Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos urasszonynak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői ut 95.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Ne engedd hogy valaki elolvassa ezt a levelet!  
  Édes, édes,
édes
Holics Janka
!  
  Jaj de jó napom volt ma. Olyan bájos levelet
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1910. ápr. 26-án írt levele.
nem tud írni senki, hiába! mint az én édes kis drága
czukrikám
Holics Janka
! Egy óra hosszáig hangosan kacagtam, kint a szabadban, míg olvastam. Minden mondatát ki tudja hányszor élveztem végig, egyemmeg azt a gyönyörü kis bájos kedves, puha jóságot, azt a kis gyönyörüt. Be szeretném látni a
lelkemet
Holics Janka
, jaj de szeretném látni már a szívem virágát. Ma olyan sokat beszéltem rólad, mindenfelé minduntalan szóba hoztalak. Vadidegen embereknek is mindjárt eszembe jutott valami a "
feleségemről
Holics Janka
." Ez a
Pál
Petrenka Pál
ideül mellém az asztalhoz s azt mondja:  
  – Megint irsz a
Jankának
Holics Janka
? – Megint! – mondom én, de bosszant hogy itt ül, mert nem merek olyan fesztelenül mosolyogni tovább, mint addig, hogy meg ne kérdezze, mit mosolygok.  
  Nohát én ugy tele szivom magam benyomásokkal, mint egy spongya vízzel. Azt hiszem bőven lehet majd csavarni belőlem a falut, ha kell. Délelőtt láttam egy remek falusi gyűlést itt az irodában, olyan finomat, mintha csak
M. Zs
Móricz Zsigmond
, hazánk nagy írójának müveiben olvastam volna. (
Pali
Petrenka Pál
már három helyre adta a Sári birót   ,
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.
most a negyedikre igérte oda, de fogalma sincs róla kinél veszett oda, s igy itt nem olvashatom a kiváló iró műveit, hát kénytelen vagyok a sokkal kevésbbé müvész élettel megelégedni.)  
  Édes, közben két megharagító dolog jut eszembe: egyik, hogy nem eszel, mert nincs mit! másik hogy nem mégy kocsikázni! Édes drágám, egyél, egyél, egyél. Nincs olyan drága étel, a mit te meg ne érdemelj lelkem drágám, s nincs olyan hatlovas hintó, a melyért odaadnám azt az örömet, hogyha jókedvvel kocsikázol. Egyél, egyél!  
  Én bezzeg eszem, most van étvágyam, mert sokat vagyok kinn a szabadban, sokat mozgok s ugy pusztitom az ételt, mint a semmit. Ha te azt hiszed, hogy sokat irtál, nagyon csalódsz cukrikám, olyan ritkán irsz, mérföldes távolban vannak a sorok egymástól. De jó volna lefogyni, mint az alakzat/ok/ban szó.
n
Jegyzet Utalás
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
szóló, 1910. ápr. 26-i levelére.
Na ez nagyszerü,
nagymama
Szklenár Jozefin
hogy sietett, mert ő rá roppant szükség van a keresztelésnél, engem aztán most már nem akar elereszteni
Pál
Petrenka Pál
urvasárnapra már egész társaságot hívott össze a tiszteletemre. Azt mondja, hogy rám is
épúgy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppúgy
nincs szükség, mint
Pepi
Szklenár Jozefin
nénire, de ugye lelkem édes, nincs igaza benne? Ugye meguntad már a magadban fekvést, mint én drága angyalom. Nincs a ki molesztáljon, a ki alkalmatlankodjon, ugye így unalmas, édes kedves! krumplileves-ed
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
verses levélváltásában fordul elő először.
szomoru és szeretné ha te is itt volnál – Ugy utálom azt a
Pestet
Budapest
, szeretnék már száz mérföldre lenni onnan veled. (Hű de sokat irsz! – azt mondja
Pál
Petrenka Pál
ur s megyen aludni.) Tudod hogy egy betüt sem tudok dolgozni. Nem is fogok nálad nélkül. Hiába haragszol érte, mihelyt melletted vagyok, mindjárt irodalmi formát öltenek a gondolataim s azokat le is kell, le is tudom irni – de ha nem vagyok veled, nem tudok a világért sem gondolni irodalmilag valamire. És igy míg most tétlenül heverek, meglátod, ha veled megyünk el nyaralni, nem fogok heverni, hanem rögtön nekiülök gondolkozni. Látod, ugye ebből látod, milyen jó urad van, hogy
menyyire
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
mennyire
tele vagyok veled. Édes, édes!  
  Jaj de kevés betű van ezen a maga utolsó oldalán. Hogy lehet így tékozolni a papírt, én még a kikezdést is sajnálom. Pedig maga igen szereti a sürü kikezdést és a rövid sorokat. Levélben is? Igazán végig elolvasod a mit irok? Hiszen csak, volna itt a gép, akkor 10 nyomtatott oldalas levelet irnék az én szerető hitvesemnek, az én páratlan üdvösségemnek. (köll még papíros? célozgat
Pál
Petrenka Pál
bá, mert azt hiszi 4-ik oldalon irom. Most igen szorgoskodik megyen friss vízért s azt kérdi én is iszom-e?) Pedig ma este beszedett az öreg egypár pohár borocskát.
Bajkán
Bajka
voltunk a papnál,
n
Jegyzet 1910-ben
Bajka
Bajka
református lelkésze Sándor Benő volt. Forrás: A dunántúli református egyházkerület névtára az 1910. évre, szerk. Kemenczky Lajos, Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910, 14.
a ki olyan dolgokat beszélt, hogy egyszerüen csak irni kellene. Le is fogom írni. Nagy vacsora is volt s most jöttünk haza
10
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
(10
órakor kocsin.) Furcsa nép az; ezek azok a népek, a kiknél az asszony egy éves koráig nem csókolja meg a gyerekét, csak mikor már beszélni tud, de akkor is csak ritkán. Ellenben a férfi parancsol az asszonynak s ugy küldözgeti még kocsis után is, hogy na! Fura látvány volt a családi békés életnek ezt a formáját látni. Mióta itt vagyok folyvást ugyanaz a gallér s nyakkendő van a nyakamon. A vasárnaptól csak azért félek, mert nincs nálam más ing, s ez olyan fekete már most is hogy szégyellem. Na, lesz nekem bajom ezzel a 120 tojással!  
  Gyönyörü itt a mező is, az ég is, ott most olyan hideg van, hogy
Pali
Petrenka Pál
bá attól fél, hogy kifagy a világ. Borzasztó állapot is ez a mezei gazda sorsa, hogy teljesen az időjárás szeszélyétől függ az egész évi termése. Egy nap alatt minden tönkre mehet. Már én is kezdek beletanulni, hogy folyton az időjárást lessem. Furcsa hogy itt mindenki ismeri mindenkinek a gazdasági dolgát, a legkisebbet is. Vajat viszek, de nem tudom, melyik napra reméljem.
Nagymama
Szklenár Jozefin
vitt egy kilót, én viszek még két és felet, elég lesz? Nem tudom, mi lesz, ha
Lichnerné
Lichnerné
csakugyan itt hagy bennünket szombaton! Ki főz vasárnapra. (
Palibá
Petrenka Pál
a Sári bírót   dalolja illetőleg huhukkolja. Ugy vetkezik mint egy polinéziai majom.) (Istenbizony nem fogok én se dohányozni! – aszondja – gusztusát ugy rontja az embernek! monologizál, – mintha abba volna valami jóság, hányszor mondtam, hogy az gazember a ki kitalálta, ha az valamire volna jó de semmire, – így beszél ő mint Hamlet, magában. Ki beszél magában? A bolond?) Az a legnagyobb bajom vele, hogy nincs felesége. Olyan haszontalan élet ez így vele és nála, hogy én már most is meguntam. Nevetnek, csudálkoznak és sajnálkoznak rajta, mint kinlódik magában. Már mondta vagy háromszor, hogy jó volna egy asszony! De nincs a kit ő már elvehetne. Persze a neki való lányok már mind férjhez mentek. Hálistennek bizony nem fáj a fejem. De nem is iszom bort. Az este ők elfogyasztottak jó három litrit, de én nem egy pohárnál többet.  
  Édes, ird meg lelkem, hogy menjek már haza, akkor rögtön megyek. De itt mindig uj látnivaló kinálkozik, holnap megyünk
Sallóba
Nagysalló
vizitelni egy csomó helyre, holnapután , hétfőn a milliomos
Kelecsényihez
Kelecsényi Rafael
,
n
Jegyzet Valószínűleg
Kelecsényi Rafaelről
Kelecsényi Rafael
(1825–1916) az országgyűlési képviselőről, 1848-as nemzetőr kapitányról van szó.
a kit én borzasztóan szerenék látni. Semmi ujság, én senkinek se kellek? A Világra kiváncsi vagyok, észreveszi é hogy nem kap tőlem levelecskét. Nem is irok többet, ha jóvá nem teszi a mit vétett. Pedig remekül gyűl a számára az anyagom.  
  Most (
Pálbá
Petrenka Pál
félbeszakitott, hogy a pikanteria filozófiáját előadja nekem. Ő persze anyit tud arról, hogy "az szomoru dolog, ahol az erkölcs hiányzik az életből."  
  Én ellenben jaj de igen nagyon szeretnék most otthon lenni, melletted. Ha most ott teremhetnék melletted, ugy megölelnélek, de ugy! tudom nem mondanád hogy menjen, menjen, menjen az ágyára! Ugy végig csókolnálak tetőtől talpig, hogy nem volna a te édes aranyos szép testednek olyan pontja, ahol ne csattanna el egy csomó… Nem bizony még ott sem, ahol
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
Törölt
« van »
. Drágám, gyönyörüm, édesem, kedvesem ugy
Törölt
« megbasználak most, mert ugy áll a faszom hogy fáj »
. Csak ne üss meg, ne is haragudj meg, de bizonyisten nem
Törölt
« hagynám abba háromóra hosszig a »
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
. Imádlak, csókollak, meghalok érted. Édes egyetlenem, drága mindenem, mindenséges drágaságom, csókollak, csókollak
Törölt
« kinyallak, kiszoplak. »
A fejembe tolult minden vérem és a szemem káprázik, mint
Törölt
« ha »
legénykoromban. Drágám, drágám, édes angyalom, szüzem, szentem. Kicsim picim
Törölt
« édes pinám. »
Meg vagyok bolondulva s nem tudom reggelig mit csinálok nem csuda volna ha szétpattanna a fejem s ha reggelre megőszülnék. Ugy szeretlek, ugy kívánlak imádott édesem. Estétől reggelig imádlak édesem. Örökké, örökké. Gondolsz-e most
Zsigádra
Móricz Zsigmond
Aláírás
?  
 

Útmutató:

A levél végén a szövegtörlések egy része feltehetően
Holics Jankától
Holics Janka
származik.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
írt 1910. ápr. 29-i levélből kiderül, hogy 1910. április 28-án keletkezett.
 
image
image
image
image
image
image