Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
  Kedves
Bátyám
Móricz Zsigmond
, barátom!  
  Úgy őrzöm a levelét,
n
Jegyzet
Móricz Zsigmond
Móricz Zsigmond
Árkosi-Ferenczi Kálmánnak
Árkosi-Ferenczi Kálmán
írott levele ismeretlen. Jelen levél tartalma alapján
Móricz
Móricz Zsigmond
levelének témája feltehetően
Árkosi-Ferenczi
Árkosi-Ferenczi Kálmán
A pálfalvi szélmolnár   c. művének méltatása. A mű 1911 márciusában jelent meg. Lásd: Árkosi-Ferenczi Kálmán, A pálfalvi szélmolnár: Elbeszélések (Budapest: Kunossy, Szilágyi és Társa Kiadása, 1911).
mint a zsugori a kincses ládát.  
  Féltem, hogy elszállanak belőle a meleg érzésű szavak. Napokig vártam, szorongó érzéssel. Azt hittem, hogy álmodtam.  
  De a levele megvan. Nem foszlott szét.  
  Most már válaszolok.  
  Hálásan köszönöm minden betűjét. Fölemelt vele, mert már rámcsapott volt a csüggedés.  
  Kis baráti körön kivül nem értett meg és nem akart megérteni senki. Nem kellettem senkinek… Szolgák, semmik megtaszigáltak, lenéztek. Úgy éreztem, hogy nem bírom sokáig.  
  De most bírom, de most már nem csüggedek. Kedves bátyám, barátom, köszönöm ezt az új erőt.  
  Büszke vagyok az avatásra,
a melylyel
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
amellyel
az igaz, új magyar irodalom küzdői közé avatott. Érzem az adósságot! Tudom, hogy küzdenünk kell. Tudom, hogy a mí hazánknak új, nagy harczra van szüksége idebenn. Ki kell hogy pusztítsunk innen, mí, rég alvók, új ébredők minden idegen lelket, ha nem akarunk teljesen elpusztulni!  
  Régen él bennem a küzdés vágya. Neki is vágtam már egyszer a harcznak. Legyürtek… Összetörtek… Hét hosszú éven át sinylődtem némán. Most tudtam csak újra kilépni a porondra.  
  De többé nem lessz néma hét esztendő! Többé nem bújok el! Érzem az adósságot! Tudom, hogy van hová menni, ha csüggednék. Most már erős vagyok, én, a gyönge.  
  Köszönöm, köszönöm, kedves
bátyám
Móricz Zsigmond
hogy fölemelt, úgy, a hogy senki más nem tudott volna fölemelni. Szolgáink szolgái, mí árva magyarok tudunk csak beszélni a szívünkkkel. Úgy beszélni, a hogy nekem beszélt.  
  Nem tudom merre jár? hol van? Egyszer súgja meg. Szeretném megszorítani a kezét. Nagyon szeretném.  
  Ne tagadja meg tőlem. Szent kötésre megyek. Nem hagyom otthon a szivemet se.  
  Addig is, míg ezt a vágyam betelnék, még egyszer köszönöm a levelét.  
  Hálával, igaz szeretettel, ragaszkodással  
  öcscse, barátja:  
 
Á. Ferenczi Kálmán
Árkosi-Ferenczi Kálmán
Aláírás
n
Jegyzet
Árkosi-Ferenczi Kálmán
Árkosi-Ferenczi Kálmán
(1877?–1918?) költő, író, pénzügyminisztériumi tisztviselő. Forrás: Horváth Edit, "Árkosi-Ferenczi Kálmán", in Péter László, főszerk., Új magyar irodalmi lexikon, 3 köt. (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994), 1:65.
 
 
Budapest
Budapest
1911 márczius 25.  
  I Vár Úri u. 70.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image