X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A JÁNOS BÁCSI ÍTÉLETEI

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-jbi-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
  • Szövegforrás mk-39-jbi-witMP: Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
  • Szövegforrás mk-39-jbi-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 58-61.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
  A JÁNOS BÁCSI ÍTÉLETEI  
  Valahányszor a törvénykezésünket
szidják, hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a bíráink, mindég
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szidják, {hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a biraink} mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
eszembe jut az én
kedves bátyám, Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kedves {bátyám} Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
János de eadem
n
Jegyzet de eadem - ugyanonnan (ti Homolai Homolay János)
, akit én még nemcsak színről színre láttam,
de szolgáltam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de <még> szolgáltam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
is
alatta, ötven évvel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
alatta negyvennégy ötven évvel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezelőtt.  
  Atyám így szólt hozzám, mikor mint nyalka
jurátus
*
Szövegforrás:
 
juratus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet jurátus - joggyakornok, ügyvédbojtár
hazakerültem Egerből:  
  - Az iskola nem elég, Pali fiam, meg praxis is kell. A praxis a fő. Nagy portentumot
n
Jegyzet portentumot - csodagyereket
akarok belőled
nevelni. Híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nevelni. <nagy> Híres
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
prókátort, esetleg viceispánt
n
Jegyzet viceispánt - alispánt
, esetleg palatinust
n
Jegyzet palatinust - nádort
, mert a magyar nemesember egy kis szerencse mellett még király is lehet, ha a Habsburgok kihalnak. Ott van Hunyadi Mátyás. Mivel volt az különb família a
tiednél? Mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tiednél? <Azert hát> Mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
hát a magad
kezére szállhatnál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kezére <megkezdenéd a prokatorsagot> szalhatnal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, odaadlak esküdtnek egy-két évre a megye leghíresebb bírájához, Homolay komám uramhoz. Jó lesz-e?  
  Én beleegyeztem, a főispán kinevezett esküdtnek, s néhány hét múlva elfoglaltam az állásomat Perbetén (mert Perbete
n
Jegyzet
Perbete
- község Komárom megyében
nevű faluban lakott a szolgabíró, hol csinos hatszáz holdas birtoka volt).  
  Öreg, tisztes alak volt János bácsi, hosszú deres szakállal, mely teljesen összefolyt a hatalmas
bajusszal, homlokának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bajusszal, <magas> homlokának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
szigorú redői, szemeinek parancsoló tekintete nagy tekintélyt kölcsönzének neki, egyenes magatartása rögtön elárulta,
hogy katona is volt. Fiatal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy <o> katona is volt <valamikor>. Fiatal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
korában a Kresch-huszároknál
n
Jegyzet Kresch-huszárok - Nem azonosítható alakulat. 1848-49-ben voltak Kress lovasok, akik egyrészt nem huszárok voltak, másrészt a novella kronológiája is kizárja a velük való azonosítást, hiszen az 50 évvel korábbi alakon (tehát 1838-ban) látszik, hogy fiatalkorában szolgált huszárként.
szolgált.  
  Azt
tartotta a Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartotta <maga> a Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
családról, hogy a
női ágon Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
női agon <rokonságban van a> Verboczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
István
n
Jegyzet
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
- (1458-1541) az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum) amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
nak a leszármazottja, s most hosszú századok múlva őbenne
ütött ki a Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ki <ö benne> a Verbőczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
talentum.  
  Meg kell adni, hogy roppant ítélőtehetsége volt az öregnek. Ritkán hibázta el az igazságot, sőt néha frappánsan talált a szög fejére, de mégis mennyire primitív jogszolgáltatás volt az, a maihoz képest!  
  Mind lárifári ez a
sok irkálás-firkálás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sok <ira> irkálás firkálá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
- szokta mondogatni az öreg jóízű humorával –, szamár volt, aki kitalálta. Ha én igazságot teszek a telek
közt, minek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
közt <hanem> minek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezt írásba szedni? Elég ha az igazság megvan.  
  - Akkor nem volnának percsomók.  
  Ostobaság is. Az,
ha mondom, hidd meg, amice
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ha mondom {hidd meg) amice
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
Pali
n
Jegyzet amice Pali - Pali barátom
. Aki először kigondolta, az egy oktondi szolgabíró lehetett, aki a hozzá jött ügyes-bajos felek közt nem tudván hirtelen ítélni, azon biztatással kergette őket haza, hogy majd máskor igazít a dolgukon, s hogy a tényálladékot el ne feledje, addig is egy görcsöt kötött a zsebkendőjén. Ez a görcs
volt az első
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt <valamikor> az első
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
perakta a magyar törvénykezésben.  
  Ezt nekem áhítattal kellett hallgatni a nagy juristától s úgy venni, mint kész tudományt.  
  - A görcsöt aztán felváltotta az instancia
n
Jegyzet instancia - kereset
; mikor
a pörök anynyira megszaporodtak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a pörök {annyira} meg szaporodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, hogy a szolgabíró emlékezőtehetsége meg nem bírta, írásba kellett őket tenni.  
  - De hát az indorsata
n
Jegyzet indorsata - a kereset hátuljára jegyzett döntés
?  
  - Az meg úgy eredhetett, édes öcsém, hogy a szolgabíróné nagy lármát csapott, amiért minden héten kétszer sikál tatja a
kancellária padlóját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kancellá<riát>ria padlóját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet kancellária - iroda
, s a parasztok
mindennap bepiszkolták
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mindennap <besa> bepiszkolták
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a sáros bocskoraikkal. Hogy hát ne legyen annyi perpatvar, a szolgabíró be nem eresztette többé a feleket, hanem az instanciák hátára vezette rá az ítéleteket s elküldözte a hajdújától a községekhez, ahol a nótárius az illetőknek elolvassa és megexplikálja.  
  Egyelőre négy ügyet bízott rám János bácsi, találomra kapván ki azokat az elintézésre várók nagy garmadájából.  
  - Ezeket tanulmányozd át - monda - , hallgasd ki a
feleket, vedd jegyzőkönyvbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
feleket <jegyezd be> vedd jegyzőkönyvbe)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, amit vallanak, s aztán majd referáld el nekem, meghozzuk közösen az ítéleteket, hogy belejöjj a bírói gyakorlatba.  
  Néhány hétig nem is ügyelt rám, mintha ott sem volnék, a többi esküdtekkel konferált, dolgozott és utazgatott. Egy esős napon végre rám tévedt tekintete:  
  - Nos hogy vagyunk, süldő barátom? Dolgoztunk-e már valamit?  
  - Igen. Mind a négy ügyet letárgyaltam.  
  - Nagyon
derék. Hadd lássam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
derek. <No hat> Hadd lássam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. Meghozzuk bennök az ítéleteket.  
  Ide az elsőt! Miről szól?  
  - Ez a Kármán István keresete Nagy Ferenc ellen.  
 
