Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél (géppel írott):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Az Országos Színész Egyesület Irodalmi és Színészeti Ügynöksége  
  Literarische und Theatratische Agentur des Ungarischen Landesschauspielervereines  
  Agence Literaire et Theâtrale de la Société des Acteurs Hongrois  
 
Budapest
, VIII. Baross tér 9.  
  Telefon 115-73  
 
Budapest
, 191
typewriting
 
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
urnak  
 
Budapest
 
  Igen tisztelt
Móricz
Móricz Zsigmond
Ur!  
  Szives soraira válaszolva
n
Jegyzet
Móricz
Móricz Zsigmond
Révész Ferencnek
Révész Ferenc
írt levelét nem ismerjük.
két megjegyzésére van szerencsém a következő két választ adni.  
  1. Mi az összes vidéki igazgatók előadásait számon tartjuk és nemcsak annak "egyrészét".
Szabadhegyi Aladár
LOK:00211
n
Jegyzet
Szabadhegyi Aladár
LOK:00211
, színigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4: 69, 70, 101, 8.
ezelőtt régebben
szerepelet
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
szerepelt
ugyan az első osztályu igazgatók között, hanem már jó ideje megszűnt concessionált
n
Jegyzet Eredeti, engedményes (latin).
igazgató lenni és ugynevezett daltársulatot
n
Jegyzet
Szabadhegyi Aladár
LOK:00211
daltársulata 1910. szeptemberében alakult több színésztársulattal együtt, melyek célja a szerződésnélküli színészek foglalkoztatása volt. Forrás: "Színészmentés. Új színtársulatok szervezése", Az Ujság, 1910. szept. 7., 11.
vezet. A daltársulat nem lévén concessióhoz kötve, szabadon lopja a darabokat. Ezeknek az előadásoknak sem garantálására, sem incassójára
n
Jegyzet Pénzbehajtási követelésére (latin).
nem vállalkozunk, de nem is vállalkozhatunk, mert ez egyenlő lenne a lehetetlenséggel.  
  2. Pár hónap óta az Egyesület bevont az első pontban emlitett daltársulati igazgatók közül próbára kettőt, és pedig
Lászlófit
Lászlófi Vencel Bódog
n
Jegyzet
Lászlófi Vencel Bódog
Lászlófi Vencel Bódog
(1865–1925) színigazgató. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 3:93.
és
Rajcsányit
Rajcsányi István
.
n
Jegyzet
Rajcsányi István
Rajcsányi István
(1863–1929) epizódszínész. Forrás: Schöpflin Aladár, szerk., Magyar Színművészeti Lexikon, 4 köt. (Budapest: Országos Szinészegyesület és Nyugdíjintézete, 1929–1931), 4: 12.
Ezeknek concessiót adott, minek ellenében ezek egy minimális előadási dijat fizetnek és ezek azok a két és három koronás tételek. Ezelőtt ezek sem fizettek a darabok előadásáért egy fillért sem, tehát az a nézetünk, hogy mégis jobb talán a kevés, mint a semmi.  
  Kiváló tisztelettel  
 
Révész Ferenc
Révész Ferenc
Aláírás
[kézváltás] Révész Ferenc
 
 

Útmutató

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image