X (Close panel)Bibliográfiai adatok

AZ ÚJ BÜNTETŐKÓDEX

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-ub-witKOSZK: OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
  • Szövegforrás mk-39-ub-witMP: Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
  • Szövegforrás mk-39-ub-witKRK: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 139-144.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
 
AZ ÚJ BÜNTETŐKÓDEX
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Az uj < > büntető codex
 
<(Egy kép a ………) >(Egy kép a <regi> legjobb időkből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Most, mint képviselő, elkerülöm a fekete táblát (hová a szólásra jelentkezőket írják a jegyzők), de diákkoromban állandó lakója volt a nevem. Csakhogy
arra akkor a lármázókat (a clamantes-eket)
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
arra {akkor} a lármázokat (<a klamanteseket> a clamanteseket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
jegyezték.  
  Nem járt valami nagy bajjal. A humánus korszak már behajnalodott volt a komor, ósdi tantermekbe is. A vessző és a plága
n
Jegyzet plága – ütleg
a relikviák közé jutottak, a signum-ról
n
Jegyzet signum – A latin szó jelentése jel
pedig csak az öreg diákok
tudtak mesélni.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tudtak <még> mesélni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Sőt még karcer
n
Jegyzet karcer – börtön, elzárás
sem volt a mi jó iskolánkban. Azt tartották a nagytiszteletű professzor urak, hogy az egész ország karcer (aminthogy az is volt akkor), s ha már az öregek kerülnek bűvösre, legalább a csemeték legyenek szabadon.
Sűrűn hallatszottak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Sürün <jöttek az> hallatszottak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
elfogatási hírek. Majd ennek, majd annak a pajtásunknak apját vitték be a zsandárok, amitől az egyszerre irigyelt, dédelgetett kevély gyerek lett. Persze
ti, mai diákok, már nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ti mai diákok ti már nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
értitek azt, hogy mi kevélykedni való volt abban, ha valakinek az apját vasra verték.  
  Nem volt, mondom, már akkor semmi iskolai fenyíték divatban. Egy mondatból állt az egész büntetőkódex, egyetlenegy tortúra
n
Jegyzet tortúra – kínzás
verte át magát a régi korból, s az is egy nyájas étel nevét viselte: a galuskáét. Hanem biz az csak papírgaluska volt.  
  Aki valami csínyt követett el, annak azt mondta a professzor úr:  
  – Ma itt maradsz, fiam, egy kis galuskára (ami igen keserű marasztalás volt, kivált
ha pénteken
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ha <veletlenül> penteken
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, galuskanapon történt).  
  Hanem a
galuska-büntetés napjai is
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuska büntetés <is lejárta magát> napjai is
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
meg voltak számlálva.
Egy délelőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Egy <napon> delelött
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bejött a földrajzi órára nagytiszteletű Szeremley Károly
n
Jegyzet
Szeremley Károly
Szeremley Károly [PIM]
– (1828-1871). A szabadságharcban tüzérként vett részt, majd folytatta
Sárospatak
Sárospatak [GEO]
on bölcsészeti és hittudományi tanulmányait 1853-ban hívták meg tanárnak
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
ra, ahol élete végéig tanított, és a város közéletében is aktív szerepet vitt
professzor úr s vígan csapott tenyerével a katedrára:  
  – Nem ér semmit, amit idáig magyaráztam (Olaszország leírásánál haladtunk a tankönyvben). A csizma nagyobb lett, gyerekek. Hehe! Nagyobb lett.  
  Keskeny ráncos arca tündöklött az örömtől, szürke szemei lázas fényben égtek. Gyermekes fürgeséggel rohant a mappához, mely a falon lógott, s odabökött ujjával Lombardiára:  
  – Ez már nem a mienk! Volt - nincs! (Végigtörülte egy kék plajbásszal.
n
Jegyzet plajbász – ceruza
) Oho, hó! A csizma nagyobb lett
n
Jegyzet A csizma nagyobb lett1859-ben
Ausztria
Ausztria [GEO]
katasztrofális vereséget szenvedett a Szárd Királyság ellen folytatott háborújában.
Solferino
Solferino [GEO]
(1859. június 24.) után a novemberben megkötött zürichi békében
Ausztria
Ausztria [GEO]
elveszítette
Lombardia tartományt
Ausztria
Ausztria [GEO]
hatalmi pozíciójának gyengülése természetesen a magyarországi diktatúra enyhüléséhez, első lépésként
Bach
Bach Alexander [PIM][VIAF]
menesztéséhez vezetett.
vele!  
  Én akkor nem fogtam ezt fel egészen jól. Odahajoltam az első eminenshez:  
 
Miféle csizma az, Gyuri?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mi <az a> {féle} csizma {az} Gyuri?
n
Jegyzet [1. Mi az a csizma Gyuri? 2. Miféle csizma az Gyuri?]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Ejh, hát az Itália geometriai figurája.  
  A professzor úr meghallotta és közbevágott:  
  – Ha nagyobb a csizma, nem szorítja annyira a lábunkat.  
  – Igen, de ha tőlünk vették el a tartományt – súgtam megint az első eminensnek –, akkor a mi csizmánk voltaképpen kisebb lett.  
  Szeremley mérgesen dobbantott a lábával.  
  – Szamár vagy! Ez éppen az az eset, mikor a kisebb csizma a komótusabb.
n
Jegyzet komótusabb – kényelmesebb
 
  Majd egy pillantást vetve a
fekete táblán a clamantesek névsorára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a fekete táblá <ra>{n a clamantesek névorára}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, rendes hétköznapi hangulatába zökkent:  
  – Ma megint kövér a tábla, gézengúzok. Itt marad az egész névsor
galuskára...
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuskára... <De nem nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Haragos pillantása>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Azután elgondolkozva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Aztan <Majd> elgondolkozva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozzátette:  
  – De nem, nem... ma ne bűnhődjék senki. Ma nagy ünnep van, gyerekek... Az a csizma, majd
meglássátok, kitapos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meglassatok <hoz> kitapos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
valamit. Az lesz a nagy nap, hm! Ti is új konstitúciót
n
Jegyzet konstitúciót – alkotmányt
kaptok akkor. A papírgaluskát eltörlöm örökre.  
  Falrengető éljen viharzott föl negyven-ötven vékony torokból. – Csitt, csitt! – riadt fel a professzor úr ijedten, hogy talán valami bolondot böffentett ki. – Sok víz lefolyik még addig a Rimán.  
  S ezentúl, ahányszor egy-egy selyma fiút ottmarasztott ebédre, mindig eldünnyögte, mintha önmagát biztatná: Rima
n
Jegyzet
Rima
Rima [GEO]
– Kis felvidéki folyó, mely a
Sajó
Sajó [GEO]
ba ömlik. Egyértelmű utalás arra, hogy a történet
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
on játszódik.
vize lassan folyik.
”  
  Lassan is folyt, de addig folyt, míg végre megvirradt a nagy nap. Sőt még azóta is egyre folyik. Az olasz csizma meghozta, amit tőle vártak: az alkotmányt és a sarkantyúkat a kis csizmatestvéreire, országcímeres kokárdákat a kalapokra, melengető fénysugárt a szívekbe.  
  Mi, apró diákok csak a dolmányok pitykéin láttuk (amikkel pompásan lehetne gombozni), hogy a szebbik oldalára fordult a világ. Nekünk az egészből az tetszett leginkább, hogy az öregek is a madarászatra adták
magukat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
magokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, s szedik le nagy dühvel a kétfejű sasokat.  
  Ez a madár volt akkor a legkívánatosabb pecsenye, s a Szózat volt hozzá a legdivatosabb saláta.  
  A nagytiszteletű úr maga is egy karneolgombos, zsinóros csurapé
n
Jegyzet csurapé – rövid, prémes kabát vagy mente
ban jött fel a legközelebbi előadásra, ezüstrojtos nyakkendővel, kipödrött bajusszal, mintha az a tizenkét esztendő
n
Jegyzet tizenkét esztendő – (1849-től 1861-ig, az első országgyűlésig. Azért áll idézőjelben, mert a korszak gyakori szófordulata. Vö.: A vén gazember Krk. 17, 85 : 16
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 17. Regények és nagyobb elbeszélések, 1904–1905. Sajtó alá rend. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai, 1959. [OSZK]
A tizenkét elátkozott esztendőn, amikor a magyar a saját sírját is megásta.
igazán le volna róla törülve. Beült a tanszékbe lassú méltósággal, hátravetette dókáján a vitézkötést
n
Jegyzet hátravetette dókáján a vitézkötést – A dóka: rövid, posztóból készült dolmány, prémes kabát; a vitézkötés a felsőruha zsinórozással készült, zárt motívumot alkotó vagy abban végződő díszítése. Vö: helyre rángatván dókáján a félrecsúszott vitézkötést, Szent Péter esernyője, Krk 7,115:6.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 7. Regények és nagyobb elbeszélések, 1895. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest: Akadémiai, 1957. [OSZK]
, és így szólt:  
  – No, fiúk, most már igazán tanulnotok kell, mert ezentúl már magatoknak tanultok.  
  Ez a bevezetés
nem nagyon talált
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
nem {nagyon} talált
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tetszésre, de a folytatás annál inkább:  
  – Látom a táblát, amici. Megint tele van. De most már szabad emberek lettünk, hát én sem záratok le ide ebéd alatt senkit. Megtartom, amit ígértem. Új konstitúciót kaptok, új büntetőkódexet. De csak holnap vesszük alkalmazásba.  
  S ravasz mosoly játszott ajkai körül.  
  Új büntetőkódex! Nagy riadalom lett erre. Mi lesz az? Mi lesz az? Erről beszélt az egész
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, <remegve> ki
n
Jegyzet [1. remegve 2. fázva]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kíváncsian. Délután ezt találgatta az egész város, mint a futótűz terjedt el:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Szeremley a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– A nagytiszteletű úr valami új dolgot fundált ki.  
  – A kosztadó gazdák és asszonyok ekképpen okoskodtak:  
  – Jól teszi a nagytiszteletű, ha változtat az állapotokon. Okos
ember, hiába. Mert az nem jó eljárás, hogy a diákokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ember az hiaba. Mert {az} nem <való volt az> jó eljárás hogy <mi> a diakokat
n
Jegyzet [1. Mert nem való volt az 2. Mert az nem jó eljárás]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ottcsukta,
mi meg főztük nekik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mi meg megfőztük nekik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
az ebédet, a sok drága
étel kiposhadt, kárba veszett
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
étel {kiposhadt} kárba veszett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
. Hiszen ha már kell, mert anélkül nem lehet, legyen
regula. Be kellene
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
regula. <....> Bekellene
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozni példának okáért minden csütörtökre a
tanuló ifjúság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tanuló <fiatalság> ifjúság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
számára a böjtöt.
Mert plenus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mert <hiaba> plenus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
venter non studet libenter
n
Jegyzet plenus venter non studet libenter – teli has nem szívesen tanul
. Legyen minden héten legalább egy napjuk, amikor kedvvel tanulnak. És lenne a szakácsnéknak is egy kis pihenésük.  
  A helyi lap másnap
reggel ritkított újdonságban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
reggel {ritkított} újdonságban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozta, hogy az alkotmányos érával össze nem férvén a szomorú korszak tortúrái, a hazafias lelkű Szeremley
egy alkotmányos elaborátumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
egy {alkotmányos} elaborátumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
n
Jegyzet elaborátumot – tervezetet
készített a tanulók kihágásainak büntetésmódjáról.  
  A diákok véleménye megoszlott. A Putnoky
Benedekére még most is emlékszem.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Benedekjére <azt állította nagy garral:> <ezeket > még most is emlékszem)
n
Jegyzet [1. Benedek azt állította nagy garral: 2. Benedek ezeket 3. Benedekére még most is emlékszem]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Én
csak egy büntetést
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
csak <alkotmányos> egy büntetést
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tartok alkotmányosnak, ha a bűnöst hazakergetik az óráról.  
 
Vályi Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Vályi <Kalman közbeszolt> Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bólintott a fejével.  
  – Másodfokban pedig egy egész tantárgytól
is megfosztják. Például tiltsák meg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
is meg <megfosszák> fosztják. Például <megtiltjak> tiltsák meg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
neki a német nyelv tanulását, vagy a számtant Hát nem elég büntetés az?  
  – Igen. Semmi kétség. Valami ilyes lesz. No, majd kisül holnap. De másnap, harmadnap olyan csönd uralkodott a tanteremben az óra előtt, hogy a custos
n
Jegyzet custos – itt: őr, felvigyázó
, Szabó Pali egyetlen nevet sem bírt a táblára hozni. A papírgaluskától az ördög se félt, de a bizonytalan, bár enyhébb büntetés mindenkit visszatartott.  
  Harmadnapra a nagytiszteletű úr is türelmetlen lett; szerette volna már elprodukálni a találmányát.
Bosszúsan rivallt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Bosszúsan <riadt ra> rivalt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a custosra:  
  – Te siketültél-e
meg, nebuló, vagy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meg {nebuló}, vagy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ezeknek a szája gyepesedett be?  
  Szabó Pali látta, hogy helyzete tarthatatlan, mert a nagytiszteletű úr őrá kezd immár gyanakodni, minélfogva negyednapra, mint okos, belátó custos, ő maga kezdett verekedést a fórumon, hogy ezáltal beuszítsa a többit. (Így volt az mindig. Azoknak áll érdekükben a lárma, akik a csendre vigyáznak.)  
  Megtelt ám a tábla derekasan,
ott tündökölt a fél osztály, elégségesek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ott <volt> tundokltt a fél osztaly <eminensek> elegsegesek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, szekundánsok sőt az eminensekből is néhány. Szeremley meg volt elégedve, pajkosan morogta a fogai közt:  
 
– Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– <No ma n> Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
lesz a városban!  
  Aztán a custoshoz fordult:  
  – Add ide, fiam Pali, a kalapodat.  
 
Síri csönd
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<M Siri> Síri csönd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
támadt a teremben. Még a lélegzetüket is elfojtották a gyerekek.  
  A professzor úr leírta a tábláról a neveket apró papírkockákra s egyenkint behányta a Szabó Pali kalapjába. Majd engem szólított
ki a katedra elé.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ki <a kozep> a kathedra elé.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Hunyd be a szemedet, amice, és húzz ki két cédulát!  
  Kihúztam, felolvastam. A Stern Móric és a Putnoky Bence neve jött ki.  
  – Valde bene
n
Jegyzet Valde bene – nagyon jól van
– szólt élénken a professzor úr –, kinél vagy koszton, Putnoky?  
  – A felsővégi Juhász Jánosnál.  
 
Úri család.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– Uri <hely> család
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott ma lekváros derelye lesz.
Találkoztam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lesz. <Tal> Találkoztam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Juhászné asszonyommal, éppen a lekvárt vette hozzá a Fehér Medvénél. És te, fiam, Stern Móric, hol kosztolsz?  
 
– Kohn Leopoldnál.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<A zsidó Kohn> - Kohn <Leopoldnal a zsidó egyhazfinál> Leopoldnál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
Aha! A zsidó egyházfinál? Az is jó, becsületes hely.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
{Aha!} A zsidó egyházfinál? Az is (jó} becsületes <ember> hely.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott bizonyosan sóletbab lesz ma. Azért hát, nebuló Putnoky, ne restellj odamenni harangszókor, hogy te ebédelj ott Móric helyett, míglen a Móric is odatalál
Juhász János
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Juhász <ur> János
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
uramékhoz. Dixi.
n
Jegyzet Dixi – megmondtam
Húzz két
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Huzz <ki> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
másik nevet, édes fiam!  
  Én tovább húztam a neveket, mindig kettesével, s akikre a vaksors esett, azok gazdát cseréltek aznapra.  
  Nagy kacagás
támadt némely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
támadt <egy> némely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
különös cserénél, például a szép, göndör hajú Alfonz báró, a volt megyefőnök fia, egy szegény kofaaszszonyhoz, Bugyinéhoz került ebédre, annak a fia meg, a rongyos csizmájú, szurtos Matyi gyerek, a méltóságos úr
asztalához járul,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asztalához <megyen> járul
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s ott fog ebédelni a bársonyruhás kis baronesszek közt. Bolond egy dolog ez.  
  Csak első pillanatra látszott tréfának, mert tulajdonképpen kegyetlen büntetés volt. Hiszen egyszer-kétszer még nem vette nagyba a diák, ebédelt a napnál,
kószált a gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
koszált a < > gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s fogpiszkálás
közben sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
közben <sovaran sa> sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a kofaasszonyok asztalán
azokat a felpuffadt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
azokat a <m> felpuffadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
mosolygó
cipókat, amelyekről híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
cipókat <amikrol hires> a melyekről hires
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a város, a sült tök aranyszínű gerezdjeit, a
zacskóból igézőn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
zacskóból <..> igézőn
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kikandikáló kukoricaszemeket, miknek belsejéből habfehér rózsák hasadnak ki, a
tűzön megpattogatva.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a tűzőn <megpattogtatva> megpattogatva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Egy
napig diák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
napig <csak> diák
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a diák, még a pokolban is.  
  Hanem a szeméremből sincs annyi sok, hogy el ne fogyjon. Harmadszorra, negyedszerre bizony mégiscsak ráfanyalodott a szegény nebuló, hogy
beállítson délben az idegen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
beállítson {délben} az idegen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
helyre, ismeretlen háznép közé, s ott nagy orcapirulással bevallja a kíváncsian reáfüggesztett szemek előtt:  
  – Ma én ebédelek itt a Katona Józsi helyett  
  A házigazda félig nevetve, félig
bosszankodva dörmögi:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
bosszankodva <felel ra> dörmögi:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Már megint rájött a bolondóra a
professzorotokra. Jól van
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
professorotokra. <Hat jol van no> Jol <jol> van
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, jól. Hát az a másik imposztor hol ebédel?  
  – No, no – vág közbe szelíden a jószívű háziasszony –, nem kell azért a gyereket pirongatni. Jöjjön közelebb, édes fiam.
Ez itt a Józsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Ez {itt} a Józsi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
széke az asztalnál.  
  A kisleány (akit már házikisasszonynak fognak nevezni egy év múlva) félénken,
lopva néz a bűnös jövevényre, aki jó, hogy a föld alá nem süllyed
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lopva <nézegeti a> nez a bunos jövevényre, aki <majd> {jo} hogy a föld alá {nem} sülyed)
n
Jegyzet [1. majd a föld alá sülye 2. jo hogy a föld alá nem sülyed]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
szégyenletében.  
  Nemsokára kikiált a háziasszony a konyhára:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Zsuzsi hozha>
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– Hozhatod már, Zsuzsi, a levest!  
  Majd magyarázólag hozzáteszi:  
  – Megint megváltozott a diák!  
 
Ez volt a műneve kosztosházaknál az új
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
: Ez <a muneve> volt a müneve kosztoshazaknál <a m> az uj
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
institúciónak,
melyet lassan-lassan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
melyet <apr> lassan lassan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
megszoktak a diákok is, a kosztosgazdák is. Néha az egész osztály összevissza ebédelt a városban. Úgyhogy egyik-másik pajkosabb paniperda
n
Jegyzet paniperda – kenyérpusztító
némely évben megfordult minden házban.  
  Csak a kosztadó
asszonyok voltak dühösek az új büntetőkódexre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asszonyok {voltak} duhosek <voltak az> az uj büntető <codex.. > Kódexre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Tisztára megbolondult a professzor!  
 
Pedig bizony okos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Pedig <okos> bizony okos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ember volt az, aki
az új institúcióval, ahelyett,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
az uj <instit> institucioval <örökös> <anelkul> ahelyett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hogy éheztetné a diákjait, örökös traktákba bonyolította őket;
mert a diáktartó helyeken, hogy veszett hírüket
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mert a <kosztolo> diaktarto helyeken, hogy <veszett hiruk ne keljen> veszett hírüket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ne költsék az egyre
változó kosztosok, őrületes
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
változó <diakok> kosztosok <egy> örületes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
verseny fejlődött ki. Asszonynénéimék örökké talpon
álltak, gyúrtak, sütöttek, főztek.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
alltak, <sütöttek,> gyurtak, sütöttek, főztek. <Minden fazek rotyogott, minden tepsi sistergett s minden diak> hogy valami szégyent ne valljanak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Hosszú esztendőkön át vígan rotyogott minden fazék, s kedélyesen sistergett minden tepsi.  
 
 
 
AZ ÚJ BÜNTETŐKÓDEX
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Az uj < > büntető codex
 
<(Egy kép a ………) >(Egy kép a <regi> legjobb időkből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Most, mint képviselő, elkerülöm a fekete táblát (hová a szólásra jelentkezőket írják a jegyzők), de diákkoromban állandó lakója volt a nevem. Csakhogy
arra akkor a lármázókat (a clamantes-eket)
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
arra {akkor} a lármázokat (<a klamanteseket> a clamanteseket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
jegyezték.  
  Nem járt valami nagy bajjal. A humánus korszak már behajnalodott volt a komor, ósdi tantermekbe is. A vessző és a plága
n
Jegyzet plága – ütleg
a relikviák közé jutottak, a signum-ról
n
Jegyzet signum – A latin szó jelentése jel
pedig csak az öreg diákok
tudtak mesélni.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tudtak <még> mesélni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Sőt még karcer
n
Jegyzet karcer – börtön, elzárás
sem volt a mi jó iskolánkban. Azt tartották a nagytiszteletű professzor urak, hogy az egész ország karcer (aminthogy az is volt akkor), s ha már az öregek kerülnek bűvösre, legalább a csemeték legyenek szabadon.
Sűrűn hallatszottak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Sürün <jöttek az> hallatszottak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
elfogatási hírek. Majd ennek, majd annak a pajtásunknak apját vitték be a zsandárok, amitől az egyszerre irigyelt, dédelgetett kevély gyerek lett. Persze
ti, mai diákok, már nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ti mai diákok ti már nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
értitek azt, hogy mi kevélykedni való volt abban, ha valakinek az apját vasra verték.  
  Nem volt, mondom, már akkor semmi iskolai fenyíték divatban. Egy mondatból állt az egész büntetőkódex, egyetlenegy tortúra
n
Jegyzet tortúra – kínzás
verte át magát a régi korból, s az is egy nyájas étel nevét viselte: a galuskáét. Hanem biz az csak papírgaluska volt.  
  Aki valami csínyt követett el, annak azt mondta a professzor úr:  
  – Ma itt maradsz, fiam, egy kis galuskára (ami igen keserű marasztalás volt, kivált
ha pénteken
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ha <veletlenül> penteken
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, galuskanapon történt).  
  Hanem a
galuska-büntetés napjai is
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuska büntetés <is lejárta magát> napjai is
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
meg voltak számlálva.
Egy délelőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Egy <napon> delelött
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bejött a földrajzi órára nagytiszteletű Szeremley Károly
n
Jegyzet
Szeremley Károly
Szeremley Károly [PIM]
– (1828-1871). A szabadságharcban tüzérként vett részt, majd folytatta
Sárospatak
Sárospatak [GEO]
on bölcsészeti és hittudományi tanulmányait 1853-ban hívták meg tanárnak
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
ra, ahol élete végéig tanított, és a város közéletében is aktív szerepet vitt
professzor úr s vígan csapott tenyerével a katedrára:  
  – Nem ér semmit, amit idáig magyaráztam (Olaszország leírásánál haladtunk a tankönyvben). A csizma nagyobb lett, gyerekek. Hehe! Nagyobb lett.  
  Keskeny ráncos arca tündöklött az örömtől, szürke szemei lázas fényben égtek. Gyermekes fürgeséggel rohant a mappához, mely a falon lógott, s odabökött ujjával Lombardiára:  
  – Ez már nem a mienk! Volt - nincs! (Végigtörülte egy kék plajbásszal.
n
Jegyzet plajbász – ceruza
) Oho, hó! A csizma nagyobb lett
n
Jegyzet A csizma nagyobb lett1859-ben
Ausztria
Ausztria [GEO]
katasztrofális vereséget szenvedett a Szárd Királyság ellen folytatott háborújában.
Solferino
Solferino [GEO]
(1859. június 24.) után a novemberben megkötött zürichi békében
Ausztria
Ausztria [GEO]
elveszítette
Lombardia tartományt
Ausztria
Ausztria [GEO]
hatalmi pozíciójának gyengülése természetesen a magyarországi diktatúra enyhüléséhez, első lépésként
Bach
Bach Alexander [PIM][VIAF]
menesztéséhez vezetett.
vele!  
  Én akkor nem fogtam ezt fel egészen jól. Odahajoltam az első eminenshez:  
 
Miféle csizma az, Gyuri?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mi <az a> {féle} csizma {az} Gyuri?
n
Jegyzet [1. Mi az a csizma Gyuri? 2. Miféle csizma az Gyuri?]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Ejh, hát az Itália geometriai figurája.  
  A professzor úr meghallotta és közbevágott:  
  – Ha nagyobb a csizma, nem szorítja annyira a lábunkat.  
  – Igen, de ha tőlünk vették el a tartományt – súgtam megint az első eminensnek –, akkor a mi csizmánk voltaképpen kisebb lett.  
  Szeremley mérgesen dobbantott a lábával.  
  – Szamár vagy! Ez éppen az az eset, mikor a kisebb csizma a komótusabb.
n
Jegyzet komótusabb – kényelmesebb
 
  Majd egy pillantást vetve a
fekete táblán a clamantesek névsorára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a fekete táblá <ra>{n a clamantesek névorára}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, rendes hétköznapi hangulatába zökkent:  
  – Ma megint kövér a tábla, gézengúzok. Itt marad az egész névsor
galuskára...
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuskára... <De nem nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Haragos pillantása>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Azután elgondolkozva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Aztan <Majd> elgondolkozva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozzátette:  
  – De nem, nem... ma ne bűnhődjék senki. Ma nagy ünnep van, gyerekek... Az a csizma, majd
meglássátok, kitapos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meglassatok <hoz> kitapos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
valamit. Az lesz a nagy nap, hm! Ti is új konstitúciót
n
Jegyzet konstitúciót – alkotmányt
kaptok akkor. A papírgaluskát eltörlöm örökre.  
  Falrengető éljen viharzott föl negyven-ötven vékony torokból. – Csitt, csitt! – riadt fel a professzor úr ijedten, hogy talán valami bolondot böffentett ki. – Sok víz lefolyik még addig a Rimán.  
  S ezentúl, ahányszor egy-egy selyma fiút ottmarasztott ebédre, mindig eldünnyögte, mintha önmagát biztatná: Rima
n
Jegyzet
Rima
Rima [GEO]
– Kis felvidéki folyó, mely a
Sajó
Sajó [GEO]
ba ömlik. Egyértelmű utalás arra, hogy a történet
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
on játszódik.
vize lassan folyik.
”  
  Lassan is folyt, de addig folyt, míg végre megvirradt a nagy nap. Sőt még azóta is egyre folyik. Az olasz csizma meghozta, amit tőle vártak: az alkotmányt és a sarkantyúkat a kis csizmatestvéreire, országcímeres kokárdákat a kalapokra, melengető fénysugárt a szívekbe.  
  Mi, apró diákok csak a dolmányok pitykéin láttuk (amikkel pompásan lehetne gombozni), hogy a szebbik oldalára fordult a világ. Nekünk az egészből az tetszett leginkább, hogy az öregek is a madarászatra adták
magukat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
magokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, s szedik le nagy dühvel a kétfejű sasokat.  
  Ez a madár volt akkor a legkívánatosabb pecsenye, s a Szózat volt hozzá a legdivatosabb saláta.  
  A nagytiszteletű úr maga is egy karneolgombos, zsinóros csurapé
n
Jegyzet csurapé – rövid, prémes kabát vagy mente
ban jött fel a legközelebbi előadásra, ezüstrojtos nyakkendővel, kipödrött bajusszal, mintha az a tizenkét esztendő
n
Jegyzet tizenkét esztendő – (1849-től 1861-ig, az első országgyűlésig. Azért áll idézőjelben, mert a korszak gyakori szófordulata. Vö.: A vén gazember Krk. 17, 85 : 16
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 17. Regények és nagyobb elbeszélések, 1904–1905. Sajtó alá rend. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai, 1959. [OSZK]
A tizenkét elátkozott esztendőn, amikor a magyar a saját sírját is megásta.
igazán le volna róla törülve. Beült a tanszékbe lassú méltósággal, hátravetette dókáján a vitézkötést
n
Jegyzet hátravetette dókáján a vitézkötést – A dóka: rövid, posztóból készült dolmány, prémes kabát; a vitézkötés a felsőruha zsinórozással készült, zárt motívumot alkotó vagy abban végződő díszítése. Vö: helyre rángatván dókáján a félrecsúszott vitézkötést, Szent Péter esernyője, Krk 7,115:6.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 7. Regények és nagyobb elbeszélések, 1895. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest: Akadémiai, 1957. [OSZK]
, és így szólt:  
  – No, fiúk, most már igazán tanulnotok kell, mert ezentúl már magatoknak tanultok.  
  Ez a bevezetés
nem nagyon talált
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
nem {nagyon} talált
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tetszésre, de a folytatás annál inkább:  
  – Látom a táblát, amici. Megint tele van. De most már szabad emberek lettünk, hát én sem záratok le ide ebéd alatt senkit. Megtartom, amit ígértem. Új konstitúciót kaptok, új büntetőkódexet. De csak holnap vesszük alkalmazásba.  
  S ravasz mosoly játszott ajkai körül.  
  Új büntetőkódex! Nagy riadalom lett erre. Mi lesz az? Mi lesz az? Erről beszélt az egész
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, <remegve> ki
n
Jegyzet [1. remegve 2. fázva]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kíváncsian. Délután ezt találgatta az egész város, mint a futótűz terjedt el:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Szeremley a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– A nagytiszteletű úr valami új dolgot fundált ki.  
  – A kosztadó gazdák és asszonyok ekképpen okoskodtak:  
  – Jól teszi a nagytiszteletű, ha változtat az állapotokon. Okos
ember, hiába. Mert az nem jó eljárás, hogy a diákokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ember az hiaba. Mert {az} nem <való volt az> jó eljárás hogy <mi> a diakokat
n
Jegyzet [1. Mert nem való volt az 2. Mert az nem jó eljárás]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ottcsukta,
mi meg főztük nekik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mi meg megfőztük nekik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
az ebédet, a sok drága
étel kiposhadt, kárba veszett
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
étel {kiposhadt} kárba veszett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
. Hiszen ha már kell, mert anélkül nem lehet, legyen
regula. Be kellene
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
regula. <....> Bekellene
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozni példának okáért minden csütörtökre a
tanuló ifjúság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tanuló <fiatalság> ifjúság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
számára a böjtöt.
Mert plenus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mert <hiaba> plenus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
venter non studet libenter
n
Jegyzet plenus venter non studet libenter – teli has nem szívesen tanul
. Legyen minden héten legalább egy napjuk, amikor kedvvel tanulnak. És lenne a szakácsnéknak is egy kis pihenésük.  
  A helyi lap másnap
reggel ritkított újdonságban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
reggel {ritkított} újdonságban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozta, hogy az alkotmányos érával össze nem férvén a szomorú korszak tortúrái, a hazafias lelkű Szeremley
egy alkotmányos elaborátumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
egy {alkotmányos} elaborátumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
n
Jegyzet elaborátumot – tervezetet
készített a tanulók kihágásainak büntetésmódjáról.  
  A diákok véleménye megoszlott. A Putnoky
Benedekére még most is emlékszem.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Benedekjére <azt állította nagy garral:> <ezeket > még most is emlékszem)
n
Jegyzet [1. Benedek azt állította nagy garral: 2. Benedek ezeket 3. Benedekére még most is emlékszem]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Én
csak egy büntetést
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
csak <alkotmányos> egy büntetést
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tartok alkotmányosnak, ha a bűnöst hazakergetik az óráról.  
 
Vályi Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Vályi <Kalman közbeszolt> Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bólintott a fejével.  
  – Másodfokban pedig egy egész tantárgytól
is megfosztják. Például tiltsák meg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
is meg <megfosszák> fosztják. Például <megtiltjak> tiltsák meg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
neki a német nyelv tanulását, vagy a számtant Hát nem elég büntetés az?  
  – Igen. Semmi kétség. Valami ilyes lesz. No, majd kisül holnap. De másnap, harmadnap olyan csönd uralkodott a tanteremben az óra előtt, hogy a custos
n
Jegyzet custos – itt: őr, felvigyázó
, Szabó Pali egyetlen nevet sem bírt a táblára hozni. A papírgaluskától az ördög se félt, de a bizonytalan, bár enyhébb büntetés mindenkit visszatartott.  
  Harmadnapra a nagytiszteletű úr is türelmetlen lett; szerette volna már elprodukálni a találmányát.
Bosszúsan rivallt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Bosszúsan <riadt ra> rivalt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a custosra:  
  – Te siketültél-e
meg, nebuló, vagy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meg {nebuló}, vagy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ezeknek a szája gyepesedett be?  
  Szabó Pali látta, hogy helyzete tarthatatlan, mert a nagytiszteletű úr őrá kezd immár gyanakodni, minélfogva negyednapra, mint okos, belátó custos, ő maga kezdett verekedést a fórumon, hogy ezáltal beuszítsa a többit. (Így volt az mindig. Azoknak áll érdekükben a lárma, akik a csendre vigyáznak.)  
  Megtelt ám a tábla derekasan,
ott tündökölt a fél osztály, elégségesek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ott <volt> tundokltt a fél osztaly <eminensek> elegsegesek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, szekundánsok sőt az eminensekből is néhány. Szeremley meg volt elégedve, pajkosan morogta a fogai közt:  
 
– Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– <No ma n> Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
lesz a városban!  
  Aztán a custoshoz fordult:  
  – Add ide, fiam Pali, a kalapodat.  
 
Síri csönd
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<M Siri> Síri csönd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
támadt a teremben. Még a lélegzetüket is elfojtották a gyerekek.  
  A professzor úr leírta a tábláról a neveket apró papírkockákra s egyenkint behányta a Szabó Pali kalapjába. Majd engem szólított
ki a katedra elé.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ki <a kozep> a kathedra elé.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Hunyd be a szemedet, amice, és húzz ki két cédulát!  
  Kihúztam, felolvastam. A Stern Móric és a Putnoky Bence neve jött ki.  
  – Valde bene
n
Jegyzet Valde bene – nagyon jól van
– szólt élénken a professzor úr –, kinél vagy koszton, Putnoky?  
  – A felsővégi Juhász Jánosnál.  
 
Úri család.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– Uri <hely> család
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott ma lekváros derelye lesz.
Találkoztam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lesz. <Tal> Találkoztam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Juhászné asszonyommal, éppen a lekvárt vette hozzá a Fehér Medvénél. És te, fiam, Stern Móric, hol kosztolsz?  
 
– Kohn Leopoldnál.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<A zsidó Kohn> - Kohn <Leopoldnal a zsidó egyhazfinál> Leopoldnál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
Aha! A zsidó egyházfinál? Az is jó, becsületes hely.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
{Aha!} A zsidó egyházfinál? Az is (jó} becsületes <ember> hely.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott bizonyosan sóletbab lesz ma. Azért hát, nebuló Putnoky, ne restellj odamenni harangszókor, hogy te ebédelj ott Móric helyett, míglen a Móric is odatalál
Juhász János
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Juhász <ur> János
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
uramékhoz. Dixi.
n
Jegyzet Dixi – megmondtam
Húzz két
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Huzz <ki> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
másik nevet, édes fiam!  
  Én tovább húztam a neveket, mindig kettesével, s akikre a vaksors esett, azok gazdát cseréltek aznapra.  
  Nagy kacagás
támadt némely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
támadt <egy> némely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
különös cserénél, például a szép, göndör hajú Alfonz báró, a volt megyefőnök fia, egy szegény kofaaszszonyhoz, Bugyinéhoz került ebédre, annak a fia meg, a rongyos csizmájú, szurtos Matyi gyerek, a méltóságos úr
asztalához járul,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asztalához <megyen> járul
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s ott fog ebédelni a bársonyruhás kis baronesszek közt. Bolond egy dolog ez.  
  Csak első pillanatra látszott tréfának, mert tulajdonképpen kegyetlen büntetés volt. Hiszen egyszer-kétszer még nem vette nagyba a diák, ebédelt a napnál,
kószált a gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
koszált a < > gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s fogpiszkálás
közben sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
közben <sovaran sa> sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a kofaasszonyok asztalán
azokat a felpuffadt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
azokat a <m> felpuffadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
mosolygó
cipókat, amelyekről híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
cipókat <amikrol hires> a melyekről hires
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a város, a sült tök aranyszínű gerezdjeit, a
zacskóból igézőn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
zacskóból <..> igézőn
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kikandikáló kukoricaszemeket, miknek belsejéből habfehér rózsák hasadnak ki, a
tűzön megpattogatva.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a tűzőn <megpattogtatva> megpattogatva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Egy
napig diák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
napig <csak> diák
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a diák, még a pokolban is.  
  Hanem a szeméremből sincs annyi sok, hogy el ne fogyjon. Harmadszorra, negyedszerre bizony mégiscsak ráfanyalodott a szegény nebuló, hogy
beállítson délben az idegen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
beállítson {délben} az idegen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
helyre, ismeretlen háznép közé, s ott nagy orcapirulással bevallja a kíváncsian reáfüggesztett szemek előtt:  
  – Ma én ebédelek itt a Katona Józsi helyett  
  A házigazda félig nevetve, félig
bosszankodva dörmögi:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
bosszankodva <felel ra> dörmögi:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Már megint rájött a bolondóra a
professzorotokra. Jól van
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
professorotokra. <Hat jol van no> Jol <jol> van
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, jól. Hát az a másik imposztor hol ebédel?  
  – No, no – vág közbe szelíden a jószívű háziasszony –, nem kell azért a gyereket pirongatni. Jöjjön közelebb, édes fiam.
Ez itt a Józsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Ez {itt} a Józsi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
széke az asztalnál.  
  A kisleány (akit már házikisasszonynak fognak nevezni egy év múlva) félénken,
lopva néz a bűnös jövevényre, aki jó, hogy a föld alá nem süllyed
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lopva <nézegeti a> nez a bunos jövevényre, aki <majd> {jo} hogy a föld alá {nem} sülyed)
n
Jegyzet [1. majd a föld alá sülye 2. jo hogy a föld alá nem sülyed]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
szégyenletében.  
  Nemsokára kikiált a háziasszony a konyhára:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Zsuzsi hozha>
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– Hozhatod már, Zsuzsi, a levest!  
  Majd magyarázólag hozzáteszi:  
  – Megint megváltozott a diák!  
 
Ez volt a műneve kosztosházaknál az új
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
: Ez <a muneve> volt a müneve kosztoshazaknál <a m> az uj
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
institúciónak,
melyet lassan-lassan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
melyet <apr> lassan lassan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
megszoktak a diákok is, a kosztosgazdák is. Néha az egész osztály összevissza ebédelt a városban. Úgyhogy egyik-másik pajkosabb paniperda
n
Jegyzet paniperda – kenyérpusztító
némely évben megfordult minden házban.  
  Csak a kosztadó
asszonyok voltak dühösek az új büntetőkódexre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asszonyok {voltak} duhosek <voltak az> az uj büntető <codex.. > Kódexre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Tisztára megbolondult a professzor!  
 
Pedig bizony okos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Pedig <okos> bizony okos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ember volt az, aki
az új institúcióval, ahelyett,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
az uj <instit> institucioval <örökös> <anelkul> ahelyett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hogy éheztetné a diákjait, örökös traktákba bonyolította őket;
mert a diáktartó helyeken, hogy veszett hírüket
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mert a <kosztolo> diaktarto helyeken, hogy <veszett hiruk ne keljen> veszett hírüket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ne költsék az egyre
változó kosztosok, őrületes
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
változó <diakok> kosztosok <egy> örületes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
verseny fejlődött ki. Asszonynénéimék örökké talpon
álltak, gyúrtak, sütöttek, főztek.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
alltak, <sütöttek,> gyurtak, sütöttek, főztek. <Minden fazek rotyogott, minden tepsi sistergett s minden diak> hogy valami szégyent ne valljanak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Hosszú esztendőkön át vígan rotyogott minden fazék, s kedélyesen sistergett minden tepsi.  
 
 
 
AZ ÚJ BÜNTETŐKÓDEX
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Az uj < > büntető codex
 
<(Egy kép a ………) >(Egy kép a <regi> legjobb időkből
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Most, mint képviselő, elkerülöm a fekete táblát (hová a szólásra jelentkezőket írják a jegyzők), de diákkoromban állandó lakója volt a nevem. Csakhogy
arra akkor a lármázókat (a clamantes-eket)
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
arra {akkor} a lármázokat (<a klamanteseket> a clamanteseket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
jegyezték.  
  Nem járt valami nagy bajjal. A humánus korszak már behajnalodott volt a komor, ósdi tantermekbe is. A vessző és a plága
n
Jegyzet plága – ütleg
a relikviák közé jutottak, a signum-ról
n
Jegyzet signum – A latin szó jelentése jel
pedig csak az öreg diákok
tudtak mesélni.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tudtak <még> mesélni
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Sőt még karcer
n
Jegyzet karcer – börtön, elzárás
sem volt a mi jó iskolánkban. Azt tartották a nagytiszteletű professzor urak, hogy az egész ország karcer (aminthogy az is volt akkor), s ha már az öregek kerülnek bűvösre, legalább a csemeték legyenek szabadon.
Sűrűn hallatszottak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Sürün <jöttek az> hallatszottak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
elfogatási hírek. Majd ennek, majd annak a pajtásunknak apját vitték be a zsandárok, amitől az egyszerre irigyelt, dédelgetett kevély gyerek lett. Persze
ti, mai diákok, már nem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ti mai diákok ti már nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
értitek azt, hogy mi kevélykedni való volt abban, ha valakinek az apját vasra verték.  
  Nem volt, mondom, már akkor semmi iskolai fenyíték divatban. Egy mondatból állt az egész büntetőkódex, egyetlenegy tortúra
n
Jegyzet tortúra – kínzás
verte át magát a régi korból, s az is egy nyájas étel nevét viselte: a galuskáét. Hanem biz az csak papírgaluska volt.  
  Aki valami csínyt követett el, annak azt mondta a professzor úr:  
  – Ma itt maradsz, fiam, egy kis galuskára (ami igen keserű marasztalás volt, kivált
ha pénteken
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ha <veletlenül> penteken
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, galuskanapon történt).  
  Hanem a
galuska-büntetés napjai is
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuska büntetés <is lejárta magát> napjai is
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
meg voltak számlálva.
Egy délelőtt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Egy <napon> delelött
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bejött a földrajzi órára nagytiszteletű Szeremley Károly
n
Jegyzet
Szeremley Károly
Szeremley Károly [PIM]
– (1828-1871). A szabadságharcban tüzérként vett részt, majd folytatta
Sárospatak
Sárospatak [GEO]
on bölcsészeti és hittudományi tanulmányait 1853-ban hívták meg tanárnak
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
ra, ahol élete végéig tanított, és a város közéletében is aktív szerepet vitt
professzor úr s vígan csapott tenyerével a katedrára:  
  – Nem ér semmit, amit idáig magyaráztam (Olaszország leírásánál haladtunk a tankönyvben). A csizma nagyobb lett, gyerekek. Hehe! Nagyobb lett.  
  Keskeny ráncos arca tündöklött az örömtől, szürke szemei lázas fényben égtek. Gyermekes fürgeséggel rohant a mappához, mely a falon lógott, s odabökött ujjával Lombardiára:  
  – Ez már nem a mienk! Volt - nincs! (Végigtörülte egy kék plajbásszal.
n
Jegyzet plajbász – ceruza
) Oho, hó! A csizma nagyobb lett
n
Jegyzet A csizma nagyobb lett1859-ben
Ausztria
Ausztria [GEO]
katasztrofális vereséget szenvedett a Szárd Királyság ellen folytatott háborújában.
Solferino
Solferino [GEO]
(1859. június 24.) után a novemberben megkötött zürichi békében
Ausztria
Ausztria [GEO]
elveszítette
Lombardia tartományt
Ausztria
Ausztria [GEO]
hatalmi pozíciójának gyengülése természetesen a magyarországi diktatúra enyhüléséhez, első lépésként
Bach
Bach Alexander [PIM][VIAF]
menesztéséhez vezetett.
vele!  
  Én akkor nem fogtam ezt fel egészen jól. Odahajoltam az első eminenshez:  
 
Miféle csizma az, Gyuri?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mi <az a> {féle} csizma {az} Gyuri?
n
Jegyzet [1. Mi az a csizma Gyuri? 2. Miféle csizma az Gyuri?]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Ejh, hát az Itália geometriai figurája.  
  A professzor úr meghallotta és közbevágott:  
  – Ha nagyobb a csizma, nem szorítja annyira a lábunkat.  
  – Igen, de ha tőlünk vették el a tartományt – súgtam megint az első eminensnek –, akkor a mi csizmánk voltaképpen kisebb lett.  
  Szeremley mérgesen dobbantott a lábával.  
  – Szamár vagy! Ez éppen az az eset, mikor a kisebb csizma a komótusabb.
n
Jegyzet komótusabb – kényelmesebb
 
  Majd egy pillantást vetve a
fekete táblán a clamantesek névsorára
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a fekete táblá <ra>{n a clamantesek névorára}
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, rendes hétköznapi hangulatába zökkent:  
  – Ma megint kövér a tábla, gézengúzok. Itt marad az egész névsor
galuskára...
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
galuskára... <De nem nem>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Haragos pillantása>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Azután elgondolkozva
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Aztan <Majd> elgondolkozva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozzátette:  
  – De nem, nem... ma ne bűnhődjék senki. Ma nagy ünnep van, gyerekek... Az a csizma, majd
meglássátok, kitapos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meglassatok <hoz> kitapos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
valamit. Az lesz a nagy nap, hm! Ti is új konstitúciót
n
Jegyzet konstitúciót – alkotmányt
kaptok akkor. A papírgaluskát eltörlöm örökre.  
  Falrengető éljen viharzott föl negyven-ötven vékony torokból. – Csitt, csitt! – riadt fel a professzor úr ijedten, hogy talán valami bolondot böffentett ki. – Sok víz lefolyik még addig a Rimán.  
  S ezentúl, ahányszor egy-egy selyma fiút ottmarasztott ebédre, mindig eldünnyögte, mintha önmagát biztatná: Rima
n
Jegyzet
Rima
Rima [GEO]
– Kis felvidéki folyó, mely a
Sajó
Sajó [GEO]
ba ömlik. Egyértelmű utalás arra, hogy a történet
Rimaszombat
Rimaszombat [GEO]
on játszódik.
vize lassan folyik.
”  
  Lassan is folyt, de addig folyt, míg végre megvirradt a nagy nap. Sőt még azóta is egyre folyik. Az olasz csizma meghozta, amit tőle vártak: az alkotmányt és a sarkantyúkat a kis csizmatestvéreire, országcímeres kokárdákat a kalapokra, melengető fénysugárt a szívekbe.  
  Mi, apró diákok csak a dolmányok pitykéin láttuk (amikkel pompásan lehetne gombozni), hogy a szebbik oldalára fordult a világ. Nekünk az egészből az tetszett leginkább, hogy az öregek is a madarászatra adták
magukat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
magokat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, s szedik le nagy dühvel a kétfejű sasokat.  
  Ez a madár volt akkor a legkívánatosabb pecsenye, s a Szózat volt hozzá a legdivatosabb saláta.  
  A nagytiszteletű úr maga is egy karneolgombos, zsinóros csurapé
n
Jegyzet csurapé – rövid, prémes kabát vagy mente
ban jött fel a legközelebbi előadásra, ezüstrojtos nyakkendővel, kipödrött bajusszal, mintha az a tizenkét esztendő
n
Jegyzet tizenkét esztendő – (1849-től 1861-ig, az első országgyűlésig. Azért áll idézőjelben, mert a korszak gyakori szófordulata. Vö.: A vén gazember Krk. 17, 85 : 16
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 17. Regények és nagyobb elbeszélések, 1904–1905. Sajtó alá rend. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai, 1959. [OSZK]
A tizenkét elátkozott esztendőn, amikor a magyar a saját sírját is megásta.
igazán le volna róla törülve. Beült a tanszékbe lassú méltósággal, hátravetette dókáján a vitézkötést
n
Jegyzet hátravetette dókáján a vitézkötést – A dóka: rövid, posztóból készült dolmány, prémes kabát; a vitézkötés a felsőruha zsinórozással készült, zárt motívumot alkotó vagy abban végződő díszítése. Vö: helyre rángatván dókáján a félrecsúszott vitézkötést, Szent Péter esernyője, Krk 7,115:6.
*
Mikszáth Kálmán összes művei. 7. Regények és nagyobb elbeszélések, 1895. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest: Akadémiai, 1957. [OSZK]
, és így szólt:  
  – No, fiúk, most már igazán tanulnotok kell, mert ezentúl már magatoknak tanultok.  
  Ez a bevezetés
nem nagyon talált
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
nem {nagyon} talált
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tetszésre, de a folytatás annál inkább:  
  – Látom a táblát, amici. Megint tele van. De most már szabad emberek lettünk, hát én sem záratok le ide ebéd alatt senkit. Megtartom, amit ígértem. Új konstitúciót kaptok, új büntetőkódexet. De csak holnap vesszük alkalmazásba.  
  S ravasz mosoly játszott ajkai körül.  
  Új büntetőkódex! Nagy riadalom lett erre. Mi lesz az? Mi lesz az? Erről beszélt az egész
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, ki
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
klasszis
n
Jegyzet klasszis – osztály
, ki fázva, <remegve> ki
n
Jegyzet [1. remegve 2. fázva]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kíváncsian. Délután ezt találgatta az egész város, mint a futótűz terjedt el:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Szeremley a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– A nagytiszteletű úr valami új dolgot fundált ki.  
  – A kosztadó gazdák és asszonyok ekképpen okoskodtak:  
  – Jól teszi a nagytiszteletű, ha változtat az állapotokon. Okos
ember, hiába. Mert az nem jó eljárás, hogy a diákokat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ember az hiaba. Mert {az} nem <való volt az> jó eljárás hogy <mi> a diakokat
n
Jegyzet [1. Mert nem való volt az 2. Mert az nem jó eljárás]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ottcsukta,
mi meg főztük nekik
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mi meg megfőztük nekik
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
az ebédet, a sok drága
étel kiposhadt, kárba veszett
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
étel {kiposhadt} kárba veszett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
. Hiszen ha már kell, mert anélkül nem lehet, legyen
regula. Be kellene
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
regula. <....> Bekellene
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozni példának okáért minden csütörtökre a
tanuló ifjúság
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
tanuló <fiatalság> ifjúság
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
számára a böjtöt.
Mert plenus
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Mert <hiaba> plenus
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
venter non studet libenter
n
Jegyzet plenus venter non studet libenter – teli has nem szívesen tanul
. Legyen minden héten legalább egy napjuk, amikor kedvvel tanulnak. És lenne a szakácsnéknak is egy kis pihenésük.  
  A helyi lap másnap
reggel ritkított újdonságban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
reggel {ritkított} újdonságban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hozta, hogy az alkotmányos érával össze nem férvén a szomorú korszak tortúrái, a hazafias lelkű Szeremley
egy alkotmányos elaborátumot
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
egy {alkotmányos} elaborátumot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
n
Jegyzet elaborátumot – tervezetet
készített a tanulók kihágásainak büntetésmódjáról.  
  A diákok véleménye megoszlott. A Putnoky
Benedekére még most is emlékszem.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Benedekjére <azt állította nagy garral:> <ezeket > még most is emlékszem)
n
Jegyzet [1. Benedek azt állította nagy garral: 2. Benedek ezeket 3. Benedekére még most is emlékszem]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Én
csak egy büntetést
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
csak <alkotmányos> egy büntetést
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
tartok alkotmányosnak, ha a bűnöst hazakergetik az óráról.  
 
Vályi Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Vályi <Kalman közbeszolt> Gyuri helyeslőleg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
bólintott a fejével.  
  – Másodfokban pedig egy egész tantárgytól
is megfosztják. Például tiltsák meg
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
is meg <megfosszák> fosztják. Például <megtiltjak> tiltsák meg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
neki a német nyelv tanulását, vagy a számtant Hát nem elég büntetés az?  
  – Igen. Semmi kétség. Valami ilyes lesz. No, majd kisül holnap. De másnap, harmadnap olyan csönd uralkodott a tanteremben az óra előtt, hogy a custos
n
Jegyzet custos – itt: őr, felvigyázó
, Szabó Pali egyetlen nevet sem bírt a táblára hozni. A papírgaluskától az ördög se félt, de a bizonytalan, bár enyhébb büntetés mindenkit visszatartott.  
  Harmadnapra a nagytiszteletű úr is türelmetlen lett; szerette volna már elprodukálni a találmányát.
Bosszúsan rivallt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Bosszúsan <riadt ra> rivalt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a custosra:  
  – Te siketültél-e
meg, nebuló, vagy
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
meg {nebuló}, vagy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ezeknek a szája gyepesedett be?  
  Szabó Pali látta, hogy helyzete tarthatatlan, mert a nagytiszteletű úr őrá kezd immár gyanakodni, minélfogva negyednapra, mint okos, belátó custos, ő maga kezdett verekedést a fórumon, hogy ezáltal beuszítsa a többit. (Így volt az mindig. Azoknak áll érdekükben a lárma, akik a csendre vigyáznak.)  
  Megtelt ám a tábla derekasan,
ott tündökölt a fél osztály, elégségesek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ott <volt> tundokltt a fél osztaly <eminensek> elegsegesek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, szekundánsok sőt az eminensekből is néhány. Szeremley meg volt elégedve, pajkosan morogta a fogai közt:  
 
– Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– <No ma n> Nagy felfordulás
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
lesz a városban!  
  Aztán a custoshoz fordult:  
  – Add ide, fiam Pali, a kalapodat.  
 
Síri csönd
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<M Siri> Síri csönd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
támadt a teremben. Még a lélegzetüket is elfojtották a gyerekek.  
  A professzor úr leírta a tábláról a neveket apró papírkockákra s egyenkint behányta a Szabó Pali kalapjába. Majd engem szólított
ki a katedra elé.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
ki <a kozep> a kathedra elé.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Hunyd be a szemedet, amice, és húzz ki két cédulát!  
  Kihúztam, felolvastam. A Stern Móric és a Putnoky Bence neve jött ki.  
  – Valde bene
n
Jegyzet Valde bene – nagyon jól van
– szólt élénken a professzor úr –, kinél vagy koszton, Putnoky?  
  – A felsővégi Juhász Jánosnál.  
 
Úri család.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
– Uri <hely> család
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott ma lekváros derelye lesz.
Találkoztam
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lesz. <Tal> Találkoztam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Juhászné asszonyommal, éppen a lekvárt vette hozzá a Fehér Medvénél. És te, fiam, Stern Móric, hol kosztolsz?  
 
– Kohn Leopoldnál.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<A zsidó Kohn> - Kohn <Leopoldnal a zsidó egyhazfinál> Leopoldnál
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
 
Aha! A zsidó egyházfinál? Az is jó, becsületes hely.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
{Aha!} A zsidó egyházfinál? Az is (jó} becsületes <ember> hely.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Ott bizonyosan sóletbab lesz ma. Azért hát, nebuló Putnoky, ne restellj odamenni harangszókor, hogy te ebédelj ott Móric helyett, míglen a Móric is odatalál
Juhász János
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Juhász <ur> János
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
uramékhoz. Dixi.
n
Jegyzet Dixi – megmondtam
Húzz két
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Huzz <ki> ket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
másik nevet, édes fiam!  
  Én tovább húztam a neveket, mindig kettesével, s akikre a vaksors esett, azok gazdát cseréltek aznapra.  
  Nagy kacagás
támadt némely
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
támadt <egy> némely
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
különös cserénél, például a szép, göndör hajú Alfonz báró, a volt megyefőnök fia, egy szegény kofaaszszonyhoz, Bugyinéhoz került ebédre, annak a fia meg, a rongyos csizmájú, szurtos Matyi gyerek, a méltóságos úr
asztalához járul,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asztalához <megyen> járul
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s ott fog ebédelni a bársonyruhás kis baronesszek közt. Bolond egy dolog ez.  
  Csak első pillanatra látszott tréfának, mert tulajdonképpen kegyetlen büntetés volt. Hiszen egyszer-kétszer még nem vette nagyba a diák, ebédelt a napnál,
kószált a gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
koszált a < > gömbölyű piacon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
s fogpiszkálás
közben sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
közben <sovaran sa> sóváran nézegette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a kofaasszonyok asztalán
azokat a felpuffadt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
azokat a <m> felpuffadt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
mosolygó
cipókat, amelyekről híres
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
cipókat <amikrol hires> a melyekről hires
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a város, a sült tök aranyszínű gerezdjeit, a
zacskóból igézőn
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
zacskóból <..> igézőn
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
kikandikáló kukoricaszemeket, miknek belsejéből habfehér rózsák hasadnak ki, a
tűzön megpattogatva.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
a tűzőn <megpattogtatva> megpattogatva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
Egy
napig diák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
napig <csak> diák
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
a diák, még a pokolban is.  
  Hanem a szeméremből sincs annyi sok, hogy el ne fogyjon. Harmadszorra, negyedszerre bizony mégiscsak ráfanyalodott a szegény nebuló, hogy
beállítson délben az idegen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
beállítson {délben} az idegen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
helyre, ismeretlen háznép közé, s ott nagy orcapirulással bevallja a kíváncsian reáfüggesztett szemek előtt:  
  – Ma én ebédelek itt a Katona Józsi helyett  
  A házigazda félig nevetve, félig
bosszankodva dörmögi:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
bosszankodva <felel ra> dörmögi:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Már megint rájött a bolondóra a
professzorotokra. Jól van
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
professorotokra. <Hat jol van no> Jol <jol> van
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
, jól. Hát az a másik imposztor hol ebédel?  
  – No, no – vág közbe szelíden a jószívű háziasszony –, nem kell azért a gyereket pirongatni. Jöjjön közelebb, édes fiam.
Ez itt a Józsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Ez {itt} a Józsi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
széke az asztalnál.  
  A kisleány (akit már házikisasszonynak fognak nevezni egy év múlva) félénken,
lopva néz a bűnös jövevényre, aki jó, hogy a föld alá nem süllyed
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
lopva <nézegeti a> nez a bunos jövevényre, aki <majd> {jo} hogy a föld alá {nem} sülyed)
n
Jegyzet [1. majd a föld alá sülye 2. jo hogy a föld alá nem sülyed]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
szégyenletében.  
  Nemsokára kikiált a háziasszony a konyhára:  
 
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
<Zsuzsi hozha>
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
– Hozhatod már, Zsuzsi, a levest!  
  Majd magyarázólag hozzáteszi:  
  – Megint megváltozott a diák!  
 
Ez volt a műneve kosztosházaknál az új
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
: Ez <a muneve> volt a müneve kosztoshazaknál <a m> az uj
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
institúciónak,
melyet lassan-lassan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
melyet <apr> lassan lassan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
megszoktak a diákok is, a kosztosgazdák is. Néha az egész osztály összevissza ebédelt a városban. Úgyhogy egyik-másik pajkosabb paniperda
n
Jegyzet paniperda – kenyérpusztító
némely évben megfordult minden házban.  
  Csak a kosztadó
asszonyok voltak dühösek az új büntetőkódexre.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
asszonyok {voltak} duhosek <voltak az> az uj büntető <codex.. > Kódexre
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  – Tisztára megbolondult a professzor!  
 
Pedig bizony okos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
Pedig <okos> bizony okos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ember volt az, aki
az új institúcióval, ahelyett,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
az uj <instit> institucioval <örökös> <anelkul> ahelyett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
hogy éheztetné a diákjait, örökös traktákba bonyolította őket;
mert a diáktartó helyeken, hogy veszett hírüket
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
mert a <kosztolo> diaktarto helyeken, hogy <veszett hiruk ne keljen> veszett hírüket
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
ne költsék az egyre
változó kosztosok, őrületes
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
változó <diakok> kosztosok <egy> örületes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
verseny fejlődött ki. Asszonynénéimék örökké talpon
álltak, gyúrtak, sütöttek, főztek.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. december 25., 10. évf., 355. sz. (1., 2., 3. 1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, teljes névjelzéssel.
 
alltak, <sütöttek,> gyurtak, sütöttek, főztek. <Minden fazek rotyogott, minden tepsi sistergett s minden diak> hogy valami szégyent ne valljanak.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hong. 2169/3 206-209. folio
 
 
  Hosszú esztendőkön át vígan rotyogott minden fazék, s kedélyesen sistergett minden tepsi.