Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Signore
Arturo ELEK
Elek Artúr
 
 
ROMA
Róma
 
  Via di Ripetta 94.
p.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
porta
III.  
  Spedisce
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Budapest
Budapest
IX.  
  Üllői ut 95.  
 
Ungheria
Magyarország
 
 
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Budapest
Budapest
1911 febr 15  
  Kedves
Barátom
Elek Artúr
,  
  rögtön válaszolok a levelére, mert ha elmarad akkor aztán elmarad.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Elek Artúr
Elek Artúr
1911. február 12-i levelére utal.
 
  nagyon örülök, hogy végre valahára gondolt ránk akkor is ha penna volt a kezében. Küldhetne egy kis
római
Róma
hangulatot. De a levelében ebből egy jottányi sincs. Mért nem irja meg
Törölt
« a »
A
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
z Ujságnak a közönséges tapasztalatait, hiszen volt már ezen a téren némi multja… Nagyszerü lehet, hogy az ember reggel felkél, s mikor az ablakon kinéz, nem a Nyugati füstje száll az orrába, hanem mi? S nem kell
Törölt
« redaki »
redakcióba
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
menni! … Ezt irja meg!  
  Az
Osvát
Osvát Ernő
ügye bizony nem valami kellemes stádiumban van.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
az 1911–1912 között a Nyugat folyóirat körül lezajlott válságra, a
Hatvany Lajos
Hatvany Lajos
és
Osvát Ernő
Osvát Ernő
között kialakult konfliktusra utal. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:348. Vö.
Elek Artúr
Elek Artúr
1911. február 12-i levelével és jegyzetével.
Hatvan
Törölt
« u »
y
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Törölt
« kijelentette »
azt mondja
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, hogy ő megvette a lapot az összes előfizetőivel együtt, hát neki ez a bolt
j
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
a nagyon csodálkozik rajta, hogy ebbe lehet valakinek bele szólása. L
e
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
gjobban azon, hogy a termelők fellázadnak és sztrájkba lépnek, ha ő az üzletvezetőjét el akarja bocsátani.
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Nem hiszem hogy ilyen egyszerüen el mondta volna valaha az álláspontját, de nyilván igy érez. „Ha nem boldogul, el fogja adni a lapot!”
Osvátra
Osvát Ernő
ez volna a legjobb. Ha annyi
pénzeem
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
pénzem
volna nekem meg ma
Törölt
« g »
gának, mi ketten biztosan megvennénk. Nem igaz?  
  Egyelőre szent a béke, én ugyan az utolsó hét tanuságait nem ismerem, mert ott titkos aknák vannak, a melyekről nem lehet tudni, mikor robban fel egyik vagy másik. Az
Ignotus
Ignotus
helyzetét értem, de nem élvezem. Nem hiszem hogy egészen primitiv módon pénz kérdés lenne ez
n nála,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
nála,
inkább azt hiszem, hogy ő tulságosan sokat levén a
Hatvany
Hatvany Lajos
körében átvette annak az igazságait s elhitte, hogy
Osvátnak
Osvát Ernő
„kár olyan kicsinyesnek” lenni, hogy a
Karinthy
Karinthy Frigyes
versét  
n
Jegyzet
Karinthy Frigyes
Karinthy Frigyes
verse a Nyugat 1911. évfolyam januári számában jelent meg, lásd: Karinthy Frigyes, "Nihil (Recitativo), Szerelmi öngyilkosság", Nyugat 4 (1911): 1: 24–26.
Karinthy
Karinthy Frigyes
verséhez az irodalompolitikai vitában lásd: Beck András, "Szakítópróba I.", Jelenkor 54 (2011): 65–75.; Beck András, "Szakítópróba II.," Jelenkor 54 (2011): 195–203.
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
a január elseji számban közölje s ezzel minden kritikát kihivjon a Nyugat ellen
épen
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
éppen
akkor mikor a Magyar Figyelő megindul annak a bizonyitására,
