Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Országos Színész Egyesület Irodalmi és Színészeti Ügynöksége  
  Literarische und Theatratische Agentur des Ungarischen Landesschauspielervereines  
  Agence Literaire et Theâtrale de la Société des Acteurs Hongrois  
 
Budapest
Budapest
, VIII. Baross tér 9.  
  Telefon 115-73  
 
Budapest
Budapest
, 191
typewriting
 
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
Budapest
 
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Ur!  
  Szives soraira válaszolva
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Révész Ferencnek
Révész Ferenc
írt levelét nem ismerjük.
két megjegyzésére van szerencsém a következő két választ adni.  
  1. Mi az összes vidéki igazgatók előadásait számon tartjuk és nemcsak annak "egyrészét".
Szabadhegyi Aladár
Szabadhegyi Aladár
n
Jegyzet
Szabadhegyi Aladár
Szabadhegyi Aladár
, színigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4: 69, 70, 101, 8.
ezelőtt régebben
szerepelet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerepelt
ugyan az első osztályu igazgatók között, hanem már jó ideje megszűnt concessionált
n
Jegyzet Eredeti, engedményes (latin).
igazgató lenni és ugynevezett daltársulatot
n
Jegyzet
Szabadhegyi Aladár
Szabadhegyi Aladár
daltársulata 1910. szeptemberében alakult több színésztársulattal együtt, melyek célja a szerződésnélküli színészek foglalkoztatása volt. Forrás: "Színészmentés. Új színtársulatok szervezése", Az Ujság, 1910. szept. 7., 11.
vezet. A daltársulat nem lévén concessióhoz kötve, szabadon lopja a darabokat. Ezeknek az előadásoknak sem garantálására, sem incassójára
n
Jegyzet Pénzbehajtási követelésére (latin).
nem vállalkozunk, de nem is vállalkozhatunk, mert ez egyenlő lenne a lehetetlenséggel.  
  2. Pár hónap óta az Egyesület bevont az első pontban emlitett daltársulati igazgatók közül próbára kettőt, és pedig
Lászlófit
Lászlófi Vencel Bódog
n
Jegyzet
Lászlófi Vencel Bódog
Lászlófi Vencel Bódog
(1865–1925) színigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:93.
és
Rajcsányit
Rajcsányi István
.
n
Jegyzet
Rajcsányi István
Rajcsányi István
(1863–1929) epizódszínész. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4: 12.
Ezeknek concessiót adott, minek ellenében ezek egy minimális előadási dijat fizetnek és ezek azok a két és három koronás tételek. Ezelőtt ezek sem fizettek a darabok előadásáért egy fillért sem, tehát az a nézetünk, hogy mégis jobb talán a kevés, mint a semmi.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Révész Ferenc
Révész Ferenc
Aláírás
[kézváltás] Révész Ferenc
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image