X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A SZÜLE

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-sz-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
  • Szövegforrás mk-39-sz-witKMP: Pesti Hírlap, 1888. november 3., 10. évf., 304. sz. (1., 2.1.)»A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
  • Szövegforrás mk-39-sz-witKRK: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 130-133.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
  A SZÜLE
 
Redakcionális jelenetek  
 
Valami négy éve lehet, hogy
*
Szövegforrás:
 
Valami <feleve> négy éve lehet <annak> hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egy sovány, kopott fekete ruhás asszony nyitott be szerkesztőségünkbe két
leánygyermekkel, akik
*
Szövegforrás:
 
leány gyermekkel <a karján melyek> a kik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kétfelől a
ruhájába csimpeszkedtek
*
Szövegforrás:
 
ruháiba kapaszkodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Az egyik hároméves lehetett, a másik négy. Csinos kis porontyok voltak égő fekete szemekkel, de halovány penészszín arccal.  
  Az asszony látogató ritka a mi redakciónkban.
Néha vetődik
*
Szövegforrás:
 
Neha <neha> vetödik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be egy-egy művésznő,
akit a kritika megbőszített
*
Szövegforrás:
 
akit (a kritika} megböszitett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy aki jó kritikát
akar, és azt gondolja
*
Szövegforrás:
 
akar es <Egyeb mas> azt gondolja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
magában, többet ér egy lat mosoly a rovatvezetőre, mint egy mázsa művészet.  
 
Mondhatom, noha Európa kellő
*
Szövegforrás:
 
{Mondhatom,} Noha {Europa} kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
közepén fekszik Budapest, s a mi redakciónk
Budapest közepén,
*
Szövegforrás:
 
Budapest <me> közepén,
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
mégis ritkán fordul meg benne európai asszony.
Gyakoribb látogatóink
*
Szövegforrás:
 
Gyakoribb<ak> látogatoink
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
az idegen világrészek hölgyei, azok, akik az állatkertben mutogatják aztán
magukat
*
Szövegforrás:
 
magokat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Nálunk tehát
*
Szövegforrás:
 
Nalunk hat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
minden belépő európai hölgy nagy feltűnést csinál. Az egyes rovatvezetők, akik még akkor sem
emelnék fel szemeiket papírhalmazaik mögül
*
Szövegforrás:
 
emelnék fel <a fejeiket> szemeiket papirhalmazaik <kozul> mögül
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ha egy miniszter
lépne be
*
Szövegforrás:
 
lépne {be})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy maga az esztergomi prímás (pedig az már csak elég feltűnő dolog lenne), egyszerre abbahagyják dolgukat. A tollak megszűnnek percegni, az ollók csattogni, a papirosok suhogni. Síri csönd támad. Mindenki a belépő hölgyet nézi.  
  – Mi tetszik?  
  – Egy nagy kérésem lenne – monda szelíd, fájdalmas hangon. – Én özvegy Lembey
Pálné vagyok
*
Szövegforrás:
 
Pálné <vágyók> vagyok.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Semmim sincs a világon.
Csak a két kezem és ez a két gyerekem. A két
*
Szövegforrás:
 
Csak {a ket kezem es} ez a ket gyerekem. <S ezekkel nem>a ket
n
Jegyzet [1. Csak eza ket gyerekem S ezekkel nem vesznek be szolgalatba. 2. Csak a ket kezem es ez a ket gyerekem, a ket kezembe kapaszkodik a ket gyerek. Nem vehetem hasznukat Velök nem vesznek be szolgalatba.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezemre
*
Szövegforrás:
 
kezembe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kapaszkodik a két gyerek. Nem vehetem hasznukat Velők nem vesznek be szolgálatba. Pedig csak ez áll előttem. Arra kérném a tekintetes szerkesztőséget, ha valami jó pennájú ember kiírná a lapba, hogy örökbe fogadni való gyerekeim vannak. De szépen, érzékenyen kellene azt megírni. Hátha akadna rá ember. Hiszen sok jó ember van még a világon.  
  – Mama, én félek –
kunkogott
*
Szövegforrás:
 
kunkogja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
n
Jegyzet kunkogott - szipogott, pityergett
a nagyobbik
gyerek, félénken pislogva a
*
Szövegforrás:
 
gyerek (felénkén [!] pislogva} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
segédszerkesztő asztalán
álló koponyára.
*
Szövegforrás:
 
álló <ember> koponyára
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
– Ne félj, édes morzsám, nem bánt az.
*
Szövegforrás:
 
– <Mam> Ne felj edes <fiam! Hisz az semmi> morzsam nem bant az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Mama, vicsorog a fej. Jaj, vicsorog...  
 
– Nono, kisleányom – vág közbe
*
Szövegforrás:
 
– No no <fiacskam> kis leanyom < <csak azért vicsorog <itt> az itt > > vag közbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a segédszerkesztő, aki
mindig
*
Szövegforrás:
 
mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a lapreklámra gondol –, nevet a koponya... hm, persze. Mert a holnapi cikkeinket
olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
 
cikkeinket <elolvasva korrekturában> <el>olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, hehehe. Roppant elmés tartalma
lesz a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
 
lesz <holnap a lapnak< a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Igen, igen,
hát kegyed a
*
Szövegforrás:
 
hat <a mag> kegyed a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
gyerekeitől akar megszabadulni?  
 
