X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A MEXIKÓI KAPITÁNY

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XIII. (1888)
Dátum: 2001 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Lektor:
Fábri Anna
Fábri Anna [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-mk2-witMs: Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
  • Szövegforrás mk-39-mk2-witPh: Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
  • Szövegforrás mk-39-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 153-154.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gecse-Madaras Júlia
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
  A MEXIKÓI KAPITÁNY
 
(
Egy kis polémia
*
Szövegforrás:
 
<Felelet Veritasnak> Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
)  
  A
Pesti Napló-ban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
Veritas
n
Jegyzet Veritas - Az álnév jelentése: igazság.
álnévvel egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Pesti Naplóban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
lágy és kellemes toll,
n
Jegyzet lágy és kellemes toll -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
egy másik polémiában is ezzel a képpel indított: Tisztelt szerkesztő úr! Az ön lapjában tegnap Borka néni című kis történetet mesél el egy igen síma, kellemes toll, a Tankrédé. ( A kakas, a nénik meg a bácsi . Hi 1,57
*
Mikszáth Kálmán munkái. Hátrahagyott iratok. (A Jk folytatása.) 1-19. köt. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. Budapest, Révai Testvérek, 1914–1918. [OSZK]
, a szöveg a Krk 35, 330-331.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 35. Elbeszélések 9, 1884, kiad. Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. [OSZK]
l. oldalain található a Johanka néni, Francka néni és keresztapám c. novella jegyzeteiben a szövegváltozatok között; a kiemelés tőlem.)
szelíd
panaszban csap ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
panaszban <?perceg?> csap ki
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellenem, jobban mondva, a Jó ember című elbeszélésem ellen, azon az alapon, hogy az ott leírt mese nem
egyezik meg az általa fölismerni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
egyezik meg a Veritas (a polemia irojanak alneve) altal folismerni
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
vélt alakok valóságos történetével.  
  Jó szerencse, hogy a Veritas által elmondott
igaz eset történetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igaz <tortenet> eset törtenetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
is elég érdekes és csinos - mert
polémiának
*
Szövegforrás:
 
polemiának
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
ugyan nem érne semmit.  
  Előadásának üdeségéből következtetve céhünkhöz látszik tartozni Veritas (s itt is a legjobbak közül), de polémiájának alaptalansága azt a gyanút költi fel, hogy az írói
mesterségtől távol
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
mestersegtol <nagyon> tavol
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
áll.  
 
Mert tudná, hogy ott rekvirálhatjuk
*
Szövegforrás:
 
Mert tudn<ia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van>, {hogy} ott requiralhatjuk
n
Jegyzet [1. Mert tudnia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van, ott requiralhatjuk 2. Mert tudná, hogy ott requiralhatjuk]
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Mert tudná, hogy ott requirálhatjuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
a
témákat
*
Szövegforrás:
 
themakat
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
thémákat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
, ahol találjuk. Költött emberekről írunk, de e költött fickóknak átkozottul hasonlítaniuk kell a köztünk járó élő emberekhez, és
költött cselekvényeket írunk, de e költött
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
költött <dolgokat> cselekvenyeket irunk <a koltott emberekröl> de e koltott
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
cselekvények
csak olyanok lehetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
csak olyanok<nak szabad lenniok> lehetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, aminők az élőkkel történnek. Az igazságnak kétségkívül meg kell lennie e történetekben, de ez alatt a
pszichológiai
*
Szövegforrás:
 
psichologiai
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
psichológiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazság értendő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazsag<ot kell érteni> ertendő
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
.  
  Én a
jó emberben a szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
jó emberben <nem irtam le> a szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosság tanácstagjaiból a tizenharmadikat írtam le: egy olyat, aki nem volt. Egy-egy vonást meglehet vettem egyiktől vagy
másiktól (de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
masiktól (<.....n> de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
fekete hajú embert fest, azért nem kell mindjárt Dániel Mártonra
n
Jegyzet
Dániel Márton
Dániel Márton [PIM][VIAF]
- mérnök, 1869-től képviselő, 1892-ben nem jutott mandátumhoz
gondolni).
Eszem ágában sincs amaz igen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Eszemagaban sem volt ama igen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
tisztelt
barátomra célozni, akit
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
baratomra <gondolni akit> celozni akit
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Veritas gyanít (mert gyanítom, hogy kit gyanít). A tiszteletben és szeretetben, melyet iránta
hosszú évek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
hosszú <hosszu> évek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
óta érzek, magam felülmúlatni senki által nem engedem, de ha a szatírára anyag
volna valamely ténye
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
volna <ellene> valamely ténye
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellen, talán nem bírnék kedvezni még neki sem (ahogy nem is kedveztem egynéhányszor), csakhogy ő már akkora ember a mi kis országunkban, hogy a saját neve alatt kompetál neki a szatíra. Mi szükség volna őt átkeresztelnem Nyéky Györgynek?  
  Veritas azzal kezdi a polémiáját, hogy nem úgy volt a dolog, ahogy leírtam.  
  No, persze hogy nem úgy volt. Úgy semmi esetre sem lehetett. Ezen egy csöppet sem csodálkoztam.  
  Csak már ott kezdtem bámulni és ámulni, ahol Veritas belefog elbeszélni, hogy miként volt hát a dolog, az én két kigondolt alakom, a jó ember és a mexikói kapitány közt.  
  Ejh, hagyjuk ezt! A Veritas története is más, az enyim is más. És én csak örülök rajta, hogy az én novellám megfiadzott és szült egy másikat; egy nálánál sokkal szebbet. (Így lesz az ember termékennyé.)  
  Ha azonban Veritasnak még skrupulusai volnának és nehéz szíve irántam, gondoljon Jókaira,
aki a régibb szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
aki <az elso> a regibb szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosságról írván,
n
Jegyzet Jókaira, aki a régibb szegedi biztosságról írván -
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
1869. január 4-től 1872. december 8-ig küldetett ki mint királyi biztos a dél-alföldi betyárvilág felszámolására, mely feladatot ő sikerrel, de az eszközökben kevéssé válogatva, vaskézzel oldott meg.
Jókai
Jókai Mór [PIM][VIAF]
A lélekidomár c. regényében használta fel ezeket az eseményeket.
egy Lándory nevű úrral cselekedteti meg azokat a dolgokat, amiket gróf Ráday Gedeon
n
Jegyzet
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
- (1829-1901) Harcolt a szabadságharcban, mégpedig az erdélyi hadjárat legvégéig, azután visszavonult birtokaira. Királyi biztosi megbízatása után különböző kerületek országgyűlési képviselője volt, 1885-tól 1892-ig a honvédelmi minisztérium kötelékében dolgozott.
Rádayról
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
egyébként
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
is írt novellát 1890 szeptemberében A genge szőke ember címmel (Krk 79, 35-40.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 79. Cikkek és karcolatok 29, 1890, kiad. Kroó András, Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. [OSZK]
l.).
és Lautsik vizsgálóbíró
n
Jegyzet
Lautsik
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
vizsgálóbíró
-
Laucsik Máté
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
Ráday
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
jobbkeze volt.
csinált, ezer kalandba vezeti, derűre-borúra házasítja, s megtaláltatja vele regényes várromokban a Louis-Blanc szekrényt
n
Jegyzet Louis-Blanc szekrény -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
rosszul emlékezett a névre, a regényben a Lis Blanc család ékszereit tartalmazó ellopott szekrényről esik szó, melyet az 1888. február 21-én megjelent folytatásban talált meg Lándory.
százezreket érő kincsekkel, és mégis anélkül, hogy akár Lautsik, akár Ráday Gedeon gróf szükségesnek tartanák nyilatkozni, hogy ők egy fületlen gombot sem találtak.  
  Ami pedig azt az állítását illeti Veritasnak, hogy az én beszélyem hőse sohasem látta Mexikót, tehát nem is lehetett mexikói kapitány, ez ellen ünnepélyesen protestálok. Bocsánatot kérek, ezt már én jobban tudom.  
 
Mert én a saját beszélyeimben saját magamnak tartottam fenn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Mert <az> en {a sajat} beszélyeimben <en> sajat magamnak <fentartom> tartottam fen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
a kinevezési jogot. Ha én egyszer kapitánynak tettem meg Perjésyt Mexikóban,
az akkor ott kapitány volt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
az<t> akkor {ott} kapitány <volt> volt
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, s minden olvasó és kritikus köteles őt annak tekinteni.  
 
 
  A MEXIKÓI KAPITÁNY
 
(
Egy kis polémia
*
Szövegforrás:
 
<Felelet Veritasnak> Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
)  
  A
Pesti Napló-ban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
Veritas
n
Jegyzet Veritas - Az álnév jelentése: igazság.
álnévvel egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Pesti Naplóban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
lágy és kellemes toll,
n
Jegyzet lágy és kellemes toll -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
egy másik polémiában is ezzel a képpel indított: Tisztelt szerkesztő úr! Az ön lapjában tegnap Borka néni című kis történetet mesél el egy igen síma, kellemes toll, a Tankrédé. ( A kakas, a nénik meg a bácsi . Hi 1,57
*
Mikszáth Kálmán munkái. Hátrahagyott iratok. (A Jk folytatása.) 1-19. köt. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. Budapest, Révai Testvérek, 1914–1918. [OSZK]
, a szöveg a Krk 35, 330-331.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 35. Elbeszélések 9, 1884, kiad. Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. [OSZK]
l. oldalain található a Johanka néni, Francka néni és keresztapám c. novella jegyzeteiben a szövegváltozatok között; a kiemelés tőlem.)
szelíd
panaszban csap ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
panaszban <?perceg?> csap ki
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellenem, jobban mondva, a Jó ember című elbeszélésem ellen, azon az alapon, hogy az ott leírt mese nem
egyezik meg az általa fölismerni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
egyezik meg a Veritas (a polemia irojanak alneve) altal folismerni
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
vélt alakok valóságos történetével.  
  Jó szerencse, hogy a Veritas által elmondott
igaz eset történetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igaz <tortenet> eset törtenetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
is elég érdekes és csinos - mert
polémiának
*
Szövegforrás:
 
polemiának
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
ugyan nem érne semmit.  
  Előadásának üdeségéből következtetve céhünkhöz látszik tartozni Veritas (s itt is a legjobbak közül), de polémiájának alaptalansága azt a gyanút költi fel, hogy az írói
mesterségtől távol
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
mestersegtol <nagyon> tavol
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
áll.  
 
Mert tudná, hogy ott rekvirálhatjuk
*
Szövegforrás:
 
Mert tudn<ia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van>, {hogy} ott requiralhatjuk
n
Jegyzet [1. Mert tudnia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van, ott requiralhatjuk 2. Mert tudná, hogy ott requiralhatjuk]
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Mert tudná, hogy ott requirálhatjuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
a
témákat
*
Szövegforrás:
 
themakat
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
thémákat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
, ahol találjuk. Költött emberekről írunk, de e költött fickóknak átkozottul hasonlítaniuk kell a köztünk járó élő emberekhez, és
költött cselekvényeket írunk, de e költött
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
költött <dolgokat> cselekvenyeket irunk <a koltott emberekröl> de e koltott
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
cselekvények
csak olyanok lehetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
csak olyanok<nak szabad lenniok> lehetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, aminők az élőkkel történnek. Az igazságnak kétségkívül meg kell lennie e történetekben, de ez alatt a
pszichológiai
*
Szövegforrás:
 
psichologiai
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
psichológiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazság értendő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazsag<ot kell érteni> ertendő
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
.  
  Én a
jó emberben a szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
jó emberben <nem irtam le> a szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosság tanácstagjaiból a tizenharmadikat írtam le: egy olyat, aki nem volt. Egy-egy vonást meglehet vettem egyiktől vagy
másiktól (de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
masiktól (<.....n> de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
fekete hajú embert fest, azért nem kell mindjárt Dániel Mártonra
n
Jegyzet
Dániel Márton
Dániel Márton [PIM][VIAF]
- mérnök, 1869-től képviselő, 1892-ben nem jutott mandátumhoz
gondolni).
Eszem ágában sincs amaz igen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Eszemagaban sem volt ama igen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
tisztelt
barátomra célozni, akit
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
baratomra <gondolni akit> celozni akit
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Veritas gyanít (mert gyanítom, hogy kit gyanít). A tiszteletben és szeretetben, melyet iránta
hosszú évek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
hosszú <hosszu> évek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
óta érzek, magam felülmúlatni senki által nem engedem, de ha a szatírára anyag
volna valamely ténye
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
volna <ellene> valamely ténye
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellen, talán nem bírnék kedvezni még neki sem (ahogy nem is kedveztem egynéhányszor), csakhogy ő már akkora ember a mi kis országunkban, hogy a saját neve alatt kompetál neki a szatíra. Mi szükség volna őt átkeresztelnem Nyéky Györgynek?  
  Veritas azzal kezdi a polémiáját, hogy nem úgy volt a dolog, ahogy leírtam.  
  No, persze hogy nem úgy volt. Úgy semmi esetre sem lehetett. Ezen egy csöppet sem csodálkoztam.  
  Csak már ott kezdtem bámulni és ámulni, ahol Veritas belefog elbeszélni, hogy miként volt hát a dolog, az én két kigondolt alakom, a jó ember és a mexikói kapitány közt.  
  Ejh, hagyjuk ezt! A Veritas története is más, az enyim is más. És én csak örülök rajta, hogy az én novellám megfiadzott és szült egy másikat; egy nálánál sokkal szebbet. (Így lesz az ember termékennyé.)  
  Ha azonban Veritasnak még skrupulusai volnának és nehéz szíve irántam, gondoljon Jókaira,
aki a régibb szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
aki <az elso> a regibb szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosságról írván,
n
Jegyzet Jókaira, aki a régibb szegedi biztosságról írván -
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
1869. január 4-től 1872. december 8-ig küldetett ki mint királyi biztos a dél-alföldi betyárvilág felszámolására, mely feladatot ő sikerrel, de az eszközökben kevéssé válogatva, vaskézzel oldott meg.
Jókai
Jókai Mór [PIM][VIAF]
A lélekidomár c. regényében használta fel ezeket az eseményeket.
egy Lándory nevű úrral cselekedteti meg azokat a dolgokat, amiket gróf Ráday Gedeon
n
Jegyzet
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
- (1829-1901) Harcolt a szabadságharcban, mégpedig az erdélyi hadjárat legvégéig, azután visszavonult birtokaira. Királyi biztosi megbízatása után különböző kerületek országgyűlési képviselője volt, 1885-tól 1892-ig a honvédelmi minisztérium kötelékében dolgozott.
Rádayról
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
egyébként
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
is írt novellát 1890 szeptemberében A genge szőke ember címmel (Krk 79, 35-40.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 79. Cikkek és karcolatok 29, 1890, kiad. Kroó András, Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. [OSZK]
l.).
és Lautsik vizsgálóbíró
n
Jegyzet
Lautsik
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
vizsgálóbíró
-
Laucsik Máté
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
Ráday
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
jobbkeze volt.
csinált, ezer kalandba vezeti, derűre-borúra házasítja, s megtaláltatja vele regényes várromokban a Louis-Blanc szekrényt
n
Jegyzet Louis-Blanc szekrény -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
rosszul emlékezett a névre, a regényben a Lis Blanc család ékszereit tartalmazó ellopott szekrényről esik szó, melyet az 1888. február 21-én megjelent folytatásban talált meg Lándory.
százezreket érő kincsekkel, és mégis anélkül, hogy akár Lautsik, akár Ráday Gedeon gróf szükségesnek tartanák nyilatkozni, hogy ők egy fületlen gombot sem találtak.  
  Ami pedig azt az állítását illeti Veritasnak, hogy az én beszélyem hőse sohasem látta Mexikót, tehát nem is lehetett mexikói kapitány, ez ellen ünnepélyesen protestálok. Bocsánatot kérek, ezt már én jobban tudom.  
 
Mert én a saját beszélyeimben saját magamnak tartottam fenn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Mert <az> en {a sajat} beszélyeimben <en> sajat magamnak <fentartom> tartottam fen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
a kinevezési jogot. Ha én egyszer kapitánynak tettem meg Perjésyt Mexikóban,
az akkor ott kapitány volt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
az<t> akkor {ott} kapitány <volt> volt
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, s minden olvasó és kritikus köteles őt annak tekinteni.  
 
 
  A MEXIKÓI KAPITÁNY
 
(
Egy kis polémia
*
Szövegforrás:
 
<Felelet Veritasnak> Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Egy kis polemia
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
)  
  A
Pesti Napló-ban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
Veritas
n
Jegyzet Veritas - Az álnév jelentése: igazság.
álnévvel egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Pesti Naplóban
n
Jegyzet Pesti Napló - (1850-1939) ekkoriban mérsékelten ellenzéki politikai napilap
egy ismeretlen, de
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
lágy és kellemes toll,
n
Jegyzet lágy és kellemes toll -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
egy másik polémiában is ezzel a képpel indított: Tisztelt szerkesztő úr! Az ön lapjában tegnap Borka néni című kis történetet mesél el egy igen síma, kellemes toll, a Tankrédé. ( A kakas, a nénik meg a bácsi . Hi 1,57
*
Mikszáth Kálmán munkái. Hátrahagyott iratok. (A Jk folytatása.) 1-19. köt. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. Budapest, Révai Testvérek, 1914–1918. [OSZK]
, a szöveg a Krk 35, 330-331.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 35. Elbeszélések 9, 1884, kiad. Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. [OSZK]
l. oldalain található a Johanka néni, Francka néni és keresztapám c. novella jegyzeteiben a szövegváltozatok között; a kiemelés tőlem.)
szelíd
panaszban csap ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
panaszban <?perceg?> csap ki
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellenem, jobban mondva, a Jó ember című elbeszélésem ellen, azon az alapon, hogy az ott leírt mese nem
egyezik meg az általa fölismerni
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
egyezik meg a Veritas (a polemia irojanak alneve) altal folismerni
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
vélt alakok valóságos történetével.  
  Jó szerencse, hogy a Veritas által elmondott
igaz eset történetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igaz <tortenet> eset törtenetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
is elég érdekes és csinos - mert
polémiának
*
Szövegforrás:
 
polemiának
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
ugyan nem érne semmit.  
  Előadásának üdeségéből következtetve céhünkhöz látszik tartozni Veritas (s itt is a legjobbak közül), de polémiájának alaptalansága azt a gyanút költi fel, hogy az írói
mesterségtől távol
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
mestersegtol <nagyon> tavol
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
áll.  
 
Mert tudná, hogy ott rekvirálhatjuk
*
Szövegforrás:
 
Mert tudn<ia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van>, {hogy} ott requiralhatjuk
n
Jegyzet [1. Mert tudnia kellene hogy nekunk olyan teljhatalmunk van, ott requiralhatjuk 2. Mert tudná, hogy ott requiralhatjuk]
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Mert tudná, hogy ott requirálhatjuk
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
a
témákat
*
Szövegforrás:
 
themakat
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
thémákat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
, ahol találjuk. Költött emberekről írunk, de e költött fickóknak átkozottul hasonlítaniuk kell a köztünk járó élő emberekhez, és
költött cselekvényeket írunk, de e költött
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
költött <dolgokat> cselekvenyeket irunk <a koltott emberekröl> de e koltott
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
cselekvények
csak olyanok lehetnek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
csak olyanok<nak szabad lenniok> lehetnek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, aminők az élőkkel történnek. Az igazságnak kétségkívül meg kell lennie e történetekben, de ez alatt a
pszichológiai
*
Szövegforrás:
 
