Aranysárkány fejléc kép
 
n
Jegyzet 70
 
Oldalszám
Kilencedik fejezet, (melyben a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kan
-
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zsúr
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
leírása foglaltatik, a párducok hires mulat
[törölt]
« sága »
ozása
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.)
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A csütörtök pedig, a csütörtök.  
beragasztott papír
A csütörtök
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
nem közönséges nap. Nincs piros betűvel bejegyezve a kalendáriumba, de azért Sár
[törölt]
« váron »
szegen
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« van »
olyan nevezetes, mint a vasárnap.
[törölt]
« Ekkor tart »
[törölt]
« Szerdán »
Csütörtökön
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
van
ugyanis
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a „kanzsúr!”  
A kanzsúrt a kaszinóban tartják
[törölt]
« az urak »
a párducok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, kik
[törölt]
« legalább »
a hét egyetlen napján
igazán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egymás közt akarnak lenni, kedélyesen
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« elbeszélgetni »
eldiskurálni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, távol minden asszonynéptől
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
a vendéglői
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Félnek is tőle a sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
asszonyok
[törölt]
« é »
i
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
[törölt]
« szerdán
már
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
aggódva gondolnak a csütörtökre »
. Uraik hajnalban vetődnek
[törölt]
«
ilyenkor
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
haza, sokszor fényes reggel másnap
[törölt]
« aztán rosz a gyomruk, »
véres a szemük,
[törölt]
« rosz »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
rossz a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a gyomruk, morognak
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mint a medvék.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos csömörrel emlékezett vissza a csütörtök estékre, mikor tegnap
[törölt]
« este »
Környey az egész társaság nevében ünnepélyesen meghívta a kaszinóba. Szabódott, hogy nem mehet el,
[törölt]
« ő már kikopott közülük. »
 
 
Lári fári. Különben is eligérkezett feleségével valahova. Kopasz mentség. Addig-addig, mig megigérte, hogy koradélután fölnéz, pár percre,
[törölt]
« vagy »
[törölt]
« helyes »
nem bánja,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
legalább egy negyedórá
[törölt]
« ra »
cs
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kára
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, de nem többre. Ide a kezet. Ákos gyengeségből odanyújtotta
[törölt]
« kezét »
kezét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
uri
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
becsület szavát adta. El kellett mennie.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Délután,
[törölt]
« bölcs »
előrelátásból, aludt
[törölt]
« kicsit »
egy órát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s frissen, derűsen ébredt.  
beragasztott papír
[törölt]
« Csont »
Ezüst
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fogantyús botjával kezében,
[törölt]
« egy vadg »
galambszin
bőr-
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kesztyűben lépett be a kaszinó
[törölt]
« ba »
épületébe
[törölt]
« s fölballagott az első emeletre »
, kinyitotta a
[törölt]
« régi »
nagy üvegajtót s fölballagott az első emeletre.  
Az előcsarnokban régi ismerősével találkozott, Bástával, a
[törölt]
« megyei »
városi
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
hajdúval, ki
a könyvtárba
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ép két rengeteg
[törölt]
« sálátás
 [!]
[sic!]
»
tálat vitt
[törölt]
« be a könyvtárba. »
, melynek ecetes vizében
fejes
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
saláták s keménytojás
-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
szeletkék áztak.
[törölt]
« Bevitte a könyvtárba »
Letette egy üres könyvespolcra
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mert csütörtökön
[törölt]
« ebben a kis szobában »
itt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
álltak az esti étkek,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
majd
[törölt]
« katonásan »
összeütötte csizmáit, megállt  
 
 
 
 
 
n
Jegyzet 72
 
Oldalszám
Környey pedig ott állott, két fejjel magasabb
an
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mindegyik
ük
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nél,
[törölt]
« ho »
aranyzsinóros búzakék tüzoltó atillájában. Megropogtatta Ákos
[törölt]
« vékonyka »
keskeny
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kezét, a kezével, mely az ezüstforintost szokta széttörni
[törölt]
« nem kedélyesen hiv »
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
omoran, hivatalos szeretetreméltósággal üdvözölte, mint főpárduc
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« s »
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
zigorúnak, majdnem félelmetesnek rémlett.  
Csak rövid ideig beszélhetett vele, Környeynek ezen a napon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« I »
i
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
de-oda kellett szaladgálnia »
lótnia-futnia
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« ilyenkor »
, fogadni mindenkit, tárgyalni a személyzettel, borról, vacsoráról. Most is a könyvtárba hívták, hogy megnézze a salátát. Több dolga akadt ilyenkor mint
[törölt]
« tav »
annak idején, a nagy tűznél, a gőzmalom égésénél.  
De mindenkép
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« P »
p
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
áratlan esemény volt, hogy Ákos
[törölt]
« meglátogatta őket. »
betoppant.  
Priboczay átölelte őt, arcát arcához tapasztva és sokáig nem engedve el. Aztán gyengéd férfi csókkal megcsókolta arcát.  
A patikus könnyezett. Gyenge volt a szive, gyenge volt a szeme is s valahányszor egy
[törölt]
« -egy »
régi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kedves emberét látta
[törölt]
« a multból »
mint
[törölt]
« tüzön »
lángnál
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a háj
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« elolvadt »
olvadozott attól a melegségtől, mely egész mivoltát
[törölt]
« átjárta »
áttüzesitette
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Zsebkendőjét kereste.  
Mikor fölitatta könnyeit, Ákost
mind a két karjá
[törölt]
« t »
nál fogva
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tartva
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a csillár alá állította, hogy jobban lássa, szemügyre vegye.  
 
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
Oldalszám
 
A csoport mely köröttük állt, megerősitette ezt.  
 
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Ákos arca a délutáni szunyókálástól csakugyan kigömbölyödött kissé,
bőre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
paposan rózsállott. Pír szinezte
[törölt]
« még »
homlokát is, s a két leffentyűs bőrzacskót is, a szeme alatt.
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
 
 
 
n
Jegyzet
[törölt]
« 67. »
73
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« – Öreg vagyok, pajtás – »
 
Ákos
[törölt]
« ősz, nyirt »
merev
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
bajszán, melyen még mindig a borbély
tiszaújlaki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
pedrője
[törölt]
« érzett »
keményedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kis ravasz mosolyka bújdosott, sunyin.
[törölt]
« De »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lszégyellte magát.  
– Öreg vagyok pajtás – mondta végül – véncsont, akar
 [!]
[sic!]
te, akár ti – és búsan, hamis önszálommal
 [!]
[sic!]
lehorgasztotta fejét.  
Priboczay
[törölt]
« k »
belékarolt s
körül
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vezette
[törölt]
« a terembe »
, hogy megismertesse
[törölt]
« a
[törölt]
« társasággal »
»
[törölt]
« többiekkel »
azokkal
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« mely »
kik
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« a diványokon »
[törölt]
« üldögélt »
kis kompániákban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
távolabb
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« politizált »
[törölt]
« iszogat
[törölt]
« ott »
tak
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
kvaterkáztak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
vagy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az ablakmélyedésben politizáltak.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Csakugyan »
Bizony-bizony
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« mennyire »
[törölt]
«
mégiscsak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
megöregedtek
[törölt]
« mindnyájan »
a régiek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Néhány párducnak már aranyfoga volt, legtöbb műfogakat viselt elől, kaucsuk-inyt. Eltüntek a
[törölt]
« régi »
[törölt]
« f »
kondor, fekete
[törölt]
« fejek »
fürtök
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, melyeket
[törölt]
« a »
[törölt]
« szerda »
csütörtök
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« délutánokon »
estéken
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
látott,
[törölt]
« dér lepte be »
zuzmara
[törölt]
« lepte be őket »
szállt rájuk
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« csak »
pusztán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a bajúszon kisértett
[törölt]
« egy kis feketeség, barnaság. »
pár szál
[törölt]
« fekete, »
barna szőr.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Többen »
Sokan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egészen megkopaszodtak. Meztelen koponyájuk
[törölt]
« vagy »
[törölt]
« gömbölyűen »
gömbölyű
[törölt]
« és fényes »
és fényes
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« lett, »
[törölt]
«
kifényesedett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
lett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mint a tekeasztalon guruló elefántcsont-golyó
[törölt]
« k »
, vagy kihegyesedett
[törölt]
« m »
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
végén, mint a tojás.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Csak az asztalok
voltak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a régiek, a
[törölt]
« vörös »
fekete
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
márvány asztalok, melyeken nyurga borospalackok, büdös vizes üvegek
üvegei
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« álltak »
meredeztek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
[törölt]
« meg »
a
[törölt]
« kártyaasztal »
zöldposztóval bevont kártyaasztalok, a beléjük mélyesztett sárgaréz-hamutartóval.
[törölt]
« Más nem »
Meg a nagy kép a falon, Széchenyi István gróf.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ő nem öregedett meg. Bal kezét
[törölt]
«
[törölt]
« csipőjére téve »
[törölt]
« a kardkötőjére »
»
[törölt]
« a »
csipőjére téve
[törölt]
« kissé »
a kardkötő felé
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« nyugodtan
[törölt]
«
előre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
nézett előre »
mentéjét félretolva állt ott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, mint valamikor,
[törölt]
« zilált göndör fekete hajával »
boltozatos
[törölt]
« koponyájával »
homlokával
[törölt]
« állt ott »
, melye
[törölt]
« n »
t
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
zilált kis fürtök
[törölt]
« keretezték az arcát »
[törölt]
«
bólingtak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
«
halántékán
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
libegtek körül
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nyugtalan szemével, melyben a
z
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egyéniség
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« lángelme »
[törölt]
«
géniusz
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« tette »
ideges
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« tüzes »
tettereje
[törölt]
« lángolt »
égett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, s nézte, mi lett nemes
[törölt]
« eszméjéből »
gondolatából
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
[törölt]
« azóta »
az eszmeváltó körből, a kaszinóból, melyet az úritársaságok pallérozására
a társas érintkezés tüzetes
[törölt]
« sé »
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tételére
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
honositott meg. De a vágnivaló füstben
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
nyilván
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ő sem
[törölt]
« jól »
látott.
jól
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Básta a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Egy »
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
városi hajdú,
[törölt]
«
[törölt]
« zsinóros »
zsinóros
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
kék-fehér
[törölt]
« atillában »
diszruhájában
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
megállt
[törölt]
« előtte »
Ákos előtt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« mereven »
kipödört bajusszal, mely
[törölt]
« a füléig ért a »
egy
szinte láthatatlan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
cérnaszál vékony
[törölt]
« , merev »
vonalban végződött
n
Jegyzet [meggyűrődve:
valahol
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
]
a levegőben, messze túl a két arcán.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Nagy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
boros
n
Jegyzet [?]
tálca volt kezében,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
 
 
n
Jegyzet
[törölt]
« 68 »
74
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« piros és sárga »
asztalkendővel leterítve. Az urakat kinálta, haptákban.  
Priboczay
[törölt]
« is »
fölemelt egy poharat.  
[törölt]
«
Hát
n
Jegyzet [?]
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Isten hozott nálunk.  
 
Ákos körömcseppig itta a poharat,
úgy,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
amint dukál.  
– Isten éltessen – mondta aztán.  
– Isten éltessen.  
Kezet fogtak. Leültek egy diványra.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Negyedóra mulva Ákos
[törölt]
« megjegyezte: »
cihelődött:
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Most pedig idestova mennem kell.  
– Dehogy mégysz, édes öregem.  
beragasztott papír
Környey
n
Jegyzet [levágva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
]
mint
[törölt]
« rendező »
jó házigazda
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a veszedelem közeledésére, mikor valaki szökni akart
mindig
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ott termett.
[törölt]
« Acélkarjai közé szoritotta a kedves öreget. »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ost is résen volt.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
– Szó sincs róla – tiltakozott. Itt maradsz – és acélkarjai közé szoritotta
[törölt]
«
[törölt]
« az öreget »
[törölt]
« a kedves »
»
az
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
öreget.  
Vitte is már a terem egyik sarkába, hol a
[törölt]
« vas »
legvastagabb füstben,
[törölt]
« egy »
egy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lógó lámpa alatt, a
[törölt]
« tarokosok »
tarok
k
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ozók ültek. Ép osztani akart
ak
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Nem szállsz »
Szállj
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
be
ötödiknek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« negyediknek »
[törölt]
«
ötödiknek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« ? »
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
« kérdezte tőle »
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
inditványozta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
Környey a társaság felé mutatva.  
Ez volt Ákos gyöngéje, ez volt Ákos erőssége: a tarokk.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Senkise
[törölt]
«
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
« meste »
mesteribben
[törölt]
« ötletesebben »
kedvesebben, »
[törölt]
« otle »
játszotta mesteribben, ötletesebben, nagyobb passzióval. Ezenkívül oly tudással rendelkezett, hogy szaktekintélynek tartotta
ák
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« mindenki »
s a kaszinói urak vitás esetekben hozzáfordultak,
[törölt]
« még a távolléte l »
hogy mint
[törölt]
« meg »
föl
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ebbezhetetlen ítélőszék döntsön.  
[törölt]
« Paskievec »
[törölt]
« Paskive »
– Paskievics
[törölt]
« tarokk »
? –
[törölt]
« kérdezte »
szólt oda félvállról Ákos.  
– Az – mondta az asztalnál Galló, maga is hires tarokkjátékos
[törölt]
« fu »
kiemelve
okos
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fejét
[törölt]
« pipája »
[törölt]
« csibukja »
szivarja
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
füstjéből.  
[törölt]
«
[törölt]
«
– Nincsen ötödik.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« ‒De hiszen már négyen vagytok »
[törölt]
« – Én majd osztok – felelte
Galló
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és máris fölkelt. »
»
Már is fö
[törölt]
« k »
l
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
kelt.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Én majd osztok
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– szólt.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Vele együtt fölkel
ek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« Gal »
[törölt]
« Doba »
»
, kik ott ültek
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Doba, Kárász János, a Dani apja,
[törölt]
«
[törölt]
« ki »
a nagybirtokos,
[törölt]
« ki
n
Jegyzet [?]
»
ki »
[törölt]
« dúsgazdag földbirtokos »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
az ezerholdas
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
ki nyers selyem ruhát viselt és kopaszra nyirt
[törölt]
« gömbölyü »
[törölt]
«
g gömbölyü
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
n
Jegyzet [elmosódott: feje]
szerecsenfeketére égett a nyári naptól. Csak a negyedik maradt
n
Jegyzet [elmosódott:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
, Ladányi László, Sár
[törölt]
« vár »
szeg
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szabadkirályi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
városának 48-as
és
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
függetlenségi
n
Jegyzet [ elmosódott:
képviselője, ki deres, rövidre nyirt
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
,
[törölt]
« komor »
busa
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szemöldeivel Zányi Miklósra emlékeztetett.  
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
 
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
De most, hogy előtte állt s a többiek kapacitálták, ő is felkelt.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Magyar emberek pohárnál megértik egymást. Kezét nyújtotta Ákosnak.  
– Tarts velünk – szólt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
recsegő h
n
Jegyzet [leszakadva: ang]
ján.  
Az alkalmat meg kellett ragadni. Úgy ünnepelték őt a
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
barátjai, mint valami messziföldről érkezett nevezetességet. Aztán a szürke hátú különös
[törölt]
« s »
nagy tarokkártyák is csábították. Nehéz volt ellenállni. Beadta derekát.  
– Nem bánom – mondta nevetve.  
Környey könnyülten távozott.
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
 
 
n
Jegyzet számozás nélkül
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ő pedig letelepedett
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
márványán nehány csöpp
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
a töltésnél. Takaros, fekete tábla
n
Jegyzet [szakadás]
felírták a játszók
[törölt]
« nevét
n
Jegyzet [?]
»
nevét,
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
kihegyezett krétákkal. Galló
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
« kilenc kártyát »
.  
Ákos
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
kezébe vette
a kilenc
[törölt]
«
[törölt]
« kártyát »
[törölt]
« lapot »
kártyát »
lapot
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
s üdvö
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
 
 
 
 
 
n
Jegyzet 76/b
 
Oldalszám
beragasztott papír
Ákos és Ladányi
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a két összemelegedő barát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
együtt játszott,
[törölt]
« Gyalokaynak viszont »
Kárásznak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Doba segített
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Ákossal »
ki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szemben ült
Ákossal
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Doba »
[törölt]
«
vele
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
. Bámulták egymást. Doba
[törölt]
« észrevette,
[törölt]
« milyen remek »
s meg is »
[törölt]
« jegyezte, milyen csodálatosan »
csodálkozott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
milyen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
friss az öreg úr.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos »
 
beragasztott papír
Ákos viszont
[törölt]
« szegény »
Dobát figyelte,
[törölt]
«
[törölt]
« ezt a fiatalembert, »
ki »
Doba
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
némán üldögélt, akár a szinházban sovány, kacér felesége mellett
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Az asszony évek óta nyíltan csalta őt
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« s mindenki tudta a városban. »
»
ki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Orosz Olga frizuráját utánozta
[törölt]
« , váltogatta a szeretőit s
[törölt]
« együtt »
velük járt a kávéházba, urával együtt. Azt beszélték, hogy szeretőinek külön kapukulcsa van a lakásába s »
[törölt]
«
több katonatisztről esett
n
Jegyzet [?]
szó, egy
[törölt]
« ilyen »
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
egy-két jogászról is, vagy az éhenkórász Szolvayról is, kit hamar ki dobott, de ő
[törölt]
« arról »
egyáltalán nem hallgatott
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« egy izben Szolyvalyval is viszonya volt. »
és szeretője volt még annak az éhenkórász Szolyvaynak is, legalább Szolyvay azt mondja.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Vajjon tudja-e ez a szegény, rokonszenves
[törölt]
« fiatalember »
biró
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, sejt-e valamit?
[törölt]
« Arcán »
Sohasem beszélt semmit. Arcán
[törölt]
« semmi »
most is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
csak közöny
[törölt]
« tükröződött, »
fáradtság, tükröződött.
[törölt]
«
[törölt]
« Most is ezt m »
Most »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
zt
[törölt]
« mondta »
felelte
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ákos kontrájára  
– Rekontra. Tout
 [!]
[sic!]
les trois.  
– Ejha – mondta Ákos
magában
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és megint a sovány
fekete
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« feleségére »
Dobánéra
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gondolt. »
Tout
 [!]
[sic!]
les trois
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tout
 [!]
[sic!]
les trois.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Több egy itten »
 
 
 
n
Jegyzet
[törölt]
« 78 »
77
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Oldalszám
[törölt]
« Ákos »
[törölt]
« ilyen gondolatokkal bíbelődött »
[törölt]
« i »
I
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lyen dolgokon tünődött
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és lehet, hogy ez volt a hiba.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Lehet, hogy ez volt a hiba. »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ő a régi matador, nem eléggé ügyelt a kártyák járására s a végén már nem lehetett segiteni, a játszma olyan vészes fordulatot vett, hogy Doba és
[törölt]
« Gyalokay »
Kárász
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
legyűrte Ákost és Ladányit  
Akik köröttük álltak, csodálkoztak.  
– Hihetetlen.  
– No de erre iszunk egyet – mondta Kárász.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Werner
osztrák vadász fő
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
hadnagy, ki eddig szótlanul ült Ákos mellett, mint jóakaratú kibic, töltött.
[törölt]
« Ő is párduc volt. N »
 
 
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ár négy éve feküdt zászlóaljával
[törölt]
« a var »
Sár
[törölt]
« váron »
szegen,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
de egyetlen szót sem tanult meg magyarul, csak németül tudott, mikor józan volt. De ilyenkor, részeg korában, még németül se tudott,
[törölt]
« csak »
talán morvául
sem
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Azért kitünő
[törölt]
« en »
párduc volt és pompásan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
érezte magát ő is.
[törölt]
« Mosolygott »
Folyton
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« S »
s
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
omolygott,
[törölt]
« nézte a játékot, »
ivott
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
töltögetett.  
– Nem iszol? – kérdezt
[törölt]
« ék »
e
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Ákost
[törölt]
« mindnyájan »
Ladányi
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Könnyű szilványi – jegyezte meg
[törölt]
« Gyalokay »
[törölt]
« Kárász »
Ladányi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, ki fölhajtotta poharát.  
És ezt oly ízesen mondta, hogy Ákos megitta a könnyű szilványit.  
 
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Ladányi megölelte Ákost:  
– Legény vagy a talpadon, Ákoskám. Csak egy
[törölt]
« k »
et
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« kér »
tégy
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meg a kedvemért. Dobd ki a kertedből azokat a randa napraforgókat.  
– Miért?  
– Mert feketesárgák. Még a virágban sem kell nekünk a svarcge
[törölt]
« b »
lb
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Erre megint ittak.  
Ákos már nemcsak a könnyű szilványit hörpintette fel, hanem a többit is: a könnyű homoki borokat meg a nehéz hegyi borokat is
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
 
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
 
beragasztott papír
 
n
Jegyzet 78
[törölt]
« /a »
 
Oldalszám
a társaságot, mint mikor belépett
:
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a füst fojtó szagát sem érezte s olyan közvetlenül
[törölt]
« beszélt, hadonászott »
mozgott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, mintha a távollét sok hosszú évét átaludta volna és folytatná ott, ahol elhagyta.
[törölt]
« Régi, »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
erev
n
Jegyzet [?]
kérgek engedtek föl benne, koponyája izzott,
haja mint a hó olvadozni látszott rajta,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szemében boldog nyirok csillogott. Füle pirosra gyulladt a barátság tavaszában.  
Hanem most következett az új párti, a
haddelhadd, a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
bosszú.
[törölt]
«
[törölt]
« Ennek neki gyűrközött. Lekapcsolta kézelőit is, összeszedte minden erejét s régi, félelmes biztonságával vetette »
[törölt]
« Neki kellett emelni, de babonából csak csípett. »
[törölt]
« Amikor pedig »
[törölt]
«
Majd hogy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« kiosztották »
»
Mikor kiosztották
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a kártyát, nekigyűrközött, még a kézelőit is lekapcsolta, összeszedte minden erejét. Azzal vetette magát ellenfeleinek, a régi biztonsággal.  
– Segít a
[törölt]
« 18-as »
[törölt]
« XVIII-as »
tizennyolcas
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
– szólt azonnal.  
[törölt]
« N »
Irigyelték a boldog
[törölt]
« 18 »
XVIII
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« -ast »
tizennyolcast
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Vajjon ki
[törölt]
« lesz »
az? Ő azonban már
[törölt]
« a »
először ütésben maradt.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Majd
ravaszdian kacsintva feléjük
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
egymás után hívta ki a nagy „böhönc”öket,
[törölt]
« majd a többit és, »
először a Skízt, utána
[törölt]
« 21-es »
[törölt]
« XXI-est »
huszonegyest
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a
[törölt]
« XX-ast »
huszast
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, a
[törölt]
« XIX-est »
[törölt]
« hu »
tizenkílencest
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és végül a
[törölt]
« XVIII-ast »
tizennyolcast
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
is.  
– Hahaha,
[törölt]
« itt »
nála
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« van »
volt
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
– kiabáltak.  
– Önmagát hivta ki – kacagtak mindnyájan, álmélkodva.  
– Nem lehet vele bírni. A régi Ákos, a régi – ölelgették.
Ördögöd van, öreg – harsogtak.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Igyunk egyet – és úgy dörgött a nevetés, hogy
[törölt]
« a falak rezgettek. »
az ablak
[törölt]
« táblák »
üvegek
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
reszkettek
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
« Ákos letiporta őket. »
 
Igy fonódott
[törölt]
«
[törölt]
« egybe egyik jat »
[törölt]
« ossze »
[törölt]
« egybe a j »
»
össze egyik
[törölt]
«
[törölt]
« játék »
[törölt]
«
játszma
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
»
[törölt]
«
párti
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
játszma
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
a másikkal, ő pedig agyafúrtan állta helyét leleplezve minden cselszövényt, megelőzve minden ravaszságot. De a
[törölt]
«
[törölt]
« játszma »
[törölt]
« játék »
»
[törölt]
« párti »
játszma
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
[törölt]
« – Pagát, volát, pagát »
hosszú volt.  
beragasztott papír
Nem neki
volt hosszú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meg a többinek, mert ki tudja
[törölt]
« mennyi idő múlt el »
mi történt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
azóta, hogy ez a marasztaló, rábeszélő
[törölt]
« játék »
játék
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rabul ejtette. Aki kártyázik,
[törölt]
« annak állnak minden órák »
, az külön világegyetemben él, melynek sikjait
[törölt]
« a »
kártyalapok rakják ki s a teljes felejtés mámorát
[törölt]
« érzi »
szürcsöli
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.
[törölt]
« Nem is nézett sem ő, sem társai
[törölt]
« az órára »
az órára, mely velük szemben ketyegett. »
 
– Volát, bika, pagát –
[törölt]
« ismét »
röpködtek a szók a füstös levegőben – pagát ultim
[törölt]
« ó »
o
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
, pagát ultimo – és az emberek sziszegtek, hüledeztek.  
Ákos
[törölt]
« pár rövid órácska alatt »
mindenkit letiport.  
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Csak akkor pillantott az órára, mely vele szemben ketyegett a falon. Bizony elmúlt már féltíz.  
[törölt]
« Összeráncolta homlokát »
[törölt]
«
n
Jegyzet [gyorsírásos jegyzet: valami nyugtalanság szívét átjárta és egy érzés.]
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
Ákost
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
valami
[törölt]
« oktalan »
magyarázhatatlan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szomorúság fogta el. Pár
[törölt]
« másod »
percig
úgy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lógatta
fejét,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kezét a nagy vidámság után, elszontyolodott
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nézte társait, mintha
[törölt]
« előttük »
levegőből lennének
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A pincérek
[törölt]
«
[törölt]
«
azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
azonban
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
jelentették, hogy kész a vacsora.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Átmentek az olvasóba. Itt szoktak teriteni, csütörtök estéken.  
 
 
n
Jegyzet 79.
 
Oldalszám
Sárcsevits még mindig nem végzett a Le Figaro-val
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Félreült
[törölt]
« egy bőrzsöllyébe »
a fal mellé,
egy villanylámpa alá
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és
[törölt]
« úgy »
ott bosszúsan
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
betűzgette. A társaság
[törölt]
« nagy zajjal »
, letelepedett a virágokkal
[törölt]
«
[törölt]
« ékesített »
díszitett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
ékes
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
asztalhoz.  
 
n
Jegyzet [levált, hiányzó rész]
 
izlett a büdös vizes savanykás bor.  
[törölt]
« Nemcsak a jelenlevők
n
Jegyzet [?]
voltak
n
Jegyzet [?]
»
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Sokan falatoztak itt,
legalább ötvenen,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mert a vacsorára új vendégek is érkeztek. Gaszner Máté,
[törölt]
« az »
árvaszéki ülnök
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« egy »
topa, kis emberke, ki
ben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« mindig hallgatott »
, semmi szeretetreméltóság sem volt
[törölt]
« benne »
, de mindenki kedvelte s úgy hivta „Mátékám”
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Kostyál, valami
[törölt]
« tanitóféle ember »
nyugalmazott tanító,
[törölt]
« a vidéki városból »
, szomszéd városból, ki
[törölt]
« nek „a hasa volt az istene” »
– mint mondták –
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
„rendkívül szerette a potyát”
[törölt]
« és »
[törölt]
« „a hasa volt az istene” »
és
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, Vereczkey, a főispán tollnoka,
ki Tirolban szolgálta le önkéntes évét, és
sok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szép talián nótákat tudott
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
egy szerény, jómodorú
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« úrifiú »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
[törölt]
« Még Hártyányi Olivér is
[törölt]
« felhozatta magát »
eljött
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, az „atheista”. »
 
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Szegény Olivérnek évek óta hátgerincsorvadása volt és ezért szegény Olivér atheista volt. »
Füzes Feri természetesen szintén megjelent. Idétlen mosolyát
, melyet erre az alkalomra
[törölt]
« szinte kifényezett »
mintha üvegpapirral
fényezte volna ki
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
virgoncan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[áthelyezés (törölt)]
« körül »
hordozta
körül
Áthelyezés (beszúrás)
és vacsora alatt többször megjegyezte:  
– Nagyon szeretem a társaságot. Én végtelen jókedélyű fiú vagyok.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Még Hartyányi Olivér is eljött, az „atheista”.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Szegény Olivérnek évek óta hátgerincsorvadása volt és ezért szegény Olivér atheista volt. Estefelé eltolatta magát a kaszinóig s az ajtóból két hajdú hozta fel az emeletre, abban a
z
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« zöld »
[törölt]
« óriási »
»
nagy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« zöld »
[törölt]
«
barna
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
párnás székben, melyben otthon
[törölt]
« szokott uldog »
az udvarán szokott üldögélni. Lábaira
[törölt]
«
[törölt]
« egy »
szürke »
[törölt]
« takarót »
bolyhos plédjét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
borított
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Élénknek látszott, mert mielőtt elindult a szokottnál is nagyobb adag morfiumot fecskendezett magába, szeme csillogott, tág pupillái szikráztak. Sovány, olajzöld arca valami élességet kapott. Csak
[törölt]
« a »
szemöldjeit rángatta ide-oda, mikor beszélt.  
Füzes Feri mellé került, kivel kölcsönösen utálták
[törölt]
« és keru »
egymást. De azért
[törölt]
« majdnem keresték egymás társaságát, hogy »
szerettek beszélgetni, folyton
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vitatkoz
[törölt]
« zanak »
tak
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
beragasztott papír
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Füzes Feri azt állitotta, hogy van Isten. Hartyányi Olivér pedig azt, hogy nincs Isten. Évek óta tartott ez a vita, anélkül, hogy meg tudták volna győzni egymás
[törölt]
« t
[törölt]
« az »
»
álláspontjukról.  
Most is kijátszották ismert érveiket, az idealizmus és materializmus nevében. Füzes Feri  
 
 
n
Jegyzet 80
 
Oldalszám
gúnyosan biggyesztette el száját Darwin
[törölt]
« és Haeckel »
n
Jegyzet [leszakadva: nevé]
nek hallatára,
[törölt]
« kiket nem olvasott soha. »
ki
[törölt]
« k »
ről azt tartotta, mint Kossúth Lajosról: neki
[törölt]
« k »
is meg van a mag
[törölt]
« uk »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fényoldal
[törölt]
« uk »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
és az árnyoldal
[törölt]
« uk »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mint mindenkinek a világon
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Olivér
[törölt]
« pedig »
tehát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
az utolsó
[törölt]
« ütő kártyát
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
ki »
lépését tette meg
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Keserű, csúf szavakkal a pusztulást rajzolta, az egyetlent, amiben hitt, a teljes megsemmisülést, a rothadó testet, a rajta nyüzsgő
nyüvekkel és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
pondrókkal. Hangosan beszélt, hogy megbotránkoztassa
[törölt]
« vidám »
asztaltársait. De azok sem rá, sem Füzes Ferire nem figyeltek. Mindkettőjüket egyformán unták.  
Különben is a cigány már húzta.
[törölt]
« Piros Jo »
Csinos Józsi hires bandája odaállt az
magas szárnyas-
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ajtóba s a prímás, az urak régi ismerőse, jóbarátja, lélekkel cifrázta. Soha szebben nem játszott, mint ennek a társaságnak, csütörtök estéken. Odaadóan de tisztes távolból Kárász
[törölt]
« István »
János
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
felé fordult, olykor reátekintve, olyan tekintettel, melyben közös emlékek szunnyadozhattak. Egykor a lakodalmán is ő
[törölt]
« játszott »
[törölt]
« muzsik »
muzsikált
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« játszott »
hegedült
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
és sok ezrest ki
[törölt]
« muzsikált »
hegedült
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
zsebéből. Aztán évente lehivatta birtokára. Tavaly
[törölt]
« a »
minden
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
cigányának egy-egy sonkát
[törölt]
« huz »
akasztatott nyakába és úgy kellett húzniok kivilágos-kivirradtig.  
Kárász
[törölt]
« István »
János
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« mihelyt meghallotta a hegedűszót, »
ki Ákos és Ladányi között ült
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
abbahagyta az evést
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« hátradőlt székében »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
ihelyt meghallotta a hegedűszót hátrad
[törölt]
« ű »
ő
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lt székében, karjait ellógatta s dagadó homlokérrel, elmeredő szemmel figyelt. Látszóan közönyös volt. Szívét azonban egészen
[törölt]
« oda »
átadta a cigánynak, hogy hozzon ki belőle mindent, csiklandozza, kezelje. Kényelmesen, úri nemtörődömséggel nyújtotta oda neki, úgy, ahogy más a lábát teszi a körömápoló elé. Jobban bizott benne, mint a háziorvosában.  
A primás mindent megtett. Kinozta, gyötörte
édesen
Áthelyezés (beszúrás)
, szenvedtette,
[törölt]
« mi »
mint úri szolgája,
[áthelyezés (törölt)]
« édesen »
s pár perc mulva a nóták hatása alatt
[törölt]
« egy »
kövér könnycsepp pottyant ki a földbirtokos szeméből
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és »
végiggurult
[törölt]
« ba »
napbarnított arcán. Miért sírt? Sár
[törölt]
« vár »
szeg
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
egész környéke, sok-sok ezer hold az övé volt, számát se tudta
[törölt]
« k »
méneseinek, kondáinak, gulyáinak, családja, fiai, leányai, unokái virágoztak. Micsoda régi, menyegzői izekre, hamvábaholt ábrándokra emlékeztette a muzsikaszó? Nehéz azt megmondani.  
A többiek belesimultak ebbe a
[törölt]
« z ősi »
szertartásba, melynek megvan a maga rendje-módja s valami nagy-nagy egység alakult ki. Mindenki más és más tartalommal töltötte meg a dalt, a verseket, melyek firól-fira szállnak s évszázadok kincsét őrzik. Galló szigorúan
[törölt]
«
és jóságosan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
nézett maga elé
mint
[törölt]
« egy »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
vádlottra szokott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s az utolsó  
 
 
n
Jegyzet 81
 
Oldalszám
pillanatig
[törölt]
« tiltakozott, mintegy
n
Jegyzet [?]
»
[törölt]
« dacosan »
tiltakozott a gyengeség ellen. Doba
[törölt]
« talán »
föltétlenül
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a
[törölt]
« sovány, kacér »
sovány, fekete
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
feleségére gondolt, ki Isten tudja hol jár
az éjszakában
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, elmerült
[törölt]
« a »
bánatába, oly önkinzóan, hogy maga is megijedt tőle, s aztán mint
[törölt]
«
buvár
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« a »
ki
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
mélyből emelkedik
[törölt]
« a »
levegőre, nagyot lélegzett,
[törölt]
« elsápadt »
. Ladányi Bécs felé tekintett, arcán
[törölt]
« a »
[törölt]
« négyszázesztendős »
400 esztendős
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
osztrák
[törölt]
« rabság »
rabság
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
honfiúi keserv
ével
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« tükröződött »
. Priboczay elolvadt, mindakét
[törölt]
« gyenge »
szeme könnyezett, pocsékra ázott a mélabúban.  
beragasztott papír
Füzes Feri
[törölt]
« kötekedett »
elkomorult, Hartyányi Olivér földerült, Szunyogh lehorgasztotta fejét mélységes részegségében s ingatta, mint az elefánt, Környey hetyke lett, Mályvádi
a természettudomány
[törölt]
« komoly »
derék
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
barátja
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tréfás,
[törölt]
« Kiss János »
Kostyál
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« őrjöngő, »
köteked
[törölt]
« ő »
ett
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Gassner Máté őrjöngő
ött
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Básta, a
[törölt]
« megyei »
hajdú, is
[törölt]
« el »
meg
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
feledkezett a reguláról
[törölt]
«
n
Jegyzet [gyorsírásos jegyzet: arról általában megfeledkezvén]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
, nem állt már haptákban, – hiszen ő is magyar volt – és testvériesen ellágyult az urakkal.  
beragasztott papír
A pincérek lábújjhegyen jártak.
[törölt]
« Ereztek »
Megsejtették, hogy itt valami rendkivüli történik,
[törölt]
« vallásos titok, melyet »
amit
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
megzavarni istentelenség  
Sárcsevits egészen elolvasta a Le Figarot, az apróhirdetéseket is, az utolsó betűig. Bámulta
[törölt]
« ezt »
a mulató
kat
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« társaságot »
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
csóválva
[törölt]
« a »
fejét. Ő semmit sem érzett. Csak azt érezte, hogy kár ennyi időért, ennyi fáradságért. Micsoda pazarlás is, micsoda nábobi tékoz
[törölt]
« k »
lás
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
szétszórni azt, amit átélünk,
[törölt]
« ellocsolni »
kiloccsantani
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a borral együtt a padlóra. Valahol a Szajna partján ennyi jószándékból, ennyi szivből, érzésből épitmények emelkednének, könyvek íródnának.  
beragasztott papír
Ha elmondanák az urak, mi jár ilyenkor a fejükben,
[törölt]
« vagy leirnák »
, abból több
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
könyv
et
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« lenne, keletkezne »
lehetne írni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, mint amennyi a
sár
[törölt]
« vári »
szegi
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
kaszinó
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
könyvtárában van, melyet különben senkise olvas
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
csak ő
, és Galló s szegény Olivér
ki mielőtt a sirba száll tudni óhajt egyetmást erről a szörnyű világról
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
De ők ezzel nem törődnek.
n
Jegyzet A kivágott szövegrész eredetileg rossz helyre ragasztva.
 
