Aranysárkány fejléc kép
This document is missing rdf:Description
 

Levél ( kézzel írott ):


Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder

Facsimile Image Placeholder
 
Antunovac
Antunovac
1911 Május hó 3án  
  Kedves
Zsiga
Móricz Zsigmond
és
Janka
Holics Janka
!  
  Nem tudom ki, de azt hiszem
Marczi
ifj. Hrencsik Márton
sürgönyzöt
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
sürgönyzött
és ezzel tudtomra adta, hogy nagymamátok, az én kedves
Pepi
Szklenár Jozefin
nénikém meghalt,
n
Jegyzet 1911. április 27-én elhunyt. Forrás: Özv. Dolinszky Ferencné gyászjelentése, 1911. 04. 27., Magántulajdon, Nyomtatvány.
csakhogy a telegrammot most Szerdán d. u. 4 óra körül a postával vettem, s ha mehettem volna is végtisztességére,
Zólyomba
Zólyom
a meghatározott időre oda nem érek, ha a váltás
 [?]
[unclear1]
Bpesten
Budapest
van, akkor mind a ketten eljövünk, de így nem akartam magamat annak kitenni, hogy elkéssek a temetésről, s a tetemes kiadást e nélkül viseljem. A
mamának
Szklenár Teréz
írtam volna és nála condolealok,
n
Jegyzet Részvétet nyilvánít, együttérzést fejez ki (latin).
de nem tudom, hol tartozkodik most
Terka
Szklenár Teréz
, azért közvetítéstekkel fogadja, édesanyja, szeretett
nagynéném
Szklenár Jozefin
elvesztése feletti részvétemet, a gyász a mely érte, az én gyászom is, fájdalma, az én fájdalmam is. Nyugodjanak porhamvai a földnek ölében békében a viszontlátásig, a mely az én részemről ért korom érzetében a közel jövőtől nincs már oly messze!!  
  Bocsássatok meg, hogy szíves küldeményteket meg nem köszöntük, arczképeteket hiány nélkül azaz sértetlenül kézhez vettük,
n
Jegyzet A készült fénykép ismeretlen.
Kati
Spisszák Katalin
nénétek nagyon megörült, hogy legalább így, a képmáson megismerhetett benneteket, köszöni és köszönjük szépen, s lehetőleg viszonozni törekszünk majd, addig is szíves türelmeteket kérjük, egyben kérjük szíves látogatástokat, mert nem merjük addig közös megjelenésünket reprezentálni, a melyet én úgy is már megtörtem, s az ettiketen keresztül gázoltam,
megvagyok
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
meg vagyok
győződve, hogy ezt ti olyan nagy bűnnek nem tartjátok, de már
Kati
Spisszák Katalin
nénétek bizony csak kéri szíves látogatástokat, különösen megtehetitek, ha
Abaziába
Abbázia
le randúltok,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
lerándultok,
egész könnyen.  
  Arczképedet
Zsiga
Móricz Zsigmond
a „Tolnai világlapjának” ez évi 16 számában ápr. 16án megtaláltuk, a honnan értesültünk, hogy újra három egyfelvonásos darabod adták elő a nemzeti színházban sikerrel, fogadd e tekintetben is muzsád részére elismerésünket és azt az óhajtást sikerüljön még számára sok darabb.
n
Jegyzet A Tolnai világlapja
Móricz Zsigmondnak
Móricz Zsigmond
az arcképét mint a Sári bíró   szerzőjének képét közli, illetve szintén a Nemzeti Színházban, 1911. április 7-én bemutatott színdarabjáról, a Faluról   c. művéről tudósít. Lásd: Tolnai Világlapja 11 (1911): 929.
 
