beragasztott papír
Semmi különöset nem lelt benne
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
iszen
[törölt]
« úgyszólván kívülről tudta »
ismerte
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
minden adatát, minden betűjét. A könyv hamar kihullott kezéből s igy gondolkozott.  
- Vanéliás metélt. Vajjon mi az a vanéliás metélt? Sohasem
[törölt]
« evett »
ettem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ilyesmit és nem is
[törölt]
« látott »
láttam
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, egész életében.
[törölt]
« Nem tudta elképzelni, »
Fogalmam sincs,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
,
[törölt]
« hogy »
milyen. A vanélia idegen,
[törölt]
« afrikai »
izgató
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
illatát nagyon
kedvelem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« szeret
[törölt]
« i »
em
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
s kelleme
[törölt]
« s »
tes
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lehet, hogyha
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
orrot
meg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
csikl
[törölt]
« a »
á
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ndja
[törölt]
« az »
a szaga
,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és hizeleg az ínynek
[törölt]
« is »
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. De
vajjon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rajta van-e a
[törölt]
« tojástól sárga »
gyengéden sárgálló
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tésztán a fekete
, afrikai
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fűszer, vagy nélküle szolgálják föl a vendéglő
[törölt]
« k »
ben
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
? Csak futóan látta
m
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nevét, egy pillanatra a túrós-bombóc, gyümölcshabkosár és mogyorós torta között
[törölt]
« ; »
Mintha álmodtam volna.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
égsem
[törölt]
« tud
[törölt]
« t »
ja »
lehet
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
elfelejteni.  
Összeráncolta homlokát, szigorúan s el
[törölt]
« k »
hessegette
[törölt]
« ezeket »
ezeket
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a bohó, hozzá méltatlan gondolatokat.  
- Pacsirta
[törölt]
« nagyszerűen »
jól
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
főz, az kétségtelen
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
indenki azt állitja
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« hogy »
Nem is jól, hanem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
cs
[törölt]
« o »
u
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
dálatosan
[törölt]
« főz »
.
[törölt]
« Konyha »
Szakács-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
művészetét nem győzik dicsérni. Régente, mikor társaságok jártak
[törölt]
« hozzájuk »
ide
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, valósággal ünnepelték. Cifra Géza is,
a gazfickó,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
igen ő is. Igaz, hogy az ételek
[törölt]
« kezelés »
készitésében egyéni.
[törölt]
« Sohase »
[törölt]
«
Pacsirta nem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Sohase
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert és a zsirt is vékonyan adja. Takarékoskodik
é
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s helyesen teszi, mert kis vagyon
[törölt]
« uk »
kánk
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« fogytán »
fogyton-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
fogy.
[törölt]
« S a »
,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hozományhoz
pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem lehet, nem szabad hozzányúlni.
[törölt]
«
Ő sem engedné
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Én nem engedném
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Aztán egészségtelen is
[törölt]
« zsiros »
a nehéz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
konyha, csak a franciás
[törölt]
« , könnyű »
koszt,
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
való
[törölt]
« nekik »
.  
beragasztott papír
Most
[törölt]
« egyszerre »
felült. Szaglászott a levegőben. Különös, orrában
még mindig
Áthelyezés (beszúrás)
ott lengett
[áthelyezés (törölt)]
« még mindig »
az étterem szaga
[törölt]
« -bűze »
, kiverhetetlenül, makacsul, tolakodva,
[törölt]
« az az illat »
a bűzös illat, az illatos bűz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, az a
[törölt]
« z »
[törölt]
« k
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
n
Jegyzet ?
»
aróma, melyben a zsiron pirított hagyma  
 
[törölt]
« 25 »
37 
Oldalszám
párája érzik, elvegyülve a sóskiflik kömény-szagával és a sör kedves, keserű
[törölt]
« , »
komló
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lehelletével. Visszafeküdt párnájára.  
- Borjúdió? Ez
[törölt]
« t sem ért
[törölt]
« i »
em
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egészen »
is rejtély
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Az ember a dió gerezdjére gondol, mely
[törölt]
« oly »
édes, olajos, de nem az, hanem hús, olvatag, puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájban. Nem érdektelen
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« egy »
[törölt]
« j »
J
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ó előétel
ek
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
után, melye
[törölt]
« t »
ket
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« az »
étlap
[törölt]
« on »
emlit
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« olvasott »
. Olajvaj halból, vagy orosz ízelítő.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Hahaha, de furcsa
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Boszorkányos, ostoba nevek. Habarttojás csirkemájjal, csuka fehérborban, vagy velő barna vajban. Hagyjuk
[törölt]
«
talán
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
ezeket a szamárságokat.  
Megigazitotta párnáját, hogy kényelmesebben feküdjön
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« elérzékenyült »
 
beragasztott papír
- Pacsirta
[törölt]
« gyomorbajos »
gyengegyomrú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
szegényke,
[törölt]
« ha »
Ha
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kövér is,
[törölt]
« gyenge a gyomra és »
nem birja
[törölt]
« a zsiros »
a súlyos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ételeket,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
gyakran hány. Mindnyáju
n
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
k érdeke, hogy
[törölt]
« így »
ésszerüen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« táplálkozzanak. »
étkezz
[törölt]
« enek »
ünk
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Annál remekebben sikerülnek
azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tápláló becsináltak, a rizseshúsok, főkép a rizseshúsok.
Á, a rizseshúsok,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eg a halovány piskóták.
Meg a darás metéltek.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Szó sincs róla, hogy azért valamikor is éhen maradtak volna. Dehogy. Hja, hogyha ilyesmiket lehetne kapni a vendéglőkben.
[törölt]
« Nem rossz »
Ismerjük el,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ott sem
[törölt]
« , »
.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« az nem olyan »
rosz,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« d »
[törölt]
« D »
d
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
e az otthoni,
[törölt]
« - »
á,
[törölt]
« - »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a jó otthoni mégis csak más.  
Ákos
[törölt]
« egyszerre elgyengült. Megadva
[törölt]
« magának »
magát mindennek »
most elfáradt
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
s megadva magát
mindennek ami jön
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, lehunyta szemét,
[törölt]
« kéjelegve. »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
– Például mit
[törölt]
«
[törölt]
« ettek »
ünk
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
ettünk
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tegnap? Erőlevest, riszescsirkét, máglyarakást. Pontosan emlék
[törölt]
« szik »
em
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rá.
Semmi többet, semmi jobbat.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Vajna úr »
Wisz és társa
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
azonban
[törölt]
« bográcsos gulyást »
mégis
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mást evett
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« b »
B
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ogrács
[törölt]
« os »
gulyást,
azt evett, bizony,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nagyszerű, zsiros
[törölt]
« b »
, vérvörös gulyást, szegedi paprikával,
[törölt]
« melyet »
s a burgonyáról, mely még párolgott,
[törölt]
«
[áthelyezés (törölt)]
« csöpögött »
a zsir.
csöpögött
Áthelyezés (beszúrás)
»
a zsir csöpögött
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Mennyire szerettem fiatalkoromban, míg élt szegény mama a bogrács
[törölt]
« os »
gulyást, a borjú, valamint a marhapörköltet s mióta nem ettem, annak csak a jó Isten a megmondhatója. Sohasem mertem rendelni, talán rá való tekintettel, még
akkor sem,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mikor vendéglőb
[törölt]
« en »
e
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mentünk.  
  38
/a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« Könny gyűlt szemébe »
Könny
[törölt]
« gyűlt »
szökött
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szemébe
[törölt]
« n »
, elérzékenyült.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
– Bűn-e ez? Azt mondják, az ördög incselkedik a pusztában bőjtölő remetével. Hát ha bűn, annál édesebb. Bánom is én. A bogrács
[törölt]
« os »
gulyást nem lehet letagadni sem égről, sem földről. Az van a valóságban,
[törölt]
« van az asztalon, étlapon »
van az asztalon, Weisz és társa előtt, van az étlapon a göbőlyrostélyos és ürügerinc között, mindjárt a szűzsült és párolt fartő szomszédságában. Aztán a többi mind, a sertésoldalas, erdélyi fat
[törölt]
« é »
á
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nyéros, rántott bárány, az is van, nem beszélve az angol, francia  
 
 
[törölt]
« 26 »
38/b
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
olasz
[törölt]
« nyelvű »
nevű ételekről, a
beafsteakről,
 [!]
[sic!]
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tournedosról, a tritto mistoról,
 [!]
[sic!]
melyek egy idegen nyelv zamatát
[törölt]
« keverik
[törölt]
« az étel »
[törölt]
« össze
[törölt]
« a »
össze a k »
kéjelgő élvezethez »
lehelik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a sajtokról, a kövérekről és soványakról, a pálpusztairól, pusztadőriről és trappistáról s a borokról,
[törölt]
« melyek »
a csopakiról, az egri bikavérről, a mádi-édesről, ezerjóról, ringatóról,
[törölt]
«
[törölt]
« mely elringat, »
[törölt]
« a kedves ringatóról »
»
s a leánykáról
[törölt]
« . »
, mely karcsú üvegben kerül elénk.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Leányka,
[törölt]
«
[törölt]
« kel »
[törölt]
« edes »
»
kedves
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« l »
L
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eányka,
édes-édes
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« l »
L
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eányk
[törölt]
« ám »
[törölt]
« a »
ám.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Nyilt az ajtó. Az asszony jött
[törölt]
« be »
a takaritásból. Rendetlenül
[törölt]
« ment »
folyt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a háztartás
[törölt]
« , a takarítás »
, már elmult egy óra s még csak most lett készen. Nem volt benne gyakorlata.  
[törölt]
« Halkan »
[törölt]
«
Csöndesen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
lépett be
[törölt]
« mert »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zt hitte,
[törölt]
« hogy »
hogy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ura elszenderedett.
[törölt]
« Mikor »
De
[törölt]
« az »
[törölt]
«
ő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Ákos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a zajra
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« nyomban »
ijedten nyitotta fel szemét.  
– Aludtál? –
[törölt]
« szolt »
kérdezte tőle az asszony
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Nem  
– Azt hittem aludtál.  
– Nem.  
– Milyen sápadt vagy.  
-
[törölt]
« Lehet.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
»
Dehogy.  
– Valami bajod van
[törölt]
« ? »
?
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Ákos felkelt a kerevetről,
[törölt]
« szégyenkezve, »
titkos bűntudattal, mint gyermek, kit valami csínyen kapnak rajta, az ágyban. Nem mert feleségére tekinteni, szégyenkezett.  
– Éhes vagy – mondta az asszony –
az a bajod, éhes vagy, lelkem
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hiszen
[törölt]
« tegnap »
tegnap este
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
óta
megint
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem ettél
[törölt]
« , »
.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
enjünk a vendéglőbe,
[törölt]
« már »
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ésőn van
[törölt]
« , »
.
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
em kapunk helyet
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
iessünk.  
Siettek is
[törölt]
« , még az »
s oly gyorsan odaértek a "Magyar Király elé", hogy
[törölt]
« maguk is »
csodálkoztak
rajta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
[törölt]
« Ajtók csapódtak, jöttek-mentek az étteremben, »
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az étteremben óriási zaj volt, tányérok csörömpöltek, borfiúk
[törölt]
« röpültek »
vágtattak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, pincérek száguldtak s
maga
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a
[törölt]
« két »
főpincér
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a szombatdéli lázban »
ideoda
röppent
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a frakkja fecskeszárnyán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« szaladt, »
[törölt]
«
vágtatva röppent.
a frakkja
fecske
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szárnyán
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« sz »
Sz
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ámolt
[törölt]
« a »
papír
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
cigarettadoboz hátán, visszaadott, fölvette a panaszokat
[törölt]
« a »
konyhába sietett,
[törölt]
« visszajött »
megint
[törölt]
« föltünt »
előbukkant
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« és minden moz »
itt és ott
[törölt]
« mindenütt »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« figyelmet »
nyugtatta a vendégeket s
a
[törölt]
« szombatdéli »
vasárnapi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lázban
Áthelyezés (beszúrás)
csupa figyelem, hidegség, nyugalom volt
[áthelyezés (törölt)]
« a
[törölt]
« szombatdéli »
vasárnapi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lázban »
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Kissék »
Vajkayék
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« tegnapi »
asztalukhoz mentek, melyet tegnap lefoglaltattak
[törölt]
« , »
,
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
e ott egy három tagból álló társaság  
 
  39.  
Oldalszám
ebédelt. No még csak ez kellett. A többinél is ültek. Várakoztak kicsit.  
De az emberek vasárnap a pihenés kellemes érzetében
[törölt]
« kényelmesebben »
akkurátusabban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
esznek, mint egyébkor. Még a fogukat is
hosszan
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
piszkálgatják és kenyérgalacsinokat gyúrnak.  
[törölt]
« Percekig sem ürült új asztal. »
A főpincér pár gyors szóval bocsánatot kért s elszállt, a frakkja fecskeszárnyán.  
n
Jegyzet félig levágva:
[törölt]
« ez kellett. »
[törölt]
« Ákos »
Az asszony azt tanácsolta, nézzenek a másik vendéglőbe
[törölt]
«
a Barossba.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
.
a Barossba
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ákos duzzogva
[törölt]
«
[törölt]
« , türelmetlenül »
nézelődött »
álldogált
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mert roppant éhes volt
[törölt]
« , »
.
[törölt]
« é »
É
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
tvágyát az ételek látása
[törölt]
« még »
növelte
[törölt]
« s nem akart
[törölt]
« helyetcserelni »
új hel »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ost már azért sem akart eltávozni.  
Egyszerre két kar
[törölt]
« integett »
integetett
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
feléje. Környey Bálint, a pálma mellett, a patkóasztalnál egész hatalmas nagyságában felállt s
oda
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hivta őket
[törölt]
«
[törölt]
« oda. »
Búza-kék tűzoltó-atillát viselt,
[törölt]
« arany-zsinórokkal. »
arany-zsinórokkal. »
 
– Parancsoljatok ide.  
– De nem
[törölt]
« akarnál »
zavarunk benneteket?  
-
[törölt]
« Szó sincs róla. »
Ugyan kérlek.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Mi már végeztünk kérem »
 
– Tessék ide, tessék oda,
[törölt]
«
[törölt]
« p »
méltóztassék »
, mi már végeztünk kérem, méltóztassék.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A párducok
[törölt]
« csakugyan »
megebédeltek már, asztaluk tele volt morzsával, csak
[törölt]
« szivar »
füstöltek, iddogáltak  
[törölt]
« Még »
Mindenki felállt az új vendégeket fogadni, még Szunyog is, ki állandó
[törölt]
« részegsége »
ittassága
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s nyolcvan
[törölt]
« öt »
kilenc
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kilója miatt nehezen mozgott
vékony lábán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Bemutatkoztak.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« A párducok »
[törölt]
« á »
Á
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
tvették a házigazdák szerepét s kedvesek, figyelmesek voltak.
[törölt]
« Odacsöngették a »
[törölt]
« p »
P
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
incéreket
csöngettek oda, azok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« kik »
lesöpörték az asztalt, tányérokat, új poharakat hoztak, étlapokat nyomtak a két új vendég kezébe.  
Ákos a főparancsnok és Szolyvay, a kómikus között foglalt helyet, az asztal végén.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Felesége
[törölt]
« pedig véletlenül »
az asztalfőre került, Pribocay
[törölt]
«
[törölt]
« mellé »
[törölt]
« mellé, »
[törölt]
« mellé, akivel »
a lilahajú »
a lilahajú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« per »
patikárus mellé,
[törölt]
« kivel egyszer-kétszer már beszélt »
kinél gyomorcsöppeket
[törölt]
« , pudert »
szokott venni
meg pudert Pacsirtának
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Másik asztalszomszédja a magas, elegáns úr volt, a kürtőkalapos, ki már tegnap feltünt neki, de nem tudta
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« róla, hogy »
kicsoda s a
[törölt]
« bem »
futó bemutatkozásnál sem hallotta nevét.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« sz »
Sz
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ertartásosan kezet csókolt
[törölt]
«
[törölt]
« neki »
[törölt]
« az asszonynak »
»
, ahogy tisztes matrónáknak szokás s finom
[törölt]
« figyel »
, nem tolakodó figyelmével elárasztotta. Egyik
[törölt]
« -másik »
ételt ajánlott, más
[törölt]
« o »
i
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
król  
beragasztott papír
 
[törölt]
« 28 »
40.  
Oldalszám
lebeszélte, mert
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
ő
[törölt]
« mindig »
ismerte a vendéglői konyhát, mindennap itt étkezett.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Arca nyilt,
[törölt]
« bizalmat
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
bizalomkeltő volt
n
Jegyzet félig levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
 
beragasztott papír
[törölt]
«
n
Jegyzet félig levágva:
[törölt]
« Barkója »
zsakettje
s emlékezett kicsit a fiatal papokéra »
[törölt]
« Sem bajuszt, sem szakállt nem viselt. »
Most borotválkozhatott. Állán még
[törölt]
« érzik a borbély
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
látsz
[törölt]
« ik »
ott
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a rizspor
[törölt]
« s »
[törölt]
« . »
s
[törölt]
« arcáról »
bőréről
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a »
[törölt]
« A »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
borbélyműhely nem kellemetlen illatszere párolgott
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
.
[törölt]
«
[törölt]
« a »
Az asszony »
 
[törölt]
« Egy
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Egyszerre odajött
[törölt]
« hozzá »
ehhez az úrhoz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a főpincér,
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
fülébe súgott valamit,
[törölt]
« Zányi Imre
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
kért
n
Jegyzet ?
»
s az étterem
[törölt]
« közepére egy »
sarkába ment
vele
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. A főpincér
itt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
átadott
[törölt]
« neki »
egy levelet,
mélyre választ várt egy hordár
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Orosz Olga írta, a primadonna,
kivel még nyáron együtt laktak s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
arra kérte, hogy mielőtt végkép elválnak, még egyszer látni akarja
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
jőjjön el okvetlenül
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
Nyáron még együtt laktak és most magázta.
[törölt]
« Ami
tehát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
taktikáz
[törölt]
« ott »
ik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
fogja ő neki
n
Jegyzet ?
[törölt]
« taktikázott »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
»
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Magázta őt
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Zányi Imre zsebre dugta a levelet, intett, hogy nincs válasz.
[törölt]
«
Megszokta ő az ilyen komédiákat
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Megszokta ő
már
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az ilyen komédiákat
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Ezt az időt »
Távollétét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
felhasználta az asszony, s megkérdezte a patikárost, ki ül mellette. Mikor
[törölt]
« meg »
hallotta, hogy Zányi Imre, a hősszerelmes,
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
elcsodálkozott. Azt hitte
[törölt]
« ahogy
n
Jegyzet ?
»
eleinte
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mondta Priboczaynak
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, hogy valami fiatal pap, de divatos zsakettje, könny
n
Jegyzet levágva: ed
n
Jegyzet ?
világfias modora
[törölt]
«
[törölt]
« egyebet »
[törölt]
« minjdjárt »
»
mindjárt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egyebet sejttetett. Hát csakugyan ő az. Még sohasem látta játszani, de
már
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hallott felőle.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A szinész visszajött. Ismét figyelt az asszonyra,  
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
Az asszony el volt ragadtatva
[törölt]
« tőle »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
. Csak leánykorában
[törölt]
« ismer »
találkozott
eféle
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« ilyen »
tapintatos, kellemes fiatalemberekkel, azóta
[törölt]
« nem volt dolga »
nem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Milyen friss
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
, mennyire tudja az illemet,
[törölt]
« és
n
Jegyzet ?
»
milyen bohém és
mégis
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tisztességtudó.
[törölt]
« L
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
hang
n
Jegyzet ?
»
Ki is fejezte örömét, hogy
[törölt]
« találkozo »
végre
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« megismerk »
személyesen megismerte. Erre a szinész fölkelt, meghajolt
[törölt]
« felé »
, alig szinpadiasan s ő tartotta szerencséjének, hogy
[törölt]
« egy »
ilyen
igazán
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
előkelő úricsaládot megismerhetett.  
  41/a  
Oldalszám
Lenn az urak politizáltak.
Exlexről, delegációról.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Széll Kálmánról beszéltek.  
– Á – szólt Környey – nagykoncepciójú államférfi. Óriáskoponya.  
Priboczay, ki régi 48-as volt, tüzeskedett:  
- Azért
[törölt]
« olyan óriási koponya »
talán, mert elment a bécsi Albrecht szobor leleplezésére.
?
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ő, a magyar miniszterelnök. Szégyen, gyalázat.  
– Ez taktika volt – felelt Környey.  
[törölt]
« – Igen, államérdek – állt melléje Füzes Feri. »
 
- Taktika,
[törölt]
« államérdek »
- bólongott keserűn Priboczay.
Hát
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« A »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
z is taktika
[törölt]
« , az is államérdek »
,
hogy
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Pesten a Hentzi szoborhoz a mi
fiainkat, a mi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
honvédjeinket vezényelték ki. Bánffy ilyent nem tett volna
[törölt]
« , »
soha.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« mert ő nem mameluk
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem svarcgelb vitéz »
Mameluk.
[törölt]
« Bécsi zsoldos. »
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
- Államérdek - szólt
[törölt]
« fölényesen »
Füzes Feri.  
Priboczay most már
[törölt]
« dühös lett. »
dühös lett.  
– Jog, törvény, igazság? –
[törölt]
« kérdezte tőle gúnyosan. »
[törölt]
« Mi ezt »
[törölt]
« Közönséges mameluk. »
bosszantotta a kormánypárti ifjut
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Svarcgelb zsoldos
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Bécsi lakáj. »
az bécsi lakáj.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Füzes Feri
[törölt]
« ezt »
mégse tűrhette, hogy egy
[törölt]
« élő »
hatalmon lévő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
magyar miniszterelnökről így beszéljenek
Ami sok az sok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
[törölt]
« ő »
Ő
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki minden
hivatalos
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tekintélyt babonásan tisztelt, megkockáztatta:  
– És a ti hires Kossúth
[törölt]
« Ferencetek »
[törölt]
« Francitok »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ferencetek?
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Talán az tálcán hozza majd az önálló vámterületet
[törölt]
« és »
meg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a magyar vezényszót?  
– Azt ne bántsd. Ő a mi Kossúth apánk fia. Ehhez te nem értesz
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« öcsém
n
Jegyzet ?
kisöcsém.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
Füzes Feri elpirult.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Mérgesen jegyezte meg, bizonyos
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
peckes fölényel
 [!]
[sic!]
 
– Én tisztelem Kossúth Lajost és politikáját. De Kossúth Lajosnak is, mint mindenkinek a világon, megvan
[törölt]
« nak »
a maga fényoldal
[törölt]
« ai »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
és a maga árnyoldal
[törölt]
« ai »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
.  
És szétnézett.  
De erre mindenki elkacagta magát, még Körn  
yey is, még a legvénebb mamelukok is nevettek, kik szintén tudták Füzes Feriről, hogy ez az igazi úrifiú nem
[törölt]
« volt »
[törölt]
« járt »
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ott, hol az
[törölt]
« É »
é
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szt osztották.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Füzes Feri
[törölt]
« zavar »
pillanatra zavarba jött,
[törölt]
« de aztán »
majd azon gondolkozott, hogy
[törölt]
« sértés »
sérthet
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« -e ez »
ez a hahota egy gentlemanre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, s kereste, kit provokáljon
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
végkimerülésig.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« De
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
De
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« M »
m
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
egbékéltették és ő tovább mosolygott.
[törölt]
«
Ákos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
 
41/b
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Oldalszám
n
Jegyzet félig levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nem vett részt
[törölt]
« az ilyen viták »
a vitában. Bánta is ő
[törölt]
« t »
Szél
l
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Kálmánt
[törölt]
« Bánffyt,
Kossuth Ferencet,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
és a Hentzi szobrot »
meg Kossúth
[törölt]
« Ferencet »
Ferencet.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
agyobb gondok, mélyebb
[törölt]
« kétségek »
kérdések
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
foglalkoztatták.  
Magába süppedve ült
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« nézte feleségét.
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
él »
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
élelőtti álmai, kóvályogtak fejében, arcán
[törölt]
« pedig »
a rossz lelkiismeret árnya
[törölt]
« jelent meg »
sötétedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Feleségére tekintett, ki az asztalfőn már evett,
[törölt]
« villahegyről, mert madárétkű volt »
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Erre mintha elhatározna valamit,  
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Nem látta jól, mert
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
[törölt]
«
lila
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
hektográf tinta sok helyütt elmosódott.
Ezért
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a felső mellényzsebében lévő nagyitót is elővette, mely
en
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« fekete selyem
[törölt]
« zsinegen »
»
zsinóron
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« lógott,
[törölt]
« s a szemüveg lencséjét megkétszerezve, azon vizsgálgatta »
és az okmányok
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
nagyitására szolgált,
[törölt]
« azon »
»
a litterae armalest szokta
[törölt]
« silabizálni »
betüzni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s a szemüveg lencséjét megkétszerezve, azon vizsgálgatta.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az ételek nemesi családfáján kereste azt, amiről már két napja szakadatlanul ábrándozott,
[törölt]
« úgy »
oly odaadó szenvedéllyel és
[törölt]
« siető
n
Jegyzet ?
»
ügybuzgalommal
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mint valami tizenhatodikszázadbeli
[törölt]
« Kisst »
Vajkayt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, vagy Bozsót, kinek származása még nincs egészen tisztázva
[törölt]
« s »
.
[törölt]
« v »
V
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
égre ráakadt: ezúttal a töltött bélszin és
[törölt]
« a »
sertés karaj közt szerényen, de sokatmondóan állt,
[törölt]
« lila hektográf tintával »
a bográcsgulyás neve.
[törölt]
«
[törölt]
« Ákos mohon »
[törölt]
« d »
Dacosan és bohón
n
Jegyzet ?
, szó nélkül »
[törölt]
« r »
R
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ábökött újjával s a pincér
[törölt]
« hozta. »
máris eléje tette.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
- Remek szaga van - szólt
[törölt]
« ak asztaltársai. »
Füzes Feri
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
n
Jegyzet félig levágva:
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
 
  42.  
Oldalszám
Ákost ez a megjegyzés bántotta. Mi köz
[törölt]
« ük »
e
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« hozzá »
hozzá, hogy remek szaga van
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Erről majd ő győződik meg. És csakugyan, sápadt, porcogós, majdnem halotti orrát, az ezüstcsészébe nyújtotta, a piros lé felé, lefoglalva magának ezt az élvezetet is,
[törölt]
« fölszippantva a gulyás
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
egészen
[törölt]
« a »
tüdejébe szippantva a bográcsos gulyás illatos páráját. Igaz
[törölt]
« uk »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
volt. A szaga remek, de az ize, barátaim, az ize az még remekebb.  
Mohón elfogyasztotta s kimártogatta a tányért,
[törölt]
« kis
n
Jegyzet ?
»
zsemlyedarabokkal, akár Weisz és társa, a diszműkereskedő.  
beragasztott papír
-
[törölt]
« Kenyereslány »
Ilonka
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
- kiabálnak
[törölt]
« gyakran »
-
[törölt]
« kenyereslány »
Ilonka
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
még egy zsemlyét, még egy sóscipót.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ilon
k
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a jött
a vendéglős tizen
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
öt éves leánya, ki
[törölt]
« segédkezett az étteremben s »
a kiürült
[törölt]
« zsemlyés »
[törölt]
« ezüst »
[törölt]
« tálakat »
fonott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kosárkákat szokta megtölteni
[törölt]
« zsemlyékkel, »
[törölt]
« kiflikkel, zsemlyékkel »
süteményekkel
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« , k »
, a nagy-nagy tálcával
[törölt]
«
akár egy mozgó pék bolt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« s adogatta a kenyereket. Sápadt volt szegényke, mint egy vizeszsömlye
[törölt]
« , »
s »
[törölt]
« r »
R
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eménytelen művészi álmaival
[törölt]
« kenyereket árult »
[törölt]
«
segédkezett az étteremben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
segédkezett a apja éttermében.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Színésznő akart lenni, a
[törölt]
« helyi »
sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Szinházban, kardalosnő, de erről a titkos vágyáról még senkinek se beszélt, csak Zányi Imrét nézte mindig, némán, boldogtalanúl s utána sóhajtva ment a másik asztalhoz.
Sápadt volt, mint egy vizeszsemlye.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
– De ez jó borkorcsolya. Megkivánja. No
öreg,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egy pohárral.  
- Talán egy kis sört. Abban kevesebb a szesztartalom
- mondta és Gálra, a háziorvosára tekintett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Egy pohár sört, fiacskám - mondta Ákos a borfiúnak s utána kiabált - a legkisebb pohárral.  
Ivott pár kortyot, mértékletesen. A fehér sörhab
[törölt]
« ősz »
szürke
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
bajuszán tapadt
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zt
[törölt]
« pedig »
beszivta szájába és lenyalta.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
 
beragasztott papír
Utána
[törölt]
«
[törölt]
« borjúd »
meg
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
egy »
borjúsze
[törölt]
« letet »
gyet
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
rendelt, vanéliásmetéltet, mely szerencsére még nem fogyott el s kitűnő volt, majd sajtot, emmenthálit és megevett nyomtatékul két almát is.
[törölt]
« De több sört nem ivott. »
 
- Nem árt meg, apa? - szólt oda
mosolygó szemrehányással
Áthelyezés (beszúrás)
egyszer felesége
[áthelyezés (törölt)]
« mosolygó szemrehányással »
kit szórakoztatott a gyógyszerész meg a szinész.  
- Dehogy árt meg - feleltek a többiek
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
-
köztük Gál is.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
- Még egy pohár sört.
- inditványozták
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
- Nem, köszönöm, elég volt - tiltakozott Ákos - lucullusi lakoma
[törölt]
« volt »
- tette hozzá nevetve  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Környey Bálint most
belső zsebéből
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« szivaros »
[törölt]
« elővette »
előkereste
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
bőr
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
tárcáját
[törölt]
« s az
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
mely
[törölt]
« ben »
en
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« két
n
Jegyzet ?
»
kívül vadászkutya fej volt
[törölt]
« természethű, »
művészi utánzatban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, letolta a bőrleffentyűt, mely a két oldalt felsorakozó szivarokat elválasztotta s szó nélkül eléje tette, megkínálta.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos
[törölt]
« kivett egy sötét, remek Tiszaszivart.
[törölt]
« sziv »
[törölt]
« természetesen »
»
kivett egy sötét, remek
[törölt]
« Tiszaszivart »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Tiszaszivart
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« , leszakitotta szalagját
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
egészen »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
egész
[törölt]
« en »
természetesen, leszakitotta szalagját s meg se várva, hogy a kómikus átnyújtsa
[törölt]
« neki a »
tollkését, leharapta
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
végét.
[törölt]
« s »
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zájába dugta.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« A »
Szolyvay
[törölt]
« , ki egész ebéd alatt keveset beszélt,
és savanyúan üldögélt mellette,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
tűzzel szolgált
[törölt]
« neki »
[törölt]
« s
[törölt]
« ő »
[törölt]
« Ákos »
ő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
rágyújtott. »
Ákos rágyújtott.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Felesége látta ezt,
[törölt]
« kissé »
kissé
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
elbámult, de
Gál doktor nem tiltakozott, tehát ő sem
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« nem »
rontotta kedvét
[törölt]
« mulatsagat »
kedvét
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« tovább »
Tovább
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
beszélgetett a maga társaságá
[törölt]
« ban »
val
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
 
  44.  
Oldalszám
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Fél négy volt.
[törölt]
«
[törölt]
« Már »
[törölt]
« c »
C
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ihelődtek »
már
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mikor megjelent
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
étteremben egy ötvenév
[törölt]
« esnek látszó »
körüli
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« úr »
ember, ki
[törölt]
« majd
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
piszkos, kék puha inget viselt, dohányszín kopott felöltőt s látszólag nem is tartozhatott ehhez az úri társasághoz.  
– Legalázatosabb szolgája – köszönt, siránkozó hangon, mint egy kéregető és meghajolt, mint egy cigány.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A többiek
[törölt]
« tegezve szól »
tegezték
[törölt]
« s odaültették maguk mellé »
s hellyel kinálták.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Arácsy volt, a
[törölt]
«
sárszegi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
színigazgató. Esernyőt tartott kezében, melyet ilyen derűs napokon is magával hordott, talán
[törölt]
« azért »
, hogy még szánalmasabbnak lássék, talán, hogy azt a
[törölt]
« koldús »
vándor
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
botot jelképezze, melyet a nemzet napszámosai, az aktorok cipelnek
[törölt]
« vándorútjukon »
bolyongásukban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az országutakon. Folyton panaszkodott, bajról-nyomorúságról s hangja, mely
[törölt]
« en »
lyel
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
valaha a
színpadi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hősök
[törölt]
« jajait »
keservét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ordította,
[törölt]
«
[törölt]
«
n
Jegyzet leszakadva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
repedten
n
Jegyzet ?
»
repedten nyöszörgött. »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
nyöszörgött.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
De azért volt egy
n
Jegyzet leszakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a városon túl
Áthelyezés (beszúrás)
egy szőllőcskéje
[áthelyezés (törölt)]
« a városon túl »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« R
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Meg
[törölt]
«
a bankban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
az Agrár Bankban
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
kája.
kétszáz ezer
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
forintocskája »
forintocskája
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 2
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
tartozott az is, hogy ebéd után benézett
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
városi urakkal barátkozott  
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
Oldalszám
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
agyszerü a zenéje. Ti még nem láttátok?  
- Nem.  
- Sokkal jobb, mint a Kékasszony és az
az új
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a divatos »
divatos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
operett, a Szulam
n
Jegyzet levágva: it
 
- A zsidó operett? - kérdezte
fitymálva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Füzes Feri.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 3
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
- Az - mondta Környey. Én is ott leszek.  
beragasztott papír
- Csak nem kapok kosarat? -
[törölt]
« fordult »
[törölt]
«
mosolygott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
pillogott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a szinházigazgató az asszony felé,
[törölt]
« jól »
két tenyerét feléje forditva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
humorosan játszott ripacs-rémülettel.  
- Hát menjünk el, apa.  
- Az asszonyok parancsolnak - jegyezte meg Ákos,
általános
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nevetés közben, mert
ez a kedélyeskedés
Áthelyezés (beszúrás)
rosszul állott
neki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
s merőben idegen
[törölt]
« volt »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
természetétől
[áthelyezés (törölt)]
« ez a kedélyeskedés »
[törölt]
« s »
.
[törölt]
« egy »
Tréfás mozdulattal zsebre dugta a jegyet.  
- Isten neki, elmegyünk Nagyon köszönjük.  
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Egy sarkon, hol a falon fa-ládikájába, rozsdás drót alatt, be volt rámázva a szinlap, megállapodtak. Figyelmesek
 [!]
[sic!]
olvasták:  
beragasztott papír
A gésák  
vagy egy japán teaház története  
Énekes játék 3 felvonásban.  
Irta: Oven Hall. Zenéjét szerzette: Sidney  
Jones. Forditották Fá
[törölt]
« i »
y
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Béla és Makai Emil  
Kezdet: este 1/2 8 kor, vége 10 után.  
színészek
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.