- Már megint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <N> Mar megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
bajuk van?  
  - Kármán István kétszáz forintot követel Nagy
Ferenctől, a földbérletből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenctől a <közösen folytatott> {a <közös>} földbérletből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kifolyólag.  
  - Okosan teszi. Nagy
Ferenc megkárosította
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenc <?mindent?> megkárosította
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, magam is tudom. Add ide csak, öcsém, az aktát.  
  Átlapozta, gyakorlott sasszemei hirtelen befutották a tárgyalási jegyzőkönyvet, a fölszerelési okmányokat, s aztán így szólt:  
  - Nos hát, írjad a kérvény hátára, amint diktálom.  
  Alperes köteles felperesnek nyolc nap alatt különbeni végrehajtás terhe
mellett kétszáz pengő forintokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mellett [pengő] kétszáz forintokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fízetni.
Megvan?  
  - Meg.  
 
- Hát akkor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <No> Hát akkor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
mit vársz még?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
<[olvashatatlanul törölt szó]>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Az indokokat.  
  János bácsi fölkacagott.  
  - Indokokat? Hahaha! Latom, hogy mar
a te eszed is meg van mérgezve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{a}te {eszed} is meg <vagy> van <megv> mérgezve [1. te is meg vagy; 2. a te eszed is meg van]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a módi által. Bizonyosan láttál már afféle divatos ítéleteket valahol, amelyekben az
eszét ficánkoltatja a szolgabíró. Az indokok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
eszét <a> ficankoltatja a szolgabíró <a helyett hogy az igazságra ugyelne>. Az indokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
néha éppen az a takaró, Pali fiam,
amely a jogot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a mely <az igazsagot> a jogot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
befedi. De jól van, a te kedvedért megteszem.
Írjad tehát: Indokok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
írjad <ide> tehát <hogy> lndokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Leírtam.  
  - Mivelhogy felperesnek az alperesnél erősebb igazsága
vagyon.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vagyon <Dixi. Menjünk at a másik ügyre.>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Ez az egész?  
  Ez. Térjünk át a másik
ügyre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyre. Mi az?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
 
- Koládi Istvánné becsületsértési panasza Biri Pálné
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <?Kucka? Maria> Koladi Istvánné becsületsértési <ugy> panasza Biri <Anna> Pálné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ellen.  
  - Mindkettő csinos menyecske. Miből áll a becsületsértés?  
  - Hát az a bizonyos titulus, amivel
két megbőszült
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ket <ugy> megbőszült
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
asszony traktálja egymást.  
  - Kihallgattad őket?  
 
- Igenis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Igenis. <Kozelebb>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
.  
 
- Es megismerkedtél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- És <megis> (meg)ismerkedtél
n
Jegyzet [1. mégis ismerkedtél 2. megismerkedtél]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
velök? - kérdé
hamiskás hunyorítással
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hamiskás <kep> hunyorítással)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. - No
valld be
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
valld <meg> be)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, kópé!  
  - Meg én, kedves bátyám.  
  - Mind a kettővel?  
  - Már csak bevallom - makogtam elvörösödve.  
  - Őszinteség őszinteséget érdemel. Hogy hát nyugodt légy, én is bevallom a bűneimet. Mind a kettőre ráillik az a bizonyos titulus. Probatum est
n
Jegyzet Probatum est - be van bizonyítva
.  
  - Milyen ítéletet hozzunk tehát?  
  Mindig a teljes igazságot a legjobb tudomás szerint. írd hát oda a kérvény
hátára egyik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
határa <amit diktálok hogy> egyik)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
>eb, másik kutya.  
  - Igazán odaírjam?  
  - Természetesen. Mit vágsz olyan csodálkozó arcokat?  
  Most aztán a harmadik aktára került a sor: ebben Nagy Gergely perbetei lakos azzal vádoltatik, hogy Hőke Gábor iványi
n
Jegyzet Ivány - tucatnyi községnév utótagja szerte az országban
lakos kéményéből egy oldal szalonnát lopott el.  
  Akasztófáravaló tolvaj! - csóválta fejét Homolay János úr. -  
  Ez a Nagy Gergely a börtönben fog megrothadni. És be van-e igazolva a tolvajlása?  
  -
Három jó tanú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Három {jó} tanú
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
van rá. Okvetlenül elmarasztalandó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
< - Nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  János bácsi a fejét rázta.  
  - Nem érted te azt, Pali fiam.  
  S ezzel megfogván a kalamust
n
Jegyzet kalamust - írótollat
, maga kanyarította oda a szentenciát
n
Jegyzet szentenciát - ítéletet
: Nagy Gergely,
ámbátor a lopásban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ámbátor a <lop> lopásban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
vétkesnek találtatott, mégsem volt büntethető, mert
nagyon rabiátus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nagyon <dühös> rabiatus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet rabiátus - erőszakos, indulatos
ember és egy faluban lakik velem.
”  
  De már ez félig se tréfa. Azt hittem, velem bolondozik János bácsi, próbára tevén az egészséges észjárásomat. Éreztem, hogy
helyén lenne
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
helyén <lenne> {van}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
protestálni.  
  - Hahaha! Én nem hiszem, kedves bátyám, hogy ezt az ítéletet, ha megappelláltátik, helyben hagyják.  
  - No azt szeretném én látni - szólt János bácsi komolyan -, hiszen statutum
n
Jegyzet statutum - rendelet
van rá, te golyhó, hogy a szolgabíró nem
tartozik a vele
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozik <a falujában la> a vele
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
egy faluban lakók fölött bíráskodni.  
  - Az akkor más - mondám restelkedve.  
  - Azért hát ne is fájjon a te fejed énmiattam; amit én egyszer megítélek, meg van az ítélve. No, de most már add ide azt az utolsó paksamétát.  
  A negyedik
ügy az alsóköröskény
n
Jegyzet
Alsóköröskény
Alsóköröskény [GEO]
- helység Nyitra megyében
i
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügy <a korosk> az alsó köröskenyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
plébános Podlupka János kérvénye volt, melyben az odaköltözött protestáns lakosokat is,
kik ott katolikusoktól
*
Szövegforrás:
 
