X (Close panel)Bibliográfiai adatok

VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-vaa-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
  • Szövegforrás mk-39-vaa-witPEHI: Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
  • Szövegforrás mk-39-vaa-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 69-72.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene (Institutio oratoria 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik(A t. Házból (Hatodik nap) Krk 78, 78:36-37).
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
kedvelte a kifejezést, a Krk eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben (Különös házasság Krk 13
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]
, 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban
*
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegforrás:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es
pozsonyi
Pozsony [GEO]
országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket
Mária Teréziá
Mária Terézia [PIM][VIAF]
nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma
Petőfi Sándor
utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegforrás:
 
expeditiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
 
 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene (Institutio oratoria 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik(A t. Házból (Hatodik nap) Krk 78, 78:36-37).
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
kedvelte a kifejezést, a Krk eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben (Különös házasság Krk 13
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]
, 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban
*
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegforrás:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es
pozsonyi
Pozsony [GEO]
országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket
Mária Teréziá
Mária Terézia [PIM][VIAF]
nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma
Petőfi Sándor
utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegforrás:
 
expeditiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
 
 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene (Institutio oratoria 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható.
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik(A t. Házból (Hatodik nap) Krk 78, 78:36-37).
MK
Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]
kedvelte a kifejezést, a Krk eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben (Különös házasság Krk 13
*
Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]
, 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban
*
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegforrás:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es
pozsonyi
Pozsony [GEO]
országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket
Mária Teréziá
Mária Terézia [PIM][VIAF]
nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma
Petőfi Sándor
utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegforrás:
 
expeditiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegforrás:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio