Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  úrnak  
 
Budapest
Budapest
.  
  IV. Reáltanoda u. 5 sz.  
  Vasárnapi Ujság szerk.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Tekintetes jó
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Mindenkor csodálója és igazi élvezője voltam művészi tollának, – és vagyok is. Az a tökéletes jellemfestés, a tények leírása: előttünk mozgó alakokként játszanak műveiben személyei, mindez a sok szép tulajdon csak tökéletesebben érvényesül Galamb papnéjában   .
n
Jegyzet Móricz Zsigmond, A galamb papné (Budapest: Franklin Társulat, 1911).
Úgy áll előttünk a
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
, a kitől sok szépet és nagyot várunk.  
 
Épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Éppen
a Galamb papné   olvasása közben támadt impressioim alapján vagyok bátor egy tiszteletteljes kérdéssel fordulni Önhöz.  
  Az a
niveu,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
niveau,
a melyen a reformatus papság: m-a áll sokkal, de sokkal magasabb, mint a galamb papné szereplő lelkészei. Az az új gondolatkör és lelki világ, a mely a legújabb papnevelés folytán évtizedek óta emelte papságunk színvonalát – mintha ön előtt ismeretlen volna, mintha a régi boroshordós papok képeit ma akarná szerepeltetni, rovására az újabb generationak és blamirozására (pardon!) a papságnak. Az új generatio építő és dolgozó gárdáját ez az egyébként művészies rajz, tartalmi volta miatt nem hagyja indignatio nélkül. Hiszen, ha az olvasó világ a tartalmi voltától eltekintve csak az író művészt látná és élvezné nem jutottam volna a bátorsághoz, hogy Önt zaklassam, de mikor
r. kath.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
római katholikus
olvasótól hallom az ironikus megjegyzést, a maguk papsága is csak az érzékiség fokán áll, – gondolhatja, hogy leverő hatást szül, mit a művésziesen forgatott toll szépsége nem változtat derűre!  
  Kérdésem ezekből kifolyólag az: jellemfestéséhez miért választ a reformatus papok olyan egyedei közül, a kiknek lelki ereje, egyénisége inkább felemelő mint lehangoló érzést szül? Vajjon nem haragszik-e Ön is mint reformatus ember: papjaira,
sok
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
kath.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
katholikus
ember szokásaként? Csak ebből a feltevésből kiindulva tudjuk magyarázni magunk előtt, hogy borízű papokkal utáltatja meg az ifjú menyecskével gárdánkat!  
  Isten áldja meg!  
  Vagyok egyébként szíves olva
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ja  
 
Kájel István
Kájel István
Aláírás
n
Jegyzet
Kájel István
Kájel István
(1879–?)
őszödi
Balatonöszöd
, majd 1914-től
felsőiregi
Felsőireg
lelkész. Forrás: "Egyház. Lelkészbeiktatás", Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 57 (1914): 252.
 
 
reform.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
református
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: szó.
 
 
Őszöd
Balatonöszöd
(Somogy m.) 1910. nov. 6.  
 
p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
posta
Faluszemes
Balatonszemes
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image
image