Aranysárkány fejléc kép
Hetedik fejezet  
[
n
Jegyzet számozás nélkül
]  
Kedden délben "M  
 
 
 
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
 
 
főispánnál.  
beragasztott papír
Vagy negyvenen lehettek, köztük a budapesti kormánybiztos is, egy lekötező
 [!]
[sic!]
modorú úriember s nagyon jól mulattak. Kis findzsában kapták a marhahús levest, nem tányérban, mint otthon s a "Magyar Király"ban
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
étféle  
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
A Szechenyi tér sarkán találkoztak Ijas Miklóssal.  
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ár
[törölt]
« váron »
szegen
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« semmi találkozás sem volt meglepő. Itt naponta »
mindenki találkozott, mindenkivel
naponta többször
[törölt]
« . »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, akár akart, akár nem,
[törölt]
« csak a »
mert a város úgy épült, hogy a téren okvetlenül át kell
ett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
menni,
[törölt]
« minden »
mindenkinek
[törölt]
« akar »
bárhova is igyekezett. Az emberek
[törölt]
«
[törölt]
« pedig »
pedig
Beszúrás hely: #t,
,
[törölt]
« kik »
akik
n
Jegyzet [?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
naponta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
többször is
[törölt]
« visszajöttek »
egymásba ütődtek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, szinte
[törölt]
«
sokszor
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
nem is »
alig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
köszöntötték egymást, csak
ép
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
intettek
[törölt]
«
[törölt]
« a szemükkel, »
egy jellel »
,
[törölt]
« egy »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szemükkel. Nem okozott
[törölt]
« nekik nagyobb meglepetést »
bennük nagyobb találkozást
n
Jegyzet [?]
[törölt]
« ilyen találkozás »
izgalmat
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ilyen találkozás
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mintha
[törölt]
« rokonok »
egy család tagjai látják egymást a közös lakásban.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Csak az
volt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a kérdés, mikor
[törölt]
« történik ez meg »
találkoznak.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Mindenkinek meg
[törölt]
« volt »
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a maga órája.  
 
Mályvády
példaul
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mindig pont félnyolc órakor haladt át a téren diákjaival, kikhez ép oly barátian nyájas volt az iskolán kívül, amily szigorú az iskolában. Ezek kartontesteket vittek
[törölt]
« utána »
utána
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« az iskolába, a fizikai kísérletekhez »
korongokat, vasrudakat a fizikai kísérletekhez, olykor nyulakat,
[törölt]
« békákat, »
verebeket
[törölt]
« is »
, melyeket a tanár úr
[törölt]
« az »
üvegbura alá tett s kiszivattyúzván belőle a levegőt, megölt. Szunyog nyolc után jelent meg és
[törölt]
« sokszor szaladt, mert félt az igazgatótól s nem mert elkésni. Kilenckor Gaszner Máté, a topa, árva [?]
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és »
»
hallván a gimnázium kisharangját, mely az előadás kezdetét jelezte, sokszor szaladt is feltűrt gallérú felöltőjében, mert félt az igazgatótól s nem mert elkésni. Kilenckor
[törölt]
«
[törölt]
« K »
[törölt]
« Füzes F »
[törölt]
« Fejés
n
Jegyzet [?]
végrehajtó »
[törölt]
« a levélhordó járt kapuról kapura. »
»
Gál doktor indult vizitre. Tizkor
[törölt]
« p »
P
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
riboczay
[törölt]
« végezte a Mária gyógytár ajtajában »
[törölt]
« tisztogatta körmeit »
végezte már ismert körömtisztogatási műveletét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a patika előtt. Tizenegykor Környey tünt fel
[törölt]
« a Szechenyi utcán »
többnyire könnyű gig-jén melyet
maga hajtott és,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
egy erős tűzoltó-paripa villámgyorsan röpitett. Tizenkettőkor a szinészek korzóztak s dél  
 
 
n
Jegyzet 56.
 
