X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Pacsirta

Szerző: Kosztolányi Dezső

Bibliográfiai adatok

Cím: Pacsirta – critical edition
Dátum: 2013
Kiadás helye: Pozsony
Kiadó: Kalligram Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Bucsics Katalin
A francia kéziratot sajtó alá rendezte: Józan Ildikó
Gyorsírás: Lipa Tímea

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás KK: Kritikai kiadás. Kosztolányi Dezső, Pacsirta Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013.
  • Szövegforrás EL: az Ellenzék című folyóirat
  • Szövegforrás PA1: A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
  • Szövegforrás Ny: a Nyugat című folyóirat

Elektronikus kiadás adatai:

XML szerkesztő: Fellegi Zsófia
XML-control: Bobák Barbara
XML-encoding: Wéber Anna
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2016 ©Free Access – no-reuse ©In Copyright
Kosztolányi Dezső: Pacsirta  
HARMADIK FEJEZET (melyben apa és anya első napjáról megtudunk
egyet-mást).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyetmást).
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyetmást.)
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros
s felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, született kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett és a szemhatár alján nemsokára füstös,³ fekete ponttá zsugorodott.  
Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem
bírtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birtak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
elmenni.  
Aki elutazik, az
tovatűnik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tovatünik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszaréved képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig,
legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
legfeljebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy napra, egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy félnapra, a tarligeti kirándulások alkalmával és akkor is alig
várták. Milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
várták, milyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nehéz volt elképzelni, hogy most nem
jön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
haza velük.  
Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Lehorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan,
mint egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mintegy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
váratlanul-gyorsan behantolt sírdombot.  
Máris érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett
köröttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
körülöttük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a csöndben, melyet a vonat hagyott maga után.  
Vékonyka vasúti tiszt közeledett, piros
szalaggal, szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szalaggal és szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kerékkel a karján, ki a vonat indulásánál a sínek között állott és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment.  
Arca sápadt volt, de szűk
homlokán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
homlokán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a sapkaellenző
alatt, éretten virítottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
alatt éretten virítottak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
alatt dusan viritottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a
meggyszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyszin,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meggszin
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha.  
Szippantgatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szippangatta
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a levegőt, mert állandóan nátha gyötörte
s bal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
s a bal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
orrlyuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie.  
Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt.  
Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta, már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mitévők legyenek.  
Elfordították fejüket. Nem akartak vele találkozni.  
Cifra Gézát kilenc év óta ismerték.  
Annak idején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Annakidején
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban és Vajkayék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit, többször meghívták
ozsonnára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnára
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta
meghívásukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
meghívásukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
csupa félszegségből,
mert ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mert nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tudott nemet mondani senkinek. Dícsérte az
ozsonnát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnát,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vacsorát, a
katolikus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
katholikus
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nőegyleti bálban Pacsirtával táncolta a második négyest, a tarligeti tavon nagyobb társasággal
csónakázni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csolnakázni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy Pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük.  
Más társaságba került. Pár díjnokkal,
obskúrus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
obskurus
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világuk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennélfogva szégyelte barátait, mint
feleségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleséget
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek, vagy a másiknak lakásán s itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egymást. Annyira
irígykedtek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigykedtek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egy
borostyán-szopókáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
borostyán szopókáért
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, egy új
ezüst cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ezüst-cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén
belül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
belül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát.  
Cifra Géza nem volt ennyire
irígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, ennyire rosszlelkű és ezért olykor undorodott is tőlük. De
mégsem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
még sem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és gonoszság tartott össze a szenvedély erős kapcsával,
sivár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sívár
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
műveletlensége kötötte és szerette hülye
diáktréfáikat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
diáktréfájukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, disznó vicceiket.  
Lassanként el is hidegedett
a közte meg a Vajkayék között való barátság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
közöttük a barátság
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
épp
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
köszöntötték egymást,
egymást, pár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egymást.pár
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szót váltottak, mikor így, alkalomszerűen találkoztak.  
Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát. Hiszen sokan voltak
ilyenek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ilyenek, nagyon sokan
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el,
neki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ép
őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája, mi volt a bűne? Semmi, bizonyára
semmi. Soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
semmi, soha
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást sem tett semmire, akár csak a többi férfi.  
Mindössze annyi történt, hogy
kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vagy nyolc
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
évvel ezelőtt,
ismeretségük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ismerettségük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
első évében, egy márciusi estén, illedelemből hozzácsatlakozott
a Magyar Király előtt s a jó időről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az utcán és a jó időről,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a Magyar Király előtt s a jó időről,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg a rossz időről beszélgetve, a Baross-kávéházig
kísérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kísérte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és
Pacsirta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Pacsirta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a szülei boldog meglepetésére, pár perc késedelemmel érkezett
haza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
haza,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a vacsorához, melyet rendszerint nyolc óra tájban szoktak elkölteni.  
Vajkayék ezt nem tudták elfelejteni. Évek
mulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múlva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
is erre a titokzatos esti sétára gondoltak és Cifra Gézát
családi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valami családi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
legendával övezték, mely egyre nőtt bennük,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy valami is táplálná. Hol
lenézték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lenézték őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hol vádolták, hol pipogya fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élvhajhásznak tartották ezt a vékonydongájú, gyatra, de nem egészen rosszindulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az
»Ő«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
volt. Nevét sohasem ejtették ki.  
Kétségtelen az, hogy Vajkayéknak
egy időben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyidőben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
roppant tetszett.  
Legmerészebb álmaikban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóravaló, megbízható, »házias« fiatalemberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztónadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és
elpirulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elpirúlnak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, mikor beszélnek.  
Géza közéjük tartozott.  
Mindig zavarban volt. Mihelyt
értelmesebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kissé értelmesebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
emberekkel került össze, rosszul érezte magát,
gyötrelem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kimondhatatlan gyötrelem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tükröződött arcán. Kín volt
ránézni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
rá nézni
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán
jön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy későn megy, félt, hogy megsértik
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy megsért mást, félt, hogy sokat
beszél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
beszél,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset beszél, attól⁶²
beszél, attól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
beszél. attól
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is félt, hogy sokat
eszik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
eszik,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset eszik és vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmadszori
kínálásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kinálásra
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vett belőle, félrebillent fejjel, mentekező mosollyal. Most sem tudta, mit tegyen.  
Arról fogalma sem lehetett, mit jelentett ő ennek a két szegény
öregembernek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
öreg embernek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak azt érezte, hogy kissé hidegebbek iránta, mint annakelőtte, de ezt természetesnek kellett
tartania. Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tartania.
 
Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tehát, vagy ne menjen?  
Legjobban szeretett volna eltünni, észre sem venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, hálátlanság lenne, megijedt szándékától és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett.  
Odament.  
Ákos, ki még mindig ott állt feleségével, csak akkor rezzent öszsze, mikor Cifra Géza kesztyűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve üdvözölte őt.  
– Elutazott? – kérdezte.  
– El, – szólt az
apa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
apa,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
rekedten.  
Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig rettegett.  
– Tulajdonképen – kezdte,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy folytatná.  
Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok
eredménnyel. Mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
eredménnyel, mosolygott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, elkomorodott. Meleg-hideg borzongatta. Nagyokat nyelt. Arra gondolt, hogy most már elég ideig volt itt, majd rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt és nem lehet még elmennie. Ádámcsutkája
le-föl mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
le-fölmozgott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gugás nyakán.  
Zavarában megnézte zsebóráját.  
– Kettő
negyvenhét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
negyvenhét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta vasutasnyelven – öt húszkor ott lesz.  
Apa nem felelt. De anya mosolygott rá, szívesen, marasztalóan, mint
egykor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egykor
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régen  
– Nem késik a vonat? – kérdezte tőle.  
Nem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelt Cifra Géza.  
Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet. Tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte
sapkáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sapkáját
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
civilmódra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
civil módra
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
A két öreg kifelé indult.  
Hosszú délután volt előttük⁷⁶
előttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
előttünk
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és
minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nem
tudták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tudták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mit csináljanak, hazafelé tartottak. Még siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami.  
Ákos öt éve elhagyta a megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekké olvadtak, észre sem vette, ötvenkilenc éves
lett. Sokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lett, sokkal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
öregebbnek látszott. Legalább hatvanötnek.  
Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi-uccában megvette földszintes
házát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
házát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatyjáról, Körcsy Gedeonról maradt rá. Egyebe nem
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
volt,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott
járkálni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
járkálni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hátratett kézzel, belefáradva a semmittevés
unalmába. Várta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
unalmába, várta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy felesége és leánya
fölkeljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felkeljen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aztán
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt,
aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aztán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy leszedjék az asztalt. Tett-vett nyugtalanul, szemében aggodalmas fénnyel.  
Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, a háziorvosa, meg a pesti tanár, mikor
fönn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fenn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
járt, az érelmeszesedése miatt eltiltották a szesztől is, meg – ami jobban fájt – az ő kedves szivarjaitól.  
Egyetlen szenvedélye, mely a
multból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múltból
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
megmaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megmarad
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, az volt, hogy beült az udvarra néző
kicsiny
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kis
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mindig nyirkos szobájába s elővette Nagy Iván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy
Csergheő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Cseregheő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Géza élvezetes, becses művecskéjét, a címerek fejlődéséről és lapozgatta. Értett a
heraldiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
heraldicá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a címertanhoz, a
diplomatiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
diplomaticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított betűvel szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a levéltanhoz és a
sfragistiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szfragisztiká-hoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sfragisticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latinnyelvű adományozó
leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leveleket,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
litterae armales
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
litterae armares
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– melyeket
valamelyik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régi király
iratott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
iratott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s nem akadhatott kezébe oly nyilcédula, oly
perbehívó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
perbehivó
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
executionale vagy káptalani vallató fassio, melyről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás és látta, hogy
sarjadznak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sarjaznak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyú
sas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sas
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy egy
aranygolyó. Élvezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
aranygolyó, élvezte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is
hivatását
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hivatását,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyítón egy egérrágást, egy
molyfúrást,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
molyfúrást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
molyfurást
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy egy zegzugos szújáratot és közben
leszívni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leszívni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mélyen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mélyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a penész savanykás illatát. Itt
élt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
élt ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a multban. És amint mások a jövendőmondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak
őhozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő hozzá
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sokáig messze
megyékből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyékkől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
előkelő urak, kik multjukat óhajtották megismerni.  
Fiatalkorában kenyérkeresetből űzte
»a törvényes származás kimutatásá«-t, a filiatio-t, a deductio-t,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"a törvényes származás kimutatását, filiatio-t, a deductio-t,"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
de később sem tudta abbahagyni,
hogy már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mikor már
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szüksége sem volt rá. Úgy merült bele egy
donatio regiá-ba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
donatio regiába
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mint valami izgalmas sakkrejtvénybe és kereste a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legérdekesebbet, az Őst, a Vagyonszerzőt, a
primus aquirens-t
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
primus aquirena-t
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leleményével egész nemzedék szerencséjét alapította meg, vitézi tetteivel dicsőséget
sugároztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sugároztatva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott. Nagy tisztelettel beszélt azokról,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
udvarképesek.  
Ha nem akadt munkája, ismerőseit
szedegette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a
genealógiai tabella
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
geneológiai tabella
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
geneologiai tabella
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat
gyüjtsön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyűjtsön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már
sem ő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sem ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sem az okmányok nem adtak pontos
fölvilágosítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvilágosítást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.
Igy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Így
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
családfája, melyet Ákos rajzolni kezdett,
abbamaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
abbanmaradt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, lombosodó ágai elhervadtak, mintha pusztító vihar dúlta volna
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai
között,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
között
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gúnyos mosoly suhant át arcán. Cifra Géza nem is volt
nemesember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nemes ember
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, csak
afféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aféle
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
közönséges jöttment.  
Mi mindent tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél: a Vajkay Ádámokról, Sámuelekről, kik
fölvidéki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvidéki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sasfészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a Klárákról, Katalinokról, Erzsébetekről, kik Mária Terézia púderes
báljain
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bálain
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szerepeltek, vagy
felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
családjáról, a hatalmas Bozsókról,
birtokaikról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bitrokokról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyeken a tizennyolcadik század közepéig főúri
gazdagságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
gazdaságban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
éltek,
egy-egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyes
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szóról, melyet a régi atyafiak elejtettek valahol századok
mélyén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mélyén
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és arról az arany liliomról
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mely címerük vörös mezőnyében
nyíladozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyílt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket
donatiós
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
donációs
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
donatios
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
birtokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
birtokka
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kapták, címerüket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kapták és cimerüket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is ősi usus jogán használták. Dolgozószobája falán berámázva függött ez a címer s családfája is, melyet évtizedes, fárasztó munkával II. Endréig vezetett vissza és tulajdon kezével pingált
ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
halvány vízfestékkel. Szerény
állására,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állására
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császári és királyi
kamarásságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kamarásságot
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú
ember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ember,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
őt csak az elv érdekelte, az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem.  
Munkájával ötvenéves korában elkészült. Minden Vajkay és Bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi
pergamentekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
pergamentben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, papírokban, hártyákban, üldögélt
dolgozószobája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
dolgozószobájában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyikorgó
kerevetén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
keveretén
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyet törökmintás szőnyeg
borított, megfakulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
borított és egészen megadta magát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ebben a régiségtári levegőben. Ült itten s a jövőre gondolt.  
De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nemsokára meghal. Erről az öregemberek
kíméletlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kiméletlen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
közönyével, döbbenetes tárgyilagosságával beszélt, ami Pacsirtát meg a feleségét is gyakran megríkatta.  
Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet
állíttatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állíttatott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sötétbarna
márványból, rávésetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
márványból és rávésette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
arany betűkkel: »A Vajkay-család sírboltja«. A sírt rendben
tartatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tarttatta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
pázsitját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
pázsítját
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
öntöztette, négy puszpángot ültetett rá és olajfestékkel
festtette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
festette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott.  
Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendelkezett, hogy a
tisztaszobában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tiszta szobában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ravatalozzák föl, a folyosót vonják be feketével, de csak két pappal temessék.
Testámentumát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Testamentumát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
lepecsételt borítékban íróasztala alsó fiókjába zárta és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg
akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
akkor
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. A halálra való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta.  
Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egylet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével – így mondta mindig: könyvecske – a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét és hazajövet még egyszer
föllapozta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fellapozta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a füzetet, nézte, bevezették-e a díjtételt s kezével, melyen kéken puffadtak a kemény,
meszes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
messzes
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
erek, sárga, reszkető ujjával mutatta családjának, hogy minden rendben van.  
Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt
már nála
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nála
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a fehércsíkos
gyapjútakaró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyapjútakaró,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbat, mint előbb. Felesége is
gyámoltalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyámoltanul
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
járt a fal mellett, mintegy oltalmat keresve.  
Kisdiákok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Kis diákok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
cirkáltak az uccákon, hazatérve a
szeptember-elseji
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szeptember eleji
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
könyvvásárról. Eladták kigumizott könyveiket,
újakat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
újat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vettek helyettük és nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főkép a két legszigorúbbról,
Mályvádyról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Mályváldyról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges Szunyoghról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák.  
Félóráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Fél óráig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi-uccába, melynél már elfogyott az aszfalt és kétoldalt gazzal
fölvert,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fölvert
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyilt árok futott.  
Derék szomszédjuk, Veres Mihály,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ült az uccán, árral, dikiccsel kezében. Veres Mihály foltozóvarga volt,
küszködő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
küzködő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, őszbecsavarodott kisiparos, ki egészségtelen, sötétes műhelyében, melybe három téglalépcsőn kellett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirizszag szállt ki innen, mely Vajkayék lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udvaron hancúrozott,
disznóólak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
disznó-olak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
disznóólak
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, üres kocsiszinek között.  
Szemben emelkedett a Vajkay-ház.  
Ez a takaros, fehérre meszelt porta most a csöndben aludt. Az
öt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccára néző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
utcára-néző
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ablak be volt csukva, függönyeik leengedve,
krém-csipkéik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
krém csipkéjük
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
krém-csipkéjeik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az ablakpárnára lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül.  
Ákos előkereste zsebéből a mindig nála lévő kulcsköteget, kinyitotta a fekete rácsoskaput, bementek.  
A szobaajtót bezárta maga mögött és minthogy belül két
rézszögön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szögön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
télen-nyáron vastag falszőnyeg függött a léghuzam ellen, azt most is gondosan odaakasztotta.  
Kongó lakás fogadta őket.
őket. Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őket, csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ekkor kezdtek beszélni.  
– Hogy
bírjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ki? – szólt az
asszony,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
asszony
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
könnyezve, a szűk folyosón.  
– Majd
kibírjuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kibírjuk
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kibirjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta apa.  
– Péntek, szombat,
vasárnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vasárnap
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– számolta a nő az ujjain, mintha rózsafüzért
morzsolva imádkozna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
morzsolva, imádkozva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– aztán hétfő, kedd, szerda,
csütörtök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
csütörtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– és
megállt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megallt,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megállt,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sóhajtva – péntek, egy hét.
Egész
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy egész
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hét, apa. Mit csinálunk nélküle?  
Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott.  
De minthogy az asszony még mindig könnyezett, megjegyezte:  
Na ne sírj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Na, csak sirj
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk,
anya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mondta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mondta,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden meggyőződés nélkül és bement az ebédlőbe.  
Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányéraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta máskor a kis morzsakefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tisztaszobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetette az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjjeli szekrényre kikészítette a két pohár
vizet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vizet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
s az üvegburás aranyóra mellé¹⁸⁹ az almáriumra odatette a mécsest, a gyufát is, hogy
majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
este majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meggyújthassák.  
Anya a leányszobában rakosgatott. Ákos tanácstalanul
benyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
benyított
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ide is.  
A leány szobája
valaha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tiszta, fehér kápolnához hasonlított.  
Festései azonban
idővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
az idővel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkoptak, selyempárnái
bepiszkolódtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bepiszkolódtak és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megszürkültek.
Üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Üres,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek,
melyekből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szentképek
csipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csipkéi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szélei
látszottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
látszottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
német
fölirással
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felírással
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, báli legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók,
hamisfürtök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hamis fürtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyek spárgán függtek.  
Pacsirta tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva.  
Csönd lebegett mindenen.  
– Milyen üres itt
minden,- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- sohajtott anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és mutatta kezével.  
Ákos nem tudott mit
mondani s minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mondani, minthogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a hosszú házasság alatt elvesztette kezdeményező erejét, ismételte:  
– Milyen üres.  
Átmentek megint az ebédlőbe.  
Itt az üvegszekrényben csillogtak a velencei emlékek,
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
poharak,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
amelyeket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy életen át
fölhalmoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felhalmoztak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és öntudatlan kegyelettel
őriztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őríztek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Villogtak az apró-cseprő tárgyak is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák: a bazári ibrikek, a csöpp porcellán kutyusok, az ezüstözött kancsócskák és
aranyozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az aranyozott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
angyalkák, a vidéki élet e rémes bálványai, melyek a
támlás dívány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
támlásdivány
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
felső állványára, oszlopos rekeszektől
elválasztva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elválasztva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mindennap
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindennap,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
külön-külön
darabonként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
darabonkint
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tetörölgetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
letörörgetve
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kerültek
oda és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
és
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
oda és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is
mily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mély
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
fájóan meredtek rájuk. Dobozy, a magyar hős, ki a törökök elől
menekülve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
menekülve,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium és Batthyány, kopasz fejével, ki térdre
ereszkedett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ereszkedve
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját.  
– Menjünk ki talán a
kertbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kertbe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– indítványozta az asszony.  
– Menjünk ki.  
Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a
smaragd gyöpön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
smaragdgyöpön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. A kútnál edény állt, benne poharak és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napimádó arcát. Vadgesztenyefák, ákácok, ecetfák meredeztek.
Hátul,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Hátul
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a falnál az alkörmös mutogatta sötét, érett bogyóit.  
Leültek a padra, melyen Pacsirta horgolni szokott, egymás mellé.  
Szegényke,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szegényke
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– szólt
anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az anya,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
anya,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– legalább kipiheni magát. Aztán – és
nem szólt többet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elakadt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
– Micsoda?  
– Hátha akad
valaki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
valaki?
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
– Ki valaki?  
– Valaki – mondta az anya félénken – valami szerencséje,
tette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
- tette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hozzá bátran, az asszonyok megható szemérmetlenségével.  
Az apa
ingerülten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bosszankodva, ingerülten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elfordult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elfordúlt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arcpirító fölsülést okozott neki. Durvának tartotta felesége megjegyzését. Vállat
vont. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vont, majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
alig hallhatóan mondta:  
– Ugyan.  
Zsebóráját nézegette.  
– Mit is mondott? – kérdezte.  
– Kicsoda?  
– Ő – szólt az
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öregúr
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és felesége megértette, hogy Cifra Gézáról van szó.  
– Öt húszkor.  
– Fél
hat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelte az apa – most érkezett meg.  
Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végighaladtak az orgonabokrok közt, melyek alatt
kőtörpe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egy kőtörpe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
állt őrt. Máskor Pacsirtával együtt ebben az időben
indultak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
indúltak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sétálni, néptelen mellékuccákon a kálváriáig és vissza. Most nem mentek el.  
Többször körüljárták a kertet, egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem
ragadták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ragadtak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
el és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta aggodalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniök, rosszul kezdődik, nagyon rosszul: végtelennek, kilátástalannak rémlett.  
Pacsirta
megígérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megigérte
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy mihelyt megérkezik, hazasürgönyöz.  
A sürgönyt megírták otthon, csak
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kellett adnia. Mindössze ennyi volt:
»Szerencsésen megérkeztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
»Szerencsésen megérkeztem.«
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
»Szerencsésen megérkeztem«.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Lassan bealkonyodott.
Darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy darabig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
várták a sürgönyhordót,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a kertben, de mert itt nem találták helyüket,
bementek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bementek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
abban a hitben, hogy akkor
mingyárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindjárt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megérkezik.  
Múltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Multak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az órák, mégsem jött.  
Ákos bezárta az ajtókat. Mint minden este, megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhái mögött nem áll-e valaki, majd kilenc tájban, mikor rendesen le szokott feküdni, a hálószobába tért feleségével és itt az ágyra heveredett
ruhástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ruhástól
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Elcsigázva a
fáradtságtól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fáradságtól
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, azonnal elnyomta az álom.  
Álmában ismét a Széchenyi-uccán ment
feleségével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleségével
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meg Pacsirtával az állomás felé.  
De most letértek a rendes útról és egy
kevésbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kevésbbé
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ismerős uccába csaptak, aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel, valami fatelepre
jutottak.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jutottak. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyszerre
észrevette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
észrevették
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy leánya hiányzik.
Feleségére
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Feleségere
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
pillantott és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó
sejtelmét. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sejtelmét, Az
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
asszony tekintete
pedig nemcsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nem csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azt jelezte, hogy eltünt a leány, hanem azt is, hogy
elrabolták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elrabolták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azok, kik már sokszor, azok a
relytélyes fickók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
rejtélyes fickók
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, kik félig
vaspáncélos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vaspáncélos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, félig
fekete-álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fekete álarcos
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
bohócokhoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fekete álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hasonlítottak.
 
Ákos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlítottak. Ákos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
futni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szaladni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kezdett előre, a fatelep felé, majd megijedve a magánytól, visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre
emlékeztetett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
emlékeztetett.
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta esdekelve emelte rá ferde szemét, mint csöndes
őrült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őrült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítsen rajta, úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos ép nyújtani akarta feléje
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
a kezét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, de erre eltünt.  
Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett,
kocsmákban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
korcsmákban
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
korcsmákban is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
érdeklődött,
betért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bement
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egy gyanús
házba is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
házba,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valami külvárosi
bordélyházba, hol ronda dajnák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bordélyházba is, hol
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kinevették és majd megverték. Végre egy műhelyfélébe ért, melybe több lépcsőn kellett lemenni, a föld
alá.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
alá. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem Veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
viselt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
viselt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
bádogszámmal, láthatóan mindent tudott már és rá sem nézett Ákosra, csak
a cinkosok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
cinkosok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide és a homályos
benyílóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
benyilóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
valóban meglelte leányát:
Pacsirta a földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
földön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a földön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra
nyírva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyirva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, késszúrásokkal
mezítelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mezitlen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mezitelen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mellén, holtan.  
Az asszony csöndesen tett-vett a szobában,
hogy föl ne keltse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nehogy fölkeltse
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
alvó férjét. Hallotta szaggatott
lélekzését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
lélegzését
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, mely a kiabálást
előzi meg, nézte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
előzi, megnézte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyugtalanul forgó fejét a kispárnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szívdobogva, állati ordítással riadt.  
Odament, föléje hajolt, ujjával megérintette ura homlokát. Ákos
fölült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ágyban. Egy korty vizet ivott.  
Szemét tágra meresztette.  
Még mindig látta az álomalakokat, kikkel már sokszor találkozott. De most is csodálkozott, hogy az,
ki mindene
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akit annyira szeret
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és oly csöndesen élt szegény, álmában ily drámai szörnyűségek középpontja.  
Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette.  
Felesége a sürgönyről beszélt.  
– Még nem jött meg? – kérdezte Ákos.  
– Még nem.  
Erre berregett a konyha csengője. Az asszony
fölugrott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felugrott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, szaladt ajtót nyitni.  
– Itt
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
van
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– kiáltotta
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
visszajött. »Szerencsésen
megérkeztem« - olvasta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megérkeztem" olvasta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Ákos kezébe vette s nézte, boldogan,
hitetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hitetlenül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hihetetlenül
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
.  
»Szerencsésen megérkeztem«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"Szerencsésen megérkeztem"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– olvasta ő is.  
Megnyugodva, mosolyogva előbbi izgalmukon, levetkőztek, eloltották a lámpát,
mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindaketten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.  
 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta  
HARMADIK FEJEZET (melyben apa és anya első napjáról megtudunk
egyet-mást).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyetmást).
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyetmást.)
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros
s felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, született kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett és a szemhatár alján nemsokára füstös,³ fekete ponttá zsugorodott.  
Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem
bírtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birtak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
elmenni.  
Aki elutazik, az
tovatűnik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tovatünik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszaréved képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig,
legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
legfeljebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy napra, egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy félnapra, a tarligeti kirándulások alkalmával és akkor is alig
várták. Milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
várták, milyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nehéz volt elképzelni, hogy most nem
jön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
haza velük.  
Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Lehorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan,
mint egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mintegy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
váratlanul-gyorsan behantolt sírdombot.  
Máris érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett
köröttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
körülöttük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a csöndben, melyet a vonat hagyott maga után.  
Vékonyka vasúti tiszt közeledett, piros
szalaggal, szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szalaggal és szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kerékkel a karján, ki a vonat indulásánál a sínek között állott és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment.  
Arca sápadt volt, de szűk
homlokán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
homlokán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a sapkaellenző
alatt, éretten virítottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
alatt éretten virítottak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
alatt dusan viritottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a
meggyszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyszin,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meggszin
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha.  
Szippantgatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szippangatta
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a levegőt, mert állandóan nátha gyötörte
s bal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
s a bal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
orrlyuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie.  
Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt.  
Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta, már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mitévők legyenek.  
Elfordították fejüket. Nem akartak vele találkozni.  
Cifra Gézát kilenc év óta ismerték.  
Annak idején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Annakidején
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban és Vajkayék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit, többször meghívták
ozsonnára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnára
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta
meghívásukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
meghívásukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
csupa félszegségből,
mert ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mert nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tudott nemet mondani senkinek. Dícsérte az
ozsonnát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnát,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vacsorát, a
katolikus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
katholikus
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nőegyleti bálban Pacsirtával táncolta a második négyest, a tarligeti tavon nagyobb társasággal
csónakázni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csolnakázni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy Pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük.  
Más társaságba került. Pár díjnokkal,
obskúrus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
obskurus
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világuk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennélfogva szégyelte barátait, mint
feleségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleséget
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek, vagy a másiknak lakásán s itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egymást. Annyira
irígykedtek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigykedtek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egy
borostyán-szopókáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
borostyán szopókáért
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, egy új
ezüst cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ezüst-cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén
belül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
belül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát.  
Cifra Géza nem volt ennyire
irígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, ennyire rosszlelkű és ezért olykor undorodott is tőlük. De
mégsem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
még sem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és gonoszság tartott össze a szenvedély erős kapcsával,
sivár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sívár
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
műveletlensége kötötte és szerette hülye
diáktréfáikat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
diáktréfájukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, disznó vicceiket.  
Lassanként el is hidegedett
a közte meg a Vajkayék között való barátság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
közöttük a barátság
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
épp
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
köszöntötték egymást,
egymást, pár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egymást.pár
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szót váltottak, mikor így, alkalomszerűen találkoztak.  
Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát. Hiszen sokan voltak
ilyenek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ilyenek, nagyon sokan
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el,
neki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ép
őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája, mi volt a bűne? Semmi, bizonyára
semmi. Soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
semmi, soha
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást sem tett semmire, akár csak a többi férfi.  
Mindössze annyi történt, hogy
kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vagy nyolc
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
évvel ezelőtt,
ismeretségük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ismerettségük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
első évében, egy márciusi estén, illedelemből hozzácsatlakozott
a Magyar Király előtt s a jó időről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az utcán és a jó időről,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a Magyar Király előtt s a jó időről,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg a rossz időről beszélgetve, a Baross-kávéházig
kísérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kísérte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és
Pacsirta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Pacsirta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a szülei boldog meglepetésére, pár perc késedelemmel érkezett
haza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
haza,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a vacsorához, melyet rendszerint nyolc óra tájban szoktak elkölteni.  
Vajkayék ezt nem tudták elfelejteni. Évek
mulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múlva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
is erre a titokzatos esti sétára gondoltak és Cifra Gézát
családi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valami családi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
legendával övezték, mely egyre nőtt bennük,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy valami is táplálná. Hol
lenézték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lenézték őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hol vádolták, hol pipogya fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élvhajhásznak tartották ezt a vékonydongájú, gyatra, de nem egészen rosszindulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az
»Ő«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
volt. Nevét sohasem ejtették ki.  
Kétségtelen az, hogy Vajkayéknak
egy időben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyidőben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
roppant tetszett.  
Legmerészebb álmaikban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóravaló, megbízható, »házias« fiatalemberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztónadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és
elpirulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elpirúlnak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, mikor beszélnek.  
Géza közéjük tartozott.  
Mindig zavarban volt. Mihelyt
értelmesebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kissé értelmesebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
emberekkel került össze, rosszul érezte magát,
gyötrelem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kimondhatatlan gyötrelem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tükröződött arcán. Kín volt
ránézni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
rá nézni
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán
jön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy későn megy, félt, hogy megsértik
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy megsért mást, félt, hogy sokat
beszél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
beszél,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset beszél, attól⁶²
beszél, attól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
beszél. attól
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is félt, hogy sokat
eszik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
eszik,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset eszik és vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmadszori
kínálásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kinálásra
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vett belőle, félrebillent fejjel, mentekező mosollyal. Most sem tudta, mit tegyen.  
Arról fogalma sem lehetett, mit jelentett ő ennek a két szegény
öregembernek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
öreg embernek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak azt érezte, hogy kissé hidegebbek iránta, mint annakelőtte, de ezt természetesnek kellett
tartania. Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tartania.
 
Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tehát, vagy ne menjen?  
Legjobban szeretett volna eltünni, észre sem venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, hálátlanság lenne, megijedt szándékától és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett.  
Odament.  
Ákos, ki még mindig ott állt feleségével, csak akkor rezzent öszsze, mikor Cifra Géza kesztyűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve üdvözölte őt.  
– Elutazott? – kérdezte.  
– El, – szólt az
apa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
apa,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
rekedten.  
Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig rettegett.  
– Tulajdonképen – kezdte,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy folytatná.  
Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok
eredménnyel. Mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
eredménnyel, mosolygott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, elkomorodott. Meleg-hideg borzongatta. Nagyokat nyelt. Arra gondolt, hogy most már elég ideig volt itt, majd rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt és nem lehet még elmennie. Ádámcsutkája
le-föl mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
le-fölmozgott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gugás nyakán.  
Zavarában megnézte zsebóráját.  
– Kettő
negyvenhét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
negyvenhét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta vasutasnyelven – öt húszkor ott lesz.  
Apa nem felelt. De anya mosolygott rá, szívesen, marasztalóan, mint
egykor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egykor
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régen  
– Nem késik a vonat? – kérdezte tőle.  
Nem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelt Cifra Géza.  
Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet. Tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte
sapkáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sapkáját
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
civilmódra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
civil módra
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
A két öreg kifelé indult.  
Hosszú délután volt előttük⁷⁶
előttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
előttünk
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és
minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nem
tudták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tudták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mit csináljanak, hazafelé tartottak. Még siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami.  
Ákos öt éve elhagyta a megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekké olvadtak, észre sem vette, ötvenkilenc éves
lett. Sokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lett, sokkal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
öregebbnek látszott. Legalább hatvanötnek.  
Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi-uccában megvette földszintes
házát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
házát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatyjáról, Körcsy Gedeonról maradt rá. Egyebe nem
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
volt,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott
járkálni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
járkálni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hátratett kézzel, belefáradva a semmittevés
unalmába. Várta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
unalmába, várta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy felesége és leánya
fölkeljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felkeljen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aztán
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt,
aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aztán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy leszedjék az asztalt. Tett-vett nyugtalanul, szemében aggodalmas fénnyel.  
Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, a háziorvosa, meg a pesti tanár, mikor
fönn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fenn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
járt, az érelmeszesedése miatt eltiltották a szesztől is, meg – ami jobban fájt – az ő kedves szivarjaitól.  
Egyetlen szenvedélye, mely a
multból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múltból
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
megmaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megmarad
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, az volt, hogy beült az udvarra néző
kicsiny
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kis
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mindig nyirkos szobájába s elővette Nagy Iván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy
Csergheő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Cseregheő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Géza élvezetes, becses művecskéjét, a címerek fejlődéséről és lapozgatta. Értett a
heraldiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
heraldicá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a címertanhoz, a
diplomatiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
diplomaticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított betűvel szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a levéltanhoz és a
sfragistiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szfragisztiká-hoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sfragisticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latinnyelvű adományozó
leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leveleket,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
litterae armales
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
litterae armares
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– melyeket
valamelyik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régi király
iratott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
iratott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s nem akadhatott kezébe oly nyilcédula, oly
perbehívó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
perbehivó
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
executionale vagy káptalani vallató fassio, melyről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás és látta, hogy
sarjadznak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sarjaznak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyú
sas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sas
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy egy
aranygolyó. Élvezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
aranygolyó, élvezte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is
hivatását
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hivatását,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyítón egy egérrágást, egy
molyfúrást,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
molyfúrást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
molyfurást
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy egy zegzugos szújáratot és közben
leszívni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leszívni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mélyen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mélyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a penész savanykás illatát. Itt
élt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
élt ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a multban. És amint mások a jövendőmondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak
őhozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő hozzá
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sokáig messze
megyékből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyékkől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
előkelő urak, kik multjukat óhajtották megismerni.  
Fiatalkorában kenyérkeresetből űzte
»a törvényes származás kimutatásá«-t, a filiatio-t, a deductio-t,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"a törvényes származás kimutatását, filiatio-t, a deductio-t,"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
de később sem tudta abbahagyni,
hogy már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mikor már
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szüksége sem volt rá. Úgy merült bele egy
donatio regiá-ba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
donatio regiába
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mint valami izgalmas sakkrejtvénybe és kereste a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legérdekesebbet, az Őst, a Vagyonszerzőt, a
primus aquirens-t
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
primus aquirena-t
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leleményével egész nemzedék szerencséjét alapította meg, vitézi tetteivel dicsőséget
sugároztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sugároztatva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott. Nagy tisztelettel beszélt azokról,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
udvarképesek.  
Ha nem akadt munkája, ismerőseit
szedegette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a
genealógiai tabella
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
geneológiai tabella
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
geneologiai tabella
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat
gyüjtsön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyűjtsön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már
sem ő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sem ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sem az okmányok nem adtak pontos
fölvilágosítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvilágosítást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.
Igy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Így
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
családfája, melyet Ákos rajzolni kezdett,
abbamaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
abbanmaradt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, lombosodó ágai elhervadtak, mintha pusztító vihar dúlta volna
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai
között,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
között
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gúnyos mosoly suhant át arcán. Cifra Géza nem is volt
nemesember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nemes ember
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, csak
afféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aféle
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
közönséges jöttment.  
Mi mindent tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél: a Vajkay Ádámokról, Sámuelekről, kik
fölvidéki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvidéki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sasfészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a Klárákról, Katalinokról, Erzsébetekről, kik Mária Terézia púderes
báljain
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bálain
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szerepeltek, vagy
felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
családjáról, a hatalmas Bozsókról,
birtokaikról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bitrokokról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyeken a tizennyolcadik század közepéig főúri
gazdagságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
gazdaságban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
éltek,
egy-egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyes
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szóról, melyet a régi atyafiak elejtettek valahol századok
mélyén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mélyén
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és arról az arany liliomról
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mely címerük vörös mezőnyében
nyíladozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyílt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket
donatiós
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
donációs
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
donatios
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
birtokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
birtokka
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kapták, címerüket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kapták és cimerüket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is ősi usus jogán használták. Dolgozószobája falán berámázva függött ez a címer s családfája is, melyet évtizedes, fárasztó munkával II. Endréig vezetett vissza és tulajdon kezével pingált
ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
halvány vízfestékkel. Szerény
állására,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állására
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császári és királyi
kamarásságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kamarásságot
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú
ember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ember,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
őt csak az elv érdekelte, az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem.  
Munkájával ötvenéves korában elkészült. Minden Vajkay és Bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi
pergamentekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
pergamentben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, papírokban, hártyákban, üldögélt
dolgozószobája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
dolgozószobájában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyikorgó
kerevetén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
keveretén
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyet törökmintás szőnyeg
borított, megfakulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
borított és egészen megadta magát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ebben a régiségtári levegőben. Ült itten s a jövőre gondolt.  
De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nemsokára meghal. Erről az öregemberek
kíméletlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kiméletlen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
közönyével, döbbenetes tárgyilagosságával beszélt, ami Pacsirtát meg a feleségét is gyakran megríkatta.  
Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet
állíttatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állíttatott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sötétbarna
márványból, rávésetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
márványból és rávésette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
arany betűkkel: »A Vajkay-család sírboltja«. A sírt rendben
tartatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tarttatta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
pázsitját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
pázsítját
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
öntöztette, négy puszpángot ültetett rá és olajfestékkel
festtette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
festette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott.  
Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendelkezett, hogy a
tisztaszobában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tiszta szobában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ravatalozzák föl, a folyosót vonják be feketével, de csak két pappal temessék.
Testámentumát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Testamentumát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
lepecsételt borítékban íróasztala alsó fiókjába zárta és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg
akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
akkor
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. A halálra való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta.  
Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egylet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével – így mondta mindig: könyvecske – a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét és hazajövet még egyszer
föllapozta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fellapozta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a füzetet, nézte, bevezették-e a díjtételt s kezével, melyen kéken puffadtak a kemény,
meszes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
messzes
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
erek, sárga, reszkető ujjával mutatta családjának, hogy minden rendben van.  
Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt
már nála
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nála
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a fehércsíkos
gyapjútakaró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyapjútakaró,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbat, mint előbb. Felesége is
gyámoltalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyámoltanul
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
járt a fal mellett, mintegy oltalmat keresve.  
Kisdiákok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Kis diákok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
cirkáltak az uccákon, hazatérve a
szeptember-elseji
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szeptember eleji
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
könyvvásárról. Eladták kigumizott könyveiket,
újakat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
újat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vettek helyettük és nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főkép a két legszigorúbbról,
Mályvádyról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Mályváldyról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges Szunyoghról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák.  
Félóráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Fél óráig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi-uccába, melynél már elfogyott az aszfalt és kétoldalt gazzal
fölvert,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fölvert
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyilt árok futott.  
Derék szomszédjuk, Veres Mihály,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ült az uccán, árral, dikiccsel kezében. Veres Mihály foltozóvarga volt,
küszködő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
küzködő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, őszbecsavarodott kisiparos, ki egészségtelen, sötétes műhelyében, melybe három téglalépcsőn kellett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirizszag szállt ki innen, mely Vajkayék lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udvaron hancúrozott,
disznóólak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
disznó-olak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
disznóólak
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, üres kocsiszinek között.  
Szemben emelkedett a Vajkay-ház.  
Ez a takaros, fehérre meszelt porta most a csöndben aludt. Az
öt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccára néző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
utcára-néző
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ablak be volt csukva, függönyeik leengedve,
krém-csipkéik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
krém csipkéjük
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
krém-csipkéjeik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az ablakpárnára lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül.  
Ákos előkereste zsebéből a mindig nála lévő kulcsköteget, kinyitotta a fekete rácsoskaput, bementek.  
A szobaajtót bezárta maga mögött és minthogy belül két
rézszögön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szögön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
télen-nyáron vastag falszőnyeg függött a léghuzam ellen, azt most is gondosan odaakasztotta.  
Kongó lakás fogadta őket.
őket. Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őket, csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ekkor kezdtek beszélni.  
– Hogy
bírjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ki? – szólt az
asszony,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
asszony
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
könnyezve, a szűk folyosón.  
– Majd
kibírjuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kibírjuk
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kibirjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta apa.  
– Péntek, szombat,
vasárnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vasárnap
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– számolta a nő az ujjain, mintha rózsafüzért
morzsolva imádkozna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
morzsolva, imádkozva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– aztán hétfő, kedd, szerda,
csütörtök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
csütörtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– és
megállt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megallt,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megállt,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sóhajtva – péntek, egy hét.
Egész
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy egész
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hét, apa. Mit csinálunk nélküle?  
Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott.  
De minthogy az asszony még mindig könnyezett, megjegyezte:  
Na ne sírj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Na, csak sirj
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk,
anya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mondta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mondta,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden meggyőződés nélkül és bement az ebédlőbe.  
Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányéraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta máskor a kis morzsakefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tisztaszobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetette az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjjeli szekrényre kikészítette a két pohár
vizet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vizet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
s az üvegburás aranyóra mellé¹⁸⁹ az almáriumra odatette a mécsest, a gyufát is, hogy
majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
este majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meggyújthassák.  
Anya a leányszobában rakosgatott. Ákos tanácstalanul
benyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
benyított
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ide is.  
A leány szobája
valaha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tiszta, fehér kápolnához hasonlított.  
Festései azonban
idővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
az idővel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkoptak, selyempárnái
bepiszkolódtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bepiszkolódtak és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megszürkültek.
Üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Üres,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek,
melyekből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szentképek
csipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csipkéi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szélei
látszottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
látszottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
német
fölirással
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felírással
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, báli legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók,
hamisfürtök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hamis fürtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyek spárgán függtek.  
Pacsirta tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva.  
Csönd lebegett mindenen.  
– Milyen üres itt
minden,- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- sohajtott anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és mutatta kezével.  
Ákos nem tudott mit
mondani s minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mondani, minthogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a hosszú házasság alatt elvesztette kezdeményező erejét, ismételte:  
– Milyen üres.  
Átmentek megint az ebédlőbe.  
Itt az üvegszekrényben csillogtak a velencei emlékek,
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
poharak,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
amelyeket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy életen át
fölhalmoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felhalmoztak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és öntudatlan kegyelettel
őriztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őríztek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Villogtak az apró-cseprő tárgyak is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák: a bazári ibrikek, a csöpp porcellán kutyusok, az ezüstözött kancsócskák és
aranyozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az aranyozott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
angyalkák, a vidéki élet e rémes bálványai, melyek a
támlás dívány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
támlásdivány
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
felső állványára, oszlopos rekeszektől
elválasztva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elválasztva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mindennap
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindennap,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
külön-külön
darabonként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
darabonkint
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tetörölgetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
letörörgetve
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kerültek
oda és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
és
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
oda és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is
mily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mély
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
fájóan meredtek rájuk. Dobozy, a magyar hős, ki a törökök elől
menekülve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
menekülve,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium és Batthyány, kopasz fejével, ki térdre
ereszkedett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ereszkedve
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját.  
– Menjünk ki talán a
kertbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kertbe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– indítványozta az asszony.  
– Menjünk ki.  
Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a
smaragd gyöpön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
smaragdgyöpön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. A kútnál edény állt, benne poharak és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napimádó arcát. Vadgesztenyefák, ákácok, ecetfák meredeztek.
Hátul,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Hátul
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a falnál az alkörmös mutogatta sötét, érett bogyóit.  
Leültek a padra, melyen Pacsirta horgolni szokott, egymás mellé.  
Szegényke,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szegényke
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– szólt
anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az anya,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
anya,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– legalább kipiheni magát. Aztán – és
nem szólt többet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elakadt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
– Micsoda?  
– Hátha akad
valaki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
valaki?
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
– Ki valaki?  
– Valaki – mondta az anya félénken – valami szerencséje,
tette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
- tette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hozzá bátran, az asszonyok megható szemérmetlenségével.  
Az apa
ingerülten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bosszankodva, ingerülten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elfordult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elfordúlt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arcpirító fölsülést okozott neki. Durvának tartotta felesége megjegyzését. Vállat
vont. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vont, majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
alig hallhatóan mondta:  
– Ugyan.  
Zsebóráját nézegette.  
– Mit is mondott? – kérdezte.  
– Kicsoda?  
– Ő – szólt az
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öregúr
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és felesége megértette, hogy Cifra Gézáról van szó.  
– Öt húszkor.  
– Fél
hat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelte az apa – most érkezett meg.  
Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végighaladtak az orgonabokrok közt, melyek alatt
kőtörpe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egy kőtörpe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
állt őrt. Máskor Pacsirtával együtt ebben az időben
indultak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
indúltak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sétálni, néptelen mellékuccákon a kálváriáig és vissza. Most nem mentek el.  
Többször körüljárták a kertet, egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem
ragadták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ragadtak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
el és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta aggodalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniök, rosszul kezdődik, nagyon rosszul: végtelennek, kilátástalannak rémlett.  
Pacsirta
megígérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megigérte
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy mihelyt megérkezik, hazasürgönyöz.  
A sürgönyt megírták otthon, csak
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kellett adnia. Mindössze ennyi volt:
»Szerencsésen megérkeztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
»Szerencsésen megérkeztem.«
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
»Szerencsésen megérkeztem«.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Lassan bealkonyodott.
Darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy darabig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
várták a sürgönyhordót,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a kertben, de mert itt nem találták helyüket,
bementek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bementek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
abban a hitben, hogy akkor
mingyárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindjárt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megérkezik.  
Múltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Multak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az órák, mégsem jött.  
Ákos bezárta az ajtókat. Mint minden este, megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhái mögött nem áll-e valaki, majd kilenc tájban, mikor rendesen le szokott feküdni, a hálószobába tért feleségével és itt az ágyra heveredett
ruhástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ruhástól
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Elcsigázva a
fáradtságtól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fáradságtól
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, azonnal elnyomta az álom.  
Álmában ismét a Széchenyi-uccán ment
feleségével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleségével
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meg Pacsirtával az állomás felé.  
De most letértek a rendes útról és egy
kevésbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kevésbbé
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ismerős uccába csaptak, aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel, valami fatelepre
jutottak.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jutottak. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyszerre
észrevette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
észrevették
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy leánya hiányzik.
Feleségére
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Feleségere
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
pillantott és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó
sejtelmét. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sejtelmét, Az
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
asszony tekintete
pedig nemcsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nem csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azt jelezte, hogy eltünt a leány, hanem azt is, hogy
elrabolták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elrabolták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azok, kik már sokszor, azok a
relytélyes fickók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
rejtélyes fickók
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, kik félig
vaspáncélos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vaspáncélos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, félig
fekete-álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fekete álarcos
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
bohócokhoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fekete álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hasonlítottak.
 