Az asszony nem szólt egy
*
Szövegforrás:
 
Az asszony <sirva fakad> nem szolt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szót sem,
csak a szemei
*
Szövegforrás:
 
csak a <konnyei> szemei
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezdtek patakzani.  
  – Nono, ne sírjon. Benne lesz a holnapi
újdonsági rovatban
*
Szövegforrás:
 
ujdonsag<ban> rovatban.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Punktum.
n
Jegyzet Punktum – pont vége, szót se róla többet
 
  Ezzel el volt
eresztve. Az újdonsági
*
Szövegforrás:
 
eresztve. <Az ujdons> Az ujdonsági
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
rovatban én magam
írtam meg a dolgot kitelhető
*
Szövegforrás:
 
írtam {meg a dolgot) kitelhető
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
melegen. Meg is jelent másnap mintegy tizenöt-húsz sorban.  
  Rá egy hétre eljött tudakozódni a szegény anya:  
  – Akadt-e már valaki?  
  – Senki.  
  Néhány nap múlva ismét eljött s félénken kérdé:  
  – Nincs még semmi?  
  – Nincs.  
  – Pedig milyen kedves
gyermekek – mormogá
*
Szövegforrás:
 
gyermekek – <mormola> mormogá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szomorúan.  
 
n
Jegyzet 17-18 sor között a Krs>-ban kihúzott két szó olvasható: <Végre sokáig>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Azután minden tíz-húsz napban láttuk, míg végre egy nagy napon azzal fogadta a segéd-szerkesztő:  
  – Jöjjön, jöjjön, szegény asszony.
Megvan már az örökbefogadó.
*
Szövegforrás:
 
megvan mar az <oregbe> örokbe fogado
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Itt a
levél Mezőtúrról.
*
Szövegforrás:
 
levél <Mezoturról> Mező Túrról.)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Egy öreg orvos akarja a leánykát, az
egyiket.
*
Szövegforrás:
 
egyiket. <Hu> Tiz forint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Tíz forint útiköltséget is küldött.  
  Az anya elhalványodott.  
  – Szent
isten
*
Szövegforrás:
 
isten <reme> rebegé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
– rebegé, s egész teste
reszketett. Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
 
reszketeti <Megfogta a> Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
és olvasta figyelmesen.  
  – Igaz,
igaz – motyogá
*
Szövegforrás:
 
igaz - <mor> motyoga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
ijedten. – Csakugyan
el akarja szakítani tőlem a gyermekemet.
*
Szövegforrás:
 
: elakarja [!] <ven> szakítani tőlem a gyermeke<t>met
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Hát melyiket adja most már oda, jó asszony?  
  Összerezzent, mintha álmából ébresztették volna föl. Ránézett a két gyermekre. Azok félénken simultak hozzá.  
  – No, melyitek megy a
bácsihoz?
*
Szövegforrás:
 
a bácsihoz? <Messze messze>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  A két gyerek még szorosabban
tapadt anyjához.
*
Szövegforrás:
 
lapult <az asszonyhoz> anyjahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Meg ugy se keszulodott>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Pedig ott jó dolgotok lesz – biztatta Őket az egyik munkatárs – szép kis házban laktok, kert is van mellette. A háznak a fedele cukorból van, kerítése perecből van, s a kiscsirkék sülve szaladgálnak az udvaron.  
  Mégsem ajánlkozott egyik sem.  
  A segédszerkesztő közbevágott.  
  – Pedig a dolgos sürgős. Az öreg orvos már azóta is írt. Holnap útra kellene eresztem a gyereket. Kegyed is vele megy talán? Vagy
csak táblácskát
*
Szövegforrás:
 
csak <a> táblácskát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
tesz a nyakába,
mert azzal
*
Szövegforrás:
 
mert <ug> azzal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
is odajut?  
  Az asszony végigsimítá homlokát.  
  – Istenem... hiszen azt se tudom, mit csinálok. Nem bírom az eszemet rendbe szedni. Majd elhatározom az éjjel...  
  – Hát ma még nem ad határozott választ?  
  – Nem,
nem. M a nem tehetem. Majd holnap, holnap.
*
Szövegforrás:
 
nem. {Ma nem tehetem.}Majd, holnap, <holnap> holnap.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Másnap megjelent és kijelentette a szerkesztőségben, hogy ne is
haragudjanak
*
Szövegforrás:
 
haragudjunk
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ő képtelen magát elhatározni, ő bele is bolondulna; egy gyermeket sem ad oda.  
  – Nem tehetem... Ne is kívánják tőlem. Lehetetlenség. Hanem van egy házmesterné ismerősöm, az odaadja a
magáét. Rábeszélem
*
Szövegforrás:
 
magaet {<?Rabeszelem?> Rábeszélem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Pedig az szebb gyerek az enyimeknél. Azzal igazán jól jár az a derék orvos...  
  Mindnyájan mosolyogtunk: ilyen a szüle.  
 
Alighogy az anya eltávozott
*
Szövegforrás:
 
Alig hogy az <asszony> anya eltávozott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy
vidéki poéta nyitott
*
Szövegforrás:
 
vidéki iro nyitott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be
hozzám, két
*
Szövegforrás:
 
hozzam <a ket> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
novellát hozva a hóna alatt.  
  Arra kért olvassam át, s ha jónak ítélem, olvassam fel a Kisfaludy Társaságban.
Ez képezi az ő álmai netovábbját
*
Szövegforrás:
 
Társaságban <– Jó> Ez kepezi az ő vagyai almai ne továbbját. <Ő akkor boldog lesz. Ellenkezőleg>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
.  
  Megígértem, hogy átolvasom.  
  – Jöjjön el körülbelül egy hét múlva.  
  S már ekkor elhatároztam magamban, hogy egy próbát teszek vele. Egy hét múlva eljött pontosan, s félénken kérdé véleményemet.  
  – Mind a két novella elég
csinos – mondám
*
Szövegforrás:
 
: csinos – <nem> <s hajlan> mondám
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nyájasan.  
  Örömpír gyúlt ki arcán.  
  – S hajlandó vagyok az egyiket felolvasni.  
  A megdicsőülés fénye ragyogott szemeiben.  
  – Akkor az én szerencsém meg van állapítva.  
  – Az sok körülménytől függ. Fog-e tetszeni a közönségnek?
Hatnak-e az egyes
*
Szövegforrás:
 
Hatnak {e} az egyes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
helyek felolvasva? S miként fogadja a kritika? Már mindjárt attól is sok függ, hogy melyiket olvasom fel.  
  – És melyiket szándékozik felolvasni?  
 
– Éppen ez az, amiben nem
*
Szövegforrás:
 
– <Mind a ketto> Epen ez az <amit nem>amiben nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
bírok megállapodni. Mind a kettő elég
csinos. A gyűrű története reálisabb, de a falu rózsája
*
Szövegforrás:
 
csinos <A gyűrű sokat tépelődtem ezen> A gyuru törtenete reálisabb de a <szikla> falu rózsája
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
poetikusabb. Döntse el önmaga,
melyiket.
*
Szövegforrás:
 
melyiket. <érzi a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Az iró>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
A poéta izgatottan sétált fel s alá
szobámban, homlokán
*
Szövegforrás:
 
szobámban, <gondolkozo> homlokan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kínos verej tékcsöppek gyöngyöztek.  
  – Nos, uram?  
  – Nem tudom – hörgé tompán. – Talán a falu rózsáját”  
  – Ám jó, maradjunk a Falu rózsája mellett.  
 
Ah, az ördög
*
Szövegforrás:
 
A<z>h az ordog
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
vigye a dolgát. A gyűrű története mégis szebb,  
  – Jó, legyen a gyűrű története.  
 
Ezzel váltunk el. Másnap
*
Szövegforrás:
 
Ezzel ment ki. Ezzel valtunk el. <Kor> Másnap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
korán reggel már nálam
volt halványan, s kék kerekek
*
Szövegforrás:
 
volt a vidéki poéta, Halavany volt s kek kerekek
n
Jegyzet Ez a szó éppenséggel olvasható volna karikak-nak is.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a szemei alatt.  
  – Egész éjjel nem aludtam, uram. Gondolkoztam, töprengtem.  
  – Mi felett?  
 
– A novella
*
Szövegforrás:
 
– <Hogy a szikla> A novella
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
felett.  
  – Hát mi van vele?  
  – Ne hagyjuk kérem alásan azt a szegény falu rózsáját.  
  – Amint tetszik.  
 
Délután újra
*
Szövegforrás:
 
Délután <megint> ujra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nálam
volt a <<gyűrű
*
Szövegforrás:
 
volt <ez> a <gyürü
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
története>> érdekében, másnap, harmadnap megint;
egyre dúltabb arccal,
*
Szövegforrás:
 
egyre dultabb {arccal,}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egyre zavartabb szemekkel.  
  Láttam,
hogy a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
 
hogy <ez> a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Társaság üléséig, amely a hónap végén szokott lenni, okvetlen beleőrül
afeletti tűnődésébe, melyik elmetermékét
*
Szövegforrás:
 
a feletti <tunodesse> tunodesebe <hogy> melyik <elme szüleményét> elme termékét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
érje a felolvasás szerencséje.  
  Hiába a szüle... Ilyen a szüle!  
 
Végre is megszánva
*
Szövegforrás:
 
Végre is <megszantam s> megszanva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy nap azzal fogadtam, hogy még egyszer átolvastam a két
novellát, de mind a kettő nagy szamárság. Próbálja meg, írjon egy harmadikat.
*
Szövegforrás:
 
novellát <de egyik sem er egy ütet taplót sem> de mindakettő nagyon gyenge - Irjon <meg inkabb> baratom egy harmadikat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Elsápadt.
*
Szövegforrás:
 
< < – Igaza van — szólt {sóhajtott} <banatosan> mela busán, de lelkileg megkönnyebbülve. > > Elsápadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Összerázkódott, felsóhajtott
*
Szövegforrás:
 
összerázkódott <es> felsóhajtott.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
De legalább meg volt gyógyítva.  
 
 
  A SZÜLE
 
Redakcionális jelenetek  
 
Valami négy éve lehet, hogy
*
Szövegforrás:
 
Valami <feleve> négy éve lehet <annak> hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egy sovány, kopott fekete ruhás asszony nyitott be szerkesztőségünkbe két
leánygyermekkel, akik
*
Szövegforrás:
 
leány gyermekkel <a karján melyek> a kik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kétfelől a
ruhájába csimpeszkedtek
*
Szövegforrás:
 
ruháiba kapaszkodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Az egyik hároméves lehetett, a másik négy. Csinos kis porontyok voltak égő fekete szemekkel, de halovány penészszín arccal.  
  Az asszony látogató ritka a mi redakciónkban.
Néha vetődik
*
Szövegforrás:
 
Neha <neha> vetödik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be egy-egy művésznő,
akit a kritika megbőszített
*
Szövegforrás:
 
akit (a kritika} megböszitett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy aki jó kritikát
akar, és azt gondolja
*
Szövegforrás:
 
akar es <Egyeb mas> azt gondolja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
magában, többet ér egy lat mosoly a rovatvezetőre, mint egy mázsa művészet.  
 
