Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen Tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Szíves bocsánatát kérem, hogy ismeretlenül is bátor vagyok felkeresni s irodalmi ajánlatommal terhelni.  
  Mint a magyar népélet kitűnő ismerőjét s mint nagy színpadi készségű írót bátor vagyok felkérni, hogy a mellékelt parasztoperett-szövegkönyv-tervezet kidolgozására vállalkozni szíveskedjék.
n
Jegyzet A szövegkönyv minden bizonnyal
Császár Mihály
Császár Mihály
alkotása lehetett, aki, mint e levél tartalmából kiderül, már írt daljátékot. Kísérletezését az operettel az is bizonyítja, hogy 1912-ben bemutatták újabb darabját Jatagán   címmel. A darab megírásában Hamvas József közreműködött. Forrás: "Szinház. Zene", Pesti Hírlap, 1912. márc. 13., 7..
A szöveget teljesen operettszerűnek, majdnem bohózatszerűnek képzelem, minden népszínmű-szentimentalizmus kizárásával, a Sári bíró  
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, Sári bíró, Budapest: Nyugat, 1910.
realizmusával.  
  A zenében kísérletet kívánok tenni a magyar népzene továbbfejlesztésére: a népzenei motívumokból magasabbrendű operettzene alkotására. Nem vagyok egészen új ember a színpadi zeneszerzés terén: Jakab bíró lánya  
n
Jegyzet Daljáték három felvonásban. Balla Kálmán színtársulata mutatta be 1909. dec. 10-én
Pozsonyban
Pozsony
. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 1: 284. és "Szinház. Zene", Az Ujság, 1909. dec. 4., 12.
című daljátékom ötször ment
Pozsonyban
Pozsony
e télen, de a magamalkotta librettó erősen romantikus történeti háttere nem engedte, hogy első darabomban operettszerű népdalzenét írjak. Pedig ez teljesen új dolog lenne nálunk,
épúgy,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppúgy
mint a szövegkönyv „parasztoperett” stílusa is.  
  Amennyiben Nagyságod szerény ajánlatomat hajlandó volna elfogadni, legyen szabad szíves elhatározásáról értesítést kérnem.
n
Jegyzet Nem találunk utalást arra, hogy
Móricz
Móricz Zsigmond
elfogadta volna
Császár Mihály
Császár Mihály
felkérését.
 
  Legmélyebb tisztelettel  
 
Pozsony
Pozsony
, 1910. máj. 7.  
 
Dr
Császár Mihály
Császár Mihály
Aláírás
n
Jegyzet
Császár Mihály
Császár Mihály
(1879–1926) főreáliskolai tanár, író, zeneszerző. 1906. óta a
pozsonyi
Pozsony
főreáliskolánál működött. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 1:284.
 
 
főreálisk.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
főreáliskolai
tanár  
  Grössling-u. 14.  
 

Útmutató:

Utólag tett rájegyzés a második fólió rektóján:

1910
[kézváltás] Móricz Zsigmond

 
image
image
image
image