Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1910. junius 15  
  Nagyságos
Asszonyom
Domahidy Zsigmondné
!
n
Jegyzet Válasz
Domahidy Zsigmondné
Domahidy Zsigmondné
1910. június 7-i levelére.
 
  Azt a
n ugtát,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nyugtát,
a melyet arról az összegről méltóztatott nekem adni, a mit én
Dezső
Móricz Dezső
öcsém nevében, az ő tartozása fejében, az ő pénzéből megadtam, én átadtam az
öcsémnek
Móricz Dezső
, mikor azóta itthon volt. A többi összes iratok itt vannak nálam egy boritékban s igy meg van annak a levélnek a másolata is, amelyben én felajánlottam, hogy azt a bizonyos részletet átadom.
n
Jegyzet Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Domahidy Zsigmondnénak
Domahidy Zsigmondné
szóló, 1908. 22-én elküldött levelének másolatát.
Ebből látom, hogy még akkor a Nagyságos
asszonyom
Domahidy Zsigmondné
számolása szerint összesen 739.40 korona volt az ő adóssága. Ebből én nálam levő pénzből már csak 239.49 koronát tudtam kifizetni s ezt
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
azért állapitottam meg ilyen számban mert azt akartam elérni, hogy kereken 500. korona maradjon továbbra a tőketartozás. Ez a levél 1908. ápr. 22-én kelt. Egyebet a dologról nem tudok, sem azelőtt, sem azóta nem is tudtam meg semmit, ugy hogy egyáltalában nincs tisztában előttem az egész adósság eredete és természete. Ezzel maradok Nagyságos
Asszonyomnak
Domahidy Zsigmondné
igaz tisztelő hive és rokona
M.Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
.  
 

Útmutató:

Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Domahidy Zsigmondnénak
Domahidy Zsigmondné
szóló, 1908. április 14-én és április 22-én elküldött leveleit közös fólióra írt másolatban megőrizte. A megírás dátuma: az eredeti levél megírásának dátumát tüntettük fel. Magának a levélmásolatnak megírási dátumát nem tudjuk. A levél folió száma: az adat a másolatra vonatkozik és nem az eredeti levélre!
 
image