X (Close panel)Bibliográfiai adatok

VÖRÖSMARTY HASZONBÉRLŐJE

Szerző: Mikszáth Kálmán

Bibliográfiai adatok

Cím: Mikszáth Kálmán összes művei 39. kötet
Alcím: Mikszáth elbeszélések XVI. (1893-1897)
Dátum: 2007 1888
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Argumentum Kiadó
ISBN:
Sajtó alá rendező:
Hajdu Péter
Hajdu Péter PIM:32408 VIAF:48585251 [PIM][VIAF]
Szerkesztő:
Fábri Anna
Fábri Anna PIM:53725 VIAF:23307366 [PIM][VIAF]
Nyelvek:
Kulcsszavak:
  • Mikszáth Kálmán
  • novella
  • 19. századi szépirodalom

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás mk-39-vh-witKOSZK: OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
  • Szövegforrás mk-39-vh-witKMP: M. Pesti Hírlap, 1888. október 3., 10. évf, 273. sz. (1-, 2.1.) »A Pesti Hírlap tárcája« rovatban, névjelzés nélkül.
  • Szövegforrás mk-39-vh-witKRK: Mikszáth Kálmán összes művei. 39. Elbeszélések 13, 1888. szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna, S.a.r. Hajdu Péter. Budapest: Argumentum Kiadó. 2001. 127-129.

Elektronikus kiadás adatai:

project manager: Palkó Gábor
Szerkesztő: Labádi Gergely
XML szerkesztő: Mihály Eszter
XML szerkesztő: Gál Richárd
Felelős kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum
Kiadás helye: Budapest
2015 ©Free Access - no-reuse

A kódolásról:

XML TEI P5 Szerkesztői megjegyzések az elektronikus kiadáshoz.
 
  A VÖRÖSMARTY HASZONBÉRLŐJE  
  A dákai
n
Jegyzet
Dáka
Dáka [GEO]
- község
Pápától
Pápa [GEO]
délre
uradalom,
ahol utolsó
*
Szövegforrás:
 
ahol <most> utolsó
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
napjait élte a nagy özvegy,
Batthyány Lajosné
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Lajosné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthyány Lajos
Batthyány Lajos [PIM][VIAF]
- (1806-49) Az 1848 áprilisában alakult felelős magyar kormány miniszterelnöke, akit 1849-ben lefejeztek.
, valaha a
Batthyány Kazimíré
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Kazimiré
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthiány Kazimír
Batthyány Kázmér [PIM][VIAF]
- (1807-54) Reformer politikus, 1848-49-ben délvidéki kormánybiztos, majd a Szemere-kormány külügyminisztere, aki emigrációban halt meg. A Kazimír a Kázmér németes alakja.
volt.  
  A negyvenes évek elején kezdte azt rendezni
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyany<i>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kazimír, s már jóval előbb az úrbér eltörlésénél, tűrhető módon szabályozta ez uradalomban a jobbágyság
és a közte való
*
Szövegforrás:
 
és {a} közte való
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyt, Deák Ferenctől (akivel nagy barátságban volt) kérvén tanácsot egyben-másban.  
  Egy ízben így szólt az ország bölcse, meleg kandallónál
beszélgetvén e rendezésről:
*
Szövegforrás:
 
beszélgetvén <e dologro> e rendezésről:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Ha úgy
felmarad egypár szessziód
*
Szövegforrás:
 
felmarad <vagy ket sessiót> egy par sessiod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet szesszió - jobbágytelek
, bizony adhatnál belőle vagy kettőt ennek a Vörösmartynak.  
 
– Vörösmartynak? Nagyon
*
Szövegforrás:
 
– {Vorosmartynak?) Nagyon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szívesen – felelte a gróf. – Csináld meg
róla az írást.
*
Szövegforrás:
 
róla az irást. <Adok, hogy ne adnék Vörösmartynak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
Egypár nap
*
Szövegforrás:
 
<<Deák mar sietett megírni a< dolgot>z ajandekozas<i levelet<...> s mire a gróf {újra visszajött veszpremmegyebol} <keszseggel alairta> átnyujtotta nekt>> Egy par nap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
múlva személyesen vitte el Deák az írást. A gróf aláírta készséggel:  
  – No, meg vagy-e velem elégedve?  
  – Még nem –
felelte Deák –, mert egy kis hiba van még. Nem jutott eszünkbe a múltkor, hogy a mi Vörösmartynk a pennájával szánt s a porzótartójából vet. Egyszóval nem mehet neked oda Dákára robotba dolgozni.
*
Szövegforrás:
 
felelte Deák – Mert latod Vörösmarty <betuket> betukkel szánt a papíroson; az nem mehet neked oda az urbért teljesíteni. <Hat mar mo>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Hát mit
kívánsz tőlem?
*
Szövegforrás:
 
kivansz még tőlem?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Mentsd
fel a szolgálmányok teljesítése
*
Szövegforrás:
 
fel <őt min> a szolgálmányok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
alól.  
  – Bizony, a kedvedért még azt is megteszem.  
  Arról is kiállították az okmányt,
s a jó Vörösmarty Mihály tudtán
*
Szövegforrás:
 
s {a jó} Vörösmarty {Mihál} <a> tudtán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kívül
lett földbirtokos.
*
Szövegforrás:
 
lett <földesur> földbirtokos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Deák meg se mondta neki; mert még nem volt a dolog eligazítva egészen.  
  Vagy fél év múlva
újra megszorongatta a grófot
*
Szövegforrás:
 
újra elővette a grófot.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Már csak megint elő kell hoznom ezt a Vörösmarty-dolgot.  
 
