Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
header
  Royal-Orfeum igazgatósága  
  Telefon-sz. 110-22.  
 
Budapest
Budapest
, 19
typewriting
 
  VII., Erzsébet-körut 31.  
  Igen tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
,  
  Mindenekelőtt azt a – nem éppen hizelgő formában kifejezett – aggodalmát óhajtom eloszlatni, mintha
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
nevét a szinlapjaim számára kértem volna. Én Öntől egyszerüen irodalmi munkát kértem és ha az olyan jó lesz, mint a milyennek remélem, akkor bátran szignálhatja is. Ha azonban skrupulusai
n
Jegyzet Kétségei (latin).
vannak azért, mert a szinpadomat ma még – egy özönviz előtti szabályrendelet értelmében – orfeumnak hivják, irjon álnév alatt. Én magam is vagyok annyira kényes a nevemre, mint bárki más ebben az orszá
Törölt
« b »
g
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ban és ha vállalatomat a nevemmel fedem, akkor bizonyára abban a meggyőződésben teszem, hogy művészi produkciót végzek. Ezt a meggyőződésemet külömben vagy 30 olyan jóhangzásu név viselője osztja, mint
Molnár Ferenc
Molnár Ferenc
,
n
Jegyzet
Molnár Ferenc
Molnár Ferenc
(1878–1952) író, színműíró, a Petőfi- és Kisfaludy-Társaság tagja, a Színpadi Szerzők Egyesületének díszelnöke, a francia becsületrend lovagja. Részt vett a Pesti Hírlap, Budapesti Napló, Új Idők, A Hét, Pesti Napló szerkesztésében. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:272–275.
Lengyel Menyhért
Lengyel Menyhért
,
Heltai Jenő
Heltai Jenő
,
Lehár Ferenc
Lehár Ferenc
,
n
Jegyzet
Lehár Ferenc
Lehár Ferenc
(1870–1948) zeneszerző. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3: 105–106.
Jacobi Victor
Jacobi Viktor
,
n
Jegyzet
Jacobi Victor
Jacobi Viktor
(1883–1921) a 20. sz. elejének egyik legnépszerűbb magyar operettszerzője. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 13–14:3466.
stb., a külföldiek közül pedig
Caillevet
Caillavet Gaston Arman de
n
Jegyzet
Caillevet
Caillavet Gaston Arman de
(1869–1915) francia vígjtékíró. Forrás: Róna Éva, "Guthrie, Thomas Anstey", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 1:1233.
és
Flers
Flers Robert de
,
n
Jegyzet
Robert de Flers
Flers Robert de
(1872–1927) francia író,
Caillevet-vel
Caillavet Gaston Arman de
közösen írt vígjátékai, különösen a világháború előtt, világszerte népszerűek voltak. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 9–10:2477.
Rudolf Lothar
Lothar Rudolf
,
n
Jegyzet
Rudolf Lothar
Lothar Rudolf
(1865–1943) magyar származású
berlini
Berlin
író. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:145–146.
Max Maurey
Maurey Max
,
n
Jegyzet
Max Maurey
Maurey Max
(1866–1947) színházi rendező
Párizsban
Párizs
. Forrás: "Irodalom és művészet", Budapesti Hírlap, 1909. szept. 10., 12.
G. Courteline
Georges Courteline
,
n
Jegyzet
Georges Moineaux
Georges Courteline
(1858–1929) francia humorista. Forrás: Róna Éva, "Guthrie, Thomas Anstey", in: Világirodalmi lexikon, főszerk. (I–XI:) Király István, (XII–XIX:) Szerdahelyi István, felelős szerk. (I–XI:) Szerdahelyi István, (XIII–XIX:) Juhász Ildikó, 19 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996), 2:373–374.
Oscar Strauss
Strauss Oscar
,
n
Jegyzet
Oscar Strauss
Strauss Oscar
(1870–1954) osztrák zeneszerző. Forrás: A Pesti Hirlap Lexikona A-Z, (Budapest, 1937), 974.
Leo Fall
Fall Leo
n
Jegyzet
Leo Fall
Fall Leo
(1873–1925) osztrák operettkomponista. Forrás: Asztalos Miklós, Bálint Emma és Bálint Mihály, szerk., Tolnai Új Világlexikona, 18 köt., (Budapest: Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, 1926–1930), 4: 265.
és mások.  
  De hagyjuk a névkérdést, – ezt Ön majd elvégzi az irói lelkiismeretével. Afődolog az, hogy szinpadom és feltételeim megfelelnek-e Önnek. Az előbbit sziveskedjék ugy elintézni, hogy nézze meg egy előadásunkat és itélje meg, érdemes-e ide dolgozni, a másodikat a következőkben precizirozom:
n
Jegyzet Pontosítom (francia).
Fölajánlok Önnek minden ilyen 15-20 perces kis darabért 200 korona előadási dijat egyszer s mindenkorra. A tervbe vett három téma közül az egyik egy nagyon mókás tehénvásár, a másik egy parasztlegény nászéjszakája, a mely a jóbarátok szokásos ugratás
Törölt
« i »
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ival kezdődik, azontul pedig tisztán pénzügyi ellentétek elsimitásával telik el. A harmadik borsos egy kicsit. Egy
Roosevelt
Roosevelt Theodore
-szerü
n
Jegyzet Feltehetően
Theodore Roosevelt
Roosevelt Theodore
(1858–1919) amerikai államférfiról van szó. Forrás: Uj Idők Lexikona (Budapest: Singer és Wolfner, 1936–1942), 21–22:5326.
idegen nagyur tanulmányutján egy igen szerelmes hangulatu faluba és az események folyamán a biró önkénytelen segitségével a biróné karjaiba kerül.  
  Ha feltételeimet elfogadja, megküldöm a francia darabokat,
n
Jegyzet
Bálint Dezső
Bálint Dezső
Móricznak
Móricz Zsigmond
1910. augusztus 21-én írt levelében két francia darabot említ, nem egyértelmű, hogy e levélben ugyanazokról a művekről van szó.
kivánatra előleget is.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Bálint
Bálint Dezső
Aláírás
[kézváltás] Bálint Dezső
n
Jegyzet
Bálint Dezső
Bálint Dezső
(1875–1919) újságíró, majd író, orfeumigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 1:101.
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image