Mondhatom, noha Európa kellő
*
Szövegforrás:
 
{Mondhatom,} Noha {Europa} kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
közepén fekszik Budapest, s a mi redakciónk
Budapest közepén,
*
Szövegforrás:
 
Budapest <me> közepén,
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
mégis ritkán fordul meg benne európai asszony.
Gyakoribb látogatóink
*
Szövegforrás:
 
Gyakoribb<ak> látogatoink
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
az idegen világrészek hölgyei, azok, akik az állatkertben mutogatják aztán
magukat
*
Szövegforrás:
 
magokat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Nálunk tehát
*
Szövegforrás:
 
Nalunk hat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
minden belépő európai hölgy nagy feltűnést csinál. Az egyes rovatvezetők, akik még akkor sem
emelnék fel szemeiket papírhalmazaik mögül
*
Szövegforrás:
 
emelnék fel <a fejeiket> szemeiket papirhalmazaik <kozul> mögül
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ha egy miniszter
lépne be
*
Szövegforrás:
 
lépne {be})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy maga az esztergomi prímás (pedig az már csak elég feltűnő dolog lenne), egyszerre abbahagyják dolgukat. A tollak megszűnnek percegni, az ollók csattogni, a papirosok suhogni. Síri csönd támad. Mindenki a belépő hölgyet nézi.  
  – Mi tetszik?  
  – Egy nagy kérésem lenne – monda szelíd, fájdalmas hangon. – Én özvegy Lembey
Pálné vagyok
*
Szövegforrás:
 
Pálné <vágyók> vagyok.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Semmim sincs a világon.
Csak a két kezem és ez a két gyerekem. A két
*
Szövegforrás:
 
Csak {a ket kezem es} ez a ket gyerekem. <S ezekkel nem>a ket
n
Jegyzet [1. Csak eza ket gyerekem S ezekkel nem vesznek be szolgalatba. 2. Csak a ket kezem es ez a ket gyerekem, a ket kezembe kapaszkodik a ket gyerek. Nem vehetem hasznukat Velök nem vesznek be szolgalatba.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezemre
*
Szövegforrás:
 
kezembe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kapaszkodik a két gyerek. Nem vehetem hasznukat Velők nem vesznek be szolgálatba. Pedig csak ez áll előttem. Arra kérném a tekintetes szerkesztőséget, ha valami jó pennájú ember kiírná a lapba, hogy örökbe fogadni való gyerekeim vannak. De szépen, érzékenyen kellene azt megírni. Hátha akadna rá ember. Hiszen sok jó ember van még a világon.  
  – Mama, én félek –
kunkogott
*
Szövegforrás:
 
kunkogja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
n
Jegyzet kunkogott - szipogott, pityergett
a nagyobbik
gyerek, félénken pislogva a
*
Szövegforrás:
 
gyerek (felénkén [!] pislogva} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
segédszerkesztő asztalán
álló koponyára.
*
Szövegforrás:
 
álló <ember> koponyára
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
– Ne félj, édes morzsám, nem bánt az.
*
Szövegforrás:
 
– <Mam> Ne felj edes <fiam! Hisz az semmi> morzsam nem bant az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Mama, vicsorog a fej. Jaj, vicsorog...  
 
– Nono, kisleányom – vág közbe
*
Szövegforrás:
 
– No no <fiacskam> kis leanyom < <csak azért vicsorog <itt> az itt > > vag közbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a segédszerkesztő, aki
mindig
*
Szövegforrás:
 
mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a lapreklámra gondol –, nevet a koponya... hm, persze. Mert a holnapi cikkeinket
olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
 
cikkeinket <elolvasva korrekturában> <el>olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, hehehe. Roppant elmés tartalma
lesz a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
 
lesz <holnap a lapnak< a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Igen, igen,
hát kegyed a
*
Szövegforrás:
 
hat <a mag> kegyed a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
gyerekeitől akar megszabadulni?  
 
Az asszony nem szólt egy
*
Szövegforrás:
 
Az asszony <sirva fakad> nem szolt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szót sem,
csak a szemei
*
Szövegforrás:
 
csak a <konnyei> szemei
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezdtek patakzani.  
  – Nono, ne sírjon. Benne lesz a holnapi
újdonsági rovatban
*
Szövegforrás:
 
ujdonsag<ban> rovatban.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Punktum.
n
Jegyzet Punktum – pont vége, szót se róla többet
 
  Ezzel el volt
eresztve. Az újdonsági
*
Szövegforrás:
 
eresztve. <Az ujdons> Az ujdonsági
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
rovatban én magam
írtam meg a dolgot kitelhető
*
Szövegforrás:
 
írtam {meg a dolgot) kitelhető
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
melegen. Meg is jelent másnap mintegy tizenöt-húsz sorban.  
  Rá egy hétre eljött tudakozódni a szegény anya:  
  – Akadt-e már valaki?  
  – Senki.  
  Néhány nap múlva ismét eljött s félénken kérdé:  
  – Nincs még semmi?  
  – Nincs.  
  – Pedig milyen kedves
gyermekek – mormogá
*
Szövegforrás:
 
gyermekek – <mormola> mormogá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szomorúan.  
 
n
Jegyzet 17-18 sor között a Krs>-ban kihúzott két szó olvasható: <Végre sokáig>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Azután minden tíz-húsz napban láttuk, míg végre egy nagy napon azzal fogadta a segéd-szerkesztő:  
  – Jöjjön, jöjjön, szegény asszony.
Megvan már az örökbefogadó.
*
Szövegforrás:
 
megvan mar az <oregbe> örokbe fogado
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Itt a
levél Mezőtúrról.
*
Szövegforrás:
 
levél <Mezoturról> Mező Túrról.)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Egy öreg orvos akarja a leánykát, az
egyiket.
*
Szövegforrás:
 
egyiket. <Hu> Tiz forint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Tíz forint útiköltséget is küldött.  
  Az anya elhalványodott.  
  – Szent
isten
*
Szövegforrás:
 
isten <reme> rebegé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
– rebegé, s egész teste
reszketett. Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
 
reszketeti <Megfogta a> Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
és olvasta figyelmesen.  
  – Igaz,
igaz – motyogá
*
Szövegforrás:
 
igaz - <mor> motyoga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
ijedten. – Csakugyan
el akarja szakítani tőlem a gyermekemet.
*
Szövegforrás:
 
: elakarja [!] <ven> szakítani tőlem a gyermeke<t>met
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Hát melyiket adja most már oda, jó asszony?  
  Összerezzent, mintha álmából ébresztették volna föl. Ránézett a két gyermekre. Azok félénken simultak hozzá.  
  – No, melyitek megy a
bácsihoz?
*
Szövegforrás:
 
a bácsihoz? <Messze messze>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  A két gyerek még szorosabban
tapadt anyjához.
*
Szövegforrás:
 
lapult <az asszonyhoz> anyjahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Meg ugy se keszulodott>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Pedig ott jó dolgotok lesz – biztatta Őket az egyik munkatárs – szép kis házban laktok, kert is van mellette. A háznak a fedele cukorból van, kerítése perecből van, s a kiscsirkék sülve szaladgálnak az udvaron.  
  Mégsem ajánlkozott egyik sem.  
  A segédszerkesztő közbevágott.  
  – Pedig a dolgos sürgős. Az öreg orvos már azóta is írt. Holnap útra kellene eresztem a gyereket. Kegyed is vele megy talán? Vagy
csak táblácskát
*
Szövegforrás:
 
csak <a> táblácskát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
tesz a nyakába,
mert azzal
*
Szövegforrás:
 
mert <ug> azzal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
is odajut?  
  Az asszony végigsimítá homlokát.  
  – Istenem... hiszen azt se tudom, mit csinálok. Nem bírom az eszemet rendbe szedni. Majd elhatározom az éjjel...  
  – Hát ma még nem ad határozott választ?  
  – Nem,
nem. M a nem tehetem. Majd holnap, holnap.
*
Szövegforrás:
 
nem. {Ma nem tehetem.}Majd, holnap, <holnap> holnap.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Másnap megjelent és kijelentette a szerkesztőségben, hogy ne is
haragudjanak
*
Szövegforrás:
 
haragudjunk
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ő képtelen magát elhatározni, ő bele is bolondulna; egy gyermeket sem ad oda.  
  – Nem tehetem... Ne is kívánják tőlem. Lehetetlenség. Hanem van egy házmesterné ismerősöm, az odaadja a
magáét. Rábeszélem
*
Szövegforrás:
 
magaet {<?Rabeszelem?> Rábeszélem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Pedig az szebb gyerek az enyimeknél. Azzal igazán jól jár az a derék orvos...  
  Mindnyájan mosolyogtunk: ilyen a szüle.  
 
Alighogy az anya eltávozott
*
Szövegforrás:
 
Alig hogy az <asszony> anya eltávozott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy
vidéki poéta nyitott
*
Szövegforrás:
 
vidéki iro nyitott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be
hozzám, két
*
Szövegforrás:
 
hozzam <a ket> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
novellát hozva a hóna alatt.  
  Arra kért olvassam át, s ha jónak ítélem, olvassam fel a Kisfaludy Társaságban.
Ez képezi az ő álmai netovábbját
*
Szövegforrás:
 
Társaságban <– Jó> Ez kepezi az ő vagyai almai ne továbbját. <Ő akkor boldog lesz. Ellenkezőleg>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
.  
  Megígértem, hogy átolvasom.  
  – Jöjjön el körülbelül egy hét múlva.  
  S már ekkor elhatároztam magamban, hogy egy próbát teszek vele. Egy hét múlva eljött pontosan, s félénken kérdé véleményemet.  
  – Mind a két novella elég
csinos – mondám
*
Szövegforrás:
 
: csinos – <nem> <s hajlan> mondám
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nyájasan.  
  Örömpír gyúlt ki arcán.  
  – S hajlandó vagyok az egyiket felolvasni.  
  A megdicsőülés fénye ragyogott szemeiben.  
  – Akkor az én szerencsém meg van állapítva.  
  – Az sok körülménytől függ. Fog-e tetszeni a közönségnek?
Hatnak-e az egyes
*
Szövegforrás:
 
Hatnak {e} az egyes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
helyek felolvasva? S miként fogadja a kritika? Már mindjárt attól is sok függ, hogy melyiket olvasom fel.  
  – És melyiket szándékozik felolvasni?  
 
– Éppen ez az, amiben nem
*
Szövegforrás:
 
– <Mind a ketto> Epen ez az <amit nem>amiben nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
bírok megállapodni. Mind a kettő elég
csinos. A gyűrű története reálisabb, de a falu rózsája
*
Szövegforrás:
 
csinos <A gyűrű sokat tépelődtem ezen> A gyuru törtenete reálisabb de a <szikla> falu rózsája
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
poetikusabb. Döntse el önmaga,
melyiket.
*
Szövegforrás:
 
melyiket. <érzi a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Az iró>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
A poéta izgatottan sétált fel s alá
szobámban, homlokán
*
Szövegforrás:
 
szobámban, <gondolkozo> homlokan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kínos verej tékcsöppek gyöngyöztek.  
  – Nos, uram?  
  – Nem tudom – hörgé tompán. – Talán a falu rózsáját”  
  – Ám jó, maradjunk a Falu rózsája mellett.  
 
Ah, az ördög
*
Szövegforrás:
 
A<z>h az ordog
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
vigye a dolgát. A gyűrű története mégis szebb,  
  – Jó, legyen a gyűrű története.  
 
Ezzel váltunk el. Másnap
*
Szövegforrás:
 
Ezzel ment ki. Ezzel valtunk el. <Kor> Másnap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
korán reggel már nálam
volt halványan, s kék kerekek
*
Szövegforrás:
 
volt a vidéki poéta, Halavany volt s kek kerekek
n
Jegyzet Ez a szó éppenséggel olvasható volna karikak-nak is.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a szemei alatt.  
  – Egész éjjel nem aludtam, uram. Gondolkoztam, töprengtem.  
  – Mi felett?  
 
– A novella
*
Szövegforrás:
 
– <Hogy a szikla> A novella
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
felett.  
  – Hát mi van vele?  
  – Ne hagyjuk kérem alásan azt a szegény falu rózsáját.  
  – Amint tetszik.  
 
Délután újra
*
Szövegforrás:
 
Délután <megint> ujra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nálam
volt a <<gyűrű
*
Szövegforrás:
 
volt <ez> a <gyürü
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
története>> érdekében, másnap, harmadnap megint;
egyre dúltabb arccal,
*
Szövegforrás:
 
egyre dultabb {arccal,}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egyre zavartabb szemekkel.  
  Láttam,
hogy a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
 
hogy <ez> a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Társaság üléséig, amely a hónap végén szokott lenni, okvetlen beleőrül
afeletti tűnődésébe, melyik elmetermékét
*
Szövegforrás:
 
a feletti <tunodesse> tunodesebe <hogy> melyik <elme szüleményét> elme termékét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
érje a felolvasás szerencséje.  
  Hiába a szüle... Ilyen a szüle!  
 
Végre is megszánva
*
Szövegforrás:
 
Végre is <megszantam s> megszanva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy nap azzal fogadtam, hogy még egyszer átolvastam a két
novellát, de mind a kettő nagy szamárság. Próbálja meg, írjon egy harmadikat.
*
Szövegforrás:
 
novellát <de egyik sem er egy ütet taplót sem> de mindakettő nagyon gyenge - Irjon <meg inkabb> baratom egy harmadikat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Elsápadt.
*
Szövegforrás:
 
< < – Igaza van — szólt {sóhajtott} <banatosan> mela busán, de lelkileg megkönnyebbülve. > > Elsápadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Összerázkódott, felsóhajtott
*
Szövegforrás:
 
összerázkódott <es> felsóhajtott.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
De legalább meg volt gyógyítva.  
 
 
  A SZÜLE
 
Redakcionális jelenetek  
 
Valami négy éve lehet, hogy
*
Szövegforrás:
 
Valami <feleve> négy éve lehet <annak> hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egy sovány, kopott fekete ruhás asszony nyitott be szerkesztőségünkbe két
leánygyermekkel, akik
*
Szövegforrás:
 
leány gyermekkel <a karján melyek> a kik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kétfelől a
ruhájába csimpeszkedtek
*
Szövegforrás:
 
ruháiba kapaszkodtak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Az egyik hároméves lehetett, a másik négy. Csinos kis porontyok voltak égő fekete szemekkel, de halovány penészszín arccal.  
  Az asszony látogató ritka a mi redakciónkban.
Néha vetődik
*
Szövegforrás:
 
Neha <neha> vetödik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be egy-egy művésznő,
akit a kritika megbőszített
*
Szövegforrás:
 
akit (a kritika} megböszitett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy aki jó kritikát
akar, és azt gondolja
*
Szövegforrás:
 
akar es <Egyeb mas> azt gondolja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
magában, többet ér egy lat mosoly a rovatvezetőre, mint egy mázsa művészet.  
 
Mondhatom, noha Európa kellő
*
Szövegforrás:
 
{Mondhatom,} Noha {Europa} kellő
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
közepén fekszik Budapest, s a mi redakciónk
Budapest közepén,
*
Szövegforrás:
 
Budapest <me> közepén,
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
mégis ritkán fordul meg benne európai asszony.
Gyakoribb látogatóink
*
Szövegforrás:
 
Gyakoribb<ak> látogatoink
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
az idegen világrészek hölgyei, azok, akik az állatkertben mutogatják aztán
magukat
*
Szövegforrás:
 
magokat.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Nálunk tehát
*
Szövegforrás:
 
Nalunk hat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
minden belépő európai hölgy nagy feltűnést csinál. Az egyes rovatvezetők, akik még akkor sem
emelnék fel szemeiket papírhalmazaik mögül
*
Szövegforrás:
 
emelnék fel <a fejeiket> szemeiket papirhalmazaik <kozul> mögül
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ha egy miniszter
lépne be
*
Szövegforrás:
 
lépne {be})
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, vagy maga az esztergomi prímás (pedig az már csak elég feltűnő dolog lenne), egyszerre abbahagyják dolgukat. A tollak megszűnnek percegni, az ollók csattogni, a papirosok suhogni. Síri csönd támad. Mindenki a belépő hölgyet nézi.  
  – Mi tetszik?  
  – Egy nagy kérésem lenne – monda szelíd, fájdalmas hangon. – Én özvegy Lembey
Pálné vagyok
*
Szövegforrás:
 
Pálné <vágyók> vagyok.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Semmim sincs a világon.
Csak a két kezem és ez a két gyerekem. A két
*
Szövegforrás:
 
Csak {a ket kezem es} ez a ket gyerekem. <S ezekkel nem>a ket
n
Jegyzet [1. Csak eza ket gyerekem S ezekkel nem vesznek be szolgalatba. 2. Csak a ket kezem es ez a ket gyerekem, a ket kezembe kapaszkodik a ket gyerek. Nem vehetem hasznukat Velök nem vesznek be szolgalatba.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezemre
*
Szövegforrás:
 
kezembe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kapaszkodik a két gyerek. Nem vehetem hasznukat Velők nem vesznek be szolgálatba. Pedig csak ez áll előttem. Arra kérném a tekintetes szerkesztőséget, ha valami jó pennájú ember kiírná a lapba, hogy örökbe fogadni való gyerekeim vannak. De szépen, érzékenyen kellene azt megírni. Hátha akadna rá ember. Hiszen sok jó ember van még a világon.  
  – Mama, én félek –
kunkogott
*
Szövegforrás:
 
kunkogja
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
n
Jegyzet kunkogott - szipogott, pityergett
a nagyobbik
gyerek, félénken pislogva a
*
Szövegforrás:
 
gyerek (felénkén [!] pislogva} a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
segédszerkesztő asztalán
álló koponyára.
*
Szövegforrás:
 
álló <ember> koponyára
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
– Ne félj, édes morzsám, nem bánt az.
*
Szövegforrás:
 
– <Mam> Ne felj edes <fiam! Hisz az semmi> morzsam nem bant az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Mama, vicsorog a fej. Jaj, vicsorog...  
 
– Nono, kisleányom – vág közbe
*
Szövegforrás:
 
– No no <fiacskam> kis leanyom < <csak azért vicsorog <itt> az itt > > vag közbe
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a segédszerkesztő, aki
mindig
*
Szövegforrás:
 
mindeg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a lapreklámra gondol –, nevet a koponya... hm, persze. Mert a holnapi cikkeinket
olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
 
cikkeinket <elolvasva korrekturában> <el>olvassa korrektúrában
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, hehehe. Roppant elmés tartalma
lesz a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
 
lesz <holnap a lapnak< a holnapi számnak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Igen, igen,
hát kegyed a
*
Szövegforrás:
 
hat <a mag> kegyed a
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
gyerekeitől akar megszabadulni?  
 
Az asszony nem szólt egy
*
Szövegforrás:
 
Az asszony <sirva fakad> nem szolt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szót sem,
csak a szemei
*
Szövegforrás:
 
csak a <konnyei> szemei
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kezdtek patakzani.  
  – Nono, ne sírjon. Benne lesz a holnapi
újdonsági rovatban
*
Szövegforrás:
 
ujdonsag<ban> rovatban.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Punktum.
n
Jegyzet Punktum – pont vége, szót se róla többet
 
  Ezzel el volt
eresztve. Az újdonsági
*
Szövegforrás:
 
eresztve. <Az ujdons> Az ujdonsági
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
rovatban én magam
írtam meg a dolgot kitelhető
*
Szövegforrás:
 
írtam {meg a dolgot) kitelhető
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
melegen. Meg is jelent másnap mintegy tizenöt-húsz sorban.  
  Rá egy hétre eljött tudakozódni a szegény anya:  
  – Akadt-e már valaki?  
  – Senki.  
  Néhány nap múlva ismét eljött s félénken kérdé:  
  – Nincs még semmi?  
  – Nincs.  
  – Pedig milyen kedves
gyermekek – mormogá
*
Szövegforrás:
 
gyermekek – <mormola> mormogá
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
szomorúan.  
 
n
Jegyzet 17-18 sor között a Krs>-ban kihúzott két szó olvasható: <Végre sokáig>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Azután minden tíz-húsz napban láttuk, míg végre egy nagy napon azzal fogadta a segéd-szerkesztő:  
  – Jöjjön, jöjjön, szegény asszony.
Megvan már az örökbefogadó.
*
Szövegforrás:
 
megvan mar az <oregbe> örokbe fogado
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Itt a
levél Mezőtúrról.
*
Szövegforrás:
 
levél <Mezoturról> Mező Túrról.)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Egy öreg orvos akarja a leánykát, az
egyiket.
*
Szövegforrás:
 
egyiket. <Hu> Tiz forint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Tíz forint útiköltséget is küldött.  
  Az anya elhalványodott.  
  – Szent
isten
*
Szövegforrás:
 
isten <reme> rebegé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
– rebegé, s egész teste
reszketett. Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
 
reszketeti <Megfogta a> Átvette az orvos levelét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
és olvasta figyelmesen.  
  – Igaz,
igaz – motyogá
*
Szövegforrás:
 
igaz - <mor> motyoga
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
ijedten. – Csakugyan
el akarja szakítani tőlem a gyermekemet.
*
Szövegforrás:
 
: elakarja [!] <ven> szakítani tőlem a gyermeke<t>met
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Hát melyiket adja most már oda, jó asszony?  
  Összerezzent, mintha álmából ébresztették volna föl. Ránézett a két gyermekre. Azok félénken simultak hozzá.  
  – No, melyitek megy a
bácsihoz?
*
Szövegforrás:
 
a bácsihoz? <Messze messze>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  A két gyerek még szorosabban
tapadt anyjához.
*
Szövegforrás:
 
lapult <az asszonyhoz> anyjahoz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Meg ugy se keszulodott>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  – Pedig ott jó dolgotok lesz – biztatta Őket az egyik munkatárs – szép kis házban laktok, kert is van mellette. A háznak a fedele cukorból van, kerítése perecből van, s a kiscsirkék sülve szaladgálnak az udvaron.  
  Mégsem ajánlkozott egyik sem.  
  A segédszerkesztő közbevágott.  
  – Pedig a dolgos sürgős. Az öreg orvos már azóta is írt. Holnap útra kellene eresztem a gyereket. Kegyed is vele megy talán? Vagy
csak táblácskát
*
Szövegforrás:
 
csak <a> táblácskát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
tesz a nyakába,
mert azzal
*
Szövegforrás:
 
mert <ug> azzal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
is odajut?  
  Az asszony végigsimítá homlokát.  
  – Istenem... hiszen azt se tudom, mit csinálok. Nem bírom az eszemet rendbe szedni. Majd elhatározom az éjjel...  
  – Hát ma még nem ad határozott választ?  
  – Nem,
nem. M a nem tehetem. Majd holnap, holnap.
*
Szövegforrás:
 
nem. {Ma nem tehetem.}Majd, holnap, <holnap> holnap.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
  Másnap megjelent és kijelentette a szerkesztőségben, hogy ne is
haragudjanak
*
Szövegforrás:
 
haragudjunk
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, ő képtelen magát elhatározni, ő bele is bolondulna; egy gyermeket sem ad oda.  
  – Nem tehetem... Ne is kívánják tőlem. Lehetetlenség. Hanem van egy házmesterné ismerősöm, az odaadja a
magáét. Rábeszélem
*
Szövegforrás:
 
magaet {<?Rabeszelem?> Rábeszélem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
. Pedig az szebb gyerek az enyimeknél. Azzal igazán jól jár az a derék orvos...  
  Mindnyájan mosolyogtunk: ilyen a szüle.  
 
Alighogy az anya eltávozott
*
Szövegforrás:
 
Alig hogy az <asszony> anya eltávozott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy
vidéki poéta nyitott
*
Szövegforrás:
 
vidéki iro nyitott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
be
hozzám, két
*
Szövegforrás:
 
hozzam <a ket> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
novellát hozva a hóna alatt.  
  Arra kért olvassam át, s ha jónak ítélem, olvassam fel a Kisfaludy Társaságban.
Ez képezi az ő álmai netovábbját
*
Szövegforrás:
 
Társaságban <– Jó> Ez kepezi az ő vagyai almai ne továbbját. <Ő akkor boldog lesz. Ellenkezőleg>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
.  
  Megígértem, hogy átolvasom.  
  – Jöjjön el körülbelül egy hét múlva.  
  S már ekkor elhatároztam magamban, hogy egy próbát teszek vele. Egy hét múlva eljött pontosan, s félénken kérdé véleményemet.  
  – Mind a két novella elég
csinos – mondám
*
Szövegforrás:
 
: csinos – <nem> <s hajlan> mondám
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nyájasan.  
  Örömpír gyúlt ki arcán.  
  – S hajlandó vagyok az egyiket felolvasni.  
  A megdicsőülés fénye ragyogott szemeiben.  
  – Akkor az én szerencsém meg van állapítva.  
  – Az sok körülménytől függ. Fog-e tetszeni a közönségnek?
Hatnak-e az egyes
*
Szövegforrás:
 
Hatnak {e} az egyes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
helyek felolvasva? S miként fogadja a kritika? Már mindjárt attól is sok függ, hogy melyiket olvasom fel.  
  – És melyiket szándékozik felolvasni?  
 
– Éppen ez az, amiben nem
*
Szövegforrás:
 
– <Mind a ketto> Epen ez az <amit nem>amiben nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
bírok megállapodni. Mind a kettő elég
csinos. A gyűrű története reálisabb, de a falu rózsája
*
Szövegforrás:
 
csinos <A gyűrű sokat tépelődtem ezen> A gyuru törtenete reálisabb de a <szikla> falu rózsája
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
poetikusabb. Döntse el önmaga,
melyiket.
*
Szövegforrás:
 
melyiket. <érzi a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
 
<Az iró>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
A poéta izgatottan sétált fel s alá
szobámban, homlokán
*
Szövegforrás:
 
szobámban, <gondolkozo> homlokan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
kínos verej tékcsöppek gyöngyöztek.  
  – Nos, uram?  
  – Nem tudom – hörgé tompán. – Talán a falu rózsáját”  
  – Ám jó, maradjunk a Falu rózsája mellett.  
 
Ah, az ördög
*
Szövegforrás:
 
A<z>h az ordog
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
vigye a dolgát. A gyűrű története mégis szebb,  
  – Jó, legyen a gyűrű története.  
 
Ezzel váltunk el. Másnap
*
Szövegforrás:
 
Ezzel ment ki. Ezzel valtunk el. <Kor> Másnap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
korán reggel már nálam
volt halványan, s kék kerekek
*
Szövegforrás:
 
volt a vidéki poéta, Halavany volt s kek kerekek
n
Jegyzet Ez a szó éppenséggel olvasható volna karikak-nak is.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
a szemei alatt.  
  – Egész éjjel nem aludtam, uram. Gondolkoztam, töprengtem.  
  – Mi felett?  
 
– A novella
*
Szövegforrás:
 
– <Hogy a szikla> A novella
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
felett.  
  – Hát mi van vele?  
  – Ne hagyjuk kérem alásan azt a szegény falu rózsáját.  
  – Amint tetszik.  
 
Délután újra
*
Szövegforrás:
 
Délután <megint> ujra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
nálam
volt a <<gyűrű
*
Szövegforrás:
 
volt <ez> a <gyürü
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
története>> érdekében, másnap, harmadnap megint;
egyre dúltabb arccal,
*
Szövegforrás:
 
egyre dultabb {arccal,}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
egyre zavartabb szemekkel.  
  Láttam,
hogy a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
 
hogy <ez> a Kisfaludy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Társaság üléséig, amely a hónap végén szokott lenni, okvetlen beleőrül
afeletti tűnődésébe, melyik elmetermékét
*
Szövegforrás:
 
a feletti <tunodesse> tunodesebe <hogy> melyik <elme szüleményét> elme termékét
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
érje a felolvasás szerencséje.  
  Hiába a szüle... Ilyen a szüle!  
 
Végre is megszánva
*
Szövegforrás:
 
Végre is <megszantam s> megszanva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
, egy nap azzal fogadtam, hogy még egyszer átolvastam a két
novellát, de mind a kettő nagy szamárság. Próbálja meg, írjon egy harmadikat.
*
Szövegforrás:
 
novellát <de egyik sem er egy ütet taplót sem> de mindakettő nagyon gyenge - Irjon <meg inkabb> baratom egy harmadikat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
 
 
Elsápadt.
*
Szövegforrás:
 
< < – Igaza van — szólt {sóhajtott} <banatosan> mela busán, de lelkileg megkönnyebbülve. > > Elsápadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
Összerázkódott, felsóhajtott
*
Szövegforrás:
 
összerázkódott <es> felsóhajtott.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 156-159. folio
 
De legalább meg volt gyógyítva.