Ákos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlítottak. Ákos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
futni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szaladni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kezdett előre, a fatelep felé, majd megijedve a magánytól, visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre
emlékeztetett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
emlékeztetett.
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta esdekelve emelte rá ferde szemét, mint csöndes
őrült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őrült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítsen rajta, úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos ép nyújtani akarta feléje
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
a kezét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, de erre eltünt.  
Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett,
kocsmákban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
korcsmákban
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
korcsmákban is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
érdeklődött,
betért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bement
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egy gyanús
házba is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
házba,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valami külvárosi
bordélyházba, hol ronda dajnák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bordélyházba is, hol
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kinevették és majd megverték. Végre egy műhelyfélébe ért, melybe több lépcsőn kellett lemenni, a föld
alá.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
alá. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem Veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
viselt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
viselt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
bádogszámmal, láthatóan mindent tudott már és rá sem nézett Ákosra, csak
a cinkosok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
cinkosok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide és a homályos
benyílóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
benyilóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
valóban meglelte leányát:
Pacsirta a földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
földön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a földön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra
nyírva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyirva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, késszúrásokkal
mezítelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mezitlen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mezitelen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mellén, holtan.  
Az asszony csöndesen tett-vett a szobában,
hogy föl ne keltse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nehogy fölkeltse
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
alvó férjét. Hallotta szaggatott
lélekzését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
lélegzését
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, mely a kiabálást
előzi meg, nézte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
előzi, megnézte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyugtalanul forgó fejét a kispárnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szívdobogva, állati ordítással riadt.  
Odament, föléje hajolt, ujjával megérintette ura homlokát. Ákos
fölült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ágyban. Egy korty vizet ivott.  
Szemét tágra meresztette.  
Még mindig látta az álomalakokat, kikkel már sokszor találkozott. De most is csodálkozott, hogy az,
ki mindene
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akit annyira szeret
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és oly csöndesen élt szegény, álmában ily drámai szörnyűségek középpontja.  
Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette.  
Felesége a sürgönyről beszélt.  
– Még nem jött meg? – kérdezte Ákos.  
– Még nem.  
Erre berregett a konyha csengője. Az asszony
fölugrott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felugrott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, szaladt ajtót nyitni.  
– Itt
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
van
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– kiáltotta
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
visszajött. »Szerencsésen
megérkeztem« - olvasta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megérkeztem" olvasta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Ákos kezébe vette s nézte, boldogan,
hitetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hitetlenül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hihetetlenül
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
.  
»Szerencsésen megérkeztem«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"Szerencsésen megérkeztem"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– olvasta ő is.  
Megnyugodva, mosolyogva előbbi izgalmukon, levetkőztek, eloltották a lámpát,
mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindaketten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.  
 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta  
HARMADIK FEJEZET (melyben apa és anya első napjáról megtudunk
egyet-mást).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyetmást).
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyetmást.)
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros
s felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, született kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett és a szemhatár alján nemsokára füstös,³ fekete ponttá zsugorodott.  
Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem
bírtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birtak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
elmenni.  
Aki elutazik, az
tovatűnik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tovatünik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszaréved képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig,
legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
legfeljebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy napra, egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy félnapra, a tarligeti kirándulások alkalmával és akkor is alig
várták. Milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
várták, milyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nehéz volt elképzelni, hogy most nem
jön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
haza velük.  
Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Lehorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan,
mint egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mintegy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
váratlanul-gyorsan behantolt sírdombot.  
Máris érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett
köröttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
körülöttük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a csöndben, melyet a vonat hagyott maga után.  
Vékonyka vasúti tiszt közeledett, piros
szalaggal, szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szalaggal és szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kerékkel a karján, ki a vonat indulásánál a sínek között állott és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment.  
Arca sápadt volt, de szűk
homlokán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
homlokán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a sapkaellenző
alatt, éretten virítottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
alatt éretten virítottak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
alatt dusan viritottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a
meggyszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyszin,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meggszin
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha.  
Szippantgatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szippangatta
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a levegőt, mert állandóan nátha gyötörte
s bal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
s a bal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
orrlyuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie.  
Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt.  
Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta, már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mitévők legyenek.  
Elfordították fejüket. Nem akartak vele találkozni.  
Cifra Gézát kilenc év óta ismerték.  
Annak idején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Annakidején
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban és Vajkayék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit, többször meghívták
ozsonnára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnára
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta
meghívásukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
meghívásukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
csupa félszegségből,
mert ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mert nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tudott nemet mondani senkinek. Dícsérte az
ozsonnát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnát,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vacsorát, a
katolikus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
katholikus
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nőegyleti bálban Pacsirtával táncolta a második négyest, a tarligeti tavon nagyobb társasággal
csónakázni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csolnakázni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy Pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük.  
Más társaságba került. Pár díjnokkal,
obskúrus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
obskurus
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világuk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennélfogva szégyelte barátait, mint
feleségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleséget
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek, vagy a másiknak lakásán s itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egymást. Annyira
irígykedtek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigykedtek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egy
borostyán-szopókáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
borostyán szopókáért
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, egy új
ezüst cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ezüst-cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén
belül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
belül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát.  
Cifra Géza nem volt ennyire
irígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, ennyire rosszlelkű és ezért olykor undorodott is tőlük. De
mégsem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
még sem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és gonoszság tartott össze a szenvedély erős kapcsával,
sivár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sívár
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
műveletlensége kötötte és szerette hülye
diáktréfáikat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
diáktréfájukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, disznó vicceiket.  
Lassanként el is hidegedett
a közte meg a Vajkayék között való barátság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
közöttük a barátság
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
épp
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
köszöntötték egymást,
egymást, pár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egymást.pár
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szót váltottak, mikor így, alkalomszerűen találkoztak.  
Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát. Hiszen sokan voltak
ilyenek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ilyenek, nagyon sokan
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el,
neki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ép
őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája, mi volt a bűne? Semmi, bizonyára
semmi. Soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
semmi, soha
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást sem tett semmire, akár csak a többi férfi.  
Mindössze annyi történt, hogy
kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vagy nyolc
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
évvel ezelőtt,
ismeretségük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ismerettségük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
első évében, egy márciusi estén, illedelemből hozzácsatlakozott
a Magyar Király előtt s a jó időről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az utcán és a jó időről,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a Magyar Király előtt s a jó időről,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg a rossz időről beszélgetve, a Baross-kávéházig
kísérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kísérte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és
Pacsirta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Pacsirta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a szülei boldog meglepetésére, pár perc késedelemmel érkezett
haza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
haza,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a vacsorához, melyet rendszerint nyolc óra tájban szoktak elkölteni.  
Vajkayék ezt nem tudták elfelejteni. Évek
mulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múlva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
is erre a titokzatos esti sétára gondoltak és Cifra Gézát
családi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valami családi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
legendával övezték, mely egyre nőtt bennük,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy valami is táplálná. Hol
lenézték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lenézték őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hol vádolták, hol pipogya fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élvhajhásznak tartották ezt a vékonydongájú, gyatra, de nem egészen rosszindulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az
»Ő«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
volt. Nevét sohasem ejtették ki.  
Kétségtelen az, hogy Vajkayéknak
egy időben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyidőben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
roppant tetszett.  
Legmerészebb álmaikban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóravaló, megbízható, »házias« fiatalemberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztónadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és
elpirulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elpirúlnak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, mikor beszélnek.  
Géza közéjük tartozott.  
Mindig zavarban volt. Mihelyt
értelmesebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kissé értelmesebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
emberekkel került össze, rosszul érezte magát,
gyötrelem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kimondhatatlan gyötrelem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tükröződött arcán. Kín volt
ránézni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
rá nézni
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Félt mindentől. Félt attól, hogy korán
jön,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy későn megy, félt, hogy megsértik
őt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy megsért mást, félt, hogy sokat
beszél
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
beszél,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset beszél, attól⁶²
beszél, attól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
beszél. attól
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is félt, hogy sokat
eszik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
eszik,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy keveset eszik és vendégségben rendszerint kétszer visszautasított valamit, míg harmadszori
kínálásra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kinálásra
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vett belőle, félrebillent fejjel, mentekező mosollyal. Most sem tudta, mit tegyen.  
Arról fogalma sem lehetett, mit jelentett ő ennek a két szegény
öregembernek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
öreg embernek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak azt érezte, hogy kissé hidegebbek iránta, mint annakelőtte, de ezt természetesnek kellett
tartania. Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tartania.
 