Oldalszám
től kezdve estélig a párducok tették elevenné
[törölt]
« va »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
várost, kik vagy a "Magyar Király" éttermében, vagy a "Szechenyi"kávéházban tanyáztak.  
Ijas
[törölt]
« rendesen »
este
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nyolc felé indult el,
[törölt]
« magányos »
sétá
[törölt]
« ira »
jára
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
hogy szabadult a szerkesztőségből
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Mellékutcákon szokott bandukolni,
[törölt]
« egyedül »
.  
[törölt]
« Ennek a fiúnak »
Miklós
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
váratlan feltűnése a tegnapi futó,
szinházi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
bemutatkozás ellenére is
[törölt]
« azonban »
sokat foglalkoztatta Ákost. Valaha térdeire ültette, barackokat nyomva fejére
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« nagyon jól ismerte. »
De ez régen volt,
[törölt]
« vagy húsz évvel ezelőtt. »
Nem is említette neki, s
[törölt]
« a fiú »
üc
ő maga
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« sem »
bizonyára
[törölt]
« tisztán »
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« nem is »
tisztán
n
Jegyzet [?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
emlékez
[törölt]
« hetett »
ett
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rá.  
Vajkayék egykor sokat jártak az Ijas-házba, az ő tiszta,
[törölt]
« fehér »
, vendégszerető otthonukba,
[törölt]
« aztán »
[törölt]
« a birtokukra is »
,
[törölt]
« tarliget »
, a tarligeti villájukba,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mig egy sötét,
[törölt]
« rejtélyes »
véletlen
[törölt]
« szét nem züllesztette »
el nem
[törölt]
« el »
söpörte
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a hires, gyönyörű családot.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Történetüket
itt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mindenki ismerte. »
Ijas Jánost,
[törölt]
« a gazdag, »
[törölt]
« előkelő »
[törölt]
« földbirtokost »
Miklós atyját,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki a megyei előkelő
[törölt]
« k »
séghez
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tartozott, egy este két
[törölt]
« titkosrendőr »
detektív
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a »
tarligeti villájából a rendőrségre vitte és ott letartóztatták.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az eset rejtélyes volt. Hiszen
[törölt]
« a gazdag földbirtokos »
az ő
Beszúrás hely: #c,
neve maga is zálogul szolgálhatott
[törölt]
« a »
becsületéért, tudták, hogy
[törölt]
« gazdag, »
jómódú és ha sokat is költött
[törölt]
« és »
[törölt]
« karty »
s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
néha kártyázott is,
[törölt]
«
[törölt]
« nem szorult »
[törölt]
« tiszte »
»
talpig becsületes embernek
[törölt]
«
igaz jó embernek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
ismerték.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Azt beszélték, hogy tévedésről van szó, titkos
[törölt]
« ellen »
rosszakarói jelentették fel és semmi bizonyiték sincs ellene. Egy birtokát adta el, közvetítők útján, kik az első vevőtől el
[törölt]
« is »
fogadták a vételárt,
[törölt]
« 250.000 koronát »
150.000
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
forintot
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, de aztán másik, jobb vevő jelentkezett, azzal kötötték meg az üzletet, s az első vevő, ki
[törölt]
« így »
elesett a birtoktól
[törölt]
« feljelentette »
feljelentést tett ellene, arra hivatkozva, hogy
[törölt]
« a
z
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vétel »
pénzét nem kapta vissza s a vételt a telekkönyvbe is bevezették.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A részletek a nyilvánosság előtt homályosak maradtak.
[törölt]
« Tény azonban az, hogy a »
De a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
vizsgálati fogságot mégis elrendelték és semmi óvadék ellenében nem helyezték szab
[törölt]
« d »
adlábra. Hogy megtartották-e a tárgyalást, vagy sem, arra nem emlékeztek. Tény azonban az, hogy az öreg Ijas
[törölt]
« János »
János
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
csak másfél év mulva szabadult börtönéből
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« t »
T
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
estben lélekben megtörve külföldre utazott és ott is halt meg. Felesége már fogsága idején belehalt izgalmába.  
[törölt]
« Annak idején »
Akkoriban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az újságok is írtak erről egyetmást. Küllönösen
 [!]
[sic!]
[törölt]
« akkor »
, mikor az apa tragédiáját követte a legnagyobb fiúnak, Jenőnek a tragédiája. Az Sár
[törölt]
« váron »
szegen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szolgált, mint honvédhadnagy. A kerengő hírek alapján ellen is elrendelték a becsületügyi eljárást, hogy
a történetek után
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
méltó-e, a tiszti kardbojt viselésére. Ő azonban nem várta meg a végét.
Egy reggel a tarligeti birtokon, a nagy diófa alatt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
beragasztott papír
[törölt]
« S »
s
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
zolgálati pisztolyával agyonlőtte magát.
[törölt]
« Azt irta »
Utolsó
[törölt]
«
búcsú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
levelében azt irta, hogy ez a legkevesebb
[törölt]
« az »
, amivel tartozik apja becsületének.  
Közben
[törölt]
« a »
[törölt]
« kis »
birtok
[törölt]
« u »
ai
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kat, villájukat eladták,
fölélték,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, családjuk
[törölt]
« szétzüllött »
[törölt]
« elszóró »
szétzüllött
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« cs »
Cs
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ak
[törölt]
« Mikl »
a tizenöt éves Miklós élt még, kit rokonaik
[törölt]
« a pusztán »
[törölt]
«
vidéken
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
magukhoz vettek, a pusztán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
neveltettek
[törölt]
« föl »
. Itt lovagolt, tornászott, sokat evett, sokat aludt
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« Kolozsvárra »
[törölt]
« Tizennyolc »
»
[törölt]
« Tizenkilencéves korában »
[törölt]
« K »
k
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ésőbb
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a kolozsvári egyetemre
[törölt]
« ment »
iratkozott be
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
jogásznak, de vizsgáit nem tette le, hanem
[törölt]
« sok »
megtanult angolul
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« Aztán »
Aztán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« egy évvel ezelőtt »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
irogatni kezdett,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mikor már a botrányról
[törölt]
« senkisem »
kevesen
[törölt]
« tudtak és senkisem »
beszélt,
ek,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Sárváron tűnt fel,
[törölt]
« mint újságíró. »
mindenki meglepetésére mint újságiró
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
 
