X (Close panel)Bibliográfiai adatok

VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN

Szerző: Mikszáth Kálmán

Forrás

Bibliográfiai adatok

Szerző: Mikszáth Kálmán [PIM] [VIAF]

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)

Dátum: 2007 1888

Kiadás helye: Budapest

Kiadó: Argumentum Kiadó

Nyelvek: magyar

Kulcsszavak:

 • Mikszáth Kálmán
 • novella
 • 19. századi szépirodalom

Szövegtanúk listája

 • Szövegtanú mk-39-vaa-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 • Szövegtanú mk-39-vaa-witPEHI: Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 • Szövegtanú mk-39-vaa-witKrk: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 69-72.

Elektronikus kiadás adatai

Responsibility Statement2:
 • A projekt vezetője: Palkó Gábor
 • Szerkesztő: Labádi Gergely
 • XML szerkesztő: Mihály Eszter
 • XML szerkesztő: Gál Richárd
 • Létrehozó: Petőfi Irodalmi Múzeum [REF] [REF]

Kiadás

digital edition
A kiadásról

Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum [REF] [REF]

Kiadás helye: Budapest [REF]

Dátum: 2015

©Free Access - no-reuse [REF]

A kódolásról

XML TEI P5

Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.

 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene ( Institutio oratoria *Quintilianus, Marcus Fabius (35?-96): Institutio oratoria c. művének 10. könyve / Marcus Fabius Quintilianus ; ford. Holub Mátyás. Budapest : Lampel, 1873 Budapest : Rudnyánszky Ny., Római remekírók magyar fordításban [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik( A t. Házból (Hatodik nap *Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]) Krk 78, 78:36-37*Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]). MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] kedvelte a kifejezést, a Krk* eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben ( Különös házasság *Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] Krk 13*Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK], 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban*OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegtanú:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es pozsonyi* Pozsony [GEO] országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket Mária Teréziá* Mária Terézia [PIM][VIAF]nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma Petőfi Sándor* utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegtanú:
 
expeditiot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
 
 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene ( Institutio oratoria *Quintilianus, Marcus Fabius (35?-96): Institutio oratoria c. művének 10. könyve / Marcus Fabius Quintilianus ; ford. Holub Mátyás. Budapest : Lampel, 1873 Budapest : Rudnyánszky Ny., Római remekírók magyar fordításban [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik( A t. Házból (Hatodik nap *Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]) Krk 78, 78:36-37*Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]). MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] kedvelte a kifejezést, a Krk* eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben ( Különös házasság *Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] Krk 13*Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK], 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban*OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegtanú:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es pozsonyi* Pozsony [GEO] országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket Mária Teréziá* Mária Terézia [PIM][VIAF]nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma Petőfi Sándor* utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegtanú:
 
expeditiot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
 
 
  VÍGJÁTÉK AZ ADÓHIVATALBAN  
  Lucus a non
lucendo. De miért ne?
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
lucendo. <Mint mikor színes pillangó röpköd> <Vigjatek az adohivatalban> <Ambar> De miért ne?
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet Lucus a non lucendo. - Berek a nem világításról. A szólás általában az értelmetlen etimológiákat gúnyolja; a berek neve azért lenne lucus, mert az árnyék miatt ott nincs fény (non lucet). Bár ironikusan szokás használni, eredetileg komolyan vetődhetett fel ez az abszurd szófejtés, minthogy Quintilianus kifakad ellene ( Institutio oratoria *Quintilianus, Marcus Fabius (35?-96): Institutio oratoria c. művének 10. könyve / Marcus Fabius Quintilianus ; ford. Holub Mátyás. Budapest : Lampel, 1873 Budapest : Rudnyánszky Ny., Római remekírók magyar fordításban [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] 1,6.34). Tágabb értelemben minden erőltetett magyarázatra használható. MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] azonban némiképp eltérő jelentésben szokta alkalmazni, mégpedig olyankor, ha fel akarja hívni a figyelmet az ellentmondásra valakinek vagy valaminek neve és lényege, vagy lényege és a hozzárendelt minőség között; pl. a gyengébb erők (lucus a non lucendo) közé tartozik( A t. Házból (Hatodik nap *Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF]) Krk 78, 78:36-37*Mikszáth Kálmán összes művei. 78. Cikkek és karcolatok 28, 1889, kiad. Rejtő István, Suhai Pál. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1984. [OSZK]). MK* Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] kedvelte a kifejezést, a Krk* eddig megjelent köteteiben 17-szer fordult elő, de többnyire a publicisztikai munkákban és csak egyszer szépirodalmi műben ( Különös házasság *Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK]+ Mikszáth Kálmán [PIM][VIAF] Krk 13*Mikszáth Kálmán, összes művei. Regények és nagyobb elbeszélések 13, 1900. Szerk. Bisztray Gyula. Budapest, Akadémiai. 1960. [OSZK], 74:25).
Hiszen a temetőben is röpködnek
némelykor
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
röpködnek <.> szines
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
színes pillangók. Úgy van, valóságos vígjáték, de asszony nélkül.  
  Személyek: Egy
háziúr, egy cselszövő, egy ipa, egy üzlettárs, azaz három
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háziúr <Egy cse> <E>egy cselszövő <E>egy üzlet társ <es> az az három
n
Jegyzet [A K-ban*OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio a négy szereplő először mind külön sorban, nagy kezdőbetűvel, majd egy sorra átjavítva.]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
adóhivatalnok.  
  A háziúrnak neve Harkály, nagy
háza van rengeteg számú boltokkal a belvárosban
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
háza van {rengeteg szamu boltokkal} a belvárosban
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
; Harkály úr tekintélyes polgár, városi képviselő (virilista
n
Jegyzet virilista - a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a címen tagja a városi képviselőtestületnek
) és a közügyek egyik tisztelt oszlopa.
Jelszava: az a bizonyos vitám et sanguinem
*
Szövegtanú:
 
oszlopa, <De a közügyek oszlopai> Jelszava: {az a bizonyos} vitam et sang<u>vinem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
sangvinem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sed avenam non
n
Jegyzet vitám et sanguinem sed avenam non - Életünket és vérünket - de zabot nem. Az 1741-es pozsonyi* Pozsony [GEO] országgyűlésen a rendek állítólag a vitam et sanguinem! felkiáltással ajánlották fel segítségüket Mária Teréziá* Mária Terézia [PIM][VIAF]nak. A gúnyos kiegészítés arra utal, hogy anyagi áldozatokra viszont nemigen hajlottak.
. Gyönyörű beszédeket vág ki a városi közgyűléseken a polgári kötelességekről, de az adóbevallásnál mesés kicsinyre mondja be a jövedelmeit. Nem dicsekedő ember,
az bizonyos
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ember <annyi> az bizonyos.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Mikor a jövedelembevallás
történt, a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
történt <a meg ki nem adott bolthelyiségeket> a bolthelyiségeknek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
nagy része nem volt még kiadva, s noha
kereskedelemben
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kereskedelmileg
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a legélénkebb ponton, a Koronaherceg utcá
n
Jegyzet Koronaherceg utca – ma Petőfi Sándor* utca
ban vannak az üzlethelyiségek, Harkály úr mégis oly szerény igényeket táplál, hogy négy-ötszáz forintra szabta egy-egy bolttól a
várható évi bért.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
varható <arenda> évi bért.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Hiába, vannak még mérsékelt lelkű háziurak.  
  A bevallási ív felkerült az
adóhivatalba, egy szőke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
adóhivatalba, <valamelyik> egy szőke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
fogalmazó átolvasta és fejet csóvált.  
  S melyik szőke fogalmazó az, amelyik ne szeretne Wekerle lenni? Még a
barnák se bánnák
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a barnák is olyanok. <A>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  A szőke
fogalmazó felugrott
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fogalmazó <atolvasvan az ivet> felugrott
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
az asztaltól és felkiáltott.  
  – Ez már mégis sok! Akarom mondani, ez már mégis kevés!  
  Izgatottan járkált fel s alá az irodában, míg felcsillanó ötlete teljesen kidomborodott.  
  – Megvan. Hollá, Dudva bácsi!  
  Erre a szóra megfordult az öreg adóhivatali írnok és bámuló szemeket meresztett a szőke fogalmazóra.  
  – Egy jó gondolatom támadt,
Dudva bácsi
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Dudva bácsi. <Akar e ipam lenni?>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – No – szólt oda hanyagul az írnok.  
  – Akar–e ipam lenni?  
  Az öreg reszkető kezeiből kiesett
a toll, fölkelt, majd lassan, ünnepélyesen levette
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a toll, (fölkelt) majd lassan (ünnepélyesen) levette
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
pápaszemét az
orráról, s fájós
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
orráról s <lassu> fajos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kékes szemeiből könnycseppek szivárogtak.  
  – Az isten akaratja legyen – rebegte kenetesen rekedt, elfogódott
hangon – Oh, oh!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
hangon. <Es melyik> Oh oh!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
Én istenem, én édes jó istenem. Ki hitte volna? És ugyan melyiket választotta? De minek is kérdezem? Ugye, ugye a Minkát?  
  A szőke fogalmazó fölnevetett.  
  – Ön
félreért engem
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
félreért<ett> engem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, Dudva bácsi.  
  – Hogyan? – kérdé a vén írnok, elvörösödve, zavartan.  
  – Én egy kis hivatalos
expedíciót
*
Szövegtanú:
 