A prímás a „Cserebogárra” zenditett rá
[törölt]
« . »
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ákos
[törölt]
« azonban
[törölt]
« felemelve újját, »
intett,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
fölemelte kezét,
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
megállitotta. Ez volt az ő nótája.  
Magához intette a cigányt, hangfogót tetetett  
 
 
n
Jegyzet 82
 
Oldalszám
hegedűjére s mikor
[törölt]
« elkezdte »
ismét
[törölt]
« rázendített »
belekezdett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« énekelte kedvesen eleinte bizonytalanul,
[törölt]
« de »
de
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
fölényesen,
[törölt]
« nag »
urasan »
rágyújtott a nótára
[törölt]
« , »
[törölt]
« nem erős, de »
[törölt]
« é »
É
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nekelt, eleinte bizonytalanul
[törölt]
«
[törölt]
« majd »
de
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
majd
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
fölényesen, urasan dalolt,
nem erős, de kellemes, magas, tenorhangján,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mutató újját valami hervatag
[törölt]
« és »
, régies mozdulattal
[törölt]
« hom
n
Jegyzet [?]
»
halántékához emelve.  
„Cserebogár, sárga cserebogár,  
Nem kérdezem tőled, mikor lesz nyár…”  
[törölt]
« Stefanovic »
Sárcsevits indult. Mosolyogva kérdezte
[törölt]
« meg »
a mellette álló Füzes Ferit:  
Ez
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Az »
az
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
öreg Vajkay?  
– Az.  
– Azt
[törölt]
« mondják »
hallottam
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
,
[törölt]
« hogy »
hogy
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
valami
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
mogorva
[törölt]
« , magába zárkózott ember. »
troglodita.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Dehogy – mondta Füzes Feri
[törölt]
« kedélyesen »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
nyájassággal
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« mosolyogva »
[törölt]
« kedélyesen »
feszesen, mintha provokálni akarná
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
– nagyon
[törölt]
« kedves »
közvetlen, joviális úriember.  
beragasztott papír
Az volt a szokás, hogy mig az urak vacsoráztak, a társalgót
[törölt]
« föltakarit
n
Jegyzet [ leszakadva:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
»
fölseper
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
és kiszellőzték
[törölt]
« a pincérek »
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Mire visszajöttek,
[törölt]
« egy »
csinos, rendes termet találtak itt,
[törölt]
« igaz, hogy »
a hangulat melegsége eloszlott, a füsttel együtt s a
[törölt]
« levegő mar »
levegőben valami rideg szigor érzett.
[törölt]
« Nem l »
Ebben a környezetben nem lehet
ett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
folytatni azt, amit
[törölt]
«
[törölt]
« elkezdtek »
abbahagytak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
elkezdtek
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a bort fölvált
[törölt]
« va »
otta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a
[törölt]
«
[törölt]
« p »
likőr »
pálinka
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s a
[törölt]
« kedves »
tarokkot
[törölt]
« és alsóst »
és alsóst
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a
[törölt]
« ferbli és »
ferbli
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
és
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
makaó. Vége
volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
a kedélyességnek: a komoly ivók pillanata
[törölt]
« ez »
jött
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, kik
[törölt]
« már »
nem ismerik a tréfát s a komoly játékosok
[törölt]
« ideje »
pillanata
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, kik már nem enyelegnek a szerencsével, hanem kihivják, hogy vagy ők, vagy mások maradjanak a porondon.  
Ákos egy makaós asztalhoz került, hol a tét
[törölt]
« tíz korona »
öt forint
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
volt s kontusovszkát,
[törölt]
« egy »
é
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s egyéb
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
erős lengyel pálinkát ittak.
[törölt]
« Előbb »
[törölt]
« pálinkás pohárból, aztán vizes pohárból. »
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Környey ügyelt a könyörtelen rendre, hogy
[törölt]
«
az ivásban
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« senkise csalhasson »
mindenki teljesítse kötelességét.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákos
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
kapott. »
megfelelt a pohárnak.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
A makaóban
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
szerencséje volt.  
– Kilenc – mondta folytonosan.  
 
n
Jegyzet számozás nélkül
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
«
zöld
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
[törölt]
« ötforintosok »
[törölt]
« bankjegyek »
bankók
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
,
[törölt]
« nagy »
kupok rézpénzből
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
bőrtárcákból
[törölt]
« már »
előkerültek
[törölt]
« is
n
Jegyzet [?]
»
az
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
lyes
[törölt]
« bankók, a »
hideg kék ezresek is. Nem tudott megszabadulni
n
Jegyzet [szakadás:
[hiány]
[hiány]
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
 
– Nyolc – szóltak a társai.  
– Kilenc – visszhangozta
,
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
fáradtan.  
Bosszankodott, mulatott rajta, új kártyát hozatott
babonából
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Ez sem segített.
[törölt]
« Csak »
A szerencse nem akart tőle elpártolni.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Pezsgőt nyittatott az egész társaságnak.
[törölt]
« Ittak s »
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
poharat a falhoz csapták.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Negyedháromkor
aztán
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
véget ért a csata.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
társaság fölkerekedett.  
 
n
Jegyzet számozás nélkül
mikor egy kaparós, borostás arcot érzett
[törölt]
« az »
arcá
[törölt]
« t »
n
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
s egy szájat a száján, mely nyálas csókkal
[törölt]
« megcsókolta. »
végignyalta.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
– Édes, édes öregem.  
Ladányi volt,
[törölt]
« a »
Sár
[törölt]
« vár »
szeg
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
48-as függetlenségi képviselője, ki mellén
[törölt]
« sirt. »
zokogott.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Ákos
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« Ő »
is megölelte,
[törölt]
« megcsókolta. »
 
– Derék 48-as vagy,
[törölt]
«
– szólt neki –
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
Laci, tudom.  
– Te is az vagy, édes-édes öregem
– mondta Ladányi –
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« , »
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
s derék magyar ember.
vagy.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
És sirtak.  
Ákos
[törölt]
« pedig »
egyszerre kihörpintette
[törölt]
« a pálinkát, körömcseppig. »
az eléje tett vizes poharat, melyben pálinka állt.
szinültig
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
A szesz átmelegitette, talpra álitotta
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
atalmasan kopogott öreg
[törölt]
« er »
agy
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
velejében, ereiben s olyan gyönyörüséget érzett, hogy nem bánja,
[törölt]
« hogy »
ha most, a mámor halhatatlan pillanatában, mikor egészen átfogja önmagát
[törölt]
« és »
,
[törölt]
« az »
egész életét,
[törölt]
« mindent, ami van, »
szörnyet hal.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Az arca »
Arca
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
sápadt volt, rettenetes. Szeme kissé bandzsított.  
Környey
[törölt]
« Bálint »
, ki ezt észrevette, megis szólitotta:  
– Mi az, Ákoskám?  
Ő azonban nem felelt
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
 
 
 
n
Jegyzet
[törölt]
« 80 »
84
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
A
[törölt]
« sok »
pálinka
[törölt]
« azonban »
, amelyet
[törölt]
« megivott, »
felhajtott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« különösen az a utolsó pohár, rettenetes »
rettenetes
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
erőt adott neki
[törölt]
« megvilágitotta agyát »
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
s
[törölt]
« érezte »
tudta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, hogy
[törölt]
« nem lehet folytatni, azonnal abba kell hagynia, »
tüstént
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« azonnal »
haza kell mennie
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
különben vége.
[áthelyezés (törölt)]
«
[törölt]
« F »
f
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
iatalságának
[törölt]
« minden »
minden
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
önállósága visszatért belé s »
[törölt]
« m »
M
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ikor
[törölt]
« a kaszinóajtóhoz »
le
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
érkezett
az utcára a kaszinó elé
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
irtelenül
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« F »
f
Beszúrás
iatalságának
[törölt]
« minden »
minden
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
önállósága visszatért belé s
Áthelyezés (beszúrás)
balra csapott, a Szechenyi-utca felé és a házfalak mellett,
[törölt]
« határozott léptekkel, sietve eltünt. »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meglépett
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
[törölt]
«
Hazafelé iparkodott.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Hallotta, amint utána kiáltottak:  
– Ákos.
[törölt]
« , Ákos. »
 
Aztán durván, szeretet nélkül még egyszer
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Ákos.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
[törölt]
«
[törölt]
« Ordítottak »
[törölt]
« Hazafelé igyekezett. »
[törölt]
« De az éjszakában egyre kiabáltak utána. »
»
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« a »
A
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
csoport, melytől távolodott,
[törölt]
«
[törölt]
« még keményebben, »
minden szeretet nélkül, szinte »
hivatalos megrovással követelte
[törölt]
« . »
vissza.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Az éjszakában a párducok ordítottak. »
Nem is közönséges
[törölt]
« Ez a hagyom »
[törölt]
« tréfa »
csiny volt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
az, amit elkövetett. El
[törölt]
« lépni »
menni
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
köszönés nélkül
Áthelyezés (beszúrás)
, megszökni orvul,
[áthelyezés (törölt)]
« köszönés nélkül »
annyi, mint cserben hagyni a zászlót, az már
[törölt]
« függ »
hűtlenség,
[törölt]
« függelemsértés »
az már függelemsértés, az már lázadás, melyet a
[törölt]
« társaság »
párducok
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
semmi körülmények közt nem bocsáthat
nak
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
meg, még a barátság címén sem.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Az éjszakában a párducok ordítottak  
n
Jegyzet számozás nélkül
két részre oszoltak: az egyik csoport a
n
Jegyzet [vágás:
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
Széchenyibe
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ment
[törölt]
«
[törölt]
« knikebáj »
[törölt]
« kniekebáj
n
Jegyzet [?]
»
»
knikebájra, a másik
[törölt]
« pedig »
Panna nénihez, kinek
kurta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
kocsmája hajnalig nyitva
[törölt]
« van »
olt
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
és
[törölt]
« remek »
remek bora
át
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« szert
n
Jegyzet [?]
híres »
széltében dicsérték
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ákosnak a városháza sötét boltívei alatt végkép sikerült eltünnie. Ide
[törölt]
« n »
már tompultan hallatszott a
[törölt]
« párducok »
korhelyek
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
üvöltése,
[törölt]
« kik »
csak pár éji lézengő járt
[törölt]
« itt »
,
[törölt]
« erősen »
erősen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tántor
[törölt]
« g »
ogva
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
. Ők is ittak.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
[törölt]
« Itt »
Sár
[törölt]
« váron »
szegen
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mindenki ivott. Egy
[törölt]
« fiatalember »
paraszt
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a járda szélén álldogált, pár lépést próbált tenni, de egyszerre arccal a földre vágódott, mint katona, kit eltalált a golyó.
Leterítette a hatalmas szesz.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Úgy is maradt. Elterült a csatatéren.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Ő nem volt annyira részeg, mert tudta, hogy részeg. Tovább ballagott,
[törölt]
« csöndesen, nem nagyon ingadozva »
[törölt]
« és »
kissé mereven
[törölt]
« ne »
de
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« egyáltalán »
nem ingadozott
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Gyér gázlángok csillogtak a borús éjben. A száraz meleg megtört. Párás, fülledt, felleges homály boritott el mindent, előhirnöke a közelgő esőnek. Árnyékok
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
 
n
Jegyzet 85
 
Oldalszám
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
mozogtak a
[törölt]
« gázláng körül
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
Szechenyi téren, abban a
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
legyező
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« ködben »
[törölt]
« derengésben »
fényben
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, melyet kissé messzebb a Baross kávéház ívlámpája
[törölt]
« szétszórt »
terjesztett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s bizonytalanná, regényessé tett
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
e az éjszakát. Fönn a városház
[törölt]
« án »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« fönn »
kivilágitott sárga órája úgy ragyogott, mint
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
az érett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
dinnye
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A Barosskávéház
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fiatalemberek fagylaltoztak »
bádogkertjében
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
között »
még
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fiatalemberek fagylaltoztak Ákos erre haladt el. Egyszerre gyökeret vert a lába.  
Künn a ter
r
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ászon megpillantott valakit, ki új divatos panamakalapot, fehér nyári ruhát viselt s oldalt, egy leander bokor mellett üldögélt, poharára hajolva. Cifra Géza éjjeli szolgálata végeztével ide tért be, cigányzenét hallgatni.  
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
A rendesnél is komorabbnak látszott. Teljes erővel kitört a náthája. Nem csak
[törölt]
« a
n
Jegyzet [?]
»
balorrlyuka dugult be, hanem a jobb is mert orra a levelibékánál pontosabban megérezte az időváltozást s ilyenkor
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
egyáltalán nem szelelt.
[törölt]
« Száján keresztül lélegzett »
, nem
[áthelyezés (törölt)]
«
rajta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
kapott
rajta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Áthelyezés (beszúrás)
levegőt. Száján keresztül lélegzett. Málnaszörp állt előtte,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
pohárban szalmaszál.  
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Ákos
sokáig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
nézte őt. Úgy látta, hogy
[törölt]
« gondtalan és »
boldog, az arcán önteltség
ömlött el
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, mely azt
n
Jegyzet [gyűrődés: m
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
hogy
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
teheti
n
Jegyzet [?]
[törölt]
« mert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
. A málnaszörpöt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
méregerős, vöröspálinkának
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
, mert
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
fittyet hány az egész világnak, s az az ártatlan málnaszörp is, melyet szopogatni kezdett a szalmaszálon
[törölt]
« át »
,
[törölt]
« mérges »
méregerős, vörös pálinka képében jelent meg előtte. Mulat az úrfi, dünnyögte magában
Ákos
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, és gyűlőlte őt, kimondhatatlanul.  
[törölt]
« Kissé »
[törölt]
« k »
K
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
özeledett hozzá.
[törölt]
« Iszonyú k
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« hogy »
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
most
n
Jegyzet [?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
lepofoz
[törölt]
« za »
hatta volna
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fejéről
[törölt]
« azt »
a szemtelen
ficsuros
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
panamakalapot, melyen
[törölt]
« egy kék »
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
az a
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
szalag
[törölt]
« feszűlt »
lötyögött
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Elvörösödött a dühtől.  
[törölt]
«
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
»
Vézna karján megfeszitette izmait
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Betoldás innen [ugrás]: Új bekezdés.
Igen
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« E »
e
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lég erőt érzett, hogy egyetlen ökölcsapással leteritse, maga alá teperje,
[törölt]
« vágja »
üsse, ahol éri, cibálja haját, kitolja szemét, megölje, s igen, megölje. De mivel ölje meg? Csak
[törölt]
« a »
zsebkése volt nála. Botrányt csináljon legalább? Odalépett asztalához.  
Kihivóan állt meg előtte. Nem köszönt. Cifra Géza  
 
 
n
Jegyzet 86
 
Oldalszám
köszönt.  
Lekapta panamáját,
[törölt]
« felállt »
.
felugrott.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Ákos nem mozdult. Mindakét kezét nadrágzsebébe mélyesztette, nehogy kezet kelljen neki adni és kifelé feszítette
[törölt]
« a nadrág
n
Jegyzet [
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
]
»
újjait a szöveten keresztül
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Majd bólintott, sokat mondóan, egyszer
[törölt]
« kétszer, háromszor »
és még egyszer, mélyebben  
beragasztott papír
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #t.
– Parancsolsz helyet foglalni?  
Ákos még
[törölt]
« közelebb lépett hozzá »
egy lépést tett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
« o »
O
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
lyan közel
volt már
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
, hogy arca
[törölt]
« majdnem az »
arcához ért. Cifra Géza
,
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ki sohase ivott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
megérezte rajta a
[törölt]
« borszagot s elcsodálkozott. »
pálinkaszagot.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Semmit se parancsolok – mondta Ákos csúfondáros éllel –
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
egyáltalán semmit se parancsolok.
És nem is kérek te tőled
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Csak látni akartalak – és gúnyosan
[törölt]
« bólintott »
[törölt]
« ingatta
[törölt]
« fejét nehéz »
fejét. »
hajlongott előtte, most
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
már az egész törzsével.
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
– Nagyon megtisztelsz. Ülj le, kedves bátyám.  
– Nem ülök le – szólt dacosan – csak mulass tovább – tette hozzá, mást gondolva – szervusz.  
– Szervusz kérlek
alássan
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
« mondta »
hajlongott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
hadarta
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
Cifra Géza
[törölt]
« , ki »
örül
[törölt]
« t »
ve
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
, hogy vége szakad ennek a beszélgetésnek
[törölt]
«
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
»
s nem kell gondolkoznia,
mit feleljen,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
mikor köszönjön el,
[törölt]
« s »
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
jóéjszakát kivánok, csókolom a nagyságos asszony kezét, jó éjszakát.  
[Kézváltás]
[Kézváltás]
Írásmédium: #c.
Ákos kalapját meg se billentve tovább
ment
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« ballagott »
. De a járdán mégegyszer megállt, tétovázva.
[törölt]
« Rátekintett »
[törölt]
« h »
H
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
oszszan
[törölt]
« és némán hosszan
n
Jegyzet [?]
»
rátekintett Cifra Gézára
ismét bólogatva, mint előbb
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
. Az érezte ezt, de nem értette, mit jelent
[törölt]
« , »
.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Ijedten »
[törölt]
« e »
E
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
lforditotta fejét,
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« n »
[törölt]
« N »
Beszúráskéz:
n
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
em mert odanézni.
[törölt]
« Ijedten szürk
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
«
[törölt]
« s »
S
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
zürcsölte a málnaszörpöt »
[törölt]
« Később »
fölkapta a széken heverő
nádkeret
[törölt]
« ezett »
be
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
foglalt
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
Egyetértést s egész alakját betakarta vele, mintha rendkívül érdekelné az, amit olvas.
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat tintával írt rétege.
[törölt]
«
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
ijedten
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a fejét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
 
A „Szent István” templom tornya
[törölt]
« mögött »
mellett
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, a felhők  
 
 
n
Jegyzet 87
 
Oldalszám
köz
[törölt]
« ül »
ött
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, kibukkant a hold,
oly
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
váratlanul, akár egy titkos gombot nyomtak meg volna valahol és siralmas erős fénye végigrezgett az alvó városon. Ákos a Bólya
[törölt]
« i »
y
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
-utca felé tartott,
[törölt]
« hogy
n
Jegyzet [?]
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« hogy hazaérjen »
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a Petőfi- utcába »
 
[törölt]
« Ez a zöld derengés, mely
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
pedig »
[törölt]
« A holdfény mindig eszébe »
Ment a holdfényben
s
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« f »
F
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
élrecsapott kemény kalapja éles árnyékot vetett homlokára. Ez a zöld köd
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
eszébe
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
idézte
[törölt]
« neki azt »
az időt, mikor utoljára járt Pesten,
[törölt]
« az a labor »
az orvosok a laboratorium
ban
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« zöld ködében »
átvílágitották
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
«
testét
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
X sugarakkal
s
[törölt]
« ők[?] »
eltiltották
[törölt]
« a »
szesztől, szivartól, minden jótól, ami az
öröm, az
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
élet.
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« és
mindörökre
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
eltiltották a szesztől, a dohánytól »
s
[törölt]
«
[törölt]
« n »
N
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
agyon
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« Ki »
Homlokára éles árnyékot vetett a
félrecsapott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
keménykalap
[törölt]
« ot »
Kezét pillanatra szeme elé tette
[törölt]
« é »
É
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
s
[törölt]
« mert sértette a
[törölt]
« fény »
világosság és »
most
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Ú »
ú
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
gy rém
-
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« lett ebben a démoni derengésben pedig »
lett
neki
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, hogy
[törölt]
« ebben »
a démoni derengésben
igazán látja önmagát, azt, ami elmult és van és azt is
[törölt]
« jön »
, ami jön
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ismét látja öreg csontjait, melyek ötven
[törölt]
« nyolc »
kilenc
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
évig szolgálták őt s ki tudja,
[áthelyezés (törölt)]
« még »
meddig
még
Áthelyezés (beszúrás)
.
ki tudja meddig
[törölt]
« még »
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« Nagyon elszomorodott
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
»
[törölt]
« Végtelenül »
[törölt]
« l »
L
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
evertnek
nyugodtnak
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
látszott
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Ugattak a kutyák is, közel, távol, palánkok mögött, udvarokban
[törölt]
« Erre »
[törölt]
« f »
F
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ölijedve vackukon
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« a »
[törölt]
« A »
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
a
Beszúráskéz: A kézirat tintával írt rétege.
nyugtalan világosságra
[törölt]
« fölijedtek »
azon ott
n
Jegyzet [?]
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« vackukon »
[törölt]
« ő »
Ő
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
si
[törölt]
« évezredes »
békélhetetlen
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
dühvel
[törölt]
« csaholtak »
kaffogtak
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
n
Jegyzet [gyorsírásos jegyzet: az égen már hold járt]
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, ide-oda futkostak, ferdén hány
[törölt]
« ták »
va
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« ideges »
[törölt]
«
sovány
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
hátsó, véznább
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
láb
[törölt]
« u »
aikat
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« , »
s
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
rövidlátó szemükkel
[törölt]
«
pedig
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
fölfelé sandítottak a holdra, erre a lyukacsos aranysajtra, melyet már évezredek óta szeretnének leharapni az égről.
[törölt]
« Aztán megint
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
is
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ballagott
Valami
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
»
[törölt]
« reménytelen »
[törölt]
« és »
[törölt]
« l »
T
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
ehetetlen
, vak
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
tusa volt ez.  
A Bólya
[törölt]
« i »
y
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
utcai sarkán megint cigányzenét hallott. Azt hitte, hogy követi a kaszinói banda, a háta mögött, de az valahol előtte cincogott
[törölt]
« , a sötét »
annál a háznál, melyben Orosz Olga lakott.  
Három szál cigány húzta a hajnali zenét
[törölt]
« , á
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: szó
a primadonnának »
, a buzgalomtól lábújjhegyre állva.  
Az ablak alatt, melyben már kigyulladt a fény, Kárász Dani állott,
Kárász
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« István »
János
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
fia, s könny hullott az
[törölt]
« arcára »
orcájára
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, úgy, mint az
[törölt]
« apjának »
édes atyjának
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
.  
Ép a Mimóza
[törölt]
« - »
dalára zenditettek rá
[törölt]
« , »
a primadonn
[törölt]
« ának »
a
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
[törölt]
« tiszt »
iránt való figyelemből  
 
n
Jegyzet 8
[törölt]
« 7 »
8
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
 
Oldalszám
Ákos, amint a Petőfi utcába fordult, fütyörészni próbálta
Mimóza dalát
Beszúrás hely: fölé, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, de nem tudta. Erre a Vun
[törölt]
« c »
C
Beszúráskéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
si dalát
[törölt]
« dünnyögte »
dúdolgatta
Beszúrás hely: alá, kéz: A kézirat grafitceruzával írt rétege.
, a tréfás, kinai kuplét, mely igy kezdődik:  
– Csúf, csúf, csakugyan…