Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Zsigám
Móricz Zsigmond
!  
  Leveled kellemesen lepett meg,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Heeger Jánosnak
Heeger János
szóló levelét nem ismerjük.
– de e kellemes érzést levelednek egy, mondhatni szokatlan kifejezése majd megzavarta. Az annyira emlegetett haragot nem értem, mert hisz én nagyon is hamar és azt hiszem, – minden követelménynek megfelelő módon válaszoltam leveleidre; – de legutóbbi levelemre, melyet, ha jól emlékezem, Augusztus végén adtam fel, te egy rongyos betüt se válaszoltál;
n
Jegyzet
Heeger János
Heeger János
1898. augusztusi levelét nem ismerjük.
– tehát részemen az igazság, – te szakitottál, – vagy amint a leveled hangján érzik, – elfelejtettél válaszolni; – mert ha szived sugallata az a hang, mely kebledből felém száll, ugy baráti jobbom
ép
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
épp
ugy, mint eddig is, kész a tiedet megszorítani; mely szorítás talán erősebb kapcsa lenne viszonyunknak; – arra vonatkozólag, hogy jövőre
Pestre
Budapest
megyek-e, meg kell jegyeznem, hogy az nem egészen biztos, – mert hát előbb az érettségit kell le tenni. –  
  Különben életpályám a technikára visz, – ahhoz érzek hajlandóságot s kedvet; –  
  A nagy szünidőre nézve tervbe van véve egy nagyobb kirándulás Erdélybe. Eddig 5 en volnánk, – s tervünk valószinüleg végre is lesz hajtva, – mert mindaz 5 en értjük a gyaloglást. – Legközelebb, ha időm lesz, leírom egész tervünket s ha kedvet érzesz te is, ugy szivesen látunk. –  
  Igaz, hogy vagytok ti ott
kis Ujszálláson
Kisújszállás
? Hányan vagytok a VIII.ikban?
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
osztálya az 1898–1899-es tanévben 28 fős volt. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 94.
– Mi 38 an, de biz az előmenetel nagyon gyenge. – Legközelebb, elküldöm a statisztikát is, a karácsonyi és husvéti értesítőkről. – Ha érdekel, ugy mást is küldök; – t. i. ilyen iskolai dolgokra vonatkozó adatokat.  
  Most épp történet ora van, s attól tartok, hogy még meg csíp a tanár, – mert hát – tudod – figyelni kellene. –  
  Különben lesz-e valahol torna verseny? Itt nálunk még semmi hang, – azt hisszük, hogy egyáltalában nem is lesz az idén. –  
  Hát önképzőkörötök van-e, – müködöl e te is?
n
Jegyzet A kisújszállási gimnáziumban
Arany János
Arany János
nevével fémjelzett önképzőkör működött. Vezető tanára
Szeremley Barna
Szeremley Barna
irodalomtanár, a gimnázium későbbi igazgatója volt. Tagjai a hetedik és a nyolcadik osztályos diákok közül kerültek ki, de rendkívüli tagként ötödikesek és hatodikosok is csatlakozhattak. Az önképzőkör évente több mint hússzor ült össze, hogy megvitassa a diákok tudományos értekezéseit, klasszikus és modern fordításait, eredeti műveit, szavalatait. A legjobb munkákat kis összegű pályadíjjal jutalmazta.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
már hatodikos korában, az 1896–1897-es tanévben megmérettette magát, és dicséretet kapott Népdalok (I–III.)   c. műdaláért és
Karlovszky Endre
Karlovszky Endre
A kis Marie regéjének   szavalásáért. A következő tanévben már a bíráló bizottság tagjává választották, és Berzsenyi mint hazafias költő   című tanulmányával tíz koronás pályadíjat, Április   c. "természetből vett rajzával" tíz koronás félpályadíjat nyert. Részvétele ekkor volt a legaktívabb az önképzőkör munkájában. Az 1898–1899-es tanévben, bár tagja maradt a bíráló bizottságnak, ritkán jelent meg az üléseken, ugyanakkor egyetlen benyújtott munkájával, az Arany János jelleme Epilogus cz. költeménye tükrében   c. dolgozatával ismét elnyerte a tíz koronás pályadíjat. Forrás: Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1896–97. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1897), 119–122.; Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1897–98. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1898), 107–109.; Pallagi Gyula, kiad., A kisujszállási államilag segélyezett ev. ref. főgymnásium értesitője az 1898–99. tanévről (Kisujszállás: Szekeres József könyvnyomdája, 1899), 97–99.; Kiss Tamás, "Móricz Zsigmond ifjúsága (kisújszállási évek)", Irodalomtörténeti Közlemények 58 (1954): 176–188, 178, 181.; Móricz Miklós, Móricz Zsigmond indulása (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1959), 190–191. Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 85–87.
– Lásd mily sok dologról irhatnál s én remélem, hogy fogsz is irni. –  
  Most pedig mielőtt levelem befejezném, ki jelentem hogy az általad emlitett haragról szó sincs, de nem is lehet. –  
  Hát
Doroghy
Dorogi Lajos
ott jár-e még? Vagy leérettségizett-e már? Ismerek
egy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
itt
Törölt
«
egy
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
»
Aradon
Arad
lakó rokonát; – azért
Törölt
« ér »
jó volna ha irnál róla és a többiekről is. –  
  Hát Alborák
n
Jegyzet Nem tudjuk, kiről van szó. Valószínűleg gúnynév, célzás
Révész Gyula
Révész Gyula
(1871–1923 után) újságíró humoros cikkeinek főszereplőjére, Alborák Emődre.
Révész
Révész Gyula
a Kakas Márton c. budapesti élclapban jelentette meg írásait a lap 1895-ös indulása óta.
nem bukott e el az érettségin? –  
  Mint fentebb is irtam legközelebbi válaszom többet fog tartalmazni. Addig Isten veled.  
  Üdvözöl igaz barátod  
 
Heeger János
Heeger János
Aláírás
 
 
Arad
Arad
. 1899. márcz 18.  
  U.i. Esetleges leveleidet (válasz) Ne a gymnásiumba, hanem czimemre  
  Kölcsey u. 1. sz. alá küld.  
 
HJ
Heeger János
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image