expeditiot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
expediciót
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
szeretnék inszcenírozni
n
Jegyzet inszcenírqzni- megrendezni
. Egy kis csínyt, az állam
javára, ahol önt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
javára. <s ont ip> ahol önt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ipámnak kellene kiadni.  
  – Ah! Bocsánatot kérek, ez már más. Igen, igen.
Értem már! – Elszomorodva támolygott vissza asztalához
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ertem mar. Aha! tudom <(> <s>S eElszomorodva támolygott vissza asztalahoz<)>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
s mély
keserűséggel dörmögte:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
keserűséggel tette> jegyze meg dörmögte
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– Oh, igen, igen, csak tréfa volt.  
  – Éppen nem akartam tréfálni. Szavamra mondom. Nem is tudtam, vannak–e Dudva kisasszonyok.  
 
Jó leányok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– sóhajtott fel az öreg –, derék leányok (kezével izgatottan simítá végig ráncos homlokát).
No, no, no, nem tesz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
No {no no}, nem tesz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
semmit. Hát igenis, rendelkezésére állok.  
  A
szőke fogalmazónak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: szőke <imo> fogalmazónak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
még csak egy
compagnonra
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
compa< non>gnonra
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet compagnon – társ
volt szüksége; azt is talált az adótisztek között, s akkor aztán megbeszélték hárman a teendőket.  
  – Milyen üzletet nyissunk?  
 
Talán szalagkereskedést!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
- Talán <papir> szalag kereskedést!
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Mit gondol Schwiegervater?
n
Jegyzet Schwiegervater – ipam
 
  – Egyre megy a dolog.  
 
Csak
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
dolog: <Csak jo [!] kell játszani a szerepeket Délután beállítottak Harkály urhoz> - Csak
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jól kell játszani a szerepeket. Otthon ne felejtse, bácsi, a
burnót
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hurnót [nyomdahiba]
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
-szelencéjét.  
  Délután beállítottak Harkály úrhoz, hogy meg akarják nézni a boltokat. A szőke fogalmazó vitte a szót svábos
németséggel. Harkály
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
németséggel <beszelt>. Harkály
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
úr
maga mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
maga <jott> mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
meg nekik a boltokat nyájas
arccal, a vén írnok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
arczczal {a} <az> {ven} irnok [1. az irnok 2. a ven irnok]
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
egyre szippantgatott, prüsszögött és jóváhagyólag
rázta fejét
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
rázta <a> fejet
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, míg ellenben a compagnon ellenvetéseket tett, gáncsot vetett, vagy szűk volt neki a helyiség, vagy nem
eléggé világos,
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
eléggé <alkalm> világos
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vagy nem eléggé olcsó. Harkály
úr sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ur <igazán drágára> sorba mutogatta
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
valamennyit és igazán drágára szabta az árakat.
Két- és háromezer
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ket {es} három ezer
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forint
közt váltakozott a bérösszeg.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kozt <le…… > váltakozott a <berletösszeg> bérösszeg.
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Nem lehet – hajtogatta a compagnon. –
Sok, ami sok.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Sok, <sok!> ami sok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Was
sollen wir
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
solln wier
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
machen
n
Jegyzet Was sollen wir machen, Herr Schwiegerpapa?– Mit csináljunk, ipamuram?
, Herr
Schwiegerpapa? – kérdezé
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swieger papa? - <ke.d> kerdezé
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
minduntalan a fogalmazó.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkaly {ur} mennyre foldre eskudozott hogy> <— Engedjen valamit a>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Ejh – felelte rendesen az öreg –, a háziúr engedni fog,
mert ő jó ember
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
: mert <engedni kell> ő jó ember
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
De már ez ellen
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
De {mar} ez ellen
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
kézzel-lábbal protestált Harkály úr. Ő,
az igaz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Ő <bizony> az igaz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, jó ember, de nem enged a szentnek sem.
Olyan ár ez, mint
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Olyan ar {ez} mint
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a zsemlyéé, abból egy rézgaras nem sok, de annyit sem adhat fel. A többi boltosok is olyan összegeket fizetnek. A Zwick és
Braun
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Baum
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
cég fizet háromezerét, a Groll cég kétezer-nyolcszázat, a
Lipper és fiai
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Lápper firma
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
ötvennel kevesebbet, pedig
azok valami rokonság is távolról
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
azok <....> valami rokonság {is}tavolról
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  Végre nagy huzavona után kialkudták a sarokboltot kétezer-hétszázra (amire siránkozó hangon monda Harkály úr, hogy
ez tiszta ajándék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ez {tiszta} ajándek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
), de a compagnon különböző ellenvetéseire mégis az lett a
véghatározat:
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
veghatarozat: <hogy: Hat>)
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Hát jól van, aludjunk rá még egyet, este
megbeszéljük
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
megbeszeljük {otthon} a dolgot
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
otthon a dolgot és holnap elhozzuk az előpénzt.  
  Harkály úr másnap egész délelőtt otthon volt, várta a foglalót, de
ahelyett csak egy sürgős megidézés
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a helyett {csak} egy {sürgös) megidezes
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
jött az adóhivataltól.  
 
– Mit akarnak már megint? – dünnyögte bosszúsan. – Borzasztó az
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Harkály> - Mit akarnak mar megint? - dünyögte <Harkaly ur> bosszusan - <de azert> borzasztó <dolog> az
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, hogy az az állam sohase tud veszteg ülni.  
  Felcihelődött és elballagott az adóhivatalba. Meghökkent egy kicsit, mikor a
tegnapi fiatal szalagkereskedőt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
tegnapi {fiatal} szalag kereskedőt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
vélte felösmerni az asztalnál.  
  De nem,
mégsem lehet! Káprázat
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
meg sem lehet <az>! Kaprázat
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, szemcsaló játéka a természetnek. És mégis... ilyen csodálatos hasonlat alig képzelhető.  
  A szőke fogalmazó udvariasan kelt fel a látogató előtt.  
  – Mit tetszik, kérem?  
  – Meg vagyok ide idézve.  
  – Kihez van szerencsém, kérem?  
  – Én
Harkály háztulajdonos vagyok
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
Harkaly {haztulajdonos} vagyok
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
– felelte Harkály úr vidám mosollyal. (Most már nyilvánvaló, hogy tévedett a személyre nézve, és
csak hiábavaló
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
csak <haszontalan> hiabavalo
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
rémképeket csinált magának.)  
  De e pillanatban
konvulziv
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
konvulsiv <kohogesi> pruszkölési
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
n
Jegyzet konvulziv – görcsös
prüszkölési roham lepte meg a szomszéd asztalnál az öreg Dudva bácsit. Harkály úr
odapillantott és elhalványodék
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
odapillantott es <osszerezzent> elhalvanyod< ott>ek
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
. Ott ült vonásról vonásra a tegnapi
Schwiegervater
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
 
– Ah, persze – raccsolt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
swiegervater
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
a fogalmazó – , azért kérettem önt ide mert itt egy jövedelem–bevallási ív van, melynek az adatai nem látszanak előttem pontosaknak.  
  – Igenis kérem, – motyogta Harkály úr megsemmisülten.  
  – Itt vannak például a boltok, és respektíve
n
Jegyzet respektíve – illetve
a
sarokbolt, ötszáz forinttal
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
sarokbolt <mely otszaz forintra van praeliminálva> otszaz forinttal de <en> nekem
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, de nekem tudomásom van róla, hogy azt éppen tegnap vette ki egy fiatal kereskedő
kétezer-hétszáz
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<2>ketezer hétszáz
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
forinton.  
  – Igenis kérem – nyögte
a háziúr
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
a<z> háziúr
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
.  
  – És a
többi helyiségekkel
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
többi <boltokkal> helyisegekkel
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
is így áll a dolog. Hát már most itt toll és a tinta, méltóztassék talán ezeket az adatokat kiigazítani.
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
<Ezer örömmel>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
 
  – Igenis, igenis.  
  Harkály úr leült engedelmesen, mint egy bárány és berakta izzadó homlokkal, elhomályosodó szemmel, reszkető kézzel az igazi számokat a bevallásba.  
  Mikor
fölkelt
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
felkelt
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, tíz esztendővel látszott öregebbnek. A szőke fogalmazó
kikísérte két szobán
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
kikísérte <az ajtóig> ket szobán
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
keresztül, ahol csupa gúnyos arcok vigyorogtak feléje.  
  Ah, milyen világ ez. Milyen világ! Valaha, harminc évvel
ezelőtt magasan
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
ezelőtt <milyen> magasan
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
hordta volna a
fejét, büszke
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
fejet <milyen> büszke
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
homlokkal lépne ki az utcára, hogy ilyen turpisságon érték rajta, s most meggörnyedve, szégyentől kivörösödve oson ki az ajtón, s csak mikor már
becsapódik utána
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
becsapódik <ak> utána
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio
 
, akkor sziszegi keserűen:  
 
Hóhérok!
*
Szövegtanú:
Pesti Hírlap, 1888. május 20., 10. évf., 140. sz- (5.. 6. l.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, Scarron jelzéssel.
 
– Hóhérok! <Hoherok!>
*
Szövegtanú:
OSZK Fol. Hung. 2169/3-8-10. folio