Odamenjen-e
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tehát, vagy ne menjen?  
Legjobban szeretett volna eltünni, észre sem venni őket. El is határozta. Akkor azonban eszébe jutott, milyen illetlenség, botrány, hálátlanság lenne, megijedt szándékától és mint rendesen történni szokott, ellenkezőjét művelte annak, amit föltett.  
Odament.  
Ákos, ki még mindig ott állt feleségével, csak akkor rezzent öszsze, mikor Cifra Géza kesztyűs kezét sapkája ellenzőjéhez emelve üdvözölte őt.  
– Elutazott? – kérdezte.  
– El, – szólt az
apa
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
apa,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
rekedten.  
Itt elakadt a beszélgetés. Ez az a pont, melytől Cifra Géza mindig rettegett.  
– Tulajdonképen – kezdte,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy folytatná.  
Ilyen szókkal töltötte ki a társalgás hézagait, de nem sok
eredménnyel. Mosolygott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
eredménnyel, mosolygott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, elkomorodott. Meleg-hideg borzongatta. Nagyokat nyelt. Arra gondolt, hogy most már elég ideig volt itt, majd rögtön arra, hogy kevés ideig volt itt és nem lehet még elmennie. Ádámcsutkája
le-föl mozgott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
le-fölmozgott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gugás nyakán.  
Zavarában megnézte zsebóráját.  
– Kettő
negyvenhét,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
negyvenhét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta vasutasnyelven – öt húszkor ott lesz.  
Apa nem felelt. De anya mosolygott rá, szívesen, marasztalóan, mint
egykor,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egykor
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régen  
– Nem késik a vonat? – kérdezte tőle.  
Nem,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelt Cifra Géza.  
Erre úgy képzelte, hogy most már igazán mehet. Tisztelegni akart, aztán mégis inkább megemelte
sapkáját,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sapkáját
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
civilmódra
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
civil módra
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
A két öreg kifelé indult.  
Hosszú délután volt előttük⁷⁶
előttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
előttünk
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és
minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nem
tudták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tudták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mit csináljanak, hazafelé tartottak. Még siettek is, mintha bizony várná otthon őket valami.  
Ákos öt éve elhagyta a megyét, betegségére való tekintettel nyugalomba vonult. Napjai múltak, hónapokká, évekké olvadtak, észre sem vette, ötvenkilenc éves
lett. Sokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lett, sokkal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
öregebbnek látszott. Legalább hatvanötnek.  
Mielőtt nyugdíjaztatta magát, a Petőfi-uccában megvette földszintes
házát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
házát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkuporgatott garasaiból, meg abból a vagyonroncsból, mely anyai nagyatyjáról, Körcsy Gedeonról maradt rá. Egyebe nem
volt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
volt,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
se égen, se földön, csak ez a házikó. Itt szokott
járkálni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
járkálni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hátratett kézzel, belefáradva a semmittevés
unalmába. Várta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
unalmába, várta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy felesége és leánya
fölkeljen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felkeljen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
,
aztán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
aztán
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hogy lefeküdjön, hogy megterítsék az asztalt,
aztán
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aztán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy leszedjék az asztalt. Tett-vett nyugtalanul, szemében aggodalmas fénnyel.  
Társaságba évek óta nem járt. Nem ivott, nem dohányzott. Gál doktor, a háziorvosa, meg a pesti tanár, mikor
fönn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fenn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
járt, az érelmeszesedése miatt eltiltották a szesztől is, meg – ami jobban fájt – az ő kedves szivarjaitól.  
Egyetlen szenvedélye, mely a
multból
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múltból
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
megmaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megmarad
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, az volt, hogy beült az udvarra néző
kicsiny
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kis
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mindig nyirkos szobájába s elővette Nagy Iván valamelyik kötetét a magyar nemesi családokról, vagy
Csergheő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Cseregheő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Géza élvezetes, becses művecskéjét, a címerek fejlődéséről és lapozgatta. Értett a
heraldiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
heraldicá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a címertanhoz, a
diplomatiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
diplomaticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított betűvel szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a levéltanhoz és a
sfragistiká-hoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szfragisztiká-hoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sfragisticá
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szedve szerepel
-hoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, a pecséttanhoz is. Nézegette, silabizálta a latinnyelvű adományozó
leveleket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leveleket,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
litterae armales
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
litterae armares
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– melyeket
valamelyik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
régi király
iratott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
iratott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
s nem akadhatott kezébe oly nyilcédula, oly
perbehívó
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
perbehivó
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
executionale vagy káptalani vallató fassio, melyről ne tudott volna azonnal fölvilágosítást adni. Egy szempillantás és látta, hogy
sarjadznak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sarjaznak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
szét a különböző nemzetségek, mit jelent a címer mezőnyén egy vízirányos szelemen, egy kiterjesztett szárnyú
sas,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sas
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vagy egy
aranygolyó. Élvezte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
aranygolyó, élvezte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is
hivatását
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hivatását,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden érzékével. Micsoda öröm volt megpillantania a nagyítón egy egérrágást, egy
molyfúrást,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
molyfúrást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
molyfurást
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
vagy egy zegzugos szújáratot és közben
leszívni,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
leszívni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mélyen,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mélyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a penész savanykás illatát. Itt
élt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
élt ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a multban. És amint mások a jövendőmondóhoz járulnak, úgy zarándokoltak
őhozzá
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő hozzá
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sokáig messze
megyékből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyékkől
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
előkelő urak, kik multjukat óhajtották megismerni.  
Fiatalkorában kenyérkeresetből űzte
»a törvényes származás kimutatásá«-t, a filiatio-t, a deductio-t,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"a törvényes származás kimutatását, filiatio-t, a deductio-t,"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
de később sem tudta abbahagyni,
hogy már
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mikor már
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szüksége sem volt rá. Úgy merült bele egy
donatio regiá-ba
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
donatio regiába
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, mint valami izgalmas sakkrejtvénybe és kereste a nagyszülőket, szépszülőket, dédszülőket, aztán a legérdekesebbet, az Őst, a Vagyonszerzőt, a
primus aquirens-t
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
primus aquirena-t
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
ki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
leleményével egész nemzedék szerencséjét alapította meg, vitézi tetteivel dicsőséget
sugároztatott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sugároztatva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
minden ivadékára. Feje asztalnokoktól, csillagkeresztes hölgyektől, máltai lovagoktól zsibongott. Nagy tisztelettel beszélt azokról,
kik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akik
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
udvarképesek.  
Ha nem akadt munkája, ismerőseit
szedegette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elő. Cifra Géza törvényes származását is ki akarta mutatni. Egy ideig szépen haladt a
genealógiai tabella
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
geneológiai tabella
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
geneologiai tabella
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
 [!]
[sic!]
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, át is rándult vele együtt a szomszéd megye levéltárába, hogy újabb adatokat
gyüjtsön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyűjtsön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, de a munka egyszerre megakadt. Cifra Géza apai dédapjáról már
sem ő,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
sem ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sem az okmányok nem adtak pontos
fölvilágosítást
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvilágosítást
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.
Igy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Így
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
családfája, melyet Ákos rajzolni kezdett,
abbamaradt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
abbanmaradt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, lombosodó ágai elhervadtak, mintha pusztító vihar dúlta volna
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Valahányszor kezébe került ez a rajz, a többi iratai
között,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
között
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
gúnyos mosoly suhant át arcán. Cifra Géza nem is volt
nemesember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nemes ember
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, csak
afféle
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
aféle
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
közönséges jöttment.  
Mi mindent tudott azonban mesélni az ő őseiről, kiket jobban ismert az élőknél: a Vajkay Ádámokról, Sámuelekről, kik
fölvidéki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felvidéki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sasfészkeikben laktak, leányokat raboltak, a nőkről, a Klárákról, Katalinokról, Erzsébetekről, kik Mária Terézia púderes
báljain
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bálain
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szerepeltek, vagy
felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
családjáról, a hatalmas Bozsókról,
birtokaikról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bitrokokról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyeken a tizennyolcadik század közepéig főúri
gazdagságban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
gazdaságban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
éltek,
egy-egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egyes
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szóról, melyet a régi atyafiak elejtettek valahol századok
mélyén,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mélyén
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és arról az arany liliomról
is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mely címerük vörös mezőnyében
nyíladozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyílt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Olyan régi vér lüktetett bennük, hogy nemesi levéllel nem is rendelkeztek, mert nemességüket
donatiós
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
donációs
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
donatios
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
birtokkal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
birtokka
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kapták, címerüket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kapták és cimerüket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
is ősi usus jogán használták. Dolgozószobája falán berámázva függött ez a címer s családfája is, melyet évtizedes, fárasztó munkával II. Endréig vezetett vissza és tulajdon kezével pingált
ki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
halvány vízfestékkel. Szerény
állására,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állására
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kis jövedelmére való tekintettel nem kérelmezhette a császári és királyi
kamarásságát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kamarásságot
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, noha sokszorosan jogot tarthatott rá. De ez nem bántotta soha. Nem lévén hiú
ember
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ember,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
őt csak az elv érdekelte, az növelte titkos önérzetét, a kivitel már nem.  
Munkájával ötvenéves korában elkészült. Minden Vajkay és Bozsó származását földerítette, akár éltek, akár haltak. Mit tehetett most? Böngészgetett régi
pergamentekben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
pergamentben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, papírokban, hártyákban, üldögélt
dolgozószobája
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
dolgozószobájában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyikorgó
kerevetén
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
keveretén
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyet törökmintás szőnyeg
borított, megfakulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
borított és egészen megadta magát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ebben a régiségtári levegőben. Ült itten s a jövőre gondolt.  
De a jövőből csak annyi látszott bizonyosnak, hogy nemsokára meghal. Erről az öregemberek
kíméletlen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kiméletlen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
közönyével, döbbenetes tárgyilagosságával beszélt, ami Pacsirtát meg a feleségét is gyakran megríkatta.  
Régen megboldogult szülei kriptájára sírkövet
állíttatott,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
állíttatott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
sötétbarna
márványból, rávésetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
márványból és rávésette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
arany betűkkel: »A Vajkay-család sírboltja«. A sírt rendben
tartatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
tarttatta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
,
pázsitját
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
pázsítját
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
öntöztette, négy puszpángot ültetett rá és olajfestékkel
festtette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
festette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
be azt a padot is, melyen a temetői látogatások idején merengeni szokott.  
Közölte, hogy apja és anyja között óhajt majdan pihenni. Rendelkezett, hogy a
tisztaszobában
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tiszta szobában
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ravatalozzák föl, a folyosót vonják be feketével, de csak két pappal temessék.
Testámentumát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Testamentumát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
lepecsételt borítékban íróasztala alsó fiókjába zárta és figyelmeztette feleségét, hol találja majd meg
akkor
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
akkor
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. A halálra való készülődés utolsó éveit jobbára lefoglalta.  
Különösebb izgalmat csak akkor érzett, mikor a temetkezési egylet egy-egy tagja meghalt. Ekkor kezében a halotti könyvecskével – így mondta mindig: könyvecske – a városba ment, elsőnek sietvén az egyletbe, hogy befizesse illetékét és hazajövet még egyszer
föllapozta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fellapozta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a füzetet, nézte, bevezették-e a díjtételt s kezével, melyen kéken puffadtak a kemény,
meszes
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
messzes
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
erek, sárga, reszkető ujjával mutatta családjának, hogy minden rendben van.  
Most, hogy az aszfalton lépkedett, nem volt
már nála
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nála
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a fehércsíkos
gyapjútakaró
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyapjútakaró,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meg a kulacs, de úgy ment, mintha terhet viselne, nagyobbat, mint előbb. Felesége is