kik <a katholikusok birtokat> katholikusoktol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kik ott katholikusoktól
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szereztek birtokot, a papi illetmények fizetésére kéri szoríttatni.  
  - No
persze - dohogta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
persze <monda< dohogta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a szolgabíró úr
bosszúsan, mert hitére nézve vastagnyakú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszúsan <?és?> mert {hitere nézve} vastagnyaku)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kálvinista volt. - Mutasd csak ide a kérvényt! Hm!
Mit jelent itt ez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mit jelent {itt} ez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a négy betű: D. A. J. K.?  
 
- Nem tudom.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <Ne> Nem tudom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Majd megmagyarázza Domokos, mert az ért hozzá.  
  Domokos Gyuri a legöregebb esküdt azonnal el is találta.  
  - Ez a négy
betű, amivel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
betű <azt jelenti> amivel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a folyamodvány végződik, azt jelenti, hogy:
Dicsértessék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<d>Dicsere<e>téssek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a Jézus Krisztus.
”  
 
- Micsoda? - pattant
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- Micsoda? <K> pattant
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fel Homolay haragosan. - Ilyennel mer engem, kálvinista presbitert infesztálni
n
Jegyzet infesztálni - háborgatni, zaklatni
. írd hát oda neki a folytatását... Mindörökké amen. Ad akta
n
Jegyzet Ad akta - irattárba helyezendő, el van intézve
.
”  
  Ilyen ítéleteket és végzéseket hozott ezelőtt ötven évvel Homolay János kedves bátyánk, és senki sem morgott, zúgolódott a jogszolgáltatása ellen, hanem dicsérték és
tósztokat
*
Szövegforrás:
 
toasztokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondtak reá, mint
Themis
n
Jegyzet Themis — az Igazságosság megszemélyesített istensége
, a vak istenasszony
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Themis <dicsö bajnokára< a vak istenaszszony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
éber szemű szolgájára, kiben a Verbőczy lelke visszatért.  
 
 
  A JÁNOS BÁCSI ÍTÉLETEI  
  Valahányszor a törvénykezésünket
szidják, hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a bíráink, mindég
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szidják, {hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a biraink} mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
eszembe jut az én
kedves bátyám, Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kedves {bátyám} Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
János de eadem
n
Jegyzet de eadem - ugyanonnan (ti Homolai Homolay János)
, akit én még nemcsak színről színre láttam,
de szolgáltam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de <még> szolgáltam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
is
alatta, ötven évvel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
alatta negyvennégy ötven évvel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezelőtt.  
  Atyám így szólt hozzám, mikor mint nyalka
jurátus
*
Szövegforrás:
 
juratus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet jurátus - joggyakornok, ügyvédbojtár
hazakerültem Egerből:  
  - Az iskola nem elég, Pali fiam, meg praxis is kell. A praxis a fő. Nagy portentumot
n
Jegyzet portentumot - csodagyereket
akarok belőled
nevelni. Híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nevelni. <nagy> Híres
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
prókátort, esetleg viceispánt
n
Jegyzet viceispánt - alispánt
, esetleg palatinust
n
Jegyzet palatinust - nádort
, mert a magyar nemesember egy kis szerencse mellett még király is lehet, ha a Habsburgok kihalnak. Ott van Hunyadi Mátyás. Mivel volt az különb família a
tiednél? Mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tiednél? <Azert hát> Mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
hát a magad
kezére szállhatnál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kezére <megkezdenéd a prokatorsagot> szalhatnal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, odaadlak esküdtnek egy-két évre a megye leghíresebb bírájához, Homolay komám uramhoz. Jó lesz-e?  
  Én beleegyeztem, a főispán kinevezett esküdtnek, s néhány hét múlva elfoglaltam az állásomat Perbetén (mert Perbete
n
Jegyzet
Perbete
- község Komárom megyében
nevű faluban lakott a szolgabíró, hol csinos hatszáz holdas birtoka volt).  
  Öreg, tisztes alak volt János bácsi, hosszú deres szakállal, mely teljesen összefolyt a hatalmas
bajusszal, homlokának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bajusszal, <magas> homlokának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
szigorú redői, szemeinek parancsoló tekintete nagy tekintélyt kölcsönzének neki, egyenes magatartása rögtön elárulta,
hogy katona is volt. Fiatal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy <o> katona is volt <valamikor>. Fiatal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
korában a Kresch-huszároknál
n
Jegyzet Kresch-huszárok - Nem azonosítható alakulat. 1848-49-ben voltak Kress lovasok, akik egyrészt nem huszárok voltak, másrészt a novella kronológiája is kizárja a velük való azonosítást, hiszen az 50 évvel korábbi alakon (tehát 1838-ban) látszik, hogy fiatalkorában szolgált huszárként.
szolgált.  
  Azt
tartotta a Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartotta <maga> a Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
családról, hogy a
női ágon Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
női agon <rokonságban van a> Verboczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
István
n
Jegyzet
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
- (1458-1541) az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum) amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
nak a leszármazottja, s most hosszú századok múlva őbenne
ütött ki a Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ki <ö benne> a Verbőczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
talentum.  
  Meg kell adni, hogy roppant ítélőtehetsége volt az öregnek. Ritkán hibázta el az igazságot, sőt néha frappánsan talált a szög fejére, de mégis mennyire primitív jogszolgáltatás volt az, a maihoz képest!  
  Mind lárifári ez a
sok irkálás-firkálás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sok <ira> irkálás firkálá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
- szokta mondogatni az öreg jóízű humorával –, szamár volt, aki kitalálta. Ha én igazságot teszek a telek
közt, minek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
közt <hanem> minek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezt írásba szedni? Elég ha az igazság megvan.  
  - Akkor nem volnának percsomók.  
  Ostobaság is. Az,
ha mondom, hidd meg, amice
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ha mondom {hidd meg) amice
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
Pali
n
Jegyzet amice Pali - Pali barátom
. Aki először kigondolta, az egy oktondi szolgabíró lehetett, aki a hozzá jött ügyes-bajos felek közt nem tudván hirtelen ítélni, azon biztatással kergette őket haza, hogy majd máskor igazít a dolgukon, s hogy a tényálladékot el ne feledje, addig is egy görcsöt kötött a zsebkendőjén. Ez a görcs
volt az első
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt <valamikor> az első
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
perakta a magyar törvénykezésben.  
  Ezt nekem áhítattal kellett hallgatni a nagy juristától s úgy venni, mint kész tudományt.  
  - A görcsöt aztán felváltotta az instancia
n
Jegyzet instancia - kereset
; mikor
a pörök anynyira megszaporodtak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a pörök {annyira} meg szaporodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, hogy a szolgabíró emlékezőtehetsége meg nem bírta, írásba kellett őket tenni.  
  - De hát az indorsata
n
Jegyzet indorsata - a kereset hátuljára jegyzett döntés
?  
  - Az meg úgy eredhetett, édes öcsém, hogy a szolgabíróné nagy lármát csapott, amiért minden héten kétszer sikál tatja a
kancellária padlóját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kancellá<riát>ria padlóját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet kancellária - iroda
, s a parasztok
mindennap bepiszkolták
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mindennap <besa> bepiszkolták
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a sáros bocskoraikkal. Hogy hát ne legyen annyi perpatvar, a szolgabíró be nem eresztette többé a feleket, hanem az instanciák hátára vezette rá az ítéleteket s elküldözte a hajdújától a községekhez, ahol a nótárius az illetőknek elolvassa és megexplikálja.  
  Egyelőre négy ügyet bízott rám János bácsi, találomra kapván ki azokat az elintézésre várók nagy garmadájából.  
  - Ezeket tanulmányozd át - monda - , hallgasd ki a
feleket, vedd jegyzőkönyvbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
feleket <jegyezd be> vedd jegyzőkönyvbe)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, amit vallanak, s aztán majd referáld el nekem, meghozzuk közösen az ítéleteket, hogy belejöjj a bírói gyakorlatba.  
  Néhány hétig nem is ügyelt rám, mintha ott sem volnék, a többi esküdtekkel konferált, dolgozott és utazgatott. Egy esős napon végre rám tévedt tekintete:  
  - Nos hogy vagyunk, süldő barátom? Dolgoztunk-e már valamit?  
  - Igen. Mind a négy ügyet letárgyaltam.  
  - Nagyon
derék. Hadd lássam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
derek. <No hat> Hadd lássam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. Meghozzuk bennök az ítéleteket.  
  Ide az elsőt! Miről szól?  
  - Ez a Kármán István keresete Nagy Ferenc ellen.  
 
- Már megint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <N> Mar megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
bajuk van?  
  - Kármán István kétszáz forintot követel Nagy
Ferenctől, a földbérletből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenctől a <közösen folytatott> {a <közös>} földbérletből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kifolyólag.  
  - Okosan teszi. Nagy
Ferenc megkárosította
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenc <?mindent?> megkárosította
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, magam is tudom. Add ide csak, öcsém, az aktát.  
  Átlapozta, gyakorlott sasszemei hirtelen befutották a tárgyalási jegyzőkönyvet, a fölszerelési okmányokat, s aztán így szólt:  
  - Nos hát, írjad a kérvény hátára, amint diktálom.  
  Alperes köteles felperesnek nyolc nap alatt különbeni végrehajtás terhe
mellett kétszáz pengő forintokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mellett [pengő] kétszáz forintokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fízetni.
Megvan?  
  - Meg.  
 
