X (Close panel)Bibliográfiai adatok

IGNOTA PERSONA

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-ip-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
  • Szövegforrás mk-39-ip-witMP: Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
  • Szövegforrás mk-39-dl-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 7-11.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
 
IGNOTA PERSONA
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<lsmeretlen> Ignota persona
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Ignota persona – ismeretlen személy
 
  Salutem lectoribus etc.
n
Jegyzet Salutem lectoribus etc. – Üdv az olvasóknak stb. Régi iratok gyakori bevezető formulája, lectori salutem formában ismertebb.
 
  Anno
Domini 1741 Emericus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Domini 1841 <Dominus> D–s Emericus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh de Galantha regnált
n
Jegyzet Anno Domini 1741 Emericus Balogh de Galantha regnált – Az úr 1741. évében Galánthai Balogh Imre volt az úr
Felső-bágyonban
n
Jegyzet
Felsőbágyonban
Felsőbágyon [GEO]
– helység Hont megyében,
Szklabonyától
Szklabonya [GEO]
mintegy 25 km–re északkeletre (szlovákul Horny Badín)
. Ő volt a legnagyobb
compossessor
n
Jegyzet compossessor – közbirtokos és patrónusa az eklézsiának
*
Szövegforrás:
 
compossessor {es} patrónusa az ecclesinak [!]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kompossessor és patrónusa az ekklezsiának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
, mégis rajta kellett megesnie az alábbi
kalamitásnak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
calamitasnak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kalamitásnak – csapásnak, viszontagságnak
.  
  Dies
Junii 28 éppen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Junii <?19?> 29 <vas> épen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Dies Junii 28 – június 28. napja
vasárnapra esett. Rekkenő nyári nap volt s komor felhők gyülekezének fenyegetőn. A menny zöngése hirdette felülről a készülődő égiháborút. A villámpántlika át- meg átfutott a fönséges boltozaton. Olyan zápor lesz itt, emberek, mindjárt, hogy
még a birkák gyapjáról az E. B. vocabulumokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
meg {a birkák gyapjáról} az <a> E.<M.> B. vocabulomokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet vocabulumokat – rövidítéseket
is lemossa.  
  Ez még nem volna baj (mert hiszen ott a bélyegező vas), de majd mit esznek a tekintetes úr birkái a télen, mert ha most megindul a zápor, mind elmossa künn a renden lévő szénát. Ej, ej, legalább már petrencébe lenne gyűjtve!  
  Balogh uram a fejét vakarta, aztán rákiáltott az ispánjára:  
  - Cito, cito, citissime, amice Kornya!
n
Jegyzet Cito, cito, citissime, amice Kornya! – Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, Kornya barátom!
Minden ember talpra álljon, minden szekér elinduljon! Hordjuk
haza mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza <meg> mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a zápor megindul; mentsünk meg, amennyit lehet!  
  - Vasárnapi nap vagyon, domine spektabilis
n
Jegyzet domine spektabilis – tekintetes uram
- ellenveté az ispán -,
a béresek, jobbágyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a béresek <a> jobbágyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
többnyire a
templomban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
vannak.  
  -
Ki kell őket parancsolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ki kell {őket} parancsolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomból, punktum!
n
Jegyzet punktum – pont; megmondtam és azzal vége
 
  - De mit szól
ahhoz a reverende
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ahhoz a <tisztelendo> reverende
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
páter
n
Jegyzet reverende pater – tisztelendő atyám (megszólító esetben)
?  
  - Az az ő
dolga, a mi dolgunk ellenben a széna
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
dolga, <de a mienk> ami [!] dolgunk <azonban> ellenben a széna
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
megmentése.  
 
Szót fogadván Kornya ispán, csakugyan berontott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Nosza csakugyan berontott> Szot fogadvan Kornya ispán {csakugyan berontott} a templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomba, sorra
felköltögette a szunnyadozó híveket s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felköltögette a<z elszunnyadott> szunnyadozó hiveket <kik {itt}……szolgáltak, hogy >s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mezei munkára.  
  Üres lett a templom, csak a gyerekek és vénasszonyok maradtak bent, ami szerfelett
bántotta a plébánost, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bántotta {a plébánost} mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
éppen Saul királyról beszélt, szerinte lebilincselő modorban, gyönyörűséges floskulusokban.
n
Jegyzet floskulusokban – szóvirágokban
Milyen istentelenség
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Milyen <?ostoba?> istentelenség
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az, hogy a
prédikáció
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
predicatio
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
közepén egyszerre csak kezd a nyáj
elszállinkózni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elszalinkozni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Az az akasztófáravaló Kornya bejön, valamit súg egynek-egynek a fülébe, mire az felkászmálódik
n
Jegyzet felkászmálódik – feltápászkodik
és elsomolyog. De tán nem is Kornya
uram az, nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az, <.> nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
lehetetlen, maga a pokolbeli sátán, aki valamely gonosz incselkedések elkövetésére éppen a Kornya uram személyiségét vette magára. No ugyan volt kit választani. A legcsúnyább hüvelyt a faluban.  
  Egy miatyánk alatt összeröffentek a szekeresek,
munkások, férfiak, menyecskék villákkal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
munkasok <s> férfiak villákkal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, gereblyékkel rohantak ki a rétekre, s míg a villámok az eget hasogatták, lázas sietséggel gyűjtötték a szénát. Maga Balogh Imre is ott sürgött-forgott, biztatta az embereket.  
  - Rajta fiúk, hamar, hamar! Mindjárt nyakunkon a zápor!  
  Ment is a munka
gyönyörűen. A fellegek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyönyörűen. <Az eg folytonosan dor> A fellegek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sziláján rohantak fenn a végtelen űrben,
az ég is egyre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az eg {is} egyre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
morgott, de csak hagyta őket dolgozni.  
  Hanem az isten
szolgája keményebb és gyorsabb akart lenni magánál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szolgája <..> keményebb {es gyorsabb} akart lenni <az> magánál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az
istennél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Istennél
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
; mihelyt vége volt az isteni tiszteletnek,
kijött a rétre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kijött <az …. p….ájával az.> a rétre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
s veszekedést kezdett az emberekkel.  
  - Nem takarodtok rögtön
haza! Nem féltek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza! <Micsoda gyehenna> Nem féltek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a gyehennától, mi?  
  - Hagyja őket,
tisztelendő úr - csitítá
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztelendő ur – <monda> csititá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh Imre -, félnek biz azok a gyehennától, de a derestől is félnek.  
  - Gondolja meg, domine spectabilis, mit cselekszik?  
  -
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Meggondoltam>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Magamra vállalom a felelősséget az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
előtt.  
  - De én nem vállalhatom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Az isten előtt?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Keresztény híveim - kiáltá stentori hangon
n
Jegyzet stentori hangon – nagyon erős hang, az »érchangú« Sztentór görög hős nevéből, akiről
Homérosznál
Homérosz [VIAF]
azt olvashatni, hogy olyan erős volt a hangja, mint ötven más embernek együttvéve (Iliász 5,785–6).
- rakjátok le a gereblyéket és villákat!  
  - Ne okoskodjék, domine reverende
n
Jegyzet domine reverende – tisztelendő úr
, mert megharagszom. Nem akarhatja azt az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy az én szénám oda legyen.  
  - Az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem törődik az ön szénájával.  
  - Pedig törődhetnék, mert az őseim részt vettek a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
n
Jegyzet a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
II. Endre
Árpád-házi II. Endre [VIAF]
1217–18–ban vezetett hadjáratot a Szentföldre.
.  
  -
Ezen a napon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ez{en} a nap{on})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mennyei
Úrnak tészen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Urnák <szol> teszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
szolgálatot a jobbágyság, semmi köze
hozzájuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hozzájok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a földi úrnak.  
  - De ha az egyik úr a másik úrtól kölcsön kér egy órai
időt, mit avatkozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
időt, <<azt <nem lehet az olyan nagy dolog>> mit avatkozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
abba egy harmadik? Nekem nagy szükségem van most a jobbágyaimra, nem adhatom őket oda még az
Istennek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
istennek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sem.  
  Erre a
teológiai
*
Szövegforrás:
 
theologiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
theológiai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
disputára a lustább munkások kezdtek az anyaszentegyházhoz
hajolni s kiállva a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hajolni <szóbol szo> s kiallvan a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, szájtátva
várták az ügy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vártak <hova dől el> az ugy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kimenetelét Biz' az nagyon botrányos lett. Szóból szó támadt, némelyikbe tövis is volt, a plébános úr is dühbe jött, a földi úr is. Sőt a végén Balogh uram annyira elfeledkezék magáról, hogy a suhogó nádpálcájával meglegyintette a szent férfiúnak a bal vállát.  
  Megdermedt a vér az emberekben. No, még ilyen sem történt a világ eleje óta!  
  Villámsebesen szállt a híre mindenfelé a felsőbágyoni gyalázatos esetnek. A
klérus
*
Szövegforrás:
 
clerus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
klerus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felförmedt erre a borzasztó merényletre, püspök és prímás mozogni kezdett:
Akciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Actiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Akciót neki! – Perbe kell fogni!
neki!
”  
  Balogh uramnak is hamar lehűlt a vére,
belátta rögtön
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
belátta {rögtön} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy bolondot tett, s lóhalálban rohant Pestre, hol egy híres fiskális rokona lakott: Paulus Rudnyánszky de
Dezsér. Előadta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dezsér. <Kedves öcsém, segit> Előadta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
neki a tényállást:  
  - Segíts rajtam, öcsém, ha
teheted. Neked
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
teheted <Iste> Neked
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagy eszed van. Ha kivágsz a
sárból, odaadom a kisebbik lányomat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sárból <neked> odadom a felevagyonomat es a <nagyobbik> kisebbik lanyomat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
feleségül. (Rudnyánszky Pál ugyanis kikosarazott kérő volt.)  
  Szerette
volna a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volna <{h..}> a fele vagyont is a leányt is, a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Piroskát, de bizony csak vállat vont szomorúan:  
  - Nem ér
ebben a casusban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ebben a <casusban az én> casusban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet casusban – esetben
az én tudományom semmit. Az egész falu látta az
esetet, itt én inposszibilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
esetet, <ezen tehetet> itt en inpossibilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet inposszibilis – tehetetlen
vagyok.
Urambátyámon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A> Urambátyámon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem segíthet senki.  
  - Tehát
börtönbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönbe<n>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kell kerülnöm ősz fejemmel? - siránkozék az öregúr.  
  - Hja, minek kezdett ki bátyám az ecclesiával
n
Jegyzet ecclesiával – egyházzal
? Urak a
papok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
papok!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Urak a papok. – Szólásszerű szófordulat, melyet
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
többször is felhasznált, legemlékezetesebben a Különös házasságban (Krk 14,187:37
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 14, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1961. [OSZK]
).
 
  Leverten, kétségbeesve távozott a
kancelláriából
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
cancellariabol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kancelláriából – hivatali szobából
,
amikor az ambituson utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
amikor <a lepcs> az ambituson <eleje all> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sompolyog egy boglyas fejű
siheder és megfogja a dolmányát.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
siheder es <egyszerre csak> megfogja a <kabatot> dolmányát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Mit akar, amice
n
Jegyzet amice – barátom
?  
  - Segíteni akarok a tekintetes úron.  
  -
Hát kicsoda amice?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Hat kicsoda az amice?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Én a fiskális úr
adjunktusa vagyok, Franciscus Veres de Fárad
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
adjun<k>ctusa vagyok, Albertus <….> Veres de Farad
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet adjunktusa – segédje
. Én megmentem a
spektabilist, ha a principális rám bízza a védelmet.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spektabilist <Bizza rám az ügyet> ha a principális ram bizza <az ugy> a védelmet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A
fulladozó
*
Szövegforrás:
 
fuladozo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fuladozó
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ember a szalmaszál után is kapkod:  
  - Hogyhogy? - kérdé
mohón.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mohon <de ketelkedo hangon>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Majd kieszelem én azt, de nekem is van föltételem.  
  - Nos?  
  - Azt a honoráriumot,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Amit a principálisnak igért> <– Azt a honorariumot> <– A honoráriumot en kapom> <– Termeszetesen> <– S a ho>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
amit a principális kapna, én kapom.  
  - Jól van
jól - hagyta rá Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jol – <szólt> hagyta ram Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
uram kételkedő hangon.  
  - Kezet rá, spektábilis!  
  Balogh uram belecsapott nagy tenyerével az ifjúéba s még hozzátette bánatos
mosolygással:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mosolygassal: <Juventus>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Juventus
n
Jegyzet Juventus ventus! – Fiatalság bolondság.
ventus!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ventus! <<Hiabavalo szófia! <Hiaba> Hiábavaló szófia. Bárcsak ne az lenne!>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Mikor visszatértek> <I> <Hanem annyi> <Rudnyanszky uram mikor előadtak neki hogy Veres Albert akarja védeni az ügyet, elnevette magát: – Puer! monda>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Néhány hét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Egy par> Nehany het
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
múlva csakugyan kitűzték a főbenjáró
kriminális causát
*
Szövegforrás:
 
kriminalis causat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<c>kriminalis causat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kriminális causát – bűnvádi pert
tárgyalásra. Rengeteg kíváncsi ember lepte el a megyeházát. Hogyne! Nem mindennap ítélnek el
börtönre egy magyar
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönre <egy gaz> egy magyar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagyurat. Ezt már érdemes lesz meghallgatni.  
  A tiszti
ügyész, Joannes Okrutzky nagyeszű
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyész <Okolicsani> Joannes <Okolicsanyi> Okrutzky nagy eszu
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
ember volt, ő tette fel a vádat az ő arany pennájával.  
  A közönség kíváncsian várta, ki lesz majd a Balogh ügyvéde, s miféle érdekes harc támad két fogas elme között.  
  Pont kilenc órára
összegyűltek a bírák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
összegyültek birak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, megjelent Okrutzky is, egy nagy iratköteggel a hóna alatt. Csak még a vádlott hiányzott.  
  Egyszerre megnyílt az ajtó, s belépett Balogh uram, a háta mögött egy suhanccal, a Rudnyánszky adjunktusával,
Veres Ferenccel.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Aberttel.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A csodálkozás fölszisszenése hallatszott:  
 
- Miféle tacskót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Puer! – monda egy hang> – Mifele tacskot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hozott ez ide?  
 
– Hogy reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hogy <eszi ezt meg> reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fel Okrutzky uram, de mindjárt.  
  Az
elnök megnyitotta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elnok <megadta a jelt> megnyitotta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ülést.  
  Okrutzky uram becsmérlő szemeket vetett a védőre, aztán ékes szavaló hangon megtette a vádat:  
  - Spectabilis
Dominus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Emericus Balogh de Galantha
immemor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
inmemor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
conditionis suae suadente diabolo
manus iniquas in dominum
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
manus violentas in dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
parochum injecit.
n
Jegyzet Spectabilis Dominus Emcricus Balogh de Galantha immemor conditionis suae suadente diabolo manus iniquas in dominum parochum injecit. – Tekintetes Galánthai Balogh Imre úr helyzetéről megfeledkezve, az ördög sugalmazásából ellenséges kezet emelt a plébános úrra.
 
  - Úgy van - bólingattak
fejeikkel az ájtatos bírák. - Valde bene! Az ördög
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fejeikkel <a> {az ajtatos} birak [1. a birak 2. az ájtatos birak] – {Valde bene.} <a>Az ordög
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Valde bene! – nagyon jól van
sugalmazásából követte el!  
 
Veres Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Albert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
bevárta az egész előadást
nyugodtan, csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nyugodtan, <meg> csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hadd bólingassanak az öregurak és hadd vegyék protokollumba
n
Jegyzet protokollumba – jegyzőkönyvbe
szóról szóra a súlyos vádat.  
  Mikor
aztán ennek is vége lett, minden szem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
aztán <mind> ennek {is} vége {lett} mindenki szeme
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a patvarista felé fordult:  
  - Lássuk hát azt a medvét!  
 
Franciscus Veres megköszörülte
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Abertus Veres <de Fárad> megköszörülte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a torkát és így szólt:  
  - Kérem felfüggeszteni a pört.  
  - Miféle jogon? - vágott közbe gúnyosan Okrutzky.  
  - Mert a correus
n
Jegyzet correus – egyetemleges vádlott
nincs jelen; az egyik vádlott hiányzik. Éppen a vád alapján kérem ezt.  
  - Hogyhogy?  
  - Kérem az ördögöt in consortium litis
n
Jegyzet in consortium litis – a közös perbe, mint egyetemleges vádlottat
megidéztetni, addig pedig,
míg a vádlottárs
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mig <az elsorendü> {a} vádlott {társ} [1. az elsorendü vadlott 2. a vadlott tars]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem
jelenik, a pör
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jelenik a <pert> pör
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
tárgyalását elnapolni.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A birak o>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Okrutzky
uram ajkába
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az ajkába
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
harapott, a
bírák összenéztek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
birak <pedig> <pedig> összenéztek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
és elkezdtek nevetni, a közönség pedig tapsolt a fiatal patvaristának.  
  ***  
  Hogy mi lett aztán a perből nem tudom; hiányzanak a forrásaim. A papból püspök lett, s ő beszélte el ezt az esetet igen gyakran a vendégeinek, de csak eddig.  
  Az
ördögöt, gondolom,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ördögöt <tudom meg n> gondolom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem idézték, mert noha nem ismeretlen
tartózkodású, hivatalosan mégis ignota persona őkigyelme, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozkodas<a>u <megis> hivatalosan mégis ignota persona mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
végrehajtó mégsem juthat el oda elevenen a citatóriummal
n
Jegyzet citatóriummal – idézéssel
.  
 
Csak a
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Csak> Csak a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
honorárium kérdéséről van némi följegyzés. Galanthai Balogh Imre uram
ugyanis ezer körmöci
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugyanis <szaz> ezer kormoci
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
aranyat küldött Veres Ferencnek a védelemért, de ez hallani sem akart arról:  
  - Ohó, domine spectabilis. Én azt a honoráriumot kötöttem ki magamnak, amit a principálisomnak adott
volna.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
volna?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Micsoda? Neki sem adtam volna többet>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Hát azt hiszi, uram öcsém, hogy neki többet adtam volna?  
 
- Tudom. Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Tudom. <Kihallgat> Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ajtónál hallgattuk, hogy mit ígért neki a
spektábilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spectabilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Tanúim vannak rá.  
  - Mit? - kérdé Balogh uram, elgondolkozva. - Nem emlékszem.  
  - A kisebbik lányát ígérte. Nekem is az jár.  
  Ejnye selyma. Hát ösmeri?  
  - Két farsangon táncoltam vele a bálokon.  
  - Ne legyen hát belőle per - szólt az öregúr.  
 
 
 
IGNOTA PERSONA
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<lsmeretlen> Ignota persona
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Ignota persona – ismeretlen személy
 
  Salutem lectoribus etc.
n
Jegyzet Salutem lectoribus etc. – Üdv az olvasóknak stb. Régi iratok gyakori bevezető formulája, lectori salutem formában ismertebb.
 
  Anno
Domini 1741 Emericus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Domini 1841 <Dominus> D–s Emericus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh de Galantha regnált
n
Jegyzet Anno Domini 1741 Emericus Balogh de Galantha regnált – Az úr 1741. évében Galánthai Balogh Imre volt az úr
Felső-bágyonban
n
Jegyzet
Felsőbágyonban
Felsőbágyon [GEO]
– helység Hont megyében,
Szklabonyától
Szklabonya [GEO]
mintegy 25 km–re északkeletre (szlovákul Horny Badín)
. Ő volt a legnagyobb
compossessor
n
Jegyzet compossessor – közbirtokos és patrónusa az eklézsiának
*
Szövegforrás:
 
compossessor {es} patrónusa az ecclesinak [!]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kompossessor és patrónusa az ekklezsiának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
, mégis rajta kellett megesnie az alábbi
kalamitásnak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
calamitasnak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kalamitásnak – csapásnak, viszontagságnak
.  
  Dies
Junii 28 éppen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Junii <?19?> 29 <vas> épen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Dies Junii 28 – június 28. napja
vasárnapra esett. Rekkenő nyári nap volt s komor felhők gyülekezének fenyegetőn. A menny zöngése hirdette felülről a készülődő égiháborút. A villámpántlika át- meg átfutott a fönséges boltozaton. Olyan zápor lesz itt, emberek, mindjárt, hogy
még a birkák gyapjáról az E. B. vocabulumokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
meg {a birkák gyapjáról} az <a> E.<M.> B. vocabulomokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet vocabulumokat – rövidítéseket
is lemossa.  
  Ez még nem volna baj (mert hiszen ott a bélyegező vas), de majd mit esznek a tekintetes úr birkái a télen, mert ha most megindul a zápor, mind elmossa künn a renden lévő szénát. Ej, ej, legalább már petrencébe lenne gyűjtve!  
  Balogh uram a fejét vakarta, aztán rákiáltott az ispánjára:  
  - Cito, cito, citissime, amice Kornya!
n
Jegyzet Cito, cito, citissime, amice Kornya! – Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, Kornya barátom!
Minden ember talpra álljon, minden szekér elinduljon! Hordjuk
haza mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza <meg> mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a zápor megindul; mentsünk meg, amennyit lehet!  
  - Vasárnapi nap vagyon, domine spektabilis
n
Jegyzet domine spektabilis – tekintetes uram
- ellenveté az ispán -,
a béresek, jobbágyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a béresek <a> jobbágyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
többnyire a
templomban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
vannak.  
  -
Ki kell őket parancsolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ki kell {őket} parancsolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomból, punktum!
n
Jegyzet punktum – pont; megmondtam és azzal vége
 
  - De mit szól
ahhoz a reverende
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ahhoz a <tisztelendo> reverende
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
páter
n
Jegyzet reverende pater – tisztelendő atyám (megszólító esetben)
?  
  - Az az ő
dolga, a mi dolgunk ellenben a széna
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
dolga, <de a mienk> ami [!] dolgunk <azonban> ellenben a széna
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
megmentése.  
 
Szót fogadván Kornya ispán, csakugyan berontott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Nosza csakugyan berontott> Szot fogadvan Kornya ispán {csakugyan berontott} a templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomba, sorra
felköltögette a szunnyadozó híveket s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felköltögette a<z elszunnyadott> szunnyadozó hiveket <kik {itt}……szolgáltak, hogy >s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mezei munkára.  
  Üres lett a templom, csak a gyerekek és vénasszonyok maradtak bent, ami szerfelett
bántotta a plébánost, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bántotta {a plébánost} mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
éppen Saul királyról beszélt, szerinte lebilincselő modorban, gyönyörűséges floskulusokban.
n
Jegyzet floskulusokban – szóvirágokban
Milyen istentelenség
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Milyen <?ostoba?> istentelenség
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az, hogy a
prédikáció
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
predicatio
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
közepén egyszerre csak kezd a nyáj
elszállinkózni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elszalinkozni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Az az akasztófáravaló Kornya bejön, valamit súg egynek-egynek a fülébe, mire az felkászmálódik
n
Jegyzet felkászmálódik – feltápászkodik
és elsomolyog. De tán nem is Kornya
uram az, nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az, <.> nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
lehetetlen, maga a pokolbeli sátán, aki valamely gonosz incselkedések elkövetésére éppen a Kornya uram személyiségét vette magára. No ugyan volt kit választani. A legcsúnyább hüvelyt a faluban.  
  Egy miatyánk alatt összeröffentek a szekeresek,
munkások, férfiak, menyecskék villákkal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
munkasok <s> férfiak villákkal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, gereblyékkel rohantak ki a rétekre, s míg a villámok az eget hasogatták, lázas sietséggel gyűjtötték a szénát. Maga Balogh Imre is ott sürgött-forgott, biztatta az embereket.  
  - Rajta fiúk, hamar, hamar! Mindjárt nyakunkon a zápor!  
  Ment is a munka
gyönyörűen. A fellegek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyönyörűen. <Az eg folytonosan dor> A fellegek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sziláján rohantak fenn a végtelen űrben,
az ég is egyre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az eg {is} egyre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
morgott, de csak hagyta őket dolgozni.  
  Hanem az isten
szolgája keményebb és gyorsabb akart lenni magánál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szolgája <..> keményebb {es gyorsabb} akart lenni <az> magánál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az
istennél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Istennél
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
; mihelyt vége volt az isteni tiszteletnek,
kijött a rétre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kijött <az …. p….ájával az.> a rétre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
s veszekedést kezdett az emberekkel.  
  - Nem takarodtok rögtön
haza! Nem féltek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza! <Micsoda gyehenna> Nem féltek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a gyehennától, mi?  
  - Hagyja őket,
tisztelendő úr - csitítá
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztelendő ur – <monda> csititá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh Imre -, félnek biz azok a gyehennától, de a derestől is félnek.  
  - Gondolja meg, domine spectabilis, mit cselekszik?  
  -
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Meggondoltam>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Magamra vállalom a felelősséget az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
előtt.  
  - De én nem vállalhatom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Az isten előtt?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Keresztény híveim - kiáltá stentori hangon
n
Jegyzet stentori hangon – nagyon erős hang, az »érchangú« Sztentór görög hős nevéből, akiről
Homérosznál
Homérosz [VIAF]
azt olvashatni, hogy olyan erős volt a hangja, mint ötven más embernek együttvéve (Iliász 5,785–6).
- rakjátok le a gereblyéket és villákat!  
  - Ne okoskodjék, domine reverende
n
Jegyzet domine reverende – tisztelendő úr
, mert megharagszom. Nem akarhatja azt az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy az én szénám oda legyen.  
  - Az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem törődik az ön szénájával.  
  - Pedig törődhetnék, mert az őseim részt vettek a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
n
Jegyzet a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
II. Endre
Árpád-házi II. Endre [VIAF]
1217–18–ban vezetett hadjáratot a Szentföldre.
.  
  -
Ezen a napon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ez{en} a nap{on})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mennyei
Úrnak tészen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Urnák <szol> teszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
szolgálatot a jobbágyság, semmi köze
hozzájuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hozzájok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a földi úrnak.  
  - De ha az egyik úr a másik úrtól kölcsön kér egy órai
időt, mit avatkozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
időt, <<azt <nem lehet az olyan nagy dolog>> mit avatkozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
abba egy harmadik? Nekem nagy szükségem van most a jobbágyaimra, nem adhatom őket oda még az
Istennek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
istennek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sem.  
  Erre a
teológiai
*
Szövegforrás:
 
theologiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
theológiai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
disputára a lustább munkások kezdtek az anyaszentegyházhoz
hajolni s kiállva a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hajolni <szóbol szo> s kiallvan a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, szájtátva
várták az ügy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vártak <hova dől el> az ugy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kimenetelét Biz' az nagyon botrányos lett. Szóból szó támadt, némelyikbe tövis is volt, a plébános úr is dühbe jött, a földi úr is. Sőt a végén Balogh uram annyira elfeledkezék magáról, hogy a suhogó nádpálcájával meglegyintette a szent férfiúnak a bal vállát.  
  Megdermedt a vér az emberekben. No, még ilyen sem történt a világ eleje óta!  
  Villámsebesen szállt a híre mindenfelé a felsőbágyoni gyalázatos esetnek. A
klérus
*
Szövegforrás:
 
clerus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
klerus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felförmedt erre a borzasztó merényletre, püspök és prímás mozogni kezdett:
Akciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Actiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Akciót neki! – Perbe kell fogni!
neki!
”  
  Balogh uramnak is hamar lehűlt a vére,
belátta rögtön
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
belátta {rögtön} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy bolondot tett, s lóhalálban rohant Pestre, hol egy híres fiskális rokona lakott: Paulus Rudnyánszky de
Dezsér. Előadta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dezsér. <Kedves öcsém, segit> Előadta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
neki a tényállást:  
  - Segíts rajtam, öcsém, ha
teheted. Neked
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
teheted <Iste> Neked
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagy eszed van. Ha kivágsz a
sárból, odaadom a kisebbik lányomat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sárból <neked> odadom a felevagyonomat es a <nagyobbik> kisebbik lanyomat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
feleségül. (Rudnyánszky Pál ugyanis kikosarazott kérő volt.)  
  Szerette
volna a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volna <{h..}> a fele vagyont is a leányt is, a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Piroskát, de bizony csak vállat vont szomorúan:  
  - Nem ér
ebben a casusban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ebben a <casusban az én> casusban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet casusban – esetben
az én tudományom semmit. Az egész falu látta az
esetet, itt én inposszibilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
esetet, <ezen tehetet> itt en inpossibilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet inposszibilis – tehetetlen
vagyok.
Urambátyámon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A> Urambátyámon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem segíthet senki.  
  - Tehát
börtönbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönbe<n>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kell kerülnöm ősz fejemmel? - siránkozék az öregúr.  
  - Hja, minek kezdett ki bátyám az ecclesiával
n
Jegyzet ecclesiával – egyházzal
? Urak a
papok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
papok!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Urak a papok. – Szólásszerű szófordulat, melyet
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
többször is felhasznált, legemlékezetesebben a Különös házasságban (Krk 14,187:37
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 14, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1961. [OSZK]
).
 
  Leverten, kétségbeesve távozott a
kancelláriából
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
cancellariabol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kancelláriából – hivatali szobából
,
amikor az ambituson utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
amikor <a lepcs> az ambituson <eleje all> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sompolyog egy boglyas fejű
siheder és megfogja a dolmányát.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
siheder es <egyszerre csak> megfogja a <kabatot> dolmányát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Mit akar, amice
n
Jegyzet amice – barátom
?  
  - Segíteni akarok a tekintetes úron.  
  -
Hát kicsoda amice?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Hat kicsoda az amice?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Én a fiskális úr
adjunktusa vagyok, Franciscus Veres de Fárad
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
adjun<k>ctusa vagyok, Albertus <….> Veres de Farad
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet adjunktusa – segédje
. Én megmentem a
spektabilist, ha a principális rám bízza a védelmet.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spektabilist <Bizza rám az ügyet> ha a principális ram bizza <az ugy> a védelmet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A
fulladozó
*
Szövegforrás:
 
fuladozo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fuladozó
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ember a szalmaszál után is kapkod:  
  - Hogyhogy? - kérdé
mohón.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mohon <de ketelkedo hangon>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Majd kieszelem én azt, de nekem is van föltételem.  
  - Nos?  
  - Azt a honoráriumot,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Amit a principálisnak igért> <– Azt a honorariumot> <– A honoráriumot en kapom> <– Termeszetesen> <– S a ho>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
amit a principális kapna, én kapom.  
  - Jól van
jól - hagyta rá Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jol – <szólt> hagyta ram Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
uram kételkedő hangon.  
  - Kezet rá, spektábilis!  
  Balogh uram belecsapott nagy tenyerével az ifjúéba s még hozzátette bánatos
mosolygással:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mosolygassal: <Juventus>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Juventus
n
Jegyzet Juventus ventus! – Fiatalság bolondság.
ventus!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ventus! <<Hiabavalo szófia! <Hiaba> Hiábavaló szófia. Bárcsak ne az lenne!>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Mikor visszatértek> <I> <Hanem annyi> <Rudnyanszky uram mikor előadtak neki hogy Veres Albert akarja védeni az ügyet, elnevette magát: – Puer! monda>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Néhány hét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Egy par> Nehany het
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
múlva csakugyan kitűzték a főbenjáró
kriminális causát
*
Szövegforrás:
 
kriminalis causat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<c>kriminalis causat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kriminális causát – bűnvádi pert
tárgyalásra. Rengeteg kíváncsi ember lepte el a megyeházát. Hogyne! Nem mindennap ítélnek el
börtönre egy magyar
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönre <egy gaz> egy magyar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagyurat. Ezt már érdemes lesz meghallgatni.  
  A tiszti
ügyész, Joannes Okrutzky nagyeszű
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyész <Okolicsani> Joannes <Okolicsanyi> Okrutzky nagy eszu
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
ember volt, ő tette fel a vádat az ő arany pennájával.  
  A közönség kíváncsian várta, ki lesz majd a Balogh ügyvéde, s miféle érdekes harc támad két fogas elme között.  
  Pont kilenc órára
összegyűltek a bírák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
összegyültek birak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, megjelent Okrutzky is, egy nagy iratköteggel a hóna alatt. Csak még a vádlott hiányzott.  
  Egyszerre megnyílt az ajtó, s belépett Balogh uram, a háta mögött egy suhanccal, a Rudnyánszky adjunktusával,
Veres Ferenccel.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Aberttel.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A csodálkozás fölszisszenése hallatszott:  
 
- Miféle tacskót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Puer! – monda egy hang> – Mifele tacskot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hozott ez ide?  
 
– Hogy reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hogy <eszi ezt meg> reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fel Okrutzky uram, de mindjárt.  
  Az
elnök megnyitotta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elnok <megadta a jelt> megnyitotta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ülést.  
  Okrutzky uram becsmérlő szemeket vetett a védőre, aztán ékes szavaló hangon megtette a vádat:  
  - Spectabilis
Dominus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Emericus Balogh de Galantha
immemor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
inmemor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
conditionis suae suadente diabolo
manus iniquas in dominum
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
manus violentas in dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
parochum injecit.
n
Jegyzet Spectabilis Dominus Emcricus Balogh de Galantha immemor conditionis suae suadente diabolo manus iniquas in dominum parochum injecit. – Tekintetes Galánthai Balogh Imre úr helyzetéről megfeledkezve, az ördög sugalmazásából ellenséges kezet emelt a plébános úrra.
 
  - Úgy van - bólingattak
fejeikkel az ájtatos bírák. - Valde bene! Az ördög
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fejeikkel <a> {az ajtatos} birak [1. a birak 2. az ájtatos birak] – {Valde bene.} <a>Az ordög
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Valde bene! – nagyon jól van
sugalmazásából követte el!  
 
Veres Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Albert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
bevárta az egész előadást
nyugodtan, csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nyugodtan, <meg> csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hadd bólingassanak az öregurak és hadd vegyék protokollumba
n
Jegyzet protokollumba – jegyzőkönyvbe
szóról szóra a súlyos vádat.  
  Mikor
aztán ennek is vége lett, minden szem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
aztán <mind> ennek {is} vége {lett} mindenki szeme
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a patvarista felé fordult:  
  - Lássuk hát azt a medvét!  
 
Franciscus Veres megköszörülte
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Abertus Veres <de Fárad> megköszörülte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a torkát és így szólt:  
  - Kérem felfüggeszteni a pört.  
  - Miféle jogon? - vágott közbe gúnyosan Okrutzky.  
  - Mert a correus
n
Jegyzet correus – egyetemleges vádlott
nincs jelen; az egyik vádlott hiányzik. Éppen a vád alapján kérem ezt.  
  - Hogyhogy?  
  - Kérem az ördögöt in consortium litis
n
Jegyzet in consortium litis – a közös perbe, mint egyetemleges vádlottat
megidéztetni, addig pedig,
míg a vádlottárs
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mig <az elsorendü> {a} vádlott {társ} [1. az elsorendü vadlott 2. a vadlott tars]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem
jelenik, a pör
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jelenik a <pert> pör
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
tárgyalását elnapolni.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A birak o>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Okrutzky
uram ajkába
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az ajkába
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
harapott, a
bírák összenéztek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
birak <pedig> <pedig> összenéztek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
és elkezdtek nevetni, a közönség pedig tapsolt a fiatal patvaristának.  
  ***  
  Hogy mi lett aztán a perből nem tudom; hiányzanak a forrásaim. A papból püspök lett, s ő beszélte el ezt az esetet igen gyakran a vendégeinek, de csak eddig.  
  Az
ördögöt, gondolom,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ördögöt <tudom meg n> gondolom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem idézték, mert noha nem ismeretlen
tartózkodású, hivatalosan mégis ignota persona őkigyelme, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozkodas<a>u <megis> hivatalosan mégis ignota persona mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
végrehajtó mégsem juthat el oda elevenen a citatóriummal
n
Jegyzet citatóriummal – idézéssel
.  
 
Csak a
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Csak> Csak a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
honorárium kérdéséről van némi följegyzés. Galanthai Balogh Imre uram
ugyanis ezer körmöci
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugyanis <szaz> ezer kormoci
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
aranyat küldött Veres Ferencnek a védelemért, de ez hallani sem akart arról:  
  - Ohó, domine spectabilis. Én azt a honoráriumot kötöttem ki magamnak, amit a principálisomnak adott
volna.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
volna?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Micsoda? Neki sem adtam volna többet>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Hát azt hiszi, uram öcsém, hogy neki többet adtam volna?  
 
- Tudom. Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Tudom. <Kihallgat> Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ajtónál hallgattuk, hogy mit ígért neki a
spektábilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spectabilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Tanúim vannak rá.  
  - Mit? - kérdé Balogh uram, elgondolkozva. - Nem emlékszem.  
  - A kisebbik lányát ígérte. Nekem is az jár.  
  Ejnye selyma. Hát ösmeri?  
  - Két farsangon táncoltam vele a bálokon.  
  - Ne legyen hát belőle per - szólt az öregúr.  
 
 
 
IGNOTA PERSONA
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<lsmeretlen> Ignota persona
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Ignota persona – ismeretlen személy
 
  Salutem lectoribus etc.
n
Jegyzet Salutem lectoribus etc. – Üdv az olvasóknak stb. Régi iratok gyakori bevezető formulája, lectori salutem formában ismertebb.
 
  Anno
Domini 1741 Emericus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Domini 1841 <Dominus> D–s Emericus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh de Galantha regnált
n
Jegyzet Anno Domini 1741 Emericus Balogh de Galantha regnált – Az úr 1741. évében Galánthai Balogh Imre volt az úr
Felső-bágyonban
n
Jegyzet
Felsőbágyonban
Felsőbágyon [GEO]
– helység Hont megyében,
Szklabonyától
Szklabonya [GEO]
mintegy 25 km–re északkeletre (szlovákul Horny Badín)
. Ő volt a legnagyobb
compossessor
n
Jegyzet compossessor – közbirtokos és patrónusa az eklézsiának
*
Szövegforrás:
 
compossessor {es} patrónusa az ecclesinak [!]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kompossessor és patrónusa az ekklezsiának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
, mégis rajta kellett megesnie az alábbi
kalamitásnak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
calamitasnak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kalamitásnak – csapásnak, viszontagságnak
.  
  Dies
Junii 28 éppen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Junii <?19?> 29 <vas> épen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Dies Junii 28 – június 28. napja
vasárnapra esett. Rekkenő nyári nap volt s komor felhők gyülekezének fenyegetőn. A menny zöngése hirdette felülről a készülődő égiháborút. A villámpántlika át- meg átfutott a fönséges boltozaton. Olyan zápor lesz itt, emberek, mindjárt, hogy
még a birkák gyapjáról az E. B. vocabulumokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
meg {a birkák gyapjáról} az <a> E.<M.> B. vocabulomokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet vocabulumokat – rövidítéseket
is lemossa.  
  Ez még nem volna baj (mert hiszen ott a bélyegező vas), de majd mit esznek a tekintetes úr birkái a télen, mert ha most megindul a zápor, mind elmossa künn a renden lévő szénát. Ej, ej, legalább már petrencébe lenne gyűjtve!  
  Balogh uram a fejét vakarta, aztán rákiáltott az ispánjára:  
  - Cito, cito, citissime, amice Kornya!
n
Jegyzet Cito, cito, citissime, amice Kornya! – Gyorsan, gyorsan, nagyon gyorsan, Kornya barátom!
Minden ember talpra álljon, minden szekér elinduljon! Hordjuk
haza mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza <meg> mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a zápor megindul; mentsünk meg, amennyit lehet!  
  - Vasárnapi nap vagyon, domine spektabilis
n
Jegyzet domine spektabilis – tekintetes uram
- ellenveté az ispán -,
a béresek, jobbágyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a béresek <a> jobbágyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
többnyire a
templomban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
vannak.  
  -
Ki kell őket parancsolni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ki kell {őket} parancsolni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomból, punktum!
n
Jegyzet punktum – pont; megmondtam és azzal vége
 
  - De mit szól
ahhoz a reverende
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ahhoz a <tisztelendo> reverende
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
páter
n
Jegyzet reverende pater – tisztelendő atyám (megszólító esetben)
?  
  - Az az ő
dolga, a mi dolgunk ellenben a széna
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
dolga, <de a mienk> ami [!] dolgunk <azonban> ellenben a széna
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
megmentése.  
 
Szót fogadván Kornya ispán, csakugyan berontott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Nosza csakugyan berontott> Szot fogadvan Kornya ispán {csakugyan berontott} a templomba
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a templomba, sorra
felköltögette a szunnyadozó híveket s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felköltögette a<z elszunnyadott> szunnyadozó hiveket <kik {itt}……szolgáltak, hogy >s kiparancsolta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mezei munkára.  
  Üres lett a templom, csak a gyerekek és vénasszonyok maradtak bent, ami szerfelett
bántotta a plébánost, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bántotta {a plébánost} mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
éppen Saul királyról beszélt, szerinte lebilincselő modorban, gyönyörűséges floskulusokban.
n
Jegyzet floskulusokban – szóvirágokban
Milyen istentelenség
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Milyen <?ostoba?> istentelenség
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az, hogy a
prédikáció
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
predicatio
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
közepén egyszerre csak kezd a nyáj
elszállinkózni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elszalinkozni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Az az akasztófáravaló Kornya bejön, valamit súg egynek-egynek a fülébe, mire az felkászmálódik
n
Jegyzet felkászmálódik – feltápászkodik
és elsomolyog. De tán nem is Kornya
uram az, nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az, <.> nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
lehetetlen, maga a pokolbeli sátán, aki valamely gonosz incselkedések elkövetésére éppen a Kornya uram személyiségét vette magára. No ugyan volt kit választani. A legcsúnyább hüvelyt a faluban.  
  Egy miatyánk alatt összeröffentek a szekeresek,
munkások, férfiak, menyecskék villákkal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
munkasok <s> férfiak villákkal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, gereblyékkel rohantak ki a rétekre, s míg a villámok az eget hasogatták, lázas sietséggel gyűjtötték a szénát. Maga Balogh Imre is ott sürgött-forgott, biztatta az embereket.  
  - Rajta fiúk, hamar, hamar! Mindjárt nyakunkon a zápor!  
  Ment is a munka
gyönyörűen. A fellegek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
gyönyörűen. <Az eg folytonosan dor> A fellegek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sziláján rohantak fenn a végtelen űrben,
az ég is egyre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
az eg {is} egyre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
morgott, de csak hagyta őket dolgozni.  
  Hanem az isten
szolgája keményebb és gyorsabb akart lenni magánál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szolgája <..> keményebb {es gyorsabb} akart lenni <az> magánál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az
istennél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Istennél
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
; mihelyt vége volt az isteni tiszteletnek,
kijött a rétre
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kijött <az …. p….ájával az.> a rétre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
s veszekedést kezdett az emberekkel.  
  - Nem takarodtok rögtön
haza! Nem féltek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
haza! <Micsoda gyehenna> Nem féltek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a gyehennától, mi?  
  - Hagyja őket,
tisztelendő úr - csitítá
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tisztelendő ur – <monda> csititá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Balogh Imre -, félnek biz azok a gyehennától, de a derestől is félnek.  
  - Gondolja meg, domine spectabilis, mit cselekszik?  
  -
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Meggondoltam>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Magamra vállalom a felelősséget az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
előtt.  
  - De én nem vállalhatom
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Az isten előtt?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Keresztény híveim - kiáltá stentori hangon
n
Jegyzet stentori hangon – nagyon erős hang, az »érchangú« Sztentór görög hős nevéből, akiről
Homérosznál
Homérosz [VIAF]
azt olvashatni, hogy olyan erős volt a hangja, mint ötven más embernek együttvéve (Iliász 5,785–6).
- rakjátok le a gereblyéket és villákat!  
  - Ne okoskodjék, domine reverende
n
Jegyzet domine reverende – tisztelendő úr
, mert megharagszom. Nem akarhatja azt az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy az én szénám oda legyen.  
  - Az
Isten
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
isten
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem törődik az ön szénájával.  
  - Pedig törődhetnék, mert az őseim részt vettek a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
n
Jegyzet a keresztes hadjáratban is II. Endre alatt
II. Endre
Árpád-házi II. Endre [VIAF]
1217–18–ban vezetett hadjáratot a Szentföldre.
.  
  -
Ezen a napon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ez{en} a nap{on})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a mennyei
Úrnak tészen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Urnák <szol> teszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
szolgálatot a jobbágyság, semmi köze
hozzájuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hozzájok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a földi úrnak.  
  - De ha az egyik úr a másik úrtól kölcsön kér egy órai
időt, mit avatkozik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
időt, <<azt <nem lehet az olyan nagy dolog>> mit avatkozik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
abba egy harmadik? Nekem nagy szükségem van most a jobbágyaimra, nem adhatom őket oda még az
Istennek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
istennek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sem.  
  Erre a
teológiai
*
Szövegforrás:
 
theologiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
theológiai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
disputára a lustább munkások kezdtek az anyaszentegyházhoz
hajolni s kiállva a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hajolni <szóbol szo> s kiallvan a gyűjtésből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, szájtátva
várták az ügy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vártak <hova dől el> az ugy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kimenetelét Biz' az nagyon botrányos lett. Szóból szó támadt, némelyikbe tövis is volt, a plébános úr is dühbe jött, a földi úr is. Sőt a végén Balogh uram annyira elfeledkezék magáról, hogy a suhogó nádpálcájával meglegyintette a szent férfiúnak a bal vállát.  
  Megdermedt a vér az emberekben. No, még ilyen sem történt a világ eleje óta!  
  Villámsebesen szállt a híre mindenfelé a felsőbágyoni gyalázatos esetnek. A
klérus
*
Szövegforrás:
 
clerus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
klerus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
felförmedt erre a borzasztó merényletre, püspök és prímás mozogni kezdett:
Akciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Actiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Akciót neki! – Perbe kell fogni!
neki!
”  
  Balogh uramnak is hamar lehűlt a vére,
belátta rögtön
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
belátta {rögtön} hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, hogy bolondot tett, s lóhalálban rohant Pestre, hol egy híres fiskális rokona lakott: Paulus Rudnyánszky de
Dezsér. Előadta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dezsér. <Kedves öcsém, segit> Előadta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
neki a tényállást:  
  - Segíts rajtam, öcsém, ha
teheted. Neked
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
teheted <Iste> Neked
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagy eszed van. Ha kivágsz a
sárból, odaadom a kisebbik lányomat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sárból <neked> odadom a felevagyonomat es a <nagyobbik> kisebbik lanyomat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
feleségül. (Rudnyánszky Pál ugyanis kikosarazott kérő volt.)  
  Szerette
volna a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volna <{h..}> a fele vagyont is a leányt is, a gyönyörű Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Piroskát, de bizony csak vállat vont szomorúan:  
  - Nem ér
ebben a casusban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ebben a <casusban az én> casusban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet casusban – esetben
az én tudományom semmit. Az egész falu látta az
esetet, itt én inposszibilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
esetet, <ezen tehetet> itt en inpossibilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet inposszibilis – tehetetlen
vagyok.
Urambátyámon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A> Urambátyámon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nem segíthet senki.  
  - Tehát
börtönbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönbe<n>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
kell kerülnöm ősz fejemmel? - siránkozék az öregúr.  
  - Hja, minek kezdett ki bátyám az ecclesiával
n
Jegyzet ecclesiával – egyházzal
? Urak a
papok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
papok!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Urak a papok. – Szólásszerű szófordulat, melyet
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
többször is felhasznált, legemlékezetesebben a Különös házasságban (Krk 14,187:37
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 14, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1961. [OSZK]
).
 
  Leverten, kétségbeesve távozott a
kancelláriából
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
cancellariabol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kancelláriából – hivatali szobából
,
amikor az ambituson utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
amikor <a lepcs> az ambituson <eleje all> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
sompolyog egy boglyas fejű
siheder és megfogja a dolmányát.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
siheder es <egyszerre csak> megfogja a <kabatot> dolmányát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Mit akar, amice
n
Jegyzet amice – barátom
?  
  - Segíteni akarok a tekintetes úron.  
  -
Hát kicsoda amice?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Hat kicsoda az amice?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Én a fiskális úr
adjunktusa vagyok, Franciscus Veres de Fárad
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
adjun<k>ctusa vagyok, Albertus <….> Veres de Farad
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet adjunktusa – segédje
. Én megmentem a
spektabilist, ha a principális rám bízza a védelmet.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spektabilist <Bizza rám az ügyet> ha a principális ram bizza <az ugy> a védelmet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A
fulladozó
*
Szövegforrás:
 
fuladozo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fuladozó
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ember a szalmaszál után is kapkod:  
  - Hogyhogy? - kérdé
mohón.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mohon <de ketelkedo hangon>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Majd kieszelem én azt, de nekem is van föltételem.  
  - Nos?  
  - Azt a honoráriumot,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Amit a principálisnak igért> <– Azt a honorariumot> <– A honoráriumot en kapom> <– Termeszetesen> <– S a ho>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
amit a principális kapna, én kapom.  
  - Jól van
jól - hagyta rá Balogh
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jol – <szólt> hagyta ram Balogh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
uram kételkedő hangon.  
  - Kezet rá, spektábilis!  
  Balogh uram belecsapott nagy tenyerével az ifjúéba s még hozzátette bánatos
mosolygással:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mosolygassal: <Juventus>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  - Juventus
n
Jegyzet Juventus ventus! – Fiatalság bolondság.
ventus!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ventus! <<Hiabavalo szófia! <Hiaba> Hiábavaló szófia. Bárcsak ne az lenne!>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Mikor visszatértek> <I> <Hanem annyi> <Rudnyanszky uram mikor előadtak neki hogy Veres Albert akarja védeni az ügyet, elnevette magát: – Puer! monda>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Néhány hét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Egy par> Nehany het
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
múlva csakugyan kitűzték a főbenjáró
kriminális causát
*
Szövegforrás:
 
kriminalis causat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<c>kriminalis causat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet kriminális causát – bűnvádi pert
tárgyalásra. Rengeteg kíváncsi ember lepte el a megyeházát. Hogyne! Nem mindennap ítélnek el
börtönre egy magyar
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
börtönre <egy gaz> egy magyar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
nagyurat. Ezt már érdemes lesz meghallgatni.  
  A tiszti
ügyész, Joannes Okrutzky nagyeszű
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyész <Okolicsani> Joannes <Okolicsanyi> Okrutzky nagy eszu
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
ember volt, ő tette fel a vádat az ő arany pennájával.  
  A közönség kíváncsian várta, ki lesz majd a Balogh ügyvéde, s miféle érdekes harc támad két fogas elme között.  
  Pont kilenc órára
összegyűltek a bírák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
összegyültek birak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
, megjelent Okrutzky is, egy nagy iratköteggel a hóna alatt. Csak még a vádlott hiányzott.  
  Egyszerre megnyílt az ajtó, s belépett Balogh uram, a háta mögött egy suhanccal, a Rudnyánszky adjunktusával,
Veres Ferenccel.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Aberttel.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
 
  A csodálkozás fölszisszenése hallatszott:  
 
- Miféle tacskót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Puer! – monda egy hang> – Mifele tacskot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hozott ez ide?  
 
– Hogy reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Hogy <eszi ezt meg> reggelizi ezt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
fel Okrutzky uram, de mindjárt.  
  Az
elnök megnyitotta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
elnok <megadta a jelt> megnyitotta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ülést.  
  Okrutzky uram becsmérlő szemeket vetett a védőre, aztán ékes szavaló hangon megtette a vádat:  
  - Spectabilis
Dominus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Emericus Balogh de Galantha
immemor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
inmemor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
conditionis suae suadente diabolo
manus iniquas in dominum
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
manus violentas in dominum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
parochum injecit.
n
Jegyzet Spectabilis Dominus Emcricus Balogh de Galantha immemor conditionis suae suadente diabolo manus iniquas in dominum parochum injecit. – Tekintetes Galánthai Balogh Imre úr helyzetéről megfeledkezve, az ördög sugalmazásából ellenséges kezet emelt a plébános úrra.
 
  - Úgy van - bólingattak
fejeikkel az ájtatos bírák. - Valde bene! Az ördög
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
fejeikkel <a> {az ajtatos} birak [1. a birak 2. az ájtatos birak] – {Valde bene.} <a>Az ordög
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
n
Jegyzet Valde bene! – nagyon jól van
sugalmazásából követte el!  
 
Veres Ferenc
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Veres Albert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
bevárta az egész előadást
nyugodtan, csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nyugodtan, <meg> csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
hadd bólingassanak az öregurak és hadd vegyék protokollumba
n
Jegyzet protokollumba – jegyzőkönyvbe
szóról szóra a súlyos vádat.  
  Mikor
aztán ennek is vége lett, minden szem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
aztán <mind> ennek {is} vége {lett} mindenki szeme
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a patvarista felé fordult:  
  - Lássuk hát azt a medvét!  
 
Franciscus Veres megköszörülte
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Abertus Veres <de Fárad> megköszörülte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
a torkát és így szólt:  
  - Kérem felfüggeszteni a pört.  
  - Miféle jogon? - vágott közbe gúnyosan Okrutzky.  
  - Mert a correus
n
Jegyzet correus – egyetemleges vádlott
nincs jelen; az egyik vádlott hiányzik. Éppen a vád alapján kérem ezt.  
  - Hogyhogy?  
  - Kérem az ördögöt in consortium litis
n
Jegyzet in consortium litis – a közös perbe, mint egyetemleges vádlottat
megidéztetni, addig pedig,
míg a vádlottárs
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mig <az elsorendü> {a} vádlott {társ} [1. az elsorendü vadlott 2. a vadlott tars]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem
jelenik, a pör
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
jelenik a <pert> pör
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
tárgyalását elnapolni.  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<A birak o>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Okrutzky
uram ajkába
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
uram az ajkába
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
harapott, a
bírák összenéztek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
birak <pedig> <pedig> összenéztek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
és elkezdtek nevetni, a közönség pedig tapsolt a fiatal patvaristának.  
  ***  
  Hogy mi lett aztán a perből nem tudom; hiányzanak a forrásaim. A papból püspök lett, s ő beszélte el ezt az esetet igen gyakran a vendégeinek, de csak eddig.  
  Az
ördögöt, gondolom,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ördögöt <tudom meg n> gondolom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
meg nem idézték, mert noha nem ismeretlen
tartózkodású, hivatalosan mégis ignota persona őkigyelme, mert
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozkodas<a>u <megis> hivatalosan mégis ignota persona mert
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
végrehajtó mégsem juthat el oda elevenen a citatóriummal
n
Jegyzet citatóriummal – idézéssel
.  
 
Csak a
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<Csak> Csak a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
honorárium kérdéséről van némi följegyzés. Galanthai Balogh Imre uram
ugyanis ezer körmöci
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ugyanis <szaz> ezer kormoci
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
aranyat küldött Veres Ferencnek a védelemért, de ez hallani sem akart arról:  
  - Ohó, domine spectabilis. Én azt a honoráriumot kötöttem ki magamnak, amit a principálisomnak adott
volna.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
volna?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<– Micsoda? Neki sem adtam volna többet>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
Hát azt hiszi, uram öcsém, hogy neki többet adtam volna?  
 
- Tudom. Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Tudom. <Kihallgat> Mi adjunktusok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
az ajtónál hallgattuk, hogy mit ígért neki a
spektábilis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. január 27., 10. évf. 27. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
spectabilis
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/2 151-154. folio
 
. Tanúim vannak rá.  
  - Mit? - kérdé Balogh uram, elgondolkozva. - Nem emlékszem.  
  - A kisebbik lányát ígérte. Nekem is az jár.  
  Ejnye selyma. Hát ösmeri?  
  - Két farsangon táncoltam vele a bálokon.  
  - Ne legyen hát belőle per - szólt az öregúr.