n
Jegyzet 57.
 
Oldalszám
Miklós félszeg helyzete folytán nem igen érintkezett
[törölt]
« az »
emberekkel.
Füzes Feri
[törölt]
« pedig »
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kikezdte
[törölt]
« és »
propagandát csinált ellene az uraknál
n
Jegyzet [?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Délelőtt a kávéház
[törölt]
« a »
ban
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a »
lapokba temetkezett, délután otthon, hónapos szobájában irt.
[törölt]
« Sze »
Különc hírében állott, ki lelkes híve volt a legújabb művészi iránynak, a "szecesszió"nak.  
Most is azért kószált igy
[törölt]
« egyedül »
[törölt]
« magában »
, mert egy verset hordozott fejében. Abban a reményben indult el, hogy majd útközben kialakul
[törölt]
« a fejében »
[törölt]
« , »
[törölt]
« d »
D
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
e hiába bolyongott, a szavak salakosan forrongtak, kopottak, unalmasak, semmitmondók maradtak.  
Hajadonfőtt
[törölt]
« sétált »
,
[törölt]
« kezében tartva a langyos »
,
[törölt]
« kellemes estében, »
[törölt]
« mozdulatlan estében, kezében tartva puhakalapját »
mendegélt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
angol ruhájában,
[törölt]
« csokorra kötött »
vékony
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lila nyakkendőjével, kezében puhakalapjával. Dús, gesztenyebarna haja meredek homlokára omlott, végtelen fiatalságot lehellve.  
Vajkayékat meglátva
[törölt]
« kedvesen »
elmosolyodott. Odasietett Ákoshoz, kit már tegnap rokonszenvesnek érzett, a félénkségében,
[törölt]
« a »
hallgatag határozatlanságában. Kezet fogott vele  
– Szervusz, kedves Ákos bátyám.  
Ákos
[törölt]
« melegen szorította meg »
melegen szorongatta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kezét, mintha mindenki nevében bocsánatot kérne
[törölt]
« tőle »
azért, ami történt.  
– Szervusz, kedves Miklós öcsém.  
Ijas határozatlanul
[törölt]
« hozza »
állt
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
majd megkérdezte tőle.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Hová?  
– Hazafelé.  
És most nem tudta, hogy mit csináljon,
és mert
[törölt]
« unta »
[törölt]
« kétségeit »
,
a versén való kotlást
is unta
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hozzájuk csatlakozott.  
– Ha megengeditek.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos meghajolt. Az asszony zavartan nézett rá. Minden fiatalember zavarba hozta.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Haladtak a
[törölt]
« mozdulatlan »
langyos
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
estében, melyben a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
házak mozdulatlanul,
álltak,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
bizonyos
[törölt]
« hamis »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« jelentőséggel »
[törölt]
« álltak »
, és[?] pátosszal
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mintha
még
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
várnának valamire.  
– Sok dolgod van a szerkesztőségben
? –
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kérdezte Ákos,
[törölt]
« hogy valamit »
mondjon valamit.  
– Elég.  
– Elképzelem. Mindennap újságot írni. Cikkeket. Ilyen nehéz időben. Mikor minden tótágast áll. A Dreyfus-pör, a
[törölt]
« delegációk> »
, a sztrájkok.  
[törölt]
« Aztán »
Braziliában ötezer munkás sztrájkol – szólt félénken anya.  
– Hol
?
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
- kérdezte Miklós.  
– Braziliában – magyarázta Ákos
– igen határozottan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– multkor olvastuk
[törölt]
« az »
[törölt]
« egy »
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« az »
[törölt]
« újságban »
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
hírlapban.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Lehet – mondta Ijas. Igen. Emlékszem ilyesmire –
[törölt]
« tette hozzá »
mormogta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szórakozottan.  
Majd felsóhajtott:  
 