hg hogy
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hogy
a Nyugat egy minden magyar istenektől elrugaszkodott valami, tehát meg kell ölni… Efféle adatokkal illusztrálják ők a csatát. A dolog ugy áll, hogy
Hatvanyék
Hatvany Lajos
minekutánna afféle reklámmal, a mellyel a Diána krémet is világhirüvé lehetett
volna
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
tenni, 2000 előfizetőt gyüjtöttek a Nyugatnak, most meg is akarják tartani a jóhiszemü publikumot s most rosszhiszemüen készek a lapot utóla
Törölt
« l »
g
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
bevezetni a csendes polgári asztalok révébe. Nem kell olyan merésznek, olyan fiatalnak lenni. Több higgadtság, jó nevek, lányoknak is olvasható novellák, politikai állásfoglalás és
kpzgazdasági
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
közgazdasági
nézetek…  
  Legalább is egy
Ung.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Ungarische
Rundschaut kell a Nyugatból csinálni, a hol egy évben teljesen elég hat uj fiatal név.  
  Én ezeket azért mondom el, hogy maga lássa, mi van itt
tulajdonképen.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
tulajdonképpen.
A Nyugatnak ha ez keresztülmegy
:
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy tökéletes áthasonulása
a mi viszonyaink közt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
Uj Időkké. Mindennek megsemmisitése, a mi eddig Nyugat volt, s egy szolid és szilárd
báziskon
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
bázison
fekvő uj lapnak most már nagyszabású módon való megépitése. Pláne a kiadó céggel összefüggésben.  
  Az a szomoru dolog készül, hogy az a kis, belső vállalat, a mely tisztán szellemi tőkével indult, át kerül üzleti alapokra. A Nyugat olyan lapnak indult, a melynek nincs csak kicsi, válogatott közönsége, nem is kell hogy nagy legyen. De az történt, hogy a Nyugat akkora port vert fel, hogy üzletté lett… A legszomorubb sors!  
  Én azonban hiszem, hogy amint most pillanatnyilag
Törölt
« e »
l
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
el
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
el
van simitva a dolog, ugy megérik abból az is, hogy az a minden szélsőséget kiegye
Törölt
« l »
n
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
litő uj irányzat is kifejlődjék belőle, a melyben A Nyugat megő
r
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
iz mindent s megszerez mindent.
Ernő
Osvát Ernő
tud engedni, s
Hatvanyt
Hatvany Lajos
rá lehet kényszeriteni, hogy engedjen. Talán husz év mulva mindketten rájönnek, hogy a Nyugatot egymás nélkül nem is tudták volna megcsinálni olyanná, hogy…  
  No de ebből elég ennyi.  
  Tegnap este volt nálunk a kedves ,
n
Jegyzet
Elek Janka
Elek Janka
Móricz Gyöngyi
Móricz Gyöngyi
keresztanyja,
Elek Artur
Elek Artúr
nővére. Lásd
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Hrencsik Mártonnak
Hrencsik Márton
írott, 1912. március 1-i levelét.
s ma egy hete hajnalban született egy ujabb kis
Virágunk
Móricz Virág
, a kinek
Gyöngyike
Móricz Gyöngyi
a neve.  
  A
feleségemmel
Holics Janka
Törölt
« szeretjük »
szeretnők
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
egy kis repüléssel meglátogatni magát… De jövő télre már
Tyátyi bátyi
Tyátyi bátyi
fog itthon leskelődni egy kis posta után… Hanem én nem felejtkezem ugy el a levélirásról…  
 
Öleli szerető barátja
móricZs
Móricz Zsigmond
Aláírás
[kézváltás] Móricz Zsigmond
 
 

Útmutató:

Csanak Dóra szerint
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
nem küldte el a levelet, hagyatékban maradt és talál rá
Móricz Virág
Móricz Virág
. Forrás: Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:348.
 
image
image
image
image