Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Barátom
Ferenczy Ferenc
,
n
Jegyzet
Ferenczy Ferenc
Ferenczy Ferenc
(1894-1973) 1911-ben a
debrecenben
Debrecen
Református főgimnázium tanulója, később miniszteri osztálytanácsos. Forrás: Karai Sándor, kiad. A Debreceni Református Főgimnázium Értesítője az 1911–1912. tanévről (Debrecen: Szabad Királyi Város Könyvnyomdája, 1912), 74.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:348.
 
  köszönöm kedvesen megirott levelét. Kivánom, hogy a Csokonay Lapo
k
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet
Ferenczy Ferenc
Ferenczy Ferenc
Móricz Zsigmondhoz
Móricz Zsigmond
írott 1911. február 28-i levele alapján a
debreceni
Debrecen
Református főgimnázium önképzőkörének tervezett lapja. Ugyanezen a néven
Rudnyánszky Gyula
Rudnyánszky Gyula
és
Morvay Zoltán
Morvay Zoltán
szerkesztett folyóiratot 1903-ban. Forrás: Asztalos Dezső, Lakner Lajos és Szabó Anna Viola, Kultusz és áldozat (Debrecen: Debreceni Csokonai Kör, 2005), 132.; Móricz Zsigmond, Levelei, szerk., jegyz. F. Csanak Dóra, 2 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963), 1:350.
dolga nagyszerűen
Törölt
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1.
Ok: olvashatatlan.
Egység: char.
»
s
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
ikerüljön.
Debrecenben
Debrecen
nagy ideje már, hogy végre egy jó szépirodalmi lap legyen! S ez a lap minden auspicium
n
Jegyzet Előjel (latin).
szerint az lesz! Persze tanácsot adni tudnék, de nem merek, mert a mi lapot eddig a magam tanácsai szerint csináltam, az mind megbukott. Isten őrizz, hogy ilyen segitséggel támogassam a Maguk lapját.  
  A „Lábnyomok a porban  
n
Jegyzet A
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
korát tematizáló novellát a Nyugat 1911. január 29-én, a Vígszínházban tartott matinéján olvasta fel
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
. A mű első megjelenése: Móricz Zsigmond, "Lábnyomok a porban", Nyugat 4 (1911): 1:382–388.
a mai napon megjelenő Nyugatban benne van, ha hasznát veheti, szivesen engedem meg, hogy közölje.  
  Ezzel fogadja szives üdvözlésemet s adja át a kollégium lelkes ifjúságának is legmelegebb köszöntésemet: Hej ha én még egysz
er
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
köztetek lehetnék!…  
  Igaz barátjuk  
 
Móricz Zs
Móricz Zsigmond
Aláírás
 
 
Budapest
Budapest
1911.
fenr.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
febr
18.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image