 
n
Jegyzet 58
 
Oldalszám
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
– Én most máson dolgozom.  
A verseire gondolt, melyek a "Sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Közlöny" vasárnapi számaiban jelentek meg
a nyilvánosság teljes kizárásával
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s ajkát eredetieskedve elrántotta, mint mindenkor, mikor ki nem elégitett, irodalmi becsvágyára célzott és elismerést keresett magának.  
De célzását
[törölt]
« most sem »
nem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
értették el. Ákos nem olvasta verseit. Az anya lehet, hogy olvasta, ő azonban sohasem nézte meg az iró nevét. Ezt nem tartotta fontosnak.  
A hosszú, néptelen Petőfi-utca sarkára értek, mely elhagyottan,
[törölt]
« hevert »
nyúlt el
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a
[törölt]
« poros
[törölt]
« estéb »
»
csöndben.
[törölt]
« Itt »
Miklós megállt
[törölt]
« csodál »
 
– Micsoda
[törölt]
« fészek ez »
unalmas fészek
[törölt]
« ez »
– szólt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
.
[törölt]
« Budapestre szeretnék »
[törölt]
«
bámulva egy házat, mely
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« Sokszor »
Nem értem, hogy élhetnek itt az emberek. Budapestre szeretnék kerülni. Mult héten Budapesten jártam. Ah Budapest
[törölt]
« – szólt. »
 
Erre se kapott választ.
[törölt]
« A csöndben, azonban, mely szavait fogadta biztatónak látszott »
úgy
[törölt]
« érezte »
tetszett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
azonban, hogy jóindulatúan hallgatják
[törölt]
« és »
[törölt]
« ezen a »
[törölt]
« hirtelen »
bizalomra gerjedt e két öregember iránt,
[törölt]
« kik szintén sokat szenvedhettek »
[törölt]
« , »
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« v »
[törölt]
« V »
v
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ágy fogta el, hogy kitárja nekik a szívét.  
– Mióta az apám meghalt –
[törölt]
« tette hozzá »
mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– nem jártam Budapesten.  
Az apját emlegette. Őt, kiről soha senkinek se beszélt, azt, amit szégyenkezve, óvatosan rejtegetett. Ez közelebb hozta
[törölt]
« hozzá>c »
Vajkayékat, kik egyszerre mondták
[törölt]
« , »
:
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
– Szegény.  
– Te ismerted őt – szólt Miklós,
[törölt]
« a »
Á
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kos
ra
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« arcába nézve »
tekintve
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
– Ismertem. És szerettem. És becsültem. Kedves, jó barátom volt.  
Lassabban mentek. Ákos összeráncolta homlokát. Mennyit szenved
[törölt]
« t »
n
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ek a
[törölt]
« fiúk »
gyermeke
[törölt]
« i »
k
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a szül
[törölt]
« ei »
ők
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
miatt s a szülők a gyermekek miatt.  
Az asszony beszélt:  
[törölt]
« Összejártunk. »
[törölt]
« Mi őhozzájuk. »
A család
[törölt]
« ok »
jaink
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
összejártak.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ők mihozzánk. Mi őhozzájuk. Maga Miklós még kicsi volt akkor, hat-hét éves. Katonásdit játszottak, a Jenővel. Mi a verandán ültünk
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nnál a nagy, hosszú asztalnál.  
Ákos megszólalt:  
– Áldott, jó ember volt.  
– Én már alig emlékszem az arcára – mondta Ijas, szomorúan.  
[törölt]
« Ak »
Egy gázláng al
[törölt]
« att »
á
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« álltak »
értek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mindhárman. Ákos megállt. Ijasra nézett.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Akkora vagy, mint ő. Ilyen magas volt. Hasonlitasz rá. De az apád valamivel erősebb volt.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Később összeesett
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« o »
O
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lyan vékony lett, mint egy gyer-  
 
