Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték (géppel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Signore
Arturo ELEK
Elek Artúr
 
  Via di Ripetta 94.
p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
porta
III.  
  Spedisce
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Budapest
IX.  
  Üllői ut 95.  
 
Ungheria
 
 
 

Levél (géppel írott):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
1911 febr 15  
  Kedves
Barátom
Elek Artúr
,  
  rögtön válaszolok a levelére, mert ha elmarad akkor aztán elmarad.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Elek Artúr
Elek Artúr
1911. február 12-i levelére utal.
 
  nagyon örülök, hogy végre valahára gondolt ránk akkor is ha penna volt a kezében. Küldhetne egy kis
római
hangulatot. De a levelében ebből egy jottányi sincs. Mért nem irja meg
Törölt
« a »
A
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
z Ujságnak a közönséges tapasztalatait, hiszen volt már ezen a téren némi multja… Nagyszerü lehet, hogy az ember reggel felkél, s mikor az ablakon kinéz, nem a Nyugati füstje száll az orrába, hanem mi? S nem kell
Törölt
« redaki »
redakcióba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
menni! … Ezt irja meg!  
  Az
Osvát
Osvát Ernő
ügye bizony nem valami kellemes stádiumban van.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1911–1912 között a Nyugat folyóirat körül lezajlott válságra, a
Hatvany Lajos
Hatvany Lajos
és
Osvát Ernő
Osvát Ernő
között kialakult konfliktusra utal. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:348. Vö.
Elek Artúr
Elek Artúr
1911. február 12-i levelével és jegyzetével.
Hatvan
Törölt
« u »
y
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« kijelentette »
azt mondja
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogy ő megvette a lapot az összes előfizetőivel együtt, hát neki ez a bolt
j
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a nagyon csodálkozik rajta, hogy ebbe lehet valakinek bele szólása. L
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gjobban azon, hogy a termelők fellázadnak és sztrájkba lépnek, ha ő az üzletvezetőjét el akarja bocsátani.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nem hiszem hogy ilyen egyszerüen el mondta volna valaha az álláspontját, de nyilván igy érez. „Ha nem boldogul, el fogja adni a lapot!”
Osvátra
Osvát Ernő
ez volna a legjobb. Ha annyi
pénzeem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
pénzem
volna nekem meg ma
Törölt
« g »
gának, mi ketten biztosan megvennénk. Nem igaz?  
  Egyelőre szent a béke, én ugyan az utolsó hét tanuságait nem ismerem, mert ott titkos aknák vannak, a melyekről nem lehet tudni, mikor robban fel egyik vagy másik. Az
Ignotus
Ignotus
helyzetét értem, de nem élvezem. Nem hiszem hogy egészen primitiv módon pénz kérdés lenne ez
n nála,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nála,
inkább azt hiszem, hogy ő tulságosan sokat levén a
Hatvany
Hatvany Lajos
körében átvette annak az igazságait s elhitte, hogy
Osvátnak
Osvát Ernő
„kár olyan kicsinyesnek” lenni, hogy a
Karinthy
Karinthy Frigyes
versét  
n
Jegyzet
Karinthy Frigyes
Karinthy Frigyes
verse a Nyugat 1911. évfolyam januári számában jelent meg, lásd: Karinthy Frigyes, "Nihil (Recitativo), Szerelmi öngyilkosság", Nyugat 4 (1911): 1: 24–26.
Karinthy
Karinthy Frigyes
verséhez az irodalompolitikai vitában lásd: Beck András, "Szakítópróba I.", Jelenkor 54 (2011): 65–75.; Beck András, "Szakítópróba II.," Jelenkor 54 (2011): 195–203.
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a január elseji számban közölje s ezzel minden kritikát kihivjon a Nyugat ellen
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
akkor mikor a Magyar Figyelő megindul annak a bizonyitására,
hg hogy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
a Nyugat egy minden magyar istenektől elrugaszkodott valami, tehát meg kell ölni… Efféle adatokkal illusztrálják ők a csatát. A dolog ugy áll, hogy
Hatvanyék
Hatvany Lajos
minekutánna afféle reklámmal, a mellyel a Diána krémet is világhirüvé lehetett
volna
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tenni, 2000 előfizetőt gyüjtöttek a Nyugatnak, most meg is akarják tartani a jóhiszemü publikumot s most rosszhiszemüen készek a lapot utóla
Törölt
« l »
g
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bevezetni a csendes polgári asztalok révébe. Nem kell olyan merésznek, olyan fiatalnak lenni. Több higgadtság, jó nevek, lányoknak is olvasható novellák, politikai állásfoglalás és
kpzgazdasági
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
közgazdasági
nézetek…  
  Legalább is egy
Ung.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Ungarische
Rundschaut kell a Nyugatból csinálni, a hol egy évben teljesen elég hat uj fiatal név.  
  Én ezeket azért mondom el, hogy maga lássa, mi van itt
tulajdonképen.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen.
A Nyugatnak ha ez keresztülmegy
:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy tökéletes áthasonulása
a mi viszonyaink közt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Uj Időkké. Mindennek megsemmisitése, a mi eddig Nyugat volt, s egy szolid és szilárd
báziskon
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bázison
fekvő uj lapnak most már nagyszabású módon való megépitése. Pláne a kiadó céggel összefüggésben.  
  Az a szomoru dolog készül, hogy az a kis, belső vállalat, a mely tisztán szellemi tőkével indult, át kerül üzleti alapokra. A Nyugat olyan lapnak indult, a melynek nincs csak kicsi, válogatott közönsége, nem is kell hogy nagy legyen. De az történt, hogy a Nyugat akkora port vert fel, hogy üzletté lett… A legszomorubb sors!  
  Én azonban hiszem, hogy amint most pillanatnyilag
Törölt
« e »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
el
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el
van simitva a dolog, ugy megérik abból az is, hogy az a minden szélsőséget kiegye
Törölt
« l »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
litő uj irányzat is kifejlődjék belőle, a melyben A Nyugat megő
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iz mindent s megszerez mindent.
Ernő
Osvát Ernő
tud engedni, s
Hatvanyt
Hatvany Lajos
rá lehet kényszeriteni, hogy engedjen. Talán husz év mulva mindketten rájönnek, hogy a Nyugatot egymás nélkül nem is tudták volna megcsinálni olyanná, hogy…  
  No de ebből elég ennyi.  
  Tegnap este volt nálunk a kedves
LOK:00051
,
n
Jegyzet
Elek Janka
LOK:00051
Móricz Gyöngyi
Móricz Gyöngyi
keresztanyja,
Elek Artur
Elek Artúr
nővére. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hrencsik Mártonnak
Hrencsik Márton
írott, 1912. március 1-i levelét.
s ma egy hete hajnalban született egy ujabb kis
Virágunk
Móricz Virág
, a kinek
Gyöngyike
Móricz Gyöngyi
a neve.  
  A
feleségemmel
Holics Janka
Törölt
« szeretjük »
szeretnők
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy kis repüléssel meglátogatni magát… De jövő télre már
Tyátyi bátyi
LOK:00252
fog itthon leskelődni egy kis posta után… Hanem én nem felejtkezem ugy el a levélirásról…  
 
Öleli szerető barátja
móricZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató

Csanak Dóra szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem küldte el a levelet, hagyatékban maradt és talál rá
Móricz Virág
Móricz Virág
. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:348.
 
image
image
image
image