X (Close panel)Bibliográfiai adatok

HIVATALOS ÉSZJÁRÁS

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-he-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
  • Szövegforrás mk-39-he-witMP: Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
  • Szövegforrás mk-39-he-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 133-137.
  • Szövegforrás mk-39-he-witDEK: Hi 10. köt Dekameron III. 1917.195-201.l.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
 
HIVATALOS ÉSZJÁRÁS
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  Egy jó barátom, aki nemrég Oroszországban utazott, egy
jóízű szatírát
*
Szövegforrás:
 
joizu <meset> satyrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
jóizü satyrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondott el
nekem, mely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nekem <az> mely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az orosz hivatalnokok ellen van komponálva, de mely a magyarokra is ráillenék.
Valószínűleg barátom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Valószínűleg <regebbi otlet> baratom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
is mástól
hallotta, az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hallotta, <a...k> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a más egy harmadiktól, a harmadik egy negyediktől; alkalmasint akadt olyan is, aki megírta, s mindenik toldott hozzá valamit Ha utána szaladhatnék a hiteles szövegnek, azt közölném önökkel, hogy nevessenek egyet
az oroszokon, a saját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az oroszokon {a} saját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magunk hivatalnokaira gondolva.  
  De mert nincs meg a szöveg,
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
 
elkövetem <a barbár> a plágiumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
és megírom magyar
történetnek. Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
történetnek. {Ezert talan csak nem uzennek haborut az oroszok}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
n
Jegyzet Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
az 1886 őszétől
Bulgária
Bulgária [GEO]
kérdésében – a bolgárok támogatása miatt – a Monarchia és a cári
Oroszország
Oroszország [GEO]
között nemcsak politikailag, hanem katonailag is feszültté váló helyzetre utalt A Krk 73., 74. és 75. kötetének több cikke foglalkozik e háborús helyzettel
 
  Mondjuk tehát hogy Kelemen Ferenc miniszteri számtiszt egy vasárnap délután
elment a Városligetbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elment <a varosliget> <az allat kertbe> a varosligetbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol egy állatseregletet mutogatott bizonyos Mr. Blims.  
  A mindenféle szelídített vadállatok közt volt egy rettenetes krokodilus is, melyet nagy érdeklődéssel nézegetett az
illető magy. kir. számtiszt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
illető <számtiszt> m. kir. számtiszt.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
A krokodilus is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet, s minthogy a kalitkája vigyázatlanságból nem volt jól becsukva,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A krokodilus (is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet s minthogy a) kalitkája nem volt jól becsukva <egy …..ki> vigyazatlansagbol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
egy lökéssel
kidugta szörnyű fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kidugta {szörnyű} fejét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
s ham... benyelte a közel álló hivatalnokot, tekintetes Kelemen Ferenc urat.  
 
Kelemen úr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemen {ur} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus
torkában érezvén torkában érezvén
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
torkába{n} <kerűlvén> erezven
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magát, ijedten kiáltott a körülállóknak:  
  – Jaj, végem van! Jelentsék, kérem, a hivatali főnökömnek, hogy...  
  De már nem volt ideje bevégezni, mert a krokodilus még egy pótnyelést tőn, s a
hivatalnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a hivatalnok<nak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
végképp eltűnt a bolondos állatban.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Az oreg asz>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Az asszonyok sikoltoztak, a férfiak ellenben futottak Mr. Blimshez, hogy engedje a
krokodilnak gyomrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a krokodilus<t> gyomrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
széthasítani s kivenni a szegény Kelemen Ferenc számtisztet, aki folyton kiáltozott ki a krokodilusból, de
szava csak tompán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szava {csak} tompán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hallatszott,
mintha messze a föld
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mintha <a fo> messze a fold
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából jönne.  
  Mr. Blims, az állatsereglet tulajdonosa megértvén a dolgot csodálkozó arcot vágott:  
  – Hát megbolondultak az
urak, hogy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az urak<. Ha ha>, hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
én egy eleven krokodilust megöljek egy számtisztért?
Hiszen mi az ördögöt ér egy számtiszt?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<H> hiszen <?mi?> mi az ördög-< n>öt er egy számtiszt? <számtisztje a miniszterium>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – De uram, a humanizmus,
az emberszeretet!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Vigye Ördög a humanizmust! Hiszen az állam annyi számtisztet kap ingyen, amennyit akar, én pedig még pénzért is nehezen kapok egy ilyen krokodilust.  
  – Az mind igaz. De a
könyörület. Felesége, gyerekei vannak a szegény úrnak.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
könyőrület. {<Ozvegye> Felesége gyerekei vannak a szegény urnak}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
Hagyjanak békén!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hagyjanak nekem békét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Nekem is vannak gyerekeim. S a krokodilus voltaképpen ezáltal csak nyer értékben. A pokolban is, egy krokodilus,
amelyikben egy gentleman van!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a melyikben <ember> egy gentlemann [!] van!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ez nem tréfa dolog! Dehogy adom, a világért sem adom a krokodilusomat.  
  Az emberbarátok tanácskozni kezdtek:  
  – A szegény póruljárt embernek utolsó szava künn a világon úgyis a hivatali főnöke volt, hát talán legjobb volna
ahhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ahoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
menni.  
  – Úgy van! Forduljunk a főnökhöz.  
  Rohantak Budára a főnökhöz, akinek lihegve referálták el
n
Jegyzet referálták el – számoltak be róla
a szegény Kelemen Ferenc esetét.  
  A főnök összeráncolta a
homlokát, majd vállat vont.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
homlokát{, majd vallat vont}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Hüm! Ez bizony baj, nagy baj. De én nem lehetek semmit. Mert Kelemen Ferenc kivette tegnap a hat heti szabadságidejét.
Márpedig ahhoz, hogy
*
Szövegforrás:
 
Mar pedig {ahhoz} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Már pedig ahoz,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik vagy másik hivatalnokunk hol
tölti a szabadságidejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tolti {a} szabadság idejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, hol nem, semmi beleszólásunk. Legalább nincs rá
precedens.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
praecedens. <Ennel fogva Kelemen Ferencz> Hanem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Hanem jöjjenek az
urak október 16-án,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
urak Julius 16 an
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
amikor a szabadságideje lejár,
és akkor esetleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
es akkor <majd ...> esetleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
intézkedésnek is lehet helye.  
  – De uram, odáig nem
él meg a szegény pára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
él meg {a szegeny para} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus gyomrában.  
  – Sajnálom, de nem tehetek róla.  
  Kétségbeesve szaladtak vissza az állatseregletbe, hol már ott volt nagy jajveszékelve Kelemen Ferencné, született Szabó Ida is, és a három
apró Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
apro <csemete> Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Apa, apa,
gyere ki! – siránkozának.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyere ki! - <kiáltozák> siránkozának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  De a boldogtalan Kelemen semmit sem hallott ebből, ő maga is csak ritkán kiáltott ki egy-egy észrevételt:  
  – Átkozott forróság van idebent. Adjanak a krokodilusnak egy kis fagylaltot!  
  Tíz szava közül jó, ha egyet-kettőt megértenek.  
  Estefelé azonban emeltebb hangon tudatta:  
  – Irtóztató! Most kezdődik rajtam az emésztés. A krokodilus gyomra úgy tesz velem, mint egy ráspoly.  
 
A hallgatók szívét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A hallgatók<at> szivet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
újra
megindítá a helyzetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
megindita <ez a> a helyzetnek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ez a részlete, s
magukhoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
magokhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
vévén az asszonyt és a
gyermekeket, magához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyermekeket <a> magahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a miniszterhez szaladtak, hogy tegyen valamit.  
 
A miniszter előhívatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A miniszter <be> előhivatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kelemen Ferenc közvetlen hivatali főnökét, s
miután az elreferálta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
miután {az} elreferálta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az esetet a saját indokaival egyetemben, így szólt:  
  – A főnök úrnak igaza van. Mi nem tehetünk semmit. A krokodilus gyomrából Kelemen Ferencet én ki nem vehetem, mert a
krokodilus nem esik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert a krokodilus <magan tulajdon. Az ügy tehát az igazságügy miniszterhez tartozik.> <A dolog jogi kérdés. Es kollegámhoz az igazságügy miniszterhez tartozik.> nem esik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az én hatásköröm alá.
A dolog a belügyminiszterhez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A dolog (a) belugy ministerhez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
tartozik.  
  Elmentek a belügyminiszterhez.  
  – Mr. Blimsnek a fővárosi hatóság adta az engedélyt, hogy a krokodilust
mutogathassa. Minthogy voltaképpen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mutogathassa. <. .> Minthogy egyenesen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
van szó, az ügy a fővárosi
hatóság körébe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hatóság <j> körebe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
esik.  
  Elmentek a fővárosi hatósághoz.  
  – Mi adtuk ki az engedélyt – szólt
Kammermayer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kamermayer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet Kammermayer
Kammermayer
Kammermayer Károly [PIM]
Károly (1829-1897),
Budapest
Budapest [GEO]
első polgármestere (1873-1896)
–, hogy a krokodilust mutogathassa Mr. Blims, de arra mi nem adhatjuk ki a parancsot, hogy a krokodilus gyomra fölhasíttassék, mert a krokodilus magántulajdon. A magántulajdon pedig szent.
Mi legfeljebb az ügyészt utasíthatjuk, adjon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mi egyebet nem tehetünk minthogy utasítjuk az ügyészt, adjon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
e tekintetben jogi véleményt  
  Az ügyész egy nagy memorandumot
n
Jegyzet memorandum – előzetes feljegyzés, előterjesztés
készített a magántulajdon szentségéről, s hivatkozván Verbőczyre
n
Jegyzet Verbőczy– –
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
(1458-1541). az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum), amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
és az összes európai
joggyakorlatra, tiltakozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jog gyakorlatra <minelfogva> tiltakozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus fölhasítása ellen.  
  Most már ki volt zárva minden út. Nem maradt fenn egyéb, mint kérvényt nyújtani be az országgyűléshez.  
  Gajáry Ödön
n
Jegyzet
Gajáry Ödön
– (1852-1919). Hírlapíró, szabadelvű országgyűlési képviselő, az adott ciklusban a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei
Dunapataj
Dunapataj [GEO]
kerületé.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
barátai közé tartozott
, a
kérvényi bizottság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kérvényezési bizottság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
előadója, azt véli, hogy miután a krokodilus tudvalevőleg
ősidőktől kezdve, természeténél fogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ősidőktől <fogva megesz> kezdve termesztenel fogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eszi az embereket, ha megkapja, semmi jogtalanságot nem követett el, hanem csak az ősi szokások gyakorlatában volt. Ad akta
n
Jegyzet ad akta – irattárba helyezendő, el van intézve
kéri tétetni a kérvényt.  
  Polónyi Géza
n
Jegyzet
Polónyi Géza
Polónyi Géza [PIM][VIAF]
– (1848-1920) Ügyvéd, 1881-től függetlenségi párti képviselő, ekkor a Hajdú megyei szoboszlói kerületé. Később, 1906-7-ben igazságügyminiszter.
: Tisztelt Ház! (Halljuk, halljuk.) Nem volt szándékom felszólalni e kérdésben, mert örül az ember lelke, ha e nyomorult közös-ügyes
n
Jegyzet közös-ügyes – A közös-ügy az 1867-es kiegyezéssel létrejött dualista állam.
gépezet egyik kereke, bármilyen csekély legyen is az,
elpusztul. És mikor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elpusztul. <De> Es mikor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
látom, hogy Tisza Kálmán úr
politikája a vadállatok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
politikája <nem elégszik meg a> a vadallatok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
kétféle faját
szabadítja e szegény
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadítja <rank> e szegeny
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hazára, hogy
fölfalják az állampolgárokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fölfalja<nak>k az<a f> allampolgárokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, az egyik faj a finánc, a
másik a végrehajtó,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a másik a <krokodilus> vegrehajtó.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
akkor eszembe se jön
egyetlen krokodilus-tetten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyetlen <ártatlan> krokodilus tetten
n
Jegyzet [Lehetséges, hogy itt
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
ékezetek nélküli írása megzavarta a szedőt, és úgy kéne olvasni: egyetlen krokodilus tettén.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megütközni. (Úgy van! Igaz! A szélsőbalon.) Nem jutna eszembe megsiratni ama szerencsétlen polgárt, aki a krokodilus gyomrában van,
mert érzem, t. Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert érzem <tiszt> t <Haz> haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hogy mi mindnyájan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy {mi} mindnyájan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
nem vagyunk szerencsésebbek, mert mi ahelyett mindnyájan a kétfejű sas gyomrában emésztődünk. (Általános helyeslés.)  
 
Ámde, t Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Am de tisztelt haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
midőn arról értesülök, hogy nevezett Kelemen Ferenc számtiszt a legutóbbi belvárosi választás alatt elvéhez
híven, meg nem ijedve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hiven, < < a kormány ellen > > megnem [!] ijedve
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
semmiféle terrorizmustól, a kormány ellen szavazott, érteni kezdem az aljas
bosszút s a hitvány közönyt, és követelem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszút {s a hitvány közönyt} es követelem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a legnemesebb emberi érzések nevében, hogy a
vadállat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vadalatt [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából kivétessék. (Hosszan tartó éljenzés a baloldalon.)  
  Félórai vita után a kérvény pártolólag kiadatott a kormánynak.  
  A kormány
néhány nap múlva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nehany nap alatt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
minisztertanácsot tartott e kérdésben, miként lehetne a szegény Kelement kivenni a krokodilus gyomrából.  
 
Hosszú vita volt. Sok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{Hosszú vita volt) Sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
mindenféle észrevétel,
érv, indítvány és
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
érv {indítvány} es
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megjegyzés merült fel, de a legnagyobb akadály, hogy az illető
szabadságon van, minélfogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadságon van, <alig vol> minélfogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
joggal tartózkodhatik a krokodilusban is, alig volt elhárítható. Míg végre az
egyik miniszternek pompás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik <fiatal minisztemek> miniszternek pompas
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ötlete támadt.  
  – Én megtaláltam a módját uraim.  
 
Egyszerre feléje
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Egyszerre <hatan is> feléje
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
fordultak hatan is.  
  – Nos?  
  – Éljünk egy kis
fikcióval
*
Szövegforrás:
 
fictioval
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
. Vegyük
úgy, hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugy <K> hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ferenc szabadságon bár, de tanulmányúton van.  
  – Hát aztán?  
  – És ezt bátran vehetjük. Mert ha Kelemen Ferenc kijön a krokodilus gyomrából, tényleg érdekes jelentést fog tehetni a tapasztalatairól.  
 
Úgy van. Ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Ugy van <ezt> Ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eddig el lehet fogadni. De mit nyerünk vele?  
  – Azt, hogy a szabályzat szerint a tanulmányúton levő
tisztviselő hivatalosan behívható.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztviselő <beh> hivatalosan behíható
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Igen, igen, de még mindig nem értjük a kibonyolódást.  
  – Ha behívható, akkor behívási végzést kap, s ha végzést kap, azt ott kézbesíti
a hivatalszolga
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a {hivatal} szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol találja.  
 
– A krokodilus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– <N> A krokodilus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrában?  
 
– Mindjárt tisztában leszünk. A kézbesítő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– {Mindjárt tisztában leszünk.}A szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
utasítása az, hogy ha a végzés nem volna kézbesíthető, szegezze ki az ajtóra. De minthogy a krokodiluson ajtó
nincsen, kötelessége keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nincsen <nincs> kotelessége <tehat> keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodiluson, s ezt nem teheti másképp, csak ha fölhasítja. Quod erat demonstrandum.
n
Jegyzet Quod erat demonstrandum – ami a bizonyítandó tétel volt
 
  – Bravó, bravó! – hangzott a minisztertanácsban, s mindenki örült, hogy végre meg van találva a
kellő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a <h?at?> kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hivatalos forma.  
  Mondjam tovább, vagy ne mondjam?  
  A krokodilus gyomrát fölhasították, de
olyan soká tartott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de olyan <nagy volt a> soka tartott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a húzáshalogatás, hogy már akkor nem volt benne
Kelemen Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemencz Ferencz [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
  Azalatt valószínűleg megemésztette a krokodilus, vagy talán az is lehetséges, hogy el sem nyelte
volt a derék urat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt a <szege> derek urat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
 
 
 
HIVATALOS ÉSZJÁRÁS
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  Egy jó barátom, aki nemrég Oroszországban utazott, egy
jóízű szatírát
*
Szövegforrás:
 
joizu <meset> satyrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
jóizü satyrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondott el
nekem, mely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nekem <az> mely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az orosz hivatalnokok ellen van komponálva, de mely a magyarokra is ráillenék.
Valószínűleg barátom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Valószínűleg <regebbi otlet> baratom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
is mástól
hallotta, az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hallotta, <a...k> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a más egy harmadiktól, a harmadik egy negyediktől; alkalmasint akadt olyan is, aki megírta, s mindenik toldott hozzá valamit Ha utána szaladhatnék a hiteles szövegnek, azt közölném önökkel, hogy nevessenek egyet
az oroszokon, a saját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az oroszokon {a} saját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magunk hivatalnokaira gondolva.  
  De mert nincs meg a szöveg,
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
 
elkövetem <a barbár> a plágiumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
és megírom magyar
történetnek. Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
történetnek. {Ezert talan csak nem uzennek haborut az oroszok}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
n
Jegyzet Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
az 1886 őszétől
Bulgária
Bulgária [GEO]
kérdésében – a bolgárok támogatása miatt – a Monarchia és a cári
Oroszország
Oroszország [GEO]
között nemcsak politikailag, hanem katonailag is feszültté váló helyzetre utalt A Krk 73., 74. és 75. kötetének több cikke foglalkozik e háborús helyzettel
 
  Mondjuk tehát hogy Kelemen Ferenc miniszteri számtiszt egy vasárnap délután
elment a Városligetbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elment <a varosliget> <az allat kertbe> a varosligetbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol egy állatseregletet mutogatott bizonyos Mr. Blims.  
  A mindenféle szelídített vadállatok közt volt egy rettenetes krokodilus is, melyet nagy érdeklődéssel nézegetett az
illető magy. kir. számtiszt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
illető <számtiszt> m. kir. számtiszt.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
A krokodilus is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet, s minthogy a kalitkája vigyázatlanságból nem volt jól becsukva,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A krokodilus (is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet s minthogy a) kalitkája nem volt jól becsukva <egy …..ki> vigyazatlansagbol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
egy lökéssel
kidugta szörnyű fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kidugta {szörnyű} fejét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
s ham... benyelte a közel álló hivatalnokot, tekintetes Kelemen Ferenc urat.  
 
Kelemen úr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemen {ur} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus
torkában érezvén torkában érezvén
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
torkába{n} <kerűlvén> erezven
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magát, ijedten kiáltott a körülállóknak:  
  – Jaj, végem van! Jelentsék, kérem, a hivatali főnökömnek, hogy...  
  De már nem volt ideje bevégezni, mert a krokodilus még egy pótnyelést tőn, s a
hivatalnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a hivatalnok<nak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
végképp eltűnt a bolondos állatban.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Az oreg asz>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Az asszonyok sikoltoztak, a férfiak ellenben futottak Mr. Blimshez, hogy engedje a
krokodilnak gyomrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a krokodilus<t> gyomrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
széthasítani s kivenni a szegény Kelemen Ferenc számtisztet, aki folyton kiáltozott ki a krokodilusból, de
szava csak tompán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szava {csak} tompán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hallatszott,
mintha messze a föld
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mintha <a fo> messze a fold
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából jönne.  
  Mr. Blims, az állatsereglet tulajdonosa megértvén a dolgot csodálkozó arcot vágott:  
  – Hát megbolondultak az
urak, hogy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az urak<. Ha ha>, hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
én egy eleven krokodilust megöljek egy számtisztért?
Hiszen mi az ördögöt ér egy számtiszt?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<H> hiszen <?mi?> mi az ördög-< n>öt er egy számtiszt? <számtisztje a miniszterium>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – De uram, a humanizmus,
az emberszeretet!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Vigye Ördög a humanizmust! Hiszen az állam annyi számtisztet kap ingyen, amennyit akar, én pedig még pénzért is nehezen kapok egy ilyen krokodilust.  
  – Az mind igaz. De a
könyörület. Felesége, gyerekei vannak a szegény úrnak.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
könyőrület. {<Ozvegye> Felesége gyerekei vannak a szegény urnak}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
Hagyjanak békén!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hagyjanak nekem békét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Nekem is vannak gyerekeim. S a krokodilus voltaképpen ezáltal csak nyer értékben. A pokolban is, egy krokodilus,
amelyikben egy gentleman van!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a melyikben <ember> egy gentlemann [!] van!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ez nem tréfa dolog! Dehogy adom, a világért sem adom a krokodilusomat.  
  Az emberbarátok tanácskozni kezdtek:  
  – A szegény póruljárt embernek utolsó szava künn a világon úgyis a hivatali főnöke volt, hát talán legjobb volna
ahhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ahoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
menni.  
  – Úgy van! Forduljunk a főnökhöz.  
  Rohantak Budára a főnökhöz, akinek lihegve referálták el
n
Jegyzet referálták el – számoltak be róla
a szegény Kelemen Ferenc esetét.  
  A főnök összeráncolta a
homlokát, majd vállat vont.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
homlokát{, majd vallat vont}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Hüm! Ez bizony baj, nagy baj. De én nem lehetek semmit. Mert Kelemen Ferenc kivette tegnap a hat heti szabadságidejét.
Márpedig ahhoz, hogy
*
Szövegforrás:
 
Mar pedig {ahhoz} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Már pedig ahoz,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik vagy másik hivatalnokunk hol
tölti a szabadságidejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tolti {a} szabadság idejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, hol nem, semmi beleszólásunk. Legalább nincs rá
precedens.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
praecedens. <Ennel fogva Kelemen Ferencz> Hanem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Hanem jöjjenek az
urak október 16-án,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
urak Julius 16 an
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
amikor a szabadságideje lejár,
és akkor esetleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
es akkor <majd ...> esetleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
intézkedésnek is lehet helye.  
  – De uram, odáig nem
él meg a szegény pára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
él meg {a szegeny para} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus gyomrában.  
  – Sajnálom, de nem tehetek róla.  
  Kétségbeesve szaladtak vissza az állatseregletbe, hol már ott volt nagy jajveszékelve Kelemen Ferencné, született Szabó Ida is, és a három
apró Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
apro <csemete> Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Apa, apa,
gyere ki! – siránkozának.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyere ki! - <kiáltozák> siránkozának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  De a boldogtalan Kelemen semmit sem hallott ebből, ő maga is csak ritkán kiáltott ki egy-egy észrevételt:  
  – Átkozott forróság van idebent. Adjanak a krokodilusnak egy kis fagylaltot!  
  Tíz szava közül jó, ha egyet-kettőt megértenek.  
  Estefelé azonban emeltebb hangon tudatta:  
  – Irtóztató! Most kezdődik rajtam az emésztés. A krokodilus gyomra úgy tesz velem, mint egy ráspoly.  
 
A hallgatók szívét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A hallgatók<at> szivet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
újra
megindítá a helyzetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
megindita <ez a> a helyzetnek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ez a részlete, s
magukhoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
magokhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
vévén az asszonyt és a
gyermekeket, magához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyermekeket <a> magahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a miniszterhez szaladtak, hogy tegyen valamit.  
 
A miniszter előhívatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A miniszter <be> előhivatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kelemen Ferenc közvetlen hivatali főnökét, s
miután az elreferálta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
miután {az} elreferálta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az esetet a saját indokaival egyetemben, így szólt:  
  – A főnök úrnak igaza van. Mi nem tehetünk semmit. A krokodilus gyomrából Kelemen Ferencet én ki nem vehetem, mert a
krokodilus nem esik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert a krokodilus <magan tulajdon. Az ügy tehát az igazságügy miniszterhez tartozik.> <A dolog jogi kérdés. Es kollegámhoz az igazságügy miniszterhez tartozik.> nem esik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az én hatásköröm alá.
A dolog a belügyminiszterhez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A dolog (a) belugy ministerhez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
tartozik.  
  Elmentek a belügyminiszterhez.  
  – Mr. Blimsnek a fővárosi hatóság adta az engedélyt, hogy a krokodilust
mutogathassa. Minthogy voltaképpen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mutogathassa. <. .> Minthogy egyenesen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
van szó, az ügy a fővárosi
hatóság körébe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hatóság <j> körebe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
esik.  
  Elmentek a fővárosi hatósághoz.  
  – Mi adtuk ki az engedélyt – szólt
Kammermayer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kamermayer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet Kammermayer
Kammermayer
Kammermayer Károly [PIM]
Károly (1829-1897),
Budapest
Budapest [GEO]
első polgármestere (1873-1896)
–, hogy a krokodilust mutogathassa Mr. Blims, de arra mi nem adhatjuk ki a parancsot, hogy a krokodilus gyomra fölhasíttassék, mert a krokodilus magántulajdon. A magántulajdon pedig szent.
Mi legfeljebb az ügyészt utasíthatjuk, adjon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mi egyebet nem tehetünk minthogy utasítjuk az ügyészt, adjon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
e tekintetben jogi véleményt  
  Az ügyész egy nagy memorandumot
n
Jegyzet memorandum – előzetes feljegyzés, előterjesztés
készített a magántulajdon szentségéről, s hivatkozván Verbőczyre
n
Jegyzet Verbőczy– –
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
(1458-1541). az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum), amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
és az összes európai
joggyakorlatra, tiltakozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jog gyakorlatra <minelfogva> tiltakozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus fölhasítása ellen.  
  Most már ki volt zárva minden út. Nem maradt fenn egyéb, mint kérvényt nyújtani be az országgyűléshez.  
  Gajáry Ödön
n
Jegyzet
Gajáry Ödön
– (1852-1919). Hírlapíró, szabadelvű országgyűlési képviselő, az adott ciklusban a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei
Dunapataj
Dunapataj [GEO]
kerületé.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
barátai közé tartozott
, a
kérvényi bizottság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kérvényezési bizottság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
előadója, azt véli, hogy miután a krokodilus tudvalevőleg
ősidőktől kezdve, természeténél fogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ősidőktől <fogva megesz> kezdve termesztenel fogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eszi az embereket, ha megkapja, semmi jogtalanságot nem követett el, hanem csak az ősi szokások gyakorlatában volt. Ad akta
n
Jegyzet ad akta – irattárba helyezendő, el van intézve
kéri tétetni a kérvényt.  
  Polónyi Géza
n
Jegyzet
Polónyi Géza
Polónyi Géza [PIM][VIAF]
– (1848-1920) Ügyvéd, 1881-től függetlenségi párti képviselő, ekkor a Hajdú megyei szoboszlói kerületé. Később, 1906-7-ben igazságügyminiszter.
: Tisztelt Ház! (Halljuk, halljuk.) Nem volt szándékom felszólalni e kérdésben, mert örül az ember lelke, ha e nyomorult közös-ügyes
n
Jegyzet közös-ügyes – A közös-ügy az 1867-es kiegyezéssel létrejött dualista állam.
gépezet egyik kereke, bármilyen csekély legyen is az,
elpusztul. És mikor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elpusztul. <De> Es mikor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
látom, hogy Tisza Kálmán úr
politikája a vadállatok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
politikája <nem elégszik meg a> a vadallatok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
kétféle faját
szabadítja e szegény
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadítja <rank> e szegeny
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hazára, hogy
fölfalják az állampolgárokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fölfalja<nak>k az<a f> allampolgárokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, az egyik faj a finánc, a
másik a végrehajtó,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a másik a <krokodilus> vegrehajtó.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
akkor eszembe se jön
egyetlen krokodilus-tetten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyetlen <ártatlan> krokodilus tetten
n
Jegyzet [Lehetséges, hogy itt
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
ékezetek nélküli írása megzavarta a szedőt, és úgy kéne olvasni: egyetlen krokodilus tettén.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megütközni. (Úgy van! Igaz! A szélsőbalon.) Nem jutna eszembe megsiratni ama szerencsétlen polgárt, aki a krokodilus gyomrában van,
mert érzem, t. Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert érzem <tiszt> t <Haz> haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hogy mi mindnyájan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy {mi} mindnyájan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
nem vagyunk szerencsésebbek, mert mi ahelyett mindnyájan a kétfejű sas gyomrában emésztődünk. (Általános helyeslés.)  
 
Ámde, t Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Am de tisztelt haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
midőn arról értesülök, hogy nevezett Kelemen Ferenc számtiszt a legutóbbi belvárosi választás alatt elvéhez
híven, meg nem ijedve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hiven, < < a kormány ellen > > megnem [!] ijedve
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
semmiféle terrorizmustól, a kormány ellen szavazott, érteni kezdem az aljas
bosszút s a hitvány közönyt, és követelem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszút {s a hitvány közönyt} es követelem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a legnemesebb emberi érzések nevében, hogy a
vadállat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vadalatt [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából kivétessék. (Hosszan tartó éljenzés a baloldalon.)  
  Félórai vita után a kérvény pártolólag kiadatott a kormánynak.  
  A kormány
néhány nap múlva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nehany nap alatt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
minisztertanácsot tartott e kérdésben, miként lehetne a szegény Kelement kivenni a krokodilus gyomrából.  
 
Hosszú vita volt. Sok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{Hosszú vita volt) Sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
mindenféle észrevétel,
érv, indítvány és
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
érv {indítvány} es
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megjegyzés merült fel, de a legnagyobb akadály, hogy az illető
szabadságon van, minélfogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadságon van, <alig vol> minélfogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
joggal tartózkodhatik a krokodilusban is, alig volt elhárítható. Míg végre az
egyik miniszternek pompás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik <fiatal minisztemek> miniszternek pompas
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ötlete támadt.  
  – Én megtaláltam a módját uraim.  
 
Egyszerre feléje
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Egyszerre <hatan is> feléje
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
fordultak hatan is.  
  – Nos?  
  – Éljünk egy kis
fikcióval
*
Szövegforrás:
 
fictioval
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
. Vegyük
úgy, hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugy <K> hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ferenc szabadságon bár, de tanulmányúton van.  
  – Hát aztán?  
  – És ezt bátran vehetjük. Mert ha Kelemen Ferenc kijön a krokodilus gyomrából, tényleg érdekes jelentést fog tehetni a tapasztalatairól.  
 
Úgy van. Ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Ugy van <ezt> Ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eddig el lehet fogadni. De mit nyerünk vele?  
  – Azt, hogy a szabályzat szerint a tanulmányúton levő
tisztviselő hivatalosan behívható.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztviselő <beh> hivatalosan behíható
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Igen, igen, de még mindig nem értjük a kibonyolódást.  
  – Ha behívható, akkor behívási végzést kap, s ha végzést kap, azt ott kézbesíti
a hivatalszolga
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a {hivatal} szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol találja.  
 
– A krokodilus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– <N> A krokodilus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrában?  
 
– Mindjárt tisztában leszünk. A kézbesítő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– {Mindjárt tisztában leszünk.}A szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
utasítása az, hogy ha a végzés nem volna kézbesíthető, szegezze ki az ajtóra. De minthogy a krokodiluson ajtó
nincsen, kötelessége keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nincsen <nincs> kotelessége <tehat> keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodiluson, s ezt nem teheti másképp, csak ha fölhasítja. Quod erat demonstrandum.
n
Jegyzet Quod erat demonstrandum – ami a bizonyítandó tétel volt
 
  – Bravó, bravó! – hangzott a minisztertanácsban, s mindenki örült, hogy végre meg van találva a
kellő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a <h?at?> kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hivatalos forma.  
  Mondjam tovább, vagy ne mondjam?  
  A krokodilus gyomrát fölhasították, de
olyan soká tartott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de olyan <nagy volt a> soka tartott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a húzáshalogatás, hogy már akkor nem volt benne
Kelemen Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemencz Ferencz [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
  Azalatt valószínűleg megemésztette a krokodilus, vagy talán az is lehetséges, hogy el sem nyelte
volt a derék urat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt a <szege> derek urat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
 
 
 
HIVATALOS ÉSZJÁRÁS
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  Egy jó barátom, aki nemrég Oroszországban utazott, egy
jóízű szatírát
*
Szövegforrás:
 
joizu <meset> satyrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
jóizü satyrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondott el
nekem, mely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nekem <az> mely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az orosz hivatalnokok ellen van komponálva, de mely a magyarokra is ráillenék.
Valószínűleg barátom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Valószínűleg <regebbi otlet> baratom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
is mástól
hallotta, az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hallotta, <a...k> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a más egy harmadiktól, a harmadik egy negyediktől; alkalmasint akadt olyan is, aki megírta, s mindenik toldott hozzá valamit Ha utána szaladhatnék a hiteles szövegnek, azt közölném önökkel, hogy nevessenek egyet
az oroszokon, a saját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az oroszokon {a} saját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magunk hivatalnokaira gondolva.  
  De mert nincs meg a szöveg,
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
 
elkövetem <a barbár> a plágiumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
és megírom magyar
történetnek. Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
történetnek. {Ezert talan csak nem uzennek haborut az oroszok}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
n
Jegyzet Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
az 1886 őszétől
Bulgária
Bulgária [GEO]
kérdésében – a bolgárok támogatása miatt – a Monarchia és a cári
Oroszország
Oroszország [GEO]
között nemcsak politikailag, hanem katonailag is feszültté váló helyzetre utalt A Krk 73., 74. és 75. kötetének több cikke foglalkozik e háborús helyzettel
 
  Mondjuk tehát hogy Kelemen Ferenc miniszteri számtiszt egy vasárnap délután
elment a Városligetbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elment <a varosliget> <az allat kertbe> a varosligetbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol egy állatseregletet mutogatott bizonyos Mr. Blims.  
  A mindenféle szelídített vadállatok közt volt egy rettenetes krokodilus is, melyet nagy érdeklődéssel nézegetett az
illető magy. kir. számtiszt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
illető <számtiszt> m. kir. számtiszt.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
A krokodilus is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet, s minthogy a kalitkája vigyázatlanságból nem volt jól becsukva,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A krokodilus (is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet s minthogy a) kalitkája nem volt jól becsukva <egy …..ki> vigyazatlansagbol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
egy lökéssel
kidugta szörnyű fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kidugta {szörnyű} fejét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
s ham... benyelte a közel álló hivatalnokot, tekintetes Kelemen Ferenc urat.  
 
Kelemen úr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemen {ur} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus
torkában érezvén torkában érezvén
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
torkába{n} <kerűlvén> erezven
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magát, ijedten kiáltott a körülállóknak:  
  – Jaj, végem van! Jelentsék, kérem, a hivatali főnökömnek, hogy...  
  De már nem volt ideje bevégezni, mert a krokodilus még egy pótnyelést tőn, s a
hivatalnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a hivatalnok<nak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
végképp eltűnt a bolondos állatban.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Az oreg asz>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Az asszonyok sikoltoztak, a férfiak ellenben futottak Mr. Blimshez, hogy engedje a
krokodilnak gyomrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a krokodilus<t> gyomrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
széthasítani s kivenni a szegény Kelemen Ferenc számtisztet, aki folyton kiáltozott ki a krokodilusból, de
szava csak tompán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szava {csak} tompán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hallatszott,
mintha messze a föld
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mintha <a fo> messze a fold
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából jönne.  
  Mr. Blims, az állatsereglet tulajdonosa megértvén a dolgot csodálkozó arcot vágott:  
  – Hát megbolondultak az
urak, hogy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az urak<. Ha ha>, hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
én egy eleven krokodilust megöljek egy számtisztért?
Hiszen mi az ördögöt ér egy számtiszt?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<H> hiszen <?mi?> mi az ördög-< n>öt er egy számtiszt? <számtisztje a miniszterium>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – De uram, a humanizmus,
az emberszeretet!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Vigye Ördög a humanizmust! Hiszen az állam annyi számtisztet kap ingyen, amennyit akar, én pedig még pénzért is nehezen kapok egy ilyen krokodilust.  
  – Az mind igaz. De a
könyörület. Felesége, gyerekei vannak a szegény úrnak.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
könyőrület. {<Ozvegye> Felesége gyerekei vannak a szegény urnak}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
Hagyjanak békén!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hagyjanak nekem békét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Nekem is vannak gyerekeim. S a krokodilus voltaképpen ezáltal csak nyer értékben. A pokolban is, egy krokodilus,
amelyikben egy gentleman van!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a melyikben <ember> egy gentlemann [!] van!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ez nem tréfa dolog! Dehogy adom, a világért sem adom a krokodilusomat.  
  Az emberbarátok tanácskozni kezdtek:  
  – A szegény póruljárt embernek utolsó szava künn a világon úgyis a hivatali főnöke volt, hát talán legjobb volna
ahhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ahoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
menni.  
  – Úgy van! Forduljunk a főnökhöz.  
  Rohantak Budára a főnökhöz, akinek lihegve referálták el
n
Jegyzet referálták el – számoltak be róla
a szegény Kelemen Ferenc esetét.  
  A főnök összeráncolta a
homlokát, majd vállat vont.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
homlokát{, majd vallat vont}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Hüm! Ez bizony baj, nagy baj. De én nem lehetek semmit. Mert Kelemen Ferenc kivette tegnap a hat heti szabadságidejét.
Márpedig ahhoz, hogy
*
Szövegforrás:
 
Mar pedig {ahhoz} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Már pedig ahoz,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik vagy másik hivatalnokunk hol
tölti a szabadságidejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tolti {a} szabadság idejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, hol nem, semmi beleszólásunk. Legalább nincs rá
precedens.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
praecedens. <Ennel fogva Kelemen Ferencz> Hanem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Hanem jöjjenek az
urak október 16-án,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
urak Julius 16 an
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
amikor a szabadságideje lejár,
és akkor esetleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
es akkor <majd ...> esetleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
intézkedésnek is lehet helye.  
  – De uram, odáig nem
él meg a szegény pára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
él meg {a szegeny para} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus gyomrában.  
  – Sajnálom, de nem tehetek róla.  
  Kétségbeesve szaladtak vissza az állatseregletbe, hol már ott volt nagy jajveszékelve Kelemen Ferencné, született Szabó Ida is, és a három
apró Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
apro <csemete> Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Apa, apa,
gyere ki! – siránkozának.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyere ki! - <kiáltozák> siránkozának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  De a boldogtalan Kelemen semmit sem hallott ebből, ő maga is csak ritkán kiáltott ki egy-egy észrevételt:  
  – Átkozott forróság van idebent. Adjanak a krokodilusnak egy kis fagylaltot!  
  Tíz szava közül jó, ha egyet-kettőt megértenek.  
  Estefelé azonban emeltebb hangon tudatta:  
  – Irtóztató! Most kezdődik rajtam az emésztés. A krokodilus gyomra úgy tesz velem, mint egy ráspoly.  
 
A hallgatók szívét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A hallgatók<at> szivet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
újra
megindítá a helyzetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
megindita <ez a> a helyzetnek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ez a részlete, s
magukhoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
magokhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
vévén az asszonyt és a
gyermekeket, magához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyermekeket <a> magahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a miniszterhez szaladtak, hogy tegyen valamit.  
 
A miniszter előhívatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A miniszter <be> előhivatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kelemen Ferenc közvetlen hivatali főnökét, s
miután az elreferálta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
miután {az} elreferálta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az esetet a saját indokaival egyetemben, így szólt:  
  – A főnök úrnak igaza van. Mi nem tehetünk semmit. A krokodilus gyomrából Kelemen Ferencet én ki nem vehetem, mert a
krokodilus nem esik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert a krokodilus <magan tulajdon. Az ügy tehát az igazságügy miniszterhez tartozik.> <A dolog jogi kérdés. Es kollegámhoz az igazságügy miniszterhez tartozik.> nem esik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az én hatásköröm alá.
A dolog a belügyminiszterhez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A dolog (a) belugy ministerhez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
tartozik.  
  Elmentek a belügyminiszterhez.  
  – Mr. Blimsnek a fővárosi hatóság adta az engedélyt, hogy a krokodilust
mutogathassa. Minthogy voltaképpen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mutogathassa. <. .> Minthogy egyenesen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
van szó, az ügy a fővárosi
hatóság körébe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hatóság <j> körebe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
esik.  
  Elmentek a fővárosi hatósághoz.  
  – Mi adtuk ki az engedélyt – szólt
Kammermayer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kamermayer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet Kammermayer
Kammermayer
Kammermayer Károly [PIM]
Károly (1829-1897),
Budapest
Budapest [GEO]
első polgármestere (1873-1896)
–, hogy a krokodilust mutogathassa Mr. Blims, de arra mi nem adhatjuk ki a parancsot, hogy a krokodilus gyomra fölhasíttassék, mert a krokodilus magántulajdon. A magántulajdon pedig szent.
Mi legfeljebb az ügyészt utasíthatjuk, adjon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mi egyebet nem tehetünk minthogy utasítjuk az ügyészt, adjon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
e tekintetben jogi véleményt  
  Az ügyész egy nagy memorandumot
n
Jegyzet memorandum – előzetes feljegyzés, előterjesztés
készített a magántulajdon szentségéről, s hivatkozván Verbőczyre
n
Jegyzet Verbőczy– –
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
(1458-1541). az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum), amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
és az összes európai
joggyakorlatra, tiltakozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jog gyakorlatra <minelfogva> tiltakozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus fölhasítása ellen.  
  Most már ki volt zárva minden út. Nem maradt fenn egyéb, mint kérvényt nyújtani be az országgyűléshez.  
  Gajáry Ödön
n
Jegyzet
Gajáry Ödön
– (1852-1919). Hírlapíró, szabadelvű országgyűlési képviselő, az adott ciklusban a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei
Dunapataj
Dunapataj [GEO]
kerületé.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
barátai közé tartozott
, a
kérvényi bizottság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kérvényezési bizottság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
előadója, azt véli, hogy miután a krokodilus tudvalevőleg
ősidőktől kezdve, természeténél fogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ősidőktől <fogva megesz> kezdve termesztenel fogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eszi az embereket, ha megkapja, semmi jogtalanságot nem követett el, hanem csak az ősi szokások gyakorlatában volt. Ad akta
n
Jegyzet ad akta – irattárba helyezendő, el van intézve
kéri tétetni a kérvényt.  
  Polónyi Géza
n
Jegyzet
Polónyi Géza
Polónyi Géza [PIM][VIAF]
– (1848-1920) Ügyvéd, 1881-től függetlenségi párti képviselő, ekkor a Hajdú megyei szoboszlói kerületé. Később, 1906-7-ben igazságügyminiszter.
: Tisztelt Ház! (Halljuk, halljuk.) Nem volt szándékom felszólalni e kérdésben, mert örül az ember lelke, ha e nyomorult közös-ügyes
n
Jegyzet közös-ügyes – A közös-ügy az 1867-es kiegyezéssel létrejött dualista állam.
gépezet egyik kereke, bármilyen csekély legyen is az,
elpusztul. És mikor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elpusztul. <De> Es mikor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
látom, hogy Tisza Kálmán úr
politikája a vadállatok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
politikája <nem elégszik meg a> a vadallatok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
kétféle faját
szabadítja e szegény
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadítja <rank> e szegeny
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hazára, hogy
fölfalják az állampolgárokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fölfalja<nak>k az<a f> allampolgárokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, az egyik faj a finánc, a
másik a végrehajtó,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a másik a <krokodilus> vegrehajtó.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
akkor eszembe se jön
egyetlen krokodilus-tetten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyetlen <ártatlan> krokodilus tetten
n
Jegyzet [Lehetséges, hogy itt
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
ékezetek nélküli írása megzavarta a szedőt, és úgy kéne olvasni: egyetlen krokodilus tettén.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megütközni. (Úgy van! Igaz! A szélsőbalon.) Nem jutna eszembe megsiratni ama szerencsétlen polgárt, aki a krokodilus gyomrában van,
mert érzem, t. Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert érzem <tiszt> t <Haz> haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hogy mi mindnyájan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy {mi} mindnyájan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
nem vagyunk szerencsésebbek, mert mi ahelyett mindnyájan a kétfejű sas gyomrában emésztődünk. (Általános helyeslés.)  
 
Ámde, t Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Am de tisztelt haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
midőn arról értesülök, hogy nevezett Kelemen Ferenc számtiszt a legutóbbi belvárosi választás alatt elvéhez
híven, meg nem ijedve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hiven, < < a kormány ellen > > megnem [!] ijedve
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
semmiféle terrorizmustól, a kormány ellen szavazott, érteni kezdem az aljas
bosszút s a hitvány közönyt, és követelem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszút {s a hitvány közönyt} es követelem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a legnemesebb emberi érzések nevében, hogy a
vadállat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vadalatt [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából kivétessék. (Hosszan tartó éljenzés a baloldalon.)  
  Félórai vita után a kérvény pártolólag kiadatott a kormánynak.  
  A kormány
néhány nap múlva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nehany nap alatt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
minisztertanácsot tartott e kérdésben, miként lehetne a szegény Kelement kivenni a krokodilus gyomrából.  
 
Hosszú vita volt. Sok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{Hosszú vita volt) Sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
mindenféle észrevétel,
érv, indítvány és
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
érv {indítvány} es
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megjegyzés merült fel, de a legnagyobb akadály, hogy az illető
szabadságon van, minélfogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadságon van, <alig vol> minélfogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
joggal tartózkodhatik a krokodilusban is, alig volt elhárítható. Míg végre az
egyik miniszternek pompás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik <fiatal minisztemek> miniszternek pompas
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ötlete támadt.  
  – Én megtaláltam a módját uraim.  
 
Egyszerre feléje
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Egyszerre <hatan is> feléje
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
fordultak hatan is.  
  – Nos?  
  – Éljünk egy kis
fikcióval
*
Szövegforrás:
 
fictioval
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
. Vegyük
úgy, hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugy <K> hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ferenc szabadságon bár, de tanulmányúton van.  
  – Hát aztán?  
  – És ezt bátran vehetjük. Mert ha Kelemen Ferenc kijön a krokodilus gyomrából, tényleg érdekes jelentést fog tehetni a tapasztalatairól.  
 
Úgy van. Ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Ugy van <ezt> Ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eddig el lehet fogadni. De mit nyerünk vele?  
  – Azt, hogy a szabályzat szerint a tanulmányúton levő
tisztviselő hivatalosan behívható.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztviselő <beh> hivatalosan behíható
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Igen, igen, de még mindig nem értjük a kibonyolódást.  
  – Ha behívható, akkor behívási végzést kap, s ha végzést kap, azt ott kézbesíti
a hivatalszolga
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a {hivatal} szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol találja.  
 
– A krokodilus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– <N> A krokodilus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrában?  
 
– Mindjárt tisztában leszünk. A kézbesítő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– {Mindjárt tisztában leszünk.}A szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
utasítása az, hogy ha a végzés nem volna kézbesíthető, szegezze ki az ajtóra. De minthogy a krokodiluson ajtó
nincsen, kötelessége keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nincsen <nincs> kotelessége <tehat> keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodiluson, s ezt nem teheti másképp, csak ha fölhasítja. Quod erat demonstrandum.
n
Jegyzet Quod erat demonstrandum – ami a bizonyítandó tétel volt
 
  – Bravó, bravó! – hangzott a minisztertanácsban, s mindenki örült, hogy végre meg van találva a
kellő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a <h?at?> kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hivatalos forma.  
  Mondjam tovább, vagy ne mondjam?  
  A krokodilus gyomrát fölhasították, de
olyan soká tartott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de olyan <nagy volt a> soka tartott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a húzáshalogatás, hogy már akkor nem volt benne
Kelemen Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemencz Ferencz [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
  Azalatt valószínűleg megemésztette a krokodilus, vagy talán az is lehetséges, hogy el sem nyelte
volt a derék urat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt a <szege> derek urat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
 
 
 
HIVATALOS ÉSZJÁRÁS
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  Egy jó barátom, aki nemrég Oroszországban utazott, egy
jóízű szatírát
*
Szövegforrás:
 
joizu <meset> satyrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
jóizü satyrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondott el
nekem, mely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nekem <az> mely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az orosz hivatalnokok ellen van komponálva, de mely a magyarokra is ráillenék.
Valószínűleg barátom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Valószínűleg <regebbi otlet> baratom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
is mástól
hallotta, az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hallotta, <a...k> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a más egy harmadiktól, a harmadik egy negyediktől; alkalmasint akadt olyan is, aki megírta, s mindenik toldott hozzá valamit Ha utána szaladhatnék a hiteles szövegnek, azt közölném önökkel, hogy nevessenek egyet
az oroszokon, a saját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az oroszokon {a} saját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magunk hivatalnokaira gondolva.  
  De mert nincs meg a szöveg,
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
 
elkövetem <a barbár> a plágiumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
elkövetem a plágiumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
és megírom magyar
történetnek. Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
történetnek. {Ezert talan csak nem uzennek haborut az oroszok}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
n
Jegyzet Ezért talán csak nem üzennek háborút az oroszok
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
az 1886 őszétől
Bulgária
Bulgária [GEO]
kérdésében – a bolgárok támogatása miatt – a Monarchia és a cári
Oroszország
Oroszország [GEO]
között nemcsak politikailag, hanem katonailag is feszültté váló helyzetre utalt A Krk 73., 74. és 75. kötetének több cikke foglalkozik e háborús helyzettel
 
  Mondjuk tehát hogy Kelemen Ferenc miniszteri számtiszt egy vasárnap délután
elment a Városligetbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elment <a varosliget> <az allat kertbe> a varosligetbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol egy állatseregletet mutogatott bizonyos Mr. Blims.  
  A mindenféle szelídített vadállatok közt volt egy rettenetes krokodilus is, melyet nagy érdeklődéssel nézegetett az
illető magy. kir. számtiszt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
illető <számtiszt> m. kir. számtiszt.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
A krokodilus is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet, s minthogy a kalitkája vigyázatlanságból nem volt jól becsukva,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A krokodilus (is feltűnő érdeklődéssel nézte a számtisztet s minthogy a) kalitkája nem volt jól becsukva <egy …..ki> vigyazatlansagbol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
egy lökéssel
kidugta szörnyű fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kidugta {szörnyű} fejét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
s ham... benyelte a közel álló hivatalnokot, tekintetes Kelemen Ferenc urat.  
 
Kelemen úr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemen {ur} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus
torkában érezvén torkában érezvén
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
torkába{n} <kerűlvén> erezven
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
magát, ijedten kiáltott a körülállóknak:  
  – Jaj, végem van! Jelentsék, kérem, a hivatali főnökömnek, hogy...  
  De már nem volt ideje bevégezni, mert a krokodilus még egy pótnyelést tőn, s a
hivatalnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a hivatalnok<nak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
végképp eltűnt a bolondos állatban.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Az oreg asz>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Az asszonyok sikoltoztak, a férfiak ellenben futottak Mr. Blimshez, hogy engedje a
krokodilnak gyomrát
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a krokodilus<t> gyomrat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
széthasítani s kivenni a szegény Kelemen Ferenc számtisztet, aki folyton kiáltozott ki a krokodilusból, de
szava csak tompán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szava {csak} tompán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hallatszott,
mintha messze a föld
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mintha <a fo> messze a fold
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából jönne.  
  Mr. Blims, az állatsereglet tulajdonosa megértvén a dolgot csodálkozó arcot vágott:  
  – Hát megbolondultak az
urak, hogy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az urak<. Ha ha>, hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
én egy eleven krokodilust megöljek egy számtisztért?
Hiszen mi az ördögöt ér egy számtiszt?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<H> hiszen <?mi?> mi az ördög-< n>öt er egy számtiszt? <számtisztje a miniszterium>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – De uram, a humanizmus,
az emberszeretet!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Vigye Ördög a humanizmust! Hiszen az állam annyi számtisztet kap ingyen, amennyit akar, én pedig még pénzért is nehezen kapok egy ilyen krokodilust.  
  – Az mind igaz. De a
könyörület. Felesége, gyerekei vannak a szegény úrnak.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
könyőrület. {<Ozvegye> Felesége gyerekei vannak a szegény urnak}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
 
Hagyjanak békén!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hagyjanak nekem békét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Nekem is vannak gyerekeim. S a krokodilus voltaképpen ezáltal csak nyer értékben. A pokolban is, egy krokodilus,
amelyikben egy gentleman van!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a melyikben <ember> egy gentlemann [!] van!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ez nem tréfa dolog! Dehogy adom, a világért sem adom a krokodilusomat.  
  Az emberbarátok tanácskozni kezdtek:  
  – A szegény póruljárt embernek utolsó szava künn a világon úgyis a hivatali főnöke volt, hát talán legjobb volna
ahhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ahoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
menni.  
  – Úgy van! Forduljunk a főnökhöz.  
  Rohantak Budára a főnökhöz, akinek lihegve referálták el
n
Jegyzet referálták el – számoltak be róla
a szegény Kelemen Ferenc esetét.  
  A főnök összeráncolta a
homlokát, majd vállat vont.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
homlokát{, majd vallat vont}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Hüm! Ez bizony baj, nagy baj. De én nem lehetek semmit. Mert Kelemen Ferenc kivette tegnap a hat heti szabadságidejét.
Márpedig ahhoz, hogy
*
Szövegforrás:
 
Mar pedig {ahhoz} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Már pedig ahoz,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik vagy másik hivatalnokunk hol
tölti a szabadságidejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tolti {a} szabadság idejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, hol nem, semmi beleszólásunk. Legalább nincs rá
precedens.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
praecedens. <Ennel fogva Kelemen Ferencz> Hanem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Hanem jöjjenek az
urak október 16-án,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
urak Julius 16 an
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
amikor a szabadságideje lejár,
és akkor esetleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
es akkor <majd ...> esetleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
intézkedésnek is lehet helye.  
  – De uram, odáig nem
él meg a szegény pára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
él meg {a szegeny para} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus gyomrában.  
  – Sajnálom, de nem tehetek róla.  
  Kétségbeesve szaladtak vissza az állatseregletbe, hol már ott volt nagy jajveszékelve Kelemen Ferencné, született Szabó Ida is, és a három
apró Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
apro <csemete> Kelemen csemete.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Apa, apa,
gyere ki! – siránkozának.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyere ki! - <kiáltozák> siránkozának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  De a boldogtalan Kelemen semmit sem hallott ebből, ő maga is csak ritkán kiáltott ki egy-egy észrevételt:  
  – Átkozott forróság van idebent. Adjanak a krokodilusnak egy kis fagylaltot!  
  Tíz szava közül jó, ha egyet-kettőt megértenek.  
  Estefelé azonban emeltebb hangon tudatta:  
  – Irtóztató! Most kezdődik rajtam az emésztés. A krokodilus gyomra úgy tesz velem, mint egy ráspoly.  
 
A hallgatók szívét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A hallgatók<at> szivet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
újra
megindítá a helyzetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
megindita <ez a> a helyzetnek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ez a részlete, s
magukhoz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
magokhoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
vévén az asszonyt és a
gyermekeket, magához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyermekeket <a> magahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a miniszterhez szaladtak, hogy tegyen valamit.  
 