 
n
Jegyzet 59
 
Oldalszám
mek.
Sokat szenvedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Mindnyájan sokat szenvedtünk. Az anyám folyton sirt. A bátyám. Azt tudod. És én.  
– Te még
[törölt]
« fiatal vagy. »
gyerek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
voltál.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Igen. Akkor még nem is egészen értettem. De később. Az nehéz volt, kedves Ákos bátyám, nagyon nehéz.
[törölt]
« Hamburgba »
Jogásznak adtak. A megyénél még talán lehetett volna helyem. De az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Az »
emberek. Hamburgba mentem, gyalog. Amerikába akartam szökni. Oda, ahova a sikkasztók, a csalók.  
beragasztott papír
Elnevette magát
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Ákost sértette a nevetés
[törölt]
« és a vallomás is »
. Lehetséges-e, hogy valaki ilyen nyiltan beszél arról, ami benne van, ilyen élesen,
[törölt]
« szemérmetlenül »
hetvenkedve
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« kéjelegve »
vall, arról ami fáj belül? Vagy talán már nem is fáj
[törölt]
« már »
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
iszen nevet.  
– De nem mentem Amerikába – folytatta, dacosan. Itt maradtam. Irni kezdtem. Hidd el, most messzebb vagyok mindenkitől, mintha Amerikában lennék.  
Hogy-hogy? Ákos ezt nem értette. Nagyzoló, gyerekes kérkedésnek tartotta. De r
[törölt]
« e »
á
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
tekintett s ezen a fiatal arcon észrevett valamit. Emlékeztetett
[törölt]
« valamit »
kicsit
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Vun-Csi arcára, mely sárgára volt
[törölt]
« be »
mázolva vastag festékkel és álarcot viselt. Mintha álarc lenne Miklós arcán is. Csakhogy keményebb álarc, kővévált fájdalomból.  
– Nekem – mondta Ijas – most már mindegy mit beszél
[törölt]
« nek »
a
itt Füzes Feri, a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sár
[törölt]
« váriak »
szegiek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, meg
[törölt]
« a budapestiek, meg »
mindenki.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Úgy látszott, nem hazudik, mert
n
Jegyzet [?]
[törölt]
« könnyedén beszélt »
,
[törölt]
« könnyedén járt »
keményen mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
acélosan lépdelt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Mindenesetre
[törölt]
« különös fickók »
[áthelyezés (törölt)]
« ezek a bohémek, »
[törölt]
« mulatságos »
különös
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
figurák
ezek a bohémek,
Áthelyezés (beszúrás)
. Henyélnek és azt mondják
[törölt]
« dol »
hogy dolgoznak, boldogtalanok és azt mondják, hogy boldogok. Több a bajuk, mint másoknak, de birják, jobban állják, mint mások, mintha éltetné őket a szenved
és
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Lányit se viselte meg nagyon
[törölt]
« az »
, hogy elhagyta Orosz Olga.
[törölt]
« Kezét
n
Jegyzet [leszakadva: vé
]kony angoltapasszal ragasztotta be> »
[törölt]
« s »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
főispán ebédjén
[törölt]
« vidáman »
mulattatta a hölgyeket,
gesztikulál
[törölt]
« t »
va
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kezével melyet vékony angoltapasszal ragasztott le s
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« este »
ma este ismét kifesti magát, tovább játszik. Szolvaynak sokszor annyi pénze sincs, hogy megvacsorázzék, mégis
[törölt]
« jókedélyű »
önérzetes
[törölt]
« , büszke »
. Ez a szegény, szerencsétlen gyerek pedig, kinek panaszkodni kellene, dicsekszik, az életről beszél ő neki, ki már annyit élt
[törölt]
« ok »
tanácsokat ad, oktatja, semmi ellenvetést nem tűrve.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ezek mind hozzáférhetetlenek. Mintha mindnyájan szigeten lennének, távol az emberektől, távol az emberi törvényektől. Ha lenne oda út. A szigethez,
[törölt]
« a nevetéshez »
, ehhez a butasághoz, a festékhez. De nincs oda út.
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Nem lehet elkomédiázni az életet, nem lehet felöltöztetni.  
beragasztott papír
Vannak, akiknek csak a fájdalom marad, a kegyetlen, alaktalan fájdalom, mely semmire se jó, semmire se használható, csak arra, hogy fájjon, ebbe aztán beleássák magukat, mind
[törölt]
« en »
ig
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mélyebben,
[törölt]
« és mélyebben »
hatolnak
[törölt]
« a »
bánatukba, mely csak az övék,
[áthelyezés (törölt)]
« a sötét bányába, »
a vég
e
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
érhetetlen tárnába,
a sötét bányába,
Áthelyezés (beszúrás)
mely végül összeomlik fölöttük és akkor ott maradnak,
[törölt]
« örökre, »
nincs menekvésük.  
 