- Hát akkor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <No> Hát akkor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
mit vársz még?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
<[olvashatatlanul törölt szó]>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Az indokokat.  
  János bácsi fölkacagott.  
  - Indokokat? Hahaha! Latom, hogy mar
a te eszed is meg van mérgezve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{a}te {eszed} is meg <vagy> van <megv> mérgezve [1. te is meg vagy; 2. a te eszed is meg van]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a módi által. Bizonyosan láttál már afféle divatos ítéleteket valahol, amelyekben az
eszét ficánkoltatja a szolgabíró. Az indokok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
eszét <a> ficankoltatja a szolgabíró <a helyett hogy az igazságra ugyelne>. Az indokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
néha éppen az a takaró, Pali fiam,
amely a jogot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a mely <az igazsagot> a jogot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
befedi. De jól van, a te kedvedért megteszem.
Írjad tehát: Indokok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
írjad <ide> tehát <hogy> lndokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Leírtam.  
  - Mivelhogy felperesnek az alperesnél erősebb igazsága
vagyon.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vagyon <Dixi. Menjünk at a másik ügyre.>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Ez az egész?  
  Ez. Térjünk át a másik
ügyre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyre. Mi az?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
 
- Koládi Istvánné becsületsértési panasza Biri Pálné
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <?Kucka? Maria> Koladi Istvánné becsületsértési <ugy> panasza Biri <Anna> Pálné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ellen.  
  - Mindkettő csinos menyecske. Miből áll a becsületsértés?  
  - Hát az a bizonyos titulus, amivel
két megbőszült
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ket <ugy> megbőszült
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
asszony traktálja egymást.  
  - Kihallgattad őket?  
 
- Igenis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Igenis. <Kozelebb>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
.  
 
- Es megismerkedtél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- És <megis> (meg)ismerkedtél
n
Jegyzet [1. mégis ismerkedtél 2. megismerkedtél]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
velök? - kérdé
hamiskás hunyorítással
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hamiskás <kep> hunyorítással)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. - No
valld be
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
valld <meg> be)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, kópé!  
  - Meg én, kedves bátyám.  
  - Mind a kettővel?  
  - Már csak bevallom - makogtam elvörösödve.  
  - Őszinteség őszinteséget érdemel. Hogy hát nyugodt légy, én is bevallom a bűneimet. Mind a kettőre ráillik az a bizonyos titulus. Probatum est
n
Jegyzet Probatum est - be van bizonyítva
.  
  - Milyen ítéletet hozzunk tehát?  
  Mindig a teljes igazságot a legjobb tudomás szerint. írd hát oda a kérvény
hátára egyik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
határa <amit diktálok hogy> egyik)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
>eb, másik kutya.  
  - Igazán odaírjam?  
  - Természetesen. Mit vágsz olyan csodálkozó arcokat?  
  Most aztán a harmadik aktára került a sor: ebben Nagy Gergely perbetei lakos azzal vádoltatik, hogy Hőke Gábor iványi
n
Jegyzet Ivány - tucatnyi községnév utótagja szerte az országban
lakos kéményéből egy oldal szalonnát lopott el.  
  Akasztófáravaló tolvaj! - csóválta fejét Homolay János úr. -  
  Ez a Nagy Gergely a börtönben fog megrothadni. És be van-e igazolva a tolvajlása?  
  -
Három jó tanú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Három {jó} tanú
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
van rá. Okvetlenül elmarasztalandó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
< - Nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  János bácsi a fejét rázta.  
  - Nem érted te azt, Pali fiam.  
  S ezzel megfogván a kalamust
n
Jegyzet kalamust - írótollat
, maga kanyarította oda a szentenciát
n
Jegyzet szentenciát - ítéletet
: Nagy Gergely,
ámbátor a lopásban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ámbátor a <lop> lopásban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
vétkesnek találtatott, mégsem volt büntethető, mert
nagyon rabiátus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nagyon <dühös> rabiatus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet rabiátus - erőszakos, indulatos
ember és egy faluban lakik velem.
”  
  De már ez félig se tréfa. Azt hittem, velem bolondozik János bácsi, próbára tevén az egészséges észjárásomat. Éreztem, hogy
helyén lenne
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
helyén <lenne> {van}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
protestálni.  
  - Hahaha! Én nem hiszem, kedves bátyám, hogy ezt az ítéletet, ha megappelláltátik, helyben hagyják.  
  - No azt szeretném én látni - szólt János bácsi komolyan -, hiszen statutum
n
Jegyzet statutum - rendelet
van rá, te golyhó, hogy a szolgabíró nem
tartozik a vele
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozik <a falujában la> a vele
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
egy faluban lakók fölött bíráskodni.  
  - Az akkor más - mondám restelkedve.  
  - Azért hát ne is fájjon a te fejed énmiattam; amit én egyszer megítélek, meg van az ítélve. No, de most már add ide azt az utolsó paksamétát.  
  A negyedik
ügy az alsóköröskény
n
Jegyzet
Alsóköröskény
Alsóköröskény [GEO]
- helység Nyitra megyében
i
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügy <a korosk> az alsó köröskenyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
plébános Podlupka János kérvénye volt, melyben az odaköltözött protestáns lakosokat is,
kik ott katolikusoktól
*
Szövegforrás:
 
kik <a katholikusok birtokat> katholikusoktol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kik ott katholikusoktól
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szereztek birtokot, a papi illetmények fizetésére kéri szoríttatni.  
  - No
persze - dohogta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
persze <monda< dohogta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a szolgabíró úr
bosszúsan, mert hitére nézve vastagnyakú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszúsan <?és?> mert {hitere nézve} vastagnyaku)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kálvinista volt. - Mutasd csak ide a kérvényt! Hm!
Mit jelent itt ez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mit jelent {itt} ez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a négy betű: D. A. J. K.?  
 