psichologiai
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
psichológiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazság értendő
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
igazsag<ot kell érteni> ertendő
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
.  
  Én a
jó emberben a szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
jó emberben <nem irtam le> a szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosság tanácstagjaiból a tizenharmadikat írtam le: egy olyat, aki nem volt. Egy-egy vonást meglehet vettem egyiktől vagy
másiktól (de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
masiktól (<.....n> de ha a piktor
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
fekete hajú embert fest, azért nem kell mindjárt Dániel Mártonra
n
Jegyzet
Dániel Márton
Dániel Márton [PIM][VIAF]
- mérnök, 1869-től képviselő, 1892-ben nem jutott mandátumhoz
gondolni).
Eszem ágában sincs amaz igen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Eszemagaban sem volt ama igen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
tisztelt
barátomra célozni, akit
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
baratomra <gondolni akit> celozni akit
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
Veritas gyanít (mert gyanítom, hogy kit gyanít). A tiszteletben és szeretetben, melyet iránta
hosszú évek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
hosszú <hosszu> évek
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
óta érzek, magam felülmúlatni senki által nem engedem, de ha a szatírára anyag
volna valamely ténye
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
volna <ellene> valamely ténye
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
ellen, talán nem bírnék kedvezni még neki sem (ahogy nem is kedveztem egynéhányszor), csakhogy ő már akkora ember a mi kis országunkban, hogy a saját neve alatt kompetál neki a szatíra. Mi szükség volna őt átkeresztelnem Nyéky Györgynek?  
  Veritas azzal kezdi a polémiáját, hogy nem úgy volt a dolog, ahogy leírtam.  
  No, persze hogy nem úgy volt. Úgy semmi esetre sem lehetett. Ezen egy csöppet sem csodálkoztam.  
  Csak már ott kezdtem bámulni és ámulni, ahol Veritas belefog elbeszélni, hogy miként volt hát a dolog, az én két kigondolt alakom, a jó ember és a mexikói kapitány közt.  
  Ejh, hagyjuk ezt! A Veritas története is más, az enyim is más. És én csak örülök rajta, hogy az én novellám megfiadzott és szült egy másikat; egy nálánál sokkal szebbet. (Így lesz az ember termékennyé.)  
  Ha azonban Veritasnak még skrupulusai volnának és nehéz szíve irántam, gondoljon Jókaira,
aki a régibb szegedi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
aki <az elso> a regibb szegedi
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
biztosságról írván,
n
Jegyzet Jókaira, aki a régibb szegedi biztosságról írván -
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
1869. január 4-től 1872. december 8-ig küldetett ki mint királyi biztos a dél-alföldi betyárvilág felszámolására, mely feladatot ő sikerrel, de az eszközökben kevéssé válogatva, vaskézzel oldott meg.
Jókai
Jókai Mór [PIM][VIAF]
A lélekidomár c. regényében használta fel ezeket az eseményeket.
egy Lándory nevű úrral cselekedteti meg azokat a dolgokat, amiket gróf Ráday Gedeon
n
Jegyzet
Ráday Gedeon
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
- (1829-1901) Harcolt a szabadságharcban, mégpedig az erdélyi hadjárat legvégéig, azután visszavonult birtokaira. Királyi biztosi megbízatása után különböző kerületek országgyűlési képviselője volt, 1885-tól 1892-ig a honvédelmi minisztérium kötelékében dolgozott.
Rádayról
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
egyébként
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
is írt novellát 1890 szeptemberében A genge szőke ember címmel (Krk 79, 35-40.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 79. Cikkek és karcolatok 29, 1890, kiad. Kroó András, Rejtő István, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. [OSZK]
l.).
és Lautsik vizsgálóbíró
n
Jegyzet
Lautsik
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
vizsgálóbíró
-
Laucsik Máté
Lautsik Máté [PIM][VIAF]
Ráday
Ráday Gedeon [PIM][VIAF]
jobbkeze volt.
csinált, ezer kalandba vezeti, derűre-borúra házasítja, s megtaláltatja vele regényes várromokban a Louis-Blanc szekrényt
n
Jegyzet Louis-Blanc szekrény -
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
rosszul emlékezett a névre, a regényben a Lis Blanc család ékszereit tartalmazó ellopott szekrényről esik szó, melyet az 1888. február 21-én megjelent folytatásban talált meg Lándory.
százezreket érő kincsekkel, és mégis anélkül, hogy akár Lautsik, akár Ráday Gedeon gróf szükségesnek tartanák nyilatkozni, hogy ők egy fületlen gombot sem találtak.  
  Ami pedig azt az állítását illeti Veritasnak, hogy az én beszélyem hőse sohasem látta Mexikót, tehát nem is lehetett mexikói kapitány, ez ellen ünnepélyesen protestálok. Bocsánatot kérek, ezt már én jobban tudom.  
 
Mert én a saját beszélyeimben saját magamnak tartottam fenn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
Mert <az> en {a sajat} beszélyeimben <en> sajat magamnak <fentartom> tartottam fen
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
a kinevezési jogot. Ha én egyszer kapitánynak tettem meg Perjésyt Mexikóban,
az akkor ott kapitány volt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. április 22., 10. évf., 112. sz. (4. l.) rovaton kívül, teljes névjelzéssel.
 
az<t> akkor {ott} kapitány <volt> volt
*
Szövegforrás:
Kézirat. OSZK Fol. Hung. 2169/2 217. folio
 
, s minden olvasó és kritikus köteles őt annak tekinteni.