  A nővérem, a kis
Margitka
Szerényi Margit
, most már
Buchtáné
Szerényi Margit
nászünnepélyén részt vettetek-é? Hogy ott lettetek volna engem arról senki nem
értesítet,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
értesített,
mi éppen abban az időben el nem mehettünk, tehát itthon maradtunk. A fiatalok írtak is már, úgy látszik boldogok illetőleg most meg vannak egymással elégedve.
Édes atyám
Szerényi Lajos
már igen gyenge nem hiszem hogy utoljára meghalt
testvérének
Szklenár Jozefin
temetésére elmerészkedett volna menni, bizonyára nagy és fájdalmas benyomással vette a hírt, mert
Pepi
Szklenár Jozefin
néni eltávoztával már 8 nőtestvére
n
Jegyzet A Szklenár-családfa csak hét nőtestvérről tud,
Szerényi Lajossal
Szerényi Lajos
együtt voltak nyolcan testvérek. Fontos adalék, hogy minden nőtestvér
Jozefin
Szklenár Jozefin
előtt halt meg. Forrás: Móricz Zsigmond rajza a Szklenár családfáról, PIM Kézirattár, kézirat, M. 100/5009/4.
előzte meg a halálban s ő az egyedüli fiú maga maradt utóljára, most mindig ezen fog töprengeni és e gyötrelmes gondolattal foglalkozni.  
  A múlt télen én sem voltam ám valami fényes egészségben, idegességem nagyon elharapozott és erőt vett akaratomon, de az
Ehrhard
Arthur Erhard
-féle „Visnervin” labdacsok nagyon csillapítólag hatnak rám, egykedvűen veszem a kellemes és a kellemetlen benyomásokat is, csupán a veséim fájnak, görbítetten járok, ennek pedig orvossága lesz a fürdő, ha a confirmandusokkal végzek el is fogok ám a nénivel
Lipikre
Lipik
menni.  
  Ha a temetésen részt vettetek írjatok kérlek róla és különösen a rokonok közül kik vettek részt a végtisztességben.  
  A parte czédulából
n
Jegyzet Gyászjelentés (francia).
látom, hogy már házasságtok rózsafáján két bimbó díszlik, adja Isten, hogy nyílásuk legyen kedvező és teljes, s egykor ők is rózsabokorrá fejlődjenek, a mikor már tinéktek lesznek az ő hajtásaik azzá, a mik ők voltak a
Pepi
Szklenár Jozefin
néninek és nagymamájoknak a
Terkának
Szklenár Teréz
. Isten éltesse őket.  
  Magunkról már írtam is, ha többre vetemednék e tekintetben, akkor csak is súlyos és gondteljes életviszonyról írhatnék, s ha dicsekednem kellene akkor dicsekedhetnék az Úr fegyelmezésével, mert bizony nékünk is a drágaság nyomása alatt kell nyögnünk, nemcsak nektek fővárosi embereknek.  
  Sok a kiadásom és a bevétel kevés, nincs takarmány, nincs tavaszi vetőmag, de ezt persze ti nem értitek, mert mezőgazdasággal nincs bajotok. Megjegyzem, hogy a földtermés, jövedelmemnek főrésze, ha ez nem sikerül avagy elemi csapás éri, akkor oda vagyok, a múlt évben elverte a jég mindennemű vetésemet, károm 1000 korona volt, most a kocsist is a papi készfizetésemből kell eltartani, ez hátravetés, a helyett hogy a gazdaság jövedelmezne, reá kell fizetnem. A szénámat 5 szekérrel eliszapolta az ár, most már e miatt vennem kellet 3 szekérrel, s most a kocsis mondja, hogy újra nincs, az embert majd megüti a guta ilyeneket
halva,
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
hallva,
de hol is vegye az ember mikor nincs már, a kinek eladni valója volt már eladta, a zöldet pedig még
etettni
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
etetni
nem lehet még egy-két hetet várni kell stb.  
  Hát bizony az élet nem más, mint a létért való küzdés, gond és nyomorúság, boldogok azok, kiket az Úr az igából kifog, s magához hív, boldogok a megholtak ők nyugszanak és a békességhez jutottak.  
  Most már csak arra kérem a jó Istent, tartson meg kegyelmében és szerelmében a egybe és áldását meg ne vonja tőletek soha, hanem sok örömmel ékesítse szülői szíveteket, ezt szívből kívánja nektek  
 
Antunovác
Antunovac
1911 Május hó 3án  
  szerető bátyátok  
 
Sándor
Szerényi Sándor
Aláírás
 
 
U.i.
Expanded by editor:
Szerkesztői feloldás
Utóirat
választ kérek és várok a temetést illetőleg.  
 

Útmutató:

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

A fejezeteknél, pl. ....

A bekezdéseket pl. ...

Az áthúzott szövegek pl.

 
image
image
image