 
n
Jegyzet 60
 
Oldalszám
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos nem tudott figyelni fiatal barátjára, ki már mindenféle zavaros
[törölt]
« elméletekről fecsegett »
, dolgokat fecsegett a szenvedés örökkévaló,
[törölt]
« és »
voltáról s részletesen beszélt verseiről, azokról, melyeket eddig írt
[törölt]
« és »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
azokról, melyeket azután ír majd. Folyton azt
[törölt]
« hallotta »
ismételte:  
– Dolgozni kell, dolgozni kell.  
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Ő pedig elkapta
[törölt]
« ezt »
a szót:  
– Dolgozni kell, fiam: A munka. Csak a munka. Nincs szebb, mint a munka.  
Ijas elhallgatott.
[törölt]
« Érezte »
Látta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hogy két malomban őrölnek, nem értik őt. De hálából, hogy eddig figyeltek rá, az asszony mellé ment, vele kezdett foglalkozni.  
beragasztott papír
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
– Pacsirta még nem jött meg? – kérdezte
[törölt]
« egyszerre, váratlanul. »
Az asszony összerezzent.
[törölt]
« Különös »
Furcsa
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
volt,
[törölt]
« és »
váratlan egyszerre ez a kérdés.
[törölt]
« Négy »
Öt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
nap óta, hogy nincs itt, először említette valaki
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ég pedig a becéző nevén,
[törölt]
« melyet, úgy tetszik, ismer. »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
«
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Ijas azonban »
mindent tudott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
– Nem,
[törölt]
« holnapután »
– mondta –
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« csütörtökre »
péntekre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
várjuk.  
beragasztott papír
– Képzelem, mennyire hiányzik,  
[törölt]
« Akkor történt ez »
Mint
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rendesen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mikor
[törölt]
« zavarta valami »
idegeskedett és
[törölt]
« beszéddel »
hangjával
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
akarta elnémítani kellemetlen gondolatait.  
beragasztott papír
– Végtelenül.
– mondta az asszony.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
De
[törölt]
« ő is »
[törölt]
« sokat fáradt »
agyondolgozta magát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, szegényke
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« ebben az évben »
. Elküldtük a pusztára, pihenni.  
– Pihenni –
[törölt]
« mondta »
szólt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« az »
apa, ki
[törölt]
« mint rendesen mikor ideges volt vagy zavart
[törölt]
« az »
most is »
gépiesen
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ismételte az utolsó szót, melyet hallott.  
Ijas ezt észrevette. Az öreg arcába tekintett, mint előbb Ákos az ő arcába és most annyira megszánta
őt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hogy szive öszszefacsarodott. A fájdalom micsoda mély, ásatag rétegeit bolygatta meg
[törölt]
« a »
pár
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szava. Nem hagyta abba munkáját, tovább érdeklődött, tovább kutakodott.  
Az asszony örült a
[törölt]
« beszédnek »
figyelemnek, noha nem egészen tudta, mi lehet az oka. Odafordult a fiatalemberhez.  
– Maguk
[törölt]
« nem »
ismerik egymást, Miklós?  
[törölt]
« Még »
Nem, még
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem volt szerencsém. Azaz párszor láttam. A Mária
[törölt]
« E »
e
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
gyletben, egy gyűlésen.
[törölt]
« Milyen »
Nagyon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
buzgó.  
[törölt]
« Ó »
,
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
agyon szorgalmas.
[törölt]
« Folyton farad »
 
– És önökkel
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ikor sétálnak, erre kifelé. Mindig középütt megy.  
– Igen, igen.  
– Milyen egyszerű és jóindulatú.  
– Áldott lélek. –
[törölt]
« áradozott »
mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az asszony
[törölt]
« , szemét az égre emelve »
[törölt]
« szemét az égre emelve »
szemét az égre emelve
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
– Kedves és finom
teremtés lehet
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Különb, mint az itteni lányok.  
 
 
n
Jegyzet 61.
 