gyámoltalanul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
gyámoltanul
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
járt a fal mellett, mintegy oltalmat keresve.  
Kisdiákok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Kis diákok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
cirkáltak az uccákon, hazatérve a
szeptember-elseji
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
szeptember eleji
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
könyvvásárról. Eladták kigumizott könyveiket,
újakat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
újat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
vettek helyettük és nevetgélve a tanárokról beszélgettek, főkép a két legszigorúbbról,
Mályvádyról
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Mályváldyról
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, a számtan és fizika professzoráról, meg a részeges Szunyoghról. Még nem volt lecke. Ma kezdődtek az iskolák.  
Félóráig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Fél óráig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tartott, míg hazavánszorogtak a Petőfi-uccába, melynél már elfogyott az aszfalt és kétoldalt gazzal
fölvert,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
fölvert
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyilt árok futott.  
Derék szomszédjuk, Veres Mihály,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ült az uccán, árral, dikiccsel kezében. Veres Mihály foltozóvarga volt,
küszködő
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
küzködő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, őszbecsavarodott kisiparos, ki egészségtelen, sötétes műhelyében, melybe három téglalépcsőn kellett lemenni, reggeltől estig dolgozott, kedvetlenül és lassan. Áporodott csirizszag szállt ki innen, mely Vajkayék lakásába is beszüremkedett. A varga számtalan neveletlen gyermeke a nagy, piszkos udvaron hancúrozott,
disznóólak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
disznó-olak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
disznóólak
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, üres kocsiszinek között.  
Szemben emelkedett a Vajkay-ház.  
Ez a takaros, fehérre meszelt porta most a csöndben aludt. Az
öt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
uccára néző
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
utcára-néző
n
Jegyzet sortörésnél
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ablak be volt csukva, függönyeik leengedve,
krém-csipkéik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
krém csipkéjük
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
krém-csipkéjeik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az ablakpárnára lógtak, melyeket ebben a hőségben sem vettek ki az ablakok közül.  
Ákos előkereste zsebéből a mindig nála lévő kulcsköteget, kinyitotta a fekete rácsoskaput, bementek.  
A szobaajtót bezárta maga mögött és minthogy belül két
rézszögön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szögön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
télen-nyáron vastag falszőnyeg függött a léghuzam ellen, azt most is gondosan odaakasztotta.  
Kongó lakás fogadta őket.
őket. Csak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
őket, csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
ekkor kezdtek beszélni.  
– Hogy
bírjuk
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ki? – szólt az
asszony,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
asszony
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
könnyezve, a szűk folyosón.  
– Majd
kibírjuk,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kibírjuk
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kibirjuk
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– mondta apa.  
– Péntek, szombat,
vasárnap,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vasárnap
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– számolta a nő az ujjain, mintha rózsafüzért
morzsolva imádkozna
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
morzsolva, imádkozva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– aztán hétfő, kedd, szerda,
csütörtök,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
csütörtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– és
megállt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megallt,
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megállt,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sóhajtva – péntek, egy hét.
Egész
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy egész
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hét, apa. Mit csinálunk nélküle?  
Ákos nem válaszolt. Ő kevesebbet beszélt, többet érzett, többet gondolkozott.  
De minthogy az asszony még mindig könnyezett, megjegyezte:  
Na ne sírj
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Na, csak sirj
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk,
anya,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mondta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mondta,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
minden meggyőződés nélkül és bement az ebédlőbe.  
Itt az asztal a délutáni fényes napsütésben állt, zsíros tányéraival, poharaival, az ebédtől maradt morzsáival,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta máskor a kis morzsakefével azonnal letisztogatott. De azért most is milyen gondos volt, milyen figyelmes. A tisztaszobában, mielőtt elment, rendbeállította a székeket, a hálóban előre megvetette az ágyakat, apa ágyát, meg anya ágyát, az éjjeli szekrényre kikészítette a két pohár
vizet,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vizet
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
s az üvegburás aranyóra mellé¹⁸⁹ az almáriumra odatette a mécsest, a gyufát is, hogy
majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
este majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
meggyújthassák.  
Anya a leányszobában rakosgatott. Ákos tanácstalanul
benyitott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
benyított
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ide is.  
A leány szobája
valaha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tiszta, fehér kápolnához hasonlított.  
Festései azonban
idővel
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
az idővel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megkoptak, selyempárnái
bepiszkolódtak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bepiszkolódtak és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
megszürkültek.
Üres
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Üres,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szépítőszeres tégelyek álltak a szekrényekben, imakönyvek,
melyekből
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
melyből
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szentképek
csipkés
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csipkéi
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szélei
látszottak,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
látszottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
német
fölirással
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felírással
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, bársonyba kötött, cirádás emlékalbumok, báli legyezők, telefirkálva nevekkel, táncrendek, illatzacskók,
hamisfürtök
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hamis fürtök
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, melyek spárgán függtek.  
Pacsirta tükre az ajtó mellett, a legsötétebb sarokban lógott, északnak fordítva.  
Csönd lebegett mindenen.  
– Milyen üres itt
minden,- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- sohajtott anya
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
- sóhajtott az anya
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
és mutatta kezével.  
Ákos nem tudott mit
mondani s minthogy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mondani, minthogy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a hosszú házasság alatt elvesztette kezdeményező erejét, ismételte:  
– Milyen üres.  
Átmentek megint az ebédlőbe.  
Itt az üvegszekrényben csillogtak a velencei emlékek,
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
a balatoni emlékek, a karlsbadi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
poharak,
melyeket
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
amelyeket
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy életen át
fölhalmoztak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felhalmoztak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és öntudatlan kegyelettel
őriztek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őríztek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Villogtak az apró-cseprő tárgyak is, melyek már egészen haszontalan, alkalmatlan, olcsó portékák: a bazári ibrikek, a csöpp porcellán kutyusok, az ezüstözött kancsócskák és
aranyozott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az aranyozott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
angyalkák, a vidéki élet e rémes bálványai, melyek a
támlás dívány
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
támlásdivány
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
felső állványára, oszlopos rekeszektől
elválasztva,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elválasztva
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mindennap
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindennap,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
külön-külön
darabonként
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
darabonkint
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tetörölgetve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
letörörgetve
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kerültek
oda és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
és
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
oda és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
összerezzentek, valahányszor leültek, mellükre pottyantak, valahányszor lefeküdtek. A képek is
mily
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mély
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
fájóan meredtek rájuk. Dobozy, a magyar hős, ki a törökök elől
menekülve
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
menekülve,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hitvesét tartotta csupasz mellén, az első magyar minisztérium és Batthyány, kopasz fejével, ki térdre
ereszkedett
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ereszkedve
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és karjait kitárva várta az osztrák zsandárok gyilkos golyóját.  
– Menjünk ki talán a
kertbe,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kertbe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– indítványozta az asszony.  
– Menjünk ki.  
Kimentek a kertbe. Sárga, tikkasztó hőség fogadta őket. Kényes, fehér cicák sétáltak a
smaragd gyöpön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
smaragdgyöpön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. A kútnál edény állt, benne poharak és az üveg a vízben szivárványlott. Egy napraforgó hajlott szárán a lángoló nyugat felé emelte napimádó arcát. Vadgesztenyefák, ákácok, ecetfák meredeztek.
Hátul,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Hátul
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a falnál az alkörmös mutogatta sötét, érett bogyóit.  
Leültek a padra, melyen Pacsirta horgolni szokott, egymás mellé.  
Szegényke,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szegényke
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– szólt
anya
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az anya,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
anya,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
– legalább kipiheni magát. Aztán – és
nem szólt többet
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elakadt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
.  
– Micsoda?  
– Hátha akad
valaki.
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
valaki?
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
– Ki valaki?  
– Valaki – mondta az anya félénken – valami szerencséje,
tette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
- tette
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hozzá bátran, az asszonyok megható szemérmetlenségével.  
Az apa
ingerülten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bosszankodva, ingerülten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elfordult
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elfordúlt
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
. Szégyelte, hogy hallotta azt, amit annyiszor hiába hallott, azt, amire folyton gondolt, azt, ami sok keserves csalódást, arcpirító fölsülést okozott neki. Durvának tartotta felesége megjegyzését. Vállat
vont. Majd
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
vont, majd
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
alig hallhatóan mondta:  
– Ugyan.  
Zsebóráját nézegette.  
– Mit is mondott? – kérdezte.  
– Kicsoda?  
– Ő – szólt az
öregúr,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
öregúr
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és felesége megértette, hogy Cifra Gézáról van szó.  
– Öt húszkor.  
– Fél
hat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
hat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– felelte az apa – most érkezett meg.  
Ez a gondolat kissé megnyugtatta mindkettőjüket. Fölkeltek a padról, végighaladtak az orgonabokrok közt, melyek alatt
kőtörpe
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egy kőtörpe
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
állt őrt. Máskor Pacsirtával együtt ebben az időben
indultak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
indúltak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
sétálni, néptelen mellékuccákon a kálváriáig és vissza. Most nem mentek el.  
Többször körüljárták a kertet, egymás mellett, egyre gyorsabb ütemben. Ákos azt remélte, hogy a lovak a pusztán nem
ragadták
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ragadtak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
el és Tigris nem harapta meg a leányt. Anya utána bandukolt, megosztotta és eloszlatta aggodalmait. Úgy látszott, hogy ez a hét, melyet egyedül kell tölteniök, rosszul kezdődik, nagyon rosszul: végtelennek, kilátástalannak rémlett.  
Pacsirta
megígérte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megigérte
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, hogy mihelyt megérkezik, hazasürgönyöz.  
A sürgönyt megírták otthon, csak
föl
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fel
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
kellett adnia. Mindössze ennyi volt:
»Szerencsésen megérkeztem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
»Szerencsésen megérkeztem.«
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
»Szerencsésen megérkeztem«.
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Lassan bealkonyodott.
Darabig
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Egy darabig
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
várták a sürgönyhordót,
künn
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kinn
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a kertben, de mert itt nem találták helyüket,
bementek,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
bementek
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
abban a hitben, hogy akkor
mingyárt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindjárt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
megérkezik.  
Múltak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Multak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
az órák, mégsem jött.  
Ákos bezárta az ajtókat. Mint minden este, megnézte, hogy a bútorok, a szekrények ruhái mögött nem áll-e valaki, majd kilenc tájban, mikor rendesen le szokott feküdni, a hálószobába tért feleségével és itt az ágyra heveredett
ruhástul
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ruhástól
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Elcsigázva a
fáradtságtól
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fáradságtól
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, azonnal elnyomta az álom.  
Álmában ismét a Széchenyi-uccán ment
feleségével,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleségével
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meg Pacsirtával az állomás felé.  
De most letértek a rendes útról és egy
kevésbé
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kevésbbé
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
ismerős uccába csaptak, aztán az alagúton át, mindenféle kerülőkkel, valami fatelepre
jutottak.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
jutottak. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyszerre
észrevette
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
észrevették
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy leánya hiányzik.
Feleségére
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Feleségere
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
pillantott és ez egy tekintettel erősítette meg borzasztó
sejtelmét. Az
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
sejtelmét, Az
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
asszony tekintete
pedig nemcsak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
nem csak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azt jelezte, hogy eltünt a leány, hanem azt is, hogy
elrabolták,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
elrabolták
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
azok, kik már sokszor, azok a
relytélyes fickók
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
rejtélyes fickók
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, kik félig
vaspáncélos,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vaspáncélos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
középkori lovagokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, félig
fekete-álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
fekete álarcos
n
Jegyzet A kiadásban ritkított berűvel szerepel
bohócokhoz
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
fekete álarcos bohócokhoz
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
hasonlítottak.
 
