Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Mélyen Tisztelt
Uram
Móricz Zsigmond
!  
  Hálás vagyok érte, hogy oly melegen fogadta diáklapunk eszméjét. Nagyon köszönöm azt is, hogy a „Lábnyomok a porban   ”-t át méltóztatott engedni számunkra. Az engedelemmel élni is fogunk.
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Ferenczy Ferenchez
Ferenczy Ferenc
írott 1911. február 18-i levelében támogatja egy
debreceni
Debrecen
diáklap, a Csokonai Lapok megjelenését, illetve közlésre ajánlja fel a Lábnyomok a porban   c.,
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
korát temájául választó novelláját. A Lábnyomok a porban   megjelenéséről a Csokonai Lapokban nincs információ. A mű első megjelenése: Móricz Zsigmond, "Lábnyomok a porban", Nyugat 4 (1911): 1:382–388.
 
  Az a kedves, szivből jövő érdeklődés azonban arra késztet, hogy értesítsem a mostani állapotokról is. A lap nagyon szépen terjed, lázas buzgósággal törekszünk rajta, hogy ugy tartalom, mint kiállítás szempontjából a lehető legszebbet adjuk. Hirdetőink s előfizetőink révén pedig az anyagi kockázat is
kivan
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
ki van
zárva. De bizony megkéstünk s már bajosan jelenik meg 5- vagy 8-ika előtt.  
  De a tanácsokra bizony rá szorultunk. Nem tudjuk például azt, hogy a diákos jelleget hogy biztosíthatjuk lapunknak. Itt, ezen a ponton van a legnagyobb véleménykülönbség és határozatlanság. Mert, ha nincs benne diákos íz, nem diáklap s igy nincs helye. Viszont, ha
a
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
diákos jelleg nagyon előtérben van, ugy komoly munkáról nem lehet szó szerintem és én akkor – véleményem ellenére nem dolgozhatván – szerkesztői helyemet másnak adom át, illetve én tovább nem vállalom. Mert én komolyan akarok dolgozni s ha a lap az én szerkesztésemben jelenik meg, akkor a humoros elem – különösen pedig minden dologban, amint azt némelyek javasolják – háttérbe szorul.  
  Igaz, hogy ez a kérdés most még nincs kiélesítve, de az első pár szám után biztosan dűlőre fog jutni. Ez tehát az egyik kérdés. Hogy lehet ezt jól megoldani?  
  Másik az, hogy mint e kornak, a diákoknak kitűnő ismerője, magyarázza meg nekem azt, mi annak az oka, hogy a fiatalság, a diákok minden komoly dologtól irtóznak? Hol van ennek a rugója? és hogyan lehet ezt
a közönyösséget
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
megtörni?  
  Bocsánatot kérek, hogy untattam talán, de az a szeretet, melyet kiéreztem soraiból egyenesen késztetett erre.  
  A baj pedig nem olyan nagy
(?)
Utólagos betoldás (zöld betűszín)
, mint ahogy én hiszem, de megvan az bizonyos.  
  Mély tisztelettel és szeretettel  
  köszönti  
 
Ferenczy Ferenc
Ferenczy Ferenc
Aláírás
 
  a „Csokonai lapok” szerkesztője  
 
Debreczen
Debrecen
1911 február 28  
  Nyomtató u. 9.  
  A lakásának címét nem volna szíves közölni?  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image