- Nem tudom.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <Ne> Nem tudom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Majd megmagyarázza Domokos, mert az ért hozzá.  
  Domokos Gyuri a legöregebb esküdt azonnal el is találta.  
  - Ez a négy
betű, amivel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
betű <azt jelenti> amivel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a folyamodvány végződik, azt jelenti, hogy:
Dicsértessék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<d>Dicsere<e>téssek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a Jézus Krisztus.
”  
 
- Micsoda? - pattant
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- Micsoda? <K> pattant
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fel Homolay haragosan. - Ilyennel mer engem, kálvinista presbitert infesztálni
n
Jegyzet infesztálni - háborgatni, zaklatni
. írd hát oda neki a folytatását... Mindörökké amen. Ad akta
n
Jegyzet Ad akta - irattárba helyezendő, el van intézve
.
”  
  Ilyen ítéleteket és végzéseket hozott ezelőtt ötven évvel Homolay János kedves bátyánk, és senki sem morgott, zúgolódott a jogszolgáltatása ellen, hanem dicsérték és
tósztokat
*
Szövegforrás:
 
toasztokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondtak reá, mint
Themis
n
Jegyzet Themis — az Igazságosság megszemélyesített istensége
, a vak istenasszony
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Themis <dicsö bajnokára< a vak istenaszszony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
éber szemű szolgájára, kiben a Verbőczy lelke visszatért.  
 
 
  A JÁNOS BÁCSI ÍTÉLETEI  
  Valahányszor a törvénykezésünket
szidják, hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a bíráink, mindég
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szidják, {hogy ilyen gyengék, olyan rosszak a biraink} mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
eszembe jut az én
kedves bátyám, Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kedves {bátyám} Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
János de eadem
n
Jegyzet de eadem - ugyanonnan (ti Homolai Homolay János)
, akit én még nemcsak színről színre láttam,
de szolgáltam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
de <még> szolgáltam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
is
alatta, ötven évvel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
alatta negyvennégy ötven évvel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezelőtt.  
  Atyám így szólt hozzám, mikor mint nyalka
jurátus
*
Szövegforrás:
 
juratus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
n
Jegyzet jurátus - joggyakornok, ügyvédbojtár
hazakerültem Egerből:  
  - Az iskola nem elég, Pali fiam, meg praxis is kell. A praxis a fő. Nagy portentumot
n
Jegyzet portentumot - csodagyereket
akarok belőled
nevelni. Híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nevelni. <nagy> Híres
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
prókátort, esetleg viceispánt
n
Jegyzet viceispánt - alispánt
, esetleg palatinust
n
Jegyzet palatinust - nádort
, mert a magyar nemesember egy kis szerencse mellett még király is lehet, ha a Habsburgok kihalnak. Ott van Hunyadi Mátyás. Mivel volt az különb família a
tiednél? Mielőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tiednél? <Azert hát> Mielőtt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
hát a magad
kezére szállhatnál
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kezére <megkezdenéd a prokatorsagot> szalhatnal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, odaadlak esküdtnek egy-két évre a megye leghíresebb bírájához, Homolay komám uramhoz. Jó lesz-e?  
  Én beleegyeztem, a főispán kinevezett esküdtnek, s néhány hét múlva elfoglaltam az állásomat Perbetén (mert Perbete
n
Jegyzet
Perbete
- község Komárom megyében
nevű faluban lakott a szolgabíró, hol csinos hatszáz holdas birtoka volt).  
  Öreg, tisztes alak volt János bácsi, hosszú deres szakállal, mely teljesen összefolyt a hatalmas
bajusszal, homlokának
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bajusszal, <magas> homlokának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
szigorú redői, szemeinek parancsoló tekintete nagy tekintélyt kölcsönzének neki, egyenes magatartása rögtön elárulta,
hogy katona is volt. Fiatal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hogy <o> katona is volt <valamikor>. Fiatal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
korában a Kresch-huszároknál
n
Jegyzet Kresch-huszárok - Nem azonosítható alakulat. 1848-49-ben voltak Kress lovasok, akik egyrészt nem huszárok voltak, másrészt a novella kronológiája is kizárja a velük való azonosítást, hiszen az 50 évvel korábbi alakon (tehát 1838-ban) látszik, hogy fiatalkorában szolgált huszárként.
szolgált.  
  Azt
tartotta a Homolay
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartotta <maga> a Homolay
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
családról, hogy a
női ágon Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
női agon <rokonságban van a> Verboczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
István
n
Jegyzet
Verbőczy István
Werbőczy István [PIM][VIAF]
- (1458-1541) az 1514-es parasztfelkelés után fogadta el az országgyűlés hármas törvénykönyvét (Tripartitum) amely 1848-ig a magyar jog fő forrása volt.
nak a leszármazottja, s most hosszú századok múlva őbenne
ütött ki a Verbőczy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ki <ö benne> a Verbőczy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
talentum.  
  Meg kell adni, hogy roppant ítélőtehetsége volt az öregnek. Ritkán hibázta el az igazságot, sőt néha frappánsan talált a szög fejére, de mégis mennyire primitív jogszolgáltatás volt az, a maihoz képest!  
  Mind lárifári ez a
sok irkálás-firkálás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
sok <ira> irkálás firkálá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
- szokta mondogatni az öreg jóízű humorával –, szamár volt, aki kitalálta. Ha én igazságot teszek a telek
közt, minek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
közt <hanem> minek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ezt írásba szedni? Elég ha az igazság megvan.  
  - Akkor nem volnának percsomók.  
  Ostobaság is. Az,
ha mondom, hidd meg, amice
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ha mondom {hidd meg) amice
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
Pali
n
Jegyzet amice Pali - Pali barátom
. Aki először kigondolta, az egy oktondi szolgabíró lehetett, aki a hozzá jött ügyes-bajos felek közt nem tudván hirtelen ítélni, azon biztatással kergette őket haza, hogy majd máskor igazít a dolgukon, s hogy a tényálladékot el ne feledje, addig is egy görcsöt kötött a zsebkendőjén. Ez a görcs
volt az első
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
volt <valamikor> az első
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
perakta a magyar törvénykezésben.  
  Ezt nekem áhítattal kellett hallgatni a nagy juristától s úgy venni, mint kész tudományt.  
  - A görcsöt aztán felváltotta az instancia
n
Jegyzet instancia - kereset
; mikor
a pörök anynyira megszaporodtak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a pörök {annyira} meg szaporodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, hogy a szolgabíró emlékezőtehetsége meg nem bírta, írásba kellett őket tenni.  
  - De hát az indorsata
n
Jegyzet indorsata - a kereset hátuljára jegyzett döntés
?  
  - Az meg úgy eredhetett, édes öcsém, hogy a szolgabíróné nagy lármát csapott, amiért minden héten kétszer sikál tatja a
kancellária padlóját
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
kancellá<riát>ria padlóját
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet kancellária - iroda
, s a parasztok
mindennap bepiszkolták
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mindennap <besa> bepiszkolták
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a sáros bocskoraikkal. Hogy hát ne legyen annyi perpatvar, a szolgabíró be nem eresztette többé a feleket, hanem az instanciák hátára vezette rá az ítéleteket s elküldözte a hajdújától a községekhez, ahol a nótárius az illetőknek elolvassa és megexplikálja.  
  Egyelőre négy ügyet bízott rám János bácsi, találomra kapván ki azokat az elintézésre várók nagy garmadájából.  
  - Ezeket tanulmányozd át - monda - , hallgasd ki a
feleket, vedd jegyzőkönyvbe
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
feleket <jegyezd be> vedd jegyzőkönyvbe)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, amit vallanak, s aztán majd referáld el nekem, meghozzuk közösen az ítéleteket, hogy belejöjj a bírói gyakorlatba.  
  Néhány hétig nem is ügyelt rám, mintha ott sem volnék, a többi esküdtekkel konferált, dolgozott és utazgatott. Egy esős napon végre rám tévedt tekintete:  
  - Nos hogy vagyunk, süldő barátom? Dolgoztunk-e már valamit?  
  - Igen. Mind a négy ügyet letárgyaltam.  
  - Nagyon
derék. Hadd lássam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
derek. <No hat> Hadd lássam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. Meghozzuk bennök az ítéleteket.  
  Ide az elsőt! Miről szól?  
  - Ez a Kármán István keresete Nagy Ferenc ellen.  
 