Oldalszám
– Ha ezt hallaná
[törölt]
« a »
Pacsirta.
[törölt]
« szólalt meg »
mondta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
anya
[törölt]
« , egészen belemelegedve »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Es »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ennyire örülne. És
[törölt]
« mennyire »
mennyire
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
örülne
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« örülne »
[törölt]
«
milyen kedves lenne
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
, ha személyesen
[törölt]
« is »
megismerné magát. Ő is szereti a szép verseket. Van egy könyve – ugye apa? – abba beleirja a szép verseket.  
Ákos botjával a házfalakat kopogtatta, hogy zajt csináljon, mert belül hangokat hallott, erősebbeket, mint a beszélőké. Azokat
[törölt]
« meg »
óhajtotta elhallgattatni.  
Ijas tovább beszélt.
Most részletekbe bocsátkozva kikérdezte az asszonyt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« erről-arról »
,
Pacsirta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
szokásairól, erről arról,  
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
beragasztott papír
Nem mondta azt, hogy szép, azt sem, hogy csunya. Nem hazudott. De a kettő között mozogva megkerülte a veszedelmes pontot, más irányba
[törölt]
« kevergett »
csapott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, fölfelé,
[törölt]
« és »
utat nyitva a
[törölt]
« b »
megbékélés
nek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« felé »
s az asszony lelkében
[törölt]
«
[törölt]
« homályos remény éledezett »
, ki
be nem telve szavaival
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
, ki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mohón
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
hallgatta őt,
[törölt]
« átmelegedő szívvel »
, homályos reménység éledezett, olyan
[törölt]
« édes »
sejtelem, hogy nem is merte magának bevallani.  
Igazán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Jőjjön el egyszer
[törölt]
« hozzánk »
, ha lesz ideje,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Miklós – szólt,
[törölt]
« meleg,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
szeretettel »
– látogasson meg bennünket.  
– Bátor leszek –
[törölt]
« szólt a »
mondta
[törölt]
« a fiatalember »
Ijas.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Ez
[törölt]
« n »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
em igen történt meg velük. Csak ép most.  
Ákos kezet fogott vele:  
– Köszönjük,
[törölt]
« hogy elkisértél, »
Miklós öcsém –
[törölt]
« mondta »
szólt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és
[törölt]
« nyugtalanul »
nyugtalanul
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sietett befelé.
[törölt]
« Becsapód »
 
[törölt]
« Miklós benézett a rácson át »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Becsapódott mögöttük a vaskapu.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Miklós
[törölt]
« benézett »
a rácson át a kertbe
nézett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Csönd volt itt és magány.
[törölt]
« Egy fát figyelt »
,
[törölt]
« a gyepágyon »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
z üveggömböket
figyelte
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« s a fehérre meszelt karókat »
,
[törölt]
« és a törpét »
[törölt]
« a gyepágyon »
pázsiton
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a törpét, mely őrködni látszott
[törölt]
« mindenre »
. Egy
[törölt]
« tányérrózsa »
napraforgó,
[törölt]
« mely »
[törölt]
«
meghajolt szárán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
lecsüggesztette fejét, a sötetedő éjszakában, mintegy vakon,
[törölt]
« a napot »
keresve a földön a napot,
[törölt]
« melyet nem talált. »
mely
[törölt]
« re »
et
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« egész »
[törölt]
« folyton néz »
bámulni szokott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a napot, melyet
[törölt]
«
világtalan arcával
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
most nem talált.
sehol
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
 
 
n
Jegyzet 62.
 
Oldalszám
Belülről
, a lakásból
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« hall »
motozás hallott, az öregek nyugodni tértek. Miklós
[törölt]
« most »
biztosan látta maga előtt a nyomorult szobákat is, melyek sarkaiban söpöretlen szemét gyanánt hever a szenvedés, életek piszka, évek során át felhalmozott fájdalom. Lehunyta szemét s, magába szívta a kert keserű, hervadt illatát
[törölt]
« is »
. Ilyenkor "dolgozott".  
Sokáig álldogált a kapu előtt,
[törölt]
« a palánk előtt »
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« odaadóan »
oly türelemmel
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mint egy szerelmes, ki valakit vár. De nem várt ő senkit
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
sem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Pacsirtát, sem más nőt. Nem
volt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ő szerelmes
sem
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, nem volt ő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
földi szerelmes
[törölt]
« volt »
[törölt]
«
[törölt]
« ez a zöld »
a még zöld és zavaros költő> »
, hanem
[törölt]
« egy »
isteni szerelmes
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki megért
[törölt]
«
ett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
valakit,
[törölt]
« meztelenre »
magába ölel egy életet, meztelenre vetkőzteti hústól, testtől s átérzi, mintha az övé volna. Ebből a legnagyobb fájdalomból születik majd a legnagyobb öröm, hogy
[törölt]
« majd »
minket is megértenek egyszer s a többi emberek is úgy fogadják szavunkat, életünket, mintha az övék volna
[törölt]
« Lator Margitot sem szerette ennyire. »
 
Az, amit hallott
[törölt]
« szu »
apjáról, fogékonnyá tette mások szenvedésére is.
[törölt]
« Azt »
Eddig azt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hitte
[törölt]
« eddig »
, hogy semmi köze sincs
[törölt]
« ezekhez »
azokhoz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« az érdektelen »
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
emberekhez , kik
[törölt]
« itt »
körötte élnek, Környeyhez,
[törölt]
« Ákos bácsihoz »
,
[törölt]
« szegen »
,
a részeges Szunyoghoz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Szolyvayhoz, a rossz
[törölt]
« szinészhez »
ripacshoz
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
Dobához, ki folyton csak hallgat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meg szegény
[törölt]
« -szegény »
Pacsirtához
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« kit igazán szánt. Érdektelenek mind, torza »
Igaz, első látásra érdektelenek mind,
[törölt]
« a lelkük befelé »
torzak és görbék, a lelkük befelé kunkorodik. Nincs tragédiájuk, mert itt el se
[törölt]
« kezdődnek »
kezdődhetnek
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a tragédiák, az a tragédiájuk, »
[törölt]
« be se fejeződnek »
a tragédiák. De milyen mélyek ezek az emberek. Mennyire atyafiai mind.
Milyen hasonlatosan hozzá
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ha egyszer elkiáltja ezt, nagyot kiált
[törölt]
« majd »
. Csak hozzájuk van köze.  
Ezt a tanulságot vitte magával. Keményebben, biztosabban lépdelt, hogy lefelé indult a Petőfi-utcán. Az a vers, melyet
[törölt]
« a Petőfi- utcán
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
fejében hordott, rossz volt, nem is törődött vele. Majd másról ir, talán ezekről és arról, amit hallott, a verandáról, a hosszú-hosszú asztalról, melynél
[törölt]
« egykor együtt »
valamikor együtt ültek és ma már nem ülnek együtt.  
A Szechenyi téren szaladni kezdett az örömtől. Sietett  
 
a Gombkötő utcába, mert itt lakott,
[törölt]
« Tóth> »
a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fodrász mellett Kladek, a "Sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Közlöny" felelős szerkeszője
[törölt]
« . »
és kiadója.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Ez a hosszúszakállas, lassú észjárású, de művelt,
[törölt]
« és »
lelkiismeretes öregúr
[törölt]
« elvadult szobájában »
már be se járt a szerkesztőségbe, csak azt követelte meg segédszerkesztőjétől, hogy naponta
[törölt]
« fölkeresse »
meglátogassa.
[törölt]
« Petróleum »
[törölt]
« Olaj »
Petróleum
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lámpa mellett üldögélt elvadult szobájában, melynek padlóján könyvek hevertek s ablakait
[törölt]
« a napfény elől »
[törölt]
« szinte »
embermagasságnyira
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
eltorlaszolták az újságok. Kikopott ebből az átkozott modern korból s nem bánta akármit csinál az újabb nemzedék, akármennyire
is
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
dicsér
[törölt]
« ik »
i
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« is »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
lapjában a szecessziót.  
Zsebéből, mely tele volt mindenféle írással, kikotorászott egy vezércikket, mely Füzes Feri műve és a szőllők hóharmatbetegségéről szólt. Azt átadta neki és megkérte, vigye a nyomdába, hogy legyen olvasnivalójuk a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
parasztoknak is.  
Ijasnak csak még a budapesti telefont kellett fölvennie, a Dreyfuspör tárgyalásáról meg a legújabb politikai eseményekről,
[törölt]
« és
[törölt]
« búcsu »
elbúcsúzott a szerkesz> »
Iparkodott, mert a telefon kilenckor szokott jelentkezni.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.