Megint van valami
*
Szövegforrás:
 
Megint {van} valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
bajotok?  
 
Megint
*
Szövegforrás:
 
– <Nem> Megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kifelejtettem valamint, mert így,
ahogy van, nem
*
Szövegforrás:
 
ahogy {van,} nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
ér annak a
poétának
*
Szövegforrás:
 
poetának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
semmit
Hiszen nem mehet az oda gazdálkodni.
*
Szövegforrás:
 
Hiszen <az> nem mehet oda {az} gazdálkodni, <mert akkor nem írni>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Az már igaz.
De mit
*
Szövegforrás:
 
De <hat> mit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
tegyünk? – kérdé Batthyány nyugtalanul.  
 
– Tudod mit? Vedd ki a birtokát
*
Szövegforrás:
 
–<….> Tudod mit. Vedd ki <azt> a birtokát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
haszonbérbe.  
 
– Hát az is jól van.
*
Szövegforrás:
 
<Isten neki> Hat az is jol van.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
írd meg a haszonbéri szerződést. Mit adjak neki évenkint?  
 
– Három- vagy négyszáz
*
Szövegforrás:
 
- <Negyszaz> Három vagy negyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forintokat.
*
Szövegforrás:
 
<– Hol van <az>? A holdban? – <N> Haszonbérben <van>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Írj be négyszázat!  
  A haszonbéri szerződés is meglett. Most már el lehetett mondani Vörösmartynak az egészet  
  – Tudod-e, Miska, hogy te földbirtokos vagy?  
  – Miféle birtokon?  
  – A magadén.  
  – Ne beszélj rébuszokban.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kázmértól kaptál
két jobbágytelket
*
Szövegforrás:
 
ket {jobbagy} sessiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
. Itt van az ajándékozó levél róla.  
  – Nem fogadhatom el – ellenkezett a költő. – Miféle jusson fogadhatnám el?  
 
Hallgass. Már
*
Szövegforrás:
 
<Lari fari> Hallgass. Mar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
el is fogadtad, sőt már ki is adtad haszonbérbe.  
 
– Én?
*
Szövegforrás:
 
<No ez különös> Én?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Nos igen. Elég jól adtad ki,
Miska, ne lármázz, a mai
*
Szövegforrás:
 
Miska, {ne lármázz} a mai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyok közt
elég jól. Négyszáz
*
Szövegforrás:
 
eleg jol <Negysz> Négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forint szép pénz, Miska.  
  Vörösmarty átnézte az ajándékozó levelet s mosolyogva hebegett köszönetet Deáknak.  
  – Mindent tudok most már,
csak még azt mondd meg, ki
*
Szövegforrás:
 
csak {meg} azt mond [!] meg <{meg}> ki
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
légyen a haszonbérlőm?  
  – Hát nem mondtam?
Batthyány Kázmér
*
Szövegforrás:
 
Bathianyí <g>Kázmér
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Tudom, tudom,
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
adta a birtokot, de ki vette ki haszonbérbe?  
  – Maga
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyani
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Nem lehet az! –
szólt elámulva
*
Szövegforrás:
 
szolt <..> elámulva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmarty. – Hiszen ha olyan nagyon kellene neki, hogy haszonbérbe vegye, akkor nem adta volna ide ingyen?  
 
– Nem érted te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
 
- Nem erte< <sz <te ahhoz> <hozza> >d te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Olyan a te eszed ehhez,
mint egy tyúké
*
Szövegforrás:
 
mint {egy} tyúké
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.
Hallgass és örülj, hogy olyan jó haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
 
Hallgass <hog> es örülj hogy olyan <jo hasz> jo haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
van. Nem minden bolond poétának
van olyan.
*
Szövegforrás:
 
van olyan jó haszonbérlője mint Bathiani Kázmér.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Ezernyolcszáznegyvennyolc
elején valami
*
Szövegforrás:
 
elejen <valamik> valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
beszéd
került elő a birtokról
*
Szövegforrás:
 
került {elo} a birtokról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmartyéknál;
az öreg Deák homloka
*
Szövegforrás:
 
az öreg {Deák} homloka
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nagyon befelhősödött.  
  – Kapod-e pontosan azokat a négyszáz forintokat?  
 
– Kapom bizony
*
Szövegforrás:
 
– <Neha aranyakban> Kapom bizony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
; néha el is téveszti a gróf többnek. Nagyon meg vagyok
elégedve a bérlőmmel.
*
Szövegforrás:
 
elégedve a haszonbérlőmmel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
elégedve bérlőmmel
n
Jegyzet A névelő sajtóhiba folytán maradhatott ki, hiszen a mondat így inkorrekt.]
*
Szövegforrás:
 
 
  – Hm – mordult fel az ország messze látó bölcse – , pedig alighanem tévedtem, mikor két évvel
ezelőtt azzal biztattalak, hogy
*
Szövegforrás:
 
ezelőtt <azt mondtam neked> azzal biztattalak hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
jó bérlőd van.  
  – Hogy érted ezt?  
  – Nem neked való dolog az,
Miska – szólt elgondolkozva az öregúr – , majd eligazítom én.
*
Szövegforrás:
 
Miska <Majd>—szolt elgondolkozva az oreg ur majd eligazítom én <azt>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  S
a következő alkalommal
*
Szövegforrás:
 
a következő <napokban mikor a> alkalommal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, mihelyt
Batthyányval
*
Szövegforrás:
 
Bathianyival
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
találkozgatott, kerülgetni kezdte:  
 
*
Szövegforrás:
 
<- Egyet mondok Kazmer ketto lesz belőle>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Mondanék valamit, Kázmér, ha meg nem neheztelnél.  
  – Parancsolj, kérlek.  
 
Be
*
Szövegforrás:
 
Beh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
okosan tennéd, édes fiam, ha
azt a négyszáz
*
Szövegforrás:
 
azt {a} négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
forintnyi haszonbért, amit annak a ritmus-csinálónak fizetsz, betábláztatnád a birtokaidra.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
<B> Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
felpattant:  
  – Ugyan minek az? Hát
nem bíztok abban, amit
*
Szövegforrás:
 
nem <bizik bennem> biztok abban amit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
én egyszer kimondtam, hogy azt mindig megtartom? Hát nem leszek én mindig
Batthyány?
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – No, no. Te mindig
az leszesz, de barátom, a viszonyok változhatnak
*
Szövegforrás:
 
az <leszel> leszesz, de <fordulhatnak> {változhatnak) baratom <az idők> a viszonyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
 
– Én nem változom.
*
Szövegforrás:
 
– En nem <fordulok> változom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< - Téged megva>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Nem, amíg az a nagy pallos, a halálé vagy másé, le nem csapja a fejedet.  
  – És ha lecsapja is. Hát ott maradnak a birtokaim.  
 
– No, no, no. Sok mindenféle történik a világon. Az ember fejével együtt szalad el néha a földje is. Hiszen
*
Szövegforrás:
 
– No no no { <..... r a föld is> <<H.t.. {a birtok a} fis<c>kus> > <Neha a fold is szaladni> Sok mindenfele történik a világon Az ember fejevel együtt szalad el néha a földje is.} Hiszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nem mondom én. De csak mégis jobb lesz az, ha bekebelezteted
azt a kis összeget.
*
Szövegforrás:
 
azt a <potom> kis összeget.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
– Ahogy te gondolod
*
Szövegforrás:
 
Ahogy {te} gondolod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– monda
Batthyány érctelen tompa hangon, egy szomorú előérzettől megkapatva.
*
Szövegforrás:
 
Battyani <szomoru> ercztelen tompa {hangon} egy szomoru előerzettől < <.......> összeszorult szívvel > > megkapatva.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Amit
Deák előre megérzett
*
Szövegforrás:
 
Deák {előre} megérzett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, megtörtént.
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szomorú vége bekövetkezett, s a
birtokait is konfiskálták
*
Szövegforrás:
 
birtokait {is} konfiskaltak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet konfiskálták - elkobozták
, de a Vörösmarty négyszáz pengője bekebelezve lévén az uradalmon, kijárt annak holta
napjáig a kincstártól.
*
Szövegforrás:
 
napjáig a <csasz.> kincstártól
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< < Az <orszag> orszag bolcse<n>nek, a ki {figyelte} a sasok ropulese<bol>t {s} kitalálta {abból}azok <bekovetkezo> elmaradhatatlan <veszedelmét volt gondja ra, hogy a> vesztet, <meg arra is volt gondja, hogy megm> meg e remito helyzetben is <volt elég> tudott arra gondolni, hogy egy fulemilet veszni ne engedjen A > >
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
E fenséges nagy alakban, aki ügyelte a sasok röpülését, s kitalálta abból elmaradhatatlan vesztüket, volt annyi bölcsesség, hogy eközben egy megmenthető fülemiléről gondoskodjék.  
 
 
  A VÖRÖSMARTY HASZONBÉRLŐJE  
  A dákai
n
Jegyzet
Dáka
Dáka [GEO]
- község
Pápától
Pápa [GEO]
délre
uradalom,
ahol utolsó
*
Szövegforrás:
 
ahol <most> utolsó
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
napjait élte a nagy özvegy,
Batthyány Lajosné
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Lajosné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthyány Lajos
Batthyány Lajos [PIM][VIAF]
- (1806-49) Az 1848 áprilisában alakult felelős magyar kormány miniszterelnöke, akit 1849-ben lefejeztek.
, valaha a
Batthyány Kazimíré
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Kazimiré
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthiány Kazimír
Batthyány Kázmér [PIM][VIAF]
- (1807-54) Reformer politikus, 1848-49-ben délvidéki kormánybiztos, majd a Szemere-kormány külügyminisztere, aki emigrációban halt meg. A Kazimír a Kázmér németes alakja.
volt.  
  A negyvenes évek elején kezdte azt rendezni
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyany<i>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kazimír, s már jóval előbb az úrbér eltörlésénél, tűrhető módon szabályozta ez uradalomban a jobbágyság
és a közte való
*
Szövegforrás:
 
és {a} közte való
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyt, Deák Ferenctől (akivel nagy barátságban volt) kérvén tanácsot egyben-másban.  
  Egy ízben így szólt az ország bölcse, meleg kandallónál
beszélgetvén e rendezésről:
*
Szövegforrás:
 
beszélgetvén <e dologro> e rendezésről:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Ha úgy
felmarad egypár szessziód
*
Szövegforrás:
 
felmarad <vagy ket sessiót> egy par sessiod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet szesszió - jobbágytelek
, bizony adhatnál belőle vagy kettőt ennek a Vörösmartynak.  
 
– Vörösmartynak? Nagyon
*
Szövegforrás:
 
– {Vorosmartynak?) Nagyon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szívesen – felelte a gróf. – Csináld meg
róla az írást.
*
Szövegforrás:
 
róla az irást. <Adok, hogy ne adnék Vörösmartynak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
Egypár nap
*
Szövegforrás:
 
<<Deák mar sietett megírni a< dolgot>z ajandekozas<i levelet<...> s mire a gróf {újra visszajött veszpremmegyebol} <keszseggel alairta> átnyujtotta nekt>> Egy par nap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
múlva személyesen vitte el Deák az írást. A gróf aláírta készséggel:  
  – No, meg vagy-e velem elégedve?  
  – Még nem –
felelte Deák –, mert egy kis hiba van még. Nem jutott eszünkbe a múltkor, hogy a mi Vörösmartynk a pennájával szánt s a porzótartójából vet. Egyszóval nem mehet neked oda Dákára robotba dolgozni.
*
Szövegforrás:
 
felelte Deák – Mert latod Vörösmarty <betuket> betukkel szánt a papíroson; az nem mehet neked oda az urbért teljesíteni. <Hat mar mo>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Hát mit
kívánsz tőlem?
*
Szövegforrás:
 
kivansz még tőlem?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Mentsd
fel a szolgálmányok teljesítése
*
Szövegforrás:
 
fel <őt min> a szolgálmányok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
alól.  
  – Bizony, a kedvedért még azt is megteszem.  
  Arról is kiállították az okmányt,
s a jó Vörösmarty Mihály tudtán
*
Szövegforrás:
 
s {a jó} Vörösmarty {Mihál} <a> tudtán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kívül
lett földbirtokos.
*
Szövegforrás:
 
lett <földesur> földbirtokos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Deák meg se mondta neki; mert még nem volt a dolog eligazítva egészen.  
  Vagy fél év múlva
újra megszorongatta a grófot
*
Szövegforrás:
 
újra elővette a grófot.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Már csak megint elő kell hoznom ezt a Vörösmarty-dolgot.  
 
Megint van valami
*
Szövegforrás:
 
Megint {van} valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
bajotok?  
 
Megint
*
Szövegforrás:
 
– <Nem> Megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kifelejtettem valamint, mert így,
ahogy van, nem
*
Szövegforrás:
 
ahogy {van,} nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
ér annak a
poétának
*
Szövegforrás:
 
poetának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
semmit
Hiszen nem mehet az oda gazdálkodni.
*
Szövegforrás:
 
Hiszen <az> nem mehet oda {az} gazdálkodni, <mert akkor nem írni>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Az már igaz.
De mit
*
Szövegforrás:
 
De <hat> mit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
tegyünk? – kérdé Batthyány nyugtalanul.  
 
– Tudod mit? Vedd ki a birtokát
*
Szövegforrás:
 
–<….> Tudod mit. Vedd ki <azt> a birtokát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
haszonbérbe.  
 
– Hát az is jól van.
*
Szövegforrás:
 
<Isten neki> Hat az is jol van.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
írd meg a haszonbéri szerződést. Mit adjak neki évenkint?  
 
– Három- vagy négyszáz
*
Szövegforrás:
 
- <Negyszaz> Három vagy negyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forintokat.
*
Szövegforrás:
 
<– Hol van <az>? A holdban? – <N> Haszonbérben <van>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Írj be négyszázat!  
  A haszonbéri szerződés is meglett. Most már el lehetett mondani Vörösmartynak az egészet  
  – Tudod-e, Miska, hogy te földbirtokos vagy?  
  – Miféle birtokon?  
  – A magadén.  
  – Ne beszélj rébuszokban.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kázmértól kaptál
két jobbágytelket
*
Szövegforrás:
 
ket {jobbagy} sessiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
. Itt van az ajándékozó levél róla.  
  – Nem fogadhatom el – ellenkezett a költő. – Miféle jusson fogadhatnám el?  
 
