Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Boríték ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Nagyságos  
 
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
 
  iró úrnak  
 
Budapest
Budapest
 
  IX. Üllői-út 95.  
  60
 [?]
[unclear1]
 
 
header
  Magyar Figyelő  
 
Budapest
Budapest
, Andrássy-út 10.  
 
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder
 
header
  Magyar Figyelő
n
Jegyzet A Magyar Figyelő (1911–1918) kéthetenként, a Singer és Wolfner kiadásában megjelenő, konzervatív lap volt. A szerkesztőbizottság elnöke
Tisza István
Tisza István
, felelős szerkesztője pedig
Herczeg Ferenc
Herczeg Ferenc
volt. Forrás: M. Pásztor József, "Magyar Figyelő", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 2:1267.
 
 
Bpest
Budapest
, 911. II. 27.  
  Tisztelt és kedves
Irótársam
Móricz Zsigmond
,  
  a pompás novellát   megkaptam, köszönöm és márcz. 15-iki füzetünkben fogom hozni. (A márcz. 1-én megjelenő számunkat már nyomják e pillanatban.)
n
Jegyzet 1911–1913 között a Magyar Figyelőben jelentek meg
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
-művek, elsősorban elbeszélések, tárcanovellák.
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Csata   c. írását is elsőként a Magyar Figyelő közölte a lap március 16-i számában, lásd: Móricz Zsigmond, "Csata", Magyar Figyelő 1 (1911): 1:538–546.
A regényt   is írja meg, kérem, nagy érdeklődéssel várom és örömmel fogom kiadni.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Herczeg Ferenchez
Herczeg Ferenc
írott 1911. február 27-i válaszfogalmazványában jegyzi az Aranyos öregek   c. regény közlési szándékát, azonban a művet folytatásokban kívánta közreadni. A mű végül nem jelent meg a Magyar Figyelőben, regényformában feltehetően nem készült el, egyfelvonásos színdarabként a Vígszínházban adták elő a Nyugat Vígszínházi matinéján 1911 novemberében.
 
  Kollegiális tisztelettel köszönti híve  
 
Herczeg Ferencz
Herczeg Ferenc
Aláírás
.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image