- Már megint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <N> Mar megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
bajuk van?  
  - Kármán István kétszáz forintot követel Nagy
Ferenctől, a földbérletből
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenctől a <közösen folytatott> {a <közös>} földbérletből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kifolyólag.  
  - Okosan teszi. Nagy
Ferenc megkárosította
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Ferenc <?mindent?> megkárosította
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, magam is tudom. Add ide csak, öcsém, az aktát.  
  Átlapozta, gyakorlott sasszemei hirtelen befutották a tárgyalási jegyzőkönyvet, a fölszerelési okmányokat, s aztán így szólt:  
  - Nos hát, írjad a kérvény hátára, amint diktálom.  
  Alperes köteles felperesnek nyolc nap alatt különbeni végrehajtás terhe
mellett kétszáz pengő forintokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mellett [pengő] kétszáz forintokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fízetni.
Megvan?  
  - Meg.  
 
- Hát akkor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <No> Hát akkor
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
mit vársz még?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
 
<[olvashatatlanul törölt szó]>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Az indokokat.  
  János bácsi fölkacagott.  
  - Indokokat? Hahaha! Latom, hogy mar
a te eszed is meg van mérgezve
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
{a}te {eszed} is meg <vagy> van <megv> mérgezve [1. te is meg vagy; 2. a te eszed is meg van]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a módi által. Bizonyosan láttál már afféle divatos ítéleteket valahol, amelyekben az
eszét ficánkoltatja a szolgabíró. Az indokok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
eszét <a> ficankoltatja a szolgabíró <a helyett hogy az igazságra ugyelne>. Az indokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
néha éppen az a takaró, Pali fiam,
amely a jogot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
a mely <az igazsagot> a jogot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
befedi. De jól van, a te kedvedért megteszem.
Írjad tehát: Indokok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
írjad <ide> tehát <hogy> lndokok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Leírtam.  
  - Mivelhogy felperesnek az alperesnél erősebb igazsága
vagyon.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
vagyon <Dixi. Menjünk at a másik ügyre.>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Ez az egész?  
  Ez. Térjünk át a másik
ügyre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügyre. Mi az?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
 
- Koládi Istvánné becsületsértési panasza Biri Pálné
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <?Kucka? Maria> Koladi Istvánné becsületsértési <ugy> panasza Biri <Anna> Pálné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
ellen.  
  - Mindkettő csinos menyecske. Miből áll a becsületsértés?  
  - Hát az a bizonyos titulus, amivel
két megbőszült
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ket <ugy> megbőszült
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
asszony traktálja egymást.  
  - Kihallgattad őket?  
 
- Igenis
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
– Igenis. <Kozelebb>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
.  
 
