Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen tisztelt
Uram
Herczeg Ferenc
,  
  köszönöm a szives és lekötelező levelet s miután ugy látom az elvi része a dolognak rendben van,
n
Jegyzet
Herczeg Ferenc
Herczeg Ferenc
Móricznak
Móricz Zsigmond
írott, 1911. február 27-i levelében az Aranyos öregek   c. regény kiadási szándékát jelzi a Magyar Figyelőben. Az Aranyos öregek   c. regény azonban nem készült el.
– a következőkről kell vitatkoznom:  
  1.) A regényt nem adhatom oda készen, legfeljebb 1-2 folytatást írhatok meg előre;
n
Jegyzet
Herczeg Ferenc
Herczeg Ferenc
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
írott, 1911. február 27-i levelében az Aranyos öregek   c. regény kész kéziratát kérte
Móricztól
Móricz Zsigmond
.
Törölt
« mert »
nincs meg hozzá a kellő nyugalmam. Viszont azt mondhatom, hogy én egészen pontos szállító vagyok
Törölt
« aki »
sohasem késtem még le és
Törölt
« bármi »
ha szelidebb emberi vis major
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
n
Jegyzet Előre nem látott kényszerítő körülmény (latin).
jön is közbe, a lap azt nem érzi meg.
Törölt
« Aztán »
Törölt
« j »
J
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
obban is tudok irni folytatásonként, mert nagy passzió nekem számonként fokozni az érdeklődést.  
  Ugy képzelem, s az volna nekem alkalmas, ha a nyáron befejezhetném az Ar. öregeket   .  
  Ápr 1-én kezdve legkésőbb szeptemberre lenne vége, – vagyis kb. 10-12 ív a regény terjedelme, a minimumot és max-t szabva meg. E tekintetben is teljesen pontosan szoktam számítani.  
  2.) A másik kérdés a honorárium dolga. Mint
Wiesner
Wiesner Jakab Emil
n
Jegyzet
Wiesner Jakab Emil
Wiesner Jakab Emil
(1864–?) könyvkereskedő, szerkesztő, a magyar könyvkereskedők egyletének titkára, a Singer és Wolfner hivatalvezetője. Forrás: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 14 köt. (Budapest: Hornyánszky Viktor császári és királyi udvari Könyvnyomda, 1891–1914), 14:1560.
urnak mondtam, nekem a
Vas. Ujs-nál
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Vasárnapi Újságnál
egy novelláért, hosszuságra való tekintet nélkül 120 koronám van, s
Törölt
« tekintve hogy ott »
bizonyos okok miatt, amiket nem akarok
itt
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
részletezni, a Figyelőnél 150
kort
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
koronát
óhajtanék megállapíttatni egy átlagos tárcanovella dijául.  
  A regényre   vonatkozólag az volna a kivánságom, hogy oldalanként 20 korona legyen a honorarium, – s ez esetben az ajánlatom, hogy egyáltalán ez lehetne a lapnál a honorarium alapja a
 [?]
[unclear1]
 
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image