Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Rég nem látott, ám el nem felejtett
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Innen, nagy kunok hóval borított földéről megy a levél. Hogy hosszúságánál fogva is mindjárt alkalmatlanságot okozó ne legyen, jelezni sietek, hogy alázatos kérelem a tartalma.  
  A
tiszaroffi
Tiszaroff
Bodnár család (itt úgy mondják, hogy nagy úri família!) egyik
sarja
Bodnár György
,
n
Jegyzet
Bodnár György
Bodnár György
1912-ben az Államvasutaknál dolgozik. Forrás: "Vasutasok kinevezése és előléptetése", Pesti Napló, 1912. okt. 27., 17.. 1913-ban menyasszonyával együtt öngyilkosságot követ el. Forrás: "A debreceni dráma", Budapesti Hírlap, 1913. szept. 27., 10.
nem
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
gyerek már,
Debreczenben
Debrecen
vasúti mérnök – s kedvelője a színházaknak s irodalomnak – egy idegen nyelvű regényből egy úgy hinném, hogy társadalmi színműnek minősíthető művet
n
Jegyzet Nincs információnk arról, hogy
Bodnár György
Bodnár György
színműve megjelent volna vagy
Móricz
Móricz Zsigmond
válaszolt volna a levélre.
alkotott, – illetve követett el. – Szerény ember különben, hanem a hozzátartozói kívánságára kértek fel engem, hogy hallgatnám meg s olvasnám el stb.  
  Egy ilyen szűkebb körű összejövetel alkalmával aztán az elmult héten felolvastuk s beszéltünk róla. Az én kritikám itt mellékes s úgyszólván számba nem vehető, hanem felajánlottam ott nekik – mit ők előre hálás köszönettel viszonoztak, hogy én ezt megmutatom egy embernek; aki ért ehhez, de igazán! – Úgy hívják, hogy: ahogy
kendet
Móricz Zsigmond
címezem én a borítékon. –  
  Az én nagy kérésem tehát az volna, hogy ezt a művet, lenne kegyes elolvasni, s őszinte – minden udvariaskodás s diletánsokat kímélő hang mellőzésével – érdembeli bírálatával pár szóban körvonalazni annak értékét, hasznavehetőségét, avagy értéktelenségét stb. kegyeskednék. – Azt óhajtanák ők is, illetve a szerzője, ki egyébként az izgatottságon kívül, mellyel mihamarabb szeretne tudni egy kompetens véleményt, – nem fűz semmi különösebb mesét s álmot ehhez, – nagyon okosan. –  
  Ebbeli szíves elhatározásáról engem, – ha lehet, (–tekintettel a szerzője ebbeli óhajára) ne nagyon soká értesíteni kegyeskedjék, hogy annak értelmében esetleg a kéziratot mihamarabb beküldhessem becses írónk
 [?]
[unclear1]
személyéhez.  
  Üdvözletet s kézcsókot őnagyságának:
feleségének
Holics Janka
midőn küldök,  
  vagyok mindenkor kész híve  
 
Sz.GyöreK
Györe Károly
Aláírás
.  
 
Kisujszállás
Kisújszállás
1910. nov.22.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image