Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( géppel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Athenaeum
Irod.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Irodalmi
és Nyomdai
R. T.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Részvény Társaság
Igazgatósága
Pecsét
 
  Nagyságos
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
iró urnak,  
 
Budapest
Budapest
.  
  Folyó hó 6-i
b.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
becses
látogatása alkalmával egy sorozatos, népies irányregénynek a tervét volt szerencsém
Nagyságod
Móricz Zsigmond
előtt kifejteni.
n
Jegyzet A itt hivatkozott sorozat feltehetőleg nem készül el. Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat és
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
között ismert egy 1912 januárjától életbe lépő, hat kötetes regénysorozat kiadására írott szerződéstervezet, a szerződést azonban nem kötötték meg. Vö.
Ranschburg Viktor
Ranschburg Viktor
1911. június 21-én írott levelével. Forrás: Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Igazgatóságának, 1911, gépirat, PIM Kézirattár, M. 100/5290/12.
Bár
Polgár
Polgár Géza
n
Jegyzet
Polgár Géza
Polgár Géza
(1874–1954) újságíró, rádiórovat-szerkesztő, az Atheneum Részvénytársaság titkára. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 10:1325.; Polgár Tibor, "A névtelen »Mit üzen...«: Jegyzetek a Tanulmányok a Rádió történetéből", JelKép 3, 2. sz. (1982): 137–138.
ur az Önnel való találkozások után referált nekem arról a nagy lelkesedésről,
amelylyel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
amellyel
Nagyságod
Móricz Zsigmond
az ideát felszivta és igen nagy örömmel hallottam tőle azt is, hogy szerény tervemben
Nagyságod
Móricz Zsigmond
regényirói müködésének főmüvét látja kialakulni; mégis, sőt éppen ez oknál fogva érdekelne, vajjon foglalkozott-e nagyságod azóta is ennek az ideának a megvalósitásával és él-e még lelkében most is az a kedv a regény megirására, melyet tervem közlése alkalmával
Nagyságodnál
Móricz Zsigmond
észlelni nekem is szerencsém volt.  
  Ugy tudom, hogy ez idő szerint két regény
n
Jegyzet Az itt hivatkozott regények feltehetőleg Az isten háta mögött   , illetve az Árvalányok   c. regény.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Az isten háta mögött   c. regényét a Nyugat adta ki 1911-ben, lásd: Móricz Zsigmond, Az isten háta mögött (Budapest: Nyugat Kiadó, 1911).. Illetve a regények kiadási adatainak alapján feltételezhetjük, hogy az Árvalányok   (első címvariánsa: Galambfelhők   ) c., 1911-ben folytatásokban megjelenő műre vonatkozik a megjegyzés. Forrás: Pesti Ernő, Móricz Zsigmond bibliográfia (Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1979), 144.; Czine Mihály, Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960), 403.; Móricz Zsigmond, "Árvalányok", Nyugat 4 (1911): 2:961–1024.
megirása foglalkoztatja
Nagyságodat
Móricz Zsigmond
. Ha azonban elvileg kész arra, hogy ennek a két regénynek a megirása után idejét és tehetségét az Athenaeum fent jelzett kiadói tervének hajlandó szentelni, abban az esetben mostani lekötöttsége nem képezne akadályt, mert annyira örvendenék, ha
Nagyságodat
Móricz Zsigmond
nyerhetném meg a tervezett népregénysorozat megirására, hogy ennek elérése végett egy bizonyos halasztásba bele tudnék nyugodni. Nagyon szeretném, ha alkalmat adna arra, hogy úgy az idő kérdéséről, mint az üggyel összefüggő egyéb anyagiakról is kimeritően beszélhessünk.  
  Nagybecsü értesitéséért, vagy még szivesebben kedves látogatását várva, maradtam  
  őszinte tisztelője  
 
Ranschburg Viktor
Ranschburg Viktor
Aláírás
n
Jegyzet
Ranschburg Viktor
Ranschburg Viktor
(1862–1930) könyvkiadó, 1903–1919 között az Athenaeum Irodalmi és Nyomdati Részvénytársaság igazgatója, 1920–1930 között a Pantheon Irodalmi Intézet vezérigazgatója. Forrás: Kenyeres Ágnes, főszerk., Magyar Életrajzi Lexikon, 4 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967–1994), 2:481.
   
Budapest
Budapest
1911. februárius 24-én.
[kézváltás] Ranschburg Viktor
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image