Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
 
print
 
Kostyek József
Kostyek József
n
Jegyzet
Kostyek József
Kostyek József
,
lévai
Léva
iparos. Forrás: "Beszterczebánya! kereskedelmi és iparkamara", Nagy Magyar Compass 38, 2. rész, (1910/11): 31.
 
 
 
 
print
  gépjavító telepe  
 
 
 
print
  és érc öntödéje  
 
 
 
print
 
Léva
Léva
.  
 
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői ut 95.  
  Nagyságos urnőnek  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Léva
Léva
, 1910. ápr. 30.  
  Édesem,
Kedvesem
Holics Janka
!  
  Most egy teljesen idegen ember házában hálunk s éjfélkor végre ágyba kerültek a korhelyek,
Palibá
Petrenka Pál
annyit kacag, hogy a szeme egészen elveszett régen.
Léván
Léva
vagyunk, egy
gépésznél
Kostyek József
. Ugy kerültünk ide, hogy
Pálbá
Petrenka Pál
kocsit kért tőle, amin hazamenjünk
Garamszecsőig
Garamszecső
, a hol ladikon mentünk volna át a vízen s a tulsó faluba odarendelte telefonon a saját kocsiját. Node mig befogtak betessékelt a nagysága, a gépészné, aztán bort hoztak, aztán a lovak állottak kinn, abrakot kaptak (a lovak egyen vannak) aztán vacsorát hoztak, aztán besötétedett, aztán megindult az eső, de aztán ujra elállott, ámde mi íme 12 óra előtt három perccel vetett ágyba készülünk, azazhogy
Pali
Petrenka Pál
már alszik is, pedig mikor az íráshoz fogtam, szörnyen panaszkodott hogy egy csöppet sem álmos, attól a teától elmúlt az álmossága. No! a tea! nem tudtam meginni olyan rosz volt. Nem készítetted el babukám! Már tegnap este
Péteriéknél
Pétery Lajos
oly gyalázatos löttyöt kényszerítettem magamba, hogy borzasztó. De ezt a mait ott is hagytam, három négy kanállal nyeldekeltem le belőle. – Ej de meg fogok én rögtön náthásodni, mert harisnyában vagyok, a cipőmet már kivitte a cseléd. – Pedig sok írni valóm van, nagy bevallani valóim is vannak! Pénzt költöttem, sokat vásároltam. Hogy mit, azt nem árulom el, majd meglátod. Még egy másik költekezésem is van: itt megismerkedtem a
ref.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
pappal
Birtha József
,
n
Jegyzet
Birtha József
Birtha József
református lelkész. Forrás: "A barsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése.", Dunántúli Protestáns Lap 16, (1905): 472.
roppant derék, tevékeny, igazán ideális ember, a ki egyszerre mintaképe lett a Világbeli regényemnek.
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Fáklya   c. nagyregényének előzménye a Lobogó szövétnek   , melyből 1910 óta jelentetett meg részleteket a Világban. Forrás: Bodnár György, "Emlékeztető (Móricz Zsigmond: A fáklya)", Új Írás 31, 8. sz., (1991): 83.
Roppant örülök, hogy megismertem. Egyáltalán olyan rohamosan gyarapodik az ismeretem a vidéki uri társaság terén, hogy már egész csomó tárcatéma van összeírva a noteszemben. Annyi van, hogy még tékozolni való is jut belőle. Ez az, a mit el akarok mondani. Szó volt arról, hogy itt egy művészetpártoló egyesületet akarnak alakítani, hogy az ősszel szeretnék, ha a Nyugat felolvasna, hogy nincs abszolute semmi
Törölt
« érdekes »
érdeklődés
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
szép és nemes, irodalmi és művészeti dolgok iránt. Szó arról, hogy igazán meg kellene indítani valami kulturtevékenységet. Van a
papnak
Birtha József
egy gyönyörű ideája többek közt (már fázik a hasam) harangspecialitást akar építtetni egy uj toronyba. Engem szörnyen föllelkesített az eszme, s vállalkoztam rá, hogy cikket írok róla nekik. Igen örültek a dolognak s tovább diskuráltunk; elmondott a
pap
Birtha József
egy remek esetet, a mely anyira készen van, hogy csak le kell írni s mivel
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
arról volt szó, hogy senki sem akarja megkezdeni a kulturadakozást, azt mondtam percnyi föllobbanásomban, hogy: Uram, én ezt a mesét, a mit ön elmondott megírom egy tárcában Az Ujságnak s a honoráriumát ezennel felajánlom önöknek a harangok alapkövéül.
n
Jegyzet Az Ujság 1910-es számában nem találunk cikket ebben a témában.
 
  Persze nagy lett a lelkesedés, és ennek még bizonyára messzemenő eredménye, emléke s remélhetőleg nagy következménye lesz; ha sikerül azokat a harangokat fölállítani, bizonyos vagyok, hogy
Léva
Léva
országszerte híres lesz róla. No már mindegy akár lesz, akár nem, én holnap megírom azt a cikket, ugyis olyan egyszerü, hogy gyerekség lesz leírni. Én pedig ezzel
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
»
leadom a névjegyemet
Barsvármegye
Bars vármegye
előtt. Adja Isten, hogy dus kultursikert teremjen ez a mag. Ugye édes aranyos
lelkem
Holics Janka
!  
  Ugy tele vagyok mondani valóval, hogy csak ugy dőlne belőlem a szó, ha beszélhetnék veled. Csak az a baj, hogy csak arról lehet beszélni, a
Törölt
« mit »
kit
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
mindaketten ismerünk, különösen apróságokat, idegenről csak akkor érdekes az efféle, ha kész tárcává van kialakítva. –
Pálbá
Petrenka Pál
olyan büszkén hordoz mint az apa a fiát. Uton utfélen bemutat boldog-boldogtalannak, hogy: a sógorom! S ha pár percig beszélünk valakivel, megmondja hogy "szerkesztő, – író, – főfőmunkatársa a Nyugatnak, – a Sári biró  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.
szerzője, 24szer adták már a Nemzetiben! – Nem győzök eleget szerénykedni s persze senki se hallotta hírét se a nevemnek se a Nyugatnak, se a Sárinak   . Ellenben laposan rám pillantanak s egy óvatlan percben kitudják a politikai pártomat, ha ujságiró vagyok, gyanus vagyok. Mert itt mindenki politizál, iszonyu harcok folynak. Bámulatosan tele van minden ember a politikával. Most is egy főkortesnél rekedtünk a politika miatt, avval beszélték agyon egymást. Én meg hallgatom s boldog vagyok, hogy hallhatom. Ugy szivom magamba a szót, hogy no. Soha ilyen tisztán nem láttam volna bele az emberek lelkébe, s a vidék igazi életébe, mint most, mert most mindenki teljes szenvedélye erejében mutatja meg magát.
Pálbá
Petrenka Pál
ugyan még mindig kevés nekem mentornak, mert sehogyse kerül asszony a szem elé. Nem is férek vele hozzá az igazi előkelőkhöz, mert ott neki "kuss". Mennyit sürgetem és igérgettettem vele, hogy elvisz
Dombayhoz
Dombay Vilmos
,
n
Jegyzet
Dombay Vilmos
Dombay Vilmos
(?–1923) volt alispán, földbirtokos. 1903-tól árvaszéki elnök. Forrás: Beregszászy István, Szinnyey Gerzson és Perényi József, "A közigazgatás államosítása", in: Magyarország vármegyéi és városai: Magyarország monografiája: a Magyar Korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája, szerk. Borovszky Samu, 21 köt. (Budapest: Apolló Rt.–Országos Monográfia Társaság, 1896–1910), 21:469.
meg
Kelecsényihez
Kelecsényi Rafael
, vagy
Baloghoz
Balogh János
,
n
Jegyzet
Balogh János
Balogh János
(1851–1921) szolgabíró.
Benkovichhoz
Benkovich Guidó
,
n
Jegyzet
Benkovich Guidó
Benkovich Guidó
Léva járás szolgabírája. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára 18 (1910), 89.
hiszen
Endréd
Barsendréd
tele van nagyuri családokkal, ne adj isten, látom hogy nem mer, roppant genirozva
n
Jegyzet Feszélyezve (régies).
van velük szemben. Pedig addig nem hagyom itt míg belőlről nem látom ezeket. Pletykát már tudok róluk sokat, de míg nem ismeri az ember a helyet, addig nem is tudja megfigyelni a pletykát. Már pedig ha most belefogtam, nem akarom a nélkül abba hagyni ezt a kirándulást, míg igazán nem lesz valami sikere. Igazán ez a legjobb módja a tanulásnak, így kimenni a helyszínére és belenézni ezer embernek a tálába. Majd meglátod mit viszek én haza innen! Egész uj kincses bányát. Most jut eszembe, hogy az mutatja hogy még nem ismerem eléggé ennek a világrésznek az életét, hogy még nem tudok mosolyogni rajta, még nagyon egyszerűen komolyan veszem, mint a kiváncsi idegen, a ki beleskelődik, majd ha ugy megismerem, mint a parasztokat, akkor felülről nézek rájuk s átgyurom, alakítom őket. Akkor érek el az igazi álláspontra, a humorig. Most még etnográfia nekem ez a világ.  
  Ugye édes, édes dárgám csupa diskurálás, filozofálás ez az egész levél, de ugy szeretném ha belémlátnál minden percben, hogy mivel vagyok tele s mi az a mit csinálok. Nem tudok én senki másnak ugy elmondani valamit, mint neked. Itt folyvást hallgatok, sosincs semmi beszélni valóm csak figyelem a mit beszélnek s egy percet sem szeretek ugy tölteni, hogy egyedül legyek. Mindenütt ott akarok lenni, mindent látni hallani, jól beleélni magamat ezeknek az életébe.  
  Csak rád gondolok sokat s tegnap reggel óta egy percre sem szűnt meg a szívszorulásom. Most ebben a percben már olyan erős, hogy nem tudok hogy ülni, ez már nem is szorongás, hanem szurás.  
  Mint mikor gyuladásnál szurást érez az ember a hátába, vagy mikor te szoptatás után néha azon panaszkodsz, hogy szur a hátadba, olyan lehet az, mint a mit én a szívemben érzek.  
  Nem is írtál semmit, de tudom hogy, remélem hogy nincs baj otthon, biztatom is ezzel magamat, de az is minduntalan az eszemben van, hogy te most egyedül vagy, mit csinálsz, unatkozol, fáradsz, gondolsz-e rám, haragszol-e (nem tudom miért, mikor rád gondolok, kivétel nélkül mindig ugy szorong a lelkem, mintha nagy vétkem volna veled szemben. A minap, mikor a leveled
n
Jegyzet
Holics Janka
Holics Janka
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
1910. ápr. 28-án írt levele.
megjött olyan rémülten téptem fel, mintha a halálos ítéletemet vártam volna benne s annál viharosabb volt a hatása minden szódnak, minden édes-bájos-szerelmes tréfádnak. Igazán ugy futkostam a leveleddel sétálva, elbujva a bokrok közt, mint legénykoromban, ha olyat kaptam tőled, a mi enyire kedves volt, mint
ez.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ez.)
Irjál cukri lelkem angyalom, írjál édes-drágám, ugyis elég fáradságos és nehéz itt örökké idegenek közt s munkában lenni, ha írsz, elfelejtem minden bumat bánatomat s mindjárt ugy tünik fel nekem az élet, mintha most következnék az idő, a mikor ujra kezdődik. Mintha még sose lettem volna ember, hanem most kezdeném majd a mézesheteket.  
  Látod milyen bolondosod vagyok, édes drága gyönyörü angyalom. Imád  
 
Zsigád
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
  Indulunk haza felé, reggel van, május elseje, zenét is kapott a gazdánk, emlékszel-e a
kispesti
Kispest
május elsejére?…
cukrikám
Holics Janka
, kis
ideálom
Holics Janka
!…  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image