A miniszter előhívatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A miniszter <be> előhivatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kelemen Ferenc közvetlen hivatali főnökét, s
miután az elreferálta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
miután {az} elreferálta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az esetet a saját indokaival egyetemben, így szólt:  
  – A főnök úrnak igaza van. Mi nem tehetünk semmit. A krokodilus gyomrából Kelemen Ferencet én ki nem vehetem, mert a
krokodilus nem esik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert a krokodilus <magan tulajdon. Az ügy tehát az igazságügy miniszterhez tartozik.> <A dolog jogi kérdés. Es kollegámhoz az igazságügy miniszterhez tartozik.> nem esik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
az én hatásköröm alá.
A dolog a belügyminiszterhez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
A dolog (a) belugy ministerhez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
tartozik.  
  Elmentek a belügyminiszterhez.  
  – Mr. Blimsnek a fővárosi hatóság adta az engedélyt, hogy a krokodilust
mutogathassa. Minthogy voltaképpen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mutogathassa. <. .> Minthogy egyenesen a krokodilusról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
van szó, az ügy a fővárosi
hatóság körébe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hatóság <j> körebe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
esik.  
  Elmentek a fővárosi hatósághoz.  
  – Mi adtuk ki az engedélyt – szólt
Kammermayer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Kamermayer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet Kammermayer
Kammermayer
Kammermayer Károly [PIM]
Károly (1829-1897),
Budapest
Budapest [GEO]
első polgármestere (1873-1896)
–, hogy a krokodilust mutogathassa Mr. Blims, de arra mi nem adhatjuk ki a parancsot, hogy a krokodilus gyomra fölhasíttassék, mert a krokodilus magántulajdon. A magántulajdon pedig szent.
Mi legfeljebb az ügyészt utasíthatjuk, adjon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mi egyebet nem tehetünk minthogy utasítjuk az ügyészt, adjon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
e tekintetben jogi véleményt  
  Az ügyész egy nagy memorandumot
n
Jegyzet memorandum – előzetes feljegyzés, előterjesztés
készített a magántulajdon szentségéről, s hivatkozván Verbőczyre
n
Jegyzet Verbőczy– –
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
(1458-1541). az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum), amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
és az összes európai
joggyakorlatra, tiltakozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jog gyakorlatra <minelfogva> tiltakozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodilus fölhasítása ellen.  
  Most már ki volt zárva minden út. Nem maradt fenn egyéb, mint kérvényt nyújtani be az országgyűléshez.  
  Gajáry Ödön
n
Jegyzet
Gajáry Ödön
– (1852-1919). Hírlapíró, szabadelvű országgyűlési képviselő, az adott ciklusban a Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyei
Dunapataj
Dunapataj [GEO]
kerületé.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
barátai közé tartozott
, a
kérvényi bizottság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kérvényezési bizottság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
előadója, azt véli, hogy miután a krokodilus tudvalevőleg
ősidőktől kezdve, természeténél fogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ősidőktől <fogva megesz> kezdve termesztenel fogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eszi az embereket, ha megkapja, semmi jogtalanságot nem követett el, hanem csak az ősi szokások gyakorlatában volt. Ad akta
n
Jegyzet ad akta – irattárba helyezendő, el van intézve
kéri tétetni a kérvényt.  
  Polónyi Géza
n
Jegyzet
Polónyi Géza
Polónyi Géza [PIM][VIAF]
– (1848-1920) Ügyvéd, 1881-től függetlenségi párti képviselő, ekkor a Hajdú megyei szoboszlói kerületé. Később, 1906-7-ben igazságügyminiszter.
: Tisztelt Ház! (Halljuk, halljuk.) Nem volt szándékom felszólalni e kérdésben, mert örül az ember lelke, ha e nyomorult közös-ügyes
n
Jegyzet közös-ügyes – A közös-ügy az 1867-es kiegyezéssel létrejött dualista állam.
gépezet egyik kereke, bármilyen csekély legyen is az,
elpusztul. És mikor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elpusztul. <De> Es mikor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
látom, hogy Tisza Kálmán úr
politikája a vadállatok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
politikája <nem elégszik meg a> a vadallatok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
kétféle faját
szabadítja e szegény
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadítja <rank> e szegeny
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hazára, hogy
fölfalják az állampolgárokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fölfalja<nak>k az<a f> allampolgárokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, az egyik faj a finánc, a
másik a végrehajtó,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a másik a <krokodilus> vegrehajtó.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
akkor eszembe se jön
egyetlen krokodilus-tetten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyetlen <ártatlan> krokodilus tetten
n
Jegyzet [Lehetséges, hogy itt
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
ékezetek nélküli írása megzavarta a szedőt, és úgy kéne olvasni: egyetlen krokodilus tettén.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megütközni. (Úgy van! Igaz! A szélsőbalon.) Nem jutna eszembe megsiratni ama szerencsétlen polgárt, aki a krokodilus gyomrában van,
mert érzem, t. Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mert érzem <tiszt> t <Haz> haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hogy mi mindnyájan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy {mi} mindnyájan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
nem vagyunk szerencsésebbek, mert mi ahelyett mindnyájan a kétfejű sas gyomrában emésztődünk. (Általános helyeslés.)  
 
Ámde, t Ház,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Am de tisztelt haz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
midőn arról értesülök, hogy nevezett Kelemen Ferenc számtiszt a legutóbbi belvárosi választás alatt elvéhez
híven, meg nem ijedve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hiven, < < a kormány ellen > > megnem [!] ijedve
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
semmiféle terrorizmustól, a kormány ellen szavazott, érteni kezdem az aljas
bosszút s a hitvány közönyt, és követelem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszút {s a hitvány közönyt} es követelem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a legnemesebb emberi érzések nevében, hogy a
vadállat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vadalatt [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrából kivétessék. (Hosszan tartó éljenzés a baloldalon.)  
  Félórai vita után a kérvény pártolólag kiadatott a kormánynak.  
  A kormány
néhány nap múlva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nehany nap alatt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
minisztertanácsot tartott e kérdésben, miként lehetne a szegény Kelement kivenni a krokodilus gyomrából.  
 
Hosszú vita volt. Sok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{Hosszú vita volt) Sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
mindenféle észrevétel,
érv, indítvány és
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
érv {indítvány} es
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
megjegyzés merült fel, de a legnagyobb akadály, hogy az illető
szabadságon van, minélfogva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szabadságon van, <alig vol> minélfogva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
joggal tartózkodhatik a krokodilusban is, alig volt elhárítható. Míg végre az
egyik miniszternek pompás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
egyik <fiatal minisztemek> miniszternek pompas
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
ötlete támadt.  
  – Én megtaláltam a módját uraim.  
 
Egyszerre feléje
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Egyszerre <hatan is> feléje
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
fordultak hatan is.  
  – Nos?  
  – Éljünk egy kis
fikcióval
*
Szövegforrás:
 
fictioval
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
. Vegyük
úgy, hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugy <K> hogy Kelemen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
Ferenc szabadságon bár, de tanulmányúton van.  
  – Hát aztán?  
  – És ezt bátran vehetjük. Mert ha Kelemen Ferenc kijön a krokodilus gyomrából, tényleg érdekes jelentést fog tehetni a tapasztalatairól.  
 
Úgy van. Ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Ugy van <ezt> Ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
eddig el lehet fogadni. De mit nyerünk vele?  
  – Azt, hogy a szabályzat szerint a tanulmányúton levő
tisztviselő hivatalosan behívható.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztviselő <beh> hivatalosan behíható
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
 
  – Igen, igen, de még mindig nem értjük a kibonyolódást.  
  – Ha behívható, akkor behívási végzést kap, s ha végzést kap, azt ott kézbesíti
a hivatalszolga
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a {hivatal} szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
, ahol találja.  
 
– A krokodilus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– <N> A krokodilus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
gyomrában?  
 
– Mindjárt tisztában leszünk. A kézbesítő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– {Mindjárt tisztában leszünk.}A szolga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
utasítása az, hogy ha a végzés nem volna kézbesíthető, szegezze ki az ajtóra. De minthogy a krokodiluson ajtó
nincsen, kötelessége keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nincsen <nincs> kotelessége <tehat> keresztülhatolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a krokodiluson, s ezt nem teheti másképp, csak ha fölhasítja. Quod erat demonstrandum.
n
Jegyzet Quod erat demonstrandum – ami a bizonyítandó tétel volt
 
  – Bravó, bravó! – hangzott a minisztertanácsban, s mindenki örült, hogy végre meg van találva a
kellő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a <h?at?> kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
hivatalos forma.  
  Mondjam tovább, vagy ne mondjam?  
  A krokodilus gyomrát fölhasították, de
olyan soká tartott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de olyan <nagy volt a> soka tartott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
a húzáshalogatás, hogy már akkor nem volt benne
Kelemen Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Kelemencz Ferencz [tollhiba]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.  
  Azalatt valószínűleg megemésztette a krokodilus, vagy talán az is lehetséges, hogy el sem nyelte
volt a derék urat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. november 9.10. évf., 310. sz. (1., 2., 3.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt a <szege> derek urat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 160-163. folio
 
.