Hallgass. Már
*
Szövegforrás:
 
<Lari fari> Hallgass. Mar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
el is fogadtad, sőt már ki is adtad haszonbérbe.  
 
– Én?
*
Szövegforrás:
 
<No ez különös> Én?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Nos igen. Elég jól adtad ki,
Miska, ne lármázz, a mai
*
Szövegforrás:
 
Miska, {ne lármázz} a mai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyok közt
elég jól. Négyszáz
*
Szövegforrás:
 
eleg jol <Negysz> Négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forint szép pénz, Miska.  
  Vörösmarty átnézte az ajándékozó levelet s mosolyogva hebegett köszönetet Deáknak.  
  – Mindent tudok most már,
csak még azt mondd meg, ki
*
Szövegforrás:
 
csak {meg} azt mond [!] meg <{meg}> ki
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
légyen a haszonbérlőm?  
  – Hát nem mondtam?
Batthyány Kázmér
*
Szövegforrás:
 
Bathianyí <g>Kázmér
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Tudom, tudom,
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
adta a birtokot, de ki vette ki haszonbérbe?  
  – Maga
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyani
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Nem lehet az! –
szólt elámulva
*
Szövegforrás:
 
szolt <..> elámulva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmarty. – Hiszen ha olyan nagyon kellene neki, hogy haszonbérbe vegye, akkor nem adta volna ide ingyen?  
 
– Nem érted te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
 
- Nem erte< <sz <te ahhoz> <hozza> >d te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Olyan a te eszed ehhez,
mint egy tyúké
*
Szövegforrás:
 
mint {egy} tyúké
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.
Hallgass és örülj, hogy olyan jó haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
 
Hallgass <hog> es örülj hogy olyan <jo hasz> jo haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
van. Nem minden bolond poétának
van olyan.
*
Szövegforrás:
 
van olyan jó haszonbérlője mint Bathiani Kázmér.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Ezernyolcszáznegyvennyolc
elején valami
*
Szövegforrás:
 
elejen <valamik> valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
beszéd
került elő a birtokról
*
Szövegforrás:
 
került {elo} a birtokról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmartyéknál;
az öreg Deák homloka
*
Szövegforrás:
 
az öreg {Deák} homloka
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nagyon befelhősödött.  
  – Kapod-e pontosan azokat a négyszáz forintokat?  
 
– Kapom bizony
*
Szövegforrás:
 
– <Neha aranyakban> Kapom bizony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
; néha el is téveszti a gróf többnek. Nagyon meg vagyok
elégedve a bérlőmmel.
*
Szövegforrás:
 
elégedve a haszonbérlőmmel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
elégedve bérlőmmel
n
Jegyzet A névelő sajtóhiba folytán maradhatott ki, hiszen a mondat így inkorrekt.]
*
Szövegforrás:
 
 
  – Hm – mordult fel az ország messze látó bölcse – , pedig alighanem tévedtem, mikor két évvel
ezelőtt azzal biztattalak, hogy
*
Szövegforrás:
 
ezelőtt <azt mondtam neked> azzal biztattalak hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
jó bérlőd van.  
  – Hogy érted ezt?  
  – Nem neked való dolog az,
Miska – szólt elgondolkozva az öregúr – , majd eligazítom én.
*
Szövegforrás:
 
Miska <Majd>—szolt elgondolkozva az oreg ur majd eligazítom én <azt>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  S
a következő alkalommal
*
Szövegforrás:
 
a következő <napokban mikor a> alkalommal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, mihelyt
Batthyányval
*
Szövegforrás:
 
Bathianyival
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
találkozgatott, kerülgetni kezdte:  
 
*
Szövegforrás:
 
<- Egyet mondok Kazmer ketto lesz belőle>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Mondanék valamit, Kázmér, ha meg nem neheztelnél.  
  – Parancsolj, kérlek.  
 
Be
*
Szövegforrás:
 
Beh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
okosan tennéd, édes fiam, ha
azt a négyszáz
*
Szövegforrás:
 
azt {a} négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
forintnyi haszonbért, amit annak a ritmus-csinálónak fizetsz, betábláztatnád a birtokaidra.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
<B> Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
felpattant:  
  – Ugyan minek az? Hát
nem bíztok abban, amit
*
Szövegforrás:
 
nem <bizik bennem> biztok abban amit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
én egyszer kimondtam, hogy azt mindig megtartom? Hát nem leszek én mindig
Batthyány?
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – No, no. Te mindig
az leszesz, de barátom, a viszonyok változhatnak
*
Szövegforrás:
 
az <leszel> leszesz, de <fordulhatnak> {változhatnak) baratom <az idők> a viszonyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
 
– Én nem változom.
*
Szövegforrás:
 
– En nem <fordulok> változom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< - Téged megva>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Nem, amíg az a nagy pallos, a halálé vagy másé, le nem csapja a fejedet.  
  – És ha lecsapja is. Hát ott maradnak a birtokaim.  
 
– No, no, no. Sok mindenféle történik a világon. Az ember fejével együtt szalad el néha a földje is. Hiszen
*
Szövegforrás:
 
– No no no { <..... r a föld is> <<H.t.. {a birtok a} fis<c>kus> > <Neha a fold is szaladni> Sok mindenfele történik a világon Az ember fejevel együtt szalad el néha a földje is.} Hiszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nem mondom én. De csak mégis jobb lesz az, ha bekebelezteted
azt a kis összeget.
*
Szövegforrás:
 
azt a <potom> kis összeget.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
– Ahogy te gondolod
*
Szövegforrás:
 
Ahogy {te} gondolod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– monda
Batthyány érctelen tompa hangon, egy szomorú előérzettől megkapatva.
*
Szövegforrás:
 
Battyani <szomoru> ercztelen tompa {hangon} egy szomoru előerzettől < <.......> összeszorult szívvel > > megkapatva.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Amit
Deák előre megérzett
*
Szövegforrás:
 
Deák {előre} megérzett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, megtörtént.
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szomorú vége bekövetkezett, s a
birtokait is konfiskálták
*
Szövegforrás:
 
birtokait {is} konfiskaltak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet konfiskálták - elkobozták
, de a Vörösmarty négyszáz pengője bekebelezve lévén az uradalmon, kijárt annak holta
napjáig a kincstártól.
*
Szövegforrás:
 
napjáig a <csasz.> kincstártól
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< < Az <orszag> orszag bolcse<n>nek, a ki {figyelte} a sasok ropulese<bol>t {s} kitalálta {abból}azok <bekovetkezo> elmaradhatatlan <veszedelmét volt gondja ra, hogy a> vesztet, <meg arra is volt gondja, hogy megm> meg e remito helyzetben is <volt elég> tudott arra gondolni, hogy egy fulemilet veszni ne engedjen A > >
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
E fenséges nagy alakban, aki ügyelte a sasok röpülését, s kitalálta abból elmaradhatatlan vesztüket, volt annyi bölcsesség, hogy eközben egy megmenthető fülemiléről gondoskodjék.  
 
 
  A VÖRÖSMARTY HASZONBÉRLŐJE  
  A dákai
n
Jegyzet
Dáka
Dáka [GEO]
- község
Pápától
Pápa [GEO]
délre
uradalom,
ahol utolsó
*
Szövegforrás:
 
ahol <most> utolsó
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
napjait élte a nagy özvegy,
Batthyány Lajosné
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Lajosné
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthyány Lajos
Batthyány Lajos [PIM][VIAF]
- (1806-49) Az 1848 áprilisában alakult felelős magyar kormány miniszterelnöke, akit 1849-ben lefejeztek.
, valaha a
Batthyány Kazimíré
*
Szövegforrás:
 
Bathianyi Kazimiré
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet
Batthiány Kazimír
Batthyány Kázmér [PIM][VIAF]
- (1807-54) Reformer politikus, 1848-49-ben délvidéki kormánybiztos, majd a Szemere-kormány külügyminisztere, aki emigrációban halt meg. A Kazimír a Kázmér németes alakja.
volt.  
  A negyvenes évek elején kezdte azt rendezni
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyany<i>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kazimír, s már jóval előbb az úrbér eltörlésénél, tűrhető módon szabályozta ez uradalomban a jobbágyság
és a közte való
*
Szövegforrás:
 
és {a} közte való
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyt, Deák Ferenctől (akivel nagy barátságban volt) kérvén tanácsot egyben-másban.  
  Egy ízben így szólt az ország bölcse, meleg kandallónál
beszélgetvén e rendezésről:
*
Szövegforrás:
 
beszélgetvén <e dologro> e rendezésről:
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Ha úgy
felmarad egypár szessziód
*
Szövegforrás:
 
felmarad <vagy ket sessiót> egy par sessiod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet szesszió - jobbágytelek
, bizony adhatnál belőle vagy kettőt ennek a Vörösmartynak.  
 
– Vörösmartynak? Nagyon
*
Szövegforrás:
 
– {Vorosmartynak?) Nagyon
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szívesen – felelte a gróf. – Csináld meg
róla az írást.
*
Szövegforrás:
 
róla az irást. <Adok, hogy ne adnék Vörösmartynak>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
Egypár nap
*
Szövegforrás:
 
<<Deák mar sietett megírni a< dolgot>z ajandekozas<i levelet<...> s mire a gróf {újra visszajött veszpremmegyebol} <keszseggel alairta> átnyujtotta nekt>> Egy par nap
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
múlva személyesen vitte el Deák az írást. A gróf aláírta készséggel:  
  – No, meg vagy-e velem elégedve?  
  – Még nem –
felelte Deák –, mert egy kis hiba van még. Nem jutott eszünkbe a múltkor, hogy a mi Vörösmartynk a pennájával szánt s a porzótartójából vet. Egyszóval nem mehet neked oda Dákára robotba dolgozni.
*
Szövegforrás:
 
felelte Deák – Mert latod Vörösmarty <betuket> betukkel szánt a papíroson; az nem mehet neked oda az urbért teljesíteni. <Hat mar mo>)
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Hát mit
kívánsz tőlem?
*
Szövegforrás:
 
kivansz még tőlem?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Mentsd
fel a szolgálmányok teljesítése
*
Szövegforrás:
 
fel <őt min> a szolgálmányok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
alól.  
  – Bizony, a kedvedért még azt is megteszem.  
  Arról is kiállították az okmányt,
s a jó Vörösmarty Mihály tudtán
*
Szövegforrás:
 
s {a jó} Vörösmarty {Mihál} <a> tudtán
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kívül
lett földbirtokos.
*
Szövegforrás:
 
lett <földesur> földbirtokos.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Deák meg se mondta neki; mert még nem volt a dolog eligazítva egészen.  
  Vagy fél év múlva
újra megszorongatta a grófot
*
Szövegforrás:
 
újra elővette a grófot.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Már csak megint elő kell hoznom ezt a Vörösmarty-dolgot.  
 
Megint van valami
*
Szövegforrás:
 
Megint {van} valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
bajotok?  
 
Megint
*
Szövegforrás:
 
– <Nem> Megint
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
kifelejtettem valamint, mert így,
ahogy van, nem
*
Szövegforrás:
 
ahogy {van,} nem
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
ér annak a
poétának
*
Szövegforrás:
 
poetának
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
semmit
Hiszen nem mehet az oda gazdálkodni.
*
Szövegforrás:
 
Hiszen <az> nem mehet oda {az} gazdálkodni, <mert akkor nem írni>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Az már igaz.
De mit
*
Szövegforrás:
 
De <hat> mit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
tegyünk? – kérdé Batthyány nyugtalanul.  
 
– Tudod mit? Vedd ki a birtokát
*
Szövegforrás:
 
–<….> Tudod mit. Vedd ki <azt> a birtokát
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
haszonbérbe.  
 
– Hát az is jól van.
*
Szövegforrás:
 
<Isten neki> Hat az is jol van.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
írd meg a haszonbéri szerződést. Mit adjak neki évenkint?  
 
– Három- vagy négyszáz
*
Szövegforrás:
 
- <Negyszaz> Három vagy negyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forintokat.
*
Szövegforrás:
 
<– Hol van <az>? A holdban? – <N> Haszonbérben <van>>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Írj be négyszázat!  
  A haszonbéri szerződés is meglett. Most már el lehetett mondani Vörösmartynak az egészet  
  – Tudod-e, Miska, hogy te földbirtokos vagy?  
  – Miféle birtokon?  
  – A magadén.  
  – Ne beszélj rébuszokban.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathyam
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Kázmértól kaptál
két jobbágytelket
*
Szövegforrás:
 
ket {jobbagy} sessiot
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
. Itt van az ajándékozó levél róla.  
  – Nem fogadhatom el – ellenkezett a költő. – Miféle jusson fogadhatnám el?  
 
Hallgass. Már
*
Szövegforrás:
 
<Lari fari> Hallgass. Mar
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
el is fogadtad, sőt már ki is adtad haszonbérbe.  
 
– Én?
*
Szövegforrás:
 
<No ez különös> Én?
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – Nos igen. Elég jól adtad ki,
Miska, ne lármázz, a mai
*
Szövegforrás:
 
Miska, {ne lármázz} a mai
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
viszonyok közt
elég jól. Négyszáz
*
Szövegforrás:
 
eleg jol <Negysz> Négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
pengő forint szép pénz, Miska.  
  Vörösmarty átnézte az ajándékozó levelet s mosolyogva hebegett köszönetet Deáknak.  
  – Mindent tudok most már,
csak még azt mondd meg, ki
*
Szövegforrás:
 
csak {meg} azt mond [!] meg <{meg}> ki
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
légyen a haszonbérlőm?  
  – Hát nem mondtam?
Batthyány Kázmér
*
Szövegforrás:
 
Bathianyí <g>Kázmér
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Tudom, tudom,
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Bathanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
adta a birtokot, de ki vette ki haszonbérbe?  
  – Maga
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyani
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
  – Nem lehet az! –
szólt elámulva
*
Szövegforrás:
 
szolt <..> elámulva
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmarty. – Hiszen ha olyan nagyon kellene neki, hogy haszonbérbe vegye, akkor nem adta volna ide ingyen?  
 
– Nem érted te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
 
- Nem erte< <sz <te ahhoz> <hozza> >d te ezt, Miska!
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Olyan a te eszed ehhez,
mint egy tyúké
*
Szövegforrás:
 
mint {egy} tyúké
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.
Hallgass és örülj, hogy olyan jó haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
 
Hallgass <hog> es örülj hogy olyan <jo hasz> jo haszonbérlőd
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
van. Nem minden bolond poétának
van olyan.
*
Szövegforrás:
 
van olyan jó haszonbérlője mint Bathiani Kázmér.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Ezernyolcszáznegyvennyolc
elején valami
*
Szövegforrás:
 
elejen <valamik> valami
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
beszéd
került elő a birtokról
*
Szövegforrás:
 
került {elo} a birtokról
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
Vörösmartyéknál;
az öreg Deák homloka
*
Szövegforrás:
 
az öreg {Deák} homloka
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nagyon befelhősödött.  
  – Kapod-e pontosan azokat a négyszáz forintokat?  
 
– Kapom bizony
*
Szövegforrás:
 
– <Neha aranyakban> Kapom bizony
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
; néha el is téveszti a gróf többnek. Nagyon meg vagyok
elégedve a bérlőmmel.
*
Szövegforrás:
 
elégedve a haszonbérlőmmel
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
elégedve bérlőmmel
n
Jegyzet A névelő sajtóhiba folytán maradhatott ki, hiszen a mondat így inkorrekt.]
*
Szövegforrás:
 
 
  – Hm – mordult fel az ország messze látó bölcse – , pedig alighanem tévedtem, mikor két évvel
ezelőtt azzal biztattalak, hogy
*
Szövegforrás:
 
ezelőtt <azt mondtam neked> azzal biztattalak hogy
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
jó bérlőd van.  
  – Hogy érted ezt?  
  – Nem neked való dolog az,
Miska – szólt elgondolkozva az öregúr – , majd eligazítom én.
*
Szövegforrás:
 
Miska <Majd>—szolt elgondolkozva az oreg ur majd eligazítom én <azt>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  S
a következő alkalommal
*
Szövegforrás:
 
a következő <napokban mikor a> alkalommal
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, mihelyt
Batthyányval
*
Szövegforrás:
 
Bathianyival
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
találkozgatott, kerülgetni kezdte:  
 
*
Szövegforrás:
 
<- Egyet mondok Kazmer ketto lesz belőle>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Mondanék valamit, Kázmér, ha meg nem neheztelnél.  
  – Parancsolj, kérlek.  
 
Be
*
Szövegforrás:
 
Beh
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
okosan tennéd, édes fiam, ha
azt a négyszáz
*
Szövegforrás:
 
azt {a} négyszáz
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
forintnyi haszonbért, amit annak a ritmus-csinálónak fizetsz, betábláztatnád a birtokaidra.  
 
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
<B> Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
felpattant:  
  – Ugyan minek az? Hát
nem bíztok abban, amit
*
Szövegforrás:
 
nem <bizik bennem> biztok abban amit
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
én egyszer kimondtam, hogy azt mindig megtartom? Hát nem leszek én mindig
Batthyány?
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  – No, no. Te mindig
az leszesz, de barátom, a viszonyok változhatnak
*
Szövegforrás:
 
az <leszel> leszesz, de <fordulhatnak> {változhatnak) baratom <az idők> a viszonyok
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
.  
 
– Én nem változom.
*
Szövegforrás:
 
– En nem <fordulok> változom
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< - Téged megva>
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– Nem, amíg az a nagy pallos, a halálé vagy másé, le nem csapja a fejedet.  
  – És ha lecsapja is. Hát ott maradnak a birtokaim.  
 
– No, no, no. Sok mindenféle történik a világon. Az ember fejével együtt szalad el néha a földje is. Hiszen
*
Szövegforrás:
 
– No no no { <..... r a föld is> <<H.t.. {a birtok a} fis<c>kus> > <Neha a fold is szaladni> Sok mindenfele történik a világon Az ember fejevel együtt szalad el néha a földje is.} Hiszen
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
nem mondom én. De csak mégis jobb lesz az, ha bekebelezteted
azt a kis összeget.
*
Szövegforrás:
 
azt a <potom> kis összeget.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
– Ahogy te gondolod
*
Szövegforrás:
 
Ahogy {te} gondolod
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
– monda
Batthyány érctelen tompa hangon, egy szomorú előérzettől megkapatva.
*
Szövegforrás:
 
Battyani <szomoru> ercztelen tompa {hangon} egy szomoru előerzettől < <.......> összeszorult szívvel > > megkapatva.
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
  Amit
Deák előre megérzett
*
Szövegforrás:
 
Deák {előre} megérzett
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
, megtörtént.
Batthyány
*
Szövegforrás:
 
Battyanyi
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
szomorú vége bekövetkezett, s a
birtokait is konfiskálták
*
Szövegforrás:
 
birtokait {is} konfiskaltak
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
n
Jegyzet konfiskálták - elkobozták
, de a Vörösmarty négyszáz pengője bekebelezve lévén az uradalmon, kijárt annak holta
napjáig a kincstártól.
*
Szövegforrás:
 
napjáig a <csasz.> kincstártól
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
 
 
*
Szövegforrás:
 
< < Az <orszag> orszag bolcse<n>nek, a ki {figyelte} a sasok ropulese<bol>t {s} kitalálta {abból}azok <bekovetkezo> elmaradhatatlan <veszedelmét volt gondja ra, hogy a> vesztet, <meg arra is volt gondja, hogy megm> meg e remito helyzetben is <volt elég> tudott arra gondolni, hogy egy fulemilet veszni ne engedjen A > >
*
Szövegforrás:
OSZK Fol. Hung. 2169/3 137-139. folio
 
E fenséges nagy alakban, aki ügyelte a sasok röpülését, s kitalálta abból elmaradhatatlan vesztüket, volt annyi bölcsesség, hogy eközben egy megmenthető fülemiléről gondoskodjék.