Ákos
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hasonlítottak. Ákos
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
futni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szaladni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kezdett előre, a fatelep felé, majd megijedve a magánytól, visszafelé szaladt. Pillanatra úgy rémlett, hogy látta is őt. Egy palánk mellől, mely az ő kerítésükre
emlékeztetett,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
emlékeztetett.
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
Pacsirta esdekelve emelte rá ferde szemét, mint csöndes
őrült,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
őrült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és kezét feléje nyújtva kérte, hogy segítsen rajta, úgy látszik, be volt oda zárva. Ákos ép nyújtani akarta feléje
kezét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
a kezét
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, de erre eltünt.  
Később hiába kereste, nem találta sehol. Kapukon zörgetett,
kocsmákban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
korcsmákban
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
korcsmákban is
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
érdeklődött,
betért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bement
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
egy gyanús
házba is,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
házba,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
valami külvárosi
bordélyházba, hol ronda dajnák
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
bordélyházba is, hol
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
kinevették és majd megverték. Végre egy műhelyfélébe ért, melybe több lépcsőn kellett lemenni, a föld
alá.
 
Itt
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
alá. Itt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
zöld kötényben gubbasztott egy munkás, de nem Veres úr, hanem holmi gonosz, sunyi ember, ki
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalos sapkát
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
viselt,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
viselt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
bádogszámmal, láthatóan mindent tudott már és rá sem nézett Ákosra, csak
a cinkosok
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
cinkosok
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
közönyével mutatott egy függönyös üvegajtóra. Ákos berontott ide és a homályos
benyílóban
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
benyilóban
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
valóban meglelte leányát:
Pacsirta a földön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
földön
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a földön
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hevert, rettenetesen megcsonkítva, kopaszra
nyírva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nyirva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, késszúrásokkal
mezítelen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mezitlen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
mezitelen
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
mellén, holtan.  
Az asszony csöndesen tett-vett a szobában,
hogy föl ne keltse
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
nehogy fölkeltse
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
alvó férjét. Hallotta szaggatott
lélekzését
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
lélegzését
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
, mely a kiabálást
előzi meg, nézte
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
előzi, megnézte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nyugtalanul forgó fejét a kispárnán. Ákos első álma gyakran lidérces volt, melyből szívdobogva, állati ordítással riadt.  
Odament, föléje hajolt, ujjával megérintette ura homlokát. Ákos
fölült
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
felült
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
az ágyban. Egy korty vizet ivott.  
Szemét tágra meresztette.  
Még mindig látta az álomalakokat, kikkel már sokszor találkozott. De most is csodálkozott, hogy az,
ki mindene
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
akit annyira szeret
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és oly csöndesen élt szegény, álmában ily drámai szörnyűségek középpontja.  
Pacsirtát ilyen álmai után még jobban szerette.  
Felesége a sürgönyről beszélt.  
– Még nem jött meg? – kérdezte Ákos.  
– Még nem.  
Erre berregett a konyha csengője. Az asszony
fölugrott
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felugrott
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, szaladt ajtót nyitni.  
– Itt
van,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
van
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
– kiáltotta
és
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
- és
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
visszajött. »Szerencsésen
megérkeztem« - olvasta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megérkeztem" olvasta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
.  
Ákos kezébe vette s nézte, boldogan,
hitetlenül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
 
hitetlenül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hihetetlenül
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
.  
»Szerencsésen megérkeztem«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
"Szerencsésen megérkeztem"
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
– olvasta ő is.  
Megnyugodva, mosolyogva előbbi izgalmukon, levetkőztek, eloltották a lámpát,
mind a ketten
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
mindaketten
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
elszenderedtek. Ideje is volt, mert már elmúlt éjfél.  
 
Kosztolányi Dezső: Pacsirta  
HARMADIK FEJEZET (melyben apa és anya első napjáról megtudunk
egyet-mást).
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyetmást).
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egyetmást.)
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
 
Kisvajkai és köröshegyi Vajkay Ákos, nyugalmazott megyei levéltáros
s felesége
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
felesége
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, született kecfalvi Bozsó Antónia, nézett a vonat után, mely kifelé lihegett és a szemhatár alján nemsokára füstös,³ fekete ponttá zsugorodott.  
Maguk elé meredtek azoknak az embereknek szomorú és buta mozdulatával, kiket valamilyen hirtelen veszteség ért. Legalább ahhoz a helyhez ragaszkodtak, hol utoljára látták. Nem
bírtak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
birtak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
elmenni.  
Aki elutazik, az
tovatűnik
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
tovatünik
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszaréved képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak. Pacsirta pedig eddig nem hagyta el őket hosszabb ideig,
legfölebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
legfeljebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy napra, egyszer, amikor elutazott Ceglédre, vagy félnapra, a tarligeti kirándulások alkalmával és akkor is alig
várták. Milyen
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
várták, milyen
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nehéz volt elképzelni, hogy most nem
jön
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
megy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
haza velük.  
Ilyenféle gondolatok gyötörhették a két öreget. Lehorgasztották fejüket, a pálya kavicsait bámulva, nem kevésbé búsan,
mint egy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mintegy
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
váratlanul-gyorsan behantolt sírdombot.  
Máris érezték a magányt. Kínosan, egyre növekedve, ott lebegett
köröttük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
körülöttük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a csöndben, melyet a vonat hagyott maga után.  
Vékonyka vasúti tiszt közeledett, piros
szalaggal, szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
szalaggal és szárnyas
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kerékkel a karján, ki a vonat indulásánál a sínek között állott és most határozatlan lépésekkel az iroda irányába ment.  
Arca sápadt volt, de szűk
homlokán,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
homlokán,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
a sapkaellenző
alatt, éretten virítottak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
alatt éretten virítottak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
alatt dusan viritottak
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a
meggyszín,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
megyszin,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
meggszin
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
nyári pattanások. Mellén lötyögött az egyenruha.  
Szippantgatta
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Szippangatta
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a levegőt, mert állandóan nátha gyötörte
s bal
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
s a bal
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
orrlyuka ilyen verőfényes időben is bedugult. Sóhajtott, hogy szuszogását kissé megszépítse. Köhögött is, bár egyáltalán nem kellett köhögnie.  
Azonnal észrevették őt. Cifra Géza volt.  
Az asszony figyelmeztette urát, Ákos is látta, már előbb, csak nem akart szólni. Tanakodtak, mitévők legyenek.  
Elfordították fejüket. Nem akartak vele találkozni.  
Cifra Gézát kilenc év óta ismerték.  
Annak idején
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Annakidején
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hogy ide helyezték, a tiszt látogatást tett házukban és Vajkayék lekötelező szeretettel fogadták őt, mint mindenkit, többször meghívták
ozsonnára
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnára
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, néhányszor vacsorára is. Cifra Géza elfogadta
meghívásukat,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
meghívásukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
csupa félszegségből,
mert ő nem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
mert nem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
tudott nemet mondani senkinek. Dícsérte az
ozsonnát,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
uzsonnát,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vacsorát, a
katolikus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
katholikus
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
nőegyleti bálban Pacsirtával táncolta a második négyest, a tarligeti tavon nagyobb társasággal
csónakázni
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
csolnakázni
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
vitte, foglalkozott is vele, már ahogy ő tudott nőkkel foglalkozni. De aztán minden ok és alap nélkül arról kezdtek beszélni a városban, hogy Pacsirtát elveszi. Erre egyszerre elmaradt tőlük.  
Más társaságba került. Pár díjnokkal,
obskúrus
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
obskurus
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
hivatalnokkal szokott összejönni, kik az ő társadalmi helyzetén is alul állottak, de silány szellemi világuk közelebb esett az övéhez, jobban illettek hozzá, mint bárki más. Ennélfogva szégyelte barátait, mint
feleségét
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
feleséget
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
az, aki rangján alul nősült. Nem is mutatkozott velük. Titokban találkoztak az egyiknek, vagy a másiknak lakásán s itt kiröhögtek mindent, lebecsültek mindenkit,
főkép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
főképp
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egymást. Annyira
irígykedtek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigykedtek
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
egy
borostyán-szopókáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
borostyán szopókáért
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, egy új
ezüst cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ezüst-cigarettatárcáért
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, annyira gyűlölködtek arra, ki közöttük valami kis pénzhez jutott, vagy örökségre tett szert, hogy a kicsöppentek azonnal szövetséget kötöttek a szerencsés pajtás ellen, természetesen még mindig a barátság keretén
belül,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
belül
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
és képesek lettek volna neki halálosan ártani, névtelen levélben följelenteni, kitörni a nyakát.  
Cifra Géza nem volt ennyire
irígy
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
irigy
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, ennyire rosszlelkű és ezért olykor undorodott is tőlük. De
mégsem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
még sem
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
tudott kiszakadni innen, mert cimboráihoz, kiket a kicsinyesség és gonoszság tartott össze a szenvedély erős kapcsával,
sivár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
sívár
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
műveletlensége kötötte és szerette hülye
diáktréfáikat
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
diáktréfájukat
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, disznó vicceiket.  
Lassanként el is hidegedett
a közte meg a Vajkayék között való barátság
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
közöttük a barátság
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
. Csak
ép
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
épp
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
köszöntötték egymást,
egymást, pár
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
egymást.pár
 [!]
[sic!]
n
Jegyzet sajtóhiba
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
szót váltottak, mikor így, alkalomszerűen találkoztak.  
Pacsirta nem emlegette Cifra Gézát. Hiszen sokan voltak
ilyenek
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ilyenek, nagyon sokan
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
. Szülei azonban Cifra Gézát nem felejtették el,
neki,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
ép
őneki
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
ő neki
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
nem tudtak sohasem megbocsátani, ő a begyükben volt. Mi volt a hibája, mi volt a bűne? Semmi, bizonyára
semmi. Soha
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
semmi, soha
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
egy ujjal sem nyúlt leányukhoz, nem hitegette, nem csalogatta, célzást sem tett semmire, akár csak a többi férfi.  
Mindössze annyi történt, hogy
kilenc
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
vagy nyolc
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
évvel ezelőtt,
ismeretségük
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
ismerettségük
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
első évében, egy márciusi estén, illedelemből hozzácsatlakozott
a Magyar Király előtt s a jó időről
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
az utcán és a jó időről,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a Magyar Király előtt s a jó időről,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
meg a rossz időről beszélgetve, a Baross-kávéházig
kísérte,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kísérte
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
és
Pacsirta,
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
Pacsirta
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
a szülei boldog meglepetésére, pár perc késedelemmel érkezett
haza
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
haza,
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
a vacsorához, melyet rendszerint nyolc óra tájban szoktak elkölteni.  
Vajkayék ezt nem tudták elfelejteni. Évek
mulva
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
múlva
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
is erre a titokzatos esti sétára gondoltak és Cifra Gézát
családi
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
valami családi
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
legendával övezték, mely egyre nőtt bennük,
anélkül
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
anélkül,
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
hogy valami is táplálná. Hol
lenézték
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
lenézték őt
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
, hol vádolták, hol pipogya fráternek, hol minden emberi érzésből kivetkezett, becstelen élvhajhásznak tartották ezt a vékonydongájú, gyatra, de nem egészen rosszindulatú fiatalembert, ki közöttük különben csak az
»Ő«
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
Ő
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
volt. Nevét sohasem ejtették ki.  
Kétségtelen az, hogy Vajkayéknak
egy időben
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
egyidőben
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
a Nyugat című folyóirat
 
roppant tetszett.  
Legmerészebb álmaikban sem szemelhettek ki leányuknak alkalmasabb kérőt. Csak ilyen jóravaló, megbízható, »házias« fiatalemberekről ábrándoztak, kik vasalatlan posztónadrágot viselnek, nyomott homlokukat kínosan ráncolják, kissé izzadnak és
elpirulnak
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
az Ellenzék című folyóirat
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
elpirúlnak
*
Szövegforrás:
a Nyugat című folyóirat
 
, mikor beszélnek.  
Géza közéjük tartozott.  
Mindig zavarban volt. Mihelyt
értelmesebb
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
a Nyugat című folyóirat
 
kissé értelmesebb
*
Szövegforrás:
az Ellenzék című folyóirat
 
emberekkel került össze, rosszul érezte magát,
gyötrelem
*
Szövegforrás:
Kritikai kiadás.
A Pacsirta első kötetkiadása: Pacsirta, Atheneum, 1924
 
kimondhatatlan gyötrelem
*
Szövegforrás: