Aranysárkány fejléc kép
  45.  
Oldalszám
Hatodik fejezet, (melyben a Gésák
sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
előadását nézik végig.)
 
Hétfőn délután beszélgettek.  
– Neked azonban meg kell
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyiratkoznod, apa.  
– Miért?  
– Igy nem jöhetsz szinházba. Nézd, milyen borzas vagy. Odalt is, hátul is.
[törölt]
« a kabátod
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
[törölt]
« -
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
[törölt]
« ‒Egészen borzas »
 
Ákosnak csak felül ritkult a haja
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
, de körös körül annál sűrűbben burjánoztak a deres tincsek.
[törölt]
«
[törölt]
« Tavasszal »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Tavasszal
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
vágatta utoljára
[törölt]
« haját »
, azóta torzonborz lett, elhanyagolt. Kabátja hajtókáján a korpa fehérlett.  
– Jőjj velem a városba.
– mondta az asszony.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Úgy is be kell mennem Weisz és társához.
[törölt]
« Egy »
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ézitáskát veszek. Nincs mibe tennem a látcső
[törölt]
« t »
vet
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
n
Jegyzet elmosódott: Elkísérte
[törölt]
« az asszonyt »
feleségét,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a díszműkereskedésbe. Weisz úr személyesen szolgálta ki őket.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Eléjük rakta pompás holmiit, melyek nem rég érkeztek Angliából
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a börönd
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
.
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ézegették a böröndöket és csodálták, milyen könnyen, jól
n
Jegyzet elmosdódott: zárnak
. Nekik is szűkségük lenne ilyesmire, de
[törölt]
«
drága
n
Jegyzet ?
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
most csak arról a
n
Jegyzet elmosódott: krokodilbőr
- táskáról van szó, mely a kirakatban van.  
Weisz úr
n
Jegyzet elmosódott: intett
egy vézna, szomorú
[törölt]
« úrnak »
alaknak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki a bolt sötét mélyében
[törölt]
« üldögélt »
üzleti könyvek közé
n
Jegyzet elmosódott: temetve
üldögélt,
[törölt]
« a
[törölt]
« egy »
»
lepkelánggal világított üvegkalitkában. Az
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
kijött,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
a kirakatba ment, hozta a táskát, létrán mászott, új
[törölt]
« ak »
táskákat emelt le,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« tett eléjük »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
s panaszos
orr-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hangon
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
megjegyzett
valamit
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Ő volt a
[törölt]
« t »
T
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ársa,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
, az
[törölt]
« elnyomott »
elkallódott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
félreismert, mellőzött
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« t »
T
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ehetség,
[törölt]
« ki itt »
[törölt]
« elkallódott »
kinek nevét sem tudta senki és savanyú arcára a gyomorbaj volt írva. Bizonyára nem evett oly kitűnő bográcsgulyás
oka
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
t mint Weisz úr  
n
Jegyzet számozás nélkül
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A bőrtáskára sokáig alkudtak
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rága volt,
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
e azért megérte. Nyomban hazavitte az asszo
n
Jegyzet leszakadva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos bement a Gombkötőutcába, a
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A borbély sokáig dolgozott rajta.  
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
hogy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
annak rendje és
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
leborotválták
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
, hajának esett neki a segéd.
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kikerekitette géppel, füle mellett
[törölt]
« beretva »
pengével nyisszantotta a sarjúhajakat, oldalt ollóval nyeste, fönn igazította, gereblyézte, gereblyézte, fésülte
[törölt]
« a frizurát »
. Fűléből
 [!]
[sic!]
óvatosan kivágta az ősz szőrpamacsokat. Bajuszát a most érkezett finom tiszaújlaki pedrővel kente, melynek 6 krajcár doboza s az a tulajdonsága, hogy összefogja a legmakrancosabb magyar bajszokat is. Végül
[törölt]
« hogy »
miután
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a hajhulladéktól megtisztogassa
Áthelyezés (beszúrás)kéz: A kézirat tintával írt rétege.
lekefélte tarkóját s puha nyakkefével,
[áthelyezés (törölt)]
«
[törölt]
« hogy »
miután
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a hajhulladéktól megtisztogassa »
s bekötötte fejét.  
Mikor leold
t
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a
róla
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a kendőt, Ákos
[törölt]
«
mosolyogva
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
a márványlapra tette a „Kakas Mártont, melyben egy
[törölt]
« fránya »
íródeáktól sok dévaj élcet olvasott, be
[törölt]
« ket »
tek
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
intett a tükörbe. Kissé elkomolyodott.  
Alig ismert magára. Új ember ült a forgatható borbélyszék bársonypárnáján. Haja, noha lenyírták, többnek látszott. Bajusza villásan kunkorodott fel, úgy, ahogy sohase viselte
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ezenkívül a tiszaújlak
[törölt]
« í »
i
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
pedrőtől feketébb lett, olyan fényes és meredt, mintha öntöttvasból kalapálták volna ki. Álla azonban sima, bársonytapintatú, üde. Egész mivoltában fiatalabb volt, az tagadhatatlan, négy öt évvel fiatalabb volt, de más volt  

 
  4
[törölt]
« 8 »
7
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
 
pageNume
A „Kisfaludy Szinház” a város legnagyobb épületében volt, melynek egyik felét
lenn
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a Szechenyi Szálló
[törölt]
« s »
meg
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a Szechenyi kávéház
[törölt]
« foglalta el »
, fönn a bálterem foglalta el, másik felét pedig maga a szinház, melynek egyik bejárata egy mellékutcába nyilt.  
Vajkayék itt surrantak be,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
az előcsarnokba
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, hogy feltűnést ne keltsenek
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
onnan
pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a földszint kettes páholyba. A
[törölt]
« páholy »
nyitogató kitárta előttük az ajtót, színlapot
[törölt]
« adott »
nyomott
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kezükbe.  
Az asszony előreült. Maga elé teregette a színlapot, mely nem volt nagyobb egy női zsebkendőnél
[törölt]
« , »
s olvasgatta. Ákos egyelőre a háttérben maradt a
n
Jegyzet kifakult: zenészeket
figyelte
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kik közvetlen alatt
[törölt]
« uk »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a pincébe süllyesztett zenekarban
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: illagible
Egység: szó
»
kótáikat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
lapozták hangszereiket próbálgatták
[törölt]
« , »
[törölt]
« s »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« halkan »
[törölt]
« németül beszélgettek »
»
. Egy fuvolás
[törölt]
« dereses »
n
Jegyzet kifakult:
fehér
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
[törölt]
« pofacsontjára »
[törölt]
«
éles arcára
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
homlokára
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
rásütött a lámpa. A hegedűsök németül beszélgettek. Egy trombitás pedig, ki a temetési menetekben szokott működni, valami cseh, kinek gutaütéses piros arca
[törölt]
« volt s »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, pirinyó orra
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ép nyakába emelte tekervényes
[törölt]
« szelepes »
trombitáját,
[törölt]
« és »
mellyel
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mintha küszködött volna, mint valami fojtogató
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
aranypolyppal.  
Bár a közönség még gyéren mutatkozott, füllesztő levegő boritotta a nézőteret. Vasárnap két előadást
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tartottak, délután és este
[törölt]
« is »
s ezeknek elviharzott emléke,
[törölt]
« áporodott »
, forró párázata ráfeküdt a mellekre.
[törölt]
«
[törölt]
« Rosszul szellőztették a szinház Nem »
[törölt]
« Nem szellőz »
»
A páholyok sötét sarkaiban
[törölt]
« még »
ott hevertek a széttépett jegyek, a színes cukorkák papírjai, a narancshéjak. Nem szellőztettek és nem söpörtek. Aztán a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szinházba szégyenszemre, a helyi sajtó sürgető cikkei ellenére még mindig nem vezették be a villamos világitást,
[törölt]
« olaj »
petróleum
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lámpákkal világították s azokat valahányszor meggyújtották, nehéz füstöt
[törölt]
« eresztettek »
bocsátottak, valami bús szagot, melyet ők színházszagnak neveztek.  
Pacsirta ezért nem járt színházba. Mihelyt megérezte ezt a szagot
[törölt]
« , »
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
arcába csapott ez a hőség, és látta előtte, alatta ezt az ismeretlen, nyugtalan tömeget, fejfájást kapott, a tengeribetegséghez hasonló rosszullét,
[törölt]
« és »
émelygés fogta el. Egyszer három egymás melletti zártszéket váltottak. Az első felvonás után azonban haza kellett menniök. Azóta nem jártak szinházba.
[törölt]
« O »
L
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eányuk azt mondta, hogy inkább
[törölt]
« kézimunkázik »
otthon marad és kézimunkázik.  
Lassan kivirágzott a nézőtér
[törölt]
«
[törölt]
« , női ruhákkal,
[törölt]
« fekete »
szmokingokkal, »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
frakkokkal. »
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Szemben velük
[törölt]
« Pribocza »
[törölt]
« egy
n
Jegyzet ?
»
elsőemeleti páholyban Priboczayék ültek, az anya, egy
[törölt]
« áldott »
, jóindulatú szőke teremtés
[törölt]
« s »
, az apa
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a példás családapa Priboczay,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
négy leányával, kik egyformán voltak
[törölt]
« öltözve rózsaszin ruhában »
fésülve, középütt
[törölt]
« simán »
elválasztott hajjal, s egyforma
[törölt]
«
üde
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
rózsaszin ruhát hordtak. Mint négy rózsaszál a nyílás különböző korszakában  
Mellettük Doba, a bíró, feleségével, egy sovány, kacér, fekete aszszonnyal, ki élt-halt a szinházért, főkép a színészekért s
mindig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
elhozta ide urát
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, ki idő előtt kopaszodó fejét, búsan-unottan hajtotta kezére.  
A bíró nagyon szomorú volt és okkal. Lépten-nyomon csalta felesége nyíltan, szinészekkel, ügyvédbojtárokkal, nagyobb hetedik
[törölt]
« és »
nyolcadik
[törölt]
« as »
osztályos gimnazistákkal és azt beszélték, hogy szeretőinek külön kapukulcsot csináltatott s azok bejártak hozzá, mikor nem volt otthon az ura. Ő pedig nem tudott semmit, de semmit, legalább nem mutatta. Hivatalában kítűnően teljesitette magasztos kötelességét, pártatlanul oszt
[törölt]
« otta »
va
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az igazságot másoknak, de aztán feleségével meg
[törölt]
« az »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
felesége barátjaival beült a Széchenyibe és hallgatott. Most is hallgatott.  
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
Gyalokay valóban „agilis” embernek látszott, amint a „Sárszegi Közlöny” többször megirta róla,
[törölt]
« mozgékony »
. fürge
[törölt]
« moz »
, kéneső- eleven mozdulatokkal
[törölt]
« ,
[törölt]
« egy »
és egy »
, torzonborz bajusszal,
[törölt]
« melyet kócosan és kúszáltan fölfelé fésült, s oly »
mely kúszáltan fölfelé borzolódott s oly tömöttnek rémlett, mintha bajusz keféjét
[törölt]
« is »
benne felejtette volna, csupa szelességből s agilitásból két bajusz kefét, a bajúsz
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
két szárában. Folyton ide-oda mozgott,
[törölt]
« integetett, »
hajlongott, integetett, nem tudott ültőhelyében maradni, mihelyt leült, azonnal felállt s aztán mintha parázzsá válna alatta a szék, ismét felugrott.
[törölt]
« Leginkább valami »
[törölt]
« Egy »
Holmi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nyugtalan
[törölt]
« rágcsa »
, virgonc rágcsálóhoz hasonlított, leginkább egy vidrához.  
--------------
autográf vonal, Kosztolányi Dezső
n
Jegyzet számozás nélkül
 
Vajkayné felé köszönt, mire Ákos is előbújt a félhomályból s a
főispán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
páholya felé
[törölt]
« hajlo »
fordulva meghajtotta magát.
[törölt]
« Egy darabig »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
közönség váltakozva a főispánt és Vajkayt látcsövezte. Szerencsére
nem sokáig tartott.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
opogott a karmester, rázendítettek a nyitányra.  
Sokan ismerték már a Gésák kedves dallamát. Akadtak olyanok is,
[törölt]
« kik már többször »
például a Priboczay-lányok, kik már többször végignézték az előadást
[törölt]
« , »
a dalokat kivülről tudták. Ákosnak merően új volt minden. Nemcsak a közönség, hanem a kivilágított rivalda, a
[törölt]
« kárpit »
kortina
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
is,
[törölt]
« melynek bal »
az álarccal, melynek tátott szájából egy
iró
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
toll fityegett ki.  
Amint a függöny felgördült, elállt szeme-szája.
[törölt]
« Kissé »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lőrehajolt, hogy minden figyelmét központositsa. A  

 
 
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
– Érdekes. Hát én meg se ismertem volna. Milyen jó a maszkja.  
– És a hangja, kérlek. Egészen elferdíti.  
Szolvay pöszén beszélt,
[törölt]
« har »
mekegett, harákolt. Minden mókája után egymásra néztek
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« összenevettek »
. Egyik mosoly a másikat gyullasztotta
[törölt]
« meg »
.  
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
nevettek.  
Annyira nevettek, hogy meg se hallották páholyuk ajtaján a
n
Jegyzet elmosódott: kopo
gást. Környey
[törölt]
« jött »
nyitott
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
be.
[törölt]
« még »
a
z
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
első
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
felvonás
[törölt]
« alatt. »
vége felé.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
beragasztott papír
No
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« H »
h
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ogy mulattok? – érdeklődött.  
– Kitűnően – felelt az asszony.  
– Kedves bolondság – enyhitette a véleményt Ákos
[törölt]
« . »
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mindenesetre mulatságos.  
– Várjatok, most jön a java.  
Környey mint szinházi törzsvendég
csak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a közönséget látcsövezte.  
– Láttátok? – kérdezte.  
Egy másodemeleti páholy felé mutatott, hol Zányi Imre ült, egy
[törölt]
« rossz »
szalma
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sárgahajú,
kétes hölgy
ike
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szinésznő »
[törölt]
«
szinházi prima
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
társaságában.  
– Minden este itt ül.
– mutatott Zányi felé
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
De csak akkor, ha
Ő játszik. A nagy Ő,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Orosz Olga
[törölt]
« játszik »
. Halálosan szerelmes belé.
Már két éve
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Ákos látcsövét Zányira szegezte. »
 
[törölt]
« – Már két éve – tette hozzá Környey. »
 
  51.  
Oldalszám
Ákos most
látcsövét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hol Zányi
[törölt]
« t »
ra
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hol Orosz Olgá
[törölt]
« t »
ra
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« látcsövezte »
szegezte
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
Környey a
[törölt]
« felvonás-vég »
felvonásközben
[törölt]
« is páholyukban maradt. »
Vajkaynét
[törölt]
« helyi pel »
városi pletykákkal szórakoztatta, Ákos pedig komoly szalónkabátjában
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
fésülten
[törölt]
«
kipedrett bajszával
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« csakhamar »
kipedrett bajuszával
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
feltűnt a kaszinópáholyban, a városi
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
között. Tisztel
[törölt]
« gett »
ke dett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a főispánnál ki
[törölt]
« igen »
nagyon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kedvesen fogadta
[törölt]
« s »
[törölt]
« nyomban »
felugrott és leült, ismét felugrott könnyű, sohase nyugvó kis testével,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
‒,nyomban
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« megkérte, »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eghivta másnapra ebédre
[törölt]
« . »
melyen jelen lesz a budapesti kormánybiztos is.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
aztán
[törölt]
« elbeszélg »
a
n
Jegyzet szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
[törölt]
« Albrechtszoborügyről, a Hencziügyről »
tiszta választásokról
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« s a Dreyfuspörről »
beszélgettek,
[törölt]
« még pe
n
Jegyzet leszakadva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« oly melegen, »
oly közvetlenül
és magvasan
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hogy
[törölt]
« Ákos a második felvonásra ott »
észre se vették, megkezdődött a második felvonás
[törölt]
« t »
. Ezt Ákos innen
[törölt]
«
a főbiró
n
Jegyzet ?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
nézte végig.  
Ijas Miklós
[törölt]
«
[törölt]
« csak most érkezett
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
miután »
[törölt]
« Szo »
»
a felvonás közepén
érkezett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, miután elvégezte szerkesztőségi munkáját. Leült a „Sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Közlöny” állandó helyére. Szokása szerint oda se nézett a szinpadra. Fejét elfordítva az elülső zártszék támlájára
[törölt]
« támaszkodott »
könyökölt
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, egy mozdulattal, mely azt jelentette:  
– Mucsa.  
beragasztott papír
Sohasem volt megelégedve az előadással, de azért mindegyi
[törölt]
« ket »
kre
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
eljött,
[törölt]
« végignézte »
. Különösen Szolyvayt birálta keményen, kiről utóbb is megirta, hogy „a kakasülőnek játszik
[törölt]
« s Budapesten az ilyen vidéki »
, a Vun-Csi alakitása
[törölt]
« pedig »
egyenesen fölháboritó, minden ember- és lélekismeret nélkül való vidéki komédiázás, melyet a budapesti
[törölt]
« szinpadokon »
közönség
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« egyenesen
[törölt]
« kinevetnének »
»
visszautasítana
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.” Ezt a bírálatot, mely
[törölt]
« a helyisajtóban »
nem kis föltünést keltett, sokan szigorúnak, sokan
[törölt]
« egyenesen »
igázságtalannak tartották. Maga Szolyvay is, ki
[törölt]
« elód
n
Jegyzet ?
»
egykét napig gondolkozott rajta, de aztán
[törölt]
« tovább »
folytatta bakugrásait, melyek továbbra is ellenállhatatlan kacajt fakasztottak.
[törölt]
« A
[törölt]
« közönség »
nézőtér
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
tüntetően ünnepelte, minden szavát
[törölt]
« megtapsolta »
leste
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kupléit újrázta, »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szerkesztő
[törölt]
« pedig »
fölbiggyesztette
[törölt]
« szaj »
ajkait,
úgy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
bosszankodott.  
[törölt]
« Ijas »
[törölt]
« c »
C
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
sak akkor mozdult meg, mikor Molli alakitója lépett a szinpadra, Lator Margit, a soubrette. Őt vérbeli szinésznőnek tartotta, cikkeiben dicsérte friss ötletességét, hangterjedelmét pedig Orosz Olgáé fölé helyezte.
[törölt]
«
[törölt]
« Budapesti »
[törölt]
«
[törölt]
« Híres »
Nagy
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« primadonnákhoz »
Küry Klárához
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hasonlította
őt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
és több ízben kifejtette, hogy egyik budapesti szinpadon lenne méltó helye.
[törölt]
« Azt beszélték, hogy versei hozzá »
Állítólag a versei a „Sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Közlöny”ben mind hozzá szóltak.
[törölt]
« A szerkesztő fejét kezére hajtotta
[törölt]
« És »
és
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mikor tapsolták
a nőt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ő nem tapsolt, hogy mutassa érdektelenségét, megőrizze a független kritika méltóságát. »
 
Környey a második felvonás
[törölt]
« ut »
után átment a kaszinópáholyba,
[törölt]
« aztán levitte Ákost, hogy elszivjanak egy cigarettát »
magával vitte Ákost,
[törölt]
« hogy elsz »
elszívni egy cigarettát. Zegzugos
[törölt]
« folyosókon »
boltiveken
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« haladtak végig »
botorkáltak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, míg
[törölt]
« kiértek »
a szálló első emeletére
[törölt]
« kijöttek »
értek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a vörös márvány lépcsőre, melynek széles fokain egykor
[törölt]
« hárman »
Ákos
[törölt]
« a »
feleségével leányával a bálterembe ment. Még mindig két ciprus közt állt a nagytükör, mely előtt a nők fölmenet igazították. De a bálterem ajtaja be volt zárva. Barátságtalan félhomály lengett a folyosón.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szobalány, egy dundi
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kövér nő fehér harisnyában
magas sarkú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lakkcipőben, kezében
sárgaréz-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gyertyatartóval
[törölt]
« sétált a folyosón »
,
[törölt]
« jött,
[törölt]
« és »
ment »
ideoda
[törölt]
« járkált »
ringott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s a lépcső karfájára támaszkodva
félreérthetetlen
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
jeleket adott a fiatalembereknek. Szemérmetlen élet folyt
[törölt]
« itt »
erre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, annyi szent.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Lassan lépdeltek le a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Még egy »
lépcsőkön, áthaladtak
[törölt]
« és »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kisajtón
[törölt]
« kellett bemenniök, »
,és egy udvaron
[törölt]
« léptek ki »
értek
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, a szinház udvarára. Itt rágyújtottak.  
Acetylén lámpa világította meg a díszletek vászonhálót
n
Jegyzet ?
n
Jegyzet elmosódott:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
 

 
 
 
 
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
E
[törölt]
« z »
bben
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a forró hangulatban végződött az előadás. Ákos
[törölt]
« sajnálta, hogy vége nem »
meglepődve látta, hogy a
[törölt]
«
[törölt]
« függöny »
kortina
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« harmadszor »
»
kortina
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« is »
utolszor is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
legördül
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a közönség
[törölt]
« pedig »
a ruhatár
[törölt]
« ak »
felé
[törölt]
« ment »
tódult
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Pár pillanatig ült a helyén, a szinlapot nézte, dörzsölget
[törölt]
« te »
ve
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kezét
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Elővette
[törölt]
«
friss, négyszög
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« zsebkendőjét »
szalónkabátja felsőzsebéből négyszögletűre
[törölt]
« össze »
hajtogatott zsebkendőjét,
[törölt]
« hogy »
megtöröl
[törölt]
« je »
te
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« vele »
át »
hevült arcát.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az asszony a
[törölt]
« sötét
n
Jegyzet ?
»
páholyszékeken
[törölt]
«
[törölt]
« holmiát, »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
, »
»
a homályban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kézitáskáját keresgélte.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Már nem volt tolongás, mikor
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
kiértek
[törölt]
« a folyosóra, »
a szinház előcsarnokába.  
Arácsy,
ki a pénztár előtt állott,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« édes-bús mosollyal »
kenetesen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
üdvözölte Ákost,
[törölt]
« s »
kezet szorított vele.
[törölt]
« Ákos »
Ő
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
elragadtatását fejezte ki
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Me »
megigérte, hogy máskor is eljönnek. Egyszerre nyílt a
[törölt]
« kis »
ajtó s
[törölt]
« odalebbent »
odasuhant
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a szinházigazgatóhoz a primadonna.  
Le se festette magát,
[törölt]
« csak egy »
könnyű selyemköpeny
[törölt]
« t »
két
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vett, valahova sietett.
Az öreg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Ákos
[törölt]
« zavartan »
tétován
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« zav »
határozatlanul
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nézett rá. Arácsy  
n
Jegyzet számozás nélkül
 
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
– Ó dehogy – szerénykedett a primadonna.  
– De igen. Igen. Én nem szoktam bókolni
kedves kisasszony
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Nagyszerű volt.  
– Valóban? – kérdezte Orosz Olga és rekedten kacagott.
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A párnás,
[törölt]
« puha
n
Jegyzet ?
»
kellemes
[törölt]
« kéz »
kacsó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« sokáig »
pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nem engedte el az öreg kezet. Csak pár pillanat mulva.  
[törölt]
« Aztán
n
Jegyzet ?
»
Ákos
[törölt]
« megemelte keménykalapját, elbúcsúzott. »
[törölt]
« M »
m
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ent feleségéhez, ki
[törölt]
« pár »
nehány
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lépésnyi távolságban várta
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a szinház ajtajában.  
n
Jegyzet levált, hiányzó rész
 
  55  
Oldalszám
Ebben a pillanatban egy nyitott födelű
[törölt]
« uri »
landauer
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hintó robogott előttük,
[törölt]
«
remek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« kövér, »
[törölt]
« hatalmas paripákkal »
remek, zabon hizott két pejjel
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« pejlo
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
pejjel
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Benne ült, szorosan egymás mellett, Orosz Olga és Kárász Dani.  
A két öreg
[törölt]
« némán
n
Jegyzet ?
»
bámult a hintó után.