- Es megismerkedtél
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- És <megis> (meg)ismerkedtél
n
Jegyzet [1. mégis ismerkedtél 2. megismerkedtél]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
velök? - kérdé
hamiskás hunyorítással
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
hamiskás <kep> hunyorítással)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
. - No
valld be
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
valld <meg> be)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
, kópé!  
  - Meg én, kedves bátyám.  
  - Mind a kettővel?  
  - Már csak bevallom - makogtam elvörösödve.  
  - Őszinteség őszinteséget érdemel. Hogy hát nyugodt légy, én is bevallom a bűneimet. Mind a kettőre ráillik az a bizonyos titulus. Probatum est
n
Jegyzet Probatum est - be van bizonyítva
.  
  - Milyen ítéletet hozzunk tehát?  
  Mindig a teljes igazságot a legjobb tudomás szerint. írd hát oda a kérvény
hátára egyik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
határa <amit diktálok hogy> egyik)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
>eb, másik kutya.  
  - Igazán odaírjam?  
  - Természetesen. Mit vágsz olyan csodálkozó arcokat?  
  Most aztán a harmadik aktára került a sor: ebben Nagy Gergely perbetei lakos azzal vádoltatik, hogy Hőke Gábor iványi
n
Jegyzet Ivány - tucatnyi községnév utótagja szerte az országban
lakos kéményéből egy oldal szalonnát lopott el.  
  Akasztófáravaló tolvaj! - csóválta fejét Homolay János úr. -  
  Ez a Nagy Gergely a börtönben fog megrothadni. És be van-e igazolva a tolvajlása?  
  -
Három jó tanú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Három {jó} tanú
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
van rá. Okvetlenül elmarasztalandó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
< - Nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  János bácsi a fejét rázta.  
  - Nem érted te azt, Pali fiam.  
  S ezzel megfogván a kalamust
n
Jegyzet kalamust - írótollat
, maga kanyarította oda a szentenciát
n
Jegyzet szentenciát - ítéletet
: Nagy Gergely,
ámbátor a lopásban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ámbátor a <lop> lopásban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
vétkesnek találtatott, mégsem volt büntethető, mert
nagyon rabiátus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
nagyon <dühös> rabiatus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
n
Jegyzet rabiátus - erőszakos, indulatos
ember és egy faluban lakik velem.
”  
  De már ez félig se tréfa. Azt hittem, velem bolondozik János bácsi, próbára tevén az egészséges észjárásomat. Éreztem, hogy
helyén lenne
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
helyén <lenne> {van}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
protestálni.  
  - Hahaha! Én nem hiszem, kedves bátyám, hogy ezt az ítéletet, ha megappelláltátik, helyben hagyják.  
  - No azt szeretném én látni - szólt János bácsi komolyan -, hiszen statutum
n
Jegyzet statutum - rendelet
van rá, te golyhó, hogy a szolgabíró nem
tartozik a vele
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
tartozik <a falujában la> a vele
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
egy faluban lakók fölött bíráskodni.  
  - Az akkor más - mondám restelkedve.  
  - Azért hát ne is fájjon a te fejed énmiattam; amit én egyszer megítélek, meg van az ítélve. No, de most már add ide azt az utolsó paksamétát.  
  A negyedik
ügy az alsóköröskény
n
Jegyzet
Alsóköröskény
Alsóköröskény [GEO]
- helység Nyitra megyében
i
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
ügy <a korosk> az alsó köröskenyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
plébános Podlupka János kérvénye volt, melyben az odaköltözött protestáns lakosokat is,
kik ott katolikusoktól
*
Szövegforrás:
 
kik <a katholikusok birtokat> katholikusoktol
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kik ott katholikusoktól
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
szereztek birtokot, a papi illetmények fizetésére kéri szoríttatni.  
  - No
persze - dohogta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
persze <monda< dohogta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a szolgabíró úr
bosszúsan, mert hitére nézve vastagnyakú
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
bosszúsan <?és?> mert {hitere nézve} vastagnyaku)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
kálvinista volt. - Mutasd csak ide a kérvényt! Hm!
Mit jelent itt ez
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Mit jelent {itt} ez
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a négy betű: D. A. J. K.?  
 
- Nem tudom.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- <Ne> Nem tudom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
 
  - Majd megmagyarázza Domokos, mert az ért hozzá.  
  Domokos Gyuri a legöregebb esküdt azonnal el is találta.  
  - Ez a négy
betű, amivel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
betű <azt jelenti> amivel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a folyamodvány végződik, azt jelenti, hogy:
Dicsértessék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
<d>Dicsere<e>téssek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
a Jézus Krisztus.
”  
 
- Micsoda? - pattant
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
- Micsoda? <K> pattant
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
fel Homolay haragosan. - Ilyennel mer engem, kálvinista presbitert infesztálni
n
Jegyzet infesztálni - háborgatni, zaklatni
. írd hát oda neki a folytatását... Mindörökké amen. Ad akta
n
Jegyzet Ad akta - irattárba helyezendő, el van intézve
.
”  
  Ilyen ítéleteket és végzéseket hozott ezelőtt ötven évvel Homolay János kedves bátyánk, és senki sem morgott, zúgolódott a jogszolgáltatása ellen, hanem dicsérték és
tósztokat
*
Szövegforrás:
 
toasztokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
mondtak reá, mint
Themis
n
Jegyzet Themis — az Igazságosság megszemélyesített istensége
, a vak istenasszony
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 5., 10. évf. 125. sz. (1., 2., 3. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
 
Themis <dicsö bajnokára< a vak istenaszszony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 1-3. folio
 
éber szemű szolgájára, kiben a Verbőczy lelke visszatért.