Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos urasszonynak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői ut 95.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Endréd
Barsendréd
, 1910. ápr. 29.  
  Édes drága
feleségem
Holics Janka
!  
  Mióta itt vagyok sohasem éreztem a szivszorulást, csak ma. Nem is birtam eléggé frissen figyelni sem arra, a mit láttam. Pedig délelőtt a korteskedést láttam belőlről, délután meg
Sallóban
Nagysalló
voltunk, a hol a 90 éves öreg
Péteri
Pétery Lajos
n
Jegyzet Id.
Pétery Lajos
Pétery Lajos
nagysallói
Nagysalló
birtokos, a hires
nagysallói
Nagysalló
csata idejében községi biró s később nemzetőrtiszt. Forrás: Pesti Hírlap, 1904. aug. 19., 9.. E cikk szerint 1904-ben 84 éves, azaz 1820 körül születhetett, tehát 1910-ben valóban 90 éves volt.
a
sallói
Nagysalló
csatát mesélte el és sok más egyebet igen érdekesen.  
  Olyan nyomott a hangulatom, hogy még neked sem tudom kidiskurálni magamat. Ma reggel, mikor felébredtem, eszembe jutott, hogy az este valami bolond levelet irtam.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Holics Jankának
Holics Janka
1910. ápr. 28-án írt levele.
Hamar kiugrottam az ágyból, hogy megsemmisítem, de akkorra már elvitték, mert itt reggel viszik a levelet postára, öt órakor.  
  Lelkem, édes egyetlenem ne haragudj meg érte. De én igazán olyan nagyon szerelmes vagyok, ugy vágyom utánad, az éjszaka álmomban is veled voltam, egészen tele vagyok veled. És ma ugy szorult a szívem, s most is ugy szorul, hogy egészen elkedvetlenített, alig birom egész nap. Irjál egy pár sort édes egyetlenem, még megkapom, mert csak kedden megyek haza. Ha csak nem kellek hamarább. Csókollak alázattal, tisztelettel, imádattal a te jó kis
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image